ANBI beleidsplan stichting Leef! Samen

Page 1

Beleidsplan 2022-2024

Stichting Leef Samen


Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................... 2 1.

Algemene informatie over stichting Leef Samen ............................................................... 3

2.

Doelstelling van Stichting Leef Samen ................................................................................ 3

3.

Wijze van werving van gelden ............................................................................................ 3

4.

Beheer en besteding van het vermogen ............................................................................ 3


1.

Algemene informatie over stichting Leef Samen

Stichting Leef Samen is gevestigd aan Slinge 216, 3085 EX Rotterdam. De stichting is actief in Rotterdam. Nadere informatie is te vinden op haar website: www.leefsamen.eu De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 83109188. De bestuursleden die betrokken zijn bij de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

2.

Doelstelling van Stichting Leef Samen

De doelstellingen van Stichting Leef Samen zijn: -

Het preventief ondersteunen van gezinnen bij het liefdevol opvoeden van hun kinderen

-

Het ondersteunen van mensen die kwetsbaarheid in hun leven ervaren.

De stichting voert dit uit door het organiseren van cursussen, workshops en bijeenkomsten voor ouders. Hiermee werkt de stichting samen met o.a. basisscholen en buurthuizen.

3. Wijze van werving van gelden Stichting Leef Samen ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk vermogensfondsen, kerken en particulieren.

4. Beheer en besteding van het vermogen Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Leef Samen. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Deze legt verantwoording af aan andere leden van het bestuur van de stichting.

1. De inkomsten van de stichting worden primair gebruikt om de uitgaven te financieren. 2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.