__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


2

PATENIEMEN LUKIO Ruiskukkatie 4–6 90580 Oulu http://www.pateniemi.net

REHTORI Auvo Huotari

044 703 9554

auvo.huotari@ouka.fi

KANSLIA Tuula Laine

044 703 9557

tuula.laine@ouka.fi

OPINTO-OHJAAJA Taija Myyry

044 703 9560

taija.myyry@eduouka.fi

VIRASTOMESTARI

044 703 9768

Pateniemen lukion opinto-opas Julkaistu 28.06.2021 Tämä opinto-opas päivittyy syksyllä. Päivitykset:

Taitto: Leena Filpus Kannen kuva: Kasper Ojuva


3

SISÄLTÖ Opettajat ja ryhmänohjaajat ……………………………………………………………………. 5 Rehtorin tervehdys ………………………………………………………………………………. 6 Yhteistyösäännöt ………………………………………………………………………………… 7 Työ– ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022 ……………………………………………………. 8 Opiskelu Pateniemen lukiossa ………………………………………………………………… 10 Opetuksen järjestäminen …………………………………………………………………….. 10 Opiskelun suunnittelu ja seuranta …………………………………………………………… 11

Ainevalinnat ……………………………………………………………………………………. 11 Wilma …………………………………………………………………………………………… 11 Opintojen suorittaminen osallistumalla opetukseen ………………………………………. 12 Tenttiminen eli opintojakson tai modulin suorittaminen itsenäisesti …………………….. 12 Opintojen suorittaminen toisessa Oulun kaupungin lukiossa ……………………………. 12 Opintojen suorittaminen muualla ……………………………………………………………. 12 Poissaolot ……………………………………………………………………………………… 12 Päättöviikko ja yleiset koekäytänteet ………………………………………………………… 13

Opintojen arviointi ……………………………………………………………………………… 13 Uusintakoe ……………………………………………………………………………………… 13 Korotuskoe ……………………………………………………………………………………… 13 Oppiaineen päättöarviointi ……………………………………………………………………. 14 Arvioinnin oikaisu ………………………………………………………………………………. 14 Koulusta eroaminen ……………………………………………………………………………. 15 Tuntijako ja opintosuunnitelma (uusi OPS, ykköset) ………………………………………16 Tuntijako ja opintosuunnitelma (vanha OPS, ennen 2021 aloittaneet) ………………….17 Opiskelun tuki …………………………………………………………………………………….. 18 Ryhmänohjaus …………………………………………………………………………………. 18 Tiedotus …………………………………………………………………………………………. 18 Opiskelijakunta …………………………………………………………………………………. 18 Tuutorit ………………………………………………………………………………………….. 18 Opiskelijan ohjauksen ja tuen toimijat Pateniemen lukiossa ……………………………. 19 Opintotuki ……………………………………………………………………………………….. 20 Vakuutus ………………………………………………………………………………………… 20 Vanhempien tuki ……………………………………………………………………………….. 21 Vanhempainillat lukuvuonna 2021-2022 …………………………………………………….. 21 Ylioppilastutkinto ………………………………………………………………………………….22


4

Opintotarjonta (kurssit) ja oppikirjat …………………………………………………………. 23 Äidinkieli ja kirjallisuus …………………………………………………………………………. 23 Ruotsi (B1) ……………………………………………………………………………………… 24 Englanti (A1) ……………………………………………………………………………………. 24 Saksa (B3) ……………………………………………………………………………………… 25 Lyhyt matematiikka ……………………………………………………………………………. 25 Pitkä matematiikka …………………………………………………………………………….. 26 Biologia ………………………………………………………………………………………….. 27 Maantiede ……………………………………………………………………………………….. 28 Fysiikka ………………………………………………………………………………………….. 28 Kemia ……………………………………………………………………………………………. 29 Uskonto (evl) ……………………………………………………………………………………. 30 Uskonto (ort) ……………………………………………………………………………………. 30 Elämänkatsomustieto ………………………………………………………………………….. 30 Filosofia …………………………………………………………………………………………. 30 Psykologia ………………………………………………………………………………………. 30 Historia ………………………………………………………………………………………….. 31 Yhteiskuntaoppi ………………………………………………………………………………… 31 Musiikki …………………………………………………………………………………………. 32 Kuvataide ……………………………………………………………………………………….. 32 Liikunta ………………………………………………………………………………………….. 32 Terveystieto …………………………………………………………………………………….. 33 Opinto-ohjaus …………………………………………………………………………………… 33 Tietotekniikka …………………………………………………………………………………… 34 Liikennekurssi (soveltava) …………………………………………………………………….. 34 Osallisuuskurssi (soveltava) ………………………………………………………………….. 34 Yrittäjyyskurssi (soveltava) ……………………………………………………………………. 34 Kurssivastaavuudet vanha OPS/uusi OPS ………………………………………………….. 35


5

OPETTAJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT Anttila Tuija (FT)

englanti, ranska

Eskelinen Ilkka (MM)

musiikki

Filpus Leena (TM)

kuvataide

Huotari Auvo (FM)

rehtori, auvo.huotari@ouka.fi

Hyttinen Outi (FM)

englanti, ruotsi

Konola Kati (FM)

äidinkieli ja kirjallisuus

Korhonen Kaisu (LitM)

liikunta (tytöt)

Lahti Kimmo (FT)

biologia, maantiede

Lapinoja Aino

terveystieto, filosofia ,uskonto

Muranen Anne (FK)

filosofia, psykologia, uskonto

Myyry Taija (KM)

opinto-ohjaus

Ojala Sari (FM)

ruotsi, saksa

Rauanjoki Katri (FM)

äidinkieli ja kirjallisuus

Ristimella Kirsi (FM)

matematiikka, fysiikka

Siirilä Jani (FM)

historia, yhteiskuntaoppi

Suomela Aino-Inkeri (FM)

matematiikka, kemia

Teerikangas Matti

matematiikka, liikunta (pojat)

Ylimäki Arja (FM)

matematiikka, kemia, tietotekniikka

044 703 9554

044 703 9565

044 703 9560

040 557 3578

Sähköpostit opettajille: etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Ryhmänohjaajat ja kotiluokat lukuvuonna 2021–2022

21A

Kimmo Lahti

224

21B

Jani Siirilä

225

21C

Anne Muranen

226

20A

Leena Filpus

116

20B

Kirsi Ristimella

223

20C

Marjo Rousu

220

19A

Aino Lapinoja

iso ATK

19B

Katri Rauanjoki

222

19C

Tuija Anttila

221

18A

Matti Teerikangas

pieni ATK


6

Tervehdys uuden opinto-oppaan lukija. Oppaamme on siirtynyt sähköiseen muotoon ja tässä muodossa tieto on helpoiten saatavilla. Uudessa oppaassa on nyt perustietoja tarjolla etenkin lukionsa aloittaville ykkösille. Tervetuloa Pateniemen lukioon. Yhteisvalinnan tulos k2021 näyttäytyy erityisen tiukkana kilpana lukiopaikoista. Oulun lukioihin lisättiin lukioiden aloituspaikkoja, mutta nyt näyttää siltä, että aivan liian moni joutuu havaitsemaan lukiopaikan saamisen epäonnistuneen. Toivon, että perehdyt tämän oppaan avulla opiskeluun Pateniemen lukiossa ja katsot esim. päivittäisen aikataulumme. Opas päivitetään lukuvuoden alkuun mennessä, mutta nyt jo oppaassa olevilla tiedoilla on merkitystä niin teille uusille kuin jatkavillekin opiskelijoille. Hyvää kesäloman jatkoa ja tapaamisiin ke 11.8.2021 uuden lukuvuoden aloittamismerkeissä (seuratkaa koulumme kotisivuja koulun aloitusajankohdan lähestyessä).

t rehtori


7

YHTEISTYÖSÄÄNNÖT Lukio-opiskeluun kuuluu opettajien ja opiskelijoiden yhteistyössä tekemä opiskelun suunnittelu opintojakson (kurssin) alkaessa.

Koulussa järjestetään rakentavan ja viihtyisän ilmapiirin luomiseksi yhteisiä tilaisuuksia, joihin osallistutaan.

Opiskelijalla on oikeus rauhalliseen työympäristöön. Tämä tarkoittaa, että oppitunnille tullaan ajoissa ja työrauhaa pidetään yllä.

