Page 1

001_GPV1QU_20110409_VMGCV_00.pdf; Apr 06, 2011 11:36:26

Vacature. voor m/v met talent

09.04 PhiliPPe StarCk de popster van het design

5 koningSkinderen die wel werken voor hun dagelijks brood de maandag van joke schauvliege, minister van cultuur

10.328 JoBS oP vaCatUre.Com

Op de agenda:

Werken aan kinderen + • 1 op 6 Vlaamse koppels kampt met vruchtbaarheidsproblemen • Onvervulde kinderwens legt tijdelijk zware druk op carrière

• Hoe een onvervulde kinderwens uitmondt in een carrièrebocht van 180° Open en blOOt: 2 kinderloze koppels over de impact op hun carrière


002_GPV1QU_20110409_VMGCV_00.pdf; Apr 06, 2011 11:02:02

Limburg, een sterk merk

}

uw werk?

Limburg, dat is een uniek gevoel. Iedereen kan zien dat Limburg een provincie is die net ‘iets’ anders is dan andere. Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wilt ook u meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Maak dan werk van een job bij het provinciebestuur. Teken voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger, die Limburg op de kaart zetten. Ga voor een job in een omgeving die tal van loopbaanmogelijkheden biedt. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Provincie Limburg Opleiding en Training, en zo veel meer. Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (m/v):

afdelingsverantwoordelijke marketing en sales Domein Bokrijk (statutaire aanwerving op niveau afdelingschef)

Uw uitdaging U leidt en inspireert de Afdeling Marketing en Sales op het Domein Bokrijk. U bepaalt de communicatiestrategie en zet die om in acties. U stelt in overleg een mediaplan (pers, mailings, website, advertenties, ...) op waarin de externe communicatiekanalen voldoende en oordeelkundig worden aangewend. U speelt in op veranderende marktsituaties. Op basis van marktanalyses stelt u voorstellen op die na goedkeuring omgezet worden in haalbare actieplannen waarmee uw medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen. Op vlak van sales bepaalt u de commerciële strategie. U geeft impulsen aan de ontwikkeling van de groepsbezoeken (scholen, bedrijven, organisaties, ...). U stemt de productontwikkeling met de museumcel af in functie van de commerciële behoeften. U heeft creativiteit om vernieuwing te zoeken in het aanbod van het Domein. U investeert in het opzetten van samenwerking met toeristische partners in Limburg, Vlaanderen en het buitenland. U zorgt ook voor de ontwikkeling van samenwerking met commerciële organisaties en bedrijven. U stuurt het hele verkoopsteam aan met als doel de beoogde verkoopresultaten te behalen. Uw profiel U kent het medialandschap en heeft inzicht in de maatschappelijke tendensen. U heeft voeling met de toeristisch-museale sector. U kent de relevantie van communicatie- en marketingtechnieken. U spreekt en verstaat Frans, Duits en Engels. U levert vernieuwende ideeën om een specifiek probleem aan te pakken en introduceert nieuwe methodes

en technieken. U komt met minder voor de hand liggende, originele oplossingen en voorstellen. U stelt bestaande situaties voortdurend in vraag, met het oog op verandering en vernieuwing. Op basis hiervan overstijgt uw denken de dagelijkse praktijk en bent u in staat om eigen ideeën uit te werken voor de toekomst, feiten te bekijken van op een afstand en ze in een ruimere context en een langetermijnperspectief te plaatsen. U creëert structuren om de samenwerking intern en extern te verbeteren en neemt informele initiatieven om de samenwerking te verstevigen. Samenwerking is voor u een belangrijke waarde en u spreekt medewerkers daarop aan. U weet in situaties van grotere zichtbaarheid een geloofwaardige indruk na te laten op basis van het eigen optreden. U schept duidelijkheid omtrent de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden en zorgt voor het efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen in functie van de gezamenlijk te behalen doelstelling. U stimuleert medewerkers zodanig dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Specifieke toelatingsvoorwaarden • U beschikt over een masterdiploma. Wat betreft de gelijkschakeling van diploma’s binnen de nieuwe structuur van het hoger onderwijs wordt verwezen naar het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. • U heeft 3 jaar relevante ervaring.

coördinator cultureel erfgoed

(contractuele wervingsreserve op niveau bestuurssecretaris – op korte termijn zijn er 2 aanwervingen) Uw uitdaging Als coördinator cultureel erfgoed heeft u als doel een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid uit te werken, met het oog op de ondersteuning van het brede erfgoedveld. Op basis van de uw toegewezen aspecten van het erfgoedbeleidsplan bouwt u met de nodige overtuigingskracht het consulentschap en de netwerken rond het brede erfgoedveld professioneel uit. De door u verworven kennis en expertise zet u in om de Beleidscel Cultuur en het beleid inhoudelijk te voeden voor de realisatie/ uitvoering van o.a. de provinciale masterplannen/actieplannen, maar zet u eveneens in om projecten volgens de spelregels en werkmethodes van het projectmanagement op een kosteffectieve en doeltreffende wijze te organiseren, uit te voeren en te evalueren. U sensibiliseert, adviseert en begeleidt collectiebeheerders van cultureel erfgoed, meer bepaald met betrekking tot de registratie en het behoud en beheer van erfgoedcollecties volgens de huidige kwaliteitsnormen. Uw profiel U kiest uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en plant met de nodige zorg de uitvoering van deze doelstellingen. U neemt informele initiatieven om de samenwerking

Bezoldiging • Brutomaandloon op niveau afdelingschef tussen minimum € 3 606,10 en maximum € 5 064,96. • Brutomaandloon op niveau bestuurssecretaris tussen minimum € 2 760,00 en maximum € 4 572,00. Algemene toelatingsvoorwaarden Als u geïnteresseerd bent en u voldoet naast de specifieke toelatingsvoorwaarden aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur. • U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. • U bent in het bezit van de burgerlijke en politieke rechten. • U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers. Ons aanbod • een dynamische, multidisciplinaire omgeving • ruime opleidingskansen • een interessante verlofregeling • maaltijdcheques • gratis hospitalisatieverzekering.

met andere interne en externe diensten te verbeteren. U hebt een duidelijke visie en komt hiervoor uit, maar niet zonder eerst de relevante criteria ten opzichte van elkaar af te wegen en niet zonder oog te hebben voor de mogelijke consequenties. U komt uw afspraken na en heeft zin voor verantwoordelijkheid. Waar nodig neemt u initiatief of zoekt u naar vernieuwende of originele concepten. U beschikt over een grondige kennis van de huidige provinciale taakstelling inzake erfgoedbeleid, de Vlaamse wetgeving op cultureel erfgoedgebied, op de Vlaamse en Europese steunmaatregelen rond erfgoedzorg en op het werkveld rond cultureel erfgoed op academisch en praktisch niveau. De culturele sector en de wetgeving op cultureel gebied zijn u niet onbekend, net zo min als de mogelijkheden rond elektronische informatiedragers. Specifieke toelatingsvoorwaarden • U beschikt over een masterdiploma. Wat betreft de gelijkschakeling van diploma’s binnen de nieuwe structuur van het hoger onderwijs wordt verwezen naar het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Examenprogramma Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of beperking uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. In twee proeven gaan we na of u geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen. Interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 18 april 2011 brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kan ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan mevrouw Rebecca Huysmans, stafmedewerker Directie HRM. Een uitgebreide functiebeschrijving kan u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel. 011 23 78 37 of per e-mail vacatures@limburg.be.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures


001_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:09:26

01

Stand Punt door Dominique Soenens

Tweespalt “Geld is vaak een slechte motivator. Niets dat sneller went. Vraag binnen een half jaar maar aan Mbark Boussoufa of hij

ApplAus voor culTuurminisTer 03 To do: kinderen krijgen

04

nog gelukkig is in Dagestan, met zijn loon dat driemaal hoger ligt dan in Anderlecht.” Aldus hr-expert Olivia Vandesande vorige week in Vacature.

Joke Schauvliege (CD&V) sprak maandag klare taal

Voor wie er heeft, lijkt het kinderspel:

over de nieuwe subsidieronde voor de kunsten.

kinderen krijgen. Maar niets is minder waar. 1 op 6

Woorden die op het eerste gezicht niet besteed zijn aan de

En etaleerde cijfers die de cultuursector een hart

Vlaamse koppels kampt met vruchtbaarheidsproblemen.

topmensen van Dexia, die deze week met een kunstgreep

onder de riem steken. Applaus op alle banken dus.

En die leggen een zware druk op hun carrière.

hoopten te verdoezelen dat ze zichzelf vorig jaar een bonus toegekend hadden. Niet zonder trots meldde de bank dat de bonus voor zijn topman Pierre Mariani vorig jaar met 200.000 euro naar beneden gegaan was. Maar tegelijk zette de raad van bestuur dat verschil om in vast loon. Officiële reden voor de vestzak-broekzakoperatie: “het potentieel aanzetten tot het nemen van overdreven risico’s tegengaan”. Ceo Pierre Mariani verdiende zo evenveel als in 2009, de overige leden van het directiecomité kregen een loonsverhoging van 75.000 euro. Geen discussie over het feit dat toptalent en/of topmensen het verdienen om goed verloond te worden, maar toch rijst de vraag hoe verstandig

sTArck, enfAnT Terrible

Zijn fruitpers Juicy Salif groeide uit tot een echt cult-

14 blAuw bloed mAAkT cArrière 18 Johan, Constantijn, Märtha, Jean en Guillaume:

object, hoewel het als gebruiksvoorwerp niet deugde.

5 prinsen en prinsessen die wél carrière maken,

Philippe Starck, Franse ontwerper, moderne kluizenaar

in tegenstelling tot ‘onze’ Laurent.

en visionair: “Ik leef altijd een stap vooruit.”

Ondanks of dankzij hun blauw bloed?

deze beslissing – en vooral de poging om de buitenwereld om de tuin te leiden - is. Al ware het maar omdat ze van heel

“Er komt wellicht een steeds groter verschil tussen (zeer) goede en minder goede verdieners.” wat wereldvreemdheid en cynisme getuigt en dat de publieke opinie zulke beslissingen momenteel om begrijpelijke redenen héél moeilijk verteert.

rubrieken mAAndAg vAn gespoT sAlAriswATcHer dubbelcHeck junkbox cijfer publieke opinie column An olAerTs vAcATure.com

Het nieuws kwam er bovendien enkele dagen nadat bekend

03 12 13 17 21 22 22 23 23

raakte dat een recordaantal Belgen een tweede job heeft. Ongeveer 200.000 landgenoten nemen er een extra job bij, vaak in de detailhandel, onderwijs of zorgsector. In de meeste gevallen doen ze dat om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, als gevolg van – u raadde het wellicht al – de bankencrisis. De meest getroffen groep: alleenstaande of gescheiden mannen tussen 25 en 50 jaar, aldus de gegevens van de Federale Overheidsdienst Economie. Het geeft een magalie schotte, campagnemedewerker bij oxfam-wereldwinkels

evolutie aan die zich de komende jaren wellicht zal doorzetten op onze arbeidsmarkt: een groter verschil tussen (zeer) goede en minder goede verdieners. Of dat een goeie zaak

180

beste carrières in dit magazine

is? Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz – de Amerikaanse econoom van wie gezegd wordt dat hij tot vervelens toe

Vacature van de week: Productieleider-afdelings-

gelijk heeft - , waarschuwde deze week nadrukkelijk voor de gevolgen van een duale samenleving. En dan vooral voor de ontwrichtende gevolgen die ze heeft voor de economie.

hoofd bij Recticel Belgium

Abonnees vAn de Tijd, de morgen, gAzeT vAn AnTwerpen en HeT lAATsTe nieuws onTvAngen vAcATure AuTomATiscH bij Hun krAnT.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt


002_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:29:32

2

VACATURE 9 APRIL 2011

Vacature Vlerick Summerschool 2011 Côte d’Azur

DURF JIJ JE GRENZEN VERLEGGEN?

Je hebt talent en ambitie en kunt al 2 tot 5 jaar werkervaring in een organisatie voorleggen. Bij Vacature bieden we je graag de juiste middelen om je carrière in een hogere versnelling te brengen. Van 10 t/m 16 juli nemen we je mee voor een exclusieve managementopleiding op een prachtige locatie aan de Côte d’Azur (*). Je krijgt er les van het kruim van de Vlerick proffen, die zowel je rationele vaardigheden als je emotionele intelligentie aanscherpen. Let wel: deze opleiding, gecertificeerd door de Vlerick Management School, is slechts weggelegd voor de 16 bèste kandidaten. Aan jou dus om te bewijzen dat je de competitie met andere m/v met talent aandurft en dat je de selecties kunt doorstaan. Surf naar vacature.com/summerschool voor meer informatie of om je meteen in te schrijven. Misschien vertrek jij op 10 juli wel richting Cannes aan de Côte d’Azur. (*) Alle transport-, verblijfs- en opleidingskosten worden gedragen door de organisatoren.

i.s.m.


003_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:07:08

00 03

foto BAS BoGAERtS

Maandag van

Joke Schauvliege (CD&V) zette met een speech in het Vlaams Parlement voor de dames en heren van de kunstsector een nieuwe subsidieronde in gang.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Mijn wekker loopt af. Een kwartier later hoor

Ik moet het wekelijkse Politiek Bestuur van

ik op het radiojournaal dat “minister Schauvliege

CD&V voor een keer overslaan, want de VRT vraagt

straks de kunstensector kennis zal laten maken met

een interview over het Milieuhandhavingscollege

haar prioriteiten”. In de krant lees ik kritiek op de

voor hun middagjournaal.

werking van het recent opgerichte Milieuhandha-

Tim Pauwels interviewt me voor de VRT. Kanaal Z sluit aan. Van de koffiepauze maak ik gebruik om de journalisten van De Morgen en Knack te woord te

vingscollege, de rechtbank die beroepen behandelt

Op het maandagse Uitgebreid Bureau

tegen boetes die de Vlaamse overheid oplegt voor

van het Vlaams Parlement vertegenwoordig ik de

kleine milieu-inbreuken. Ik lees ook een stuk over

Vlaamse Regering. We bespreken de agenda van de

Ik ga live op antenne in Vandaag op

de vergroening van de autofiscaliteit. Ik zet het ont-

plenaire vergadering van woensdag en nemen de

Radio 1. De vragen gaan vooral over mijn cultuurbe-

bijt klaar voor mijn kroost en zorg dat mijn zoon van

ingediende interpellaties door.

leid en over de autofiscaliteit.

staan. Andere media handel ik telefonisch af.

twee straks de juiste kleren draagt. De Schelp, de grootste ruimte in het Vlaams

Op de afsluitende receptie van de ‘start-

Ik vertrek naar Gent voor de eerste verga-

Parlement, zit afgeladen vol. De dames en heren

schotdag’ praat ik na met de deelnemers. De infor-

dering van de dag: het maandelijkse politiek-strate-

van de kunstsector komen luisteren naar mijn be-

mele babbels zijn minstens even belangrijk als de

gisch overleg over Oost-Vlaanderen.

leidsprioriteiten voor de volgende structurele sub-

formele.

sidieronde. Toen ik als minister begon, vond ik het Deze namiddag stel ik in het Vlaams Parle-

opvallend dat er zo weinig cijfermateriaal voorhan-

Ik geef een nachtzoen aan mijn slapende

ment op de ‘startschotdag’ aan de kunstsector mijn

den was. Ondertussen is die lacune opgevuld. Alles

kinderen, zet mijn wekker klaar en neem in bed nog

beleidsprioriteiten voor de subsidieronde van 2013

is perfect voorbereid. Ik merk dat de mensen in de

documenten door voor morgen.

tot en met 2016 voor. In mijn kabinet in Brussel over-

zaal dat waarderen. Vooral mijn engagement voor

loop ik alles nog eens met mijn medewerkers cultuur.

meer middelen voor projecten valt in goede aarde.

Jan Stevens •


004_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:37:10

COVERSTORY

Op de agenda:

werken

1 op 6 koppels in Vlaanderen kampt met vruchtbaarheidsproblemen. De impact van die (voorlopig) onvervulde kinderwens op hun sociaal leven en carrière is vaak heel ingrijpend. Vacature vond 3 koppels, elk in een ander stadium van hun leven, die willen getuigen.


005_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:37:39

05 05

aan kinderen Een berg van opzijgeschoven verdriet, dat torsen

vrouw van 25. Veel hoogopgeleide vrouwen weten

de meeste koppels met een (voorlopig) onvervulde

dat ze beter niet zo lang wachten, maar ze redene-

kinderwens op hun schouders. Ze ondernemen

ren: ‘De vruchtbaarheidstechnologie staat zo ver dat

een reis in vele etappes en belanden in een emo-

ze me wel zullen verderhelpen.’ Ze beseffen te wei-

tionele storm waarbij hoop en wanhoop, extreem

nig dat leeftijd je kansen serieus kan hypothekeren

geluk en extreem verdriet onafgebroken met elkaar

om op een normale manier een kind te krijgen.”

in de clinch gaan. En waarbij hun sociaal leven en carrière flink dooreengeschud wordt. Want vermin-

Existentiële onmacht

derde vruchtbaarheid treft wensouders op het mo-

Voor wie kinderen heeft, lijkt het nochtans kinder-

ment dat ze hun relatie én carrière volop aan het

spel, kinderen krijgen. Maar één cijfer haalt deze

uitbouwen zijn.

stelling genadeloos onderuit: één op zes koppels in

Daar knelt meteen ook voor een groot stuk het

Vlaanderen kampt met fertiliteitsproblemen. Er zijn

schoentje. De helft van alle vruchtbaarheidsproble-

maar weinig mensen die echt onvruchtbaar zijn,

men is te wijten aan zogenaamde lifestylefactoren,

velen zijn subfertiel of verminderd vruchtbaar, en

zoals ongezond eten, roken, overmatig drinken,

dat verbetert niet met de leeftijd. In België spreekt

obesitas en stress, al is er over die laatste factor geen

men over vruchtbaarheidsproblemen als een koppel

consensus tussen wetenschappers. Maar de belang-

gedurende minstens één jaar onbeschermd betrek-

rijkste factor binnen die lifestylefactoren is de leef-

kingen heeft zonder zwanger te worden. Lang niet

tijd van de vrouw: veel vrouwen stellen hun kinder-

ieder onvruchtbaar koppel wordt geregistreerd. Of:

wens simpelweg te lang uit.

er kampen ongetwijfeld meer mensen met vruchtbaarheidsproblemen dan er zich laten behandelen.

Biologische klok versus carrière

De medische wetenschap staat anno 2011 op eenza-

“Een vrouw van 25 heeft 5 procent kans op vrucht-

me hoogte: koppels beschikken over een batterij aan

baarheidsproblemen, een 35-jarige vrouw 30 pro-

fertiliteitstechnologieën: van hormonenkuren, over

cent. Waarom stellen vrouwen die kinderwens uit?

kunstmatige inseminatie, in-vitro/icsifertilisatie tot

Voor hun carrière. Je kan het hen niet kwalijk nemen,

in-vitromaturatie, een nieuwe voortplantingstech-

het is verweven in onze huidige maatschappij en ar-

niek waarbij onrijpe eicellen ongeveer 30 uur in het

beidsmarkt”, vertelt Geertrui De Cock. Ze is zelfstan-

laboratorium tot rijping worden gebracht voordat zij

dig consultant in de zorgsector en oprichtster van De

worden bevrucht door middel van ivf/isci.

Verdwaalde Ooievaar, de Vlaamse patiëntenvereni-

Maar terwijl de wetenschap met rasse schreden

ging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

vooruit gaat, hinkt de psychologische begeleiding

In opdracht van het Instituut Samenleving & Tech-

tijdens en na die behandelingen vaak mijlenver

nologie (IST), een autonome organisatie verbonden

achterop. “Ik had een buitenbaarmoederlijke zwan-

aan het Vlaams Parlement, voerde ze samen met een

gerschap via donorinseminatie. We kregen op geen

rist fertiliteitsartsen, vroedvrouwen, psychologen

enkele manier psychologische begeleiding”, ver-

en wensouders, onderzoek naar de psychosociale

telt Kathleen (schuilnaam). “Zo’n buitenbaarmoe-

impact van een onvervulde kinderwens. Op 19 ok-

derlijke zwangerschap was nochtans erg zwaar, ik

tober 2010 presenteerde het IST haar aanbevelingen

kreeg bovendien chemotherapie om die buitenbaar-

aan de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Ge-

moederlijke vrucht weg te krijgen. Uiteindelijk zijn

zin van het Vlaams Parlement. Voor het eerst wordt

mijn man en ik zelf naar een psycholoog gestapt,

nu ook de impact op werk en carrière onderzocht.

los van het fertiliteitscentrum. Het is verschrikkelijk

Geertrui: “Dit is onontgonnen terrein. We hebben

om te gaan werken als je net een mislukte poging

dringend nood aan cijfermateriaal over de impact

hebt meegemaakt.”

op de carrière. Vooral hogeropgeleiden stellen hun kinderwens uit. De media spelen hier een funeste rol

Koppels met vruchtbaarheidsproblemen worden,

in met sappige verhalen over Hollywood-actrices die

vaak voor het eerst in hun leven, geconfronteerd

op hun 45ste bevallen van een tweeling, zoals Céline

met existentiële onmacht. Ze kunnen iets niet wat

Dion. Wat er niet wordt bij vermeld, of hoogstens als

voor anderen ‘de normaalste zaak van de wereld is.’

een voetnoot, is dat dat allemaal ivf-kinderen zijn,

Geertrui: “Het is de eerste grote crisis in hun leven. Je

vaak zelfs via eiceldonatie, dus met eicellen van een

hebt een diploma gehaald, een lief en werk. Je hebt

...

5

%

VAN ALLE KINDEREN DIE IN ONS LAND GEBOREN WORDEN, KOMEN ER DANKZIJ MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING (INSEMINATIES OF IVF/ICSI). Bron: Studiecentrum voor Prenatale Diagnostiek


006_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:37:55

coverstory

... tot dan controle gehad over je leven, en beschikt niet

erover zwijgt op het werk, zal regelmatig vakan-

krijgen. Dat wordt vooral belangrijk wanneer kinderen

over mechanismen om met die onvervulde kinder-

tie of ziekteverlof moeten aanvragen en een smoes

krijgen niet vanzelf gaat. En soms komen koppels tot

wens om te gaan.”

bedenken. Het gevolg? Achterdocht bij de werkgever. In

verrassende conclusies. In één van de focusgroepen

plaats van een uur later te beginnen en een uur langer

van het IST-onderzoek zat een dame die na een aantal

door te werken, zal die werknemer een of meerdere da-

behandelingen stopte. Ze kwam tot de conclusie dat ze

Spreken op het werk zilver, zwijgen goud?

gen vakantie of ziekteverlof vragen, en dat kost de werk-

vooral kinderen wou opvoeden, en dat dat niet per se

Een vruchtbaarheidsbehandeling vraagt boven-

gever geld. De boodschap lijkt dus simpel: probeer als

haar eigen kinderen hoefden te zijn. Ze gaf haar job in

dien een grote flexibiliteit en beschikbaarheid van

werknemer open te zijn over je onvervulde kinderwens

een reclamebureau op, volgde een lerarenopleiding en

patiënten. Ze moeten op geregelde tijdstippen naar

tegenover je directe baas, maar gun als werkgever dan

werd juf.”

het ziekenhuis en de momenten van inseminatie, de

ook flexibiliteit aan je werknemer. Geertrui De Cock:“Als

Wie definitief kinderloos eindigt, moet een heel ander

pick-up van eicellen en de terugplaatsing van em-

je als werkgever de stressfactor kan reduceren, maken

leven invullen dan hij of zij zich had voorgesteld, en

bryo’s zijn moeilijk te voorspellen. Geertrui De Cock:

die mensen minder snel kans om er onderdoor te gaan.

dan durven koppels ook dat puzzelstukje werk verleg-

“Bij een in-vitrobehandeling moet je als vrouw in een

Onder de psychologen is er algemeen consensus dat bij

gen. Geertrui: “Ze kiezen dan voor alle voordelen van

periode van één maand vijf tot tien keer naar het zie-

wensouders die open kaart kunnen en durven spelen

een leven zonder kinderen, aanvaarden eindelijk die

kenhuis. Meestal ontstaat er al heel snel een immens

op hun werk, de stress enorm gereduceerd wordt.”

internationale promotie en verhuizen bijvoorbeeld

Zeg ik het op mijn werk, of niet? Het gaat hier om

Piet, een hr-verantwoordelijke bij een kmo, die lie-

Volgens het Instituut Samenleving & Technolo-

iets bijzonder intiems, wat je normaal gezien in bed

ver anoniem wenst te blijven, bevestigt dit: “Een-

gie (IST) kunnen preventie en sensibilisering van

doet met je partner. Wanneer het niet lukt, kom je

maal die koppels kinderen hebben, zijn het de meest

overheidswege een hoop leed voorkomen. Eerst en

ongewild in dat spanningsveld. Vrouwen én mannen

loyale werknemers die je je kan inbeelden. Ze zijn zo

vooral moeten mensen bewust gemaakt worden

stellen zich kwetsbaar op door te vertellen dat ze in

dankbaar dat je hen ondersteund hebt, je krijgt na-

van hun kwetsbare vruchtbaarheid. Het IST pleit

fertiliteitsbehandeling zijn. Het is een tweesnijdend

dien dubbel gemotiveerde werknemers. Maar jam-

daarom voor een eerstelijnszorg, voorafgaand aan

zwaard, want als je zwijgt, riskeer je onaangename

mer genoeg zijn er ook werkgevers die het geduld

de stap naar een fertiliteitscentrum. Geertrui: “Wan-

opmerkingen of grapjes die het koppel kwetsen. Als

niet kunnen opbrengen. Ze investeren niet meer in

neer koppels problemen ondervinden, trekken ze

je het vertelt, weet de omgeving zich vaak geen hou-

de carrière van die werknemer en/of proberen er

meteen naar een vruchtbaarheidskliniek. Voor ze

ding te geven.”

zelfs van af te geraken. Ik heb zelf vroeger bij zo’n

het goed en wel beseffen, zitten ze in een puur medi-

bedrijf gewerkt.”

sche context. Sinds ivf-behandelingen terugbetaald

De Cock een extra dimensie. “Indien je open kaart

Geertrui: “Ik pleit er hoegenaamd niet voor koppels

de ene naar de andere behandeling, en wordt het

voor hun job naar New York.”

spanningsveld: zeg ik het aan familie en vrienden?

worden, hoppen koppels ook steeds sneller van

Bij de werkgever-werknemersrelatie speelt volgens speelt, weet die werkgever: die gaat binnen x aan-

extra bescherming te geven via extra sociale verloven,

rouwproces telkens uitgesteld. Fertiliteitsklinieken

tal maanden mogelijk zwanger zijn en beschermd

maar het is wel enorm belangrijk dat dit thema 100

bieden in eerste instantie een medisch-technische

zijn tegen ontslag. Als die werkgever op dat moment

procent bespreekbaar wordt tussen werknemers en

oplossing aan voor een existentieel probleem. Via

al twijfels heeft om je te houden, dan word je heel

werkgevers, dat werkgevers perfect geïnformeerd zijn

zo’n voortraject zouden wensouders op een goed

kwetsbaar als werknemer. Het is zeker geen sche-

over wat zo’n behandeling precies inhoudt, hoeveel

geïnformeerde manier keuzes kunnen maken tus-

ring en inslag, maar ik ken werknemers die zo sneller

verlof dat inhoudt, etc… .”

sen verschillende evenwaardige alternatieven. Een

lijk bewijzen. Of ze krijgen minder promotiekansen

Geen kinderen, wel nieuwe carrière

en zelf bevallen een noodzakelijke voorwaarde. Stel,

voorbeeld? Voor sommige vrouwen is zwanger zijn

aan de deur gezet zijn, al kan je dat bijzonder moeiindien ze open kaart spelen.”

20 procent van de mensen die aan een behandeling

haar man is onvruchtbaar, er wordt voor een sper-

Veel vrouwen durven zelf ook geen belangrijke carriè-

beginnen, eindigt kinderloos. Die onvervulde kin-

madonor gekozen. Die man gaat mee in het verhaal

restappen zetten of durven niet veranderen van werk.

derwens leidt regelmatig ook tot een (radicale)

van zijn vrouw, maar kan zich nadien niet identifice-

Hun carrière wordt als het ware voor een tijd ‘bevroren’.

carrièrebocht. Geertrui De Cock: “Koppels hebben een

ren met het kind. Gevolg: het koppel gaat uit elkaar.

En hoe langer die behandelingen duren, hoe langer de

ééndimensionele vraag: ‘ik wil een kind’. Maar onder

Precies daar zit vandaag nog het taboe: de psychoso-

pauzeknop van de carrière ingeduwd blijft.

die wens schuilt een heel grote gelaagdheid. Sommige

ciale begeleiding staat nog in zijn kinderschoenen.

Toch pleiten de meeste experts voor een open com-

mannen willen vooral een ‘opvolger’, er zijn vrouwen

Psychologen in fertiliteitscentra fungeren vooral als

municatie én wederzijds vertrouwen tussen werk-

die willen koesteren of opvoeden, nog anderen willen

‘poortwachters’ in plaats van als coach ‘Hoe gaat het

gever en werknemer. Op termijn winnen zowel

vooral zwanger zijn en een kind dragen. Waaróm je kin-

met deze persoon?’”

werknemer als werkgever bij die openheid. Wie

deren wil, kan je helpen beslissen hoe je kinderen wil

30.000

euro De kostprijs per kind dat geboren wordt dankzij medisch begeleide voortplanting beDraagt gemiDDelD 25.000 tot 30.000 euro.

