Page 1

Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10

www.jobat.be

REKRUTEREN IN DE ZORG ‘Roemenen werden gedropt’ blz. 6

ANSEEL & DENYS Zelfde examen, lager gemiddelde blz. 3

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR H HEETT JJ

Wat verdient een starter? Adele (24), uitzendconsulente 2.050 euro

‘Onze salarissen staan open en bloot op intranet’

+

10.568 jobs op jobat.be

Jobs in Antwerpen & Limburg vanaf blz. 16


EDITO

‘Dat hij in de fout ging, is veel gezegd, maar men kan zich afvragen of de agent niet beter andere lectuur bij de hand zou hebben. Teksten over wetgeving die relevant zijn voor zijn beroep, bijvoorbeeld.’

50-PLUSMINUS Terwijl de regeringsonderhandelaars zich deze week bogen over de Brussel-nota, de financieringswet en de bevoegdheidsoverdrachten, luidde op een boogscheut van hun vergader tafel de noodklok over de sociaal-economische toekomst van het land. Boodschapper van dienst was K.U.Leuven professor Luc Sels die voor de zoveelste keer zijn presentatie gaf over de gevolgen van de vergrijzing en de ontgroening voor onze arbeidsmarkt. Als de onderhandelaars nog een reden zoeken om zich met naarstige spoed door hun agenda te werken zodat ook de sociaal-economische her vormingen kunnen besproken worden, vinden ze voldoende stof in de cijfers waarmee professor Sels de aanwezigen op het VBO-forum ‘Ervaring is ons kapitaal’ wees op de gigantische uitdagingen voor onze welvaar tstaat. Om in de sfeer van het VBO-congres te blijven: de werkzaamheidsgraad van onze 55 tot 64-jarigen blijft ondermaats. Vorig jaar was 37 procent van hen aan de In Noorwegen heeft slag. Bij ongewijzigd beleid zal dit tegen 2020 stijgen een werkloze tot 44 procent. Beter, maar 50-plusser 7,5 keer daarmee is de doelstelling van één vijftiger op de meer kans om binnen twee aan het werk nog het jaar een job te steeds niet bereikt. Een groot deel van het vinden dan in probleem ligt in de te kor te Vlaanderen loopbaan van de gemiddelde Belgische werknemer. Onze werkzaamheidsgraad voor vijftigers en zestigers mag internationaal tot de laatsten van de klas behoren, bijna nergens anders zijn er meer der tigers en jonge veertigers aan het werk dan in ons land. Hun werkzaamheidsgraad: 86 procent. U merkt: het verschil is enorm. Als de regeringsonderhandelaars het socio-economische luik halen, weten ze alvast wat ze moeten doen. Zich buigen over de eindeloopbaanmaatregelen en arbeidskansen creëren voor onze meest ervaren werknemers. Ter illustratie: in Noorwegen heeft een werkloze 50-plusser 7,5 keer meer kans om binnen het jaar een job te vinden dan in Vlaanderen. Slechts drie regio’s scoren slechter : Brussel, Wallonië en Slovakije. Volgens het VBO willen zeven op de tien werkgevers 50-plussers aanwerven. De vakbonden plaatsen daar tegenover dat slechts één op de twintig nieuwe aanwervingen een 50-plusser betreft. Een tegenstelling met vele verklaringen: de werkgevers doen niet wat ze zeggen, de vijftigers die zich aanbieden passen niet in het gezochte profiel enzovoor t. Punt is dat langer werken niet enkel een kwestie is van willen, mogen of mentaliteit. Willen we een hogere werkzaamheidsgraad, dan zal er langer gewerkt ‘moeten’ worden. En dat is net zo goed een kwestie van regelgeving.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

Reinout Claeys van de politieschool legt op Radio 1 uit dat er geen regels bestaan voor de manier waarop verdachten afgeschermd worden van de pers. Al vindt hij duidelijk niet dat de politieman die P-Magazine gebruikte om het gezicht van Ronald Janssen te bedekken, helemaal vrijuit gaat.

ARBEIDSVRAAG

Kan ik hetzelfde loon eisen als mijn collega, die hetzelfde werk doet?

seksuele geaardheid, het geloof, de taal, de gezondheidstoestand, de politieke overtuiging of fysieke eigenschappen van een werknemer. Dit discriminatieverbod geldt niet alleen voor de arbeidsvoorwaarden maar ook voor ontslagregelingen, de toegang tot werk en de werkgelegenheid. Het verbod is van toepassing voor alle werkgevers (zowel in de openbare als de private sector) en alle soor ten arbeidsovereenkomsten: deeltijdse werknemers, overeenkomsten van bepaalde duur, leerovereenkomsten ... Rekening houdend met dit alles, is het basisprincipe: een werknemer heeft recht op hetzelfde loon als een collega die hetzelfde werk doet. Dit moet evenwel onmiddellijk genuanceerd worden aangezien een werkgever een verschil in loon en dus behandeling van zijn werknemers kan maken voor zover hij dit om objectieve redenen kan rechtvaardigen. Concreet betekent dit dat als je collega bijvoorbeeld een hoger diploma heeft dan jij of meer relevante beroepservaring heeft, de werkgeNuance ver aan die collega een hoger loon mag toekenHet is wel verboden om aan twee werkne- nen aangezien het objectief kan verantwoord mers, die identiek hetzelfde werk uitvoeren, worden. een ander loon uit te betalen louter en alleen op basis van een verschil in geslacht. Zo is in IRIS TOLPE, België een gelijke behandeling tussen mannen MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, en vrouwen wettelijk gewaarborgd. Evenzeer INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX is het verboden een verschil in loon te verant- JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN woorden uitsluitend op basis van de leeftijd, de n België behoor t elke onderneming tot een activiteitensector, ook paritair comité genoemd, waar vaak een zogenaamd ‘functieclassificatiesysteem’ is uitgewerkt. Dit houdt in dat de meest voorkomende functies worden opgelijst en daarvoor minimumlonen en minimumbarema’s worden vastgelegd. Zo krijgen alle werknemers binnen dezelfde sector met een welbepaalde functie en hetzelfde ervaringsniveau hetzelfde loon. Een werkgever kan er steeds voor kiezen om een loon toe te kennen dat hoger ligt dan de vastgelegde minima, bijvoorbeeld omwille van specifieke vaardigheden en competenties die een werknemer heeft verworven en opgebouwd in het verleden, de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die een werknemer bij het uitvoeren van zijn functie aan de dag legt enzovoort. Dit kan er toe leiden dat, ook al oefen jij hetzelfde werk uit als je collega, jouw loon toch niet hetzelfde is.

I


02 03

Bekentenissen van een ombudsman

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Omdat universiteiten gefinancierd worden op basis van geslaagde studenten, is er een impliciete druk om de lat niet te hoog te leggen’

In een peiling beweren negen op de tien professoren dat hun werklast verzwaard is. Zeven op de tien vinden dat het niveau van de studenten gedaald is. Het aantal studenten in het hoger onderwijs is fel toegenomen. In combinatie met de flexibilisering van de opleidingen dreigt het hoger onderwijs vast te lopen in onderbemanning en administratieve overlast. De laatste jaren fungeerde ik als ombudsman voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Gent. Een ombudsman is zowel aanspreekpunt als fixer voor problemen van studenten. Hierdoor krijg je een vrij goed beeld van de belangrijkste pijnpunten. Is de werklast verzwaard? Zonder twijfel. Ik zit soms meewarig te grimlachen als ik ’s avonds laat een mail verzend naar collega’s en telkens binnen de vijf minuten een antwoord krijg. Academici proberen op verschillende fronten excellentie na te streven (onderzoek, onderwijs, dienstverlening). Een normaal gezinsleven schiet daar soms bij in. De doorgedreven flexibilisering is de druppel die de emmer doet overlopen. De meeste collega’s haken af bij de voor tdurende veranderingen. Stu-

denten worden dan van het kastje naar de muur gezonden en eindigen bij de ombudsman die het vaak ook niet meer weet. Zelfde examens, lagere gemiddeldes Is het niveau van het onderwijs gedaald? Er zijn meer zwakke studenten. De studentengroei is vooral onderaan gebeurd. Een aantal collega’s gaven onlangs exact hetzelfde examen als enkele jaren geleden en stelden vast dat de gemiddeldes nu aanzienlijk lager liggen. Dit betekent niet automatisch dat het niveau van het onderwijs daalt. Omdat universiteiten echter gefinancierd worden op basis van geslaagde studenten, is er een impliciete druk om de lat niet te hoog te leggen. Heeft de flexibilisering zijn doel bereikt? Ik word tot bij de slager aangeklampt door studenten die geen idee hebben hoe ze hun programma moeten samenstellen. Door laatstejaars die nog steeds niet geslaagd zijn voor een vak uit het eerste jaar. Door studenten waarvoor een tweede zit nu eigenlijk een eerste zit is omdat ze ‘ook

nog een privéleven hebben’. Door ouders die kwaad vragen of ik wel weet hoeveel ze betaald hebben en die zeggen dat ze hun kind nu toch niet langer kunnen tegenhouden. De maatgerichte aanpak heeft het klant-denken versterkt. Er zijn enkel rechten, geen plichten. Wat nu? Het heeft geen zin te verlangen naar vroeger. Elk onderwijssysteem moet zich aanpassen aan veranderingen in de maatschappij. Een oriënteringsproef, eventueel gestandaardiseerd na de middelbare studies, zou helpen om het niveau op peil te houden. Daarnaast dient het beleid consequent te zijn. Indien men onderwijs op maat wil, moet men de nodige middelen voorzien. Zoniet krijgt men een daling in kwaliteit, gefrustreerde studenten, uitgebluste professoren en een ombudsman die er nu even de brui aan geeft. Adieu!

Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR.

BANDWERK


Starter verdient 2.177 euro

Gemiddeld 2.177 euro bruto. Zoveel verdienen de respondenten van de Jobat Salary Survey – een loonenquête bij 50.000 werkende Belgen – met maximaal één jaar werkervaring.

Tekst: Maud Oeyen / Foto: Bart Dewaele

W

il je als pas afgestudeerde meteen goed je boterham verdienen, dan ga je het best aan de slag in de farmasector. Ook het onderwijs, de chemie en de overheid leggen hun nieuwkomers financieel in de watten (zie tabel). Star ters met ambitie in de reclame, de toerismesector of de horeca, springen de eerste jaren maar beter zuinig om met hun zuurverdiende centen. ‘Bedrijven werken niet altijd met vaste barema’s, maar ze hebben wel een goed idee van wat ze willen betalen voor een pas afgestudeerde zonder ervaring’, bevestigt Yves Van de Steen, account director Aon Hewitt, dat bedrijven onder andere adviseer t over employee benefits. ‘Dat bedrag hangt af van het diploma, de functie en het niveau van de star ter. Een actuaris of burgerlijk ingenieur krijgt meer dan een administratief bediende.’ Ook de regio waar je werkt en de grootte van het bedrijf spelen een rol; factoren waarop je als sollicitant weinig invloed hebt. Is het dan zinloos om te onderhandelen over je loon met je eerste werkgever? Neen. ‘Er zit meestal wat speling op die bedragen. Als een bedrijf een functie niet ingevuld krijgt, kan het moeilijk zeggen: ‘We betalen 2.500 euro en geen cent meer’.

der uitgesproken zijn. Bij 13,4 procent van de bevraagde werknemers in de Jobat Salary Survey ging de laatste loonsverhoging hand in hand met een promotie. ‘In bedrijven met veel werknemers ligt het min of meer vast welk salarispakket verbonden is aan welke functie. Bij een promotie weet je dus waar je je aan mag verwachten. Kleine ondernemingen beslissen gemakkelijker à la tête du client’, besluit Van de Steen.

Volgende week: Hoe tevreden ben jij over je loon?

Gemiddeld brutomaandloon van werknemers met max.1 jaar ervaring

farmaceutica

€2.696

onderwijs

€2.614

chemie en petrochemie

€2.598

Opslag na een jaar

overheid

€2.433

metaalverwerkende nijverheid

€2.388

De meeste star ters mogen volgens Van de Steen opslag verwachten na een jaar. ‘De werkgever berekent die verhoging op basis van de performantie van de medewerker. Aan het begin van de carrière, als de leercurve snel stijgt, is de kans groter dat ook het loon die beweging volgt. Na een aantal jaar in dezelfde functie zullen de loonsverhogingen min-

internationale instellingen en gouvernementele org.

€2.309

gezondheidszorg

€2.298

transport en logistiek

€2.278

Loonverschil tussen starters en ervaren werknemers

+69%

€3.563

€3.686 €3.706 €3.747

€3.303 €2.884

>30jaar

25-30jaar

20-25jaar

16-20jaar

11-15jaar

5-10jaar

4-5jaar

2-3jaar

<=1jaar

€2.215

€2.370

€2.583

bank, verzekeringen en finaciële dienstverlening

€2.272

energie en watervoorziening

€2.247

land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw

€2.240

productie voeding, drank- en rookwaren

€2.240

sociaal-culturele sector

€2.191

bouw

€2.183

informatica

€2.154

consulting

€2.151

welzijnszorg, maatschappelijke dienstverlening

€2.084

media en entertainement

€2.057

hout- en grondstofverwerkende nijverheid

€2.043

professionele diensten

€1.991

telecommunicatie

€1.976

distributie, retail, wholesale en kleinhandel

€1.941

textiel, leder, schoen- en kledingnijverheid

€1.938

selectie, werving en rekrutering

€1.937

reclame en communicatie

€1.935

toerisme en vrijetijdsbesteding

€1.879

horeca, catering

€1.776

andere

€2.120

Bron: Jobat Salary Survey


04 05

2.050 euro als startende uitzendconsulente

open en bloot op intranet Bedrijven zijn karig met informatie over hun (start)salarissen. Onze redactie contacteerde twintig grote ondernemingen in uiteenlopende sectoren en kreeg bijna even vaak nul op het rekest. Hr-dienstverlener Randstad is de uitzondering die de regel bevestigt.

E Adele Karasier (24) ★ Beroep: uitzendconsulente ★ Startloon (bruto): 2.050 euro ★ Extra’s: maaltijd- en ecocheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, onkostenvergoeding, opleiding, dertiende maand

A

dele Karasier studeerde in juni af als bachelor in de toegepaste psychologie aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Vorige maand begon ze te werken als uitzendconsulente bij Randstad. Boeiend werk, vindt Karasier. ‘Er komt veel bij kijken. Ik moet ook commercieel werk doen: potentiële klanten contacteren en aantrekken. Na een maand heb ik helemaal nog niet het gevoel dat ik mijn job al onder de knie heb. Het is een hele uitdaging.’ Karasier verdient 2.050 euro bruto per maand. Daarbovenop ontvangt ze een pakket extralegale voordelen. ‘Ik zal niet zeggen dat ik helemaal niet op het salaris heb gelet toen ik op zoek was naar werk, maar ik hecht toch veel meer belang aan de doorgroeimogelijkheden’, zegt ze daarover. ‘Binnen Randstad zijn die er meer dan genoeg.’ De vele opleidingen vindt ze ook een voordeel. ‘Ik wil graag in de hrwereld blijven werken. Tijdens mijn studies koos ik voor de optie arbeidsen organisatiepsychologie. Mijn stage heb ik trouwens ook bij Randstad gedaan.’ Na haar studies kreeg Karasier de kans om in de haven van Antwerpen aan de slag te gaan als hr-medewerker, maar die job sloeg ze af. ‘Wellicht was mijn startloon er hoger geweest, maar ik schat mijn toekomstkansen hier beter in.’

en star tende uitzendconsulent(e) verdient bij Randstad 2.050 euro bruto per maand. ‘Interne gelijkheid is ons devies’, verklaar t Luc Steensels, compensation en benefit manager bij de hr-dienstverlener. ‘We hebben 700 à 800 uitzendconsulenten in dienst. Interne concurrentie en afgunst kunnen we missen als kiespijn.’ Daarom koos Randstad voor een open en transparant systeem met vaste barema’s, te bekijken op het intranet. Het startsalaris is voor alle uitzendconsulenten hetzelfde. ‘2.050 euro is een mooi startsalaris binnen de sector van interim en rekrutering. Onze extralegale voordelen scoren ook heel goed’, ver telt Steensels. ‘Bovendien bieden we als beursgenoteerd bedrijf de mogelijkheid aan onze medewerkers om in functie van hun salaris te investeren in aandelen van Randstad. Dat is niet exclusief voorbehouden voor hoger kader of directieleden.’ Randstad beloont haar werknemers jaarlijks voor hun opgebouwde ervaring en competenties. Steensels: ‘De eerste jaren stijgt het loon relatief snel, daarna vlakt de curve af.’ Ondanks de vaste barema’s is er ruimte voor individuele variatie. ‘Binnen ieder barema kan je een bepaalde score toegewezen worden. Een A-plus, een A of een B. Die score kan een invloed hebben op je salaris’, legt Steensels uit. Goed onderhandelen Het carrièretraject bij Randstad bestaat uit vier levels. Een startende uitzendconsulente begint als skilled en kan doorgroeien tot professional, senior en in sommige gevallen zelfs manager. ‘Vanaf het derde level beschik je over een bedrijfswagen. Ook dat ligt vast, net als de rest van de salarispakketten’, benadrukt Steensels. Het vaste star tloon zorgt er wel voor dat sommige sollicitanten afhaken. ‘Wie goed onderhandelt, kan bij de concurrentie misschien aan een hoger loon star ten, maar vaak zal dat niet gebeuren’, denkt Steensels. ‘Voor veel jonge mensen is een job als uitzendconsulent een eerste werkervaring. Het is vooral belangrijk dat zij een realistisch beeld krijgen van het werk.’ Dat is nodig, want werken als uitzendconsulent is een harde job, klinkt het. ‘Een commerciële job ook, in een concurrentiële omgeving’, aldus Steensels. ‘Bovendien zit je met twee klantengroepen die er tegenovergestelde doelstellingen op nahouden. De ene wil zo goedkoop mogelijk personeel aanwerven dat zo hard mogelijk werkt, de andere wil bij wijze van spreken zo weinig mogelijk werken voor zoveel mogelijk geld.’


ONDERZOEK

Rekrutering buitenlandse verpleegkundigen kan beter

‘Onze Roemenen werden hier echt gedropt’ Het rekruteren van buitenlandse verpleegkundigen mag dan tijdelijk een geschikte oplossing zijn voor het personeelstekort in de zorgsector, in de praktijk gaat er met die rekrutering nog veel fout. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Verbetering is op komst.

Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Ivan Put

‘I

n Roemenië is één verpleegkundige verantwoordelijk voor veer tig tot vijftig patiënten, en werkt iedereen voltijds. Door de hoge werkdruk hebben we meer stress in ons thuisland dan in België. Het loon in Roemenië varieer t van 250 tot 400 euro per maand. Om onze maandelijkse kosten te kunnen betalen, hebben we in Roemenië meerdere jobs nodig dan een voltijdse job in de verpleegkunde.’ Deze anonieme getuigenis in een rappor t van de onderzoeksgroep Dizo (diversiteit in Zorg) van de bacheloropleiding Verpleegkunde aan de Ar tesis Hogeschool Antwerpen* legt de reden bloot waarom veel Roemeense verpleegkundigen ervoor kiezen om in het buitenland aan de slag te gaan. Eensgezind ver tellen de verpleegkundigen dat ze in België beter wonen, in een hogere functie werken en over meer materiaal beschikken dan in hun thuisland. Negen op de tien vinden de relatie met hun Belgische collega’s ‘goed’ en die met hun patiënten ‘oké’. De relatie met hun werkgever vinden acht op de tien bevraagde verpleegkundigen ‘zeer goed’. Aan lot overgelaten Tot daar het goede nieuws, want buitenlandse verpleegkundigen worden na hun aankomst in België niet zelden aan hun lot overgelaten. Taal vormt het grootste struikelblok. De lessen in het thuisland, onder andere via Skype, hebben niet altijd het gewenste resultaat. Nederlands is een moeilijke taal om te leren en dialecten zorgen voor veel verwarring. ‘Dat hadden we niet verwacht’, geeft een verpleegkundige toe. ‘We dachten dat we voldoende Nederlands kenden, maar nu merken we dat de taal toch voor problemen zorgt.’ Ook de huisvesting van buitenlandse verpleegkundigen in ons land laat soms te wensen over. De toege-

‘Ik wil hier blijven wonen’

Haar ouders heeft ze al maanden niet gezien. ‘Dit jaar heb ik nog geen verlof. Volgend jaar wel. Ik hoop dat ik met Kerstmis toch even naar Polen kan om mijn familie te zien.’ De vraag of ze heimwee heeft, laat Kusarek onbeantwoord. ‘Ik wil hier blijven wonen en werken’, klinkt het resoluut. Ook haar Poolse man werkt in België, als magazijnier. ‘We zijn

D

e Poolse Justyna Kusarek (26) woont sinds december

samen. We zijn blij.’

2010 in België. Na een stage van drie maanden kon

Over haar kennis van het Nederlands is de jonge verpleeg-

ze voltijds aan de slag in het woonzorgcentrum Onze Lieve

kundige minder tevreden, al weet ze zich aardig te redden.

Vrouw van Antwerpen.

Na haar aankomst in België kreeg ze een intensieve taalcur-

Opgewekt vertelt Kusarek over haar beslissing om Polen te

sus van drie maanden. Ook nu nog volgt ze lessen Neder-

verlaten. ‘Ik werkte al drie jaar als verpleegkundige in Polen,

lands.

maar daar verdiende ik niet genoeg. Het leek me spannend

‘Op het werk gaat het goed. Ik heb een goed contact met

om een ander land, een andere cultuur te leren kennen.

mijn collega’s en ik begrijp mijn patiënten. Ik ken hun pro-

België ligt ook niet zo ver van Polen: ik hoef maar duizend

blemen. Maar wanneer ik bijvoorbeeld iets moet regelen in

kilometer af te leggen.’

de bank, dan is het toch nog moeilijk. Je hebt daar een heel

Niet dat Justyna al in Polen is geraakt sinds ze hier verblijft.

andere woordenschat nodig.’


06 07

wezen woningen liggen te ver van de instelling, of blijken bij aankomst ongemeubeld. ‘Onze Roemeense verpleegkundigen werden hier echt gedropt’, vertelt een directielid van een zorginstelling. ‘Er was totaal geen begeleiding van het rekruteringsbureau.’ Dat er geen enkel rekruteringsbureau aan het onderzoek van Ria Van Aer t van de Ar tesis Hogeschool wilde meewerken, is veelzeggend. Enkel Bart Van den Eynde en Igor Van Assche toonden zich bereid om met de onderzoekers te praten. Zij richtten enkele maanden geleden het internationaal rekruteringsbureau Link2Care op, met als doel de rekrutering van buitenlandse verpleegkundigen te verbeteren. De afgelopen periode plaatste Link2Care meer dan veertig verpleegkundigen in verschillende Vlaamse zorginstellingen. ‘In Vlaanderen denken we misschien dat Roemenen en Polen in de rij staan om naar hier te komen, maar niets is minder waar. Ze zullen veel gemakkelijker kiezen voor Engeland of een ander land waar Engels wordt gesproken. In Vlaanderen moeten ze een volledig taaltraject doorworstelen’, ver telt Van Assche. ‘Al zijn er wel verpleegkundigen die dat ervoor over hebben.’ Geld is grootste motivatie Link2Care rekruteert vooral in Polen en Roemenië. In die landen hebben verpleegkundigen het juiste diploma en zijn ze vaak op zoek naar betere werkomstandigheden of een beter loon. ‘Ook buiten Europa zijn er mogelijkheden’, geeft Van Assche aan. ‘In India en op de Filipijnen zijn hele industrieën ontstaan die mensen klaarstomen om in Engeland of Europa te gaan werken. Voorlopig lijkt ons dat niet deontologisch correct. De voorwaarden om een arbeidsvergunning te krijgen voor mensen van buiten Europa zijn niet geschikt voor verpleegkundigen.’ Wél neemt Link2Care geregeld deel aan gespecialiseerde beurzen voor medische beroepen in Griekenland, Hongarije of Por tugal. Van de tweeduizend geïnteresseerden die gemiddeld op een grote buitenlandse jobbeurs voor medische beroepen verschijnen, komen er maar twintig of der tig in aanmerking om in België te werken. ‘Uiteindelijk blijven er nog twee of drie over die effectief het hele traject doorlopen’, zegt Van Assche. ‘Geld is voor hen de grootste motivatie. Sommigen verdienen als verpleegkundige in Belgie drie tot zelfs vier keer meer dan in hun thuisland.’

Om te vermijden dat de buitenlandse verpleegkundigen een tijdlang zonder loon zitten, zorgt Link2Care ervoor dat ze gedurende de eerste drie maanden hun taalopleiding kunnen combineren met werken. ‘We zorgen ook voor een kor te vooropleiding in het land van herkomst, zodat ze toch al wat voeling krijgen met onze taal.’ Conservatieve sector Link2Care laat vijf à tien mensen per maand instromen op onze arbeidsmarkt. Van Assche houdt de aantallen bewust laag. ‘Als je een goede voorbereiding wil en een degelijke taalopleiding, dan mogen de groepen niet te groot zijn.’ Aan al die voorbereiding en begeleiding hangt een prijskaar tje. Hoewel de vraag naar personeel in de zorgsector bijzonder groot is, zijn niet alle ziekenhuizen en woonzorgcentra klaar om de stap te zetten. ‘Het rekruteren van buitenlandse werknemers stopt niet bij de voorbereiding en de ondersteuning die wij als rekruteringsbureau bieden’, verklaar t Van Assche. ‘Een mens leer t op drie maanden geen Nederlands. Ook op de werkvloer moeten inspanningen gebeuren, door de hoofdverpleegkundige of door een peter of meter.’ ‘Ik bots nog vaak op het conservatieve karakter van de sector’, vult Bar t Van den Eynde aan. Hij pleit voor meer creatieve oplossingen voor het nijpende personeelstekor t. ‘De zorg zal in de toekomst meer moeten openstaan voor veranderingen. Ze heeft meer flexibiliteit nodig, moet beter luisteren naar de wensen van haar personeel en moet ook over de grens durven kijken. Dat gebeur t gelukkig steeds meer.’ Michael Van Buggenhout, promotor van het onderzoek, is niet a priori tegen het rekruteren van buitenlandse verpleegkundigen, maar het moet wel op de juiste manier gebeuren. Hij ziet een positieve evolutie. ‘De Roemeense verpleegkundigen die we bevroegen voor dit onderzoek kwamen een jaar tot anderhalf jaar geleden naar België. Onder tussen zijn de geesten aan het rijpen. Rekruteerders beginnen te beseffen dat buitenlandse werknemers meer inspanningen vragen. Directies hebben op hun beur t steeds beter door dat de begeleiding niet mag stoppen van zodra de werknemer aan de slag is.’

‘In Polen verdien je drie keer minder’

* ‘Verpleegkundigen van een andere afkomst in diverse settings: arbeidsmigratie. Het rekruteren van Roemeense verpleegkundigen’, door Ria Van Aert.

D ‘In Vlaanderen denken we misschien dat Roemenen en Polen in de rij staan om naar hier te komen, maar niets is minder waar’ Igor Van Assche, Link2Care

e 28-jarige Slawek Zedzanowski werkt al zeven jaar als verpleegkundige. Eerst deed hij dat in Polen, maar in augustus

2010 kwam hij naar ons land, via het rekruteringskantoor Link2Europe. ‘Mijn financiële situatie was niet zo goed in Polen. Het leven is er niet slecht, maar je verdient er toch twee à drie keer minder voor hetzelfde werk. En dat terwijl alles in de winkel bijna evenveel kost als hier.’ Zedzanowski huurt een appartement in de buurt van het SintVincentiusziekenhuis in Antwerpen, waar hij werkt op de afdeling nierdialyse. ‘Natuurlijk vormt de taal soms nog een probleem, maar de belangrijke dingen begrijp ik heel goed.’ Zijn eerste lessen Nederlands kreeg Slawek in Polen via Skype. Daarna volgde een intensieve cursus van drie maanden in België. Soms heeft hij last van heimwee. Dat zijn vrouw nog steeds in Polen verblijft, is daar wellicht niet vreemd aan. Ze kwam het afgelopen jaar twee keer op bezoek. ‘Ja, ik mis Polen wel. Maar ik weet nog niet of ik zou willen terugkeren. Financieel gaat het nu veel beter met ons.’


WERKBEELD

Septemberkermis Leuven Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Bart Dewaele

Na de zomervakantie streken de foorkramers weer neer in Leuven voor de jaarlijkse septemberkermis. Van 2 tot 21 september vond je smoutebollenkramen, lunaparken, paardenmolens en spectaculaire attracties op verschillende pleinen in de stad. Bij het begin van de kermisperiode kregen de foorkramers politie en brandweer over de vloer. Die controleerden of de 72 kramen voldeden aan alle reglementeringen. De dienst horeca van de politie en het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen zagen toe op de voedselhygiĂŤne in de eetstandjes. Na drie weken trekken de foorkramers weer naar andere kermissen in het land. Vanaf november begint de winterstop, die duurt tot februari. De meeste foorkramers wonen in een woonwagen, maar sommigen kopen daarnaast ook een huis. Omdat hun ouders een groot deel van het jaar rondreizen, gaan kermiskinderen meestal naar school in een internaat. (mo)

JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 ACTUA

Loopbaanbegeleiding geeft terug zin in werk

Loopbaandienstverleningscentrum Arabel voert elk jaar een studie naar de effecten van loopbaanbegeleiding op de arbeidsmarkt en op het vlak van welzijn. Die zijn positief. Het beleid kan beter. Tekst: Barbara Vandenbussche

D

e follow-up studie 2010 toont aan dat het grootste aantal mensen dat deelnam aan een loopbaanbegeleiding solliciteerde naar een functie in een andere organisatie (60,7%). 36,9 procent van hen vond een andere job. Iets minder dan de helft van de respondenten nam ook initiatief om te veranderen binnen hun eigen organisatie: via een andere functie of taken, loonsverhoging of op een andere manier. ‘Door de jaren heen zien we duidelijke trends in de resultaten. Het aantal respondenten dat daadwerkelijk een andere job vindt, is gestegen van een op de vijf in 2005 naar meer dan een op de drie (36,9%) nu’, ver telt Merel Ackx van Arabel. ‘Bovendien is het opvallend dat er nu dubbel zoveel mensen zelfstandige worden.’ Een op de vijf zette in 2010 dankzij loopbaanbegeleiding stappen naar zelfstandig ondernemen. 11,9 procent ging effectief aan de slag als zelfstandige. Tot slot werkte meer dan de helft (58,3%) van de respondenten aan hun competenties door vorming, training of opleiding te volgen. Met resultaat: acht op de tien vinden hun persoonlijke

‘Wat doe je met een rijke 45plusser die door zijn leeftijd tot een kansengroep behoort, terwijl een jonge alleenstaande met twee kinderen naast de boot valt?’ Merel Ackx, Arabel

effectiviteit op het werk veel beter. Loopbaanbegeleiding zet aan tot actie. Meer dan vroeger wordt er ook bewust omgegaan met welzijn, wellicht omdat thema’s als stress of burn-out meer bespreekbaar zijn geworden. Iets minder dan de helft van de deelnemers volgt een opleiding of cursus, één op de drie nam initiatief op lichamelijk vlak, door bijvoorbeeld te gaan spor ten of bewust ontspannen. 8,3 procent werd doorverwezen naar een andere hulpverlener, zoals een psycholoog, therapeut of geneesheer en 6 procent ging vrijwilligerswerk doen. Ruim een derde deed een andere, niet-gespecificeerde actie met betrekking tot zijn of haar welzijn.

ding maken we mensen ervan bewust dat dit bestaat. We merken dat dit een grote impact heeft op mensen, maar ook op de organisatie waarin ze werken en op de maatschappij, omdat gemotiveerde mensen minder snel uitvallen.’ Voor de loopbaanbegeleiding was 77,4 procent van de bevraagden erg ontevreden of ontevreden over hun werksituatie. Na de begeleiding was dat nog maar 9,6 procent. De tevredenheid nam omgekeerd evenredig toe. Uiteindelijk bleken ruim negen op de tien tevreden over de loopbaanbegeleiding die ze hadden gekregen.

Meer zelfvertrouwen, minder stress

Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en het Europees Sociaal Fonds. ‘De ondersteuning van dit project loopt volgend jaar zeker nog door’, ver telt Thomas Pollet, woordvoerder van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. ‘Intussen zijn we echter bezig met de uitwerking van een nieuwe loopbaanvisie, waar ook loopbaanbegeleiding deel van zal uitmaken, maar de gesprekken daarover zijn nog volop aan de gang.’ ‘Wij pleiten voor een bestendiging van de loopbaanbegeleiding, niet alleen voor mensen uit de kansengroepen, maar voor elke werkende Vlaming zoals bij decreet vastgelegd eind 2004’, stelt Merel Ackx. ‘Op dit moment zijn de kansengroepen sterk afgelijnd, maar wat doe je met een rijke 45-plusser die als manager werkt maar door zijn leeftijd tot een kansengroep behoort, terwijl een jonge alleenstaande bachelor met twee kinderen naast de boot valt? Kansengroepen maken slechts de helft van ons cliënteel uit, en we pleiten ervoor die brede focus te behouden.’

Uiteraard hebben deze inspanningen ook effecten op het welzijn, toch voor 86,9 procent van de ondervraagden. Zes op de tien spreken over persoonlijke groei, vier op de tien hebben meer zelfver trouwen en een even groot aantal heeft minder stress. Ook minder piekeren, een positieve kijk op het leven of meer harmonie tussen werk en privé blijken bij één op de drie mensen een gunstig effect. Tot slot worden ook beter slapen, betere sociale contacten en meer lichamelijk welbevinden genoemd. ‘Meer mensen proberen stil te staan bij zichzelf en volgen coaching; geen training volgens vaste trajecten maar een begeleiding waarbij ze zich veilig genoeg voelen om hun eigen weg en oplossing uit te werken’, legt Merel Ackx uit. ‘Dat vergroot ook hun zelfsturing. De overheid spreekt in dit verband over loopbaancompetenties: zelf je loopbaan in handen nemen, zelfkennis opbouwen en toetsen, keuzes maken enzovoor t. Via loopbaanbegelei-

Nieuwe loopbaanvisie


BEROEPSGEHEIM

Geoffrey Enthoven, filmregisseur

‘E

r moet een hoek af zijn om filmregisseur te willen worden. Je hebt nul komma nul zekerheid in deze stiel. Succes hebben, zoals nu met Hasta La Vista, is uiteraard prettig. Maar als een film mislukt, krijg je direct de vraag wanneer je nu eindelijk een deftige job gaat zoeken. Het is zoals Herman Brood en Henny Vrienten zingen: ‘Als je wint, heb je vrienden’. Ik heb de voorbije jaren enkele keren gedacht aan stoppen, maar ik krijg het filmvirus niet uit mij. Aan elke film werk ik alsof het mijn laatste is. En als hij dan af is, denk ik altijd: dit kunnen ze me niet meer afpakken. Een troostende gedachte. Soms moet je heel wat watertjes doorzwemmen om een film te kunnen maken. Je huis in pand geven bijvoorbeeld. Je neemt grote risico’s en het is niet evident om daar je gezin in mee te sleuren. Hoewel ik nooit echt een grote doorbraakfilm heb gekend, heb ik nog geen enkele dag moeten stempelen. Daar ben ik trots op. Staande ovaties

Dat er naast de twee prijzen voor Hasta La Vista op het filmfestival van Montréal ook een speciale vermelding kwam van de oecumenische jury, terwijl die film toch het potentieel heeft controversieel te zijn, vond ik heel mooi. Het waren de juiste prijzen op het juiste moment. Tegelijk probeer ik dat succes ook wat te relativeren. Prijzen zijn niet zelden een compromis: er wordt gekozen voor die film waar geen enkel jurylid bezwaren tegen heeft. Daarom was ik heel opgetogen toen het juryhoofd ver telde dat de leden deze keer unaniem waren. Bovendien logen de staande ovaties in Canada er niet om. Een criticus vroeg zich af wanneer ik nu eindelijk aan mijn eigen Rundskop ga beginnen. Pas op, dat is een goeie film, maar wie zegt dat ik zoiets wil maken? Blijkbaar moet een film zwartgallig zijn om persoonlijk genoemd te worden. Met Hasta La Vista breng ik feelgood en humor, maar toon ik toch heel eerlijk hoe het leven is en raak ik blijkbaar de mensen. Ik ga de harde kant van het leven zeker niet uit de weg. Je hoeft geen negatieve film te draaien om een duidelijk standpunt in te nemen. Drie jaar sleutelen

‘Als een film mislukt, krijg je direct de vraag wanneer je nu eindelijk een deftige job gaat zoeken’

Film is een massamedium en er is veel geld mee gemoeid. Ik durf gerust te stellen dat een film pas volledig is als hij zijn publiek bereikt. Ik sleutel minstens drie jaar aan zo’n film. Dan moet het resultaat voor iedereen de moeite zijn, toch? Niet alleen voor mij, maar ook voor zoveel mogelijk andere mensen. Ik ben een controlefreak, maar ook een groepsmens. Als ik alleen ben, krijg ik het gevoel dat ik niet besta. Soloslim spelen, is niets voor mij. Ik moet mezelf omringen met mensen die me inspireren en die als klankbord fungeren. Ik laat graag dingen gebeuren. Pik snel ideeën van anderen op. Met de producent en de scenarist vorm ik een triumviraat. Er zijn regisseurs die heel tiranniek zijn, maar ik vrees dat die geen leven en ook geen vrienden hebben.’ (pvd)


10 11

MIJN LOON

Wat vind je van je job en je loon? Ik doe de coördinatie van teams die worden uitgestuurd om installaties uit te voeren bij professionele klanten, en zorg ervoor dat ze tijdig bij die klant geraken. Voor mij is dit een erg fijne job omdat ze zo afwisselend is. Ook over mijn loon ben ik best tevreden. Spaar je? Ja, al leggen we geen vast bedrag opzij per maand. We doen gewoon geen zotte uitgaven en zetten opzij wat overblijft. Dat is niet voor iets concreets, gewoon als appeltje voor de dorst.

