Page 1

Klapwaker Informatiemagazine van de Brandweer Limburg-Noord I jaargang 21 I nr.4 I december 2010

we nieu r t e e M dwe bran lender a jaark

Derde generatie hoogwerker bij brandweer Roermond 6-7

Opvallende hobby: Brandweerhelmen verzamelen 10

Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Limburg-Noord 20-21

Brandweer Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo


Colofon De Klapwaker is een uitgave van de Brandweer Limburg-Noord. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Toezending van de uitgave is dan voorwaarde. Redactie Brandweer Limburg-Noord, Bureau Communicatie Postbus 11, 5900 AA Venlo Tel. 088 - 1190 500 Mail: klapwaker@brandweerln.nl Adreswijzigingen A.u.b. toesturen aan de redactie via bovenstaand (mail)adres. Oplage 1750 exemplaren Uiterste inleverdata artikelen 2011 > uitgave 22.1 – 11 februari 2011 > uitgave 22.2 – 13 mei 2011 > uitgave 22.3 – 12 augustus 2011 > uitgave 22.4 – 4 november 2011 Redactie Hubert Klerkx / Jeannette Isendoorn / Peggy Visser / Petra Weemen / Jacqueline Tonnaer Eindredacteur Chris Trines

Inhoud 5 Nieuwe meetposten natuurbrandbestrijding

6-7 Derde generatie hoogwerker bij brandweer Roermond

12

Brw Oefendag: Brandweer oefendag District Roermond

14 Eerste steenlegging nieuwe brandweerkazerne Weert

17 Nieuwe campagne van start: ‘Meer veiligheid op straat’

20 Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Limburg-Noord

Tekstcontrole & correctie Theo Swart / Jacqueline Tonnaer Correspondenten Baarlo E. Timmermans Beesel-Reuver J. Geerlings Bergen D. Krebbers Echt H. van der Haar Facil. Wetering bv W. Globak Gennep W. Piepenbrock Grathem J. Ramakers Helden W. Janssen Heythuysen R. Rijks Horst J. Schatorie Hunsel B. van den Ende OCÉ-Technologies H. Siebers Meerlo-Wanssum G. Theeuwen Meldkamer Brw J. Tonnaer Mook & Middelaar W. Piepenbrock Montfort M. Nizzi Nederweert H. v. Deursen Roermond P. Suylen Roermond Papier W. Donkers Reuver J. Geerlings Roggel/Neer M. Wyers Sevenum G. Minten Stevensweert J. Cuijpers Stramproy D. van Aggel Susteren S. Rutten H. Vaessen Swalmen P. Verheyden Thorn C. Rulkens Venlo H. v.d. Linden Venray B. Cox Wessem E. Jeurissen Weert H. Gubbels WvD V. Peters Bladopmaak Ad Eight creatieve communicatie, Roermond, www.adeight.nl Drukwerk Van Grinsven drukkers bv, Venlo, www.vangrinsven.nl

2

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

Copyright 2010 Brandweer Limburg-Noord

21

Brandweer Bergen 80 jaar: Burgemeester ontvangt eremedaille

22-23

Start Nationale Brandpreventieweken: Succesvol beursdebuut brandweer

25 Nieuwe kazerne en nieuw voertuig brandweer Thorn

26-30

Personeelszaken


Sjoerd

Shõbõshi Aya is een vrolijke goedlachse vrouw die vloeiend Spaans en Engels spreekt; we hebben meteen een klik. Ze is open en praat honderduit over Japan. “Je moet in het voorjaar terugkomen Sjoerd san” zegt ze, “dan bloeit de bloesem en hangt er overal een heerlijke honingzoete geur die iedereen goede zin geeft”. Aan dat “san” heb ik niet echt kunnen wennen. Het is een soort beleefdheidsvorm voor buitenlanders en ouderen. Aya is shõbõshi bij de brandweer in Tokyo. Shõbõshi is Japans voor brandweerman of vrouw. In Japan mogen vrouwen volgens de wet niet blootgesteld worden aan gevaren en voor de vrouwelijke shõbõshi betekent dit dus niet blussen maar andersoortige brandweerwerkzaamheden. Aya is tolk bij de brandweer in Tokyo en ze begeleidt me op mijn studiereis door Japan. De shõbõshi hebben een eeuwenoude traditie. In het begin waren het timmerlui die zeer bedreven waren in het slopen van de houten huisjes in het Japan van de vorige eeuw. Met een metalen haak op een stok van twee meter konden ze een eengezinswoning binnen 10 minuten met de grond gelijk maken. Dat was uitermate handig want als er ergens in die dicht op elkaar gebouwde huisjes vuur uitbrak, verspreidde dit zich razendsnel. Rijstpapier en hout wil immers wel branden.

De shõbõshi maakten zo een brandgang circa honderd meter van de brandhaard door daar alle huizen te slopen. Dit waren dus veelal grote branden waarbij vele gezinnen hun huis en inboedel verloren. De Japanners waren dan ook uitermate alert op kleine brandjes en ook nu nog staat er in de oudere wijken bij ieder huis een rode emmer gevuld met water. Ook woont er in iedere straat een vrijwilliger die controleert of de emmer nog gevuld is! Inmiddels heeft de Japanse brandweer vergelijkbaar materieel als wij in Nederland. Voor de smalle straatjes hebben ze smalle karretjes die achter in de TS zijn ingebouwd en waarmee de eerste aanval wordt gedaan. En ja, ze blussen dus nu met water. Dat moet toen toch wel een hele omslag zijn geweest. Van snel slopen naar blussen. Niet van de brand weg, maar naar de brand toe. Ik kan me goed voorstellen dat die shõbõshi van toen niet allemaal stonden te juichen. Maar de voordelen waren onmiskenbaar; minder schade en ongetwijfeld ook minder slachtoffers. De shõbõshi heeft echter zijn status en positie volledig behouden. Ook de brandweer in Nederland is gestart met een flinke omslag. Een omslag naar grotere aandacht voor de preventieve kant. Naar voorkomen van brand in plaats van

blussen. We kunnen wel proberen om nog sneller ter plaatse te zijn, maar die grens is zowat bereikt. Nee de winst zit echt in het voorkomen van brand. Dat begint bij de eigen verantwoordelijkheid van de burger (die rode emmer was zo gek nog niet). Maar gaat al snel verder met een vrijwilliger in de directe omgeving. Iemand die de mensen kent, die vertrouwen heeft en weet waarover hij praat. Die kan helpen bij het ophangen van de rookmelder tot hulp bij ouderen en sociaal zwakkeren om de thuissituatie veiliger te maken. Ik kwam laatst bij de Hiltho weer een Aya tegen. Een goedlachse vrouw die vloeiend de taal van de mensen spreekt; die de traditie van de brandweer kent maar ook als geen ander weet hoe belangrijk het is om meer aandacht te geven aan preventie Een echte Limburgse shõbõshi. En even meende ik te horen dat ze “Sjoerd san” zei. Sjoerd van der Schuit

K lKa lpaw p awkaekre rn rn. r 4 . 4d edceecm em b ebre r2 021001 0 I I 3


Linoland Linoland is een educatief centrum waar scholen en verenigingen kunnen kennis maken met (brand)veilig leven en zelfredzaamheid. Je beleeft hier hoe het is om uit een huis vol rook te komen, hoe je een beginnende brand blust, welke gevaren er in je eigen omgeving zijn en hoe je hiermee om kunt gaan.

Hoe is het idee ontstaan? Nu brandweer Venlo verhuisd is, ontstaat ruimte in de voormalige remise. Dit gegeven, samen met de prijsvraag voor ideeën gericht op onze klant, leidde tijdens een lunchwandeling in de hoofden van een aantal enthousiastelingen tot het idee voor Linoland. Waar dient Linoland voor? Linoland maakt je bewust van risico’s in je omgeving, van het werk van de hulpdiensten en wat je zelf kunt doen om aan je eigen veiligheid bij te dragen. Linoland draagt zo bij aan de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van burgers bij veiligheid en sluit dus uitstekend aan bij de strategische reis van de brandweer. Voor wie is Linoland? Linoland is een regionaal initiatief dat zich in de eerste plaats richt op de bevolking in Limburg-Noord. Met name scholen en verenigingen zouden dit centrum kunnen bezoeken. Wat precies de doelgroep wordt, is afhankelijk van wat de klant vraagt en wij hen kunnen bieden. Wat kun je er doen? Om te kunnen vertellen wat je allemaal in Linoland kunt doen is het nu nog te vroeg. Zo ver zijn we nog niet. Wel zijn er al heel veel ideeën en er komen nog steeds nieuwe ideeën bij. Een aantal ervan zijn: • In Linoland kun je zelf ervaren hoe moeilijk het is om uit een gebouw met rook te komen. • In Linoland kun je zien hoe hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie, enz) in de regio Limburg-Noord hun werk doen. • Je leert hoe je zelf met kleine blusmiddelen een brand blust. • Met knoppen activeer je de verschillende sirenes van de hulpdiensten, zodat je ze leert te herkennen. • Door zelf een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden zie je wat er gebeurt: bijv. bij de brandende frituurpan de brandweer bellen en wachten tot deze ter plaatse is, of zelf met kleine blusmiddelen aan de slag gaan. De verschillen ervaren van een

4

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

brand waarbij je snel door een rookmelder wordt gealarmeerd of pas veel later door de rook die is ontstaan. • Linoland sluit aan op de risico’s van het regionaal risicoprofiel. Je leert de specifieke risico’s van Limburg-Noord kennen, zoals hoogwater, extreem weer, bosbrand en hoe je je daar op voorbereiden kunt. • Via 3D filmpjes zie je de hulpdiensten aan het werk en kun je zelf beleven wat een hulpverlener doormaakt. Bijvoorbeeld hoe een brandweerman van huis naar de kazerne rijdt, in de tankautospuit stapt, naar de brand gaat, het overleg onderweg, en ter plaatse, welke beslissingen deze moet nemen en hoe wordt geëvalueerd. • Virtuele omgeving waarin personen geoefend kunnen worden om te vluchten in bekende en onbekende ruimtes. Of geblindeerd een ruimte verlaten. • Simulatie (filmpjes) van rookverspreiding binnen woningen en reactie van brandmelders hierop of hoe een brandende frituurpan tot een woningbrand leidt. • Simulatie van een kleine BLEVE (aansteker) in een veilige omgeving • Warmte muur; muur met verschillende hot spots met daarbij voorbeelden waaraan de temperatuur gekoppeld kan worden. (bv douchetemperatuur, hete thee temperatuur etc.) • Sirene geluid en wat te doen bij sirene geluid. • Demonstatie van een inrichting van een tankautospuit, ambulance, politievoertuig. • Aansluiting op de landelijke denk vooruit campagne en de brandpreventieweek.

