Page 1

SINO

si

RIZAL bilang

si

PEPE


RIZALK

A B A T A A N


K A B A T A A N

RIZAL

Ang kuwento ng kabataan ni Rizal ay magsisimula noong siya ay dalawang

taon gulang at magtatapos sa pagpunta niya sa Europa. Sa kanyang paglaki, pauniting-unitng bilang si Pepe.

makikilala

si

Rizal


RIZALK

A B A T A A N


K A B A T A A N

RIZAL

Ipinanganak si Jose P. Rizal noong ika19

ng

Hunyo,

taong

1961.

Ang

kanyang ama ay si Francisco Mercado at

ang

kanyang

ina

naman

ay

si

Teodora Alonso. Ang palayaw niya ay Pepe.

Sila

ay

naninirahan

Calamba, Laguna.

noon

sa


RIZALK

A B A T A A N


K A B A T A A N

RIZAL

Madasalin at relihiyoso ang pamilya ni

Pepe. Sabay-sabay silang nagdarasal ng kanyang ina at mga kapatid.


RIZALK

A B A T A A N


K A B A T A A N

Mahilig

sa

hayop

si

Pepe

RIZAL

at

ang

kanyang pamilya. Sa kanilag bakuran, meron

silang

mga

alagang

baboy, pabo, aso at kuneho.

manok,


RIZALK

A B A T A A N


K A B A T A A N

Noong

siya

ay

2

taong

RIZAL gulang,

ipinakiusap niya sa ina na siya ay turuan magbasa ng abakada. Ngunit, sabi ng ina na masyado pa siyang bata noon upang matuto. Kaya ang ginawa niya ay pinilit ang sarili na magbasa. At

sa

loob

bumasa.

ng

2

oras,

natuto

siyang


RIZALK

A B A T A A N

Sa gulang na 5, marunong na siyang bumasa ng kuwento sa wikang Kastila. Ito

ay

dahil

sa

taglay

niyang

katalinuhan at kasipagan ng kanyang ina magturo. Noong siya’y 8 taong gulang, nasulat

niya ang “Sa Aking mga Kababata”


RIZAL “Ang hindi magmahal sa sariling salita, mahigit sa hayop at malansang isda” (mula sa “Sa Aking mga Kababata”)


RIZALK

A B A T A A N

Sa edad na 9, nilisan ang Calamba upang makapagaral sa Binyang sa pagtuturo ni G. Justinano Aquino Cruz.


K A B A T A A N

RIZAL

Si Pedro at Andres:mga nilabanan ni Pepe


RIZALK

A B A T A A N

Sina Pedro at Andres Salandanan ay ilan lamang sa mga kumukutya at umaaway kay Pepe.


K A B A T A A N

RIZAL

Madalas nilang kutsain si Pepe dahil siya ay maliit. Ngunit hindi nagpatalo si Pepe. Pinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinabi na kahit kailan ay di siya maaaring hamakin. Dahil dito at sa taglay niyang katalinuhan,

pakikisama.

naging uliran si Pepe sa


RIZALK

A B A T A A N

Pepe: Munting Bayani


K A B A T A A N

RIZAL

Bata pa lamang si Rizal ay makikitaan na siya ng ilang katangian ng isang bayani. Nariyan ang kanyang pagpapalakas ng katawaan. sitwasyong

Nariyan siya

ay

din

ang

nagsagip

ng

mga isang

buhay gaya ng kanyang pagligtas kay

Josefa mula sa pagkalunod habang sila ay lumalangoy sa ilog ng San Juan.


RIZALK

A B A T A A N

Mabuti ang kalooban ni Rizal. Ayon sa kanyang pananaw, ang buhay ay dapat nakaukol sa kabutihan at kaligayan ng kapwa at ng bayan

Pepe: Mabuting Kalooban


K A B A T A A N

RIZAL

Makikita ang kabutihan niyang ito nong minsa’y nahulong ang isang tsinelas niya sa Ilog Pasig. Ang naisip niya ay ihulog din ang isang kaparis dahil sabi niya, “aanhin ko pa ito, mabuti pa’y ihulog ko na rin upang ang tsinelas ko ay magamit ng

sinumang makaksagip”.


RIZALK

A B A T A A N

10 taong gulangisang dula ang sinulat niya na naibigan ng gobernadorcillo ng Pakil, Laguna

PEPE: Manunulat


Nagsimula mag-aral sa

K A B A T A A N

RIZAL

Maynila si Rizal noong siya ay 11 taong gulang. Ginamit niya niyang pangalawang pangalan ang Rizal Mercado dahil ang ngalang Mercado

ay hindi gusto ng mga Pari. Pinagpipilian ang San Juan de Letran at Ateneo. Ayon kay Paciano, "Sa Ateneo na po natin siya papasukin. Sa

San Juan de Letran po ay may pagtatangi. Iba po ang pagtingin doon sa mga Pilipino. Sa Ateneo ay pantay pantay ang pagtingin sa lahat"


RIZALK

A B A T A A N

Ilan sa mga eskuwelahan ni Rizal ay ang Kolehiyo de Letran, Ateneo Munisipal, atPamantasan ng Sto. Tomas


K A B A T A A N

RIZAL

Dahil siya ang nagnanais na makapagaral ng medisa, siya ay nagtungo sa Madrid at doon nagaral


RIZALK

A B A T A A N

Sanggunian

Hernandez, Jose Maria. (1958). Jose Rizal: Ang Kanyang Kabataan. Manila: R.P. Garcia Publishing Co. Santos, Idelfonso. (1959) Si Rizal at ang Kabataan. Manila: Bookman, Inc.

Rizal: Kabataan  

Sino si Rizal Bilang si Pepe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you