Opiskelijalla on oltava oppitunnilla mukanaan asianmukaiset työvälineet ja lukiolain 30 §:n mukaisesti hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Puhelimet pidetään suljettuna ja laukussa oppituntien ja kokeiden aikana. Musiikin ja äänitallenteiden kuuntelu on oppituntien ja kokeiden aikana kielletty. Mikäli opiskelija ei noudata näitä ohjeita, tulkitaan käyttäytyminen koetilanteissa YTL:n ohjeiden mukaisesti vilpiksi.

Oppitunneilta saa olla poissa vain painavasta ja opettajan hyväksymästä syystä. Poissaollut opiskelija on velvollinen selvittämään hyväksyttävästi poissaolonsa syyn sekä ottamaan selvää poissaolonsa aikaisista tehtävistä välittömästi poissaolonsa jälkeen.

Välitunneilla opiskelijat saavat oleskella lukion puoleisissa käytävissä tai koulun pihalla sekä sopimuksen mukaan lukioluokissa. Oppilaskunnalle pyritään järjestämään oma tila, joka on lukiolaisten käytössä väli- ja hyppytuntien aikana. Opiskelijat huolehtivat omalta osaltaan koulun ja sen ympäristön säilymisestä siistinä.

Opettajainhuone on opettajien tauko- ja työskentelytila. Opettajien kanssa voi asioida välituntien aikana. Mikäli opiskelijalla on asiaa jollekin opettajista, opiskelija odottaa opettajaa opettajainhuoneen ovella.

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Päällysvaatteet ja lakit jätetään ruokalan ulkopuolelle. Ruokailuvälineet lajitellaan niille osoitettuun paikkaan ruokailun jälkeen.

Huoltajat selittävät opiskelijan poissaolot Wilmakouluhallintojärjestelmässä. Opiskelija toimittaa viipymättä hyväksyttävän selvityksen poissaolostaan aineenopettajilleen.

Polkupyörät ja mopot pidetään niille varatuilla paikoilla. Autopaikat on vuokrattu koulun henkilökunnalle.

Tupakointi sekä tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttäminen on kielletty koulurakennuksessa, koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Koetilanteessa päällysvaatteet ja kaikki henkilökohtaiset tavarat jätetään luokan etuosaan. Pöydälle otetaan ainoastaan kokeessa tarvittavat tietokoneet, kirjoitusja muut välineet.


8 (PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)


9

Tuntikiertokaavio Pateniemen lukiossa

8.05 - 9.40

1

5

1

8

3

9.50 - 11.25

2

6

2

7

4

11.30 –13.30 3

7

ys/x

1

5

13.40 - 15.15 4

8

Ys/x

2

6

Keskiviikkona aamupäivässä vaihtuvat koodit. Tunnit voivat rytmittyä 30+60 min , 45+45min tai opettajan katsomalla tavalla (yht.90min). Ruokailu on 3.tunnin tauon aikana.


10

OPISKELU PATENIEMEN LUKIOSSA Opetuksen järjestäminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin (aiemmin jakso). Oppiaineiden opetus toteutetaan opintojaksoina (aiemmin kursseina). Yksi opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta modulista. Yksi opintojakso opiskellaan pääsääntöisesti yhden periodin aikana. Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla käytetään edelleen nimitystä kurssi. Oppitunnin pituus on 95 minuuttia, johon sisältyy 5 minuutin mittainen tauko. Yhtä opintojaksoa/kurssia opetetaan kaksi tai kolme oppituntia viikossa. Joskus opintojakso/kurssi on hajautettu useampaan periodiin. Opintojaksojen laajuus mitataan opintopisteinä.

Opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon kunkin oppiaineen oppimäärän arviointi. Oppiaineen oppimäärään katsotaan kuuluvaksi oppiaineen pakolliset ja opiskelijan valitsemat valtakunnalliset valinnaiset (syventävät) opintojaksot. Muut valinnaiset (soveltavat koulukohtaiset) opinnot sekä temaattiset opinnot eivät kuulu oppiaineen oppimäärään (ellei Oulun kaupungin lukion opetussuunnitelmassa ole toisin sanottu).

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevilla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa voi olla hylättyjä opintoja enintään seuraavasti:

Opiskelun suunnittelu ja seuranta

Opiskelija suunnittelee itse omat opintonsa koko lukioajalle. Ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja opintoohjaaja auttavat suunnittelutyössä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman, laaditaan opintojen alussa, ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Suunnitelmassa on huomioitava opintojaksojen/ kurssien suoritusjärjestystä koskevat ohjeet, jotka ilmenevät tästä opinto-oppaasta myöhemmin löytyvästä opintojakso/kurssiluettelosta. Suunnitelmaan vaikuttavat oleellisesti myös opiskelijan ylioppilastutkintoonsa tekemät valinnat.

Lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opinto-ohjelman keventäminen on perusteltua esimerkiksi erityisen harrastuksen tai oppimisvaikeuden vuoksi. Asiasta on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että ensimmäisenä ja toisena vuonna suoritetaan kumpanakin n. 60 opintopistettä / 30 kurssia ja kolmantena vuonna n. 30 opintopistettä / 15 kurssia. Opintoja on suoritettava lukion aikana yhteensä vähintään 150 opintopisteen / 75 kurssin verran. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille on opintotarjottimelle suunniteltu valmis etenemisjärjestys, jonka noudattaminen on suositeltavaa.

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2–5 opintopistettä

0 opintopistettä

6–11 opintopistettä

2 opintopistettä

12–17 opintopistettä

4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistettä

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevilla oppiaineen oppimäärään kuuluvista arvosanoista vähintään 2/3 täytyy suorittaa hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa yhdessä oppiaineessa olla kuitenkin enintään kolme.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää jatkuvaa opintojen seurantaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Wilmasta. Mikäli opinnot eivät etene suunnitellusti, on suunnitelmaa syytä muuttaa.


11 Ainevalinnat

Lukio-opiskelu koostuu pakollisista ja opiskelijan valitsemista valtakunnallisista valinnaisista (syventävistä) opintojaksoista sekä muista valinnaisista (soveltavista koulukohtaisista) sekä temaattisista opinnoista. Pakolliset opinnot suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä saa poiketa opettajan antamien ohjeiden mukaan. Valtakunnalliset valinnaiset opinnot syventävät aineen pakollisia opintoja.

Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen pohjalta. Ylioppilaskokeiden tehtävissä voi olla myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

Muut valinnaiset opinnot ja temaattiset opinnot ovat koulu- tai kaupunkikohtaisia. Niitä ovat esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmentavat kertausopinnot.

Kaikkien opintojaksojen nimet ja suoritusjärjestystä koskevat ohjeet löytyvät tästä oppaasta ja Wilmasta.

Wilma

Wilma on internetissä toimiva opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan käyttöön tarkoitettu ohjelma. Koulu toimittaa opiskelijoille ja huoltajille henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat Wilmaan ensimmäisen vuoden alussa. Salasanan voi itse vaihtaa. Mikäli salasana on unohtunut, koulusihteeri auttaa.

Wilmasta opiskelija, huoltaja, opettajat ja opintoohjaaja näkevät opiskelijan lukujärjestyksen, opintosuoritukset, valinnat ja poissaolot. Ryhmänohjaaja auttaa tarvittaessa Wilman käytössä.

Opintojen suorittaminen osallistumalla opetukseen

Lukiolain (§ 30 mom. 2) mukaan ”opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti”. Ensisijaisesti opinnot suoritetaan osallistumalla säännöllisesti opetukseen ja tekemällä annetut tehtävät opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti. Oppitunnilla on myös oltava mukana tarvittavat työvälineet.

Tavallisesti opintoihin kuuluu yksi tai useampia kokeita, jotka järjestetään opintojakson aikana, esimerkiksi päättöviikolla.

Tenttiminen eli opintojakson tai modulin / kurssin suorittaminen itsenäisesti

Opintojen suorittaminen itsenäisesti on mahdollista useimmilla opintojaksoilla ja moduleilla / kursseilla. Suorittamisesta on sovittava opettajan kanssa jo edellisen periodin lopulla. Mikäli itsenäisesti opintoja suorittava opiskelija ei noudata opettajan kanssa sovittuja suorituksen aikarajoja, suoritus keskeytyy ja opintojakso tai moduli / kurssi on mahdollista suorittaa uudestaan vain osallistumalla opetukseen.