4 .0 0 0

Wat is je grootste kost? Waarschijnlijk zijn dat onze kinderen, ook al zijn ze nog klein: de oudste is zes en de jongste twee. De kinderopvang is toch al redelijk duur. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan vakantie, al gaan we liefst niet te ver. Vroeger maakte ik met mijn vrouw verre reizen, naar Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, maar de kinderen vinden dat niet zo leuk. In België, Nederland en Frankrijk is er ook heel wat te zien. En zolang ze maar een zwembad of een speeltuin hebben, zijn ze al content. Voor de rest doen we gewoon graag dingen waar wij of de kinderen plezier aan beleven. Eens lekker gaan eten of zo, de gewone dagelijkse dingen. Waar kan je geen geld aan geven? Aan dingen die niet nuttig zijn. Ik ga dus geen Blu Ray-speler kopen als onze gewone dvd-speler nog werkt. Hetzelfde geldt voor mijn auto: waarom zou je een nieuwe kopen als de oude nog goed rijdt? Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Ik zou het niet weten. Mijn vrouw en ik hebben er wel al eens over nagedacht, en de ene keer spreken we over verhuizen naar het buitenland, en de andere keer vinden we het hier uiteindelijk nog niet zo slecht. Het wisselt dus, naargelang onze stemming en het weer.

JOHAN D’HAESE (41), ZELE ■ ■

Privé: gehuwd, twee kinderen ■ Beroep: medewerker bij Belgacom Brutoloon: zo’n 4.000 euro ■ Extra’s: geen

Heb je een grote droom? Vooral dat mijn vrouw en kinderen gelukkig zijn. Dat lijkt me het belangrijkste. (bvdb)

LUNCHTIME

Kaas zonder melk ***** Groenten, fruit, zaden en noten: ziedaar de basisingrediënten waar Eten vol leven zich van bedient om de meest uiteenlopende gerechten te bereiden. Cheesecake bereiden zonder melk? Het kan, zo blijkt wanneer ik van het stukje taart proef dat ik krijg voorgeschoteld. Op basis van amandelmelk en cashewnoten kan je iets maken wat alleszins heel goed lijkt op ‘echte’ cheesecake. De gerechten die Eten vol leven serveer t, zijn niet alleen honderd procent plantaardig, maar ook biologisch, laagglycemisch, glutenvrij, kosher én halal. Bovendien houdt Eten vol leven zich aan de voorschriften van de raw foodkeuken. Bij de bereiding van hun gerechten gaat de temperatuur nooit boven de 45 graden. Op die manier blijft de optimale voedingswaarde bewaard. Koken is uit den boze, maar technieken als marineren, blenden, kiemen en fermenteren komen dan weer wel tot hun volle recht. Vloerkleedjes Ik proef van een smoothie met de naam ‘subtiele vriendschap’ (7 euro). Die vriendschap duidt op de apar te maar verfrissende combinatie van mango en basilicum. Ook de gazpacho (9 euro) biedt verkoeling. De koude soep wordt opgediend in een groot bord met originele granenkoekjes erbij. Biologische sapjes, shakes, salades en pizza’s zijn ook te verkrijgen, net als courgettepasta, notentoastjes met houmous en verschillende desser ts. Suggesties van de dag staan aangegeven op borden aan de muur. Iedere dag vind je daar een andere dagsoep voor 7,50 euro. Ontbij-

ten behoor t eveneens tot de mogelijkheden, uiteraard met huisbereide ontbijtgranen en fruitsla. Eten vol leven is sober – om niet te zeggen een beetje spar taans – ingericht. Toog en kasten zijn opgetrokken uit triplexplaten. Op de kale bank tegen de muur liggen vloerkleedjes om het zitten wat aangenamer te maken. Witte en groene stoelen zorgen voor een beetje kleur. In de open keuken wordt alles met blenders en mixers voor je neus bereid. De verse groenten en stukken fruit liggen er in grote hoeveelheden uitgestald. Eten vol leven – het eerste raw food-restaurant in Antwerpen – is op weekdagen open van 9 tot 17 uur, op za-

terdag tot 15 uur en op zondag gesloten. Dit najaar kan je verschillende workshops volgen waarin je de basisprincipes van de raw food-keuken onder de knie krijgt. Zo leer je notenpaté maken of een volledig driegangenmenu bereiden volgens de regels van de rauwe kunst. (mo) Eten vol leven Minderbroedersrui 52 2000 Antwerpen

WWW.ETENVOLLEVEN.BE jobat.be/lunchtime


REGIO: ANTWERPEN & LIMBURG

Vervangingsbanen doen Limburgs jobaanbod exploderen In Limburg ontving de VDAB tijdens de eerste acht maanden van het jaar 21.949 jobs, uitzendarbeid niet meegerekend. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar. ‘We doen daarmee zelfs beter dan Vlaanderen, dat 23 procent meer jobs noteerde’, vertelt Ludo Rutten van de VDAB.

Tekst: Barbara Vandenbussche

T

ijdens de crisis werd Limburg weliswaar harder getroffen dan de rest van Vlaanderen, maar de heropleving is er nu ook sterker. Al is dat niet de enige reden voor het exploderende jobaanbod. ‘Er is een boom aan pensioneringen. Veel van die werknemers moeten vervangen worden. Daarnaast waren heel wat van deze jobs al tijdens de crisis een knelpunt en blijven ze moeilijk in te vullen. Door te weinig potentiële kandidaten, onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden of doordat de beschikbare arbeidsreserve niet de goede opleiding heeft gehad. Alleen aan dat laatste kunnen wij vanuit de VDAB iets doen’, meent Rutten. De meest gevraagde jobs in Limburg sluiten nauw aan bij de sterkst zoekende sectoren: verkopers worden het meest gevraagd, in de sector groot- en kleinhandel. De jobs voor administratieve medewerkers in de sector zakelijke dienstverlening staan op de tweede plaats. Andere sterk rekruterende sectoren zijn de bouw, maatschappelijke dienstverlening met dienstenchequejobs en de logistiek. ‘We verwachten dat de zorgsector de komende jaren nog gaat groeien, omdat er nog heel wat projecten voor ouderenzorg in de steigers staan, net als voor logistiek en transpor t’, zegt Rutten. ‘Ook groene energie vormt een groeiende markt. Daar zien we ook nog een toekomst voor productiearbeid weggelegd, in de bouw van windmolens en recyclage bijvoorbeeld.’

‘Wanneer we kijken naar de werkaanbiedingen die eind juli bleven openstaan en die vergelijken met vorig jaar, valt op dat de lijst met jobs waarvoor we meer dan vijftig openstaande werkaanbiedingen tellen is met een derde gegroeid’, zegt Luc Kennis, VDAB-exper t arbeidsmarktinfo bij arbeidsmarktregie. ‘Schoonmaak, wat heel hoog scoor t, is altijd al een probleem geweest, maar er is wel een verschuiving: terwijl vorig jaar vooral klassieke, professionele schoonmakers bovenaan prijkten, zijn dit nu vooral par ticuliere schoonmakers. Wellicht is het zo dat vanuit de perceptie bij de werkzoekenden par ticuliere schoonmaak minder gewaardeerd wordt dan werk in ziekenhuizen en kantoren. De andere topper, verkoper, is geen knelpuntberoep omdat er een grote arbeidsreserve bestaat die dit beroep wil uitoefenen en die we kunnen mobiliseren om, mits opleiding waar nodig, deze jobs in te vullen’, legt Kennis uit. De grootste verschuiving is in Antwerpen te zien bij ingenieurs: op dit moment zijn er 315 openstaande werkaanbiedingen voor ingenieurs tout cour t; ingenieurs in elektromechanica en bouwkunde niet meegerekend. ‘Een groot probleem dat wij als VDAB niet kunnen oplossen met bijscholing. Wel zien we dat technici mee opschuiven in het kielzog van deze functies, en daar kan wel aan gewerkt worden. Ongeveer hetzelfde verhaal zien we in de zorgsector : verpleegkundigen die drie jaar moeten worden opgeleid, heb je niet in een oogwenk, maar verzor-

Antwerpen zoekt verkopers Het totaal ontvangen aantal vacatures in de provincie Antwerpen tussen januari en augustus van dit jaar bedraagt 56.504, een stijging met 20,9 procent. De uitzendsector niet meegerekend komen in de provincie het grootste aantal jobaanbiedingen van de sectoren zakelijke dienstverlening (7.474) en groot- en kleinhandel (6.795). Ingedeeld naar beroepen zocht de Antwerpse arbeidsmarkt voornamelijk verkopers (6.702) en bureaubedienden (6.692). Ook schoonmakers (4.918) en verzorgenden & paramedici (3.146) staan hoog in de lijst.

‘De lijst met jobs waarvoor we meer dan vijftig openstaande werkaanbiedingen tellen, is met een derde gegroeid’ Luc Kennis, VDAB

genden met een korter opleidingstraject, daar kan beter op gestuurd worden.’ En dan zijn er nog de sectoren waarin het jobaanbod sterk groeit: logistiek en transport zit in de lift, vooral dan de vervaardiging van transportmiddelen (+90,2%). Het jobaanbod in de sector energie, water en afvalverwerking (groene jobs) nam met 61,9 procent toe, om bouwmaterialen te vervaardigen wordt er 59,2 procent meer personeel gezocht en in de metaalsector bedraagt de jobgroei 57,8 procent. De primaire sector blijft achteruitgaan (-32,5%), evenals kleding, textiel en schoeisel (-22,6%). ‘Morgen beginnen’ Een rondvraag op het terrein bevestigt de VDAB-cijfers. ‘Metsers, bekisters en ploegbazen met ervaring zijn erg moeilijk te vinden, net als bekwame projectleiders’, vertelt Annick Van Beylen van de personeelsdienst bij Algemene Bouwwerken Nys-Driesen. ‘Wie zich vandaag met goede kwalificaties aanmeldt, kan morgen als projectleider beginnen.’ De instroom van ervaren werkkrachten blijkt iets waar vele collega-aannemers in de regio mee kampen. ‘Heel wat werkzoekenden hebben geen ervaring. De laatste jaren hebben we hen wel aangenomen, maar nu onze ploegbazen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, hebben we opvolging nodig. We vangen dat op door medewerkers opleidingen te geven en regelmatig met directie en projectleiders na te gaan in welke ploegen mensen werken die in aanmerking komen om hun ploegleider op te volgen. Dat vergt niet enkel technische kennis, maar ook de juiste houding.’ Nys-Driesen werkt nauw samen met de VDAB en het RICK (Regionaal Incubatie Centrum Kempen): de laatste inhouse jobdag leverde drie nieuwe mensen op. ‘Onze regio speelt niet echt in het voordeel: we proberen binnen een straal van 65 km te rekruteren, maar een groot deel van dat gebied ligt al in Nederland, en mensen werken niet snel over de grens.’


12 13 COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Cockpit

De Antwerpse arbeidsmarkt zocht dit jaar al 6.702 verkopers. Ook bureaubedienden en schoonmakers staan hoog op het verlanglijstje.

Werkgelegenheid per sector (Antwerpen) Ontvangen jan-aug 2011 Primaire sector Dranken, voeding en tabak Textiel, kleding en schoeisel Grafische nijverheid, papier en karton Chemie, rubber en kunststof Vervaardiging van bouwmaterialen Metaal Vervaardiging van machines en toestellen Vervaardiging van transportmiddelen Hout- en meubelindustrie

239 463 65 260 446 121 759 484 506 198

Cumulatief verschil -32,5% +23,5% -22,6% +11,1% +10,9% +59,2% +57,8% +7,1% +90,2% +52,3%

Werkgelegenheid per sector (Limburg)

Primaire sector Dranken, voeding en tabak Textiel, kleding en schoeisel Grafische nijverheid, papier en karton Chemie, rubber en kunststof Vervaardiging van bouwmaterialen Metaal Vervaardiging van machines en toestellen Vervaardiging van transportmiddelen Hout- en meubelindustrie

Ontvangen jan-aug 2011

Cumulatief verschil

1.114 277 30 66 222 118 383 139 107 150

-3,8% +64,9% +50% +46,7% +6,2% +15,7% +13% +4,5% +118,4% -6,3% Bron: Arvastat

Vind jouw job in Antwerpen & Limburg vanaf blz.16

Aangezien het vorige teambuildingsweekend een financiële aderlating was voor de firma, besluit manager Robben het bezoek aan het kartingcircuit, de paintballbaan en het wokrestaurant dit jaar over te slaan. Waarom samen peperdure activiteiten doen, als de tegenovergestelde aanpak, ‘alles een poos moederziel alleen moeten doen’, misschien wel even bevorderlijk is voor de groepsdynamiek? Robben beslist om zijn werknemers een week van elkaar te isoleren, waarna zij de samenwerking met hun makkers - die zij nu als al te evident beschouwen - opnieuw zullen appreciëren. In een mum van tijd zal zijn team weer hechter zijn dan ooit, zonder ook maar één cent te hebben verkwist aan iets zweverigs, onbecijferbaar als ‘arbeidsvreugde’. Het woord alleen al. Mensen proberen wijs te maken dat werken leuk kan zijn, kom nou. Zoveel leugenachtigheid wenst hij niet te ondersteunen. Ter voorbereiding van de teambuildingsweek laat Robben de werkvloer ontruimen en vol stemhokjes zetten, die hij bij de gemeente heeft kunnen lenen. Zodra elk personeelslid een hokje heeft betrokken, wordt ieders gsm in beslag genomen en e-mailsites worden geblokkeerd om alle communicatie uit te sluiten. Hilariteit alom de eerste minuten, tot iedereen, op vraag van de manager, een paar fluogele oorstopjes tot diep in het gehoorkanaal duwt. Een absolute stilte treedt in, die Sonja van de Dispatch welgeteld 43 minuten volhoudt, waarna zij met stoel, dossiers en daarna ook printer, het naburige hokje betreedt om tegen Marie-Josée Vanimmerseel geleund te zitten typen. Raoul Debeck daarentegen, werkt sneller en efficiënter dan ooit, afgeschermd van het rumoer en de kritische oogopslag van zijn collega’s. Als zat hij plots in de cockpit van een loopings makende F16, na jaren te hebben doorgebracht in een zwaar, haast onbestuurbaar vrachtvliegtuig. Zo nu en dan gluurt Raoul over de afscheiding naar de anderen, waarvan het gros zijn oorstopjes reeds heeft uitgedaan. Boeings met verroeste vleugels ziet hij (de roddelaars), grijze lijnvluchttoestellen (de competitieve harde werkers) en speelgoedhelikopters (de goedlachse leden die de helft van de werktijd verspillen aan anekdotiek). Op woensdag zijn bijna alle stemhokjes afgebroken of tegen elkaar geplaatst. Op donderdag is de ruimte verdeeld in drie grote enclaves, waarachter bovengenoemde groepen verzameld zitten. Het zijn de roddelaars die de eerste prop - met daarop de belediging ‘Serviceseuten!’ - in het hok van de harde werkers keilen, die - niet precies wetend vanwaar ze komt - dan maar het hele luchtruim bestoken met proppen vol professionele verwijten. Het geschut gaat pas één en dezelfde richting uit, als de drie kleine gemeenschappen de houten cockpit opmerken, van hij die als enige heeft volhard in zijn isolement. Helaas is het geen schietstoel die Raoul Debeck naar buiten dwingt, maar stampend, duwend, dof ogend grondpersoneel. Over een baan van planken, verfrommeld papier en smalende blikken, strompelt Raoul weg. Traag, log, taxiënd.

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.


Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

zoveel

talent

directeur onderhoud gebouwen (m/v) Dienst Onderhoud Gebouwen niveau A statutair info: www.gent.be/solliciteren Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 18 oktober 2011.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be

H AV EN BED R I J F GE NTWij werven aan :

ag h

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

havenluitenant

JOUW FUNCTIE: als havenluitenant begeleid je samen met je collega’s van de havenkapiteinsdienst de zee- en binnenvaartbewegingen in het havengebied. Je signaleert onregelmatigheden binnen de haven, ondersteunt de havenkapitein bij het uitvoeren van zijn politionele taken en verleent assistentie bij calamiteiten. Je rapporteert aan de eerste havenluitenant. JOUW PROFIEL: je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en je hebt een sterke interesse voor de havenwereld. Je bent contactvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en kunt probleemoplossend werken. Zowel zelfstandig als in teamverband weet je de doelstellingen te realiseren. Je stelt je leerbereid en flexibel op en bent bereid in een volcontinu wisselend ploegensysteem te werken. Je bent pcvaardig, je hebt mondelinge kennis van het Frans en het Engels en beschikt over een rijbewijs B. ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Een statutaire functie in een boeiende en stabiele werkomgeving met doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk loonpakket. INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op onze website www.havengent.be/jobs. Indien je slaagt in de procedure, dan word je opgenomen in de werfreserve.

 Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

3 Software Engineers 1 System Engineer CCE is een groeiend en dynamisch IT-bedrijf dat sinds 1989 actief is, en ondertussen 40-tal medewerkers telt.

Software Engineers Job-omschrijving

Wij implementeren bij onze klanten ons eigen ontwikkeld

• Analyse, ontwikkeling en implementatie van financiële en/of ERP-software • Ontwikkeling van klant-specifieke toepassingen • Implementaties bij klanten/gebruikers • Technische en gebruikersdocumentatie

ERP-pakket Lisa :

System Engineer

Financieel

Aankoop

Verkoop

Voorraad

Productie

E-commerce

Job-omschrijving • Installatie van hardware & systeemsoftware (MS producten & LINUX) • Ondersteuning aan onze interne software ontwikkelaars op niveau systeem (OS, netwerken, exchange, etc. … • U bent verantwoordelijk voor de day-to-day business van de server infrastructuur bij onze klanten • U begeleidt nieuwe projecten en volgt deze op van A tot Z, waarbij u natuurlijk ook de technische beschrijvingen en documentatie oplevert. Meer info over deze job, surf naar www.cce.be

Sollicitatie met Curriculum Vitae naar: J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België tel. + 32 (0)9 251 05 50 - www.havengent.be

Lange Ambachtstraat 18 - 9860 Oosterzele - Tel. 09 362 36 93 - Fax 09 362 36 94 Contactpersoon: Geert Claerhout, gcl@cce.be - Bezoek onze website: www.cce.be


Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Industrieel ingenieurs of master in de verkeerskunde Projectingenieur EM – Bewaking, monitoring en inspecties

Projectbegeleider – werfleider Antwerpen (ref. 21661) Functie: je levert een bijdrage aan de opstart en de uitvoering van investeringsprojecten en projecten in het kader van PPS en van DBFM.

Antwerpen of Gent (ref. 21667) Functie: je staat in voor de technische, administratieve en budgettaire opvolging van investeringsprojecten m.b.t. afstandsbewaking- en afstandsbedieningssystemen. Hiertoe behoort o.a. de afstandsbewaking van het telematicanetwerk en de wegverlichting, verkeerslichten, tunnels, rijstrooksignalisatie, … en dit van het ontwerp t.e.m. de uitvoering.

