__MAIN_TEXT__

Page 1


2


HVAD GEMMER SIG RUNDT OM HJØRNET? Intet menneske har sat sine ben i denne jungle før. Aberne skriger og svinger sig i lianerne, mens løver og slanger ligger på lur i den tætte underskov. De opdagelsesrejsende må holde øjne og ører åbne og tage hvert skridt med stor forsigtighed. Men de opdagelser opdager jo ikke sig selv, så det er bare med at spænde tropehjelmen og bevæge sig længere ind i vildnisset. Spændende verdener vokser frem i fantasien, når børnene boltrer sig i et legemiljø fra LEDONs Explore-serie. I dette katalog kan du se seriens mange legeredskaber, der i kombination med hinanden kan skabe det perfekte Explore univers til netop jeres legeplads. Explore-serien er designet sammen med børn. Børnene er vores eksperter, med dem får vi de sjoveste legeredskaber, der på intelligent vis stimulerer børnenes udvikling på alle måder. Vi går ikke på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Derfor er vores legeredskaber 100% vedligeholdelsesfri og godkendt efter den europæiske standard EN 1176. Det giver dig sikkerhed for, at legen foregår i trygge rammer. Velkommen til en verden af LEDON Explore – er du klar til at gå på opdagelse?

3


4


INDHOLD LEDON ..........................................................

8

Mission & Vision ............................................

9

Værdier .........................................................

9

Produktudvikling sammen med børn ........... 10 Legemiljøer ................................................... 14 Legeværdi ..................................................... 20 Legepaneler .................................................. 22 Dansk design og produktion ........................ 33 “Leg skal tages alvorligt” Michael Thamdrup Leder for børnehuset Nobi

............. 36

Explore Off-Roader ....................................... 38 Legehuse ....................................................... 42 Vippedyr & Vipper ........................................ 45 Åben rutsjebane ............................................ 47 Gynger .......................................................... 48 Klatresystemer .............................................. 50 Aktivitetsrum ................................................ 51 Materialer ...................................................... 52 Garantier ....................................................... 55 Produktoversigt ............................................ 56 Symbolforklaring ........................................... 59

Se hele sortimentet EXPLORE /explore på ledon.dk

5


6


7


LEDON

En familieejet virksomhed i tre generationer

Da Leo Donbæk i 1969 stiftede LEDON, var det ud fra ønsket om at gøre en forskel: Han ville skabe sjove og udviklende kvalitets­ legepladser med holdbarhed og sikkerhed i top. Siden 1984 har Leo og hans søn Tom Donbæk udviklet og gennemført den produktionstekniske om­stilling, som har ført LEDON frem mod i dag, hvor alle legeredskaber produceres ved hjælp af tekniske programmer, software og CNC-­maskiner. Håndværket og kvaliteten er fortsat afgørende, og derfor håndfræses detaljer omhyggeligt, ligesom produkterne samles i hånden. Siden 2012 har Toms datter, Simone Donbæk, været fastansat i familievirksomheden. Faktisk har hun været med hele sit liv, først som legebarn, derefter som ungarbejder på lageret og nu som marketingchef.

8

Deler samme passion og ambition Vi er tre generationer, og vi er drevet af den samme passion og ambition: Vi vil skabe de bedste legeoplevelser i børnenes ånd, og vi vil gøre det på den rigtige måde. Det forudsætter dedikerede medarbejdere, stort knowhow og kvalitetsoptimeret produktion. Derfor foregår hele LEDONs produktion i Danmark, hvor vi skaber kvalitetssikrede rammer for børns legeglæde over hele verden.


Vision & Mission Mission: Vores mission er ved hjælp af vores legeredskaber at skabe mulighed for lege, som udvikler børnenes fysik, sprog og sociale færdigheder i et sikkert miljø. Vision: Vores vision er at støtte og inspirere børnene i deres fysiske, kommunikative og kognitive udvikling.

Alle vores legeduceret redskaber er pro lgt i i Danmark og so nde. 42 forskellige la

Værdier Legeværdi Vi skaber legeoplevelser, som har legen i sig. Oplevelser, som vækker børnenes fantasi og giver dem lyst til at udvikle sig. Det er legeværdien, der driver os. Vi afprøver den på børnene, og den afgør sammensæt­ ningen af vores legemiljøer.

Kvalitet og sikkerhed Kvalitet og sikkerhed går forud for den gode leg. Vi anvender de bedste råvarer, samler elementerne i hånden og har streng kvalitetskontrol. Vores produkter er godkendt efter den europæiske standard EN1176 og certificeret af TÜV SÜD.

Bæredygtighed Vores fokus er på børnene. Ud over at give dem de bedste legeoplevelser, arbejder vi målrettet på at give en god verden videre til dem. Det gør vi ved at tænke bæredygtigt. F.eks. består vores polyethylenplader af en stor del genbrugsplast.

Know-how Hos LEDON har vi skabt legeoplevel­ ser for børn i 50 år. Vi ved, hvad der skal til, for vi kender børnene og ved en masse om deres udvikling. Vi ved, hvordan en legeplads skal indrettes for at give højest mulig legeværdi, holdbarhed og sikkerhed.

Råd & vejledning Hos LEDON kommer du rigtigt fra start. Vi tilbyder gratis og uforplig­ tende konsulentbesøg, ligesom vi gerne udarbejder indretnings­ forslag kvit og frit. Vi tager højde for alt fra aldersgruppe til areal og underlag.

Co-Creation Vores legemiljøer har legen i sig helt ned i de mindste deltaljer. Vi samarbejder nemlig med børn i hele udviklingsfasen, så vi er sikre på at skabe legeoplevelser i børnenes ånd – både med hensyn til leg, læring og udvikling.

