Page 1

FOKUS PÅ FÖRETAGSLOKALER ■ NR 4 ■ JUNI 2017

4 / 2017

ANNONSER FRÅN: STOCKHOLM | SÖDERTÄLJE ■ LÄSVÄRT: KONJUNKTURÖVERSIKT s. 2 | WORLD WORKPLACE EUROPE 2017 s. 4-5

Snart är Roof Top på Fleminggatan 7 fulltecknat. Men 803 kvm på Plan 7 finns än så länge kvar. Här erbjuder vi en av Stockholms mest exklusiva kontorsupplevelser med glas från golv till tak, generös takhöjd och en fantastik 74m lång Kungsterrass. Allt på ett av Stockholms mest centrala läge, två stenkast från Centralen. Fastigheten är en all-inclusive facilitiet med bland annat bemannad reception, restaurang, konferenscenter, garage. f leming7.se/rooftop

1


STOCKHOLM

2

4 / 2017

Aktuell konjunkturöversikt:

Kommunikationerna har betydelse Anders Norland er, VD New Property AB

S

tockholms geografiska struktur är en utmaning för ett modernt storstadsliv. Bebyggelsen är fördelad på ett stort antal öar och halvöar, interpunkterade med skrovliga bergknallar. Mälaren utgör också ett naturligt hinder för kommunikationen mellan stadsdelarna. Det är därför av högsta vikt för stadens utveckling att kommunikationerna, både kollektiva färdmedel och bilvägar, fortsätter att prioriteras. Då öppnas intressanta perspektiv för framtida kontor och bostäder i lägen som vi i dag kanske inte ser som attraktiva, säger Anders Norlander, VD för New Property AB.

”Det råder verkligen högtryck på marknaden för kommersiella lokaler och fastigheter i Stockholm. Problemet är att det finns för få lediga lokaler och att det byggs för litet. Å andra sidan är det positivt för den grupp fastighetsägare som etablerat sig längre ut från centrum. Lokalkunderna söker sig utanför tullarna och efterfrågan är stark, både på kontor och på mer industriella lokaler. Objekt till försäljning är generellt en bristvara”, konstaterar Anders Norlander. ”Priserna på bostäder fortsätter att gå upp

och snart möts kurvorna för utvecklingen av avkastningen för kommersiella ytor och rena bostäder. Det råder en förväntan på ett ökat byggande, men det är litet känsligt med de löften kommunerna i regionen gett i samband med utbyggnaden av de nya tunnelbanelinjerna. Siffrorna är höga, en bra infrastruktur ökar lokalernas attraktivitet, men man måste sätta spaden i marken så att byggplanerna blir verklighet. Folk måste ta sig till jobbet och hem och då skall kommunikationerna fung-

Skyltläge E18

era. Det känns som om beslutsfattare och näringslivet äntligen har sett sammanhanget, att vi måste kunna ta oss från A till B både med kommunala färdmedel och med bil.” Anders säger att det nuvarande läget är ohållbart. ”Att sitta en och en halv timme i bilkö en vanlig vardagsförmiddag på grund av något trivialt hinder är inte klokt. Att också spårtrafiken, särskilt pendeltågen, är lika sårbar gör att Stockholm inte mår bra; tusentals timmar förspills under resorna till och från jobbet. Vi måste ta till enorma krafttag för att skapa fungerande trafikleder – Citybanan och Förbifart Stockholm kommer tio år för sent!” Skall söderort äntligen vakna? I sitt arbete reser Anders runt i Stockholms olika stadsdelar och i förorterna. Han säger att det råder ett otroligt tryck i ledningarna, att det tutar på i byggbranschen. ”Man bygger på otroligt många platser, särskilt i nordväst, Brunna i Kungsängen, Bro, Barkarby,

kring Arlanda. Här finns spårbunden trafik – att den fungerar gör Stockholm trovärdigt.” Anders säger att norrort länge varit en vinnare. Förutom de tidigare nämnda orterna är Solna superhett och också Sundbyberg växer så att det knakar. Däremot hämmas utvecklingen i söderort av den omfattande utbyggnaden av kommunikationerna med Slussen som en mäktig propp i flaskan. ”Om jag får tipsa om något på längre sikt är det definitivt Slagsta-området. Här finns redan nu goda kommunikationer med tunnelbana, E4 skär genom området, det finns vacker sjöutsikt och i framtiden kommer Förbifart Stockholm att knyta samman området med norra Stockholm och Arlanda. I dag finns här oattraktiva och halvrisiga industrikvarter, men mitt stalltips är att investera i mark här – om man har råd att vänta tio år kommer den att vara guld värd när Stockholm får en ny portal mot söder, potentialen är mycket stor.”