Je ziet dat Linoland een echte doe-omgeving wordt. Linoland is leerzaam, maar vooral is Linoland erg leuk! Wat moet er gedaan worden voordat Linoland er is? Het idee van Linoland is in feite heel eenvoudig, bij de totstand­koming daarentegen komt heel veel kijken. Alvorens tot een volledig uitgewerkt plan van aanpak te kunnen komen, wordt een eerste verkenning gedaan. Het bekijken van de mogelijkheden van het be­stem­mings­ plan is inmiddels gebeurd. Dit laat in ieder geval de oprichting van een Linoland op het achterterrein van het Regiobureau toe. We verwachten veel informatie te vergaren door enkele gelijksoortige educatieve centra te bezoeken. Van hun ervaring kunnen we leren hoe je zo’n initiatief opstart, exploiteert en wat randvoorwaarden en mogelijke risico’s zijn. Zo is Floriansdorf in Duitsland bezocht, een gelijksoortig initiatief, om zelf te ervaren wat zo’n educatief centrum bijdraagt aan onze veiligheid. Om te onderzoeken of er mogelijk­ heden en animo is om multi invulling te geven aan het initiatief betrekken we hier onze partners bij. Tekst: Ivonne Arts


Nieuwe meetposten natuurbrandbestrijding In onze regio zijn in de maand mei de huidige meetposten natuurbrandbestrijding vervangen. Het grote voordeel van de nieuwe meetposten is dat de betrouwbaarheid is toegenomen, er een logboekfunctie aan is gekoppeld en de “kleurcode” voor burgers nu zichtbaar is op een landelijke site. Geschiedenis In 2004 zijn in onze regio twee meetposten natuurbrandbestrijding geplaatst n.l. in de natuurgebieden Maasduinen en de Meinweg. De meetresultaten van deze meetposten werden via een GSM verbinding doorgestuurd naar een besloten site van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Deze site kon alleen maar door de specialist natuurbrandbestrijding bij het regiobureau worden ingezien. De dienstdoende specialist bepaalde elke ochtend voor 09.00 uur welke kleurcode de komende 24 uur voor onze regio van toepassing was. De kleurcode werd dan op Veiligheidsnet geplaatst en was voor alle operationele functionarissen en de centralisten van de meldkamer brandweer in te zien. Met name voor de centralist was dit belangrijk omdat aan elke kleurcode een inzetvoorstel voor de eerste alarmering is gekoppeld. Nieuwe meetposten Na 6 jaar voldeed de betrouwbaarheid van de meetposten niet meer aan de eisen van onze regio. Vooral het onderhoud vergde veel uren van de materieelmensen. Begin dit jaar is dan ook het besluit genomen om de huidige meetposten door nieuwe te vervangen. Met deze nieuwe meetposten zijn al enkele jaren uiterst positieve ervaringen opgedaan in de regio Noord-Oost Gelderland en Utrecht. In mei zijn dan ook de nieuwe meetposten in onze regio geplaatst en na een testperiode van ongeveer 6 weken blijkt dat deze goed functioneren. Werkwijze Door de plaatsing van de nieuwe meetposten is ook de procedure natuurbrandbestrijding in onze regio aangepast. Een eventuele wijzi-

ging van de kleurcode zal niet meer om 09.00 uur plaats vinden maar tussen 12.00 en 13.00 uur. De centralist kijkt elke dag in de risicovolle periode (februari t/m oktober) om 13.00 uur wat de actuele kleurcode voor de komende 24 uur is en alarmeert bij een natuurbrand dan de betreffende eenheden die hier aan gekoppeld zijn. Wanneer er aanleiding voor is om de kleurcode handmatig bij te stellen dan is de specialist natuurbrandbestrijding hiertoe bevoegd. Hij zal dit altijd vóór 13.00 uur doen en de MKB hiervan telefonisch in kennis stellen. Publiekssite De actuele kleurcode is nu ook voor het publiek toegankelijk en te vinden op de site Natuurbrandgevaar in Nederland per regio. Deze site is te vinden via de link: http://www.webgraphs.info/natuurbrandindex of via de website van de brandweer Limburg-Noord http://www.brandweerln.nl onder de kop: Ga direct naar / Droogte natuurgebieden Landelijke afstemming De tekst op de nieuwe site, die bij de betreffende kleurcode staat, is nog niet helemaal conform onze regionale procedure Natuurbrandbestrijding. Vooral het stookverbod (nog geen eenheid in onze regio bij de gemeenten) en preventief vliegen (in onze regio pas bij kleurcode “rood” of in het weekend bij “oranje”), afhankelijk van de inschatting van de specialist natuurbrandbestrijding en na overleg met de natuurbeheerders, zijn afwijkend. Op de site zijn twee kleuren groen te zien, dit zal in de toekomst één kleur worden. De interprovinciale werkgroep natuurbrandbestrijding is al gestart om op deze punten een landelijke eenheid te krijgen. De verwachting is dat dit met ingang van het seizoen 2011 geregeld is. Tekst: Ger Sniekers bureau Preparatie Repressie en Nazorg Foto’s: Peter Kleuskens en Hans Metten

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

5


U

i

t

g

e

l

i

c

h

t

Derde generatie hoogwerker bij brandweer Roermond Op 4 oktober 2010 heeft brandweer Roermond een nieuwe hoogwerker in gebruik genomen. Deze Bronto RLX 34 op een Volvo FM 370 chassis vervangt de in 1992 aangekochte Wumag hoogwerker. De nieuwe hoogwerker is de derde hoogwerker in de geschiedenis van het Roermondse korps. Het voertuig was de laatste uitlevering uit een gezamenlijke order van 5 hoogwerkers die in samenwerking met brandweer Haaglanden zijn aangekocht.

Eerste hoogwerker De eerste hoogwerker type “Alkmaar� op een Mercedes-Benz chassis, werd in gebruik genomen in 1975. Hij verving de uit 1947 stammende Chevrolet autoladder van de firma Geesink. In 1973 werd door een werkgroep met o.l.v hoofd technische dienst Jan Hectors onderzocht wat de voor- en nadelen waren van een ladderwagen en een hoogwerker. Onderzoek werd onder andere gedaan naar inzetbaarheid, opstelmogelijkheden en bediening bij redding en blussing. Hierna besloot de werkgroep unaniem te kiezen voor een hoogwerker. In eerste instantie was een bedrag gereserveerd van 250.000,gulden, maar door enkele vertragingen en prijsverhogingen, was het uiteindelijke aankoopbedrag rond de 300.000,- gulden. De met drie scharnierende armen uitgevoerde hoogwerker, had een werkhoogte van maximaal 23,5 meter. De firma Mooren uit Roermond, bouwer van de carrosserie had nog een hele klus aan het bouwen van het gevaarte, omdat het geheel niet hoger mocht worden dan 3,50 meter. Anders kon hij niet door de stationstunnel in Roermond.

6

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r


Ongeval Tijdens een uitruk naar een brand in Beegden op 26 juni 1990, raakte de hoogwerker betrokken bij een ongeval met een vrachtauto. Chauffeurs en bijrijder kamen met de schrik vrij, maar beide voertuigen waren rijp voor de sloop. Tot 1992 werd eenzelfde hoogwerker geleend van brandweer Haarlem. Tweede hoogwerker In die twee jaar werd veel aandacht besteed aan de aankoop van de tweede hoogwerker voor Roermond. Het werd een Wumag telescoop hoogwerker op een Scania chassis met een werkhoogte van 28 meter. Mede door een goede verzekering, die ruim uitkeerde, was het aankoopbedrag van ongeveer een half miljoen gulden geen probleem.

Flexibele inzetbaarheid In 2009 werd begonnen met de voorbereiding voor de aankoop van de huidige, dus de derde hoogwerker. Er is geen moment meer gedacht aan de aankoop van een ladderwagen, omdat de flexibele inzetbaarheid van een hoogwerker in Roermond als een zeer groot voordeel wordt gezien. De Roermondse Bronto RLX, met een werkhoogte van 32 meter, heeft als extra’s een hijslier met een minimaal hijsvermogen van 12500 N en een derde zitplaats in de cabine. Het aankoop bedrag was ongeveer 579.000,- euro. Voor de bediening van het voertuig zijn 22 brandweermensen uit de 24-uursdienst opgeleid. Vooralsnog mogen alleen zij het voertuig bedienen. Tekst: Peter Suylen Foto’s: Brandweer Roermond

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

7


www.brandveiligheidscheck.nl

Herkenbaarheid LPG-tankwagen met hittewerende bekleding De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) en diverse overheids­instanties hebben afgesproken dat een Autogas (LPG)-tankwagen die is uitgerust met de hittewerende bekleding een nieuw bord met de letters BR zal voeren. De letters BR staan voor: BLEVE RESISTANT. Deze borden worden aan de achterzijde en beide zijkanten van de Autogas (LPG)-tank geplaatst. Het nieuwe bord moet eind december 2010 op gecoate tankwagens zijn aangebracht. In het in maart dit jaar afgeronde convenant LPG autogas van het ministerie van VROM en de LPG sector is afgespoken dat in 2010 alle autogastankwagens voorzien worden van een hittewerende coating. Deze regelgeving wordt opgenomen in het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. De hittewerende bekleding draagt bij aan de halvering van de risico-afstanden rondom

een tankstation en zorgt voor een brand­ vertragingswinst van 15 minuten naar 75 minuten. De bekleding is officieel goedgekeurd door het ministerie en het RIVM. Bekijk op het Brandweerkennisnet hoe Autogas (LPG)-tankwagens met een hittewerende bekleding nog meer zijn te herkennen en waar het nieuwe ‘BR-bord’ moet worden aangebracht.

Personeelsvereniging ‘De Natblusser’ 50 jaar! Op 9 oktober vierde personeels­ vereniging “De Natblusser” van brandweer Roermond hun 50 jarig jubileum. Ongeveer 130 personen waren aanwezig in de tot feestzaal omgetoverde remise van het Roermondse korps. Na een welkomstwoord van voorzitter Jo Meerts, sprak commandant René van der Valk de aanwezigen toe. Hij benadrukte nog eens het belang van een personeelsvereni-

ging binnen een brandweerkorps. Hij was zeer tevreden over het functioneren van De Natblusser, die naast diverse activiteiten voor de leden, ook de organisatie van recepties en andere horeca-activiteiten binnen het korps organiseren. Vervolgens traden er enkele artiesten op die de zeer gezellige sfeer onder de aanwezigen alleen nog meer versterkten. Tekst: Peter Suylen Foto’s: Maurice Vinken

Week van de Veiligheid bij TVL Dit jaar werd voor het eerst de Week v.d. Veiligheid georganiseerd. Dit in samenwerking met TV Limburg. Tijdens de week werd er iedere dag in de middaguitzending aandacht besteed aan een veiligheidsthema. Het is de bedoeling dat de week een jaarlijks vervolg krijgt. Van maandag 22 t/m vrijdag 26 november stonden de thema’s in het middagprogramma van TVL zoals gezegd in het teken van de Veiligheid. Dit op initiatief van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Iedere dag was er een ander thema. Iedere dag was er ook een andere discipline te gast. Op woensdag was de brandweer aan de beurt. In onze bijdrage is teruggekeken op de Nationale Brandpreventie Weken en onze stand op de Hiltho Beurs. Daarnaast hebben we tijdens het programma onze online-veiligheidscheck gepresenteerd. Doe de check en je weet meteen hoe veilig je woonomgeving is (www.brandveiligheidscheck.nl). De redactie.

8

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r


R ondje

regi

DMO-Problematiek

Onderzoek verklaart uitval portofoons Technische fouten zijn de oorzaak van de DMO-problematiek. Dat blijkt uit onderzoek dat op verzoek van de NVBR en in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen het ministerie van BZK) is uitgevoerd. technische problemen te verklaren is. In nieuwe portofoons - het type MTP850 - zijn verbeteringen doorgevoerd. Volgens Motorola zijn hiermee de knelpunten in hun randapparatuur opgelost. Bij de portofoons van andere leveranciers hebben zich tijdens testen minder problemen voorgedaan. Verantwoordelijkheid pakken ‘Het is goed dat er nu meer inzicht is verkregen in de problemen die onze brandweermensen al eerder hebben geconstateerd’, zo stelt portefeuillehouder Johan Postma van de NVBR. ‘Brandweermensen zijn professionals en kunnen heel goed omgaan met risico’s op uitval van portofoons. Wel is het zaak dat de DMO-problemen snel en ook structureel de wereld uit zijn. Dat is ook de reden waarom wij als NVBR direct contact met Motorola hebben gezocht. Uit die eerste contacten is gebleken dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen en deze problemen snel en structureel willen oplossen.’ Technische problemen Eerder dit jaar presenteerde het ministerie de resultaten van het onderzoek naar de problemen met de DMO-functie. Naast diverse organisatorische verbetervoorstellen is toen ook geconstateerd dat nieuwe portofoons beter presteerden. Op basis van deze conclusies heeft Motorola op verzoek van het ministerie en de NVBR technisch vervolgonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat dit verschil door

Structurele oplossing Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderstreept het belang van een snelle structurele oplossing en werkt samen met de NVBR om op korte termijn ook de organisatorische verbetervoorstellen in te voeren. Tekst: Frank Huizinga, woordvoerder NVBR

Het gezicht achter de stem… Een tweede artikel waarin we kijken naar gezichten achter de stemmen van de centralisten van de meldkamer brandweer. Het verschijnen van deze tweede bijdrage aan de Klapwaker heeft even geduurd. Oorzaak is dat er in de afgelopen periode afscheid is genomen van Robert Dijcks als hoofd meldkamer. In afwachting van een nieuw hoofd en de zomervakantie is er geen nieuwe foto genomen.

politie Limburg-Noord en is tevens chef beheer van het meldkamerdomein. Even voorstellen, de collega’s staan op de foto van links naar rechts: Leon Smedts, Pascal Keijers, Alexandra Sonntag en Peter de Krom. De foto is genomen bij het Regioburo op een mooie herfstdag!