Brugge (ref. 21649) Functie: als verantwoordelijke op het terrein sta je in voor het goede verloop op de werven. Je start infrastructurele projecten op, begeleidt en controleert ze, met inbegrip van de bewaking van de kostprijs.

Projectingenieur EM – Verkeershandhavingssystemen

Verantwoordelijke technisch risicobeheer/projectingenieur

Antwerpen of Gent (ref. 21669) Functie: je staat in voor de technische, administratieve en budgettaire opvolging van investeringsprojecten m.b.t. verkeershandhavingssystemen, bv. (semi)onbemande verkeerscamerasystemen (roodlicht- en snelheidscamera’s, trajectcontrole, …) en dynamische signalisatie, camerasystemen en verkeerstelsystemen, en dit van het ontwerp t.e.m. de uitvoering.

Gent (ref. 21620) Functie: je hoofdtaak bestaat uit de gestructureerde uitbouw en opvolging van de algemene inspecties van alle elektromechanische installaties van de afdeling. Op termijn zal je taken als projectingenieur opnemen.

Projectingenieur EM – Netwerk en Telematica

Projectingenieur EM – Verkeershandhavingssystemen

Antwerpen (ref. 21686) Functie: je staat in voor de technische, administratieve en budgettaire opvolging van investeringsprojecten m.b.t. netwerk- en telematica(toepassingen), bv. het glasvezel- en koperkabelnetwerk en zijn toepassingen, alsook aansluitingen op dit netwerk; het telematicanetwerk (modemlijnen, PDH-, SDH, OTN-technologie, IPnetwerk, …); CCTV, … en dit van het ontwerp t.e.m. de uitvoering.

Antwerpen of Gent (ref. 21666) Functie: je staat in voor de technische, administratieve en budgettaire opvolging van investeringsprojecten m.b.t. verkeershandhavingssystemen, bv. (semi)onbemande verkeerscamerasystemen (roodlicht- en snelheidscamera’s, trajectcontrole, …) en dynamische signalisatie, camerasystemen en verkeerstelsystemen, en dit van het ontwerp t.e.m. de uitvoering. Je levert input voor het beleid van de afdeling door algemene tendensen binnen jouw vakgebied op te volgen.

Verkeerskundig teamleider Brussel (ref. 21687) Functie: je coördineert en overkoepelt de uitvoering van verkeerstellingen en staat in voor de studie en het onderzoek van verkeersparameters. Je geeft leiding aan een team van medewerkers.

Districtschef Antwerpen (ref. 21659) - Vosselaar (ref. 21658) – Brugge (ref. 21652) Functie: je organiseert het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer of in eigen beheer en geeft leiding aan de personeelsleden van het district.

Werfleider

Burgerlijk ingenieur

Bio-ingenieur Procesingenieur investeringen natuur- en milieuaspecten en risicomanagement Brussel (ref. 21663) Functie: je ondersteunt het management en de personeelsleden van het agentschap door de uitbouw van een specifieke dienstverlening die zowel op strategisch, beleidsmatig als op projectniveau verband houdt met natuur- en milieugerelateerde aspecten en risicomanagement bij investeringsprojecten (wegenwerken).

Coördinator opmaak en uitvoering onderhoudsbestekken Antwerpen (ref. 21660) Functie: je zorgt voor de opmaak van de bestekken voor het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer. Je volgt ook de uitvoering op het terrein van een aantal van deze onderhoudswerken op. Je rapporteert aan de directeur exploitatie en beheer.

Technische bachelors Werfcontroleur Brugge (ref. 21653) – Pittem (ref. 21654) – Zwijnaarde (ref. 21648) Functie: je verricht inspecties en controles op werven, leveringen en vergunningen en brengt daarover verslag uit bij de projectleider. Je staat in voor het werftoezicht op het terrein.

Wij bieden: een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband (onbepaalde duur) • functierelevante privé-ervaring kan eventueel worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Interesse? Solliciteren kan tot 6 oktober 2011. De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.


LIMBURG ANTWERPEN

Een nieuwe professionele uitdaging? Die vind je zeker in jouw regio! In jouw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt jouw gezin, vrienden en zelfs hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s ten goede. Je vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in jouw regio is de kortste weg naar professioneel geluk.

Vandaag : jobs in regio Antwerpen & Limburg.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Antwerpen & Limburg Limburg heeft enorm potentieel Limburg behoort tot de economische kerngebieden in West-Europa. Binnen een straal van 300 kilometer ligt immers een potentieel afzetgebied met meer dan 100 miljoen consumenten en 200.000 bedrijven in vijf landen. Na de moeilijke jaren van de crisis staat de provincie weer stevig overeind.

vlak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, economie, innovatie, landbouw, sport, jeugd, welzijn, cultuur, en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar,. En dan hebben we ook nog musea (het Gallo-Romeins museum in Tongeren, het openluchtmuseum Bokrijk), kunstencentra (zoals Z33 in Hasselt of het Dommelhof in Neerpelt) en scholen. Bij al die zaken hoort ook ondersteuning voor de boekhouding, HRM, logistiek en patrimoniumbeheer.”

Zeventig medewerkers per jaar

B WE ZETTEN STERK IN OP INTERNE MOBILITEIT ZODAT JE OOK BINNEN DE ORGANISATIE KAN DOORGROEIEN.” Renata Camps Provinciegriffier Limburg

ij het provinciebestuur Limburg werken meer dan 1.000 mensen die met hart en ziel meebouwen aan hun regio: mensen die bezig zijn met beleid, die projecten ontwikkelen en opvolgen, met leidinggevende maar ook puur uitvoerende taken, zowel administratief als technisch. “We hebben beleidsmedewerkers, experten op verschillende terreinen, juristen, onthaalbediendes, poetsvrouwen, groenarbeiders, loodgieters, technici, boekhouders, juristen, directeurs, enzovoort”, vertelt Provinciegriffier Renata Camps. “Al die mensen houden zich bezig met heel gediversifieerde zaken. De provincie werkt immers op het

Provincie Limburg werft gemiddeld een zeventigtal medewerkers per jaar, op allerlei mogelijke functies. “We zoeken mensen die gepassioneerd bezig zijn met hun vak, die willen blijven leren en evolueren, klantgericht kunnen werken, aandacht hebben voor maatschappelijke uitdagingen en mee willen werken aan de verdere ontwikkeling van Limburg.” Als provinciebestuur kan Limburg een boeiende werkomgeving met een waaier van mogelijke functies aanbieden. “Bovendien zetten we sterk in op interne mobiliteit zodat je ook binnen de organisatie kan doorgroeien. Daarnaast hebben we een aantrekkelijke verlofregeling, veel aandacht voor een goede work-lifebalans en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.”

Schakel tussen gemeenten en overheid “Het Antwerpse provinciebestuur biedt werkgelegenheid aan om en bij de 1.700 medewerkers, gaande van parkwachters tot topmanagement. Heel uiteenlopende profielen dus. Maar gezien onze zeer uiteenlopende taken is dat niet meer dan logisch”, aan het woord is gedeputeerde voor personeel, Bart De Nijn.

S

amen met het 800-tal medewerkers van het provinciale onderwijsnet staan er zo’n 2.500 mensen ten dienste van de provincie. Zij vormen in de de schakel tussen de 70 gemeenten op het grondgebied van de provincie Antwerpen en de Vlaamse, federale en Europese overheden. “Mensen komen, zonder het te beseffen, dikwijls in contact met dingen die door de provincie ontwikkeld zijn”, gaat Bart De Nijn verder. “Zo zijn het Mode-, Diamant-, Foto- en Zilvermuseum provinciale instellingen. En zo is het de provincie dat een opleidingscentrum voor hulpdiensten, Campus Vesta in Ranst, verzorgt. Maar de provincie voorziet ook beginnerscheques voor startende bedrijven en waakt over de aanleg van bedrijventerreinen. Dat verklaart meteen waarom hier zo’n diverse waaier aan mensen werkt.”

Werken voor de provincie is leuk Van planners ruimtelijke ordening tot ICT-men-

sen en architecten: de vraag naar medewerkers is op dit moment erg breed. “We hebben op allerlei terreinen mensen nodig, voor diverse taken die het beleid ondersteunen en gemeenten hulp verschaffen. Volgens de laatste interne tevredenheidsenquête is werken voor de provincie best aangenaam. Er staan heel wat voordelen tegenover. Zo wordt het woon-werkverkeer terugbetaald en bieden we glijdende tijden, maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering aan. Langs de andere kant vragen we ook de nodige inzet van de medewerkers, en zijn we ons bewust dat we met belastinggeld werken en daar zuinig mee moeten omspringen. We hebben dit jaar ook besloten om niet langer statutair aan te werven, maar enkel nog contractueel. Ter compensatie betalen we voor die contractuelen een tweede pensioenpijler. Talent is voor ons erg belangrijk. Niet voor niets was onze wervingsslogan de voorbije jaren: “Gedragen door talent”.

WE HEBBEN OP ALLERLEI TERREINEN MENSEN NODIG, VOOR DIVERSE TAKEN DIE HET BELEID ONDERSTEUNEN EN GEMEENTEN HULP VERSCHAFFEN.” Bart De Nijn Gedeputeerde Provincie Antwerpen,


Top 50 grootste werkgevers in de provincie Antwerpen aantal werknemers*

aantal werknemers*

Cepa

9785

SGS Belgium

1034

Start People

8844

Kruidvat Health & Beauty

1009

De Lijn

8071

Sita

995

T-groep

4012

Evonik Degussa Antwerpen

984

Janssen Pharmaceutica

3913

Monsanto Europe

974

Van Hool

3874

Schering-Plough Labo

969

BASF Antwerpen

3432

New Holland Tractor Ltd

967

Unique

3044

Start People Services

957

Makro

2927

Lanxess

929

Atlas Copco Airpower

2472

Van Gansewinkel

889

Blokker

885

Waterwegen & Zeekanaal

884

www.exxonmobil.com/careers

ExxonMobil Petroleum & Chemicals

2176 www.agfa.com/en/ co/jobs/index.jsp

www.alconjobs.be openstaande functies: 12 Alcon-Couvreur

879

Agfa Gevaert

2136

Bayer Antwerpen

818

General Motors Belgium

2114

Aquafin

809

Synergie Belgium

2079

VF Europe

788

Alcatell-Lucent Bell

1808

CG Power Systems Belgium

780

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

1659

Care

708

Hansen Transmission International

1655

Truvo

667

Cleaning Masters

1375

Casa International

666

Du Pont de Nemours

1305

Nyrstar Belgium

657

Initial Textiles

1233

Pidpa

654

Pfizer Manufacturing

1202

Agfa Graphics

654

GOM

1180

Ritmo

650

Aleris Aluminium Duffel

1156

Logistics Nivelles

642

Zeeman Textiles Super

1146

Fina Antwerp Olefins

635

Total Raffinaderij Antwerpen

1043

Soudal

634

* Bron: Trendstop.be - data boekjaar 2009. Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be


Top 50 grootste werkgevers in de provincie Limburg aantal werknemers*

aantal werknemers*

Ford Fabrieken Genk

4908

P.P. Maasmechelen

422

Aperam Stainless Belgium

2040

SML

415

Actief Interim

1405

Essers H. Logistics

384

ASAP.be

1403

Scandinavian Tobacco Group

383

Teneco Automotive Europe

1041

ANL Plastics

371

FrieslandCampina Professional

366

Panasonic Energy Systems

365

www.werkenbijinfrax.be openstaande functies: 50 Infrax

745

Flexpoint

360

Borealis Polymers

666

JGL Manufacturing Europe

356

Impact Interim

629

Galva Power Group

353

De Scheepvaart

616

ViskoTeepak

340

Carglass

614

Pittsburgh Corning Europe

338

Sappi Lanaken

614

Belplas Industries

337

Nitto Europe

595

Scandinavian Tobacco Group

328

Aldi Heusden-Zolder

592

Kumpen

326

Essers H. Transport

569

Betonac

326

L.A.G.Trailers

501

Echo

324

Scana Noliko

498

Democo

320

I.G.L.

487

Budgetslager

318

Alro

486

Radson

304

VCST Industial Products

463

Essers H. & Zn Intern. Transp.

300

Haraeus Electro-Nite

460

Cegeka Group

299

F.A.L. Achel

455

Ready Beton

297

Helvoet Pharma Belgium

451

ConnectGroup

294

SKF Logistics Serv. Belgium

442

Lear Corporation Belgium

286

Jaga

429

* Bron: Trendstop.be - data boekjaar 2009. Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be


more energy. fewer emissions. it takes the brightest minds working together. Our people have vision, they are driven, result-oriented and focused on getting the best out of their teams. They thrive in our company culture: open, with an international mindset and down to earth. Our hands-on approach, job rotation system and regular training enables our people to learn and develop their talents continuously. The acquired skills and knowledge will help them to become our future generation of managers. For decades ExxonMobil consistently led the industry in research and technology. That is why we now make the largest investment ever made by a private company in independent climate and energy research. We believe we have to think out of the box to find the technology that answers the energy challenges the world is facing. Interested to get a glimpse of what it is like to work for the worldâ&#x20AC;&#x2122;s most successful company? Check our starting positions and career opportunities: exxonmobil.com/careers


Gebruik je talenten om jezelf en duizenden anderen vooruit te helpen. Zorgbedrijf Antwerpen is een nieuw bedrijf van de groep Antwerpen met 40 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten, 2 600 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over gans Antwerpen. Het is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector met 3 600 gemotiveerde medewerkers die elke dag 15 000 klanten helpen om comfortabel oud te worden. Onze dienst housekeeping staat in voor alles wat voeding en onderhoud aanbelangt. In onze woonzorgcentra zijn dagelijks meer dan 400 medewerkers in de weer om allerhande diensten te leveren die als vanzelfsprekend worden beschouwd, maar waar een hele organisatie achter zit: de bereiding van lekkere en geschikte maaltijden, een keurig gebouw met goed functionerende technische voorzieningen, een verzorgde tuin, propere kleding, juiste en tijdige levering van voedingswaren en onderhoudsproducten, … We zijn op zoek naar (m/v):

• Ploegleiders onderhoud Je bent de enthousiaste coach van een team dat instaat voor alle onderhoudstaken binnen een woonzorgcentrum, waaronder schoonmaak, wasserij, groenbeheer, … Je kiest resoluut voor kwalitatieve dienstverlening en streeft naar optimalisatie van de inzet van je medewerkers.

• Keukenchefs Je gaat graag de uitdaging aan om voor een grote groep mensen verse maaltijden te bereiden, bijgestaan door een team van keukenmedewerkers dat jij vakkundig aanstuurt. Je denkt mee over de verbetering van kwaliteit, kostprijs en klantenservice.

• Regiocoördinatoren housekeeping Je voelt je aangesproken om leiding te geven aan enkele ploegleiders onderhoud en keukenchefs. Je schakelt moeiteloos tussen de operationele leiding over enkele teams in onze centra en zelfstandig projectbeheer. Je hebt ondernemingszin en een neus voor het in kaart brengen van de behoeften van onze klant.

Solliciteer nu! Solliciteer online tot uiterlijk woensdag 12 oktober 2011 via www.zorgbedrijf.antwerpen.be en klik op Vacatures. Je vindt deze vacature onder de categorie “niet-zorg” profielen. Stel je meteen kandidaat via onze website. Of stuur je CV en motivatiebrief via de post naar Zorgbedrijf Antwerpen, Werving & Selectie, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen.

Meer info? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be voor de uitgebreide jobprofielen. Mail naar jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be of contacteer Geert Van Kerckhove op het telefoonnummer 03 338 27 53.


VDAB in Antwerpen en Limburg

Bouwtalent gezocht! Antwerpen kampt met een grootstedelijke problematiek en Limburg heeft de crisis nog niet helemaal verteerd. Maar het aantal jobs neemt toe. Redenen genoeg voor de VDAB om op een creatieve manier voor de juiste matching te zorgen. De bouwsector groeit in beide provincies en biedt talloze opportuniteiten voor hoog- en laaggeschoolden. In de provincie Antwerpen vind je twee verschillende dynamieken. De steden Antwerpen en Mechelen zijn groeipolen voor tewerkstelling. In de meer landelijke Kempen boert de traditionele tewerkstelling in de secundaire sector achteruit.

Antwerpen en zijn internationale haven De stad Antwerpen en omliggende regio profiteren van de aanwezigheid van de zeehaven, een internationale poort naar de rest van de wereld. De haven creëert werk, maar ook de eraan verbonden diensten, zoals de (petrochemische) industrie, opslag, distributie en handel. Antwerpen en Mechelen behoren bovendien tot de Vlaamse ruit, het stedelijk netwerk Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven. Dit gebied wordt gekenmerkt door een hoge concentratie aan universiteiten, politieke en sociale instellingen en hoogtechnologische bedrijven. Ondanks de groeiende tewerkstelling in en rond de stad Antwerpen ligt de werkloosheidsgraad met 8,8 % een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 7,2 %. Een centrumstad als Antwerpen kent immers een sterke concentratie van sociale problemen. In Mechelen en de Kempen ligt de werkloosheid net onder het Vlaams gemiddelde met resp. 6,9 en 7 %. Het aantal vacatures is in Antwerpen met bijna 20 % gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mechelen zit met een toename van bijna 30 % heel wat hoger. Mechelen heeft dan ook een sterk uitgebouwde secundaire sector, en een sterk groeiende tertiaire en quartaire sector.

Talentenwerf zoekt bouwvakkers Het Antwerps masterplan 2020 zorgt voor heel wat grote bouwwerven in de komende tien jaar:

extra tramlijnen, de ontsluiting van de Antwerpse ring met o.a. de Oosterweelverbinding, … Ook de stad Antwerpen laat zich niet onbetuigd. Het MAS (Museum Aan de Stroom) is maar een eerste voorbeeld van de grootse stedelijke plannen. Het masterplan geeft een ongekende boost aan de bouwsector. Maar de bouwbedrijven hebben grote moeite om hun vacatures ingevuld te krijgen. Om de extra jobs in te vullen die nodig zijn om ‘de werf van de eeuw’ te voltooien, hebben de VDAB, de stad Antwerpen, het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB Constructiv) en het bouwonderwijs de Talentenwerf opgericht. De Talentenwerf screent werkzoekenden, leidt hen op of schoolt hen bij en introduceert hen bij de bouwbedrijven. De opleiding gebeurt zoveel mogelijk op de werf: het zogenaamde werfplekleren.

