Page 1

001_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:36:09

Vacature. voor m/v met talent

16.04 DE MAAnDAg VAn Sven Mary, advocaat op aSSiSenproceS Kitty van nieuwenhuySen

10.062 JOBS OP VACATURE.COM

ACTUA Zet de nieuwe loonnorM uw SalariSverhoging on hold?

Binnenkort ook op uw bord

De elektronische maaltijDcheque Handig VOOR DE WERKNEMERS

Winstgevend VOOR DE UITGEVERS

Overbodig VOOR IEDEREEN


002_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:42:08

Jobpunt Vlaanderen spot talent www.jobpunt.be Heb jij talent? En weet je geen blijf met je engagement? Jobpunt Vlaanderen heeft vast de gepaste uitdaging voor jou. De Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales en andere openbare besturen zijn voortdurend op zoek naar talent dat mee wil bouwen aan een beter Vlaanderen. Informatici, milieuadviseurs, verpleegkundigen, ingenieurs, brandweermannen, boekhouders, management assistants en nog vele andere talenten kunnen bij Jobpunt Vlaanderen terecht voor een job met engagement. Ontdek alle vacatures op www.jobpunt.be/vacatures en maak werk van je talent.

Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.


001_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:51

01

Stand Punt door Sam De Kegel

Speelminuten voor 50-plussers Alles komt terug, dus ook de War for Talent. ‘Recordaantal vacatures bij de VDAB’ (29.232 in maart 2011, 13% meer dan

Hopen op Happy end

03 Uw maaltijdcHeqUes verorberd 04

vorig jaar), ‘Honderden vacatures bij NV Vlaanderen’, kopten de kranten de voorbije twee weken. Des te schrijnender is het

U heeft er misschien geen flauw benul van, maar

dat de voorbije twee weken onze mailbox en website over-

de vermoorde agente Kitty Van Nieuwenhuysen.

achter de schermen wordt er flink gebakkeleid

stelpt werden met epistels van hoogopgeleide 50-plussers die

Een slopende dag voor advocaat Sven Mary, die

over uw maaltijdcheques. Vacature zet zijn tanden

wanhopig op zoek zijn naar een job. Ze zitten op de reserve-

één van de getroffen families vertegenwoordigde.

in een niet altijd even koosjer dossier.

bank van de arbeidsmarkt en krijgen nauwelijks nog kansen

Maandag viel het verdict in het assisenproces van

om te tonen wat ze in hun mars hebben. De directe aanleiding voor die eruptie van reacties? Twee 50-plussers die in onze editie van 26 maart de vinger op de wonde legden. Ruim 2,5 jaar geleden, op 13 september 2008, bracht Vacature krek dezelfde boodschap op haar cover. Het is een oud zeer: Vlaanderen kampt met een bijzonder lage werkzaamheidsgraad van 50-plussers. Onder de 55-plussers is amper 1 op 3 nog aan de slag. Om meer 50-plussers aan de slag te krijgen, pleitten werkgeversorganisatie à la VBO al jaren voor meer begeleiding én controle op de beschikbaarheid van oudere

de afrikaanse HersenvlUcHt

Geen geld, te weinig lokale expertise en massale

10 Uw loon in een korset

Dit en volgend jaar zullen bedrijven uit een creatief

18

werknemers door de VDAB en RVA. Sinds 1 april 2011 wordt nu in een eerste fase die zogenaamde activering uitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Maar moeten de werkgeversorganisaties ook niet de hand in eigen boezem

hersenvlucht: het patroon loopt als een rode draad

vaatje moeten tappen indien ze hun loyale werk-

doorheen Burundi. Onze journalist reisde heen en

nemers willen belonen met forse salarisverhogin-

steken en hun achterban ‘activeren’ om meer gemotiveer-

weer tussen Brussel en Bujumbura, in het zog van

gen. Met dank aan onze regering van lopende

de 50-plussers aan te werven? Wij kregen talrijke reacties

de Afrikaanse diaspora.

zaken die een en ander in een nieuw KB goot.

van 50-plussers die bereid zijn om veel water bij de wijn te doen in ruil voor een toffe job. Om minder te verdienen, om extra opleidingen te volgen, om flexibele uren in te vullen. Laat ons dus aub voor eens en altijd die belegen clichés over

rUbrieken dUbbelcHeck salariswatcHer cijfer pUblieke opinie jUnkbox colUmn an olaerts vacatUre.com

50-plussers overboord kieperen.

09 16 17 17 20 21 21

“Haal de 50-plussers eindelijk van de reservebank én geef ze voldoende speelminuten.” Intec Brussel, een it-opleidingscentrum voor werkzoekenden, helpt 50-plussers om- of bijscholen in it en boekt daarbij liselotte vermeire, lichtadviseur

succesjes. A. is 51 en vond werk als junior webdeveloper. L. is 50 en vond werk als it-coördinator. Dankzij hun gedrevenheid slaagden zij erin rekruteerders te overtuigen van hun

145

beste carrières in dit magazine

kwaliteiten. Maar even vaak worden 50-plussers afgewezen, geraken ze zelfs niet door de eerste sollicitatieronde, laat staan

Vacature van de week: Reactorfysicus bij SCK•CEN

abonnees van de tijd, de morgen, gazet van antwerpen en Het laatste nieUws ontvangen vacatUre aUtomatiscH bij HUn krant.

dat ze hun toekomstige, directe baas kunnen overtuigen. Haal dus die 50-plussers eindelijk van de reservebank, geef ze vertrouwen én voldoende speelminuten en wie weet scoren ze nog levensbelangrijke doelpunten voor uw bedrijf. •

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt


002_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:18:35

2

VACATURE 16 APRIL 2011

Vacature Vlerick Summerschool 2011 Côte d’Azur

DURF JIJ JE GRENZEN VERLEGGEN?

Laat

ste k ans om je in te schr ijven !

Je hebt talent en ambitie en kunt al 2 tot 5 jaar werkervaring in een organisatie voorleggen. Bij Vacature bieden we je graag de juiste middelen om je carrière in een hogere versnelling te brengen. Van 10 t/m 16 juli nemen we je mee voor een exclusieve managementopleiding op een prachtige locatie aan de Côte d’Azur (*). Je krijgt er les van het kruim van de Vlerick proffen, die zowel je rationele vaardigheden als je emotionele intelligentie aanscherpen. Let wel: deze opleiding, gecertificeerd door de Vlerick Management School, is slechts weggelegd voor de 16 bèste kandidaten. Aan jou dus om te bewijzen dat je de competitie met andere m/v met talent aandurft en dat je de selecties kunt doorstaan. Surf naar vacature.com/summerschool voor meer informatie of om je meteen in te schrijven. Misschien vertrek jij op 10 juli wel richting Cannes aan de Côte d’Azur. (*) Alle transport-, verblijfs- en opleidingskosten worden gedragen door de organisatoren.

i.s.m.


003_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:12

00 03

foto PhiliP ReynaeRs

Maandag van

Advocaat Sven Mary (37) pleitte afgelopen maandag voor het Brusselse Hof van Assisen als raadsman van de getroffen familie Saccoor in de zaak van de vermoorde agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Het werd een slopende dag.

Sven Mary advocaat

Ik sta op en ontbijt snel. We wonen dichter

Ik ga gewoon weer naar kantoor. Het is een

Wanneer alles voorbij is, overvalt je een

bij Antwerpen dan bij Brussel en dat betekent dat

een eigenaardige situatie. Je moet met andere zaken

bizar en leeg gevoel. Zes weken lang heb je al-

het ochtendritueel georganiseerd moet verlopen.

bezig zijn, maar intussen laat die ene zaak je niet los.

leen maar voor die zaak geleefd. Je hoopt op een

Kinderen aankleden, helpen bij het ontbijt, nog

Het vonnis is een levensbelangrijke beslissing voor de

goede afloop. Je creëert een band met je cliën-

even spelen.

familie Saccoor. Met de uitspraak worden ze eindelijk

ten, de collega’s, de mensen die je dagelijks ziet.

als slachtoffer erkend en kan het verwerkingsproces

Bovendien is mijn vrouw mijn vennoot, zodat we

Ik breng de kinderen naar school en rij

beginnen. Het proces en de uitspraak zijn absoluut

die periode ook als koppel heel intens hebben

door naar Brussel. Mijn eerste halte is de studio van

noodzakelijk voor het aanvaarden van het psychische

beleefd.

FM Brussel, waar ik een kort radio-interview geef.

leed dat hen is aangedaan. We gaan nog even iets drinken met de

Voor ik me op de assisenzaak concentreer,

De jury begint met het voorlezen van het ar-

confraters en dan rij ik naar huis. Gelukkig ben

pleit ik eerst in twee andere dossiers. Daarna is het

rest. Dat neemt net geen twee uur in beslag. De timing

ik net op tijd thuis om een aflevering van Extra-

afwachten. Tegen 10 uur komt de jury met haar ver-

is perfect, want de uitspraak valt samen met de be-

Time te kunnen meepikken.

dict naar buiten.

langrijkste tv-journaals. Ik kijk wel twaalf keer naar de herhalin-

De jury acht de drie verdachten schul-

Na de lezing trek ik me twintig minuten terug

gen van het laatavondjounaal. Daarna ga ik sla-

dig over de hele lijn. Er steekt een voorzichtig ge-

met de familie. Vaak gaat het zo snel dat het moeilijk

pen. Of proberen tenminste. Ik lig nog een hele

voel van opluchting op, maar dat zal pas compleet

is om te volgen wat er precies is gezegd. Het is levens-

tijd te woelen en na te denken. Ik reconstrueer

zijn wanneer de uitspraak ook in het arrest wordt

noodzakelijk dat de familie alle details heeft begrepen.

het hele proces, bedenk wat ik beter had kun-

bevestigd. De jury trekt zich samen met de profes-

Daarna begint de ronde van de tv- en andere inter-

nen doen, waaraan ik nog kan werken. De laatste

sionele magistraten terug voor het vaststellen van

views. Ik moet live in het VTM-journaal, uiteraard tot

keer dat ik naar de wekker kijk, is het 3.30 uur.

het arrest.

op de seconde getimed. Het is me een druk halfuurtje.

Wouter de Broeck •


004_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:24

coverstory

De maaltijdcheques:

handig, winstgevend, overbodig


005_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:43

0055

Wellicht nog voor de zomer maakt de langverwachte elektronische maaltijdcheque eindelijk zijn intrede. Als werknemer zal u daar niet slechter van worden, maar achter de schermen vechten werkgevers, handelaars en uitgevers van de cheques intussen een stevig robbertje uit over centen, percenten en tarieven.

De markt van de papieren maaltijdcheques wordt

waardeverlies. Voor de kleinhandelaar die maaltijd-

al jarenlang volledig gedomineerd door twee grote

cheques gaat innen, liggen de kaarten totaal anders:

spelers, die de koek netjes onder elkaar verdelen:

zij betalen een commissie die afneemt naarmate ze

Sodexo en Edenred, het vroegere Accor. Zij geven de

langer op hun centen willen wachten. “Nogal wat

maaltijdcheques in eerste instantie uit en verkopen

kleinhandelaars en kmo’s durven de maaltijdche-

die aan de werkgevers. Op dat moment rinkelt de

ques niet te weigeren, uit angst klanten te verliezen”,

kassa voor hen een eerste maal, want bovenop de

legt Jean-Luc Watteau uit. “Om de extra kosten voor

nominale waarde van de cheques betalen die werk-

de inning ervan te ontlopen, stappen ze dan op hun

Jean-Luc Watteau heeft het wel gehad met de maal-

gevers ook een administratieve meerkost en een

beurt met de ontvangen maaltijdcheques naar een

tijdcheques. Meer nog, hij aanvaardt ze gewoon niet

verzendingskost. Enkele maanden later, wanneer

groothandelaar en betalen daarmee dan hun leve-

langer, tot groot ongenoegen van zijn klanten. Wat-

een horeca-uitbater of winkelier de ontvangen che-

ringen. Finaal zijn wij dus het kind van de rekening.

teau staat aan het hoofd van Alpha Sales, een groot-

ques gaat innen bij een van de twee monopolisten,

De commissies die we bij Sodexo of Edenred moe-

handelaar in alcoholische dranken. “Wij leveren uit-

rinkelt de kassa opnieuw. Tenzij het over echt grote

ten ophoesten, lopen op naarmate we onze centen

sluitend aan de horeca, en heel wat van onze klanten

spelers gaat, genre Carrefour, Colruyt of Delhaize.

sneller willen. Kan je een maand lang wachten op je

betaalden ons in maaltijdcheques die ze eerder zelf

De zogenaamde grootdistributie – die door haar

geld dan kost dat je ‘maar’ 0,35 procent extra. Flink

van hun eigen klanten hadden ontvangen. De in-

marktaandeel uiteraard bijzonder sterk staat - sloot

wat kmo’s zitten nog altijd in dat systeem. Wie bin-

ning en administratieve verwerking van die cheques

immers al in 1994 een deal met de uitgevers van de

nen acht werkdagen betaald wil worden, moet al 1,5

kost ons evenwel handenvol geld, en dus weigeren

maaltijdcheques. Zij betalen geen commissie bij in-

procent extra neertellen, voor betalingen binnen

we ze nog langer te aanvaarden.”

ning van de maaltijdcheques en lijden dus geen cent

drie werkdagen is de meerkost zelfs 2,5 procent.

...


006_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:47

coverstory

foto bas bogaerts

... Voor grote bedragen loopt het verlies dus aardig

“Inhoudelijk werd onze klacht totaal niet onder-

op, en in dat systeem weiger ik nog langer mee te

zocht, we hebben dus prompt beroep aangetekend

draaien.”

tegen deze beslissing”, klinkt het.

Duopolie

In het licht van al wat voorafgaat, wordt het maan-

Dat de maaltijdcheques Sodexo en Edenred niet

denlange uitstel en getouwtrek rond de invoering

bepaald windeieren hebben gelegd, mag ook blij-

van de elektronische maaltijdcheque plots zeer be-

ken uit het enthousiasme waarmee ze zich enkele

grijpelijk. Niet in het minst als je weet dat dagelijks

jaren terug op de nieuwe ecocheques stortten. Een

één Belg op vier in contact komt met maaltijdche-

markt die ze intussen ook netjes onder hun tweetjes

ques. Met andere woorden: zelfs à rato van amper

hebben verdeeld en waarin de kosten voor de han-

5 euro per cheque genereren de maaltijdcheques

delaars vaak zelfs oplopen tot 5 procent van het ont-

al een dagomzet van 12,5 miljoen euro. Dat is geen

vangen bedrag.

klein bier, en de twee bedrijven die de markt tot vandaag volledig domineerden, zijn dan ook van plan

Goed drie jaar geleden besloot Jean-Luc Watteau de

hun huid duur te verkopen.

gevolgen van het feitelijke duopolie van Sodexo en Edenred aan te vechten voor de rechtbank. Vanuit

Extra concurrentie

de overtuiging dat er geen enkel economisch of ju-

“Heel binnenkort buigt de erkenningscommissie

ridisch argument bestaat om dit soort commissies

zich over de dossiers van de kandidaat-uitgevers.

te rechtvaardigen. “De uitgifte van de maaltijdche-

Zoals de kaarten nu liggen zullen de twee spelers die

ques is al betaald door de werkgever die de cheques

vandaag de markt van de papieren maaltijdcheques

uitkeert aan zijn medewerkers. Waarom zouden So-

volledig domineren dan het gezelschap krijgen van

dexo of Edenred daar dan nog eens een extra com-

twee nieuwkomers”, bevestigt Ortwin De Vliegher,

missie op moeten heffen? Daarnaast voelen we ons

woordvoerder van minster Van Quickenborne. “Het

ook gediscrimineerd ten opzichte van andere be-

heeft er dus alle schijn van dat er een pak meer con-

drijven, die hun maaltijdcheques volledig kosteloos

currentie komt in de sector.”

kunnen innen. De grootdistributie kon de dans ont-

Bij Unizo, dat de belangen van de kleine zelfstandi-

springen door te dreigen met een volledige boycot:

gen verdedigt, reageren ze voorlopig nog bijzonder

mochten de Carrefours of Colruyts van deze wereld

afwachtend. “Het lijkt haast onvoorstelbaar, maar

niet langer maaltijdcheques aanvaarden, dan is de

geen enkele federale administratie is vandaag be-

kans niet denkbeeldig dat het hele systeem op korte

voegd om de kosten die de uitgevers van de papie-

tijd in elkaar klapt. Dat beseften de uitgevers zelf

ren maaltijdcheques aanrekenen, te controleren”,

ook maar al te goed, en dus sloten ze een deal af met

vertelt juridisch adviseur Lieven Cloots. “Sodexo en

de grootdistributie.”

Edenred konden die tarieven voor werkgevers en handelaars dus eigenhandig vastleggen. Voor poten-

Jean-Luc Watteau, groothandelaar in alco-

“Puur juridisch gezien waren onze argumenten om

tiële nieuwe spelers was het al die jaren ook haast

holische dranken, vecht het duopolie van

de bewuste commissie aan te vechten tweeledig”,

onmogelijk om zich op die markt te begeven. In de

Sodexo en Edenred aan voor de rechtbank:

legt Watteau’s advocate Sandra Gobert uit. “Ener-

eerste plaats omdat je werkgevers dan moest over-

“De uitgifte van de maaltijdcheques is al betaald door

zijds argumenteren we dat een maaltijdcheque

tuigen een stap in het onbekende te zetten, door van

de werkgever die de cheques uitkeert aan zijn mede-

niets meer is dan een betalingsmandaat, waarop

uitgever te veranderen en met een absolute nieuw-

werkers. Waarom zouden Sodexo of Edenred daar

nergens vermeld staat dat je bij inning van die che-

komer in zee te gaan. Daarnaast vereist de levering

nog een extra commissie op moeten heffen?”

que een commissie zou moeten betalen. Daarnaast

en verwerking van zoveel miljoenen maaltijdche-

klagen we ook het misbruik van machtspositie aan:

ques ook een behoorlijke expertise en een stevige

Edenred en Sodexo leggen ongelijke voorwaarden

helpdesk, zodat de investering voor nieuwkomers

op voor gelijke prestaties.” In eerste instantie werd

ook al niet min was. In die zin is de komst van de

de klacht van Alpha Sales door de rechter van tafel

elektronische maaltijdcheque dus absoluut een

geveegd met het argument dat men nergens kan

goede zaak. Zonder die stap was er wellicht nooit

aantonen dat beide uitgevers van maaltijdcheques

concurrentie gekomen. Veel van onze leden – reken

daadwerkelijk een machtspositie zouden hebben.

maar 80 procent van de kmo’s - hebben gelukkig wel

2,5%

voor kmo’s die hun maaltijdcheques binnen de drie werkdagen willen innen bij sodexo of edenred is de meerkost 2,5 procent.


007_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:06

0077

nog kunnen profiteren van het oude systeem waarbij er geen extra kosten verbonden waren aan de inning van de maaltijdcheques als ze bereid waren drie we-

3 hamvragen over de maaltijdcheques

ken op hun centen te wachten. Voor de meer recente contracten was ook dat niet meer het geval: daar eisten Sodexo en Edenred altijd boter bij de vis.” Toch is de kans dat het gunsttarief - waarvan vele kmo’s nu nog altijd genieten - naadloos wordt overgenomen bij de invoering van de elektronische maal-

Wie wordt er nu beter van de maaltijdcheques?

tijdcheques zo goed als onbestaande. Lieven Cloots: “Alle contracten moeten nu natuurlijk opnieuw

In theorie heeft het er veel van weg dat de overheid haar lesje wel geleerd heeft:

onderhandeld worden. Het probleem daarbij is dat

in tegenstelling tot wat ooit bij de papieren maaltijdcheques gebeurde, moeten

het nieuwe KB uitdrukkelijk aanstipt dat alle elektro-

de kandidaat-uitgevers van de elektronische maaltijdcheques nu vooraf een

nische maaltijdcheques binnen de twee dagen aan

erkenning aanvragen bij de FOD Economie. Een erkenningscommissie bekijkt

de handelaar moeten worden uitbetaald. In praktijk

of alle voorwaarden uit het KB worden nageleefd en hakt dan uiteindelijk de

komt dat er dus op neer dat alle handelaars voortaan

knoop door. Zoals de kaarten nu liggen zullen Sodexo en Eden-

voor die ‘dienst’ zullen moeten gaan betalen.”

red binnenkort wellicht het gezelschap krijgen van twee nieuwe spelers op de markt. “Dat lijkt weinig in een dergelijk belangrijke

De woordvoerder van minister Van Quickenborne

markt, maar onderschat de noodzakelijke investeringen hiervoor niet”, klinkt

bevestigt een en ander: “De totale kostprijs voor de

het bij Unizo. “Denk maar aan een performant informaticasysteem en een

handelaar mag niet hoger oplopen dan bij de papie-

goed callcenter.”

ren versie. Alleen zitten in die totale prijs ook factoren zoals de administratieve verwerking, het risico

In tegenstelling tot Sodexo en Edenred maken de twee nieuwkomers in hun

op diefstal of fraude en de verzendkost van de che-

voorwaarden geen gewag van een soort forfaitaire abonnementskost voor aan-

ques vervat. Het is finaal aan de kandidaat-uitgevers

gesloten handelaars. Zij hebben het enkel over een commissie per betaling die

om aan te tonen dat het kostenplaatje dus zeker ook

de handelaars zullen ontvangen. De twee traditionele spelers hanteren een

niet hoger zal uitvallen dan in het verleden. Natuur-

forfait én een vaste kost per transactie, al ligt die dan natuurlijk iets lager dan

lijk is het wel zo dat, als een handelaar nu veel snel-

de kost per transactie die beide nieuwkomers voorstellen. Toch ziet het er nu

ler over zijn centen kan beschikken dan vroeger, dat

naar uit dat de twee nieuwkomers op het einde van de rit voor de handelaars

economisch gezien ook een zekere waarde heeft.”

butie dat die zich, met het oog op de inning van elek-

een stuk goedkoper zullen uitvallen. Of er dan ook een einde zal komen aan de bestaande discriminatie van de kmo’s tegenover de Carrefours of Colruyts van deze wereld lijkt dan weer hoogst twijfelachtig. De uitgevers worden dan wel verplicht om hun nieuwe tarie-

tronische maaltijdcheques, opnieuw bij hen zouden

ven voor de handelaars vooraf bekend te maken, niets kan hen beletten om

registreren. Een nieuw contract, dat betekent dus

achteraf met de grote jongens aan tafel te gaan en met hen speciale – lees goed-

mogelijk ook commissies of verwerkingskosten voor

kopere – tarieven te onderhandelen. “Op dat vlak maken we ons helemaal geen

Ook Jean-Luc Watteau heeft zijn bedenkingen. “Sodexo en Edenred eisen nu ook van de grootdistri-

de grootwarenhuizen. Daar is het laatste woord dus

illusies”, stelt ook Lieven Cloots. “Wij zullen nooit weten wat Carrefour betaalt

zeker nog niet over gezegd. Wat me evenwel nog veel

voor de verwerking van zijn maaltijdcheques. Het staat iedereen natuurlijk ook

meer tegen de borst stuit, is het gegeven dat Eden-

vrij om geen maaltijdcheques te aanvaarden. Naarmate meer handelaars van

red en Sodexo het geld dat ze daarbij ontvangen ge-

oordeel zijn dat het prijskaartje voor de inning ervan te hoog oploopt en dus

woonweg op een soort individuele klantenrekening

afhaken, schieten de uitgevers zichzelf ook vaker in de voet. Dat is overigens

willen overschrijven. Ook de werkgevers die maal-

exact wat we de voorbije jaren ook met de ecocheques vaststelden: afhankelijk

tijdcheques willen uitreiken aan hun medewerkers

van het totale aantal moet de werkgever 5 tot 7 procent commissie ophoesten.

zullen over een dergelijke rekening moeten beschik-

Daar moet je dan ook nog eens de verzendingskosten van 20 euro per verzen-

ken, en daarop dus ook kosten betalen. Met andere

ding aanrekenen. Heel wat werkgevers zien dat niet meer zitten en willen die

woorden: bij elke transactie van alle betrokken par-

cheques dus niet meer bestellen. De handelaars die ecocheques aanvaarden,

tijen zal de kassa rinkelen, en de facto gaan Edenred

betalen overigens ook 3 tot 5 procent kosten, met daarbovenop nog 10 euro

en Sodexo zich min of meer als een bank gedragen.”

per verzending. Ook daar leeft dus flink wat ongenoegen.”

...


008_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:25

... De grote onbekende blijft vandaag het prijskaartje dat er voor de werkgevers

optreden tegen mogelijk misbruik, maar dat gebeurt altijd pas achteraf, na een

aan de nieuwe elektronische cheques zal vasthangen. Sodexo en Edenred los-

concrete klacht. En om eerlijk te zijn: je moet al behoorlijk assertief zijn en

sen daarover geen details. Meer nog, bij Edenred geven ze grif toe dat die tarie-

stevig in je schoenen staan om die stap te zetten.”

ven nog kunnen worden aangepast “in functie van wat de concurrentie voorstelt.” Die nieuwkomers kijken voorlopig natuurlijk ook de kat uit de boom.

Bij Edenred, wereldwijd marktleider in voorafbetaalde dienstencheques, be-

“Finaal draait het allemaal om die werkgevers”, aldus nog Lieven Cloots. “Wil

nadrukt woordvoerster Marie Cordiez dat de gebruikersgegevens wettelijk ge-

je als uitgever een stevig deel van de markt veroveren, dan komt het er op aan

zien onder geen beding mogen worden doorverkocht aan andere bedrijven.

zo veel mogelijk grote bedrijven ervan te overtuigen om met jou als uitgever in

Toch zit er een fors uit de kluiten gewassen adder onder het gras. Edenred biedt

zee te gaan. Dat doe je enerzijds op basis van je tarief naar die werkgevers toe

de gebruikers van de maaltijdcheques namelijk ook de mogelijkheid om lid

en anderzijds op basis van een goede service. Omgekeerd schiet je er als uit-

te worden van de ‘Beneficio Club’. “Wie lid wordt van die club kan van allerlei

gever van maaltijdcheques niets mee op als je er wel in slaagt veel handelaars

voordelen genieten”, klinkt het. Tegelijk geven de leden van die club Edenred

voor je kar te spannen, maar geen bedrijven vindt die jouw cheques willen ver-

ook toestemming om hun uitgebreide persoonsgegevens door te verkopen aan

delen. Vanuit die optiek is het niet onbegrijpelijk dat er op dat vlak voorlopig

andere bedrijven. En het valt natuurlijk niet geheel uit te sluiten dat daar ook

windstilte heerst. Toch kunnen de uitgevers niet voorbij aan het feit dat ze so-

wel eens direct marketingbedrijven tussen zouden kunnen zitten. Of wat had

wieso niet boven de prijs van de papieren cheques mogen gaan. Op dat vlak is

u anders gedacht?

het nieuwe KB heel formeel.” Al valt het te betwijfelen of die ‘beperking’ nu zo dramatisch is voor de uitgevers: de tarieven en commissies die ze de voorbije jaren hanteerden voor bedrijven en handelaars hebben ze volledig zelf kunnen bepalen. De kans dat ze daar hun broek aan scheuren, is dus onbestaande. “Dat klopt maar gedeeltelijk”, reageert woordvoerster Marie Cordiez van Edenred. “De wetgever verplicht ons om bedrijven die hun elektronische maaltijdcheques willen innen, binnen een termijn van twee dagen te betalen. Voor ons is dat, in vergelijking met de huidige situatie, een belangrijk financieel verlies.

