Page 1

Łebski Biuletyn Informacyjny

NrKWIECIEŃ 4/2012 URZĄD MIEJSKI UL. KOŚCIUSZKI 90 84-360 ŁEBA TEL. 059 8661 510 FAX 059 8661 337 SEKRETARIAT@LEBA.EU WWW.LEBA.EU

Majówka z Radiem ZET s.6 I Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking s.5

Regaty Konstytucyjne s.4

Plan miejscowy s.2 Współdziałanie instytucji łebskich s.3 XIII Turniej o Puchar Komendanta PSG s.4 Marsz przeciw bezdomności zwierząt s.7 Razem pokonamy trudności 2012 s.7 fot. Radosław Czyżewski


I eko-zbiórka makulatury Dyskusja publiczna nad w Łebie rozwiązaniami Łebianie znów udowodnili, że potrafią połączyć siły, przyjętymi w projekcie gdy chodzi o ich wspólne dobro. planu miejscowego Zebrano ponad 2 tony! W sobotę 14 kwietnia 2012 r. na Skwerze Rybaka zbierano makulaturę, którą wraz z kuponem drukowanym na łamach Dziennika Bałtyckiego, można było wymienić na piękne drzewko. Każdy kto przyniósł makulaturę, w zamian otrzymywał sadzonki grusz, śliw, dębów czerwonolistnych, świerków srebrzystych czy jarząbów szwedzkich. Łebianie ochoczo włączyli się do akcji, przynosząc około 2 ton makulatury. Przez niecałe dwie godziny rozdano wszystkie sadzonki. Akcja wymiany zbędnych papierów za drzewka, które można było posadzić w mieście lub na swoim podwórku, poza działaniem ekologicznym, spełniła także wspaniałą funkcję edukacyjną, nauczając najmłodszych mieszkańców miasta, dobrych praktyk ekologicznych. Tego dnia można było przynieść także inne odpady podlegające segregacji. Składowisko w Czarnówku udostępniło pojemniki m.in. na szkło, metal i plastik. Każdy otrzymywał ulotki informujące, gdzie powinno się wyrzucać poszczególne odpady. Partnerami akcji w Łebie byli: Dziennik Bałtycki, Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Lęborku, Zakład Gospodarowania Odpadów w Czarnówku oraz Urząd Miejski w Łebie. Magdalena Nieczypor

Łeba promuje się przed wakacjami Łeba kolejny raz miała okazję zaprezentować swoje walory naturalne i turystyczne tym razem na Targach Turystycznych w Gdańsku (14 – 15 kwietnia) i Targach Lato w Warszawie (20 - 22 kwietnia) 2012r. Zarówno na targach w Gdańsku jak i w stolicy wspólnie z Kaszubskim Pierścieniem, Łeba promowała atrakcje swojego regionu oraz całe Kaszuby. Nasze miasto w sezonie letnim zmienia się w wielkomiejski kurort, co stawia przed nami, jako mieszkańcami nie lada zadanie. Nasza oferta turystyczna musi stać się innowacyjna i poszerzać swoje działania. To właśnie staraliśmy się przekazać uczestnikom targów, czyli potencjalnym turystom. Magdalena Nieczypor Paweł Dąbrowski 2

