LEDON Castle Katalog SE

Page 1


2

Höga torn, rymningssäkra fängelsehålor, stolta riddare och vackra prinsessor. På riddarborgen står mycket på spel, det finns skatter som skall hittas och skatter som skall försvaras – i både medgång och motgång. Vapensköld glimmar i kapp med rubinröda tak, medan facklor kastar långa skuggor över hängbron. Det kräver mod, styrka och inte minst listighet att färdas till en borg som denna! Man måste hela tiden hålla ett vaket öga – är någon på väg upp för borgens tjocka murar? Har en tjuv svingat sig över vallgraven och smugit sig in genom ett öppet källarfönster, eller har en rival smitit i väg med den vackra prinsessan? Alla vill ha nyckeln till skattkistan, men vägen dit är kantad av massor med utmaningar: Det skall balanseras, klättras och hittas vägar genom mörka gångat. Tar man bara ett felsteg, riskerar man att kastas i fängelsehålan, där handbojor håller en fast för tid och evighet. LEDON Castle är världen där fantasin når nya och helt oanade höjder. Under balkongen är scenen öppen för lite av varje – och oavsett om man letar efter nyckeln till skattkistan, prinsessans hjärta eller fängelsehålan, ja, här finns verkligen något för alla! Det finns alltid ett slag att utkämpa, ett land att erövra – och ett bultande prinsesshjärta att vinna. Så upp på den vita hästen!


3


4


5

Innehåll 8 LEDON 9

Vision & Mission

9 Värden 10 Produktutveckling 11 Medskapande 12

Att möta barn på barns nivå

— Karen Feder, Designskolan Kolding

16

Balanspunkter & Vapensköld

20 Lekmiljöer 34 Lekvärde 40

Lekvärde i topp

58 Fjädergungor 60 Gungor 62 Material 66 Garantier 68 Produktöversikt 71 Innehållsförteckning


6


7


8

Alla våra lekredskap tillverkas i Danmark och säljs i 42 olika länder

LEDON

Ett familjeägt företag i tre generationer När Leo Donbæk 1969 grundade LEDON, var det utifrån önskemålet om att göra en skillnad: Han ville skapa kvalitetslekplatser med hållbarhet och säkerhet i topp. I dag är Leos son, Tom Donbæk, verkställande direktör i LEDON. Under de senaste 33 åren har han tillsammans med sin far utvecklat och genomfört den produktionstekniska omställning som har fört LEDON där man befinner sig i dag, där alla lekredskap tillverkas med hjälp av tekniska program, mjukvara och CNC-maskiner. Hantverket och kvaliteten är fortfarande helt avgörande, och därför handfräses alla deltaljer ytterst noggrant, liksom alla produkter monteras för hand.

Sedan 2012 har Toms dotter, Simone Donbæk, varit fast anställd i familjeföretaget. Egentligen har hon varit med i hela sitt liv, först som lekbarn, därefter som ungdomsarbetare på lagret och nu som marknadschef.

Delar samma passion och ambition

Vi är tre generationer, och vi drivs av samma passion och ambition: Vi vill skapa bäst lekupplevelser i barns anda, och vi vill göra det på rätt sätt. Det förutsätter både hängivna medarbetare, stort knowhow och kvalitetsoptimerad produktion. Därför föregår hela LEDONs produktion i Danmark, där vi skapar kvalitetssäkrade ramar för barns lekglädje över hela världen.


9

Vision & Mission Vision

Mission

Vår vision är att stödja och inspirera barn i deras fysiska, kommunikativa och kognitiva utveckling.

Vår mission är att med hjälp av våra lekredskap skapa möjlighet för lek som utvecklar barns fysik, språk och sociala färdigheter i en säker miljö.

Värden Lekvärde

Kvalitet & Säkerhet

Bärkraft

Vi skapar lekupplevelser som har leken i sig. Upplevelser som väcker barns fantasi och ger dem lust att utvecklas. Det är lekvärdet som driver oss. Vi testar det på barnen och det avgör sammansättningen av våra lekmiljöer.

Kvalitet och säkerhet går före den goda leken. Vi använder absolut bästa råvaror, monterar elementen för hand och har sträng kvalitetskontroll. Våra produkter är godkända enligt normerna i den europeiska standarden och är certifierade av TÜV Hamburg.

Vi fokuserar på barnen. Förutom att ge dem bästa lekupplevelser, arbetar vi målinriktat på att lämna över världen i åtminstone samma tillstånd som den nutida generationen fick den från sina föregångare. Det gör vi genom att tänka bärkraftigt. Exempelvis består våra polyetenskivor av en stor del återvinningsplast.