9


Produktudvikling sammen med børn

En børnefokuseret tilgang sikrer den sjoveste leg Når vi anvender en børnefokuseret tilgang til design af legeredskaber, er det i erkendelse af, at vi designer til dem, der skal skabe og opleve legen i sidste ende, nemlig børnene. Derfor tænker vi børn ind som medskabere og giver dem mulighed for at bruge deres fantasi til at sætte legen i gang og ikke mindst udvikle den. Vi bruger ikke bare børn til test og validering, men også som aktivt medskabende i hele processen med at designe vores legepladser. Vores designtænkning og innovation er centreret om børn, fordi børn er kreative af natur, og fordi de ikke har de samme begrænsninger i deres tænkning, som voksne ofte har. Ved at lade børnene være en del af udviklingsarbejdet, får vi input, inspiration og idéer, vi ikke selv kunne have leveret. Det kan resultere i svar på spørgsmål, vi ikke vidste, at vi skulle stille, hvilket kan være noget af den mest værdifulde og nyskabende viden i en udviklingsproces. Børnene er eksperter i leg Vi benytter elementer fra designerens værk­ tøjskasse til at udforske og afprøve løsninger gennem prototyper og co-creation sammen med børnene. Vi leger med børnene for at blive klogere, og vi er nysgerrige over for, hvorfor de gør, som de gør, og hvordan de interagerer med verden omkring sig. Derved opnår vi et direkte indblik i den verden, vi designer til. På den måde sikrer vi, at vi ikke baserer vores design af legered­ skaber på egne antagelser om børn og deres hverdag, men på rigtige børn og deres oplevelse af verden. 10

Vi gør børns drømme til virkelighed En børnefokuseret tilgang er ikke kun med til at sikre, at vi ender med det bedst mulige redskab, men også at vi opnår den bedst mulige legeoplev­ else. Et legeredskab skaber kun leg, hvis det bliver brugt – og derfor er det så vigtigt at sikre, at det er relevant og interessant for børnene. Det skal vække deres naturlige nysgerrighed, undersøgel­ sestrang og skaberevne, så de styrkes og støttes i deres naturlige udvikling. Det hele sker i erkendelse af, at børn er eksperter i leg, og at vi sammen med dem kan skabe de bedste legeoplevelser. I det lidt større perspektiv designer vi os til en bedre verden, hvor vi gør børns drømme til virkelighed og understøtter deres udvikling gennem leg.

Vi leger med børn for at blive klo gere. Søren Sk øt t Head of Desig n Ledon


Værdiblomsten Gennem leg tilegner børn sig vigtige færdigheder. De træner mange aspekter af menneskelivet, og legen giver dem et vigtigt grundlag for at kunne udvikle sig til kompetente samfundsborgere. For at sikre, at vores legeredskaber og legemiljøer understøtter børnenes udvikling bedst muligt, arbejder vi efter det, vi kalder værdiblomsten. Den er videnskabelig funderet og definerer fem områder, hvor barnet kan udvikle sig gennem leg. Det enkelte legeredskab adresserer typisk ét eller flere af disse udviklingsområder, og den samlede legeplads bør komme hele vejen rundt. Det kræver, at den designes med omtanke. Vi anvender værdiblomsten, fordi vi mener, at den gode legeplads indeholder alle de fem elementer. Ved at være bevidste om eksistensen af de forskellige udviklingsområder sikrer vi, at alle fem blade i værdiblomsten kommer i spil. I sidste ende betyder det, at legepladsen understøtter børnenes naturlige udvikling bedst muligt.

Fysisk udvikling Børnene stimuleres til at bruge hele kroppen aktivt gennem leg og bevægelse.

Kreativ udvikling Ansporer børnene til at være eksperimenterende og skabende gennem deres fantasi. KREATIV UDVIKLING

Emotionel udvikling Børnene lærer at forstå og håndtere deres følelser.

Social udvikling Den gode leg lærer børnene at omgås og respektere hinanden. Herigennem opnår de grundlæggende kommunikations- og sociale færdigheder.

FYSISK UDVIKLING

KOGNITIV UDVIKLING

EMOTIONEL UDVIKLING

SOCIAL UDVIKLING

Kognitiv udvikling Legen fremmer børnenes forståelse af verden. 11


12


der Se flere bille re /explo pĂĽ ledon.dk

13


LEGEMILJØER At sammensætte legemiljøer handler ikke kun om at forbinde en rutsjebane, en trappe, fire søjler og et gulv. Det handler om at gøre det på en måde, som har legen i sig. Når vi sammensætter vores legemiljøer, er det velovervejet. Tingene skal give mening. Fx skal dét, man ser gennem vinduet, give mening i forhold til legen.

re at vide e m t e g e Få m erdenen v e r lo p x om E k/explore på ledon.d

14

Legemiljøerne er opbygget i mindre zoner, således at flere lege kan foregå samtidig uden at forstyrre hinanden, og således at flere aldersgrupper kan være i det samme legemiljø. De forskellige aktiviteter er desuden placeret, så de er aldersrelevante: Fx giver vi de mindste nok at se til ved grundplan samtidig med, at en udfordrende bane sikrer, at kun de største har adgang til tårnene på øverste etage.


ATOX

EX111 ATOX

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 301 x 321 x 269 cm (LxB) 571 x 539 cm

RIOS

EX112 RIOS

100 cm Skala 1:200

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 451 x 306 x 249 cm (LxB) 750 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

15


SIA

EX100 SIA

Fra 3 år (H) 90 cm

100 cm

(H) 100 cm

Skala 1:200

(LxBxH) 279 x 120 x 181 cm (LxB) 529 x 421 cm

FEN

EX105 FEN

Fra 3 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 293 x 148 x 181 cm (LxB) 543 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

16


HANOK EX113 HANOK

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 505 x 457 x 269 cm (LxB) 754 x 750 cm

100 cm Skala 1:200

CAJA

EX114 CAJA

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 595 x 306 x 269 cm (LxB) 895 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

17


SURI

EX135 SURI

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 472 x 285 x 321 cm (LxB) 714 x 536 cm

100 cm Skala 1:200

LEGEVÆRDI Alle legemiljøer i Explore er analyse­ ret i en legeanalyse, som sikrer den bedste legeværdi.

