Page 1

BEZPIECZNIE NAD WODĄ W ŁEBIE 14-15 LIPCA 2012 r.


NARODOWE SIŁY REZERWOWE PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Honor, wyzwanie, braterstwo. Rób to co kochasz. Żyj z pasją. Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych!


Jeśli się wahasz lub jesteś zdecydowany przyjdź do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku ul. Bohaterów Westerplatte 8 76-200 Słupsk lub zadzwoń pod nr tel. 59 84-58-802 lub 59 84-58-828 www.wkuslupsk.pow.mil.pl Przyjmowanie interesantów odbywa się: poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 8:00 – 15:00 środa: 8:00 – 16:30 czwartek: tylko osoby wzywane W dniu 14.07.2012 r. przy Kapitanacie Portu w Łebie w godz. od 11 do 17 i w dniu 15.07.2012 r. na Skwerze Rybaka w Łebie w godz. od 11 do 17 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku wystawi stoisko promocyjne, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące możliwości podjęcia służby wojskowej. Ze swoim sprzętem ratowniczym zaprezentuje się również drużyna ratownictwa medycznego z 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.


44 Baza Lotnictwa Morskiego jest jednostką bojową Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Podobnie jak pododdziały, z których się wywodzi także i obecnie jej przeznaczeniem jest poszukiwanie, wykrywanie, śledzenie i niszczenie okrętów nawodnych podwodnych oraz prowadzenie rozpoznania na rzecz i korzyść sił i środków Marynarki Wojennej. Ponadto, Baza wykonuje zadania patrolowo – ratownicze na lądzie i na morzu oraz prowadzi monitoring czystości wód w „wyłącznej strefie ekonomicznej RP”.


AN-28B1R W skład 44 Bazy Lotnictwa Morskiego wchodzą dwie Grupy Lotnicze w Darłowie i w Siemirowicach. Na Darłowskim lotnisku bazują śmigłowce Mi-14, W-3 i Mi-2, natomiast w Siemirowicach eksploatowane są samoloty An-28 trzech wersjach (AN-28E, AN-28B1R i AN-28 B1R bis). Dane taktyczno – techniczne samolotu AN-28B1R:  Załoga – 6 osób  Długość – 13,1 m  Rozpiętość skrzydeł – 22 m  Prędkość maksymalna – 350 km/h  Pułap praktyczny – 6000 m  Zasięg – 1200 km  Maksymalna masa startowa – 7000 kg  Napęd – dwa silniki turbośmigłowe PZL-10S lub TWD – 10B  Moc silnika – 960 KM Samolot może przenosić w zależności od charakteru wykonywania zadania następujące wyposażenie dodatkowe: dwie tratwy ratownicze typu Mewa-6, bomby oświetlające Saab 100MN.


Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest obecnie jedyną formacją lotniczą w kraju utrzymującą ciągłą gotowość do prowadzenia akcji ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. W systemie ratownictwa morskiego i lotniczego dyżury pełnią śmigłowce typu W-3RM "Anakonda" i Mi-14PŁ/R na lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie. System ratownictwa wspiera również załoga samolotu patrolowego Bryza dyżurująca na lotnisku w Siemirowicach. W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnicy morscy uczestniczyli w 52 5 akcjach ratowniczych udzielając pomocy 272 osobom.


Mi-14PŁ/R Śmigłowiec Mi-14PŁ/R jest przeznaczony do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Maszynę wyposażono w środki ratownicze oraz w dźwig burtowy z wciągarkę elektryczną przeznaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków. Podnoszenie rozbitków może się odbywać za pomocą pasów, kosza lub noszy. Śmigłowiec może wodować i przyjąć rozbitków na pokład bezpośrednio z powierzchni wody. W skład załogi wchodzi do 5 osób – dowódca załogi, drugi pilot, technik pokładowy, lekarz i ratownik. Dane taktyczno – techniczne śmigłowca ratowniczego Mi-14PŁ/R:  Załoga: 5 osób  Długość: 25,3 m  Wysokość: 6,9 m  Średnica wirnika: 21,3 m  Prędkość maksymalna: 230 km/h  Pułap praktyczny: 4000 m  Zasięg: 1100 km  Masa startowa: 14000 kg


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – polska służba powstała 1 stycznia 2002, do której zadań należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Zajmuje się akcjami ratowniczymi, usuwaniem szkodliwych substancji chemicznych, pracami podwodnymi (poszukiwania, badania). W skrócie określana Służbą SAR (Search And Rescue). Przed rokiem 2002 zadania ratownictwa morskiego były zlecone Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Polska Marynarka Wojenna zapewnia wsparcie lotnicze przy użyciu śmigłowca PZL W-3 Sokół w wersji morskiej – W-3RM lub W3WARM Anakonda.