W czwartek 5 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Łebie odbyła się otwarta dyskusja z mieszkańcami mias ta nad uzgodnieniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Kościuszki oraz obszaru obejmującego teren, którego granicą są: od strony wschodniej Aleja Świętego Jakuba, od strony zachodniej ulica Powstańców Warszawy, od północy kanał Chełst, a od południa granica z Gminą Wicko. Projektant planu, inż. Jędrzej Alkiewicz był obecny na spotkaniu z mieszkańcami Łeby. Przedstawił im swoją wizję zmian, opowiedział o pomyśle, wygłosił krótki wykład o strukturze terenu, jego funkcji i przeznaczeniu. Poruszono także kwestie innych możliwości rewitalizacji i modernizacji obiektów już powstałych jak również wykorzystania terenów jeszcze niezagospodarowanych. Obecni na spotkaniu Łebianie pouczeni zostali o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, rozmieszczeniu tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnych z obowiązującymi normami. Zapoznano ich ze standardami jakościowymi i ilościowymi wykonania oraz rozmieszczania obiektów. Poprzez organizowanie takich spotkań włodarze miasta umożliwiają swoim mieszkańcom branie czynnego udziału w podejmowaniu decyzji. Każda sugestia z Państwa strony jest brana pod uwagę i omawiana, a najciekawsze z idei mogą doczekać się realizacji. Anna Rataj

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012


Straż Miejska informuje Co zrobić ze skoszoną trawą i zebranymi liśćmi? Jest to dla wielu mieszkańców problem, ale czy na pewno aż tak ogromny? Chciałbym przedstawić Państwu kilka sposobów, np.:  Można zakupić worki na skoszoną trawę i zebrane liście w firmie, z którą zawarło się umowę na odbiór śmieci. Problem w tym, że firma ze względów ekonomicznych każe sobie za to zapłacić. I tak dla przykładu w jednej z firm działających w Łebie worek o pojemności 20 l kosztuje 16 zł (w tym cena wywozu). Wywóz worka może np. nastąpić po zgłoszeniu telefonicznym przez klienta.  Innym sposobem jest zakup kompostownika, a najlepiej dwóch. Koszty można zamknąć w 100150 zł za sztukę o pojemności 400 – 450 l. Kompostownik bardzo szybko, w prosty sposób rozkłada trawę i liście tworząc cenny i tani nawóz będący źródłem próchnicy. Niektóre produkty, takie jak koszona trawa i miękkie młode chwasty szybko gniją. Mają one działanie aktywujące całego procesu kompostowania, jednak same w sobie zamienią się w śmierdzącą masę. Starsze i twardsze rośliny gniją wolnej jednak będą stanowiły bardziej wartościowy składnik kompostu. Drewniane produkty gniją bardzo wolno, zatem dobrze jest je drobno pociąć przed kompostowaniem. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy używać różnych rodzajów składników. Sposobu przygotowania idealnie zbilansowanego kompostu nauczyć się można poprzez doświadczenie, jednak w instrukcjach

zalecane jest używanie produktów brązowych i zielonych w proporcji 1:1. Sposób ten pozwala na łatwe pozbywanie się resztek organicznych zmniejszając przy okazji ilość odpadów w kuble. A co z tym kompostem zrobić? Np. ściółkować, co podnosi żyzność gleby, chroni ją przed promieniami słonecznymi, wiatrem, utratą wilgotności oraz wahaniami temperatury powietrza.  Kolejny sposób to zakup kosiarki z opcją mulczowania, w której za pomocą specjalnego noża trawa zostaje ścięta, wielokrotnie rozdrobniona, złamana w swojej strukturze. Cząstki trawy, to 85% wody, oddawanej z powrotem glebie. Drobne cząstki trawy zostają wciśnięte głęboko w murawę i co za tym idzie, nie leżą na powierzchni trawnika. Rozdrobnione elementy trawy ulegają szybkiemu rozkładowi, stanowiąc naturalną substancję odżywczą gleby.  Można również poszukać chętnego do odbioru trawy np. dla dokarmiania zwierząt, albo wysuszoną trawę zaoferować jako ściółkę.  Jest jeszcze „skuteczna” metoda pozbywania się skoszonej trawy i zebranych liści poprzez wyrzucanie jej na cudzy teren. Problem w tym, że strażnicy miejscy jej nie pochwalają, karząc mieszkańca mandatem za nielegalne wyrzucanie odpadów, bo zarówno skoszona trawa jak i zebrane z posesji liście są odpadami i każdy jest zobowiązany postępować z nimi na własny koszt i w granicach prawa.