Moeten we de maaltijdcheques niet gewoon afschaffen?

Het is dus niet onlogisch dat iedereen in de toekomst een commissie zal moe-

Zo mogelijk nog fundamenteler in heel dit debat: waarom zou de overheid het

ten neertellen, zowel de kleinhandelaars als de grootdistributie.”

systeem van de maaltijdcheques nog langer in stand moeten houden? Advocate Sandra Gobert: “Het komt er eigenlijk op neer dat twee privé-

bedrijven zich via dit systeem al jarenlang stevig verrijken op kap van de Belgische staat, lees de belastingbetaler. De over-

Komt uw privacy in het gevaar door de elektronische maaltijdcheque?

heid delegeert een bevoegdheid die ze zelf niet uitoefent aan twee bedrijven die daarmee flink hun zakken vullen. Die verschillende cheques zijn immers niets meer dan een fiscaal uiterst gunstige vorm van loon, waarop geen sociale zekerheid moet worden betaald. Het is dan ook totaal onlogisch dat een bedrijf dat bijvoorbeeld een aantal cheques ter waarde van 10.000 euro wil incasseren daarop 250 euro extra zou moeten betalen.”

Ook bij Unizo stellen ze het voortbestaan van het systeem zelf openlijk in vraag. “Oorspronkelijk waren die cheques bedoeld om werk-

Marketeers overal te lande wrijven zich nu al verlekkerd in de handen bij het

gevers die hun personeel een extraatje wilden gunnen wat meer ademruimte

idee dat ze toegang zouden krijgen tot een schat aan informatie rond het

te schenken, via een soort van fiscaal vrijgesteld loon. Vandaag merken we dat

koopgedrag van zowat 1,2 miljoen landgenoten uit de meest diverse sectoren.

een deel van dit voordeel eigenlijk wegvalt, omdat werkgevers ook aan de uit-

In de wetenschap dat de ‘elektronische maaltijdchequekaart’ gekoppeld zal

gevers van de maaltijdcheques nog extra kosten moeten betalen. Werkgevers

zijn aan een individuele rekening die beheerd wordt door de uitgevers van de

die hun personeel dit soort voordeel willen toekennen, zouden hen het totale

cheques, lijkt enige bezorgdheid daarover

bedrag net zo goed maandelijks kunnen storten, onder een specifieke fiscale

niet echt overbodig. “Daar heb je zeker een

code. Dat zou een pak kosten en heel wat administratieve rompslomp uitspa-

punt”, geeft Jan Vansevenant van de Privacy-

ren, zowel voor de handelaars als voor de bedrijven zelf. We hebben dat ook

commissie ook toe. “In theorie moet je als

al aan de minister gezegd, maar die speelt de bal door naar de sociale part-

gebruiker altijd toestemming verlenen om

ners, waar de vakbonden blijkbaar op de rem gaan staan uit vrees dat dit soort

informatie over je koopgedrag door te spe-

belastingsvoordeel op termijn te hoog zou gaan oplopen.” In regeringskringen

len aan bijvoorbeeld een direct marketing-

wordt ons bevestigd dat ook regeringspartijen CDH en PS – lees de excellenties

bedrijf. In praktijk zetten gebruikers vaak

Milquet en Onkelinckx – niet willen weten van een afschaffing van de maal-

al hun krabbel onder een toestemming om

tijdcheques. Ook zij zien daarin een graduele uitholling van het sociale zeker-

zowat alle persoonlijke informatie door te

heidssysteem en geven dus flink tegengas.

spelen aan Jan en alleman in ruil voor een gratis balpen. Het lijdt geen twijfel dat deze gegevens voor vele marketeers een ware goudmijn kunnen zijn om zogenaamde profielen op te stellen. Via die profielen kunnen bedrijven dan gerichte reclame doorsturen aan individuele consumenten. Wij kunnen wel

De elektronische maaltijdcheque: wat verandert er voor u? surf naar vacature.com/cheque


009_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:38

09 DUBBELCHECK

Wim en Sofie werken met passie, samen hebben ze een dochter Anaïs (3) en een zoon Arthur (2 maanden)

hij

Naam: Wim De Witte (41) Functie: Programmator bij het Internationaal Filmfestival Gent

zij

foto ISABEL PoUSSEt

Naam: Sofie De Mol (30) Functie: Lerares expressie en animatie aan het instituut voor verpleegkunde Sint-Vincentius

“Gelukkig hebben we onze ouders die met plezier op de kinderen passen”

“We leiden een geïmproviseerd leven, maar met twee kinderen moet er meer gepland worden”

“Mijn job bestaat vooral uit het bekijken van films. Dat doe ik niet alleen, het

“Ik heb psychologie gestudeerd en kon als coördinator bij vzw Cliniclowns

aanbod wordt verdeeld onder de leden van het programmacomité. Hun ad-

België aan de slag. Erg leuk, maar ik wilde liever met jongeren werken. Zes jaar

viezen leveren ze bij mij af en ik stel het uiteindelijke filmprogramma voor het

geleden heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. Ik sta nu in het vijfde,

festival op. Daar komt een pak administratief werk bij kijken. Vanaf augustus

zesde en zevende jaar BSO en TSO, en haal daar veel voldoening uit.”

wordt het hyperdruk: ik leid ook de it en ticketverkoop voor het evenement in goede banen.”

“Op school werken we met modules, mijn lesrooster verandert per semester. Wat dat geeft met twee kinderen, weet ik niet. Ik ben nog steeds in bevallings-

“Regelmatig staan er buitenlandse trips op de agenda. Ik geef vaste prik op de

verlof. Sowieso zal het meer organisatie vergen. Wim en ik leiden nogal een

filmfestivals van Rotterdam, Berlijn, Cannes en Karlovy Vary in Tsjechië. Daar

geïmproviseerd leven, we beslissen vaak dingen op het laatste moment.

is Sofie de laatste jaren mee naartoe gegaan. Ook nu we nog een extra kindje

Met één kind valt dat nog best te regelen, met twee zullen we moeten leren

hebben, zal ze me vergezellen. Ik vind het gezond om af en toe dingen met ons

plannen: dat wordt dé uitdaging. Het is niet ons sterkste punt, merken we ook

tweeën te doen. Gelukkig hebben we een goed vangnet: onze ouders wonen

in het huishouden. Wim doet de boodschappen, ik de was en de strijk maar

vlakbij en passen met plezier op de kinderen. We doen vaak beroep op hen

voorts doen we ook dat à l’improviste. Wie tijd en zin heeft, kookt en nu onze

want Sofie en ik zijn gebeten door toneel. Bij Theater Trac, het amateurgezel-

poetsvrouw tijdelijk out is, is het puzzelen om alles op orde te houden. Met de

schap waar we elkaar leerden kennen, zitten we nu ook in de raad van bestuur.

kinderen loopt het wel goed. Hij brengt ’s morgens Anaïs naar school, ik haal

Ik ga tegenwoordig twee keer per week repeteren, en Sofie heeft het druk met

haar op. En een babysit vinden is nooit een probleem: daarvoor kunnen we

de kindervoorstelling die ze uitwerkt. We gaan ook vaak samen naar theater

rekenen op onze ouders.”

kijken en houden er een ruime vriendenkring op na.” “Wim is vaak laat thuis. Hij zit nu in volle voorbereiding voor de première van “Ik geef toe dat ik best bang was dat we ons leven zoals we het gewoon waren,

een theaterproductie. Dat maakt dat ik er door de week regelmatig alleen voor

moesten laten schieten met een tweede baby. Maar dat blijkt best mee te val-

sta. Soms is dat lastig, maar de weekends maken veel goed. Ik vind het ook

len. Ik besef wel dat het voor het thuisfront niet makkelijk is in de hectische

geen probleem: zolang ik zie dat hij energie haalt uit zijn job en gelukkig is met

maanden voor het festival. Maar dat is nu eenmaal de impact die mijn job op

wat hij doet, steun ik hem volledig.”

mijn leven heeft, dat weet Sofie al heel lang. We hebben er nooit ruzie over, het

Nathalie Van Laecke •

hoort er gewoon bij.”

BALAnS

8

Werkuren 40 uur/week AVonD- en WeekenDWerk “Vanaf augustus werk ik haast zeven dagen op zeven.” oVeruren “Naar aanloop van het festival klop ik heel veel uren. Het is haast onmogelijk om ze allemaal bij te houden.” Woon-WerktrAject: “Van Oostakker naar het centrum van Gent ben ik een kwartier onderweg als het verkeer aan de Dampoort meevalt.” thuISWerk “Als ik thuis werk is dat vooral om films te bekijken of mails bij te werken.” MInDer Werken? “Neen”

BALAnS

8

Werkuren 20 uur/week voor de klas AVonD- en WeekenDWerk “Voorbereidingswerk en vergaderingen worden vooral ’s avonds ingepland.” oVeruren “Ja” Woon-WerktrAject “Ik ga met de fiets, een luxe. Van huis tot school ben ik exact twintig minuten onderweg.” thuISWerk “Ja, lesvoorbereidingen en verbeterwerk.” MInDer Werken? “Neen”


010_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:03

WERK & WERELD

‘Opgelet voor nijlpaarden, zwemmen op eigen risico’, prijkt er op bordjes aan de rand van het Tanganyika-meer. Lokale vissers duiken echter ’s ochtends vrolijk het meer in voor hun dagelijkse douche. Maar in een land als Burundi kan je maar beter niet enkele ledematen zien verdwijnen in de maag van een hongerig nijlpaard. Ziekenhuizen zonder dokters zijn er eerder regel dan uitzondering, apothekers dun gezaaid.


011_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:10

11

Hoogopgeleide Afrikanen voor Afrika: het failliet van een Belgisch beleid

De nieuwe Belgische beleidskeuze leek even eenvoudig als geniaal: stort niet langer geld in bodemloze Afrikaanse putten, maar betrek hoogopgeleide Afrikanen in Europa – de zogenaamde diaspora – actief bij de economische ontwikkeling van hun geboorteland. We trokken naar het straatarme Burundi, en stelden er vast dat de kloof tussen theorie en praktijk nergens zo diep gaapt als in Afrika.

De al vijftien jaar aanslepende burgeroorlog bracht het l and niet enkel economisch en sociaal op de rand van de afgrond, hij lag ook aan de basis van een massale hersenvlucht. Onder meer naar België, waar vandaag paradoxaal genoeg bijna evenveel apothekers van Burundese afkomst aan de slag zijn als in Burundi zelf. In de wetenschap dat de enige opleiding farmacie in het land al vijftien jaar geleden de deuren sloot, lijkt er ook niet meteen beterschap in zicht. Almaar meer gewiekste lokale handelaars do-

De bordjes aan de rand van het schitterende Tan-

ken de voorbije jaren in dat gat in de markt. Zij open-

ganyika-meer laten weinig aan de verbeelding over:

den met een rotvaart nieuwe ‘apotheken’ in Bujum-

“Opgelet voor nijlpaarden, zwemmen op eigen ri-

bura. Joseph Niyonzima, voorzitter van de nationale

sico”. Lokale vissers laten zich weinig gelegen aan

apothekersbond en eigenaar van de ‘Pharmacie la

die waarschuwing en duiken ’s ochtends vrolijk het

Différence’ in hartje Bujumbura – niet veel meer dan

meer in voor hun dagelijkse douche, maar de lokale

enkele dozen babyvoeding en drie wankele rekjes

expats die regelmatig naar de fraaie stranden afzak-

met medicijnen – is er het hart van in. “Die nepapo-

ken, weten wel beter. In een land als Burundi kan je

theken schieten hier als paddenstoelen uit de grond,

maar beter niet ziek worden, laat staan enkele lede-

maar geen kat op het ministerie van Gezondheid die

maten zien verdwijnen in de maag van een hongerig

daar wakker van ligt. De uitbaters – die doorgaans

nijlpaard of een overijverige krokodil. Ziekenhuizen

nog geen doosje aspirine van een laxeermiddel kun-

zonder dokters zijn er eerder regel dan uitzondering,

nen onderscheiden - doen ons, gediplomeerde apo-

en van de negentig gediplomeerde apothekers die

thekers, oneerlijke concurrentie aan met gesmok-

het land rijk is werken er driekwart in de hoofdstad

kelde en vaak ook valse geneesmiddelen. Een flink

Bujumbura. Burundi telt welgeteld één medische

gedeelte van de bevolking hier is straatarm en vaak

scanner, en het verhaal gaat dat enkel de vroegere

ook ongeletterd, en zij opteren dus systematisch

minister van Gezondheid die weet te bedienen.

voor de zogenaamd goedkopere apotheken.

RWANDA TANZANIA CONGO

BURUNDI AFRIKA

Burundi, een bevoorrechte partner voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking • Onafhankelijk van België sinds 1962 • Oppervlakte 27.000 km2 • Gemiddelde levensverwachting: 51 jaar • 9 miljoen inwoners • Alfabetiseringsgraad: 65%

FOTO TIM DIRVEN

...


012_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:32

WERK & WERELD

“Goed opgeleide mensen vanuit de diaspora helpen om definitief naar Burundi terug te keren, dat lijkt me op lange termijn veel zinvoller.” Jozef Smets, de Belgische ambassadeur in Bujumbura

...

Een doosje aspirine kost officieel 4 dollar, terwijl het ge-

Michel enkele jaren terug al tot een opmerkelijke koers-

middelde jaarinkomen rond 130 dollar schommelt. Daar

wijziging in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Nadat hij

hoeft geen tekening bij, niet? De gevolgen op gezond-

in mei 2008 op het Wereldforum voor Migratie en Ont-

heidsvlak zijn dramatisch: regelmatig vallen er doden

wikkeling al een warm pleidooi hield voor een grotere

omdat de mensen om het even wat slikken. Wanneer we

inbreng van de Afrikaanse diaspora, voegde hij zelf de

het ministerie van Gezondheid vragen om in te grijpen,

daad bij het woord. Datzelfde jaar werd het programma

vragen ze ons of we dan misschien het vrije ondernemer-

‘MIDA Grands Lacs’ boven de doopvont gehou-

schap willen beteugelen.”

den. MIDA staat voluit voor ‘Migration for Development in Africa’ en werd goed tien jaar terug in de stei-

Grote Meren-project

gers gezet door de Internationale Organisatie voor

Geen geld, te weinig lokale expertise, gebrekkige op-

Migratie (IOM). Vanuit de overtuiging dat vele duizen-

leidingen en massale hersenvlucht: het patroon loopt

den goed opgeleide Afrikanen in Europa betrokken wil-

als een rode draad doorheen tal van Afrikaanse landen

den en konden worden bij de economische opbouw

waar oorlog, wanbestuur en ontbering de voorbije de-

van hun land van herkomst. Met het Grote Meren-

cennia hele intellectuele elites richting Europa joegen.

project

Die vaststelling en het gegeven dat er ook in Brussel een

werking resoluut op de duizenden hooggeschoolde

belangrijke Afrikaanse diaspora leeft, inspireerde toen-

Congolezen, Burundezen en Rwandezen in ons land.

malig minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles

Het geld, ruim 3,8 miljoen euro in een eerste fase,

mikte

de

Belgische

ontwikkelingssamen-


013_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:46

13

Foto tIM DIRVEN

Zicht op ‘Pharmacie la Différence’ in hartje Bujumbura, één van de officiële apotheken. Die ondervinden zware concurrentie van nepapotheken die als paddestoelen uit de grond schieten en gesmokkelde en vaak ook valse geneesmiddelen verpatsen onder de prijs. kwam van de Belgische overheid, de selectie

schoolde apothekers en artsen tussen. “Dat is geen

werd door een gruwelijke burgeroorlog. Zij vestig-

en uitvoering van de projecten kwamen in handen

toeval”, klinkt het. “De enige apothekersopleiding in

den zich in België en bouwden hier een carrière uit.

van IOM en van de drie betrokken landen.

Burundi werd lange tijd volledig gefinancierd door

Toch is die goed opgeleide Burundese diaspora altijd

Begin dit jaar, ruim tweeënhalf jaar nadat het Bel-

de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Op een

geïnteresseerd gebleven in wat er in Burundi ge-

gische MIDA-project uit de startblokken schoot,

gegeven moment besliste men in België die oplei-

beurde. Niet in het minst omdat de situatie op vlak

hadden we in een grauwe buitenwijk van Charleroi

ding in Bujumbura stop te zetten, maar apothekers

van gezondheidszorg in mijn geboorteland almaar

een afspraak met Emmanuel Bamenyekanye. Een

in spe kregen wel de kans hun opleiding in België

dramatischer werd. Het probleem is dat die diaspora

apotheker van Burundese origine, en tevens de grote

te volgen. Zo ben ik hier zelf ook beland. Nogal wat

noch hier noch in Burundi zelf politieke steun kreeg

bezieler van de werkgroep “gezondheid” binnen de

Burundese apothekers die in België hun diploma

om haar steentje bij te dragen bij de heropbouw van

Burundese diaspora in ons land. Die telt zowat zes-

behaalden, zagen het achteraf niet meer zitten om

hun geboorteland. Persoonlijk ben ik al verschillende

duizend zielen, en daar zitten opvallend veel ge-

terug te keren naar hun geboorteland dat verscheurd

keren ter plekke poolshoogte gaan nemen, maar ik

...

150 miljoen euro

In de perIode 2010-2013 trekt BelgIë voor ontwIkkelIngssamenwerkIng een Budget van 150 mIljoen euro uIt voor projecten In BurundI.


014_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:51

WERK & WERELD

... voelde meteen dat de politieke machthebbers niet

ten. Het initiatief bleek een groot succes: 50 artsen,

maken om familie en vrienden met een bezoekje te

op die goed opgeleide Burundezen uit het buiten-

30 verplegers en 7 apothekers meldden zich aan om

vereren. Bovendien ontvangt pakweg een arts hier

land zaten te wachten. Zonder hun steun kan je bitter

voor enkele weken naar Burundi te trekken. In de we-

dan op vier weken een ‘onkostenvergoeding’ die zo-

weinig beginnen.”

tenschap dat vandaag 80 procent van alle Burunde-

wat even hoog ligt als wat een lokale arts in een heel

zen sterft zonder ooit een dokter te hebben gezien,

jaar verdient. Natuurlijk kan ik ook begrip opbren-

Gratis reisbureau

betekent dat al iets. “De contacten met ziekenhuizen

gen voor het argument dat goed opgeleide artsen of

In België lagen de kaarten sinds kort enigszins an-

en scholen in Burundi waren al gelegd, waarop we

apothekers van Burundese afkomst zich in België

ders. In theorie dan toch. Het Grote Meren-project

gingen aankloppen bij de Burundese regering om

geen twee maanden kunnen vrijmaken, maar waar-

waar Charles Michel zich een vurig pleitbezorger van

onze verplaatsingskosten te financieren met geld dat

om zouden we de diaspora dan niet op een andere

toonde, moest een forum worden voor de intellec-

ze in het kader van internationale ontwikkelingspro-

wijze proberen in te schakelen? Ik denk bijvoorbeeld

tuele en financiële elite uit die landen die in België

jecten ontvingen. Veel verder dan het kantoortje van

aan programma’s op vlak van e-learning – die vroe-

verblijft. Het zou hen toelaten om op gestructureerde

een lokale ambtenaar die zich met de diaspora in het

ger wel bestonden – maar die door MIDA intussen zijn afgevoerd.”

wijze hulpprojecten in Burundi, Rwanda of Congo

buitenland zou bezighouden zijn we nooit geraakt.

op poten te zetten. Emmanuel Bamenyekanye: “In

Toen we vervolgens ook hier bij minister Charles Mi-

praktijk was het voor de Belgische regering ook een

chel gingen aankloppen met dit toch al vrij concrete

“Een tweede pijnpunt zijn de lokale projecten zelf.

handig instrument om zich van een aantal lastige

project, kregen we daar te horen dat we daarvoor dan

Die worden voorgesteld en geselecteerd door de lo-

Congolezen in Brussel te ontdoen. Stop ze wat centen

maar bij IOM moesten gaan aankloppen. Alle initia-

kale overheid en door IOM Brussel, maar persoonlijk

in hun handen, en stuur hen terug naar hun geboor-

tieven vanuit de diaspora moeten voortaan immers

zijn we lang niet altijd overtuigd van de grote toege-

teland, iets in die aard. Daarnaast gingen nogal wat

via het MIDA-project passeren. Waarna we bij IOM in

voegde waarde daarvan. Met die kritiek staan we ove-

arme sloebers uit de diaspora IOM ook als een gratis

Brussel dan te horen kregen dat het ons vrij stond ons

rigens niet alleen, maar blijkbaar volstaat dat niet om IOM in Brussel op andere ideeën te brengen. Neem

reisbureau beschouwen, dat hen de kans bood regel-

in te schrijven voor één van hun eigen projecten. Ein-

matig naar hun geboorteland terug te keren en daar

de verhaal dus, en of we ooit nog eens zoveel hoogge-

nu de steun aan het psychiatrische ziekenhuis van

nog gratis te logeren ook. Net die mensen beschikten

schoolden van Burundese origine bereid gaan vinden

Kamenge, hier in een buitenwijk van Bujumbura: dat

doorgaans niet echt over die expertise waar ze in Afri-

hun vakantie op te offeren, is hoogst twijfelachtig.”

project loopt al verschillende jaren, maar de meerwaarde daarvan ontgaat me nog altijd.”

ka op zaten te wachten. Omgekeerd ging IOM hier dan wel op zoek naar ervaringsdeskundigen in ver-

Onkostenvergoeding

schillende domeinen, maar als die dan eerst enkele

Het verhaal klinkt Jozef Smets, de Belgische ambas-

Hoogst merkwaardig toch, dat de Belgische regering

maanden en nu vier weken (één van de inschrijvings-

sadeur in Bujumbura, niet eens zo verrassend in de

het hele MIDA-project wel financiert, maar tegelijk

criteria voor MIDA-projecten, nvdr) in Afrika moeten

oren. “Er keren de laatste jaren stilaan meer en meer

zelf geen projectvoorstellen kan indienen. Terwijl

blijven, dan weet je vooraf dat weinig artsen of apo-

Burundezen uit Europa terug naar hun geboorteland.

pakweg de attachés voor ontwikkelingssamenwer-

thekers die hier een gezin en praktijk hebben zich zo

Een aantal onder hen slaagt er daadwerkelijk in een

king in de Belgische ambassades in Bujumbura,

lang kunnen vrijmaken. Last but not least is er nog

mooie positie te bemachtigen, maar daar tegenover

Kigali of Kinshasa toch redelijk goed geplaatst zijn

het financiële aspect: zelf had ik me aangemeld om

staan ook nogal wat mislukkingen en frustraties. Niet

om de lokale noden te kunnen inschatten. Ambassa-

twee weken lang les te geven in een paramedische

in het minst omdat ze hier vaak niet de omkadering

deur Jozef Smets: “De kritiek vanuit de ambassades

school in Burundi. MIDA betaalde me daarvoor 750

en steun krijgen die ze verwachten of die hen beloofd

hier op de criteria en de uitvoering van het MIDA

euro, maar heel die reis heeft me minstens 3.000 euro

was. Er loopt hier dus wel wat fout, en als ik met col-

‘Grote Meren’ is niet nieuw, maar helaas hebben we

gekost omdat ik intussen zelf een andere apotheker

lega-ambassaseurs uit Rwanda en Congo praat, merk

zelf geen vinger in de pap. Ik vraag me echt af of we

moest betalen om me hier te vervangen. Hoeveel

ik dat ik met die vaststelling niet alleen sta.”

niet eerder moeten bekijken hoe we goed opgeleide

hoogopgeleide Afrikanen zal je onder die voorwaar-

Kathelyne Craenen, attaché voor ontwikkelingssa-

mensen vanuit de diaspora kunnen helpen om defi-

den bereid vinden om hun expertise een tijdlang ter

menwerking op de ambassade in Bujumbura: “Oor-

nitief naar hier terug te keren. Dat lijkt me op lange

beschikking te stellen?”

spronkelijk mikte het MIDA-programma op goed op-

termijn veel zinvoller en efficiënter. Vandaag lukt dat

Eind 2009 organiseerde de Burundese apotheker in

geleide Burundezen die voor enkele maanden vanuit

doorgaans niet, omdat ze hier van het kastje naar de

Charleroi zelf een groot symposium voor Belgische

Europa naar hier kwamen afgezakt. Vandaag heeft

muur gestuurd worden en op de koop toe op allerlei

Burundezen uit de gezondheidssector die bereid

MIDA wat ons betreft meer weg van een reisbureau:

praktische problemen botsen. Neem nu de onder-

waren hun jaarlijkse vakantie op te offeren om in

vanuit Europa komen Burundezen voor drie tot vier

wijsproblematiek: de kinderen van Burundezen die

Burundi opleidings- en vormingsprojecten op te zet-

weken naar hier, waar ze dan dankbaar gebruik van

jarenlang in België gewoond hebben, kunnen hier


015_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:12

15

Joseph Niyonzima, voorzitter van de Burundese apothekersbond: “Ons ministerie van Gezondheid ligt niet wakker van een goeie

meestal niet terecht op de Belgische school omdat

Dat leidde toen al regelmatig tot flink wat wrevel,

die school peperduur is. Wat is dan het alternatief?

omdat niet alle professoren en artsen hier even en-

Lokaal onderwijs, dat van bijzonder laag niveau is.

thousiast waren over de komst van hoogopgeleide

Zoiets is voor vele hooggeschoolden uit Europa echt

landgenoten uit België, die ze in de eerste plaats als

een afknapper.”

concurrenten zagen. Vandaag zijn de projecten een

IOM opende intussen zelf ook een kantoortje in Bu-

stuk praktischer en concreter – landbouw, medische

jumbura. De nieuwe vertegenwoordiger daar – die

opleidingen, noem maar op – en lopen ze doorgaans

jarenlang verantwoordelijk was voor het MIDA-

maar over enkele weken. Omdat we ondervonden

programma in West-Afrika – liet intussen zelf ook al

hebben dat het anders haast onmogelijk is om goed

uitschijnen dat het ‘Grote Meren’-programma voor

opgeleide specialisten uit Europa te laten overko-

flink wat verbetering vatbaar was. “Ik hoop dat er

men. Samen met u kan ik enkel maar vaststellen dat

dan eindelijk ook eens naar onze kritiek zal geluis-

we flink wat geld en energie stoppen in het mobili-

©THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

gezondheidszorg.” Opmerkelijk: in België zijn er paradoxaal genoeg bijna evenveel apothekers van Burundese afkomst aan de slag als in Burundi zelf.