Know how

Råd & Vägledning

Medskapande

På LEDON har vi skapat lekupplevelser för barn i över 45 år. Vi vet vad som krävs, för vi känner barn och vet en massa om deras utveckling. Vi vet hur en lekplats skall inredas för att ge högst möjliga lekvärde, hållbarhet och säkerhet.

Det finns mycket att tänka på när man ska köpa nya lekredskap. Vilken lekutrustning som täcker dina behov, hur säkerhetsområdet ska se ut, fallunderlaget etc. Vi hjälper dig att välja den lösning som bäst passar dina behov, din ekonomi och det område som du har till förfogande.

Våra lekmiljöer har leken i sig ända ner i minsta detalj. Vi samarbetar nämligen med barn under hela utvecklingsfasen, för att på så sätt försäkra oss om att skapa lekupplevelser i barnens anda –med hänsyn till både lek, lärande och utveckling.


10

Produktutveckling Och så lekte vi att …

På Ledon är vi lekbarn och barn är våra absolut bästa lekkamrater. De är med för att säkerställa att slutgiltiga produkter är roliga att leka med. Våra leksystem är vetenskapligt grundade. Vi vet en massa om barns utveckling – både den fysiska, kognitiva, kreativa, emotionella och sociala. Vi vet hur vi kopplar lek och utveckling. Men vi kommer inte i mål utan barnen. Deras fantasi är vår motor. Vi brukar säga: Vi gör inte lekplatser; vi skapar lekupplevelser. Och det gör vi i samarbete med barn.

Vi fokuserar på lek, lärande och utveckling. Vi säkrar lekvärde genom att lyssna på barn och hela tiden förnya oss. Vi griper deras bollar och får häftiga saker att hända – utan att kompromissa med varken säkerhet eller kvalitet. Att skapa lekupplevelser betyder i vår värld samma som att skapa ramar som bjuder in till lek. Ramar, som öppnar och utmanar barnens fantasi. Barn är med oss hela vägen - från idé till färdig produkt. De är vår dokumentation för att systemen fungerar som det var tänkt.

Lekvärde

Genom att involvera barn i designprocessen har vi skapat aktiviteter som inspirerar till samt öppnar upp för massor av lekar.


11

Medskapande

Det är från barnen man får höra sanningen I varje produktutvecklingsprocess är det avgörande att ha målgruppen i åtanke. Vem skall använda produkten, hur kommer de att använda den, och vilka är deras egentliga behov? På Ledon utvecklar vi lekmiljöer och därför är barn i alla åldrar vår målgrupp. Det är de som vet bäst hur man leker. De är experter, och när man vill skapa världens bästa lekupplevelser, då lyssnar man på experter. Vi möter barn på barns nivå och frågar dem om råd direkt från starten: ”Om man nu hade en borg – hur skulle ni vilja att den såg ut, och vad skulle man kunna göra där?,” frågar vi. Pojkarna svarar ett, flickorna

något annat. Medan barnen berättar, antecknar vi för glatta livet. Hemma vid ritborden översätter vi barnenes input till narrativa drag och fysiska lekelement: Låset på skattkisten måste betyda, att det kan finnas en tjuv i närheten. Alltså måste vi ha en nyckel, ett fängelse och en flyktväg. En prinsessa förutsätter en prins – hon skall ha en balkong, och han skall ha en häst. Och så håller vi på, tills vi har skapat oss en bild av hur leken kan utspela sig på en äkta LEDON-riddarborg. När prototypen är klar, går vi tillbaka till barnen, och samtalen fortsätter tills vi har skapat ett leksystem för och med barn.

Genom att tänka in lekvärde i varje enskilt element, säkerställer vi att barnen kontinuerligt utmanas och deras fantasi stimuleras Søren Skøtt

Head of Design LEDON


12

Barn är experter när det handlar om att leka och därför är det viktigt att vi erkänner detta och involverar dem i utvecklingsprocessen Karen Feder

Att möta barn på barns nivå Att bjuda sig själv in i barns liv

En framgångsrik lekprodukt har alltid sitt ursprungliga språng i barns motivation, nyfikenhet, undran och passion. En barnfokuserad hållning till design av lekprodukter kan bidra till att försäkra sig om att man faktiskt designar för dem som skall skapa och uppleva leken i slutänden, nämligen barnen. Därför är det viktigt att det barnfokuserade perspektivet påbörjas innan den egentliga produktutvecklingen startar. Här handlar det inte bara om att bjuda in barn i designprocessen, utan att som vuxen bjuda in sig själv i barnens liv.