Bron: Professor Petra De Sutter, UZ Gent & IST

Conclusie? Enkel via meer psychosociale begeleiding, zowel in fertiliteitscentra als in de werkomgeving, kan die berg van opzijgeschoven verdriet een beetje slinken.

sam De Kegel • Op 12 mei organiseert VormingPlus ism De Verdwaalde Ooievaar de infosessie ‘Omgaan met een onvervulde kinderwens’ in Gent. Meer info? www.deverdwaaldeooievaar.be Testjevruchtbaarheid.be


007_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:38:05

07

Werken aan kinderen in de praktijk 3 koppels recht voor de raap:

>

Peter: “Tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen vind ik het maar normaal dat een werkgever zich heel flexibel opstelt.”

Koppel 1

gaat kinderloos door het leven na 3 miskramen, ivf-behandelingen en een hysterectomie “Peter heeft steeds een grote kinderwens gehad.

operatie aan de teelbal had ondergaan, hebben we

aan mijn eerste hormonenkuur. Ons geluk kon niet op

Bij mij is dat verlangen er gekomen door hem. De

meteen contact opgenomen met het fertiliteits-

toen ik meteen zwanger was. Maar het vruchtje groei-

taart waren wij, kinderen de kers op de taart.” Peter

centrum in Gent. Na een aantal onderzoeken werd

de niet goed en resulteerde in een miskraam. Drie

Verhelst (43) en Karolien Van Brussel (42) ontmoet-

beslist om mijn cyclus op te wekken door hormoon-

keer hebben we hetzelfde scenario meegemaakt. Je

ten elkaar in maart 2004. Karolien: “Gezien onze leef-

stimulatie en op het gepaste moment een insemina-

wordt telkens heen en weer geschud tussen immense

tijd (Peter was toen 36, Karolien 35, sdk), het feit dat

tie te doen. Op 4 november 2005 stapten we in het

blijdschap en ontgoocheling. Ondertussen had men

ik een zeer onregelmatige cyclus had en Peter een

huwelijksbootje en tijdens de huwelijksreis begon ik

ontdekt dat ik antistoffen aanmaakte tegen de foetus.”

...


008_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:38:15

coverstory

Karolien: “De drempel om er over te praten op het werk was zeer groot. Niemand wil een stuk publiek bezit worden bij het vervullen van zijn kinderwens.�


009_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:38:25

09

... “Na die drie miskramen bleef een volgende zwan-

kunnen doodbloeden. Aanvankelijk werd een soort

gerschap een hele tijd uit. Samen met de gynaeco-

chemotherapie voorgesteld om het vruchtje te laten

loog gingen we over tot ivf: een zenuwslopende en

krimpen. Na enige reflectie heb ik gevraagd om een

stresserende behandeling. De controles zijn heel

hysterectomie (wegnemen van de baarmoeder, sdk)

intensief en niet zomaar te plannen, wat praktische

te laten doen. Vandaag ben ik nog steeds overtuigd

problemen opleverde bij het werk. Ik werkte toen op

dat dit de juiste beslissing was.”

neonatologie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Wie op zo’n afdeling werkt en zwanger wordt, moet

Genieten van de vrijheid

dat meteen melden wegens het gevaar op infecties.

Karolien: “De opvang na de verwijdering van de

Vooraf plannen en uitrekenen wanneer je een dag-

baarmoeder was een grote flop: nul procent opvang

je ‘verlof’ zou nemen, zodat het niet opviel op het

of begeleiding. Een groot contrast met het ivf-cen-

werk, was trouwens helemaal niet mogelijk. 2 pogin-

trum, waar we altijd met open armen ontvangen

gen verder besloten we ermee op te houden, ontgoo-

zijn. Nadien ben ik in een serieuze depressie beland.

cheld, moegestreden en kwaad waarom het bij ons

Een geboortekaartje in de bus, iemand die zwan-

niet lukte en bij anderen wel.”

ger was, het was de hel. Adoptie, pleegouderschap, je overweegt alles om die leegte op te vullen. Beetje

Psychologische begeleiding goud waard

bij beetje klauterde ik uit die diepe put. Sinds twee

“In het begin hebben we enorm veel steun gehad

maanden is er rust in ons hoofd. Het litteken van

van familie en vrienden, maar naarmate de tegen-

‘ongewild kinderloos zijn’ is een deel van ons gewor-

slagen elkaar opvolgden, lieten steeds meer mensen

den, maar overheerst niet meer.”

het na om er met ons over te praten, op één goede vriend en vriendin na. Het taboe rond verdriet en

Peter (met nadruk): “De rol die werkgevers kunnen

verlies is immens. Jammer, want erover praten is een

spelen in dit verhaal is verre van beperkt. Tijdens de

deel van de verwerking. Op het werk vond ik slechts

vruchtbaarheidsbehandelingen vind ik het normaal

bij een paar ingewijden steun. Ik werkte in de sociale

dat een werkgever zich heel flexibel opstelt. Ik kon

sector en dan nog met pasgeboren baby’s, toch was

mijn eigen werk flexibel inplannen, bij Karolien lag

de drempel om er over te praten zeer groot. De psy-

dat anders. Tijdens de behandelingen heeft het fer-

chische druk was zo groot dat ik vragen over het ‘hoe

tiliteitscentrum zich altijd flexibel opgesteld, maar

en wanneer’ kon missen. Niemand wil een stuk pu-

Karolien was verplicht om vakantie te nemen of zich

bliek bezit worden in het vervullen van zijn kinder-

ziek te melden. Op het einde van de rit hadden we

wens. De psychologe van het ivf-centrum heeft ons

dan ook het gevoel dat we wat scheef bekeken wer-

toen enorm geholpen. Op enkele cruciale momen-

den. ‘Is dat nu plantrekkerij, omdat Karolien nog wat

ten heeft ze ervoor gezorgd dat Peter en ik de dialoog

langer wou thuisblijven?’ De mentale klap wordt

met elkaar niet verloren.”

zwaar onderschat.”

Peter: “Als consultant voor een multinational werk ik in een team van een tiental consultants, een kleine

De opeenvolging van tegenslagen betekende in ie-

hechte groep. Ik ben heel open geweest tegenover

der geval een keerpunt in hun leven én carrière. Ka-

mijn collega’s en heb veel meer morele steun gekre-

rolien: “Toen ik na twee jaar loopbaanonderbreking

gen van mijn collega’s dan Karolien.”

terug aan het werk ging, heb ik besloten de neonatale

Na drie miskramen en twee ivf-behandelingen be-

dienst te verlaten. Emotioneel kon ik het niet aan. Ik

sloten Peter en Karolien een rustpauze in te lassen.

begon op de polikliniek voor pediatrie waar ik nu nog

Karolien nam twee jaar loopbaanonderbreking en

steeds werk. Ondertussen kriebelt het echter om te-

volgde Peter mee naar het buitenland. Karolien:

rug op de neonatologie te werken. Maar die optie is

“Maar het smachten naar een kind bleef. Groot

blijkbaar niet meer bespreekbaar. Wegens organisato-

was de verbazing toen ik spontaan zwanger was.

rische redenen kan ik niet meer terug naar die dienst.

Er werd een experimentele therapie opgestart om

Soms ben ik wel eens gefrustreerd dat negentien jaar

een miskraam tegen te gaan, maar ook deze keer

ervaring wordt weggegooid omwille van regeltjes.”

liep het fataal af. Opnieuw trokken we samen naar

Peter: “Maar we kijken nu anders aan tegenover

het buitenland en ook deze keer werd ik spontaan

werkverplichtingen. Als ik morgen doodval, zal

zwanger. Zou dit ons geschenk uit de hemel worden?

mijn bedrijf niet failliet gaan. We worden verplicht

Alles verliep goed, maar dan kregen we verschrik-

om het zonder kinderen te doen, maar we willen nu

kelijk nieuws te horen. Het vruchtje had zich op een

ook ten volle van de vrijheid van een leven zonder

plaats ingenesteld waar het niet kon overleven, in

kinderen genieten. Karolien reist vaak mee met mij.

de baarmoederspier. We beslisten om de zwanger-

Mét kinderen zou dit compleet onmogelijk zijn. Al

schap te onderbreken, want er was gevaar voor mijn

bij al heeft al die ellende onze relatie nog veel hech-

leven. Indien mijn baarmoeder scheurde, zou ik

ter gemaakt.” Sam De Kegel •

54

%

54,1% van De vrouwen in ivfbehanDeling vertoont symptomen van een milDe Depressie, 19,4% is matig tot ernstig Depressief. en Dat heeft, onvermIjDelIjK, ooK zIjn Impact op De carrIère van De BetroKKen perSonen. Bron: Onderzoek van psychiater Koen Demyttenaere (UZ Leuven) bij 98 vrouwen in ivf-behandeling

25.039 In alle BelgISche fertIlIteItScentra vonDen In 2006 25.039 Ivf/IcSI-BehanDelIngen plaatS. Die behanDelingen leiDDen in totaal tot ongeveer 3.500 geboorten. Bron: BELRAP-cijfers (Belgian Register for Assisted Reproduction)

5

jaar reKen je er De perIoDe BIj DIe voorafgaat aan een Ivf-BehanDelIng, Dan IS het nIet uItzonDerlIjK Dat KoppelS 5 jaar of langer pogen om hun eerste kinD te krijgen.


010_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:38:41

coverstory

Koppel 2

start binnenkort met kunstmatige inseminatie na 3 jaar vruchteloos proberen Eerst huisje-tuintje-boompje, dan kinderen, dat

klussen thuis. Dat blijkt zeker bij Marc en Lieve.

streeks in de eileider wordt gebracht. Indien dat

klassieke droomscenario hadden Marc en Lieve

Zij, verpleegkundige, praat er heel open over op

niet lukt, volgen in vitro/icsi-behandelingen.

(schuilnamen) voor ogen. Het draaide anders uit.

het werk; hij, onderhoudstechnicus, zwijgt. Marc:

Een bijzonder moeilijke beslissing, zeker voor

De voorlopig onvervulde kinderwens van Marc en

“Bij mij weten ze niets. Mijn collega’s merkten wel

Marc. “In het begin voelde ik me verslagen. Het is heel moeilijk om er over te praten omdat

Lieve beheerst hun leven nu al drie jaar. Zij was 24,

dat ik een periode ongelukkig liep, maar ze wisten

hij 29 toen ze aan kinderen wilden beginnen. Lie-

niet waarom. Onze kinderwens is een privézaak,

het zo persoonlijk is, het raakt je in je eigen

ve: “We ontdekten al snel dat het sperma van mijn

mijn collega’s hebben daar geen zaken mee. Bo-

bestaan.”

man geen bruikbare zaadcellen bevatte. Onze

vendien heb ik weinig directe collega’s, ik werk

Lieve: “Maar het was de enige oplossing indien

specialist adviseerde ons met een hormonenkuur

heel zelfstandig.”

we een kind wilden dat zo veel mogelijk gene-

binnen anderhalf jaar op een natuurlijke manier

Spermadonor

die spermadonor heb ik op het werk niets ver-

kinderen zouden krijgen, verzekerde hij ons.”

Lieve speelde wel snel open kaart: “Twee collega’s

teld, uit respect voor Marc.”

tisch van ons was. Het was dat of adoptie. Over

te starten. We hadden acht kansen op tien dat we

Marc: “Mijn vrouw gaf me elke week vijf injecties.

vertelden me dat ze zwanger waren. Ik begon te

In oktober 2010 verdween mijn motivatie. Ik werd

wenen en was een half uur niet in staat om te wer-

Wie voor een spermadonor kiest, krijgt vooraf

enorm prikkelbaar, we hebben nooit zoveel ruzie

ken. Toen de hoofdverpleegkundige zei dat ik m’n

een gesprek met een psycholoog. Geen overbo-

gemaakt als toen. Na 1 jaar en 4 maanden zijn we

collega’s in de steek liet, heb ik haar de waarheid

dige luxe, alleen moesten Lieve en Marc er zes

er in december 2010 mee gestopt. Lieve: “Het leek

verteld. Enkele maanden later waren ook mijn

weken langer dan voorzien op wachten. Mark:

wel alsof iedereen toen zwanger werd, behalve ik.”

directe collega’s op de hoogte. Eén van die col-

“We hadden het vooral over hoe en wanneer we

lega’s was ondertussen bevallen. ‘Ik heb de indruk

het zullen vertellen aan ons kind later. We kun-

Tijdens het interview praat Lieve honderduit,

dat je niet blij bent’, liet ze zich ontvallen. Toen zei

nen ook later nog op gesprek bij die psycholoog.”

terwijl Marc zijn woorden op een schoteltje wikt

ik haar de waarheid. (geëmotioneerd) Als ik een

en weegt. Uit onderzoek van psychologe Sabine

mindere dag heb, steunen ze me. Sommigen bran-

Lieve en Marc wachten nu vol ongeduld op een

Markovitz, verbonden aan Ziekenhuis Oost-Lim-

den zelfs een kaarsje. Als ik moet wisselen van

e-mail met het bericht dat het donorsperma ge-

burg in Genk, blijkt dat mannen en vrouwen de

shift omdat ik naar het ziekenhuis moet, verstaan

arriveerd is. “Nadien volgt een echo om te zien

kinderwens meestal anders beleven. Vrouwen wil-

ze dat perfect.”

hoe ver ik van mijn eisprong verwijderd ben. Net

len erover praten, zoeken steun bij anderen. Man-

Lieve en Marc proberen nu een kind te krijgen

daarom kan je maar beter open kaart spelen op

nen rationaliseren sneller en focussen zich op za-

via kunstmatige inseminatie (KI) en een sperma-

het werk. Anders maak je je al snel verdacht”, ver-

ken die ze wel kunnen oplossen, zoals het werk of

donor, waarbij het sperma via een buisje recht-

telt Lieve. Marc blijft ondertussen zwijgen op de werkvloer. “Zolang het niet nodig is, vertel ik niets. Al geef ik grif toe dat het niet altijd gemakkelijk is.” Beiden willen nog één ding kwijt. “Tegenwoordig heb

Marc

“onze kinderwens is een privézaak, mijn collega’s hebben daar geen zaken mee.”

> <

Lieve

“Ik ben blij dat ik wel open kaart speelde op het werk.”

je een overaanbod aan babyprogramma’s, zoals Tienermoeders. Als je dan uitspraken hoort zoals ‘Ik heb spijt dat ik kinderen heb’, dan raakt ons dat zeer diep. Als je een kind hebt, zorg er dan alstublieft met hart en ziel voor.”


011_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:38:59

0 11

De kinderwens van Jo en Katrien heeft nooit een obsessief karakter gekregen. Jo: “Geen enkel recht is absoluut, ook dat niet op eigen kinderen.”

Koppel 3

heeft 2 kinderen,waarvan één via in-vitrofertilisatie Voor ongewenst kinderloze koppels is het verhaal van Jo

omgaan’, kreeg ik vaak als reactie.”

daarna was ik spontaan zwanger. Ik ken nog verhalen

Van Bever en Katrien Ponnet hopelijk een opsteker.

“De moeilijkste momenten beleefde ik na de terug-

van vrouwen die jaren proberen zwanger te geraken via

Katrien was al dertig toen ze voor het eerst aan kinderen

plaatsing van het embryo, omdat je dan in de onzeker-

fertiliteitsbehandelingen. Iemand die ik ken, ploeterde

dacht. “Ik studeerde tot mijn 25ste voor landbouwinge-

heid leeft of het al dan niet zal lukken. Maar ik heb nooit

zo tien jaar, koos uiteindelijk voor adoptie, en werd toen

nieur en voelde me nog niet rijp voor het moederschap.”

op een roze wolk gezeten, ben eerder het type dat men-

toch wel zwanger zeker? Ik ben ervan overtuigd dat het

Via haar gynaecologe ontdekte ze dat ze aan endome-

sen snel van hun roze wolk afhaalt. Ik zie ook weinig

ook tussen de oren zit.”

triose leed, een woekering van baarmoederslijmvlies

voordelen in het doodzwijgen van je probleem. Ik had

buiten de baarmoeder dat leidt tot verminderde vrucht-

geen zin om smoezen te verzinnen op het werk. Ik gaf

Jo maakt een vergelijking met veldrijder… Sven Nys:

baarheid en cystevorming. Katrien: “Op weg naar het

mezelf zelfs spuitjes op het werk.”

“Hij probeerde jarenlang dwangmatig wereldkampioen te worden. Pas toen hij zijn obsessie losliet, won hij.”

werk sprong zo’n cyste open en werd ik in allerlijl opgenomen in het ziekenhuis.”

Veel vrouwen in fertiliteitsbehandeling getuigen ook dat hun loopbaan een periode stilstaat, ze durven geen car-

Katrien (pikt in): “Ik weet dat ik me nu op glad ijs be-

De kans om op een natuurlijke manier zwanger te wor-

rièrestappen ondernemen. Niet zo bij Katrien: “Ik ben

geef, maar die hele sector rond fertiliteitstechnologie

den, bleek één op de duizend, dus gingen Jo en zijn

misschien nog meer beginnen werken, vaak tot 10 uur

is ook een ‘commerce’. Ik heb misschien gemakkelijk

vrouw voor plan B: kunstmatige inseminatie (KI). “We

’s avonds. Ik ben nogal carrièregericht.”

spreken omdat ik zelf twee kinderen heb, maar hoe ver

wisten dat KI weinig zoden aan de dijk zou brengen”,

Jo knikt: “Ik zag er veel meer van af dan haar. Ik begon

moeten we gaan in het ingrijpen in Moeder Natuur?

vertelt Katrien, “maar in-vitrofertilisatie werd pas terug-

weer te roken uit frustratie, heb me enkele keren een

Indien een koppel al jarenlang tevergeefs probeert en

betaald als je eerst zes KI-behandelingen doorspartelt.

stuk in mijn voeten gedronken na alweer een mislukte

er onderdoor dreigt te gaan, moet die dokter dan op

Na zes KI- en drie ivf-behandelingen kwam de verlos-

poging. Ik ben in die periode door een hel gegaan.” Hij

een bepaald moment niet stoppen met nieuwe behan-

sing in de gedaante van dochter Minne. Ik was toen 35.”

werkt als stafmedewerker bij deVlaamseVolksbeweging

delingen voor te stellen?”

en als freelanceredacteur in het Brussels Parlement.

Jo Van Bever besluit met wijze woorden: “Ik gun ieder-

Heel veel vrouwen belanden tijdens fertiliteitsbehan-

“Bij mijn hoofdjob op de Vlaamse Volksbeweging ben

een zijn plaatsje onder de zon, maar van één ding moe-

delingen in een rollercoaster van angst, onzekerheid,

ik er heel open over geweest. Ik kom vriendschappelijk

ten we ons bewust zijn: geen enkel recht is absoluut,

machteloosheid en zelfs schaamte, waarbij hun zelf-

overeen met mijn baas, dat helpt veel.”

ook dat niet op eigen kinderen.” Sam De Kegel •

beeld niet zelden een flinke knauw krijgt en ze zich sociaal isoleren. Katrien herkent zich hier absoluut niet in:

Zoon op natuurlijke manier

“Ik ben het toppunt van rationaliteit. Mijn kinderwens

Na de geboorte van Minne kregen Jo en Katrien twee

heeft nooit een obsessief karakter gekregen. Ik werkte in

jaar later een zoon, Briek. Geen ivf’je deze keer. Katrien:

die periode als consultant, en praatte er open en bloot

Onze dokter verzekerde ons dat we geen voorzorgen

over het op mijn werk. ‘Hoe kan je daar zo laconiek mee

moesten nemen. We gingen op reis naar Sicilië, kort

Hebt u uw kinderdroom uitgesteld voor uw carrière? vacature.com/baby


012_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:07:17

GESPOT in Deze RUbRiek Gaan We OP zOek naaR nieUWe GaDGeTs en TRenDs OP De WeRkVLOeR

Schakelt u binnenkort virtuele stagiairs in? Slide Screen

Het e-learning bedrijf Toolwire pakte een tijdje gele-

Met deze handige app kan u op uw smartphone-

den uit met hun nieuwe tool ‘Immersive Learning En-

schermpje in één oogopslag uw mail, sms,

vironments’. Met hun product willen ze studenten de

Google Reader, telefooninformatie, agenda, …

kans geven een virtuele stage te volgen. Zo kunnen studenten zich van thuis uit inloggen op een virtuele werkvloer. Ze komen er personages tegen die uitleg of feedback geven.

raadplegen. Onontbeerlijk voor de werknemer met veel zaken aan zijn hoofd.

Lastpass Wordt u ook duizelig van alle accounts en paswoorden die u tegenwoordig moet ont-

Zelerenerprofessionelee-mailsopmakenenverzenden,

houden? U kan ze neerpennen op een post-it,

conference calls houden, presentaties opmaken.

maar nog handiger is Lastpass. Met deze app

Aan het einde van de ‘stage’ kunnen de studenten hun

kan u, achter een vergrendelde ‘kluis’ welis-

resultaten en evolutie downloaden en laten evalueren

waar, al uw paswoorden bijhouden. Heel populair deze app, maar jammer genoeg ook betalend.

door echte instructoren. De makers van het programma zien hun tool in het grotere kader van ‘gamification’; het toepassen van gametechnieken in school- en werkopleidingen. Anno 2011 zouden al zo’n 100.000 studenten wereldwijd gebruik

4 apps die je

productiviteit verhogen

maken van het programma. Zit er toekomst in deze virtuele stages en lopen er ook in België al zulke projecten? “Met steun van de Europese Commissie zitten wij samen met een aantal andere Europese landen in een project dat zich bezighoudt met virtuele stages”, legt Mariet Vriens, projectmanager bij Dienst Media en Leren van de K.U.Leuven uit. “We willen tot een soort handboek komen rond virtueel ondersteunde stages. Die richtlijnen zijn zowel bedoeld voor de student die er aan deelneemt, als de onderwijsinstelling en het bedrijf waar de student stage loopt.”

Time Recording

“In ons project focussen we voornamelijk op studenten

Wilt u uw tijd efficiënt indelen?

die een internationale stage lopen. Deze virtuele onder-

Download dan de Time Recording

steuning interpreteren we zeer ruim. Een stage kan virtueel ondersteund worden met beperkte technische middelen. Zo kan een student simpel-

app. U kan er minutieus taak per taak ingeven én toch een goed overzicht behouden

weg door middel van een blog zijn stage-ervaringen

van uw werkdag.

delen met de onderwijsinstelling en medestudenten. We hebben gemerkt dat zowel de student zelf als de medestudenten daar de vruchten van kunnen plukken. Ze wisselen er interculturele ervaringen en competenties van op de werkvloer mee uit. In andere pilootprojecten gaat het ‘virtuele’ een stap verder. Zo was er een Finse student die vanuit Finland stage liep in een internationale instelling in Brussel. Omdat de student wegens omstandigheden niet in Brussel kon zijn, heeft zij haar stage helemaal vanuit Finland gedaan. Via streaming kon ze de zittingen van het Europese Parlement volgen en van thuis uit publicaties opvragen waar ze dan feedback en analyse op kon leveren.” “In onze pilootprojecten merken we zeer veel enthousiasme bij de studenten en onderwijsinstellingen. De bedrijven overtuigen om stagiairs van op afstand in te schakelen, verloopt soms nog moeizaam. De afstand en de technische middelen die

PageOnce Travel

moeten gebruikt worden, schrikken veel bedrijven nog

Voor de werkmensen onder ons die vaak op

af. Zo’n virtuele stage vereist ook heel wat voorberei-

zakenreis gaan. Met PageOnce Travel kan u makkelijk

ding. Toch denken we dat als deze randvoorwaarden

vluchtinformatie, weersvoorspellingen, huurauto, …

goed worden ingevuld, er zeker toekomst zit in virtuele

opvragen. Het mooie design krijgt u er gratis bovenop.

stages.” Mies Cosemans •


013_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:07:40

13 SALARISWATCHER

fOtO MIChEL WIEgandt

2.385

euro bruto als campagnemedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels ring. Elke maand spendeer ik gemiddeld 400 euro

Naam: Magalie Schotte

“Sinds februari van dit jaar werk ik op de politieke

Leeftijd: 33

dienst bji Oxfam-Wereldwinkels. Wij vragen de be-

aan ontspanning in de breedste zin van het woord:

Diploma: Licentiaat in de moraalwetenschappen

leidsmakers werk te maken van een eerlijk handels-

weekendjes, reizen, concerten, een hapje eten of iets

Burgerlijke staat: Samenwonend

beleid en een duurzame mondiale ontwikkeling.

drinken. Het liefst van al koop ik boeken, ik koop er

Functie: Campagne- en beleidsmedewerker politieke

Ik doe beleids- en lobbywerk rond thema’s als eer-

zelfs meer dan ik kan lezen.”

dienst Bij Oxfam-Wereldwinkels

lijke handel, duurzame landbouw en klimaatpro-

Bruto maandsalaris: 2384,9 euro

blematiek. Daarnaast ontwikkel ik campagnes en

Laatste loonsverhoging: mei 2009

actiemodellen. Zo proberen we het publiek te infor-

“Op dit moment ben ik niet aan het sparen voor iets

Extralegale voordelen: “Ecocheques ter waarde

meren waar Oxfam-Wereldwinkels voor staat: een

specifieks, om de eenvoudige reden dat mijn geld

275 euro voor een wasmachine

van 250 euro, een groepsverzekering en gsm, maar

vrijwilligersbeweging die strijdt voor een rechtvaar-

aan het einde van de maand altijd op is. Mijn beste

alleen voor werkgerelateerde telefoontjes.”

dige wereldhandel en opkomt voor eenieders recht

aankoop ooit? Dat is zonder twijfel ons huis. Al was

Sparen: “Sparen is moeilijk, meestal houd ik niet veel

op een menswaardig bestaan.”

over aan het eind van de maand.

ik destijds heel opgezet met mijn wasmachine van 275 euro. Ik kocht ze met mijn eerste loon, toen nog

850 euro algemene kosten

als leerkracht zedenleer. De machine werd ook gratis

Beleggen: “Ik heb een eigen huis en beschouw dit

“Vorig jaar hebben we een huis gekocht voor

geïnstalleerd vanaf 270 euro, mooi meegenomen.”

een beetje als een belegging.”

145.000 euro. De renovatie van onder meer de keu-

Dirk Blijweert •

Pensioensparen doe ik ook al niet.”

ken en de badkamer had een prijskaartje van nog eens 40.000 euro. Elke maand hebben we zowat 850 euro algemene kosten aan eten, afbetaling van onze lening, elektriciteit en gas, en de autoverzeke-

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris


014_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:08:21


015_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:08:12

15 SUCCESTAPES

Starck, de popster van het

design

De superster van het design, zo luidt het koosnaampje dat hij het vaakst krijgt. Niet onlogisch. Want niemand in de designwereld raakt dichter bij de status van popster dan de Franse ontwerper en architect Philippe Starck.

met plezier onledig hield met het demonteren van fietsen, motoren en andere ontwerpen, zo wil de

menig kantoor, de fruitpers Juicy Salif voor Alessi

overlevering. Voorbestemd om ontwerper te wor-

groeit uit tot een cultobject – hoewel de fruitpers

den, dus, en hij trok ook naar de Ecole Camondo, een

als gebruiksvoorwerp niet deugt - en de befaamde

vooraanstaande Parijse privéschool waar hij een op-

plastic stoel voor Kartell. Er staat geen grens op

leiding productdesign en interieurinrichting kreeg.

wat Starck ontwerpt. Zo ontwierp hij onlangs het

De zenuwen staan strak gespannen in Hornberg, een

Gefundenes Fressen voor Starck. En al vrij vlug bleek

interieur voor het commerciële ruimteschip Space-

plaatsje in het Zwarte Woud. “Even geduld, mister

hij niet alleen creatief, maar ook ondernemend: na

ShipTwo van Virgin Galactic, in handen van Richard

Starck komt dadelijk”, zegt een pr-dame afgemeten,

zijn studies startte hij een bedrijfje waarmee hij

Branson. “Niet dat ik voor eender welke fabrikant

vooraleer ze haastig wegstapt. Supersterren mogen

opblaasbare producten ontwierp. Humor en ont-

zou kunnen ontwerpen. Toen ik meer dan dertig

dan al zeldzaam zijn in de designwereld, Philippe

werpen: de twee gaan bij Starck wonderwel samen.

jaar geleden mijn bedrijf oprichtte, schreef ik op de

Starck is er duidelijk één. De Franse designer-archi-

In 1969 was hij het creatieve hoofd van Pierre

eerste dag een ethisch charter. Nu doet iedereen dat,

tect geeft een ietwat geïmproviseerde persconferen-

Cardin, later trok hij naar de VS en daarna startte hij

toen niet. We werken niet voor wapens, tabak, zwa-

tie bij een Duitse badkamerfabrikant en dat zorgt

in 1979 Stark Company. Maar zijn carrière schoot

re alcohol, gokken, religie en oliemaatschappijen.

voor enige nervositeit. De 62-jarige ontwerper is on-

internationaal pas echt uit de startblokken toen

Sommige van die bedrijven zouden ons maar al te

der meer met zijn privévliegtuig naar hier gekomen.

president François Mitterand hem in 1982 vroeg een

graag willen gebruiken om een leuker imago te heb-

Best een handig vervoermiddel voor iemand die

suite in de Elysée in te richten. Een kantelmoment,

ben, maar we zijn niet te koop.”

pendelt tussen optrekjes in Venetië, de Balearen en

al wil Starck daar zelf niets van weten: “Mijn carrière

Dat Starck zich vandaag de superster van het design

Parijs, maar ook iets waar Starck om een bijzondere

zou er zonder die opdracht precies hetzelfde uit-

mag heten en één van de meest gevraagde ontwer-

reden trots op is. “Ik heb in mijn hele leven maar één

gezien hebben”, zo bezweert hij. “Niets of niemand

pers ter wereld is, is ondanks alles verbazend. Want

diploma gehaald: dat van vliegtuigpiloot”, zegt hij, in

heeft mijn leven fundamenteel veranderd, behalve

de Fransman heeft een nogal aparte manier van

een met een loodzwaar Frans accent doorspekt En-

mijn vrouw. Ik ben sinds mijn geboorte nooit echt

werken, die zijn opdrachtgevers af en toe grijze ha-

gels. “Mijn hersenen zijn niet in staat om iets te le-

veel veranderd. Ik ben altijd koppig geweest.”

ren moet bezorgen. “Fabrikanten die me iets vragen,

gen. Het is zoals bij een videospelletje: het is game

Enfant terrible

verwachten. Alberto Alessi vroeg me een botervloot-

weten vooraf dat ze iets zullen krijgen dat ze niet

ren, tenzij het om leven en dood draait, zoals bij vlie-

foto JoAN tHoMAS/gettyiMAgeS

al bekend als designer: zijn kuipzetels duiken op in

over als je een verkeerd manoeuvre doet. Hoewel: ik

Wat er ook van aan is: vanaf dat moment rijgt Starck

je te maken, en hij kreeg een fruitpers. En hij mag

ben al één keer met mijn vliegtuig gecrasht en ik heb

de internationale projecten pas echt aan elkaar. Hij

me dankbaar zijn. Fruit is veel gezonder dan boter,

het overleefd (glimlacht).”

richtte Café Costes in Parijs en restaurant Manin in

dat zit vol cholesterol (glimlacht).”