Ondertussen kunnen we melden dat Peter de Krom als waarnemend hoofd meldkamer brandweer is aangesteld. Peter is werkzaam binnen de

Tekst & Foto: J. Tonnaer

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

9


‘Lopend Vuurtje’ is er speciaal voor brandweermensen met een bijzondere hobby of vrijetijd besteding. Misschien heb jij ook een bijzondere hobby waarover je iets wilt schrijven in deze rubriek. Mail je artikel met foto’s door aan de redactie!

Opvallende hobby: Brand­ weerhelmen verzamelen Van jongs af aan zijn de meeste jongens wel een periode gefascineerd door de brandweer. Bij mij duurt die periode nu ruim 25 jaar. Ik ben actief lid van Brandweer Venlo - post Belfeld als bevelvoerder en plaatsvervangend postcommandant en ik ben in 1991 begonnen met het verzamelen van brandweerhelmen.

en

Guido van Hert

Open Dagen Hoe kom je erbij? Nog voordat ik daadwerkelijk begon aan mijn brandwacht opleiding wilde ik graag iets van de brandweer. De oud commandant van Belfeld gaf hier gehoor aan en bezorgde me een brandweerhelm. Mede door het bezoeken van diverse open dagen zag ik dat er vele soorten brandweerhelmen waren en begon te verzamelen. Nu ruim 25 jaar later, telt mijn verzameling op de kop af 385 brandweerhelmen en mijn streven is om op 31-12-2010 de 400 te halen. Website Mijn verzameling telt vele zeer bijzondere stukken en bestaat uit bijna allemaal gebruikte helmen, helmen met een verhaal. Helmen vanaf 1780 tot nu, de nieuwste helmen komen vaak via de leverancier zelf! Het brengt me over de hele wereld via de digitale snelweg maar ook op vakanties probeer ik altijd een bezoekje te regelen en een helm te bemachtigen. Zeker nu ik in 2008 een website heb gebouwd waarop alle helmen te zien zijn, gaat het verzamelen steeds gemakkelijker en komen er ook stukken waarvan ik dacht dat ik ze nooit bij elkaar zou krijgen. Ik ben op vele helmen erg trots maar er zijn toch wel 2 bijzondere. De oude brandweerhelm van Vaticaanstad, want Vaticaanstad heeft een eigen brandweerkorps bestaande uit ongeveer 20 leden. Het oude model, dat nog voorzien was van een prachtig logo, siert mijn verzameling, een uniek stuk, want er zijn er maar 20 in de hele wereld. FDNY Daarnaast de collectie uit New York, van de FDNY, het korps heeft diverse kleuren om units van elkaar te onderscheiden. Ik heb 10 helmen van het New Yorkse korps, allemaal origineel. De meest bijzondere hiervan is de Rode leren helm van de Fire Patrol Unit, een soort Salvage unit die in 2006 is opgeheven. De helm is voor

10

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

New Yorkse begrippen zelfs zo bijzonder dat een foto van mijn helm in het officiële herdenkingsboek van 9/11 zal komen in 2011 en daar ben ik erg trots op. 100 nieuwe helmen Als ik al niet aan het werk ben als Docent-Trajectbegeleider, geen oefenavond heb in Belfeld en geen brandje aan het blussen ben, probeer ik naast mijn gezin waar ik erg van geniet ook de nodige tijd te besteden aan het verder uitbreiden van mijn verzameling. Hierbij is alle hulp welkom, dus korpsen die oude helmen hebben liggen, meldt jullie, ik breng ze graag onder in mijn verzameling! Ook dubbele helmen zijn meer dan welkom! Afgelopen november is mijn laatste update geweest. Er zijn dit jaar bijna 100 nieuwe helmen bijgekomen waardoor ik nu op 385 zit! Wil je mijn verzameling eens bekijken? Dit is mijn website: www.brandweerhelmen.nl Tekst & Foto’s: Guido van Herten.


R ondje

regi

Netwerkdag preventisten Maar liefst 49 collega’s van de afdelingen pro-actie en preventie uit onze regio waren aanwezig op de op 1 november weer gehouden jaarlijkse netwerkdag. Op deze dag wordt geprobeerd om het aangename met het nuttige te combineren. Voor aanvang van de netwerkdag konden belangstellenden nog deelnemen aan een door Pierre Mooren verzorgde rondleiding door de nieuwe kazerne van brandweer Venlo. Visie (brand)veilig leven Om 9:15 uur gaf René van der Valk, voorzitter Programma Commissie Proactie en Preventie, de aftrap voor deze netwerkdag. In de ochtend nam hij ons door middel van een presentatie en een daaraan gekoppelde discussie mee op de strategische reis naar de toekomst, die de brandweer zal gaan volgen. Belangrijkste onderdeel daarbij was de visie op (Brand)veilig leven, zoals die landelijk, maar ook in onze regio gestalte moet krijgen. Floriade 2012 Na de lunch volgde een presentatie over de Floriade 2012. Conny Timmermans gaf uitleg over de Wereld Tuinbouw Expo Floriade, zoals die van maart tot en met oktober in 2012 in Venlo wordt gehouden. Op gebied van pro-actie, preventie en preparatie, hebben hier al verschillende collega’s van brandweer Venlo en het Regiobureau het nodige werk verricht. Hubert Klerkx en Kevin Wolters gaven uitleg over de werkzaamheden op gebied van externe veiligheid, bouw-, gebruiks-, en evenementenvergunningen, calamiteitenplannen, ontruimingsplannen enz. Hierna werd naar het terrein van de Expo gereden, waar we tijdens een rondwandeling over het expo terrein uitleg kregen van de opbouw en overige bijzonderheden.Menigeen gaf al tijdens de rondleiding aan zeker de Floriade te gaan bezoeken.

Op deze dag wordt geprobeerd om het aangename met het nuttige te combineren. Holland Casino Inmiddels was het al 16.00 uur en was het de hoogste tijd om naar Holland Casino te gaan. Na een welkomstdrankje, kregen we achter de schermen uitvoerig uitleg over alles wat maar met veiligheid te maken heeft in een casino. Er waren diverse ooo’s en aaa’s te horen toen we hoorden hoeveel geld sommige mensen in een casino achterlieten, maar ook over de geldbedragen die soms mee naar buiten werden genomen. Na van een uitstekend buffet te hebben genoten, stond iedereen te popelen om zelf te kunnen gaan spelen. Maar voor het zover was, kregen we nog eerst een spoedcursus roulette en black-jack. En ook de werking van de éénarmige bandieten werd ons verduidelijkt.

Vervolgens mochten we dus zelf gaan spelen, hiertoe kregen we van het casino een kleine bijdrage. Enkele spelers waren na één inleg alweer blut, maar er waren er ook bij die het tot 22.00 uur volhielden. Een enkeling ging zelfs met een zeer goed gevulde portemonnee naar huis. Gesteld kan worden dat het weer een nuttige en leerzame, maar zeker ook weer een aangename dag was. Een woord van dank aan de organisatie is hierbij zeker op zijn plaats. Tekst: Peter Suylen Foto’s: Brandweer Limburg Noord

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

11


Brw Oefendag

Brandweer oefendag District Roermond Op de laatste zaterdag van september (de 25e), werd ook dit jaar wederom het startsein gegeven voor de jaarlijkse brandweeroefendag. De brandweeroefendag, ook wel carrouseldag genoemd, is een ludieke oefendag waaraan alle brandweerkorpsen van het district Roermond deelnemen. De opdracht voor deze zaterdag is als volgt, volgens een vaste rijroute en vast tijdschema gaan alle deelnemende ploegen een klus bij een collega brandweerpost in ons district klaren. Voor deze opzet is mede gekozen om ook voor de gehele dag de gebiedsdekking te garanderen. Rollen wisselen Alle oefeningen die worden uitgezet op de posten zijn ludiek van aard maar met toch een serieuze brandweertaak. Alle basis elementen zoals bijvoorbeeld ademlucht, brand, THV, OGS en brandweertheorie zitten in de oefeningen verwerkt. Met name door de ludieke opzet van de oefeningen kan een brandwacht, die normaal alleen achter in het voertuig plaatsneemt, een keer de rol van de bevelvoerder vervullen. En uiteraard kan de bevelvoerder weer eens manschap zijn. Maar ook de korpsbinding tussen de onderlinge brandweerposten staat op deze dag hoog in het vaandel. Het is altijd spannend en leuk om een keertje in de “keuken” van een collega post te mogen kijken. Prijsuitreiking Aansluitend werd door de brandweerpost Montfort, die ditmaal de organiserende post was, een feestavond met uiteraard een prijsuitreiking georganiseerd. De prijs voor de best presterende ploeg

12

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

werd uitgereikt door Luc Hanssen, commandant Echt-Susteren en plv. commandant van ons district. De post die dit jaar met de hoogste eer aan de haal ging was post Wessem. Gé Cloosterman wisseltrofee Ook werd dit jaar wederom de “Gé Cloosterman” wisseltrofee uitgereikt uit handen van districtscommandant René van der Valk. Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan de brandweerpost met de meest spectaculaire, of meest ludieke oefening. Dit jaar viel deze trofee in de handen van de post Susteren, voor een door hen spectaculair uitgezette ademlucht hindernisbaan met daarin enkele ludieke vragen verwerkt.

Tekst & Foto’s: M.W.H. Nizzi, brandweer Roermond


R ondje

regi

Activiteitencentrum Pergamijn in Echt in de as gelegd Het activiteitencentrum van de Stichting Pergamijn (de voormalige Pepijn en Pauluskliniek) in Echt is dinsdagavond 3 augustus jl. grotendeels in vlammen opgegaan. Bij de Stichting Pergamijn verblijven mensen met een verstandelijke beperking. Rond half negen werden, vanwege de vakantieperiode, twee ploegen van post Echt gealarmeerd voor een automatische melding. naburige bosgebied. Toen hier niets aan de hand bleek te zijn heeft brandweer Selfkant besloten om verder te rijden en hun diensten aan ons aan te bieden. Brandweer Echt-Susteren werkt al veel samen met brandweer Selfkant in het kader van het Euregionale samenwerkingsverband Euromosa. Toen onze Duitse brandweercollega’s ter plaatse kwamen hebben deze de bluswatertoevoer vanuit de blusvijver bij Abdij Lilbosch aangelegd.

Tegen middernacht kon het sein brand meester gegeven worden en is begonnen met de afschaling en het nablussen.

Geen loos alarm Post Echt krijgt regelmatig automatische brandmeldingen van Pergamijn. Dit keer bleek het geen loos alarm te zijn. Er woedde een zeer felle brand in het activiteitencentrum waarvan de dikke zwarte rookpluim tot in de verre omtrek te zien was. De eerste tankautospuit van Echt was snel ter plaatse en is meteen met de inzet begonnen. Vlakbij de vuurhaard staat een gasreduceerstation dat de aardgasvoorziening op het terrein regelt. Vanwege de stralingshitte is meteen tussen het brandende activiteitencentrum en het gasreduceerstation een waterscherm geplaatst.

