Page 1

Att leda mot resultat

Kursansvarig är Alex Wicklin, organisationskonsult på Ledarinstitutet

Ny chef i ideell sektor

Att vara chef i en idéburen organisation är ofta både utmanande och otroligt inspirerande. Inspirerande för att organisationen genomsyras av viljan av att förändra och göra gott för andra och utmanande därför att målen ofta är visionära, beslutstrukturen oklar och resultatet inte alltid så lätt att mäta. Utbildningen ger större förståelse för idéburna organisationer förutsättningar och utmaningar. Vidare ger utbildningen möjligheter att analysera det egna ledarskapet. Fördjupad förståelse och konkreta verktyg i att leda medarbetare mot resultat.

Upplägg för Ny chef

Tidigare kursdeltagare tycker till... ”Bra upplägg och fördelning mellan teori

• Jag och ledarskapet och praktiskt arbete. Inga sövande - Idéburet ledarskap transportsträckor utan relevant innehåll” - Personliga ledarskapet • Leda och organisera - Förändringsledning ”Jag har fått många tankar och saker med mig - Leda och styra mot mål hem att jobba vidare med. Inte bara personligen - Coachning utan även verktyg som avser min organisation” • Leda och kommunicera - Samtalsmetodik Omfattning ”En bra grupp att - Grupputveckling Kursen omfattar 2+1 dag och genomförs i Deltagaravgift Ledarinstitutets lokaler i City den 6-7 mars och 15 800 kr (exkl. moms) den 20 april. Rabatt ges för medlemmar i Utvecklingsforum.

diskutera medoch en kursledare som även gav mig och min kollega tid att själva finna lösningarna på våra utmaningar. En mycket positiv och inspirerande upplevelse”

Ny Chef i ideell sektor  
Ny Chef i ideell sektor  

Produktblad

Advertisement