Huragan Morski statek ratowniczy typu SAR-1500 Przeznaczenie: Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd Gaszenie pożarów na statkach Holowanie ratownicze

    

Długość: 14,5 m Szerokość: 4,2 m Zanurzenie: 0,9 m Moc: 2 x 500 kW Rodzaj napędu: strugowodny Prędkość maksymalna: 30 węzłów Załoga: 3-4 osoby Uciąg: 3,5 T Możliwość podjęcia rozbitków: 75 osób

Wyposażenie:  środki łączności  nawigacyjne  holownicze  medyczne  przeciwpożarowe  sygnalizacyjne


Gemini Waverider 600 Łódź ratownicza RIB typu Gemini Waverider 600 Przeznaczenie: Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd Podstawowe dane

   

Numer burtowy: R-24 Długość: 6,0 m Szerokość: 2,5 m Zanurzenie: 0,4 m Moc: 2 x 37 kW Rodzaj napędu: śrubowy - silniki przyczepne Prędkość maksymalna: 38 węzłów Załoga: 3 osoby Możliwość podjęcia rozbitków: 9 osób


Łódź ratownicza RIB Łódź ratownicza RIB typu Ł-4800 Przeznaczenie Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd Podstawowe dane

   

Numer burtowy: R-10 Długość: 4,8 m Szerokość: 2,1 m Zanurzenie: 0,4 m Moc: 37/44 kW Rodzaj napędu: silnik przyczepny Prędkość maksymalna: 24/27 węzłów Autonomiczność: 3-4 godziny Załoga: 2-3 osoby Możliwość podjęcia rozbitków: 3-5 osób Rejon działania: 6 mil morskich od linii brzegowej


Łódź patrolowa SG Łódź patrolowa pozostająca na wyposażeniu PSG w Łebie. Typ łodzi: Sportis S-5200 Długość: 5,20m Szerokość: 2,35m Załoga: 2 osoby Max ilość osób: 6 Silnik: Evinrude 175 Moc silnika: 175 KM Prędkość: 46 Mm/h


Docsta Jednostka patrolowo-pościgowa Docsta z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku stacjonująca na stałe w porcie Łeba. Numer burtowy: SG-213 Długość całkowita: 15,90 m Szerokość całkowita: 3,96 m Wysokość od stępki: 10,25 m Wyporność: 20 t Zanurzenie: 1,1 m Prędkość max: 42 Mm/h Zasięg pływania max: 416 Mm System napędowy: 2x Scania DI16 600 KM Pędniki strugowodne: 2x Rolls-Royce FF 410


Ochotnicza Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie została powołana 18 kwietnia 1946 roku. Tego dnia wybrano zarząd w składzie: Prezes i kierowca Gajdecki, naczelnik Paweł Moloch, gospodarz oraz założyciel Kazimierz Czerwiniski oraz członkowie zarządu: Mieczysław Bała, Henryk Jabłoński oraz Władysław Barambas. Pierwsza lokalizacja remizy była za dzisiejszym Urzędem Miasta. Następnie remizę przeniesiono na ulicę 11 listopada w miejsce gdzie dziś znajduje się dom nauczyciela. Tam znajdowała się do 1982 r.


Wóz ratowniczo-gaśniczy Przeznaczenie Akcje ratowniczo-gaśnicze przede wszystkim w terenach trudno dostępnych z wykorzystaniem średniej ilości środka gaśniczego, likwidacja miejscowych zagrożeń. Wóz przeznaczony do gaszenia pożarów w lasach i na łąkach. Opis Załoga tego pojazdu to 3 osoby, pojazd wyposażony w: motopompę pływającą NIAGARA, tłumice, szpadle, łopaty liny, armaturę woda w postaci węży i prądownic, 2 aparaty ODO Auer, pilarki spalinowe STHIL.

Wóz ratowniczo–gaśniczy MERCEDES Unimog1300 GBA 2/8 Numer operacyjny - 479 G 21

Łódź ratownicza Łódź należąca do OSP Łeba służąca do ratownictwa wodnego. Łódź firmy SPORTIS silnik Yamacha 30 KM. W skład kompletu wchodzą 3 kamizelki ratunkowe, 3 ubrania wodoszczelne typu tajfun + 3 mokre pianki, 2 bojki ratownicze, kołowrotek z liną oraz motorola GP 360.


Kapitanat Portu Łeba Kapitanat portu Łeba podlega Urzędowi Morskiemu w Słupsku, który jest organem państwowym odpowiedzialnym za prawidłowe zarządzanie i gospodarowanie podległymi mu obszarami morskimi. W granicach portu Łeba znajduje się 2834,3m umocnień hydrotechnicznych (nabrzeży, falochronów) oraz 786,4 m nabrzeży innych użytkowników. Do zadań Kapitanatu portu należy przede wszystkim:  Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem portowo-żeglugowym w porcie i na redzie, a także na torach podejściowych.  Prowadzenie kontroli działania oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych w porcie, na redzie i na torach podejściowych.  Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem holowania i cumowania.  Prowadzenie nadzoru nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze oraz prowadzenia dochodzeń do Izb Morskich.  Kierowanie akcjami przeciwlodowymi oraz czynny udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych na terenie portu.  Wykonywanie innych spraw zleconych na mocy odrębnych przepisów.