Minister Chastel reageert (niet): “I know nothing”

terd worden, want tot nog toe verliep de dialoog met

seren van de diaspora in Europa en in de selectie

IOM bijzonder stroef”, aldus nog Jozef Smets. “Op de

van geschikte projecten hier ter plaatse, maar dat

Olivier Chastel, die enkele maanden terug

koop toe krijgen we als enige financier ook amper

de Burundese autoriteiten zelf vaak op de rem gaan

Charles Michel opvolgde als minister van Ont-

toegang tot de projecten zelf en vallen onze opmer-

staan. Zodat er op het terrein inderdaad niet al te veel

wikkelingssamenwerking, wilde zelf niet reage-

kingen doorgaans in dovemansoren. Ook bij de Bu-

beweegt, al enkele jaren lang. Dat is onbegrijpelijk

ren op de reportage. Erwin De Wandel, adviseur

rundese overheid trouwens. Om je nog één voorbeeld

als je nagaat hoeveel goed opgeleide Burundezen in

op het kabinet-Chastel, benadrukt dat het MIDA-

te geven: wat voor zin heeft het om in juli en augustus

West-Europa staan te popelen om hier hun steentje

programma de voorbije jaren al enkele malen

professoren vanuit België naar hier te laten overko-

bij te dragen. Tegelijk vrees ik dat de verwachtingen

grondig werd geëvalueerd en bijgestuurd. “Kri-

men, wanneer de universiteiten gesloten zijn? Vorig

hier naar de diaspora toe soms te hooggespannen

tiek vanuit de ambassades wordt indien nodig

jaar liep er nochtans zo’n project. We hebben dat in

zijn: wanneer iemand bereid is om hier een maand

ook overgemaakt aan OIM, maar dit uiteraard

Brussel ook aangekaart, maar het bleef daar oorver-

van zijn vakantie op te offeren, dan vind ik dat al

zonder te vervallen in micromanagement”, klinkt

dovend stil. Niet dat we vinden dat het hele MIDA-

heel wat.”

het. Het feit dat een heel concreet project van

programma daarom maar geschrapt moet worden,

de Burundese diaspora in ons land op geen fi-

maar een grondige bijsturing is absoluut noodzake-

De onverbloemde kritiek op de weinig opbouwen-

nanciële steun kon rekenen vanuit de bilaterale

lijk. En het lijkt me geen overbodige luxe om de im-

de, lees soms zelf ronduit negatieve, houding van

ontwikkelingshulp, ligt volgens De Wandel aan

pact en toegevoegde waarde van projecten die vanuit

de Burundese regering naar de diaspora toe vingen

de Burundese autoriteiten.

Brussel worden opgezet achteraf ook minstens even

we ook bij andere Burundese gesprekspartners op. Al werden er ook hardop vragen gesteld bij het be-

”Als Burundi zelf vraagt om de diaspora

leid van de toenmalige Belgische minister van Ont-

te steunen, zal dat ook gebeuren.” Merk-

Verwachtingen te hooggespannen

wikkelingssamenwerking, Charles Michel. “Het is

waardig toch, hoe het blijkbaar de Burundese

Als er iemand goed geplaatst is om de potentiële in-

wel heel gemakkelijk om eerst een grotere inbreng

autoriteiten zijn – die vaak niet echt zitten te

breng van hoogopgeleide ‘Belgische Burundezen’ in

van de Afrikaanse diaspora te bepleiten en de bal

wachten op goed opgeleide lastposten uit België

hun land van herkomst te bekijken, dan moet het wel

vervolgens systematisch door te spelen naar IOM

– die mee bepalen hoe het Belgische ontwikke-

Epimaque Ntirushwubwenge zijn. Jarenlang woonde

en zelf geen enkel initiatief te steunen. Voor het

lingsbudget wordt besteed.

op het terrein na te gaan.”

hij zelf in de buurt van Namen, maar sinds kort be-

‘Grote Meren’-project heeft België goed 3,8 miljoen

trekt hij een naar Afrikaanse normen behoorlijk goed

euro uitgetrokken. Het is een illusie te denken dat

uitgerust kantoortje in hartje Bujumbura. Als lokale

je daarmee snel eventjes de Congolese, Rwandese

coördinator - lees officieuze verbindingsofficier met

en Burundese diaspora in Brussel kan mobiliseren.

de lokale regering - voor het MIDA-programma. Ook

Waarom weigert de officiële bilaterale ontwikke-

hij maakt verrassend genoeg flink wat kritische kant-

lingssamenwerking in België met de diaspora samen

tekeningen bij het hoge verwachtingspatroon naar

te werken? Als het de Belgische regering echt me-

de diaspora toe.

nens is wat betreft een grotere rol van de diaspora in

“Enkele jaren terug mikte het MIDA-programma

het ontwikkelingsbeleid, dan zou dat toch de logica

vooral op academische samenwerkingsprojecten.

zelf moeten zijn?”

TEKST FILIP MICHIELS, BURUNDI FOTO TIM DIRVEN DEZE REPORTAGE KWAM TOT STAND MET DE STEUN VAN


016_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:23

SALARISWATCHER

foto isabel pousset

1.410 euro netto als lichtadviseur

Naam: Liselotte Vermeire

“In de elektrotechnische groothandel waar ik werk,

Dure hobby’s hou ik er niet op na: lopen doe ik gratis, ik

Leeftijd: 38

adviseer ik klanten en installateurs inzake verlichting.

zit op danscursus (90 euro per kwartaal) en kooklessen

Diploma: Binnenhuisarchitectuur

Ik heb een voltijds contract, maar met twee jonge kin-

kosten me ongeveer 15 euro per keer, maaltijd inbegre-

aan de Hogeschool Gent

deren kies ik ervoor om woensdag tijdskrediet op te

pen. Voorts proberen mijn vriend en ik twee keer per

Burgerlijke staat: Samenwonend

nemen. Met mijn salaris ben ik tevreden. Dat was bij

jaar op weekend te gaan en tijdens de zomervakantie

Functie: Lichtadviseur/bediende bij Lagrange

mijn vorige job niet het geval, het was één van de rede-

gaan we op reis met het gezin, maar dan doen we geen

Netto maandsalaris: 1.410 euro

nen waarom ik er ben weggegaan. Bovendien zijn mijn

zotte kosten.”

Extralegale voordelen: Fietsvergoeding,

kosten een pak lager. Vroeger moest ik dagelijks naar

maaltijdcheques en groepsverzekering

Brussel, nu kan ik met de fiets naar het werk.”

Opslag het voorbije jaar: “Neen” Sparen: “Neen” Beleggen: “Neen”

Nieuw fornuis: 1.600 euro “Ik ben dol op koken, maar al mijn hele leven heb ik in

Eigen huis: 1.000 euro per maand

huizen gewoond met een kleine keuken. Vorig jaar heb-

“Mijn vriend en ik hebben een eigen huis. Voor de ver-

ben we dus bewust gekozen om te investeren in een

bouwingen die we vorig jaar deden, hebben we extra

mooie, ruime keuken. De kroon op het werk is ons nieuw

geleend. De afbetaling van beide leningen neemt de

gasfornuis van Smeg. Via mijn werkgever kon ik bij de

grootste hap uit ons budget: ongeveer 1.000 euro per

aankoop van een korting profiteren, we hebben slechts

maand. Al hinken onze uitgaven voor eten en drinken

1.600 euro betaald.” Nathalie Van Laecke •

niet ver achterop. Ik doe de boodschappen bij Colruyt en geef er wekelijks 150 euro uit. Met wat we daarnaast nog spenderen bij de bakker, de slager en de groentewinkel, zitten we al gauw aan 800 euro per maand.

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris


017_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:42

17 PUBLIEKE OPINIE

derwerp’ aan bod komt. Vooral die eerste getuigenis

geen absoluut recht is, en suggereert dat sommigen

vond ik indrukwekkend en taboedoorbrekend: een

te ver gaan: dat getuigt van een ongelooflijke arro-

koppel dat noodgedwongen zonder kinderen door

gantie. reactie via website •

het leven gaat, maar daar ook de voordelen probeert uit te puren. Voorts blijkt dat de keuze om open kaart te spelen op het werk, afhangt van veel factoren zoals het karakter van de betrokken persoon, maar vooral ook de relatie met je directe baas. Als die relatie koel en afstandelijk is, dan lijkt het me beter om te zwijReacties op coverstory van vorige week: ‘Op de agenda: werken aan kinderen’

Taboedoorbrekende getuigenissen

onze familie is er ook een koppel dat al jaren tevergeefs probeert aan een kind te geraken. Er wordt nooit open over gepraat op familiefeesten, en dat zorgt voor akelige stiltes als het ‘kindjes maken-on-

Ok, die man heeft misschien iets gemakkelijker spre-

gen, ook al zorgt dat voor veel praktische problemen

ken omdat hij twee kinderen heeft, waarvan één via

indien je midden in een vruchtbaarheidsbehande-

in-vitro, maar hij heeft wel gelijk: geen enkel recht is

ling zit. Lieve Vlaeminck, via e-mail •

absoluut, ook dat niet op eigen kinderen. Als het echt niet lukt, moet je je daarmee verzoenen, en de vraag hoever je kan ingrijpen in Moeder Natuur mag ze-

Ijzersterk verhaal over die koppels met een onvervulde kinderwens en de impact op hun carrière. In

Geen enkel recht is absoluut

Arrogante reactie van derde getuige

ker gesteld worden. Ik ken een koppel dat al tien jaar probeerde kinderen te krijgen, uiteindelijk strandde de relatie omdat ze er allebei aan kapot gingen. Is dat

Iemand die een kind gekregen heeft via in-vitroferti-

dan zoveel beter? Proficiat trouwens aan Vacature

lisatie en dan aan anderen zegt dat kinderen krijgen

met dit verhaal. reactie via website •

POLL

Een brede talenkennis bij uw zoektocht naar werk blijft een groot pluspunt, wat Vic Van Aelst (N-VA) ook moge beweren.

Deze week vroegen we hoeveel talen u spreekt. Enkel mijn moedertaal 1% Mijn moedertaal en 1 vreemde taal 4%

Mijn moedertaal en 2 vreemde talen 28,% Mijn moedertaal en 3 vreemde talen 37% Mijn moedertaal en 4 of meer vreemde talen 30%

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr 1 op 5 werknemers verlaat jaarlijks zijn werkgever

PersoneelsverlooP in cijfers

(CIjfErs OVEr 2010, IN % VAN dE tOtALE stEEKPrOEf AAN wErKNEmErs)

vrijwillig verlooP ToTaal wAArVAN: OPzEg dOOr wErKNEmEr ToTaal verlooP wEdErzIjds AKKOOrd 19,3% EENzIjdIgE wIjzIgINg dOOr wErKNEmEr onvrijwillig verlooP ToTaal wAArVAN: CONtrACtBrEUK OPzEg dOOr wErKgEVEr drINgENdE rEdEN EINdE tIjdELIjK CONtrACt OVErmACht fAILLIssEmENt BrUgPENsIOEN OVErLIjdEN (BrON: PErsONEELsVErLOOP IN COLLECtIEf ONtsLAg dE PrIVésECtOr, sECUrEx, APrIL 2011)

7,8% 5,5% 2,1 0,2% 11,3% 3,3% 2,3% 0,5% 3,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,1% 0,02%

1op 5 werknemers (19,3%) gaat jaarlijks weg bij

horeca, haarkappers, tuinbouw en uitzendarbeid kam-

zijn werkgever, aldus een studie op basis van

pen het meest met werknemers die zelf opstappen.

gegevens over 85.996 Belgische werknemers van het Sociaal Secretariaat van Securex.

Omgekeerd werd in 2009 maar liefst 12,7% van

Sinds eind 2008 waren werknemers veel minder

de werknemers aan de deur gezet. Het ‘onvrijwillig

scheutig om weg te gaan bij hun werkgevers. In

verloop’ daalde in 2010 naar 11,3%. Dat blijft hoog.

2009 bedroeg het vrijwillige verloop 6,6%. Intus-

De voorbije jaren lag het gemiddelde iets onder 10%.

sen is die trend omgeslagen. Vorig jaar steeg het

U loopt het grootste risico ontslagen te worden in de

vrijwillige verloop naar 7,8%. De voorbije tien jaar

volgende sectoren: schoonmaak, textiel, landbouw,

schommelde het tussen 6% à 8%. De sectoren

hotelwezen en de zelfstandige kleinhandel. (EV)


018_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:52

ACTUA

De regering van ‘lopende zaken’ was iedereen te vlug af: het koninklijk besluit met de loonbeperking was er voor men er erg in had. Bedrijven die hun mensen iets meer willen geven, zullen heel creatief uit de hoek moeten komen. Volgens Knack ‘wordt 2011 het jaar van salarisklim’. Op basis van een loonstudie van het adviesbureau Berenschot schrijft het blad dat vele werknemers weer opslag kunnen verwachten. De collega’s van het zakenblad Trends titelen dan weer dat een ‘reële loonstijging in 2011 uitgesloten is’. Inderdaad, door de nieuwe loonnorm die de regering ruim een week geleden publiceerde, is er weinig ruimte voor

Nieuwe loonnorm remt uw salarisverhoging deels af

loonstijgingen.

Uw loon in een korset

Het nieuwe koninklijk besluit (KB) kwam als een donderslag bij heldere hemel. “Vele spelers hadden verwacht dat de regering niet zou tussenkomen omdat ze in ‘lopende zaken’ is”, analyseert Bart Vanschoebeke, advocaat van het bureau Claeys & Engels. “Daarom waren wij verbaasd toen er op 25 maart een ontwerp van koninklijk besluit klaar lag en naar de koning gestuurd werd ter ondertekening. De hele ministerraad, dus ook de socialistische eminenties, had dit KB goedgekeurd. Op 1 april stond het al in het Staatsblad en was het wet. De regering heeft snel ingegrepen en is verder gegaan dan bij vroegere tussenkomsten toen de normen indicatief waren. Nu is de loonnorm bindend.”

0,3 reële loonstijging De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had 3,9% voorop geschoven voor de barema- en de indexverhogingen over twee jaar, plus 0,3% reële loonstijging; dus samen 4,2%. De regering heeft zich hierop gebaseerd: ze geeft geen indexverwachtingen, maar bepaalt als reële stijging van de loonkosten voor een bedrijf 0 procent voor 2011 en 0,3% voor 2012. “Voor dit jaar verwachten sommige sectoren twee indexsprongen. Door de stijgende inflatie ziet het er naar uit dat de automatische indexering boven 5% zal uitkomen”, schat Bart Vanschoebeke. “Die zullen zonder probleem doorgerekend worden aan de werknemers. Ook de baremaverhogingen die vastliggen in de cao’s en in individuele overeenkomsten, kunnen uitgevoerd worden.” Nieuwe systemen invoeren of toepassen mag dan weer niet. Omdat de index volledig van kracht blijft en de baremaverhogingen doorgaan, is de loonnorm dus geen ramp voor de werknemers. De gewone werknemer behoudt dus grotendeels zijn koopkracht, wat een grotere loonstijging betekent dan in vele buurlanden. Hoe moet die reële loonblokkering nu becijferd worden? Voor het hele bedrijf of per individuele werknemer? Bart Vanschoebeke: “Dit is niet zo duidelijk. Een bedrijf moet wellicht de loonkosten over 2009 en 2010 nemen en daar het gemiddelde per werknemer van berekenen. Zo komt het tot gemiddelde loonkosten die dit jaar niet mogen aangroeien en volgend jaar met +0,3%. Bijvoorbeeld, als een bedrijf


019_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:06

19

in 2009 en 2010 hoge bonussen heeft toegekend, kan het die in 2011 fors beperken en de gecreëerde ruimte gebruiken om hier en daar een salaris te verhogen. Dat mag. De werkgever moet er alleen op letten dat de globale loonkosten van zijn bedrijf onder controle blijven.” De wet op de loonmatiging uit 1996 voorziet wel enkele uitzonderingen. Bepaalde werknemersparticipaties in cash of aandelen en de bijdragen voor de sociale pensioenplannen vallen buiten de loonnorm. Als de werkgever extra voordelen toekent in dergelijke pensioenplannen, worden die niet aangerekend op zijn marge. Ook nieuwkomers ontspringen logischerwijze de dans. Hun salaris valt buiten de nieuwe loonnorm. “Heel veel klanten, werkgevers meestal, klagen omdat ze na de crisisjaren eindelijk over de financiële middelen beschikken om loonsverhogingen toe te kennen. Ze willen die gebruiken om trouwe en essentiële medewerkers te belonen en aan zich te binden. Nu kan dat niet of ze dreigen de loonnorm te doorbreken”, aldus Bart Vanschoebeke. “Ze zitten de komende twee jaar in een korset en begrijpen dat niet. In de filialen van multinationale bedrijven zucht men: hoe krijgen we dit verkocht aan onze hoofdkwartieren in Amerika en Duitsland nu daar salarisplannen met wereldwijde impact en verhogingen zijn goedgekeurd? En hoe leg je uit dat indien er dit jaar een herstructurering is met een sociaal plan, vervat in een cao, waardoor door de ontslagpremies de loonkosten tijdelijk verhogen, het plan eigenlijk niet bestaat? Want het is absoluut nietig.”

Vermaledijde bonussen Alle bonussen, zelfs de superbonussen van topmanagers, vallen onder de loonnorm, op voorwaarde dat het een element van de loonkosten betreft. De manager moet dus het statuut van werknemer hebben. Is die zelfstandige of werkt die via een vennootschap, dan kan hij vrij gemakkelijk aan de loonnorm ontsnappen. Bart Vanschoebeke: “Indien de onderneming in 2009 en 2010 veel bonussen heeft toegekend, kan ze die gedeeltelijk afschaffen en andere parafiscaal interessantere voordelen toekennen. Op die manier kan de onderneming een marge creëren om hier en daar toch een verhoging toe te staan. De werkgevers zullen dit jaar sowieso creatiever moeten omgaan met de brede waaier aan extralegale voordelen. Ik vermoed dat technieken die in onmin geraakt zijn, weer de kop zullen opsteken. Zoals werknemers meer laten participeren in het kapitaal van de onderneming of de dure bonussenplannen vervangen door de goedkopere bonuspensioenplannen.”

“De werkgevers zullen dit jaar creatiever moeten omgaan met de brede waaier aan extralegale voordelen.” Advocaat Bart Vanschoebeke, Claeys & Engels

Als werknemers en werkgevers een sociaal akkoord sluiten dat grotere loonstijgingen voorziet dan de loonnorm, is dat akkoord in principe onwettelijk. Maar de wet voorziet enkel in een sanctie wanneer de overschrijding van de loonnorm het gevolg is van overeenkomsten op nationaal, sectoraal of ondernemingsvlak. Een overschrijding van de marge door een eenzijdige toekenning van gigantische bonussen kan op zich niet leiden tot een sanctie. “De wet is zo lek als een zeef”, weet een andere jurist. “De gaten zijn groter dan de kaas, als is het maar omdat onduidelijk is wat de loonkosten precies inhouden en hoe je de loonnorm precies moet berekenen.

...


020_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:24

JUNKBOX

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

... Over de periode 1997-1998 was er eveneens een dwingende loonnorm van 6,1 %, inclusief index- en baremaverhogingen. Alhoewel er dan naar verluidt een aantal pv’s zijn opgesteld, is er niet één die tot ver-

Ai Weiwei is weg. Nog altijd. Twee weken geleden werd de Chinese kunstenaar tegengehouden op de luchthaven van Peking. Sindsdien is hij zoek. Niemand heeft nog iets van hem gehoord.

volging leidde. Er zijn dus geen administratieve geldboetes opgelegd.”

Het Merkel-effect Vandaag is Guy Cox, de man die in 1996 de kabinetschef was van Miet Smet, directeur-generaal van de afdeling ‘collectieve arbeidsbetrekkingen’ van het ministerie van Tewerkstelling. Hij mag uitvoeren wat de regering besliste. Dit is geen cadeau: er worden vele akkoorden afgesloten die allemaal moeten gecontroleerd worden of ze al dan niet strijdig zijn met de wet. Daarnaast staat er in de wet ook een ‘bijsturingsmechanisme’ indien na één jaar blijkt dat de loon is overschreden voor de hele Belgische economie. Maar dat is nog nooit toegepast. “De loonnorm is dus een verkeerd instrument om de lonen echt in toom te houden. Je kan er politiek en moreel alle kanten mee op”, aldus een sociaal onderhandelaar. Er zijn dus flink wat conflicten op komst naar aanleiding van de loongesprekken in de sectoren en de bedrijven die nu op gang worden getrokken? “Dat zou je verwachten”, horen we bij de vakbonden. “Maar de administratie ‘Tewerkstelling’ heeft al laten verstaan dat

En de Chinezen doen alsof ze gek zijn. Ai heeft zijn belastingen niet netjes

akkoorden die echt over de schreef gaan, niet goedgekeurd zullen

betaald, zeggen ze. Terwijl iedereen wéét wat hij écht heeft gedaan. Hij heeft

worden. De paritaire comités hebben het ordewoord gekregen om de

gezegd dat de economie van China groot geworden is op de rug van de Chine-

wet te respecteren.”

zen. En hij heeft gezegd dat Chinese arbeidskrachten zwaar worden uitgebuit. Zwijgen moeten ze en werken, dat heeft Ai Weiwei gezegd. Zoiets mag na-

Na de uitval van de Duitse bondskanselier Angela Merkel tegen het

tuurlijk niet van China. En dus is Ai Weiwei weg, terwijl hier niemand nog durft

Belgische indexsysteem, beseft de Wetstraat dat ook in ons land de

lezen wat er op de achterkant van zijn telefoon staat. +++ Made in Germany,

lonen in toom moeten gehouden worden. “Europa heeft de politici

zou dat kunnen? Daar werken ze toch ook hard. Of toch harder dan hier. Of

duidelijk gemaakt dat een loonstijging groter dan de toename van

toch meer dan hier. De Oeso heeft het uitgerekend. Belgen houden gemiddeld

de economische productiviteit niet meer kan. En dat was de voorbije

5,4 uur vrije tijd over per dag. Blijven over: 7 uur en 7 minuten om te werken.

jaren wel het geval dankzij de index”, horen we van een politicus.

Dat zijn 18 minuten minder dan de Duitsers. Blijkt dat Mexicanen de

“Binnen het ACV groeit het besef dat, als de lonen weer de pan

meeste uren kloppen, bijna 10 per dag.

uitswingen, het gedaan is met de Belgische index. En dat wil de chris-

In Japan zitten ze aan 9 uur. Over China zegt

telijke vakbond vermijden. Daarom moeten de nieuwe loonakkoorden

het Oeso-onderzoek niets. Toen de enquêteurs

de stijging in de hand houden.”

belden, nam niemand de telefoon op. Wellicht. In ieder geval hebben sociologen zich gehaast om te

Hebben de vakbonden zichzelf in de voeten geschoten, door het

zeggen dat véél werken niet hetzelfde is als hárd

Interprofessioneel Akkoord (IPA) te verwerpen? Met het IPA dat op

werken. België is één van de meest productieve

tafel lag, hadden ze in de sectoren en de bedrijven meer onderhande-

landen ter wereld. En in Mexico hebben ze gewoon geen verstand van effici-

lingsruimte om iets uit de brand te slepen.

entie. +++ In Ulaanbaatar wel. Efficiëntie bedoel ik. Want met Ulaanbaatar

“Heel dit verhaal heeft vele dubbele lagen”, getuigt een kenner van het

gaat het erg goed. Ulaanbaatar is de hoofdstad van Mongolië en

sociaal overleg. “In dit onderhandelingsspel wordt er veel meer beslist

Ulaanbaatar is het nieuwe paradijs. De grond zit vol koper.

vanuit de buik dan vanuit tactische berekeningen. Daarom zou je den-

De grond zit vol steenkool. Mijnbouwers staan te duwen en te trekken om als

ken dat de vakbonden zich lelijk misrekend hebben.”

eerste hun schop te steken in Ulaanbaatar. De Mongoolse beurs piekt gelijk een wilde. Op straat stikt het intussen van de Range Rovers en Porsche Cayennes.

Al lachen de vakbonden waarschijnlijk in hun vuistje, want de wel-

Sukhbaatar Square is the place to be. Met filialen van Louis Vuitton en Armani.

vaartsaanpassing van de sociale uitkeringen en de vervangings-

Op de trappen van het parlement zit overigens een zeer dikke Djengis Kahn. De

inkomens, die bovenop de index komt en die binnen het IPA op 60%

Mongolen hebben voor zijn standbeeld bepaald niet op een grammetje brons

was gezet, is door de regering opgetrokken naar 100%. Hier hebben de

gekeken. Enfin, wij moeten dringend op zakenreis naar Ulaanbaatar. Qatar

vakbonden hun grote vis binnengehaald. Erik Verreet •

heeft zijn beste tijd gehad. Om nog te zwijgen over Dubai. An Olaerts •


021_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:37

21 COLUMN door An Olaerts

De schuif is uit. Ladeloos is in. Vergeet de lessenaar met opklapblad. Dingen opbergen in je bureau is démodé. Iets uit de lagere school. Rekenschriften links, taalboeken rechts, pennendoos in het midden. Of nog erger, een stempelmolentje in de bovenste lade, samen met de Tipp-Ex, de paperclipmagneet en een stinksponsje om niet aan postzegels te hoeven likken. Wie het kent is van de belegen soort, een oude taart. Nieuwe kantoren hebben clean desks, strakke benches met niks. Een kabelgoot, dat is alles. En als je ergens werkt waar men méé is met de tijd, héb je helemaal geen bureau. Dan ga je gewoon zitten waar plaats is, op je flexplek. Het is een teken van moderniteit. Het is een bewijs van veerkracht in het koppetje. Bovendien krijgt het kantoor er een frisse aanblik van. Slonzigheid leidt de aandacht af van

VACATURE.COM

Wie lost de politieke crisis op? 16 politici en hun cv Lees het op vacature.com/politiek

KLAAS VERPLANCKE

de essentie. Leeg en kaal is goed voor de focus. Je wordt er vanzelf productief van.

“Wee de onverlaat die durft zweren bij de clean desks van het moderne kantoor.”

Maar dat is zonder Karen gerekend. Karen vertrekt thuis een kwartier vroeger om als allereerste op kantoor te zijn. Karen wil namelijk niet onder de airco zitten. Zij heeft het namelijk in haar schouders en van kou krijgt ze het nog meer in haar schouders. Ken je het type? Zo’n type is Karen. Zo’n type dat mét oogcontact harder begint te lopen op een terras om rap het tafeltje in te pikken waarvan jullie allebei weten dat jij het als eerste had gezien. Zo’n type dat ook in een overvolle trein altijd bij het raam zit met haar boekentas op de zetel.