Mihin Wilmaa käytetään? Opiskelijat ilmoittautuvat Wilmassa kaikille seuraavaksi lukuvuodeksi valitsemilleen opintojaksoille/kursseille toukokuussa (ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat elo -syyskuussa) ja päivittävät valintojaan tarpeen mukaan lukuvuoden aikana, viimeistään kolme työpäivää ennen opintojakson alkua. Opettajat merkitsevät opetusryhmänsä opiskelijoiden poissaolot. Opettajat voivat myös merkitä tehtäviä tai koetta koskevaa tietoa. Huoltajat hyväksyvät opiskelijan poissaolot ja kirjaavat poissaolojen syyt. Ryhmänohjaaja kuittaa nähneensä huoltajien ilmoittamat poissaoloselitykset. Wilmassa on pikaviestitoiminto, jolla opiskelijat ja huoltajat voivat olla yhteydessä opettajien ja opintoohjaajan kanssa.

Itsenäisesti suorittamalla ei voi korottaa hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa. Hyväksyttyä arvosanaa korotetaan korotuskokeessa ja hylättyä uusintakokeessa.

Itsenäinen suorittaminen on mahdollista pääsääntöisesti samaan aikaan kuin kyseistä opintojaksoa tai modulia / kurssia opetetaan.


12 Opintojen suorittaminen toisessa Oulun kaupungin lukiossa

Pateniemen lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä muualla suoritetut opinnot hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Muissa lukioissa suoritettavista opinnoista on aina sovittava etukäteen opintoohjaajan kanssa.

Oulun kaupungin päivälukioiden välillä voi olla eroavaisuuksia oppituntien ajankohdissa tai tuntikaavioissa. Lisäksi Oulun aikuislukiossa on monia eroja päivälukioihin verrattuna esimerkiksi opintojen vastaavuuksissa.

Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat opinnot eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.

Opiskelijalla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen periodin ajaksi. Tällöin hän valitsee kaikki periodin aikana suoritettavat opinnot toisesta lukiosta. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden periodin ajaksi edellyttää sekä kotilukion että toisen lukion rehtoreiden luvan. Opiskelijalla voi lukioaikana olla korkeintaan kolme toisessa lukioissa suoritettua vaihtoperiodia.

Muiden lukioiden opintotarjottimet ovat näkyvissä kaikille Wilmassa. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu viimeistään kolme työpäivää ennen periodin alkua Wilmassa. Tämän jälkeen mukaan voi päästä vain opettajan luvalla.

Opintoihin osallistuminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että opiskeluryhmässä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla opintoihin ilmoittautumisessa.

Tarkemmin Oulun lukioiden välisen yhteistyön muotoja ja ohjeistuksia kuvataan asiakirjassa nimeltä Rotokolla, johon on linkki koulun kotisivulla.

Opintojen suorittaminen muualla

Opiskelijalla on oman koulun ja muiden lukioiden lisäksi mahdollisuus valita opintoja myös muualta (esim.

muista toisen asteen oppilaitoksista tai kesäyliopistosta). Tällaisten opintojen hyväksymisestä osaksi opintoohjelmaa on aina neuvoteltava erikseen kyseisen aineen opettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Opintojen on oltava tavoitteiltaan ja keskeiseltä sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Myös ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi lukioopintoihin. Todistus muualla suoritetuista opinnoista toimitetaan opinto-ohjaajalle tai rehtorille. Rehtori hyväksyy muualla suoritetut opinnot osaksi opiskelijan opintoohjelmaa.

Poissaolot

Lukiolain (§ 30 mom. 1) mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaolot oppitunnilta tai kokeesta on selvitettävä opettajalle hyväksyttävästi heti poissaolon jälkeen joko Wilman kautta tai kirjallisesti niin, että opettajalla on arviointia varten olemassa tieto opiskelijan poissaolon syystä.

Poissaoloselvitys voi olla vanhemman tai muun huoltajan ilmoitus Wilmassa tai esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Hyväksyttäviä poissalon syitä eivät ole esimerkiksi ”poissaolo” tai autokoulun ajotunnit (lukuun ottamatta rata- ja tutkintoajoja). 18 vuotta täyttäneet voivat edelleen antaa huoltajalle luvan selvittää poissaolot Wilmassa. Myös itse selvitetyille poissaoloille on oltava hyväksyttävä selitys, joka on pyydettäessä täsmennettävä lisädokumentilla.

Mikäli opiskelija on poissa opinnoista tai ei selvitä poissaolojaan hyväksyttävästi, voi olla mahdollista, ettei opettaja pysty arvioimaan opiskelijan suoritusta. Tällöin opintojakso tai moduli keskeytyy. Opiskelija voi suorittaa arvioimatta jätetyt opinnot pääsääntöisesti osallistumalla opetukseen uudestaan. Poissaolot voivat vaikuttaa arvosanaan, koska opiskelija ei tällöin voi antaa ns. jatkuvaa näyttöä, joka on yksi arviointiperusteista.

Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon poissaololupaa pyydetään opettajalta Wilman kautta. Ryhmänohjaaja myöntää luvan enintään 5 päivän poissaoloihin. Rehtori myöntää luvan yli 5 päivän poissaoloihin (enintään yhdeksi lukuvuodeksi). Yo-kirjoituspäivää edeltävän koulupäivän voi pyytää etukäteen vapaaksi ryhmänohjaajalta. Lukulomasta johtuva poissaolo lasketaan selvitetyksi poissaoloksi. Yokoepäivästä ei tule poissaoloa.


13 Päättöviikko ja yleiset koekäytänteet

Kunkin periodin lopuksi on päättöviikko, joka kestää kahdeksan päivää. Päättöviikolla on oma aikataulunsa.

täviä määräajassa, opintojakso tai moduli / kurssi keskeytyy.

Päällysvaatteet ja laukut kootaan luokan etuosaan.

Keskeytyneestä opintojaksosta tai modulista / kurssista käytetään merkintää K. Opiskelija voi itse jättää opintojakson tai modulin / kurssin kesken neuvoteltuaan asiasta opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. Suoritus voi myös keskeytyä tehtävien palautusaikojen tai poissaoloselvitysten laiminlyönnin vuoksi tai jos poissaoloja on kertynyt niin paljon, että arviointi on mahdotonta.

Pöydälle otetaan ainoastaan tietokone, päivitetyt abittitikut ja mahdolliset kirjoitus- ja muut kokeessa tarvittavat välineet.

Kirjaimilla H, T tai K arvioituja opintoja ei lasketa mukaan opiskelijan opintomäärään.

Miten päättöviikolla toimitaan? Saavu ajoissa. Puhelin suljetaan ja laitetaan laukkuun.

Tilaisuudesta saa poistua, kun valvoja antaa siihen luvan. Päättöviikon päiviin voi sisältyä muutakin kuin kokeita.

Opintojen arviointi

Opettaja esittelee opintojen tavoitteet ja arviointiperusteet opiskelijoille opintojakson tai modulin / kurssin alussa ja keskustelee niistä opiskelijoiden kanssa. Suorituksen arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Lähtökohtana on tietojen ja taitojen monipuolinen arviointi, jolla kannustetaan ja tuetaan opiskelua ja opintojen etenemistä.

Uusintakoe

Mikäli opiskelija ei ole osallistunut kokeeseen, hän voi suorittaa sen seuraavana uusintakoepäivänä. Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen selvitettyään poissaolonsa hyväksytysti opettajalle.

Mikäli opiskelija on saanut hylätyn arvosanan (4 tai H), hän saa osallistua uusintakokeeseen yhden kerran seuraavana uusintakoepäivänä. Uusintakokeen arvioinnissa noudatetaan samoja perusteita kuin arvioinnissa muutenkin.

Suorituksen arvioinnissa vaikuttaa mahdollisen kokeen lisäksi muu opiskelijan osoittama näyttö. Ilman riittäviä opiskelijan osoittamia näyttöjä opettaja ei voi suorittaa arviointia. Arviointi edellyttää, että opiskelija selvittää poissaolonsa sekä palauttaa annetut tehtävät opettajan määrittäminä palautuspäivinä. Arvioinnissa voidaan huomioida myös opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.

Jokaisen periodin jälkeen pidetään uusintakoe. Uusintakokeet pidetään yleensä kerran periodissa keskiviikkona klo 12.30–15.30. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta (kohdasta Tentit) viimeistään kaksi päivää ennen uusintaa. Yhtenä uusintakoepäivänä opiskelija voi suorittaa yhden kokeen. Kokeeseen opiskelija tuo oman tietokoneen ja päivitetyn muistitikun.

Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta mahdolliseen kokeeseen hyväksyttävästä syystä ja on selvittänyt poissaolonsa asiaankuuluvalla tavalla, hänellä on oikeus osallistua uusintakokeeseen.

Korotuskoe

Arvioinnin muodot ovat numeroarviointi (4–10), suoritusmerkintä (S = suoritettu / H = hylätty) tai sanallinen arviointi.

