Page 1

Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2

www.jobat.be

EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz. 6

GILLES DE COSTER ‘Ik geloof in laten uitspreken’ blz. 10

BBEE OBBAATT..A JJO N AN SSIITTEE VVAAAARR J J H HEETT

Psyko Tiko, danseres Crazy Horse

‘Mijn job? L’art du nu’

+

10.176 jobs op jobat.be

Jobs in Vlaams-Brabant en Brussel vanaf blz. 16


EDITO

‘Ik ben helaas al vrij lang werkloos. Misschien heb ik daardoor te veel tijd om mails te schrijven. Maar ik heb mijn lesje geleerd: dat soort mails verstuur ik nooit meer’

‘IK GA WEG’ De soap rond de herbenoeming van Concetta Fagard, de blijkbaar onmisbare rechterhand van topman Didier Bellens, nam deze week enkele niet mis te verstane wendingen in en rond de Belgacom-torens. Ten eerste was er de ministaking van enkele tientallen kaderleden. Voor Fagard ontslagen werd begin juni, na een ‘cat fight’ met communicatiehoofd Florence Coppenolle, werkten ze voor haar. Nieuwe collega’s hopen doorgaans warmer onthaald te worden. Ten tweede was er de online petitie op het Belgacom-netwerk met de ondubbelzinnige titel ‘Fagard out of Belgacom’. Gelanceerd door Belgacomwerknemers en op één dag tijd - voordat Belgacom de toegang tot de petitie blokkeerde - onder tekend door meer dan tweehonderd collega’s van Fagard. Ook geen warm welkom. Ten derde waren er de geruchten rond Astrid De Lathauwer, executive vice president human resourAls Didier Bellens ces en lid van het directiecomité bij Belgacom. Zij meent dat een ceo zou naar aanleiding van de moet kunnen leiden, heisa rond Fagard haar ontslag gegeven hebben. inspireren en Een bericht dat de communicatiedienst van Belgamotiveren, is hij com wou bevestigen noch faliekant gefaald ontkennen. Bref, in het kor t lijkt het hierop neer te komen: niemand wil Fagard terug, behalve Didier Bellens zelf. U kan zich daarbij nog de kritische vraag stellen of hij dat zelf wel wou, of gewoon aanstuurde op zijn eigen ontslag. Met een opzegpremie van twee miljoen is elk scenario mogelijk. Blijven over : de grootste slachtoffers van dit verhaal. Dat zijn de overige 16.000 Belgacom-werknemers die, zoals ze in de petitie tegen Fagard met enige zin voor pathos verwoorden, ‘hun job dag na dag uitoefenen met professionalisme, passie en respect’. Dat de demarche van Bellens hen in de kleren kruipt, blijkt uit hun online commentaar : ‘hoe kunnen wij gemotiveerd blijven als het topmanagement niet bezig is met leiden, maar met eigen gewin’, ‘als personeelslid heb ik last van plaatsvervangende schaamte’, ‘deze beslissing is een voorbeeld van de minachting van de ceo voor de inspanningen van het voltallige personeel’, ‘de schaamte voorbij, als Bellens dit doordrukt, ga ik weg bij Belgacom’ enzovoor t. Als Didier Bellens meent dat een ceo moet kunnen leiden, inspireren en motiveren, is hij faliekant gefaald. Dat zeggen wij niet, dat zeggen ‘zijn’ mensen. Een troost: op de werkvloer is maar zelden iemand onvervangbaar gebleken: wij niet, u niet, Concetta Fagard niet, en waarschijnlijk ook Didier Bellens niet.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

De schrijver van een dreigmail toont berouw wanneer hij telefoon krijgt van de journalist aan wie de mail was gericht, in Humo.

ARBEIDSVRAAG

Diefstal op het werk: mag mijn werkgever mijn spullen (auto, tas ...) doorzoeken?

daarvan een schriftelijk verslag gemaakt waarvan u een kopie ontvangt. Om te weten of uw werkgever u kan controleren op diefstal, moet u het arbeidsreglement raadplegen. Daarin moet informatie zijn opgenomen over het bestaan en de modaliteiten van de controle - bijvoorbeeld waar de de controle gebeurt - en over de identiteit van de bevoegde personen. Ook de werknemersvertegenwoordigers moeten op de hoogte zijn van de controle. Kunt u iets doen tegen een controle die niet volgens het boekje is verlopen? De werkgever die de procedure niet heeft nageleefd, kan een boete oplopen. U zou kunnen argumenteren dat het bewijs niet tegen u gebruikt kan worden in een juridische procedure. Wordt u naar aanleiding van de controle ontslagen om een dringende redenen zoals diefstal, dan zou u kunnen stellen dat de foutieve controle het bewijs onwettig maakt. Toch is dat geen garantie op succes: Vasthouden meer en meer rechters zijn immers geneigd U zal ook gevraagd worden om schriftelijk uw om toch rekening te houden met het bewijs, toestemming te geven voor de controle. U ook al is de controle niet volgens het boekje kunt de controle dus altijd weigeren, maar gebeurd. weet dan wel dat de politie er wellicht zal worden bijgeroepen. In afwachting van de politie, kan de werkgever u zelfs vasthouden. Ook STIJN DEMEESTERE, kunnen sancties uit het arbeidsreglement wor- ADVOCAAT BIJ LYDIAN den opgelegd. Lever t de controle bewijs op JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN dat tegen u kan worden gebruikt, dan wordt en werkgever kan u bij het verlaten van de onderneming inderdaad controleren, maar alleen als er aanwijzingen zijn van diefstal of wanneer hij vermoedt dat u goederen van de onderneming heeft gestolen. Die controle moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kan een controle alleen maar gebeuren als er redelijke vermoedens zijn dat de werknemer de diefstal heeft gepleegd. Zomaar systematisch iedere werknemer die buiten gaat controleren, kan niet, tenzij met behulp van elektronische detectiesystemen. Niet om het even wie mag de controle uitvoeren. Alleen erkende externe bewakingsagenten of een interne bewakingsdienst die over de nodige vergunningen beschikt, kunnen dat. De werkgever mag alleen de goederen nazien die u vrijwillig voorlegt en die u bij zich heeft of die in uw auto liggen. Fouillering kan in principe niet.

E


02 03

De ene discriminatie is de andere niet

Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beur telings door een kritische bril.

‘Is het niet vreemd dat aan leeftijdsdiscriminatie zo weinig maatschappelijke aandacht wordt besteed?’

De antidiscriminatiewet telt 19 verschillende criteria op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboor te, vermogen, geloofsof levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal (moeder taal), gezondheidstoestand (huidig of toekomstig), handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale achtergrond, syndicale over tuiging, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische origine en tenslotte gender. Wat de arbeidsmarkt betreft, is het ene discriminatiecriterium duidelijk het andere niet. Als we enkel naar de media kijken, zijn er maar enkele criteria die echt spelen: gender en deze gelinkt aan racisme (huidskleur, etnische origine). Alle andere criteria zijn nooit of te nimmer hot news. En omdat ze niet opduiken in de media voelt geen enkele belangengroep zich geroepen er echt een zaak van te maken. Dit werd recent treffend geïllustreerd in de krant De Standaard. Een columnist beschreef in zijn bijdrage een sterk staaltje van discriminatie op basis van leeftijd. Een vijftigplusser werd door twee onderwijsinstellingen geweigerd

voor een opleiding tot kleuterleidster. De onderwijsinstellingen lieten er geen geheim over bestaan dat de leeftijd van de betrokkene het criterium was om haar te weigeren. Niemand geroepen Dat onderwijsinstellingen anno 2011 dergelijk gedrag ver tonen, roept op zich al vele vragen op en bewijst ten gronde hun wereldvreemdheid. Maar even intrigerend was dat geen enkel ander medium dit bericht oppikte. Het verscheen niet in andere kranten of op websites. Een andere krant opende enkele dagen later wel dat een specifieke school een hoofddoekverbod had afgekondigd maar aan de betrokken leeftijdsdiscriminatie werd niet één regel gewijd. De nationale radio toonde eventjes belangstelling maar besloot uiteindelijk er niets mee te doen. Geen enkele parlementair voelde zich geroepen om hierover een vraag te stellen aan de bevoegde minister. Ook de betrokken minister zelf zweeg in alle talen. Heel interessant: ook de betrokken onderwijsinstellingen reageerden niet in het openbaar.

Is het niet vreemd dat aan leeftijdsdiscriminatie zo weinig maatschappelijke aandacht wordt besteed? In elk geval is er een totale wanverhouding tussen media-aandacht voor discriminatie op basis van ras en gender en deze voor leeftijd. Deze case is daar een zoveelste uiting van. De vraag dringt zich op hoe dit komt. Een deel van de verklaring ligt in het werk van actiegroepen die er in slagen om ‘hun’ problematiek op de maatschappelijke agenda te krijgen. Op dit ogenblik zijn er gewoon nog geen actiegroepen die dit succesvol doen voor vijftigplussers. Theoretisch gezien zou de vakbond dit op zich kunnen nemen maar we stellen vast dat dit tot op heden niet gebeurt. De ene discriminatie is duidelijk de andere niet.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’

BANDWERK


INTERVIEW

‘Ik voel me in

niet

mijn blootje gezet’ Het Parijse cabaret Crazy Horse bestaat 60 jaar en om dat te vieren, gaan de beroemde naaktdanseressen voor het eerst in hun geschiedenis op Europese tournee onder het motto ‘Forever Crazy.’ De aftrap wordt gegeven in Brussel. Danseres Psyko Tiko vertelt graag over haar beroep, dat meer om het lijf heeft dan je zou denken. Een gesprek over sensualiteit, discipline en de ideale afstand tussen twee tepels.

Tekst: Michiel Leen / Foto: Bart Dewaele

W

e ontmoeten Psyko Tiko - née Patricia Folly - in de grootste suite van het Brusselse Royal Windsorhotel. Tapijt waar je in wegzakt, een kingsize bed, extra large TV-scherm, je waant je in een aflevering van MTV Cribs. Deze suite wordt normaliter voorbehouden voor de rich and famous, Wall Street-bankiers, zangers en wereldleiders. Zoals het hoor t, is onze interviewee fashionably late; tijdens het antichambreren zijn de grapjes over DSK en Kadaffi niet van de lucht. Wanneer Folly arriveer t, voelt ze zich duidelijk op haar gemak in een dergelijke setting. De haren in een helrood twentieskapsel gecoiffeerd vlijt ze zich neer in een van de luxueuze fauteuils. Folly ontpopt zich tot een ware spraakwaterval. Soepel, gracieus en elegant laat ze zich fotograferen in het impressionante decor. ‘Nochtans zit er minder glamour in onze job dan je zou denken’, drukt ze ons meteen op het har t. Immers: wie dacht dat de danseressen van Crazy Horse een bestaan leidden dat zo lijkt te zijn weggelopen uit films als Cabaret of Moulin Rouge, komt bedrogen uit. ‘Wat je nodig hebt in deze job, is discipline op alle vlakken’, lacht Folly, die intussen al elf jaar op de bühne staat en intussen ook nieuwe nummers helpt uitdenken, samen met huischoreografen Philippe Decouflé en Ali Mahdavi. ‘Als je bedenkt dat we door de week twee en op zaterdag drie shows per avond dansen én dat we ’s namiddags repeteren, dan zie je wel dat er weinig tijd overblijft om op zwier te gaan. Wanneer er geen repetitie is, volgen de meeste meisjes dansles of volgen ze yogatraining om in vorm te blijven. Het is al bij al een behoorlijk intens ritme. Maar routine wordt het nooit. Je ontmoet elk dag andere mensen, fotografen, journalisten, choreografen. Geen twee dagen zijn dezelfde in de Crazy Horse.’ De show zelf is tot op de millimeter georche-

streerd. Deels uit noodzaak, want het originele podium van de Crazy Horse is erg klein - Folly spreekt van une petite boite noire. Anderzijds heeft Crazy Horse een traditie hoog te houden als het op ar tistiek verantwoord naakt aankomt. ‘Je mag nooit afglijden in gratuit bloot, het naakt mag geen doel op zich zijn. Ten andere, wie daaraan behoefte heeft, kan gemakkelijk op het internet terecht. Een nummer van Crazy Horse hangt aan elkaar van codes en regels,’ zegt Folly. ‘Zo is er de bekende dans met de meisjes in het tenue van de Engelse garde, dat zowat het handelsmerk is. Maar dankzij de strakke choreografie weet je ook perfect hoever je kunt gaan.’ Millimeterwerk Even strak zijn ook de fysieke normen waaraan de danseressen moeten voldoen. Niet alleen moeten alle meisjes op elkaar lijken en minstens 1,75 meter lang zijn, volgens de legende moet de afstand tussen hun tepels ook exact 21 centimeter bedragen. Folly proest het uit wanneer we haar het verhaal voorleggen. ‘Tja, we werken op een heel klein podium, dan moet je er wel voor zorgen dat alle danseressen erop passen, hé. Nee, alle gekheid op een stokje: er bestaan wel degelijk afspraken over de maten die je moet hebben. Maar dansen is meer dan dat. Je mag een perfect lichaam hebben, als je niet weet hoe je moet bewegen, maak je geen kans. Onder de spotlights wordt zelfs iets eenvoudigs als wandelen een minder vanzelfsprekende opgave. Dansen bij Crazy Horse gaat in de eerste plaats om attitude. ‘ Zelf volgde Folly, zoals de meeste van haar collega’s, een klassieke dansopleiding. Daarnaast volgde ze ook acteercursussen en werkte ze in het theater. Is het dan echt zo gemakkelijk om elke avond naakt het podium op te gaan? ‘Ik kan heel chic beweren dat ik me kleed met het podiumlicht maar veel in-

Volgens de legende moet de afstand tussen de tepels exact 21 centimeter bedragen druk maakt zoiets natuurlijk niet. Kijk, wat wij doen, is een verhaal vertellen over verleiding en sensualiteit. Maar in tegenstelling tot de acteurs in een theater, hebben wij geen tekst. We zijn aangewezen op ons lichaam, onze timing, zelfs onze ademhaling om ons verhaal te brengen. Dat vraagt van een danseres natuurlijk een zekere intelligence scénique, zeker bij dit soort millimeterwerk. Maar gelukkig krijg je ook de tijd om daarin te groeien.’ ‘Bovendien ligt de hele show vast; sommige nummers gaan twee jaar lang mee. Dat zorgt voor een gevoel van veiligheid. Elke stap, elke beweging is gerepeteerd en ingestudeerd. Je weet perfect hoever je kunt gaan. Ik voel me dus allerminst in mijn blootje gezet. Het klinkt vreemd, maar toen ik nog in het theater stond, en zeker tijdens improvisatieoefeningen, voelde ik me veel kwetsbaarder.’ Wat ook helpt, is het feit dat elke danseres een vast personage verbeeldt, compleet met pseudoniem. Al sinds haar aantreden bij Crazy Horse gaat Folly als Psyko Tiko door het leven. ‘Hoe ik aan die bijnaam gekomen ben? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Je kiest die nom de scène niet zelf, die wordt je toegekend door de regisseurs. Het moet zijn dat ik soms crazy uit de hoek kom zeker? Ik heb er alleszins nooit veel achter gezocht.’ L’art du nu Het klinkt misschien paradoxaal voor een naaktdanseres, maar aan haar kostuums hecht Psyko veel


04 05

belang. ‘Ik ben een fan van korsetten. Zodra je een korset draagt, zeker in combinatie met hoge hakken, krijg je een enorme transformatie. Het korset geeft je een elegante taille, je buste komt prachtig uit de verf. Je kunt het ook heel sensueel losmaken, met die fameuze veters achteraan. Laat ons zeggen dat het een interessant effect geeft.’ Het valt op hoe serieus Psyko en haar collega’s hun metier nemen, ondanks alle frivoliteiten. Zonder verpinken noemt ze haar beroep l’art du nu. Krijgt ze dan nooit opmerkingen over het feit dat ze quasinaakt op het podium staat? ‘Zelf ben ik nog nooit mensen tegengekomen die me op mijn beroep aanspreken, al stel ik mezelf nooit voor als naaktdanseres: dan ben je gegarandeerd vertrokken voor een discussie van een paar uur. Ik denk dat de kritiek op ons beroep vooral afkomstig is van mensen die nog nooit een voet in de Crazy Horse hebben binnengezet.’ ‘Aucune importance’

©Antoine Poupel

Crazy Horse heeft een traditie hoog te houden als het op artistiek verantwoord naakt aankomt. ‘Je mag nooit afglijden in gratuit bloot, het naakt mag geen doel op zich zijn.’

En nu zijn de dames dus op internationale tournee, onder het motto Forever Crazy. Het gebeur t niet vaak dat ze hun knusse boîte in de schaduw van de Eiffeltoren verlaten. Er is sinds een tiental jaren de vaste show in Las Vegas, en eerder waren er al enkele internationale uitstapjes, maar een tournee als deze, met onder andere Geneve, Madrid en Moskou op het programma hadden de dames nog niet eerder ondernomen. De aftrap wordt gegeven in de Brusselse Magdalenazaal, in het verleden het decor van roemruchte CVP-congressen en studentenfuiven. Voor de gelegenheid wordt de zaal omgeturnd tot cabaret. Voorwaar geen simpele opgave. ‘Het Parijse podium hebben we helemaal nagebouwd, zodat we kunnen dansen zoals we dat gewend zijn. Wat veel moeilijker wordt, is in die grotere zalen de cosy sfeer van de club in Parijs overbrengen. Want zo presenteren we de show ook: een stukje Parijs dat naar je toekomt. Dat doe je niet door Eiffeltorens in papier maché aan te slepen. De elegantie en het raffinement van de Parisienne, daar draait het om, niet de toeristische kitsch. Al is een vleugje humor op zijn plaats, natuurlijk. Het mag niet te highbrow worden.’ Tijdens het gesprek heeft Psyko elke allusie op haar leeftijd vermeden - zelfs als we doorvragen heeft dat aucune importance. Toch beseft ze maar al te goed dat dit geen beroep is dat je voor eeuwig blijft doen. ‘Bij mijn aantreden had ik nooit gedacht dat ik elf jaar bij Crazy Horse zou dansen en sterren zou ontmoeten als Dita von Teese, Christina Aguilera of Liza Minelli. Nog minder had ik verwacht dat ikzelf de choreografie zou helpen uitdenken. Eerlijk: ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar nu probeer ik vooral te genieten van elk moment op het podium.’ Forever Crazy, 30/9, 1/10, 6/10, 7/10 en 8/10 in de Magdalenazaal te Brussel. Tickets & Info: www.livenation.be


‘De Belg is gek op cheques’

De Belgische werknemer krijgt gemiddeld vier extralegale voordelen. Maaltijdcheques zijn het populairst. Dat blijkt uit de Jobat Salary Survey, een salarisonderzoek bij 50.000 werkende Belgen. Tekst: Maud Oeyen

‘D

e Belg is gek op bonnetjes en cheques. Enfin, dat heb ik toch eens gelezen’, lacht Pierre Ber te, director talent & reward bij Securex, gevraagd naar de reden waarom maaltijdcheques het zo goed doen. Zes op de tien Belgische werknemers zeggen op het werk maaltijdcheques of een ander soor t maaltijdvergoeding te krijgen. ‘De maaltijdcheque was een van de eerste extralegale voordelen. Ze kosten niet veel en worden niet zwaar belast. Geen wonder dat ze zo populair zijn.’ Ook de hospitalisatie- en de groepsverzekering zijn vaak voorkomende extralegale voordelen. Ongeveer de helft van de Belgen uit onze bevraging geniet ervan. Minder verspreid is het internetabonnement als extralegaal voordeel. Slechts 13 procent zegt er recht op te hebben. Bedrijfswagens - een kwar t van de respondenten heeft er een - zijn er vooral voor managers en consultants. Zo’n auto van de zaak komt niet alleen de werknemer goed uit, het is ook voor de werkgever goedkoper om een wagen ter beschikking te stellen dan om een gelijkwaardige loonsverhoging te geven. Op de Belgische wegen rijden er ruim een half miljoen bedrijfswagens. Mocht er een hogere belasting op bedrijfswagens komen – zoals vooropgesteld in de nota-Di Rupo – dan zal dat een flinke impact hebben, zo voorspelt Iris Tolpe, juridisch adviseur bij Securex. ‘Werkgevers zijn niet verplicht die mogelijke extra belasting op bedrijfswagens op zich te nemen. Zo had de CO2-taks ook gevolgen voor werknemers.’ Hoe grote de strijd om talent in de sector waar u werkt, hoe meer kans u maakt op extralegale voordelen. ‘Bedrijven gebruiken die voordelen om werknemers aan te trekken en vooral ook te houden’, verklaar t Tolpe.