Brandmeester Tegen middernacht kon het sein brand meester gegeven worden en is met de afschaling en het nablussen begonnen. Het keukengedeelte van het activiteitencentrum was helaas helemaal verwoest. Er zijn bij de brand gelukkig geen gewonden gevallen en er is niemand geëvacueerd hoeven te worden. Ramptoerisme Het activiteitencentrum wordt namelijk alleen in de avonduren gebruikt. Een groot gebied werd afgezet en uit voorzorg waren meerdere ambulances opgetrommeld. De brand trok veel nieuwsgierigen die door de politie en de bewaking van het asielzoekerscentrum goed op afstand gehouden zijn. De post Echt bedankt alle collega’s die bij de inzet hebben geholpen!

Overslag voorkomen Het risico was groot dat het vuur zou overslaan naar de aangrenzende gebouwen, waaronder een nabij gelegen asielzoekerscentrum. Inmiddels waren ook een tankautospuit van post Susteren en de officier van dienst opgeroepen en ter plaatse. De tankautospuit van Susteren is direct aan de andere zijde ingezet om overslag te voor­ komen. Vervolgens arriveerden de hoogwerker, de waterwagen en de tweede tankautospuit van post Echt. Rond twintig voor negen werd ‘zeer grote brand’ gegeven. Post Echt kreeg niet lang daarna ondersteuning van de tweede tankautospuit van post Susteren en van eenheden uit onder andere Roermond (DLS), Heythuysen (COH), Hunsel (VC), en Thorn (VC).

Tekst: Harold van der Haar, post Echt Foto’s: S&G Imaging

Duitse assistentie Tevens is er nog een TS van brandweer Selfkant post HavertSchalbruch ter plaatse geweest. Deze waren met enkele tankautospuiten uitgerukt naar een melding van rookontwikkeling in het

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

13


Eerste steenlegging nieuwe brandweerkazerne Weert Zoals reeds eerder in de Klapwaker gemeld is men in de gemeente Weert druk doende met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Een kazerne die dienst gaat doen als districtskazerne voor het district Weert en die als uitvalsbasis gaat dienen voor de mannen en vrouwen van de post Weert. Gubbels bijgepraat. In een presentatie schetste hij het hele traject dat heeft geleid tot de bouw van de kazerne vanaf de besluitvorming in de raad tot en met het punt waar ze op 4 oktober j.l waren. Ze werden bijgepraat over de achterliggende gedachten die hebben gespeeld bij het maken van een aantal keuzes.

Tussen de start van het project en het betrekken van de nieuwe huisvesting zit een periode waarin gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Dat houdt in dat een groot aantal raadsleden die bij de besluitvorming betrokken waren en alle ins en outs kenden niet meer terugkeerden in de raad. Daarvoor in de plaats kwamen nieuwe raadsleden die in meer of mindere mate bekend waren met het hele proces vanaf het maken van de plannen tot en met het bouwen en in gebruik nemen. Bijpraten Om het college van B&W tezamen met de (nieuwe) raadsleden van de gemeente Weert weer een keer helemaal bij te praten zijn zij op 4 oktober 2010 uitgenodigd in de tijdelijke huisvesting van de post Weert. Terwijl de aanwezigen genoten van een broodje en een kop soep werden de gemeenteraadsleden door postcommandant Henk

Tijdens zijn presentatie werd ook de keuze en de totstandkoming van de tijdelijke huisvesting nader toegelicht. Doel van de gehele presentatie was om hen te vertellen dat keuzes op basis van argumenten gemaakt zijn. Repressieve argumenten, gebruikstechnische argumenten of financiële argumenten. Om zo meer gevoel te geven bij hetgeen er leeft bij vrijwilligers daar waar het gaat om de inrichting van een nieuwe brandweerkazerne. Eerste steen ‘hanging’ De werkzaamheden bij de nieuwe kazerne vorderen gestaag. Maar zoals bij vele andere gebouwen die gebouwd worden werd ook hier de eerste steenlegging gemarkeerd als een speciaal moment. Een eerste steenlegging is eigenlijk ook niet het goede woord omdat de buitenkant van het gebouw bestaat uit circa 3000 gietijzeren platen met een gewicht van 31 kilogram per plaat. Het was dus meer een eerste plaat hanging. Omdat de college- en gemeenteraadsleden op 4 oktober toch aanwezig waren vertrok het hele gezelschap na de presentatie en het daaropvolgende vragenrondje naar de bouwplaats. Onder het toeziend oog van vele brandweermannen en -vrouwen, oud-leden van de post Weert, partners, buurtbewoners en vertegenwoordigers van bedrijven die de bouw realiseren bevestigde burgemeester Niederer de eerste plaat aan de muur van de remise. Een eerste plaat die nog gevolgd wordt door vele andere en die uiteindelijk mede zullen zorgen voor een markant punt in de gemeente Weert. Planning is nochtans dat de dagdienstmedewerkers van het district Weert en de vrijwilligers van de post Weert hun nieuwe huisvesting voor de zomer 2011 kunnen betrekken. Tekst: Henk Gubbels Foto’s: Henri Kirkels, brandweer post Weert

14

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r


Navigatiesysteem biedt uitkomst.

WVD-Meetploeg nu niet meer de weg kwijt! Bijna een standaard evaluatiepunt op inzetrapporten of bij oefeningen van de WVD-meetploegen betrof: “moeilijk de weg vinden op een kaart schaal 1 : 25.000” Waarom geen TOM-TOM? Waarom eigenlijk niet? Maar dan wel een systeem waar we de gegevens van onze regio in kwijt kunnen.

Brandweer Roermond bezoekt scholen met lespakket

Onderwijsproject over brandpreventie

De brandweer district Roermond heeft de brandpreventieweek aangegrepen om naast het landelijk thema ‘ontvluchting’ extra aandacht te besteden aan brandveiligheid en preventie. De brandweer bezoekt alle aangemelde basisscholen in de regio om daar in groep acht een introductieles te verzorgen. Burgemeester Henk van Beers heeft maandag 25 oktober de start van dit lesproject bijgewoond in de Roermondse basisschool De Brink. De brandweer wil de schooljeugd van brandveiligheid en brandpreventie bewust maken. Het lespakket is samengesteld door de regio Brabant Zuid-Oost in nauwe samenwerking met leerkrachten en onderwijsdeskundigen. Er is een lesbrief en een docentenhandleiding met als titel ‘Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid’. Tijdens de introductieles schetst de brandweer district Roermond ook een beeld van de eigen organisatie en de taken. In het verlengde van het lespakket is een enquête in de vorm van een checklist opgesteld die de kinderen mee naar huis krijgen om samen met hun ouder(s) / verzorger(s) in te vullen. Zodoende verwacht de brandweer een beter beeld te krijgen van hoe burgers brandveiligheid beleven. De scholen bepalen zelf het lestempo. Bij de afsluiting van het project komt de brandweer met een blusvoertuig naar school of bezoekt de schooljeugd de brandweerkazerne. Het voor scholen kosteloze project is niet gebonden aan de Brandpreventieweek. Alle basisscholen in de (deel)gemeenten van het brandweerdistrict krijgen de kans om deel te nemen, te weten Roermond, Swalmen, Montfort, Wessem, Stevensweert, Thorn, Echt en Susteren.

Plaatselijke bekendheid De WVD-meetploegen rijden bij grote branden en incidenten waar mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen, in opdracht van de meetplanleider door de hele regio naar punten om metingen uit te voeren. Dit gebeurt niet alleen in de directe omgeving van hun eigen post, maar ook ver daarvandaan, zonder plaatselijke bekendheid. Om nog doeltreffender naar de opgegeven meetlocatie te rijden, zijn alle meetploegen van Limburg-Noord sinds 21 september uitgerust met een navigatiesysteem. Eisen Bij de aanschaf van de apparaten zijn de volgende eisen gesteld: - eenvoudig in de bediening (brandweerproef); - invoer van bestemmingen in rijksdriehoek­ coördinaten; - opslagcapaciteit voor 1100 vaste meet­punten, uitgangsstellingen en sirenepalen. - mogelijkheid de coördinaten van de actuele plaats uit te lezen - mogelijkheid gebruik als kompas De keuze is gevallen op de Garmin Oregon 450. Instructie Drie personen van iedere meetploeg hebben uitleg en instructie gehad over het gebruik van het apparaat. De instructieavonden zijn steeds afgesloten met een korte praktijkoefening in Venlo. Niemand is verdwaald: alle ploegen is het gelukt om de opgegeven punten te bereiken en weer terug bij het Regiobureau te komen. Praktijkinzet De overige leden van de meetploegen zijn inmiddels geïnstrueerd door de collega’s, en ook hebben al enkele meetploegen de apparaten tijdens een ‘echte’ inzet gebruikt. Alsof het gepland was brak daags na de verspreiding van de apparaten in Sevenum een grote brand uit waarbij meetploegen zijn ingezet. De eerste reacties vanuit de ploegen zijn positief. Het apparaat is eenvoudig in het gebruik en een goede aanvulling op het kaarten waarmee in het verleden de weg moest worden gevonden. Al met al een goede investering die de WVD-meetploegen op de goede weg houdt.

Tekst: Hubert Klerkx, regiobureau brandweer AGS/MPL Tekst & Foto: Brandweer Roermond

Foto: Garmin

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

15


rmt

i n f o r m at i e v a n u i t h e t r e g i o n a a l m a n a g e m e n t t e a m

‘De thema ui tg over Morgen’ ave ‘Brandweer is de eerstvolgen verschoven naar de uitg is dat de (be ave. Reden st besluitvormin uurlijke) g ove brandweer in r de visie plaatsvindt. D december it was voor deze uitg te laat ave.

De brandweer in Limburg-Noord is op reis met ruim 500.000 mensen Op eigen kracht heeft de brandweer in Nederland de Strategische Reis ontworpen, een visie op het veranderingsproces dat de Brandweer tot 2040 te wachten staat. Vanuit maatschappelijke veranderingen, toekomstbeelden en ook een terugblik op het functioneren van de brandweer gaat de rol van de brandweer veranderen. De focus van de brandweer gaat zich meer richten op de voorkant van de veiligheidsketen, ook in Limburg-Noord. (Brand)veilig leven Natuurlijk is het niet de brandweer die de brand veroorzaakt, signaleert en meldt. Dat doet de burger zelf, want die zit het dichtste bij het vuur. Er kan al veel tijd verloren gaan voordat de brandweer arriveert. Daarom wil de brandweer extra aandacht geven aan voorlichting over (brand)veilig leven en zo burger en bedrijf meer risicobewust en zelfredzaam maken. Dit bijvoorbeeld door in samenwerking met andere gemeentelijke partners of organisaties zoals woningbouwverenigingen bij mensen aan de deur te kloppen en advies te geven over gevaarlijke stopcontacten en preventieve maatregelen met rookmelders, sprinklers en geïmpregneerde meubelen. De brand­ weer geniet groot vertrouwen bij de burgers, waardoor met deze aanpak mooie resultaten te zijn behalen. Dat blijkt uit dergelijke projecten zoals in het Engelse Liverpool. Onderstaand plaatje geeft een beeld van het effect van verhoging van risicobewustzijn en zelfredzaamheid van onze burgers, instellingen en bedrijven.

verkleinen KANS

beperken EFFECT BRAND

voorkomen

beperken en bestrijden

verkleinen KANS

beperken EFFECT BRAND

voorkomen

beperken en bestrijden

De kracht van vrijwilligheid Veranderen kan alleen door samenwerking met andere partijen, ook buiten de veiligheidsketen zoals woningcorporaties, verzekeraars en meubelfabrikanten. Daarnaast zal de burger beter voor zichzelf moeten zorgen en zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. De brandweervrijwilligers spelen daarbij een prominente rol. Zonder vrijwilligers kan de brandweer niet bestaan. En zo zal dat in de toekomst blijven. Met meer preventieve zorg zal de brandweer een beroep moeten doen op nog meer vrijwilligers.