18


SIKAN

EX215 SIKAN

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 563 x 300 x 321 cm (LxB) 856 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

DIXO

EX216 DIXO

Fra 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 612 x 511 x 321 cm (LxB) 912 x 754 cm

100 cm Skala 1:200

19


UDKIGSTØNDE

NETSLUSE Krydskoordinationen og motorikken trænes i dette specialudviklede klatrenet. Der kan klatres indvendigt og udvendigt, og dermed udfordres både nybegyndere og øvede klatreaber.

Udkigstønden kan både skabe overblik over lege­ pladsen og inspirere til rollelege – også over større afstande. Den bevægelige kikkert, som både kan drejes og vippes op og ned, stimule­ rer finmotorikken og inspi­ rerer børnene til nye lege.

BEVÆGELIGE DELE De mange små be­ vægelige elementer i Explore verdenen, sti­ mulerer finmotorikken, forståelsen for årsag/ virkning og samtidig styrker de børnenes sproglige udvikling.

LEGEPANELER

KØKKENET Mange af Explores ele­ menter danner rammen om rollelege, blandt andet det hyggelige feltkøkken. Hvad skal vi lave i køkkenet, og hvornår er maden klar? I køkkenet er rammerne sat for mange timers leg.

20

OPGANG TIL DE MINDSTE Den lave opgang sikrer, at selv de mindste kan være med. Undervejs startes legen med et legepanel fyldt med bevægeli­ ge dele. Læs mere om området for de mindste børn på s. 25.

LEDON Explore har flere forskellige legepaneler, som åbner for fantasi- og rollelege. Alle legepaneler er udviklet i samarbejde med børn og med fokus på de fem udviklingsområder i LEDONs værdiblomst. Således sikrer vi legepaneler, som både er de sjoveste, og som stimulerer børns naturlige udvikling. Du kan se meget mere om lege­ panelerne på s. 22-25.


HÆNGEBROER De tre forskellige hængebroer kræver både balance og koor­ dination for at komme over. Junglebroen med det store flettede tov kræver maksimalt af koordinationen i modsætning til hængebroen med fast bund – her kan også de mindste børn være med.

TRAPPE OG OPKRAVLINGER LEDON Explore rummer en bred aldersgruppe, og derfor har vi flere alderssvarende ind­ gange til systemerne. Trappen kan bruges af selv de mindste børn, mens lodrette og buede klatrevægge udfordrer de lidt ældre bjergbestigere. En tur op stimulerer grovmotorikken, ba­ lancen og koordineringsevnen.

RUTSJEBANE OG TUNNELER Legemiljøerne fås med både åbne rutsjebaner og lukkede tunnelrutsje­ baner med vinduer. Glidefladen er lavet af polyethylen og bliver derfor ikke brandvarm i solen.

HULER OG GEMMESTEDER

KUPLER OG VINDUER

JUNGLEHYTTEN Børn i alle aldre elsker huler, hvor de kan gemme sig, snakke og fortælle hemmelig­ heder. Derfor er den bevægelige junglehytte meget populær.

Verden kan også udforskes gennem de store kupler, hvor alting ses i et forvrænget perspektiv, eller igennem de store vinduer, som inspirerer til sjove lege og social interaktion, og som samtidig giver børnene en god rumfornemmelse. Både kupler og vinduer er udviklet i slagfast polycarbonat.

Alle børn elsker huler og gemmesteder, og derfor er serien designet med gemmesteder rundt om i legemiljøerne.

21


LEGEPANELER

SAND OG KØKKEN PANEL Her er plads til fordybelse. Med mange små aktiviteter trænes finmotorikken samtidig med, at den kreative og kognitive udvikling stimuleres. På sandpanelet er der plads til at føle, røre og skabe i naturlig rolleleg. Samtidig indbyder panelet til social leg, hvor børn er sammen om at skabe positive sociale relationer.

KRYDS OG BOLLE Kryds og bolle er et af verdens mest spillede spil, og nu kommer det med ud på legepladsen. Brikkerne er udarbejdet i polyethylen med afrundede sider, så de er rare at vende. I bunden af pladen finder du pointscoren; hvem vinder først fem spil?

UDKIGSTØNDE Noget i sigte? Udkigstøndens bevægelige kikkert stimulerer motorikken og inspirerer til rollelege – også over større afstande. Der er lagt op til mange timers udforsken­ de rolleleg i udkigstønden, der er designet med skridsikkert gulv.

22


TAL PANEL

INSEKT PANEL

Talpanelet er med til at udvikle barnets talfornemmel­ se, fordi det kan sammenligne hullernes størrelser og de forskellige tal: Jo større hul, jo større tal. Dyre­ spor tilføjer en ekstra dimension, hvor man kan tælle aftrykkene og snakke om, hvilket dyr de mon tilhører. Derved stimuleres sproget, også for de lidt ældre børn. Man kan også kravle på og igennem hullerne.

Sidepladerne med aktiviteter er meget populære blandt legepladsens mindste børn. Her kommer finmotorikken på prøve, og der åbnes for sprogstimulering, når ’dyrene’ skal flyttes op og ned, eller hen for at spise af blomsten.

SANSEPANEL MED VINDUE

KOMFUR PANEL

Sansepanelet til de mindste tilbyder en række sjove aktiviteter med masser af bevægelige dele, som snurrer rundt, kører op og ned og frem og tilbage. Legen på sansepladen styrker børnenes finmotorik, og de mange forskellige greb og bevægelige figurer stimulerer barnets følesans.

Komfuret er en naturlig ramme for tilberedning af den lækreste mad, hvor imaginære gryder, potter og pander suppleres af sandkager og muddersmoothies. Fantasi og kreativitet stimuleres på fornemste vis, og den sproglige udvikling trænes i rolle- og forhand­ lingslegen.

GROTTE PANEL Når børnene kravler gennem gummilamellerne, stimuleres deres grovmotorik samtidig med, at de udvikler deres forståelse af rum. De små farvede og bevægelige kugler træner hånd-øje-koordinationen og inspirerer til lyskrydsleg og social interaktion.