Laat het duidelijk zijn: Philippe Starck is geen ge-

Tokio in, samen met een lange rist hotels: Partamont

wone sterveling als u en ik. Hij groeide op als zoon

in New York, Delano in Miami, Hudson in New York

van een Parijse vliegtuigingenieur en –ontwerper

en Hotel Clift in Los Angeles, onder meer. Kenmer-

Starck is een ideeënfabriek die continu op volle toe-

en bracht zijn kindertijd door tussen de ontwerp-

ken van de Starck-touch: humor, luxe en eenvoud in

ren draait, vertelt hij. Als het moet, werkt hij aan een

tekeningen en maquettes. Een tijd waarin hij zich

stijl. Bij het grote publiek raakt Starck intussen voor-

verschroeiend tempo. “Sommige designers haten

Vooruit op zijn tijd

De Franse ontwerper Philippe Starck werkt aan een verschroeiend tempo: “Sommige designers haten me omdat ik zeg dat ik een stoel in twee minuten kan ontwerpen, maar het is waar. Ik kan een hotel, met al het meubilair erin, ontwerpen in anderhalve dag.”

...


016_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:07:48

SUCCESTAPES

... me omdat ik zeg dat ik een stoel in twee minuten kan ontwerpen, maar het is waar. Ik kan een hotel, met al het meubilair erin, ontwerpen in anderhalve dag. Twee dagen, als ik slechtgezind ben. Ik ben zo snel omdat ik zo traag ben. Ik denk voortdurend aan verschillende dingen tegelijk, al veertig jaar lang. En plots komt er een idee uit dat af is. Veel tijd moet ik er dan niet meer in steken. Maar dat is persoonlijk: het is mijn manier van leven en werken. (pauzeert even) Ik heb alles wat ik wil in mijn leven. Er is slechts één minpunt: ik leef altijd een stap vooruit. Ik zal geen minuut van mijn leven geleefd hebben. Als je een goed idee hebt, is het normaal dat je voor bent op je tijd. Het is waardeloos om mee te zijn met je tijd, en het is belachelijk om achter te lopen. Het is dus mijn plicht om vooruit te denken. En ik ben heel erg voor op mijn tijd. Alleen voor dingen die niet belangrijk zijn (grijnst).” Een typische opmerking voor Starck:

Naar wie kijkt Starck op? “Ik heb niemand waar ik naar opkijk. Andere mensen bewonderen is tijdverlies”, zegt Philippe Starck laconiek wanneer we hem vragen naar wie hij opkijkt. Toch noemde hij zijn bedrijf UBIK, een verwijzing naar het gelijknamige boek van Philip K. Dick, de Amerikaanse science fictionschrijver die Starck bewondert. “Eén van de grootste maatschappelijke visionairen, die het in de jaren ‘60 voor het eerst over parallelle werelden had”, zo omschrijft hij hem. Ook François Mitterand draagt het respect van Starck weg. “Een enorm intelligente man. Ik vind het altijd leuk om met intelligente mensen te kunnen omgaan. Het maakt het leven beter.”

ergens tussen ironie en ernst in. Maar hij gaat alweer onverstoorbaar – vooruit op zijn tijd - verder: “Weet je, ik heb constant ideeën die niet uitgevoerd wor-

tact met de buitenwereld. Het interesseert me ook

den, maar dat kan me niet schelen. Het uitvoeren

niet.” Wat niet betekent dat Starck met zijn vingers

van ideeën is vulgair, ik moet het nu eenmaal doen.

zit te draaien. Integendeel. Zijn vrouw en hij hou-

Als ik niet verplicht zou zijn om te werken, zou ik de

den er naar eigen zeggen een Spartaanse levens

hele dag in bed blijven liggen. Als niemand me zegt

stijl op na. “Gisteren stond ik rond 5.30 uur op. Mijn

‘o, ik wil dit idee ontwikkelen’, dan vergeet ik het.

vrouw en ik werkten samen, zoals altijd, in dezelf-

We zijn geen zakenmensen die bedrijven contacteren

de ruimte. Zij houdt contact met de buitenwereld,

om hen te polsen of ze een idee willen ontwikkelen.”

terwijl ik onafgebroken werk. Ik wil niet verstoord

Alberto Alessi vroeg Philippe Starck een botervlootje

Toch draagt hij naar eigen zeggen goed zorg voor

worden door contact met de buitenwereld. De rest

te maken, maar hij kreeg deze fruitpers.

de werknemers van UBIK, zoals zijn bedrijf heet.

van de dag verloopt heel simpel: we eten iets rond

Het werd een cultproduct.

Alleen wordt er verder geen letter over zijn bedrijf

halftwee, en daarna werken we verder tot halfzeven.

gecommuniceerd, noch door Starck zelf, noch door

En daarna gaan we naar buiten, iets gaan drinken

zijn entourage. Nochtans zou het best wel interes-

met de visserslui op het eiland. Daarna doen we

sant zijn te weten hoeveel mensen er werken, welke

gewone dingen: eten, de liefde bedrijven, lezen en

profielen ze hebben en hoeveel van Starcks werk zij

vroeg gaan slapen. Alleen dat laatste lukt niet altijd.

effectief voor hun rekening nemen. “Niet relevant

De rest des te beter (grijnst). Het helpt me om cre-

voor wat Philippe Starck doet”, zo luidt het. Starck

atiever te zijn. Door me af te sluiten van de buiten-

is de ster en een merknaam met uitstraling, en dat

wereld plaats ik mezelf buiten het mainstream den-

moet zo blijven.

ken. Dat is nodig. Je moet ruimte maken om je eigen ideeën te ontwikkelen.”

Starck ontwierp zelfs deze kleine en smalle Moto 6.5

Een moderne kluizenaar

In de toekomst wil Starck zich minder bezig hou-

in 1995 voor het Italiaanse motormerk Aprilia.

Nog iets dat tot dat imago bijdraagt, is het feit dat

den met designen. Hij is gebiologeerd door land-

Starck leeft en werkt als een kluizenaar. Sinds

bouw – hij heeft een eigen oesterboerderij – en

jaar en dag trekt hij zich met zijn vrouw terug

wil zich daarnaast toeleggen op de studie van het

op het eiland Formentera, één van de eilan-

enige onderwerp dat hem écht interesseert: crea-

den in de Balearen waar hij een optrekje

tiviteit. “Ik wil fundamenteel onderzoek doen naar

heeft. Hij woont er ver weg van de wereld,

creativiteit. En ik wil daarvoor samenwerken met

en sluit zich ook af voor telefoon en in-

psychologen, biologen en andere wetenschappers.

ternet. “Aan onze deur hangt een

We leven in een samenleving waar het vaak gaat over

bord met de mededeling ‘En-

kunst, dans, architectuur, design, muziek en andere

kel toegang op afspraak.

vormen van creativiteit, maar nooit over creativi-

Alle afspraken geannu-

teit zelf. Van één ding ben ik overtuigd: iedereen is

leerd’”, zegt Starck. “Het

creatief. Creativiteit is zoals gymnastiek, je kan

hangt er al twinig jaar.

het oefenen. En we zullen het nodig hebben. Want

In al die tijd is er nie-

binnen x aantal miljoen jaar ontploft de zon en moe-

mand in ons huis ge-

ten we op zoek naar andere oorden. Dat lijkt nog ver,

weest. Ik heb geen con-

maar ik kijk graag vooruit.” Dominique Soenens •


017_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:08:43

17 DUBBELCHECK

Mark werkt voltijds, Barbra 70 procent. Samen hebben ze drie kinderen: Oscar (5), Jozefien (5) en Cesar (11 maanden)

zij

Naam: Barbra Elst (37) Functie: Lector Nederlands en Engels aan de Provinciale Hogeschool Limburg

“Ik keerde zelfs vervroegd terug uit mijn ouderschapsverlof”

hij

foto Isabel Pousset

Naam: Mark Joris Gybels (37) Functie: It-manager bij Hospital Logistics

“Na het werk kruip ik in m’n repetitiehok om te drummen”

“Na jaren in het secundair onderwijs was ik toe aan een nieuwe uitdaging.

“De meeste ict-bedrijven zijn in grote steden gevestigd. Maar ik prijs mezelf

Dit academiejaar ben ik aan de Provinciale Hogeschool Limburg gestart. Een

gelukkig dat ik een interessante baan in een dynamisch bedrijf in de buurt heb

hele aanpassing omdat ik van nul moet herbeginnen. Er komt veel voorberei-

gevonden. Elke dag naar Brussel of Antwerpen pendelen, is haast ondoenbaar

ding bij kijken, maar ik doe het ontzettend graag. Mijn lesrooster verandert

met een jong gezin. Ik kan nu mijn ambitie en creativiteit ontplooien en mijn

elke negen weken. Dat is telkens even puzzelen om te zien wie de kinderen

werkuren zo regelen dat ik de kinderen ’s morgens naar school breng op weg

wanneer kan opvangen. Maar Mark en ik zijn blij dat we daarvoor op onze

naar kantoor.”

ouders kunnen terugvallen. Anders was het onmogelijk om aan dit tempo te blijven werken.”

“Ik stuur een team van interne en externe it-medewerkers aan. En ik ben verantwoordelijk voor het onderhandelen van de contracten, de operationele

“Mark heeft een voltijdse baan, dus veel praktische taken komen op mijn

procesoptimalisatie en het bepalen van de it-strategie. Wordt er een nieuw

schouders terecht. Dat maakt het extra druk, maar ik kan rekenen op strijk- en

project opgestart, dan betekent dat extra lange werkdagen en blijf ik ook tij-

poetshulp. In het huishouden kan ik moeilijk dingen uit handen geven. Maar

dens het weekend stand-by. Als ik wachtdienst heb - één maand op drie – moet

Mark springt bij waar dat nodig is en ik kies er bewust voor om aan de slag te

ik eveneens 24/7 bereikbaar zijn. Maar ik vind mijn werk goed combineerbaar

blijven. Thuis zitten is niks voor mij. Ik ga te graag werken, ik ben zelfs ver-

met ons gezinsleven. Ik heb een soepele verlofregeling en veel vrijheid in wat

vroegd uit ouderschapsverlof teruggekeerd. Niet dat ik me verveelde: er was

ik doe. Het lukt me meestal om ’s avonds thuis te zijn voor het avondeten en

genoeg te doen, maar het gaf me weinig voldoening en ik miste het sociale

om de kinderen mee in bad en in bed te stoppen. Daarna kruip ik in mijn repe-

contact. Ik ben te graag onder de mensen. Minstens één keer per week probeer

titiehok om te drummen. Muziek is mijn grote passie. Eén keer per week volg

ik met vriendinnen af te spreken. Ik ben een echte babbelkous en haal er veel

ik drumles en ik heb lang in een band gespeeld, maar momenteel zit ik zonder.

energie uit. En in het weekend trekken we er met de kroost op uit, naar theater

Voor de kinderen er waren, pikte ik ook elke week een concert mee. Nu hou ik

of op bezoek bij vrienden. Daar genieten we van.”

het op één of twee per maand.”

“Het is best hectisch als je met twee gaat werken. Er kruipt ook veel tijd in de

“Dat Barbra kiest om minder te werken, vind ik fijn. Want ik wil graag voltijds

hobby’s van de kinderen. Hen naar de zwemles, het tennis en de dansles bren-

aan de slag blijven. Mijn ouderschapsverlof opnemen zegt me voorlopig wei-

gen, is een halve dagtaak. Maar we doen het met plezier, ze moeten de kans

nig, ik ben erg blij met deze balans.”

krijgen om zich te ontplooien.”

Nathalie Van Laecke •

BALANs

8

WErkurEN 27 uur/week AvoNd- EN WEEkENdWErk “Ja, dan bereid ik colleges voor en werk ik cursussen bij.” ovErurEN “Neen” WooN-WErktrAJEct “Van Tessenderlo tot Hasselt ben ik een half uur onderweg.” tHuIsWErk “Voorbereidingen en verbeterwerk doe ik thuis.” MINdEr WErkEN? “Dit is een prima ritme maar als de kinderen groter zijn, wil ik graag meer werken.””

BALANs

8

WErkurEN 45 uur/week AvoNd- EN WEEkENdWErk “Soms” ovErurEN “Ik heb een 40-uren werkweek maar als nieuwe projecten worden opgestart of tijdens mijn wachtdienst, loopt die soms op tot 50 uur.” WooN-WErktrAJEct “Dertig minuten tot ons kantoor in Aarschot” tHuIsWErk “Dat kan, maar ik maak er weinig gebruik van. Ik wil graag nauw betrokken blijven bij het werk van mijn team.” MINdEr WErkEN? “Neen”


018_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:03:53

ACTUA

Niet alle Europese prinsen en prinsessen leven van een riante dotatie

5 koningskinderen die werken voor de kost Na zijn recente bezoek aan Congo is prins Laurent in het oog van de storm beland. Zijnjaarlijksedotatievanruim300.000euroligt onder vuur. Hoog tijd voor hem om jobadvies te vragen bij andere Europese koningskinderen. Want sommigen moeten wél werken voor hun dagelijks brood.

vangt 922.378 euro, zijn zus Astrid 319.061 euro en

tiviteiten gaat ontplooien. Dat zal niet makkelijk

hun jongste broer Laurent 306.727 euro. De crisis

zijn, want we merken ook in Nederland dat er soms

is voor de koningskinderen niet zonder gevolgen

kritiek komt op onze werkende prinsen. Zo wordt

gebleven, want in vergelijking met de twee voor-

prins Bernhard, de tweede zoon van prinses Mar-

gaande jaren gaan hun dotaties er met 10 procent

griet, koningin Beatrix’ zus, afgeschilderd als een

op achteruit. Met een achteruitgang van ruim 12

meedogenloze huisjesmelker die zijn huurders

procent is Laurent het grootste kneusje. Na zijn

huurverhogingen van 400 procent oplegt. De prins

strapatsen in Congo riskeert Laurent nu om door

bezit 100 commerciële locaties in Amsterdam en

Dit jaar zal de Belgische koninklijke familie in totaal

de federale regering helemaal op droog zaad gezet

verhuurt die. Er werd zelfs tegen hem betoogd. Ik

13,5 miljoen euro aan belastingvrije dotaties ontvan-

te worden. De kans is niet denkbeeldig dat Laurent

vind dat flauwekul: als je wil dat koningskinderen

gen. Dat berekende professor Herman Matthijs van

binnenkort de bladzijden van Vacature aandach-

werken voor hun geld, moet je je daar verder niet

de VUB in zijn studie ‘De kost van de monarchie in Eu-

tig zal moeten bestuderen in zijn zoektocht naar

mee bemoeien.”

ropa’. Daarin maakt hij de vergelijking tussen de kost-

een echte job. Met zijn opleiding aan de Militaire

prijs van acht West-Europese monarchieën (Spanje,

School en zijn brevetten als helikopterpiloot en

Nederlandse prinsen werken vaak in topfuncties bij

Noorwegen, Nederland, Groot-Brittannië, België,

duiker bij de zeemacht lijken zijn keuzemogelijk-

topondernemingen en hoppen probleemloos van

Denemarken, Zweden en Luxemburg) en twee repu-

heden alvast beperkt.

topjob naar topjob. Marc van der Linden: “Ze zijn dan ook gegeerd. Bedrijven vinden het goed voor

blieken (Frankrijk en Duitsland). Daarnaast gaat hij op zoek naar welk land de meest transparante finan-

Blauw bloed als uithangbord

hun imago om een koningskind in dienst te heb-

ciering voor zijn al dan niet gekroonde hoofden han-

In Nederland hebben bijna alle koningskinderen

ben. Ze huren ze soms zelfs in om hun producten te

teert. In vergelijking met de andere landen bevindt

bloeiende carrières in de privésector. Zelfs kroon-

promoten. Prins Maurits, de oudste zoon van Mar-

België zich in de middenmoot. De hofhouding van de

prins Willem-Alexander werkt deeltijds als piloot

griet, is een tijdje in dienst geweest bij Philips om

Franse president Sarkozy staat met 112 miljoen euro

bij KLM. “Al ontvangt hij wel nog een dotatie”, zegt

hun Bodygroom – een apparaat om je schaamhaar

veruit aan de top; het Spanje van Juan Carlos bungelt

Marc van der Linden, hoofdredacteur van het Ne-

te scheren – in de markt te zetten. De meeste prin-

met 8,4 miljoen helemaal onderaan.

derlandse tijdschrift Royalty. “Zijn halftijdbaan

sen gaan daar toch voorzichtig mee om: ze lobbyen

zorgt ervoor dat hij in contact blijft met ‘het ge-

zelf niet om ergens aan de bak te komen. Ze hebben

Het inkomen van koning Albert zal voor 2011 ruim

wone volk’. Als de Belgische politici prins Laurent

allemaal echt gestudeerd en hebben hun loopbaan

10,6 miljoen euro bedragen. Koningin Fabiola krijgt

zijn dotatie willen schrappen, moeten ze achteraf

ook zelf uitgebouwd. Maar hun blauw bloed is daar-

iets meer dan 1,4 miljoen. Kroonprins Filip ont-

niet komen zeuren dat hij voluit commerciële ac-

bij nooit een handicap geweest, integendeel.”

“De meeste prinsen hebben allemaal echt gestudeerd en hun loopbaan zelf uitgebouwd.” Marc van der Linden, hoofdredacteur Royalty


019_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:09:03

19

Zij maken wel carrière…

Prins Johan Friso van oranJe-nassau (°1968), nederland

Prins ConstantiJn van oranJe-nassau (°1969), nederland

Job: Cfo bij Urenco Jaarsalaris: 650.000 euro

Job: Kabinetslid bij eurocommissaris Kroes Jaarsalaris: zou ongeveer 165.000 euro bedragen

Prins Johan Friso is de tweede zoon van de Nederlandse koningin Beatrix. Hij is ingenieur: hij studeerde Mechanical Engineering aan de Universiteit van Californië en luchtvaart –en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit van Delft. Hij doctoreerde als bedrijfseconoom aan de Universiteit van Rotterdam. Prins Johan Friso is een onvervalste jobhopper en heeft er on-

Prins Constantijn is de derde en jongste zoon van koningin Beatrix.

danks zijn relatief jeugdige leeftijd al een indrukwekkende loopbaan

Na zijn studies rechten aan de Universiteit van Leiden liep hij van

op zitten. Hij startte zijn carrière in 1995 als consultant bij de Amster-

1995 tot 1999 stage op het kabinet van de toenmalige eurocommis-

damse afdeling van het internationale consultancybureau McKinsey.

saris voor Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. Daarna werkte hij

In ’98 stapte hij over naar de zakenbank Goldman Sachs, waar hij

tot 2003 als consultant in Londen voor het advieskantoor Booz Al-

tot 2003 in het Europese hoofdkantoor in Londen vice president in-

len Hamilton. Van 2003 tot 2010 was hij communicatieadviseur

vestment banking was. In 2004 werd hij deeltijds directeur bij

voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2004

het Delftse lucht- en ruimtevaartbedrijf TNO Space. Twee jaar later

maakte hij de overstap naar de technologiedenktank RAND, waar hij

maakte hij de overstap naar het Londense advieskantoor Wolfensohm

het van onderzoeker tot directeur schopte.

& Company waar hij managing director werd. Op 1 januari van dit jaar wisselde hij weer van job: hij ging aan de slag als cfo van het

Sinds maart vorig jaar woont hij in Brussel en is hij lid van het

internationale uraniumverwerkende bedrijf Urenco in het hoofdkan-

kabinet van Neelie Kroes, de Nederlandse eurocommissaris voor de

toor in Londen.

‘Digitale agenda’.

...


020_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:08:45

Prinses Märtha Louise van noorwegen (°1971) Job: Stichtster en zaakvoerster van new age-school ‘Astarte Education’ Jaarsalaris: onbekend

Prins Jean de nassau (°1957), LuxeMburg Job: President van waterzuiveringsbedrijf Mea Aqua Jaarsalaris: goed bewaard geheim

Prinses Märtha Louise is de enige dochter van de Noorse koning Harald. Ze studeerde kinesitherapie en raakte daarna in de ban van Noorse volkssagen. In de jaren negentig van de vorige eeuw maakte ze tv-programma’s waarin ze Noorse volksverhalen vertelde en volksliedjes zong. Toen ze in 2002 haar eigen entertainmentbedrijf oprichtte, verzaakte ze zelf aan haar dotatie en begon ze uit eigen beweging belastingen te betalen. Na een goed gesprek met vader Hakan, besloten ze samen dat Märtha Louise voortaan niet langer als Hare Koninklijke Hoogheid door het leven zou stappen, maar als Hare Hoogheid. De voorbije jaren raakte Märtha Louise steeds meer gefascineerd door het paranormale. Ze is ervan overtuigd dat ze helderziend is en met engelen kan communiceren. In 2007 stampte

Prins Jean is de tweede zoon van wijlen groothertog Jean van Luxem-

ze samen met de voormalige scheepstechnica en ‘genezer’ Elisabeth

burg en de broer van Henri, de huidige groothertog. Hij studeerde

Samnøy de school ‘Astarte Education’ in Oslo uit de grond. Hun doel:

aan de Britse militaire academie Sandhurst en aan de Universiteit

‘cursisten door meditatie en zelfontwikkeling op weg zetten naar hun

van Genève. In 1982 begon hij als financieel analist te werken

ware zelf.’ Vorig jaar verscheen haar boek ‘Ontdek je beschermen-

op het New Yorkse hoofdkantoor van de Amerikaanse chemiegigant

gel’, een doe-het-zelf-cursus voor elke sterveling die zijn hoogsteigen

W.R. Grace. In 1986 nam hij vrijwillig afstand van al zijn aanspraken

beschermengel in levende lijve wil ontmoeten.

op de Luxemburgse troon. In 1997 trad hij in dienst bij de Franse energieholding Suez als vicepresident International Business

Wie een halfjaarlijkse weekendopleiding aan de ‘Astarte Education’-

Development. In 2002 werd hij vicepresident van Dégrémont,

school wil volgen, moet daarvoor 2.000 euro neertellen. De volle-

een dochter van Suez gespecialiseerd in waterzuivering en –behan-

dige, driejaarlijkse cyclus kost 12.000 euro. In 2009 draaide ‘Astarte

deling. Vier jaar later stampte hij met de hulp van Suez zijn eigen

Education’ een omzet van 130.000 euro. Geen overbodige luxe,

waterbehandelingsbedrijf Mea Aqua uit de grond en nam hij meteen

want de voorbije jaren zorgde prinses Märtha Louise’s ondernemings-

ook de Zuid-Afrikaanse concurrent WSSA over. Vandaag staat hij aan

geest voor een fikse aderlating in haar persoonlijk vermogen: van 3,5

het hoofd van een internationaal bedrijf met meer dan 2.500 werkne-

miljoen euro in 2002 zakte het tot bijna 0 euro begin 2009.

mers. Wat er op zijn loonstrookje staat, is een goed bewaard geheim.


021_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:39:09

JUNKBOX

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden We dachten aan het allerergste ontsnapt te zijn toen meester “Heb je me alweer

PRINS GUILLAUME VAN LUXEMBURG (°1963) Job: Directeur bij ArcelorMittal Jaarsalaris: ongeveer 180.000 euro

op tv gezien” Jef Vermassen vorig jaar aankondigde dat hij voorlopig niet in de politiek zou stappen, maar zie, daar duikt nu toch een ongeleid projectiel uit de advocatuur in de politieke arena op. Collega-strafpleiter Vic Van Aelst kondigde eerder deze week niet enkel zijn komst bij N-VA aan, hij zette zijn partij meteen ook een flinke pad in de korf. “Geen lessen Frans meer in Vlaanderen”, klonk het stoer. Van Aelst in één klap op de voorpagina’s van alle kranten, met een standpunt dat radicaal indruist tegen het officiële partijstandpunt. Faut le faire, na twee dagen. Vermassen, Van Steenbrugge, Van Aelst: advocaat rijmt in Vlaanderen blijkbaar almaar nadrukkelijker op mediageil.

Al is het maar de vraag of dat aan die advocaten zelf dan wel aan bepaalde populaire kranten ligt. +++ Het zal je maar overkomen: terwijl je, veilig weggedoken in de anonimiteit van een of andere ondergrondse parking, in je bedrijfswagen stevig van bil gaat met je minnaar of minnares, maakt je i-Phone die op het dashboard vastgeklikt is stiekem foto’s van je stoeipartij. Waarna het schattige en o zo praktische toestelletje een halfuurtje later, wanneer je op kantoor de applicatie voor videobellen opstart, ongevraagd je exploten aan het verzamelde management toont. Het lijkt een nare droom, maar gebruikers van de Facetime-applicatie weten intussen wel beter. Zeg niet dat we u niet hadden gewaarschuwd.

En, voor de dames onder u, stuurt u ons die beelden

Prins Guillaume is de jongste zoon van wijlen groothertog Jean van

gerust door, bij ons zijn ze veilig. +++ Een ware hondenstiel is het, als prins

Luxemburg en de jongste broer van Jean de Nassau. Hij studeerde

van België door het leven moeten gaan. Ofwel moet je om het halfjaar met een

aan de universiteiten van Oxford en Georgetown in Washington DC.

gezelschap op vette contracten azende bedrijfsleiders de hort op, ofwel mag je

Zijn eerste werkervaring deed hij eind jaren tachtig op als hulp van

hoogstens enkele uurtjes per dag in je Ferrari door Brussel scheu-

de directeur van het Internationaal Muntfonds in Washington, waar

ren, waarbij je dan nog moet opletten vooral geen buitenlandse diplomaten of

hij zes maanden werkte. Daarna vond hij een baan bij de Europese

bevriende staatshoofden op te scheppen. Alle begrip dan ook voor een

Commissie in Brussel. In 1992 werd hij grote baas van Lux-Develop-

prins die in Congo liever het lokale natuurschoon gaat bewonde-

ment, de organisatie voor ontwikkelingshulp van de Luxemburgse

ren. Of reproduceren, iets waar zijn vader ook al sterk in was. Filip Michiels •

overheid. In oktober 2006 werd hij onafhankelijk directeur bij de Luxemburgse vestiging van de staalreus ArcelorMittal. Jan Stevens •

5 jobs die prins Laurent op het lijf geschreven zijn vacature.com/laurent


022_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:04:55

PUBLIEKE OPINIE

Reactie op actua van vorige week ‘Kopen bedrijven toppers beter aan dan ze zelf op te leiden?’

Vacature-journalisten winnen Citi Journalistic Excellence Award

Investeer in het talent binnen de bedrijfsmuren

Voor het tweede jaar op rij wint Vacature

Ik geloof in de Procter & Gamble’s van deze

voetbalcompetitie is inderdaad heel dui-

de Citi Journalistic Excellence Award.

wereld, die juniors aanwerven en hen oplei-

delijk aanwezig. Er zit zoveel talent in onze

Deze persprijs bekroont de beste fi-

den tot toppers. Deze veelbelovende, jonge

eigen jeugd. De voorbije decennia was er

nancieel-economische journalistiek

werknemers kennen het bedrijf van bin-

bijzonder veel spelersimport, maar de clubs

in Vlaanderen. Dit jaar vielen journa-

nenuit, ze kennen ook de gevoeligheden en

die daarvoor kozen, keken niet verder dan

listen Nico Schoofs en Filip Michiels in

zijn zeer loyaal. Af en toe moet je natuurlijk

hun neus lang was. Kortetermijndenken dat

de prijzen met hun artikelenreeks over

een ‘expat’ aantrekken, maar overdrijf daar

misschien succes oplevert voor een paar

‘De

niet mee. Sommigen worden ingehaald als

jaar, maar eenmaal het geld op was, zakten

Daarin legden ze de schimmige business

een vorst, maar na enkele maanden zijn ze

die clubs naar lagere regionen.

bloot achter de uitbuiting van tienduizenden illegale en spot-

vaak alweer vertrokken. De parallel met de

Marc De leenheer, via e-mail •

goedkope Braziliaanse arbeidskrachten.

Belgo-Braziliaanse

bouwmaffia’.

POLL Deze week vroegen we of u twee jobs nodig heeft om rond te komen.

Ik zou de inkomsten uit een tweede job goed kunnen gebruiken.

52%

Met mijn ene job verdien ik ruim voldoende.

28% Ik combineer nu al twee jobs.

20% Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

1 op 3 gepromoveerden heeft spijt van promotie

CIjfEr Wat verstaan bedrijven onder promotie? (in % van de 719 deelnemende bedrijven aan de enquête)

Vorig jaar promoveerde slechts 7% van de

paard met een hogere functie of een andere

werknemers in de Amerikaanse bedrijven,

titel. Slechts een derde van de ondervraagde

aldus een nieuwe enquête van de hr-on-

bedrijven zegt promoties te gebruiken om

derzoeksgroep WorldatWork. Dat is ruim

extern nieuwe werknemers aan te trekken.

1% minder dan in de jaren voor de recessie

Uit een ander nieuw onderzoek van het

toen gemiddeld 8,1% van het personeelsbe-

hr-adviesbureau DDI blijkt dat de meeste

stand jaarlijks een stapje hoger zette.

Verhoging van salaris Meer of grotere verantwoordelijkheid Nieuwe titel Ander departement 1%

84% 73% 33%

(bron: ProMotIonal GuIDelInes, raPPort van WorlDatWork, DeceMber 2010)

gepromoveerden zelf hun plan moeten trekken. Slechts 1 op 10 gepromoveerden

Wat is een promotie? Voor 84% van de be-

ontvangt leiderschapstraining of een vorm

drijven komt dit neer op een hoger salaris.

van coaching. 42% heeft geen idee wat

Ongeveer 75% van de gepromoveerden

er van hen verwacht wordt. Niet te ver-

krijgt meer verantwoordelijkheid. Slechts

wonderen dat een derde al spijt heeft van

bij een derde (33%) gaat een promotie ge-

zijn promotie. EV •


023_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:18:02

23 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Voor de heidenen die dit lezen: het is vasten. Nog tot Pasen. De vasten duurt veertig dagen. Het is een tijd waarin christenen sober leven en nadenken over zichzelf. Dat doen ze omdat Jezus hetzelfde heeft gedaan. Lang geleden, toen hij nog leefde. Veertig dagen heeft hij helemaal alleen in de woestijn gezeten. Daar heeft hij twee sprinkhanen opgegeten, dauw van een cactus gelikt en drie keer nee gezegd tegen de duivel die hem kwam plagen met een rijsttaartje, een parasol en een hoer met dikke borsten. Zoiets. Ik weet het niet meer precies. Het is lang geleden dat ik nog met de vasten ben bezig geweest. Ik herinner me de tips van kardinaal Danneels nog wel. Van in de tijd dat er nog geen pedofielen waren. Kardinaal Danneels had interessante dingen te melden over soberheid voor moderne mensen. Niet zap-

“Geef een bedrijfswagen alleen aan wie er een nodig heeft.” Akkoord?

pen in de vasten, zei hij. Geen 25 vensters openzetten op de computer. Misschien wat minder op internet zitten.

“Vasten is niet alleen geschikt voor christenen, ook professionelen kunnen er wel bij varen.” © KLAAS VERPLANCKE

In de vasten moet het allemaal een beetje ingetogener. Het leek mij een goed plan. Vooral voor mijn carrière. Vasten is niet alleen geschikt voor christenen, ook professionelen kunnen er wel bij varen. Vertragen, concentreren en stoppen met drammen! Hoe heilzaam zou het zijn om

Discussieer op vacature.com/auto

Welke talen zijn het meest waard op de arbeidsmarkt? Lees het op vacature.com/talen

veertig dagen niet alles te hoeven! Geen bonus, geen overuren, geen strategie en geen wafels uit de automaat, het zou de werkmens deugd doen. Veertig dagen stilstaan bij uw loopbaan en nee zeggen tegen de duivel met zijn lekkere aftershave, zijn wonderlijke klantenportefeuille en zijn slimme fiscale tips, stel u de verademing voor. Zo slecht hebben die christenen dat heus niet bekeken. Althans in theorie. Want zelfs voor échte professionals is vasten niet gemakkelijk. En met échte professionals bedoel ik onze broeders en zusters binnen de kloostermuren. Soberheid is hun corebusiness, zeker tijdens de vasten. Daarom dat broeder abt op aswoensdag -voor heidenen: het begin van de vasten- de keuken van de abdij binnentrad met twee maatregelen ter sobriëteit der confraters. De eerste maatregel schafte de soep af. De tweede maatregel schafte de pudding af. En zulks veertig dagen lang, tot en met Pasen. De monniken -dat weet ik uit goede bron- vonden het onmiddellijk een slecht plan. De meeste paters waren immers in het bezit van een kunstgebit, veelal slecht passend ook nog. Soep, bromden de betrokken partijen, is het enige dat wij nog gebeten krijgen. De abt weet niet wat

De 10 best betaalde mannenen vrouwenberoepen Lees het op vacature.com/beroepen

hij doet! Als wij geen soep krijgen, zullen wij sterven! De tweede maatregel kon evenmin op bijval rekenen. Pudding na de maaltijd, zo werd beargumenteerd, is de beslissende voorwaarde voor een vlotte stoelgang. Zonder pudding géén stoelgang, dreigden bepaalde paters. En met succes, want binnen de 24 uur stond de abt opnieuw in de keuken, om de getroffen maatregelen terug af te schaffen, met directe uitgang. Tot zover de vasten voor professionelen. Het is nu eenmaal niet simpel om te verzaken aan de wilde weelde van het dagelijkse leven. In het klooster én op de werkvloer, voor kloosterlingen én voor carrièremakers. Want er zit een heiden in ieder van ons, zoveel staat vast. •

Ontdek ook de

10.328

jobs op vacature.com


024_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:28:32

24

VACATURE 9 APRIL 2011

alent

t zoveel

Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

afdelingshoofd bouw m/v

statutair – Dienst Onderhoud Gebouwen – Departement Facility Management Jouw functie: je staat aan het hoofd van de Afdeling Bouw van de Dienst Onderhoud Gebouwen. De afdeling staat in voor de uitvoering van werken in verband met bouw, hout en afwerking, zowel in eigen beheer als met derden. Je doet voorstellen tot verbetering van de werkomstandigheden, optimaliseert de werking en stuurt de evolutie van een correctieve werking naar een preventieve aanpak van de opdrachten. Hierbij plaats je klantgerichtheid centraal. Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent. Voorwaarden: • masterdiploma architectuur, ingenieurswetenschappen - bouwkunde, ingenieurswetenschappen - architectuur of industriële wetenschappen - bouwkunde • twee jaar relevante werkervaring

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Bloso is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Als intern verzelfstandigd agentschap maakt Bloso deel uit van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de 13 Bloso-centra worden tijdens de vakantieperiodes sportkampen georganiseerd. Tijdens het jaar kan zowat iedereen er terecht: scholen voor hun sportklassen en schoolsportdagen, sportclubs en sportfederaties voor trainingen en stages, bedrijven voor hun bedrijfssportdagen, en ook de individuele sporter. Bloso subsidieert de Vlaamse sportfederaties en de provincies, steden, gemeenten, VGC voor hun Sport voor Allenbeleid en promoot sporten bij iedereen. Het topsportbeleid, de Vlaamse Trainersschool, De Gordel, de actie Sporttak in de Kijker en tal van andere evenementen horen dan ook tot de kernopdrachten van Bloso. Bloso is op zoek naar een rechterhand voor de leidend ambtenaar.

Ons aanbod: • een job in Gent met glijdende werkuren • afwisselende jobinhoud, diverse contacten en autonomie • brutostartloon van 3 321,91 euro per maand • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding Interesse? • surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 3 mei 2011 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

algemeen directeur (m/v) Je opdracht: je staat de administrateur-generaal van Bloso bij in het uittekenen van de algemene strategie en bij de dagelijkse leiding van het agentschap. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten zoals personeel en logistiek, de juridische dienst, … en je bereidt jaarlijks samen met de administrateur-generaal de begroting voor. Je waakt over de administratieve behandeling van de subsidiedossiers en zorgt ervoor dat de klanten van Bloso kunnen rekenen op een goede dienstverlening. Uiteraard zorg je ervoor dat alles gebeurt in overeenstemming met diverse juridische bepalingen zoals o.m. de subsidiedecreten, de wetgeving op overheidsopdrachten, milieu- en natuurreglementen, veiligheidsreglementering enz. Je rapporteert rechtstreeks aan de administrateur-generaal. Je motiveert je eigen team medewerkers en de afdelingshoofden van Bloso

zodat de doelstellingen uit de beheersovereenkomst optimaal worden behaald. Je profiel: je vult je masterdiploma aan met 3 jaar relevante leidinggevende ervaring in de voorbije 10 jaar of met 8 jaar inhoudelijke ervaring. Interne kandidaten die al op niveau A werken moeten geen masterdiploma hebben. Overheidsmanagement, bestuurskunde, de financiële cyclus binnen de Vlaamse overheid, personeelsmanagement enz. zijn voor jou vertrouwde domeinen. Uiteraard heb je een bijzondere affiniteit met sport en heb je een grondig inzicht in het werk- en beleidsveld van Bloso. Aangezien je regelmatig contacten hebt met de sportadministratie van de Franse Gemeenschap druk je je naar behoren uit in het Frans.

Ons aanbod: een contract van onbepaalde duur of een statutaire benoeming gekoppeld aan een aanstelling in een mandaat van 6 jaar zoals een hospitalisatieverzekering, … Geïnteresseerd? Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure door op www.jobpunt.be het kandidaatstellingsformulier te downloaden onder de knop ‘vacatures op mijn maat’, en deze uiterlijk 26 april 2011 te bezorgen aan Jobpunt Vlaanderen t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee of sollicitaties@jobpunt.be. Om geldig te solliciteren dien je ons het kandidaatstellingsformulier tijdig en volledig ingevuld terug te bezorgen. De uitgebreide functiebeschrijving vind je ook terug op www.jobpunt.be onder dezelfde knop of je kunt deze telefonisch opvragen op het nummer 016 38 10 00.

www.jobpunt.be


025_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:27:59

VACATURE 9 APRIL 2011

25

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 6.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Technicus

Technicus (ICT)

(Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie)

Biomedische bibliotheek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ref. GE55B TECH

Vakgroep Farmacologie Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ref. GE09B TECH

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com.

De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden. Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen. Uiterste inschrijfdatum: 21 april 2011 om 17u. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.UGent.be/vacatures

WERFT AAN

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Diest heeft een rijk verleden, getuige haar monumentale rijkdom en architecturale uitstraling. Vandaag is onze stad aan de Demer, met meer dan 23.000 inwoners, een bruisend en gezellig handelscentrum waar het aangenaam wonen is. Om onze stadsdiensten te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

BENT U BUITENGEWOON? Professioneel. Ambitieus. Enthousiast. Gedreven. Herkent u zich hierin? Dan bent u het buitengewone talent dat wij zoeken.

Aanwerving en aanleg van een wervingsreserve (2 jaar geldig)

Net zoals jij is OfficeTeam, een divisie van Robert Half International, niet gewoon. Zeker in de wereld van de gespecialiseerde interim voor administratie en secretariaat. Net daarom zoeken wij naar talent dat zich laat opmerken. Talent dat buitengewoon is.

ONTVANGER/FINANCIEEL BEHEERDER

Voor onze snelgroeiende divisie in ROESELARE zoeken wij een (m/v) voltijds – statutair dienstverband – klasse 4 (bruto maandsalaris: €4122,48)

Division Manager

Je taken: Je stuurt het financieel management van de organisatie aan. Je staat in voor de financiële planning zowel op korte, middellange als lange termijn. Verder sta je in voor de boekhouding, het fiscale en niet-fiscale debiteurenbeheer, analyses en rapporteringen. Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van de dienst financiën. Je bent lid van het managementteam en je speelt een strategische en trekkende rol bij het opzetten van organisatie-overkoepelende projecten. Tenslotte onderhoud je interne contacten en verzorg je externe contacten inclusief samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde organisaties.

Wat ga je doen bij OfficeTeam? Na een intensieve opleiding over onze werkwijze en methodes, word je verantwoordelijk voor: • de ontwikkeling van uw klantenportefeuille en de groei van het omzetcijfer • het sturen en motiveren van een team van 3 personen • het leiden van uw consultant-team en het zetten van de toon door actieve prospectie, bezoeken aan bedrijven, rekrutering en selectie van gespecialiseerd personeel, analyses en opvolging van de uitzendmissies • het lanceren van marketing en PR initiatieven, in samenwerking met het marketing team • de kwaliteit van onze dienstverlening • de vlotte administratieve werking van uw afdeling.

Je profiel: Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met gemeentelijke comptabiliteit en financiën. Je beschikt over een grondige functiegerichte vakkennis (gemeentewetgeving, wetgeving betreffende overheidsopdrachten, fiscale wetgeving inzonderheid de gemeentebelastingen, algemeen boekhouden, financieel-economisch inzicht) en een goede basiskennis pc. Verder ben je sterk analytisch en resultaatgericht en weet je anderen te overtuigen van je visie. Bovendien dien je te slagen in het aanwervingsexamen, dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en een competentiemeting.

Wie ben je? • je bent een people manager met uitstekende communicatieve en onderhandelingsskills • je genoot een hogere opleiding en heeft enkele jaren ervaring in een commerciële functie • ervaring in de uitzendsector is een troef • je bent tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt een goede kennis van het Engels. Wat biedt OfficeTeam jou? • uitstekende doorgroeimogelijkheden voor ambitieus, dynamisch en teamgericht talent • aangename en stimulerende werksfeer met carrièremogelijkheden op lange termijn • een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen en een firmawagen.

Ons aanbod: Er kan maximaal 10 jaar relevante privé-ervaring gehonoreerd worden. Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en 35 dagen verlof.

www.officeteam.be

A division of Robert Half BVBA/SPRL

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan jouw kandidatuur met cv naar OfficeTeam, t.a.v. Elke Spans, Internal Recruiter, Alfons Gossetaan 28A, 1702 Groot-Bijgaarden, careers@rhi.net

Interesse? Gelieve dan uw sollicitatiebrief, samen met een uitgebreide cv, een kopie van het diploma en voldoende informatie om de vereiste ervaring te kunnen beoordelen in te dienen per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs en dit vóór 26 april 2011 op het volgende adres: Randstad Recruitment & Selection, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, t.a.v. An Pauwels. Voor meer informatie kunt u terecht op rrshasselt@randstad.be of 011 35 07 65.


026_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:31:58

26

VACATURE 9 APRIL 2011

zoveel

talent Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

arbeidspsycholoog m/v

statutair – Dienst Rekrutering & Selectie – Departement Personeel & Organisatie Jouw functie: je organiseert en voert selectieprocedures uit met het oog op de optimale invulling van de vacatures van Stad Gent. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de inhoudelijke en juridischprocedurele opvolging en de uitvoering van de procedures die jou worden toegewezen. Door middel van diverse selectietools kom je tot een gemotiveerd beeld van de competenties van kandidaten. Je werkt hiervoor nauw samen met de interne klant. Voorwaarden: • masterdiploma psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie of optie bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

boekhouder m/v

statutair – diverse diensten Jouw functie: je coördineert of voert opdrachten uit m.b.t. financiën. Je krijgt de kans je te verdiepen in de financiële processen van Stad Gent. Vanuit jouw expertise adviseer je collega’s en vertaal je financiële richtlijnen en procedures naar hun werkdomein. Naargelang je werkplek is het correct verzorgen van de financiële stromen van de dienst of het uitbouwen van de werkmethodieken en boekhoudkundige systemen één van jouw kerntaken. Voorwaarden: • bachelordiploma bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

controleur – milieutoezicht m/v

contractueel – Dienst Milieutoezicht – Departement Milieu, Groen & Gezondheid Jouw functie: je behandelt milieuklachten. Je onderzoekt de klachten zowel administratief als ter plaatse. Indien je inbreuken op de milieuwetgeving vaststelt, volg je die strafrechtelijk en administratief op. Daarnaast werk je proactieve toezichtsprojecten uit. Hierbij inventariseer je te controleren bedrijven, voer je controles uit en volg je deze op. Voorwaarden: • bachelordiploma biotechniek, milieumanagement, chemie of milieuzorg • op moment van aanwerving: rijbewijs B (handgeschakeld) • bereid om opleidingen te volgen voor rol als toezichthouder en GASvaststeller Ons aanbod: • een job in Gent met glijdende werkuren • afwisselende taakinhoud, diverse contacten en autonomie • voor controleur en boekhouder: brutostartloon van 2 207,87 euro per maand • voor arbeidspsycholoog: brutostartloon van 2 759,84 euro per maand • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding Interesse? • surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures • solliciteer online • ten laatste op 19 april 2011 voor controleur, ten laatste op 26 april 2011 voor boekhouder en arbeidspsycholoog

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

BUSINESS DEVELOPER VERHUURAFDELING OOST-VLAANDEREN FUNCTIE:

De Group Vanbomat (hoofdzetel Waregem) is specialist in bouwmachines. Onder de slogan “alles onder één dak” kan de professional er terecht voor de verhuur, maar ook voor de aankoop van graafmachines, wielladers, compactladers, bouwkranen en bouwliften. Vanbomat is nummer 1 in LMB snelmontagekranen en tevens exclusief invoerder van Airmanminigravers,Tavares torenkranen en Eurogru torenkranen.

PROFIEL:

SALES ACCOUNT “BOUWKRANEN”

LIMBURG, ANTWERPEN, BRABANT

FUNCTIE:

PROFIEL:

AANBOD:

INTERESSE? info@hrflux.be

Ter versterking van het commerciële team kijken we uit naar nieuwe collega’s (m/v): Eveneens kijken we nog uit naar techniekers: www.vanbomat.be

Voor bijkomende informatie T 09 220 83 03 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

HR

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.


027_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:31:32

VACATURE 9 APRIL 2011

27

Creatie ? Innovatie ? Ambitie ? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor ICTS, de centrale informaticadienst van de K.U.Leuven

BEVEILIGINGSCOÖRDINATOR

VBF201117

Je werkt mee aan de beveiliging van de globale systeeminfrastructuur en werkt hiervoor beveiligingsplannen uit. Je ijvert ook voor een veilig omgaan met IT door te werken aan beveiligingspolicies en door het promoten van IT-beveiliging bij eindgebruikers.

EXPERT DESKTOP EN SOFTWARE MANAGEMENT EN VIRTUALISATIE VBF201129 De dienst Lokale ICTS Infrastructuur en Ondersteuning van de K.U.Leuven beheert de werkstations van alle personeelsleden van de Centrale en Rectorale diensten (ca.1200 pc’s) en baat de centrale pc-klassen voor studenten en personeel uit (ca. 600 pc’s). Om deze hard- en software en de gebruikers ervan zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn verschillende technologieën geïmplementeerd door een backoffice expertise team. Deze oplossingen moeten verder worden uitgebouwd, geoptimaliseerd en geactualiseerd. Daarom willen we het team op korte termijn versterken met een gedreven expert met een passie voor Windows desktop en software deployment, management en virtualisatie.

SAP-functies:

TEAMLEIDER SAP DOMEIN LOGISTIEK VBF201127 SAP BUSINESS ANALYSTS, SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP EN SAP ABAP & WEB VBF201130/31/32 ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratie van de K.U.Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet (Netweaver 7.0) en ondersteunen de administratieve processen ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, …

UNIX-SYSTEEMINGENIEUR

VBF201126

Binnen de teams van de Centrale Infrastructuur zijn we op zoek naar een Unix-systeemingenieur. Voor het AIX/Oracle-platform bouw je mee aan een performante, betrouwbare SAP-applicatie- en -systeemarchitectuur.

Voor de dienst Interne Audit

INTERNE AUDITOR

VBF201133

De dienst Interne Audit heeft als opdracht het assisteren van het Auditcomité en de Raad van Bestuur bij de monitoring van de interne controle. Als intern auditor sta je in voor het uitvoeren van operationele en financiële audits en het formuleren en opvolgen van aanbevelingen. Basisvereisten zijn een analytische en synthetische geest. Je bent ook in staat zelfstandig en resultaatgericht te werken. Je levert een actieve bijdrage aan de positionering van de dienst interne audit in haar rol als adviseur bij de optimalisatie van de processen.

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Voor de Groep Humane Wetenschappen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, ICRI

PROJECTMANAGER CYBERCRIMINALITEIT VBC201114

Je leidt de opstart en verdere uitbouw van het Belgian Cybercrime Centre for Training, Research and Education (B-CCENTRE) in goede banen. Het B-CCENTRE is een kenniscentrum dat organisaties uit de academische wereld, de bedrijfswereld, de politie, de magistratuur, de opleidingscentra, e.a. rond de problematiek van cybercriminaliteit zal samenbrengen. Het zal in dit domein wetenschappelijk onderzoek verrichten, advies verstrekken en trainingen aanbieden.

Voor de Universiteitsbibliotheek

HOOFD UNIVERSITEITSARCHIEF EN KUNSTPATRIMONIUM VBG201106 Het Universiteitsarchief is verantwoordelijk voor de archieven van de oude en de hedendaagse universiteit. Het Kunstpatrimonium is verantwoordelijk voor de kunstwerken van de universiteit. Als hoofd van beide diensten ben je lid van het managementteam en rapporteer je aan de hoofdbibliothecaris. Je beschikt over een master in archivistiek, erfgoedmanagement of ander relevant vakgebied. Je hebt ten minste 5 jaar (leidinggevende) ervaring in een relevante functie.

Voor K.U.Leuven Research & Development (LRD)

MEDEWERKER CONTRACTADMINISTRATIE VBE201108

Binnen de EU-cel volg je de overeenkomsten en contracten met betrekking tot onderzoeksprojecten administratief op: je contacteert professoren en onderzoekers i.v.m. administratieve vraagstukken omtrent onderzoeksprojecten, je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het ondertekeningsproces van officiële documenten en je staat in voor de correcte flow en verwerking van documenten, rekening houdend met vooropgestelde deadlines. Je neemt initiatieven om de doorlooptijd van contracten te verbeteren.

Voor de Technische Diensten

HOOFD AANKOOP

VBA201104

Je leidt een gedreven team van een 20-tal collega’s dat met enthousiasme en zin voor dienstverlening een partnership opbouwt met de interne klanten. Samen met je team sta je in voor de ontwikkeling en de implementatie van een universiteitsbreed aankoopbeleid en coördineer je het aankoopgebeuren binnen de organisatie op een klantgerichte, professionele en kwaliteitsvolle manier in overeenstemming met het regelgevend kader.

PROJECTTECHNICUS BOUWKUNDIG ONDERHOUD VBA201116 Als teamlid van de afdeling Bouwkundig Onderhoud werk je in een dynamische, creatieve en gevarieerde groep samen met een 7-tal collega’s. Jij bent de technisch verantwoordelijke voor alle asbestgerelateerde projecten binnen de universitaire gebouwen en staat o.a. in voor de uitwerking en opvolging van bouwtechnische dossiers bij asbestsaneringswerken.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures


028_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:31:22

28

VACATURE 9 APRIL 2011

@FiBram Toe aan een yota carrièreboost? Lanceer jezelf tegen lichtsnelheid en kom eens in realtime met Telenet chatten.

About 1 hour ago via web

@Cloudia We zoeken (m/v) communicatieve technologielovers (BI-specialisten, IT-wizzkids ...) maar ook experten voor sales, finance en marketing. About 1 hour ago via TweedDeck in reply to Cloudia

@SaaScha Supertof werk, heel interessante voordelen en boeiende opleidingen (top 15 België #Datanews). O.a. mindfullness. About 2 hours ago via TweedDeck

@Facebobb Check onze ICT- en andere jobs. Van gedreven HR-specialist tot hightech teamspeler: we’ll beam you up naar onze cyberspace cloud! About 3 hours ago via TweetDeck in reply to Facebobb

Wil je een betaalbare woning huren in een aangename omgeving met aandacht voor duurzaamheid en architectuur? Heb je een beperkt of gemiddeld inkomen en wil je toch goed wonen? Woonhaven Antwerpen beheert en verhuurt in en rond Antwerpen ongeveer 18.000 sociale woningen en creëert daarbij een woonmix met respect voor herkomst, overtuiging en sociale achtergrond van de bewoners. Samen met onze bewonersgroepen dragen we zo bij tot een beter leefklimaat in Antwerpen. Wil jij deel uitmaken van dit performante bedrijf en op die manier mensen helpen bij het vinden van een kwaliteitsvolle woning, dan ben jij voor ons de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Voor de verdere uitbouw van onze werking zoeken we een m/v:

Medewerker juridische zaken Je volgt de huurachterstallen op en stelt afbetalingsplannen op voor huurders met betalingsmoeilijkheden. • Je adviseert de medewerkers over juridische problemen en bent verantwoordelijk voor de samenstelling van juridische dossiers voor verdere afhandeling door onze advocaten. • Je verzorgt onze contacten met o.a. advocaten, deurwaarders, OCMW’s en schuldbemiddelaars. Profiel: • Je hebt een bachelor bedrijfsbeheer – optie rechtspraktijk. • Je bent vertrouwd met MS-Office-toepassingen en koppelt sterke administratieve en organisatorische vaardigheden aan een mensgerichte instelling. • Je werkt zelfstandig maar denkt teamgericht, bent flexibel en hebt zin voor initiatief. • Gesproken meertaligheid (Frans, Engels) is vereist en je bezit bij voorkeur een rijbewijs.

Ingenieur bouwkunde Je zorgt voor de opvolging van onderhoud- en renovatieprojecten van gebouwen en/of gebouwdelen. • Je analyseert zelfstandig bouwkundige of bouwfysische problemen en werkt zelf of in samenwerking met een externe ontwerper een oplossing uit en staat in voor de technische en administratieve opvolging van de werken. • Je ondersteunt de collega’s van de dienst projectontwikkeling en de dienst onderhoud bij bouwkundige problemen. • Je organiseert bouwkundig onderhoud en stelt langetermijnplanningen en offertevragen op. • Je werkt binnen een team van een 10-tal ingenieurs, architecten en bouwkundigen. Profiel: • Je hebt een master in de industriële wetenschappen specialiteit bouwkunde of industrieel ingenieur bouwkunde of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige technische functie in een bouwbedrijf, in een studiebureel of binnen bouwkundig patrimoniumbeheer of aanverwante bedrijven. • Je hebt een zeer goede bouwkundige en bouwfysische kennis die gekoppeld is aan de nodige praktijkervaring. • Je bezit een relevante ervaring in beheer van gebouwen (opstellen preventieve onderhoudsplannen, opmaak lastenboeken voor groot onderhoud en vernieuwingswerken). • Je hebt administratief inzicht, kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een pluspunt. • Je werkt zelfstandig maar denkt teamgericht, bent flexibel, hebt zin voor initiatief en hebt een probleemoplossende geest.

Architect - Projectleider Bouw Een ICT’er als jij ziet de dingen groot. Je had graag ambitieuze projecten, flinke uitdagingen en brede perspectieven? Dan pas je perfect bij Telenet, dat even boeiende plannen heeft voor de toekomst en grote talenten als jij wil ontmoeten. Kortom, surf als de weerga naar www.telenet.be/jobs en ontdek alle details over de job van (m/v)

Functional Analyst Business Intelligence Project Analyst Business Intelligence Functional Analyst

Site Manager Customer Care Mechelen Team Coach Sales Herentals Process Expert

Integration Analyst

Account Manager B2B

Senior UNIX System Engineer

Technical Support Engineer Implementation & Maintenance

Online Marketing Specialist Product Manager TV

Business Intelligence Application Expert

Je coördineert nieuwbouw- en renovatiedossiers vanaf het opstellen van een projectdefinitie, opvolgen van ontwerpdossiers tot en met de definitieve oplevering. • Je werkt samen binnen een team van een 10-tal architecten, ingenieurs en bouwkundigen. Profiel: • Je bent master in de architectuur, burgerlijk ingenieur architect of ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring; kennis van stedenbouwkunde is een pluspunt. • Je hebt bij voorkeur 5 à 10 jaar ervaring in een architectenbureau, projectontwikkelaar of bij een sociale huisvestingsmaatschappij. • Je hebt een goede bouwtechnische kennis en je bent bij voorkeur vertrouwd met de wetgeving op overheidsopdrachten, kennis van normering van sociale huisvesting is een pluspunt. • Je werkt zelfstandig en klantgericht en bent dynamisch, hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. • Je bezit een rijbewijs B. Aanbod: • een afwisselende job van onbepaalde duur met eigen inbreng en verantwoordelijkheden • een verloning vergelijkbaar met de loonschalen van de Vlaamse Gemeenschap, in functie van de relevante werkervaring • extralegale voordelen. Interesse? We verwachten jouw kandidatuur voor medewerker juridische zaken uiterlijk op 22 april 2011, voor architect-projectleider bouw en ingenieur bouwkunde uiterlijk op 29 april 2011, t.a.v. Woonhaven Antwerpen, Personeelsdienst, Steenhouwersvest 61, 2000 Antwerpen of per e-mail naar jobs@woonhaven.be. Meer informatie over deze vacatures kan je opvragen bij onze personeelsdienst op het nummer 03 213 67 80. Deze procedure verloopt op exclusieve basis via CPM NV.

www.telenet.be/jobs Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B - lid Federgon CPM is the Belgian branch of the CFR Consulting Group and ACE (Assessment Circle Europe) whose member firms are located worldwide


029_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:31:06

VACATURE 9 APRIL 2011

29

Operation Manager U.S.A. Pidy is een internationale voedingsgroep actief in de productie en verkoop van producten “klaar om te vullen”. De groep heeft vestigingen in Ieper (België), Halluin (Noord-Frankrijk), Northampton (UK) en New York (USA). Als marktleider in de productie en distributie van bladerdeegproducten staat Pidy garant voor een continue, klantgerichte product- en procesontwikkeling. Aan de basis van dit succes staan 350 medewerkers. Wilt u deel uitmaken van een sterk bedrijf in beweging dan bent u de m/v die wij zoeken.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Uw functie: Na een intensieve opleiding in België, wordt u verantwoordelijk voor de Pidy vestiging in New York. Deze bestaat uit een 25-tal arbeiders en 4 bedienden. Bij deze verantwoordelijkheden horen: het verder uitbouwen van de productie mogelijkheden, het verder ontplooien van het logistiek centrum die zowel de lokale als de ingevoerde producten over gans Amerika verdeelt, de boekhouding en de volledige administratie. U optimaliseert de organisatie en de rentabiliteit. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de implementatie van de groepsstrategie. U bent verantwoordelijk voor de planning en het personeelsbeleid. U implementeert verder

het bestaand kwaliteitssysteem. U fungeert als contactpersoon en rapporteert aan de Pidy Headquarters in België. U genoot een universitaire opleiding, eventueel Uw profiel: aangevuld met een managementopleiding. Dankzij uw leiderscapaciteiten bezit u de nodige competenties om een fabriek eigenhandig te sturen. U bent een geboren organisator. Als peoplemanager bent u in staat uw team te coachen en te motiveren. U beheerst het Engels perfect, zowel mondeling als schriftelijk. Vermits u opereert vanuit de USA, bent u bereid zich daar minstens 5 jaar te vestigen.