Tage Erikson

Söker du kontorslokaler? Nu planeras nya moderna takvåningar med spektakulär utsikt ut över Gärdet!

400–1.650 m²

Flexibla och ljusa lokaler passar försäljning / lager / kontor / tillverkning, totalt 620 kvm Västra Rydsvägen, Kungsängen. Lokal i 2,5 plan. Bv: 250 kvm med lastport takhöjd ca 3 m. Plan 1: 250 kvm. Entresol: 120 kvm. Stockholm 3 mil motorväg. Arlanda 3 mil motorväg.

Västerport E18 AB

Kontakta: Anders, anders@kastellholmen.se, 0708-99 99 00

Intresserad? Ring 0705-24 04 11 för mer info


4 / 2017

STOCKHOLM

Utmärkt kombilokal i Sollentuna/Bredden

Kontor/lager 397 kvm på plan 2

Utmärkta kombilokaler i Sollentuna/Bredden nära E4 och Infra City. Lokalen kan hyras i befintligt skick som prisvärt kontor eller anpassat skick för både kontor, showroom och lager. Access via stor varuhiss. Skissen nedan visar exempel på planlösning. Fördelningen kontor/lager eller utställning är flexibel.

Telefon 08-545 159 90 – info@shiftlokal.se – www.shiftlokal.se Specialister på förmedling av kommersiella lokaler och fastigheter

3


STOCKHOLM

4

4 / 2017

Stockholm i blickpunkten för arbetsplatsu

World Workplace V

åra arbetsplatser har genomgått en snabb transformation under de senaste tio åren. Begrepp som aktivitetsbaserat arbete (ABW), flexkontor och virtuella kontor har dykt upp tillsammans med nya arbetsformer och begrepp som collaboration och Internet of Things. Stockholm har fått äran att stå värd för den första europeiska konferensen i flaggskeppsserien World Workplace, som arrangeras av IFMA, den globala organisationen för Facility Management (FM) tillsammans med RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). FM handlar om alla de stödtjänster vi behöver för en fungerande och produktiv arbetsplats.

”I USA har motsvarande konferens cirka 5 000 besökare, men vi är mycket nöjda med att 300 personer från ett trettiotal länder valt att besöka Stockholm och Münchenbryggeriet för att ta del av evenemanget. De flesta kommer från Sverige och övriga Norden, men vi har också gäster från kontinenten och mer exotiska länder i Mellanöstern, Nordamerika och Asien”, förklarar Malin Ljungbeck från IFMA Sveriges kansli. Sverige och Stockholm står inte bara som värd för World Workplace – den svenska FM-marknaden och de svenska arbetsplatserna utgör intressanta studieobjekt för de utländska besökarna. ”Vi ordnar flera studiebesök, bland annat till Telias nya huvudkontor i Arenastaden och till Sodexos kontor – en av Sveriges ledande FM-leverantörer. Också Mästerhuset, Stockholms första byggnad med LEEDcertifiering på platinanivå, Vasakronan samt Epicenter, får besök liksom Coors och Microsofts kontor med spännande utformning av kontor och kringtjänster.” Digitalisering, innovation och arbetsplatsstrategier Är det drönare som tvättar fönster, robotiserade receptionister och sensorer som känner av om ditt kaffe är kallt som är framtiden? Njaa, kanske människan fortfarande har en liten roll i sammanhanget, men nästa generations arbetsplatser kommer att se helt annorlunda ut än vi vant oss vid. Och många av förändringarna är till det bättre,

förbättrad akustik, individuellt anpassad belysning och ventilation och mer ergonomiska och flexibla arbetsmiljöer… Joseph Poskie från Trimble, ett amerikanskt företag som erbjuder lösningar för fastigheter och arbetsplatser, berättar att 3D verktyg och mixed reality kan hjälpa till att optimera fastighetens skötsel och drift. ”Man kan titta på ett ställdon med VR-glasögon och direkt se driftdata och om någon komponent behöver bytas. Vi går från att reparera när något går sönder till förebyggande underhåll och får färre avbrott och störningar. Samtidigt går anpassningen