De 25 grootste rekruteerders van het moment Lees het op Vacature.com/rekruteerders

Werken in de media: de nadelen, de salarissen en de vacatures Lees het op vacature.com/media

Enfin, niemand heeft op kantoor een vaste plaats, behalve Karen. Ze zit helemaal achteraan met haar rug tegen de muur. Zo kan ze de hele dag naarYunomi surfen. Karen is immers redactrice bijYunomi. Ze schrijft berichten over cake, thrillers en assertiviteit. Op die manier is Karen een inspiratiebron voor duizenden Yunomi’s. Bij Yunomi weet niemand dat Karen in het écht zo sympathiek niet is. De scène die ze maakte toen iemand op haar plaats ging zitten, is legendarisch. Ze sloeg Erik bijna de kop in toen ze hém op háár plaats aantrof. De woede was ver, ver voorbij de cake, de thrillers en de assertiviteit op Yunomi. De flexplek bleek ineens gewoon een geval van inbeelding. Sindsdien heeft Karen haar territorium gemarkeerd. Waar bevers naast hun anus een muskusklier hebben, heeft Karen een fotokader. Karen heeft het lijstje op haar bureau geplant gelijk een vlag op de maan. Voortaan hoeft niemand nog te twijfelen waar Karen zit, daar waar niemand anders zit en daar waar het fotokader staat. In het lijstje zit overigens een communiefoto van haar petekind, een mormelmeisje met een handtas van Eastpak en twee melktanden te weinig. De gefotoshopte sepia kan de boosaardigheid van het kind niet verbergen. Ambertje heeft dezelfde gevaarlijke oogopslag als Karen. Wat maakt dat niemand aan het bureau durft gaan zitten, zelfs niet als tante Karen een dag vrij heeft. Dat de flexplek officieel nog steeds in voege is, maakt geen verschil. Wee de onverlaat die durft zweren bij de clean desks van het moderne kantoor. Laat dat van de lade maar gewoon zo. Anders schuift Karen misschien weer uit. Met haar vuist. •

Ontdek ook de

10.062

jobs op vacature.com


022_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:18:36

22

VACATURE 16 APRIL 2011

Wil je meewerken aan een beter werkende energiemarkt in Vlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) draagt in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamse energiemarkt. Hij realiseert zijn missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. Hij maakt dit waar met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn we op zoek naar een (m/v):

assistent toezichthouder marktwerking Je functie: je staat in voor heel wat rapporterings- en controletaken die de VREG uitvoert en je houdt, met het oog hierop, contact met elektriciteits- en aardgasleveranciers, netbeheerders en producenten van groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Je bent het aanspreekpunt binnen de directie Marktwerking voor vragen over de werking van de energie- en de certificatenmarkt. Je geeft hierover informatie door aan de cel Informatie en Communicatie. Je helpt met het verwerken van rapporterings- en enquêteresultaten tot overzichtelijke rapporten en statistieken. Je onderhoudt contacten met producenten, energieleveranciers en gebruikers van de VREG-databank. Je werkt mee aan de opvolging van de certificatenmarkten. Je profiel: je hebt een bachelordiploma in een economische richting of een bachelordiploma met minstens 1 jaar relevante ervaring in de energiesector. Werken met het courante Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint, …) vormt voor jou geen probleem. Je hebt basiskennis van het Frans en het Engels. Vlotte en accurate omgang met cijfers is een must. Ervaring met databanktoepassingen is een pluspunt. Aanbod: je wordt aangeworven in de salarisschaal B111, brutoaanvangssalaris van 2 106 euro. Verder bieden we een vaste benoeming (relevante ervaring wordt in rekening gebracht) binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te slagen, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Aanleg van werfreserve van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Interesse? Stuur je motivatiebrief en een uitgebreid cv uiterlijk op zondag 1 mei 2011 naar sollicitaties@jobpunt.be of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.jobpunt.be, onder ‘vacatures op mijn maat’.

De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

Informatica (domein human-computer interaction) Informatica (domein visual computing) Publiekrecht (tenure track of met stageperiode) Beleidsinformatica (tenure track) Gezondheidseconomie (20 %) Personen- en samenlevingsrecht, m.i.v. het familiaal vermogensrecht, Fiscaal recht, Sociaal recht en Onderhandelen en bemiddelen Gezondheidsmanagement (20 %) en Microbiologie (5 %)

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL ‘multimedia’ Biostatistiek systemen

Statistiek en Informatica - specialisatie ‘human-computer interaction’ Zuivere wiskunde, Toegepaste wiskunde/Statistiek en Informatica – specialisatie Logica en kennisbanken, Wiskunde - Dynamische Systemen, Bouwkunde en Informatica – specialisaties ‘human-computer interaction’ en ‘visual computing’ Cleantech Business Developer – nieuwe materiaal- en energie-

Neurobiologie, Informatica – specialisaties ‘interactie-modellering’, ‘humancomputer interaction’, ‘visual computing’ en ‘databases en theoretische informatica’

De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL Financiën (graad 12/13) Zorg (50 %) (graad 7)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

Ontdek onze nieuwe boeiende jobs! Kijk in deze Vacature

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE


023_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:19:02

VACATURE 16 APRIL 2011

23

Product Development Engineer

Opvolgen en coördineren van het volledige proces van productontwikkeling tot de finale productie. Uitwerken van vernieuwende ideeën en concepten met betrekking tot autoaccessoires op basis van analyses van marktgegevens. Opvolgen van technische specificaties en de productieplanning door het overleggen met de R&D-afdeling in Japan en door het onderhouden van excellente relaties met leveranciers.

Account Manager Instaan voor de planning en verkoop van accessoires aan Honda-invoerders en -distributeurs in Europa. Regelmatig bezoeken van klanten om voeling te houden met marktevoluties en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun promotie-, prijs- en distributiestrategie van toebehoren van auto’s. Interpreteren van rapporten, markttrends en omzetgegevens met het oog op een adequate besluitvorming en een adequaat actieplan, gevolgd door een nauwgezette analyse van de verkregen resultaten.

Meer informatie vindt u op www.vacature.com, www.jobs.hudson.com en www.honda-access.com. Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv naar Hudson met vermelding van referentie BE634639 voor Product Development Engineer en referentie BE634631 voor Account Manager, t.a.v. Charlot Veraverbeke, Kennedypark 6 bus 10, 8500 Kortrijk, tel 056 25 81 00, e-mail charl ot.veraverbeke@jobs.hudson.com. Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

AALST

Honda Access Europe nv (www.honda-access.com), gevestigd in Aalst, is het Europese hoofdkwartier voor de ontwikkeling, distributie en marketing van accessoires voor Honda-wagens en -motorfietsen. Deze producten worden verkocht via nationale Honda-vestigingen en -invoerders, momenteel aanwezig in een veertigtal landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Rusland. In het laatste boekjaar werd met een zestigtal medewerkers een omzet gerealiseerd van om en bij de 85 miljoen euro. Voor de uitbouw van de organisatie kijken we momenteel uit naar een (m/v):

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

ANTWERPEN De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen VZW baat meerdere dierenparken uit die behoren tot de wereldtop: de Zoo van Antwerpen, Planckendael in Mechelen en het Serpentarium in Blankenberge. De KMDA is tevens de beheerder van het natuurreservaat De Zegge in Geel. Zodoende levert ze een belangrijke bijdrage tot het natuurbehoud en de natuur- en milieueducatie. Met de Koningin Elisabethzaal, de grootste concertzaal van Vlaanderen, vervult de instelling ook een belangrijke culturele opdracht. Met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar is de KMDA marktleider op toeristisch vlak in België en speelt ze een vooraanstaande rol op wereldvlak voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek en conservatie. Ze realiseert met 400 medewerkers een omzet van 45 miljoen euro. De KMDA blijft groeien en investeert jaarlijks meer dan 20% van haar omzet in vernieuwing en expansie. De op til zijnde volledige renovatie van de Kon. Elisabethzaal en de bouw van een internationaal congrescentrum zijn daar slechts enkele voorbeelden van. In het kader van onze groei willen we ook onze structuur verder versterken. Daarom zoeken we ervaren professionals voor onderstaande functies (m/v):

Zoo Academy Manager Wetenschappelijk gevormd communicatiespecialist

Serpentarium past u organisch toe. U stuurt een veelvoud van projecten aan met respect voor concept, timing en budget. • Via de Zoo Academy zorgt u ervoor dat de KMDA vanuit een collectieve betrokkenheid een unieke natuurbeleving kan brengen. Uw profiel: • Dankzij uw wetenschappelijke opleiding bent u in staat wetenschappelijke bronnen te begrijpen en te bevragen. Als communicator weet u moeilijke materie kernachtig, bevattelijk, verrassend, soms zelfs speels te brengen. Zowel intern als extern brengt u uw ideeëngoed eenduidig over. • Analytisch, logisch denkend en prima georganiseerd weet u een goed functionerende structuur op te zetten. • U slaagt er tevens in een veelvoud van projecten aan te sturen en/of op te volgen. Binnen dat kader weet u een uitgebreid team efficiënt te leiden. • U bent vertrouwd met multimedia, sociale media en courante grafische applicaties. • Geduld, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en uitstekende communicatievaardigheden kenmerken u. • Naast het Nederlands heeft u ook een uitstekende kennis van het Frans en het Engels.

Account Manager B2B Geboren commercieel talent

Uw functie: • Naast het beheer van bestaande relaties staat u in voor de uitbouw van nieuwe B2B-relaties in de regio’s Vlaanderen en Brussel via doelgerichte prospectie. • Ondersteund door onze commerciële binnendienst zorgt u ervoor dat kwalitatieve verkoopsgesprekken zich vertalen in de uitbreiding van uw klantenportefeuille, die u zelfstandig beheert. • Daarnaast bouwt u zelf een netwerk uit en neemt u commerciële initiatieven, die u toelaten uw jaarobjectief te behalen. • U rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager B2B.

Uw profiel: • U kan bogen op minimaal 3 succesvolle jaren als Account Manager in een B2B-omgeving. Uw hogere opleiding in een commerciële richting vormt een bijkomende troef. • Met uw aangeboren verkoopstalent, uw gedrevenheid en uw doorzettingsvermogen schrikt actieve prospectie u niet af. • U kan zowel autonoom als in team functioneren. • U bent hands-on, communicatief, enthousiast, resultaatgericht, stressbestendig en goed georganiseerd. • U bent in staat om op niveau te onderhandelen met HR Managers, Sales & Marketing Managers of algemeen verantwoordelijken. • U heeft een zeer goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Uiteraard spreekt u ook een mondje Engels.

Ons aanbod: • De KMDA biedt u bijzonder boeiende jobs, een uniek product en een werkomgeving in volle ontwikkeling, die persoonlijke initiatieven stimuleert. U kan tevens rekenen op een marktconforme remuneratie en een uitstekend pakket extralegale voordelen. Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE632281 voor Zoo Academy Manager en referentie BE632279 voor Account Manager B2B naar Hudson, t.a.v. Luc Vermeersch, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel 02 610 27 11, e-mail luc.vermeersch@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Uw functie: • Binnen ons departement Onderzoek & Ontwikkeling gaat u een team bouwen dat, in nauwe samenwerking met ons Centre for Research & Conservation enerzijds, en met onze Curatoren/Beheerders van onze zoölogische collectie anderzijds, een nieuwe dynamiek zal brengen in onze educatieve werking onder de noemer Zoo Academy. • Samen met ervaren educatoren, grafische medewerkers en gidsen zult u een kennisplatform belichamen, dat voortdurend geactualiseerd wordt en complexe, wetenschappelijke informatie op een begrijpbare en gestructureerde manier vertaalt, in lijn met de verwachtingen van zowel het grote publiek en externe instanties als van interne afdelingen zoals marketing, HR, pers- en communicatie … • U werkt autonoom verhaallijnen, concepten en beelden uit. U redeneert daarbij vanuit de perceptie van onze bezoekers en de relevantie voor hen. U bepaalt de kanalen via dewelke onze inhoud aan eindgebruikers zal worden aangeboden (bv. audiogidsen, detectivespellen, multimediaal ondersteunde shows …). • De communicatiestrategieën rond onze verschillende merken Zoo/Planckendael/


024_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:19:08

24

VACATURE 16 APRIL 2011

weg van water,

werken aan morgen

Om ons W&Z-team te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v):

BEKKENCOÖRDINATOR BOVENSCHELDEBEKKEN

statutair – Gent

Functie: in deze functie organiseer je de werking van het bekkensecretariaat en verzorg je de dagelijkse leiding. Hier-

weg van water In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, als organisatie binnen de Vlaamse overheid, de waterwegen en heel wat watergebonden gronden. Onze organisatie heeft als doelstelling de binnenvaart te stimuleren en te optimaliseren via goed onderhouden vaarwegen en geautomatiseerde bruggen en sluizen. De zorg voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’ in het algemeen, dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Zo beschermen wij de bevolking tegen wateroverlast door de aanleg van dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden en besteden wij aandacht aan ecologische oeverversterkingen in natuurgebieden. Ten slotte bouwen wij de recreatieve functies op en om onze waterwegen verder uit, van voorzieningen voor wandelaars en fietsers tot faciliteiten voor de pleziervaart en allerlei watersporten. Verscheidenheid is troef bij W&Z en dat weerspiegelt zich ook in onze jobmogelijkheden.

toe formuleer je onder meer adviezen over diverse dossiers binnen het integraal waterbeheer en het bekkenbeheer en neem je deel aan verschillende overlegplatformen en vergaderingen. Daarnaast organiseer je het openbaar onderzoek in het kader van de herziening van het bekkenbeheerplan en schrijf je samen met de overige leden van het bekkensecretariaat het bekkenbeheerplan en het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport uit. Het spreekt dan ook voor zich dat je in deze functie zeer uiteenlopende contacten zal opbouwen (o.a. met provinciegouverneurs, Vlaamse waterbeheerders, gemeenten, CIW en belangengroepen) waarbij je rol als bemiddelaar centraal staat.

Profiel: je hebt een masterdiploma en je hebt reeds 4 jaar operationele of beleidsvoorbereidende ervaring met het integraal waterbeleid. Je bent een sterke communicator die een gezonde dosis assertiviteit weet te combineren met voldoende diplomatie. Je stelt je neutraal op ten aanzien van de diverse waterbeheerders, sectoren en andere belangengroepen. Ten slotte ben je klant- en resultaatgericht. Aanbod:

een statutaire benoeming mits het voldoen binnen de proeftijd en een brutostartsalaris van 3 123,6 euro per maand (bij 4 jaar ervaring). W&Z biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling, waar voldoende ruimte is voor zelfstandig werken bij het uitoefenen van je job. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden. Wij bieden verder een stevig pakket verlofdagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer van en naar je werk. Relevante privé-ervaring kan tot maximaal 9 jaar gevaloriseerd worden.

Interesse?

Voor meer informatie kan je terecht bij Veerle Goethals, 09 268 02 26. Je sollicitatiebrief met cv en duidelijke vermelding van de functie kan je sturen naar Waterwegen en Zeekanaal NV t.a.v. Ann Potvin, Oostdijk 110, 2830 Willebroek of via mail naar jobs@wenz.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 15 mei 2011. Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op de website van www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures op mijn maat’.

Voor Waterwegen en Zeekanaal NV zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

De afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid bereidt het algemene communicatiebeleid voor en ondersteunt alle hoofdrolspelers in de Vlaamse overheidscommunicatie. Dat doet ze onder meer door expertise aan te bieden, vorming en overleg te organiseren, en organisatiebrede interne en externe communicatiekanalen uit te bouwen. Binnen de afdeling Communicatie werkt een multifunctioneel team aan een project rond de beeldvorming en reputatie van Vlaanderen. De afdeling Communicatie is op zoek naar een gedreven kandidaat voor de functie van:

www.jobpunt.be

adviseur beeldvorming en reputatie (m/v) Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rond beeldvorming en reputatie van Vlaanderen en van de Vlaamse overheid (onderzoek, merkboek, actieplan, …) en fungeert hierover als aanspreekpunt in de organisatie. Je vervult een belangrijke rol in de communicatie over beleidsmaatregelen die de aandacht van de internationale pers kunnen oproepen en weet als geen ander wat relevant kan zijn voor de regionale en nationale media en journalisten. Je reageert hierbij proactief en bereidt de juiste communicatiemix voor. Tijdens het Europees voorzitterschap in 2010 zijn de fundamenten gelegd waarop je zult voortbouwen. Je introduceert de nationale en internationale communicatiestrategie en de daaruit afgeleide instrumenten in de organisatie. Je ondersteunt de organisatie om haar communicatie in lijn te brengen met het merkverhaal. Vanuit je verantwoordelijkheid voor het overkoepelende verhaal, volg je ook andere projecten van de afdeling Communicatie op en start je nieuwe organisatiebrede projecten. Jouw profiel: je hebt een master of een gelijkwaardig diploma, bij voorkeur in communicatie of marketing. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring in een communicatiefunctie (reputatiemanagement, branding, marketing, public relations). Je hebt ervaring in projectmanagement en -coördinatie.

Aanbod: je krijgt de kans mee vorm te geven aan het merk Vlaanderen. Je functie is zeer veelzijdig. Je werkt samen met een multidisciplinair communicatieteam en je kan pionierswerk verrichten. Je krijgt een statutaire functie op niveau A2 (adviseur). Je krijgt minimaal 48 775 euro als brutojaarsalaris, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Interesse? Je kunt de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement nalezen op www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures’. De sollicitatietermijn voor deze functie werd verlengd! Stuur je kandidatuur uiterlijk 26 april 2011 bij voorkeur per mail naar kathy.tas@jobpunt.be of naar Jobpunt Vlaanderen (Zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel. Vermeld de functietitel in het onderwerp van je mail of brief. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be


025_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:44:18

VACATURE 16 APRIL 2011

25

LENDELEDE

Customer Service Coördinator Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor het opmaken en analyseren van de verkoopprognoses. Dit gebeurt in nauw overleg met marketing, verkoop en planning. • U baseert zich hiervoor op historische gegevens, marketingacties en klantenpromoties. Op die manier stuurt u zowel de planning als uitlevering op een efficiënte manier aan. • U beheert de verschillende prijslijsten en houdt conditiefiches op een correcte en gestructureerde manier bij. • Na een inwerkperiode wordt u nauw betrokken bij de verdere implementatie van een ERP-systeem binnen de verkoopafdeling. Het beheer van masterdata wordt aan u toevertrouwd. • U analyseert verkoopstatistieken en vertaalt deze naar klantvriendelijke presentaties. • U rapporteert aan de Sales & Marketing Manager. Ons aanbod: • Een aantrekkelijke functie met ruimte voor initiatief en verantwoorde-

lijkheid binnen een dynamische en sterk groeiende onderneming. • Reële doorgroeimogelijkheden. • Een interessant salarispakket met extralegale voordelen. Uw profiel: • U genoot een hogere opleiding (bijvoorbeeld in een economische richting), maar belangrijker is uw relevante ervaring in een gelijkaardige functie. • U bent een georganiseerde persoon die op een gestructureerde manier naar resultaat toewerkt. U denkt met de organisatie mee en toont zin voor initiatief om zaken efficiënter aan te pakken. • U bent analytisch sterk en heeft een goed cijfermatig inzicht. • U bent een gedreven teamspeler met sterke interpersoonlijke vaardigheden om mensen mee te krijgen in (verbeterings)projecten. • U kunt vlot overweg met MS Office en hebt affiniteit met informaticasystemen. • U bent communicatief vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Duits is een pluspunt.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE634608 naar Hudson, t.a.v. Charlot Veraverbeke, Kennedypark 6 bus 10, 8500 Kortrijk, tel. 056 25 81 00, e-mail charlot.veraverbeke@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Volys Star (www.volysstar.be), gevestigd te Lendelede (Kortrijk), is een producent van gevogeltespecialiteiten. Als referentie op de internationale markt is het bedrijf sterk innovatief en klantgericht. Vanuit een flexibele ingesteldheid wordt optimaal ingespeeld op nieuwe klantenbehoeften. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Voor deze dynamische onderneming in volle expansie zijn wij vandaag op zoek naar een (m/v):

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

MERELBEKE

Crawford Belux, gevestigd te Merelbeke, maakt als verkooporganisatie deel uit van de Zweedse groep Assa Abloy. Deze multinational is wereldleider in door openings solutions en stelt 37.000 mensen tewerk. Crawford Belux is met meer dan 160 gemotiveerde medewerkers uitgesproken marktleider op het vlak van service en verkoop van industriële poorten en laad- en lossystemen. De organisatie staat bekend voor een uitstekende service en kwaliteit. De no-nonsense bedrijfscultuur stimuleert de medewerkers in het hoofdkantoor te Merelbeke in hun daadkrachtige aanpak. Om deze unieke positie verder te ontwikkelen, maken wij prioriteit van het aantrekken van een (m/v):

Ambitieuze B2B Sales Manager Belux Peoplemanager voor technische salesexperten

het vormgeven en implementeren van het algemene beleid. • Je rapporteert aan de Managing Director Belux. Je profiel: • Je hebt een masteropleiding, aangevuld met een degelijke kennis van het verkoopvak. • Je hebt een bewezen verkoopervaring en hebt als sales manager reeds toegevoegde waarde gegeven aan een middelgrote verkooporganisatie. • Je hebt ruime ervaring met leiding geven, financiële opvolging, B2B-marketing en salescoördinatie. • Je combineert je strategische visie en toekomstgericht denken met een hands-on aanpak en no-nonsense mentaliteit. • Je bent goed 3-talig (N-F-E).

Business Development Manager Belux Ondernemende ervaren technical sales B2B - sector AIR and SEA

Je functie: • Je start in de Belux regio de uitbouw van het marktsegment Air & Sea (poorten met toepassingen in lucht- en zeehavens). • Je bent eindverantwoordelijk voor het ‘Megadoor’ segment en vertegenwoordigt ook de andere Crawford producten en servicecontracten in je sector. • Je ontwikkelt proactief je netwerk binnen de Air & Sea markt met projectontwikkelaars, aankopers, architecten en aannemers. Je volgt de toekomstplannen m.b.t. grootschalige bouw- of renovatieprojecten op. • Je vertaalt de toegevoegde waarde van de Crawford producten naar de potentiële klanten en voorschrijvers. • Je volgt alert de marktontwikkelingen en speelt businessopportuniteiten door aan je salescollega’s. • Je kan rekenen op een stevige interne omkadering en op gekwalificeerde technische experten. • Je bent naar schatting 75% van je tijd

aanwezig in je sector en kan van thuis uit werken. • Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager Belux. Je profiel: • Je genoot een hogere (bij voorkeur technische) opleiding of gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt een degelijke verkoopervaring in een professionele B2B-omgeving of ervaring als projectleider in de bouw- of constructiewereld aangevuld met duidelijke verkoopkwaliteiten. • Je bent vaardig in contacten met zowel specialisten als generalisten, beslissingsnemers en uitvoerders. • Je werkt zelfstandig en bent pienter in je marktbenadering. • Sterk entrepreneurship wordt door je management zeker gewaardeerd. • Je bent ambitieus in het bereiken van je doelstellingen. • Je bent goed 3-talig (N-F-E).

Ons aanbod: • Crawford biedt je een ondernemende en ambitieuze rol bij een internationale marktleider. • Op korte termijn heb je een zeer verantwoordelijke functie, die wordt aangevuld met extra doorgroeiopportuniteiten op termijn. • Je wordt omkaderd door een stevige Crawford structuur die gebouwd is op ethiek, resultaat, professionalisme, drive en een no-nonsense spirit. • Je kan rekenen op een competitief salaris, full package. Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE634624 voor Business Development Manager en referentie BE634625 voor Ambitieuze B2B Sales Manager naar Hudson, t.a.v. Janick Joos, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 91, e-mail janick.joos@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • Je bent eindverantwoordelijk voor het ervaren verkoopteam en coördineert de marketingactiviteiten voor de Belux regio. • Je vertaalt de groeiplannen in concrete salesobjectieven en weet die met een no-nonsense aanpak door je team te laten omzetten in positief evoluerende resultaten. • Je geeft de juiste impulsen aan je team. Je wakkert een proactieve aanpak aan, stimuleert hen tot zelfontwikkeling en stuurt hen tot concrete resultaten. • Je maakt de jaarbudgetten op, analyseert en interpreteert de cijfers. Je hebt een brede kijk op de doelmarkt en reageert gevat op veranderingen binnen de branche. • Je bent lid van het Crawford Management Team en werkt ambitieus mee aan


026_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:01

VACATURE 16 APRIL 2011

§2110253

26

Bayer Antwerpen NV

www.myBayerjob.be

Bayer Antwerpen werd in 1962 opgericht

Surf snel naar www.mybayerjob.be, wij zoeken: Operational production expert Plant reliability engineer Piping designer Engineer contractors management Process engineer CSA designer Process and plant safety engineer

als eerste chemieonderneming in het noordelijke Antwerps havengebied en is daarmee ‘Pionier aan de Schelde’. Het bedrijf produceert kunststof voor producten en hoogwaardige kunststoffen voor het deelconcern Bayer MaterialScience. De producten van Bayer Antwerpen vinden toepassing in alle domeinen van het dagelijkse

leven.

Het

topproduct

is

polycarbonaat (Makrolon), waaruit cd’s, dvd’s, bedaking van stations, stadions en serres, auto- en computeronderdelen, motorhelmen en skibrillen enz. worden vervaardigd.

Naast een boeiende job met reële carrièreperspectieven, bieden we u ruimte voor uw persoonlijke ontwikkeling in een dynamische en groeiende omgeving. Bovenop een competitief salaris krijgt u een ruim pakket extralegale voordelen. Gemotiveerde werknemers moeten immers beloond worden. Surf snel naar www.mybayerjob.be, registreer u en vind meer info over uw droomjob bij Bayer. Bayer Antwerpen - Haven 507 - Scheldelaan 420 - 2040 Antwerpen - Tel. 02 535 66 99

Tijd voor de job van je leven? Ga voor KBC en bouw mee aan de technologie van morgen. Ruimte voor je ambities. Wij zijn niet alleen een grote bank-verzekeraar, maar ook een van de grootste ICT-werkgevers van België. Zo’n 4 000 binnen- en buitenlandse ICT-professionals zorgen er de klok rond voor dat onze 13 miljoen klanten wereldwijd gemakkelijk en veilig zaken kunnen doen. Bij KBC- ICT werk je dus nooit achter de schermen. En omdat we een vooruitstrevende bank-verzekeraar zijn, gaan we voor niets minder dan de meest vooruitstrevende soft- en hardware oplossingen.

Ruimte voor je leven. Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je niet alleen als m/v van KBC. Maar ook als partner/bergbeklimmer/gitarist/…. Daarom wil KBC méér bieden dan een 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life. In werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Ons aanbod. Als ICT’er werk je in een snel veranderende omgeving. Samen met andere ICT-professionals bepaal je hoe de technologie van morgen eruitziet. Ben je afgestudeerd als bachelor of master in een ICT-richting? Of heb je al enkele jaren ervaring? Dan bieden wij je: uitdagend werk met een contract van onbepaalde duur, een persoonlijk en ruim opleidingsprogramma, doorgroeimogelijkheden, loopbaanbegeleiding, een competitief salarispakket en een heleboel extralegale voordelen. Meer weten over onze vacatures en sollicitatieprocedure? Surf naar www.9tolife.be.

Ontdek onze jobs op

www.9tolife.be

Breng leven in je werk.


027_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:28

VACATURE 16 APRIL 2011

27

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 6.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Coördinator “Club Het Pand”

(Gastronomisch restaurant en cateringdienst)

Beleidsmedewerker Onderwijs

Technicus

Directie Studentenvoorzieningen Centrale Administratie Ref. CA80A PAND

Decanaat Faculteit Economie en Bedrijfskunde Ref. EB51A BLMW

Vakgroep Analytische Chemie Faculteit Wetenschappen Ref. WE08B TECH

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden. Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen. Uiterste inschrijfdatum: 5 mei 2011. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.UGent.be/vacatures

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Gemeente Edegem

Maak kennis met je toekomst Soprim@ is een organisatie die kwaliteitsvolle woon- zorgconcepten aanbiedt aan senioren via een geïntegreerd netwerk van 15 woon- en zorgcentra in Vlaanderen. In het kader van zijn expantiepolitiek heeft de groep Soprim@ twee interessante vacatures ter ondersteuning van de afgevaardigd bestuurder:

BEDRIJFSJURISTE DIRECTIEASSISTENTE (m/v - deeltijds - 30u./week)

FUNCTIE: Je bent verantwoordelijk voor alle juridische zaken binnen de groep, gaande van incassodossiers, contractopvolging tot de vennootschapsdossiers. Je verzorgt hierbij ook alle contacten met externe advocaten en instanties. Daarnaast teken je de aankooppolitiek van de groep uit en volgt deze mee op. Je onderhandelt de aankoopdossiers met de belangrijkste leveranciers, onderhoudt de contacten en volgt de kwaliteit van de leveringen mee op. Tevens organiseer je de interne coördinatie tussen leveranciers en de Woon-en Zorgcentra. Je rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder.