23


LEGEPANELER

SANDMASKINE

SJASKEBORD

Samarbejde og koordi­ nation kommer på prøve, når sandet tranporteres i spande og skovle til og fra sandmaskinen. Aktiviteter på begge sider sikrer, at flere børn kan lege samtidig.

Vand og sand er altid et hit hos børn. Ved sjaskebordet kan børnene bygge flotte sandslotte, mens finmotorik­ ken stimuleres. Sjaskebordet er designet med bundprop og overløbskant, så det er let at holde rent.

SKATTEKISTEN Passer nøglen, og kan man se skatten gen­ nem nøglehullet? Den magiske skattekiste inspirerer til rolleleg og træner øje-hånd koordination, når nøglen i kæden skal pas­ se ind i nøglehullet. Bag nøglehullet findes diamanten, som kan flyttes.

24

DIAMANTPANEL

KIOSK PANEL

I jagten på skjulte skatte kan børn finde (og gemme) diamanterne under gummilamellerne. Her kan leges kig-og-find leg, mens finmotorik og de kreative og kognitive evner styrkes.

Kiosken inspirerer til rollelege, hvor bør­ nene lærer at forhandle, lave aftaler og håndtere små konflikter. Kiosken giver også mulighed for at lege med former, farver og de første tal.


COCKPIT Det er populært at komme først til cockpittet, hvorfra piloten styrer sit fartøj: Her findes en bevægelig sty­ repind samt andre betjeningsgreb og instrumenter. Aktiviteterne styrker barnets finmotorik og fantasi, alt imens verden kan betragtes gennem den store brudsikre polycarbonat-kuppel.

LEGEOMRÅDE FOR DE MINDSTE

oblet et område Flere af modellerne har tilk dste børn. Her er med aktiviteter til de min d finmotorisk me der plads til fordybelse r du sand- og de fin leg. På udvendige side rmen finder du tfo pla er køkkenpanelet og und områdets hulefunktion. gør det let for Den lave højde på trinene på platformen. op vle selv de mindste at kra e indbyder til sid jre Det store vindue på hø leg, mens ial soc til at betragte verden og tilbyder en trin e rst aktivitetspanelet på øve d bevægelige dele. række sjove aktiviteter me

rker børnenes finmotorik, Legen på sansepladen sty r greb og bevægelige figure og de mange forskellige ns. stimulerer barnets følesa d så muligt at interagere me og t de r gø e Panelets vindu or. børnene i køkkenet nedenf aktiviteter, som Her er skabt et rum med e børn. timevis af leg for de mindst

tilbyder

25


ROKA

EX140 ROKA

Fra 4 år (H) 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 333 x 127 x 391 cm (LxB) 576 x 414 cm

100 cm Skala 1:200

BONA

EX141 BONA

Fra 3 år (H) 140 cm (H) 150 cm (LxBxH) 340 x 300 x 339 cm (LxB) 576 x 591 cm

100 cm Skala 1:200

en Hele Explore seri TÜV er certificeret af SÜD efter den ard europæiske stand EN 1176 26


MAYAN EX142 MAYAN

Fra 3 år (H) 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 360 x 340 x 299 cm (LxB) 644 x 576 cm

100 cm Skala 1:200

LUMKA EX143 LUMKA

Fra 3 år (H) 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 451 x 550 x 339 cm (LxB) 886 x 701 cm

100 cm Skala 1:200

27


KEPAL

EX235 KEPAL

Fra 4 år (H) 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 499 x 332 x 391 cm (LxB) 783 x 672 cm

100 cm Skala 1:200

Alle LEDON Explore modeller er udviklet med skridsikre gulve.

YAKI

EX245 YAKI

Fra 4 år (H) 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 649 x 490 x 441 cm (LxB) 968 x 827 cm

100 cm

28

Skala 1:200


KILA

EX255 KILA

Fra 2 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 638 x 203 x 391 cm (LxB) 886 x 493 cm

100 cm Skala 1:200

ARKON EX355 ARKON

Fra 2 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 884 x 543 x 391 cm (LxB) 1128 x 793 cm

100 cm Skala 1:200

29


ZULU

EX375 ZULU

Fra 3 år (H) 140 / 190 cm (H) 225 cm (LxBxH) 813 x 580 x 441 cm (LxB) 1090 x 871 cm

100 cm Skala 1:200

CUZCO

EX380 CUZCO

Fra 4 år (H) 140 / 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 863 x 741 x 441 cm (LxB) 1208 x 1039 cm

100 cm Skala 1:200

30


VIROK

EX365 VIROK

Fra 2 år (H) 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 828 x 661 x 391 cm (LxB) 1071 x 961 cm’

100 cm Skala 1:200

Vi udarbejder gratis dine indretningsforslag, så du kan se, hvordan din nye legeplads kan se ud.

31


TITAN

EX450 TITAN

Fra 2 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 867 x 821 x 391 cm (LxB) 1159 x 1088 cm

100 cm Skala 1:200

SALDOR EX460 SALDOR

Fra 3 år (H) 140 / 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 860 x 673 x 441 cm (LxB) 1129 x 1013 cm

100 cm Skala 1:200

32


TION K U D O R P G O N G SI E D K S DAN været med dansk

har det de LEDON for 50 år siden Siden Leo Donbæk starte en ære i at levere et dansk vi r n dag i dag sætte De . øje for t lite kva og k håndvær børn og barnlige sjæle. derne design, som taler til mo og t flo et i ukt rod altid får den ægte kvalitetsp derfor garantere dig, at du kan og ark nm Da i er cer Vi produ minutiøst kontrolleret, rne er samlet i hånden og be ska red r hvo t, lite kva LEDON rik. inden de forlader vores fab design legeredskaber i godt dansk LEDON er din garanti for litet. og håndværksmæssig kva

33


34


Legen er livsvigtig for, at børn udvikler grundlÌggende forudsÌtninger for at blive kompetente og aktive samfundsborgere. 35


LEG SKAL TAGES ALVORLIGT At øve sig på livet Børn veksler ikke mellem ”alvor” og ”afkobling” på samme måde som vi voksne. De er hele tiden i gang med noget, der udfordrer og udvikler dem, også når de leger. Det sker ubevidst, for børnene søger blot det sjove, spændende og meningsfulde – her skal vi som fagpersoner guide og støtte dem. Med hjælp fra udearealet og dets indretning skaber og giver vi børnene fantastiske betingelser til udvikling og læring. Meget mere end et frirum På legepladsen er initiativet overladt til børnene. Når de ser et spændende legeredskab, skaber de parallelle lege, rollelege og komplekse verdener med uderedskabet som centrum. Gennem legen opstår demokratiske læringsprocesser, hvor børn lærer at diskutere og forhandle med hinanden. Vigtige elementer, som skal bruges resten af livet.