Att uppleva barn i deras naturliga miljöer ger en grundläggande insikt i vad som är viktigt för dem, vad de är upptagna med och hur deras vardag ser ut – sett med barns ögon. – Karen Feder

Barn är experter på att vara barn

Barn är experter – experter på att vara barn, och genom dem är det möjligt att sätta sig in i hur det är att vara barn, och vad det är som motiverar barn att leka och utforska världen. Genom att vara en del av deras liv, vara ödmjuk och nyfiken över varför de gör som de gör, och hur de interagerar med världen omkring sig, uppnår man en direkt inblick in i den världen, som man skall designa för. På det sättet baserar man inte sin design av lekprodukter på egna förmodanden och antaganden om barn och barns vardag, utan på riktiga barn och den värld som de är en del av.

Låt barnen vara en del av utvecklingen

Bra lekupplevelser tar sin utgångspunkt i barnets nyfikna, undersökande och skapande hållning till dets omgivningar. När man arbetar barnfokuserat är denna hållning mycket viktig för designprocessen. Barn är kreativa av natur, och de har inte samma begränsningar i deras tankegång, så som vuxna ofta har. Genom att låta barn vara en del av ut-


13

Genom att observera barns lek, hittar man ofta nya dimensioner av den lek som skapas i barnens samspel med produkten.

Genom medskapande stärks barns naturliga nyfikenhet, vetgirighet och skaparförmåga.

vecklingsprocessen, får man input, inspiration och idéer, som man inte själv kunde ha skapat. Det kan resultera i svar på frågor, som man inte visste att man skulle ställa, vilket kan vara något av den mest värdefulla och nyskapande kunskapen i en utvecklingsprocess.

undersöka och utforska samt skaparförmåga, så att de stärks och stöttas i deras utveckling. Att ha fokus på barn skapar värde både för utvecklaren, köparen, användaren och för den världen, som våra barn växer upp i och blir en del av i framtiden. – Karen Feder, 10 November 2017

Att kvalificera produkten under resans gång

En annan och mycket allmän metod för att involvera barn, är att låta dem testa produkterna i slutfasen av utvecklingsprocessen. Det kan ge ett viktigt bidrag till huruvida ens lekprodukt fungerar som det var tänkt. Om man väntar med att involvera barn helt till slutet, kan det dock finnas en risk för att man står med en prototyp, som efter lång tids arbete och många förbrukade resurser visar sig inte leva upp till förväntningarna. Denna risk kan minskas genom att involvera barn under hela processen, där man kvalificerar under resans gång, och designen således kan ändras och anpassas kontinuerligt.

Att ha fokus på barn skapar värde för alla

En barnfokuserad hållning bidrar inte bara till att säkerställa att man i slutänden får bäst möjlig produkt, utan även att man uppnår bäst möjlig lekupplevelse. En lekprodukt skapar lek endast om det blir lekt med den – och därför är det så viktigt att säkerställa att den är relevant och intressant för barnen. Den skall väcka deras naturliga nyfikenhet, behov att

Karen Feder PhD studerande i barnfokuserad design av lek. Designskolan Kolding

Karen Feder har en bakgrund som observationspedagog och interaktionsdesigner, och har under många år arbetat med barn, lek och design. Karen har byggt upp strategisk fokus på lek och design på Designskolan Kolding, genom djupgående undersökningar av lekverksamheter, utvecklingsprojekt i offentliga organisationer och ett starkt samarbete med experter, opinionsbildare och användare. Karen arbetar nu med forskningsprojektet ”Barnfokuserad design av lek”, som undersöker hur en mer barnfokuserad hållning till designprocessen påverkar utvecklingen av lekupplevelser för barn.


14


15


16

Balanspunkter & Vapensköld När elementen spelar ihop

När olika saker kombineras, uppstår massor av nya möjligheter. Det vet barn allt om. Därför har vi placerat Castle-seriens balanspunkter och vapensköld nära varandra. Det öppnar upp för barns fantasi och kan användas i det pedagogiska arbetet för att stimulera motoriken och språkutvecklingen. Vad pekar svärdet på? Är marken t.ex. giftig bara när svärdet hamnar på rött? Är det råttan som får oss upp på balanspunkten i ett slag? Det är barns fantasi som driver leken vidare. Vapensköldens fyra illustrationer: råttan, ormen, fladdermusen och papegojan går igen i hela serien. Därmed kan skölden också bilda utgångspunkt för vidare expeditioner på lekplatsen. Balanspunkterna fås i fyra olika höjder, och om de placeras i förlängning till varandra, kommer äldre barnen att få motorisk utmaning för hela guldslanten.