16

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

Ontwikkelingsruimte bij repressie Als op termijn voldaan is aan (brand)veilig leven, komt er aan de kant van de repressie ruimte om de brandweerorganisatie verder te ontwikkelen en de opkomsttijden van de brandweer passend te maken bij het risicobeeld van onze regio. De ontwikkelingsruimte zit ook bij de wijze waarop de brandweer uitrukt. De brandweer rukt op dit moment uit via een standaard systematiek, namelijk standaard met 1 tankautospuit met een bezetting van 6 brandweermensen. Deze standaard, de TS-6, wordt gebruikt voor de meeste meldingen, variërend van een binnenbrand tot een automatische melding en eenvoudige verkeersongevallen. In de praktijk blijkt dat het vaak niet nodig is om met een standaard TS-6 ter plaatse te komen. In een groot aantal van de meldingen kan worden volstaan met een kleinere bezetting van het voertuig, namelijk 2 of 4 brandweermensen en zou de brandweer kunnen uitrukken met een snelle interventie-eenheid. Door inzet van snelle inverventie-eenheden kan de druk op de vrijwilligers afnemen. En wat gebeurt er nu in Limburg-Noord Ook in onze regio staan we voor belangrijke keuzes over de invulling van de brandweerzorg. Daarom heeft het management van de brandweer haar eigen visie ontwikkeld op een goede brandweerzorg in Limburg-Noord: Een brandweerzorg met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bespreekt op 17 december as. de Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-215. Direct daarna brengt het management van de brandweer een nieuwsbrief uit om alle medewerkers van de brandweer in LimburgNoord te informeren over de visie en wat deze betekent voor de brandweerorganisatie op korte en langere termijn. De commandanten gaan daarover dan ook met hun eigen korpsen in gesprek. Een speciale Klapwaker, editie januari/februari 2011, zal geheel in het teken staan van de visie. De brandweer in Limburg-Noord is op reis en neemt u daarbij graag mee.


1 1 s u postb Nieuwe campagne van start

‘Meer veiligheid op straat’ Veel mensen maken wel eens een botte opmerking omdat ze net iets te lang aan de balie moeten wachten. Of balen omdat een vuilniswagen de weg verspert. Of ze worden kwaad omdat ze ergens ‘net’ stonden geparkeerd en toch een bon krijgen. Ongewenst gedrag Maar weinig mensen realiseren zich dat zij niet de enige zijn. In 2009 is 65% van de werknemers met een publieke taak zoals hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners, slachtoffer van ongewenst gedrag zoals agressie, beledigingen, bedreigingen en intimidaties. Soms mondt dit zelfs uit in lichamelijk geweld. Hieraan moet een einde komen. Publiekscampagne Daarom start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 15 november de publiekscampagne ‘Meer veiligheid op straat’. Deze campagne valt

onder het koepelthema Nederland Veilig van de rijksoverheid. De boodschap van de campagne is: “Hulp moet bij agressie op straat vanzelfsprekend zijn. Meer veiligheid op straat. Heb je zelf in de hand.” Zoveel mogelijk mensen moeten weten dat ze iets kunnen doen om agressie en geweld op straat tegen te gaan. Niet alleen de rijksoverheid neemt het initiatief om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan: talrijke regionale en lokale organisatie hebben een eigen succesvolle aanpak. Tekst & poster: Ministerie van Veiligheid & Justitie

In memorie:

Hans Knippen­bergh (Knip) een ander en daarbij wel eens afweek van de normale (brandweer)procedures. Een bijzonder fijne collega en vriend die we ontzettend missen!

is 40 jaar geworden. Hij was sinds 1998 lid van de brandweer Maasbree. Na het vaststellen van zijn ongeneselijke ziekte in mei 2009 is Knip op 21 maart jl. in zijn eigen vertrouwde omgeving gestorven. We hebben 19 november jl. zijn urn bijgezet.

Vrijdag 26 maart jl. hebben we afscheid moeten nemen van Hans Knippenbergh. Knip, zoals iedereen hem noemde en kende

Wij wensen Yvonne en de kinderen, de familie en iedereen die op welke manier dan ook met Knip verbonden was, veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Knip zijn eigen woorden die ons hierbij kunnen helpen staan op zijn gedachtenisprentje: “Idderen daag is ’t waerd öm gelaefd en gefiëst te waere”.

Knip stond binnen het korps te boek als snel, deskundig en niet te voorzichtig. Snel, omdat hij vaak als eerste op de sokken op de kazerne stond bij een uitruk. Echter tijdens de oefenavonden was hij vaak de laatste op de sloffen! Deskundig, omdat Knip als werktuigbouwkundige een enorm technisch inzicht had. Niet te voorzichtig, omdat Knip vaak een groter risico durfde te nemen als

Leden van het korps Maasbree en oud-leden van het “Lummelke”.

Nieuwe Brandweer Jaarkalender Al twee jaar verspreidt het Regiobureau Brandweer een kalender op A-0 formaat. De reacties hierop zijn altijd bijzonder positief. Maar we ontvingen ook de vraag of de kalender niet een maatje kleiner kon. Te groot om thuis op te hangen vonden sommige mensen.

Na overleg met Huib van Deursen, de ontwerper en drukker van de A-0 poster, is besloten om de kalender dit jaar ook in deze Klapwaker op A-3 formaat af te drukken. Zo kunnen we voortaan ook de mensen van dienst zijn die liever een kleiner exemplaar hebben. Deze kalender vindt u op de volgende pagina.

Dit jaar is de foto op de kalender gemaakt door één van de leden van brandweer Nederweert. Dit tijdens een brand in die plaats. De A-0 poster is tevens, zoals ieder jaar weer, via uw brandweerpost verkrijgbaar. Wees er snel bij want ook dit jaar geldt weer op = op. De redactie.

K l a p w a kK el ar pnwr .a k4e rd encr e. m2 b jeurn 2 i 021001 0 I I 1 7


18

I

1 2 3 4 5 6

24 31 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

3 4 5 6 7 8 9

M D W D V Z 1 Z 2

M D W D V Z Z

05

04

03

02

01

jaNuaRi

52

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

7 8 9 10 11 12 13

06

14 15 16 17 18 19 20

07

09

21 28 22 23 24 25 26 27

08

febRuaRi M D W D V Z Z 1 2 3 4 5 6

09

7 8 9 10 11 12 13

10

14 15 16 17 18 19 20

11

21 22 23 24 25 26 27

12

maaRt 28 29 30 31

13

14

M 4 D 5 W 6 D 7 V 1 8 Z 2 9 Z 3 10

13

11 12 13 14 15 16 17

15

18 19 20 21 22 23 24

16

apRiL 25 26 27 28 29 30

17


1 2 3 4

I

19

5 6 7 8 9 10 11

36

12 13 14 15 16 17 18

37

19 20 21 22 23 24 25

38

26 27 28 29 30

39

M D W D V Z 1 Z 2

39

1 2 3 4 5

M D W D V Z Z

23 30 24 31 25 26 27 28 29 13 14 15 16 17 18 19

24

3 4 5 6 7 8 9

40

10 11 12 13 14 15 16

41

17 18 19 20 21 22 23

42

24 31 25 26 27 28 29 30

43

M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6

44

11 12 13 14 15 16 17

28

juLi

7 8 9 10 11 12 13

45

14 15 16 17 18 19 20

46

M D W D V Z Z

1 2 3 4

48

Wij zijn onderdeel van

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

47

48

1 2 3 4 5 6 7

25 26 27 28 29 30 31 18 19 20 21 22 23 24 M D W D V Z Z

31

30

15 16 17 18 19 20 21

33

5 6 7 8 9 10 11

49

12 13 14 15 16 17 18

50

35

19 20 21 22 23 24 25

51

26 27 28 29 30 31

52

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

34

decembeR

8 9 10 11 12 13 14

32

augustus

Vormgeving & druk: Drukkerij van Deursen bv, Nederweert | Fotografie: Mark Milczarek

2011 29

NovembeR

4 M 5 D 6 W 7 D V 1 8 Z 2 9 Z 3 10

27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26

27

26

26

25

oktobeR

6 7 8 9 10 11 12

23

juNi

Regiobureau brandweer Limburg-Noord | Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo | Postbus 11, 5900 AA Venlo Tel. 088 - 11 90 500 | Fax. 077 - 35 42 454 | www.brandweerln.nl

M D W D V Z Z

35

16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

M D W D V Z Z 1

22

21

22

septembeR

20

19

18

mei

17

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0


Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Limburg-Noord In oktober is de nieuwe huisstijl voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord vastgesteld en gepresenteerd. Zoals bekend is de Veiligheidsregio Limburg-Noord sinds januari 2010 een feit. Er was echter nog geen nieuwe huisstijl. Het logo van de oude ‘Sector Veiligheid’ werd nog gebruikt. Op advies van de communicatie adviseurs is een ‘pitch’ opgezet. Ontwerpbureaus zijn uitgenodigd om met een ontwerp te komen en deze te presenteren. Uit de ontwerpen van de drie bureaus is uiteindelijk het nieuwe logo en huisstijl voor de Veiligheidsregio LimburgNoord gekozen.

De keuze is gevallen op het ontwerp van het Ad Eight Creatieve Communicatie. Zij werkten, net als de overige deelnemende bureaus, al regelmatig voor de Veiligheidsregio en/of hieraan verbonden kolommen. In de huisstijl komen de kleuren paars (kleur Veiligheidsregio), geel-oranje (kleur gemeenten), rood (kleur brandweer) en wit (kleur GHOR/GGD) terug. Ook het oude logo komt terug in het ontwerp. De nieuwe huisstijl is tijdens de gemeenteavond formeel gepresenteerd en daarna direct ingezet bij de campagne over de nieuwe telefoonnummers. De redactie.

Nieuwe telefoon­nummers Begin november is de telefooncentrale van het Regiobureau Brandweer vernieuwd. De oude centrale was versleten en aan vervanging toe. Omdat de organisatie volop in beweging is, is ervoor gekozen om meteen ook een nieuw nummerplan te maken. Het bleek nl. erg lastig dat de nieuwe districten en bureaus binnen deze districten allemaal verschillende telefoonnnummers hadden. Intern bellen naar een collega in bijvoorbeeld Leudal was er niet bij. Hoofd ICT Stan Heijmann heeft het hele aanbesteding- en vervangingsproces begeleid en in goede banen geleid. Vandaar dat, na overleg is besloten om over te stappen op nieuwe 088 nummers. Daarbij is het nieuwe algemene nummer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord leidend geweest. Alle andere nummers zijn in feite sub nummers hiervan. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om ieder (brandweer)-district een eigen centraal nummer te geven. Doordat alle nummers onder het hoofdnummer 088 - 11 90 000 vallen is het nu wel mogelijk om intern te bellen met de collega’s die in andere districten of bij de GHOR of Veiligheidsbureau werkzaam zijn.

20

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

De nieuwe nummers zijn: Veiligheidsregio Limburg-Noord

088 - 11 90 000

Regiobureau Brandweer Limburg-Noord

088 - 11 90 500

Brandweerdistrict Weert

088 - 11 90 700

Brandweerdistrict Venlo (vanaf januari 2011)

088 - 11 90 600

De redactie.


Brandweer Bergen 80 jaar

Burgemeester ontvangt eremedaille Tijdens de viering van 80 jaar Brandweer Bergen, ontving burgemeester Klaverdijk een eremedaille van De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening (KNVBH). Met deze onderscheiding geeft het brandweerkorps van de gemeente Bergen uiting aan erkenning, waardering en respect voor vele jaren excellente betrokkenheid van de heer Klaverdijk bij de brandveiligheid, de hulpverlening en bij de hulpverleners van de gemeente Bergen in het bijzonder. Burgemeester Klaverdijk is vereerd met de waardering die maar zelden aan personen buiten de brandweerorganisatie uitgereikt wordt. Hij is vol lof en waardering over het Bergense brandweerkorps dat door de heer S. van der Schuit, regionaal commandant van de regio Limburg-Noord de ‘Parel van Noord-Limburg’ genoemd werd.