Lukt dat ook? Het lijkt van wel. Securex onderzocht enkele jaren geleden het verband tussen verloning en verloop. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat er een verband bestaat tussen het salarispakket en het vrijwillig verloop in een onderneming. Met andere woorden: hoe meer een werknemer verdient, hoe kleiner de kans dat hij uit eigen beweging zijn werkgever verlaat. Vooral jongeren blijken bijzonder honkvast te zijn wanneer ze een hoog star tsalaris krijgen. Meer voordelen bij grote bedrijven Ook extralegale voordelen hebben effect. Uit hetzelfde Securex-onderzoek bleek dat twintigers minder snel van werkgever veranderen als ze op een bedrijfswagen kunnen rekenen. Ook woon-werkvergoedingen (Securex spreekt van meer dan 50 euro per maand) nemen werknemers in overweging als ze van werkgever willen veranderen. Daarnaast hechten werknemers veel belang aan verlof, stelt Securex. Het vrijwillig verloop daalt naarmate werknemers meer dagen extralegaal verlof krijgen. Wie veel extralegale voordelen wil, gaat het best aan de slag bij een groot bedrijf. ‘Grote bedrijven hebben meer financiële draagkracht. Ze kennen de markt ook beter en onderhandelingen met vakbonden zorgen er vaak voor dat ze meer voordelen toekennen dan voorzien in sectorcao’, legt Ber te uit. Grote bedrijven profiteren ook van schaalvoordelen. ‘Zo krijgen ze betere condities bij leveranciers van maaltijdcheques, verzekeringen of bedrijfswagens’, aldus Ber t. ‘Bijna alle grote ondernemingen bieden hun werknemers

‘Werkgevers zijn niet verplicht een mogelijke extra belasting op bedrijfswagens op zich te nemen. Zo had de CO2-taks ook gevolgen voor werknemers’ Iris Tolpe, juridisch adviseur Securex een aanvullend pensioenplan of groepsverzekering aan. Niet alleen omdat ze het kunnen, ook omdat de concurrentie met andere bedrijven hen er bijna toe dwingt. De 40 procent werknemers in de privésector die dit voordeel niet zou hebben, vinden we ongetwijfeld vooral bij kmo’s.’ Tot slot springen grote bedrijven flexibeler om met vrije dagen, meent Ber te. ‘Flexibele roosters komen vaker voor in grote dan in kleine bedrijven. Arbeiders en bedienden kunnen bijvoorbeeld ADV-dagen of flexdagen krijgen. Kaderleden zijn minder gebonden aan een strikte arbeidsduur. Zij krijgen ter compensatie bijvoorbeeld extra verlofdagen.’ Blz.9: Privé haalt het dankzij extralegale voordelen

Volgende week: Wat verdient een starter?

Op welke extralegale voordelen maakt u het meeste kans?

60% krijgt maaltijdcheques

32% krijgt een gsm + abonnement

27% krijgt een laptop

administratie

communicatie consulting

71%

14%

75%

management

71%

management

60%

engineering

73%

consulting

63%

consulting

63%

finance HR

74%

engineering

51%

engineering

48%

73%

HR

43%

HR

37%

ICT en internet

76%

ICT en internet

53%

ICT en internet

56%

administratie

29%

horeca

10%

horeca

45%

kunst

20%

kunst

11%

6% 17%

horeca kunst


06 07

Extralegale voordelen

Wat betaalt u voor deze extralegale voordelen?

maaltijdcheques, maaltijdvergoeding,... hospitalisatieverzekering groepsverzekering

36% 32%

gsm + abonnement eccocheques andere waardebonnen laptop

27% 24% 20% 17% 16%

abonnement openbaar vervoer mogelijkheid tot thuiswerken internetabonnement

13%

facilitaire diensten 3% andere 10%

★ De bedrijfs-gsm

Ook dit is een voordeel van alle aard, en in principe dus belastbaar, als er privé mee gebeld wordt. De manier waarop dit voordeel bepaald wordt, is echter onduidelijk. Een ontwerpKB dat het voordeel raamde op 12,50 euro per maand kwam er vorig jaar niet door. Voorlopig blijft privégebruik belast op de ‘werkelijke waarde’ van de gsm, hoeveel u er privé mee belt dus. Al is dat niet altijd even eenvoudig vast te stellen. ★ Maaltijdcheques

De fiscus beschouwt deze niet als loon - en dan betaalt u er ook geen belasting op - als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw werkgever de cheques op naam uitreiken en moeten ze een beperkte geldigheidsduur hebben. Uw werkgever mag slechts 5,91 euro per maaltijdcheque bijdragen en zelf moet u minstens 1,09 euro bijleggen.

32%

bedrijfswagen met tankkaart onkostenvergoeding

De fiscus beschouwt het privérijden met een bedrijfswagen als een belastbaar voordeel. Hoeveel belasting u daarop betaalt, wordt berekend met een formule die rekening houdt met uw woonwerkafstand en de CO2-uitstoot van uw wagen. De juiste berekening vindt u op deze link: content.jobat.be/nl/artikels/firmawagen-wordt-duurder-voor-werknemer.

Gemiddeld aantal extralegale voordelen 3,9 Vakantiedagen

Vakantiedagen

Statuut

★ De loonbonus

Op een niet-recurrente resultaatsgebonden loonbonus hoeft u geen belasting te betalen zolang die bonus een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. In 2011 bedraagt dat maximumbedrag 2.358 euro.

Arbeider Bediende

Uw werkgever kan voor een bepaald bedrag tussenkomen als u computermateriaal koopt. Overschrijdt dat bedrag de 780 euro niet, dan wordt u daar niet op belast. Let op: enkel werknemers met een belastbaar jaarloon van niet meer dan 30.540 euro genieten van deze vrijstelling.

54% krijgt een hospitalisatieverzekering 63% 75% 68%

finance

65%

HR ICT en internet

70% 73%

Aantal werknemers in bedrijf

1-9 WN

24,3

10-49 WN

★ Het pc-privéplan

engineering

45%

terugbetaling woon-werkverkeer

★ De bedrijfswagen

management consulting

60% 54%

Kaderlid Ambtenaar

45% krijgt een groepsverzekering

39%

management consulting engineering finance HR ICT en internet

24%

horeca

13%

26%

kunst

22%

administratie

31,4 33,5

28,2

200-499 WN

29,1

500-999 WN

30

1.000 WN of meer

24% krijgt een bedrijfswagen met tankkaart 6%

administratie 55%

consulting

64%

69%

engineering

41%

HR

30%

ICT en internet

49%

60% 68%

horeca kunst

26,9

100-199 WN

management

64%

24,9

50-99 WN

26,9

70%

58%

22,3

6% 10%

horeca kunst

Bron: Jobat Salary Survey

31


WERKBEELD

Woonzorgcentrum Corsala Foto’s: Bart Dewaele

Een jaar geleden opende woonzorgcentrum Corsala een gloednieuw gebouw voor 64 bewoners. Geen sprake meer van lange gangen en een refter, maar wel van zes leefgroepen met elk een eigen woonkamer waarin de bewoners samen eten en leven als grote gezinnen. Huiselijkheid en kleinschaligheid staan centraal. Partners die nog thuis wonen, komen geregeld mee aan tafel zitten of tv-kijken. Het gebouw beschikt over de nieuwste technologieën. De liften – die steun bieden bij het opstaan of douchen – zitten op een esthetisch verantwoorde manier verwerkt in het plafond. In de snoezelbadkamers kunnen bewoners genieten van muziek en een bubbelbad. In de snoezelruimte staat zelfs een waterbed. Voor woonzorgcentrum Corsala werken 105 mensen, onder wie verpleeg- en zorgkundigen, leefgroepassistenten en keukenpersoneel. In de keuken worden jaarlijks zo’n 56.000 maaltijden bereid, niet alleen voor de bewoners van het woonzorgcentrum maar ook voor thuisbezorging. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD


08 09 ACTUA

Privé haalt het dankzij extralegale voordelen De startsalarissen in de publieke sector liggen hoger dan in de private sector, zo blijkt uit een onderzoek door hr-specialist Hudson in opdracht van Voka. Na verloop van tijd vindt er een inhaalbeweging plaats. Maar die is vooral te danken aan de extralegale voordelen in de privésector. Tekst: Maud Oeyen

D

e resultaten verrassen Brecht Decroos, associate director bij Hudson, niet. ‘De loonevolutie in de publieke sector is traditioneel vlakker dan in de private. De overeid betaalt hogere startlonen, maar na verloop van tijd steekt de privé de overheid voorbij.’ De conclusie is níet dat de publieke sector beter betaalt dan de private, benadrukt Decroos. ‘Integendeel, na een aantal jaren wordt de voorsprong van de privé redelijk groot. Maar je moet wel rekening houden met het volledige pakket. Het is dankzij de extralegale voordelen dat de privésector competitief blijft. Als je die in aanmerking neemt, moet de private sector helemaal niet onderdoen voor de publieke.’ Toch voelen steeds meer jongeren zich aangetrokken tot de overheid als werkgever. Nooit wilden er zoveel werkzoekenden ambtenaar worden als in 2010. ‘Er zijn een aantal minder goed in geld uit te drukken voordelen in de publieke sector’, verklaar t Decroos. ‘Werkzekerheid, meer vakantiedagen of voordelige werktijdregelingen zijn voor sommige mensen heel aantrekkelijk.’ Haardpremie Ondertussen heeft de privésector het erg moeilijk om zijn vacatures in te vullen. Op vijf jaar tijd moeten er meer dan 450.000 jobs ingevuld raken. Voka is dan ook op zijn hoede voor maatregelen die de privésector minder aantrekkelijk kunnen maken als werkgever. De denkpiste om te snijden in de extralegale voordelen om zo de overheidsfinanciën in orde te krijgen, wijst gedelegeerd be-

stuurder Jo Libeer scherp van de hand. ‘Een gebrek aan talent zal in dat geval de verdere groei van onze ondernemingen in het gedrang brengen en op termijn delocalisatie in de hand werken.’ Voka stelt ook vast dat de variabele verloning in de publieke sector hoger ligt, maar dat de premies daar in de praktijk niet echt variabel zijn. De organisatie pleit ervoor om de premies echt variabel te maken. ‘Op die manier werkt de overheid productiever en efficiënter met dezelfde middelen’, zo klinkt het. ‘Het klopt dat premies en toelagen in de publieke sector doorgaans zo goed als vast worden toegekend’, bevestigt Decroos. ‘Als je een taalpremie krijgt omdat je een bepaalde taal beheerst – wat bijvoorbeeld gangbaar is in sommige administraties – dan krijg je die premie in theorie de rest van je dagen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, maak je ook aanspraak op een haard- of standplaatsvergoeding. Dergelijke premies zijn niet echt prestatiegevonden en zeker niet zo variabel als een bonus in de privésector.’ Jan Eyndels, voorzitter van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), nuanceer t. ‘Het zijn enkel de allerlaagste weddes die een haard- of standplaatstoelage krijgen. Een dergelijke premie dient om de laagste salarissen aan te vullen. Een taalpremie krijg je alleen als je in Brussel werkt, in tweetalige diensten. In Vlaanderen of Wallonië bestaat dat niet. Winstdeelnames en bonussen vind je wel, maar enkel bij Belgacom, bpost of de spoorwegen. Ik zie het nog niet meteen gebeuren dat iemand op het ministerie van Financiën een winstdeelname zou ontvangen.’

statutairen zijn een uitstervend ras. Contractuele ambtenaren beginnen een steeds grotere meerderheid uit te maken bij de openbare diensten, en hun pensioen is precies hetzelfde als dat van iemand in de privésector. Bovendien bestaat er bij ons helemaal geen aanvullend pensioen. In dit onderzoek vergelijkt men appelen met citroenen. Je kan de verschillende publieke diensten niet zomaar op een hoop gooien.’ ‘Publiek en privaat zijn eigenlijk redelijk goed aan elkaar gewaagd’, concludeer t Decroos. ‘Als de privésector schoolverlaters wil aantrekken, is het wel belangrijk dat men aandacht heeft voor het aanzienlijke verschil tussen de star tsalarissen. Zeker gezien het feit dat we vandaag toch nog altijd mogen spreken van een war for talent.’

Evolutie bediendesalaris privé/publiek Basissalaris privaat

€2.315

publiek

€2.549

€2.840 €3.450 €2.928 €3.440

Total cash (+premies, bonussen,...) privaat

€2.378

publiek

€2.735

€2.915 €3.539 €3.109 €3.632

Total compensation (+ extralegale voordelen in de privésector)

Appelen en citroenen

‘Ik zie het nog niet meteen gebeuren dat iemand op het ministerie van Financiën een winstdeelname zou ontvangen’ Jan Eyndels, voorzitter VSOA

Voka wijst ook naar de overheidspensioenen, die een pak hoger liggen dan de privépensioenen. ‘Enkel door het aanbieden van een aanvullend pensioen benen de ondernemingen de overheid bij’, zo stelt de organisatie, die benadrukt dat naar schatting 40 procent van de werknemers in de privésector nog niet over zo’n aanvullend pensioen beschikt. Eyndels wijst erop dat enkel de statutaire ambtenaren aanspraak maken op een hoger overheidspensioen. ‘De

privaat

€2.618

€3.160 €3.783

publiek

€2.735

€3.109 €3.632

0

800

1.600

2.400

3.200

4.00

Starter Na 10 jaar Op 45 jaar Bron: Voka / Hudson


BEROEPSGEHEIM

Gilles De Coster, radiopresentator

‘H

et is onvermijdelijk dat je soms onderwerpen moet behandelen waar je niet zo in thuis bent. Dan moet je ’s avonds wat bijstuderen. Een beetje moeite doen, is al genoeg om zo’n thema toch interessant te maken. Ik kan snel de essentie van iets zien. Het is de bedoeling dat iedereen het kan begrijpen. Ik wil de vragen stellen die de meerderheid van de mensen zich stelt. Ik sta erop mijn gasten een hartelijke ontvangst te geven. Meestal zijn ze een kwartier op voorhand aanwezig. Er staat dan een ontbijt klaar. Ik laat altijd blijken hoe dankbaar ik ben dat ze zo vroeg op de dag naar de studio wilden komen. Als gastheer vind ik het ook belangrijk dat ze met een tevreden gevoel weer buitenstappen. Het type van de bijtende interviewer ben ik niet. Ik zou gerust wat harder mogen zijn, maar ik geloof nog altijd dat iemand laten uitspreken en meegaan in zijn redenering het beste resultaat oplevert. Niet aflezen Ik rangschik de thema’s die in een interview aan bod zullen komen op een blad, zodat het gesprek een zo logisch mogelijk verloop kent. Als presentator van De Ochtend hebben wij zelf de regie in handen, waardoor je op heel wat kleine details moet letten. Welke plaat staat nu klaar en waar mag ik die afbreken? Welke jingle past wanneer? Af en toe ontploft er onverwacht een groot nieuwsfeit. Dan moet je je volledige programma omgooien en alle voorbereiding wegsmijten. Zo’n uitzending doen lukken, is heel prettig. Ik probeer spontaan te zijn, lees nooit uitgetikte teksten af. Ik mag niet in schrijftaal spreken. Het enige wat ik voor ogen houd, is: daarover gaan we het nu hebben en wel om die reden. In het begin kreeg ik veel kritiek op mijn dictie. Ik versprak me ook geregeld. Als ik te weinig geslapen heb, durf ik weleens de chaotische gedachtekronkels in mijn hoofd volgen. Dan begin ik een zin en weet ik niet hoe ik die moet eindigen. Geen masterplan

‘Ik geloof nog altijd dat iemand laten uitspreken en meegaan in zijn redenering het beste resultaat oplevert’

Toen ik bij het ochtendprogramma begon, verraste het me dat er om vijf uur ’s ochtends zo’n uitgelaten sfeer op de redactie heerste. We werken samen op zotte momenten die je zelfs niet met je partner deelt. Als we na de uitzending met alle medewerkers een koffie drinken, gaan we heel los met elkaar om. We voelen een innige band. Vorig jaar moest ik zes weken thuisblijven met een blessure. Ik heb hen toen verschrikkelijk gemist. Om vier uur ’s ochtends moeten opstaan: ik heb niet meteen de ambitie om dat heel mijn leven vol te houden. Geen idee wat ik dan later nog zou willen doen. Dat is de luxe om voor de VRT te werken: er zijn hier zoveel uitwijkmogelijkheden. Nee, ik heb geen masterplan. Vage ideeën, dat wel. Zoals ooit een boek schrijven. Of een paar jaar in het buitenland de journalistiek gaan bedrijven.’ (pvd)


10 11 MIJN LOON

Wat vind je van je job en je loon? Over beide ben ik best tevreden. Ik werk als webdesigner in loondienst. Mijn werk, websites ontwerpen en bijwerken, is best leuk, relatief rustig. De sfeer is ontspannen. Ik heb er echt niets op aan te merken, net als op mijn loon. Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? Of ik van werk zou veranderen, hangt van meer af. De werksfeer en de collega’s zijn ook heel belangrijk. Nu heb ik heel toffe contacten op mijn werk. Spaar je? Ik probeer wat opzij te houden, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ik heb kosten waar ik rekening mee moet houden, zoals mijn huur van 450 euro. Ik wil wel sparen. Ik zou graag een appar tementje kopen.