Ons aanbod: Een functie in een familiale werkomgeving waar u samenwerkt met een team van professionele collega’s. Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met bedrijfswagen. Een prachtige internationale ervaring in een van de meest fascinerende wereldsteden. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Ago International, adviseurs op het vlak van HR Recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt feedback. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 24 45 01. Deze vacature vindt u ook op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

www.ago.bz

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

www.pidygourmet.com

Business Development Manager

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Uw functie: U wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe projecten. Hierbij gaat u proactief op zoek naar nieuwe projecten. U onderhandelt met de grondeigenaars en bekijkt de stedenbouwkundige mogelijkheden. U neemt ook de administratieve en financiële opvolging van de projecten op zich. Kort op de bal spelen en deadlines respecteren zijn een noodzaak. Verder verzorgt u de relaties met architecten, notarissen, grondeigenaars, overheden en banken. U bent tevens een inspirator voor het team. U zorgt voor een stroomlijning van de communicatie tussen het coördinatiebureau, de verkoop, de marketing, de administratie en de boekhouding.

Uw profiel: Als Development Manager combineert u financiële en commerciële kwaliteiten. U genoot een hogere opleiding of bent gelijkwaardig door ervaring. U hebt een zesde zintuig voor ontwikkelingen in de markt en u kan de wensen van opdrachtgevers goed analyseren en creatief vertalen. U bent iemand die daadkrachtig te werk gaat, resultaatgedreven is en mee naar oplossingen zoekt. Gezond verstand en een commerciële ingesteldheid kenmerken u. U bent ambitieus en gedreven.

Wij bieden: Een intensieve commerciële opleiding en goede begeleiding. Een brede en wisselende functie in de boeiende wereld van vastgoed, waarbij u de kans krijgt om uzelf volledig te ontplooien op professioneel vlak. Een uitstekend salarispakket. Doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid om voortdurend bij te leren. Op termijn zijn er mogelijkheden voorzien tot partnership. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Ago International, adviseurs op het vlak van HR Recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt feedback. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 24 45 01. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Creatie? Innovatie? Ambitie? Kijk snel in deze krant.

SAMEN STAPPEN EN ONDERNEM OPENHEID EN KWALITEITSZORG, ENTHOUSIASME. Damiaan elke dag Daar gaan we bij AZ professionalisme, hun or Do r. voo r verantwoordevoo zin en t itei integr 0 medewerkers 120 e onz en akt lijkheid ma Damiaan hét AZ van sen art 90 en kwaliteitszorg r voo um ntr ece referenti 2012 verhuizen we aan de kust. Vanaf kenhuis met een zie uw nie naar een totaal . De ideale plek den bed 600 capaciteit van t zin in zorg! me en ere ied r voo

atures, Voor onze andere vac surf snel naar

e www.azdamiaan.b

DIRECTEUR HRM Functie:

Profiel:

Ons aanbod:

Meer informatie? Interesse?

m/v

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Twin Properties maakt deel uit van Gromabel (Grondmaatschappij van België) en is gespecialiseerd in tweede verblijven en vakantieparken aan de Westkust, in NoordFrankrijk en Limburg. Het is een groeiend bedrijf dat deel uitmaakt van een gevestigde holding met een sterke ruggengraat. Om het team te versterken, zijn wij op zoek naar een (m/v)


030_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:30:40

30

VACATURE 9 APRIL 2011

ACCENTRIQUE IS EEN NO-NONSENSE EVENEMENTENBUREAU GESPECIALISEERD IN DE CREATIE, ORGANISATIE EN COÖRDINATIE VAN DE MEEST DIVERSE EVENEMENTEN, GAANDE VAN ORIGINELE BUSINESS MEETINGS, SEMINARIES, CONGRESSEN, INCENTIVES, TEAMBUILDINGS EN BEDRIJFSFEESTEN.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN (M/V)

(JUNIOR) PROJECT MANAGER OMSCHRIJVING

UW PROFIEL

U B O U W T H E T E V E N E M E N T E N B U R E A U , D AT Z I C H F O C U S T

U HEEFT MINIMUM 5 JAAR RELEVANTE WERKERVARING EN EEN STERKE

O P H R E V E N T S , V E R D E R U I T. H E T C O M M E R C I Ë L E I S U W

AFFINITEIT MET MARKETING & SALES. BIJ VOORKEUR HEEFT U ERVA-

H O O F D TA A K : U P R O S P E C T E E R T E N H E B T D A G E L I J K S C O N -

R I N G I N E E N E V E N E M E N T E N B U R E A U . U W C O M M E R C I Ë L E E N C R E AT I E V E

TA C T M E T U W K L A N T E N . U W E R K T M E T E E N T E A M VA N

F L A I R E N U W P A S S I E V O O R K L A N T E N S E R V I C E Z O R G E N E R V O O R D AT

EVENT MANAGERS OM DE PROJECTEN TE REALISEREN.

U V A N D E Z E B U S I N E S S U N I T E E N S U C C E S V E R H A A L M A A K T. U B E N T

S A M E N M E T D E E V E N T M A N A G E R S V E R TA A LT U I D E E Ë N

EEN ENTHOUSIASMEREND EN INSPIREREND PERSOON. U BENT EEN

I N B E K L I J V E N D E P R O J E C T E N E N S TA AT U I N V O O R D E

F L E X I B E L E D U I Z E N D P O O T E N G E Ï N S P I R E E R D D O O R D E O R G A N I S AT I E -

O R G A N I S AT I E E R VA N . U R A P P O R T E E R T R E C H T S T R E E K S

MICROBE. U BENT EEN STRESSBESTENDIG PERSOON MET VOLDOENDE

A A N D E C E O VA N T H E H O U S E O F H R .

SOCIALE SKILLS OM TE COÖRDINEREN ON-THE-FIELD.

GEÏNTERESSEERD OF O P Z I J N M I N S T G E Ï N T R I G E E R D D O O R D E Z E VA C AT U R E ? S T U U R Z O S N E L M O G E L I J K U W C V N A A R A N N E LY N . N A E R T @ H O U S E O F H R . B E EN BEL OP HET NUMMER 0478 844 390. BEVERSESTEENWEG 576 - 8800 ROESELARE - +32 (0)496 40 00 76 - INFO@ACCENTRIQUE.BE - WWW.ACCENTRIQUE.BE

JE TOEKOMST BEGINT NU

Wil je een nieuwe wending geven aan je loopbaan? BNP Paribas Fortis heeft een tip voor je: kies nu voor je toekomst. Wat je ambitie ook is, bij ons vind je wat je zoekt. Hou je van uitdagingen? Wij hebben er voor iedereen. Bij ons werk je samen met gedreven collega’s in een sfeer van vertrouwen. Ons perspectief is lange termijn. Zo bieden we onze klanten de beste service. En jou een inspirerende omgeving, essentieel voor je loopbaan.

Zeg nu zelf, waarom zou je niet kiezen voor een werkgever die je ervaring helemaal naar waarde schat? Welkom bij BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.

jobs.bnpparibasfortis.com


031_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:30:08

VACATURE 9 APRIL 2011

31

SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! EXPERTISE

CREATIEF

MOTIVATIE

TEAMSPELER

TOEKOMST

Sioen Chemicals (www.sioenchemicals.com) met vestigingen in Bornem en Lomme (F), maakt deel uit van de beursgenoteerde groep Sioen Industries (www.sioen.be). Deze snelle, flexibele en servicegerichte onderneming is de leverancier bij uitstek voor pigmentpasta’s, inkten en vernissen voor industriële toepassingen en kleurpoeders en dispersies voor DIY toepassingen. Wegens verdere groei zijn we op zoek naar (m/v):

COMMERCIEEL DIRECTEUR

SALES MANAGER DUITSLAND(BORNEM)

(BORNEM)

Je uitdaging

Je uitdaging

Je profiel

Je profiel

KEY-ACCOUNTMANAGER RETAIL

(RIJSEL, FRANKRIJK)

Wij Bieden

Je profiel

Interesse? Deze vacatures vind je ook op

AGO INTERNATIONAL Human Resources Recruitment

www.ago.bz

info@ago.bz

Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar hrm@sioen.be Voor bijkomende informatie kan je ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0473 244 501. Discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht.

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Your career with Hilti

Neem de

idszorg gezondheonder de loep Expert Health Services Research (m/v) Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Where potential meets opportunity. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti biedt uitstekende carrièremogelijkheden in één van de meest succesvolle bedrijven ter wereld in de bouwsector. Om onze succesvolle groei verder te zetten, zijn wij op zoek naar (m/v) enthousiaste en resultaatgerichte teamplayers!

Winkelverkopers Hilti Center Antwerpen en Veurne

Sales Representatives

diverse regio‘s

Customer Care Representatives Credit Collector

Asse

Technical Support Engineer

Asse

Solliciteren kan via www.hilti.be/careers. Daar vind je ook meer informatie over deze en andere functies.

Asse

De functie: Binnen jouw projectteam voer je studies uit naar de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten en –interventies. Je bestudeert en analyseert de vakliteratuur op een kritische manier of zet zelf kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken op. De resultaten van deze studies worden gebruikt als ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Je communiceert je bevindingen op een aangepaste manier aan de verschillende doelgroepen. Tot slot werk je ook mee aan de ontwikkeling en implementatie van de werkprocessen van het Kenniscentrum en volg je de wetenschappelijke evoluties in het domein. Het pro el: Je hebt een universitair diploma in de humane wetenschappen en minstens 2 jaar professionele ervaring in kwalitatief onderzoek. Daarnaast ben je vertrouwd met de onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg, de statistiek of de epidemiologie, of heb je ervaring met evidence-based health en health technology assessment. Ook ervaring met het verwerken van digitale gegevens of met projectbeheer en data-analyse is een pluspunt. Ons aanbod: Naast een aantrekkelijk salaris krijg je maaltijdcheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Je werkt in een moderne werkomgeving, in een organisatie met een aangename werksfeer en met collega’s van hoog wetenschappelijk niveau. Heb jij een kritische geest? Sollliciteer dan voor 30 april 2011 via jobs@kce.fgov.be De volledige functiebeschrijving vind je op www.kce.fgov.be Voor meer informatie kan je terecht bij Gudrun Briat, P&O verantwoordelijke, 02 287 33 88 of gudrun.briat@kce.fgov.be

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Je uitdaging


032_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:35:51

32

VACATURE 9 APRIL 2011

Vacature Talentum gemist?

Ontdek de andere manier van solliciteren. Vacature Virtual Talentum is de grootste online carrièrebeurs van BelgiÍ voor m/v met talent. Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg het grootste jobaanbod en solliciteer meteen. Waar wacht je nog op? Surf naar virtualtalentum.vacature.com en ontmoet jouw nieuwe werkgever virtueel.


033_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 23:04:03

VACATURE 09 APRIL 2011

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

ICT & ENGINEERING VAN PAGINA 34 TOT 40

AXIOS BAYER ANTWERPEN BERTHOLD TECHNOLOGIES BNP PARIBAS FORTIS BUREAU DE FONSECA CSC DEFILHARMONIE DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DOW DPS EANDIS ERES SAPOLI INTERPACK EUROPE INTERVESTRETAIL INTRION KBC LOGICA MITSUBISHI MOTORS RECTICEL SMALS SOGETI BELGIUM SPE-LUMINUS VIK VORMING VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ VOLVO GROUP BELGIUM ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

33 35 33 33 33 38 33 35 34 33 39 33 33 33 41 39 40 33 37 40 34 37 38 36 36 34

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

ZATERDAG 16 APRIL

Focus op Finance & Consulting Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com

33


034_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:35:03

34

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

E cellence E pertise E perience E citing E traordinary

Grijp de kans om als ICT’er volop te pionieren en te innoveren.

Our factor De X-Factor van Sogeti ? Wellicht is die het resultaat van véél factoren… Excellence: een constant streven naar IT vakmanschap. Expertise: een full service aanbod van IT diensten in Application, Infrastructure en Testing Services. Experience: een human capital van meer dan 1000 IT professionals, stuk voor stuk toppers in hun vakgebied. Exciting: een positieve vibe die draait rond betrokkenheid, passieenenthousiasmevanonzemedewerkers.Extraordinary: het koppige streven om marktleider te zijn in al onze expertise domeinen en dit anders dan alle andere.

4.000 gemotiveerde medewerkers en hun 15.000 klanten zijn op zoek naar ICT’ers die mee aan de wieg willen staan van innovatie. Jouw expertise kan het verschil maken! Het Zorgbedrijf Antwerpen is een nieuw bedrijf van de groep Antwerpen. Met 40 dienstencentra, een tiental thuisdiensten, 2600 serviceflats en 17 woonzorgcentra is het de grootste speler in de Antwerpse zorgsector.

• Informatiebeheer adviseur

Voor het beheer van masterdata binnen de ERP systemen SAP, Sharepoint en CRM.

• Junior en Senior ICT adviseur

Voor project management en business analyses van verschillende ICT projecten.

• ICT Helpdesk medewerker

Voor inhoudelijke en technische ICT ondersteuning aan onze medewerkers.

Alles over deze jobs vind je op www.antwerpen.be/jobs, klik op Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons ook altijd mailen (jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be) of bellen (03 338 27 27).

Pas jij in dat plaatje ? Dan kan je bij Sogeti ongetwijfeld nog heel wat x-tra’s vinden ! Momenteel zijn wij op zoek naar getalenteerde collega’s (m/v) in de volgende domeinen:

APPLICATION SERVICES

INFRASTRUCTURE SERVICES

TESTING SERVICES

INTERNAL STAFF

Klinkt goed ? Surf naar www.sogeti.be en bezorg ons als de bliksem jouw cv !

The Human Element

Production Engineer

Dow is wereldwijd marktleider op het gebied van plastics en chemicaliën. Deze positie stelt Dow in staat haar missie te realiseren: bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid. Dat doet Dow door innovatieve toepassingen te ontwikkelen voor de voedsel- en farmaceutische industrie. Maar bijvoorbeeld ook voor verpakkings- en isolatiematerialen, persoonlijke verzorgingsproducten en voor de productie van schoon drinkwater. In de Benelux is Dow gevestigd op acht verschillende locaties, waarvan vijf in België. Werken bij Dow is bijzonder. U krijgt veel eigen verantwoordelijkheid. Want in onze ogen speelt het menselijke element, the Human Element, de hoofdrol bij het realiseren van vooruitgang.

U zet uw kennis en ervaring in om het productieproces te optimaliseren en eventuele technische problemen in de fabriek op te lossen. Veiligheid, gezondheid en milieu stelt u voorop, maar u zet zich uiteraard ook in voor het maken van kwaliteitsproducten tegen zo laag mogelijke kosten. U kunt goed met mensen omgaan; als coach en begeleider zorgt u er samen met andere ondersteunende functies voor dat de bedrijfs- en fabrieksdoelstellingen worden gehaald. U heeft een afgeronde masters in ingenieurswetenschappen (richting chemie, werktuigkunde of materiaalkunde) en minimaal enkele jaren ervaring bij voorkeur in de chemische industrie.

Voor onze HDPE plant in TESSENDERLO zoeken we een gedreven Production Engineer, bij voorkeur met enkele jaren ervaring. Dow zoekt communicatieve teamplayers, die veilig werken en aandacht voor het milieu zeer belangrijk vinden.

Solliciteren? Stuur uw CV met motivatie naar Gerard Blum, gtblum@dow.com. Kijk voor meer informatie of onze andere vacatures op www.careersatdow.com.


035_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:34:56

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

35

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Beleidsondersteuner luchthavenbeleid

Expert personeelssysteem – rapporteerder

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde, elektromechanica en elektrotechniek.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma en beschikt over een grondige informaticakennis.

Studie-ingenieur stabiliteit

Dossierbeheerder personeel

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde en architectuur.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in personeelswerk of rechtspraktijk of ander bachelordiploma met gelijkwaardige ervaring.

Bouwtechnisch tekenaars

Interne consultant HRM - selectieadviseur

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in een technische richting.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in sociaal werk (personeelswerk) of in de toegepaste psychologie of indien een ander bachelordiploma, ervaring in het arbeidsmarktgebeuren.

Afdeling Luchthavenbeleid - Brussel (ref. 20921)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20846)

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20843)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20897)

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20842)

Afdeling Personeel en Logistiek – Brussel (ref. 20898)

Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou:

Interesse?

functierelevante privéervaring kan worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar

www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv (met vermelding van referentienummer) uiterlijk 2 mei 2011, bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be of per brief

§2110253

20 bus 2, lokaal 10P41, 1000 Brussel.

Bayer Antwerpen NV

www.myBayerjob.be

Bayer Antwerpen werd in 1962 opgericht

Surf snel naar www.mybayerjob.be, wij zoeken: Operational production expert Plant reliability engineer Piping designer Engineer contractors management Process engineer CSA designer Process and plant safety engineer

als eerste chemieonderneming in het noordelijke Antwerps havengebied en is daarmee ‘Pionier aan de Schelde’. Het bedrijf produceert kunststof voor producten en hoogwaardige kunststoffen voor het deelconcern Bayer MaterialScience. De producten van Bayer Antwerpen vinden toepassing in alle domeinen van het dagelijkse

leven.

Het

topproduct

is

polycarbonaat (Makrolon), waaruit cd’s, dvd’s, bedaking van stations, stadions en serres, auto- en computeronderdelen, motorhelmen en skibrillen enz. worden vervaardigd.

Naast een boeiende job met reële carrièreperspectieven, bieden we u ruimte voor uw persoonlijke ontwikkeling in een dynamische en groeiende omgeving. Bovenop een competitief salaris krijgt u een ruim pakket extralegale voordelen. Gemotiveerde werknemers moeten immers beloond worden. Surf snel naar www.mybayerjob.be, registreer u en vind meer info over uw droomjob bij Bayer. Bayer Antwerpen - Haven 507 - Scheldelaan 420 - 2040 Antwerpen - Tel. 02 535 66 99


036_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:34:33

www.modulo.be - 044276

36

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

VOLVO SALUTES TALENT... Wij kijken uit naar ingenieurs (productie en onderhoud), teamcoaches, IT-ers, kandidaten voor logistieke functies of kandidaten sterk in talen. Aarzel niet en drop je CV met sterke argumentatie en boost zo je carrière. Maak meteen kennis met ons bedrijf en onze jobs op

WWW.MIJNVOLVOJOB.BE

Werk jij als ICT talent mee aan onze merken? Drupal Developer .Net Developer IT Academy

Interesse? Check deze en andere vacatures op www.vtm.be/vacatures Vlaamse Media Maatschappij, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde

VOLVO GROUP BELGIUM is de overkoepelende naam voor Volvo Europa Truck, Volvo Logistics, Volvo IT en Volvo Parts in Gent.


037_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:34:14

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

Ruimte voor méér www.recticel.com

-

Aanbod:

-

Interesse? Recticel Belgium,

Profiel:

-

Voor meer info, surf naar www.recticel.com

Bedding

Recticel Bedding Hulshout beschikt over een uitgebreid machinepark, speciaal gericht op de productie van matrassen.

Automotive

-

Insulation

Recticel Bedding Hulshout is gespecialiseerd in de productie van kwalitatieve matrassen. Onze klanten zijn enerzijds grote gespecialiseerde ketens die onze matrassen onder hun eigen merknaam verkopen, anderzijds worden onze eigen merken Bultex® en Ubica op de Benelux-markt verdeeld in slaapspeciaalzaken en meubelwinkels in België, Luxemburg en Nederland.

Functie:

Flexible Foams

Je creatieve talenten ten volle benutten en jezelf helemaal ontplooien, da’s jouw streven in één zin samengevat. Bij Recticel - een Belgische groep met wereldfaam en 100% begaan met het verhogen van het dagelijkse comfort op diverse terreinen (soepelschuim, isolatie, slaapcomfort en automotive) - geven we jou alle troeven daartoe. Wereldwijd zijn we met ruim 8.500 medewerkers, verspreid over een 120-tal vestigingen in 27 landen, enthousiast in de weer met het creëren van industriële en huishoudelijke toepassingen in ‘polyurethaan’. Met succes trouwens, zo blijkt uit onze diverse brands, dus reden te meer om meteen je licht bij ons op te steken!

Wordt Brussel het kader voor jouw succescarrière? Heb je ervaring met project management (BI en/of infrastructuur), ben je een functioneel analist, spreekt een PMO-job je aan of ben je een specialist in security? Versterk dan ons groeiend ICT-team! Heb je een financiële achtergrond, kent Excel geen geheimen voor jou, analyseer je graag en boeien cijfers je? Dan ben jij dé kandidaat voor ons Energy Trading-team! Ontdek via www.lumineuzeloopbaan.be onze verschillende vestigingen en andere carrièremogelijkheden in:

• Finance • Retail • Production • Purchasing

er Reage ntaan o p s ‘ a vi en’ op r e t i c i l sol lu

Surf naar www.lumineuzeloopbaan.be en weldra zit er nieuwe energie in je carrière!

.be

pbaan

zeloo mineu

37


038_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:34:10

38

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

FREEDOM WORKS BETTER

Work your way to freedom at www.cscjobs.be CSC is currently looking for 65 Junior & Experienced Business and Technical Consultants • Business Consultants • Financial Services Banking, Insurance, Risk Management • Telecom • Utilities • Postal Services • Public Transport • Business Intelligence • Change Management

• Proposal Manager

• Technical Consultants • JAVA, Delphi • Business Intelligence SAS, Microsoft BI

• Functional Analysts • In all domains

• SAP Consultants

• FI, CO, MM, SD, PP, APO, LE, CRM, HR, BI

• Business Development Managers • Utilities - Electricity Market • Industry

• Practice Leaders • SAP Application Services • CRM

• Project & Program Managers

Coachen van medewerkers

Teammanagement Bijna overal waar mensen met twee of meer samenwerken rijzen er problemen. Het valt op dat sommige teams bijzonder efficiënt zijn en als een geoliede machine draaien, terwijl andere, met vergelijkbare vakbekwaamheid, nauwelijks resultaten halen. Blijkbaar bestaat er nog een derde alternatief op samenwerken of tegenwerken, nl. "naastwerken". Slechts wanneer er echt samengewerkt wordt, zal het groepsresultaat beter zijn dan de loutere optelsom van het resultaat van de individuen. In deze cursus gaan wij samen op zoek naar de belangrijke elementen en processen die een groep tot een echt en hecht team maken. PROGRAMMA n Kenmerken van doelmatige groepen n Wat is een team? n Hoe verbeter ik de werking van mijn team? n Wat zijn teamdoelstellingen en hoe ze te bereiken? n Wat zijn de rollen van de teamleider en hoe ze in te vullen? n Het besluitvormingsproces in groepen n Hoe zit het met de samenstelling van mijn team? Praktisch: 7, 14, 21, 28 juni 2011 telkens van 19 tot 22 uur in het VIK-huis in Wommelgem info: www.vikvorming.be/team

De zekere weg naar zelfstandige en zelfmotiverende mensen

In deze als workshop opgevatte cursus ontwikkelen wij samen een nieuwe visie op leidinggeven en werken aan concrete aandachtspunten zodat u: n n n n

sterkere en slagvaardigere medewerkers krijgt over meer tijd beschikt om echte managementstaken te vervullen een team heeft dat zich mee verantwoordelijk voelt voor de doelstellingen over beter gemotiveerde medewerkers beschikt

De cursus verandert de tijd die u investeert in het begeleiden van uw medewerkers, van een vervelende klus in een rendabele activiteit. De actieve inbreng van de deelnemers is het fundament waarop verder wordt gebouwd. Vanuit de concrete ervaringen van alle deelnemers worden tips, algemene regels en een theoretisch kader gevonden. Praktisch: 3, 10, 17, 24 en 31 mei 2011 telkens van 19 tot 22 uur in het VIK-huis in Wommelgem info: www.vikvorming.be/coachen Meer informatie? Kijk op de website: www.vikvorming.be Of neem contact op met VIK Vorming: manuella.goyvaerts@vik.be of 03 259 11 06

VIK Vorming Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem


039_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:33:58

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 9 APRIL 2011

Tijd voor de job van je leven? Ga voor KBC en bouw mee aan de technologie van morgen. Ruimte voor je ambities. Wij zijn niet alleen een grote bank-verzekeraar, maar ook een van de grootste ICT-werkgevers van België. Zo’n 4 000 binnen- en buitenlandse ICT-professionals zorgen er de klok rond voor dat onze 13 miljoen klanten wereldwijd gemakkelijk en veilig zaken kunnen doen. Bij KBC-ICT werk je dus nooit achter de schermen. En omdat we een vooruitstrevende bank-verzekeraar zijn, gaan we voor niets minder dan de meest vooruitstrevende soft- en hardware oplossingen.

Ruimte voor je leven. Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je niet alleen als m/v van KBC. Maar ook als partner/bergbeklimmer/gitarist/…. Daarom wil KBC méér bieden dan een 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life. In werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Ons aanbod. Als ICT’er werk je in een snel veranderende omgeving. Samen met andere ICT-professionals bepaal je hoe de technologie van morgen eruitziet. Ben je afgestudeerd als bachelor of master in een ICT-richting? Of heb je al enkele jaren ervaring? Dan bieden wij je: uitdagend werk met een contract van onbepaalde duur, een persoonlijk en ruim opleidingsprogramma, doorgroeimogelijkheden, loopbaanbegeleiding, een competitief salarispakket en een heleboel extralegale voordelen. Meer weten over onze vacatures en sollicitatieprocedure? Surf naar www.9tolife.be.

Ontdek onze jobs op

www.9tolife.be

Breng leven in je werk.

Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst. Surf naar

www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij jou, thuis of op het werk

39


040_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:33:32

40

VACATURE 9 APRIL 2011

DOSSIER ICT & ENGINEERING

ɽ3HRSOH SRZHUHGɾ

EMBRACE YOUR FUTURE Application & Infrastructure Architects Java & .Net Developers Functional Analysts Service Level Experts

www.d b.net

System & Network Engineers

www.smals.be

Solliciteer op www.smals.be!

Ontdek ons op Facebook!

Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering – Fonsnylaan 20 – 1060 Brussel


041_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:32:45

VACATURE 9 APRIL 2011

41

TALENT VOOR ENGINEERING Je talenten mag je niet verbergen. Ze zijn gemaakt om ze te gebruiken. Bij intrion hebben we dat goed begrepen. Daarom geven we ze alle kansen om optimaal te renderen en zich verder te ontwikkelen. In ons team is altijd plaats voor enthousiastelingen, creatieve geesten en leiders met een pak ervaring.

Zin om al je talenten in de strijd te gooien als PROJECTMANAGER bij intrion? Je leidt en begeleidt dan al onze projecten van a tot z. Van een briljant idee tot de oplevering van de perfecte oplossing voor je klant. Projectplannen opstellen en uitvoeren, samenwerken met een team dat perfect is voor de job en voortdurend communiceren met alle betrokken partijen. Met jouw ervaring en geboren leiderschap wordt elk project een succes. Want dat is wat onze klanten van intrion gewoon zijn.

Verberg je talenten niet langer en mail snel je cv naar vacature@intrion.com Meer weten? www.intrion.com/jobs VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN:

VOOR MAGAZIJNEN EN DISTRIBUTIECENTRA:

complete end-of-line automatisatie met integratie van verpakkingsmachines en robotica

complete logistieke oplossingen met intelligente besturingen

intrion nv

slim efficiënt pragmatisch het verlengstuk van uw engineering

Vaucampslaan 28 1654 Huizingen België tel. +32 (0)2 360 14 15 fax +32 (0)2 360 28 80 vacature@intrion.com www.intrion.com

R O O V J I J A G R E V E HO ASTE JOB? V N E E

VG.13/BUO

AAN O D CCENT A N A V E T Ê U Q N E ' 'K R E DE GROTE 'VAST W OP WWW.ACCENT C .JOBS


042_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:36:05

42

VACATURE 9 APRIL 2011

www.tempo-team.be

Research and Develop Yourself

Surf naar www.tempo-team.be en solliciteer online!

Het is rood en wil je graag ontmoeten. Research & Develop Yourself, dat doe je bij Pfizer. Want Pfizer is één van de grootste internationale R&D-bedrijven in de farmaceutische en biomedische industrie. Waar je meebouwt aan een gezondere wereld. Waar je de kans krijgt om jezelf verder te ontplooien. Omdat we overtuigd zijn dat we sterker worden door ieders kwaliteiten te ontwikkelen. In een team dat er samen voor gaat, met respect voor elkaars unieke talenten. Onze productieplant in Puurs is één van de belangrijkste in Europa. In deze hoogtechnologische omgeving bieden wij uitdagende loopbaanperspectieven in Production, Packaging, Quality Operations, Engineering en Materials Management aan (m/v)

GETALENTEERDE MASTERS Live.

Je houdt van verantwoordelijkheid, people management en afwisseling. En je hebt: industrieel) of apotheker. te blijven investeren.