av nya arbetsplatser snabbare. Vi har sett tiotals teknologier komma och också försvinna (fax, skrivmaskin, cellkontor), men vi befinner oss fortfarande i den digitala arbetsplatsens morgongryning.” De nordiska ländernas bidrag vägde tungt med föreläsare som Peter Ankerstjerne och Anders Gjörup Hansen från ISS World Services om hur en mix av teknologi och tjänster kan skapa en arbetsplats i världsklass, Suvi Nenonen och Kate North från universitetet i Jyväskylä om fallstudier rörande mobila arbetsformer och Peter Andersson från Pythagoras och Johan Falk från Intel IoT Ignition Lab om smarta byggnader och deras teknologiska lösningar. ”Mer kunskap och mer information ger en bättre leverans av FM-tjänster. Magnus Kuchler från EY håller en översikt av framtidens FM-kontrakt – leverantör och kund blir partners i stället för att vara köpare och säljare. Också coworkingtrendens snabba frammarsch är imponerande – ytorna för informellt samarbete har fördubblats på bara något år”, förklarar Erik Ahrsjö, tidigare ordförande för IFMA Sverige och medlem i programgruppen. ”Vi har särskilt beaktat slutanvändarper-

spektivet när vi arbetat ut programmet. Typiskt för Sverige är också den höga andelen kvinnliga föreläsare och att vi velat betona trender som well being, att skapa hälsosamma arbetsplatser ur mänsklig synpunkt, helt enkelt kontor där folk trivs.” Från London till Hong Kong OS i London 2012 har fått en intressant spinoff i form av Here East, där tre fastigheter med totalt 111 500 kvadratmeter, tidigare


4 / 2017

STOCKHOLM

utveckling:

e Europe centrum för press och media under de olympiska spelen, skall omvandlas till ett ekosystem, där små och stora företag skall mötas och korsbefruktas i kreativa kollisioner. ”Målet är att högskolor och kommersiella företag skall samsas om utrymme tillsammans med teknologiska utvecklingsenheter – ett exempel är Europas största teknikinnovationscentrum i ett samarbete mellan fastighetsinvesteringsföretaget Delancey och ENTIQ. Nya former av konst, digital och virtuell, dans, sport etc. kompletterar Here East”,

berättar Andrew Roughan, VD. Från Asien kommer Bonnie Lam, programchef för fastighetsforskning vid Hong Kong College of Technology. På grund av bristen på mark finns starka incitament till att bygga höga hus med intelligenta system för förvaltning och tjänsteadministration. Ännu längre in i framtiden blickar Jeffrey Scott Saunders från danska Copenhagen Institute for Future Studies. ”Ambitionen är att förutse utvecklingen för arbetsplatserna i Europa i stort med

5

2017 start från 2020. I mångt och mycket går man på samma linjer som i Sverige, att medarbetarnas välbefinnande är en av de viktigaste styrkrafterna. Mer sofistikerade analysverktyg hjälper oss att skapa väl fungerande arbetsplatser, där ytorna utnyttjas på bästa sätt, där arbetsmiljön är behaglig, där vi tack vare teknologin kan tillåta oss fler individuella lösningar.” Några röster om WWE

Kati Barklund från SSP Modern Workplace på Microsoft är f d styrelsemedlem i IFMA Sverige och aktiv inom WE, Workplace Evolutionaries. ”Jag har besökt tre motsvarande konferenser i USA och de har varit fantastiska upplevelser, särskilt nätverkandet, men också inspirerande tack vare intressanta föredrag. Den svenska konferensen handlar mycket om hållbarhet, digitalisering och innovativa arbetsplatser, vilket jag hoppas mycket på.” Helena Skjeld från Region Skåne, tidigare ordförande för IFMA Sverige och aktiv i den internationella FM-världen säger att hon uppskattar att få samtala med nya och gamla vänner om ämnen som har ett gemensamt intresse. ”Jag hoppas att vi har lyckats lyfta fram vårt svenska kunnande inom FM och ut-