Komendant Straży Miejskiej w Łebie Przemysław Banaszak

Współdziałanie instytucji łebskich W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie odbyło się spotkanie dot. usprawnienia współpracy pomiędzy Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Strażą Miejską oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przewodniczący KRPA omówił zakres obowiązków przedstawicieli ww. organizacji, aby każdy miał jasność z kim kontaktować się w danej sprawie. Głównymi kwestiami poddanymi dyskusji była poprawa rozpoznawalności potrzeb mieszkańców Łeby, mających problem z nadużywaniem alkoholu czy narkotyków, a także usprawnienie przepływu informacji pomiędzy ww. instytucjami. Celem nadrzędnym tych działań jest pomoc każdej z osób potrzebujących wsparcia. Członkowie komisji mają Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012

obowiązek zareagowania zarówno na zgłoszenia oficjalne jak również interweniowania po otrzymaniu anonimowych sygnałów. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie określił, iż warunki udzielania pomocy materialnej oraz wsparcia osobom potrzebującym, uwarunkowane jest chęcią współdziałania i podjęcia leczenia. Dzięki usprawnieniu obiegu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami proces weryfikacji potrzebujących ulegnie znacznej poprawie, a wsparcie ze strony Miasta otrzymają osoby, które faktycznie tej pomocy potrzebują. Anna Rataj 3


Regaty Konstytucyjne 2 maja 2012 r. w Charzykowach (Powiat Chojnicki) rozpoczęła się ogólnopolska impreza z udziałem władz centralnych Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) w Warszawie. Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości, przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP, wodniacy przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 1000 odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich lubiących spędzać czas nad wodą i ratowników WOPR. Po Mszy św. uroczyście wciągnięto banderę narodową na flagsztok ChKŻ-u. Następnie rozpoczęły się regaty klasy Optimist. Po trzech biegach pierwszego dnia i jednym dnia następnego, regaty zakończyły się ogromnym sukcesem żeglarzy MKŻ Marina z Łeby. W grupie A Optimist II m-ce zajęła łebianka Paulina Adamiak. W grupie B Optimist regaty zwyciężył łebianin Oskar Adamiak. Pozostali zawodnicy także zajęli bardzo wysokie miejsca. Dobre wyniki MKŻ Marina Łeba z roku ubiegłego, potwierdzone wynikami w Regatach Konstytucyjnych, są efektem zaangażowania dzieci, rodziców, władz samorządu Łeby, ale przede wszystkim zespołu trenerskiego Rodziny Jączkowskich. Warto tu dodać, że trener MKŻ Karol Jączkowski – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy w różnych klasach regatowych, ubiega się obecnie o kwalifikację olimpijską na Olimpiadę Londyn 2012 w Kl. 470. Przebywa obecnie na zgrupowaniu w Hiszpanii wraz ze swoim załogantem, gdzie walczą o czołowe miejsca. Wojciech Pietruszewski

fot. WojciechPietruszewski

XIII Turniej o Puchar Komendanta PSG W ramach IV Mistrzostw Morskiego Oddziału Straży Granicznej 19 kwietnia 2012 r. rozegrano w Łebie XIII Turniej o Puchar Komendanta PSG w halowej piłce nożnej. I miejsce zajęła drużyna funkcjonariuszy z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte. Gościem honorowym podczas zawodów był kontradm. SG Piotr Stocki, komendant MOSG. W turnieju uczestniczyło 13 zespołów reprezentujących Komendę MOSG i jego jednostki organizacyjne. II miejsce zajęły reprezentacje z Placówki SG w Elblągu oraz z Placówki w Krynicy Morskiej. Na III miejscu uplasowała się drużyna z Komendy MOSG. Placówka SG w Łebie zajęła V miejsce, a najlepszym strzelcem turnieju okazał się Paweł Adamowicz służący w Placówce SG w Łebie (strzelił 8 bramek). Tytuł najlepszego technika zdobył Arkadiusz Gaffce także z Placówki SG 4

fot. arch. PSG

w Łebie. Najlepszym bramkarzem został Tomasz Jędrych z kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku Westerplatte, a najładniejszego gola strzelił Andrzej Kozaczuk z Placówki SG w Gdyni. Puchar Fair Play przyznano drużynie z Placówki SG w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Magdalena Nieczypor Na podstawie informacji MOSG Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012


I Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking Nordic walking to sport dla wszystkich i możliwość promocji dla miasta. W Łebie odbyła się (z ogromnym sukcesem) prekursorska, duża impreza związana z tym właśnie sportem. Na pierwsze nordic walkingowe „święto” aktywności i sportu (I Plażowe Mistrzostwa NW) do Łeby przybyło rekordowo ponad 500 osób z całej Polski. Wydarzenie to, długo i skrupulatnie przygotowywane, było częścią Pucharu Pomorza, w skład którego wchodzi ponad osiem imprez. Zdrowotel, który był głównym organizatorem, zadbał przede wszystkim o to, aby intensywnie zagospodarować czas i aby uczestnicy (co najważniejsze) dobrze się bawili. Plan jednak, tak samo jak pomysły, był tak r o z b u d o w a n y, ż e n i e m o ż l i w o ś c i ą b y ł o b y zrealizowanie go w jeden dzień. I Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking trwały więc od 30 do 31 marca i rozpoczęły się konferencją podzieloną na dwa bloki tematyczne “Leczenie morzem” i „Łeba lubi aktywnych”. Konferencja ta liczyła około 100 uczestników i dotyczyła zarówno samego wpływu nordicu na zdrowie, jak i możliwości rozwoju Łeby jako uzdrowiska, planów zagospodarowania terenów zielonych, nowych form aktywności nadmorskiej i sportowej oraz promocji miasta (poprzez prezentacje klubów) poza jego granicami. Pierwszy dzień zakończył się koncertem szantowym łebskiego zespołu Duet Trawers. Ważnym aspektem imprezy była jej p o p u l a r n o ś ć . Wa r t o zauważyć, że były to I Plażowe Mistrzostwa NW, a już na starcie zdobyły największą liczbę uczestników spośród wszystkich poprzednio odbywających się zawodów związanych z Pucharem Pomorza. Wielu na pewno będzie twierdzić, że jest to spowodowane rosnącym zainteresowaniem nordic walkingiem, jednak to twierdzenie byłoby mylne. Trzeba zwrócić tu uwagę na różnice pomiędzy tą imprezą, a innymi tego typu. Zazwyczaj na zawodach najbardziej uciążliwe dla uczestnika jest kilkugodzinne trwanie imprezy, które jest spędzane na bezproduktywnym oczekiwaniu. Dużym minusem bywa również brak jednoznacznego i prawidłowego Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012