17

Samband mellan ikoner på vapenskölden och balanspunkter skapar massor av lekmöjligheter Vapensköldens svärd styrs från insidan med hjälp av rodret.

Kvalitet & Säkerhet

Balanspunkternas yta är försedd med vår halkfria och ytterst slitstarka gummiyta.


18


19


20

Lekmiljöer Det handlar inte bara om att ansluta en rutschkana, en trappa, fyra pelare och ett golv. Det handlar om att göra det så att leken blir naturlig. När vi sätter ihop våra lekmiljöer, är det välövervägt. Det skall vara meningsfullt. T.ex. skall det man ser genom rutor vara meningsfullt för leken. Rutor skall placeras så att ögat fångar det viktiga. Och från balkongen skall man kunna se fäng-

elset, så att kungen får veta om fångarna rymmer. Vi skapar lekmiljöer, där inget lämnas åt slumpen. Lekmiljöer som tar hänsyn till både lek, utveckling och utvecklingssteg. De olika aktiviteterna är dessutom placerade så att de är åldersrelevanta: T.ex. ger vi de minsta tillräckligt med aktiviteter i bottenplan, medan en utmanande bana garanterar att endast de största kommer åt tornen högst upp.

Symbolförklaring Åldersrekommendationer

Storlek

Produkten rekommenderas till följande åldersgrupp (vägledande).

Högsta fallhöjd MAX

Anger högsta fallhöjd till underlaget.

Golvhöjd

Anger höjd mellan golv och underlag.

Anger produktens storlek i längd, bredd och höjd.

!

NB

Utrymmeskrav

Anger hur mycket plats produkten tar inkl. säkerhetsavstånd.

Bonus-info

Extra information om produkten som t.ex. dolda funktioner.


21

Galahad LC115 Galahad Från 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 354 x 269 x 448 cm !

(LxB) 672 x 540 cm

100 cm Skala 1:200


22

Lancelot LC100 Lancelot Fr책n 3 책r (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 297 x 166 x 448 cm !

(LxB) 621 x 419 cm

100 cm Skala 1:200

Guinevere LC105 Guinevere Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 345 x 391 x 448 cm !

(LxB) 645 x 715 cm

100 cm Skala 1:200


23

Avalon LC110 Avalon Fr책n 3 책r (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 321 x 165 x 448 cm !

(LxB) 631 x 436 cm

100 cm Skala 1:200

Bodiam LC120 Bodiam Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 112 cm

MAX

(LxBxH) 453 x 402 x 448 cm !

(LxB) 747 x 727 cm

100 cm Skala 1:200


24

Robin LC125 Robin Från 3 år (H) 140 cm (H) 140 cm

MAX

(LxBxH) 332 x 166 x 498 cm !

(LxB) 655 x 431 cm

100 cm Skala 1:200


25

George LC130 George Från 3 år (H) 140 cm (H) 187 cm

MAX

(LxBxH) 339 x 313 x 498 cm !

(LxB) 648 x 623 cm

100 cm Skala 1:200


26


27

Balin

LC135 Balin Från 2 år (H) 140 cm (H) 150 cm

MAX

(LxBxH) 356 x 299 x 498 cm !

(LxB) 579 x 666 cm

100 cm Skala 1:200


28

Morgan le Fay LC200 Morgan le Fay Från 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 501 x 288 x 448 cm !

(LxB) 797 x 582 cm

100 cm Skala 1:200

Kvalitet & Säkerhet

För att bibehålla hög kvalitet och korta leveranstider, tillverkas alla våra lekredskap i Danmark.


29


30

Lionel LC205 Lionel Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 568 x 321 x 448 cm !

(LxB) 857 x 654 cm

100 cm Skala 1:200

Uther LC210 Uther Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm

MAX

(LxBxH) 735 x 504 x 448 cm !

(LxB) 1075 x 843 cm

100 cm Skala 1:200


31


32

Lynette LC250 Lynette Från 2 år (H) 90 / 140 cm (H) 150 cm

MAX

(LxBxH) 468 x 349 x 498 cm !

(LxB) 753 x 680 cm

100 cm Skala 1:200


33

Dagonet LC255 Dagonet Från 3 år (H) 90 / 140 cm (H) 223 cm

MAX

(LxBxH) 749 x 225 x 498 cm !