Gemeente Edegem zoekt een dynamische en ondernemende (m/v)

DIENSTHOOFD PUBLIEKE DIENSTVERLENING (A1a-A3a) (statutair)

Uw functie centrale balie, een contact center en de ondersteunende administratie. van burgerzaken, ruimtelijke ordening, milieu en ...

Uw profiel

PROFIEL: Je genoot een opleiding als licentiaat rechten. Je hebt enkele jaren ervaring, hetzij in een bedrijfsomgeving, hetzij in een advocatenkantoor.

PROJECTLEIDER TECHNIEKEN (m/v - voltijds)

FUNCTIE: Als projectleider technieken (sanitair/verwarming/electriciteit/gebouwen…) sta je in voor de opvolging van de verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten van onze woon- en zorgcentra. Je woont de werfvergaderingen bij en staat in voor de opvolging van de werkzaamheden. Je onderhoudt daarbij goede contacten met de leveranciers en onderaannemers en stuurt het proces bij waar nodig. Je denkt conceptueel mee naar de meest efficiënte- en kostenbesparende oplossingen en maakt het lastenboek mee op. Je rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder. PROFIEL: Je hebt een diploma ingenieur elektromechanica of bent gelijkwaardig door ervaring. Je bent freelancer of wil in vast dienstverband werken. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een sterk technisch inzicht. Je bent een goede onderhandelaar. Stress heeft op jou géén vat. Ervaring in projectmanagement is een sterke troef.

HELPDESKMEDEWERK(ST)ER ICT (B1-B3) of (C1-C3) (tot februari 2012)

Uw functie Uw profiel pen, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde en informatica

Wij bieden verkeer, opleidingen.

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: Een dynamische werkomgeving met ruimte om jouw talenten volledig te ontplooien. Een competitieve verloning met o.a. mogelijkheid tot dienstwagen.

Meer informatie: De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijvingen en de examenprogramma’s zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 03 289 22 51(54) – e-mail: personeel@edegem.be)

INTERESSE? MEER INFO?

Solliciteren: Zend je kandidatuur schriftelijk vergezeld van een cv en een kopie van je diploma, uiterlijk tegen 3 mei 2011 aan het college van burgemeester en schepenen, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem of naar personeel@edegem.be

Stuur je motivatiebrief en cv naar: kristel.verlinden@soprimat.be, voor meer informatie kan je contact opnemen met Kristel Verlinden, managementassistente, 02 454 00 80.

Meer info over Soprim@? www.soprimat.be

www.edegem.be


028_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:33

28

VACATURE 16 APRIL 2011

COVAMEAT nv in Wijtschate werd opgericht in 1969 en is een dochteronderneming van GROEP COVALIS, waarvan de aandelen in handen zijn van de coöperatie COVAVEE - eigendom van ongeveer 600 varkenshouders - en van de investeringsmaatschappij van de Groep Boerenbond. Covameat is een sterk groeiende onderneming, gespecialiseerd in het slachten, versnijden en verhandelen van top kwalitatief varkensvlees. Zij realiseren een omzet van meer dan 115

miljoen euro in producten bestemd voor de retail- en voedingsindustrie in gans Europa en daarbuiten. Hun uiterst hoge kwaliteitsbewaking, hun scherpe traceerbaarheid en de doorgedreven informatisering liggen aan de basis van hun succesverhaal. Nieuwe investeringen leiden op korte termijn naar een substantiële verhoging van de productiecapaciteit in Wijtschate. Om ook de verkooporganisatie te versterken is Covameat dringend op zoek naar een krachtige (m/v)

Functie

Profiel

Wij bieden

Je krijgt een zeer intensieve opleiding in de slachterij waarbij je inzicht krijgt in zowat alle aspecten van varkensvlees (structuren en verschillende kwaliteiten), maar ook de specifieke versnijdings- en verpakkingsmogelijkheden.

Je carrière is in volle ontwikkeling. Je hebt reeds een degelijke ervaring in de exportgerichte verkoop, liefst in de voedings- en/of landbouwsector. Hoe dan ook hou je van lekker vlees en ben je bereid hierin een specialist te worden.

Covameat biedt je een unieke carrièrekans binnen een sterke groep met zeer hoge professionaliteit. Verder is een aantrekkelijk salarispakket met representatieve bedrijfswagen voorzien.

Wanneer je er klaar voor bent, kan je de baan op om de relaties met bestaande klanten uit te diepen maar ook om meer en meer de markt te prospecteren naar nieuwe opportuniteiten en het maken van nieuwe klanten. De doelmarkt is in hoofdzaak de vleesverwerkende industrie in zijn ruimste vorm.

Een hogere opleiding economie, handelsingenieur, landbouwingenieur, veearts of gelijkwaardige ervaring helpt je om situaties te analyseren en gericht aan te pakken. Communicatieve vaardigheden om met een breed palet van contactpersonen te praten, maken deel uit van uw persoonlijke troeven.

Je gaat heel grondig te werk om de verwachtingen van de klant goed te begrijpen. Fijne kostprijsanalyses en nauwe samenwerking met het slachthuisteam brengen je tot creatieve, rendabele voorstellen die leiden tot effectieve verkopen.

Verder heb je een ondernemende ingesteldheid met oog voor een brede visie in business: kwaliteit en timing in transport en verwerking van de producten tot hun eindbestemming. Alles heeft zijn impact.

Eens op kruissnelheid verdeel je jouw tijd 50/50 over: - reizen naar klanten en prospecten - telefonische contacten om het aanbod van de week rendabel in de markt te zetten.

Gezien de aard van de functie is meertaligheid een uitgangspunt. Je familiale situatie laat je toe geregeld te reizen. Je woont bij voorkeur ten westen van de as Antwerpen-Bergen.

Geboeid? • Mail zo snel mogelijk jouw cv met motivatie naar pol.vandeplassche@inventi.be of fax naar +32 3 223 68 69 • Tijdens de kantooruren kan je bellen naar Hanne Rummens op +32 3 223 68 67. Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen.

Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld door de raadgevers van Inventi.

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

C o n su l t a nt s i n ve r ko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

Kom erbij!

De Belgische RTL groep omvat verschillende topbedrijven in de audiovisuele en mediasector. Met ons aanbod van verschillende tv- en radiozenders, reclameregies en een gevarieerd new media aanbod bieden wij u een interessante werkuitdaging op verschillende vlakken. Er zijn verschillende posten open in diverse domeinen, van IT tot Financiën, van Verkoop tot Marketing.

Info op

www.rtlinfo.be rubriek Jobs bij RTL Belgium

w w w.i nve nt i .b e


029_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:47:41

VACATURE 16 APRIL 2011

29

www.sckcen.be

Creëer de technologie van de toekomst op het Studiecentrum voor Kernenergie

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, is een van de grootste onderzoekscentra in België. Zo’n 650 medewerkers zetten zich in om vreedzame industriële en medische toepassingen van nucleaire wetenschap te ontwikkelen. Het motto ‘Onderzoek naar een duurzame optie’ vat onze missie helemaal samen. We werken rond thema’s die belangrijk zijn voor onze maatschappij: de veiligheid van nucleaire installaties, de berging van radioactief afval, de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling, duurzame ontwikkeling,… Zo bouwen we mee aan een leefbare samenleving, voor onszelf en de generaties die na ons komen. Met het MYRRHA-project ontwikkelen we een multifunctionele experimentele bestralingsfaciliteit voor de productie van radio-isotopen en gedopeerd silicium voor hernieuwbare energietoepassingen, de transmutatie van radioactief afval en de studie van materialen voor innovatieve reactoren. Het SCK•CEN versterkt zijn groep medewerkers met de aanwerving van een (m/v):

Projectingenieur Elektrische Installaties en Instrumentatie Jouw uitdaging: Je realiseert elektrische en elektronische vernieuwingen aan onze infrastructuur met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Je analyseert de noden en leidt de projecten op administratief en technisch vlak. Daarnaast ondersteun je het hoofd van de afdeling bij de dagelijkse leiding en organisatie. Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen richting elektriciteit, elektronica of instrumentatie en hebt enkele jaren ervaring. Je bent een enthousiaste ondernemer met zin voor leiderschap en teamwork. Je spreekt vlot Frans en Engels.

Reactorfysicus Jouw uitdaging: Je staat in voor het beheren en analyseren van verschillende bestralingsprojecten, voor de samenstelling en analyse van de lading van de reactor en voor de opvolging van de reactorwerking. Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of een PhD richting fysica of in het nucleaire met enkele jaren ervaring. Je bent een specialist, gedreven door de wetenschap, die communicatief is en een aardig mondje Nederlands, Frans en Engels spreekt. Surf naar onze website voor meer details over al onze vacatures en activiteiten: www.sckcen.be

Wij bieden je:

Projectingenieur Elektriciteit Jouw uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden, uitvoeren en opvolgen van renovatieprojecten op elektrisch vlak. Je coördineert zelfstandig de projecten, begeleidt studiebureaus en volgt de administratie op (lastenboeken, budgettering, rapportering, ...). Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de industriële wetenschappen richting elektriciteit, elektrotechnieken of elektronica met enkele jaren ervaring. Je bent analytisch ingesteld en hecht belang aan communicatie en veiligheid. Daarnaast spreek je vlot Frans en Engels.

• een uitdagende en afwisselende job; • kansen tot zelfontplooiing binnen een internationale onderzoeksomgeving; • de mogelijkheid tot het volgen van aangepaste opleidingen en on-the-job training; • een aantrekkelijk loon met een mooi pakket extralegale voordelen. Interesse? Surf naar onze jobsite en stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae uiterlijk op 7 mei 2011, naar: SCK•CEN, t.a.v. Evi Belmans, Recruitment Officer, Boeretang 200, 2400 Mol. jobs@sckcen.be www.sckcen.be/jobs

Research towards a sustainable option

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE


030_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:25:08

30

VACATURE 16 APRIL 2011

Human Resources Manager for 1 June 2011 Local working conditions applicable

VRIJ INSTITUUT VOOR TECHNISCH ONDERWIJS (VITO vzw) Hoogstraten wenst voor indiensttreding per 1 september 2011 een

The British School of Brussels (BSB) is a very successful school serving international families in the Brussels region who require a British education for children aged from 1 to 18 years. The two Schools that make up the BSB - Primary and Secondary - comprise over 1150 students and provide superb facilities and resources. In the Secondary School, with 630 on roll, we have offered both the International Baccalaureate Diploma and GCE A Levels to our senior students since 2005. From September 2011, The School will be increasing and complementing its English-medium language teaching by offering bilingual programmes in French and Dutch. We are now seeking a Human Resources Manager. As an HR generalist, the right candidate will guide and manage the overall provision of human resources services. The main areas include staffing, planning, development and implementation of policies, procedures and projects, contract management, compensation and benefits, to support the employees and management of the British School of Brussels. Specifically s/he will be directly responsible to the Principal, working with other senior staff and the HR team. How to apply: Email a letter of application and curriculum vitae including details of two referees (with email addresses if possible) to jobs-HRM@britishschool.be by 16.00 hrs on Friday 22 April 2011. Interviews will be held on Tuesday 10 May 2011. No additional information is required at this stage. Job description: Please see our website www.britishschool.be

“A British education for international families in the heart of Europe” The British School of Brussels vzw. Leuvensesteenweg 19, 3080 Tervuren, Belgium Tel: +32 (0)2 766 04 30 - Fax: +32 (0)2 767 80 70

ADJUNCT-DIRECTEUR

(m/v)

Zijn verantwoordelijkheden: Ondersteunen van de schoolorganisatie in de ruimste zin van het woord; o.a. - ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel - een effectieve schoolorganisatie verder ontwikkelen ten voordele van een vlotte werking en een goed werkklimaat De formele vereisten: - diploma van het type master (HOLT of universitair) - bewijs van pedagogische bekwaamheid - een sterke affiniteit/kennis van de nijverheidstechnische sector Bij voorkeur onderwijservaring Bijkomende informatie: Jan van Opstal, directeur, tel. 0473 93 34 81 Kandidaturen dienen voor 20 mei toe te komen, per gewone brief op volgend adres: Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs t.a.v. de voorzitter A. Bevers Gravin Elisabethlaan 30 - 2320 HOOGSTRATEN

Specialist in Horecamateriaal zoekt een m/v:

VERTEGENWOORDIGER • bezoek aan cliënteel en prospectie • werk in eigen streek • opleiding door de firma • ervaring niet noodzakelijk. Bel dhr. F.Vermeylen op 03/664 78 98 Ma-Di-Woe tussen 9 en 12.30 of 14 en 17 uur.

sterk in waterbouw sinds 1929

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

HYE nv, gevestigd in Zwijndrecht, is reeds meer dan 80 jaar actief in de waterbouw. 145 medewerkers staan garant voor kwaliteit en realiseren een omzet van ongeveer € 40 miljoen. Voor het bouwen van bruggen, kaaimuren en waterbouwkundige werken zijn wij op zoek naar een dynamische (m/v):

PROJECTLEIDER WERFLEIDER

Regio Gent (Drongen) Buurtwerk Posthof vzw Project ICT dot.kom WERFT AAN

WERKVOORBEREIDER Taken: werkvoorbereiding, bouwkundig tekenen, administratieve ondersteuning van de werven. ONS AANBOD:

(M/V)

• Leidinggevende en sociale kwaliteiten • Goede kennis van hardware en software • Bachelor diploma Profiel op www.buurtcentrum-posthof.be/dotkom

GEÏNTERESSEERD? 03 250 13 82

BEGELEIDER

jbuysse@hye.be

www.hye.be

Brief + CV tem 01/05/2011 naar Buurtwerk Posthof vzw tav Martine Eloy Patriottenstraat 62 2600 Berchem of martine.posthof@skynet.be

Richard Wolf NV, opgericht in 1977, is een handelsonderneming met 17 werknemers en is actief in de Belgische en Nederlandse markt van de endoscopie (medisch/industrieel) en de niersteenverbrijzeling.

Voor onze verdere uitbouw zoeken wij dringend:

1 Parttime (4/5) en 1 Parttime (3/5) medewerk(st)er Respectievelijk voor algemene klantendienst en projectbeheer.

Geïnteresseerd ? Consulteer de uitgebreide informatie m.b.t. deze openstaande vacatures op onze site www.richard-wolf.be. Alle correspondentie te richten aan dhr. L. Dhaenens, directeur.


031_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:54:17

VACATURE 16 APRIL 2011

ANDERS OM ONS DYNAMISCH MARKETINGTEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ MOMENTEEL OP ZOEK NAAR EVENT MANAGER M/V

WEB DESIGNER M/V

GRAFISCH VORMGEVER M/V

DIT IS VOOR JOU

ONDERSTEBOVEN VAN ÉÉN VAN DEZE VACATURES?

VG.13/BUO B-AA07.005

Bel vandaag nog naar Ilse Vandewalle op 0473/887 175 of mail naar ilse.vandewalle@be.accent.jobs.

Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

31


032_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:54:43

32

VACATURE 16 APRIL 2011

Unieke carrièrek ans in de wereld van toegangscontrole en beveiliging Techno Specials, gevestigd in Gent, is gespecialiseerd in de productie en distributie van kabels en kabelverbindingen voor Building, Telecom en Industrie. Zij behoren tot de TKHGroup, een internationale holding met eigen fabrieken over de hele wereld en een geconsolideerde omzet van bijna

1 miljard €. Een sterk team van 10 enthousiaste medewerkers staat dagelijks klaar om klanten, groothandels, installatiebedrijven en eindgebruikers te bedienen. Om de business unit Security Solutions in Belux uit te bouwen zoekt Techno Specials NV een m/v

PROJEC T V ER KOPER TECHNISCH COMMERCIEEL

Functie: • Door een intensieve introductie in het bedrijf, de producten en de klanten kan u snel van start gaan in de markt. • U bouwt een eigen klantennetwerk uit van studiebureaus, installatiebedrijven en eindklanten in België en Groothertogdom Luxemburg. • Vanuit uw product- en marktkennis gee ft u technisch advies en de juiste oplossingen aan uw klanten. • U begeleidt het hele verkoopproces vanaf de prospectie tot het maken van de offerte en het binnenhalen van het order. • Een ervaren Sales Director staat u met raad en daad bij om uw doelstellingen te bereiken.

BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Profiel: • Een degelijke technische bagage - door opleiding of ervaring - is een goede basis. • Daarnaast hebt u reeds een eerste commerciële ervaring met aantoonbare resultaten. • U voelt zich aangetrokken tot echt pionierswerk en de uitdaging om een eigen klan tenportefeuille op te bouwen. • Gezien uw werkgebied is een vlotte tweetaligheid Nederlands/Frans - een uitgangspunt. • U woont bij voorkeur op één van de centrale verkeers-assen van België.

www.technospecials.be

Wat mag u verwachten van Techno Specials? • Een unieke carrièrekans in een compacte organisatie binnen een internationale holding. • Techno Specials biedt de juiste kandidaat marktconforme arbeidsvoorwaarden. • Bij succes bent u de aangewezen persoon om de business in Security Solutions verder uit te bouwen. Bent u geboeid door deze functie ? • Bel dan op zondag 17 april tussen 18u00 en 19u00 naar Frank De Pauw op +32 478 55 56 16. • Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie naar frank.de.pauw@inventi.be • Tijdens de kantooruren kan u bellen naar +32 3 223 68 67. Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

Consultants in verkoop en verkoopmanagement

Rekruteringsplannen?

VACATURE INVESTEERT MEE IN UW STRIJD OM WIT TALENT. In de maand mei brengt Vacature voor het eerst een speciale gids uit voor de zorgsector. Deze inspirerende uitgave - in magazinevorm - bevat diepgaande artikels omtrent de hot topics, en nuttige carrièretips die het beroep van verpleegkundige en verzorgende een stevig duwtje in de rug geven. Het is immers belangrijk dat een aantal vooroordelen tegen de beroepssector weggewerkt worden, zodat ‘zorgkundige’ een magneetberoep wordt. Mis deze unieke kans niet en word partner van Vacature in uw zoektocht naar personeel in de zorgsector. Want wie de volgende jaren voldoende verplegend en verzorgend personeel wil aantrekken, zal meer dan ooit het verschil moeten maken. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482.03.64

www.inventi.be /vacatures


033_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:59:38

VACATURE 16 APRIL 2011

33

www.dip.be DIP maakt deel uit van de divisie Competence & Consultancy van de groep SD Worx en is één van de marktleiders op het gebied van Recruitment & Search, Assessment en Career Development & Coaching. Wij ondersteunen onze klanten - Belgische en internationale bedrijven, overheid en non-profitorganisaties - bij de uitbouw en implementatie van een performant beleid op het vlak van Talent Management. Om onze verdere groei te ondersteunen, kijken we uit naar een (m/v):

Managing consultant Kantoor Brussel

Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding van rekruterings- en assessmentopdrachten voor Belgische en internationale organisaties. Dankzij de grondige kennis van de arbeidsmarkt en van de specifieke context van je klant, werk je voor elk assignment, in samenwerking met een team van consultants, een doelgerichte strategie uit. Als peoplemanager ben je verantwoordelijk voor de werkorganisatie, de coaching van de consultants en het optimaliseren van de teamwerking. Je volgt zelf de key accounts op en bouwt de klantenrelaties verder uit dankzij een doorgedreven service en klantgerichtheid. Als universitair beschik je over een relevante ervaring als senior consultant in rekrutering en/of assessment en een uitgesproken interesse voor het domein. Je bent zeer goed tweetalig Nederlands/ Frans. We rekenen vooral op je enthousiasme, op je klant- en resultaatgerichtheid en commerciële feeling.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of sturen hun cv naar brussel@dip.be ter attentie van Harry Aerts. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 02 250 15 50. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 -Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Bij DIP kom je terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionele werkomgeving met ruimte voor initiatief. Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen en de nodige middelen om optimaal hun functie uit te oefenen (representatieve bedrijfswagen, gsm, laptop …).

VAB is de grootste Vlaamse mobiliteitsclub die voor meer dan 380.000 leden zekerheid, bescherming en levenscomfort – zowel thuis, onderweg, als op reis – nastreeft. Het succes van VAB hangt volledig af van zijn medewerkers en hoe zij aan dienstverlening doen. Daarom wil VAB een bedrijf zijn waar het aangenaam is om te werken en waar respect voor het individu leidt tot tevreden werknemers. Als onafhankelijke organisatie staat VAB garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Met die sterke troeven en met de vernieuwende technische competenties levert VAB diensten aan particulieren en bedrijven: bijstand bij pech en ongeval, wereldwijde reisbijstand, diagnoses en technische opleidingen, verkoop van VAB-Tweedehandswagens, VAB-Rijschool, enz. Die drang naar kwaliteit bracht ons in 2010 naar 150 miljoen euro omzet. Ook in de toekomst zoeken we medewerkers die graag vooruit willen en anderen graag vooruit helpen. Wij zoeken een (m/v):

Hoofd Dispatching (m/v)

Functie: • Je bewaakt het overzicht over de totale dispatching van interventies: pechgevallen, slepen, leveringen en ophalingen. • Daarnaast hou je toezicht op het naleven van de procedures, dispatchflows, SLA’s en uitvoeringen door de wegenwacht of externen. • In deze functie ligt de klemtoon op het efficiënt aansturen van de dispatching en niet op het aansturen van de wegenwachters. • Door een roulatiesysteem (met 3 hoofddispatchers) heb je geen eigen team. • Je werkt in ploegen en weekends (1 op 3). Profiel: • Je hebt een vijftal jaar ervaring in het aansturen van een klein team binnen een operationele onderneming. • Verder heb je affiniteit met auto’s (eigen interesse en een basiskennis autotechniek). • Hoewel je Nederlandstalig bent, kun je binnen je vakdomein een gesprek voeren in het Frans. • Gezien de aard van de functie is ervaring in dispatching en planning een pluspunt. • Je beschikt over een sterk synthetisch vermogen en dwingt autoriteit af door je maturiteit en persoonlijkheid. • Die kwaliteiten combineer je met assertiviteit en stressbestendigheid. • Je pakt je werk gestructureerd aan en hakt knopen door wanneer dat nodig is. • Tevens heb je een ontwikkeld oriëntatievermogen (geografische kennis, inzicht in files, …) en werk je zeer taakgericht. In ruil voor jouw inzet en motivatie biedt VAB nv je: • Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk vooropstaan. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en doorgroeimogelijkheden. Reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met cv naar VAB nv, t.a.v. de personeelsdienst, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. Je kan ook een e-mail sturen naar jobs@vab.be

www.vab.be

Om de voortdurende groei van Nynas te ondersteunen, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v)

Nynas is een Zweedse petrochemische groep die gespecialiseerd is in bitumen (toepassingen in de wegenbouw en dakbedekking) en naphthenische oliën. Nynas heeft vier eigen raffinaderijen – twee in Zweden en twee in het Verenigd Koninkrijk – en heeft partnerraffinaderijen, terminals en verkoopkantoren (Lab Technician Bitumen) verspreid over heel UW ROL: Europa. U bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van de Bitumenproducten uit de verschillende depots. Tevens bent u verantwoordelijk voor de calibratie en het onderhoud van een aantal apparaten en helpt u bij het opstarten en de in gebruikname van nieuwe apparatuur. U voert projecten rond bitumentoepassingen uit en u voert projecten uit ter ondersteuning van onze klanten in de bitumen-, emulsie-, asfalt- of roofingindustrie. U rapporteert - op een duidelijke en allesomvattende manier - de bekomen analyseresultaten (in het Engels) aan de Lab Manager. Bij dit alles plant u uw werkzaamheden op een doeltreffende manier en u voert deze dan ook binnen de vooropgestelde termijn uit.

LABORANT voor het Technical Department te Antwerpen.

UW PROFIEL: • U genoot een scheikundige opleiding (Bachelor) of bent gelijkwaardig door uw relevante ervaring; • Ervaring in onze business is een troef; • U bent communicatievaardig en u kan zich vlot uitdrukken in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk); • U hebt een grondige operationele kennis van MS Office; • Kennis van LIMS is aanbevolen, maar geen vereiste; • U bent een echte ‘team player’; • U beschikt over goede analytische vaardigheden en u kan nauwkeurig werken onder druk. ONS AANBOD: Een uitdagende en voltijdse (36u/week) job van onbepaalde duur binnen een groeiend internationaal bedrijf waarin teamwerk hoog aangeschreven staat. Nynas is een ‘kleine reus’ in zijn sector en tracht resultaten te behalen rekening houdend met de nodige zorg en aandacht voor mensen en omgeving. Een competitief salarispakket wordt voorzien.

Stuur uw cv samen met uw motivatie naar:

INTERESSE?

Accord Group Belgium t.a.v. Yolande Kuppens Rijvisschestraat 118 bus 3 9052 Zwijnaarde of naar yolande.kuppens@accordgroup.be


034_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:34

34

VACATURE 16 APRIL 2011

www.tempo-team.be Surf naar www.tempo-team.be en solliciteer online!

Het is rood en wil je graag ontmoeten. Bij Tempo-Team werk je om te leven, en niet omgekeerd. Als uitzendkracht of meteen in een vaste job.

Als uitzendkracht Administratief bediende HR officer Logistiek medewerker Marketing assistant Directiesecretaresse Customer service medewerker Contact center agent Vertegenwoordiger Team leader Call agent

Meteen in een vaste job Account manager Business Analyst Production & Training Engineer Project Engineer Project Improvement Technical Trainer & Expert

Of als collega bij Tempo-Team zelf HR Consultant Office manager

Alle jobs ontdekken?

Afspraak in een Tempo-Team kantoor in jouw buurt of surf naar www.tempo-team.be. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

interim | inhouse services | search & selection | hr services

WORD

TELECOMMUNICATIE TECHNICUS Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s, netwerken en telecom? Mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende telecommunicatiesector? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren op een niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door bedrijfservaring, hetzij door uw studieverleden). U hebt een (passieve) kennis van het Engels. u leert pc’s gebruiksklaar maken en herstellen. U krijgt een degelijke basis van universele netwerktechnologie (Cisco), besturingssystemen (Windows 2008/7, Linux) en beveiliging zodat u kunt helpen bij het installeren van een netwerk. U leert alsook de nieuwste technologiëen op gebied van telecomnetwerken, mobiele telefonie, wireless, PDA’s, GSM en GPRS. deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Aarschot start op 2011 en eindigt op 5 december 2011 (inclusief van 6 weken). Kom naar de vrijblijvende infosessie op 4 of 10 mei 2011 om 14h bij VDAB Heverlee. Bel of mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi, tel. 016 38 00 38 of leslie.blevi@vdab.be. Indien je niet kan aanwezig zijn op de infosessie en toch geïnteresseerd bent, bel of mail dan voor een nieuwe afspraak. Reageer zo snel mogelijk! Surf naar www.cevora.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding. D O E Z OA L S D U I Z E ND E N M EN SEN DIE

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

U bent dynamisch, sociaal, flexibel en beschikbaar?

Het Neutraal Ziekenfonds zoekt (m/v) tweetalige (NL/FR) 1. Voor de dienst klantenbeheer:

• polyvalente bedienden voor het beheer van klantendossiers

Uw profiel: • dynamisch, sociaal, beschikbaar, flexibel en autonoom • teamgeest, kennis van Engels is een pluspunt. Ons aanbod: • aangename werkomgeving • volledige opleiding • aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 13e maand,…).