oznaczenia trasy, jak i problemy z jej nawierzchnią (np. trasą przez metalowy, kraciasty most). Często również można spotkać się z problemami dotyczącymi ustawienia na starcie, przepychankami w początkowym, wąskim etapie itd. W Łebie na szczęście wszystkie te problemy nie występowały. Nie było długiego oczekiwania, gdyż ciągle coś się działo: od marszu VIP-ów, przez kiermasz wielkanocny czy koncert rockowy. Start również był przeprowadzony bardzo sprawnie, gdyż każdy zawodnik miał przyczepiony do buta chip uruchamiający zegar i wyłączający go w momencie przejścia przez metę. Uczestnicy ustawieni byli kategoriami wiekowymi, maksymalnie po sześć osób w jednej linii, więc nie było przepychanek (również nie było zwężeń zaraz po starcie). Sama trasa przygotowana była perfekcyjnie. Uczestnicy szli zarówno plażą, jak i lasem. Trasa wyznaczona była jednoznacznie i prosto, więc nie sposób było się zgubić. Zawody odbywały się na standardowych dwóch trasach: 5 i 10 km z podziałem zarówno na płeć, kategorie wiekowe (co 10 lat) i osobno na kategorię dla niepełnosprawnych. Dzięki tej imprezie Łeba ożyła na kilka dni, wciąż widać było chodzących z kijami na ulicach miasta. Ogrom zainteresowania można zmierzyć obecnością dwóch mistrzów świata NW i przybyciem wielu gości związanych z organizacjami NW i innych uczestników z całej Polski. Bardzo ważnym i niezmiernie pozytywnym aspektem tej imprezy było to, że wzięło w niej udział wielu mieszkańc ó w Ł e b y, w r ó ż n y c h g r u p a c h wiekowych (również gimnazjalistów), za co im serdecznie dziękujemy i gratulujemy licznych miejsc na podium! Podsumowując, I Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking odbyły się z dużym echem medialnym, w atmosferze rodzinnej, przyjacielskiej i z promiennymi uśmiechami na twarzy, które sprawiły satysfakcję zarówno organizatorom jak i samym uczestnikom. Następne tego typu mistrzostwa odbędą się za rok. Serdecznie zapraszamy! Adrian Sosnowski 5


Majówka Majówka z W tym roku majówkę w naszym mieście organizowaliśmy wspólnie z Radiem ZET oraz zaprzyjaźnionymi z Łebą miastami Szczyrk i Mikołajki pod hasłem Majówka z Radiem ZET "Morze, Góry i Mazury". Akcja rozpoczęła się 28 kwietnia (sobota) i trwała do 6 maja (niedziela). Przez cały długi weekend turyści i mieszkańcy naszego miasta pobierali karty konkursowe w Informacjach Turystycznych na podstawie których zbierali naklejki z punktami i wymieniali je na gwarantowane nagrody ufundowane przez Radio ZET, Hi-Tec, Staropolankę, Szczyrk, Mikołajki oraz naszych lokalnych przedsiębiorców. Dziękujemy wszystkim sponsorom za zaangażowanie i współpracę w tak ważnym dla naszego miasta przedsięwzięciu. Naklejki można było zdobyć za usługi świadczone na terenie Łeby: noclegi, gastronomię, atrakcje, odwiedzenie punktów Informacji Turystycznej oraz za usługi w postaci SPA. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a żaden z uczestników nie wyszedł z pustymi rękoma. Podczas długiej majówki turyści nie mogli się nudzić. Poza zabawą z Radiem ZET każdego dnia razem bawiliśmy się przy muzyce lokalnych zespołów w różnych częściach miasta. Mieliśmy

Łebska promocja w Toruniu W niedzielę 29 kwietnia 2012 r. w Toruniu na Bulwarze Filadelfijskim odbyło się uroczyste otwarcie sezonu turystycznego 2012 pod hasłem „Przystanek Wisła”. Cała impreza miała charakter mini targów, których głównym celem była promocja walorów turystycznych, atrakcji i produktów turystycznych regionów, powiatów, gmin. W tegorocznym otwarciu sezonu turystycznego wśród wystawców swoje stoisko promocyjne miała również Łeba, które reprezentowane było przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „ŁEBA”. Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „ŁEBA” prezentowała materiały promujące walory turystyczne regionu, sposoby spędzania aktywnego wypoczynku w Łebie, a także ofertę bazy noclegowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowanie wśród odwiedzających gości. Stowarzyszenie LOT „ŁEBA” 6

fot. Paweł Dąbrowski

okazję obejrzeć wystawę sprzętu sportów wodnych oraz wyjątkowe pokazy strażackie odbywające się na Skwerze Rybaka. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy szanse zaprezentować się w ogólnopolskim radiu pokazując wszystkie atrakcje Łeby i okolic. Codziennie w Radiu ZET trwały audycje, w których prezentowano ciekawe miejsca i zakątki naszego miasta. Już dziś planujemy powtórzyć akcje. Kiedy tym razem? Niebawem się okaże. Paweł Dąbrowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich ul. Nadmorska 21 w Łebie tel: 59 866 15 01 www.zspleba.pl zaprasza Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Kierunek ogólny – przedmioty rozszerzone według wyboru ucznia po I klasie Profil Straż Graniczna – rozszerzony: WOS, geografia, j.angielski W ramach rekrutacji punktowane są następujące przedmioty: język polski, język obcy, geografia, WOS. (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne)

Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa Technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach rekrutacji punktowane są następujące przedmioty: język polski, język obcy, geografia, biologia. (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne + certyfikat)

Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nauka trwa 3 lata, zajęcia odbywają się w weekendy tj. piątek i sobota. (świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kierunek kucharz Nauka trwa 3 lata, certyfikat zawodowy.

Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Kierunki: technik administracji, technik rachunkowości. Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012


Marsz przeciw bezdomności zwierząt

Konferencja rozpoczynająca projekt

Pod hasłem „Budujemy Schroniska” Pomorska Fundacja „Pies Szuka Domu” wraz z mieszkańcami Łeby, Burmistrzem Miasta Panem Andrzejem Strzechmińskim, Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, 8 maja 2012 r. przeszli symboliczny odcinek łebskiej plaży, dając tym samym wyraz poparcia dla akcji.

„Razem pokonamy trudności 2012”

fot. Magdalena Nieczypor

Wydarzenie to patronatem honorowym objęli m.in. Burmistrz Miasta Łeby Pan Andrzej Strzechmiński, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz Premier Leszek Miller, który w ramach poparcia działań organizacji, także weźmie czynny udział w marszu po sopockiej plaży. Fundacja marsz rozpoczęła 28 kwietnia w Świnoujściu, a zakończy go 18 maja w Gdańsku. Wraz ze swoim pupilem, Pomorzanie pokonują dziennie kilkadziesiąt kilometrów w celu zainteresowania lokalnych władz i społeczności problemem bezdomności zwierząt. 7 maja założyciele organizacji zawitali do Łeby, w której zostali serdecznie przywitani przez pracowników Urzędu Miejskiego. Dzień później wyruszyli w dalszą wędrówkę. Przed marszem o godz. 9:30 uczniowie łebskiego gimnazjum odbyli przy wejściu na plażę wschodnią A krótkie spotkanie z pomorską fundacją. Na jego zakończenie, znany polski poeta Krzysztof Buszman, biorący udział w akcji, odczytał wspólnie z młodzieżą kilka ze swoich wierszy, po czym wszyscy uczestnicy marszu ruszyli w drogę. Idea marszu od samego początku powstania zbiera wokół siebie wielu ludzi dobrego serca, którzy poruszeni problemem bezdomności zwierząt chcą z nią walczyć. Podobnie stało się w Łebie, gdzie w przemarszu udział wzięło wielu Łebian. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom kochającym czworonogi za przyłączenie się do akcji. Magdalena Nieczypor Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 4/2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie 21 marca 00 2012r. o godz. 14 zorganizowali Konferencję rozpoczynającą V edycję projektu ,,Razem łatwiej pokonamy trudności”. W trakcie konferencji wyświetlono film dotyczący działań projektowych z ubiegłych lat, pokazujący zrealizowane kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania i działania środowiskowe. Nowych i kontynuujących członków projektu przywitały: kierownik OPS w Wicku oraz kierownik MOPS w Łebie. W ramach projektu „Razem łatwiej pokonamy trudności” jego uczestnicy biorą udział w zajęciach m.in. Klubu Integracji Społecznej. Celem Klubu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, reintegracja społeczna i zawodowa oraz minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia. Realizacja działań KIS umożliwia udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania. A oto wypowiedź jednej z uczestniczek projektu na temat: „Jak udział w projekcie zmienił moje życie”: (…) Czego może się spodziewać samotna matka z dziećmi, na dodatek bez stałej pracy, (…) Tylko ten, kto sam był w takiej sytuacji wie, jak ciężko zdobyć pracę czterdziestoletniej kobiecie z podstawowym wykształceniem (…) Dzisiaj muszę pójść do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. Kolejna rozmowa, kolejny wniosek o zapomogę, kolejna pomoc… (…) Pani z MOPS bardzo namawiała na udział w warsztatach z projektu pt. „Razem łatwiej pokonamy trudności”. (…) pracy z tego raczej nie będzie, ale co mi tam. (…) Cóż, czas wolny mam, spróbuję! (…) Prowadzący bardzo się starają, żeby wszyscy czuli się dobrze, a i my sami stajemy się bardziej śmielsi i nie chowamy się za plecami innych. (…) Zaczynam naukę w liceum. Tak, ja, kobieta po czterdziestce, będę licealistką. (…) uczestniczyłam w innych kursach (np. doradztwo zawodowe, kurs komputerowy czy języka angielskiego) i w warsztatach. (…) Stałam się bardziej otwarta, umiem walczyć o swoje racje, nie daję się zbyć byle czym (…) Czasy nie są łatwe, dużo osób nie potrafi poradzić sobie z własnymi problemami. Myślą, jestem bez pracy, nie mam wykształcenia, jestem gorszy. Nie wolno tak myśleć i nie wolno się poddawać! A pierwsze efekty już są. Mam pracę, co prawda na okres próbny i nie jest to praca moich marzeń, ale kto wie, co mi przyniesie los. (…) Kiedyś nie miałam marzeń, żyłam z dnia na dzień. A dziś? Proszę, inna kobieta, pełna optymizmu, otwarta, wierzę we własne możliwości (…)