(LxB) 1098 x 541 cm

100 cm Skala 1:200

Barn som medskapare

Castles skattkistor skapades på grundval av medskapande, där barnen ville ha ett ställe att gömma diamanter och guldmynt.


34

Lekvärde

REPTUNNEL Korskoordinationen och motoriken tränas i detta specialutvecklade klätternät. Det kan klättras invändigt och utvändigt och därmed utmanas både nybörjare och erfarna klättrare. Finns även i horisontell version på flera modeller.

FÖNSTER Fönster med färgad, slagtålig polykarbonat inspirerar till roliga lekar och social interaktion och samtidigt ger barnen en god rumskänsla.

RÖRLIGA DELAR LEDON Castle innehåller många små rörliga delar, vilka stimulerar sensoriken och finmotoriken och samtidigt stärker barns språkliga utveckling.

FACKLOR Facklorna vid rutschkanan är framställda i färgad, slagtålig polykarbonat. De kan även fungera som fönstergluggar i barns rollekar.

RUTSCHKANA LEDON Castle har modeller med både öppna rutschkanor och stängda tunnelrutschkanor, där magkittlaren garanterat stimuleras. Glidytan är framställd av polyeten och blir därför inte brandhet i solen.

KRYPTAN När barnen kryper genom gummilamellerna, stimuleras deras fysiska utveckling och rumsförståelse. Små färgade och rörliga kulor tränar hand-öga-koordinationen och inspirerar till lekar och social interaktion.


35

TAK Gula och röda takfönster får ljuset att spela inne i lektornen. Fönstren kastar färgade rutor på golvet, och de flyttar sig, i takt med att solen rör sig över himlen. Se mer på sida 40.

KIKARE Den rörliga kikaren kan vippas upp och ner och vridas så att den fångar vad som står på spel. Det stimulerar både motoriken och inspirerar till rollekar – också över större avstånd.

FÄNGELSE Tunga gummilameller ger illusionen av ett rymningssäkert fängelse. Om man blir trött på att sitta i fängelset, öppnar små detaljer, så som nyckeln och matluckan upp för andra lekar – t.ex. affär. Och hela tiden ser upphängningen till konstant rörelse och balansträning.

LEKPANELER

RIDDARSKÖLD Riddarskölden med det rörliga svärdet inspirerar till lekar och spel och kan kombineras med balanspunkter fär ännu fler lekmöjligheter. Se mer på sida 16.

LEDON Castle har flera olika typer av lekpaneler, vilka öppnar upp för fantasi- och rollekar. Vissa har små rörliga delar, där finmotoriken och de kognitiva samt kreativa sinnen stärks, medan andra har skjutskivor med siffror, vilket inspirerar till lekar och lärande med siffror, tal och storlekar.


36


37

Troy

LC215 Troy From 3 years (H) 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 592 x 437 x 498 cm !

(LxB) 935 x 802 cm

100 cm Skala 1:200


38


39


40

Lekvärde i topp

Innovativt utnyttjande av hela lekområdet Ett tak har vanligtvis inte nogåt lekvärde i sig självt. Man kan inte nå det, och därför är det ingen mening med att integrera lekelement just här. Men vad gör man då? Man ger taket en visuell effekt, så att det kan få vara med i leken i alla fall! Det är i lekens natur att den hela tiden utvecklar sig. Den skapar dynamik och sätter kreativiteten på prov. Med gula och röda fönster låter vi ljuset spela ner genom taket. Fönstren kastar olikfärgade rutor på golvet, och de flyttar sig, i takt med att solen rör sig på himlen. Skuggorna ändrar sig, medan barnen växelvis blir gula och röda i huvuden. Allt kan hända medan ljus, reflektioner och färger stimulerar fantasin.

Vi vet att barn fascineras av färger. Att färger bidrar till att skapa stämning. Vi vet att gul färg är lika med sol, guld och glädje. Och att röd färg är lika med energi och rörelse, kärlek och fara. Färgerna själva kan inspirera till massor av lekar.


41

Ljusinsläppet bjuder in till nya lekar och skapar dynamiskt lekvärde, som ständigt ändras under dagen.

Lekvärde

Skuggorna med sina ljusreflektioner öppnar upp för helt nya lekar och ger därför en helt ny dimension i lekplatssystemen.

Kvalitet & Säkerhet

Transparenta polykarbonatskivor är slag- och reptåliga samt UV-stabiliserade, vilket gör att färgen inte bleknar.