Learn. Dan kun je bij Pfizer mee je eigen loopbaan uitstippelen. Jouw initiatief telt: je inzet, je motivatie, je enthousiasme. Je bent dan ook een communicatieve teamspeler en werkt klantgericht. Je durft beslissingen nemen, hebt een visie en weet ze over te brengen op anderen. Leap.

En dan start je bij Pfizer met een contract van onbepaalde duur tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien krijg je kansen om verder te evolueren volgens je capaciteiten, talenten en interesses.

Pfizer, de top in de farmaceutische wereld:

www.bbc.be

Pfizer vindt kwaliteiten van mensen belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, nationaliteit of politieke voorkeur.

Meer info of meteen solliciteren? Surf naar

www.RnDY.be

Bij Tempo-Team werk je om te leven, en niet omgekeerd. Als uitzendkracht of meteen in een vaste job.

Als uitzendkracht Administratief bediende HR officer Logistiek medewerker Marketing assistant Directiesecretaresse Customer service medewerker Contact center agent Vertegenwoordiger Team leader Call agent

Meteen in een vaste job Account manager Business Analyst Production & Training Engineer Project Engineer Project Improvement Technical Trainer & Expert

Of als collega bij Tempo-Team zelf HR Consultant Office manager

Alle jobs ontdekken?

Afspraak in een Tempo-Team kantoor in jouw buurt of surf naar www.tempo-team.be. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

interim | inhouse services | search & selection | hr services


043_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:36:37

VACATURE 9 APRIL 2011

Meer dan een job Wil je je leadership skills verder ontwikkelen? Droom je van een toekomst tussen sterke merken? Wil je meer dan een job? Dan zit je vast goed bij Delhaize. Delhaize speelt steeds weer in op nieuwe trends in het marketinglandschap én kan je carrière alle kansen bieden.

Jouw game, onze opleiding.

Wil jij deel uitmaken van dit winning team waar vastberadenheid, integriteit en humor centraal staan? Neem dan deel aan onze management game en ontdek het boeiende leven van een Delhaize-supermarktdirecteur. Kom werken in team, verzamel je producten, win omzet, beheer je assets en... stel je klanten tevreden! Breng je de game tot een goed einde, dan maak je kans op een doorgedreven opleiding van 12 tot 18 maanden tot supermarktdirecteur. Wie weet, wordt deze game binnenkort werkelijkheid…

Meer weten? Surf snel naar www.morethanagame.be en schrijf je in.

ZOVEEL ZOV OVEEL OV O V VE VEE EL MEER EER VOOR OO JE TAL TALENT ENT

P

Buying Support Assistant

Zoveel meer voor je talent

Tom&Co is een dochteronderneming van Delhaize Groep en is gespecialiseerd in voeding en toebehoren voor huisdieren. Met een netwerk van 140 winkels is Tom&Co duidelijk de marktleider. Het team dat Tom&Co ondersteunt, telt een dertigtal mensen, verdeeld over de departementen Aankoop, Verkoop, Expansion, Marketing & Communication en Support. Vandaag zijn wij op zoek voor tewerkstelling te Zellik (Westrand Brussel),

voor ondersteuning van het aankoopdepartement

• De Buying Support Assistant ondersteunt het Aankoop Team in het dagelijks en wekelijks beheer van de bestellingen. • Concreet ben je verantwoordelijk voor de voorraadstand in de stapelplaatsen en opvolging van de leveringen naar ons verschillende verkooppunten. • Daarnaast bied je administratieve ondersteuning (nakijken van facturen, prijzen, datum van facturatie,...). • Je staat in voor het opmaken en inbrengen van nieuwe artikelen in het systeem.

naar de volgende collega’s (m/v) :

• Je beschikt over een eerste gelijkaardige administratieve ervaring, je bent goed georganiseerd, efficiënt en pragmatisch.

Project Coordinator

rapporteert aan de Business en Project Support Manager

• Perfect tweetalig (N/F) met basiskennis van het Engels, werk je volhardend, accuraat en stressbestendig.

• Je neemt de leiding over zeer uiteenlopende projecten, gaande van aankoop tot verkoop, ontwikkeling of informatiebeheer.

• Je kan resultaatgericht en zelfstandig werken en je hebt een goede kennis van Word en Excel.

• Je onderhoudt contacten met de verschillende afdelingen en het management van Tom&Co en Delhaize.

Sales Advisor

• Je stelt een actieplan op, coördineert de uitvoering ervan en zorgt dat de doelstellingen behaald worden. • Je bent een drietalig (N/F/E) universitair met ruime interesse voor de retail- en petfoodsector én 2 tot 5 jaar ervaring in projectbeheer en/of retail. • Je beschikt over voortreffelijke communicatieve vaardigheden, een sterk inlevingsvermogen met zin voor zaken. • Je hebt een kritische en analytische geest, werkt nauwgezet en georganiseerd.

voor de versterking van het commercieel departement • Jij bent de geprivilegieerde contactpersoon tussen Tom&Co en een aantal franchisenemers, waarmee je een langetermijnrelatie opbouwt. • Je ondersteunt deze inzake het commercieel en operationeel beheer van hun verkooppunt en stimuleert op die manier de verkoop van 15 tot 20 winkelpunten. • Je beschikt over een hoger diploma en de nodige ervaring in projectbeheer en/of retail. • Interesse voor retail combineer je met je passie voor natuur en dieren. • Je hebt een sterk organisatietalent en typeert je als een ware problemsolver. • Je bent een gedreven, tweetalig (N/F) communicator met een analytische en kritische geest.

Interesse voor één van deze functies? Meer informatie over de vacatures of online solliciteren via www.tomandco.be

43


044_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:36:47

VACATURE 9 APRIL 2011

Wil jij de koning der consulenten worden? Brul het dan uit! werkelijk op maat

Voor ons nieuw kantoor gelegen te Evergem zijn we op zoek naar een:

Dynamische uitzendconsulent(e) VIO is een jonge en snelgroeiende uitzendorganisatie. We maken het verschil op de markt door het leveren van maatwerk en door onze extreme dienstverlening. We worden gedreven door onze waarden: passie, discipline, openheid, vrijheid en fun. Dit laat zich ook voelen in de dagdagelijkse werking van onze kantoren en de tevredenheid van al onze stakeholders. We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden die zich kunnen vinden in deze waarden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen? Dan bieden we naast een aantrekkelijk loonpakket, een stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke groei en inbreng. Contacteer Marianne Kindt op het nummer 0478/31.60.47 of via mail: marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-interim.be www.vio-hr.be

T BRUSSELS HR Services profileert zich als een

belangrijke HR-dienstverlener in Brussel en is op-en-top concurrentieel op de markt van selectie & rekrutering, outplacement en uitzendarbeid. Transparantie, nabijheid en kwaliteit zijn onze troeven. Wij versterken ons team met een (m/v)

HR Consultant ref.: REC-370 hanteer je geïnformatiseerde

oplossingen voor. Profiel:

in een tweetalig team. We bieden je

Geïnteresseerd? . www.tbrussels.be

VG 1570/BU

44


045_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:37:01

VACATURE 9 APRIL 2011

staat voor talent.

45

Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft. Voor de hoofdzetel van t-groep en voor de kantoren van Ascento en t-interim zijn we op zoek naar nieuw talent (m/v). Voor t-groep

HR Adviseur Training & Opleiding ICT Support Engineer Business Application Manager Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om te groeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaal-ethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento begeleidt als full service hrm-specialist haar klanten bij de implementatie van een geïntegreerd hrm-beleid, van rekrutering en selectie over talent en performance management tot outplacement.

Voor t-interim

Office Managers Uitzendconsulenten Voor Ascento

HR Consultants Consulting Assistants

t-interim is een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Naast het netwerk van algemene kantoren heeft t-interim ook gespecialiseerde vestigingen voor specifieke niches, zoals t-office, t-heater en dienstencheques.

Kijk snel op www.t-groep.be voor alle vacatures en solliciteer meteen online!

t-interim en Ascento behoren tot t-groep NV

VAB is de grootste Vlaamse mobiliteitsclub die voor meer dan 380.000 leden zekerheid, bescherming en levenscomfort – zowel thuis, onderweg, als op reis – nastreeft. Het succes van VAB hangt volledig af van zijn medewerkers en hoe zij aan dienstverlening doen. Daarom wil VAB een bedrijf zijn waar het aangenaam is om te werken en waar respect voor het individu leidt tot tevreden werknemers. Als onafhankelijke organisatie staat VAB garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Met die sterke troeven en met de vernieuwende technische competenties levert VAB diensten aan particulieren en bedrijven: bijstand bij pech en ongeval, wereldwijde reisbijstand, diagnoses en technische opleidingen, verkoop van VAB-Tweedehandswagens, VAB-Rijschool, enz. Die drang naar kwaliteit bracht ons in 2010 naar 150 miljoen euro omzet. Ook in de toekomst zoeken we medewerkers die graag vooruit willen en anderen graag vooruit helpen. Wij zoeken een (m/v):

Hoofd Dispatching (m/v)

Functie: • Je bewaakt het overzicht over de totale dispatching van interventies: pechgevallen, slepen, leveringen en ophalingen. • Daarnaast hou je toezicht op het naleven van de procedures, dispatchflows, SLA’s en uitvoeringen door de wegenwacht of externen. • In deze functie ligt de klemtoon op het efficiënt aansturen van de dispatching en niet op het aansturen van de wegenwachters. • Door een roulatiesysteem (met 3 hoofddispatchers) heb je geen eigen team. • Je werkt in ploegen en weekends (1 op 3).

Profiel: • Je hebt een vijftal jaar ervaring in het aansturen van een klein team binnen een operationele onderneming. • Verder heb je affiniteit met auto’s (eigen interesse en een basiskennis autotechniek). • Hoewel je Nederlandstalig bent, kun je binnen je vakdomein een gesprek voeren in het Frans. • Gezien de aard van de functie is ervaring in dispatching en planning een pluspunt. • Je beschikt over een sterk synthetisch vermogen en dwingt autoriteit af door je maturiteit en persoonlijkheid. • Die kwaliteiten combineer je met assertiviteit en stressbestendigheid. • Je pakt je werk gestructureerd aan en hakt knopen door wanneer dat nodig is. • Tevens heb je een ontwikkeld oriëntatievermogen (geografische kennis, inzicht in files, …) en werk je zeer taakgericht. In ruil voor jouw inzet en motivatie biedt VAB nv je: • Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk vooropstaan. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en doorgroeimogelijkheden. Reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met cv naar VAB nv, t.a.v. de personeelsdienst, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. Je kan ook een e-mail sturen naar jobs@vab.be

www.vab.be


046_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:37:12

46

VACATURE 9 APRIL 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Berthold Technologies is een Duitse fabrikant van hoogtechnologische meetapparatuur die voornamelijk ingezet wordt in de Industrie. Tot onze klanten behoren grote firma’s actief in de Chemische en Petrochemische nijverheid, de Staal- en Voedingsindustrie.

Technicus Dnv Industrie (m/v)

Functiebeschrijving Uitvoeren van herstellingen in onze werkplaats en/of bij

deFilharmonie is een professioneel symfonisch orkest met als thuishaven Vlaanderen en de Stad Antwerpen. Als marktleider in België bouwt deFilharmonie systematisch aan een internationale carrière en speelt jaarlijks meer dan 100 concerten in binnen- en buitenland. Ingevolge de uitbreiding van de afdeling “Financiën en administratie” zijn wij op zoek naar een

Medewerk(st)er boekhouding & personeel (m/v) Functiebeschrijving U assisteert in het voeren van de algemene en analytische -

het onderdelenmagazijn herstellingen. Profiel herstelling van elektronische meetapparatuur is een pluspunt Aanbod Uitdagende functie met eigen verantwoordelijkheid in een internationaal kader, aantrekkelijk salaris, neutrale firmawagen verzekering. Contact: nicole.deprycker@berthold.com

Scan deze QR CODE!

gespecialiseerde onderhouds- en aanmaakproducten van topkwaliteit voor huishoudelijk gebruik. Distributiekanalen zijn de belangrijkste supermarkten en winkels, vnl. in België maar ook

Management Assistent (m/v)

en boeiende functie waarin commerciële, logistieke en administratieve taken elkaar afwisselen! Profiel

vastgoedfondsen.

Property Manager (m/v) Functiebeschrijving Als property manager sta je in voor de organisatie, coördinatie en aansturing van technische interventies zoals de uitvoering van het technische budget, implementeert het duurzaamheidsbeleid en geeft technische ondersteuning bij acquisities.

aan de administratief en financieel directeur. Profiel en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke kwaliteiten

Profiel een eerste beroepservaring in technisch property manage-

en FinProf zijn pluspunten. Contact: voor 5 mei michaelrooyackers@hotmail.be

Scan deze QR CODE!

te Wilrijk volgende gemotiveerde medewerker:

Polyvalent Operationeel Medewerker (m/v) Functiebeschrijving

Functiebeschrijving U werkt nauw samen met Internal Sales (orderverwerking, voor het opmaken van zowel commerciële als technische

panden op topliggingen: binnenstadswinkels, baanwin-

Contact: rudi.taelemans@intervest.be

Scan deze QR CODE!

marine actief is. Handelend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen onderzoeken onze non-marine specialisten technische oorzaken van uiteenlopende schadegevallen.

Ingenieur Schade-Expert (m/v) Functieomschrijving U onderzoekt schadegevallen, analyseert oorzaken, aansprakelijk-

voor de administratieve afhandeling van klantorders. Profiel U bent communicatief, dynamisch, stressbestendig en

Profiel Industrieel ingenieur (elektro-mechanica, mechanica, scheikunde of

absolute noodzaak. gewenst, maar uw persoonlijkheid is minstens even belangrijk Contact: kristof@interpack-europe.com Contact: www.eres-sapoli.be Mail: nico.delft@eres-sapoli.be

Scan deze QR CODE!

Contact: florence.de.slegte@dpsurveys.com tel. 03/295.10.50

Scan deze QR CODE!


047_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:37:33

VACATURE 9 APRIL 2011

internationaal actief is op het vlak van transport, brand en industriële schades. Het coördinatiecentrum van onze activiteiten is gevestigd in Zwijndrecht.

Internationaal Claims Coordinator

Bureau De Fonseca is een dynamisch en groeiend studiebureau in geluid en akoestiek. We richten ons voornamelijk op de bouw, de industrie, en de overheid. Daarbij staan we onze klanten bij vanaf de eerste evaluatie van hun eventuele geluidsproblemen, tot en met het uitwerken en opvolgen van akoestische saneringsplannen.

Ingenieur Bouwakoestiek

(m/v)

perts van de International Division worden behandeld en sekantoren ter plaatse en onze klanten (de verzekeringsjong, gedreven en deskundig team.

Functiebeschrijving

Functiebeschrijving U adviseert de dealers met betrekking tot onder andere

van de analyses verwerk je tot een gericht en bevattelijk Director.

Profiel Wij zijn op zoek naar een ingenieur of een ingenieur-architect

-

Profiel U bent in het bezit van een Bachelor of Master diploma en daarnaast beschikt u over minimum vijf jaar commerciële werkt resultaatsgericht en voelt zich sterk betrokken bij het

een pluspunt. U communiceert en rapporteert in vloeiend als mondeling. Contact: florence.de.slegte@dpsurveys.com tel. 03/295.10.50

(m/v)

resultaten op door het maken van analyses en onderneemt

klanten zelfstandig op.

Profiel U bent leergierig, ordelijk, stressbestendig en heeft zin voor

Zonemanager Sales Cars

communicatie tussen Mitsubishi Motors Belgium en de dealers en zet de strategie en doelstellingen om in een

(m/v)

Functiebeschrijving

Frans en u kan vlot overweg met de MS Office-toepassingen.

Contact: info@defonseca.be

www.vacature.com/jobs/12264651

Contact: c.verset@mitsubishi-motors.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

erkend centrum voor medische en psychologische herstelonderzoeken van chauffeurs die door de rechter werden veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen. Deze herstelonderzoeken

ervaren en enthousiast:

op zoek naar een:

Functieomschrijving

Nederlandstalig Psycholoog

47

Persoonlijk Adviseur (m/v)

(m/v)

Functiebeschrijving

ven en zijn gedrag en attitude voldoende heeft aangepast om op een veilige manier aan het verkeer te kunnen deelne-

Profiel

SCAN DEZE QR CODE!

en op basis van de resultaten van het medisch onderzoek en jouw advies wordt een eindbeslissing geformuleerd.

Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs

Profiel graag in team. psychologische aspecten van een afhankelijkheidsproble-

Contact: Stuur jouw motivatiebrief alsook jouw curriculum vitae tegen ui-

inwerkperiode zelfstandig onderzoeken uit te voeren en

vragen kan je contact opnemen met mij op

van het Frans is een pluspunt. Contact: jcolmant@tbrussels.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE! Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com


048_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:37:51

VACATURE 9 APRIL 2011

Heb jij een neus voor ondernemen? Dan mag je een job als m/v kantoorverantwoordelijke niet aan je laten voorbijgaan.

werkelijk op maat

Voor ons nieuw kantoor gelegen te Evergem zijn we op zoek naar een:

Commerciële kantoorverantwoordelijke VIO is een jonge en snelgroeiende uitzendorganisatie. We maken het verschil op de markt door het leveren van maatwerk en door onze extreme dienstverlening. We worden gedreven door onze waarden: passie, discipline, openheid, vrijheid en fun. Dit laat zich ook voelen in de dagdagelijkse werking van onze kantoren en de tevredenheid van al onze stakeholders. We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden die zich kunnen vinden in deze waarden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen?

Contacteer Marianne Kindt op het nummer 0478/31.60.47 of via mail: marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-interim.be www.vio-hr.be

Marie, 23 jaar AG Insurance ontdekt graag wat Marie in haar mars heeft.

Let us discover you.

VG 1570/BU

Dan bieden we naast een aantrekkelijk loonpakket, een stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor persoonlijke groei en inbreng.

Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment richt de stad Aalst een selectie in voor de mandaatfunctie van

Stadssecretaris AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heel wat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bieden we onze mensen tal van groeimogelijkheden. In een aangename werksfeer krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien en om zelf initiatief te nemen. Een gezonde work-life balans wordt daarbij niet over het hoofd gezien. Dat alles in een bedrijf dat zijn ecologische verantwoordelijkheid neemt. Zo zijn onze kantoren perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Laat AG Insurance dus ontdekken wat jij in je mars hebt.Wij luisteren graag naar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging op maat bij de grootste verzekeraar van het land. Spreekt een van deze vacatures (m/v) je aan? Schadebeheerder Auto

De stadssecretaris is de eerste adviseur van de stad evenals de verbindingspersoon tussen het stedelijk ambtenarenkorps en de stedelijke bestuursorganen (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen). Hij/zij heeft in deze scharnierfunctie, op het knooppunt van administratie en beleid, een belangrijke coördinatierol. Profiel: Je bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Wat bieden wij? • Een uitdagende job in een boeiende en veelzijdige werkomgeving. • De verloning is decretaal bepaald (bruto 6 187,37 €/maand), maar ervaring wordt in aanmerking genomen. • U kan ook rekenen op extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …) en een aantrekkelijke verlofregeling. • U wordt aangesteld voor een periode van 10 jaar (2x verlengbaar).

Selectieprocedure: De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een assessment en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Het schriftelijk gedeelte van de selectie vindt plaats op zaterdag 18 juni 2011. Het assessment vindt plaats in de loop van de maand augustus 2011. Het mondeling gedeelte vindt plaats op maandag 19 september 2011.

Insurance Accountant

Surf naar www.aginsurance.be/discover voor meer info over deze of andere jobs. Zo biedt AG Insurance nog heel wat uitdagingen op het project management of IT.

Hoe solliciteren? • door een aangetekende, per post verzonden sollicitatiebrief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 3 te 9300 Aalst • door een per fax bezorgde sollicitatiebrief (053 73 21 69) • door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen naar: personeelsdienst.selecties@aalst.be • door tegen ontvangstbevestiging te worden afgegeven op de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst • door online te solliciteren op http://stadaalst.talentfinder.be/fta.aspx en gebruik referentienummer VA796 • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op zondag 15 mei 2011. Meer info? De volledige selectieprocedure kan worden aangevraagd bij de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst op het telefoonnummer 053 73 21 83 of het e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

VG. 549/B

48


049_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:38:14

VACATURE 9 APRIL 2011

zoekt m/v Uitzendconsulent Tielt l Roeselare

een OCMW Buggenhout zoekt een dynamische medewerker met rdering ing/bevo aanwerv de tot over gaat en uitgesproken zin voor kwaliteit en het aanleggen van een werfreserve (3 jaar) voor volgende functie (m/v):

Waarom jij?

OCMW secretaris

Waarom vind?

voltijds – statutair – decretale graad – salaris: klasse 2

Uw functie: de • U stimuleert en realiseert maximale effectiviteit en efficiëntie in alle t.a.v. t opdrach welzijns dienstverlening m.b.t. de welvaart- en burgers en cliënten. • Als secretaris bent u de hoogste ambtenaar in dienst. Onder leiding van het vast bureau stuurt u de organisatie. • U coördineert de werking van de verschillende diensten en bent hoofd van het personeel.

Waarom als uitzendconsulent?

Uw profiel: e • U bent in het bezit van een Masterdiploma en voldoet aan de specifiek del. ingsbun inschrijv de in vermeld zoals n aanwervingsvoorwaarde

Contactpersoon: Ellen Goeminne

Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure vindt u op www.assolutions.be of kunt u opvragen via lana@assolutions.be of op 09 389 69 96.

www.vindeenjob.be VG 158/U

VG.77/B

Interesse?

en je carrière begint

U dient via het inschrijvingsformulier te solliciteren, uiterlijk op maandag 2 mei 2011 (poststempel, e-maildatum of datum van afgifte telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via lana@assolutions.be.

Accent racing team

Sinds het ontstaan van het Accent Racing Team worden elk jaar nieuwe grenzen verlegd. Onder leiding van Philip Cracco zette het team de voorbije jaren enkele mooie prestaties neer. Na een decennium zich enkel gefocust te hebben op de motorsport in België wil het team zich nu ook internationaal profileren. Daarom is het Accent Racing Team op zoek naar een (m/v):

(JUNIOR) MARKETING MANAGER Omschrijving U coördineert de marketingactiviteiten rond het Accent Racing Team en werkt promotiecampagnes uit. U trekt via prospectie nieuwe sponsors aan, communiceert met de bestaande sponsors en staat in voor de sponsorevenementen. U houdt rechtstreeks contact met de Tuner en zorgt er samen voor dat het Team kan starten op de wedstrijden. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Accent Jobs For People. Profiel U bent een zelfstarter met een creatieve flair. U bent communicatief sterk. U bent een flexibel en stressbestendig. U heeft 2 jaar relevante werkervaring en een sterke affiniteit met Marketing & Sales. Bij voorkeur heeft U ervaring in een evenementenbureau of reclamebureau.

Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd door deze vacature? Stuur zo snel mogelijk uw cv naar annelyn.naert@houseofhr.be en bel op het nummer 0478 844 390. W W W. A C C E N T R A C IN G T E A M . B E

49


050_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:38:30

50

VACATURE 9 APRIL 2011

Ga voor je toekomst! Op zoek naar je droomjob? De Groep Colruyt biedt voor elk wat wils. De Groep Colruyt: veel meer dan een supermarkt!

De Groep Colruyt groeit!

Om de producten in de rekken te krijgen, moet

Daarom zoeken we volop nieuwe medewerkers in

er heel wat gebeuren achter de schermen van de

volgende functiedomeinen:

winkel. Daarom heeft de Groep Colruyt o.a. zijn

• winkelpersoneel • logistiek en transport • productie • techniek • informatica • engineering • financieel • juridisch

eigen technologie- en IT-bedrijven en centrale diensten (zoals de personeelsdienst, de dienst financiën, de afdeling marketing enz.). Naast de Colruyt-winkels omvat de Groep Colruyt ook nog verschillende andere winkelformules zoals OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby en Spar.

• administratie • aankoop • processen en systemen • marketing en communicatie • HR • beenhouwers • leidinggevend • internationaal

Zin in een toffe job? Een overzicht van al onze vacatures vind je op jobs.colruytgroup.be. Je kan er meteen ook solliciteren. Voor meer info kan je bellen naar 02 360 10 40.

sterk in waterbouw REWOTEC, een Duitse ondernemingsgroep met hoofdkantoor te D-Braunschweig, is een internationaal toonaangevende dienstverlener in de autoindustrie. Als businesspartner worden hoogwaardige, permanent gecontroleerde en gekwalificeerde diensten geleverd aan klanten in Duitsland en elders in Europa.

sinds 1929

Ter uitbreiding van het team in de vestiging te Brussel wordt thans gezocht naar een :

Kwaliteitscontroleur (m/v) Actiemanager (m/v) Projectmanager (m/v) Profiel

Aanbod

U voltooide uw opleiding, bij voorkeur op auto-gebied. U beschikt over het vermogen om in teamverband te werken en hebt een degelijke kennis van de standaard PC (office) toepassingen. Voor de functie van actie- en projectmanager is tevens een goede kennis van de Duitse taal vereist in woord en geschrift, een commercieel inzicht en sterke communicatieve vaardigheden. Een arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht en een uiterst competitief salarispaket.

Hoe reageren ? Gelieve uw sollicitatie met vermelding van een salarisindicatie en mogelijke datum van beschikbaarheid te richten aan Interfisc Consult België NV, t.a.v. de heer Dirk Laruelle, Groenenborgerlaan 22/10, 2610 Wilrijk – e-mail : consult@interfisc.be – tel. 03 825 50 03 – www.interfisc.be. Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

HYE nv, gevestigd in Zwijndrecht, is reeds meer dan 80 jaar actief in de waterbouw. 145 medewerkers staan garant voor kwaliteit en realiseren een omzet van ongeveer € 40 miljoen. Voor het bouwen van bruggen, kaaimuren en waterbouwkundige werken zijn wij op zoek naar een dynamische (m/v):

PROJECTLEIDER WERFLEIDER WERKVOORBEREIDER Taken: werkvoorbereiding, bouwkundig tekenen, administratieve ondersteuning van de werven. ONS AANBOD: GEÏNTERESSEERD? 03 250 13 82

jbuysse@hye.be

www.hye.be


051_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:54:22

VACATURE 9 APRIL 2011

51

GENK

WWW.RECORBEDDING.BE

RECOR BEDDING NV in Genk is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming binnen de RECOR GROUP, opgericht in 1949, die met een omzet van 90 milj. euro en 700 medewerkers gespecialiseerd is in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van meubelen en slaapsystemen. Over een periode van 25 jaar is RECOR BEDDING met 90 medewerkers uitgegroeid tot een marktleider in het aanleveren van oplossingen op het gebied van slaapcomfort. RECOR BEDDING produceert en verkoopt matrassen, lattenbodems, boxsprings en accessoires aan de meubelwinkels en de beddenspeciaalzaken in de Benelux, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Het gamma van RECOR BEDDING bestaat uit 3 collecties: Record-breaking Comfort met matrassen en technisch hoogstaande lattenbodems, SCAPA Authentic Beds compleet uitgerust met sfeervolle SCAPA accessoires en INDIGO, haar eigen innovatieve collectie. Door steeds nieuwe concepten en vormgevingen aan te bieden via haar eigen ontwerper Axel Enthoven, helpt RECOR BEDDING haar klanten een grotere omzet realiseren. Het principe ‘sleeping apart together’, het ‘genderbed’ en het ecologisch bed met stoffen van gerecycleerde pet-flessen zijn voorbeelden van innovatiegedrevenheid. In het kader van haar verdere expansie wenst RECOR BEDDING haar managementteam te versterken met een gekwalificeerde en gemotiveerde (m/v):

SALES MANAGER BENELUX / F / D / UK

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Na een intensieve opleiding en inwerkperiode bent u als algemeen Sales Manager verantwoordelijk voor het behalen van de verkoopdoelstellingen. U rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Tot uw takenpakket behoren o.a. het: A) coachen, motiveren en leiden van het commercieel team (directe verkoop en agenten); B) analyseren van de markt, opstellen en uitvoeren van het salesbeleid en salesobjectieven; C) coördineren van de binnendienst verkoop- en marketingactiviteiten; D) detecteren van markttrends en bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe producten.

INTERACTIEF REKRUTEREN

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke commerciële leidinggevende functie komen uitsluitend DYNAMISCHE en GEDREVEN kandidaten in aanmerking, die beantwoorden aan: 1. U heeft minimaal 5 jaar succesvolle werkervaring in een salesfunctie met soortgelijke taken zoals hiernaast omschreven. 2. U heeft affiniteit met woninginrichting, woningtextiel… waarbij kennis van de Nederlandse markt een voordeel is. 3. U heeft een hogere commerciële opleiding genoten of u heeft een gelijkwaardig niveau door ervaring. 4. U bent meertalig. 5. U bent een gedreven, resultaatgerichte coach met uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden.

WAT HEEFT RECOR BEDDING U CONCREET TE BIEDEN? 1. een verantwoordelijke en boeiende technische functie in een expansief gericht, innovatief bedrijf, dat in zijn branche trendsetter is; 2. een uitdagende, veelzijdige sleutelfunctie met veel afwisseling en de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng; 3. een prettige en open werksfeer met korte communicatielijnen in een professioneel team; 4. een competitief salarispakket met goede secundaire voordelen; 5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken.

SNEL INFORMEREN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11 bij voorkeur op ZATERDAG tussen 10 en 13 u. of op WEEKDAGEN tussen 9 en 10 u. 's ochtends en ‘s avonds tussen 18.30 en 20 u. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kunt ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, peter@vmc-select.be. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW.VMC-SELECT.BE

ERKEND BUREAU VG. 686/B

Wil jij er uitspringen? Dan leren we jou graag kennen!

