Page 1


Välkommen till Ledarskolan Välkommen till Ledarskolan! Vi vet att ledare vill se resultat och goda ledare investerar i personlig och organisatorisk utveckling. Vi tycker att ledarskap är viktigt, utmanande och fantastiskt spännande. Vi tror att ledarskap är något man kan lära sig och goda ledare kan bli enastående! Ledarskolan med dess fokus på ledarskap med akademisk nivå, är i Norge ett varumärke bland ledarutbildningar med kristna värderingar och sedan hösten 2009 finns den även i Sverige.

Det unika med Ledarskolan

Ledarskolan har focus på ledarskap i alla nivåer Ledarskolan är modulbaserad Ledarskolan är flexibel Ledarskolan har en akademisk nivå Ledarskolan är en nätverksskapande miljö

Du och dina kollegor är varmt välkomna till en dynamisk inlärningsmiljö, Ledarskolan Sverige!


V책ra samarbetspartners Pingst www.pingst.se 08 608 96 00 Pingst Ung www.pingstung.se Pingstkyrkan Eskilstuna www.pingsteskilstuna.se 016 15 59 70 Ester www.ester.nu 08 540 20328

Alla Ledare www.allaledare.se

NXT Church www.nxtchurch.se NFU www.naturligforsamlingsutveckling.se 070 303 71 00


Praktisk information

Ledarskolans föreläsare:

Scott Wilson

Jenny Bergh

Niklas Ås

Datum och prisupplägg för 2010-2011 Modul 1-4 och 5-8 i Eskilstuna 1-2 okt 2010 3-4 dec 2010 4-5 feb 2011 25-26 mars 2011 Varje modul löper över fredag-lördag. På fredag startar vi klockan 09:00 med mingel och fika, och på lördag avslutar vi sista lektionen klockan 15:00. I priset ingår all förtäring såsom lunch, kaffe och tilltugg.

Gunilla Sahlin

Marcus Ardenfors

Aril Svartdahl

Andreas Nielsen

Anders Blåberg

För mer info om talare se www.ledarskolan.com

PRISER 8900 kr för alla fyra moduler Prisstege för församlingar och ideella organisationer 5 900 kr efter den 1 september för alla fyra moduler 5 500 kr efter den 1juli för alla fyra moduler 4 900 kr församlingspris för alla fyra moduler om anmälan sker innan 1 juli 1400 kr för att köpa enskilda moduler 4 500 kr Studentpris Om ni vill anmäla en grupp från samma organisation, ring eller maila så kan vi ge ett förmånligt pris till er som grupp. Vi kan göra en överenskommelse om delbetalning, för den som önskar. PLATS Pingstkyrkan Eskilstuna Smedjegatan 23, Eskilstuna (mitt emot järnvägsstationen) Anmälan och information till: Jenny Bergh Lättast är det att nå Jenny per telefon Mån- fredag 8-12:00 0768-90 02 13 info@ledarskolan.com Boende Besök www.ledarskolan.com för information om boende.


Kristen värdegrund

Modul I

Ledarskolan är en ledarutbildning på kristen värdegrund, det är inte en bibelskola.

Utveckling av vision, värderingar och organisationskultur Den första modulen är nödvändigt och viktig för resten av ledarskolan. Vi går igenom olika metoder för att definiera och utveckla vision, värderingar, mål och strategier. Du kommer att få en inblick i hur organisationskultur formas, och en introduktion till hur ledare kan påverka och utveckla organisations-kulturen i önskad riktning. I slutet av denna kurs kommer deltagaren att kunna utveckla visioner och värderingar i den egna organisationen, och har fått kunskap om hur man kan utveckla en organisationskultur som kontinuerligt utvecklar nya ledare.

Det innebär att bön och lovsång får inte mycket utrymme hos oss. Inte för att vi inte tror att det är viktigt att be, för det tror vi, men vi tror inte att Ledarskolan är platsen för den sortens uttryck. Vi har utrymme för det i nästan alla andra sammanhang i våra kyrkor. Ledarskolan vill fylla andra behov hos våra deltagare. Utbildningen har ofta en biblisk grund och anknytning men har ett direkt fokus på att ge kunskaper och verktyg för att fungera som ledare i olika organisationer. Utbildningen är modulbaserad, varje läsår består av fyra olika moduler som var och en har sitt ämne. Varje modul pågår från fredag 10:00 till lördag 16:00, på de dagarna har man sammanlagt 12 lektionspass. Vi kommer att ta in en del föreläsare ifrån Norge, men vi vill göra Ledarskolan i Sverige blågul med duktiga talare med erfarenheter från vårt land. Här nedan kan du läsa mer om de fyra första modulerna.