2. Voor het Sportcentrum «Belgica Sport Center»:

• een assistent(e)

voor de administratie en coördinatie van het centrum

• een barman en een kok voor de Horeca-afdeling

• sportcoördinatoren • een polyvalent bediende

voor de levering en coördinatie van medisch materiaal (in bezit van rijbewijs B)

Uw profiel: • legt gemakkelijk contacten • dynamisch en polyvalent • kennis van Engels is een pluspunt. Ons aanbod: • aangename werkomgeving • aantrekkelijk salaris • extralegale voordelen. Geïnteresseerd en onmiddellijk beschikbaar? Stuur uw C.V. en motivatiebrief vóór 29 april 2011 naar HET VRIJ VERBOND DER NEUTRALE ZIEKENFONDSEN, Tervurenlaan 68-70 te 1040 Brussel. - voor de dienst klantenbeheer: ter attentie van de dienst Human Resources - voor het Sportcentrum: ter attentie van de heer Camille D'HULST


035_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:51

VACATURE 16 APRIL 2011

Energy

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Energy

Account Manager Vlaanderen (m/v) (met uitstekende verkoopgerichte attitude)

Uw functie: U verkoopt zonnepanelen en energiebeheerssystemen aan industriële klanten. U bent vooral verantwoordelijk voor de opvolging van onze bestaande klantenportefeuille (70% van uw tijdsbesteding). Daarnaast gaat u actief op zoek naar nieuwe klanten (30%). U onderhoudt uw netwerk en hebt een neus voor nieuwe salesopportuniteiten. U beantwoordt technische vragen van klanten op een professionele manier, helpt hen aan informatie en neemt deel aan seminaries. Een drietal keer per jaar vertegenwoordigt u ons bedrijf op beurzen. U rapporteert aan de Manager van Van de Walle Energy.

Uw profiel: U hebt al een eerste ervaring achter de rug in een gelijkaardige salesfunctie in een B2B omgeving. U combineert een goede technische kennis van uw product met een uitgesproken commercieel talent en resultaatgerichtheid. U bent een gedreven en ondernemende persoonlijkheid, werkt nauwgezet, to-the-point, efficiënt en gestructureerd en gaat recht op uw doel af. U communiceert vlot, legt makkelijk contacten en door uw zelfzekerheid hebt u een stevige dosis overtuigingskracht.

Aanbod: Een uitdagende job in een commerciële functie met een competitief salarispakket en een bedrijfswagen. We voorzien ook uitgebreide vorming, training en opleiding over de nieuwste technieken in de energiesector. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz. Ago International, adviseurs op het vlak van human resources recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0478 44 80 36. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Van de Walle Bouwgroep is uitgegroeid tot een overkoepelende bouworganisatie met afdelingen in Industriebouw, Appartementenbouw, Vastgoed, Infrastructuur, Prefabbeton, Natuursteen, Logistiek, Lawaaibeheersing en Real Estate. Voor een onderneming als de Bouwgroep is elk project een opportuniteit om zich te verfijnen en worden enkel de beste materialen gebruikt. Voor Van de Walle Energy, onze jongste bedrijfstak, zijn wij op zoek naar een

Energy

35

Operation Manager U.S.A. Pidy is een internationale voedingsgroep actief in de productie en verkoop van producten “klaar om te vullen”. De groep heeft vestigingen in Ieper (België), Halluin (Noord-Frankrijk), Northampton (UK) en New York (USA). Als marktleider in de productie en distributie van bladerdeegproducten staat Pidy garant voor een continue, klantgerichte product- en procesontwikkeling. Aan de basis van dit succes staan 350 medewerkers. Wilt u deel uitmaken van een sterk bedrijf in beweging dan bent u de m/v die wij zoeken.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Uw functie: Na een intensieve opleiding in België, wordt u verantwoordelijk voor de Pidy vestiging in New York. Deze bestaat uit een 25-tal arbeiders en 4 bedienden. Bij deze verantwoordelijkheden horen: het verder uitbouwen van de productie mogelijkheden, het verder ontplooien van het logistiek centrum die zowel de lokale als de ingevoerde producten over gans Amerika verdeelt, de boekhouding en de volledige administratie. U optimaliseert de organisatie en de rentabiliteit. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de implementatie van de groepsstrategie. U bent verantwoordelijk voor de planning en het personeelsbeleid. U implementeert verder

het bestaand kwaliteitssysteem. U fungeert als contactpersoon en rapporteert aan de Pidy Headquarters in België. Uw profiel: U genoot een universitaire opleiding, eventueel aangevuld met een managementopleiding. Dankzij uw leiderscapaciteiten bezit u de nodige competenties om een fabriek eigenhandig te sturen. U bent een geboren organisator. Als peoplemanager bent u in staat uw team te coachen en te motiveren. U beheerst het Engels perfect, zowel mondeling als schriftelijk. Vermits u opereert vanuit de USA, bent u bereid zich daar minstens 5 jaar te vestigen.

Ons aanbod: Een functie in een familiale werkomgeving waar u samenwerkt met een team van professionele collega’s. Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met bedrijfswagen. Een prachtige internationale ervaring in een van de meest fascinerende wereldsteden. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Ago International, adviseurs op het vlak van HR Recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt feedback. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 24 45 01. Deze vacature vindt u ook op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

www.ago.bz

Win

5 HTC Desire S

toestellen surf naar vacature.com/htc

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

www.pidygourmet.com


036_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:06

36

VACATURE 16 APRIL 2011

consu lta n ts i n v er ko op en v er ko opm a n age m en t Inventi, gevestigd in hartje ANTWERPEN, is een consultancyen trainingsbureau, dat zich toespitst op verkoop en verkoopmanagement. De klanten zijn groeiende KMO’s, grote bedrijven en multinationals. De actieradius van Inventi is de Benelux met spin-off-activiteiten in de omliggende landen.

Na méér dan 20 jaar steile opgang is Inventi geëvolueerd tot een vooraanstaand en gewaardeerd consultancy- en trainingsbureau. Om de groei van Inventi te ondersteunen en in het bijzonder de organisatie hebben wij een zeer interessante en boeiende vacature voor een m/v

DIRECTIE ASSISTENTE Functie U heeft een zeer afwisselend takenpakket met de daarbijhorende verantwoordelijkheden: Eerst en vooral staat u in voor het coördineren van de training- en selectieopdrachten, zowel telefonisch als per e-mail. U beheert de forecast, database en planningen van de consultants. U werkt mee aan de uitvoering van rapporten, eigen aan een consultancybedrijf, opgemaakt in InDesign. U staat in voor de ontvangst van klanten, trainees en kandidaten. Als directie-assistente zal u ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de notulen van de wekelijkse vergadering van de consultants. U rapporteert rechtstreeks aan de Gedelegeerd Bestuurder. Uiteraard voert u dit veelomvattende takenpakket niet alleen uit. Een ervaren back-office medewerkster zal u hierbij ondersteunen en de nodige opleiding geven.

Profiel U heeft een universitaire opleiding als Master of een gelijkwaardige ervaring. Gezien het niveau van de klantenrelaties en de complexiteit van onze activiteiten heeft u een representatief voorkomen, bent u sterk communicatief en heeft u een vlotte pen. U mag jong zijn, maar u voelt zich vooral zeer sterk aangetrokken door de dynamiek van het bedrijfsleven. Uiteraard kan u vlot werken met de gebruikelijke Office-pakketten. U bent leergierig en u heeft de drang om zich dagelijks te ontwikkelen. Gezien het i nternationaal cliënteel bent u vlot tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van het Engels is een voordeel. U woont in Antwerpen of omgeving.

w w w.inve nti.b e

Meer dan een job Wil je je leadership skills verder ontwikkelen? Droom je van een toekomst tussen sterke merken? Wil je meer dan een job?

Wil jij deel uitmaken van dit winning team waar vastberadenheid, integriteit en humor centraal staan? Neem dan deel aan onze management game en ontdek het boeiende leven van een Delhaize-supermarktdirecteur. Kom werken in team, verzamel je producten, win omzet, beheer je assets en... stel je klanten tevreden! Breng je de game tot een goed einde, dan maak je kans op een doorgedreven opleiding van 12 tot 18 maanden tot supermarktdirecteur. Wie weet, wordt deze game binnenkort werkelijkheid…

Meer weten? Surf snel naar www.morethanagame.be en schrijf je in.

Hoe reageren • Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie naar roger.helsen@inventi.be • Of bel voor meer informatie of het maken van een afspraak op zondag 17 april 2011 tussen 10u00 en 11u00 naar Roger Helsen op +32 474 50 19 84. • Tijdens de kantooruren kan u bellen naar Hanne Rummens op +32 3 223 68 67.

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon.

Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

Dan zit je vast goed bij Delhaize. Delhaize speelt steeds weer in op nieuwe trends in het marketinglandschap én kan je carrière alle kansen bieden.

Wat mag u van Inventi verwachten Een bedrijf met een open cultuur waar kwaliteit en ontwikkeling centraal staan. Een moderne en dynamische werkomgeving. Een competitief salaris i n functie van uw niveau of ervaring en extralegale voordelen.

Jouw game, onze opleiding.


037_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:03:36

VACATURE 16 APRIL 2011

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

FINANCE & CONSULTING VAN PAGINA 38 TOT 39 ADGAR I&D BELGIUM AG INSURANCE HOSPITAAL PLUS SPE-LUMINUS ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag.

38 38 38 39 37

Laat uw financiële talent uzelf én duizenden anderen vooruithelpen. 4.000 gemotiveerde medewerkers en hun 15.000 klanten zijn op zoek naar uw financiële talent voor een snel groeiende sector. Het Zorgbedrijf Antwerpen is een nieuw bedrijf van de groep Antwerpen. Met 40 dienstencentra, een tiental thuisdiensten, 2.600 serviceflats en 17 woonzorgcentra is het de grootste speler in de Antwerpse zorgsector.

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

• Financieel adviseur

Voor budgetbeheer en –controle, financiële analyses en rapportering en de opvolging van subsidie- en investeringsdossiers.

• Boekhouding coördinator

Voor het aansturen van één van onze boekhoudkundige afdelingen.

• Boekhouding deskundige

Voor het uitvoeren van financiële transacties en controle.

• Thesaurie deskundige Alles over deze jobs vindt u op www.antwerpen.be/jobs, klik op Zorgbedrijf Antwerpen. U kan ons ook altijd mailen (jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be) of bellen (03 338 27 27).

Voor het uitvoeren van financiële analyses en het optimaliseren van geldstromen.

37


038_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:06

38

VACATURE 16 APRIL 2011

DOSSIER FINANCE & CONSULTING Onze accountant gaat met brugpensioen in september 2011. Daarom zoeken wij, een internationale investeringsgroep in de onroerend goed sector, zowel in België als in het buitenland, op korte termijn een :

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER (m/v) die verantwoordelijk is voor : - de boekhoudingen van onze Belgische vennootschappen. - de contactpersoon is tussen onze internationale holding, de banken, de auditors, tax consultants, sociaal sekretariaat en leveranciers. - het opstellen en indienen van BTW-aangiftes, voorbereiding van de vennootschapsbelasting, aangiftes onder supervisie van de externe accountants en taxconsultants. - verzorgen van de kwartaal- en jaarrapportage aan de holdingmaatschappij. - opstellen van de jaarrekeningen. - opstellen van budgetten en cash flows.

Uw profiel: - graduaatopleiding boekhouden of universitaire opleiding TEW, richting accountancy en beschikken over minimum 8 à10 jaar ervaring in het voeren van computerboekhouding. - voldoende kennis van BTW wetgeving en vennootschapsbelasting is gewenst. - kennis van IFRS reporting is een pluspunt. - grondige kennis van Microsoft Excel en Word is absoluut noodzakelijk. - vertrouwd zijn met Windows XP en in de toekomst Windows 2007 is een pluspunt. - door het internationale karakter van onze groep is naast de kennis van Nederlands een zeer goede kennis van Engels een absolute vereiste. - een degelijke basiskennis van het Frans is een pluspunt. - u zal volledig zelfstandig moeten kunnen werken.

Ons aanbod: - een solide betrekking in een internationale groep met kantoor te Antwerpencentrum. - een competitief salaris in overeenstemmingen met uw ervaring en bekwaamheid. Heeft u interesse voor deze uitdagende betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. voorzien van recente pasfoto naar:

Marie, 23 jaar AG Insurance ontdekt graag wat Marie in haar mars heeft.

Let us discover you. AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heel wat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bieden we onze mensen tal van groeimogelijkheden. In een aangename werksfeer krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien en om zelf initiatief te nemen. Een gezonde work-life balans wordt daarbij niet over het hoofd gezien. Dat alles in een bedrijf dat zijn ecologische verantwoordelijkheid neemt. Zo zijn onze kantoren perfect bereikbaar met het openbaar ver voer. Laat AG Insurance dus ontdekken wat jij in je mars hebt.Wij luisteren graag naar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging op maat bij de grootste verzekeraar van het land. Spreekt een van deze vacatures (m/v) je aan? Schadebeheerder Auto

De heer Herman Wauters • p/a Adgar I&D Belgium NV Molenbergstraat 10 • 2000 Antwerpen

De Maatschappij voor onderlinge bijstand (MOB) HOSPITAAL-PLUS, HOSPITALISATIEVERZEKERING VAN DE LIBERALE MUTUALITEITEN, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding voor haar hoofdzetel in Brussel bij voorkeur

een MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Functie :

Op financieel en organisatorisch vlak wordt u verantwoordelijk voor de transitie van een ziekenfondsstructuur (MOB) naar een verzekeringsonderneming, en voor de implementatie van de Europese richtlijn Solvency II. U wordt verantwoordelijk voor het financiële en het boekhoudluik van de werking, inbegrepen de financiële en statistische rapportering (intern en extern). U adviseert en ondersteunt de directie in de werking en organisatie. Uw profiel : U beschikt over een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen of economische wetenschappen en/of heeft relevante ervaring in de verzekeringssector. U kan zowel autonoom werken als in team, bent punctueel, pro-actief en analytisch ingesteld en heeft een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

Insurance Accountant

U bent Nederlands- en/of Franstalig met een zeer goede, actieve kennis van de andere landstaal. Ons aanbod :

Surf naar www.aginsurance.be/discover voor meer info over deze of andere jobs. Zo biedt AG Insurance nog heel wat uitdagingen op het project management of IT.

Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een competitief loonpakket met extralegale voordelen. Uw plaats van tewerksteling wordt de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, MOB Hospitaal-Plus, Livornostraat 25 in 1050 Brussel. U kan uw kandidaatstelling en cv vóór 12 mei 2011 bezorgen aan de MOB HOSPITAAL-PLUS, Jan Vandeweerd, voorzitter, Livornostraat 25, 1050 Brussel, of per e-mail naar Jan.Vandeweerd@lml.be.


039_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:11

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

VACATURE 16 APRIL 2011

39

Wordt Brussel het kader voor jouw succescarrière? Heb je ervaring met project management (BI en/of infrastructuur), ben je een functioneel analist, spreekt een PMO-job je aan of ben je een specialist in security? Versterk dan ons groeiend ICT-team! Heb je een financiële achtergrond, kent Excel geen geheimen voor jou, analyseer je graag en boeien cijfers je? Dan ben jij dé kandidaat voor ons Energy Trading-team! Ontdek via www.lumineuzeloopbaan.be onze verschillende vestigingen en andere carrièremogelijkheden in:

• Finance • Retail • Production • Purchasing

er Reage ntaan o p s ‘ via ’ op n e r e t i sollic .be n

opbaa

uzelo lumine

Surf naar www.lumineuzeloopbaan.be en weldra zit er nieuwe energie in je carrière!

Heldere taal in technische rapporten Overtuigend presenteren PROGRAMMA In de voormiddag reiken we u een aantal technieken aan: n Hoe structureer ik mijn verhaal rond dit objectief? n Tips en oefeningen in non-verbaal taalgebruik? n Hoe betrek ik de deelnemers bij het objectief van de presentatie? n Hoe bouw ik een dialoog met open en suggestieve kernvragen? n Hoe zorg ik ervoor dat ik het k ruispunt van de communicatie blijf? n Hoe ga ik om met stoorzenders? n Hoe beheer ik mijn tijd? n Hoe sluit ik krachtig en resultaatgericht af? In de namiddag kiest u zelf voor één van de drie workshops: 1 Een strategie of nieuwe aanpak presenteren aan je team. 2 Een oplossing, een product of een service presenteren. 3 Een technische- of een bedrijfspresentatie geven aan een klant. Praktisch: data: zaterdagvoormiddagen 7 en 14 mei 2011 tijdstip: telkens van 9 tot 12 uur plaats: VIK-huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgem meer info: www.vikvorming.be/presentatie

PROGRAMMA Efficiënt voorbereiden n Doel bepalen n Inhoud en doel op de lezer afstemmen n Sterke analyse- en synthesestrategieën hanteren n Structuurstrategieën hanteren (met voorbeelden) n Schrijfstijl perfectioneren (met kleine schrijfoefeningen) n Een checklijst opstellen n Opvolging ervaringen sinds dag 1 n Gepaste vorm en stijl voor een rapport n Korte krachtlijnen van de norm van het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) n Workshop met authentieke documenten van de deelnemers en schrijfoefeningen n Veel voorkomende valkuilen (de voor- en nadelen van onze hersenen) n Indien nodig: enkele typische valkuilen bij het schrijven in het Engels n Een actieplan opstellen n

Brengt u uw eigen rapporten mee? Dan krijgt u advies op maat.

Praktisch: data: maandagen 9 en 23 mei 2011 tijdstip: telkens van 10 tot 18 uur plaats: VIK-huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgem meer info: www.vikvorming.be/rapport Meer informatie? Kijk op de website: www.vikvorming.be Of neem contact op met VIK Vorming: manuella.goyvaerts@vik.be of 03 259 11 06

VIK Vorming Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem


040_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:23

40

VACATURE 16 APRIL 2011

Accent racing team

Sinds het ontstaan van het Accent Racing Team worden elk jaar nieuwe grenzen verlegd. Onder leiding van Philip Cracco zette het team de voorbije jaren enkele mooie prestaties neer. Na een decennium zich enkel gefocust te hebben op de motorsport in België wil het team zich nu ook internationaal profileren. Daarom is het Accent Racing Team op zoek naar een (m/v):

(JUNIOR) MARKETING MANAGER Omschrijving U coördineert de marketingactiviteiten rond het Accent Racing Team en werkt promotiecampagnes uit. U trekt via prospectie nieuwe sponsors aan, communiceert met de bestaande sponsors en staat in voor de sponsorevenementen. U houdt rechtstreeks contact met de Tuner en zorgt er samen voor dat het Team kan starten op de wedstrijden. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Accent Jobs For People. Profiel U bent een zelfstarter met een creatieve flair. U bent communicatief sterk. U bent een flexibel en stressbestendig. U heeft 2 jaar relevante werkervaring en een sterke affiniteit met Marketing & Sales. Bij voorkeur heeft U ervaring in een evenementenbureau of reclamebureau.

Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd door deze vacature? Stuur zo snel mogelijk uw cv naar annelyn.naert@houseofhr.be en bel op het nummer 0478 844 390. W W W. A C C E N T R A C IN G T E A M . B E

Conac werd opgericht in 1988 en stelt momenteel ongeveer 40 medewerkers tewerk in een volledige dienstverlening voor de grote pensioenfondsen, nl.:

boekhouding

2 Software ontwikkelaars Je functioneert binnen de unit Software development van IT. Als software ontwikkelaar sta je in voor de ontwikkeling van NET web applicaties en NET rich client applicaties. Je zal zowel onze legacy applicaties migreren als nieuwe applicaties ontwikkelen. We zoeken zowel een schoolverlater als een ervaren informaticus met 5 à 10 jaar ervaring.

Profiel: en met een projectmatige aanpak

deze opvolgen/oplossen met de contactpersoon van de klant

Profiel: en verzekeringen een flexibele bedrijfsomgeving

problem solver

Conac bedient momenteel een groot deel van de Belgische markt.

IT-Analist

Via ons netwerk Abelica Global

uitwerkbaar model voor een geautomatiseerd informatiesysteem.

behoren we tot één van de belangrijkste internationale dienstverleners in dit domein. Wij zijn gelegen vlakbij het

praktijk

Boekhoudkundig beheerder

volgende openstaande

De kandidaat is verantwoordelijk voor de administratieve en/of

vacatures (m/v) om de groei

instaat. Dit houdt onder meer in dat hij/zij zelfstandig volgende taken uitvoert:

te ondersteunen:

onderneming die groeit binnen een sterk groeiende sector. Je kan rekenen op een permanente opleiding en een gevarieerde job. legale voordelen.

Contactgegevens:

professionele manier samenwerken met collega’s doorheen de organisatie

Centraal Station in Brussel. Momenteel hebben wij

Wij bieden:

Conac cvba en toelichting over onze activiteiten.

www.conac.be

voor verdere

www.abelicaglobal.com


041_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:20

VACATURE 16 APRIL 2011

Business Developer (Bulding & construction materials)

41

Knauf is a multinational producer of building materials and construction systems. The company operates more than 150 production plants in over 40 countries with more than 24,000 employees. Knauf produces construction materials for drywall construction, internal plaster and cement-based external plaster and insulating. Nowadays, in order to increase the visibility of their Cement-based external plaster range (Aquapanel®) on the Belgian Market, Knauf is looking for an entrepreunarial minded Business Developer.

Brussels

MBEP 516322

M/F

Job Description

Your Profile

You provide technical expertise and advice to new and existing customers You Identify and make contact with potential customers engaged on target construction projects You produce designs, specifications and details for architects, designers and contractors You maintain a close contact with Knauf Marketing Department to ensure our strong brand presence You act as a “true” expert for your product range and provide, if necessary, technical assistance

You have a higher education in a building discipline You have In depth knowledge of the construction marketplace, a strong business appreciation and Market Awareness. You are Fluent in French and in Dutch. You are autonomous and proactive and you have good communication and interpersonal skills You are Customer and Solutions oriented

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at sales@michaelpage.be by quoting the ref MBEP516322.

Specialists in Sales & Marketing Recruitment 143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

Electrotechnical Account Manager BeNeLux Our client is one of the worlds leading manufacturers within the energy transmission sector. With sales over 3.000 millions Euros, 47 manufacturing locations and more than 11.000 colleagues, they provide service to a global network of clients worldwide. They are a high-end supplier towards the energy transmission and distribution networks, the transport sector, the communication sector, the construction sector and the OEM industry.

Brussels

MDES515841

M/F

Job Description

Your Profile

You design and implement the sales strategy in the Benelux region. You establish new and manage existing business relationships at all levels within key accounts. You will sell projects (and follow-up when needed) and products to the public sector, utilities providers, the transport sector and the industry (Original Equipment Manufacturers) but also manage relationships with distributors. You manage the regional revenues and margin growth

You have a higher education (technical or business). You can demonstrate a proven sales track record within technical sales in energy transmission (ideally more than 5 years) with client interaction on multiple levels (In Belgium; The Netherlands and Luxemburg are a plus). You have the ability to sell products as well as projects. You are autonomous and proactive, you demonstrate analytical skills resulting in productive actions. You are fluent in Dutch and French, English is a plus.

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at sales@michaelpage.be by quoting the ref MDES515841.

Specialists in Sales & Marketing Recruitment 143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

Head of Risk Management EMEA A Top-Tier international financial institution is creating a Head of Risk Management EMEA role. Based in the Brussels branch and reporting to the General Management Board, this new role in the structure is meant to handle all Risk Management matters, from Risk mapping, to Risk policy, Risk reporting and Risk awareness. The environment is dedicated to the team work and the efficiency to deliver within the result driven mindset. The company counts today about 60 people in charge of the deal acquisitions, the central services, the back and the middle office.

Brussels

MTRW515865

M/F

Main Responsibilities

Your Profile

Setup and development of the Risk Management Framework Participation of the analysis in the Operational and Credit Risk Management Integrate the Risk Management awareness in the company Participate actively in the realization of Risk Mapping Liaise with London in terms of Risk Management Respond to CBFA requirements Perform control with or without the external consulting resources

University degree preferably in Economics or Applied Economics, Business Management, Finance At least 10 years of relevant experience, ideally related to Credit Risk Management Experience and knowledge of corporate/commercial banking activities is a plus Fluent in English, command of French and/or Dutch is a plus Hands on Willing to make the difference Results driven “Out of the box” mindset

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at banking@michaelpage.be by quoting the ref MTRW515865

Specialists in Banking & Financial Services Recruitment 143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

Senior Risk Manager Continental Europe A leading Global Property Expert, specialized in logistics and business space, is creating a Senior Risk Manager Continental Europe role within its Risk & Audit department. Based in Brussels and reporting to both the General Counsel Europe and the Global Head of Risk Management, the function will service the Continental Europe region, covering incident management, operational risk identification and business control.

Brussels

MTRW516237

M/F

Main Responsibilities As Senior Risk Manager – Continental Europe, your responsibilities will include : Setup and schedule the audit plan and ensure the follow up Conduct internal audits and act as the lead advisor in terms of operational issues and financial risk management Manage the outstanding audit action schedules Provide innovative input to the ongoing development and enhancement off the risk management framework Conduct incident management plan Analyze the risk issues in terms of Client acquisition, logistic matters, and investments Ensure the risk awareness within the group for the Continental Europe Provide risk mapping results in terms of Financial Requirements Develop the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan

Your Profile University degree in a Financial Risk Management, or any other relevant field At least 5 to 7 years of Risk Management and/or Audit experience Good understanding of the Property industry is definitely an asset Any qualification in Lean, Six Sigma or other relevant certifications is a plus Excellent communication and presentation skills in English is mandatory, Dutch and/or French is a plus Detail oriented and result driven problem solver Autonomous, self motivated and self learner Offer This is a unique opportunity to join a still growing market leader in a role that will be customized for the right candidate, and will give you premium exposure throughout the organization.

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at banking@michaelpage.be by quoting the ref MTRW516237

Specialists in Banking & Financial Services Recruitment 143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be


042_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:21

42

VACATURE 16 APRIL 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Diamondland, the largest diamond showroom in Antwerp - the Diamond City- attracts consumers from all over the world to buy diamonds and diamond jewelry right from the source in Antwerp, the Diamond World Center.

Multilingual Salesperson

(m/v)

Function We are looking for a dynamic and representative salesperson to enforce our sales staff to serve and inform our international clientele regarding their purchase of loose diamonds and diamond jewelry. Profile Emotional intelligence, responsibility and sense for initiative are required. As well as communication skills and language knowledge, including non-European languages. Experience is well appreciated but personality and commitment are even more important. Contact: info@diamondland.be

Wolford staat wereldwijd bekend als een luxe merk. Met een duidelijke visie op hoge kwaliteit, creativiteit en met een sterk gevoel voor ethiek produceert, commercialiseert en distribueert Wolford unieke mode voor vrouwen. Luxe heeft de toekomst. Ter versterking van ons team in Antwerpen zijn wij op zoek naar een

Human Resources en Payroll Assistent

Zelfstandig Gerant (m/v)

Functiebeschrijving

en administratie vallen ook onder uw bevoegdheid. Profiel

Administr. Deskundige (m/v)

(m/v)

Functiebeschrijving Ondersteuning van en rapportering aan de Finance hoofdkantoor in Oostenrijk op gebied van HR in de Benelux

Profiel Commerciële/administratieve bachelor of Mbo-opleiding

gestructureerd kunnen werken. Contact: joa1@wolford.com tel: +32 (+) 34513930 www.wolford.com

Scan deze QR CODE!

