Aabybrobladet september

Page 49

Havde jeg vidst, hvor stort et arbejde, der lå forude, havde jeg måske tænkt mig om en ekstra gang, inden jeg satte projektet i gang, - men nu fanger bordet, og heldigvis er vi mange om at bære, siger Jesper Schlotfeldt.

Foreløbig forventes ombygningen af laden påbegyndt i løbet af efteråret, og selv om der bliver brug for frivillige hænder, skal det meste af arbejdet udføres af professionelle håndværkere. Derfor arbejdes der på at indhente tilbud, først og fremmest fra lokale håndværkere, murere, tømrere, elektrikere mv. Tilflytter med visioner Det er kun tre år siden Jesper Schlotfeldt flyttede til Gjøl. Oprindelig kommer han fra Marstal og er ud af en slægt med søfolk i 14 generationer. Jesper er lods, men har i øjeblikket orlov fra Lodsvæsenet, mens han sejler tankbåd på Grønland to måneder ad gangen. - Jeg er udlånt, fordi man savner folk med tankskibserfaring i Grønland. Den erfaring har jeg, fordi jeg tidligere har sejlet otte år i Grønland, men til nytår vender jeg tilbage til mit tidligere job i DanPilot i Mariager Fjord. Fremtiden Efter restaureringen er det planen, at båden igen skal anvendes som turbåd og medvirke til at promovere Gjøl. Gamle fotografier viser båden med 100 passagerer på dækket, men med nutidens skrappe søfartsregler forventes båden at kunne medtage ca. 15 passagerer.

- Jammerbugt Kommune har en lang kyststrækning mod Limfjorden, men i dag sker her ikke ret meget , siger Jesper Schlotfeldt. I Løgstør er der mange aktiviteter og ligeledes i Aalborg, mens stykket i midten af fjorden er lidt overset. Det må vi gøre noget ved. Tidligere var der stærke bånd mellem eksempelvis Nibe og Attrup, og det vil være oplagt at genetablere nogle af tidligere tiders forbindelser. Der er masser af historier at bygge på, og vi har allerede indledt et samarbejde med Museet i Løgstør. På Gjøl har vi et stærkt foreningsliv, og der er stor interesse for at åbne området for flere turister og andre besøgende. Historier er her masser af, og jo mere man leder, des mere dukker der frem, bl.a. om fortidens skibsfart og skibsredere, slutter Jesper Schlotfeldt, der nu selv medvirker til starten på et nyt, spændende kapitel.

Båden skal gennemrenoveres, så der formentlig kun er 20% af det oprindelige skib tilbage, når det står færdigt. Der findes ingen tegninger, men de gamle billeder fra 1908 er grundigt studeret, så Gjølbåden kommer til at fremstå, som da den blev bygget.

49