Je houdt van afwisseling en wil graag nieuwe horizonten ontdekken? Je werkt graag in een tof dynamisch team en wil daarin een actieve rol spelen? Je bent veerkrachtig en kan positieve energie omzetten in concrete resultaten? Sinds 20 jaar vormt Management Information nv in Brussel met een 20-tal medewerkers de schakel tussen vraag en aanbod op de markt van learning en consulting (o.a. Qfor kwaliteitsmodel). Vandaag zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor volgende functies:

Sales Advisor

Quality Auditor

Een gemotiveerde commerciële kracht met ervaring en/of interesse in HR-solutions of online-diensten

Een tweetalige auditor met interesse in kwaliteitssystemen en de markt van learning & consulting

Support Talent

Audit Administration

organisatie, degelijk administratief

Een nauwgezette dossierbeheerder met oog voor kwaliteit

Neem vandaag nog contact met Verena BERLANGER op het nummer 0473/13 64 99 (tijdens week-end tussen 11u en 14u) of mail naar v.berlanger@maninfo.be Voor meer info : www.maninfo.be/mi/jobs.php

Spano - waar de medewerker centraal staat Spanogroup is een internationaal georiënteerde onderneming met verschillende vestigingen in België. Het bedrijf hanteert een intensieve investeringspolitiek en heeft als vooraanstaande speler een uitstekende reputatie opgebouwd als producent van decoratieve houten plaatmaterialen voor toepassingen in o.a. scheidingswanden, meubelen, interieur. Om de businessdoelstellingen verder te begeleiden en te behalen, zoeken we ter versterking een nieuwe collega (m/v) als:

EXPORT SALES MANAGER DECORATIEVE PLAATMATERIALEN

A British education for international families in the heart of Europe 1150 students from 70 nationalities New in September 2011 a French/English bilingual programme in Primary Extended Dutch provision across the School National Curriculum for England up to the age of 16 years Post-16: A Levels, International Baccalaureate Diploma Curriculum adapted to reflect international nature of the School Crèche for children from 1 - 3 years Excellent sports and extra-curricular facilities Outstanding academic results

Functie: Binnen de u toegekende internationale klantenportefeuille (B2B en retail) bent u verantwoordelijk voor het onderhouden en verder uitbouwen van de bestaande en toekomstige klantenrelaties. U bent in staat om bij grote internationale spelers een producttechnische oplossing voor te stellen zowel voor halffabrikaten als voor eindproducten. U bent de verbinding tussen de klant en onze fabrieken en staat borg voor een professionele samenwerking, conform de gemaakte afspraken. U bent bereid internationale klanten te bezoeken en deel te nemen aan internationale beurzen. Daarnaast gaat uw aandacht ook naar potentieel nieuwe klanten en nieuwe markttendensen. U werkt samen met de commerciële binnendienst (12-tal ), agenten en R&D afdeling. Profiel: Idealiter hogere opleiding marketing, talen, TEW, handelswetenschappen met min. drie jaar relevante ervaring en affiniteit binnen de industrie en/of bouwdistributiemarkt. U trekt zich tevens behoorlijk uit de slag in het Engels, Frans en liefst ook Duits. Bovenal zoeken we een professional: visie, performant, enthousiast en sterk georganiseerd maar ook heel betrouwbaar en gedegen in samenwerking! AANBOD: U komt terecht in een topbedrijf waarbij alle tools aanwezig zijn om uw persoonlijk succes te koppelen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Er is kans tot gebruik home office en u hebt toegang tot de dichtste vestiging qua kantoor office. Er is intensieve ondersteuning en samenwerking met marketing, back sales office en specifiek productmanagement. Salarispakket is marktconform inbegrepen bedrijfswagen. INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be HR Flux, Familie Van Rysselberghedreef 2, bus 1, 9000 GENT (ICC Gent). HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 09 220 83 03 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u).

The British School of Brussels vzw

Leuvensesteenweg 19, 3080 Tervuren, Belgium Tel: +32 (0)2 766 04 30 - Fax: +32 (0)2 767 80 70 Email:admissions@britishschool.be-www.britishschool.be

WWW.SPANOGROUP.BE

HR

inspireren | rekruteren | integreren


052_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:39:41

52

VACATURE 9 APRIL 2011

“Talent krijgt alle kansen!” Marloes - Account Manager

Kies voor een job bij Het Belang van Limburg om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega... Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media. Ter versterking van ons salesteam in Hasselt zijn we op zoek naar een:

Account Manager m/v Je Profiel: Je bent een vlot communicator met een aangeboren commercieel talent. Je bent stressbestendig en blinkt uit in het nemen van initiatieven. Daarbij werk je steeds goed georganiseerd en zorg je voor een vlotte administratieve opvolging. Je werkt graag resultaatgericht. Kortom, je bent een doorzetter die opvalt door zijn/haar natuurlijke overtuigingskracht. Je kan op korte termijn een grondige markt- en productkennis verwerven en een langdurige relatie opbouwen met klanten. Je kan goed zelfstandig werken en beschikt minstens over een bachelordiploma.

Euroccor Ltd. - www.euroccor.com is een serviceorganisatie met Belgisch management gevestigd op twee locaties in Bulgarije: Sofia en Veliko Tarnovo.

Heb je interesse? Stel je dan zo snel mogelijk kandidaat! Stuur je motivatiebrief met cv aan: Concentra Media - Human Resources, t.a.v. An Jacobs, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt of per e-mail naar je.kandidatuur@concentra.be

Company description Euroccor Ltd established in 2002 has always pioneered the Bulgarian call and contact center market and is serving the European Market from within Sofia, the capital of Bulgaria. Our experience and project-based approach make us the right partner for companies that are looking for cost-saving outsource solutions in the combined field of call and contact center services on the one hand and administration on the other hand.

Voor onze West-Europese klanten worden vanuit Bulgarije tal van acties uitgevoerd.Telefonische contacten, zowel inkomend als uitgaand, email- and postbehandeling zijn maar een greep uit onze diensten. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij dringend op zoek naar

Project Responsible - Contact Center Bulgaria

ENTHOUSIASTE KLANTENDIENSTMEDEWERKERS

Euroccor Ltd stands for high-quality results that contribute to the success of our international customers. The company has Belgian shareholders and senior management.

Ben je gedreven en geboeid door het buitenland, dan is dit de job voor jou!

FUNCTION DESCRIPTION - Our offer In this role you perform setting up projects - A to Z - independently: - Setting up first meeting with client and maintaining an open and continuous communication to ensure an excellent understanding of our clients’ needs - Creating offers for potential clients based on their needs - Developing scripting - Preparing implementation of Software - Coaching and training the agents - Setting up and preparing reports for clients - Taking full ownership for improvement projects to reach the targets set for the department - Improve and develop systems and continuously look to streamline the processes - Maintaining relation/communication with clients - Co-ordinate meetings with client visitors - Limited travelling will be required

Voor één van onze klanten, gespecialiseerd in het leveren van elektriciteit en aardgas aan particulieren en zakelijke klanten zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers! Als klantendienstmedewerker ben je het aanspreekpunt voor klanten . Je beantwoordt voornamelijk inkomende oproepen. Met jouw luisterend oor weet je onmiddellijk de noden van jouw klant te detecteren en verleen je de juiste informatie, of zoek je samen naar een geschikte oplossing. Je bent een enthousiaste, sociale, communicatieve en stressbestendige teamplayer ! Je hebt bovendien een grondige verbale en geschreven kennis van het Nederlands. Bijkomende kennis van de Franse taal is zeker een pluspunt maar niet noodzakelijk. Je kan vlot overweg met MS Office. Als Nederlandse of Belgische contact center medewerker word je van bij jouw aankomst in Bulgarije begeleid door onze expatafdeling. Wij verzorgen jouw onthaal aan de luchthaven, helpen je bij het vinden van een geschikte woning (de eerste 2 dagen wordt een hotel accomodatie aangeboden) en regelen voor jou alle locale administratie. Bovendien sta je er ook niet alleen voor: een veertigtal collega’s zijn je reeds voorgegaan en werken reeds in ons bedrijf. Bulgarije behoort tot de Europese Unie, je hoeft dus geen visum of internationale reispas te hebben.

RR10197102 DvE

In een jonge, dynamische en resultaatgerichte bedrijfscultuur werk je mee aan de uitbreiding van onze projecten. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij ons hand in hand. Jouw loonpakket bestaat uit een aantrekkelijk bruto salaris (belangrijk om weten is dat Bulgarije slechts een inkomensbelasting heeft van 10% en je dus een hoog netto bedrag overhoudt) aangevuld met een bonussysteem. Bovendien betaalt ons bedrijf jouw heenreis naar Sofia en word je ter plaatse getraind en gecoacht door West-Europese contact center experten. In functie van jouw competenties behoort een doorgroei zeker tot de mogelijkheden.

Ons aanbod? Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamisch mediabedrijf. Klantgerichtheid, gedrevenheid en engagement staan centraal. Wij voorzien een competitief salaris, inclusief een bonussysteem aangevuld met een pakket van extralegale voordelen waaronder een firmawagen. Je kan ook rekenen op een degelijke opleiding en loopbaanperspectieven.

Deze vacature spreekt u aan? Aarzel niet en stuur jouw CV naar redhuan.haltout@euroccor.com U wenst aanvullende informatie? Aarzel niet en neem contact op met mij via redhuan.haltout@euroccor.com

PROFILE - Your profile - Fluent Dutch and French with excellent written and oral communication skills / Good English - Proven experience in an outsourced call center: 1. as a Telesales Agent (outbound projects) 2. as a Team Coach (supervision - min 10 agents, coaching, structural monitoring, reporting) 3. as a Project Responsible (client contacts, making offers and setting up projects for clients in an outsourced call center: to plan, implement, act, deliver results and follow-up) - Computer literacy - Word, Excel and PowerPoint To be successful in this role and to meet the high expectations of our clients you are self-motivated/self-starter, you have a proactive personality and a ‘can-do’ and ‘hands-on’ attitude. OFFER - Your career Euroccor ltd offers you a professional, international, dynamical and high quality working environment, where personal development is stimulated and personal initiatives are encouraged. Besides a challenging position and a very good atmosphere, Euroccor offers you a motivating salary package together with fringe benefits.

RR10197100-CJN

Je Functie: Na een degelijke opleiding word je in je regio of binnen jouw projecten verantwoordelijk voor de uitbouw van een uitgebreid klantennetwerk door een doorgedreven en doelgerichte prospectie. Je analyseert haarfijn de reclamebehoeftenvanklanten,overtuigthenvandekrachtvanhet adverteren in onze media en adviseert hen bij het professioneel en efficiënt besteden van hun advertentiebudgetten. Door je doorzettingsvermogen realiseer je goede verkoopresultaten. Je bouwt op een enthousiaste en gedreven manier aan een langetermijnrelatie met je klanten waarbij je steeds streeft naar een win-winsituatie.


053_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:39:50

53

VACATURE 9 APRIL 2011

Je

goed voelen beter

Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053, W.INT.017/W.RS.17

werkt

En andere mensen goed doen voelen, werkt nog beter. Mensen meer mogelijkheden bieden om iets moois van hun leven te maken. Is dat geen prachtige missie? Bij Randstad, de tweede grootste HR-dienstverlener ter wereld, met wereldwijd duizenden vestigingen, word je elke dag uitgedaagd. Om met je inzet resultaten te boeken. Om te zorgen dat je je goed kan voelen. Om een expert te worden in jouw specialiteit. Om te tonen dat je echt ondernemerschap in je hebt. Je krijgt schitterende carrièrekansen, door andere mensen aan een beter geschikte job te helpen. Randstad Recruitment & Selection is ons erkend wervings- en selectiebureau. Wij behoren tot de top in België en bieden een brede waaier van flexibele en doeltreffende oplossingen: rekrutering, selectie, assessments, development centers. Zo bezorgen wij onze klanten een oplossing op het vlak van rekrutering, selectie en carrièremanagement: de perfecte match, daar gaan we voor! Momenteel zoeken wij (m/v):

senior consultant recruitment & selection Hasselt

Selecteren en assessments uitvoeren zijn je kerntaken als senior consultant en dit voor verschillende functieniveaus. Je weet competenties nauwgezet in kaart te brengen en adviseert de klant op een heldere manier. Door een actieve marktbewerking draag je bij tot de groei van ons marktaandeel: je onderhandelt en verkoopt opdrachten. Als professioneel gesprekspartner van je klanten, genoot je een opleiding psychologie of HR en beschik je over meer dan vijf jaar ervaring op het vlak van werving en selectie.

consultant recruitment & selection

tijdelijke opdrachten • Berchem, Hasselt, Merelbeke Je voert op een autonome manier rekruteringsprojecten uit van a tot z, doet assessments of development centers op verschillende functieniveaus. Je bent bijzonder goed op de hoogte van assessmenttechnieken en communiceert helder en efficiënt, zowel mondeling als schriftelijk, aangezien je genuanceerde rapporten met duidelijk advies dient te schrijven. In de periode mei tot december hebben wij een aantal tijdelijke opdrachten/vervangingen in verschillende van onze kantoren. Voor deze opdrachten kunnen wij tijdelijke contracten aanbieden of op freelancebasis samenwerken.

Wil je ook ontdekken hoe goed het voelt om bij ons te werken? Contacteer Alexia Struye op 02 474 61 68 of solliciteer via www.randstad.be/bestewerkgever

shaping the world of work

PC Sint-Jan de Deo VZW Fratersplein 9 9000 Gent 09 225 82 96

PC Sleidinge VZW Weststraat 135 9940 Evergem-Sleidinge 09 358 04 11

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo en Psychiatrische Centra Sleidinge

Groei met ons mee! Sinds 1 januari 2011 zijn Druco en Mitto actief als Symeta nv. Wij hebben de breedste waaier innovatieve diensten in print en documentmanagement en helpen onze klanten efficiënter en impactvoller te communiceren met al hun doelgroepen.

Wij zoeken: + Junior-aankoper + Orderbegeleider + Medewerker processen en kwaliteit + Portfoliomanager

Zijn twee ziekenhuizen die multifunctionele ondersteuning en therapie aanbieden aan psychisch kwetsbare adolescenten, volwassenen en ouderen. Deze ziekenhuizen zijn ontstaan uit de activiteiten van de Congregatie Broeders Hiëronymieten en zijn partnerorganisaties van de Stichting Hiëronymus. Ter voorbereiding van het fusieziekenhuis hebben wij een vacature voor een

Administratief-Facilitair Directeur

m/v

VOLTIJDS & VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

Profiel - master menswetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring) - ervaring met de zorgsector is een pluspunt - ruime ervaring met administratieve, financiële en logistiek-facilitaire processen - teamplayer met leiderschapskwaliteiten, een communicatieve houding en sterke coördinerende vaardigheden - ontwikkelingsgericht en leerbereid - in het bezit van een Rijbewijs B en bereid zijn zich naar de betrokken campussen te verplaatsen

Takenpakket

+ Sales manager/Field coach + Procesanalist smart printing & documentmanagement + Teamverantwoordelijke afwerking offsetdrukkerij + Dienstchef mailing

Onder leiding van de Algemeen Directeur en in permanente dialoog zal de Administratief-Facilitair Directeur verantwoordelijk zijn voor: - de uitbouw van de algemene visie op de ondersteunende diensten van de twee campussen zodat via de optimalisering van de ondersteunende processen de kernactiviteit –m.n. zorgverlening- nog beter gerealiseerd kan worden - de dagelijkse leiding van de administratieve, financiële en logistiek-facilitaire diensten en het personeel dat hiervoor ingezet wordt - de organisatie van het overleg tussen de interne en de externe betrokkenen bij de realisering van de ondersteunende processen en doelstellingen

Verloning

Lees de uitgebreide functie- en profielomschrijvingen op

jobs.colruytgroup.be. Je kan er online solliciteren met referentie 610456.

- contract van onbepaalde duur (met proefperiode van 1 jaar) - correcte verloning volgens de barema’s geldend in de zorgsector, aangevuld met extralegale voordelen. Indien u zich in dit profiel herkent en wil werken in een christelijk geïnspireerde organisatie die in volle ontwikkeling en evolutie is, verwachten wij uw kandidatuur met uitgebreid cv en foto ten laatste op 6 mei 2011, gericht aan dhr. R. Artois – Voorzitter PC Sint-Jan de Deo en PC Sleidinge. Adres : rik.artois@stichtinghieronymus.be. Voor meer informatie in verband met het functieprofiel en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met dhr. E. Stevens (tel. 09 225 82 96) of dhr. R. De Cuyper (tel. 09 358 04 11)


054_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:40:10

54

VACATURE 9 APRIL 2011

Rekruteringsplannen?

VACATURE INVESTEERT MEE IN UW STRIJD OM WIT TALENT.

In de maand mei brengt Vacature voor het eerst een speciale gids uit voor de zorgsector. Deze inspirerende uitgave - in magazinevorm - bevat diepgaande artikels omtrent de hot topics, en nuttige carrièretips die het beroep van verpleegkundige en verzorgende een stevig duwtje in de rug geven. Het is immers belangrijk dat een aantal vooroordelen tegen de beroepssector weggewerkt worden, zodat ‘zorgkundige’ een magneetberoep wordt. Mis deze unieke kans niet en word partner van Vacature in uw zoektocht naar personeel in de zorgsector. Want wie de volgende jaren voldoende verplegend en verzorgend personeel wil aantrekken, zal meer dan ooit het verschil moeten maken. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482.03.64


055_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:40:44

VACATURE 9 APRIL 2011

COMMERCIEEL MEDEWERKER

WERFT AAN (m/v)

met contract van onbepaalde duur en voor indiensttreding op 01/09/2011

VERANTWOORDELIJKE

actief in het gebied Antwerpen - Brussel ZIEGLER Welkenraedt maakt deel uit van de ZIEGLER Group en is gespecialiseerd in het vervoer van en naar Oost-Europa, Griekenland, Turkije, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Ziegler Welkenraedt beschikt ook over een eigen distributienetwerk voor België. Onze internationale overslag loods heeft een omvang van 6.000 m². Ter ondersteuning van onze exportactiviteiten zoeken wij een (m/v)

55

VALIDA is met 175 bedden en opname- en sociale dienst - voltijds meer dan 330 enthousiaste medewerkers de grootste MISSIE: De goede werking van de “pool Hospitalisatie” (opname- en geriatrische revalidatie- en sociale dienst) verzekeren teneinde het welzijn van de patiënt en zijn neurolocomotorische familie te bevorderen in samenwerking met alle betrokken partijen. instelling van Brussel.

Functie : Profiel :

Wij bieden op een gedreven en deskundige wijze gespecialiseerde revalidatiezorg en medische hulpverlening aan gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

Wij bieden : Interesse ? ZIEGLER N.V., Dieudonné Lefèvrestraat 160 te 1020 Brussel

FUNCTIE: de pool hospitalisatie (opname- en sociale dienst) superviseren en organiseren • de patiënten sociaal en administratief bijstaan van opname tot ontslag • de administratieve opvolging verzorgen voor alle betrokken partijen • actief deel uitmaken van het pluridisciplinaire team dat de patiënten begeleidt • de contacten met de opvolgingsstructuren onderhouden. PROFIEL: bachelor sociaal assistent of master in de sociale wetenschappen • minstens 5 jaar professionele ervaring in een ziekenhuisomgeving • relationele en administratieve kwaliteiten • kennis informatica • uitstekend tweetalig Nederlands - Frans. AANBOD: aantrekkelijk salarispakket • dynamische werkomgeving in volle expansie. Gelieve uw motivatiebrief en CV naar de Dienst HR te sturen: Josse Goffinlaan 180 - 1082 Brussel. christine.boghmans@valida.be • www.valida.be

alain_moerenhout@zieglergroup.com

Vereniging tussen de Cliniques Universitaires Saint-Luc en de Gemeente en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem en in partenariaat met de Kliniek Sint-Jan en het Universitair Ziekenhuis Brussel.

www.zieglergroup.com

“De bouwsector biedt creatieve jobs met veel afwisseling waarin je constant moet blijven evolueren... Gebeten?” - Sanchez

WORD AUTOCAD-TEKENAAR Als AutoCAD-tekenaar tekent u bouwkundige of technische plannen in 2D. Programma: u krijgt een intensieve opleiding in de tekenpakketten AutoCAD 2D en SketchUp (3D). Na het theoretische gedeelte werkt u in groepsverband en onder begeleiding aan een project. U krijgt ook sollicitatietraining en stagebegeleiding. Uw profiel: U bent werkzoekend. U kunt rekenen op een grondige technische kennis en/of ervaring in het domein van de bouw, mechanica of een aanverwante richting. U voelt zich in staat om te werken met een computer. U hebt enige teken- en/of ontwerpervaring en u wilt aan de slag in een teken- of studiebureau, de bouw- of een aanverwante sector, maar mist hiervoor de praktische kennis van AutoCAD. Praktische informatie: Deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Brussel start op 27 mei 2011 en eindigt op 24 september 2011 (incl. bedrijfsstage van 4 weken). Interesse? Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar Cevora vzw, t.a.v. Marijke Van Cauteren, Aalstsesteenweg 185, 9506 Idegem, of contacteer ons via 078 055 084 (zonaal tarief) of contactcenter@cevora.be. U wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvende infosessie. Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding.

D O E Z OA L S D U I Z E N D E N M E N S E N D I E E E N J O B H E B B E N G E VO N D E N DA N K Z I J : JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

www.jobber.be Cevora vzw wil gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Euroccor Ltd. - www.euroccor.com is een serviceorganisatie met Belgisch management gevestigd op twee locaties in Bulgarije: Sofia en Veliko Tarnovo. Voor onze West-Europese klanten worden vanuit Bulgarije tal van acties uitgevoerd.Telefonische contacten, zowel inkomend als uitgaand, email- and postbehandeling zijn maar een greep uit onze diensten. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij dringend op zoek naar

COMMERCIELE TALENTEN !

Ben je gedreven en geboeid door het buitenland, dan is dit de job voor jou! Voor één van onze klanten, gespecialiseerd in openbare aanbestedingen zijn we op zoek naar enthousiaste outbound B2B medewerkers. Als B2B medewerker kan je als de beste de behoefte van jouw potentiele klant bepalen en hier gevat op inspelen. Kortom, met jouw verkoopstalent, overtuigingskracht, taalvaardigheid en inlevingsvermogen slaag je er in om resultaatgericht te werken. Targets zie jij als een uitdaging die je een extra bonus kunnen opleveren! Je kan vlot werken met MS Office. Als Nederlandse of Belgische contact center medewerker word je van bij jouw aankomst in Bulgarije begeleid door onze expatafdeling. Wij verzorgen jouw onthaal aan de luchthaven, helpen je bij het vinden van een geschikte woning (de eerste 2 dagen wordt een hotel accomodatie aangeboden) en regelen voor jou alle locale administratie. Bovendien sta je er ook niet alleen voor: een veertigtal collega’s zijn je reeds voorgegaan en werken reeds in ons bedrijf. Bulgarije behoort tot de Europese Unie, je hoeft dus geen visum of internationale reispas te hebben. In een jonge, dynamische en resultaatgerichte bedrijfscultuur werk je mee aan de uitbreiding van onze projecten. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij ons hand in hand. Jouw loonpakket bestaat uit een aantrekkelijk bruto salaris (belangrijk om weten is dat Bulgarije slechts een inkomensbelasting heeft van 10% en je dus een hoog netto bedrag overhoudt) aangevuld met een bonussysteem. Bovendien betaalt ons bedrijf jouw heenreis naar Sofia en word je ter plaatse getraind en gecoacht door West-Europese contact center experten. In functie van jouw competenties behoort een doorgroei zeker tot de mogelijkheden. Deze vacature spreekt u aan? Aarzel niet en stuur jouw CV naar redhuan.haltout@euroccor.com U wenst aanvullende informatie? Aarzel niet en neem contact op met mij via redhuan.haltout@euroccor.com RR10197101 DvE

2 ACCOUNTMANAGERS (1 regio West- en Oost-Vlaanderen en 1 regio Brussel-Wallonië)

Jouw Taak : je staat in voor de prospectie en de opvolging van de bestaande klanten

1 INSTALLATEUR / SERVICE MONTEUR Jouw taak :

Jouw profiel : technische opleiding en Jouw profiel : je hebt een sterke persoonlijkheid en handelt resultaatgericht

Ons aanbod :

Interesse ?

Ons aanbod :


056_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:46:40

56

VACATURE 9 APRIL 2011

Wie wint de VLERICK AWARD 2011? Eeuwffeestllaan 20, B-1020 Brussell

De Vlerick Award wordt uitgereikt aan een business leader die zijn bedrijf, met duurzame resultaten, naar de internationale top loodste in zijn sector.

Breng nu uw stem uit op www.vlerickalumni.com

Luc Bertrand

Ackermans & van Haaren

Luc De Bruyckere

WITH THE SUPPORT OF GOLD PARTNERS

Ter Beke

Bert De Graeve Bekaert

EVENT PARTNERS

Laurent Minguet Serial Entrepreneur


057_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 20:45:28

VACATURE 9 APRIL 2011

IETS VOOR JOU? Voor haar lezers en surfers is Vacature een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures. Vacature zoekt constant naar de beste weg om kandidaten en bedrijven met elkaar in contact te brengen met het oog op rekrutering en persoonlijke ontwikkeling. Via haar vier pijlers (Magazines, Online, Events en Databanken) speelt Vacature steeds opnieuw in op de behoeften van de nieuwe m/v met talent. En biedt Vacature een multimediaal platform aan dat past bij haar succesvol leadership. In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een M/V:

ACCOUNT MANAGER

Brabant en Brussel

Je habitat: media en communicatie. Na een intensieve opleiding “on the job”

op zoek naar resultaten, voor jezelf én voor de groep. Je beschikt over

ga je doelgericht nieuwe klanten prospecteren en onderhoud je de bestaande

de gave om mensen te overtuigen en je onderhandelt als de beste.

klanten-relaties. Als account manager vervul je een belangrijke rol bij onze

Met je doorzettingsvermogen zorg je ervoor dat je advies tot effectieve

doelgroep van HR managers, rekruteringsverantwoordelijken en consultants. Je

verkoop leidt.

werkt geschikte oplossingen uit voor onze klanten, waarbij je onze producten en services optimaal inzet. Je wordt voor hen een partner met wiens advies men

Een echte onderneming

rekening houdt. Graag luisteren we ook naar je ideeën rond nieuwe producten

Je komt werken in een bedrijf met een ingebakken cultuur van innoveren,

en marktonwikkeling.

ondernemen en klantgericht denken. Je geniet ruime verantwoordelijkheden en je hebt een reële impact op je doelmarkt. Je krijgt de kans om een carrière

Relationeel, doorzetter en resultaatgericht

uit te bouwen in een uitgesproken dynamisch en succesvol bedrijf, gevestigd

Je legt van nature gemakkelijk contacten, houdt van prospectie en werkt

in de stijlvolle kantoren van Tour & Taxis te Brussel. Je mag een markt-conform

bestaande klantenrelaties verder uit. Vanuit je ambitie ga je heel gedreven

salarispakket en bedrijfswagen verwachten.

Gepassioneerd? Stuur je cv met motivatiebrief naar sollicitaties@vacature.com. voor meer informatie naar Nancy Werbrouck (Sales Director) op het nummer 0479 87 00 44.

57


058_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:04:23

vacature & co

Talentum

Jobs én carrière-advies voor

Afgelopen woensdag ontmoetten 50 toonaangevende Belgische ondernemingen en 6.500 m/v met talent elkaar op Talentum. Het grootste nationale carrière-event was ondertussen aan haar negende editie toe.

Vacature polste naar de ervaringen van enkele rekruteerders: Harry Mommens - DEME

Vacature bewees eens te meer dat Talentum niet alleen de grootste nationale rekruteringsbeurs is, maar ook dé place-to-be voor de actieve carrièremanager. Op de Consulting Corners gaven experts de bezoekers concrete tips en advies om hun talent nog verder te onwikkelen. Bij de consultants van DIP konden kandidaten hun cv onder de loep laten nemen.

“Baggeren is de hoofdactiviteit van DEME, maar de groep is zeer gediversifieerd in allerlei milieu- en waterbouwkundige werken. Voor die verschillende activiteiten zijn wij in hoofdzaak op zoek naar ingenieurs met uiteenlopende specialisaties die wereldwijd aan de slag willen. Talentum is een nieuwe én verrassende ervaring voor ons. We hebben vandaag met heel wat relevante kandidaten gesproken. Wat mij vooral heeft verrast, is de grote bereidheid tot reizen bij een flink deel van hen.”

Ute Engelen – DIP “Sollicitanten hebben meer begeleiding nodig dan we denken bij het samenstellen van een helder cv. Er zijn heel veel tips voorhanden, maar mensen willen ook een persoonlijke toets geven aan hun cv. En dat is niet evident. Bovendien moet het cv beknopt en helder van structuur zijn. Zeker op dat vlak is er nog werk aan de winkel.”

Sophie Claeys - RANDSTAD “Talentum is voor Randstad vanzelfsprekend de ideale plaats om heel veel kandidaten kennis te laten maken met ons jobaanbod. Maar de beurs biedt ons daarenboven de mogelijkheid om de diverse activiteiten van onze organisatie in de kijker te zetten. Randstad is immers veel meer dan interim alleen. Een aangename verrassing is de goede vertegenwoordiging van technische profielen. Bovendien hebben we al mooie cv’s ontvangen van mensen die bij Randstad zelf aan de slag willen.”