Bij OCMW Zandhoven staat dienstverlening aan iedere burger centraal. Wij zoeken een dynamische medewerker voor een boeiende, verantwoordelijke job

Scan deze QR CODE!

Functiebeschrijving Administratieve ondersteuning van de OCMW-diensten

Profiel Bachelordiploma of diploma hoger onderwijs (één cyclus) organisatorische & adminstratieve vaardigheden. Aanbod

team. Contact: sofie.pareit@ocmwzandhoven.be

Scan deze QR CODE!

Als een onderdeel van een toonaangevende Duitse transportgroep specialiseren wij ons in het vervoer van bulkproducten, vloeistoffen en general cargo voor de levensmiddelen- en chemische industrie. We beschikken hiervoor over een eigen containervloot van meer

Brabantia is een gerenommeerd familiebedrijf en één van de

vervoer. Heb jij zin om ons team te versterken, als (m/v):

Hoofd Financiële Administratie (m/v)

Expediteur (m/v) Functieomschrijving Je zorgt voor de dagelijkse contacten met de klant, de registratie, de operationele en administratieve afhandeling van hun logistieke bewust als je bent zoek je steeds naar de meest betrouwbare en

marktleiders op het gebied van huishoudelijke artikelen. Onze producten zijn functioneel en tijdloos van vormgeving.

Functieomschrijving Je staat in voor het opstellen en opvolgen van de resultatenrekeningen en balansen en het correct uitvoeren van de financiële boekhouding

maar hierbinnen kan je voldoende autonoom werken.

van de medewerkers.

Profiel

Profiel Je hebt een hogere universitaire opleiding ( economie, finance...)

het plannen en organiseren van transporten en het opvolgen van manager.

ervaring. Contact: luc.delbroek@brabantia.com

Contact: www.primo.be

Contact: secretariaat@bruhnsped.be 03/224.84.84

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!


043_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:45

VACATURE 16 APRIL 2011

CSM Benelux ontwikkelt, produceert en distribueert bakkerijingrediënten voor bakkers groot en klein, industriële brooden zuivelproducenten, retailers en talrijke foodserviceklanten. CSM Benelux is tevens de naam achter een aantal sterke merken als Waldkorn, Molco, Carels, Debco, Trio bewust en

43

Als een onderdeel van een toonaangevende Duitse transportgroep specialiseren wij ons in het vervoer van bulkproducten, vloeistoffen en general cargo voor de levensmiddelen- en chemische industrie. We beschikken hiervoor over een eigen containervloot van meer vervoer. Heb jij zin om ons team te versterken, als (m/v):

Trade Marketeer Nederland (m/v)

Functiebeschrijving Je analyseert, interpreteert marktinformatie en vertaalt dit naar concrete kansen voor CSM Benelux in het Out Of Home en productlanceringen, bewaakt de budgetten en evalueert met sales. Profiel Bachelor of master, bij voorkeur in commerciële richting, met een sterk analytisch vermogen en uitstekende communicatieve

Administratief Bediende Boekhouding (m/v) Functieomschrijving woordelijkheid en hebt een aangeboren affiniteit voor cijfers en

en boekhoudkundige verwerking van verkoop- en aankoopfacturen, de opvolging van debiteuren en het actualiseren en up-to-date houden van de prijslijsten in onze database. Profiel Als dynamisch persoon schuw je regelmatige telefonische contacten

een plus; ervaring in de voedingssector een must. Contact: www.werkenbijcsmbenelux.com

Contact: secretariaat@bruhnsped.be Tel: 03 224 84 84

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

chemical and petrochemical industries. Based in Germany, the company has a wide network across Europe, the Middle East and China.To support our rapid international growth we are looking for strong candidates for the following position:

Wolford staat wereldwijd bekend als een luxe merk. Met een duidelijke visie op hoge kwaliteit, creativiteit en met een sterk gevoel voor ethiek produceert, commercialiseert en distribueert Wolford unieke mode voor vrouwen. Luxe heeft de toekomst. Ter versterking van ons team in Antwerpen zijn wij op zoek naar een

Operations Manager Middle East (m/f)

Retail Assistant

(m/v)

Function To manage one of our site operations on a large scale

Functiebeschrijving

candidate should have proven experience in this sort of

tussen Benelux Management team, verkooppunten en hoofd-

together with a customer-minded approach and strong

Manager bij operationele werkzaamheden, cijfermatige analyses, rapportages en coördineren en opvolgen van retail projecten.

English together with experience in handling a multinational team are prerequisites for the job. After a six-month initiation period in Germany we foresee a potential re-location to the GCC region (ultimate location to be agreed upon) as a basis for the position, which will entail substantial international travel. We offer a competitive salary and once located in the Middle East, accommodation and transportation will be provided. Contact: recruitment@talke.com

Scan deze QR CODE!

Profiel Commerciële/administratieve bachelor of Mbo-opleiding

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs

werken. Contact: deda@wolford.com Tel.: 0032-34513930

Scan deze QR CODE! Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com


044_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:49

44

VACATURE 16 APRIL 2011

Wees erbij

wanneer één van Belgiës meest prestigieuze business awards wordt uitgereikt.

VLERICK AWARD in aanwezigheid van vroegere winnaars & genomineerden

Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Luc Bertrand

Ackermans & van Haaren

Luc De Bruyckere Ter Beke

Bert De Graeve Bekaert

Laurent Minguet Serial Entrepreneur

Inschrijven op www.vlerickalumni.com/award2011

WITH THE SUPPORT OF GOLD PARTNERS

EVENT PARTNERS


045_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:57:22

45

© Jan Crab

VACATURE 16 APRIL 2011

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zoekt een (m/v): De faculteit

Mandaatassistent Researchmandaten

zoekt (m/v):

Administratief en Technisch Personeel Expert HVAC zoekt een (m/v):

Stafmedewerker een (m/v):

Geïnteresseerd? www.ua.ac.be/vacatures

The Human Element

Production Engineer

Dow is wereldwijd marktleider op het gebied van plastics en chemicaliën. Deze positie stelt Dow in staat haar missie te realiseren: bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid. Dat doet Dow door innovatieve toepassingen te ontwikkelen voor de voedsel- en farmaceutische industrie. Maar bijvoorbeeld ook voor verpakkings - en isolatie materialen, persoonlijke verzorgingsproducten en voor de productie van schoon drinkwater. In de Benelux is Dow gevestigd op acht verschillende locaties, waarvan vijf in België. Werken bij Dow is bijzonder. U krijgt veel eigen verantwoordelijkheid. Want in onze ogen speelt het menselijke element, the Human Element, de hoofdrol bij het realiseren van vooruitgang.

U zet uw kennis en ervaring in om het productieproces te optimaliseren en eventuele technische problemen in de fabriek op te lossen. Veiligheid, gezondheid en milieu stelt u voorop, maar u zet zich uiteraard ook in voor het maken van kwaliteitsproducten tegen zo laag mogelijke kosten. U kunt goed met mensen omgaan; als coach en begeleider zorgt u er samen met andere ondersteunende functies voor dat de bedrijfs- en fabrieksdoelstellingen worden gehaald. U heeft een afgeronde masters in ingenieurswetenschappen (richting chemie, werktuigkunde of materiaalkunde) en minimaal enkele jaren ervaring bij voorkeur in de chemische industrie.

Voor onze HDPE plant in TESSENDERLO zoeken we een gedreven Production Engineer, bij voorkeur met enkele jaren ervaring. Dow zoekt communicatieve teamplayers, die veilig werken en aandacht voor het milieu zeer belangrijk vinden.

Solliciteren? Stuur uw CV met motivatie naar Gerard Blum, gtblum@dow.com. Kijk voor meer informatie of onze andere vacatures op www.careersatdow.com.


046_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:21:09

46

VACATURE 16 APRIL 2011

ACCENTRIQUE IS EEN NO-NONSENSE EVENEMENTENBUREAU GESPECIALISEERD IN DE CREATIE, ORGANISATIE EN COÖRDINATIE VAN DE MEEST DIVERSE EVENEMENTEN, GAANDE VAN ORIGINELE BUSINESS MEETINGS, SEMINARIES, CONGRESSEN, INCENTIVES, TEAMBUILDINGS EN BEDRIJFSFEESTEN.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN (M/V)

(JUNIOR) PROJECT MANAGER OMSCHRIJVING

UW PROFIEL

U B O U W T H E T E V E N E M E N T E N B U R E A U , D AT Z I C H F O C U S T

U HEEFT MINIMUM 5 JAAR RELEVANTE WERKERVARING EN EEN STERKE

O P H R E V E N T S , V E R D E R U I T. H E T C O M M E R C I Ë L E I S U W

AFFINITEIT MET MARKETING & SALES. BIJ VOORKEUR HEEFT U ERVA-

H O O F D TA A K : U P R O S P E C T E E R T E N H E B T D A G E L I J K S C O N -

R I N G I N E E N E V E N E M E N T E N B U R E A U . U W C O M M E R C I Ë L E E N C R E AT I E V E

TA C T M E T U W K L A N T E N . U W E R K T M E T E E N T E A M VA N

F L A I R E N U W P A S S I E V O O R K L A N T E N S E R V I C E Z O R G E N E R V O O R D AT

EVENT MANAGERS OM DE PROJECTEN TE REALISEREN.

U V A N D E Z E B U S I N E S S U N I T E E N S U C C E S V E R H A A L M A A K T. U B E N T

S A M E N M E T D E E V E N T M A N A G E R S V E R TA A LT U I D E E Ë N

EEN ENTHOUSIASMEREND EN INSPIREREND PERSOON. U BENT EEN

I N B E K L I J V E N D E P R O J E C T E N E N S TA AT U I N V O O R D E

F L E X I B E L E D U I Z E N D P O O T E N G E Ï N S P I R E E R D D O O R D E O R G A N I S AT I E -

O R G A N I S AT I E E R VA N . U R A P P O R T E E R T R E C H T S T R E E K S

MICROBE. U BENT EEN STRESSBESTENDIG PERSOON MET VOLDOENDE

A A N D E C E O VA N T H E H O U S E O F H R .

SOCIALE SKILLS OM TE COÖRDINEREN ON-THE-FIELD.

GEÏNTERESSEERD OF O P Z I J N M I N S T G E Ï N T R I G E E R D D O O R D E Z E VA C AT U R E ? S T U U R Z O S N E L M O G E L I J K U W C V N A A R A N N E LY N . N A E R T @ H O U S E O F H R . B E EN BEL OP HET NUMMER 0478 844 390. BEVERSESTEENWEG 576 - 8800 ROESELARE - +32 (0)496 40 00 76 - INFO@ACCENTRIQUE.BE - WWW.ACCENTRIQUE.BE

Algemeen Directeur nI Merksplas beheert Bouwmaatschappij De Noorderkempen ongeveer 1250 sociale woningen in de regio Noorderkempen. Een team van 8 medewerkers werkt samen om de sociale missie van de organisatie op een profession ele en toekomstgerichte manier verder uit te bouwen. In het kader van de verdere uitbouw rekruteren zij een (m/v):

Meer jobs op

www.ascento.be

Zorg voor sociale woningen U heeft de dagelijkse leiding en bent eindverantwoordelijke voor de organ isatie, en dit in n auw overleg met de Raad van Bestuur. U beheert het bestaand patrimonium en realiseert nieuwe projecten. U vertegenwoordigt de maatschappij op tal van raden. U coacht uw medewerkers, bepaalt het personeelsbeleid en bent ook verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer.

Leidinggevende met dossierkennis U beschikt over een masterdiploma, of een diploma hoger onderwijs van twee cycli, of een bachelordiploma met min. 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie. U De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

commun iceert in tern en extern op een overtuigen de wijze. U ben t stressbesten dig, flexibel en een geboren coach en leider.

Boeiend en mensgericht Een boeiende job waarbinnen een mensgerichte visie centraal staat. Een salaris tot maximum loonschaal A212 (barema’s Vlaamse overheid), extralegale voordelen, 35 vakantiedagen en de mogelijkheid tot een dienstwagen.

Interesse? Stuur voor 29 april 2011 uw cv en motivatiebrief naar wim.dewitte@ascento.be

Ascento is een divisie van

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Voor sociale huisvestingsmaatschappij te Merksplas

Lid van

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

GA JE WERKEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN? OF MET PLEZIER?


047_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:04:21

VACATURE 16 APRIL 2011

47

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

Search & Selection is een gereputeerd personeelsadviesbureau met kantoren in Antwerpen, Gent, Zaventem, Breda (NL), Lille (FR) en Pretoria (Z-A). Ruim dertig jaar begeleiden wij, als onafhankelijke HR partner, organisaties met werving en selectie, search, evaluatie en ontwikkeling van personeel. Zowel op de private markt als in de publieke sector bouwden wij een uitgebreide klantengroep en een sterk referentiekader uit. Search & Selection onderscheidt zich door gedreven vakmanschap gecombineerd met innovatieve werkmethoden, een grondige marktkennis en het persoonlijk engagement van onze medewerkers. Onze klanten kunnen steeds rekenen op de hoogste kwaliteit en professionaliteit. Daarom willen wij ons team in Antwerpen versterken met een talentvolle (M/V):

GROUP

MAES

SAMEN HOGEROP

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL Genisol nv behoort tot Group Maes en is gevestigd te Gent. Het bedrijf is actief in de bouwsector op het vlak van binnenafwerking (residentieel, kantoren, scholen, openbare besturen), restauratietechnieken en schrijnwerkerij. In het kader van haar groei heeft “GENISOL PROJECTS” (binnenafwerking) volgende vacature (m/v):

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW Functie: Je realiseert projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Je doet dit niet zonder grondige voorbereiding, je onderhandelt vooraf met leveranciers en onderaannemers omtrent technische uitwerking en planning. Je kunt hiervoor rekenen op interne en externe medewerkers. Zodra een project opstart, volg je de werf op, los je technische problemen op en ben je aanwezig op werfvergaderingen. Je onderhandelt met de klant, stuurt onze werfleiders en onderaannemers ter plaatse aan, kortom, je coördineert en zorgt dat het vooruit gaat. Naast je coördinerende rol hou je ook de projectkosten in de gaten. Het budgetbeheer en de rendabiliteit zijn immers jouw verantwoordelijkheid.

FUNCTIE: Je werkt in tandem met de projectleider-consultant die op jou kan rekenen voor ondersteuning inzake alle facetten van het projectmanagement voor wervings- en selectieopdrachten. De focus ligt hierbij op de organisatorische en administratieve omkadering van verschillende procedures zoals dossier- en agendabeheer, offertewerk, voorbereiding facturatie, projectopvolging, projectrapportering. Daarnaast wordt deze functie stapsgewijs aangevuld met een aantal inhoudelijke taken zoals o.m.: • Wervingsacties: opmaak vacatureprofielen, e-recruitment, database search, direct search, marktonderzoek, wervingscommunicatie. • Selectieopdrachten: selectie-interviews, psychotechnische testing, feedback. Je levert dus een essentiële bijdrage en bent mee verantwoordelijk voor de correcte opvolging en afhandeling van een aantal lopende projecten.

www.groupmaes.be Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes, t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet, HR Manager. Toemaattragel 1, 9000 Gent. Tel. 09/240.01.40 johan.lanckriet@groupmaes.be

PROFIEL: Deze veelzijdige en uitdagende functie vereist zowel sterke organisatorische en administratieve vaardigheden als inhoudelijke kwaliteiten. Wij kijken uit naar kandidaten met een gerichte interesse in werving en selectie en met een Bachelor of Master-diploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting. Een eerste ervaring in een ondersteunende functie binnen HR of consultancy is een plus, maar ook gemotiveerde carrièrestarters komen in aanmerking. Je bent voldoende klantgericht, diagnostisch onderlegd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Profiel: Bouwkundige opleiding (Ingenieur, Architect) en minimaal 5 jaar ervaring. Je kent het reilen en zeilen van bouwprojecten aan de kant van de (onder) aannemer. Je bent een kei in het coördineren en je kunt meerdere projecten tegelijk aansturen. Je bent vlot tweetalig (N/F). Aanbod: Een bijzonder boeiende en gevarieerde job in een bedrijf waar je verantwoordelijkheid krijgt en de kans om jezelf te ontwikkelen. Een jonge en informele omgeving waar teamwork aangemoedigd wordt. Een salarispakket en de nodige tools passend bij deze functie.

ANDERE VACATURES BIJ GROUP MAES BINNEN FINANCE EN TECHNICS VIND JE OP WWW.GROUPMAES.BE

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR FLUGSICHERHEIT

AANBOD: Search & Selection biedt jou een uitdagende functie met loopbaanperspectieven. Bezit je de nodige commerciële flair en ondernemingszin, kan je doorgroeien naar de functie van projectleider. In ieder geval krijg je de nodige begeleiding en groeien jouw verantwoordelijkheden in functie van je ontwikkeling. Je maakt deel uit van een toekomstgericht bedrijf en een dynamisch team. Je inzet en talent worden gehonoreerd met een competitief salaris, aangevuld met interessante extra-legale voordelen.

Je mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur.

VG.490/B

HOE REAGEREN? Geïnteresseerden solliciteren bij voorkeur online via www.searchselection.com op vacature met referentiecode 5216/TB. Je kan eventueel ook schrijven naar: Search & Selection Antwerpen, t.a.v. Tom Bertens, Amerikalei 213, B-2000 ANTWERPEN, Tel.: 03/248.29.40, Email: t.bertens@searchselection.com

http://easa.europa.eu/recruitment.


048_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:37

48

VACATURE 16 APRIL 2011

De Persgroep Publishing draait rond passie voor de lezer, surfer en adverteerder. Maar ook rond passie voor onze medewerkers. Als uitgever van power brands in alle mediasegmenten is de Persgroep een inspirerende omgeving voor talentvolle medewerkers. Het geheim achter ons succes? De Persgroep Publishing laat geen kans onbenut om nieuwe en vernieuwende projecten op te starten. Heel binnenkort laten we weer van ons horen met een gloednieuw digitaal project, NINA.be. Met deze vernieuwde website lanceren we het grootste Belgische internetinitiatief naar vrouwen. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers om van dit gloednieuwe verhaal een succes te maken.

Weet jij wat vrouwen willen? Ben je dynamisch, gemotiveerd, flexibel, resultaatgericht en hou je van een no-nonsense aanpak? Contacteer ons dan snel. Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.


049_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:54

VACATURE 16 APRIL 2011

49

what women want

Wij zijn op zoek naar Nationaal Account Manager Functie Als national account manager ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van promotionele deals en de verkoop van online advertentieproducten in vrouwelijke sectoren zoals mode, lifestyle, design, wellness,.. Profiel We zoeken iemand met een sprekende verkoopservaring, idealiter binnen de fashion en woman world. Je bent salesgedreven, empatisch ingesteld en communicatief sterk. Je kan op een overtuigende en pakkende wijze een krachtige presentatie brengen. Verder krijg je nog steeds een kick van prospecteren en hou je van het onderhouden van bestaande klantenrelaties. Je bent een enthousiaste doorzetter en harde werker, resultaten halen is wat je drijft. Nederlands is je moedertaal en je spreekt zeer vlot Frans. Passie voor de mediawereld en voor het internet is vanzelfsprekend.

Regionaal Account Manager

Community Manager Functie Door innovatief denken en actiegericht doen, ben jij de drijvende kracht achter een community van vrouwen. Jij bent de centrale contactpersoon voor de leden ervan, participeert actief binnen deze community en beantwoordt alle vragen. Daarnaast werk je technisch en lay-outmatig online acties uit om nieuwe leden aan te trekken en de bestaande community te entertainen. Je volgt ook de contacten op met de partners die meewerken aan de community. Je bent m.a.w. verantwoordelijk voor de communicatie met en de uitwerking van acties voor deze online female community. Profiel Je combineert gedrevenheid met een passie voor de online media en de wil om te winnen. Je schrijft graag en vlot teksten. Je bent zeer communicatief en een planning- en organisatietalent. Het schrikt jou niet af om verschillende acties gelijktijdig op te zetten en op te volgen. Je bent stressbestendig en je kan vlot om met deadlines. Bovendien ben je een harde werker en een gedreven teamspeler. Je hebt een goede kennis van html, css, photoshop en dreamweaver. Kennis van Google Adwords is een pluspunt.

JAVA Developer

Functie Als regionaal account manager ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van promotionele deals en de verkoop van online advertentieproducten in vrouwelijke sectoren zoals mode, lifestyle, design, wellness...

Functie Als Java Developer ben je mee verantwoordelijk voor de optimalisatie van onze Belgische en Nederlandse websites. Bovendien sta je mee in voor de volledige software life cycle.

Profiel Je hebt een degelijke verkoopservaring in de dienstensector en een neus voor commerciële opportuniteiten. Je bent gepassioneerd door media en reclame: de online en digitale wereld zijn je tweede habitat. Naast commerciële skills beschik je ook over een goede administratieve basis.

Profiel Java en andere programmeertalen ken je door en door. Je bent ook vertrouwd met webtechnologieën zoals xHtml, Javascript, Css, … system engineering en web hosting.

Account Executive Functie Als account executive bouw je een eigen portefeuille van klanten op dmv telefonische prospectie. Jij bent de professional die er naar streeft te scoren. Je weet als geen ander hoe je je potentiële klanten kunt aanspreken en overtuigen. Je benadert nieuwe leads, stelt jezelf en het online concept voor en krijgt hierbij de vrijheid om een passend voorstel uit te werken en te onderhandelen met de klant. Profiel Je bent vlot tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt een affiniteit met de online markt. Je overtuigingskracht en doorzetting weet je te vertalen naar concrete resultaten. Je organisatorische en administratieve vaardigheden garanderen een perfecte opvolging van offerte tot en met de verschijning van de online deals. Door je zelfstandigheid, zin voor initiatief en interesse voor de media en nieuwe media, verwerf je snel een grondige markt- en productkennis en bouw je stevige klantenrelaties uit

Voormeerinformatieoverdezevacatureskanje ookterechtoponzewebsite:www.persgroep.be.

E-commerce web developer Functie In het kader van dit gloednieuwe project ben je mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze e-commerce-activiteiten. Als ervaren back-end PHP developer werk je aan complexe, professionele webshop applicaties op basis van Magento. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteiten en modules en integreert ze in bestaande bedrijfsprocessen. Profiel Je bent een sterke communicator en hebt kennis van PHP 5 & OOP en Magento. Ook belangrijk zijn je kennis van MySQL, HTML en CSS.

Aanbod

Een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen, dat is wat wij jou aanbieden. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst en andere aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling van onze mensen en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.


050_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:54:24

50

VACATURE 16 APRIL 2011

Vacature Talentum gemist?

Ontdek de andere manier van solliciteren. Vacature Virtual Talentum is de grootste online carrièrebeurs van BelgiÍ voor m/v met talent. Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg het grootste jobaanbod en solliciteer meteen. Waar wacht je nog op? Surf naar virtualtalentum.vacature.com en ontmoet jouw nieuwe werkgever virtueel.


051_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:00

VACATURE 16 APRIL 2011

51

MANAGEMENT ASSISTANT DYNAMIC AND DEDICATED For our Brussels Benelux office, we are looking for an assistant to the Managing Director.

and distribution of natural gas within the European market. We offer a fast growing, financially stable organisation, encouraging entrepreneurship.

WINGAS (www.wingas.be) is founded in 1993 as a joint venture between BASF’S daughter Wintershall and the Russian company Gazprom, and has since its foundation realized an average yearly growth of 23% per year.

Having had a first working experience, you will manage the reception, diaries, cost control and organise meetings. We are looking for a trilingual person (DU, FR, EN), who has an entrepreneurial spirit and who is prepared to go “the extra mile”. You know the MS Office tools, you are a flexible self organiser, communicative and positive minded. As a direct assistant to the Managing Director you can handle stress and confidentiality. We offer a fixed salary of €2500 to €3500 and extra benefits, depending on the quality and experience of the candidate.

Together with its shareholders and its daughter companies like WINGAS Transport, the WINGAS Group is active in the whole natural gas value chain. This includes the production, the transportation, the operation of an own extended natural gas pipeline network, the storage, and the sales

Does this profile interest you? Please send your updated CV at Alexia.Lhoest@hays.com or call on 2 541 16 55.

hays.be

CvbaVooruit beheert, onder de handelsnaam COOP-apotheken, naast een eigen groothandel, 38 apotheken in Oost- en West Vlaanderen

Om ons team in de apotheek, gespecialiseerd in levering aan residentiële woongemeenschappen gelegen te Gent, te versterken zijn wij dringend op zoek naar een gemotiveerde:

APOTHEKER

(m/v)

Functieomschrijving: Samen met de apotheker-titularis en een gespecialiseerd team bent u verantwoordelijk voor de levering van gefractioneerde geneesmiddelen aan Woon- en Zorgcentra. U staat in voor de organisatie en de planning van de geneesmiddelendistributie, de contacten met de diverse instellingen en de verdere uitbouw van deze strategische afdeling.

ATK, externe dienst voor technische controles, gevestigd te Bonheiden bij Mechelen, is sinds 1962 actief in veiligheidscontroles van technische installaties (o.m. hefwerktuigen, elektriciteit, aardgas & druktoestellen) alsook in milieucontroles. ATK werkt met een integraal kwaliteitssysteem volgens ISO 17020 en is daartoe door Belac geaccrediteerd. Door een kwalitatieve & snelle service te verlenen aan onze klanten, kennen wij een gezonde groei. ATK wil als dynamische KMO haar dienstverlening steeds verder vernieuwen en afstemmen op de vragen van haar klanten. Om onze groei te ondersteunen, zoeken wij ter versterking van ons team een enthousiaste m/v:

Operations Manager

Uw functie: U stuurt samen met het directieteam de onderneming aan. Daartoe krijgt u na een intensieve training on the job volgende taken & verantwoordelijkheden : • U werkt mee aan het dagelijks efficiënt organiseren van de planning en uitvoering van de controles. • Bij onze planning op weekbasis treedt u op termijn op als coördinator • U wordt verantwoordelijk voor één van onze afdelingen & geeft leiding aan een team van agenten-onderzoekers. Daarbij bent U een spil bij de opvolging van technische procedures & de verslaggeving in het kader van ons integraal kwaliteitssysteem • U onderhoudt de relaties met de klanten waarvoor u dossierbeheerder wordt & dit zowel op commercieel als technisch vlak. U adviseert onze klanten deskundig door opvolging van regelgeving & technologie in uw vakgebied. • Op termijn introduceert & implementeert u organisatorische en technische verbeteringen. U werkt daarbij nauw samen met de kwaliteitsverantwoordelijke voor de uitwerking van interne procedures en richtlijnen. Uw profiel: • Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gedreven kandidaat (m/v) die zich gemakkelijk weet te integreren in een team • U beschikt over een Master diploma (Burgerlijk Ingenieur, Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur of T.E.W.) • U hebt ervaring in industrie (mechanica of elektriciteit) of met veiligheids- en milieubeheer • U werkt nauwkeurig & kunt toch deadlines halen • U hebt leidinggevende capaciteiten & bewezen competenties op vlak van algemeen management en organisatieontwikkeling • U kan vlot communiceren met interne & externe gesprekspartners van alle niveaus • U bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans.