formningen av arbetsplatser. Jag är speciellt intresserad av ledarskapsfrågor och den pågående digitaliseringen av vår bransch och de konsekvenser det får.” Peter Ankerstjerne från ISS har deltagit i tio WWE. Han har varit en av de aktiva i planeringsgruppen för konferensen i Stockholm. ”Här träffar du alla som har något att göra med Facility Management och du får också information om det allra senaste i branschen, ny teknologi, nya arbetsmetoder och arbetsplatsens utveckling. Men, det allra viktigaste är ändå kontakterna mellan människor.” Helena Pohjaranta-Erikson från Sundbybergs stad tillhör gruppen end-user och hon deltar i sin första internationella FM-konferens. ”Det är inspirerande att få vara med och träffa människor från andra länder med andra perspektiv på FM. Trots att så många människor i Europa arbetar i kontorsmiljö är det så mycket som skiljer sig åt, till exempel hur det ser ut i Makedonien jämfört med i Norden. Jag har deltagit i studiebesöken och ser att vi inom den offentliga sektorn har vissa begränsningar jämfört med den privata. Det är synd att så få i min position är här, kanske för att man skyggar för de ämnen och den nivå som föreläsningarna omfattar.”

Tage Erikson


6

STOCKHOLM

4 / 2017

250 kvm industrilokal i Jordbro

I Jordbro kan vi erbjuda utmärkt industri- och lagerlokal med nybyggt kontor med personalutrymmen. Lokalen har ny port, kontorsdörr samt fönster i fasaden. Finns 5 tons fungerande travers samt även 300 kvm mark att hyra.

Telefon 08-545 159 90 – info@shiftlokal.se – www.shiftlokal.se Specialister på förmedling av kommersiella lokaler och fastigheter


SÖDERTÄLJE / IFMA

4 / 2017

7

Lediga Lokaler – Södertälje En av mälardalens största städer några stenkast från Stockholm. I Södertälje föddes både Astra och Scania och de är idag stadens största arbetsgivare. Vill ni också pröva lyckan i Södertälje så ring eller maila till Kaj Pettersson.

Lokal / Garage / Kontor

Kontor

Småindustri / Hantverk

Lager 12 min från Södertälje

Varierande storlekar från 108 kvm. Förrådsvägen 3.

Varierande storlekar 50–1500 kvm.

Bondegatan 4, 130 kvm.

1250 kvm stor hall helt utan mellanväggar o. / eller pelare med stor infartsport.

Butik, försäljningsyta

Wedavägen, 200–1500 kvm.

Kontor Stadens exklusivaste? f.d. AstraZenicas marknadsavd. Kornstrandsgatan / Storgatan. Plan 1 och 2 tr med grönområde parkmark. 532 kvm. RESERVERAD

Kontor, lager Kaj Pettersson

070-585 42 20 kaj.pettersson@mellanberga.se

Bodastigen 6, 40 kvm. Bodastigen 11, 104 kvm. Bodastigen 17, 47 kvm.

Weda handelsområde Nybyggnation 3500 kvm, varav 6 lediga lokaler. Kontor / Utställning skyltläge mot motorväg

Förrådsvägen 3, 666 kvm. Plan 2 och 3 hög standard, inhängnad och asfalterad / planterad gårdsyta.

Specialist / Läkarpraktik

Björnövägen 2, ca 300 kvm. Goda parkeringsmöjligheter.

Lagerutrymmen / Förråd

Ett tiotal med olika adresser och ytor mellan 15–200 kvm.

Advokatkontor

Granne med tingsrätten ca 60 kvm. Jovisgatan 8.

Butik i 2 plan

Jovisgatan 8, 81,5 + 58,5 kvm. Helt nyrenoverad.

Småföretagare

Små lämpliga ytor, lager/kontor/personalutrymmen maila eller ring in edra önskemål så ska vi se vad som finns att erbjuda för tillfället eller vad som är på väg att bli ledigt inom närmsta tiden.

Petri Asela Telefon 08-661 69 96 petri@ledigalokaler.com Helena Tiihonen Telefon 08-760 04 01 helena@ledigalokaler.com

Nr

Manusstopp

Utkommer

5.

04.09. vecka 36

11.–13.09. vecka 37

Huvudansvarig: Mikael Eklund ISSN 2489-3595 (print), 2489-3609 (online)

Utgivare: Talso Oy, Vasa, Finland Tryck: I-Print Oy, Seinäjoki, Finland

Prenumerera kostnadsfritt på tidningen Lediga Lokaler eller avbryt prenumerationen på www.ledigalokaler.com/prenumeration Adressändringar skickas till info@ledigalokaler.com. Kom ihåg att ange både den felaktiga och den nya adressen i meddelandet. ANSVAR FÖR FEL OCH REGLER FÖR REKLAMATION Tidningen Lediga Lokalers ersättningsskyldighet för eventuella fel uppgår som högst till annonsens pris. Reklamation av annons bör göras senast 7 dagar efter att annonsen publicerats.