Af Michal Thamdrup, fællesleder Børnehuset Nobi. Man tænker tit på legepladser som børnenes frirum fra den ”seriøse” læring, der foregår i en skole eller børneinstitution. Men legen er et helt centralt element i børns opvækst, hvor de lærer sig selv bedre at kende og udvikler nye færdigheder. Gennem mit arbejde som leder har jeg fået større og større interesse i at indrette institutionens udearealer bedst muligt. Det er nemlig vigtigt at skabe udviklings- og læringsmiljøer, der vækker fantasien og nysgerrigheden hos børnene og giver dem de bedste betingelser for at udvikle deres færdigheder. Leg er ingen leg Leg lyder ”let”, men skal tages alvorligt. Leg er den grundlæggende aktivitet i børns liv og motoren i deres læring. Gennem leg udvikler børn deres motoriske, fysiske, kognitive og ikke mindst sociale færdigheder, så det er ikke nok at montere gyngestativer og sandkasser. Legeredskaber skal kunne meget mere end blot underholde børnene. Anvendt på den rigtige måde, både omkring placering og sammensætning, er de et afgørende element i børns læringsprocesser. 36

Legen foregår både med og uden voksen styring, og begge dele er meget værdifuldt. Børnene træner deres færdigheder, når de leger selv, og de bliver stærkere, når de oplever, at de mestrer forskellige situationer – både i relationer med andre børn, men også i de fysiske udfordringer, en legeplads skal indeholde. Plads til små og store Helt konkret skal den gode legeplads tilbyde legemuligheder og udfordringer for både små og store børn. Den to-årige pige vil gerne bruge timer i sandkassen med at skovle sand og samle småsten


i bunker, mens den fem-årige dreng skal have mulighed for at gå armgang fra det ene riddertårn til det andet. Samtidig sker der meget på tværs af alderstrinnene, for de små er nysgerrige og vil gerne lære af de store. Så legeredskaberne skal også give mulighed for den fælles leg. Fælles for alle børn er, at de elsker at bevæge sig. Derfor skal der være klatre- og gribemuligheder, hvor børn kan hænge i deres arme og mærke hele kropsvægten, rutsjebaner, vippedyr, huler, broer og meget andet, der kan inspirere børn til udvikling og bevægelse. Klogere på kroppen Den fysiske udvikling er selvfølgelig en af legepladsens helt store kvaliteter. Når barnet kan udforske sine evner i klatrestativet i eget tempo og på egne præmisser, lærer det at finde sine grænser og at lytte til sin krop. Mærke en kildren i maven, når der er langt ned til jorden, eller når gyngen gynger meget højt. Når hånden ikke kan holde fast om rebet længere, falder man ned, slår sig måske lidt, og må begynde igen. Lidt klogere, men også motiveret til at prøve igen og komme lidt højere op næste gang. God leg gavner hele dagen Det er forskningsmæssigt bevist, at fysisk udfoldelse gavner de kognitive evner. Børnene bliver bedre til at lære og indlære både i børnehaven og senere i skolen, når de har været ude og brugt deres kræfter i løbet af dagen. Alt hænger sammen, og derfor er den gode legeplads en central del af enhver børneinstitution.

*** Michal Thamdrup Fællesleder for Børnehuset Nobi i Danmark, som åbnede i oktober 2018 og danner rammen om 120-130 børns hverdag.

37


38


OFF-ROADERaf børnenes favoritter. Den er blevet til i et samarbejde en Explore Of f-Roaderen er r børnenes input har været ation design process, hvo cre cot ald såk en – rn bø med f-Roaderen og de mange e udformning af både Of elig end n de for e nd øre altafg legeak tiviteter. nge. Undervejs har vi prototype ad flere omga som tet tes ret væ har n kunnet forbedre de Of f-Roadere lege på, således at vi har at de må rns bø om en opnået ny vid velser. give endnu bedre legeople forskellige aktiviteter og r aldersgruppen 2-5 år, hvo et legeredskab målrettet er n iale ere soc oad og f-R ive Of nit re plo kog Ex fysiske, et den naturlige kreative, ass tilp er t ite tiv eak leg r hve udvikling. s 80% samlet, således f-Roaderen er, at den levere Of ved le de for e rlig sæ Én af de rktøj. Tilmed er Of flar ” med det tilhørende væ rek ”kø res gø kan t tig at den hur ldelsesfri. Roaderen 100% vedligeho Explore Of f-Roaderen garanterer utallige timers leg og glade unger.

På førersædet kan flere børn betjene kon­ trolpanelet med rat, bevægelige knapper og den indbyggede walkie-talkie.

Bag i Off-Roaderen er der plads til, at passagerer kan sidde behageligt og nyde udsigten eller stå og styre køretøjets kikkert. Et stort vindue adskiller passagerog førersædet, det giver masser af mulighed for at interagere med hinanden. Fra bagsædet er der også adgang til en række små aktiviteter; f.eks. det bevægelige tankdæksel og det roterende reservehjul.

Ved fronten finder du den bevægelige trækkrog, som også fungerer som kugleramme til tal-leg mv. Forlygterne er ligeledes bevægelige, således at de stimulerer børns finmotorik og samtidig fungerer som et element til rolleleg.