Inspecteurs

Uw functie: Na uw opleiding verricht u veiligheidscontroles van elektrische en/of technische installaties, met de nodige dosis verantwoordelijkheidszin • U staat in direct contact met nieuwe & bestaande klanten in uw regio • U bent tevens verantwoordelijk voor de administratieve verwerking op PC van de verslaggeving naar aanleiding van uw controles. Uw profiel: • U bent graduaat of bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring. • U hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als technicus, met betrekking tot onderhouds- of installatieaspecten • U bent dynamisch, met goede contactuele vaardigheden. Wij bieden: • Een voltijdse job in een evenwichtig groeiend bedrijf • Een competitieve verloning • Een uitgebreid gamma van extra legale voordelen (firmawagen, verzekeringen, dagvergoeding, ...) • Een collegiale werksfeer met een team enthousiaste collega's • Een schat aan kennis en ervaring • Mogelijkheid tot specialisatie in technieken of sectoren in functie van uw interesse en ambitie. Interesse? We ontvangen je kandidatuur met CV graag via een brief of e-mail: ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden. Tel. 015-55 51 51, e-mail: ko@atk.be, www.atk.be

Profiel: U bent in het bezit van het diploma van apotheker. (Master in de farmaceutische zorg, Master in de ziekenhuisfarmacie). U kan zelfstandig werken en functioneert goed in een multidisciplinair team en beschikt over leidinggevende capaciteiten. U bent communicatief, dynamisch en heeft ervaring met diverse informaticasystemen. Ons aanbod: U wordt tewerkgesteld in een moderne werkomgeving, met ruimte voor autonomie en eigen inbreng. Wij bieden een voltijdse functie, een contract van onbepaalde duur en een correcte verloning aangevuld met extra legale voordelen. Hoe solliciteren voor deze functie? Gelieve uw schriftelijke gemotiveerde kandidatuur vergezeld van uw cv via e-mail voor 28 april 2011 door te sturen naar : marc.standaert@coopapotheken.be. Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Marc Standaert, directeur, Nieuwevaart 151 - 9000 Gent, telefoon: 09/ 216 68 25

BOSS paints in Beveren-Leie (Waregem) ontwikkelt, produceert en commercialiseert een gamma verfproducten. Kwaliteit, advies en service zijn sleutelbegrippen in de strategie van dit dynamische familiebedrijf, dat 230 mensen tewerk stelt en een omzet van meer dan 42 miljoen euro realiseert. BOSS paints verkoopt aan zowel professionele als particuliere klanten. Deze laatste kunnen terecht in de betere decoratiezaken en in de 41 colora-winkels. Het bedrijf werd door Unizo uitgeroepen tot KMO-Laureaat 2010 West-Vlaanderen. BOSS paints kijkt uit naar de versterking van een (m/v):

Sales Rep Zuid-A’pen partnership met schilders(bedrijven)

Als een enthousiaste ambassadeur vertegenwoordig je BOSS paints bij de vakman: schilders en schildersbedrijven. Je beheert en ontwikkelt duurzame partnerships, waarbij je toegesneden oplossingen voorstelt uit het brede gamma producten en services dat BOSS paints aanbiedt. Je bent de spil tussen je klanten en je collega’s, in het bijzonder kleuradviseur,

technisch adviseur en medewerker commerciële binnendienst. Voeg je aan je saleservaring het werkniveau van een bachelor toe? Ben je geïnteresseerd in decoratie en kleuren? Ben je communicatief, resultaatgericht en zelfstandig? Kijk voor meer informatie op www.signumhrm.be. BOSS paints heeft voor jou een aantrekkelijk aanbod in petto.

Reageren doe je onder referentie 3701V naar info2@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).


052_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:00

52

VACATURE 16 APRIL 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ADJUNCT-DIRECTEUR

VITO HOOGSTRATEN

ALGEMEEN DIRECTEUR

BOUWMAATSCHAPPIJ DE NOORDERKEMPEN

APPROVALS & STANDARDISATION DIRECTOR

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY-EASA

DELHAIZE SUPERMARKTDIRECTEUR

DELHAIZE GROUP

OPERATION MANAGER U.S.A.

PIDY GOURMET

OPERATIONS MANAGER MIDDLE EAST

ALFRED TALKE

ASCENTO

WETENSCHAP 30

LABORANT

NYNAS

46

REACTORFYSICUS

SCK-CEN

47 36

AGO INTERNATIONAL

35 43

INGENIEURS CSA DESIGNER

BAYER ANTWERPEN

26

ENGINEER CONTRACTORS MANAGEMENT

BAYER ANTWERPEN

26

INDUSTRIEEL INGENIEUR LUCHTVAART

SELOR

45

INFRASTRUCTURE MEDEWERKERS

SMALS

INGENIEURS

JOBPUNT VLAANDEREN

OPERATIONS MANAGER

ATK

51

PIPING DESIGNER

BAYER ANTWERPEN

26

PLANT RELIABILITY ENGINEER

BAYER ANTWERPEN

26

PROCESS AND PLANT SAFETY ENGINEER

BAYER ANTWERPEN

26

PROCESS ENGINEER

BAYER ANTWERPEN

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

HONDA ACCESS EUROPE

PRODUCTION & TRAINING ENGINEER

TEMPO-TEAM

34

PRODUCTION ENGINEER

DOW

45

PROJECT ENGINEER PROJECT IMPROVEMENT

TEMPO-TEAM

34

PROJECTING. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

SCK-CEN

29

PROJECTINGENIEUR ELEKTRICITEIT

SCK-CEN

29

PROJECTLEIDER

HYE

30

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW

GROUP MAES

47

WERKVOORBEREIDER

HYE

30

58 JOBPUNT VLAANDEREN

2

26 HUDSON

23

TECHNIEK & PRODUCTIE

ACCORD GROUP BELGIUM

33 29

REDACTIE & COMMUNICATIE ADVISEUR BEELDVORMING EN REPUTATIE

VLAAMSE OVERHEID, AFD. COMMUNICATIE

COMMUNITY MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

ZOO ACADEMY MANAGER

KMDA

JOBPUNT VLAANDEREN

24 49

HUDSON BELGIUM

23

HR MANAGEMENT ASSISTENT HR CONSULTANT

SEARCH & SELECTION

47

HR CONSULTANT

TEMPO-TEAM

34

HR MEDEWERKERS

SMALS

58

HR OFFICER

TEMPO-TEAM

34

HUMAN RESOURCES EN PAYROLL ASSISTENT

WOLFORD

43

HUMAN RESOURCES MANAGER

THE BRITISH SCHOOL

MANAGING CONSULTANT

DIP

30 DIP

33

CONSULTANCY AG INSURANCE

38

BEDRIJFSJURISTE - DIRECTIEASSISTENTE

SOPRIM@

27

JURIST

AG INSURANCE

38

SAFETY CONSULTANT

JURISTIEK FINANCIËN

EXPERT HVAC

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

45

INSPECTEURS

ATK

51

ACCOUNT MANAGER

TEMPO-TEAM

34

OPERATIONAL PRODUCTION EXPERT

BAYER ANTWERPEN

26

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER

ADGAR I&D BELGIUM

38

PRODUCTIE MEDEWERKER

SPE-LUMINUS

39

ACTUARY PRODUCT MANAGER PROTECTING

AG INSURANCE

38

PROJECTLEIDER TECHNIEKEN

SOPRIM@

27

BEHEERDER CORPORATE PROPERTY

AG INSURANCE

38

TECHNICAL TRAINER & EXPERT

TEMPO-TEAM

34

BEHEERDER EMISSIE BUSINESS BOAR

AG INSURANCE

38

TECHNICUS

UNIVERSITEIT GENT

HUDSON

27

BEHEERDER RECHTSBIJSTAND, LEVENSVERZ.

AG INSURANCE

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER

SCH√ÚCO

VAN DER VELDE GROEP

53

BOEKHOUDERS

JOBPUNT VLAANDEREN

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

38 JOBPUNT VLAANDEREN

2


053_GPV3QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:37

VACATURE 16 APRIL 2011

Schüco ontwikkelt en verdeelt op succesvolle wijze technische en architectonisch veeleisende systemen voor de productie van ramen, deuren, gevelsystemen en solar constructies. Deze producten en systemen kenmerken zich door een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het unieke scala aan materialen, kleuren, vormgeving en de intelligente systeemtechniek kunnen zij meer dan voldoen aan de eisen die aan elk willekeurig project worden gesteld. Schüco België te Gent bewerkt de markt met kunststof gevelsystemen voor met name klanten in de woningbouw-, utiliteit- en welzijnsector. Met een team van enthousiaste, professionele en zeer ervaren medewerkers maakt Schüco de laatste jaren een gezonde groei door. Voor de vestiging in Gent (vlak bij openbaar vervoer) zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten (m/v) voor de volgende functies:

53

Sales Support Medewerker In deze functie wordt u verantwoordelijk voor een erg divers takenpakket. U behandelt het inkomend telefoonverkeer, organiseert beurzen en zorgt hier voor de nodige vertalingen. U ondersteunt de Sales Manager Benelux bij zijn werkzaamheden. U bent administratief sterk en beheert de kantoor- en facilitaire benodigdheden. U bent de onmisbare schakel in de communicatie met zowel klanten als collega’s en denkt graag mee. (referentienummer BSCH111) Uw profiel: • Ondernemend, zelfstandig en klantgerichte houding • Flexibel, teamplayer

• Sterke computervaardigheden • Goede kennis van het Frans en Duits

Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst Na uw intensieve inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor het geven van technisch advies (product-, project- of systeemvragen) en bent u de spil tussen de Belgische markt en het hoofdkantoor in Duitsland. Uw gesprekspartners variëren van architecten en projectleiders tot de afdeling calculatie, werkvoorbereiding en de tekenkamer. U geeft niet alleen advies maar bouwt een langdurige en sterke relatie op mede door uw klantgericht denken. Daarnaast maakt u actief deel uit van een projectgroep. Deze levert bijvoorbeeld verkoopondersteunende middelen aan de buitendienst om zo de organisatie verder te professionaliseren. (referentienummer BSCH112)

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Uw profiel: • Bij voorkeur een bouwkundig technische opleiding of relevante ervaring • Beheersing van Autocad en andere tekenprogramma’s is een plus

• Technisch sterk, flexibel • Tweetalig (NL/FR)

Wat biedt Schüco? • Professionele en succesvolle multinational • Klein, hecht team • Mooie doorgroeimogelijkheden

• Hoge mate van zelfstandigheid in uw functie • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer via onze site www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Valerie Maes of Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.schueco.be

Knauf Insulation Benelux maakt deel uit van de Knauf groep en is al jarenlang toonaangevend producent van verschillende isolatiematerialen. Vanuit het verkoopkantoor in Oosterhout (NL) bewerkt Knauf Insulation de Benelux. Op dit moment is Knauf Insulation wereldwijd de snelst groeiende isolatieproducent met het meest gevarieerde aanbod aan isolatieproducten. Klanten van de organisatie bevinden zich met name in de ruwbouw, droogbouw en industrie. Ter versterking van ons Belgisch team, zijn wij op zoek naar kandidaten m/v voor de functie van:

Account manager Na een praktische inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van Knauf Insulation in België en Luxemburg wat betreft de productgroepen geëxpandeerd polystyreen, steenwol en houtwolcement. Dankzij uw adviserende rol en uw (aangeleerde) productkennis bouwt u bestaande contacten verder uit. Uiteraard ligt daarnaast de nadruk op nieuwe projecten en potentiële klanten. Uw opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit aannemers en dakwerkers. In deze zelfstandige functie wordt u ondersteund door een professionele binnendienst. U werkt vanuit huis en rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Uw profiel: • Commerciële buitendienstervaring • U spreekt “de taal van de bouw” • Zelfstandig, daadkrachtig, no-nonsense • Basiskennis van de Franse taal is een vereiste

Knauf Insulation heeft veel te bieden: • Sterke naam, solide organisatie • Zeer gevarieerd aanbod aan isolatieproducten • Korte communicatielijnen, informele cultuur • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket

Interesse? Reageer dan binnen 10 werkdagen op www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. KNA112) kunt u contact opnemen met K. Mathijssen of V. Van Landeghem, tel: 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.knaufinsulation.nl


054_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:27

54

VACATURE 16 APRIL 2011

40

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE

BOEKHOUDING COORDINATOR

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

37

BOEKHOUDING DESKUNDIGE

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

37

BOEKHOUDKUNDIG BEHEERDER

CONAC

BUSINESS ANALYST

TEMPO-TEAM

CUSTOMER SERVICE COORDINATOR

VOLYS STAR

DIRECTEUR FINANCIEN ENERGY TRADER FINANCIEEL ADVISEUR

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

FINANCIELE MEDEWEKERS

RTL BELGIUM

28

FINANCIELE MEDEWERKER

SPE-LUMINUS

39

FISCALIST

AG INSURANCE

38

HEAD OF RISK MANAGEMENT EMEA

COPORATE BANKING

HOOFD FINANCIELE ADMINISTRATIE

BRABANTIA

INSURANCE ACCOUNTANT

AG INSURANCE

38

INSURANCE OFFICER EMPLOYEE BENEFITS

AG INSURANCE

38

MASTER I.D. TOEGEPASTE ECON. WETENSCH.

HOSPITAAL PLUS

38

SCHADEBEHEERDER AUTO

AG INSURANCE

38

SENIOR RISK MANAGER CONTINENTAL EUROPE

LEADING PROPERTY

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

41

THESAURIE DESKUNDIGE

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

37

34

EXPEDITEUR

BRUHN

43

25

HOOFD DISPATCHING

VAB

33

UNIVERSITEIT HASSELT

22

JUNIOR INKOPER

ECC

SPE-LUMINUS

39

LOGISTIEK MEDEWERKER

TEMPO-TEAM

HUDSON BELGIUM

JOBPUNT VLAANDEREN

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

37

41 43

SALES & MARKETING

VAN DER VELDE GROEP

55 34

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF BEDIENDE

TEMPO-TEAM

ADMINISTRATIEF BEDIENDE BOEKHOUDING

BRUHN

34 43

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE

OCMW ZANDHOVEN

43

ASSISTENT TOEZICHTHOUDER MARKTWERKING

VREG

ASSISTENT(E)

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

34

CALL AGENT

TEMPO-TEAM

34

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

TEMPO-TEAM

MANAGEMENT ASSISTANT

WINGAS

HAYS

MANAGEMENT ASSISTANTS

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

OFFICE MANAGER

TEMPO-TEAM

34

PARTTIME MEDEWERKER PROJECTBEHEER

RICHARD WOLF

30

POLYVALENTE BEDIENDE

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

34

POLYVALENTE BEDIENDEN

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

34

PROJECT MANAGER

AG INSURANCE

38

RETAIL ASSISTANT

WOLFORD

SALES SUPPORT MEDEWERKER

SCH√ÚCO

STAFMEDEWERKER INDUSTR ONDERZOEKSFONDS

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

22

34 51 2

43 VAN DER VELDE GROEP

53 45

ANDERE

(JUNIOR) MARKETING MANAGER

ACCENT

40

(JUNIOR) PROJECT MANAGER

ACCENTRIQUE

46

ACCOUNT EXECUTIVE

DE PERSGROEP PUBLISHING

49

ACCOUNT MANAGER

HONDA ACCESS EUROPE

HUDSON

23

ACCOUNT MANAGER

KNAUF INSULATION BENELUX

VAN DER VELDE GROEP

53

ACCOUNT MANAGER B2B

KMDA

HUDSON BELGIUM

23

ACCOUNT MANAGER VLAANDEREN

VANDEWALLE BOUWGROEP

AGO INTERNATIONAL

35

ACCOUNTMANAGER

ABS

VAN DER VELDE GROEP

55

ADVISEURS

AG INSURANCE

AMBITIEUZE B2B SALES MANAGER BELUX

CRAWFORD

HUDSON BELGIUM

BUSINESS DEVELOPER

KNAUF

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

41

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BELUX

CRAWFORD

HUDSON BELGIUM

25

CONTACT CENTER AGENT

TEMPO-TEAM

ELECTROTECHNICAL ACCOUNT MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

EVENT MANAGER

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

EXPORT MANAGER

COVAMEAT

INVENTI

28

FIELD SALES ENGINEER

CONDUCTIX-WAMPFLER

VAN DER VELDE GROEP

55

MARKETEERS

RTL BELGIUM

28

MARKETING ASSISTENT

TEMPO-TEAM

34

GRAFISCH VORMGEVER

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

31

MULTILINGUAL SALESPERSON

DIAMONDLAND

43

WEB DESIGNER

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

31

NATIONAAL ACCOUNT MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

49

PROJECTVERKOPER

TECHNO SPECIALS

PURCHASER

SPE-LUMINUS

REGIONAAL ACCOUNT MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

49

RETAILER

SPE-LUMINUS

39

SALES REP ZUID A’PEN

BOSS PAINTS

TRADE MARKETEER

CSM

43

VERKOPERS

RTL BELGIUM

28

VERTEGENWOORDIGER

TEMPO-TEAM

34

VERTEGENWOORDIGER

DIMATEC

30

ZELFSTANDIG GERANT

PRIMO

43

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

38 25

34 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

41

BEKKENCOORDINATOR BOVENSCHELDEBEKKEN

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

JOBPUNT VLAANDEREN

24

BRANDWEERMANNEN

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

2

MILIEUADVISEURS

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

PENITENTIAIR BEWAKINGSASSISTENTEN

SELOR

45

PROJECTMANAGER ZORG

UNIVERSITEIT HASSELT

22

SPORTCOORDINATOREN

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

34

TEAM LEADER

TEMPO-TEAM

34

WERFLEIDER

HYE

30

2

GEZONDHEID APOTHEKER

VOORUIT

VERPLEEGKUNDIGEN

JOBPUNT VLAANDEREN

51 JOBPUNT VLAANDEREN

2

31

INVENTI

32 39

SIGNUM HR & MANAGEMENT

51

CREATIEVE BEROEPEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING BEGELEIDER

BUURTWERK POSTHOF

30

DIENSTHOOFD PUBLIEKE DIENSTVERLENING

GEMEENTE EDEGEM

27


055_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:19

VACATURE 16 APRIL 2011

55

ABS, onderdeel van het Zweedse Cardo Flow Solutions, is wereldwijde leverancier van oplossingen voor afvalwaterzuivering. Met een compleet productengamma van pompen, mixers, roerwerken, beluchters, compressoren, controle- en monitoringapparatuur en een uitstekende service biedt ABS de meest optimale oplossingen aan klanten in verschillende sectoren. Voor de Benelux-organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten m/v voor de functie van:

Accountmanager Na een grondige interne opleiding wordt u verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten in de regio Vlaanderen. In deze functie zorgt u voor technisch advies naar zowel bestaande klanten als prospecten. U onderhoudt contacten met gemeentes en intercommunales maar ook met aannemers en installateurs, en u evolueert tot deskundig partner dankzij gedegen advisering. Geregeld woont u sales meetings bij op het kantoor te St. Stevens Woluwe en Maastricht. U werkt vanuit huis en rapporteert aan de General Manager Benelux.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Wat biedt ABS? • Solide onderneming met open, informele werksfeer • Degelijke opleiding en ruimte voor eigen ontwikkeling • Functie met verantwoordelijkheid • Aantrekkelijk salarispakket

Wie zoekt ABS? • Hogere technische opleiding • Succesvolle commerciële buitendienstervaring • Organisatorisch sterk, netwerker, doorzetter • Goede werkkennis Frans

Geïnteresseerd? Reageer dan, bij voorkeur binnen 10 werkdagen, via onze website www.velde.be. Het referentienummer voor deze vacature is AWT111. Voor meer informatie kunt u kijken op www.absgroup.com of contact opnemen met Valerie Maes, telefoon 03/369 11 61.

ECC NV is een chemisch bedrijf gevestigd in Wilrijk dat reeds meer dan 40 jaar actief en gespecialiseerd is in de ontwikkeling, de engineering, de productie en de toepassing van chemische en bouwtechnische producten. ECC nv is uiterst sterk in alles omtrent waterdichting, structureel herstel en kunstharsvloeren. Een flexibele aanpak en oog voor innovatie maken van ECC N Veen hoogwaardige partner. Ter versterking van het gedreven team zijn wij op zoek naar kandidaten (m/v) voor de functie van:

Junior Inkoper In deze functie speelt u een belangrijke rol in het aankoopbeleid van grondstoffen en producten. Prijsafspraken voorbereiden, prijsberekeningen en margebewaking zijn uw uitdagingen. De correcte afhandeling van de inkoopadministratie behoort eveneens tot uw taken. Bovendien staat u in voor het voorraadbeheer: een optimaal voorraadniveau is uw doel (zowel van grondstoffen als afgewerkte producten). Nauwkeurigheid en discipline zijn sleutelwoorden in deze functie. U bent de spil tussen R&D, productie en verkoop.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Uw profiel? • Bachelor- of Masteropleiding (voorraadbeheer, inkoop,..) • Starter of eerste werkervaring • Communicatief en flexibel • Sterke computervaardigheden

Wat biedt ECC NV? • Gezonde, solide organisatie • Uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief • Korte communicatielijnen, open en informele cultuur • Uitstekende arbeidsvoorwaarden (incl. bedrijfswagen)

Interesse? Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer ECC111 kunt u contact opnemen met Mevr. Maes of Mevr. Van Landeghem op het nummer 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.ecc-belgium.be

Conductix-Wampfler is de toonaangevende fabrikant op het gebied van energie- & datatoevoersystemen voor bewegende systemen. De activiteiten zijn zeer veelzijdig en gevarieerd. Meer info hierover vindt u op www.conductix.com. Voor de Belgische en Luxemburgse markt zijn wij op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de functie van:

Field Sales Engineer In deze buitendienstfunctie bent u verantwoordelijk voor de verkoopresultaten op de Belgische en Luxemburgse markt. Door de grote diversiteit van wensen en behoeften van de klanten wordt u uitgedaagd om creatieve klantgerichte oplossingen te creëren. Belangrijke klanten en toepassingen vindt u in havens, staalfabrieken, pretparken, rolbruggen, machine-industrie, fabrieksautomatisering, elektrische voertuigen, theaters enz. Uw gesprekspartners zijn constructeurs, projectingenieurs en inkopers. U werkt vanuit huis en rapporteren doet u aan de directeur SMO Benelux in Nederland.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Uw profiel? • Relevante verkoopervaring • Technisch sterk, creatief, oplossingsgericht • Bij voorkeur mechanische of elektrotechnische ervaring/opleiding. Bachelor werk- en denkniveau • Meertalig (NL/FR/EN). Duits is een plus

Wat biedt Conduct ix-Wampfler? • Internationale organisatie met een gevestigde marktpositie • Breed scala innovatieve kwaliteitsproducten • Veelzijdig werk. Prima ontwikkelingsmogelijkheden • Goede ondersteuning vanuit Conductix-Wampfler Nederland • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over de vacature met referentienummer WMP111 kunt u contact opnemen met Mevr. Maes of Mevr. Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.conductix.com


056_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:21

56

VACATURE 16 APRIL 2011

ICT & INTERNET

COLOFON

2 SOFTWARE ONTWIKKELAARS

CONAC

40

DEVELOPERS

SMALS

58

E-COMMERCE WEB DEVELOPER

DE PERSGROEP PUBLISHING

49

FUNCTIONEEL ANALIST

SPE-LUMINUS

39

HELPDESKMEDEWERK(ST)ER ICT

GEMEENTE EDEGEM

27

ICT-ERS

KBC

INFORMATICI

JOBPUNT VLAANDEREN

IT YOUNG PROFESSIONALS & EXPERTS

AG INSURANCE

38

IT-ANALIST

CONAC

40

IT-ERS

RTL BELGIUM

28

JAVA DEVELOPER

DE PERSGROEP PUBLISHING

49

PROJECT MANAGERS

SMALS

58

SECURITY MEDEWEKERS

SMALS

58

26 JOBPUNT VLAANDEREN

2

ONDERWIJS & OPLEIDING ASSISTENEN WISKUNDE

UNIVERSITEIT HASSELT

22

BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS

UNIVERSITEIT GENT

DEELTIJDS HOOFDDOCENT GEZONDHEIDSECON.

UNIVERSITEIT HASSELT

22

DEELTIJDSE DOCENTEN GEZONDHEIDSMANAG.

UNIVERSITEIT HASSELT

22

DEELTIJDSE DOCENTEN RECHT

UNIVERSITEIT HASSELT

22

DOCTOR-ASSISTENTEN STATISTIEK & INFOR.

UNIVERSITEIT HASSELT

22

DOCTOR-NAVORSERS LOGICA

UNIVERSITEIT HASSELT

22

DOCTORAATSBURSALEN NEUROBIO, INFORM.

UNIVERSITEIT HASSELT

22

MANDAATASSISTENT POLITIEKE COMM.

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

45

NAVORSER-MASTER CLEANTECH BUSINESS DEV

UNIVERSITEIT HASSELT

22

NAVORSERS-MASTER INFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT

22

RESEARCHMANDATEN GENEESKUNDE

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

45

VOLTIJDS DOCENT BELEIDSINFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT

22

VOLTIJDS DOCENT PUBLIEKRECHT

UNIVERSITEIT HASSELT

22

VOLTIJDS HOOFDDOCENT INFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT

22

VOLTIJDS HOOGLERAAR INFORMATICA

UNIVERSITEIT HASSELT

22

HUDSON

27

ONTHAAL & SECRETARIAAT DIRECTIE-ASSISTENTE

INVENTI

DIRECTIESECRETARESSE

TEMPO-TEAM

INVENTI

36 34

PARTTIME MEDEWERKER ALG. KLANTENDIENST

RICHARD WOLF

30

HORECAPERSONEEL BARMAN EN KOK

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

COORDINATOR “CLUB HET PAND”

UNIVERSITEIT GENT

34 HUDSON

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

27

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


003_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:42:11

VIA VACATURE.

Aurélie Collard - Account Manager - Selor Aurélie Collard vond haar nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


004_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:41:35

EMBRACE YOUR FUTURE

Smals ontwikkelt ICT-services met maatschappelijke relevantie voor haar klanten. Met de service Dimona zijn alle aanwervingen in België geïnformatiseerd: een besparing van 1,7 miljard euro per jaar voor de Belgische bedrijven! 110 000 Belgen registreerden zich in Orgadon, de orgaandonorendatabank, die voor een vlotte match zorgt tussen patiënten en beschikbare organen. En met eMazout ondersteunden we onze klant met informatica die de behandeling versnelt van subsidievragen van gezinnen voor stookolie in de winter. Meer dan 1600 professionals zetten bij Smals elke dag hun schouders onder onze toekomst, ons werk, onze gezondheid, ons gezin. Met rijke ICT-expertise en actuele technologie garanderen we kwaliteitsvolle maatschappelijke ICT-services, vandaag en morgen.

omkadering opleiding flexibele uren telewerk pensioenplan sterke loonsvoorwaarden vlotte bereikbaarheid kantoren

We zoeken 80 medewerkers in diverse domeinen! Project Management • Development • Security • Infrastructure • HR Solliciteer op www.smals.be!

Solliciteer op www.smals.be!

Ontdek ons op Facebook!

Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering – Fonsnylaan 20 – 1060 Brussel

Vacature 16 april 2011  

Weekblad voor m/v met talent