2.150

Waar geef je met plezier geld aan uit? Er zijn veel dingen die ik graag koop. Strips bijvoorbeeld, en muziekinstrumenten. Ik speel drums en zit in een rockgroepje. Maar daarin drum ik niet, ik ben de zanger. Daarnaast teken ik ook, al is het lang geleden dat ik daar nog ben aan toegekomen. Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Blijven werken en wat geld opzijzetten om te laten renderen zeker? Dat is het antwoord dat je meestal hoor t, maar hoe ik echt zou reageren en wat ik met al dat geld zou doen, dat kan ik niet van tevoren zeggen. Heb je een grote droom? Laat me eerst maar die Euromillions winnen, dan zie ik wel wat ik doe. (bvdb)

PIERRE LAURENT (28), VORST Privé: ongehuwd Beroep: webdesigner Nettoloon: 1.400 euro Extra’s: geen

Brutoloon: 2.150 euro

LUNCHTIME

De Oostendse Bistro Beau Site is gevestigd in een prachtig art decogebouw dat in 2005 officieel uitgeroepen werd tot beschermd monument. Niet zo gek, want het gebouw uit 1949 beschikt over een majestueuze inkom, een mooie liftkooi en een belvedère met banken en windschermen. Nog veel interessanter dan het gebouw is echter het uitzicht. Beau Site ligt op de zeedijk en het zicht op de golven is indrukwekkend. De werken op de Oostendse dijk die nu al meer dan een jaar aanslepen, verstoren dat panorama vandaag nog enigszins. Binnenkor t zullen de herashekken hier plaatsmaken voor de breedste strook zeedijk in Oostende. Het terras van Beau Site zit bijna vol maar het waait hard en er hangen dreigende wolken boven de dijk. Ik kies voor een plaatsje binnen. Het eethuis oogt helder en modern, met zijn witte muren en de vele schilderijen die er hangen. In het midden van de ruimte – die aanvoelt als een woonkamer – staat een groot boekenrek dat voornamelijk gevuld is met tijdschriften en oude kunstboeken. Het houtje bankje in de hoek en de grote centrale eettafel die vol kranten ligt, versterken het huiselijke karakter van de bistro. Het volledige oeuvre van Selah Sue wordt door de boxen gejaagd. Papegaei De bar is van mijn zicht afgesneden door het boekenrek en de bediening laat even op zich wachten. Op de kaar t vind ik vooral pasta’s, slaatjes en belegd brood. Er is een aparte tapaskaart, met hapjes als gesmolten gorgonzola met peer, de traditionele albondigas, fetasalade of rivier-

© CityZine

Zicht op zee *****

kreeftjes met koriander (elk ongeveer 5 euro). Een kaasplankje met Belgische en Franse kazen is zowel in groot als in klein formaat te krijgen. De biersuggestie heet Papegaei, een ar tisanaal gebrouwen, blond bier uit Diksmuide. Ik bestel er eentje. Mijn keuze voor de lunch valt op de garnaalkroketten (14 euro), maar die blijken allemaal nog maar net de deur uit. Dan maar het grof bruin brood met heilbot, rucola en kerstomaatjes (9,50 euro). Het donkere brood is in dikke plakken gesneden en kraakvers. De groentjes en de vis zijn netjes gepresenteerd. De salade met zachte blauwe kaas, walnoten en zonge-

droogde tomaten (13 euro) oogt al even mooi. In een setting als deze proeft alles bovendien meteen een stuk beter. Ik bestel nog een koffie en reken af. De drie euro die ik te veel betaal, zie ik jammer genoeg niet meer terug. Bistro Beau Site is open van 11 uur tot 19 uur. In het weekend kan je er terecht tot 22 uur. (mo) Bistro Beau Site Albert I Promenade 39 8400 Oostende www.bistro-beau-site.be

jobat.be/lunchtime


REGIO BRUSSEL & VLAAMS-BRABANT

Kmo’s zijn onvoldoende gekend ‘De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant heeft twee gezichten: Leuven en Halle-Vilvoorde verkeren in verschillende situaties’, vertelt Johan Viaene, provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer in Vlaams-Brabant.

Tekst: Barbara Vandenbussche

I

n Leuven ligt het accent naast de universitaire spin-offs op de sterk uitgebouwde social profit, waar erg veel zorgberoepen voor nodig zijn. De quar taire sector onderwijs, openbaar bestuur en gezondheidszorg - is er groter dan in Vlaanderen, maar ook de vergrijzing weegt sterk door, wat in de toekomst nog meer vervangingsproblemen zal teweegbrengen. In Vilvoorde is die social profit sector minder groot en blijkt vooral de dienstensector door te wegen. De vergrijzing manifesteer t er zich echter nog sterker dan in Leuven. ‘We hebben daar ook een werkzoekende groep die veel pendelt naar Brussel of zelfs Antwerpen, terwijl de anderstaligheid ook een uitdaging vormt. Dat maakt de omgeving er heel anders dan in Leuven’, stelt Johan Viaene. In de eerste acht maanden van dit jaar waren er in de regio Leuven 12.282 jobaanbiedingen (zonder uitzendbanen), een toename van 19,9 procent tegenover het jaar daarvoor. In Halle-Vilvoorde waren er 16.810 nieuwe jobs, maar liefst 38,3 procent meer. In de hele provincie Vlaams-Brabant kwamen er 29.092 jobs bij, een stijging met 29,8 procent.

‘Een van de voornaamste groeipolen in de regio is de luchthaven’, aldus Viaene. ‘Op dit moment is die goed voor 20.000 directe jobs, en tegen 2020 zouden dat er 40.000 zijn. Qua indirecte tewerkstelling spreekt men vandaag van 60.000 jobs, over tien jaar zo’n 100.000. Uiteraard kan dit nog schommelen, gezien dit een heel conjunctuurgevoelige sector is. In Vilvoorde was de economische crisis ook sterker te voelen, terwijl de sociale sector stabieler bleef.’ Overigens zijn de meeste bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant kmo’s. Die zijn vaak te weinig gekend bij werkzoekenden. VDAB en Unizo werken samen aan een actieplan. In jobaanbiedingen blijkt tussen januari en juli van dit jaar vooral de vraag naar kantoorbedienden in Vilvoorde (-11,1%) en Leuven (-16,5%) te zijn afgenomen, al is dat relatief beperkt. In Brussel was er een licht dalende trend,

die bij administratieve beroepen het sterkst was. Een enorme stijging kent de vraag naar bewakers in Vilvoorde (+240,7%). Andere opvallende stijgers: informatici, magazijniers, verkopers, zorgberoepen, opvoeders, bouwarbeiders en horecapersoneel. Uitzendbedrijf levert full service ‘Binnen de knelpuntberoepen zie je ook knelpuntsectoren - bouw, zorg, schoonmaak en horeca - die moeilijk kandidaten vinden’, zegt Viaene. ‘De VDAB verscherpt

Werkgelegenheid per sector (Vlaams-Brabant)

40.000 jobs tegen 2020 Het grootst aantal jobaanbiedingen in Vlaams-Brabant waren in augustus te vinden bij uitzendkantoren en arbeidsbemiddelaars die 678 banen aanboden (zonder uitzendcontracten, hoofdzakelijk dienstenchequejobs) met een totaal van 6.031 van januari tot en met augustus, op de voet gevolgd door zakelijke dienstverleners (536 jobs, in totaal 5.267 jobs in de eerste helft van dit jaar). Verder blijken ook groot- en kleinhandel (4.305) en maatschappelijke dienstverlening (2.736) dit jaar al veel mensen te hebben aangeworven. Het onderwijs (2.146) maakt de top vijf compleet. In Brussel zijn de openbare diensten de grootste werkgever, gevolgd door maatschappelijke dienstverlening, financiële activiteiten, handel en onderwijs.

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Groot- en kleinhandel Zakelijke dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening Onderwijs Informatica, media en telecom Diensten aan personen Transport, logistiek en post Horeca en toerisme Bouw

Ontvangen jan-aug 2011

Cumulatief verschil tov 2010

6.031 4.305 5.267 2.736 2.146 1.397 1.340 895 862 841

+30,1% +28,1% +118% +38,1% +1,9% +65,3% -0,2% +13,1% +14% +14,7%

Bron: Arvastat


12 13 COLUMN

J O B AT. B E / C O L U M N

Heldenroest

Taxfree winkelen in Zaventem. Tegen 2020 zou de luchthaven goed zijn voor 40.000 directe en 100.000 indirecte arbeidsplaatsen.

voor een samenwerking met een uitzendkantoor. ‘Onze medewerkers werken nu via het plus-minusconto: de werkdruk kan sterk fluctueren over zes jaar, maar ze behouden hetzelfde loon. Zo vangen we pieken op in de productie en blijft de medewerker in dienst op stillere momenten.’ Audi is één van de grootste industriële bedrijven in Brussel en één van de weinige automobielfabrieken die er nog zijn. ‘We hebben hier een jarenlange traMarc Huygelen, ditie en doen het goed. De laatste drie jaar groeide hr-manager Audi Brussels Audi wereldwijd van 800.000 naar meer dan 1,2 miljoen wagens. In 2020 willen we de grens van 2 milhaar aandacht voor die knelpunten, en gaat bijvoor- joen overschrijden. Toen Audi in 2006 extra probeeld meer werken rond competenties en attitu- ductiecapaciteit zocht terwijl de site in Vorst moest des om kandidaten naar die beroepen en sectoren herstructureren, konden we de Brusselse fabriek op relatief kor te termijn omschakelen.’ te leiden.’ In de regio Vlaams-Brabant zoeken uitzendkanto- ‘Dat we het als Star t People in de regio goed doen, ren opmerkelijk veel volk. Dat is ook zo bij het in- heeft ook te maken met de heropleving na de crisis’, house kantoor van Start People in de fabriek van meent Vanoirbeek. ‘Toch wachten er nieuwe uitdaAudi Brussels in Vorst. ‘Op dit moment zijn hier 450 gingen zoals de war for talent die al hevig woedt uitzendkrachten actief. 195 van hen kregen in janua- voor technische profielen.’ ri een contract van onbepaalde duur’, ver telt in- ‘Daarnaast is er de tendens waarbij uitzendkantohouse manager Tom Vanoirbeek. ‘Nu we na de ren steeds meer een full service leveren’, vult Huydriedeurs A1 ook de vijfdeurs gaan lanceren, heb- gelen aan. ‘We hebben tien mensen van Star t Peoben we opnieuw extra mensen nodig. Die zoeken ple op onze site, die alles doen van in- en uitstroom we niet alleen in Vlaams-Brabant, maar ook in de tot de administratie en contacten met management en medewerkers. Zij zijn volledig geïntegreerd in bredere regio.’ ‘We hadden indertijd een grote flexibiliteit nodig’, onze werking en maken zelfs deel uit van ons hrverklaar t hr-directeur Marc Huygelen de keuze managementteam.’

‘Onze medewerkers werken via het plus-minusconto: de werkdruk kan sterk fluctueren over zes jaar, maar ze behouden hetzelfde loon’

Vind jouw job in Vlaams-Brabant en Brussel vanaf blz.16

Denk eens terug aan uw voorbeelden. Niet de mensen die u van verre bewondert. Het is makkelijk om lovend te praten over wie ver weg in de gevangenis zit vanwege zijn huidskleur. Evenzo is het vrijblijvend te fantaseren over wat u had gedaan toen de nazi’s door de straten marcheerden. Heldendom heeft geen receptuur, geen formule tot succes. Wie als een zilverrug door het dagelijks leven banjert, wordt soms bij de eerste tegenslag teruggebracht tot een schichtig doodshoofdaapje. Nee, ik bedoel die stoere of slimme klasgenoot van vroeger, de jongen met een grote mond tegen de scoutsleiders, die student die nooit een boek opensloeg, alle meisjes kreeg en toch met schouderklopjes afstudeerde. Hoe gaat het daar nu mee? Wel, in mijn omgeving valt het tegen. Hetzelfde risicovolle gedrag dat hun bewonderende blikken en fluittoontjes opleverde, heeft hen op latere leeftijd vaak schade toegebracht. Drugs, verkeersongelukken, verbrande kansen of de nietsontziende zuigkracht van de middelmaat hebben hun werk gedaan. Ze zijn schimmen van zichzelf geworden. Of ze konden niet wachten tot ze een saai lief kregen die hun een alibi verschafte om in het weekend netjes thuis te blijven. De psychologen van de koude grond en afgunstigen hebben gelijk gekregen: ze waren nog meer dan anderen op zoek naar bevestiging. Dat ze afweken van de middelmaat, had meer met een tekort aan zelfvertrouwen te maken dan met een teveel. Je zou vermoeden dat het opkijken naar en het zichzelf vergelijken met anderen, zou slijten met ouder worden. Met de leesbril komt het scherpere zicht. Helaas, ik blijf erin trappen. Misschien kan een mens niet anders. Geen toeval dat godsdienst maar niet weg te branden is. Een van mijn helden die nu aan het roesten is, heeft moeite met de overgang van aanstormend naar beklijvend. In alles wat ik nastreef (journalistiek, literatuur en - for lack of a better word - levenskunst), was zij mijn meerdere. Ik bewonderde haar, tot op de rand van puberale verliefdheid. Maar hetzelfde vuur dat haar nachten deed doorstomen, lijkt haar nu langzaam te verteren. Ze herhaalt zichzelf, drinkt te veel, verdwijnt soms voor lange perioden. Het probleem is dat ze meer uithoudingsvermogen heeft dan goed voor haar is. Een ander was er allang aan onderdoor gegaan. Maar het feit dat ze meer (aan)kan dan de doorsnee schrijver/journalist/caféganger was natuurlijk al de reden dat ze me opviel in de eerste plaats. Door haar reputatie, talent en vermogen om snel te kunnen werken, kan ze nog wel een tijdje door. Maar de verzuchtingen beginnen al te weerklinken. De tijd dat ze luisterde naar waarschuwende vrienden is allang voorbij. Maar het duurt een tijdje voor je een stevige boom hebt doorgezaagd. Ik heb ondertussen andere voorbeelden, mensen die ik benijd of bewonder. Moet ik mijn hart voor ze vasthouden? Of ben ik gewoon niet meer dan een ramptoerist van voortjakkerende persoonlijkheden? In ieder geval, de middelmaat lijkt het te winnen op de lange termijn.

Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.


Dag van de Salesmanager Word een masterchef als salesmanager op 26 oktober 2011 In 2011 brengt de Dag van de Salesmanager specifieke thema’s rond:    

 

Trends in sales en salesmanagement voor de komende 10 jaar. De switch van een klassieke salesbenadering naar co-creatie met uw klant. Anders werken met Generation Y in uw salesteam? Wat leert u uit uw bestaande klantenportefeuille om nieuwe prospects en suspects aan te trekken? Hoe maakt u van CRM een effectieve salesversneller? Welke opportuniteiten ontstaan door slim gebruik van sociale media, sales 2.0-tools of social CRM? Meekijken met een internationale headhunter: wat typeert de ideale salesmanager waarnaar bedrijven vandaag op zoek zijn?

Georges Leekens als gesmaakte afsluiter Vanuit zijn achtergrond als coach en huidige hoofdcoach van de Rode Duivels getuigt Georges Leekens over het belang en het effect van persoonlijk leiderschap en teambuilding op een team.

www.dagvandesalesmanager.be 26 oktober 2011 - De Montil - Affligem

Georganiseerd door de Europese Commissie

EURES, het Europese jobnetwerk, stelt voor

Schrijf je in en bereid je voor op www.jobdays.eu

+ dan 1.000 vacatures!

Leven en werken in Europa!

Zaterdag 1ste Oktober 10:00-17:00 Berlaymont (Schuman)

50 werkgevers en honderden vacatures en stageplaatsen Advies en tools om je eigen job te creëren 30 aanwezige landen In samenwerking met

20 workshops en conferenties Met de medewerking van

Breng 10 copies van je CV mee en al je ondernemingsideeën


14 15

HAVENBEDRIJF GENT

agh

werkelijk op maat

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

havenluitenant

JOUW FUNCTIE: als havenluitenant begeleid je samen met je collega’s van de havenkapiteinsdienst de zee- en binnenvaartbewegingen in het havengebied. Je signaleert onregelmatigheden binnen de haven, ondersteunt de havenkapitein bij het uitvoeren van zijn politionele taken en verleent assistentie bij calamiteiten. Je rapporteert aan de eerste havenluitenant. JOUW PROFIEL: je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en je hebt een sterke interesse voor de havenwereld. Je bent contactvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en kunt probleemoplossend werken. Zowel zelfstandig als in teamverband weet je de doelstellingen te realiseren. Je stelt je leerbereid en flexibel op en bent bereid in een volcontinu wisselend ploegensysteem te werken. Je bent pcvaardig, je hebt mondelinge kennis van het Frans en het Engels en beschikt over een rijbewijs B. ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Een statutaire functie in een boeiende en stabiele werkomgeving met doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk loonpakket. INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op onze website www.havengent.be/jobs. Indien je slaagt in de procedure, dan word je opgenomen in de werfreserve.

Breng schot in onze zaak!

J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België tel. + 32 (0)9 251 05 50 - www.havengent.be

De INVE-groep is een dynamische multinationale bedrijvengroep van Belgische oorsprong, actief in de agri- en aquacultuur, die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en commercialisatie van voederadditieven en voederspecialiteiten voor vee- en visteelt. INVE telt meer dan 500 werknemers verspreid over een 30-tal bedrijven met vestigingen in Europa, Noord- & Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en China.

VIO is sinds 2 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.

Binnen onze business unit Nutri-Ad, gespecialiseerd in high-value additieven voor dierenvoeders, zoeken wij voor onze vestiging in Antwerpen in combinatie met onze vestiging in Dendermonde, een medewerker voor de volgende vacature (m/v):

Doel: Taken:

Voor ons kantoor te Antwerpen zijn we dringend op zoek naar een

UITZENDCONSULENT(E) ervaring is een pluspunt, geen noodzaak  Je wil samen met een dynamisch team deze unit verder uitbouwen.  Je valt op door jouw passie voor mensen, jouw positieve gedrevenheid

en jouw klantgerichte ingesteldheid.

Profiel:

 Je wil werken in een waardengedreven bedrijf waar discipline en open

communicatie de basis vormen voor onze samenwerking.  Je hebt een creatieve geest en kan probleemoplossend denken.  Je bent administratief en organisatorisch sterk.

LAB SUPERVISOR / QUALITY ENGINEER • Als Lab Supervisor / Quality Engineer coördineer je de labo’s binnen beide vestigingen.

• Je coördineert en participeert in het gehele QC gebeuren: - Bemonstering van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten conform onze ISO- en GMP-voorschriften - Uitvoering van interne QC analyses - Vrijgave van grondstoffen en eindproducten - Organisatie van externe analyses volgens de gangbare inspectie- en bemonsteringsplannen • Je volgt de interne en externe kwaliteitsproblemen op en formuleert en implementeert hiervoor de nodige corrigerende en preventieve maatregelen • Je voert interne audits uit en biedt ondersteuning bij externe audits • Je ondersteunt de organisatie bij de implementatie van nieuwe producten en processen • Je assisteert bij de ontwikkeling van nieuwe analysemethodieken en de verdere uitbouw van het customer service lab • Je hebt een diploma in een chemische of biochemische richting of gelijkwaardig door ervaring • Je hebt affiniteit met analytische technieken (IR, chromatografie, microbiologie, ...) en je wil werken in een productieomgeving • Je kan vlot communiceren in Engels, zowel schriftelijk als mondeling • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken • Je hebt zin voor initiatief en weet zaken systematisch aan te pakken • Je kan vlot overweg met het MS Office pakket • Affiniteit en kennis van de landbouwsector, in het bijzonder met dierenvoeding, is een pluspunt Wij bieden je een gevarieerde job binnen een dynamische en groeiende omgeving. Het salarispakket is in overeenstemming met je ervaring en potentieel.

