Page 1

PORTFOLIO BY SIRIPORN LEELASUKSAWAT


RESUME

ª×èÍ

ÈÔÃÔ¾Ã

ÍÒÂØ

22 »‚

ÅÕÅÒÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì

µÔ´µ‹Í ÍÕàÁŏ : zippykit@gmail.com Á×Ͷ×Í : 081-939-9110 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È. 2540 - ¾.È. 2551 âçàÃÕ¹ૹµâÂà«¿¤Í¹àǹµ ¾.È. 2551 - »˜¨¨ØºÑ¹ ¡ÓÅѧÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ªÑé¹»‚·Õè 4 ÀÒ¤ÇÔªÒÍ͡ẺÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¤³Ðʶһ˜µÂ¡ÃÃÁÈÒʵÏ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ


·Ñ¡ÉÐ ´ŒÒ¹ÀÒÉÒ : ä·Â , Íѧ¡ÄÉ ´ŒÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ : ADOBEPHOTOSHOP : ADOBE ILLUSTRATOR »ÃÐʺ¡Òó ¾.È. 2553

: â¤Ã§¡ÒûÃСǴÍ͡ẺâÅâ¡ŒÊÓËÃѺ ÊǹÊѵǏʧ¢ÅÒ : THAI STAR PACKAGING AWARD 2010

¾.È. 2554

: ࢌÒËÇÁ¡ÒûÃСǴÍ͡Ẻà¿ÍϹÔà¨ÍϨҡäÁŒÇÕà¹ÕÂÏã¹â¤Ã§¡Òà THE POWER OF VENEER CONTEST 2011 : ࢌÒËÇÁ¡ÒûÃСǴÍ͡Ẻ¾Ñ´ÅÁ ºÃÔÉÑ· ÁÔµ«ÙºÔªÔ ÍÔàÅ礷ÃÔ¤

¾.È. 2555

: â¤Ã§¡ÒûÃСǴ˹ѧÊÑé¹â´Â öä¿ä·Â


PRODUCT DESIGN


INSTALLATION DESIGN งานออกแบบ installation เพื่อใช้ในการปรับปรุงทัศนียภาพ ในอาคารเรียนสำหรับพื่นที่กึ่งกลางแจ้ง.


TEXTILE LAMP โคมไฟผ้า ที่ได้จากการทอเส้นด้ายที่มีขนาดแตกต่างกัน ทำให้เกิดเงาหลากหลายรูปแบบบนตัวโคมและเงาที่สะท้อน.


HELIOS

PERFUME BOTTLE DESIGN โปรเจคออกแบบขวดน้ำหอมจากเพลง Peer Gynt Suite No.1โดย Edvard Grieg ซึ่งบรรยายถึงการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ จึงเป็นที่มาของการนำเอาแสงอาทิตย์ยามเช้ามาใช้ในการออกแบบ


FRANKA NANO iPod Nano dock ทำให้เราสามารถเลือกรูปแบบการถ่ายภาพได้หลากหลาย ทั้งแบบ 120 film , lomo ,fisheye ,etc.


F1 GRASS TRIMMER เครื่องเล็มหญ้าซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้สามารถปรับระดับความยาวของหญ้าที่ต้องการ ตัดได้ และสามารถองศาใบพัดเป็นแนวตั้งเพื่อใช้ในการเล็มหญ้าขอบสนาม รวมถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพโดยใช้แบตเตอรี่ไร้สายเพื่อไม่ให้มีสายไฟมารบกวนขณะใช้งาน.


ILLUMINATE FAN

ࢌÒËÇÁ¡ÒûÃСǴÍ͡Ẻ¾Ñ´ÅÁ ºÃÔÉÑ· ÁÔµ«ÙºÔªÔ ÍÔàÅ礷ÃÔ¤ ภายใต้แนวคิด Smart fan for 2020 .


THE POWER OF VENEER CONTEST 2011 TONG TOEY โต๊ะรูปสามเหลี่ยมซึ่งได้แนวคิดมาจากวิธีการนำใบเตยมาห่อขนมตะโก้ โดยตัวโต๊ะนี้มีความพิเศษที่การขึ้นรูปโดยใช้ วีเนียร์ทั้งหมด


THE LAST ICEBERG AUTOMATA ของเล่น Automata ที่ได้แนวคิดมาจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน จึงเกิดเป็นน้ำแข็งก้อนสุดท้ายสำหรับเหล่าเพนกวินก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของฉลาม.


CRACKER JACK

ที่หนีบปูที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถ หนีบได้พอดีกับทุกส่วนตั้งแต่ก้ามปูขนาดใหญ่ ไปจนถึงขาปูขนาดเล็ก พร้อมเพิ่มความหนา เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับอาหารและติดตั้งสปริง ที่จุดหมุนเพื่อช่วยในการควบคุมนำ้หนักในการหนีบปู.


CERAMIC DESIGN


THREE EARS MUG แก้วสามหู ขึ้นรูปด้วยการนำดินมารีดเป็นแผ่น พร้อมกับการกดหน้าดินให้เกิดเป็น texture .


THE CHINESE LANTERN TEA SET ได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพยนตร์เรื่อง The red lantern โดยนำ เอาโคมไฟจีนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของหนังมาใช้ .


SCENIC TEA CUP ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิวทิวทัศน์ในธรรมชาติ.


TULIP VASE แจกันสำหรับปักดอกไม้ มีการออกแบบเฉพาะสำหรับดอกทิวลิป เพื่อช่วยในการชูก้านดอกไม้ที่อ่อนเป็นพิเศษ.


WATERMELON JAR กระปุกทรงสามเหลี่ยมซึ่งได้แนวคิด ในการออกแบบมาจากแตงโมผ่าซีก.


COCONUT BOWL ภาชนะใส่อาหาร ที่ออกแบบเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำเอามะพร้าว ซึ่งเป็นของ ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ทั้งใช้ในการประกอบอาหาร และ ใชสำหรับภาชนะประจำวัน.


GRAPHIC DESIGN


SONGKHLA

ZOO

SONGKHLA ZOO LOGO DESIGN


42000 06200

42000 06200

42000 06200

EGG’S BARCODE


ADVERTISEMENT FOR MISS LILY


PACKAGING DESIGN บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใสไข่เค็มไชยา.


SIAM OCEAN WORLD : ENVIRONMENTAL GRAPHIC analyse concept of Siam Ocean World and user’s behavior and create concept for design environmental graphic,logo way finding,pictogram,directory,etc.


SIAM OCEAN WORLD : ENVIRONMENTAL GRAPHIC


SPECIAL PROJECT


FRIEND โครงการประกวดหนังสั้น โดย รฟท. เรื่องราวความผูกพันของกลุ่มเพื่อน ที่เมื่อนึกถึงทีไร ก็สร้างความอบอุ่นในหัวใจ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง.


THANK YOU

zippykit@gmail.com mobile : 0819399110(ty)

kty portfolio  

portfolio by Kty Lee