“Dat zegt alles”, aldus Klaverdijk. “Brandweer Bergen is in 80 jaar uitgegroeid tot een hecht team dat klaar staat voor fysieke veiligheid. Zij vormt een voorbeeld voor andere korpsen. Een perfect opgeleide, geoefende organisatie die aan de eisen die gesteld worden moet voldoen. Een team dat voor 80% bestaat uit vrijwilligers die jarenlang, vele uren per week klaar staan om hulp en bijstand te verlenen. Zij verdienen lof en waardering.” Tekst & Foto: Esther Heijmans, Gemeente Bergen

Over de grenzen heen! Rampen en ongevallen houden geen rekening met onze landgrenzen. Het is dan ook noodzakelijk dat er aandacht aan de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt besteed. Daartoe is in september 2010 door de ‘Commissie Niederer’ (het bestuurlijk grensoverschrijdend overleg) een eerste aanzet gegeven. Dit alles heeft ondertussen geresulteerd in diverse optimaliseringen, onder andere op het gebied van informatiemanagement. Het toegang verlenen tot elkaars crisismanagementsystemen is er hier één van. Veiligheidsnet & Live In Limburg-Noord en de Belgische provincie Limburg kennen we twee afzonderlijke crisismanagementsystemen. Zo kent Limburg-Noord het systeem Veiligheidsnet en werken de Belgische collega’s met Live. Beide systemen dragen zorg voor digitale informatie-uitwisseling voor- en tijdens een ramp. Beide systemen hebben hetzelfde doel, maar zijn verschillende qua opbouw. Voordelen Toegang hebben tot elkaars systemen biedt een aantal cruciale voordelen. Rampenplannen, procedures en instructies zijn inzichtelijk, actuele bereikbaarheidsgegevens zijn voor handen en men kan grensoverschrijdend meekijken bij grote ongevallen en rampen. Dit alles versoepelt en versnelt niet alleen het hulpverleningsproces, maar komt ook de samenwerking ten goede.

Toekomst Dit alles is pas het prille begin. In de toekomst zal worden onderzocht of een koppeling mogelijk is tussen het nieuwe, landelijke crisismanagementsysteem en Live. Daarnaast worden plannen besproken om op termijn een grootschalige, grensoverschrijdende oefening te organiseren. Daarbij zal het thema grensoverschrijdende informatiemanagement tussen Nederland en België beoefend worden. Tekst: Mario van Wanrooij, Reg. Bureau Brandweer LN.

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 2 0 1 0

I

21


U

i

t

g

e

l

i

c

h

t

Start Nationale Brandpreventieweken

Succesvol beursdebuut brandweer De Kick-off van de NBPW is voor mij altijd een belangrijk moment, waarop ideeën beginnen te borrelen en het brainstromen begint. “Wat doe JIJ bij brand, daar moet je nu over nadenken”. Een prachtig thema dat veel mogelijkheden biedt. Het feit doet zich voor dat de campagnemaand van de NBPW oktober is en daarmee samenvalt met de grote HILTHO-Beurs (Huishoud, Industrie, Land en Tuinbouw Horst) in de gemeente Horst aan de Maas.

De Hiltho-beurs is een vierjaarlijks terugkerend evenement in oktober, duurt zes dagen en trekt zo’n 60.000 bezoekers uit de regio LimburgNoord. Een prachtige gelegenheid om het thema uit te dragen. Het idee is geboren! Al gauw was duidelijk dat een stand op een dergelijke grote beurs veel geld en energie kost; ‘zes dagen de stand bemannen’ is niet niks. We hebben contact gelegd met de regionale brandweer en ons idee voorgelegd en voorgesteld om samen op te trekken. Een eerste echte samenwerking als regionale brandweer. Met veel enthousiasme werd het idee geaccepteerd en opgepakt met Chris Trines (Adviseur Communicatie & PR) en ik (voorlichting preventie) als projectleiders. Gelukkig is Chris net zo’n enthousiasteling als ik en vanaf het eerste moment was duidelijk hoe wij dit zouden gaan oppakken en wegzetten. Ideeën vlogen over en weer over tafel met een duidelijke takenverdeling. Weekenden kenden wij niet meer, het was kort dag en veel te doen. Even dreigde alles mis te lopen toen Chris ziek werd en ik alleen verder moest. Maar gelukkig waren de grote lijnen uitgezet!

22

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r

Hoe heb ik de HILTHO ervaren? Het is een prachtig project geworden waarin we regionaal geweldig hebben samen gewerkt. Onze boodschap “Wat doe JIJ bij brand, daar moet je nu over nadenken” hebben wij op een geweldige manier kunnen uitdragen. Enerzijds met onze informatieve stand, anderzijds met onze rookcontainer. De informatiestand werd bemand door preventiemedewerkers uit regio Limburg-Noord en de rookcontainer door de brandweer van het district Horst aan de Maas en Peel & Maas. Deze samenwerking was prachtig om te zien en te ervaren. Iedereen (preventiemedewerkers en brandweer) was enthousiast en vond het geweldig om op deze manier met burgers in gesprek te gaan en een gezamenlijke boodschap over te brengen. Er was bewondering en waardering voor elkaars vakgebied. Ook de fotograaf bij onze antieke brandweerauto trok veel publiek en paste helemaal in het geheel met in de hoofdrol onze mascotte, Bram de brandweerman! Voor vele was het nieuw om op deze manier met burgers in gesprek te gaan, maar de reactie na afloop


www.brandveiligheidscheck.nl was eensgezind: “wat een goede manier om burgers te bereiken en samen eenzelfde boodschap uit te dragen”. GEWELDIG!

De enthousiaste reacties van onze burgers bevestigde dat gevoel nog eens. De klapper op de vuurpijl was toch wel het startsein van de landelijke campagne van de Stichting NBPW in Horst. De stichting was gecharmeerd van ons regionaal idee en vond dat Limburg maar eens in de schijnwerpers moest staan. Ook het Jeugdjournaal, TVL hebben ons opgemerkt, evenals diverse lokale tv- en radiozenders. Daarnaast zijn er in de districten lokale acties gehouden. Er zijn ontruimingen gehouden in zorgcentra, is een rookmeldercampagne en scholenproject opgestart en onderzoek gedaan naar ‘werkende’ rookmelders. Ik ben een tevreden mens en voel me rijk met collega’s die zich zo weten in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken. Namens mij (en Chris natuurlijk) aan iedereen... Dank je wel!! Tekst: Ria Verbruggen / Brandweer Horst aan de Maas Foto’s: Brandweer Horst a/d Maas

Veel respons Hiltho enquête Tijdens de Hiltho Beurs konden mensen op de foto met onze nieuwe mascotte BRAM en het prachtige historische brand­ weervoertuig. De foto’s waren nadien gratis te downloaden via onze website. Maar daarvoor werd wel een kleine tegen­ prestatie verlangd; medewerking verlenen aan een enquête. Resultaten De resultaten van de enquête zijn bekend. De respons is hoog. In totaal hebben 774 personen meegewerkt aan de enquête. Een prima resultaat. Het onderzoek biedt ons veel gegevens waarmee we de komende tijd aan de slag kunnen. Gegevens die inmiddels zijn ingebracht in de programmacommissie Proactie & Preventie. Wat waren zoals de resultaten uit het onderzoek? Van de mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen heeft 62% inwonende kinderen. Het merendeel (56%) daarvan heeft 2 inwonende kinderen. Ruim 79% van de deelnemers gaf aan een eigen woning te hebben. 11% huurt een woning en het restant woont nog thuis. • Ruim 86% gaf aan een werkende rookmelder in huis te hebben gemonteerd. • Ruim 55% gaf aan een blusmiddel in huis te hebben. • Ruim 53% gaf aan geen vluchtplan te hebben. • Ruim 66% gaf aan thuis nog nooit een brandveiligheidscheck te hebben uitgevoerd. • Ruim 17% van de openhaard gebruikers laat de schoorsteen niet jaarlijks controleren.

website www.brandweerln.nl. Deelnemers aan de check kunnen hun mailadres invullen en krijgen dan automatisch een advies op maat. Dit op basis van de gegeven antwoorden. Tevreden De Hiltho is voor ons erg belangrijk geweest. Als brandweer gaan we de komende tijd veel meer tijd en energie steken in publieksvoorlichting. Dit was een erg mooie manier om daar ervaringen mee op te doen. Belangrijke opsteker voor de organisatie is dat ruim 94% van de deelnemers aan de enquête de brandweerstand op de beurs informatief vond. Slechts 1% had tips om de stand nog verder te verbeteren. Tekst: Chr. Trines, Reg. Bureau Brandweer

www.brandveiligheidscheck.nl De verkregen informatie is voor ons aanleiding geweest om versneld een digitale brandveiligheidscheck te ontwikkelen. Deze check is een aanvulling op de brochure ‘Bram’s Brandveiligheidscheck’. De check is te vinden op www.brandveiligheidscheck.nl of gewoon via onze

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

23


Door Nederlandse Brandwonden Stichting

Brandweer post Meijel in het zonnetje gezet! Op vrijdagmiddag 28 mei werd er door het korps Roermond uitgerukt voor een binnenbrand in een woonwagen te Melick. Gezien het aantal meldingen nam de bevelvoerder het DLS voertuig mee en schaalde hij op naar middelbrand. 20 jaar geleden zijn oud commandant Geert Verstappen (Namens Brandweer post Meijel) tezamen met Trees Scholten (namens EHBO Meijel) begonnen met het organiseren/ collecteren voor de Nederlandse Brandwonden Stichting in Meijel. En met succes! Nu 20 jaar later is Meijel nog altijd actief en betrokken om deze stichting financieel te ondersteunen in hun goede werkzaamheden. Na wat wisselingen de afgelopen 20 jaar binnen de organisatie zijn momenteel Gon Gommans en Mark van Rooij actief bij de organisatie en uitvoering daarvan betrokken. 20 jaar actief Op maandag 27 september werd er op de oefenavond voor Brandweerpost Meijel door

deze stichting een presentatie georganiseerd over de Nederlandse Brandwonden Stichting. Na deze leerzame en informatieve avond werd het korps verrast omdat zij dit jaar voor de 20e keer gaan collecteren. “Dit verdient extra aandacht, 20 jaar inzet voor de medemens”, aldus Margot Hox van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Alle leden van de post Meijel kregen vervolgens een kleine attentie en het korps ontving een wandschild van de Brandwonden stichting ter herinnering voor in de kazerne. Hox: “Hiermee willen wij ook alle overige vrijwilligers die bijgedragen hebben aan 20 jaar collecte in Meijel bedanken.”

Duizenden Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Een pijnlijke revalidatie volgt. En eenmaal weer thuis moeten ze zich dubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. Ze financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl Tekst: Mark van Rooij Foto: Patrick Lagarde

Ontruimingsoefeningen WOZOCO te Ospel In het boek over de Strategische Reis van de brandweer wordt uitgelegd dat een veranderende opvatting over de brandweerzorg ertoe leidt dat de brandweer veel meer dan voorheen de samenwerking moet zoeken met o.a. woning­bouw­ verenigingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen enzovoort. Hierbij zal vooral de noodzaak van zelfredzaamheid worden gepropageerd. In het boek over de Strategische Reis van de brandweer wordt uitgelegd dat een veranderende opvatting over de brandweerzorg ertoe leidt dat de brandweer veel meer dan voorheen de samenwerking moet zoeken met o.a. woningbouwverenigingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen enzovoort. Hierbij zal vooral de noodzaak van zelfredzaamheid worden gepropageerd.