Täydennettävästä opintojaksosta tai modulista / kurssista käytetään merkintää T. Vaadittavat täydennykset on suoritettava seuraavan periodin loppuun mennessä. Opiskelijan on itse otettava selvää, mitä suorituksia on jäänyt tekemättä. Ellei opiskelija suorita annettuja teh-

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä arvosanaa korotuskokeessa tai osallistumalla opetukseen. Korotuskokeen voi tehdä joulukuun uusintakokeen yhteydessä tai erillisissä korotuskoetilaisuudessa toukokuussa. Hyväksyttyä arvosanaa korotettaessa arvosanoista parempi jää voimaan. Korotuskokeeseen opiskelija tuo oman tietokoneen ja päivitetyn muistitikun.

Korotuskokeeseen ilmoittaudutaan Wilma-viestillä suoraan opettajalle viimeistään kaksi päivää ennen korotuskoetta.


14 Oppiaineen päättöarviointi

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti vähintään 150 opintopisteen (uuden OPS:n mukaan opiskelevat) tai 75 kurssin (vanhan OPS:n mukaan opiskelevat) verran opintoja. Opintojen tulee sisältää seuraavat:

Opiskelija voi lisäksi valita muita opintoja (koulukohtaisia soveltavia kursseja) ja temaattisia opintoja. Muut opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Ainoastaan hyväksytty (S) suoritus lasketaan mukaan opiskelijan opintoihin (kurssimäärään). Muita opintoja (koulukohtaisia soveltavia kursseja) tai temaattisia opintoja ei lasketa mukaan oppiaineen oppimäärän päättöarvosanaa määritettäessä, ellei Oulun kaupungin lukion opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

kaikki pakolliset opinnot (määrä on eri lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelijoilla) vähintään 20 opintopisteen verran valtakunnallisia valinnaisia opintoja (uuden OPS:n mukaan opiskelevat) tai vähintään 10 kurssia valtakunnallisia syventäviä opintoja (vanhan OPS:n mukaan opiskelevat) muita opintoja (koulukohtaisia soveltavia kursseja), joista lasketaan vain hyväksytysti suoritetut opinnot

Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan lukion päättötodistus.

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opiskelemista pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista (syventävistä kursseista). Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (syventävät kurssit) arvioidaan numeroin. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen (syventävien kurssien) arvosanojen aritmeettisena keskiarvona eikä arvosanoista mitään voi jälkikäteen poistaa. Uuden OPS:n mukaisesti opiskelevilla arvosanat lasketaan opintopisteiden mukaan painotettuna keskiarvona.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevilla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa voi olla hylättyjä opintoja enintään seuraavasti: Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja 2–5 opintopistettä

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

6–11 opintopistettä

2 opintopistettä

12–17 opintopistettä

4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistettä

0 opintopistettä

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevilla oppiaineen oppimäärään kuuluvista arvosanoista vähintään 2/3 täytyy suorittaa hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa yhdessä oppiaineessa olla kuitenkin enintään kolme.

Opiskelijalle järjestetään neljännen periodin uusintakokeen yhteydessä mahdollisuus koko oppiaineen arvosanan korottamiseen. Arvosanan korottamiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi se, että opiskelijan tiedot ovat arvioinnista päättävien harkinnan mukaan paremmat kuin arvosanojen keskiarvon perusteella määräytyvä arvosana.

Päättötodistuksessa arvioidaan numeroin kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelijan pyynnöstä päättötodistukseen voidaan merkitä suoritusmerkintä liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä (yhden kurssin) sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittaman oppimäärä käsittää enintään neljä opintopistettä (kaksi kurssia).

Arvioinnin oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää siihen oikaisua. Jos päätös on ilmeisesti virheellinen, voidaan opettaja velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. (LA § 13)


15 Koulusta eroaminen

Oppivelvollisen katsotaan menettävän opinto-oikeutensa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeistä kertaa osallistunut opetukseen. Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. (LL § 24)

Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koskevan päätöksen tekemistä koulutuksen järjestäjä selvittää, onko oppivelvollinen aloittanut uudet opinnot. (Oppivelvollisuuslaki § 13)

Muita kuin oppivelvollisia koskee seuraava. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää säädetyssä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Mikäli opiskelija haluaa erota koulusta, hän anoo erotodistusta kansliasta saatavalla lomakkeella. Alle 18-vuotiaan opiskelijan eroanomuksen allekirjoittaa huoltaja.


16

TUNTIJAKO JA OPINTOSUUNNITELMA (uusi OPS, ykköset)

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)


17

TUNTIJAKO JA OPINTOSUUNNITELMA (vanha OPS, ennen 2021 aloittaneet) OPPIAINE

Yhteensä

Pakolliset – syventävät – soveltavat

Äidinkieli ja kirjallisuus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Kielet

A1 Englanti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10½

B1 Ruotsi

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B2 Saksa / Ranska

14

B3 Saksa / Ranska

1

Yhteinen kokonaisuus

1

Lyhyt matematiikka

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pitkä matematiikka Ympäristö- Biologia ja luonnon- Maantiede tieto Fysiikka

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 16½

1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

Kemia

1

2

3

4

5

6

Katsomus- Uskonto (evl/ort) aineet Elämänkatsomustieto

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Filosofia

Matematiikka

7

1

2

3

4

5

Psykologia

1

2

3

4

5

6

Historia

1

2

3

4

5

6

7

Yhteiskuntaoppi

1

2

3

4

5

Taito- ja Musiikki* taideaineet Kuvataide*

1

2*

3

4

5

6

7

1

2*

3

4

5

6

7

5

6

7

7

Liikunta

1

2

3

4

Terveystieto

1

2

3

4

Opinto-ohjaus

1

2

3

5

Tietotekniikka

1

2

3

4

5

Liikenne

1

Osallisuus

1

2

3

4

5

8

8

9

10

12 13 16 LD

Yhteensä

½ = Kurssin laajuus on puoli kurssia. * = Musiikin ja kuvataiteen kurssit 2 ovat keskenään vaihtoehtoisia eli opiskelija valitsee kurssin 2 vain toisesta aineesta. Riippumatta kurssin 2 valinnasta molemmista aineista voi valita syventäviä ja soveltavia kursseja. Tarkista kurssimääräsi alla olevan taulukon mukaisesti: Pakolliset kurssit yhteensä (lyhyellä matematiikalla 47, pitkällä matematiikalla 51) Syventävät kurssit yhteensä (vähintään 10) Soveltavat kurssit yhteensä KAIKKI KURSSIT YHTEENSÄ (VÄHINTÄÄN 75)

Suositeltava kurssikertymä (kolmen vuoden ohjelma): 1.jakso

2.jakso

3.jakso

4.jakso

5.jakso

1.vuosi

5–7

11–13

17–20

24–26

30–33

2.vuosi

36–39

42–45

48–51

54–57

60–63

3.vuosi

65–66

69–71

75–


18

OPISKELUN TUKI Ryhmänohjaus

Tuutorit

Kunkin vuosikurssin opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella ohjausryhmällä on ryhmänohjaajana tietty opettaja. Koulun ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti Wilman avulla. Ykkösten ryhmänohjaajat pitävät ryhmilleen ohjaus- ja tiedotustuokion 1. ja 2. periodissa keskiviikkoisin klo 11.30–12.00 (ei päättöviikoilla). Ryhmänohjaajat pitävät henkilökohtaiset haastattelut kaikille opiskelijoille. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ryhmänohjaus -tuokioihin sekä lukemaan Wilmaa päivittäin.

Tuutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on valittu ja koulutettu tehtäväänsä ensimmäisen vuoden keväällä. Tuutorin ensisijainen tehtävä on olla uusien opiskelijoiden tukena uudessa koulussa. Tuutorit auttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita opintojen alussa yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa. He opastavat mm. uuden koulun käytänteissä ja käyttämään Wilmaa sekä auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa. Tuutoreilta voi kysyä neuvoa sekä koulun arkeen, että vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä tai vaikkapa silloin, kun ei tiedä, keneltä voisi kysyä.

Tiedotus

Lukuvuoden 2021–2022 tuutorit ovat: 21A: Sofia Kemi, Mette Manninen, Elli Säynäjäaho

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ryhmänohjaajan tuokioissa, Wilma-viesteillä ja tiedotteilla ja/tai koulun kotisivuilla. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ryhmänohjaukseen ja seuraamaan Wilman viestejä päivittäin. Mikäli opiskelija joutuu olemaan pois ryhmänohjaustuokiosta, hänen on itse otettava selvää, mitä asioita ryhmänohjauksessa on käsitelty. Opiskelijan opintosuoritukset ovat jatkuvasti nähtävillä Wilmassa. Tämä opinto-opas on tarkoitettu sekä opiskelijan että huoltajien luettavaksi. Poikkeavista koulupäivistä kerrotaan tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Opiskelija tiedottaa koulun ajankohtaisista asioista huoltajille.