Limburg en de opkomst van de toeristische sector Limburg staat net als Antwerpen sterk in de industrie. De Limburgse industrie heeft tijdens de crisis echter klappen gekregen, waarvan zij nog niet hersteld is. Tussen 2008 en 2010 is de tewerkstelling in de sector met 10 % gedaald. De tertiaire sector biedt de grootste werkgelegen-

heid in de provincie, maar ook de bouwsector neemt een buitengewone plaats in in de Limburgse economie. Met 7,8% ligt de Limburgse werkloosheidsgraad hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Er is een duidelijk verband met de industriële tewerkstelling in de provincie. De industrie is het snelst en het hardst getroffen door de crisis, de tewerkstelling is dan ook sterk achteruit gegaan. De crisis zindert duidelijk na in Limburg. Toch steeg het aantal vacatures. Weliswaar veel meer in het stedelijke hart van de provincie - Hasselt en omgeving - dan in het landelijke zuiden. Gemiddeld ontving de VDAB in Limburg sinds vorig jaar 27 % meer vacatures. Belangrijke speerpuntsectoren in de Limburgse economie zijn de logistiek, de bouwsector, automotive, toerisme en de zorgeconomie. Limburg heeft duidelijk kunnen profiteren van het ‘Katarakt-effect. Ongeveer 15.000 Limburgers verdienen hun brood met toerisme. De tewerkstelling steeg met meer dan 25%, het dubbele van de gemiddelde stijging in Vlaanderen.

Nieuw VDAB competentiecentrum Genk-Zuid In mei 2011 opende de VDAB een gloednieuwe opleidingscampus in Genk-Zuid (Bilzen) voor transport, logistiek en machinale bouwberoepen. Het competentiecentrum past perfect in het Limburgs beleid rond de speerpuntsectoren Logistiek en Bouw. Het nieuwe competentiecentrum omvat een uitgestrekt oefenterrein voor vrachtwagen- en autobusbestuurders en een grote ‘zandbak’ voor de opleidingen bouwplaatsmachinist, torenkraanbestuurder en wegenbouwarbeider. De campus beschikt ook over een logistieke hal en instructielokalen voor de opleidingen heftruckchauffeur en logistiek bediende. Per dag wil de VDAB 100 tot 120 cursisten bereiken. Op jaarbasis kunnen 590 werkzoekenden worden opgeleid. Op de campus GenkZuid kunnen ook werknemers terecht voor bijscholing. In het 14 maanden oude bestaan van de campus, werden 850 bedrijfsopleidingen georganiseerd, waarvan 370 op maat van het bedrijf

De VDAB organiseert in oktober voor de vijfde keer op rij de Werkweek. In Antwerpen en Limburg kan je deelnemen aan volgende activiteiten: > 20-10-2011

> 22-10-2011

> 24-10-2011 > 26-10-2011

Car & Technics Event, Herentals Jobdating huishoudhulp dienstencheques, Tongeren Jobdating verkoop, administratie en toerisme, Genk Jobbeurs Antwerpen Jobbeurs Mechelen Jobbeurs Turnhout Jobdating technische beroepen, Hasselt Jobbeurs Zandhoven

Meer activiteiten op: http://vdab.be/werkweek.

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


Jobs

in

ANTWERPEN & LIMBURG

23

Universiteit Antwerpen

G&G International uit Willebroek zoekt gedreven medewerkers KWALITEITSINSPECTEUR

ONTWERPER-TEKENAAR 3D Je bent graduaat of industrieel ingenieur en ontwerpt 3Dstaalconstructies in Pro-Engineer.

Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

© Jan Crab

WINDENERGIE NIET VOOR GROENTJES!

Als technisch geschoolde ingenieur of graduaat met minimaal 3 jaar ervaring volg je de laskwaliteit van onze projecten op.

TEAMLEIDER WERKPLAATSEN (2 PLOEGEN) Je bent leidinggevende van een ploeg lassers en monteerders. Voor een volledig overzicht van onze vacatures en een uitgebreide jobomschrijving surf naar www.ggi.be/jobs

Academisch en Wetenschappelijk Personeel Ons aanbod Een uitdagende job met verantwoordelijkheid bij een internationaal trendsetter en een zeer aantrekkelijk salarispakket.

Stuur je CV naar G&G international David De Smaele Recruitment Officer david.de.smaele@ggi.be T +32 (0)56 732 100 M +32 (0)475 799 931

Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 38.000 inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo’n 400 medewerkers. Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een selectieprocedure met een wervingsreserve van 2 jaar voor de voltijdse statutaire betrekking van een (m/v):

HOOFDBIBLIOTHECARIS

A1a-A3a

Profiel: • U bent minimaal 18 jaar • U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten • U bent in het bezit van ten minste een universitair diploma of een master diploma • U bent in het bezit van één van navermelde diploma’s of dit behalen ten minste 2 jaar na indiensttreding: de akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek OF het getuigschrift initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde OF een professioneel of academisch hoger diploma op het gebied van het bibliotheekwezen • U bent klantgericht en integer • U bent resultaatgericht en nauwgezet • U kan leiding geven, organiseren, plannen, coördineren, motiveren en stimuleren • U beschikt over goede redactionele eigenschappen • U bent bereid om uw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen • U bent bereid om buiten de normale diensturen prestaties te verrichten.

Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel. 03 650 02 75 • fax 03 650 02 89 • personeelsdienst@brasschaat.be)

Sollicitaties moeten uiterlijk 12 oktober 2011 binnen zijn.

De Faculteit Geneeskunde zoekt een (m/v):

Praktijkassistent

De Faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

• in het domein Vaardighedenonderwijs • in het domein Huisartsgeneeskunde

• in het domein Bio-informatica • in het domein Biomedische Informatica

Geïnteresseerd? Surf naar www.ua.ac.be/vacatures

lerenisleven www.ua.ac.be

In het kader van onze voortdurende expansie werft Molenbergnatie aan:

MANAGEMENT TRAINEES M/V Put your weight behind our trade. Molenbergnatie is al meer dan 200 jaar een vaste waarde in de logistieke dienstverlening. Als wereldspeler in de opslag en de distributie van koffie- en cacaobonen, thee, noten, kruiden en specerijen bieden wij onze klanten een brede waaier van totaaloplossingen aan vanuit onze vestigingen in Antwerpen, Spanje en Vietnam. Je werkt voor een dynamische, vooruitziende onderneming die gelooft in de noodzaak van innovatieve oplossingen om het vertrouwen van haar klanten te blijven verdienen, onder het motto “Our weight behind your trade”. Je functie Je wordt ongeveer 2 jaar on-the-job opgeleid in de verschillende facetten van ons dienstenpakket. Je komt zo in contact met zowel producten als mensen op de werkvloer, klanten en leveranciers. Naarmate de training vordert word je bijkomend op projecten ingezet. Gedurende deze training zullen jouw vaardigheden aangescherpt worden waardoor je later inzetbaar wordt op een functie met verantwoordelijkheid die je ligt. Je vaardigheden Je hebt een bachelor of master diploma op zak en bent sterk in talen. Microsoft Office is vertrouwde materie voor je. Je bent een team-player met hands-on mentaliteit, bent leergierig en je hebt commerciële flair.

Efficiënt en doelgericht werken is je aangeboren. Flexibiliteit en diversiteit motiveren je meer dan de routine. Je verloning Je kunt rekenen op een competitief salarispakket en aantrekkelijke extralegale voordelen. Belangstelling ? Stuur je schriftelijke sollicitatie naar Molenbergnatie NV, t.a.v. de personeelsdienst, Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen. Je kan ook e-mailen naar HR@molenbergnatie.com of je kandidaat stellen via www.molenbergnatie.com


Jobs

24

in

ANTWERPEN & LIMBURG

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV) Het FAVV zoekt voor haar provinciale controle-eenheden in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen een aantal

Controleurs (M/V)

... is op zoek naar een

medewerker calculatie en bestekken

Wij bieden jou… • een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische en jonge werkomgeving • de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het bewaken van de voedselveiligheid door het uitvoeren van controles in de horecasector, de detailof groothandel… • een interessante wedde volgens barema • de mogelijkheid om jezelf te ontplooien via een aangepast opleidingsplan • …

je werkt in nauw overleg met het ontwerpteam de bestekken en de meetstaten uit van middelgrote tot grote projecten, je bent (ir.) architect, assistent architect of industrieel ingenieur bouwkunde met minstens 3 jaar ervaring, je hebt een grondige kennis van word en excel, je gaat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord (kennis van tekenpaketten - filemaker is een pluspunt)

(ir.) architect werfteam Antwerpen

Jij hebt… • een bachelor of graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting • een gezonde dosis werklust en geen problemen om efficiënt te werken • voldoende zelfdiscipline om zelfstandig opdrachten tot een goed einde te brengen • voldoende flexibiliteit om een teamopdracht met succes te kunnen afronden • een rijbewijs en eigen vervoer

je hebt minstens 3 jaar ervaring (na stage) in werfopvolging, je hebt reeds grotere projecten gevolgd van aanbesteding tot oplevering, je hebt bij voorkeur ervaring met openbare aanbestedingsprocedures en je werkt graag in teamverband,

Wil je meer weten of solliciteren? ... dan ben jij misschien wie wij zoeken!

Kijk op http://www.favv.be/werkaanbiedingen/ cv en motivatiebrief aan vacature@osar.be www.osar.be

Light up your career ADB is the world’s leading airfield technology company providing advanced, integrated and sustainable solutions for visual guidance.

Job Day 22/10 People discover the world thanks to ADB’s Airfield Ground Lighting Systems, which offers safe visual guidance to pilots during take-off and landing in more than 2000 airports worldwide. As we are a medium sized company with international presence, ADB creates a professional environment where people with a passion for technology can make a real contribution to the airfield lighting business. In Zaventem headquarters, the full scope of activities is present which allows our people to have the ownership from development to end product.

Join us for our ADB Job Day on the 22nd of October 2011 by registering on our website and win an exclusive airside guided tour @ Brussels airport with our technical experts.

The success of ADB has been built on the passion and excellence of our employees. As we are expanding our worldwide activities we are looking for talented colleagues who like to be challenged within an innovative and energizing culture. Are you passionate about what you do? Are you striving for excellence? If so, then ADB is the right place to ‘light up your career’.

www.adb-airfieldsolutions.com

Hoe vertel ik mijn baas dat ik een nieuwe job gevonden heb? Neem een kijkje op


Kijk eens wat een keukens

DSM keukens geeft de toon aan op de Belgische keukenmarkt. Onze ambitie is om iedere dag opnieuw onze klanten te helpen bij de verwezenlijking van hun keukendroom. Dat is de sleutel voor ons succes. We blijven groeien, en zoeken ter uitbreiding van ons sales-team gedreven (m/v):

FILIAALVERANTWOORDELIJKE(N) FUNCTIE Als filiaalmanager ben je bijzonder klantgericht. Je gaat voor het behalen van een optimaal resultaat van het filiaal dat onder jouw vleugels valt. Je zorgt hierbij voor een aangename werksfeer. Naast het aansturen en begeleiden van de verkoopadviseurs, adviseer je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze. Vanzelfsprekend heb je een passie voor interieur en kun je deze passie op een enthousiaste manier overbrengen op de klant én de verkoopadviseurs. Je bent eindverantwoordelijke voor het filiaal en het filiaalresultaat en je bespreekt targets met jouw team. Je zorgt voor het dagelijks beheer van de toonzaal. Als filiaalmanager ga je voor resultaat en niet voor status. Jouw doel is om de medewerkers naar een hoger niveau te brengen. Ook organiseer je mee filiaalvergaderingen en rapporteer je de resultaten. Werken op zaterdag, zondag, koopavonden en feestdagen vind je geen probleem, want je weet dat dit dé dagen zijn waarop de vestiging kan scoren! PROFIEL • Je bent een gesprekspartner op niveau en straalt vertrouwen uit • Je bent omzetgericht en heel gedreven • Een 9-to-5 mentaliteit staat niet in jouw woordenboek • Je bent representatief, klantvriendelijk en gastvrij • Je kan heel vlot overweg met PC en ook administratie is geen probleem • Je bent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht • Je hebt een gezonde overtuigingskracht en kan een team leiden • Je hebt passie voor keukens en interieur • Je bent bereid om een interne opleiding te volgen • Je bent bereid om op zaterdagen en zondagen te werken • Je bent fulltime beschikbaar en in bezit van rijbewijs B.

TOPVERKOPERS FUNCTIE Als topverkoper sta je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze te woord bij de aanschaf van een keuken. Je verrast klanten met jouw kennis en creativiteit en zet hun wensen om in een passend ontwerp op maat. Vanzelfsprekend heb je een passie voor keukens en interieur en kun je deze passie op een enthousiaste manier overbrengen naar de klant. Werken op zaterdag en zondag vind je geen probleem, want je weet dat dit dé dagen zijn waarop jij kan scoren! Ervaring in de keukenbranche is niet vereist. De juiste drive, commerciële ervaring en motivatie zijn ingrediënten die je als topverkoper niet mag ontbreken. Door onze interne opleiding kun je jezelf ontwikkelen tot een specialist in het keukenvak. PROFIEL • Je bent een geboren verkoopstalent • Je bent een gesprekspartner op niveau • Je hebt goede contactuele eigenschappen • Je bent representatief, klantvriendelijk en gastvrij • Je bent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht • Je hebt een gezonde overtuigingskracht • Je hebt passie voor keukens en interieur • Je bent bereid om een interne opleiding te volgen • Je bent bereid zaterdag en zondag te werken • Je bent in bezit van rijbewijs B • Talenkennis: Nederlands en Frans is een voordeel.

BINNENHUISARCHITECTEN/TECHNISCHE TEKENAARS PROFIEL • Je gaat de keukens opmeten, om daarna het keukenontwerp te optimaliseren in samenspraak met de klant • Je bent klant- en servicegericht en hebt een technisch inzicht • Je hebt een diploma technisch tekenaar, binnenhuisarchitect, interieurvormgever of marketing of gelijkwaardig door ervaring • Ervaring en kennis van winner, 20-20, Carrad is een groot pluspunt • Zaterdagwerk is geen probleem.

WIJ BIEDEN • Een uitdagende en afwisselende job in een snelgroeiende professionele omgeving • Een financieel kerngezonde onderneming • Unieke familiale werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn • Een uitgebreide interne opleiding • Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden • Uitstekende begeleiding • Aantrekkelijk verdienste (vast en variabel) • Mooie bedrijfswagen + tankkaart (voor beide functies). Interesse in één van deze vacatures? Sollicitaties met cv + foto schriftelijk of per e-mail t.a.v. Mevr Fabienne Martens, Vaart Links 7, 9850 Nevele of vacature@dsmkeukens.be

www.dsmkeukens.be


Ben jij klaar voor de job van je leven als… commercieel adviseur bij KBC?

Zit het in je bloed, die commerciële drive om er elke dag weer keihard tegenaan te gaan? Dan is een job als commercieel adviseur in het KBC-bankkantorennet zeker iets voor jou!

Wat verwachten we van je? Als commercieel adviseur ben jij het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor cliënten die aan jou zijn toegewezen binnen je eigen vakgebied (Beleggingen, Kredieten, Verzekeringen, enz.). Je staat er elke dag met professioneel advies in klare taal, mensentaal. Elke dag opnieuw ga je ervoor om de verkoopsdoelstellingen te halen en proactief te werken. Je werkt in je eigen streek en hebt geen probleem met flexibele uren tijdens een laatavond- of zaterdagvoormiddagopening. En de opleiding? Er staat een uitgebreide waaier aan opleidingen en trainingen voor je klaar. Zo word je helemaal klaargestoomd voor de job van je leven en krijg je alle kansen om je te ontplooien en verder te evolueren.

Heb jij commerciële feeling? Er zijn momenteel nog vacatures in de provincie Antwerpen. Surf naar www.9tolife.be en solliciteer meteen online.

Meer info over deze job? Surf naar www.9tolife.be.

Breng leven in je werk.


26 27

Network Installation Specialist Functional Business Analyst

ACV bouw - industrie & energie behartigt als één van de negen vakcentrales van de grootste vakbond van België de beroepsbelangen van maar liefst 285.000 leden werkzaam in de betrokken (deel)sectoren. Vanuit de centrale diensten ondersteunen 205 medewerkers de vakcentrale bij haar streven naar een betere kwaliteit van de arbeid. Wil ook jij hieraan meewerken samen met een team van 3 mensen? ACV bouw - industrie & energie zoekt een

Diensthoofd IT (m/v) Je uitdaging

Jobs in ICT Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij ICT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Wil je aan de slag als vaste medewerker of als freelancer? Ontdek op volgende pagina’s de bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde ICT-professionals of surf naar www.jobat.be/itjobs

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitschrijven en opvolgen van bestaande en nieuwe projecten. Als schakel tussen de leiding, de verschillende afdelingen en de medewerkers van de diverse sites volg je de ontwikkelingen op informaticavlak binnen de vakcentrale en het ACV nauwgezet op. Je vertaalt de IT-behoeften van gebruikers naar efficiënte informaticaoplossingen, bewaakt de datakwaliteit en zorgt voor een goede werking van de flows. Je lost problemen op, maar doet ook proactief voorstellen ter verbetering. Je passie voor IT en je kennis van de nieuwste trends maken hier het verschil. Je profiel Dankzij je bachelor opleiding en/of ervaring van minstens vijf jaar kan je vlot overweg met Office producten, VB.Net, C#.Net en/of ASP.Net, SQL, rapportering en data warehousing. Je bent vertrouwd met netwerken, server- en PC-installaties en ook het implementeren van geïntegreerde toepassingen heeft geen geheimen voor jou. Met je analytische geest en hands-on mentaliteit pak je opdrachten doeltreffend aan. Initiatief, zin voor autonomie en flexibiliteit kenmerken je. Je communicatieve vaardigheden en tweetaligheid (NL/FR) alsook je inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur stellen je in staat om op verschillende niveaus samen te werken. Enige leidinggevende ervaring is mooi meegenomen. Ons aanbod ACV bouw - industrie & energie biedt je een boeiende uitdaging met ruime verantwoordelijkheden in een stabiele omgeving. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (o.a. bedrijfswagen met tankkaart). Interesse? Stuur je kandidatuur met uitgebreid cv zo spoedig mogelijk naar Berenschot Belgium t.a.v. Bieke Put op volgend e-mailadres it.acvcscbie@berenschot.be. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 02/777.06.45. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


www.storaenso.com/careers

Rethink. Stora Enso

(www.storaenso.com) is een geïntegreerd papier-, verpakkings- en bosbouwproductenbedrijf dat kranten- en tijdschriftenpapier, fijn papier, verpakkingsmateriaal en houtproducten produceert, domeinen waarin het marktleider is. De groep telt ongeveer 26.000 medewerkers, heeft wereldwijd 85 productiesites in meer dan 35 landen en is beursgenoteerd in Helsinki en Stockholm. Stora Enso is opgenomen in de Global 100 lijst van ’s werelds meest duurzame bedrijven. De klantenportefeuille omvat uitgeverijen, drukkerijen en papierhandelaars, maar evenzeer bedrijven uit de verpakkings-, schrijnwerkerij- en bouwsector.