 Je hebt niet noodzakelijk ervaring in de interimsector, maar bent wel

leergierig en wil graag jouw kennis nog verder uitbouwen door het volgen van opleidingen.

Indien je interesse hebt in de bovenstaande vacature, kan je je sollicitatiebrief + cv sturen naar: INVE TECHNOLOGIES NV t.a.v. Katja Kosolosky; Hoogveld 93; 9200 Dendermonde of via e-mail: hrm@inve.be

We bieden dan ook net iets meer: een aantrekkelijke werkomgeving, fun in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.

www.vio-interim.be

www.vio-hr.be

VG 1570/BU

Word jij onze volgende viollega? Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar


VLAAMS-BRABANT

BRUSSEL

Een nieuwe professionele uitdaging? Die vindt je zeker in jouw regio! In jouw regio zijn er op dit moment heel wat professionele uitdagingen. De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt jouw gezin, vrienden en zelfs hobby’s ten goede. Je vermijdt ook elke dag heel wat stress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in jouw regio is de kortste weg naar professioneel geluk.

Vandaag : jobs in regio Vlaams-Brabant & Brussel.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


Vlaams-Brabant & Brussel Internationale metropool met heel wat troeven Logistiek, gezondheidszorg en technologie De Provincie Vlaams-Brabant zet sterk in op drie grote sectoren in de regio: slimme logistiek in en rond de luchthaven, de gezondheidszorg en de schone technologie. “We proberen de goede randvoorwaarden voor bedrijven te creëren en zetten ook in op internationalisering”, zegt Gudrun Denhaen, diensthoofd economie bij de Provincie Vlaams-Brabant

M

et 28.000 mensen die in 2010 niet aan de slag konden, zo’n 5,7%, doet VlaamsBrabant het qua werkgelegenheid beter dan het Vlaamse gemiddelde van 7,2%. In het Leuvense zijn de sectoren van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg goed vertegenwoordigd; rond Halle-Vilvoorde vind je voornamelijk de dienstensector. “We hebben veel pendelaars in die regio”, vertelt Gudrun Denhaen. Dat verklaart voor een stuk waarom de verstedelijke pool rond Brussel 71 jobs per 100 inwoners telt. Ter vergelijking: in Leuven is dat slechts 59/100.” Eén op vier werkzoekenden in de regio zijn 50-plussers. Ook allochtonen vormen hier een uitgesproken groep, vooral in Halle-Vilvoorde. In Leuven ligt het percentage hooggeschoolde werkzoekenden dan weer wat hoger dan het Vlaams gemiddelde. “Bij de provincie voeren we een personeelsbeleid dat diversiteit zoveel mogelijk kansen geeft. Mensen met een handicap, allochtonen en oudere werknemers maken deel uit van de maatschappij, en die maatschappij proberen we zoveel mogelijk te weerspiegelen.” De taken van de Provincie zijn erg uiteenlopend, legt Gudrun Denhaen nog uit. “We proberen goede rand-

voorwaarden voor bedrijven te creeren. Door ruimte te maken voor economie, via de aanleg van bedrijventerreinen bijvoorbeeld, of door innovatie en ondernemerschap aan te moedigen via onder andere peterschapsprojecten en subsidies. Voor het woonwerkverkeer dringen we aan op de snelle uitvoering van voorziene infrastructuurprojecten, en stimuleren we fiets- en openbaar vervoer. Tegelijk zetten we sterk in op internationalisering en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. We zoeken daar op dit moment twee medewerkers voor.” Als jong, modern en dynamisch bestuur biedt Provincie Vlaams-Brabant zelf ook heel wat troeven. “We bieden interessante jobs aan, die maatschappelijk relevant zijn en de regio vooruit helpen. Onze actieve politiek van interne mobiliteit biedt mensen heel wat doorgroeimogelijkheden, en via projectwerking kunnen ze heel wat nieuwe zaken uitwerken over verschillende beleidsdomeinen heen. Bovendien hebben ze toegang tot heel wat spelers in de regio, dus dit is ook een ideale omgeving om brede netwerken uit te bouwen.”

WE PROBEREN GOEDE

RANDVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN TE CREËREN. DOOR RUIMTE TE MAKEN VOOR ECONOMIE OF DOOR INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP AAN TE MOEDIGEN VIA ONDER ANDERE PETERSCHAPSPROJECTEN EN SUBSIDIES.”

Gudrun Denhaen Diensthoofd economie bij de Provincie Vlaams-Brabant.

Meewerken aan de Brusselse dynamiek Er is al veel geschreven en gezegd over Brussel, maar wij geloven sterk in de toekomst van ons gewest, zegt Nadine Sougné, directeur HR en gelijke kansen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De afdeling rekrutering en selectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OP ECONOMISCH VLAK STEUNEN WE BEDRIJVEN IN BRUSSEL, MAAR WE VERKOPEN DE STAD OOK AAN HET BUITENLAND, VIA EEN NETWERK DAT ONS OP SOCIO-ECONOMISCH VLAK TOT OVER DE GRENZEN BEKEND MAAKT.”

Nadine Sougné Directeur HR en gelijke kansen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A

ls grote internationale metropool die een belangrijke rol speelt als centrum van de Europese Unie en hoofdstad van België beschikt Brussel over heel wat troeven, vindt Nadine Sougné. “Uiteraard tellen we slechts 19 gemeenten op een kleine oppervlakte, maar onze bevolking blijft groeien. Er wonen hier 1.133.000 mensen, een niet te verwaarlozen aantal. Voor hen werken we aan de toekomst: we zorgen bijvoorbeeld voor duurzame tewerkstelling en we beheren de ruimte en de mobiliteit in de stad. We willen een moderne, actieve stad promoten, waar het goed is om te leven.” Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest probeert al die ontwikkelingen beleidsmatig te ondersteunen. “We moedigen de burger bijvoorbeeld aan om meer verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. En via ons ruimtelijk beleid werken we aan stadsontwikkeling, stadsvernieuwing en de bescherming van het erfgoed. De Erfgoeddag bijvoorbeeld is een initiatief waar we mee de schouders onder zetten. Op economisch vlak steunen we bedrijven in Brussel, maar we verkopen de stad

ook aan het buitenland, via een netwerk dat ons op socio-economisch vlak tot over de grenzen bekend maakt. Omdat ons takenpakket zo breed is, bieden we onze medewerkers ruime opleidingsmogelijkheden, terwijl ook de talencursussen erg geliefd zijn.” Om al die taken te vervullen, zoekt het Ministerie voortdurend nieuwe medewerkers. “De komende vijf jaar gaan zo’n 160 mensen met pensioen, dus zal onze organisatie sterk in beweging zijn”, zegt Nadine Sougné. “Dat betekent dat er heel wat mogelijkheden zijn voor mensen die bij ons willen komen werken. Potentiële kandidaten zijn zich er niet altijd van bewust, maar we zoeken naast juristen, financieel deskundigen en boekhouders ook communicatie-experts en vertegenwoordigers van ons gewest, controleurs voor gebouwen, planners, architecten en ingenieurs. Op onze website www.brujob.be wordt onze vraag naar kandidaten voortdurend bijgewerkt.


Top 50 grootste werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant aantal werknemers* Colruyt

12.861

Adecco

8.065

ISS Facility Services

5.887

Ikea Belgium

1.908

Robert Half

1.702

Robert Bosch Productie

1.520

Premedia

1.432

Securitas Trans. Aviation

1.318

Flightcare Belgium

1.271

Real Dolmen

1.211

HP Belgium

1.201

Seris Security

1.164

Accor Hotels Belgium

1.151 www.aviapartner.aero openstaande functies: 30

Aviapartner Belgium

1.135 www.krefel.be openstaande functies: 19

KrĂŤfel

1.004

aantal werknemers*

www.werkplezier.be openstaande functies: 20

Aveve

735

Terumo Europe

713

De Persgroep Publishing

699

Eternit

695

DHL International

695

Atos Belgium

685

Procter & Gamble Eurocor NV

684

Puratos

681 www.asco.be/careers openstaande functies: 70

Asco Industries

676

Capgemini Belgium

675

Amcor Flexibles Transpac

672

Vlevico

662

UPS

662

Aldi Zemst

652

TNT Express

646

Procter & Gamble Manufacturing

906

Dreamland

642

Belgocontrol

951

Spar Retail

611

Landelijk DienstencoĂśperatief

928

Getronics BeLux

593

DHL Aviation

911

Caterpillar Distribution

589

Vanden Borre

906

Cisco Systems Belgium

589

ICI Paris XL Parfumerie

880

Ricoh Belgium

576

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren

542

www.corelio.be

Corelio Publishing

866

Okay Buurtwinkels

852

ISS Industrial Cleaning

837

Bombardier Transportation

801

Tyco Electronics Raychem

792

Duracell Batteries

786

Sitel Belgium

786

Overige bedrijven in de provincie Vlaams-brabant www.kuleuven.be/vacatures openstaande functies: 103

* Bron: Trendstop.be - data boekjaar 2009. Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be

KULeuven

12.188


Top 50 grootste werkgevers

in Brussel Hoofdstedelijk Gewest aantal werknemers* bpost

aantal werknemers*

29.497

Toyota Motor Europe

2.378

NMBS

20.118

Philips Innovative Applications

2.296

BNP Paribas Fortis

18.827

Randstad Belgium

15.372

Delhaize Group

13.049

Belgacom

12.616

Infrabel

12.342

Manpower Belgium

11.491

Carrefour Belgium

10.477

ING BelgiĂŤ

10.004 https://www.9tolife.be/solliciteren.aspx openstaande functies: 111

www.agc-careers.eu AGC Glass Europe

2.169

Brussels Airlines

2.164

Audi Brussels

2.108

IBM Belgium

2.083

UCB Pharma

1.959

Randstad Household Services

1.857

Cofely Services

1.856

Brico Belgium

1.704

KBC Bank

9.168

Cegelec

1.659

ArcelorMittal Gent

7.400

Compass Group Belgilux

1.586

Tempo Team

6.768 www.vivaqua.be openstaande functies: 120 jobs.mivb.be openstaande functies: 75

Vivaqua

1.572

Siemens

1.565

6.413

Iris Cleaning Services

1.520

Dexia Bank

6.381

D’Ieteren

1.457

Electrabel

6.360

Axa Belgium NV

4825

AG Insurance

4123

NMBS Holding

4.025

VMW

1.419

KBC Global Services

4.014

Mobistar

1.408

Securitas

3.688

Dalkia

1.397

Fabricom

3.575

Euroclean

1.383

Tessenderlo Chemie

1.382

Hennes & Mauritz

1.338

Randstad Group Belgium

1.305

3.489

Euroclear

1.261

2.934

CFE

1.230

Recticel

1.204

SPIE Belgium

1.150

MIVB

www.g4s.be/vacatures openstaande functies: 80 G4S Security Services Daoust

www.vrt.be openstaande functies: 10 VRT

2.812

Umicore

2.764 www.sodexo.be zijn voortdurend op zoek naar nieuw personeel

Sodexo Belgium

2.682

InBev Belgium

2.544

Coca-Cola Enterprises Beglium

2.450

* Bron: Trendstop.be - data boekjaar 2009. Het aantal personeelsleden kan ondertussen gewijzigd zijn. Zorg en overheid zijn niet opgenomen in Tendstop.be

www.vmw.be openstaande functies: 7

Overige bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest www.werkeninhetuzbrussel.be openstaande functies: 30 Universitair Ziekenhuis Brussel

3.400


20

Jobs in

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL r van De Kame eneg volksvert rs e woordig (m/v) n a a werft

Stel uw talent ten dienste van uw Gewest!

Een stabiele carrière in uw domein

JURIST IG L A T E E W T Uw profiel: Diploma: master, licentiaat of doctor in de rechten. U hebt een goede kennis van beide landstalen (Nederlands/Frans).

Wij zoeken 16 nieuwe medewerkers!

VOOR HET T N E T IS S S A RSLAG E V L A A R G INTE

Waarom jij niet? Meer info en online solliciteren op www.brujob.be

Scan deze QR Code met je smartphone.

Het Gewest voert een actief beleid inzake gelijke kansen en diversiteit.

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Geïnteresseerd ? Stuur uw curriculum vitae, met vermelding van de gesolliciteerde functie(s), schriftelijk en uiterlijk 14 oktober (tweetalig jurist) of 21 oktober 2011 (assistent voor het Integraal Verslag) naar de dienst Personeel en Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Examensecretariaat, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Als laatstejaarsstudent wordt u voor beide functies eveneens toegelaten, op voorwaarde dat u bij een eventuele indiensttreding het vereiste diploma hebt behaald.

Voor meer inlichtingen kunt u onze website bezoeken op het adres: www.dekamer.be

klantgerichtheid • verantwoordelijkheid • Euromut is het grootste Onafhankelijke Ziekenfonds in België. Dagelijks zetten 700 enthousiaste medewerkers zich in om meer dan 600.000 leden een kwalitatieve dienstverlening te bieden.

Onze kracht? 5 waarden en jouw talent !

Uw profiel: Diploma: hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, regentaat of daarmee gelijkgesteld), of een kandidaats- of bachelordiploma uitgereikt door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs van het lange type. Als niet-permanent assistent werkt u in functie van de vergaderingen van de Kamer. U hebt belangstelling voor de actualiteit en een goed taalgevoel: op basis van geluidsopnamen werkt u op pc de teksten van de vergaderingen van de Kamer uit.

• solidariteit • innovatie

• kwaliteit

Klantenadviseurs

(m/v) Leuven, Antwerpen, Tienen, Brussel Jij bent de contact- en vertrouwenspersoon van onze klanten. Je hebt zowel een adviserende, commerciële als administratieve rol te vervullen.

Account Manager

(m/v) Je bouwt met zowel bestaande als nieuwe klanten een vertrouwensrelatie op waarbij je onze in-house ziekenfondsservice in ondernemingen promoot.

Junior Market Analyst

(m/v) Je verzamelt, analyseert en verspreidt gegevens en informatie over de situatie van de onderneming op onze markt. Je helpt ook actief mee aan de ontwikkeling van het Datawarehousesysteem.

Coördinator marketing

(m/v) Je staat in voor de ontwikkeling en opvolging van verscheidene projecten binnen zowel klantenbinding als marketing. Je coördineert de acties, beheert de budgetten en analyseert de resultaten.

Teamverantwoordelijke back office

(m/v) Je plant en organiseert de werking van een administratieve dienst bestaande uit een 20-tal dossierbeheerders. Als een geboren people manager stimuleer, motiveer en coach je de medewerkers.

Neem p kje o een kij mut.be uro e . w erde ww etaille e ged vingen en d r o o v rij omsch tures functie f deze vaca et o k n e me m ontd nstem overee talenten en jouw en. chting verwa

W je mee il aan he bouwen t succ Eurom es van Verras ut? talent ons dan alv a e n s tu motiva ur van st met je tieb da depart rief en cv n ag nog je aar: eme Louis nt Human R Euromut Mette esourc wie es 1080 B laan 74-76 ru s sel job@e uromu t.b www.e uromu e t.be

u het leven, wij de zorgen


Jobs in

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

21

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Bio-ingenieur Procesingenieur investeringen natuur- en milieuaspecten en risicomanagement - Brussel (ref. 21663) Functie: je ondersteunt het management en de personeelsleden van het agentschap door de uitbouw van een specifieke dienstverlening die zowel op strategisch, beleidsmatig als op projectniveau verband houdt met natuur- en milieugerelateerde aspecten en risicomanagement bij investeringsprojecten (wegenwerken).

Industrieel ingenieurs

Projectbegeleider - werfleider - Antwerpen (ref. 21661) Functie: je levert een bijdrage aan de opstart en de uitvoering van investeringsprojecten en projecten in het kader van PPS en van DBFM.

Werfleider - Brugge (ref. 21649) Functie: je organiseert het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer of in eigen beheer en geeft leiding aan de personeelsleden van het district.

Verantwoordelijke technisch risicobeheer/projectingenieur

Districtschef - Antwerpen (ref. 21659) - Vosselaar (ref. 21658) - Brugge (ref. 21652) Functie: je organiseert het dagelijkse onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer of in eigen beheer en geeft leiding aan de personeelsleden van het district.

CoĂśrdinator opmaak en uitvoering onderhoudsbestekken - Antwerpen (ref. 21660) Functie: je zorgt voor de opmaak van de bestekken voor het dagelijks onderhoud van (bestaande) weginfrastructuur en -installaties via een aannemer. Je volgt ook de uitvoering op het terrein van een aantal van deze onderhoudswerken op. Je rapporteert aan de directeur exploitatie en beheer.

- Gent (ref. 21620) Functie: je hoofdtaak bestaat uit de gestructureerde uitbouw en opvolging van de algemene inspecties van alle elektromechanische installaties van de afdeling. Op termijn zal je taken als projectingenieur bewaking en monitoring opnemen.

Technische bachelors Werfcontroleur - Brugge (ref. 21653) - Pittem (ref. 21654) - Zwijnaarde (ref. 21648) Functie: je verricht inspecties en controles op werven, leveringen en vergunningen en brengt daarover verslag uit bij de projectleider. Je staat in voor het werftoezicht op het terrein.

Wij bieden jou: een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband (onbepaalde duur) • functierelevante privÊ-ervaring kan worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Interesse? Solliciteren kan tot 6 oktober 2011. De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Varia-Pack is een handelsonderneming actief in de stockage en de distributie van een grote variĂŤteit van verpakkingen, vooral gericht naar verse voeding, industrie en kleinhandel. Wij leveren deze producten aan eindverbruikers en via de gespecialiseerde groothandel. Wij betrekken onze producten uit de landen van de Europese Unie alsook uit het Verre Oosten en de USA. Sinds 2007 maakt Varia-Pack deel uit van de internationale groep Bunzl Plc. 7PPSPO[FBGEFMJOH*OEVTUSJFWFSQBLLJOH [PFLFOXJKFFOLBOEJEBBUWPPSEFWPMHFOEFWBDBUVSFT 

7&35&(&/8003%*(&3(m/v)

Functieomschrijving : Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van het je toegewezen klantenbestand. - Je introduceert nieuwe producten en volgt de ontwikkelingen op de verpakkingsmarkt. Profiel : Je hebt een Bachelor diploma of relevante ervaring in een gelijkaardige functie. - Je bent servicegericht met een sterke commerciĂŤle reflex. Je hebt zin voor organisatie en kan je snel en grondig inwerken in een complex assortiment. - Je hebt goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. - Je bent vertrouwd met informatica (MS-office, ERP) - Je spreekt vlot Nederlands en Frans.4"-&4."/"(&3(m/v)

Functieomschrijving : Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van ons assortiment in de Belgische markt van de industrieverpakking - Je leidt en coacht een team van vertegenwoordigers en interne commerciĂŤle medewerkers. Je organiseert en coĂśrdineert je afdeling en zorgt voor commerciĂŤle en administratieve efficiĂŤntie. - Je bent verantwoordelijk voor de omzet en de marge van je afdeling. Profiel : Je hebt een Master diploma en/of relevante ervaring in een gelijkaardige functie. - Je hebt commerciĂŤle feeling, analytisch inzicht, ervaring in leidinggeven en organiseren en kan je snel en grondig inwerken in een complex assortiment. - Je bent vertrouwd met informatica (MS-Office, ERP) - Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

8JKCJFEFO Een aangename werksfeer in een grote KMO, onderdeel van een sterke internationale groep. Een competitief salaris, gekoppeld aan extra-legale voordelen. *OUFSFTTF Stuur je sollicitatiebrief en cv (met vermelding van de gewenste functie) naar VARIA-PACK nv t.a.v. Ann Van Loo, Aarschotsesteenweg 114 te 3012 Wilsele of mail naar ann.vanloo@variapack.com.