Opiskelijakunta

Jokainen lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee vuoden vaihteessa keskuudestaan hallituksen, jonka tehtävänä on edistää lukiolaisten viihtyvyyttä koulussa sekä toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsen voi aktiivisesti toimintaan osallistumalla suorittaa Osallisuus–kurssin. Opiskelijakunnan ohjaava opettaja on lukuvuonna 2021–2022 Aino Lapinoja.

21B: Karita Myllyoja, Helmi-Nella Rantsi, Aada Väyrynen

21C: Venla Laine, Sara Seppänen, Roosa Vähkyrä


19


20 Opiskelijan ohjauksen ja tuen toimijoiden yhteystiedot: Lukion kuraattori

Lukion psykologi

Erityisopettaja

Terveydenhoitaja

Paula Koskinen

Jukka Heikkilä

Marjo Mattila

Tarleena Lehtinen

Tavoitat

Tavoitat

Tavoitat

Päivystysaika (ilman ajanvarausta)

- Wilma-viestillä

- Wilma-viestillä,

- Wilma-viestillä

- puhelimitse

- puhelimitse

- puhelimitse

- tekstiviestillä

- tekstiviestillä

- sähköpostilla

Soittaessasi jätä yhteystiedot vastaajaan

Soittaessasi jätä yhteystiedot vastaajaan

Koululla tavattavissa sopimuksen mukaan

ma-pe klo 11.00-12.00

Voit varata ajan puhelimitse

Psykiatrinen sairaanhoitaja: ohjaus vastaanotolle terveydenhoitajan arviokäynnin kautta

050-4398975

044-7039668

044-7039699

044-7034585

marjo.mattila(at) eduouka.fi

Tarkempaa tietoa Pateniemen lukion opiskelun tuesta, ohjauksesta ja eri toimijoiden tehtävistä löydät Pateniemen lukion ohjaus- ja opiskeluhuoltosuunnitelmista, jotka löytyvät koulun kotisivuilta. Opintotuki

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)

Tarkempia ohjeita opintotuen hakemiseen saa kansliasta tai Kelalta (www.kela.fi) Vakuutus

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)

Oulun kaupungin ottama opiskelijoiden vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on voimassa koulussa ja koulumatkalla sekä koulun järjestämässä ulkopuolisessa toiminnassa. Vakuutus ei kata liikennevakuutuksen piiriin kuuluvia tapaturmia. Fysikaalinen hoito ei sisälly vakuutuksessa korvattaviin hoitoihin. Vapaa-ajan tapahtumat eivät kuulu Oulun kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin.


21 Vanhempien tuki Vanhempien tuki on lukio-opiskelijalle erittäin tärkeää. Vanhemmat saavat tietoa koulusta tutustumalla tähän oppaaseen ja koulun internetsivuihin, seuraamalla viestintää ja opiskelijan opintoja Wilmassa, keskustelemalla opiskelijan kanssa ja osallistumalla koulun järjestämiin vanhempainiltoihin. Vanhemmat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai muihin opettajiin joko puhelimitse, sähköpostitse, Wilma-viestillä tai sopimalla tapaamisen koululle. Ensisijainen yhteistyölinkki kodin ja koulun välillä on opiskelijan ryhmänohjaaja. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille opiskelijan opintosuoritukset ovat nähtävillä Wilmassa. Myös 18 vuotta täyttäneen opiskelijan huoltajat näkevät opintosuoritukset Wilmasta, kunhan opiskelija on antanut huoltajilleen luvan kirjautumiseen. Mikäli opiskelija tarvitsee opiskeluunsa erityistä tukea, huoltajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä. 18 vuotta täyttäneen opiskelijan kohdalla yhteydenottoon kysytään opiskelijan lupa. Opiskelijalla on oikeus sallia vanhempiensa Wilman käyttö myös 18 vuotta täytettyään.

Vanhempainillat lukuvuonna 2021–2022

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)

1. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille

- teemana opiskelu lukiossa ja opiskelun tukeminen - mahdollisuus tavata opettajia 2. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille - teemana abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia koskevat valinnat sekä jatko-opiskelumahdollisuudet - mahdollisuus tavata opettajia - tilaisuuden yhteydessä on yleensä järjestetty vanhojen tanssien pukukenraali 3. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille - teemana ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen

- abivuoden aikataulut - mahdollisuus tavata opettajia Aamukahvit huoltajille: - mahdollisuus tavata opettajia ja rehtoria kahvitellen

Tervetuloa!


22

YLIOPPILASTUTKINTO

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)

Ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita käydään läpi lukio-opintojen aikana esimerkiksi opinto-ohjauksen oppitunneilla, ryhmänohjauksissa ja erillisissä infotilaisuuksissa. Tarkat tiedot yo-koepäivistä ja voimassa olevista määräyksistä ovat luettavissa Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilla www.ylioppilastutkinto.fi.


23

OPINTOTARJONTA (kurssit) ja oppikirjat Oheisesta luettelosta löytyvät lukuvuonna 2021–2022 opetettavat opintokokonaisuudet (kurssit), ellei oppiaineen otsikon jälkeen toisin mainita. Vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaiset kurssit alkavat w-kirjaimella. Vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneet saavat oppimateriaalit koululta, sitä vanhempien tulee hankkia ne itse. Syksyllä 2021 aloittavavien (ykkösten) oppimateriaalit/kirjat on merkitty sinisellä. Pakolliset ja syventävät opinnot (kurssit) arvioidaan numeroin ja soveltavat suoritusmerkinnällä (S/H). Poikkeukset arvioinnissa on merkitty opintokokonaisuuden (kurssin) nimen perään. Opintokokonaisuukdien (kurssien) sisältöihin voi tutustua internetissä koulun kotisivuilla tai Wilmassa.

Reaaliaineissa ja matematiikassa ylioppilastutkinnon koe perustuu kaikkien pakollisten ja syventävien opintojen (kurssien) sisältöihin. Äidinkielen ja vieraiden kielten kohdalla ilmoitetaan ylioppilastutkintoa varten tarvittavat opinnot (kurssit).

Äidinkieli ja kirjallisuus - pakolliset kurssit ÄI1-6 (uusi OPS) - pakolliset kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä - ylioppilastutkinnon koe perustuu kursseihin 1–6 ja 7–9 ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2ov.)

wÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen (syventävä)

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1ov.)

wÄI9 Lukutaitojen syventäminen (syventävä)

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1op.)

wÄI10 Kielenhuolto (soveltava)

Äi 4 Kirjallisuus 1 (2op.)

ÄI11 Lukio-opintoihin valmentautuminen

wÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

wÄI12 Luova kirjoittaminen (soveltava)

wÄI5 Teksti ja konteksti

wÄI14 Toimitustyö

wÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

wÄI19 Draaman perusteet

wÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (syventävä, arvioidaan suoritusmerkinnällä).

ÄI1 ÄI2 ÄI3 Äi4 wÄI4

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen Kieli- ja tekstitietoisuus Vuorovaikutus 1 Kirjallisuus 1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 4

STUDEO STUDEO STUDEO STUDEO OTAVA

wÄI5 wÄI6 wÄI7 wÄI8

Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 5 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 6 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 7 Särmä-Käsikirja, Kurssivihko 8

OTAVA OTAVA OTAVA OTAVA

wÄI9

Särmä-Käsikirja, Kurssivihko 9

OTAVA

wÄI10 wÄI12

Särmä-Käsikirja ja kielenhuollon vihko Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko Luovaa kirjoittamista

OTAVA OTAVA

wÄi14

Kurssimateriaali opettajalta

sähköinen materiaali sähköinen materiaali sähköinen materiaali sähköinen materiaali Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla

sähköinen kurssimateriaali


24

Ruotsi (B1) - pakolliset kurssit RUB1-5 suoritetaan numerojärjestyksessä - ylioppilastutkinnon koe perustuu kursseihin 1–7 RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (pakollinen) RUB12 Ruotsin kieli arjessani (pakollinen) RUB13 Kulttuuri ja mediat (pakollinen) wRUB3 Kulttuuri ja mediat (pakollinen) wRUB4 Monenlaiset elinympäristömme (pakollinen)

wRUB5 Opiskelu- ja työelämä ruotsiksi (pakollinen) wRUB6 Viesti ja vaikuta puhuen (syventävä) wRUB7 Kestävä elämäntapa (syventävä) wRUB8 Abin kertauskurssi (soveltava) RUB18 Peruskoulusta lukioon (soveltava)