Voor de vestiging in de Gentse kanaalzone (400 medewerkers - jaarlijkse productie van 555.000 ton gerecycleerd papier), zijn wij op zoek naar een (m/v):

SOURCING MANAGER “BIOMASSA” Sterke netwerker en onderhandelaar met oog voor opportuniteiten Omschrijving:

• U bent verantwoordelijk voor het sourcen van strategisch belangrijke grondstoffen voor de energiecentrales binnen de onderneming. U legt commerciële contacten met interessante partners en zorgt voor een efficiënte aanlevering van biomassa voor de productie van energie tegen de meest optimale voorwaarden. • U bent resultaatgericht en neemt het heft in handen om nieuwe opportuniteiten te zoeken, de huidige aankoopportefeuille voor biomassa te optimaliseren en daardoor een belangrijke invloed uit te oefenen op het aankoopproces. • Naast de commerciële onderhandelingen met bestaande leveranciers zoekt u naar innoverende oplossingen voor het bedrijf. U hebt contacten op hoog niveau en denkt na over mogelijke strategische allianties of het inschrijven op tenders. • Intern overlegt u frequent met de Energie Manager over verwerkingsmogelijkheden en daarnaast werkt u nauw samen met het aankoopmanagement op groepsniveau, aan wie u gedeeltelijk rapporteert.

Profiel:

• Commerciële ervaring in de aankoop van strategische grondstoffen is een must. Idealiter hebt u kennis van de afvalen recyclagewereld. Daarnaast werkt u vlot samen met overheden en intercommunales.

• Voldoende technische achtergrond om de impact van een scheikundige samenstelling op installaties te kunnen inschatten.

• U neemt initiatief en hanteert een strategisch denkniveau om met vernieuwende alternatieven voor de dag te komen. • Met uw analytische geest en commerciële feeling zoekt u naar de perfecte match tussen enerzijds de meest gunstige voorwaarden en anderzijds de langetermijnrelatie met leveranciers en partners.

• U beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden en bent vlot meertalig (N/F/E).

Ons aanbod:

• Een uitdagende en autonome functie met duidelijke verantwoordelijkheid in een groeibedrijf waar ruimte is voor ideeën en initiatieven.

• De kans om boeiende contacten uit te bouwen en mee te werken aan het succes van de onderneming. • Een competitief salarispakket met extralegale voordelen. Voor onze Customer Service Centers (CSC) in Gent (Gent Zeehaven) en Kallo (Waaslandhaven) zijn we telkens op zoek naar een (m/v):

CUSTOMER SERVICE COÖRDINATOR VOOR DE FRANSE MARKT Service- & klantgerichte go-getters voor wervelende Franse binnendienst Omschrijving:

• Na een grondige kennismaking met het bedrijf, haar diensten en klanten en een uitgebreide on-the-floor-training, krijg • •

• •

je een eigen klantenportefeuille toegewezen en word je verantwoordelijk voor het runnen en beheren van de volledige procesflow. Je bent m.a.w. het eerste aanspreekpunt voor jouw klanten en verwerkt en bevestigt hun bestellingen. Je coördineert hierbij een waaier aan taken: je waakt over tijdige leveringen, je volgt de stockvoorraden op, je factureert maar stuurt ook laattijdige betalingen bij, je houdt de databank up-to-date inzake klantendata en contractuele voorwaarden. De klant ervaart jou niet alleen als orderverwerker en adviesverlener, maar ook als luisterend oor bij klachten of problemen. Je werkt dagelijks in een groot, internationaal samengesteld team van customer service coördinatoren, en staat in direct contact met de lokale field managers en productieplanning. Tenslotte word je gerugsteund door een Team Leader bij wie je dagelijks terecht kan en aan wie je rapporteert.

Je profiel:

• Je combineert een Bachelor- of Masterdiploma met een eerste solide ervaring in een customer service functie voor de Franse markt.

• Je bent een pro-actieve teamplayer die kickt op multitasken en ook onder druk de vele taken nauwkeurig weet af te

Nood aan een opstapje? Bij CM ontvangen we zowel starters als overstappers met open armen. Wij bieden je de houvast om stap voor stap te groeien in de meest uiteenlopende jobs. Kijk op cmjobs.be voor alle vacatures en kom carrière maken bij CM in Brussel.

werken.

• Verder ben je een geboren communicator, spreek en schrijf je perfect Frans, beheers je voldoende het Engels (interne voertaal) en geef je blijk van jouw commerciële attitude in jouw dagelijkse interne en externe contacten.

• Verder hebben de courante IT-toepassingen geen geheimen voor jou. • Met jouw kennis van de papierindustrie heb je zeker een streepje voor.

Ons aanbod:

• Er wacht jou een veelzijdig takenpakket met ruimte voor zelfstandigheid, initiatief en internationale contacten binnen de muren van een gerenommeerde groep.

• Je vindt bij Stora Enso een aangename bedrijfscultuur en mogelijkheden tot verdere ontplooiing, en je kan rekenen op een competitief salaris aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen.

Contact: René Steyaert Human Resources

Stora Enso Publication Paper Fabriek Langerbrugge Wondelgemkaai 200 9000 Gent, België

Tel +32 9 257 75 99 Fax + 32 9 257 73 57 rene.steyaert@storaenso.com www.storaenso.com/careers

Stora Enso is the global rethinker of the packaging, paper and wood products industry. We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. www.storaenso.com/rethink

Ontdek onze aanbiedingen voor Business en IT op cmjobs.be en cmjobs.be/IT en maak een Job Alert aan. Zo blijf je op de hoogte van onze interessante vacatures, zoals: • Analisten (financieel, functioneel, enz.) • Medewerkers infocel, communicatie • Stafmedewerkers • Ict • Adviserend geneesheren • ...


28 29 Groep Depré (www.groupdepre.be), is een familiale groep van bedrijven gespecialiseerd in hoog kwalitatieve dierenvoeding voor nuts-, sport- en gezelschapsdieren. De groep is actief in de sector van de industriële mengvoeders en de sector van de hobbyvoeding en petfood. Group Depré telt 5 vestigingen en realiseert een omzet van 250 miljoen euro met een 270 medewerkers. Beduco (www.beduco.be ), in Schoten, is de petfood-activiteit van de groep Depré en één van de belangrijkste productie- en distributiebedrijven van dierenvoeding voor speciaalzaken in België. Hun eigen merken zijn o.a. Euro-Premium, Deli Nature, Katz Menu en Beyers. Om het team van Beduco professioneel te ondersteunen, zoeken wij een (m/v):

Brandmanager Petfood Hond&Kat Positioneren van de eigen merkenlijn in de markt DE UITDAGING Je wordt verantwoordelijk voor alle aspecten binnen jouw merkenlijn “hond&kat” in de diverse landen van de thuismarkt en export. Via de vertegenwoordigers en eigen gerichte bezoeken bij klanten, verzamel je continu nieuwe marktinformatie en evalueer je de eigen marktpositie. Je gebruikt deze informatie om een marketingplan op te stellen en overlegt dit met de sales manager. Via het opstellen van benchmarks bepaal je waar productinnovatie of product upgrades mogelijk zouden zijn. Rekening houdend met het toegewezen promobudget, werk je consumenten- en klantenacties uit en volg je de resultaten nauwgezet op. Je stelt verkoopsobjectieven voor aan de sales manager. Je bent verantwoordelijk voor het visueel concept van verpakking, promotiemateriaal en algemene publiciteit, je werkt hiervoor nauw samen met de marketingafdeling. Je coördineert de deelname aan beurzen, waar je ook aanwezig bent. Je geeft opleiding aan het sales-team en rapporteert aan de sales manager.

JOUW PROFIEL Je bent een gedreven, assertieve en creatieve persoonlijkheid met zin voor initiatief. Je hebt een hogere opleiding genoten en hebt reeds enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt een goede kennis van marketingaspecten, weet budgetten te beheren en hebt een sterke passie voor “hond&kat”. Je bent een goede communicator en teamspeler. Je hebt een zeer goede kennis van het N/F/E, kennis D is een plus.

ONS AANBOD

VG. 1080/B

Een nieuwe, gevarieerde, verantwoordelijke functie waarin je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Je werkt voor een stabiele, persoonsgerichte onderneming met toekomst en je krijgt de kans om mee te werken aan de verdere uitbouw van de groep. Het bedrijf kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur, korte communicatielijnen en een “doe mentaliteit”. Er is een volwaardig loonspakket voorzien dat overeenstemt met je profiel en ervaring. Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van KD/0511-551-1 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. mevr. Katrien Decostere Tel.: 056/610.609 - info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP (www.vanheede.com) is een geïntegreerd milieubedrijf dat kan bogen op meer dan 40 jaar ervaring. Met het ophalen van zowel recycleerbaar als niet-recycleerbaar afval is Vanheede Environment Group uitgegroeid tot een solide bedrijvengroep met 9 sites die meer dan 400 mensen tewerkstelt. Op vandaag behoort de groep tot de top 5 in België en Noord-Frankrijk binnen de markt van het afvalbeheer. Voor de hoofdvestiging in Geluwe zijn zij op zoek naar versterking voor de “QESH”-afdeling (quality, environment, safety, health), met name een (m/v)

PREVENTIE-ADVISEUR

Niveau I of II

Kritisch & communicatief DE UITDAGING

J O U W TA L E N T

Je wordt verantwoordelijk voor het beheer van de veiligheidsdossiers voor Vanheede Environment Group, dit zowel in België als in Frankrijk. Je bezoekt regelmatig de verschillende sites en staat in voor de administratie en coördinatie van diverse veiligheidsaspecten. Je voert risico-analyses uit, stelt veiligheidsinstructiekaarten op, werkt het jaaractieplan uit en bouwt verder aan het Globaal Preventie Plan. Je begeleidt en motiveert medewerkers van Vanheede Environment Group om richtlijnen inzake preventie/veiligheid correct toe te passen en werkt hiervoor zeer nauw samen met de diverse afdelingen. Je staat ook in voor polyvalente taken op de QESH-dienst en rapporteert aan de QESH-Manager.

Je bent een punctuele, praktisch en kritisch ingestelde persoonlijkheid. Je combineert een hogere opleiding met een officieel attest “Preventie-adviseur”, bij voorkeur niveau I en hebt reeds een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie. Je bent flexibel, houdt ervan op de werkvloer aanwezig te zijn en kan gestructureerd werken. Je bent voldoende assertief en communicatief om jouw dossiers toe te lichten en te verdedigen bij zowel directie als alle medewerkers. Je spreekt vlot N/F, hebt een goede PC kennis en hebt affiniteit met zorgsystemen (o.a. OHSAS 18001).

ONS AANBOD

VG. 1080/B

Uitdagende functie met verantwoordelijkheid en veel afwisseling. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen tot specialist binnen jouw domein. Je komt terecht in een dynamisch groeibedrijf dat zich kenmerkt door een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Je maakt deel uit van een gedreven team van een 5-tal mensen binnen de “QESH”-afdeling in Geluwe waar collegialiteit bovenaan staat. Je kan rekenen op een volwaardig renumeratiepakket dat aansluit bij het belang en het niveau van de functie.

Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van de referentie KD / 0711-509-10 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 – info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com


HALLE Garage Surkeyn maakt deel uit van de expansieve groep van bedrijven, Groep Boden, actief in de automobielbranche in heel België. Onze doelstelling is particulieren en bedrijven op elk moment de meest uitgebreide en kwalitatief hoogstaande mobiliteit te bieden in de vorm van de verkoop, het onderhoud en de herstelling van wagens. Onze ultieme missie is elke klant steeds dat beetje extra te kunnen bieden. In onze groep geen loze belofte, maar... Beleef alles anders! Momenteel kijken wij uit naar een:

Manager Aftersales (m/v) Taken: • Als Aftersales Manager ben je verantwoordelijk voor de efficiënte en doeltreffende leiding van de Aftersales-afdeling. Zo sta je onder meer in voor de volgende taken: • Ontvangen en te woord staan van klanten • Beantwoorden van vragen van klanten en behandelen van eventuele klachten • Opmaken van de planningen voor de werkplaats mechaniek en aanmaken van de herstelorders • Opvolgen van alle herstellingen en uitvoeren van de eindcontrole • Waar nodig advies leveren en assistentie bieden op technisch vlak, zowel naar de klant toe als naar de leden van je team • Aansturen van je medewerkers • Instaan voor een kwalitatieve dienstverlening met respect voor de klant.

2011

Vereisten: • Naast een degelijke vooropleiding (niveau A2 of graduaat), kan je terugblikken op enkele jaren relevante ervaring in een technisch-administratieve omgeving • Ervaring in de automotive sector is vereist • Je bent vertrouwd met gangbare computertoepassingen • Een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans is aangewezen • Je beschikt over degelijke management skills. Aanbod: • Competitieve bezoldiging in verhouding tot je ervaring en je takenpakket • Extralegale voordelen • Permanente bijscholing in eigen Business Academy • Werkzekerheid in een contract van onbepaalde duur. Interesse? Lijkt deze job je op het lijf geschreven? Stuur dan vandaag nog je sollicitatiebrief en cv naar jobs@surkeyn.be of t.a.v. Human Resources, Bergensesteenweg 107, 1500 Halle. Voor meer informatie, bel naar 0496 40 14 41. Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld!

www.surkeyn.be

Wie wordt de HR-Ambassadeur 2011? Ontdek het op donderdag 27 oktober ICC - Gent Programma: 18.00 uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief 19.30 uur: welkomstwoord gevolgd door enkele korte en krachtige mindsetters vanwege Herman Konings

W JOBAT U E I N TARGET GROUP

SOLUTIONS

20.00 uur: diner met tussen de gangen in: •

bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2011 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door onze “Mystery guest”

de Vlaamse HR-Ambassadeurs 2010 en 2011 krijgen het laatste woord

uw gastvrouw is Bieke Ilegems

carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle

23.15 uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar ...

HR

@

Work

De juiste doelgroep bereiken? Kies voor de Jobat Target Group Solutions.

TARGET GROUP SOLUTIONS

Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen

Adverteren? Contacteer ons op het nummer 02 467 20 66 of mail naar salesjobat@jobat.be

- Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl. en VOV.

www.hr-gala.be


30 31

Architecture is an art can you make it happen? NV VANHAERENTS, gevestigd in TORHOUT, is méér dan 80 jaar actief in de bouwsector. Sedert een 20-tal jaren hebben wij een stevige reputatie opgebouwd als projectontwikkelaar (o.a. diverse toonaangevende PPS-projecten). Ter opvolging en ondersteuning van diverse grote projecten en met het oog op nieuwe projecten wensen wij ons kader uit te breiden met een (m/v):

CENTRALE AANKOPER met sterke interesse voor de bouwsector

(Ref. 50 832)

Functie: Je wordt een centrale spilfiguur die zal instaan voor de aankoop van allerlei materialen en het vastleggen van onderaannemingscontracten vanaf de dossiervoorbereiding t.e.m. de commerciële onderhandelingen en de contractopmaak. Hiertoe werk je nauw samen met de werf- en projectleiders en overleg je dagelijks met leveranciers en onderaannemers. Op geregelde tijdstippen bespreek je de aankoopplanning, de evoluties en nieuwe opportuniteiten met de projectteams. Profiel: • Je genoot een hogere opleiding en hebt enige affiniteit met de bouwsector (productkennis, plannen lezen, …) • Je bent communicatief sterk en team minded • Je werkt vlot met Office-software.

PROJECTMANAGER ir/ing. met relevante bouwervaring

(Ref. 50 834)

www.vanhaerents.be

Functie: Als projectmanager word je de centrale spilfiguur voor de coördinatie en follow-up van diverse grote werven. Je staat in voor contracting, planning, organisatie, timing, … en fungeert als bewaker van de veiligheid en de kwaliteit. Je onderhoudt uitstekende relaties met architecten- en ingenieursbureaus, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en overheden. Tevens ben je eindverantwoordelijke voor de administratief-organisatorische follow-up t.e.m. de definitieve oplevering (budgetbeheer, facturatie, nacalculatie, …). Profiel: • Je bent ir/ing. met relevante bouwervaring • Je profileert je als een doortastend leider met klantgerichte attitudes • Je bent sterk in organisatie en administratief beheer.

ERVAREN WERFLEIDER ir/ing. of gelijkwaardig door ervaring (met een sterk praktisch inzicht) (Ref. 50 833)

Functie: Als werfleider ben je de drijvende kracht die toonaangevende projecten in teamverband realiseert. Je bent een praktisch organisator die in verschillende fases instaat voor de personeels- en materiaalvoorziening. Daarnaast fungeer je als een coach en problemsolver die dagelijks de meestergasten en de onderaannemers op de werf aanstuurt en begeleidt. Profiel: • Je bent een no-nonsense ingenieur met een sterk technisch en praktisch inzicht • Je bent een vlotte planner en organisator • Je werkt graag met mensen. Kandidaten wonen bij voorkeur in West-Vlaanderen.

DE JUISTE BESLISSING

Aanbod voor alle functies: • Uitdagende en autonome functies met ruime ontplooiingskansen • Een dynamische teamspirit • Een professionele organisatie met een strategische visie • Een solide onderneming in volle expansie • Talrijke referenties en unieke projecten • Een uitstekend remuneratiepakket (te bespreken) + diverse voordelen + representatieve bedrijfswagen.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a anwervin gw

u. iesburea ordt exclusief begeleid door ons personeelsadv

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

Be part of our world class team! PM Group is a world-leading life science design and project management firm awarded by the European ‘Great Place to Work’ Institute. We deliver exciting, leading-edge capital projects in the biopharmaceutical, medical technologies, R&D, food/nutritionals and advanced technology sectors. Due to our continued success in the Benelux Region we have excellent opportunities for talented and ambitious professionals in our Wavre office: - Design Leads & Mechanical Engineers - Project & Construction Managers - Architects or Engineers-Architects - Electrical/Automation Engineers - C&Q Engineers As part of our 1600 strong team, you’ll work on a variety of projects in a challenging and dynamic environment with access to a wealth of experience and the best resources. We offer a rewarding package and multiple career opportunities. We consider both staff and independent service positions. Minimum 5 years experience in life science industry. Fluent in English and either French, Dutch or German. Willingness to work in many locations. To apply please send your CV to recruit.benelux@pmgroup-global.com. For further information visit: www.pmgroup-global.com Europe | USA | Asia | Middle East

Engineers Architects Project Managers


G

roep S een professioneel, luisterend oor voor uw ondernemingszin

www.groups.be


32 33

Met een kortdurend ziekteverzuim van meer dan 4 % stak Familiehulp ver boven het Belgisch gemiddelde uit. Om deze situatie om te buigen, startte Familiehulp in 2009 het succesvolle ‘Ik wil er wel-zijn’project op, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het resultaat: na 2 jaar is het ziekteverzuim binnen de organisatie opvallend gedaald. Hoe Familiehulp dat precies heeft aangepakt, vertellen de verschillende hoofdrolspelers u graag op de studievoormiddag:

Ziekteverzuim in de (thuis)zorg en dienstenchequeondernemingen Vrijdagvoormiddag 14 oktober 2011 – Vlaams Parlement ü Deze studievoormiddag is er speciaal voor HR-managers, stafmedewerkers HRM, directieleden, preventieadviseurs ... uit (thuis)zorginstellingen en dienstencheque-ondernemingen. ü We stellen u de resultaten voor van het ESF-project ‘Ik wil er wel-zijn’. ü Zo krijgt u een aantal handvaten voor het uitbouwen van een integraal verzuimbeleid in uw eigen organisatie.