39


BØRN SOM MEDSKABERE LEDONs Off-Roader blev ud­ viklet i samarbejde med børn, børnene ønskede blandt andet en walkie-talkie og bevægeligt benzindæksel.

40


Off-Roaderen le veres 90% samlet og kræver ikke faldunderla g.

OFF ROADER EX080 OFF-ROADER

Fra 1 år (H) 51 cm (LxBxH) 162 x 83 x 125 cm (LxB) 462 x 383 cm

100 cm Skala 1:200

41


LEGEHUSE LEDON Explore indeholder er bredt udvalg af sjove legehuse, fyldt med aktiviteter som stimulerer barnets naturlige udvikling. Du finder blandt andet modeller hvor legehusene er bygget sammen til større legehus-miljøer. Større legehus-miljøer er meget anvendelige i fx institutioner hvor legehusene skal kunne rumme et stort antal af 1-4 årige børn. Når børn leger i legehuset, udveksler de både tanker og ord med sig selv og andre børn. De mindste børn vil i starten sige enkelte ord som ”bil, hus, mor, hej, farvel”. Når barnet bliver ældre, vil det være mindre sætninger og meddelelser, som udvikler legen: ”Så skete der det, så gjorde vi sådan, nu tager vi i skole” osv. Sproget er både med til at udvikle forståelsen af omverdenen og sætter barnet i stand til at udtrykke følelser og kommunikere med andre børn.

RÅD OG VEJL EDNING Hos LEDON er det nemt at være kunde. Få et gratis og uforpligtende ko nsulent­ besøg idag. Ring tlf. + 45 7482 6565 eller send en mail på info@ ledon.dk

ANA

EX090 ANA

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 146 x 141 x 166 cm (LxB) 446 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

LIN

EX091 LIN

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 272 x 146 x 166 cm (LxB) 572 x 446 cm

100 cm

42

Skala 1:200


KIKI

EX092 KIKI

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 235 x 141 x 166 cm (LxB) 535 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

LILO

EX093 LILO

Fra 1 år (H) 112 cm (LxBxH) 353 x 235 x 166 cm (LxB) 653 x 535 cm

100 cm Skala 1:200

LUXI

EX096 LUXI

Fra 1 år (H) 166 cm (LxBxH) 540 x 540 x 166 cm (LxB) 849 x 849 cm

100 cm Skala 1:200

43


NORA

EX095 NORA

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 571 x 432 x 166 cm (LxB) 871 x 732 cm

100 cm Skala 1:200

TOBI

EX094 TOBI

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 390 x 252 x 166 cm (LxB) 690 x 552 cm

100 cm Skala 1:200

44


VIPPEDYR & VIPPER Vipper og vippedyr i LEDON Explore kan holde til selv den mest ihærdige indianer eller jæger! Sortimentet har noget for både store og små, og der er derfor garanti for, at alle vildbasser får frit løb. Det er sjovt at vippe, men det er også vigtigt. Hele kroppen er nemlig i brug, når vippedyret skal holdes i gang. Det er både fysisk sundt, men gavner også kropsfornemmelsen. Ved at vippe frem og tilbage får barnet en stærk fornemmelse af årsag/virkning, og samtidig stimuleres labyrintsansen, som blandt andet styrker balance- og indlæringsevnen. Alle vippedyr i LEDON Explore er 100 % vedligeholdelsesfrie, og med skridsikre sæder. De ergonomiske nylonhåndtag minimerer øjen- og tandskader og sikrer også, at små fingre ikke fryser fast.

ZEBRA

EX013 ZEBRA

Fra 2 år (H) 50 cm

BØRN SOM MEDSKABERE Explores vippedyr blev til på baggrund af co-creation med børn og hvilke dyr der er i deres Explore-verden.

(LxBxH) 100 x 28 x 87 cm (LxB) 342 x 228 cm

GIRAF

EX011 GIRAF

Fra 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 101 x 28 x 93 cm (LxB) 351 x 228 cm

45


VIPPEDYR & VIPPER EX012 NÆSEHORN

Fra 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 110 x 28 x 85 cm (LxB) 351 x 228 cm

Se billeder rene af alle vippedy lore på ledon.dk/exp

TIGER

EX010 TIGER

Fra 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 106 x 28 x 87 cm (LxB) 342 x 228 cm

ELEFANT 642025 ELEFANT

Fra 1 år (H) 45 cm (LxBxH) 75 x 40 x 83 cm (LxB) 275 x 240 cm

SOMMERFUGL 642035 SOMMERFUGL

Fra 2 år (H) 47 cm (LxBxH) 123 x 28 x 83 cm (LxB) 423 x 328 cm

46


4-BØRNS ELEFANT 642040 4-BØRNS ELEFANT

Fra 2 år (H) 52 cm (LxBxH) 168 x 136 x 87 cm (LxB) 468 x 436 cm

GALIONEN 642090 GALIONEN

Fra 3 år (H) 100 cm (LxBxH) 312 x 115 x 100 cm (LxB) 512 x 315 cm

ÅBEN RUTSJEBANE

500225 PAPEGØJE RUTJSEBANE

Fra 2 år (H) 89 cm (LxBxH) 270 x 54 x 165 cm (LxB) 620 x 354 cm

47


GYNGER I Ledon Explore finder du mange forskellige gyn­ ger – alt fra modulgyngestativer og dækgynger til skønne fuglereder. Der er garanti for en sjov gynge­ tur! Gyngeturen er ikke bare sjov, den udvikler også barnets balance og giver et godt fundament for den motoriske udvikling, som har afgørende betydning for koncentrations- og indlæringsevnen. Men også de psykiske og sociale kompetencer er i spil. Stativerne kan monteres med fx dækgynge, fuglere­ de eller sikkerhedssæde, og kæderne er betrukket med gummi, så fingrene ikke fryser fast.