Duidelijk De betekenis van deze tekst werd duidelijk tijdens enkele ontruimingsoefeningen in het district Weert in het kader van de brandpreventieweek. Zo werd op 14 december een ontruimingsoefening in het woonzorgcomplex ‘Aan Stad thoês’ in Ospel georganiseerd. Bij dit soort objecten is vaak een aantal partijen - woningvereniging, zorginstelling en bewoners - betrokken en speelt dus ook een rol als het gaat om brandveiligheid. Rookverspreiding De brandweer van Nederweert kreeg de melding dat brand zou zijn in het eerder genoemde complex. Doordat een van de deuren openstond, is de rook vrij snel

verspreid over de gang. Al gauw stonden ook meerdere etages onder de rook. Dit was aanleiding voor de brandweer om de aan het trappenhuis grenzende appartementen te ontruimen. Omdat geen BHV-ers aanwezig waren (is ook niet vereist voor dit soort gebouwen) was het voor de brandweer een hele klus om het gebouw te ontruimen. Ervaringen Tijdens de evaluatie van de oefening kwam het volgende naar voren. • Een ontruiming van (een deel van) een der­gelijk gebouw vergt meer capaciteit dan de hulpdiensten in korte tijd kunnen leveren. • De partijen die bij het gebouw zijn betrokken, zullen zich moeten voorbereiden op een eventuele ontruiming. • De brandweer moet de tactieken herzien en bij voorkeur direct afblussen en de gangen rookvrij maken. Tekst & foto’s: brandweer district Weert


R ondje

regi

Nieuwe kazerne en nieuw voertuig voor brandweer Thorn Na een grote verbouwing heeft de brandweer post Thorn op 5 juni haar deuren geopend van de brandweerkazerne aan de Oude Trambaan 6a. Begin december 2009 zijn de werkzaamheden gestart. In de leegstaande oude gemeenteloods naast de huidige brandweerpost is een nieuwe kazerne gerealiseerd. Deze loods is van binnen verbouwd om aan de huidige eisen te voldoen. Daarnaast is een aanbouw gerealiseerd om de nieuwe tankautospuit te kunnen stallen. de nieuwe tankautospuit officieel overgedragen. De nieuwe tank­ autospuit is gebouwd op een Mercedes chassis en heeft, net als een groot aantal andere voertuigen in de regio, een opbouw welke is vervaardigd door de firma Gemco. Het voertuig is uitgerust met DLS (Druk Lucht Schuim).

Arbo Door toename van de personeelsomvang en uitbreiding van het wagenpark voldeed de bestaande brandweerkazerne niet meer. De nieuwe kazerne geeft de post Thorn een ruimer jasje en is uitgevoerd volgens de huidige Arbo-normen. Daarnaast is er ook een heel praktische reden: de uitrukwagens zijn in de loop der tijd groter geworden en passen niet meer in de bestaande kazerne. Daarom ook is naast een interne verbouwing van de gemeenteloods ook een grotere stallingruimte voor de tankautospuit aangebouwd. Mede vanwege het feit dat de kazerne en omgeving onderdeel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht was volledige sloop en complete nieuwbouw uitgesloten. Naast de verbouw van de gemeenteloods is ook de bestaande kazerne onder handen genomen. Dit gebouw zal o.a. dienst blijven doen als stallingruimte voor de VC-2.

Zegenen Na het openingswoord en de officiële opening van de kazerne door de burgemeester van de gemeente Maasgouw Stef Strous volgde de officiële onthulling en overdracht van de nieuwe tankautospuit en het personeel/materieelvoertuig door de commandant van brandweer Roermond René van der Valk. Met behulp van de nieuwe hoogwerker van brandweer Roermond werden de in partytenten verpakte voertuigen onthuld. Vervolgens was het de beurt aan de eerwaarde heer deken Maessen om de voertuigen in te zegenen. Om de uitdrukking “alle zegen komt van boven” kracht bij te zetten vond deze inzegening plaats vanuit de nieuwe hoogwerker van brandweer Roermond. Tijdens een uiterst warme, maar druk bezochte open dag werden door de brandweer enkele demonstraties technische hulpverlening gegeven. Ook werden de werkzaamheden van de bemanning van de VC-2 en COH tijdens grootschalige incidenten nader belicht. Tekst: Christan Rulkens Foto’s: Ger Sniekers

Projectbegeleiding Het ontwerp van de nieuwe kazerne is van Kern Architecten uit Roermond. Zij hebben ook het aanbestedingstraject voor de kazerne begeleid. De verbouwing is na de aanbestedingsprocedure gegund aan TBM Bouw uit Linne. De projectleiding was in handen van de opdrachtgever; de gemeente Maasgouw. Het project is uitgevoerd in goede samenwerking met de brandweer Roermond, waarvan de post Thorn sinds 1 januari 2008 deel uit maakt. Open dag Begin juni is de verbouwing en nieuwbouw afgerond. Om de inwoners en andere belangstellenden de gelegenheid te bieden om een kijk te nemen achter de deuren van de brandweer werd op 5 juni een open dag georganiseerd. Voorafgaand aan deze open dag werd ook

K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

25


!

Personeels zaken

Afscheid Hans Sillekens Door fusie is het korps van Sevenum een post van Horst aan de Maas geworden. Per 1 januari 2010 was dit een feit en vanaf deze datum is Hans Sillekens geen commandant meer van de Vrijwillige Brandweer Sevenum. club, die het korps van Sevenum al was, te leiden. Eerst als beroepscommandant, en toen hij in Horst aan de Maas ging werken als ambtenaar openbare veiligheid, als vrijwillig commandant. Hans was geen man om een pak te dragen dus bij zijn aanstelling werd hij voor het blok gezet door het korps, of midden in de kroeg zijn splinternieuwe pak aantrekken of een vat bier geven. Nu zouden de meeste denken, dan maar een vat bier, maar Hans koos eieren voor zijn geld en trok het pak in een volle kroeg aan. Op 7 oktober j.l. heeft het korps op informele wijze aandacht geschonken aan dit feit. Hans was van 1 juni 1998 t/m 31 december 2009 commandant. Pak dragen In deze 11,5 jaar heeft Hans zich geprofileerd als iemand die op zijn eigen manier de hechte

Verrast Op 7 oktober werd Hans verrast. Na uitleg over het Brandweer Beleids Plan door onze nieuwe commandant Hans Peters kwamen rond 21.00 uur alle partners van de leden en de kinderen van Hans het instructielokaal binnen. Hans Peters verwelkomde iedereen. Na een woordje van hem bedankte oud

ondercommandant Peet Siebers Hans voor bewezen diensten en overhandigde hem en zijn vrouw José een bos bloemen en een cadeau. Hans bedankte iedereen en had ook een verrassing in petto voor de nieuwe postcommandant Frank Wintels die per 1 oktober aangesteld is, door hem een voor­ zittershamer te overhandigen en wenste hem succes. Uiteraard blijft Hans betrokken bij het korps. Na afloop werden Hans en Frank op ludieke wijze vervoerd naar Café “Metieske” waar onder het genot van een drankje de avond werd afgesloten.

Hans, namens het korps van Sevenum dank voor je bewezen diensten als commandant. Tekst: Ger Minten Foto’s: Brandweer Sevenum

Weet wat je te doen staat, als het om een collega gaat

BOT Brochure Bij deze uitgave van de Klapwaker vind je een brochure over het Bedrijfs Opvang Team (BOT). De brochure wordt bewust op deze wijze aan je toegestuurd. Ze is namelijk gemaakt voor jou en je

partner (en gezinsleden) om duidelijk te maken welke reacties na een schokkende ervaring normaal zijn en wat te doen als het verwerkings­proces niet goed verloopt.

Het uiten van je gevoelens en het praten met je collega’s of je partner zorgt voor een snellere en betere verwerking van de ervaring. Vandaar dat er in de brochure ook tips voor je partner zijn opgenomen. Heb je naar aanleiding van de brochure vragen en/of opmerkingen. Neem dan even contact op met het BOT team. Het telefoonnummer staat achter op de brochure.

26

I

n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 K l a p w a k e r


Een koninklijk afscheid Op 30 oktober jl. vond de jaarlijkse bindingsavond van de brandweerpost Hunsel plaats. Het was een avond, die met het oog op het echte brandweergevoel, gehouden werd op de plek waar normaliter de voertuigen van het korps gestald zijn. En daar, in het hart van deze brandweerpost, werd er afscheid genomen, terug gekeken, maar zeker ook vooruit gekeken naar alles wat ertoe heeft bijgedragen, dat de post Hunsel is, zoals die is… “Wij zijn er klaar voor” Dit laatste werd verwoord in een indrukwekkende speech door Johan Thijssen. Hij nam ons onder andere mee naar de ludieke, laatste uitruk van Frans Mennen en Wiet Zentjens, waarbij een pak sneeuw van zo’n 20 cm geen Hunselse brandweerman tegen hield om een ter aarde gestorte engel te redden. Maar ook de diverse meldingen van extreem weer en het meest recente ongeval, waarbij 3 dodelijke slachtoffers te betreuren waren, passeerden de revue. Johan besloot zijn lezing met de woorden: “Wij zijn er klaar voor”. Juist die uitspraak onderstreepte het groepsgevoel binnen de post. Na deze

treffende terugblik op het afgelopen jaar en het uitreiken van enkele certificaten, was er het afscheid van René Adams. René Adams Op 1 augustus 1987 werd René lid van ons korps. Als zoon van een brandweerman kende hij de klappen van de zweep. Dit heeft erin geresulteerd dat hij inmiddels meer dan 23 jaar vol heeft gemaakt. In die 23 jaar wist René op te klimmen naar de rang brandmeester en oogstte hij als bevelvoerder veel respect binnen het korps. En toch is het tijd voor afscheid. René heeft zich, samen met zijn partner Irma, in Weert gevestigd. Vanaf nu zal hij zijn brandweertaken dan ook daar gaan uitvoeren. Wij, en met ons velen anderen, zijn ervan overtuigd dat het korps Weert een goede brandweerman en een fijne collega rijker is geworden. We zijn trots op René en we wensen hem in het Weertse veel geluk toe. René bedankt. Niet veel later was het tijd voor een volgend afscheid. Een afscheid dat we in januari al ‘gevierd’ hadden, maar dat nog een koninklijk

staartje zou krijgen. Burgemeester Arno Verhoeven was dan ook aanwezig om Frans Mennen toe te spreken. Frans Mennen Frans is een brandweerman in hart en nieren. Dat wordt nog eens onderstreept met een lidmaatschap van ruim 33 jaar bij de post Hunsel. Meer dan de helft van deze periode, zo’n 20 jaar, acteerde hij als bevelvoerder. Daarnaast verzorgde hij jarenlang de administratie en was hij gedurende 10 jaar oefencoördinator. Kortom, een uitgebreid cv behorend bij een gewaardeerd collega. Behalve zijn verdiensten voor de brandweer was hij bovendien vele jaren actief binnen de EHBO in Hunsel. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat Frans tot lid in Orde van Oranje-Nassau is benoemd. De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld door zijn eigen vrouw Marij. Burgemeester Verhoeven vond het namelijk belangrijk om te laten zien, dat ook de partner achter ‘die stoere brandweerman’ een zeer belangrijke rol speelt. Hierin kunnen wij hem alleen maar gelijk geven.

Namens het voltallige korps van Hunsel willen wij Frans, maar zeker ook Marij, van harte feliciteren met deze huldiging en we wensen hem veel geluk voor de toekomst toe. Tekst: Bram Van den Ende Foto’s: Wim Weekers

K lKa lpaw p awkaekre rn rn. r .4 4d edceecm em b ebre r2 021001 0 I I 2 7


!