42

Elaine LC350 Elaine Från 2 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 187 cm

MAX

(LxBxH) 869 x 545 x 498 cm !

(LxB) 1204 x 883 cm

100 cm Skala 1:200


43


44


45

Pelleas LC355 Pelleas Från 2 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 187 cm

MAX

(LxBxH) 791 x 449 x 498 cm !

(LxB) 1151 x 737 cm

100 cm Skala 1:200


46

Merlin LC360 Merlin Fr책n 3 책r (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 829 x 540 x 498 cm !

(LxB) 1124 x 824 cm

100 cm Skala 1:200

Mordred LC365 Mordred Fr책n 2 책r (H) 90 / 140 cm (H) 150 cm

MAX

(LxBxH) 822 x 704 x 498 cm !

(LxB) 1201 x 1005 cm

100 cm Skala 1:200


47

Nimueh LC370 Nimueh Från 2 år (H) 90 / 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 850 x 615 x 498 cm !

(LxB) 1199 x 949 cm

100 cm Skala 1:200

UV-stabiliserade och underhållsfria material


48

Tristan LC450 Tristan Från 2 år (H) 90 / 140 cm (H) 187 cm

MAX

(LxBxH) 897 x 823 x 498 cm !

(LxB) 1196 x 1167 cm

100 cm Skala 1:200


49


50

Camelot LC400 Camelot Från 3 år (H) 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 736 x 706 x 498 cm !

(LxB) 1119 x 981 cm

100 cm Skala 1:200


51

Tinka LC550 Tinka Från 3 år (H) 90 / 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 918 x 776 x 498 cm !

(LxB) 1215 x 1060 cm

100 cm Skala 1:200

Know How

Med över 45 års erfarenhet garanteras du en lekplats av bästa kvalitet.


52


53


54

Arthur LC650 Arthur Från 3 år (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 1020 x 801 x 498 cm !

(LxB) 1354 x 1089 cm


55

100 cm Skala 1:200


56

LEDON Castle är konstruerad så att den stödjer barns lek med varandra och därmed utveckling av barns sociala kompetenser

Lekvärde

För att säkerställa absolut högsta lekvärde, utvecklas våra lekredskap i samarbete med barn.


57

Viviane LC950 Viviane Från 3 år (H) 90 / 140 cm (H) 225 cm

MAX

(LxBxH) 1254 x 965 x 498 cm !

(LxB) 1637 x 1249 cm

100 cm Skala 1:200


58

Fjädergungor Symbolförklaring Åldersrekommendationer

Produkten rekommenderas till följande åldersgrupp (vägledande).

Högsta fallhöjd MAX

Anger högsta fallhöjd till underlaget.

Storlek

Anger produktens storlek i längd, bredd och höjd.

!

NB

Utrymmeskrav

Anger hur mycket plats produkten tar inkl. säkerhetsavstånd.

Bonus-info

Extra information om produkten som t.ex. dolda funktioner.


59

Moonlight

Prince

LC042 Moonlight

Zaphir

LC044 Prince

LC046 Zaphir

Från 2 år (H) 49 cm

MAX

(LxBxH) 89 x 43 x 81 cm !

NB

(LxB) 289 x 243 cm Halksäker sits

Sundance

LC045 Sundance Från 3 år (H) 50 cm

MAX

(LxBxH) 95 x 28 x 87 cm !

NB

Groda

(LxB) 338 x 228 cm Halksäker sits

LC048 Groda Från 1 år (H) 49 cm

MAX

(LxBxH) 85 x 40 x 67 cm !

NB

Spirit

LC041 Spirit

Leroy

LC043 Leroy

(LxB) 285 x 240 cm Halksäker sits


60

Balanspunkter

(Kontakta oss för varunummer) Från 2 år (H) 30/40/50 cm

MAX

(LxBxH) 28 x 28 x 30/40/50 cm !

NB

(LxB) 328 x 328 cm Halksäker yta

Gungställning

1172LC Metallgungställning

Gungställning

1175LC Metallgungställning

Från 3 år (H) 129 cm

MAX

Från 1 år (H) 178 cm

MAX

(LxBxH) 334 x 227 x 241 cm !

(LxB) 334 x 706 cm

(LxBxH) 334 x 227 x 241 cm !

(LxB) 334 x 687 cm


61

Gungställning

1186LC Metallgungställning Från 1 år (H) 178 cm

MAX

(LxBxH) 625 x 227 x 241 cm !