Udvalget af gyngestativer er st ort! Se hele udvalget på ledon.dk/explore

1186EXA MODULGYNGESTATIV M/2 DÆKGYNGER OG 1 FUGLEREDE

Fra 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 625 x 227 x 243 cm (LxB) 625 x 706 cm

1190EXA MODULGYNGESTATIV M/2 SIKKERHEDSSÆDER, 1 FUGLEREDE­OG 1 BABYGYNGE.

Fra 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 796 x 227 x 243 cm (LxB) 796 x 725 cm

48


1172EXA METALGYNGESTATIV M/2 DÆKGYNGER

Fra 3 år (H) 129 cm (LxBxH) 334 x 227 x 243 cm (LxB) 334 x 706 cm

1175EXA METALGYNGESTATIV M/FUGLEREDE­

Fra 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 334 x 227 x 243 cm (LxB) 334 x 687 cm

Sikkerhedssæde 1115 Fra 2 år

Gummisæde 1114 Fra 2 år

Babygynge sæde 1113 Fra 1 år

Dækgynge 1110 Fra 3 år

Fuglerede Ø 100 cm: 1040 Fra 1 år

49


KLATRESTATIVER MIRA

EX060 MIRA

Fra 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 232 x 134 x 261 cm (LxB) 619 x 514 cm

100 cm Skala 1:200

ASKAL

EX065 ASKAL

Fra 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 232 x 232 x 261 cm (LxB) 619 x 619 cm

100 cm Skala 1:200

MANCO EX069 MANCO

Fra 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 445 x 232 x 261 cm (LxB) 830 x 619 cm

100 cm

50

Skala 1:200


AKTIVITETSRUM ELO

EX006 ELO

Fra 2 år (H) 0 cm (LxBxH) 194 x 94 x 92 cm (LxB) 494 x 394 cm

100 cm Skala 1:200

GUO

EX005 GUO

Fra 1 år (H) 0 cm (LxBxH) 219 x 34 x 92 cm (LxB) 519 x 334 cm

100 cm Skala 1:200

PILAS

EX007 PILAS

Fra 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 392 x 342 x 92 cm (LxB) 692 x 642 cm

100 cm Skala 1:200

51


MATERIALER Når sikkerhed og funktionalitet mødes POLYETHYLEN Alle polyethylenplader er udviklet specielt til LEDON for at opnå så høj kvalitet som muligt. Materialet er vedligeholdelsesfrit og særdeles slidstærkt – tilmed indeholder den sorte kerne genbrugsplast. Ligesom vi genanvender alt vores spildmaterialer fra vores polyethylenplader, på den måde opnår vi en så bæredygtig produktion som mulig. Pladerne er giftfri og godkendt efter kravene i legetøjsdirektivet EN71, del 1-3. Også kravene i Code of Federal Regulations afsnit 21, § 177.1520 for Polyolefiner (Food and Drug-lovgivningen i USA) er opfyldt. Vi leverer polyethylenplader i 11 forskellige farver med sort kerne. Pladerne er UV-stabiliseret i både råvare og farve, således vi kan give 5 års garanti mod væsentlig falmning.

TOV OG NET Alle tov og net er fremstillet af taifun-tov med 6 slåninger med hver 8 ståltråde – altså i alt 48 ståltråde. Dette giver en brudstyrke på 4500 kg, og tovet er derfor særdeles modstandsdygtigt overfor hærværk. Tovet mørner ikke og bliver heller ikke slapt ved brug. Alle klatrenet samles med netsamlere af slagfast nylon (PA6).

FIBERDELE – NYLON Alle fiberdele er fremstillet af nylon (PA6), således fryser fingre ikke fast. Håndtagene er afrundede og udformet med gode gribeflader, og derfor er risikoen for øjen- og tandskader minimal. Alle dele er vedligeholdelsesfrie, UV-stabiliseret i både råvare og farve, således farven ikke famler. Fiberdele er tilmed slagfaste i temperaturområdet mellem -40 °C og +100 °C.

KERHED KVALITET OG SIK høj kvali­ For at opretholde stider ng eri lev rte ko tet og res produceres alle vo nmark. legered­skaber i Da

52


SKRIDSIKKERT POLYETHYLEN Den skridsikre safe-tec polyethy­ lenplade er beklædt med 3 mm tyk cubit-grain gummibelægning. Med det specialdesignet cubit­­ -grain mønster sikres det bedste grib, selv i regn og frostvejr. Den skridsikre safe-tec plade anvendes til alle gulve i LEDON Explore.

BESLAG Alle beslag er varmgalvaniseret for at undgå korrosion. Beslagene er designet med afrundede kanter, således kan børn lege trygt og sikkert uden at rive sig på skarpe kanter.

MØTRIKSKJULERE For at beskytte børnene mod skarpe kanter, afskærmer vi vores bolte og møtrikker med møtrikskjulere. Møtrikskjulerne beskytter ligeledes legeredskaberne mod unødig demontering. Møtrikskjulerne er ligesom LEDONs andre fiberdele fremstillet af nylon (PA6), således falmer de ikke i solen og er slagfaste i temperaturområdet mellem -40 °C og +100 °C. LAKERET METALRØR Alle metalrør og stolper er varmgalvaniseret for at undgå korrosion. Herefter gennemgår metalrørene en pulverlakering, således den flotte farve til LEDON Explore fremhæves. Pulverlakeringen er af højeste kvalitet og giver særdeles ridse og slagfaste overflader, som også er resistente overfor graffiti. Lakeringsprocessen foregår helt uden opløsningsmidler og spildmaterialet fra pulverlakeringen genanvendes således opnås en både bæredygtig og miljøvenlig proces.

100%

Dansk design og produktion

53


MATERIALER GLASKLART POLYCARBONAT De gennemsigtige kupler og vinduer i LEDON Explore er fremstillet af glasklart polycarbonat. Polycarbonat har en ekstremt stor slagstyrke i temperaturområdet mellem -40°C og +120°C, som i praksis betyder, at vinduet ikke kan slås i stykker. Materialet er uvbeskyttet således vind og vejr ikke påvirker pladens udseende, ligesom pladen ikke falmer, trods mange timers sollys.