MANAGER PURCHASING

(ref 2011/1118)

Die systemen en processen analyseert, structureert en aligneert Je functie: • Je tekent de aankoopstrategie uit, brengt structuur aan, stroomlijnt de processen en schrijft de SLA’s als basis van de onderhandelingen. Jouw doelstelling is een kwalitatief aankoopbeleid. • Je analyseert kritisch de aankoopbehoeften binnen het bedrijf en je evalueert de markt. Je bouwt langetermijnrelaties verder op met onze leveranciers en onderaannemers maar je zoekt ook alert naar alternatieven. • Via het MRP-systeem coördineer je de planning, het voorraadbeheer, de contracten en het transport van ± 2500 SKU’s. Dit vereist een consequente opvolging. Competenties: • Je hebt een hogere opleiding en bij voorkeur een technische bagage of achtergrond. • Minimaal 5 jaar ervaring in aankoop. • Een goede talenkennis (Nederlands, Frans, Engels en goede noties Duits) om te onderhandelen met gesprekspartners op verschillende niveaus. Indien nodig bezoek je die ook. • Een goede PC-kennis (Ms Office) en bij voorkeur heb je ervaring met ERP en/of MRP systemen. Wat mag je van DYNACO verwachten? • Een uitdagende functie in een internationaal, groeiend en gerenommeerd bedrijf. • Je zal werken bij de marktleider in zijn segment. • Een functie met rechtstreekse impact op het bedrijfsresultaat. • De mogelijkheid om de strategie van je afdeling mee te bepalen en verder uit te bouwen. • Een marktconform remuneratiepakket, aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Voor een volledige beschrijving van de functies en een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.anago.be De verkennende gesprekken gaan door in het bedrijf.

Anago – Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle

STAD VILVOORDE

Openbare oproep voor de werving van een (m/v):

Sectormanager Socio-culturele Diensten (A5a-A5b statutair) Functie: • je bent verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de diensten die tot de sector behoren en biedt ondersteuning aan de diensthoofden; • je staat in voor de opvolging, voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen binnen de sector en rapporteert hierover aan de stadssecretaris; • als lid van het managementteam neem je deel aan de permanente uitbouw van het organisatie-, personeels- en financieel beleid; • je leidt grote eenmalige projecten die de normale werking van de diensten overschrijden; • je beheert softwarepakketten en/of bijzondere methodieken. Profiel: • je bent houder van een diploma van het universitair onderwijs/masterniveau, aangevuld met ofwel ten minste 4 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in de openbare of private sector, ofwel postuniversitaire certificaten of andere getuigschriften in het managementdomein; • je bent sterk in leidinggeven en communicatie. Kandidatuurstelling kan tot 13 oktober 2011 bij middel van een verplicht inschrijvingsformulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: 02 255 45 60 of via de website www.vilvoorde.be. De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, …

Interesse? Bekijk het programma en schrijf u in op www.ikwilerwel-zijn.be

Grimbergen is een groene gemeente in de Vlaamse rand. Als aantrekkelijke woonplek voor zo’n 35.000 inwoners is het tevens een thuisbasis voor KMO’s en multinationals. Om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken, bouwt het gemeentebestuur verder aan een dynamisch team in een moderne werkomgeving. Zoekt u een job waarin u uw energie en talent kwijt kan? Dan worden wij misschien uw volgende werkgever! Binnenkort organiseren wij alvast selecties voor:

• 1 adviseur (A1a-A3a) als hoofd van de dienst Bevolking & Burgerlijke Stand in statutair dienstverband • 1 integratieambtenaar (B1-B3) als medewerker van de gemeentesecretaris in contractueel dienstverband Deze betrekkingen zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen Sociale voordelen Naast een competitief loon bieden wij u o.m. een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van € 6,50, een terugbetaling van de kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding en een verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk en privéleven ondersteunt.

www.ikwilerwel-zijn.be

Interesse? Vraag snel uw inschrijvingsformulier op tel 02 260 12 25 of download het via www.grimbergen.be/vacatures en bezorg het ons uiterlijk op woensdag 19-10-2011 via mail op saz@grimbergen.be of per post naar Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Verdere inlichtingen op 02 260 12 25.

VG.801/B

Thuiszorg zoals je ‘t zelf zou doen.

DYNACO, opgericht in 1987, is uitgegroeid tot marktleider in de productie van flexibele snelroldeuren. Met zijn wereldwijde vestigingen in Europa, USA en Japan, heeft DYNACO meer dan 10.000 High Performance Doors (HPD) afgeleverd in 2010. Samen met de hoofdaandeelhouder, KBC Private Equity, heeft DYNACO de ambitie om leider te blijven en verder te groeien door klantentevredenheid, uitbreiding van het productengamma en versterking van het distributienetwerk. Om de productie in Moorsel bij Aalst verder te optimaliseren, en om de processen te stroomlijnen, zoeken we een (m/v):


BENT U EEN KEI IN RESEARCH? Ter versterking van onze R & D-afdeling zoeken wij momenteel een (m/v):

R&D INGENIEUR

Personnel Managers Club

Ingenieur Chemie met sterke interesse in de bouwsector

DL Chemicals nv in Waregem is een toonaangevend Europees fabrikant en verdeler van siliconen, lijmen, MSpolymeren en voegkitten voor de professionele bouwmarkt. Als sterk internationaal georienteerde familiale onderneming profileren we ons vooral door hoogwaardige producten en een optimale klantenservice. Met ons team van 120 medewerkers realiseren we een omzet van ruim 38 miljoen euro. Om onze expansie permanent te ondersteunen, zijn we steeds op zoek naar getalenteerde medewerkers.

www.dl-chem.com www.parabond.eu

www.pmclub.be

Functie: Samen met uw collega’s van de R&D afdeling wordt u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en de verdere optimalisatie van het bestaand gamma. Hiertoe onderhoudt u goede contacten met onze strategische leveranciers. U volgt continu de toepassingsmogelijkheden en de kwaliteit van onze producten op. U rapporteert aan de R&D manager.

Profiel: U bent een inventief en initiatiefrijk (burgerlijk of industrieel) ingenieur in de chemie met een sterke interesse voor toepassing van scheikundige producten in de bouwsector. U beschikt over een relevante en succesvolle ervaring binnen een R&D afdeling (labo), bij voorkeur in een aanverwante omgeving (bv. verven, lijmen, kunststoffen, …). U bent een communicatieve persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in een team functioneert. Naast het Nederlands drukt u zich goed uit in het Frans en Engels.

Aanbod: Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid binnen een solide onderneming met een sterke kwalitatieve dienstverlening en een gezonde groeiambitie. Na een grondige introductie en opleiding kunt u rekenen op de ondersteuning van enthousiaste collega’s. Stelselmatige uitbreiding van knowhow en productkennis. Continue professionele uitdagingen. Veel sociale contacten en een directe betrokkenheid bij alle productevoluties. Een interessant loonpakket in verhouding tot uw ervaring en capaciteiten.

Interesse? Aarzel niet en mail uw cv en motivatie naar leen@dl-chem.com

Een event dat je niet mag negeren. 13 oktober 2011 Duurzaam omgaan met talent Gastsprekers:

• Peggy De Prins, AMS • Fons Leroy, VDAB • Frank Klockaerts, Philips Lighting, ESF Promotor

More energy. Fewer emissions. It takes the brightest minds working together. ExxonMobil is één van de meest succesvolle en financieel krachtige ondernemingen in de wereld. Daarom zijn we continu op zoek naar Burgerlijke Ingenieurs en Handelsingenieurs. Lees meer in deze Jobat en op onze website.

www.exxonmobil.com/careers

Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be


34 35

AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat.

AZ Maria Middelares heeft vacatures voor (m/v):

VERPLEEGKUNDIGE INTENSIEVE ZORGEN voltijds

VERPLEEGKUNDIGE HIGH CARE voltijds

VERPLEEGKUNDIGE PAAZ voltijds

VERPLEEGKUNDIGE ALGEMENE HEELKUNDE voltijds of deeltijds

Marie, 23 jaar

VERPLEEGKUNDIGE OF MEDISCHE BEELDVORMER

AG Insurance ontdekt graag wat Marie in haar mars heeft.

voltijds

VERPLEEGKUNDIGE ORTHOPEDIE voltijds

(INSTRUMENTEREND)

VERPLEEGKUNDIGE OPERATIEKWARTIER

voltijds of deeltijds

VERPLEEGKUNDIGE INTERNE GENEESKUNDE voltijds of deeltijds

VERPLEEGKUNDIGE MOBIELE EQUIPE voltijds of deeltijds

Let us discover you. AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heel wat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bieden we onze mensen tal van groeimogelijkheden. In een aangename werksfeer krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien en om zelf initiatief te nemen. Een gezonde work-life balans wordt daarbij niet over het hoofd gezien. Bovendien zijn onze kantoren perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Momenteel willen we onze teams versterken met (m/v):

Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be (rubriek jobs & stages / sollicitatieprocedure) of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met dhr. Luc Timmermans, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement, tel. 09 260 60 96.

Bezoek ook onze website voor meer info: www.azmmsj.be/jobs of www.jouwjob.be bezoek onze website www.jouwjob.be

Project Officers & Process Officers • Je evalueert onze huidige processen en werkt voorstellen uit om die te verbeteren. • Bovendien neem je actief deel aan de introductie van nieuwe werkwijzen en aan hun verbetering. • Met je analytische blik stel je continu alles in vraag: wat is er goed of minder goed, en hoe kan ik dat verbeteren? • Je hebt een eerste professionele ervaring achter de rug. Interesse? Laat AG Insurance dan ontdekken wat jij in je mars hebt.Wij luisteren graag naar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging op maat bij de grootste verzekeraar van het land. Surf snel naar www.aginsurance.be/discover voor meer info over deze en andere jobs.

Let us discover you.


j

Wij zijn een erkend rekruterings- en selectiekantoor met meer dan 20 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in technische en wetenschappelijke profielen - zowel nationaal als internationaal.

j

Luchtvaart

Wegenbouw

• Research ingenieur • Productie ingenieur CAD en CNC • Specialist Fluid Dynamics • Sales account manager CAD/CAE/CFD - Europe • Sales account manager turbomachinery - USA

• Onderzoeker bruggen en parkeerdaken • Ingenieur voor Afrika

Oil & gas en Chemie

Andere sectoren

• Process engineer • E&I engineer • Mechanical engineer • Quality control chemist • Shift supervisor

Momenteel hebben wij volgende vacatures voor (m/v) • Bachelors • Masters - industrieel en burgerlijk ingenieur • PhD’s Elektronica, elektriciteit, elektromechanica, bouwkunde, chemie, …

, Voeding

• Productieverantwoordelijke nachtshift • Process control engineer • Sr Customer support engineer (grafische sector) • Technisch commercieel manager (houtskeletbouw en verlichting) • Country sales manager (verlichting) • Field service engineer (meet- & regeltechniek en industriële branders) • Mechanical project manager (industriële branders) • Commercieel projectleider (afwerkingsbedrijf) • Product manager Acoustics • Sales engineer Noise & vibration

Civiele bouw • Operations manager • Project manager • Account manager

Voor een aantal functies komen ook pas afgestudeerden in aanmerking. Wij hebben ook vacatures in het buitenland: Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Abu Dhabi.

Bijkomende inlichtingen via onze website:

www.vanasbrouck.com

Interesse? Contacteer Machteld Van Asbrouck via 016/47 35 47 (van 9 tot 21u) of stuur je CV naar info@vanasbrouck.com

Brussel (Oudergem) OMNICOM MEDIA GROUP vertegenwoordigt OMD en PHD, één van de bekendste communicatienetwerken ter wereld. In België dankt OMG zijn daadkracht aan het enthousiasme van een competent en gemotiveerd team. In een werkklimaat waarin creativiteit en vernieuwing aangemoedigd worden, leveren de medewerkers hun klanten raad en diensten die het verschil maken in de communicatie van hun merken. Een passie voor media? Wij zijn op zoek naar een:

Radio Planner & Buyer Uw functie:

Wat mag u verwachten:

• Je staat in voor de tactische planning en aankoop op de Belgische radiozenders. • Je zorgt voor de administratieve en kwalitatieve opvolging van de campagnes. • Verder onderhandel je de beste tarieven. • Je bent een gemotiveerde teamspeler met groeipotentiel.

• • • •

Wat wij van u verwachten:

Geïnteresseerd in deze functie?

• • • •

Mail of stuur dan uw cv naar: pascale.deberghe@omnicommediagroup.com Omnicom Media Group - Pascale Deberghe Charles Lemairestraat 1 - 1160 Bruxelles

Je beschikt over een affiniteit met cijfers en je werkt erg nauwkeurig. Je bent drietalig (Nl./Fr./Eng.). Een opleiding communicatiebeheer vormt een pluspunt. Je bent georganiseerd, flexibel, commercieel ingesteld.

Een ambitieuse organisatie. Een stimulerende werksfeer. Een stabiele omgeving die investeert in uw potentieel. Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen.

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden.

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost verleent ambulante hulp aan mensen met ernstige psychische problemen of psychiatrische stoornissen en aan hun omgeving. Het CGG beschikt over 5 vestigingsplaatsen: Aarschot, Diest, Leuven, Tienen en Sterrebeek. Naast de basiszorg is het CGG o.a. gespecialiseerd in preventiewerk, hulpverlening in het kader van middelenmisbruik, forensische zorg en zorg aan personen met een verstandelijke handicap. Het CGG Vlaams-Brabant Oost participeert actief aan de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Met het oog op de verdere vermaatschappelijking van de zorg worden dynamische medewerkers gezocht voor volgende functies: - psychiaters voor de doelgroepen kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen, alsook voor forensische zorg (verschillende vestigingen mogelijk) Hilde Dierckx (directeur) vzw@cgg-vbo.be – 016 33 71 17 - therapeuten doelgroep kinderen en jongeren jacques.delamarche@cgg-vbo.be – 016 33 69 32 (Leuven) anne.roekens@cgg-vbo.be – 016 33 71 10 (Diest) - preventiewerk (Leuven) martine.couvreur@cgg-vbo.be – 016 32 79 00 - vroeginterventie (Leuven) ann.1.vranckx@cgg-vbo.be – 016 33 71 10 Uitgebreide informatie over deze functies vindt u op www.jobat.be of kan opgevraagd worden bij Anne Roekens, stafmedewerker - anne.roekens@cgg-vbo.be - www.cgg-vbo.be Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw Kapucijnenvoer 35 – 3000 Leuven

Tel.: 016 33 71 17 Fax: 016 33 71 19 E-mail: vzw@cgg-vbo.be

Voor het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) zoeken wij een (m/v) www.VSKO.be

MEDEWERKER MET EEN GRONDIGE ICT-KENNIS Jouw opdracht het ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van de nascholing en het ontwikkelen van klasklaar lesmateriaal; het geven van nascholingen aan leerkrachten en het bieden van nazorg aan de leerkrachten. Wij vragen een opleiding op bachelorniveau; een grondige kennis van Office en vertrouwd zijn met netwerken en de achterliggende technologieën; een teamspeler die beschikt over de nodige agogische vaardigheden om met volwassenen om te gaan. Wij bieden een contract van onbepaalde duur in het statuut van “contractueel departement Onderwijs (CODO)” Je hebt interesse : Stuur vóór 10 oktober 2011 je sollicitatiebrief en CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar rudi.warson@vsko.be. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij greet.vanderbiesen@vsko.be.


36 37 www.ikbener.be

Sabine

Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving.

account manager, commerciële kei, payroll wizzard, wonderconsulent of ander toptalent? Briljante

Ik ben Sabine... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega’s. En u, bent u er ook?

Bekijk uw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op

LEEFMILIEU BRUSSEL – BIM, de administratie voor Leefmilieu en Energie zoekt een (m/v):

Hoofd interne procedures en coördinator «Enterprise Content Management » (ECM) Master - (ref.: 2011-A17b) Je verleent de Algemene directie en de afdelingen en directies van het Instituut assistentie bij de uitwerking en de invoering van interne organisatorische procedures die de werking van het Instituut moeten verbeteren, vooral wat de materiële hulpbronnen betreft. Daarnaast superviseer je in nauw verband met de informaticadienst alle aspecten van het project rond geïntegreerd documentenbeheer (ECM-project).

Hoofd interne communicatie en woordvoerder van de Algemene directie Master - (ref.: 2011-A28) Je ontwikkelt en implementeert een communicatiestrategie die erop gericht is alle personeelsleden van het Instituut op de hoogte te houden over alle aspecten in verband met de interne werking en de geplande veranderingen.

Beheerder van juridisch-administratieve dossiers Master - (ref.: 2011-A19) Je levert juridisch advies in de zaken waarover het BIM met het oog op de toekomstige verhuizing in onderhandeling is. Voor een optimalisering van de werking van het Instituut lever je eveneens juridisch-administratieve hulp bij het coördineren en op punt stellen van verscheidene interne werkingsprocedures.

Wij bieden: Een voltijdse betrekking in een jong en gemotiveerd team binnen een eco-dynamische administratie • een permanente vorming • een flexibele uurregeling - een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector • maaltijdcheques • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen) • een MIVBabonnement • tussenkomst in het NMBS-abonnement • een fietspremie • een hospitalisatieverzekering • 35 dagen verlof per jaar • kinderopvang in juli en augustus. Interesse? Meer inlichtingen betreffende deze functies kan je vinden op www.leefmilieubrussel.be Voor andere jobaanbiedingen kan je eveneens terecht op onze website. Je kandidatuur wordt verwacht vóór 3 oktober 2011.


Stichting voor de Psychogeriatrie te Sint-Jans-Molenbeek zoekt

POLYVALENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

voltijds (vanaf 1.10.2011)

Uw functie: - accent op de diverse taken in de aankoopdienst en rechtstreeks rapporteren/samenwerken met diensthoofd Aankoopdienst - contacten met leveranciers, nazicht en opvolging bestellingen, nazicht facturen, opmaken statistieken, enz… - uitvoeren van administratieve taken en inspringen waar nodig bij collega’s en andere diensten Uw profiel: - perfect tweetalig (N/F), geschreven en verbaal - goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook,…) - zelfstandig kunnen werken - discreet en sociaalvaardig zijn Wij bieden: - aangename en leerrijke werkomgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en initiatief - doorgroeimogelijkheden - werkuren: ma – vrij : 8u30 – 12u30 en van 13u15 – 16u50 - goede verloning, tussenkomst woon-werkverkeer Interesse? Sollicitatiebrief en cv naar Stichting voor de Psychogeriatrie, Gelukkige Grijsheidstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, t.a.v. Mevr. A. Van Droogenbroeck – diensthoofd Aankoopdienst of e-mail avdb@pgc.be Strikt vertrouwelijke behandeling van uw dossier. Onze website: www.psychogeriatrie.be

SODEMAT is verantwoordelijk voor het materieelbeheer van drie algemene bouwondernemingen : Antwerpse Bouwwerken AB, Valens en Duchêne, die tot de belangrijkste van het land behoren en deel uitmaken van de groep Eiffage Benelux (www.eiffagebenelux.be). Dit materieel omvat de middelen voor horizontaal en vertikaal transport (torenkranen, telescoopkranen en telescopische verreikers), bekisting, onderschoring en elektrische uitrusting van de werven; en ook nog de werfinstallaties (kantoorcontainers, vestiaires, refters en sanitair), de middelen om toegang te bieden tot het werk (stellingen, loopvloeren, ladders), de collectieve en individuele beschermingsmiddelen en de voertuigen voor personeelsvervoer.