(LxB) 625 x 706 cm

Gungställning

1190LC Metallgungställning Från 1 år (H) 178 cm

MAX

(LxBxH) 796 x 227 x 241 cm !

(LxB) 796 x 725 cm

Sitsval

1115 Säkerhetssits Från 2 år

1113 Babygungasits Från 1 år

1114 Gummisits Från 2 år

1110 Däckgungasits Från 3 år

1040 Fågelbosits Ø100 cm Från 1 år


62

Material

När säkerhet och funktionalitet möts

Polyeten (PE) Alla polyetenplattor är utvecklade speciellt för LEDON, för att uppnå så hög kvalitet som möjligt. Materialet är underhållsfritt och extremt tåligt – varken repor eller skråmor minskar den förväntade livslängden. Plattorna är giftfria och godkända i enlighet med kraven i leksaksdirektivet EN 71, del 1–3. Även kraven i Code of Federal Regulations avsnitt 21, § 177.1520 för olefinplast (livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i USA) är uppfyllda. Vi levererar polyetenplattor i 11 olika färger med svart kärna. Plattorna är UV-stabiliserade i både råvara och färg, och det lämnas 5 års garanti mot materialförsämring.

Glasklar polykarbonat Alla färgade fönster i LEDON Castle är framställda av glasklar polykarbonat. Polykarbonat är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet samt slaghållfasthet i temperaturområdet mellan -40°C och +120°C, vilket i praktiken innebär att fönstret inte kan gå sönder. Materialet är uv-skyddat och därmed påverkas skivans utseende inte av vind och väder. Skivan bleknar inte heller, trots många timmars solljus.

Inget spill

Allt spillmaterial från våra Polyetenskivor återanvänds.


63

Fiberdelar – nylon Halkfri polyeten Den halkfria polyetenplattan har en 3 mm tjock gummibeläggning. Gummibeläggningen är utvecklad för fordonsindustrin och ger en mycket stark yta.

Alla handtag är gjorda i nylon (PA6), så att fingrarna inte fryser fast. Handtagen är avrundade och utformade med bra gripytor och därmed är risken för ögon- och tandskador minimal. Alla delar är underhållsfria, UV-stabiliserade i både råmaterial och färg samt slagbeständiga i temperaturområdet mellan -40 °C och +100 °C.

Lackerade metallrör Alla metallrör och -stolpar är varmgalvaniserade för att undvika korrosion. Därefter genomgår metallrören en pulverlackering, så att den vackra färgen framhävs. Pulverlackeringen är av högsta kvalitet och ger en särskild rep- och slagtålig yta. Lackeringsprocessen genomförs utan några lösningsmedel, och resterna från pulverlackeringen återanvänds, och därmed uppnås en bärkraftig och miljövänlig process.

Beslag Alla beslag är varmgalvaniserade och framställda med rundade kanter, så att barn kan leka tryggt och säkert utan att riva sig på vassa kanter.

Mutterkåpor För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar och muttrar med mutterkåpor. Mutterkåporna skyddar även lekredskapen från onödig demontering.


64

Gummi Bultar och skruvar De allra flesta lekredskap från LEDON monteras med bultar, skruvar eller specialdesignade alubussningar. Alla bultar och skruvar är i varmgalvaniserat eller rostfritt stål.

Med LEDONs nya gummimembran säkerställs inte bara många timmars roliga och spännande lekar. Gummimembranet är försett med flera ­lager mikrofiber, vilket gör materialet både extremt slitstarkt och samtidigt skyddar mot vandalism och förstörelse.

Rep och nät Alla rep och nät består av taifunrep med 6 dukter, var och en med 8 ståltrådar – alltså totalt 48 ståltrådar. Detta ger en draghållfasthet på 4 500 kilo, och repet är därför motståndskraftigt mot vandalism. Repet mjuknar inte och blir inte slappt vid användning. Alla klätterrep sätts ihop med nätsamlare i slagtålig nylon (PA6).


65


66

Vi värderar barnens säkerhet och kvalitet högt och därför är alla våra produkter testade och godkända enligt den europeiska standarden EN 1176

Garantier

Din säkerhet för kvalitet och hållbarhet De garantier som LEDON erbjuder täcker materialfel under den period som anges för varje enskilt material. Garantin gäller endast om produkten är korrekt installerad och underhållen enligt LEDONs monteringsanvisningar och underhållsinstruktioner. Garantin täcker inte skador som orsakats av normalt slitage, försumlighet, felaktigt underhåll, vandalism eller missbruk. Garantin gäller inte heller om originaldelar från LEDON används tillsammans med icke-originaldelar.