BOLTE OG MØTRIKKER Hele LEDON Explore serien er samlet med vedligeholdel­ sesfrie bolte, låsemøtrikker og specialdesignede alubøsninger. Således opnås den stærke­ ste konstruktion, som ikke kræver vedligeholdelse eller efterspændinger. Alle bolte er produceret i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.

54

GUMMI Med LEDONs nye gummimembran sikres ikke bare mange timers sjov leg. Gummimembranen er forsynet med flere lag microfiber, som både gør materialet utroligt slidstærkt og samtidig sikrer mod hærværk.


Garantier

Din sikkerhed for kvalitet og holdbarhed

Livstidsgaranti • Pladedele af HDPE • Stålstolper og overliggere • Gulvvanger og rammer af stål • Øvrige galvaniserede bærende dele • Komponenter af rustfrit stål 10 års garanti • Andre galvaniserede beslag • Komponenter af sprøjtestøbt PE og PA6 5 års garanti • Lakerede metaldele • Fjedre • Tovværk • Klare kupler og vinduer i ­polycarbonat • Rotationsstøbte PE tunnelrør 2 års garanti • Bevægelige metal- og plastdele

LEDONs garantier dækker fejl i materialer i den periode, som er angivet for de enkelte materialer. Garantien er kun gældende, såfremt produktet er korrekt installereret og vedligeholdt, jævnfør LEDONs montagevejledninger og vedligeholdelsesanvisninger. Garantien dækker ikke skader forårsaget af almindelig slitage, uagtsomhed, fejlagtigt vedligehold, hærværk og misbrug. Garantien dækker ligeledes ikke, såfremt originale LEDON dele anvendes sammen med uoriginale dele. Ændringer i materialer, der kun har betydning for produktets udseende, er ikke omfattet af garantien, herunder farveændringer og andre naturlige ændringer – dog ydes 5-års garanti mod væsentlig falmning på HDPE pladedele. Produkter, som lejlighedsvist er udsat for klor, sand eller salttåge, er ikke omfattet af LEDONs garanti mod korrosion.

EN 1176

Produkter godkendt efter EN1176 Hos LEDON vægter vi sikkerheden højt, og derfor er vores legeredskaber selvfølgelig kontrolleret og godkendt efter den europæiske standard EN1176. Alle certificeringer er foretaget af TÜV SÜD. TÜV godkendelsen gives til produkter, som overholder strenge krav til sikkerhed, pålidelighed og kvalitet. Forbehold Vi tager forbehold for trykfejl og produktændringer. Fotografisk materiale er betinget af copyright og må ikke benyttes uden samtykke fra LEDON A/S.

Vi vægter kva litet og sikkerhed høje re end alt andet, derf or er alle vores legeredsk aber godkendt efte r den europæiske sta ndard EN1176.

55


PRODUKTOVERSIGT

56

EX100 SIA 90 cm

16

EX105 FEN 90 cm

16

EX111 ATOX 90 cm

15

EX112 RIOS 90 cm

15

EX113 HANOK 90 cm

17

EX114 CAJA 90 cm

17

EX135 SURI 90 cm

18

EX140 ROKA 140 cm

26

EX141 BONA 140 cm

26

EX142 MAYAN 140 cm

27

EX143 LUMKA 140 cm

27

EX215 SIKAN 90 cm

19


EX216 DIXO 90 cm

19

EX235 KEPAL 140 cm

28

EX245 YAKI 190 cm

28

EX255 KILA 40 / 90 / 140 cm

29

EX355 ARKON 40 / 90 / 140 cm

29

EX365 VIROK 90/140 cm

31

EX375 ZULU 140 / 190 cm

30

EX380 CUZCO 140 / 190 cm

30

EX450 TITAN 40 / 90 / 140 cm

32

EX460 SALDOR 140 / 190 cm

32


PRODUKTOVERSIGT

58

EX010 TIGER

46

EX011 GIRAF

45

EX012 NÆSEHORN

46

EX013 ZEBRA

45

642025 ELEFANT

46

642035 SOMMERFUGL

46

642040 4 BØRNS VIPPE

47

642090 GALION

47

500225 RUTJSEBANE

47

EX060 KLATRESYSTEM

50

EX065 KLATRESYSTEM

50

EX069 KLATRESYSTEM

50

EX080 EXPLORE OFFROADER

41

EX090 LEGEHUS

42

EX091 LEGEHUS

42

EX092 LEGEHUS

43

EX093 LEGEHUS

43

EX094 LEGEHUS

44

EX095 LEGEHUS

44

EX096 LEGEHUS

43

1172EXA GYNGER

49

1175EXA GYNGER

49

1186EXA GYNGER

48

1190EXA GYNGER

48


Sy mb olf ork lar ing Størrelse

Aldersgruppe

e og Angiver produktets størrelse i længde, bredd højde (LxBxH).

e Produktet anbefales til følgende aldersgrupp (vejledende).

Maksimal faldhøjde MAX

Angiver maksimal faldhøjde til underlaget.

Arealbehov !

Angiver hvor meget produktet fylder inkl. sikkerhedsareal.

Gulvhøjde

Angiver højde mellem gulv og underlag.

Så er rejsen igennem LEDONs Explore univers ved at nå sin ende. Det har været en fornøjelse at have dig med, og vi håber, at opdagelserne har været hele turen værd. Er du blevet nysgerrig, eller har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at ringe til os på tlf. +45 74 82 65 65 eller sende os en mail på info@ledon.dk De bedste hilsner Familien Donbæk


Vi tager forbehold for trykfejl og produktĂŚndringer. Fotografisk materiale er betinget af copyright og mĂĽ ikke benyttes uden samtykke fra LEDON A/S.

LEDON A/S Vestergade 25 DK-6510 Gram Denmark +45 74 82 65 65 www.ledon.dk info@ledon.dk 0320 Dansk

Profile for LEDON A/S

LEDON Explore katalog DK  

LEDON Explore katalog DK  

Profile for ledon