XXXWBSJBQBDLDPNXXXCVO[MDPN


VDAB in Vlaams-Brabant en Brussel

Opleidingen als remedie tegen knelpuntberoepen Vlaams-Brabant en Brussel zijn beide groeipolen voor tewerk- Brussel, gewest van paradoxen stelling. Maar in de Vlaamse provincie ligt de werkloosheid Het Brussels Gewest is één van de rijkste regio’s van Europa als je kijkt naar het bbp per laag, terwijl de Brusselse werkloosheid nog nooit zo hoog is inwoner, maar kampt tegelijk met een torengeweest. Twee aangrenzende regio’s, zo dichtbij en zo ver- hoge werkloosheid (20,6% in juli 2011) en een lage werkzaamheid (50 % in 2008). Net als in schillend… In beide regio’s is de VDAB aanwezig met knelpuntgerichte opleidingen. In Vlaams-Brabant, leidt de publieke arbeidsbemiddelaar bovendien werkzoekenden toe naar jobs en behandelt hij vacatures van bedrijven. In Brussel hoort die laatste opdracht toe aan Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsorganisatie.

Steeds meer jobs in VlaamsBrabant Met een werkloosheidsgraad van 5,97 % ligt de werkloosheid in Vlaams-Brabant lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,21 % (augustus 2011). Het aantal vacatures gaat al een tijdje in stijgende lijn. De VDAB ontving bijna 30 % meer vacatures dan vorig jaar. De meeste jobs in de provincie vinden we terug in de tertiaire of de quartaire sector. Daar doet zich ook de grootste groei voor. De secundaire sector krimpt. In de dienstensector neemt vooral het aantal jobs voor IT-ers, hogere kaderleden, ingenieurs, verkopers, boekhouders, technisch en commercieel bedienden, contactcentermedewerkers, logistiek bedienden en bewakingsagenten toe. In de zorgsector, de logistieke sector, groot- en kleinhandel, en in en rond de luchthaven verwacht de VDAB de grootste aangroei van jobs.

De luchthaven, het logistieke hart van de provincie De luchthaven is de grootste tewerkstellingspool in de provincie. De vraag naar werkkrachten in en rond de luchthaven is immens groot: technici, check-inbedienden, bagagisten, magazijniers, import- en exportmedewerkers, … VDAB, Actiris en Le Forem slaan de handen in elkaar om naast Vlaamse, ook Brusselse en Waalse werkzoekenden toe te leiden naar de jobs op de luchthaven. Op ‘Jobdays’, kleinschalige jobbeurzen, stellen tientallen gemotiveerde Brusselse en Waalse kandidaten zich voor aan de bedrijven die deelnemen aan de Jobday. Het gaat om cateringbedrijven, schoonmaakbedrijven, logistieke bedrijven… VOKA Halle-Vilvoorde en de VDAB slaan de handen in elkaar om een Airport Academy op te richten. Met dit initiatief willen zij alle bestaande luchthavenopleidingen bundelen en nieuwe opleidingen initiëren om de openstaande jobs op de luchthaven in te vullen.

Logistiek en verkoop Om de groei in de logistieke sector bij te benen, breidt de VDAB zijn opleidingscapaciteit uit. In de campus Diest zal vanaf 2012 niet enkel een opleiding magazijnmedewerker en logistiek bediende worden georganiseerd, maar ook opleidingen heftruckbestuurder en orderpicker. Op de campus Heverlee krijgt de opleiding verkoop extra mankracht toebedeeld. Want de vraag naar verkopers/verkoopsters in de provincie is groot. In samenwerking met UNIZO zal in 2012 een oefenwinkel worden geintegreerd in de opleiding. Campus Vilvoorde start met een opleidingspartner de opleiding winkelbediende voor anderstaligen op.

Vlaams-Brabant scheert de tertiaire en quartaire sector hoge toppen, met een aandeel van 56 % en 31 % van de werkende bevolking. Brussel trekt als grote tewerkstellingspool heel wat pendelaars aan. Maar liefst 63 % van de jobs wordt ingevuld door mensen die niet in het Brussels Gewest wonen. De meeste pendelaars komen uit de Vlaamse Ruit (Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel) en uit Waals-Brabant. Maar ook in andere regio’s staat Brussel in de top 5 van de pendelbestemmingen.

Knelpuntberoepen ondanks de ruime arbeidsreserve Ondanks de hoge werkloosheid worden Brusselse bedrijven geconfronteerd met rekruteringsmoeilijkheden voor bepaalde jobs. De dienstverleningsector en de handel krijgen het vaakst te maken met knelpuntberoepen. Het gebrek aan talenkennis ligt aan de basis van dit probleem. Slechts 8,1 % van de Brusselse werkzoekenden beheerst beide landstalen, terwijl gemiddeld 43,8 % van de Brusselse vacatures minstens kennis van Frans en Nederlands vraagt. Zoals eerder aangehaald, is de VDAB enkel bevoegd voor Nederlandstalige opleidingen in het Brussels Gewest. Gezien de sterke ondergeschooldheid van de Brusselse werkzoekenden en de hoge kwalificatie-eisen op de Brusselse arbeidsmarkt is de nood aan arbeidsmarktgerichte opleidingen heel groot. Vlaanderen investeert al jaren extra middelen in Brusselse opleidingsprojecten, vooral in opleidingen Nederlands. Maar talenkennis blijft het grote struikelblok. Ondanks alle inspanningen en aanvullende opleidingen Nederlands kunnen de anderstalige Brusselaars haast niet concurreren met de vlot tweetalige kandidaatwerknemers uit alle uithoeken van het land.

De VDAB organiseert in oktober voor de vijfde keer op rij de Werkweek. In Vlaams-Brabant kan je deelnemen aan volgende activiteiten: > 19-10-2011 Jobcontact Brussel, een jobbeurs i.s.m. de VDAB en Actiris, Tour & Taxis > 21-10-2011 Jobdating particuliere schoonmaak, Leuven > 25-10-2011 Mini-jobbeurs logistiek, Regionale Dienst Brussel > 27-10-2011 Doedagen leerlingen zesde leerjaar, campussen Heverlee, Diest, Vilvoorde en bij de Regionale Dienst Brussel

Meer activiteiten op: http://vdab.be/werkweek.

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


Waak mee over het maatschappelijk belang in het hart van de financiële wereld De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) die op 1 april 2011 haar naam wijzigde als gevolg van een aangepast opdrachtenpakket, in het bijzonder haar exclusieve bevoegdheden inzake het toezicht op de gedragsregels voor de volledige financiële sector, waaronder banken, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. Als toezichtsautoriteit streven wij naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Wij willen transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de beursgenoteerde vennootschappen. We bevorderen een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op financiële dienstverleners, op de aanvullende pensioenen en door bij te dragen tot een betere vorming van de financiële consument. Zo willen we verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. Om onze opdracht uit te voeren rekenen wij op dynamische en talentvolle medewerkers. Mensen met een uitgesproken interesse voor de financiële wereld die zich identificeren met onze doelstellingen. Hebt u o.a. ervaring met de MiFID-regels, met verzekeringen, met complexe financiële producten of bent u vertrouwd met audits en wilt u die kennis inzetten voor het algemeen belang? Dan hebt u het geknipte profiel. De eisen liggen hoog, maar talent wordt gehonoreerd. Wij zoeken voor snelle indiensttreding getalenteerde medewerkers met een master- of bachelordiploma:

Congresstraat 12-14 1000 Brussel

/ www.fsma.be

• • • • •

Auditors Economisten Juristen Communicatiedeskundigen Informatici

• Dossierbeheerders en management assistants Wij bieden interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die op één lijn staan met de voorwaarden in de financiële sector. Het werk heeft ook een uitdagende internationale dimensie door de ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt en de internationalisering van de financiële markten. Kijk op onze website voor een volledig overzicht van alle vacatures en functiebeschrijvingen. Solliciteren doet u via de website met het online-sollicitatieformulier.


24

Jobs in

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

INNOVIRIS is een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als voornaamste opdrachten de steun verlenen aan economisch gerichte O&O-projecten van ondernemingen van de sectoriale centra voor collectief onderzoek, de universiteiten en de hogescholen en de ondersteuning van de niet-economisch gerichte O&O-programma’s, uitgevoerd binnen de universiteiten en hogescholen, met hoofdzakelijk de programma’s “Brains (Back) to Brussels” en “Prospective Research for Brussels”.

Vacatures van de betrekkingen voor de mandaten bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB)

OPROEP TOT KANDIDATEN Er wordt overgegaan tot een publieke oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toekenning van betrekkingen voor de mandaten bij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB), een instelling van openbaar nut van het type A van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om volgende betrekkingen:

Directeur-generaal van rang A5 Adjunct Directeur-generaal van rang A4+ Deze betrekkingen zijn tegelijkertijd opengesteld voor contractuele en statutaire ambtenaren van de openbare diensten evenals voor personeelsleden van een parlementaire vergadering en voor personeelsleden van de raden van de gemeenschapscommissies. Bovengenoemde ambtenaren en personeelsleden moeten ten minste 12 jaar anciënniteit hebben op niveau A of beschikken over tenminste 6 jaar leidinggevende ervaring. Leidinggevende ervaring kan zowel ervaring zijn inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. Elke kandidatuursakte bevat een uiteenzetting van de aanspraken en ervaring die de kandidaat laat gelden om voor de betrekking te kandideren evenals een beheersplan waarin rekening gehouden wordt met de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen. Tijdens het onderhoud zal de kandidaat een assessmentproef dienen af te leggen (rollenspel) voor de selectiecommissie. De kandidaturen voor elk van deze betrekkingen moeten per aangetekende brief in 2 verzegelde enveloppes binnen een termijn van 30 dagen verstuurd worden. Deze termijn gaat in, de dag volgend op de publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad. De kandidaturen moeten opgestuurd worden naar Minister Cerexhe, voogdijminister van het IWOIB, Kapitein Crespelstraat 35,1050 Brussel. De binnenste enveloppe heeft de titel: « Kandidatuur voor de betrekking van rang A4+ of A5 ». Indien een kandidaat voor beide betrekkingen solliciteert, zal deze een kandidaatsakte per enveloppe moeten voorzien. Op de buitenste enveloppe noteert u het adres en de vermelding « Mandaten IWOIB - Kandidaturen ». De functiebeschrijvingen en de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen kunnen verkregen worden bij Mevrouw Claude May (Tel.: 02 600 50 30 - Mail: cmay@innoviris.irisnet.be), directeur bij het IWOIB, Engelandstraat 555,1180 Brussel.

www.innoviris.irisnet.be

Nood aan een opstapje? Bij CM ontvangen we zowel starters als overstappers met open armen. Wij bieden je de houvast om stap voor stap te groeien in de meest uiteenlopende jobs. Kijk op cmjobs.be voor alle vacatures en kom carrière maken bij CM in Brussel.

In the middle of lies opportunity. A. Einstein

a priori.be

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

Ontdek onze aanbiedingen voor Business en IT op cmjobs.be en cmjobs.be/IT en maak een Job Alert aan. Zo blijf je op de hoogte van onze interessante vacatures, zoals: • Analisten (financieel, functioneel, enz.) • Medewerkers infocel, communicatie • Stafmedewerkers • Ict • Adviserend geneesheren • ...


Ben jij klaar voor de job van je leven als… commercieel adviseur bij KBC?

Zit het in je bloed, die commerciële drive om er elke dag weer keihard tegenaan te gaan? Dan is een job als commercieel adviseur in het KBC-bankkantorennet zeker iets voor jou!

Wat verwachten we van je? Als commercieel adviseur ben jij het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor cliënten die aan jou zijn toegewezen binnen je eigen vakgebied (Beleggingen, Kredieten, Verzekeringen, enz.). Je staat er elke dag met professioneel advies in klare taal, mensentaal. Elke dag opnieuw ga je ervoor om de verkoopsdoelstellingen te halen en proactief te werken. Je werkt in je eigen streek en hebt geen probleem met flexibele uren tijdens een laatavond- of zaterdagvoormiddagopening. En de opleiding? Er staat een uitgebreide waaier aan opleidingen en trainingen voor je klaar. Zo word je helemaal klaargestoomd voor de job van je leven en krijg je alle kansen om je te ontplooien en verder te evolueren.

Heb jij commerciële feeling? Er zijn momenteel nog vacatures in Vlaams-Brabant en Brussel. Surf naar www.9tolife.be en solliciteer meteen online.

Meer info over deze job? Surf naar www.9tolife.be.

Breng leven in je werk.


Jobs in

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL OCMW-Secretaris Londerzeel Statutair voltijds

Het OCMW van Londerzeel is een ondernemende organisatie in volle evolutie. Wij zijn de motor van een sociaal verantwoord welzijns- en ouderenbeleid. Hierbij blijven wij alert voor maatschappelijke evoluties zodat we acties op maat kunnen ondernemen. Wij willen duurzame, kwalitatieve, betaalbare en laagdrempelige mogelijkheden bieden zodat iedere burger volwaardig kan deelnemen aan de samenleving op sociaal, economisch en cultureel vlak. Momenteel zoeken wij een (m/v):

Meer jobs op

www.ascento.be

Uw takenpakket

Ons aanbod

U stuurt het personeel aan en samen met het team van diensthoofden bent u verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie en goede werking van de administratie. U vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en de administratieve diensten. U vertegenwoordigt het OCMW bij externe instanties.

Een boeiende functie in een mensgerichte organisatie. Het brutoloon bedraagt minimum € 4116,49 en maximum € 6007,39 met overname van relevante anciënniteit en interessante extralegale voordelen. Er wordt een wervingsreserve vastgesteld voor de duur van twee jaar.

Uw profiel

Interesse?

U beschikt over een Master diploma. U hebt een visie op de verdere ontwikkeling van het OCMW en inzicht in de verhoudingen tussen de politieke beleidsvoering en de administratie. U bent een manager op verschillende gebieden.

Stuur uw cv en motivatiebrief, met kopie van uw diploma, tegen uiterlijk 19 september 2011 via mail naar ellen.peeters@ascento.be of per post naar Ascento Leuven, t.a.v. Ellen Peeters, Remylaan 4C te 3018 Leuven.

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Ascento behoort tot t-groep NV

Brussel (Oudergem) OMNICOM MEDIA GROUP vertegenwoordigt OMD en PHD, één van de bekendste communicatienetwerken ter wereld. In België dankt OMG zijn daadkracht aan het enthousiasme van een competent en gemotiveerd team. In een werkklimaat waarin creativiteit en vernieuwing aangemoedigd worden, leveren de medewerkers hun klanten raad en diensten die het verschil maken in de communicatie van hun merken. Een passie voor media ? Wij zijn op zoek naar een :

Media Buyer

MET EEN UITGESPROKEN ZIN VOOR COMMUNICATIE EN ONDERHANDELING Uw functie: • Je staat in voor de optimale aankoop van mediaruimte (print, outdoor, cinema en digital). • Je volgt de budgetten op van alle commerciële activiteiten (offertes, facturatie, controle). • Verder onderhandel je de mogelijke compensaties. • Je bent een klantgerichte teamspeler en een goed onderhandelaar met een passie voor media. Wat wij van u verwachten: • Een jonge persoonlijkheid, gemotiveerd, proactief met een potentieel om te evolueren. • Je bent drietalig (Nl./Fr./Eng.). • Een opleiding communicatiebeheer of secretariaat moderne talen vormt een pluspunt.

Wat u mag verwachten : • Een resultaatgerichte functie. • Ruimte voor initiatief en professionele ontwikkeling. • Een stabiele omgeving die investeert in uw potentieel. • Een aantrekkelijk salarispakket.

Geïnteresseerd in deze functie? Mail of stuur dan uw cv naar martine.winnepenninckx@omnicommediagroup.com Omnicom Media Group Martine Winnepenninckx Charles Lemairestraat 1 1160 Bruxelles

Geriatrisch Ziekenhuis Scheutbos

zoekt FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV) Het FAVV zoekt voor haar provinciale controle-eenheden in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen een aantal

Controleurs (M/V)

verpleegkundigeziekenhuishygiënist(e)

Wij bieden jou…

voor haar ziekenhuis- (Sp en G) en

• een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische en jonge werkomgeving • de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het bewaken van de voedselveiligheid door het uitvoeren van controles in de horecasector, de detailof groothandel… • een interessante wedde volgens barema • de mogelijkheid om jezelf te ontplooien via een aangepast opleidingsplan • …

rustoordafdelingen (home en RVT) Meewerken aan project Patient Safety en kwaliteitsprojecten in het ziekenhuis.

Jij hebt… • een bachelor of graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting • een gezonde dosis werklust en geen problemen om efficiënt te werken • voldoende zelfdiscipline om zelfstandig opdrachten tot een goed einde te brengen • voldoende flexibiliteit om een teamopdracht met succes te kunnen afronden • een rijbewijs en eigen vervoer

Profiel: Tweetalig N/F Diploma ziekenhuishygiëne Goede teamspirit Affiniteit met bejaardenzorg

Wil je meer weten of solliciteren? Kijk op http://www.favv.be/werkaanbiedingen/

Solliciteren: Mr Vanhove Johan - tel 02 482 49 02 e-mail: johan.vanhove@pgc.be

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Lid van

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

26


Mijn loopbaan begint bij de MIVB. De MIVB speelt een cruciale rol in de mobiliteit van Brussel. Ze werkt in een toekomstgerichte sector die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze hoofdstad, zowel sociaal als economisch en op vlak van milieu. Als grootste werkgever van Brussel dragen wij performantie en innovatie hoog in het vaandel en combineren we de troeven van een overheidsbedrijf met de dynamiek van de privésector. We hanteren daarbij vaste waarden:

enthousiasme, verantwoordelijkheid en inzet, openheid van geest, transparantie en teamspirit. De MIVB zoekt medewerkers die hun schouders willen zetten onder een steeds betere dienstverlening en nieuwe grootse projecten. Die zijn nodig om de enorme mobiliteitsuitdagingen aan te gaan waar Brussel voor staat. Met meer dan 300 verschillende beroepen, werven wij niet alleen technische- of ingenieursprofielen aan, zoals burgerlijk en industrieel ingenieurs, maar ook management- en managementsupportprofielen, dispatchers, veiligheidsagenten, bestuurders en chauffeurs. De rijkdom van de MIVB ligt in de diversiteit van haar personeel. We maken er dan ook een punt van medewerkers met een verschillende oorsprong aan te werven: jong of oud, man of vrouw en van uiteenlopende origine. Aarzel niet en ontdek al onze vacatures op

jobs.mivb.be

www.mivb.be


Creatie? Innovatie? Ambitie?

Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee?

PROJECTTECHNICUS BOUWKUNDIG ONDERHOUD VBA201144

FINANCIËLE CONTROLLERS – INTEGRATIE

Als teamlid van de afdeling Bouwkundig Onderhoud werk je in een dynamische, creatieve en gevarieerde groep samen met 7 collega’s. Je leidt projecten in het kader van bouwkundige werken binnen de universitaire gebouwen zoals opfrissingswerken, dakwerken, gevelrenovaties, schilderwerken, schrijnwerkerij en ruwbouwwerken.

VBE201128

Voor de Diensten ICTS

Voor de Financiële Diensten

Vanaf het academiejaar 2013-2014 wordt een reeks hogeschoolopleidingen, zogenaamde “academiserende opleidingen”, geïntegreerd in de universiteit. In een eerste fase (tot midden 2013) word je ingeschakeld in projecten voor de uitbouw van het aangepast financieel beheerskader. Nadien word je binnen de universiteit verantwoordelijk voor de financiële opvolging van een portefeuille ‘university colleges’ (i.e. de K.U.Leuven-opleidingen verspreid over de verschillende campussen in Vlaanderen).

STAFMEDEWERKER MIDDELENALLOCATIE VBE201129 Je hebt een tweeledige taak: enerzijds volg je de regelgeving m.b.t. de overheidsfinanciering van het hoger onderwijs op de voet en bewaak je de correcte toepassing ervan voor de K.U.Leuven en de Associatie K.U.Leuven. Anderzijds ontwikkel en beheer je in opdracht van het universiteitsbestuur modellen voor de universiteitsbrede interne allocatie van de beschikbare financiële middelen.

FINANCIEEL PROJECTBEHEERDER

VBE201127

Onder begeleiding van de teamverantwoordelijke zorg je voor de financiële opvolging van de onderzoeksprojecten gefinancierd door diverse nationale en internationale overheden en aanverwante instellingen. Je adviseert de promotor en zijn medewerkers over de financiële aspecten van zijn onderzoeksproject.

ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratieve toepassingen van de K.U.Leuven en geassocieerde instellingen voor zo’n 9.500 personeelsleden en 35.000 studenten. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet en ondersteunen de administratieve processen, ingedeeld volgens 9 functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: CRM, MM, SD, FI, …

UNIX-SYSTEEMINGENIEUR

VBF201152

Binnen de teams van de Centrale Infrastructuur zijn we op zoek naar een Unix-systeemingenieur. Voor het AIX/Oracle-platform bouw je mee aan een performante en betrouwbare SAP-applicatie- en -systeemarchitectuur.

ICT-MEDEWERKER LOKALE ICT-INFRASTRUCTUUR EN ONDERSTEUNING VBF201153

Voor de Stafdiensten Algemeen Beheer

VERZEKERINGSADVISEUR

(SR.) SAP BUSINESS ANALYSTS VBF201150 SENIOR ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBF201151

VBA201141

Je verzorgt, in een team van een 6-tal medewerkers op de verzekeringsdienst, de dienst– verlening aan werknemers en diensten van de K.U.Leuven voor derden, in hoofdzaak in het kader van de groepsverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen (ziekteverzekering).

Voor de Universitaire Kinderdagverblijven

2 VERANTWOORDELIJKEN KINDERDAG– VERBLIJVEN VBG201118 – VBG201119 Samen met je collega sta je in voor de organisatie en dagelijkse werking van één van de kinderdagverblijven. Je rapporteert aan de directeur van de Kinderdagverblijven K.U.Leuven.

Voor de Technische Diensten

PROJECTCOÖRDINATOR DUURZAME ONDERZOEKSGEBOUWEN (architect ingenieur - ingenieur-architect) VBA201138 Je leidt zelfstandig een aantal multidisciplinaire bouwprojecten van programma tot realisatie. Het gaat om nieuw- en vernieuwbouwprojecten, zoals een innovatief en CO2-neutraal onderzoeksgebouw voor nieuwe energietechnologieën. Hiervoor werk je samen met interne collega’s en externe ontwerp- en studiebureaus. Tevens zorg je voor de harmonisatie van bouwfysische en technische concepten met bijzondere aandacht voor flexibele uitrustingstechnieken en innovatietechnologie, energieverantwoord en duurzaam bouwen.

Binnen ICTS verzorgen twee teams van in totaal 10 klantgerichte IT-professionals de pc- en netwerkondersteuning van 1.200 gebruikers in de Centrale en Rectorale diensten. We zijn momenteel op zoek naar een bachelor geboeid door pc hardware en Microsoft Windows 7, Office 2010, Active Directory en client management-technologie.

SOFTWARE ARCHITECT VOOR ENTERPRISE SEARCH/ENTERPRISE SEARCH EXPERT VBF201155 De hoeveelheid informatie die door K.U.Leuven-medewerkers aangemaakt en geraadpleegd wordt, neemt steeds toe. Om deze gegevens efficiënt te ontsluiten, is het nodig over de systemen heen een zoekomgeving ter beschikking te stellen. We zoeken een software architect om de “enterprise search”-omgeving mee uit te bouwen.

VOIP CLIENT HARD- EN SOFTWARE (MS Lync) DEPLOYMENT & SUPPORT SPECIALIST VBF201154 De K.U.Leuven start binnenkort met de universiteitsbrede uitrol van een VOIP-oplossing op basis van de Microsoft Lync client-server-technologie. Daartoe dient o.a. de nodige client hardware geplaatst te worden en moet er client software op de centraal beheerde Windows 7-pc’s geïnstalleerd en geconfigureerd worden. Ter versterking van het expertiseteam dat instaat voor het beheer van deze Windows 7-werkstations, zoeken we daarom een IT-bachelor gepassioneerd door Unified Communications met Microsoft Lync.

ONTWERPER FLUÏDA- EN KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES VBA201143 Als teamlid van het Projectbureau Technieken werk je in een gemotiveerde groep van een 20-tal collega’s. Je staat in voor het ontwerpen en realiseren van fluïda- en klimaatregelingsinstallaties (verwarming, ventilatie en koeling) en sanitaire installaties voor de universitaire gebouwen in het kader van nieuwbouwprojecten, herinrichtingsprojecten en projecten voor groot onderhoud.

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/vacatures


Jobs in

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

21

werft aan

• Projectmedewerker “Ziekenhuisaccreditatie” (m/v), ter ondersteuning van het accreditatieproces in de Vlaamse ziekenhuizen. Wij verwachten: o opleiding op masterniveau en affiniteit met de ziekenhuissector; o (leer)ervaring m.b.t. (ziekenhuis)accreditatie vormt een pluspunt; o gedreven om op een continue wijze de kwaliteit van zorg op te volgen en te verbeteren, onder meer via accreditatie en indicatoren; o wetenschappelijke diepgang verwerven in (data)analyse en ziekenhuisaccreditatie.

2011

• Projectmedewerker “Q & S in de geestelijke gezondheidszorg” (m/v), ter ondersteuning van de verdere uitbouw van Q & S in de Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen. Wij verwachten: o opleiding op masterniveau en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg; o gedreven om kwaliteitszorg in de geestelijke gezondheidszorg op een gestructureerde wijze uit te bouwen en mee vorm te geven; o wetenschappelijke diepgang in (data)analyse en kwantitatieve benadering. Beide functies hebben een contractduur van één jaar, worden financieel ondersteund door de Vlaamse overheid en zijn mogelijkerwijs verlengbaar. Bijkomende informatie kan verkregen worden bij Vera De Troyer, Q & S Stafmedewerker, 0474 89 22 27 of vera.detroyer@icuro.be. Kandidatuur en c.v. vóór 15 oktober 2011 t.a.v. Johan Hellings, Afgevaardigd Bestuurder, johan.hellings@icuro.be. Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld. ICURO, koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners Handelsstraat 82 (9e verdieping) - 1040 Brussel - T. 02 286 85 50 - www.icuro.be

Wie wordt de HR-Ambassadeur 2011? Ontdek het op donderdag 27 oktober ICC - Gent Programma: 18.00 uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief 19.30 uur: welkomstwoord gevolgd door enkele korte en krachtige mindsetters vanwege Herman Konings 20.00 uur: diner met tussen de gangen in: •

bekendmaking van de Vlaamse HR-Ambassadeur 2011 door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door onze “Mystery guest”

de Vlaamse HR-Ambassadeurs 2010 en 2011 krijgen het laatste woord

Landen, een stad in Vlaams-Brabant met ruim 15.400 inwoners en gelegen op het kruispunt van vier provincies, is in volle expansie Het stadsbestuur van Landen is nog steeds op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de voltijdse betrekking van:

uw gastvrouw is Bieke Ilegems

carte blanche voor onze hofnar van dienst Dirk Denoyelle

23.15 uur: einde diner, en verder gezellig netwerken aan de bar ...

deskundige Patrimonium (salarisschaal B1-B2-B3, in contractueel dienstverband)

HR

@

Work

Functie, vooral: - opvolging en uitvoering van het financieel beleid van het autonoom gemeentebedrijf (AGB Landen) door toezicht op de boekhouding; - werkt o.l.v. de stafmedewerker Algemene Zaken. Vereisten, o.a.: houder zijn van een bachelordiploma (of ermee gelijkgesteld, studierichting: boekhouden, overheidsmanagement, economische wetenschappen of gelijkwaardig) en slagen voor de selectieproeven. Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieproeven, mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring dat ze binnen de termijn van max. vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Brutosalaris: min. € 2.228 en max. € 3.755 per maand. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (6 maanden proeftijd), onmiddellijke indiensttreding. Er wordt een wervingsreserve aangelegd die geldig is voor drie jaar. Interesse? De kandidaturen (met een ingevuld inschrijvingsformulier, een kopie van het vereiste diploma of eventuele andere bewijsstukken) moeten per brief gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen, en toekomen uiterlijk op woensdag 12 oktober 2011. Meer info: dienst Personeelsaangelegenheden, personeel@landen.be, T 011 88 03 06 of www.landen.be. Ook dank voor de medewerking aan volgende organisaties en vakbladen: HRMagazine - HR Square - Club Personeelsmanagers W-VL. - PMClub - VBO - VDAB - VDP Antwerpen - Vlerick Leuven Gent Management School - VOCAP - VOKA Kamer van Kh. O-Vl. en VOV.

www.hr-gala.be


Jobs in engineering High-tech carrière? Je vindt beslist jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat! Surf ook naar www.jobat.be/engineeringjobs en ontdek alle jobs in verschillende ingenieursdisciplines.

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


more energy. fewer emissions. it takes the brightest minds working together. Our people have vision, they are driven, result-oriented and focused on getting the best out of their teams. They thrive in our company culture: open, with an international mindset and down to earth. Our hands-on approach, job rotation system and regular training enables our people to learn and develop their talents continuously. The acquired skills and knowledge will help them to become our future generation of managers. For decades ExxonMobil consistently led the industry in research and technology. That is why we now make the largest investment ever made by a private company in independent climate and energy research. We believe we have to think out of the box to find the technology that answers the energy challenges the world is facing. Interested to get a glimpse of what it is like to work for the world’s most successful company? Check our starting positions and career opportunities: exxonmobil.com/careers


Jobs

32

in

ENGINEERING

Wij werven aan :

3 Software Engineers 1 System Engineer

BENT U EEN KEI IN RESEARCH? Ter versterking van onze R & D-afdeling zoeken wij momenteel een (m/v):

R&D INGENIEUR Ingenieur Chemie met sterke interesse in de bouwsector

CCE is een groeiend en dynamisch IT-bedrijf dat sinds 1989 actief is, en ondertussen 40-tal medewerkers telt.

Software Engineers

DL Chemicals nv

Job-omschrijving

Wij implementeren bij onze klanten ons eigen ontwikkeld

• Analyse, ontwikkeling en implementatie van financiële en/of ERP-software • Ontwikkeling van klant-specifieke toepassingen • Implementaties bij klanten/gebruikers • Technische en gebruikersdocumentatie

ERP-pakket Lisa :

System Engineer

Financieel

Job-omschrijving • Installatie van hardware & systeemsoftware (MS producten & LINUX) • Ondersteuning aan onze interne software ontwikkelaars op niveau systeem (OS, netwerken, exchange, etc. … • U bent verantwoordelijk voor de day-to-day business van de server infrastructuur bij onze klanten • U begeleidt nieuwe projecten en volgt deze op van A tot Z, waarbij u natuurlijk ook de technische beschrijvingen en documentatie oplevert.

Aankoop

Verkoop

Voorraad

Productie

E-commerce

Meer info over deze job, surf naar www.cce.be

Sollicitatie met Curriculum Vitae naar: Lange Ambachtstraat 18 - 9860 Oosterzele - Tel. 09 362 36 93 - Fax 09 362 36 94 Contactpersoon: Geert Claerhout, gcl@cce.be - Bezoek onze website: www.cce.be

in Waregem is een toonaangevend Europees fabrikant en verdeler van siliconen, lijmen, MSpolymeren en voegkitten voor de professionele bouwmarkt. Als sterk internationaal georienteerde familiale onderneming profileren we ons vooral door hoogwaardige producten en een optimale klantenservice. Met ons team van 120 medewerkers realiseren we een omzet van ruim 38 miljoen euro. Om onze expansie permanent te ondersteunen, zijn we steeds op zoek naar getalenteerde medewerkers.

www.dl-chem.com www.parabond.eu

Functie: Samen met uw collega’s van de R&D afdeling wordt u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en de verdere optimalisatie van het bestaand gamma. Hiertoe onderhoudt u goede contacten met onze strategische leveranciers. U volgt continu de toepassingsmogelijkheden en de kwaliteit van onze producten op. U rapporteert aan de R&D manager.

Profiel: U bent een inventief en initiatiefrijk (burgerlijk of industrieel) ingenieur in de chemie met een sterke interesse voor toepassing van scheikundige producten in de bouwsector. U beschikt over een relevante en succesvolle ervaring binnen een R&D afdeling (labo), bij voorkeur in een aanverwante omgeving (bv. verven, lijmen, kunststoffen, …). U bent een communicatieve persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in een team functioneert. Naast het Nederlands drukt u zich goed uit in het Frans en Engels.

Aanbod: Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid binnen een solide onderneming met een sterke kwalitatieve dienstverlening en een gezonde groeiambitie. Na een grondige introductie en opleiding kunt u rekenen op de ondersteuning van enthousiaste collega’s. Stelselmatige uitbreiding van knowhow en productkennis. Continue professionele uitdagingen. Veel sociale contacten en een directe betrokkenheid bij alle productevoluties. Een interessant loonpakket in verhouding tot uw ervaring en capaciteiten.

Interesse? Aarzel niet en mail uw cv en motivatie naar leen@dl-chem.com

Light up your career ADB is the world’s leading airfield technology company providing advanced, integrated and sustainable solutions for visual guidance.

Job Day 22/10 People discover the world thanks to ADB’s Airfield Ground Lighting Systems, which offers safe visual guidance to pilots during take-off and landing in more than 2000 airports worldwide. As we are a medium sized company with international presence, ADB creates a professional environment where people with a passion for technology can make a real contribution to the airfield lighting business. In Zaventem headquarters, the full scope of activities is present which allows our people to have the ownership from development to end product.

Join us for our ADB Job Day on the 22nd of October 2011 by registering on our website and win an exclusive airside guided tour @ Brussels airport with our technical experts.

www.adb-airfieldsolutions.com

The success of ADB has been built on the passion and excellence of our employees. As we are expanding our worldwide activities we are looking for talented colleagues who like to be challenged within an innovative and energizing culture. Are you passionate about what you do? Are you striving for excellence? If so, then ADB is the right place to ‘light up your career’.


Jobs in

ENGINEERING j

Wij zijn een erkend rekruterings- en selectiekantoor met meer dan 20 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in technische en wetenschappelijke profielen - zowel nationaal als internationaal. Momenteel hebben wij volgende vacatures voor (m/v) • Bachelors • Masters - industrieel en burgerlijk ingenieur • PhD’s Elektronica, elektriciteit, elektromechanica, bouwkunde, chemie, …

Bijkomende inlichtingen via onze website:

www.vanasbrouck.com

work with advanced

j

Wegenbouw

• Research ingenieur • Productie ingenieur CAD en CNC • Specialist Fluid Dynamics • Sales account manager CAD/CAE/CFD - Europe • Sales account manager turbomachinery - USA

• Onderzoeker bruggen en parkeerdaken • Ingenieur voor Afrika

Oil & gas en Chemie

Andere sectoren

• Process engineer • E&I engineer • Mechanical engineer • Quality control chemist • Shift supervisor

Voeding • Productieverantwoordelijke nachtshift • Process control engineer • Sr Customer support engineer (grafische sector) • Technisch commercieel manager (houtskeletbouw en verlichting) • Country sales manager (verlichting) • Field service engineer (meet- & regeltechniek en industriële branders) • Mechanical project manager (industriële branders) • Commercieel projectleider (afwerkingsbedrijf) • Product manager Acoustics • Sales engineer Noise & vibration

Civiele bouw • Operations manager • Project manager • Account manager

Voor een aantal functies komen ook pas afgestudeerden in aanmerking. Wij hebben ook vacatures in het buitenland: Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Abu Dhabi. Interesse? Contacteer Machteld Van Asbrouck via 016/47 35 47 (van 9 tot 21u) of stuur je CV naar info@vanasbrouck.com

Dit materieel omvat de middelen voor horizontaal en vertikaal transport (torenkranen, telescoopkranen en telescopische verreikers), bekisting, onderschoring en elektrische uitrusting van de werven; en ook nog de werfinstallaties (kantoorcontainers, vestiaires, refters en sanitair), de middelen om toegang te bieden tot het werk (stellingen, loopvloeren, ladders), de collectieve en individuele beschermingsmiddelen en de voertuigen voor personeelsvervoer.

pc

Voor onze exploitatiezetel van Gentbrugge zoeken we een

Commercieel technisch medewerker M/V Taken: / Technisch advies verstrekken aan de werven (indien nodig met werfbezoek) aangaande het huren van diverse materialen/materieel ( torenkranen, verreikers, werfinrichtingen, bekistingsmaterieel) beschikbaar binnen de groep of extern op de markt met het oog op het juiste rendement. / Opvolging van de marktprijzen en de interne kostprijs, opstellen van offertes. / Orders van de werven verwerken in overleg met de atelierverantwoordelijken. / Verwerken van bijhorende administratie. Wij zoeken een bachelor/master elektro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring: / Met een goede technische kennis van bouwmaterieel (torenkranen, hijswerktuigen, bekistingsmaterieel en werfinstallaties) of interesse voor dit type materieel. / Tweetalig NL/FR en vertrouwd met de meest gebruikte informaticatools: Excel, Outlook, Word. Wij bieden een functie met verantwoordelijkheden binnen een dynamische groep voor wie het van belang is te beschikken over de beste menselijke en materiële middelen om grote bouwprojecten uit te voeren met inachtneming van de veiligheid van zijn medewerkers, de kwaliteit en het milieu. Gelieve uw kandidatuur te sturen aan > de heer Raf De Block per mail: rdeblock@sodemat.eiffage.be of per post naar SODEMAT Esv, J.Vervaenestraat 133, 9050 Gent.