Personeels zaken

Joep van der Asdonk en Leo Franssen

Brandweer Meijel neemt afscheid van brok ervaring MEIJEL - Op de dag dat de regio Peel en Maas opgeschrikt wordt met het bericht dat de korpsen Baarlo en Maasbree gaan verdwijnen, doen Joep van der Asdonk en Leo Franssen hun afscheidsverhaal. Ondanks dat de regionale korpsen door bezuinigingen onder vuur liggen, zien ze voor de Meijelse brandweer een toekomst. “Onbegrijpelijk,” reageren beiden op het krantenbericht. Het nieuws is dan ook bij de regionale korpsen als een bom ingeslagen. “Als de uitruktijd een kwartier wordt, is het al niet meer nodig om te komen. Dan is het bij voorbaat al een verloren strijd,” concludeert de ervaren Leo Franssen. “Niet te geloven dat er op brandweerkorpsen bezuinigd wordt. Het zijn vast geen ‘veldmensen’ die zoiets hebben bedacht.” Saamhorigheid De Meijelse kazerne ligt er onberispelijk bij. De pakken hangen op de millimeter na symmetrisch naast elkaar. Hier wordt heel duidelijk discipline met de hoofdletter D geschreven. Leo maakt al sinds 1977 deel uit van het Meijelse korps. In 1980 werd de club versterkt met de komst van Joep. “Ik heb er nooit geen moment spijt van gehad om bij de vrijwillige brandweer aan te sluiten,” concludeert Leo. Ook Joep beaamt dit. “Ondanks dat we altijd beschikbaar moeten zijn. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Maar ik kan me geen mooiere vereniging met een grotere saamhorigheid als de brandweer voorstellen. Daar kan geen sportclub aan tippen,” aldus Leo. “Binnen onze club kun je echt van elkaar op aan. Dat wederzijds blindelings vertrouwen is ook wel voor het werk van brandweerman essentieel. Je komt toch nog wel eens in levensbedreigende situaties terecht. Maar ook de betrokkenheid bij elkaars gezin is enorm. Je mag gerust zeggen dat we één grote hechte familie zijn. Kom je aan de één, dan kom je aan het hele korps. Er heerst een perfecte onderlinge verstandhouding. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur.”

2 8 I I n rn. r 4 . 4d edceecm em b ebre r2 021001 0K lKa lpaw p awkaekre r

Veel meegemaakt Beide, inmiddels, oudgedienden hebben dan ook al het nodige meegemaakt in de vele jaren als brandweerman. Zeer ernstige verkeersongevallen, grote branden, het bergen van overledenen, enzovoorts. Niet de meest aantrekkelijke aspecten van het brandweer zijn. “We hebben veel gezien. Tegenwoordig heb je slachtofferhulp, vroeger alleen elkaar. Na een zware ongevalssituatie met dodelijke afloop was het een nachtje slecht slapen en dan gewoon weer verder. Niet dat je het dan vergeten was. Oh nee, nooit, maar uiteindelijk kreeg het vanzelf een plaats,” vertelt Joep. Yellow Thunder Maar het is natuurlijk niet alleen maar ‘ellende’ bij de brandweer. “Nee, we organiseren natuurlijk ook de nodige afleidingen. Na een oefening sluiten we standaard af in de kantine met een flesje bier. Gewoon gezellig nog even napraten. We zijn ook zeker niet vies van een feestje. Vroeger gingen we allemaal samen met de ‘Yellow Thunder’ (zoals de heren hun vroegere gele brandweerwagen liefkozend noemen, red.) alle kermissen af. Dan rolden we pas tegen de vroege morgen ons bed in. Maar als op zo’n moment de pieper af zou gaan, zouden we er allemaal stuk voor stuk evengoed staan!,” vertellen beide heren. “We verzorgen ook preventie-informatie op scholen, rondleidingen, demonstraties, ondersteuning aan verenigingen, enzovoorts. Allemaal erg leuk om te doen.” Veel veranderd Er gaan heel wat cursussen en opleidingen aan vooraf, voordat iemand zich brandweer-

man of - vrouw mag noemen. “Ik denk dat ik in totaal zo’n acht jaar opleiding heb gevolgd”, vertelt Joep. “En dat allemaal in de eigen vrije tijd natuurlijk.” Beide dragen dan ook de titel hoofd brandwacht. Daarnaast is Leo ook chauffeur. Naast de wekelijkse oefening wordt er ook veel gesport en EHBO gevolgd. “Je kunt gerust stellen dat we zeker twee avonden in de week met de brandweer bezig zijn. En dan de keren natuurlijk dat de pieper afgaat.” Zowel Leo als Joep vinden het beroep van vrijwillige brandweer tegenwoordig wel een stuk zwaarder. “Als je ziet wat er ten opzichte van tien jaar geleden allemaal veranderd is… Alleen de regelgeving al! Een enorm verschil.” Echte hobby Hoewel beiden er nog niet helemaal klaar mee zijn, noopt de leeftijd hen te stoppen. Vijfenvijftig jaar is de leeftijd dat een brandweerman zijn helm aan de wilgen dient te hangen. “Ik vind het jammer, maar ik heb al een nieuwe invulling gevonden,” vertelt Joep opgetogen. “Ik ga namelijk wekelijks schaatsen in Eindhoven.” Leo vindt het iets moeilijker. “Ik was graag nog een tijdje door­gegaan. Voor mij was het een echte hobby. Het geeft gewoon een kick om in korte tijd mensen te kunnen helpen. Dat is het mooie van brandweerman zijn.” Leo zit nog voor de volle honderd procent met zijn gedachte bij het korps. “Ik zag onlangs de brandweerwagen bij mij thuis voorbij komen. Ik heb geen moment geaarzeld en ben op m’n fiets gesprongen om de collega’s


aan het werk te zien. Ik ben letterlijk heel Meijel doorgefietst, maar geen korps gevonden. Bleek dat ze naar een oefening in Merselo waren…,” lacht hij. Tip Op 6 november tijdens de bindingsavond van de gemeente Peel en Maas vindt het officiële afscheid plaats. Ze hebben ook nog

een duidelijke tip voor jonge opvolgers. “Nooit ergens zomaar induiken. Altijd eerst de situatie inschatten, want geen brand is hetzelfde. Je moet juist inspelen op de situatie van het moment.”

oudgedienden de weg naar de Meijelse kazerne nog lang weten te vinden. “Dat denk ik niet, dat weet ik zeker,” reageert Leo ad rem. Joep knikt instemmend.

Het Meijelse korps verliest met het afscheid van de twee brandweerlieden een enorme brok ervaring. Maar ze hopen dat beide

Tekst: M  . van Rooij, Brandweer Meijel, (door Vera Feltges) Foto: Ger Peeters

Jubilarissen Heythuysen en Grathem Op vrijdagavond 8 oktober 2010 zijn er tijdens een gezellige bijeenkomst in de kazerne Heythuysen weer de nodige diploma’s en oorkondes aan de geslaagden en jubilarissen uit de posten Grathem en Heythuysen uitgereikt. Onder het genot van een hapje en drankje, georganiseerd door de gezamenlijke brandweervereniging van beide posten, werd samen met burgemeester Verhoeven van gemeente Leudal vele jaren brandweerervaring in het zonnetje gezet. 155 jaren Met maar liefst 28 uitgereikte diploma’s en oorkondes voert het veel te ver om deze mensen hier allemaal apart te gaan benoemen maar een illuster vijftal passeert hier in dit artikel wel even de revue vanwege een zeer groot aantal dienstjaren. Wiel Winkelmolen, Geert Wertz en Frits Geraets allen

post Grathem zijn reeds 25 jaar verbonden aan de deze club en hetzelfde geldt voor Math v. Appeven en Theo Jansen van post Heythuysen met eveneens ieder 25 jaar. Frans Schouten uit Grathem doet daar nog een schepje bovenop met zijn 30 dienstjaren zodat we uitkomen op een prachtig getal van maar liefst 155 jaar aan brandweererva-

ring verdeeld over 6 mensen die een groot deel van hun leven hebben verpand aan het steunen van mens en dier in nood. Humor Arno Verhoeven verwoordde als altijd in mooie woorden doorspekt met de nodige humor de inzet en toewijding die een brandweer­vrijwilliger zo kenmerkt. Naast deze jubilarissen hebben we tevens afscheid genomen van Lucinda Schrurs. Zij is bij post Grathem met veel enthousiasme 5 jaar lid geweest en inmiddels naar een andere woonplaats verhuisd, waardoor helaas het vrijwillig brandweervak uitoefenen vooralsnog niet meer mogelijk is. Lucinda bedankt voor je inzet en heel veel geluk in de toekomst ! En daarnaast de heren natuurlijk van harte gefeliciteerd! Tekst & Foto: Jack Ramakers, post Grathem.

ns Schouten, Theo Jansen, Van links naar rechts: Frits Geraets, FraGeer t Wertz ontbreekt. Wiel Winkelmolen, Math v. Appeven,

K lKa lpaw p awkaekre rn rn. r .4 4d edceecm em b ebre r2 021001 0 I I 2 9


!

Personeels zaken

Korpsavond 2010, post Swalmen Op vrijdag 22 oktober waren leden, oud-leden en hun partners voor de jaarlijkse korpsavond van de post Swalmen uitgenodigd. Commandant van der Valk opende de avond door iedereen welkom te heten. In zijn toespraak keek hij ook terug naar het afgelopen jaar. Een bijzonder jaar voor de post Swalmen. 100 jaar De totale renovatie van onze kazerne was hierin gerealiseerd. Met een uitstekend resultaat. Het was dan ook de eerste keer dat we de korpsavond hielden in ons vernieuwde instructielokaal. Daar waar een jaar geleden nog onze voertuigen gestald stonden, werden die avond een aantal leden in het zonnetje gezet. Maar ook het jaar 2011 wordt een bijzonder jaar. Het is dan namelijk 100 jaar geleden dat er in Swalmen een georganiseerde brandweer werd opgericht. Dit zullen we niet zomaar voorbij laten gaan. We willen dit met onze korpsleden en hun familieleden op een gepaste wijze gaan herdenken. Na de toespraken door commandant van der Valk en burgemeester van Beers, kon met het officiële gedeelte van deze avond begonnen worden.

Danny Allereerst werd formeel na 16 jaar afscheid genomen van Danny Ecija y Fernández als lid van ons korps. Op eigen verzoek is aan Danny eervol ontslag verleend. Danny werd geprezen voor zijn jarenlange inzet en bereidwilligheid voor de gemeenschap en voor het korps. 12,5 jaar Ook werden tijdens deze korpsavond door de burgemeester twee personen in verband met hun jubileum bij de brandweer gehuldigd. Zo vierde Patrick Clercx en Leopold de Moor hun 12,5 jarig jubileum. Er werd door de burgemeester met lovende woorden over Patrick en Leopold gesproken. En ook zij werden geprezen voor hun inzet en bereidwilligheid voor de gemeenschap en natuurlijk het korps. We hopen dat ze nog lang lid van ons korps blijven. Ze werden van de hieraan verbonden onderscheidingen voorzien.

Ook de echtgenotes werden voor hun ondersteuning door de burgemeester bedankt en in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen. Diploma’s Deze keer was het de eer aan de ploegleiders om behaalde diploma’s/certificaten aan de leden binnen de post Swalmen uit te delen. Hierna bedankte de burgemeester het gehele korps om het feit dat de gemeenschap altijd op ons kan rekenen op momenten dat het nodig is. Commandant van der Valk sloot hierna het formele gedeelte af, waarna alle leden en genodigden de gelegenheid kregen om de jubilarissen te feliciteren en om Danny en zijn vrouw voor zijn inzet en als collega te bedanken. De avond werd met een gezellig samenzijn besloten. Tekst & Foto’s: Patrick Verheyden, Post Swalmen

Correspondenten en redactie van de Klapwaker wensen u fijne feestdagen en een veilig 2011 toe ! 3 0 I I n rn. r 4 . 4d edceecm em b ebre r2 021001 0K lKa lpaw p awkaekre r


K l a p w a k e r n r. 4 d e c e m b e r 2 0 1 0

I

31


Onderdeel

Ad eight test  

Magazine ad eight test