IFMA Sverige, Box 6257, 102 34 STOCKHOLM Ordförande Victor Mannerholm Hammar, tel. 070-318 96 98, victor@ifma.se. Allmänna frågor info@ifma.se. Anmälningar och information Malin Ljungbeck, kanslist, malin@ifma.se, tel. 070262 23 66. Styrelse och kontaktpersoner för nätverksträffar finns på hemsidan www.ifma.se.

Sommaren är här – FM tar inte semester I dag är det populärt att tala om 24/7-branscher, dvs. verksamheter som är så väsentliga för samhället eller företag och organisationer att de drivs dygnet runt och alla dagar i veckan. Facility Management, till vardags kallat FM, är en expansiv bransch, som blir allt mer en 24/7 sektor. FM är dock fortfarande ett okänt begrepp för många i Sverige. Ändå sysselsätter FM-verksamheter drygt 300 000 personer och FM-branschen omsätter cirka 210 miljarder kronor, d v s 5 % av Sveriges BNP enligt en rapport från Almega och branschorganisationen IFMA Sverige. Facility Management har under trettio år utvecklats från enskilda stödtjänster som städning av lokaler, receptionstjänster, mat och catering på jobbet, internpost, bevakning och tekniska åtgärder som ventilation, el och data, till att bli ett helhetstänkande kring den perfekt fungerande arbetsplatsen. Upphandling och kvalitetsuppföljning är andra viktiga arbetsuppgifter.

Ett allt mer attraktivt yrke Branschorganisationen IFMA Sverige, grundad 1994, har i dag cirka 550 medlemmar. IFMA ger tillgång till ett omfattande internationellt nätverk, utbildning, samverkan och nya impulser. I branschen ingår också tjänsteleverantörer och konsulter, som har specialkunskap om upphandlingar, avtal och strategisk planering. Facility Manager är yrkestiteln på den person som ansvarar för att alla dessa stödtjänster fungerar så smidigt att du knappt märker dem. Den svenska FM-marknaden anses vara en av Europas bäst utvecklade och det finns ett stort antal professionella företag som årligen rekryterar många nya medarbetare. Sedan 2011 finns det en kvalificerad två-årig yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers i

Stockholm och Malmö. Hösten 2017 startar en ny utbildning i Göteborg. De som gått utbildningen har snabbt fått jobb och efterfrågan på diplomerade Facility Managers är större än tillgången. En kurs på akademisk nivå, Facility Management ur ett tjänsteperspektiv (7,5 hp), arrangeras tillsammans med Karlstads Universitet. Också Malmö högskola har en kurs i Facility Management.

Verksamhet IFMA arrangerar regelbundna nätverksträffar i Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg med givande föredrag och kunskapsöverföring. Nordic Workplace är en nationell branschträff under senhösten. Övriga aktiviteter är specialseminarier som nyligen avslutade World Workplace Europe i Stockholm, studiebesök och studieresor. Boken Facility Management på svenska 2.0 av Erik Ahrsjö kan köpas via kansliet.

Aktuellt program 7/6 Studiebesök Riksbyggens nya lokaler, Malmö 8-9/6 Rethink Office, Göteborg 13/6 Nätverksträff, IKEA:s framtida arbetsplats, ABW, Stockholm 18/10 World Workplace, Houston, USA

Samarbetspartners IFMA Sverige samarbetar bl a med Coor Service Management, ISS Facility Services och Sodexo (guldpartners), Alliance +, Caverion, CBRE, Compass Group/Eurest Services, EFG, Hogia, MyMCS, Pitney Bowes, Pythagoras och Samhall (samtliga silvermedlemmar), och Ernst & Young och Framery (bronsmedlemmar) samt med Lediga Lokaler och övrig branschpress.


8

STOCKHOLM

4 / 2017

Vi önskar alla våra läsare och annonsörer en varm och solig sommar!

Lediga Lokaler 4/2017  

Fokus på företagslokaler. Nr. 4. Juni 2017.