RUB1

Fokus 1–2

Otava

LOPS 2021:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2021:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

RUB2

Fokus 1–2

Otava

RUB3

Fokus 3

Otava

wRUB3

Fokus 3

Otava

wRUB4

Fokus 4

Otava

LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

wRUB5

Fokus 5

Otava

LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

wRUB6

Fokus 6

Otava

LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

wRUB7

Fokus 7

Otava

LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

wRUB8

Fokus ABI digiopetusaineisto

Otava

LOPS2016:n mukainen digikirja

RUB18

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

LOPS 2021:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

Englanti (A1) - pakolliset kurssit ENA1-6 - kurssit 1–6 suoritetaan numerojärjestyksessä, sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. ENA1 kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. - ylioppilastutkinnon koe perustuu kursseihin 1–8

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ENA2 Englanti globaalina kielenä ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä

wENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma wENA5 Tiede ja tulevaisuus

wENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo wENA7 Kestävä elämäntapa wENA8 Viesti ja vaikuta puhuen wENA9 Abikurssi ENA9 Kertauskurssi ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille


25 ENA1

New Insights 1-2

Otava

Digikirja

ENA2

New Insights 1-2

Otava

Digikirja

ENA3

New Insights 3

Otava

Digikirja

wENA4

Insights 4

Otava

Joko perinteinen tai digikirja

wENA5

Insights 5

Otava

Joko perinteinen tai digikirja

wENA6

Insights 6

Otava

Joko perinteinen tai digikirja

wENA7

Insights 7

Otava

Joko perinteinen tai digikirja

wENA8

Insights 8

Otava

Joko perinteinen tai digikirja

wENA9

Abilities (vain digikirjana)

Otava

Kertaa yo-kirjoituksiin

ENA9

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vahvistaa perusrakenteita, sanastoa ja kirjoittamista sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä.

Saksa (B3) - kurssi alkaa alkeista -SAB31 Perustason alkeet (syventävä) SAB31

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lyhyt matematiikka - pakolliset opinnot MAY1 ja MAB2-MAB7 - valtakunnalliset valinnaiset opinnot MAB8 ja MAB9 - Opintojaksot MAY1-MAB4 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä, MAB5 suositellaan suoritettavan ennen opintojaksoa MAB9 - pakolliset kurssit wMAY1 ja wMAB2-6 - kurssit wMAY1–wMAB4 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä, wMAB5 suositellaan suoritettavan ennen kurssia wMAB8 - ylioppilastutkinnon koe perustuu kursseihin wMAY1–wMAB8 MAY1 Luvut ja yhtälöt (2op)

wMAB6 Talousmatematiikka

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2op)

wMAB7 Matemaattinen analyysi (syventävä)

MAB3 Geometria (2 op)

wMAB8 Tilastot ja todennäköisyys II (syventävä)

MAB10 Syvennä matematiikan osaamistasi (2op)

wMAB9 Matematiikan kertaus (soveltava)

wMAB4 Matemaattisia malleja

wMAB11 Syvennä matematiikan osaamistasi (soveltava)

wMAB5 Tilastot ja todennäköisyys


26 MAB10

Materiaali jaetaan kurssilla.

Laskinohjelmia ja MAOL-taulukkoa tarvitaan kaikilla matematiikan kurs-

MAY1

Unioni: Luvut ja yhtälöt

Sanoma Pro

MAB2

Binomi: Lausekkeet ja yhtälöt

Sanoma Pro

MAB3

Binomi: Geometria

Sanoma Pro

wMAB4

Tekijä Lyhyt matematiikka 4 Matemaattisia malleja

Sanoma Pro

wMAB5

Tekijä Lyhyt matematiikka 5 Tilastot ja todennäköi-

Sanoma Pro

wMAB6

Tekijä: Lyhyt matematiikka 6 Talousmatematiikka

Sanoma Pro

wMAB7

Tekijä: Lyhyt matematiikka 7 Matemaattinen ana-

Sanoma Pro

wMAB8

Tekijä: Lyhyt matematiikka 8 Tilastot ja todennäköi-

Sanoma Pro

wMAB9

Yo-kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka

Sanoma Pro

VAIHDETTAESSA PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYEEN KURSSIEN VASTAAVUUS ON SEURAAVA: UUSI OPS

…………………………………………………………………

(PÄIVITTYY SYKSYLLÄ)

VANHA OPS: wMAA2 Polynomifunktiot ja yhtälöt

wMAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

wMAA3 Geometria

wMAB3 Geometria

wMAA6 Derivaatta

wMAB7 Matemaattinen analyysi

wMAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot

wMAB4 Matemaattisia malleja

wMAA10 Todennäköisyys ja tilastot

wMAB5 Tilastot ja todennäköisyys

wMAA16 Syvennä matematiikan osaamistasi

wMAB11 Syvennä matematiikan osaamistasi

Pitkän matematiikan kurssista saatu numero siirtyy sellaisenaan vastaavan lyhyen matematiikan kurssin numeroksi. Mikäli opiskelija haluaa, hän voi korottaa näin määräytynyttä numeroa suorittamalla kyseisen lyhyen matematiikan kurssikokeen. Mikäli jokin hyväksytysti suoritettu pitkän matematiikan kurssi ei korvaa mitään lyhyen matematiikan kurssia, se merkitään lyhyen matematiikan soveltavaksi kurssiksi ja arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Pitkä matematiikka - pakolliset kurssit MAY1 ja MAA2-MAA10 - Kurssit MAY1 ja MAA 2-9 suoritetaan numerojärjestyksessä MAY1 Luvut ja yhtälöt (2op)

wMAA9 Integraalilaskenta

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1(3 op)

wMAA10 Todennäköisyys ja tilastot

MAA3 Geometria (2op)

wMAA11 Lukuteoria ja todistaminen (syventävä)

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3op)

wMAA12 Algoritmit matematiikassa (syventävä)

MAA13 Syvennä matematiikan osaamistasi (2 op)

wMAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (syventävä)

wMAA5 Analyyttinen geometria wMAA6 Derivaatta wMAA7 Trigonometriset funktiot wMAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot

wMAA14 Pitkän matematiikan kertaus (soveltava) MAA16 Syvennä matematiikan osaamista (soveltava, ½ kurssia)


27 Maol taulukot, matematiikka, fysiikka, kemia

Laskinohjelmia ja MAOL- taulukkoa tarvitaan kaikilla matematiikan

MAY1

Unioni: Luvut ja yhtälöt (2op)

Sanoma Pro

MAA2

Moodi: Funktiot ja yhtälöt 1 (3op)

Sanoma Pro

MAA3

Moodi: Geometria (2op)

Sanoma Pro

MAA4

Moodi: Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)

Sanoma Pro

MAA 13 wMAA5

Syvennä matematiikan osaamistasi, oppimateriaali jaetaan kursilla Tekijä Pitkä matematiikka 5 Analyyttinen geo-

Sanoma Pro

wMAA6

Tekijä Pitkä matematiikka 6 Derivaatta

Sanoma Pro

wMAA7

Tekijä Pitkä matematiikka 7 Trigonometriset

Sanoma Pro

wMAA8

Tekijä Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmi-

Sanoma Pro

wMAA9

Tekijä Pitkä matematiikka 9 Integraalilaskenta

Sanoma Pro

wMAA10

Tekijä Pitkä matematiikka 10 Todennäköisyys ja

Sanoma Pro

wMAA12

Tekijä Pitkä matematiikka 12 Algoritmit matema-

Sanoma Pro

wMAA13

Tekijä Pitkä matematiikka 13 Differentiaali- ja

Sanoma Pro

Tietokone ja abittitikku

wMAA 14

Ilmoitetaan myöhemmin

Biologia - pakolliset kurssit BI1 ja BI2 - kurssi BI1 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä ja kurssi BI3 ennen kurssia BI5 (järjestyksestä voi myös poiketa) BI1 Elämä ja evoluutio (pakollinen)

wBI5 Biologian sovellukset (syventävä)

wBI2 Ekologia ja ympäristö (pakollinen)

wBI6 Biologian kertauskurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssia)

wBI3 Solu ja perinnöllisyys (syventävä) wBI4 Ihmisen biologia (syventävä)

wBI8 Luontoa ja kulttuuria (soveltava, ei oppikirjaa)