Lucyna Rzepka Irena Drywa 7


Dyżury radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od 12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 90 pokój nr 2 - Biuro Rady Miasta (parter). Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miasta (parter). Dyżury radnych odbywają się według poniżej zamieszczonego harmonogramu na rok 2012:        

21 maja - Barbara Wawrzyniak 28 maja - Brunon Hokusz 4 czerwca - Radosław Zimnowoda 11 czerwca - Wojciech Śnioszek 18 czerwca - Jan Kużel 25 czerwca - Radosław Zimnowoda 3 września - Barbara Wawrzyniak 10 września - Wojciech Śnioszek

UWAGA TELEFONY ALARMOWE CAŁODOBOWE ŁEBA POLICJA 997 lub 112 STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 POMOC MEDYCZNA 999 lub 112 STRAŻ GRANICZNA 59 866 54 00 STRAŻ MIEJSKA 59 866 15 10 (w. 39)

Wydawca: Urząd Miejski w Łebie (siedziba redakcji) ul. Kościuszki 90 84 – 360 Łeba tel. 598661510 fax 598661337 e-mail: lbi@leba.eu Redaktor naczelna: Magdalena Nieczypor Redakcja: Agnieszka Pałac Anna Rataj Paweł Dąbrowski Fotograf i projektant: Radosław Czyżewski

W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ OCHRONNO – RATOWNICZYCH DZWOŃ DO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA ŁEBY

59 866 15 10 (w. 24) CAŁODOBOWY - 504 247 588

Biuletyn dostępny jest w formie elektronicznej na stronie http://issuu.com/leba www.leba.eu www.lebabip.pl www.issuu.com/leba www.fotoleba.pl

www.port.leba.eu www.lebaksiestwo.pl www.bibliotekaleba.pl www.festiwalpomuchla.pl

www.osp.leba.eu www.mopsleba.pl www.ichtys.net www.lotleba.pl

www.parafia.net www.leba.oblaci.pl www.leba.edu.pl pradolinaleby.pl

Łebski Biuletyn Informacyjny (2012/4)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you