Årets moduler • • • • • • • •

I II III IV V VI VII VIII

Utveckling av vision, värderingar och organisationskultur Leda i förändring Ledarens personliga utveckling Utveckling av nya ledare Relationsledarskap och att bygga team Konflikthantering Kreativitet och organisatoriskt lärande Projektledning

Modul II Leda i förändring Denna modul handlar om behovet av förändring i en organisation, och vi antar några av de frågeställningar som uppstår i omvandlingsprocessen. Med betoning på ett transformerande ledarskap, visar kursen hur olika ledarskapsmodeller kan bidra till de nödvändiga förändringar som kan ske på ett bra och konstruktivt sätt. Vi ser på indikatorer för uppgång och nedgång i en organisation, och du kommer att lära dig om livscykeln för produkter, tränas i reformarbete och orsakerna till nedgång. Kursen kommer ytterligare att se över de fem viktigaste egenskaperna för en “lärande organisation”. Efter kursen kommer du att kunna identifiera de viktigaste faktorerna som gäller i alla förändringar. Du kommer också att läsa om några åtgärder som kan användas för att övervinna motstånd mot förändringar, och få kännedom om de viktigaste principerna så att du själv kan känna dig trygg i förändringsprocessen.


Modul III

Modul V

Ledarens personliga utveckling Kursen skall ge praktiska nycklarna till att leda sig själv, lärande och personlig utveckling. Den beskriver olika personlighetstyper, och understryker vikten av en god och trygg självbild. Du får kunskap om vissa modeller och principer för personlig utveckling. Dessutom identifieras åtta nyckelkompetenser som en ledare bör utveckla. Kursen hjälper deltagarna att förstå sig själva bättre, att utveckla sin egen medvetenhet och att kontrollera händelseförlopp som annars kommer att kontrollera ledarens liv. Kursen kommer att göra det möjligt för deltagaren att kunna identifiera sin egen personlighetstyp och ledarstil, och att upptäcka det samma i andra ledare.

Relationsledarskap och att bygga team Kursen ger en introduktion till att bygga team, relationsorienterat ledarskap och utveckling av medarbetare. Deltagarna får lära sig hur man bygger effektiva team- och samarbetsprocesser, samt hur man kan hjälpa människor i tillväxt, utveckling och lärande. Undervisningen presenterar teorier och modeller för relationsledarskap, motivationsteorier, och teamutveckling, och kommer att bearbeta ledarens roll i detta. Kursen syftar till att deltagaren skall kunna skapa goda samarbetsprocesser genom teoretisk insikt och bra verktyg som fungerar i praktiken.

Modul VI Modul IV Utveckling av nya ledare Denna kursen ger en praktisk introduktion till hur ledare kan göra andra bättre genom ett utrustande ledarskap, och visar hur strategisk ledarutveckling kan tillföra nya ledare från den egna organisationen. Dessutom ges kunskap om viktiga principer för användning av utbildning / handledning så att man på ett effektivt sätt kan utveckla andra människor och om hur man sätter upp ett program för att träna ledare inom sin egen organisation. Kursen understryker betydelsen av situationsledarskap, och hur man kan sätta ihop och utveckla effektiva och kompletterande team som håller länge. Kursen skall göra att deltagarna skall kunna använda verktyg, modeller och principer för att upptäcka, utvälja och utbilda nya ledare runt sig. Observera Modulerna V-VIII - Det förutsätter att deltagaren har fullgjort modulerna I-IV.

Konflikthantering Denna modul ger en teoretisk och praktisk introduktion till konstruktiv konflikthantering i organisationer. Vi kommer att behandla hur ledare på ett konstruktivt sätt kan hantera konflikter i organisationer och grupper: lära sig att känna igen olika typer av konflikter och tillämpa metoder för att arbeta sig igenom en konflikt. Det kommer också att läggas vikt vid att beskriva processer i organisationen för hur man förebygger för konflikter. Genom den här kursen skall deltagaren få lära sig om olika modeller och metoder för att förebygga och lösa konflikter. Dessutom får deltagarna stärka sin förmåga till konstruktiv konflikthantering genom att lyssna med empati och kompetens för att leda genom processer.


Modul VII Kreativitet och organisatoriskt lärande Kursen skall ge deltagaren en praktisk introduktion till kreativitet och utveckla förmågan att skapa kreativa processer i team och i organisationer. Kursen kommer även att vara en praktisk guide till att bygga en innovativ och lärande organisation som behärskar utmaningarna i förändringsprocesser, samt bygga en kultur av glädje, mening, kreativitet och tillfredställelse. Undervisningen tar upp vad kreativitet är, hur man kan utveckla sin kreativitet, hur man skapar deltagande i organisationer och hur man kan utveckla en förmåga att skapa kreativa processer för medarbetare, team och organisationer. Efter denna modul kommer deltagaren kunna organisera och leda kreativa idéprocesser, från idé till genomförande. Deltagaren kommer också att lära sig om olika modeller, strategier och verktyg för lärande mellan individer och mellan grupper och organisationer.