BI1

BIOS1 Elämä ja evoluutio

Sanoma Pro

wBI2

BIOS2 Ekologia ja ympäristö

Sanoma Pro

wBI3

BIOS3 Solu ja perinnöllisyys

Sanoma Pro

wBI4

BIOS4 Ihmisen biologia

Sanoma Pro

wBI5

BIOS5 Biologian sovellukset

Sanoma Pro

wBI6

(Käytetään wBI1–wBI5 -kurssien kirjoja)

LOPS 2021:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja


28

Maantiede - pakollinen kurssi GE1 - kurssi GE1 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä (järjestyksestä voi myös poiketa) GE1 Maailma muutoksessa (pakollinen)

wGE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (syventävä)

wGE2 Sininen planeetta (syventävä)

wGE5 Maantieteen kertauskurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssia)

wGE3 Yhteinen maailma (syventävä) GE1

GEOS1 Maailma muutoksessa

Sanoma Pro

wGE2

GEOS2 Sininen planeetta

Sanoma Pro

wGE3

GEOS3 Yhteinen maailma

Sanoma Pro

wGE4

GEOS4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Sanoma Pro

wGE5

(Käytetään wGE1–wGE4 -kurssien kirjoja)

LOPS 2021:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja

Fysiikka - Pakolliset opinnot FY1 ja FY2 - Valtakunnalliset valinnaiset opinnot FY3-FY8

- Fysiikan opinnot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä, poikkeamisesta voi neuvotella opettajan kanssa - pakollinen kurssi wFY1 - Kurssit wFY1-wFY8 suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeamisesta voi neuvotella opettajan kanssa FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1op)

wFY5 Jaksollinen liike ja aallot

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

wFY6 Sähkömagnetismi

FY3 Energia ja lämpö (2 op)

wFY7 Aine ja säteily

FY4 Voima ja liike (2 op)

wFY8 Fysiikan kertauskurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssia)

wFY4 Voima ja liike

FY1

Fysiikka1: Fysiikka luonnontieteenä

Sanoma Pro

FY2

Fysiikka 2: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta

Sanoma Pro

FY3

Fysiikka 3: Energia ja lämpö

Sanoma Pro

FY4

Fysiikka 4: Voima ja liike

Sanoma Pro

wFY4

Fysiikka 4 Voima ja liike

Sanoma Pro

wFY5

Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot

Sanoma Pro

wFY6

Fysiikka 6 Sähkömagnetismi

Sanoma Pro

wFY7

Fysiikka 7 Aine ja säteily

Sanoma Pro

wFY8

Mafynetti: Fysiikan kertaus

mafyvalmennus

Laskinohjelmia ja MAOLtaulukkoa tarvitaan kaikilla


29

Kemia - pakollinen kurssi KE1 ja KE2 (uusi OPS) - suoritetaan numerojärjestyksessä KE1 Kemia ja minä (1 op)

wKE4 Materiaalit ja teknologia(syventävä)

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus ( 1 op)

wKE5 Reaktiot ja tasapaino (syventävä)

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)

wKE6 Kemian kertaus (abikurssi, soveltava)

wKE3 Reaktiot ja energia (syventävä) KE1

Mooli 1, KE1 Kemia ja minä (1op)

OTAVA

KE2

Mooli 2, KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus(1 op)

OTAVA

KE3

Mooli 3, KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)

OTAVA

wKE3

Mooli 3, KE3 Reaktiot ja energia

OTAVA

wKE4

Mooli 4, KE4 Metallit ja materiaalit

OTAVA

wKE5

Mooli 5, KE5 Reaktiot ja tasapaino

OTAVA

wKE6

Mafy-netin kemian kertaus

Laskinohjelmia ja MAOLtaulukkoa tarvitaan kaikilla

Uskonto (evl) - pakolliset kurssit UE1 ja UE2 - kurssi 1 on suoritettava ensimmäisenä ja sitä ei voi tenttiä UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

wUE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (syventävä)

wUE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

wUE6 Uskonnot ja media (syventävä)

wUE3 Uskontojen maailmat (syventävä)

wUE7 Uskonnon kertauskurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssi)

wUE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (syventävä) UE1

EDITA

UE2

Uusi arkki 1, uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä Uusi arkki 2, maailmanlaajuinen kristinusko

wUE3

Uusi arkki 3, maailman uskontoja

EDITA

wUE4

Uusi arkki 4, uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

EDITA

wUE5

Uusi arkki 5-6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa

EDITA

wUE6

Uusi arkki 5-6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa

EDITA

wUE7

(Käytetään wUE1-wUE5-kurssien kirjoja)

EDITA

LOPS 2021:n mukainen, digikirja LOPS 2021:n mukainen, digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS 2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja LOPS2016:n mukainen, joko perinteinen tai digikirja


30

Uskonto (ort) - kursseille voi osallistua jossakin toisessa Oulun lukiossa UO1 Ortodoksinen maailma UO2 Uskonoppi ja etiikka UO3 Raamattutieto

UO4 Uskontojen maailmat (syventävä) = UE4 UO5 Ortodoksinen Suomi (syventävä)

Elämänkatsomustieto (ET) - kursseille voi osallistua jossakin toisessa Oulun lukiossa (ks. lukioiden kurssitarjottimet)

ET1 Hyvä elämä ET2 Maailmankuva ET3 Yksilö ja yhteisö

ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä (syventävä) ET6 Uskontojen maailmat (soveltava) = UE4

ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti (syventävä) ET1

Dialogi hyvästä elämästä

TAMMI

ET2

Dialogi tiedosta ja maailmankuvasta

TAMMI

ET3

Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä

TAMMI

Tarkista kirjat, suoritukset vastaanottavalta koululta!

Filosofia - pakolliset kurssit FI1 ja FI2 - kurssi 1 suoritetaan ensin (ei voi tenttiä), sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

wFI4 Tiedon ja todellisuuden filosofia (syventävä)

wFI2 Filosofinen etiikka

wFI5 Filosofian abikurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssia

wFI3 Yhteiskuntafilosofia (syventävä) FI1

Idea 1, Johdatus filosofiaan

Otava

LOPS 2021:n mukainen,

wFI2

Argumentti 2, Etiikka

Sanomapro

LOPS2016:n mukainen, joko

wFI3

Argumentti 3, yhteiskuntafilosofia

Sanomapro

LOPS2016:n mukainen, joko

wFI4

Argumentti 4, tieto, tiede ja todellisuus

Sanomapro

LOPS 2016:n mukainen,

wFI5

Abikurssi

Sanomapro

Argumentti 1-4 kirjat

Psykologia - pakollinen kurssi PS1 (ei voi tenttiä) - kurssi 1 suoritetaan ensin ja syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä - PS1 kuuluu opintojaksoon OU1 Opiskeluhyvinvointi 6op (TE1+PS1+OP1) PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (pakollinen)

wPS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (syventävä)

wPS2 Ihmisen psyykkinen kehitys (syventävä)

wPS5 Persoonallisuus ja mielenterveys (syventävä)

wPS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (syventävä)

wPS6 Psykologin kertauskurssi (abikurssi, soveltava, ½ kurssia)


31 PS1

Skeema 1, Toimiva ja oppiva ihminen

EDITA

LOPS 2021:n mukainen, digikir-

wPS2

Skeema 2, Kehittyvä ihminen

EDITA

LOPS 2016:n mukainen, joko

wPS3

Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen

EDITA

LOPS2016:n mukainen, joko

wPS4

Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

EDITA

LOPS 2016:n mukainen, joko

wPS5

Skeema 5, Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

EDITA

LOPS 2016:n mukainen, joko

wPS6

Käytetään wPS1-wPS5 kurssien oppikirjoja sekä

EDITA

sähköistä kertausaineistoa (Skeema-sarja)

Historia - pakolliset opinnot (kurssit) HI1-HI3 - pakolliset opinnot (kurssit) suoritetaan numerojärjestyksessä eikä HI1 opintojaksoa (kurssia) voi suorittaa itsenäisesti HI1 Ihminen, ympäristö ja historia

wHI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

HI2 Kansainväliset suhteet

wHI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

wHI3 Itsenäisen Suomen historia

wHI7 Historian kertaus

wHI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys HI1

Forum Historia 1 digikirja

OTAVA

Uuden OPS:n (2021) mukainen digikirja

HI2

Forum Historia 2 digikirja

OTAVA

Uuden OPS:n (2021)

wHI3

Forum III Itsenäisen Suomen historiä

OTAVA

mukainen digikirja Vanhan OPS:n (2016)