Förändringar i material som bara påverkar utseendet på produkten omfattas inte av garantin, däribland färgförändringar i trä- och plastmaterial och andra naturliga förändringar i träet som orsakas av exempelvis väder och vind. Dock lämnas 5 års garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar. Produkter som då och då utsätts för klor-, sandeller saltstänk täcks inte av LEDON-garantin mot korrosion.


67

EN 1176

Livstidsgaranti Plattdelar av HDPE Stålstolpar och överliggare Golv, väggar och ramar i stål Övriga galvaniserade bärande delar Komponenter i rostfritt stål

10 års garanti Andra galvaniserade beslag Komponenter i formgjuten PE och PA6 Cederträ och Robinia Lärkträ utan markkontakt

5 års garanti Lackerade metalldelar Fjädrar Rep Klara kupoler och fönster i polykarbonat Rotationsgjutet PE-tunnelrör

2 års garanti Rörliga metall- och plastdelar

Produkter godkända enligt EN 1176 Vi värderar barnens säkerhet högt och därför är alla våra lekredskap självklart testade och godkända enligt den europeiska standarden EN1176. Alla certifikat utfärdas av TÜV Hamburg. TÜV godkännande ges till produkter som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet.


68

Produktรถversikt Galahad LC115

21

(H) 90 cm

Lancelot LC100

22

Guinevere

22

LC105

(H) 90 cm

(H) 90 cm

Avalon LC110

23

Bodiam LC120

23

Robin LC125

24

(H) 90 cm

(H) 140 cm

(H) 90 cm

George LC130

25

(H) 140 cm

Balin

LC135

27

Morgan le Fay LC200

28

(H) 140 cm

(H) 90 cm

Lionel LC205

30

(H) 90 cm

Uther LC210

30

(H) 90 cm

Lynette LC250

32

(H) 90/140 cm


69

Dagonet LC255

33

Troy

LC215

(H) 90/140 cm

Pelleas LC355

45

(H) 40/90/140 cm

Nimueh LC370

47

(H) 90/140 cm

Tinka LC550

(H) 90/140 cm

37

42

LC350

(H) 140 cm

Merlin LC360

46

(H) 40/90/140 cm

Tristan LC450

Arthur LC650

(H) 40/90/140 cm

Mordred

46

LC365

(H) 90/140 cm

48

(H) 90/140 cm

51

Elaine

Camelot

50

LC400

(H) 140 cm

54

(H) 40/90/140 cm

Viviane

57

LC950

(H) 90/140 cm


70


71

Innehåll Lekmiljöer Num

Namn

Tillbehör Sida

Num

Namn

Sida

LC100 Lancelot...............................................22

LC041 Spirit....................................................59

LC105 Guinevere............................................22

LC042 Moonlight............................................59

LC110 Avalon..................................................23

LC043 Leroy....................................................59

LC115 Galahad...............................................21

LC044 Prince...................................................59

LC120 Bodiam................................................23

LC045 Sundance.............................................59

LC125 Robin...................................................24

LC046 Zaphir..................................................59

LC130 George................................................25

LC048 Frosch..................................................59

LC135 Balin.....................................................27 LC200

Morgan le Fay......................................28

Balanspunkter......................................60

LC205 Lionel...................................................30 LC210 Uther....................................................30

1040

LC215 Troy......................................................37

1110 Däckgungasits.....................................61

LC250 Lynette.................................................32

1113 Babygungasits.....................................61

LC255 Dagonet..............................................33

1114 Gummisits............................................61

LC350 Elaine...................................................42

1115 Säkerhetssits........................................61

LC355 Pelleas.................................................45

1172LC Metallgungställning.............................60

LC360 Merlin..................................................46

1175LC Metallgungställning.............................60

LC365 Mordred...............................................46

1186LC Metallgungställning.............................61

LC370 Nimueh................................................47

1190LC Metallgungställning.............................61

Fågelbosits Ø100 cm..........................61

LC400 Camelot...............................................50 LC450 Tristan..................................................48 LC550 Tinka....................................................51 LC650 Arthur..................................................54 LC950 Viviane.................................................57

Vi tar förbehåll för tryckfel och produktändringar. Allt bildmaterial skyddas av lagen om upphovsrätt och får därför inte användas utan LEDON A/S samtycke.


LEDON A/S Vestergade 25 DK-6510 Gram Danmark +46 101 992 502 www.ledon.se info@ledon.se 0320 Svenska