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van gezondheidszorg. Momenteel gaat de Raad van Bestuur over tot de aanwerving van een (m/v):

Facilitair directeur

technology?

Take your engineer career to the next level at IBA. Visit www.careerupgrade.be

,

Luchtvaart

SODEMAT is verantwoordelijk voor het materieelbeheer van drie algemene bouwondernemingen : Antwerpse Bouwwerken AB, Valens en Duchêne, die tot de belangrijkste van het land behoren en deel uitmaken van de groep Eiffage Benelux (www.eiffagebenelux.be).

Can you

33

s Broeder van Liefde

Als lid van het directieteam bepaalt u mee het algemeen beleid van de voorziening en in het bijzonder het beleid en de uitbouw van de facilitaire diensten. Voor een uitgebreidere functieomschrijving en het gewenste competentieprofiel: www.guislain.be Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met dhr. Luc De Schepper, algemeen directeur, op het nummer 09 216 33 11. Interesse? Stuur uw sollicitatie schriftelijk met cv voor 1 oktober 2011 naar Provincialaat der Broeders van Liefde, t.a.v. dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kijk ook op www.guislain.be of

www.fracarita.org


Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR-advies en consultancy organisatie, met meer dan 30 jaar expertise. Wij zijn gepassioneerd door het integreren en evalueren van medewerkers in organisaties en door het ontwikkelen van services die performance verbetering realiseren. Wij hebben vestigingen in

STAAT EEN JOB BIJ VOKA JOU OP HET LIJF GESCHREVEN?

Mechelen, Kortrijk, Roubaix (Frankrijk) en een professioneel samenwerkingsakkoord in Nederland. Om onze verdere ontwikkeling te realiseren, kijken wij voor het kantoor Mechelen uit naar een (m/v):

HR TRAINEE WIJ BIEDEN: • Een uitdagend ontwikkeltraject in wervings- en selectieprocessen, -methoden en -technieken • De ruimte om boeiende partnerships uit te werken met klanten door interactieve contacten en ontwikkeling van services met toegevoegde waarde • Een ondersteunend kader om stap voor stap functies te analyseren, opportuniteiten te positioneren en kandidaten te evalueren • De mogelijkheid om een innovatieve inbreng te realiseren binnen een belangrijke activiteit van onze organisatie • Een stimulerende en teamgerichte werkomgeving die de gelegenheid biedt om ervaringen te delen en die jouw

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is de grootste onafhankelijke, interprofessionele werkgeversorganisatie in Oost Vlaanderen. Om ons team te versterken zoeken wij volgende collega’s: Projectcoördinator lerende netwerken (m/v)

Controller en verantwoordelijke kwaliteit (m/v)

Projectcoördinator Milieu en Energie (m/v)

• Je coördineert in hoofdzaak het PLATO-project waarbij ‘peters en meters’ uit grote bedrijven een groep van kmo’s begeleiden. • Je werkt nauw samen met de coördinatoren van andere lerende netwerken/projecten. • Je werkt nieuwe projecten uit.

• Je bent verantwoordelijk voor controle, analyse en reporting. • Je initieert kwaliteitsprojecten binnen de organisatie en je coördineert het kwaliteitshandboek. • Je borgt, evalueert en houdt de bedrijfsprocessen up-to-date.

• Je coördineert het project Milieucharter dat voorbeeldbedrijven inzake milieuzorg een certificaat toekent. • Je organiseert seminaries en adviseert bedrijven over milieuwetgeving en rationeel energiegebruik. • Je werkt nauw samen met de coördinatoren van andere lerende netwerken/projecten. • Je werkt nieuwe projecten uit.

Jouw profiel: Jouw profiel: • • • •

diploma hoger onderwijs sterke onderhandelaar geboren organisator eigen wagen

professionele groei aanmoedigt. JE BEZIT: • een universitaire opleiding • focus op het ontwikkelen van HR-expertise in werving

• diploma hoger onderwijs bij voorkeur in een economische richting • enkele jaren ervaring in een analoge functie • ervaring met kwaliteitssystemen, juridische kennis is een pluspunt • bedreven in de courante kantoorsoftware (Excel, ERP, …)

& selectie en assessment centers • een clientdriven attitude • passie voor kwaliteit • de wil om professioneel te groeien in evaluatie van menselijk potentieel • goede 3-taligheid (N-F-E).

Herken jij je werkelijk in dit alles en krijg je hierbij een bijzonder gevoel? Contacteer ons dan! Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie

Jouw profiel: • bachelor/master in een milieugerelateerde richting of gelijkwaardig door ervaring • kennis van milieuwetgeving, rationeel energiegebruik en kwaliteitssystemen • sterke onderhandelaar, geboren organisator • eigen wagen

Ons aanbod: • • • •

Voltijds of deeltijds (80% FTE) contract naar keuze Extralegale voordelen Mogelijkheid tot permanente vorming Plaats tewerkstelling: Gent en/of Dendermonde

Uitgebreide functiebeschrijvingen vind je op www.voka.be/oost-vlaanderen/vacatures

kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld.

Interesse?

Zemstbaan 24, B-2800 Mechelen Tel. 015 42 16 55 info@sodevaconsulting.com

Stuur jouw kandidatuur met CV uiterlijk op 15 oktober 2011 naar: Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Aanwervingen Martelaarslaan 29 9000 Gent jobs.ov@voka.be www.voka.be/oost-vlaanderen


34 35 Soubry nv is Belgisch marktleider in droge deegwaren en een grote producent van bloem en griesmeel. Dit dynamische familiebedrijf werkt aan zijn internationale expansie en breidt daarom zijn team uit met (m/v)

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Surf naar

www.soubry.be

HR Manager

Production Manager

(Ref. 62 638)

(Ref. 62 642)

Functie: • Je bouwt het HR-beleid, in het bijzonder voor arbeiders, verder uit voor onze 4 sites in Roeselare. • Dit omvat o.a. acties rond competentiemanagement en motivatie, recrutering en organisatie van opleidingen. •  Je vormt tevens de communicatieschakel tussen directie en arbeiders • Je volgt de sociale wetgeving en superviseert de payroll en administratie.

Functie: • Je hebt de dagelijkse leiding over een deegwareninpakafdeling en zorgt voor een goed opgeleid en gemotiveerd team •  Je staat in voor: 1/  het optimaliseren van de machines 2/ het leveren van een continu en perfect kwaliteitsniveau en het sturen van het kwaliteitsbeleid in jouw afdeling 3/ het uitwerken van verbeteringsprojecten en opkrikken van de rendementen • Je rapporteert rechtstreeks aan de productiedirecteur.

Profiel: • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en combineert een goede dossierkennis met sterke communicatieve vaardigheden •  Je hebt relevante praktische HR-ervaring in een middelgroot tot groot bedrijf •  Bij voorkeur woon je in Oost- of West-Vlaanderen.

Profiel : • Je bent industrieel ingenieur of gelijkwaardig, met solide allround technische kennis •  Je hebt enige jaren productie-ervaring in voeding of aanverwante sector •  Je bent een stevige leider die een afdeling zelfstandig kan managen • Je bent woonachting in West- of Oost-Vlaanderen.

Ons aanbod voor beide functies: Twee uitdagende functies in een professionele en stabiele organisatie • Een groeibedrijf met sterke merken • Een aantrekkelijk salarispakket en bedrijfswagen. INTERESSE? Bel: 056 53 11 80, mail of schrijf met cv naar VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT bvba, Bruggestraat 232, 8930 MENEN • e-mail: verdonck.personeel@skynet.be • www.verdonckpersoneel.com Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau.

th

7

edition

HOTEL LA RESERVE 07- 09 OKTOBER 2011 KNOKKE - HEIST

THANKS TO OUR PARTNERS:

Info & Contact : www.meetandgreet.be // T +32 9 338 86 86


Deel onze passie voor psychiatrische zorg!

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Evergem

Gaat over tot de aanwerving van m/v:

De vzw Asster is een fusie-organisatie van het PZ Sancta Maria en het PC Ziekeren in Sint-Truiden. De vzw beheert 611 ziekenhuis- en 120 PVT-bedden. Meer dan 800 mensen werken samen om hoogstaande kwaliteitszorg te bieden aan mensen met psychiatrische problemen en dit in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren en partners. De organisatie zoekt: Manager kwaliteit en patiëntveiligheid (m/v) • ontwikkelt, ondersteunt en stuurt het integraal kwaliteitsbeleid in Asster • ondersteunt de directie en het management in de kwalitatieve inbedding van de intramurale modules in zorgcircuits en netwerken om een kwaliteitsvolle zorg uit te bouwen • heeft een master in menswetenschappen en 5 jaar beroepservaring

Stafmedewerker patiëntenzorg (m/v) • verricht beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk in nauwe samenwerking met de directeur patiëntenzorg en met het management • draagt bij tot de optimalisering van de patiëntenzorg • is bachelor verpleegkunde en heeft 5 jaar beroepservaring • heeft leidinggevende capaciteiten • heeft vaardigheden met wetenschappelijk onderzoek

Psychiatrische Verpleegkundigen (m/v) voor diverse zorgafdelingen en voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

•MAATSCHAPPELIJK WERKERS •HULPKOKS Het OCMW van Evergem gaat over tot de aanwerving van MAATSCHAPPELIJK WERKERS en HULPKOKS. De maatschappelijk werkers zullen worden ingezet in de algemene sociale dienst van het OCMW, de hulpkoks in de drie woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen) van het OCMW. Het OCMW van Evergem biedt aan haar 370 personeelsleden een aangename werkomgeving, flexibele arbeidsomstandigheden, een gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar de website www.asster.be

Kandidatuurstelling:

Kandidaten sturen vóór 3 oktober a.s. hun kandidatuur met cv per e-mail naar: machteld.thiry@asster.be, HR-manager, vzw Asster, Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden

Wo_Men@work

Deze kan gebeuren tot 7 OKTOBER 2011, gericht aan de OCMW-voorzitter van Evergem, Sleidinge Dorp 54, 9940 Evergem (Sleidinge). Bijkomende informatie kan verkregen worden op nummer 09 358 77 70 en op www.ocmwevergem.be.

powered by

award

Executives promoting gender-balanced business

Wie wint de award 2011 voor professionele gelijkheid? Stel je kandidaat op www.axawomenatworkaward.be of draag nu een kandidaat voor per e-mail via info@womenatworkaward.be. Alle kandidaturen zijn welkom tot 20 september. De AXA Wo_Men@Work Award beloont een manager voor zijn of haar engagementen in het bevorderen van een evenwichtige man/vrouw vertegenwoordiging binnen het management van zijn of haar onderneming. Mis deze kans om uw beleid voor gender balans te promoten niet en neem deel!

Werken in je eigen regio? LIMBURG ANTWERPEN

Lees er alles over in de Jobat regiodossiers en vind meteen ook de job van je leven dicht bij huis!

zaterdag 24 september Antwerpen & Limburg

Adverteren in deze regiodossiers? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02 467 20 66 of stuur een mail naar salesjobat@jobat.be

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


36 37 Blijdorp, voor personen met een verstandelijke beperking, Buggenhout en de Vrij Gesubsidieerde School voor BUSO, Opleidingsvorm 1, stelt vacant:

DIRECTEUR BUSO, OV1 • Je leidt een BUSO OV1 school met 85 leerlingen. • Je werkt mee aan het pedagogisch project van Blijdorp en geeft blijk van een coherente visie op onderwijs, personeelsbegeleiding, kwaliteitszorg, motiverend werkklimaat en schoolorganisatie. Interesse? • Meer info op www.blijdorp.be of bij Geert Beullens, algemeen directeur, 052/39 99 90 • Solliciteer vóór 30/09/2011 t.a.v. Ann.DeLaet@Blijdorp.be

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

Je vindt het op

Vacatures medewerkers technische dienst.

PROJECT ENGINEER

Om de groei van Vens & Thiers te kunnen bestendigen en onze kwaliteit te blijven waarborgen zoeken wij op korte termijn een enthousiaste medewerker voor de functie van:

Taken: • Het opstarten van nieuwe installaties en machinelijnen bij klanten. • U spoort mechanische, elektrische en elektronische problemen op en herstelt ze. • Na inloopperiode uitgroeien tot specialist technicus.

FIELD TECHNICIAN Taken: • Het installeren van nieuwe machines bij klanten. • Opsporen en herstellen van defecten. • Na inloopperiode uitgroeien tot volwaardig technicus binnen Vens & Thiers. Functie eisen: • Min A2 Electro-mechanica met brede interesse van gebruikte technieken en toepassingen. • Goede communicatieve vaardigheden. • Helder en duidelijke kunnen rapporteren. • Flexibele instelling. Wij bieden: • Een professionele organisatie met een kwalitatief hoogwaardig en uitgebreid productenpakket. • Een aantrekkelijke verloning in verhouding tot je kennis en inzet.

Functie eisen: • Min bachelor Electro-mechanica met brede interesse van gebruikte technieken en toepassingen. • Enige praktijkervaring is vereist. • Bekendheid met PC systemen zoals Office. • Goede communicatieve vaardigheden. • Helder en duidelijk kunnen rapporteren. • Flexibele instelling. Wij bieden: • Een professionele organisatie met een kwalitatief hoogwaardig en uitgebreid productenpakket. • Een aantrekkelijke verloning in verhouding tot je kennis en inzet. Interesse? Neem contact op met Marc Vens marc.vens@vens-thiers.be Vens & Thiers, Waterven 12, 8501 Heule (Kortrijk) T 056 36 51 70 - F 056 36 51 78 www.vens-thiers.be

Presenteren tot de derde macht 2 5 O K TO BE R 2 0 1 1 - A LM - ANT W ERPEN Hét inspiratiemoment bij uitstek voor elke spreker 12 inspirerende parallelsessies op alle niveaus 12 toptrainers en –sprekers Met persoonlijke feedbackmomenten U investeert slechts een halve dag Voor professionals die regelmatig voor een groep spreken, presentaties voorbereiden, af en toe moeten improviseren en op zoek zijn naar inspiratie en praktische tips om nog sterker uit de hoek te komen.

www.klu.be/presenteren


G

roep S een professioneel, luisterend oor voor uw ondernemingszin

www.groups.be


38 39

Het stadsbestuur van Blankenberge werft (m/v) aan:

1 VASTBENOEMD CULTUURFUNCTIONARIS B1-B3 De cultuurfunctionaris is verantwoordelijk voor een deel van de programmering van het cultuurcentrum en voor de volledige organisatie en efficiënte realisatie ervan. Aanwervingsvoorwaarden: • Houder zijn van een bachelordiploma of van een gelijkwaardig diploma in een cultuurgerelateerde richting • Minstens 2 jaar relevante ervaring bezitten in de cultuursector • Houder zijn van het rijbewijs B • Slagen voor de selectieproeven. Selectiecriteria: • Bijzondere aandacht wordt besteed aan goede communicatieve vaardigheden bezitten, een hoge graad van zelfstandigheid bezitten, leiding kunnen geven en projectmatig en probleemoplossend kunnen werken. Wedde: • De bezoldiging gebeurt in de weddeschalen B1-B3. De minimum bruto-geïndexeerde wedde in B1 bedraagt 2.228,81 euro per maand. De kandidaten kunnen een persoonlijke weddeberekening aanvragen in de personeelsdienst.

Wij bieden je een boeiende job, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling woonwerkverkeer openbaar vervoer.

L W.B W W

EN ANK

BERG

E.BE Alle kandidaturen, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, John F. Kennedyplein 1 te 8370 Blankenberge, dienen samen met de vereiste documenten i.v.m. de aanwervingsvoorwaarden, een uitgebreid curriculum vitae en een recent uittreksel uit het strafregister ten laatste op maandag 3 oktober 2011 per post verstuurde brief toe te komen of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden aan de personeelsdienst. De functiebeschrijving en verdere inlichtingen kunnen opgevraagd worden in de personeelsdienst (050/43.57.04) of via e-mail personeelsdienst@blankenberge.be De selectieproeven zullen in oktober-november 2011 plaatsvinden. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 2 jaar.

WIN5

wellness arrangementen! Surf naar jobat.be/win


Wij willen ons enthousiast team versterken en zijn op zoek naar ondernemende, commerciële, hands-on

TOPVERKOPERS m/v

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen ZEP INDUSTRIES is producent en leverancier van hoogwaardige reinigings- en onderhoudsproducten voor de professionele markt. Met een ervaring van ruim 70 jaar biedt ZEP u de mogelijkheid een keuze te maken uit een waaier van hoge kwaliteitsproducten om met SUCCES oplossingen te brengen bij uw toekomstig cliënteel. ZEP INDUSTRIES is actief in 7 segmenten; de institutionele markt, horeca, industrie, automotive, bouw, food en waterbehandeling.

PROFIEL

FUNCTIE

WIJ BIEDEN

U bent flexibel, werkt graag resultaatgericht en autonoom.

Promotie en verkoop van ons productgamma aan professionele en industriële gebruikers.

Een grondige opleiding en begeleiding “On the Job” coaching.

“Demo Works” in de praktijk toepassen.

Bescherming van cliënteel.

Advies en service verlenen.

Wij bieden een competitief basissalaris en een dynamische commissieregeling aangevuld met een firmawagen en tankkaart.

Ambitieus als u bent, schrikt zelf initiatief nemen u niet af. U bent commercieel ingesteld, communicatief, punctueel en goed georganiseerd, gedreven, stressbestendig en een gedegen teamspeler. U houdt van targets, u werkt efficiënt, margebewust en resultaatgericht.

Acquisitie en opvolging van cliënteel.

Service en klant georiënteerd bouwt u samen met hen aan een succesvolle toekomst.

Een door de jaren heen beproefde verkoopsformule.

Een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden in een snelgroeiend en financieel gezond bedrijf.