Kapitanat Portu Łeba ul. Kościuszki 1 84-360 Łeba tel. 59 8661460, fax. 59 8661308 e-mail: kpleba@umsl.gov.pl czynny: 07:30 – 15:30 (Pn.-Pt.) Bosmanat Portu Łeba kanały radiowe: UKF - 12, 16 tel./fax. 59 8661 530, 662 029 209 e-mail: vtsleba@umsl.gov.pl czynny: 24/dobę Współrzędne geograficzne portu Łeba szer. geogr. - 54⁰46’00” N dł. geogr. - 17⁰33’00” E


GOPR – Grupa Beskidzka Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski. Powstało w 1952 w Zakopanem. Grupa Beskidzka działa na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, zachodniej części Beskidu Średniego oraz Pasma BabiogórskoJalowieckiego. Służbę ratowniczą pełni zespół 400 ratowników ochotników, w tym 12 zawodowych, którzy dyżurują w okresie zarówno letnim, jak i zimowym w systemie całodobowym w 5 stacjach ratunkowych, a w sezonie zimowym dodatkowo w 49 stacjach związanych głównie z wyciągami narciarskimi, których niebagatelna ilość sięga ponad 150. Rocznie udziela się średnio pomocy w około 1000 wypadków, których około 70% stanowią wypadki narciarskie, a pozostałe 30% to co raz modniejsze nowe dyscypliny sportu i rekreacji uprawiane w górach, jak: kolarstwo górskie, spadochroniarstwo, jazda konna, czy jazda pojazdami terenowymi oraz turystyka. W 1952 roku w listopadzie odbył się kurs ratownictwa po którym powołano do życia Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekształcone później w dzisiejszą Grupę Beskidzką. W lutym 1961 roku odnotowuje się się pierwszą akcję w Polsce z użyciem śmigłowca sanitarnego po chorą turystkę w schronisku na Hali Rysianka. Dalsze dzieje tej grupy ratowników i ich obecny czas są dowodem wysokiej sprawności doborowej kadry i wysokich wymagań, jakie stawia przed nimi smutna statystyka wypadków górskich na tym terenie. Dzisiaj nie tylko narty i piesza turystyka, ale nowe sporty, jak: spadolotniarstwo, rowery górskie oraz inne formy rekreacji zmusił do zmiany profilu szkolenia ratowników, jak i innych służb, z którymi na co dzień przychodzi współpracować naszym ratownikom. Źródło - www.gopr.pl


BIEZPIECZNIE NAD WODĄ W ŁEBIE 14 LIPCA 2012r. (sobota) HARMONOGRAM ĆWICZEŃ I Etap Ćwiczeń (morska) – Morze Bałtyckie (Plaża A - wschodnia). 12:00

EPIZOD 1  Nalot samolotów Bryza wzdłuż plaży.  Zrzut pławki dymnej.  Zrzut tratwy.

12:15

EPIZOD 2  Nalot śmigłowca Mi-14.  Podjęcie pozoranta z wody przez śmigłowiec ratowniczy

i przekazanie go na jednostkę ratowniczą SAR-u HURAGAN. 12:40

EPIZOD 3  Nalot samolotu Bryza na linię brzegową.  Poszukiwanie rozbitka przez samolot Bryza.  Naprowadzenie ratowników na pozycję rozbitka przez

samolot Bryza.  Krótki pokaz samolotu.

12:50

EPIZOD 4  Podejmowanie kilku pozorantów z wody przez łodzie

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.  Ewakuacja łodzi do portu oraz na brzeg i przekazanie

pozoranta do służb medycznych na lądzie. 13:00

Koniec I Etapu Ćwiczeń.

II Etap Ćwiczeń – Kapitanat Portu Łeba. 13:30-16:30 Pokaz ratownictwa.  Drużyna Ratownictwa Medycznego z 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.  Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku.  Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Łeby.  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie.  Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Szczyrku. 20:00 Koncert Sylwii Grzeszczak (Port Jachtowy, ul. Jachtowa 1)


2011


Z uwagi na ćwiczenia ratownictwa morskiego w ramach „Bezpiecznie nad Wodą w Łebie” 14 lipca 2012 roku w godzinach 11:30-13:00 oraz 14:00-15:00 ruch w porcie będzie wstrzymany.

URZĄD MIEJSKI UL. KOŚCIUSZKI 90 84-360 ŁEBA TEL. 059 8661 513 FAX 059 8661 337 SEKRETARIAT@LEBA.EU WWW.LEBABIP.PL

Pokazy ratownictwa wodnego  
Pokazy ratownictwa wodnego  

Bezpiecznie nad wodą w Łebie

Advertisement