059_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:42:17

59

Foto MICHEL WIEGANDt

m/v met talent Evy Verheire - VOLVO GROUP BELGIUM nV “De Talentum-bezoeker is een professional met ervaring die weet wat hij wil en bijgevolg gericht op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Bovendien is het publiek heel divers: it’ers, ingenieurs en technici, logistieke profielen… precies wat wij zoeken! Voor ons contactcenter zoeken wij bijvoorbeeld medewerkers met een actieve kennis van meerdere talen. Zelfs van deze heel specifieke profielen hebben wij er vandaag enkele ontmoet.”

Bernard Ghaye - ATOS ORIGIn Atos Origin en Atos Consulting werven voornamelijk ICT en Business Consultants aan. Voor deze profielen is de War for Talent zeker van toepassing, maar van beide groepen hebben wij sterke kandidaten over de vloer gehad. Deze nodigen we vanaf donderdag 7 april uit voor een tweede gesprek. Eén van de medewerkers die op de beursstand de kandidaten te woord stond, werd trouwens via een eerdere Talentum-editie aangeworven.”


060_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 23:04:52

60

VACATURE 09 APRIL 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ADMINISTRATIEF-FACILITAIR DIRECTEUR ALGEMEEN DIRECTEUR COMMERCIEEL DIRECTEUR GENERAL MANAGER LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS OCMW SECRETARIS OPERATION MANAGER U.S.A. PEDAGOGISCH DIRECTEUR STADSSECRETARIS

PC ST-JAN DE DEO/SLEIDINGE BLOSO SIOEN CHEMICALS KAPAZA! COLRUYT GROUP OCMW BUGGENHOUT PIDY DE PELGRIM STAD AALST

JOBPUNT VLAANDEREN AGO INTERNATIONAL MERCURI URVAL A&S SOLUTIONS AGO INTERNATIONAL THE PROFILE GROUP

TECHNIEK & PRODUCTIE 53 24 31 61 50 49 29 63 48

ARCHITECT - PROJECTLEIDER BOUW BELEIDSONDERSTEUNER LUCHTHAVENBELEID CSA DESIGNER ENGINEER CONTRACTORS MANAGEMENT ENGINEERS GETALENTEERDE MASTERS INDUSTRIEEL INGENIEUR LUCHTVAART INGENIEUR BOUWAKOESTIEK INGENIEUR BOUWKUNDE INGENIEUR SCHADE-EXPERT INGENIEURS PRODUCTIE EN ONDERHOUD MANAGER RUIMTE & OMGEVING PIPING DESIGNER PLANT RELIABILITY ENGINEER PROCESS AND PLANT SAFETY ENGINEER

COMMUNICATIEVE TECHNOLOGIELOVERS GETALENTEERDE MASTERS INSTALLATEUR/SERVICE MONTEUR KWALITEITSCONTROLEUR MEDEWERKER PROCESSEN EN KWALITEIT OPERATIONAL PRODUCTION EXPERT PRODUCTIE EN TECHNISCHE MEDEWERKERS PRODUCTIE MEDEWERKER

INGENIEURS AFDELINGSHOOFD BOUW

BOUWTECHNISCH TEKENAARS

PRODUCTIELEIDER - AFDELINGSHOOFD PROJECTTECHNICUS BOUWKUNDIG ONDERH TEAMCOACHES

STAD GENT WOONHAVEN ANTWERPEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BAYER ANTWERPEN BAYER ANTWERPEN COLRUYT GROUP PFIZER SELOR BUREAU DE FONSECA WOONHAVEN ANTWERPEN DPS VOLVO GROUP BELGIUM GEMEENTE OUD-TURNHOUT BAYER ANTWERPEN BAYER ANTWERPEN BAYER ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN CPM

24 28

JOBPUNT VLAANDEREN

35 35 35 50 42 66 46 28 46 36 61 35 35 35

CPM

TEAMVERANTWOORDELIJKE AFWERKING OFFSET TECHNICAL TRAINER & EXPERT TECHNICUS DNV INDUSTRIE

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN TELENET PFIZER IT MOBILE BELGIUM REWOTEC COLRUYTGROUP BAYER ANTWERPEN COLRUYT GROUP SPE-LUMINUS RECTICEL K.U. LEUVEN VOLVO GROUP BELGIUM COLRUYTGROUP TEMPO-TEAM BERTHOLD TECHNOLOGIES

JOBPUNT VLAANDEREN

SYMETA

SYMETA

35 28 42 55 50 53 35 50 37 37 27 36 53 42 46

WETENSCHAP NEDERLANDSTALIG PSYCHOLOOG TECHNICUS

AXIOS UNIVERSITEIT GENT

HUDSON BELGIUM

46 25

REDACTIE & COMMUNICATIE DIENSTCHEF MAILING HUMAN INTERFACE DESIGNER MARKETING EN COMMUNICATIE MEDEWERKERS PORTFOLIOMANAGER

COLRUYTGROUP HUMAN INTERFACE GROUP COLRUYT GROUP COLRUYTGROUP

SYMETA A PRIORI SYMETA

53 44 50 53

HR MANAGEMENT ARBEIDSPSYCHOLOOG COMMERCIELE KANTOORVERANTWOORDELIJKE CONSULTANT RECRUITMENT & SELECTION DIRECTEUR HRM DOSSIERBEHEERDER PERSONEEL

PROCESS ENGINEER PRODUCTION & TRAINING ENGINEER PRODUCTION ENGINEER PROJECT ENGINEER PROJECT IMPROVEMENT PROJECTLEIDER PROJECTMANAGER STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT TECHNICAL SUPPORT ENGINEER WERKVOORBEREIDER

BAYER ANTWERPEN TEMPO-TEAM DOW TEMPO-TEAM HYE INTRION DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN HILTI HYE

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

35 42 34 42 50 41 JOBPUNT VLAANDEREN

35 31 50

DYNAMISCHE UITZENDCONSULENTEN HR ADVISEUR TRAINING & OPLEIDING HR CONSULTANT HR CONSULTANT HR CONSULTANTS HR MEDEWEKERS HR OFFICER HR OFFICER / HR BUSINESS PARTNER HR-SPECIALIST INTERNE CONSULTANT HRM - SELECTIEADV

STAD GENT VIO INTERIM RANDSTAD AZ DAMIAAN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN VIO INTERIM T-GROEP TEMPO-TEAM T BRUSSELS HR SERVICES T-GROEP COLRUYT GROUP TEMPO-TEAM SOGETI BELGIUM TELENET DEPARTEMENT MOBILITEIT EN

JOBPUNT VLAANDEREN

26 48 53 29

JOBPUNT VLAANDEREN

35 44 45 42 44 45 50 42 34 28

ASCENTO

ASCENTO


061_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 21:03:46

VACATURE 9 APRIL 2011

61

General Manager

Een gedreven entrepreneur in de e-business Jouw resultaatgerichte ondernemersspirit geeft de doorslag Je bent binnen het Kapaza! team verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van de strategie. Je bouwt de branding van Kapaza! verder uit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Naast jouw verantwoordelijkheid voor de financiële gezondheid en rendabiliteit enerzijds en het commerciële beleid van Kapaza anderzijds, ligt jouw focus vooral op het productmanagement en op jouw jong team met veel potentieel. Binnen jouw markt hou je voeling met trends en je bewaakt de ontwikkeling van het e-platform. Je tilt zowel het product als het team van een 15-tal hoogopgeleide medewerkers door jouw aanpak naar een hoger niveau. Je rapporteert aan de General Manager Southern Europe van de Schibsted Group. Sterke ambitieuze peoplemanager, gebeten door trends in de e-business Je beschikt over een master opleiding met aantoonbare interesse voor marketing. Bij voorkeur kan je terugkijken op een succesvolle

managementervaring in de e-business (B2C en/of B2B) of online marketing. Je hebt affiniteit met ICT. Je bezit een sterke persoonlijkheid met niet alleen een creatieve mindset maar vooral met een resultaatsgedreven focus en oog voor detail. Je bent zeer oplossingsgericht en durft begane paden te verlaten. Langetermijnstrategieën uitzetten en de concrete uitwerking ervan gaan voor jou hand in hand. Uitstekende kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en het Engels. Grote uitdaging binnen een grote Europese online media groep Je krijgt de kans om je naam te verbinden aan de uitstraling van een groeiende naam in de mediawereld. Je hebt de ambitie om deze nieuwe functie op lange termijn waar te maken en een voortrekkersrol te spelen in deze markt, en dit in een jong en enthousiast team. Kapaza! kent een directe, no nonsense bedrijfscultuur. Je komt terecht in een bedrijf met een budget waar je kan ondernemen en met eigen ideeën de richting mee kan bepalen.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 34.9015-001 - tel. +32 (0)11 28 78 28 - muh.be@mercuriurval.com

Connecting people with your strategy “Leer eerst de kneepjes van het vak en je komt snel aan de bak” - Sanchez WORD ASSISTENT-WERFLEIDER JUNIOR regio Vlaams-Brabant Dan is deze kosteloze opleiding iets voor jou! Met een rugzak boordevol kennis en praktijkervaring stomen we je in enkele maanden klaar om aan de slag te gaan

Deze kosteloze voltijdse dagopleiding start op 10 mei 2011 in Leuven bedrijfsstage Interesse?

www.jobber.be www.vdab.be

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

Oud-Turnhout is een jonge, levenslustige en sprankelende gemeente met ongeveer 12.900 inwoners. Naast de historische gebouwen en het bos- en natuurgebied, is Oud-Turnhout echter ook een moderne gemeente met een recente cultuur- en sportinfrastructuur, een uitgebreid toeristisch aanbod, een goed uitgebouwd wegennet en een relatief jonge woningeninfrastructuur. Momenteel is er bij het gemeentebestuur van Oud-Turnhout een vacature met een werfreserve van twee jaar voor een (m/v):

Manager Ruimte & Omgeving in vast verband (A1a-A3a) Het departement Ruimte & Omgeving bestaat uit de domeinen “Duurzaamheid”, “Milieu”, “Mobiliteit en Veiligheid” en “Ruimtelijke Ordening”. De manager geeft leiding aan de domeinverantwoordelijken binnen het departement. Hij/zij maakt deel uit van het managementteam en is de schakel tussen het bestuur en de beleidsdomeinen van het departement. AANWERVINGSVOORWAARDEN

Kandidaturen voor deze vacature, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het diploma, dienen aangetekend te worden verzonden aan het College van ma zijn te bekomen bij de personeelsdienst t.a.v. Annemie oud-turnhout.be

VG. 368/B - lid van

Diegem Kapaza.be is een trendsetter in de e-commerce, nl. de online verkoop van zowel tweedehands- als nieuwe goederen en diensten. Kapaza.be maakt deel uit van de Noorse multinational Schibsted, een van de grootste mediabedrijven in Europa met activiteiten in de krantenwereld, TV en het internet. Kapaza.be fungeert steeds meer als advertentiemedium voor nationale en lokale adverteerders. De ambitie is uit te groeien tot een top 3 site in de Belgische internetmarkt en vandaag heeft de site ca. 200.000 unieke bezoekers en 5 miljoen pageviews per dag. Om deze groei verder te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een (m/v)


062_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:47:57

62

VACATURE 09 APRIL 2011

SENIOR CONSULTANT RECRUITMENT & SELECT TECHNISCHE E-HRANALYST, FOD PERSONEEL UITZENDCONSULENT TIELT/ROESELARE UITZENDCONSULENTEN

OPENBARE WERKEN RANDSTAD SELOR VIND T-GROEP

JOBPUNT VLAANDEREN

VIND ASCENTO

35 53 66 49 45

QUALITY CONSULTANTS SAFETY CONSULTANT SAP CONSULTANTS SAP CONSULTANTS SECURITY CONSULTANTS TECHNICAL CONSULTANTS TESTING CONSULTANTS THALER CONSULTANTS

JURIST MEDEWERKER JURIDISCHE ZAKEN

ACCOUNT MANAGER ACCOUNTANT ACTUARY PRODUCT MANAGER PROTECTING BACHELORS, FOD FINANCIEN BEHEERDER CORPORATE PROPERTY BEHEERDER EMISSIE BUSINESS BOAR BEHEERDER RECHTSBIJSTAND, LEVENSVERZ. BOEKHOUDER BUSINESS ANALYST CREDIT COLLECTOR ENERGY TRADER FINANCIELE EXPERTEN FINANCIELE MEDEWERKER FINANCIELE MEDEWERKERS FISCALIST INSURANCE ACCOUNTANT INSURANCE OFFICER EMPLOYEE BENEFITS INTERNE AUDITOR MEDEWERKER BOEKHOUDING EN PERSONEEL ONTVANGER/FINANCIEEL BEHEERDER PERSOONLIJK ADVISEUR SCHADEBEHEERDER AUTO

EXPORT SALES MANAGER HOOFD VERKOOP BINNENDIENST

MARKETING ASSISTENT PROJECT COORDINATOR

CSC LOGICA AG INSURANCE LOGICA CSC LOGICA CSC LOGICA LOGICA

38 40 48 40 38 40 38 40 40

PROJECT RESPONSIBLE BULGARIA PROJECTMANAGER PURCHASER RETAILER SALES ACCOUNT BOUWKRANEN SALES ADVISOR SALES ADVISOR SALES EN MARKETING EXPERTEN SALES MANAGER SALES MANAGER DUITSLAND SALES MANAGER/FIELD COACH SALES REPRESENTATIVES VERTEGENWOORDIGER

COLRUYT GROUP AG INSURANCE WOONHAVEN ANTWERPEN

CPM

50 48 28

FINANCIテ起 ACCOUNT MANAGER

DIVISION MANAGER

KEY-ACCOUNTMANAGER RETAIL

JURISTIEK JURIDISCHE MEDEWERKERS

DELHAIZE-SUPERMARKTDIRECTEUR

JUNIOR-AANKOPER

CONSULTANCY BUSINESS CONSULTANTS

CUSTOMER CARE REPRESENTATIVES

TEMPO-TEAM SOGETI BELGIUM SOGETI BELGIUM AG INSURANCE SELOR AG INSURANCE AG INSURANCE AG INSURANCE STAD GENT TEMPO-TEAM HILTI SPE-LUMINUS TELENET SPE-LUMINUS COLRUYT GROUP AG INSURANCE AG INSURANCE AG INSURANCE K.U. LEUVEN DEFILHARMONIE STAD DIEST BNP PARIBAS FORTIS AG INSURANCE

JOBPUNT VLAANDEREN

RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

42 34 34 48 66 48 48 48 26 42 31 37 28 37 50 48 48 48 27 46 25 46 48

SALES & MARKETING

WINKELPERSONEEL WINKELVERKOPERS HILTI CENTER ZONEMANAGER SALES CARS

HILTI DELHAIZE OFFICETEAM SPANOGROUP HL COLRUYTGROUP SIOEN CHEMICALS TEMPO-TEAM TOM & CO REGIE NUMBER ONE REWOTEC SPE-LUMINUS SPE-LUMINUS VANBOMAT MANAGEMENT INFORMATION TOM & CO TELENET RECOR SIOEN CHEMICALS COLRUYTGROUP HILTI TEMPO-TEAM COLRUYT GROUP HILTI MITSUBISHI MOTORS

RHI HR FLUX VAN DER VELDE GROEP SYMETA AGO INTERNATIONAL

HR FLUX

VMC-SELECT AGO INTERNATIONAL SYMETA

31 43 25 51 63 53 31 42 43 52 50 37 37 26 51 43 28 51 31 53 31 42 50 31 46

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE GETALENTEERDE MASTERS HOOFD AANKOOP HOOFD DISPATCHING INTERNATIONAAL CLAIMS COORDINATOR LOGISTIEK MEDEWERKER LOGISTIEKE EN TRANSPORT MEDEWERKERS LOGISTIEKE MEDEWERKERS ORDERBEGELEIDER

PFIZER K.U. LEUVEN VAB DPS TEMPO-TEAM COLRUYT GROUP VOLVO GROUP BELGIUM COLRUYTGROUP

SYMETA

42 27 45 46 42 50 36 53

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIEVE MEDEWEKERS AUDIT ADMINISTRATION BUYING SUPPORT ASSISTENT CALL AGENT CALLTAKERS, FOD BINNENLANDSE ZAKEN COMMERCIEEL MEDEWERKER CONSULTING ASSISTANTS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER ENTHOUSIASTE KLANTENDIENSTMEDEWERKERS MANAGEMENT ASSISTENT MEDEWERKER CONTRACTADMINISTRATIE OFFICE MANAGER OFFICE MANAGER PARTTIME MEDEWERKER PROJECTBEHEER POLYVALENT OPERATIONEEL MEDEWERKER PROJECT MANAGER SUPPORT TALENT TALENTALENTEN

TEMPO-TEAM COLRUYT GROUP MANAGEMENT INFORMATION TOM & CO TEMPO-TEAM SELOR ZIEGLER T-GROEP TEMPO-TEAM EUROCCOR ERES SAPOLI K.U. LEUVEN T-GROEP TEMPO-TEAM RICHARD WOLF INTERPACK EUROPE AG INSURANCE MANAGEMENT INFORMATION VOLVO GROUP BELGIUM

ASCENTO

ASCENTO

42 50 51 43 42 66 55 45 42 52 46 27 45 42 63 46 48 51 36

ANDERE ASSISTENT-WERFLEIDER JR (JUNIOR) MARKETING MANAGER (JUNIOR) PROJECT MANAGER 2 ACCOUNTMANAGERS AANKOPERS ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER HET BELANG V. LIMBURG ACCOUNT MANAGER VERHUUR ACTIEMANAGER ADVISEURS AFDELINGSVERANTW. MARKETING & SALES BUSINESS DEVELOPER VERHUURAFDELING BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERS COMMERCIELE TALENTEN CONTACT CENTER AGENT

ACCENT ACCENTRIQUE IT MOBILE BELGIUM COLRUYT GROUP VACATURE CONCENTRA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ BREDENOORD VAN DER VELDE GROEP REWOTEC AG INSURANCE PROVINCIE LIMBURG VANBOMAT HR FLUX TWIN PROPERTIES AGO INTERNATIONAL CSC EUROCCOR TEMPO-TEAM

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

49 30 55 50 57 52 63 50 48 2 26 29 38 55 42

BEENHOUWERS CONTROLEUR - MILIEUTOEZICHT COORDINATOR CULTUREEL ERFGOED FUNCTIONAL ANALYST HOOFD UNIVERSIT,ARCHIEF EN KUNSTPATR HUMAN INTERFACE DESIGNER INTERNATIONALE MEDEWERKERS PENITENTIAIR BEWAKINGSASSISTENTEN PROJECT & PROGRAM MANAGERS PROPERTY MANAGER PROPOSAL MANAGER QUALITY AUDITOR TEAM LEADER WERFLEIDER YOUNG GRADUATES

CEVORA COLRUYT GROUP STAD GENT PROVINCIE LIMBURG CSC K.U. LEUVEN HUMAN INTERFACE GROUP COLRUYT GROUP SELOR CSC INTERVESTRETAIL CSC MANAGEMENT INFORMATION TEMPO-TEAM HYE LOGICA

JOBPUNT VLAANDEREN

A PRIORI

61 50 26 2 38 27 44 50 66 38 46 38 51 42 50 40


063_GPV2QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 21:09:24

VACATURE 9 APRIL 2011

63

Hoofd Verkoop Binnendienst gericht op organisatie- en procesverbetering BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.velde.be

Bredenoord te Apeldoorn (NL) is in Nederland al vele jaren de betrouwbare specialist in het leveren van stroom op maat. De organisatie produceert, verkoopt en verhuurt (nood)energievoorzieningen voor o.a. (wegen)bouw, industrie, installatietechniek en evenementen. De laatste jaren groeit men internationaal sterk. In België heeft Bredenoord een samenwerkingsverband met N.E.N.S. Power te Melsele, waardoor een uitgebreid verhuurpark en technische support direct beschikbaar zijn. Om de Belgische markt verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van:

Account Manager Verhuur pionier • diplomaat • gevoel voor techniek U wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van Bredenoord en N.E.N.S. Power in de verhuurmarkt in België. U brengt prospects in kaart en weet de juiste contacten te leggen. U wordt het gezicht van de samenwerking tussen Bredenoord en N.E.N.S., waarbij u gesteund wordt door enorme technische expertise. Middels een grote verhuurvloot kunt u aan iedere denkbare vraag voldoen. U bent specialist in technisch maatwerk en een deskundig gesprekspartner.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Herkent u zichzelf in dit profiel? • Commerciële ervaring, liefst met (verhuur van) kapitaalgoederen • Communicator: u brengt moeiteloos partijen bij elkaar • Gedreven pionier in de markt: neemt initiatief en denkt in kansen • A1 werk- en denkniveau, sterke technische affiniteit of opleiding • Naast Nederlands en Frans, spreekt u bij voorkeur ook Engels

Is dit de juiste volgende stap in uw carrière? Reageer dan via www.velde.be op deze uitdagende job met het referentienummer BDN114. Voor meer informatie kijk op www.bredenoord.com of www.nenspower.be. Ook kunt u contact opnemen met Peter Paardekooper, bereikbaar op telefoonnummer 03/369 11 61.

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.

Bayer is op zoek naar jou!

Wat bieden Bredenoord en N.E.N.S. Power? • Innovatieve organisaties met gedegen reputatie • Autonomie om uw commercieel beleid in de Belgische markt vorm te geven • Topproducten in een dynamische groeimarkt • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

2810: -0:809;87/0:?34; !2-8)">88:>0:960015=7/0 ;37<$78:-0:<=;37;<3<==< international languages and communication

;R@RHNMQQRP@@R *# ()+' /SEEDK

IS OP ZOEK NAAR (M/V), FREELANCE:

NATIVE SPEAKERS

TAALTRAINERS NEDERLANDS, ENGELS, DUITS

Voor BRUSSEL WATERLOO LUIK NAMEN U KRIJGT EEN OPLEIDING EN PERMANENTE PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING - AUTO GSM, PC NOODZAKELIJK - AANTREKKELIJKE EN STIPTE VERLONING

brussels@callinter.com www.callinter.com

Let us discover you.

WNDJR DDM,

$('%*/*,1&+ #,0(&2(30!L&T" >DPDHQR, CHOKNL@ T@M L@QRDP NE KHBDMRH@@R DM DDM ADUHIQ T@M ODC@FNFHQBGD ADJU@@LGDHC $0/),(-! X = CDMJR RNDJNLQRFDPHBGR DM FDDER BPD@RHDTD HLOSKQDM% X = J@M KDHCHMF FDTDM DM HM RD@L UDPJDM% X = ADMR BNLLSMHB@RHDE# EKDVHADK# QRPDQQADQRDMCHF DM 3.<$T@@PCHF% X = W@K HM NTDPKDF LDR CD @KFDLDDM CHPDBRDSP TDP@MRUNNPCDKHIJ WHIM TNNP GDR ODC@FNFHQBG ADKDHC T@M GDR GNFDP ADPNDOQNMCDPUHIQ TNNP TDPOKDDFJSMCD NO CD B@LOSQ :NNHDMADPF% "/.2%&2! 0JM .G7FH! 7B=;C;;D :?G;9I;JG 5?DI"2EG8;GIJH?DHI?IJJI! KNL 17I>EB?;A 3D:;GL?@H /; 4;B=G?C 5I7I?EDHHIG77I (! %')$ /J<<;B " 6;B#, $&+* +$&*$* =JM#9G7FH-HDEG:J<<;B#8; 59>G?<I;B?@A /,))(&(0'.'+ *'0 &1 122. #$ %-.() #!""

Regio Gent (Drongen)

Blader verder in deze vacature of kijk meteen op www.mybayerjob.be

Ontdek jobs in verzekeringen, recht,

www.aginsurance.be/discover

Richard Wolf NV, opgericht in 1977, is een handelsonderneming met 17 werknemers en is actief in de Belgische en Nederlandse markt van de endoscopie (medisch/industrieel) en de niersteenverbrijzeling.

Voor onze verdere uitbouw zoeken wij dringend:

1 Parttime (4/5) en 1 Parttime (3/5) medewerk(st)er Respectievelijk voor algemene klantendienst en projectbeheer.

Geïnteresseerd ? Consulteer de uitgebreide informatie m.b.t. deze openstaande vacatures op onze site www.richard-wolf.be. Alle correspondentie te richten aan dhr. L. Dhaenens, directeur.


064_GPV1QU_20110409_VMGHP_00.pdf; Apr 07, 2011 22:48:29

64

VACATURE 09 APRIL 2011

GEZONDHEID VERANTWOORD. OPNAME EN SOCIALE DIENST

COLOFON VALIDA ZIEKENHUIS

55

ICT & INTERNET .NET DEVELOPER APPLICATION & INFRASTRUCTURE ARCHITECT BEVEILIGINGSCOORDINATOR BUSINESS APPLICATION MANAGER BUSINESS/FUNCTIONAL ANALYSTS DATABASE ADMINISTRATOR ORACLE DRUPAL DEVELOPER EXPERT DESKTOP EN SOFTW MANAG EN VIRT. EXPERT PERSONEELSSYSTEEM-RAPPORTEERDER FUNCTIONAL ANALYSTS FUNCTIONEEL ANALIST ICT HELPDESK MEDEWERKER ICT SUPPORT ENGINEER ICT-ERS ICT-ERS INFORMATICI INFORMATIEBEHEER ADVISEUR ERP SYSTEEM IT ACADEMICI IT YOUNG PROFESSIONALS & EXPERTS IT-ERS JAVA & .NET DEVELOPERS JAVA CONSUTANTS JUNIOR EN SENIOR ICT ADVISEUR MICROSOFT CONSULTANTS ORACLE CONSULTANTS PRACTICE LEADERS PROCES EN SYSTEEM MEDEWERKERS PROCESANALIST SMART PRINTING

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ SMALS K.U. LEUVEN T-GROEP LOGICA LOGICA VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ K.U. LEUVEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN SMALS SPE-LUMINUS ZORGBEDRIJF ANTWERPEN T-GROEP KBC TELENET COLRUYT GROUP ZORGBEDRIJF ANTWERPEN VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ AG INSURANCE VOLVO GROUP BELGIUM SMALS LOGICA ZORGBEDRIJF ANTWERPEN LOGICA LOGICA CSC COLRUYT GROUP COLRUYTGROUP

ASCENTO

36 40 27 45 40 40 36 27

JOBPUNT VLAANDEREN

ASCENTO

SYMETA

35 40 37 34 45 39 28 50 34 36 48 36 40 40 34 40 40 38 50 53

Kijk vlug in deze Vacature! >>>

Ruimte voor méér PROGRAM MANAGERS PROJECTMANAGER CYBERCRIMINALITEIT QUALITY & COMPLIANCE CONSULTANTS SAP BUSINESS ANALYSTS SAS/BI CONSULTANTS SENIOR DEVELOPERS IN .NET AND JAVA SERVICE DESK PROFESSIONALS SERVICE LEVEL EXPERTS SHAREPOINT CONSULTANTS SR ANALIST-ONTWIKKELAARS SYSTEM & NETWORK ENGINEERS TEAMLEIDER SAP DOMEIN LOGISTIEK TECHNICUS - ICT TEST CONSULTANTS UNIX SYSTEM ENGINEERS UNIX-SYSTEEMINGENIEUR YOUNG PROFESSIONALS INFRASTRUCTURE YOUNG PROFESSIONALS TESTING SERVICES

LOGICA K.U. LEUVEN SOGETI BELGIUM K.U. LEUVEN SOGETI BELGIUM SOGETI BELGIUM SOGETI BELGIUM SMALS SOGETI BELGIUM K.U. LEUVEN SMALS K.U. LEUVEN UNIVERSITEIT GENT SOGETI BELGIUM SOGETI BELGIUM K.U. LEUVEN SOGETI BELGIUM SOGETI BELGIUM

HUDSON BELGIUM

40 27 34 27 34 34 34 40 34 27 40 27 25 34 34 27 34 34

ONDERWIJS & OPLEIDING AUTOCAD TEKENAAR NATIVE SPEAKERS/TAALTRAINERS

CEVORA CALL INTERNATIONAL

55 63

RESEARCH & DEVELOPMENT EXPERT HEALTH SERVICES RESEARCH GETALENTEERDE MASTERS

KCE PFIZER

SELOR

PARTTIME MEDEWERKER ALG. KLANTENDIENST

TEMPO-TEAM RICHARD WOLF

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke

31 42

Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel

42 63

Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

ONTHAAL & SECRETARIAAT DIRECTIESECRETARESSE

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte


003_GPV1QU_20110409_VMGCV_00.pdf; Apr 06, 2011 11:02:13

VIA VACATURE.

Frederik Das – Process & Product Development Engineer - Tiense Suikerraffinaderij Frederik Das vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


004_GPV1QU_20110409_VMGCV_00.pdf; Apr 06, 2011 11:32:20

aken Z e s land n e n n D Bi O F e atie nciën d s i a r n n o i a o F rs v FOD & Org e l e e k d e a r voo llt erson s P r • Ca D o hel de FO c ten ussel r a n o B e o t • v s st si n en Br y s l a a s R An king Vlaandere H a w e e r B ingen in sch i i art a n i a t h v t n t c h e h e •T nit inric Luc oer r u • Pe tentiaire e eni it en Verv ni g e n p i e d ieel Mobilite r voor t s D u • Ind oor de FO v

Geef je aan de overheid Aan de overheid realiseer je projecten met een impact op het leven van iedereen. Selor biedt jou het beste uitzicht op interessante overheidsjobs. Ontdek onze nieuwe

demotesten op www.selor.be.

Je kan er demo’s van selectietesten uitproberen die je vaardigheden, je persoonlijkheid of redeneervermogen testen, maar je kan er ook oefenen als je een taaltest wil afleggen.

Registreer je via Mijn Selor op www.selor.be en: • ontvang wekelijks alle jobs in je mailbox • geef je online-cv in en krijg jobs die bij jouw profiel passen • solliciteer meteen online.

Vacature 9 april 2011  
Vacature 9 april 2011  

Weekblad voor m/v met talent

Advertisement