Modul VIII Projektledning Denna kurs kommer att undersöka verktyg som möjliggör för ledaren att på ett effektivt sätt leda projekt. Man kommer få kunskap i hur man kopplar vision och mål till ett projekt, och hur man skall leda och hantera ett projekt för att målen skall uppnås. Metoder för planering, genomförande och utvärdering av projekt kommer att presenteras. Undervisningen kommer att täckas projektets faser, viktiga roller i projekt och metoder för projektplanering. Efter denna modul kommer deltagaren att ha kunskap om användbara modeller och verktyg för projektledning, kunskap om viktiga utmaningar och kriterier för inledande, genomförande och avslutande av projekt, och förmåga att hantera enkla rutiner för planering, administration och ekonomistyrning av projekt.


Eva Lindberg, Kumla

Församlingsledare samt Ledare i Teen Challenge, Sverige Det känns som jag “unnar mig” något. En fika på ett mysigt café ger något, att unna sig att köpa någon fint ger något, men att unna sig mental stimulans och input för liv och arbete ger otroligt mycket mer. Lyx! Material och tankar i undervisningen har varit direkt användbart i det dagliga arbetet och förändringar vi hamnar i där. Mycket bra!


Tidigare Deltagare Åsa Gindemo, Ärla Föräldraledig Ledarskolan har betytt mycket för oss som “par”. Jag och min man står i församlingsplanteringsarbete och att i detta få nycklar som omfattar hela delen av ett ledarskap känns mycket värdefullt. Den bearbetar alla delar från familj till karriär. Mycket värdefullt.

David Celinder, Osby Ungdomspastor Att vi har en skriven vision i ungdomsverksamheten eller snarare att jag tog tag i att börja och genomföra processen att skriva och göra en visionsformulering. Fick flera goda tips och verktyg som hjälpte till på vägen! Det har också varit gott att ledarskapsfrågorna har aktualiserats i mitt eget liv, viktiga processer har startats. Sist men inte minst har nätverkandet varit betydelsefullt.

Nicklas Mörling, Tullinge Församlingsplanterare, färdtjänstchaufför Påminnelse om viktiga sanningar i varje ledares liv. Många praktiska redskap som jag direkt kan använda i mitt ledarskap. Utmaningar som sporrar mig till fortsatt tillväxt och vidareutveckling som hjälper både mig själv och de jag leder. Ledarskolan har kommit för att fylla ett livsviktigt behov av skickligare och moget ledarskap i Sverige. Tack för det!

Torbjörn Holm, Eskilstuna Styrelseledamot, inspiratör, forskare, församlingsledare Ledarskolan har gett mig verktyg för att strukturera och utvärdera mitt liv och min tjänst. Den kombinerar teori och erfarenheter på ett sätt som berör mig och får mig att tänka i nya banor. Den ger mig motivation och energi till att ta tag i “resten av mitt liv”.


Marcus Tönnäng, Eskilstuna Ordförande i Fristadskyrkan Ledarskolan har gett mig en bättre grund i mitt ledarskap. Utbildningen har gett mig verktyg och ett tankesätt som hjälper mig i min uppgift i församlingsledningen. Det ger mig ett större perspektiv, vilket är viktigt för mig.

Gustav Holmberg, Eskilstuna Säljare Skolan har satt ord på mycket som man vetat om men inte haft ord på. Modul III har fått mig att förstå att leda mig själv är en grund för att kunna leda andra.

Marcus Ardenfors, Eskilstuna Pastor i Pingstkyrkan Eskilstuna Ledarskolan har gett mig och mitt team ett gemensamt språk, samt värdefulla redskap för att kunna lyckas i det vi gör och i livet! Att få relevant undervisning och få tid att spegla det mot andra ledare har byggt relationer till nätverk som kommer att ha bäring för framtiden.

Stefan Beimark, Ärla Pastor i Pingstkyrkan Ärla Ledarskolan har gett mig konkreta och praktiska verktyg för att leda. De har varit användbara i arbetet med en etablerad församling såväl som i vårt pionjärarbete att starta ny församling.


INVeSTERA I DIN EGEN OCH ANDRAS UTVECKLING

w ledarskolan.com e info@ledarskolan.com t 0768 900 213

Ledarskolan 2010/2011  

Folder för ledarskolan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you