Voor onze exploitatiezetel van Gentbrugge zoeken we een

Commercieel technisch medewerker M/V Taken: / Technisch advies verstrekken aan de werven (indien nodig met werfbezoek) aangaande het huren van diverse materialen/materieel ( torenkranen, verreikers, werfinrichtingen, bekistingsmaterieel) beschikbaar binnen de groep of extern op de markt met het oog op het juiste rendement. / Opvolging van de marktprijzen en de interne kostprijs, opstellen van offertes. / Orders van de werven verwerken in overleg met de atelierverantwoordelijken. / Verwerken van bijhorende administratie. Wij zoeken een bachelor/master elektro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring: / Met een goede technische kennis van bouwmaterieel (torenkranen, hijswerktuigen, bekistingsmaterieel en werfinstallaties) of interesse voor dit type materieel. / Tweetalig NL/FR en vertrouwd met de meest gebruikte informaticatools: Excel, Outlook, Word. Wij bieden een functie met verantwoordelijkheden binnen een dynamische groep voor wie het van belang is te beschikken over de beste menselijke en materiële middelen om grote bouwprojecten uit te voeren met inachtneming van de veiligheid van zijn medewerkers, de kwaliteit en het milieu. Gelieve uw kandidatuur te sturen aan > de heer Raf De Block per mail: rdeblock@sodemat.eiffage.be of per post naar SODEMAT Esv, J.Vervaenestraat 133, 9050 Gent.

5 Nobody WIN

handtassen Surf naar jobat.be/win


38 39 OCMW WATERMAAL-BOSVOORDE werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v), contract van onbepaalde duur

1 administratief secretaris

Leef je passie voor HR uit in ‘t Stad.

voor zijn dienst • Financiën • Boekhouding • Diploma van baccalaureaat in Boekhouding

Enkel de schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ten zetel van het OCMW Watermaal-Bosvoorde Ottervangerstraat 69 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

SD Worx Jobevent Antwerpen - 5 oktober Schrijf je in op jobs.sdworx.com

W U NIE JOBAT NATIONAL

RECRUITMENT SOLUTIONS

afdelin fdelingsh gshoo oofd fd leven en genieten Kaprijke is een landelijke gemeente in het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) met een dynamisch karakter. Om haar afdeling leven en genieten en haar cultuurbeleid te verankeren in de gemeentelijke werking, organiseert het gemeentebestuur een niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor een afdelingshoofd leven en genieten en legt ze een wervingsreserve aan van geslaagde kandidaten voor drie jaar.

Functi Fun ctieprof eprofiel iel Je coördineert en leidt de afdeling leven en genieten met zijn diverse beleidsdomeinen en diensten: cultuur, bibliotheek, toerisme, sport, jeugd, kinderopvang en burgerzaken. Samen met je leidinggevende functie voer je opdrachten en taken uit in verband met cultuur en je rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris. Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je komt klantvriendelijk over.

Uw rekruteringsboodschap snel en efficiënt tot bij de juiste kandidaat brengen? Adverteer via de Jobat National Recruitment Solutions.

NATIONAL RECRUITMENT SOLUTIONS

Onss aan On aanbod bod Een boeiende en gevarieerde sleutelfunctie met verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Een brutojaarsalaris van minimum 21 850 euro en maximum 38 450 euro (niet geïndexeerd) (A1a-A3a). Tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …

Inter eress esse? e? Post voor zondag 9 oktober 2011 je sollicitatiebrief met je motivatie naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke. Je bezorgt met je sollicitatiebrief je curriculum vitae en een kopie van je masterdiploma.

Bijko ijkomen mende de informat informatie: ie:

Adverteren? Contacteer ons op het nummer 02 467 20 66 of mail naar salesjobat@jobat.be

Bijkomende informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure, het takenpakket, … kan je aanvragen via personeelsdienst@kaprijke.be. mevr. K. Goegebeur, gemeentesecretaris

dhr. F Gijssels, burgemeester

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar


Hoeveel verdienen we en wat is de prijs die we ervoor betalen? Jobat kon meekijken naar de loonbrief van meer dan 50.000 Belgen. Al deze gegevens werden opgenomen in een handige Salary Survey Tool. Wil je jouw loon vergelijken met dat van andere werknemers? Of wil je weten wat je zou verdienen als je deeltijds zou gaan werken? Surf snel naar Jobat.be, geef een aantal criteria in zoals functie, sector, aantal jaren ervaring, deeltijds of voltijds, groot of klein bedrijf, en je komt te weten of jij wel je verdiende loon krijgt.

Surf nu naar Jobat.be en ontdek onze handige loontool.


40 41

Ontdek jouw IT-job aan de stroom. SD Worx Jobevent Antwerpen - 5 oktober Schrijf je in op jobs.sdworx.com

Onthaal en Promotie Brussel en de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek bereiden samen de weg voor naar Muntpunt, dat in 2012 zijn deuren opent op het Muntplein. Muntpunt wil voor iedereen dĂŠ place to be zijn in Brussel voor boeken, ontmoetingen en info over Nederlandstalige diensten en evenementen.

Bouw mee aan Â&#x2018;dĂŠ place to bruÂ&#x2019; Om onze gloednieuwe organisatie uit te bouwen en te beheren, zoeken we een Algemeen directeur (m/v) Uw uitdaging           strategisch plan     

                 hoge klantentevredenheid     samenwerkingsverbanden                hart voor Brussel                       peoplemanager.       !  !   !        !    "#       $# % &         '(  ) * +       ,     Ons aanbod *   ,  -  ,        ,  .    U staat te popelen om deze uitdaging aan te gaan? / !       voor 18 oktober  011    %     23456        7!  8 3999 /  #     ,    : ;<=  >  

     !   ICT-beheerder / , !   www.muntpunt.be

Werken in je eigen regio? OOST-VLAANDEREN

Lees er alles over in de Jobat regiodossiers en vind meteen ook de job van je leven dicht bij huis!

zaterdag 1 oktober Oost-Vlaanderen

Adverteren in deze regiodossiers? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


a r t x e e h t o G

Acerta Brussels Ekiden zaterdag

15.10.2011

13 u Koning Boudewijnstadion

www.acertabrusselsekiden.be Maak van je deelname een VIP-Happening Reserveer voor je bedrijf je eigen ‘VIP-ruimte’ en ontmoet persoonlijk Tia Hellebaut in de Acerta-Jobat Village! Je VIP-pakket bevat: • 1 gepersonaliseerde pagodetent in de Acerta-Jobat Village • Interview in de speciale ‘Acerta Brussels Ekiden’ krant, op zaterdag 15 oktober in Jobat, De Standaard, Het Nieuwsblad én verspreiding bij alle lopers • Bedrijfslogo in alle aankondigingen van Acerta Brussels Ekiden • Ontmoeting met Tia Hellebaut in de Acerta-Jobat Village. Tia zal een aantal exclusieve running-shirts voor uw collega’s en supporters signeren

Je bedrijf zal in goed gezelschap zijn. Een greep uit de bedrijven die reeds hun VIP-ruimte reserveerden:


! e l i m ellebaut

Startschot: Tia H

Op zaterdag 15 oktober halen vele duizenden lopers weer het beste uit zichzelf. Maar liefst 800 teams en hun supporters vullen dan opnieuw het Koning Boudewijnstadion tijdens het grootste teambuildingevent van het jaar: de Acerta Brussels Ekiden. Elke ploeg van 6 lopers overbrugt de mythische marathonafstand als bewijs van sterk engagement en doorleefde teamspirit. Proef ook die unieke sfeer en wees er bij met je team én je bedrijf wanneer Tia Hellebaut het startschot geeft.

Haal het beste uit jezelf op de Acerta Brussels Ekiden en maak er een uniek event van in de Acerta-Jobat Village Ontvang je medewerkers in je eigen VIP-ruimte Reserveer een pagodetent op dé ontmoetingsplaats voor bedrijven: ons Acerta-Jobat Village langs het parcours, centraal voor het Koning Boudewijnstadion. Ideaal om je team(s) aan te moedigen, hun sporttassen te bewaren en mee op te gaan in de ambiance. Een unieke ‘employer branding’ opportuniteit, intern en extern!

Zet je bedrijf extra in de kijker Kleed je VIP-ruimte aan in de huisstijl van je bedrijf. Zo wordt het een corporate ontmoetingspunt dat je werkgeversimago versterkt. Je bedrijf kan ook visibiliteit krijgen in de speciale Jobat editie van 15 oktober, die eveneens ter plaatse wordt verspreid.

Alle info over de bedrijfsformules en om in te schrijven:

www.acertabrusselsekiden.be Ook je logo en link komen op de bedrijfspagina!

Samen met:


Ingenieur

index

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

G & G International

23

Ocmw Wevelgem

47

Mechanical Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

JURIDISCH

Beheerder Ibge - Bim

37

Juristen

36

FSMA

Psychiaters Mechanical Engineers PM Group

Administratief Secretaris 39

Dossierbeheerders 48

36

Operations Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Polyvalent Administratief Bediende 38

LOGISTIEK

Therapeuten

Centrale Aankoper

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost 36

Vanhaerents via Verdonck Personeelsmanagement 31

Verpleegkundige Algemene Heelkunde

Customer Service Coördinator

AZ Maria Middelares

35

36

AZ Maria Middelares

Stora Enso Belgium

28

Hoofd Interne Procedures

Verpleegkundige High Care

Process Control Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost 36

48

31

Mechanical Project Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Stichting Voor De Psychogeriatrie

48

GEZONDHEID

A D M I N I S T R AT I E

FSMA

FSMA

Financieel Beheerder

Kwaliteitsinspecteur

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

OCMW Watermaal-Bosvoorde

Economisten 36

35

Ibge - Bim

37

C O M M U N I C AT I E Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Communicatiedeskundigen FSMA

36

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Hoofd Interne Communicatie

35

36

33

AZ Maria Middelares

35

36

AZ Maria Middelares

35

Brandmanager Petfood Hond&Kat

36

Verpleegkundige Of Medische Beeldvor-

Productieverantwoordelijke Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

AZ Maria Middelares 24

35

Project & Construction Managers PM Group

Groep Depré via Fundament Recruitment & Selection 29

36

mer Architect Werfteam

21

MARKETING Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

C R E AT I E F

Zorgbedrijf Antwerpen

Verpleegkundige Mobiele Equipe

Productie Ingenieur

Osar

Dynaco via Anago

Regiocoördinatoren

Verpleegkundige Interne Geneeskunde

37

Radio Planner & Buyer Omnicommediagroup

AZ Maria Middelares

48

Product Manager Acoustics Ibge - Bim

Manager Purchasing

Verpleegkundige Intensieve Zorgen

Process Engineer

31

Vertegenwoordiger België Colac

47

ONDERWIJS Verpleegkundige Operatiekwartier AZ Maria Middelares

Architects PM Group

31

35

Project Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

DIRECTIE

Management Trainees Molenbergnatie

Verpleegkundige Orthopedie AZ Maria Middelares

35

Project Officers & Process Officers Ag Insurance

Algemeen Directeur Munt Punt via The Profile Group

35

Verpleegkundige Paaz

41

ENGINEERING

AZ Maria Middelares Vanhaerents via Verdonck Personeelsmanagement 31

Vroeginterventie Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost 36

Burgerlijk Ingenieur ExxonMobil

35

Projectmanager

20

Quality Control Chemist Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

HORECA

Country Sales Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

R&D Ingenieur DL Chemicals

Keukenchefs 34

31

Sales Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Diensthoofd IT

E&I Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

ACV Bouw - Industrie & Energie via Berenschot Belgium 27

Sr Customer Support Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Electrical/Automation Engineers PM Group

31

ICT-Beheerder Technisch Commercieel Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

FSMA

Auditors 20

FSMA

41

Informatici

36

Handelsingenieur ExxonMobil

Munt Punt via The Profile Group 36

FINANCIEEL

Field Service Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

21

ICT

C&Q Engineers PM Group

Zorgbedrijf Antwerpen

48

48

23

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Catherine Leccia, Elke Delgouffe Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Chris Huylebroeck, Sam De Beul, Dries Mertens, Sylvie Cousin, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


www.concerto.be

44 45

LET’S SHARE OUR TALENTS You are a professional engineer who brings creativity, passion and a dream of contributing to a sustainable future, along with your experience? We are experts in our sector, offering the know-how, challenges and career opportunities to realise your ambitions at the forefront of your field. The time is right for us to share our talents. With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the world. We offer state-of-theart engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

7th

edition

HOTEL LA RESERVE 07- 09 OKTOBER 2011 KNOKKE - HEIST

THANKS TO OUR PARTNERS:

Info & Contact : www.meetandgreet.be // T +32 9 338 86 86


Medewerker

Preventiewerk

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs VSKO 36

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost 36

Praktijkassistent

Shift Supervisor

Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Meer info in Jobat.

23

Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers.

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Specialist Fluid Dynamics Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Verder doorgroeien in jouw carrière.

Teamleider Werkplaatsen G & G International

23

Technische Tekenaars DSM Keukens

Zelfstandig Academisch Personeel Universiteit Antwerpen

23

25

VERKOOP

OVERHEID Account Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Adviseur Gemeente Grimbergen

33

Commercieel Adviseur Kbc Bank

26

Afdelingshoofd Gemeente Kaprijke

39

Commercieel Projectleider Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Controleurs Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen 24

36

Commercieel Technisch Medewerker Sodemat

38

Hoofdbibliothecaris Gemeente Brasschaat

23

Filiaalverantwoordelijke DSM Keukens

25

Integratieambtenaar Gemeente Grimbergen

33

Manager Aftersales Garage Surkeyn

30

Sectormanager Stad Vilvoorde

33

Sales Account Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

Sourcing Manager Stora Enso Belgium

28

Sales Account Manager

R&D

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Topverkopers

Onderzoeker Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

36

DSM Keukens

25

Research Ingenieur Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

36

TECHNIEK

Vanhaerents via Verdonck Personeelsmanagement 31

Nog meer jobs?

Medewerker Calculatie

Op jobat.be

Ervaren Werfleider

Osar

24

vind je Ontwerper-Tekenaar 3d G & G International

23

jobs.

Alle tips op

Ploegleiders Onderhoud Zorgbedrijf Antwerpen

10.568

21

Preventie-Adviseur Vanheede Environmental Group via Fundament Recruitment & Selection 29


46 47 WEVELGEM Wij zijn een dynamisch openbaar bestuur met een uitgebreide dienstverlening verspreid over o.a. een sociale dienst, een dienst thuiszorg, twee serviceflatgebouwen, twee woonzorgcentra, een dienstencentrum en een administratief centrum, samen goed voor een tewerkstelling van 250 medewerkers. Momenteel zijn wij op zoek voor onmiddellijke indiensttreding naar een (m/v):

FINANCIEEL BEHEERDER (voor onmiddellijke indiensttreding als voltijds waarnemend financieel beheerder ter vervanging van de afwezige financieel beheerder)

De selectie wordt georganiseerd met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve. FUNCTIE: • Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van het OCMW. • Je leidt de financiële dienst en bent eindverantwoordelijk voor de boekhouding, de jaarrekening, het financieel gedeelte van de ontwerpen van meerjarenplanning en budget, de financiële analyse en de financiële beleidsadvisering. • Als lid van het managementteam werk je nauw samen met de secretaris en de overige OCMW-diensten. SELECTIEVOORWAARDEN: • Houder zijn van een in aanmerking komend diploma van licenciaat of master. • De burgerlijke en politieke rechten genieten. • Belg zijn en slagen in een vergelijkende selectie. BEZOLDIGING en VOORDELEN: • Jaarlijks geïndexeerde brutobezoldiging van 52.264,40 tot 77.182,36 euro (index juni 2011). • Maaltijdcheques. • Gratis hospitalisatieverzekering. • Fietsvergoeding. • Gunstige verlofregeling. • Eindejaarspremie. • Vakantiegeld.

GEÏNTERESSEERD? Kandidaturen vergezeld van een uitgebreid cv en een kopie van het diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden moeten ten laatste op vrijdag 14/10/2011 aangetekend toekomen bij de voorzitter van het OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9 in 8560 Wevelgem. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst op het nummer 056 43 55 00 of via het e-mailadres: personeelsdienst@ocmwwevelgem.be U kunt ook terecht op de website: www.ocmwwevelgem.be onder de rubriek “vacatures”. www.ocmwwevelgem.be

Georganiseerd door de Europese Commissie

EURES, het Europese jobnetwerk, stelt voor

Schrijf je in en bereid je voor op www.jobdays.eu

+ dan 1.000 vacatures!

Leven en werken in Europa!

Zaterdag 1ste Oktober 10:00-17:00 Berlaymont (Schuman)

50 werkgevers en honderden vacatures en stageplaatsen Advies en tools om je eigen job te creëren 30 aanwezige landen In samenwerking met

20 workshops en conferenties Met de medewerking van

Breng 10 copies van je CV mee en al je ondernemingsideeën


Waak mee over het maatschappelijk belang in het hart van de financiële wereld De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) die op 1 april 2011 haar naam wijzigde als gevolg van een aangepast opdrachtenpakket, in het bijzonder haar exclusieve bevoegdheden inzake het toezicht op de gedragsregels voor de volledige financiële sector, waaronder banken, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. Als toezichtsautoriteit streven wij naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Wij willen transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de beursgenoteerde vennootschappen. We bevorderen een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op financiële dienstverleners, op de aanvullende pensioenen en door bij te dragen tot een betere vorming van de financiële consument. Zo willen we verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. Om onze opdracht uit te voeren rekenen wij op dynamische en talentvolle medewerkers. Mensen met een uitgesproken interesse voor de financiële wereld die zich identificeren met onze doelstellingen. Hebt u o.a. ervaring met de MiFID-regels, met verzekeringen, met complexe financiële producten of bent u vertrouwd met audits en wilt u die kennis inzetten voor het algemeen belang? Dan hebt u het geknipte profiel. De eisen liggen hoog, maar talent wordt gehonoreerd. Wij zoeken voor snelle indiensttreding getalenteerde medewerkers met een master- of bachelordiploma:

Congresstraat 12-14 1000 Brussel

/ www.fsma.be

• • • • •

Auditors Economisten Juristen Communicatiedeskundigen Informatici

• Dossierbeheerders en management assistants Wij bieden interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die op één lijn staan met de voorwaarden in de financiële sector. Het werk heeft ook een uitdagende internationale dimensie door de ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt en de internationalisering van de financiële markten. Kijk op onze website voor een volledig overzicht van alle vacatures en functiebeschrijvingen. Solliciteren doet u via de website met het online-sollicitatieformulier.

Jobat 24 september 2011  

Weekblad over en voor werk

Advertisement