Page 4

STOCKHOLM

4

7 / 2017

Kommer någon att köpa V

åra arbetsplatser förändras i snabb takt – både det klassiska cellkontoret och det öppna kontorslandskapet påverkas. I takt med att nya, ofta aktivitetsbaserade, arbetssätt införs och att digitaliseringen gör det möjligt att arbeta var som helst och när som helst, sker ett närmande mellan Facility Management, arbetsplatsens stödfunktioner och inredningsföretagens verksamhet. Tillsammans vill man skapa en trivsam, effektiv, flexibel, miljömässigt hållbar och ergonomisk arbetsplats. Men, innebär omvälvningen och upplösningen av de etablerade strukturerna att ingen kommer att köpa kontorsmöbler om fem år? Vad säger de ledande kontorsmöbelproducenterna Martela, EFG och Kinnarps?

”Det centrala är att fastställa vad målet är, vilken arbetsmiljö som är den bästa både för ledningen och organisationen och för de enskilda medarbetarna. Tidigare skapade man en arbetsplats för 5–7 år eller till och med för tio år framöver. I dag är kontoret inne i en kontinuerlig utvecklingsprocess, vilket förstås avspeglas i inredningen. Därför måste vi möbelproducenter också tillägna oss ett livscykeltänkande och utveckla tjänster för de nya miljöerna”, förklarar Eerikki Mikkola, Offering Manager på Martela Oyj.

bevara av företagets kulturkapital. Vad är en fungerande fysisk lösning, ibland behövs en högre ratio av celler och tysta rum”, konstaterar Tommy Wilén, utbildad naprapat och expert på företagshälsovård. Han föreläser för EFG:s kunder och utbildar säljarna i frågor kring förändringsprojekt. ”Vår syn på framtidens kontor präglas av utvecklingsprocessen fram till den nya arbetsplatsen. Vi har därför utvecklat analyskonceptet Next Office, som är mycket mer än en plan över hur möblerna skall placeras. Analysen avgör vilket arbetssätt och därmed vilken inredning som passar i den aktuella miljön – storstad eller mindre ort, rörligt yrke eller stationärt, unga eller äldre medarbetare? Det finns tre delar i konceptet: Den fysiska med inredning, miljöer, antal skrivbord, förvaringsmöbler, stora eller små mötesrum. Den digitala som ger flexibiliteten. Den mänskliga och också den största dimensionen – varför görs förändringen? Framtiden handlar inte bara om att minska ytor utan hur vi kan jobba effektivt tillsammans”, påpekar Henrik Axell, som är ansvarig för Next Office på den svenska marknaden hos Kinnarps AB. Arbetssättet styr inredningen – inkluderande design

”Sjuttiotalet kommer tillbaka. Om vi jämför med år 2002 ser vi mycket fler hemmaliknande miljöer på arbetsplatsen. Det innebär färre skrivbord och förvaringsmöbler och mindre av industrikaraktär. Våra nyheter Create (hyllsystem) och Mingel (soffor) är skalbara och passar för en kontorsinredning som anpassas efter företagens aktuella behov – man kan börja med en parsoffa och uppgradera till en stor lounge. En intressant iakttagelse är att de unga som kommer från öppna miljöer i skolor och på universitet förväntar sig att arbeta i egna rum när man väl kommer ut i arbetslivet”, säger Niklas Jernström, Team Manager på EFG Kontorsmöbler AB. ”Aktivitetsbaserade arbetssätt har blivit ett gångbart alternativ när IT-strukturen blivit så bra. Det var svårare att skapa flexibla miljöer under tidigt 2000-tal, när tjänstemännen var låsta till fasta datorer och bordstelefoner. Sedan finns det ju olika regionala behov – i Skellefteå passar kanske inte samma lösning som i Stockholm. I vissa företag med stor andel äldre medarbetare anses ett eget rum som en statussymbol och det kan betraktas som en nagel i ögat om man tummar på detta eller tar bort den egna parkeringsplatsen. Men, prata om vad som är värt att

”På Martela arbetar vi med något som vi kallar 4 C, Concentration, Communication, Collaboration och Chill-Out. På en modern arbetsplats skall alla dessa element finnas. Deras interna relation beror på kartlagda behov och reella fakta. Innan man överger traditionella arbetssätt måste man utreda behovet av förändring ur användarnas synpunkt, gärna i projektform. Numera har man utvecklat användarinformation i realtid – genom att studera hur skrivbord och utrymmen används kan man planera de nya arbetsmiljöerna. Det är ändå inte vettigt att

ta för stora steg framåt i en traditionell miljö – kanske hellre små förändringar i önskad riktning”, säger Eerikki. ”Företagens personalstyrka varierar och därmed är kundens behov inte att köpa ett antal färdiga arbetsplatser med stolar, bord och skåp. Vi installerar ett koncept och en tjänst, där vi hjälper till att lyfta fram företagets profil och skapa ett bra första intryck, ett statement om vad man står för, till exempel en häftig receptionsdisk eller en färgsättning som markerar seriositet”, förklarar Niklas. Tommy inflikar: ”Kunden får full koll på sina behov genom modern teknik som närvaro- och bokningssystem, sensorer för luftfuktighet, närvaro, temperatur etc. Alla kvalitativa data anonymiseras. Då har man underlag för att bestämma totalytan och hur den skall disponeras. Men, börja i god tid, helst 1–2 år innan flytten eller förändringen, bearbeta rädslan hos dem som arbetat 30 år i samma lokaler.” ”På Kinnarps märkte vi tidigt att, oavsett om man arbetar klassiskt eller aktivitetsbaserat så minskar ytan för den traditionella arbetsplatsen, medan det blir större ytor för samarbete och gemensamma miljöer. Vi tror att kontor kommer att vara väldigt viktigt i framtiden. Gårdagens kontor var en plats dit man måste åka för att jobba, men till dagens kontor åker man för att möta kollegor och

chefer – men det är kanske inte alla gånger en bra plats att arbeta på. Vår vision är att kontoret skall vara kreativt, effektivt, funktionellt och socialt, en plats där man känner puls och gemenskap, utbyter och sprider information. Vårt erbjudande i Next Office är att genom analys skapa en helhetslösning, där vi studerar hur en arbetsvecka ser ut och sedan tänker genom vilken miljö kunden vill ha, projektrum, bibliotek, lounge etc. En bra

inredningslösning innehåller optimal ytanvändning, helhetsergonomi och något som vi kallar inkluderande design. Vad menar vi med det? En sådan design tar hänsyn till personlighet, bakgrund, kön samt yrkesgrupp och låter alla medarbetare vara inkluderade i arbetsplatsens gemenskap”, säger Henrik. Hybridmöbler, lounge, integrerad akustik En inredning kan vara mycket mer än att uppfylla basfunktioner som att sitta, ställa från sig och arbeta med laptop eller andra redskap. Möblerna kan signalera att man är

LedigaLokaler 7/2017  
LedigaLokaler 7/2017  

Fokus på företagslokaler. Nr. 7. december 2017.