OTAVA

mukainen, joko perinteinen tai digikirja Vanhan OPS:n (2016)

wHI4

wHI5

Forum IV Eurooppäläisen määilmänkuvän kehitys

Historia ajassa 5

wHI6

Maailman kulttuurit kohtaavat

wHI7

Ei varsinaista oppikirjaa

Sanoma Pro

mukainen, joko perinteinen tai digikirja Vanhan OPS:n (2016)

mukainen, joko perinteinen tai digikirja kurssikirja sovitaan kurssilla

Yhteiskuntaoppi - pakolliset opinnot (kurssit) YH1-YH3 - pakolliset opinnot (kurssit) suoritetaan numerojärjestyksessä eikä YH1 opintojaksoa (kurssia) voi suorittaa itsenäisesti YH1 Suomalainen yhteiskunta

wYH4 Kansalaisen lakitieto

wYH2 Taloustieto

wYH5 Yhteiskuntaopin kertaus

wYH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma


32 YH1

Forum Yhteiskuntaoppi 1 digikirja

OTAVA

Uuden OPS:n (2021) mukainen digikirja

wYH2

Forum 2 Taloustieto

OTAVA

Vanhan OPS:n (2016) mukainen,

wYH3

Forum 3 Suomi, Eurooppä jä muuttuvä määilmä

OTAVA

joko perinteinen tai digikirja Vanhan OPS:n (2016) mukainen,

wYH4

Kansalaisen lakitieto Forum

OTAVA

joko perinteinen tai digikirja Uusi kirja

wYH5

Ei varsinaista oppikirjaa

Musiikki - pakollinen kurssi MU1 ja wMU2/wKU2 - pakollinen kurssi 2 suoritetaan joko musiikista tai kuvataiteesta MU1 Musiikki ja minä

wMU6 Kuoro/ lauluyhtye/laulu I

wMU2 Moniääninen Suomi

wMU7 Kuoro/ lauluyhtye/laulu II

wMU3 Ovet auki musiikille (syventävä)

wTA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

wMU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa (syventävä) MU1

Intro Kaikki soimaan

Studeo

LOPS 2021

wMU2

Lukion musa Suomi Kurssi 2

Sanoma Pro

Vanha LOPS

Kuvataide - pakollinen opintokokonaisuus KU1 ja kurssit wKU2/wMU2 - Kurssi wKU2/wMU2 suoritetaan joko kuvataiteesta tai musiikista - wKU2-wKU5 kursseilla maksetaan materiaalimaksu tai käytetään omia välineitä/materiaaleja - Kursseja ei tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä - Kuvataiteen lukiodiplomin (wKULD2) suorittamiseksi tulee suorittaa neljä muuta kurssia kuvataiteesta. KU1 Kuvat ja kulttuurit

wKU4 Taiteen monet maailmat (syventävä)

wKU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

wKU5 Penkkarikuvat (soveltava)

wKU3 Osallisena mediassa (syventävä)

wKULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Liikunta - pakolliset kurssit LI1 ja LI2 - kurssi 1 suoritetaan ensimmäisen, kurssi 2 toisen ja kurssi 5 kolmannen vuoden syksyllä, kurssi 3 suoritetaan ensimmäisen ja kurssi 6 toisen vuoden keväällä, kurssi 4 suoritetaan toisen vuoden jaksossa 3 (ks. s. 36) - Liikunnan lukiodiplomi on mahdollista suorittaa jossakin toisessa Oulun lukiossa

LI1 Energiaa liikunnasta

LI7 Palloilu, Kilpalajikurssi (soveltava)

LI2 Aktiivinen elämäntapa

LI12 Luontoliikunta, Vaelluskurssi (soveltava)

LI3 Terveyttä liikkuen (syventävä)

LI13 Talviliikunta (soveltava)

LI4 Yhdessä liikkuen, Wanhat tanssit (syventävä)

LI16 Retkikurssi 2 (soveltava)

LI5 Hyvinvointia liikkuen (syventävä)

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (erilainen arvostelu)

LI6 Monilajikurssi (soveltava)


33

Terveystieto -pakollinen kurssi TE1 -pakollinen kurssi suoritetaan ensimmäisenä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti

TE1 Terveys voimavarana

wTE3 Terveyttä tutkimassa (syventävä)

wTE2 Ihminen, ympäristö ja terveys (syventävä)

wTE4 Terveystiedon kertaus (soveltava, ½ kurssia)

TE1

Lukion Syke 1

Edita

Uuden OPS:n (2021) mukainen digikirja

wTE2

Sanoma Pro

ISBN 9789526337821

wTE3

Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys Terve 3 Terveyttä tutkimassa

Sanoma Pro

ISBN 9789526332574

wTE4

ilmoitetaan myöhemmin

Opinto-ohjaus - pakollinen OP1 on jaettu 1. ja 3. periodiin ensimmäiselle vuodelle (+ yksi oppitunti 5.periodissa). - OP1 kuuluu opintojaksoon OU1 Opiskeluhyvinvointi 6op (TE1+PS1+OP1) - pakollinen wOP2 suoritetaan 2. ja 3.vuoden aikana

-kakkoset: yksi oppitunti 1. periodissa + 3. tai 4. periodista valita wOP2 -abit: 2. periodista valita wOP2 (tunteja n. kerran viikossa) - kaikki opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä OP1 Minä opiskelijana (2op) OP3 Lukio-opintoihin perehtyminen (2op) OP3 Tietotekniset taidot. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Kurssi suoritetaan Smerkinnällä ja se pidetään 1. ja 5. jaksossa. Kurssilla käsitellään lukiossa tarvittavia tietoteknisiä taitoja. Kurssin alussa jaetaan eduouka -tunnukset ja varmistetaan, että wilma -tunnukset toimivat ja ne on otettu käyttöön. Kurssin sisältönä 1. periodissa on mm. seuraavia asioita:

Koulussa käytössä olevien tietokoneiden esittelyä ja käyttöopastusta. Oppilaan henkilökohtainen kannettava. Perustietoteknisiä harjoituksia: tietokoneen tallennuspaikat, Office 365, OneDrive, asiakirjan jakaminen. Sähköisissä yo-kirjoituksissa ja kurssikokeissa käytettävä Abitti-ohjelmisto. Tähän liittyy abittimuistitikun käyttöönotto ja sen päivitys. OP3-kurssi jatkuu 5.jaksossa.

OP1

Minä opiskelijana

Studeo

LOPS 2021:n mukainen, digikirja

wOP2

Tarkemmat tiedot kirjasta ja sen hankkimisesta jaetaan kurssin alussa.

Studeo

Digikirja


34

Tietotekniikka - Kursseilla ei käytetä oppikirjaa, atk-kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti ATK2 Kuvankäsittely ja HTML-koodit (soveltava) ATK3 Tietokannan rakentaminen (soveltava)

ATK4 Ohjelmointi, javakurssi (soveltava) ATK5 Graafinen suunnittelu (soveltava)

Liikennekurssi (soveltava) - kurssi suoritetaan pääsääntöisesti autokoulun yhteydessä, suoritusmerkintä edellyttää ajokortin saamista - kurssin suoritusohjeet saa rehtorilta

Osallisuuskurssi (soveltava) - kurssin voi suorittaa enintään 5 kertaa lukion aikana - kurssisuoritus koostuu aktiivisesta kansalaistoiminnasta joko koulun, julkisen päätöksenteon tai vapaaehtoistoiminnan puitteissa sekä toiminnan dokumentoinnista ennalta sovitulla tavalla - oppilaskunnan hallituksen jäsen voi aktiivisesti toimintaan osallistumalla suorittaa Osallisuus –kurssin.

Yrittäjyyskurssi YH6 (soveltava) - yrittäjyyden/ sisäisen yrittäjyyden merkitys - yritysmuodot - oman yrityksen suunnitteluprosessi - yritysvierailut, haastattelu - loppututkielma, yrittäjyystesti - kurssin kytkeytyminen Bothnia Arc YF/NY yhteistyöverkkoon messuineen ja tuoteideointeineen YRK (soveltava), ryhmä perustetaan syyslukukauden alussa ja kurssi suoritetaan hajautetusti jaksojen 1-3 aikana opettajan ilmoittaman aikataulun mukaan. Työtapana kurssilla käytetään monimuoto-opetusta.


35

KURSSIVASTAAVUUDET (LOPS2016 – LOPS2021) Oulu


36


37


38


39


40


41

Profile for Leena Filpus

Opinto-opas  

Opinto-opas 2021-22, Pateniemen lukio, Oulu

Opinto-opas  

Opinto-opas 2021-22, Pateniemen lukio, Oulu

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded