Page 1

UF UTVECKLINGSFORUM

PROGRAM HÖSTEN

2012


VÄLKOMMEN TILL UTVECKLINGSFORUM Vi tror på möten mellan människor och vi tror att genom att utbyta perspektiv och dela med sig av erfarenheter skapas kunskap och nya lösningar. Därför öppnar vi upp för mötesplatser på tisdagar varje vecka mellan klockan 9-12. Vi bjuder in intressanta forskare, praktiker eller specialister som föreläser och bjuder in till samtal. Här sker diskussioner och det finns inget rätt eller fel. General­sekreterare, ombudsmän, specialister eller förtroendevalda, här byter alla perspektiv med varandra. Seminarierna är öppna för såväl medlemmar i Utvecklingsforum som för andra. Medlemmar har dock självfallet förtur och betalar inget eller lägre avgift för ett enskilt seminarium. Ledarinstitutets Utvecklingsforum startade 1990 som ett forum för att bygga upp, systematisera och förmedla erfarenhetsbaserad kunskap om ledarskap i idéburna organisationer. Sedan dess har ett stort antal ledare i den idéburna sektorn, forskare och konsulter bidragit till uppbyggnaden av den samlade kunskapen.

Nytt hösten 2012... Samtliga seminarier genomförs genom ett samarbete med Sektor3 i deras lokaler på Hornsgatan 24, Stockholm. Med reservation för ändringar.


UTVECKLINGSFORUM PROGRAM HÖSTEN 2012 SEPTEMBER Sociala medier i idéburna organisationer Vi har tidigare i Utvecklingsforum diskuterat sociala medier. Om att vara eller icke vara. Med detta seminarium tänkte vi vara mer tydliga och sammankoppla ämnet sociala medier med idéburna organisationer. Medverkande: Brit Stakston, Mediestrateg och föreläsare/debattör inom sociala medier Tisdag, 4 september, kl. 9-12

Där det finns makt finns också motstånd Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och lika villkor på jobbet tycker de flesta. Både fack och arbetsgivare. Varför är det inte så då? Juridik är en sak – praktik en annan. Det som döljs däremellan måste synliggöras om det ska bli en förändring. Medverkande: Gudrun Schyman, Politiker, föreläsare, feminist, inspiratör... Tisdag, 9 september, kl. 9-12

Digitala mötesplatser Många organisationer upplever att det blivit svårare att rekrytera förtroendevalda och aktiva i verksamheten. Det är en förklaring till att intresset för att utveckla digitala mötesplatser ökat de senaste åren. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt både att delta och hålla i mötet när såväl diskussioner som yrkanden och beslut sköts helt online. Medverkande: Rebecka Prentell, Förbundsordförande SVEROK Tisdag, 18 september, kl. 9-12


SEPTEMBER FORTS.

Megafonen - Från webbtidning (blogg) till en modern och framgångsrik rörelse Megafonen är berättelse om hur några ungdomar startade en blogg i syfte att förändra bilden av förorten. Om hur ungdomarna genom att tro på sin idé har hjälpt andra ungdomar få upp självförtroendet och våga ta för sig mer. Medverkande: Rami Al-Khamisi, Megafonen Tisdag, 25 september, kl. 9-12

OKTOBER Ledarskap i idéburna organisationer Framgångsrikt ledarskap i idéburna organisationer handlar om att leda såväl förtroendevalda som tjänstemän. Sofias egna berättelse ligger till grund för detta spännande seminarium som reflekterar över ledarskap i den idéella sektorn från två perspektiv- tjänstemannens och den förtroendevaldas. Att gå från att vara förtroendevald till att bli tjänsteman är utmanande men ger också en unik bredd i det egna chefskapet och ledarskapet. Medverkande: Sofia Karlsson, Kommunikationschef IOGT-NTO Tisdag, 2 oktober, kl. 9-12

Socialt entreprenörskap - Det bästa från två världar Satsningen på socialt entreprenörskap handlar om att lyfta och stötta individer som vill lösa svåra samhällsproblem med en innovativ, unik idé. De är personer som inte väntar på någon. De har förmågan att gå utanför ramarna, arbetar innovativt och kreativt för förändring. Deras allt överskuggande syftet är att förändra världen till det bättre. Handlar socialt entreprenörskap om att blanda perspektiv och få det bästa av två världar – det privata och det ideella? Medverkande: Sara Damber, Verksamhetschef - Playing For change Tisdag, 9 oktober, kl. 9-12


Framgångsrik opinionsbildning Grunden för att påverka är att veta vart man vill, vilka beslut som måste påverkas och vilka vägar som står till buds. Det handlar om att identifiera beslutsfattare, beskriva politiska processer, formulera mål och budskap, bygga nätverk och välja kanaler för att nå full effekt med sitt påverkansarbete. Under seminariet delar Fredrik med sig av egna erfarenheter och ger tips och idéer i syfte att driva ett effektivt påverkansarbete. Medverkande: Fredrik Runsiö, konsult och VD Reformklubben Tisdag, 16 oktober, kl. 9-12

Ledarskap på distans Vi lever i en global verklighet där kultur och identitet ständigt förändras och rör på sig. För att hitta rätt vid rekrytering av medarbetare, ta till vara kompetensen hos en redan anställd, förstå kundbehoven hos målgruppen samt samtidigt efterleva diskrimineringslagstiftningen krävs en fungerande kompass. Medverkande: Mathias Anbäcken, Linjeledare och lärare Västerås Folkhögskola Tisdag, 23 oktober, kl. 9-12

NOVEMBER Fånga medlemmars engagemang och bli framgångsrik Med exempel från omvärlden och nedslag i LRF:s resa från jordbrukets näringslivsorganisation till en modern, folkrörelsebaserad intresse – och företagarorganisation för människor och företag i de gröna näringarna. Camilla visar hur LRF arbetade med att implementera vision och uppdrag, lyssna in medlemmarnas behov och hur ledarskapet främst prioriterade att formulera helheten, sätta mål och ge riktning för övergripande prioriteringar. Medverkande: Camilla Sjölund Lundevall, Strategisk rådgivare Tisdag, 6 november, kl. 9-12


NOVEMBER FORTS.

Hur får man passionerade medarbetare att arbeta mot samma mål? Att leda möten där människor brinner för olika frågor kan tänkas vara ett drömscenario. Men att leda engagerade människor kräver stor skicklighet så att energi, kraft och ambition kanaliseras mot gemensamma mål. Hur lyckas man förena olika viljor? Hur får man människor att engagera sig i möten och workshops de inte ens får betalt för att delta i? Låt oss lära av vad som gett framgång inom idrottsvärlden! Medverkande: Karin Mattsson Weijber, ordf. Riksidrottsförbundet Tisdag, 13 november, kl. 9-12

Hur skapas ett trovärdigt beteende i din organisation? Vet du hur du uppfattas? Ser du ut som du tror eller sänder du i själva verket ett annat budskap? Räcker det att känna sig intresserad för att se intresserad ut? Ljuger ditt kroppsspråk? Varför beter vi oss som vi gör? Lär dig mer om hur betydelsen av det egna beteendet har för ledarskapet och möjligheten att få med dig människor mot mål. Medverkande: Erik Mattsson, VD och grundare till Ordrum Tisdag, 13 november, kl. 9-12

Från service och trycksaksprofuktion till strategisk kommunikation Att leda möten där människor brinner för olika frågor kan tänkas vara ett drömscenario. Men att leda engagerade människor kräver stor skicklighet så att energi, kraft och ambition kanaliseras mot gemensamma mål. Hur lyckas man förena olika viljor? Hur får man människor att engagera sig i möten och workshops de inte ens får betalt för att delta i? Låt oss lära av vad som gett framgång inom idrottsvärlden! Medverkande: Kristina Stutterheim, Kommunikationschef på Lärarförbundet Tisdag, 13 november, kl. 9-12


MEDLEMSVILLKOR I UTVECKLINGSFORUM Utvecklingsforum är ett utmärkt tillfälle att hålla sig uppdaterad i aktuella ämnen och samtidigt få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagare från skilda verksamheter. Det finns tre nivåer av medlemskap. Den personliga ”Plus1” eller ”Plus2” och ”Plus4” som bägge är knutna till organisationen.

+4

PLUS4 Fyra platser på Utvecklingsforums samtliga seminarier. 10% rabatt på Ledarinstitutets utbildningar och konsulttjänster. Organisationspaketet är knutet till organisationen. Det innebär att organisationen kan skicka olika personer till de olika aktiviteterna i Utvecklingsforum. Pris: 15.000 kronor exklusive moms

+2

PLUS2

+1

Två platser på Utvecklingsforums samtliga seminarier Medlemskortet är knutet till organisationen. Det innebär att organisationen kan skicka olika personer till de olika aktiviteterna i Utvecklingsforum. Pris: 6.000 kronor exklusive moms

PLUS1 Det individuella alternativet vilket innebär att medlemskapet är personligt. Plats på Utvecklingsforums samtliga seminarier. Pris: 3.000 kronor exklusive moms

Enstaka seminarier i Utvecklingsforum För dig som inte är medlem i Utvecklingsforum erbjuder Ledarinstitutet möjlighet att köpa enstaka platser till våra seminarier. Pris: Medlemmar i Utvecklingsforum betalar 300 kronor exklusive moms för extraplatser medan icke-medlemmar betalar 450 kronor exklusive moms.


Ledarinstitutet har i 20 år bedrivit ett framgångsrikt arbete med idéburet ledarskap och organisationsutveckling. Idén är att bidra med mötesplatser, erfarenhet, kunskap, och utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat. Våra verksamhetsområden är öppna utbildningar, konsultuppdrag samt framtagning av metoder och material. Det vi ofta blir efterfrågade för är våra kunskaper om det idéburna ledarskapet – om konsten att skapa mening och engagemang i syfte att nå framgångsrika resultat. Läs gärna på vår hemsida: www.ledarinstitutet.se

Segelbåtsvägen 2, 4tr, Box 120 60, 102 22 Stockholm, 08-24 17 90 ledarinstitutet.se, info@ledarinstitutet.se, @Ledarinstitutet

Program Utvecklingsforum hösten 2013  
Program Utvecklingsforum hösten 2013  

Här presenteras samtliga seminarier och föreläsare för Utvecklingsforum i höst.

Advertisement