Page 1


คานา วิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพกาลังคนสู่ มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตและพัฒนาคุณภาพคนให้มีศักยภาพในการ สร้างสรรค์งานสู่สังคมนาความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตที่ดีของสังคม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ มี ความคิดสร้างสรรค์และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในงานออกแบบนิเทศศิลป์ นาความรู้สู่การพัฒนาสังคม โดย น.ส. ลีลาวดี สีบัวสด


รายงานสรุปการปรับแต่ง Wordpress Blogger และ Googlesite Wordpress Wordpress คือโปรแกรมชนิดหนึ่ง ที่มีระบบในการช่วยจัดการเนื้อหาบนเว็บ ได้อย่างง่ายดาย หรือที่หลายๆ คนใช้คาว่า Contents Management System (CMS) ซึ่งจริงๆ แล้ว โปรแกรมประเภท CMS มีเยอะแยะ อย่างเช่น PHP Nuke, Joomla, Mambo, OScommerce, Magento เป็นต้น สนใจเกี่ยวกับ CMS ลองหาอ่าน ได้ที่ CMSthailand.com ค่ะ Wordpress เป็นCMS ประเภทBlog ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP และทางานบนฐานข้อมูล MySQL ภายใน สัญญาอนุญาตใช้งานแบบGeneral Public License(GNU) มีเวปไซต์หลักอยู่ที่ http://www.wordpress.org และมี free hosting สาหรับขอรับบริการฟรีที่ http://www.wordpress.com Wordpress เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สาหรับคนที่ต้องการมีบล็อกส่วนตัว เป็นที่โปรแกรมที่นิยมกันทั่ว โลก รวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยเช่นกัน


เรามาเริ่มต้นรู้จัก Wordpress ที่ 1. settings การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้


2.เวลาเราจะโพสข้อมูลต่างๆ


3.วิธีการเปลี่ยน header นั้น สิ่งที่จาเป็นคือต้องทราบขนาดของ header ที่เราจะใช้บนหน้า blog ของเรา ให้ มีขนาดพอดี จึงจะดูสวยงาม โดยการเปลี่ยน header บน wordpress นั้น สามารถทาได้


หมายเหตุ ** ขนาดของ header ต้องดูจากข้อความตรงแถบด้านล่างของรูปภาพ


4.การจัดรูปภาพและเพิ่มขนาดของภาพ


Blogspot

Blogger เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพื้นที่สาหรับเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณ ต้องการในลักษณะของ Webblog บริการเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับคนที่ อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการใช้blogger เพียง แค่สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้การสร้าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยง พื้นที่เก็บรูปภาพเข้ากับpicasa ซึ่งเป็นบริการด้านภาพถ่าย ทาให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่ สัมพันธ์กัน เริ่มด้วยการสมัคร Blog


การออกแบบ Blog ให้คลิกที่การออกแบบ


1. 2. 3. 4. 5.

Webblog ทาอะไรได้บ้าง ทาเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเว็บล่ม เขียนเรื่องราวต่าง ๆ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น หารายได้กับ google เช่น การเขียนบทความ และนาโฆษณาของ google มาติดลง webblog ของตนเอง ทาธุรกิจที่เรียกว่า E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยู่บ้าง


การปรับรูปแบบ

การใส่บทความลงบล็อก


การแทรกรูปภาพ


Googlesite Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทาให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมให้ง่ายขึ้น เหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คุณสามารถรวบรวมความหลากหลายของ ข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนาเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อานวยความ สะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ หรือจะทั้งโลกเลยก็ได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถดาเนินการได้กับ Google Sites: -กาหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ. -สร้างเพจย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณจัด. -เลือกประเภทเพจ: เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร. -ให้เนื้อหาในเว็บของคุณ (เช่นวิดีโอเอกสารออนไลน์ Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets iGoogle) และ ไฟล์แบบออฟไลน์ในตาแหน่งกลางหนึ่ง. -ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามที่คุณต้องการ. -ค้นหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีการค้นหา Google. -เรียนรู้พื้นฐานของ Google เว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง การเขียนและแก้ไขข้อความหน้า Sites


การจัดการ Sites รวมทุกๆอย่างไว้ให้เราแก้ไขได้ที่นี่


การสร้างลิ้งก์รูปภาพ

รายงานสรุปการปรับแต่ง Wordpress Blogger และ Googlesite  

ARTI3319:วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ Visual Communication Design Technology

รายงานสรุปการปรับแต่ง Wordpress Blogger และ Googlesite  

ARTI3319:วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ Visual Communication Design Technology

Advertisement