INTERESSE? Stuur vandaag nog uw CV naar: info@zepbenelux.com of ZEP INDUSTRIES B.V., Frankrijklei 33 - 2000 Antwerpen. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jan Van Espen via tel. 0477/44 73 42. Bezoek onze website: www.zepindustries.eu

Algemeen directeur

Aangezien de huidige algemeen directeur binnen afzienbare tijd met pensioen gaat is Gandae Handling Atelier op zoek naar een (m/v):

Functie: Na een inloopperiode onder supervisie van de huidige algemeen directeur, word je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. • Je zorgt voor de opbouw van een strategisch voordeel en coördineert de verschillende beheersdomeinen: productie, HR, klantenbeheer … Je legt in het bijzonder de focus op financieel beheer en beheerscontrole. • Als gedreven manager stimuleer je een mensvriendelijk arbeidsklimaat voor alle medewerkers en integreer je de juiste cultuur om de doelstellingen te realiseren. • Je bewaakt de klantenfocus. • Je verzorgt de externe contacten. • Je zit de interne overlegorganen voor. • Je rapporteert aan de Raad van Bestuur. • … Profiel: Voor deze boeiende uitdaging zoekt Gandae Handling Atelier een empathisch leider die een hogere opleiding combineert met minstens 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Je kiest voor een gedreven no-nonsense aanpak bij het leiden van de organisatie en het samenwerken met mensen. Je luisterbereidheid en open communicatiestijl maken je tot het aangewezen aanspreekpunt voor medewerkers, klanten, partners en overheden. Aanbod: Gandae Handling Atelier biedt een marktconform salaris met tal van extralegale voordelen zoals een wagen. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen in een algemeen leidinggevende functie binnen een professionele organisatie met een maatschappelijk doel. Interesse in deze uitdaging? Herken je jezelf in dit profiel en wil je samen met Gandae Handling Atelier deze uitdaging aangaan, mail dan je cv en motivatiebrief naar onze consultants van MenT Associates t.a.v. Nathalie Holthof op nathalie.holthof@ment.be Voor vragen kan je bij haar terecht op 03 242 49 70.

Automotive

Logistics

Wij rekruteren actief in Transport, Logistiek en Automotive

Transport

www.ment.be

Deel je onze passie? Breng ons een bezoek op of surf naar wwww.deputter.co/jobshop Wij maken voor jou de puzzel compleet!

REKRUTERING VIA MEDIA ● DIRECT SEARCH

Bikschotelaan 232 bus 1 B-2140 Antwerpen

www.deputter.co

T: +32-3-320.87.87 F: +32-3-320.87.80 info@deputter.co

EXECUTIVE SEARCH

Lid Federgon VG 1321/B • B-AB05.013 • W.RS.269

Gandae Handling Atelier, een entiteit van Gandae vzw, is een sociaal economiebedrijf waar ongeveer 275 doelgroepmedewerkers actief zijn en 35 omkaderende personeelsleden, verspreid over 2 moderne sites in het Gentse. Daarnaast zijn een aantal medewerkers actief bij de klant zelf. Bij Gandae Handling Atelier gaan sociale en economische doelen hand in hand. Omwille van kwaliteit en flexibiliteit geniet Gandae Handling Atelier als differentiator een uitstekende reputatie bij tal van gerenommeerde klanten. Activiteiten zijn onder meer folieverpakken, manueel verpakken, gedoseerd verpakken en aanmaak van stalen.

(ref. xxx)


40 41 Payrollexpert / Bediende Loonadministratie Parttime • 20 tot 30 uur per week

Mulder Natural Foods, gelegen in Roeselare (Beveren), is één van ’s werelds bekendste producenten van kwalitatieve private label ontbijtgranen. Met een sterk geautomatiseerde productie, de kracht van de 120 werknemers en een omzetrealisatie van ruim 50 miljoen euro heeft Mulder Natural Foods een belangrijke plaats ingenomen bij de Europese voedselfabrikanten. De export is goed voor maar liefst 90% van de omzet. De innovatieve ontwikkelingen en explosieve groei resulteerden tot een Trends Gazelle-bekroning in 2011. Momenteel zoekt Mulder Natural Foods, voor een vaste indiensttreding, naar een:

Functie: Na een interne opleidingsperiode word je verantwoordelijk voor de totale personeelsadministratie voor de ruim 120 personeelsleden. Je staat in voor een correcte en tijdige uitbetaling van de lonen en wedden en bent ook het aanspreekpunt voor werknemers i.v.m. sociale documenten, vakantiegeld, eindejaarspremies, tijdskrediet, moederschaprust, BV, RSZ, etc. Je blijft bij via regelmatige updates in de sociale wetgeving en rapporteert aan de directie. Profiel: Naast een bachelordiploma, bij voorkeur maatschappelijk werk optie personeelswerk, heb je ook ervaring in de concrete toepassing van de sociale wetgeving, hetzij in een sociaal secretariaat, hetzij op een personeelsdienst. Je bent sterk vertrouwd met de diverse sociale documenten en wil je continu verder ontwikkelen in je vakgebied. Communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk, ook met Frans- en Engelstalige werknemers. Wij bieden: Mulder Natural Foods biedt jou een vast contract, binnen internationale dynamische en groeiende context. De job laat een ideale work-lifebalance toe. Je komt terecht in een professionele doch familiale omgeving met diverse extralegale voordelen zoals ADV-dagen, een groep- en hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

VG. 486/BO

Geprikkeld? Solliciteer via onze website www.kernselection.be, tik je kerngegevens in en voeg er meteen jouw volledige cv aan toe of mail jouw cv naar elise.mestdagh@acerta.be. Wens je meer informatie, contacteer dan Elise Mestdagh op het nummer 051/26.06.33. Deze opdracht loopt exclusief via Kern Selection. • www.kernselection.be

Kern Selection. Voor de juiste mensen. Hasselt

Gent

Brussel

Louvain-la-Neuve

Wilrijk

Leuven

Roeselare

R&D Specialist Ir of Ing Chemie, Bio, Voeding of Landbouw

Geprikkeld? Solliciteer via onze website www.kernselection.be, tik je kerngegevens in en voeg er meteen jouw volledige cv aan toe of mail jouw cv naar elise.mestdagh@acerta.be. Wens je meer informatie, contacteer dan Elise Mestdagh op het nummer 051/26.06.33. Deze opdracht loopt exclusief via Kern Selection. • www.kernselection.be

Profiel: Je genoot een opleiding tot (bio-)ingenieur of aanverwant en dit versterk je met ervaring in de voedingsindustrie. Ervaring in de “zetmeelrijke” sector is een troef. Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans en weet je correct te profileren naar zowel klanten als interne medewerkers van de verschillende afdelingen en niveaus. Je stelt een praktische aanpak voorop en je kan omgaan met deadlines.

Productiecoördinator Afdeling Wraps • Dagfunctie • Hands-on persoonlijkheid

Functie: Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de productie- & inpakafdeling “Wraps” en coacht hiertoe een 4-tal meestergasten/ploegleiders en hun team van 30 productiemedewerkers. Je zorgt ook voor een optimale begeleiding van nieuwe werknemers. Je bent steeds in de productie aanwezig en denkt ook mee in termen van rendementen, kwaliteit, kostenreductie en veiligheid en neemt initiatieven waar nodig. Je beheert het machinepark, samen met het hoofd van de technische dienst. De Wrap-afdeling telt nu 4 geautomatiseerde productielijnen en Poco Loco investeert momenteel in quasi een verdubbeling van deze productiecapaciteit. Je rapporteert aan de plantmanager. Profiel: Je bent vooral een problemsolver met een no-nonsense aanpak en stevige werkattitude. Als coach neem je je mensen mee op sleeptouw en kan je ook met Franstalige collega’s praten. Je getuigt van een sterke technische interesse, hetzij via je vooropleiding of via bewezen ervaring in een productieomgeving. Je weet de nodige flexibiliteit op te brengen, eigen aan het verantwoordelijkheidsniveau. Wij bieden: Voor beide functies biedt Poco loco je een vast contract met, conform je ervaring, een stevige verloning met sterk pakket aan extralegale voordelen. Je komt terecht in een gerenommeerd bedrijf met internationale uitstraling, een no-nonsense cultuur en groeimogelijkheden. VG. 486/BO

Poco Loco, gevestigd in Roeselare, behoort tot de internationale bedrijvengroep Santa Maria die met 6 Europese productieplants marktleider is in de productie van diverse kruiden en Tex Mex voeding. De groep telt 1400 werknemers en realiseert een omzet van ruim 400 miljoen Euro. Binnen de groep vormt Poco Loco de belangrijkste private label fabrikant en verdeler van het Tex Mex-gamma waaronder een ruime variëteit aan tortillachips, -wraps & dipsauzen. De plant telt 375 werknemers, vertegenwoordigt zo’n 40% van de totale omzet van Santa Maria en is wereldwijd in ruim 80 landen te verkrijgen. Hun klanten verwachten de hoogste kwaliteitslabels (BRC, IFS, HACCP). Poco Loco dankt haar explosieve groei aan de innovatieve ontwikkelingen op het vlak van R&D en continue automatisering in de productie. Momenteel is het bedrijf, vanwege de sterke groei, op zoek naar een:

Functie: Je volgt de technologische ontwikkelingen en trends in alternatieve ingrediënten en voedingsadditieven op de voet. Dit vertaal je naar nieuwe producten en variëteiten voor het gamma van Poco Loco (Chips en Wraps), zowel op eigen initiatief als vanuit een klantspecifieke vraag. Je gaat op zoek naar de ideale productsamenstelling die voldoet aan vooropgestelde kwaliteitseisen. Je coördineert dit proces van A tot Z: monsters nemen, proefruns draaien, analyses uitvoeren, plannen in functie van deadlines, etc. Je bouwt elke dag aan de toekomst van het bedrijf.

Kern Selection. Voor de juiste mensen.

Hasselt

Gent

Brussel

Louvain-la-Neuve

Wilrijk

Leuven

Roeselare


a r t x e e h t o G

Acerta Brussels Ekiden zaterdag

15.10.2011

13 u Koning Boudewijnstadion

www.acertabrusselsekiden.be Maak van je deelname een VIP-Happening Reserveer voor je bedrijf je eigen ‘VIP-ruimte’ en ontmoet persoonlijk Tia Hellebaut in de Acerta-Jobat Village! Je VIP-pakket bevat: • 1 gepersonaliseerde pagodetent in de Acerta-Jobat Village • Interview in de speciale ‘Acerta Brussels Ekiden’ krant, op zaterdag 15 oktober in Jobat, De Standaard, Het Nieuwsblad én verspreiding bij alle lopers • Bedrijfslogo in alle aankondigingen van Acerta Brussels Ekiden • Ontmoeting met Tia Hellebaut in de Acerta-Jobat Village. Tia zal een aantal exclusieve running-shirts voor uw collega’s en supporters signeren

Je bedrijf zal in goed gezelschap zijn. Een greep uit de bedrijven die reeds hun VIP-ruimte reserveerden:


mile! llebaut

Startschot: Tia He

Op zaterdag 15 oktober halen vele duizenden lopers weer het beste uit zichzelf. Maar liefst 800 teams en hun supporters vullen dan opnieuw het Koning Boudewijnstadion tijdens het grootste teambuildingevent van het jaar: de Acerta Brussels Ekiden. Elke ploeg van 6 lopers overbrugt de mythische marathonafstand als bewijs van sterk engagement en doorleefde teamspirit. Proef ook die unieke sfeer en wees er bij met je team én je bedrijf wanneer Tia Hellebaut het startschot geeft.

Haal het beste uit jezelf op de Acerta Brussels Ekiden en maak er een uniek event van in de Acerta-Jobat Village Ontvang je medewerkers in je eigen VIP-ruimte Reserveer een pagodetent op dé ontmoetingsplaats voor bedrijven: ons Acerta-Jobat Village langs het parcours, centraal voor het Koning Boudewijnstadion. Ideaal om je team(s) aan te moedigen, hun sporttassen te bewaren en mee op te gaan in de ambiance. Een unieke ‘employer branding’ opportuniteit, intern en extern!

Zet je bedrijf extra in de kijker Kleed je VIP-ruimte aan in de huisstijl van je bedrijf. Zo wordt het een corporate ontmoetingspunt dat je werkgeversimago versterkt. Je bedrijf kan ook visibiliteit krijgen in de speciale Jobat editie van 15 oktober, die eveneens ter plaatse wordt verspreid.

Alle info over de bedrijfsformules en om in te schrijven:

www.acertabrusselsekiden.be Ook je logo en link komen op de bedrijfspagina!

Samen met:


E&I Engineer

index

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Payrollexpert / Bediende Loonadministra-

houd

tie

K.U.Leuven

Field Service Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Projecttechnicus Bouwkundig Onder33 28

33 Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Handelsingenieur ExxonMobil

33

31

Deployment & Support Specialist K.U.Leuven

R&D Ingenieur DL Chemicals

Ingenieur Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

ICT-Medewerker K.U.Leuven

Sales Engineer

A D M I N I S T R AT I E

Asster

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Informatici Software Engineers

Adjunct Directeur-Generaal INNOViris

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

FSMA

SAP Business Analysts Sr Customer Support Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

K.U.Leuven

Senior Analist-Ontwikkelaars SAP ABAP System Engineer

Ontwerper Fluïda- & Klimaatregelingsin-

Claerhout Computer Engineering

stallaties

Technisch Commercieel Manager

K.U.Leuven

20

Software Architect K.U.Leuven

28

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

K.U.Leuven

29

JURIDISCH

C O M M U N I C AT I E

UNIX-Systeemingenieur

Operations Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

33

K.U.Leuven

28

Juristen FSMA

Communicatieambtenaar Stad Ninove

47

Procesingenieur

Werfcontroleur

Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

FINANCIEEL FSMA

23

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

FSMA

47

47

Customer Service Coördinator Stora Enso Belgium

33

45

Economisten 37

FSMA

Productie Ingenieur Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

23

Financieel Projectbeheerder 24

K.U.Leuven

Productiecoördinator Poco Loco via Kern Selection

28

Financiële Controllers - Integratie K.U.Leuven

Productieverantwoordelijke Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

ENGINEERING

28

33

Verzekeringsadviseur K.U.Leuven

Production Manager Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 35

Burgerlijk Ingenieur

28

GEZONDHEID

31

Project Engineer Vens & Thiers

37

Psychiatrische Verpleegkundigen Asster

ExxonMobil zoekt Burgerlijk Ingenieurs en Handelsingenieurs. Lees verder in deze Jobat.

36

Rustoordafdelingen Geriatrisch Ziekenhuis Scheutbos

Field Technician & Project Engineer

26

Stafmedewerker Patiëntenzorg Asster

36

Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist

Controller Kwaliteit Kamer Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen 34

Geriatrisch Ziekenhuis Scheutbos

Project Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

26

HORECA 33

Coördinator Opmaak Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

Projectcoördinator Kamer Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen 34

Hulpkoks Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Evergem 36

HR

Country Sales Manager 33

Districtschef Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

26

MARKETING

41

Facilitair Directeur 33

Media Buyer Omnicommediagroup

33

Directeur-Generaal

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Coördinator Logistiek/Patrimonium Stad Ninove

Stad Ninove

Product Manager Acoustics

Directeur

ExxonMobil

20

Deskundige Financiën 40

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

P.C. Dr. Guislain

23

33

Algemeen Directeur

INNOViris

Kamer Van Volksvertegenwoordigers

33

Process Engineer Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Blijdorp

Tweetalig Jurist

Auditors

DIRECTIE

Gandae via Advertisement

23

LOGISTIEK

Process Control Engineer

Communicatiedeskundigen

28

33

Projectmedewerker Icuro

28

32

Klantenadviseurs Euromut

28

33

33

23

23

32

33

Mechanical Project Manager

Dossierbeheerders FSMA

Claerhout Computer Engineering

24

28

33

36

Mechanical Engineer

28

32

33

Manager Kwaliteit

41

ICT

Quality Control Chemist

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Mulder Natural Foods via Kern Selection

Projectcoördinator Milieu & Energie Kamer Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen 34

HR Manager Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 35

Projectingenieur Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

HR Trainee Sodeva Consulting via Sodeva Consulting

34

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be order@jobat.be tele@jobat.be redactie@jobat.be salesjobat@jobat.be online@jobat.be marketing@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Catherine Leccia, Elke Delgouffe Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt, Maaike Wayenbergh, Chris Huylebroeck, Sam De Beul, Dries Mertens, Sylvie Cousin, Günther Van Der Steen, Michaël Van De Meirssche Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur


44 45 www.storaenso.com/careers

Thuiszorg zoals je ‘t zelf zou doen.

Met een kortdurend ziekteverzuim van meer dan 4 % stak Familiehulp ver boven het Belgisch gemiddelde uit. Om deze situatie om te buigen, startte Familiehulp in 2009 het succesvolle ‘Ik wil er wel-zijn’project op, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het resultaat: na 2 jaar is het ziekteverzuim binnen de organisatie opvallend gedaald. Hoe Familiehulp dat precies heeft aangepakt, vertellen de verschillende hoofdrolspelers u graag op de studievoormiddag:

Ziekteverzuim in de (thuis)zorg en dienstenchequeondernemingen

Rethink. Stora Enso

(www.storaenso.com) is een geïntegreerd papier-, verpakkings- en bosbouwproductenbedrijf dat kranten- en tijdschriftenpapier, fijn papier, verpakkingsmateriaal en houtproducten produceert, domeinen waarin het marktleider is. De groep telt ongeveer 26.000 medewerkers, heeft wereldwijd 85 productiesites in meer dan 35 landen en is beursgenoteerd in Helsinki en Stockholm. Stora Enso is opgenomen in de Global 100 lijst van ’s werelds meest duurzame bedrijven. De klantenportefeuille omvat uitgeverijen, drukkerijen en papierhandelaars, maar evenzeer bedrijven uit de verpakkings-, schrijnwerkerij- en bouwsector.

Voor de vestiging in de Gentse kanaalzone (400 medewerkers - jaarlijkse productie van 555.000 ton gerecycleerd papier), zijn wij op zoek naar een (m/v):

SOURCING MANAGER “BIOMASSA” Sterke netwerker en onderhandelaar met oog voor opportuniteiten Omschrijving:

• U bent verantwoordelijk voor het sourcen van strategisch belangrijke grondstoffen voor de energiecentrales binnen de onderneming. U legt commerciële contacten met interessante partners en zorgt voor een efficiënte aanlevering van biomassa voor de productie van energie tegen de meest optimale voorwaarden. • U bent resultaatgericht en neemt het heft in handen om nieuwe opportuniteiten te zoeken, de huidige aankoopportefeuille voor biomassa te optimaliseren en daardoor een belangrijke invloed uit te oefenen op het aankoopproces. • Naast de commerciële onderhandelingen met bestaande leveranciers zoekt u naar innoverende oplossingen voor het bedrijf. U hebt contacten op hoog niveau en denkt na over mogelijke strategische allianties of het inschrijven op tenders. • Intern overlegt u frequent met de Energie Manager over verwerkingsmogelijkheden en daarnaast werkt u nauw samen met het aankoopmanagement op groepsniveau, aan wie u gedeeltelijk rapporteert.

Profiel:

• Commerciële ervaring in de aankoop van strategische grondstoffen is een must. Idealiter hebt u kennis van de afvalen recyclagewereld. Daarnaast werkt u vlot samen met overheden en intercommunales.

• Voldoende technische achtergrond om de impact van een scheikundige samenstelling op installaties te kunnen inschatten.

Vrijdagvoormiddag 14 oktober 2011 – Vlaams Parlement

• U neemt initiatief en hanteert een strategisch denkniveau om met vernieuwende alternatieven voor de dag te komen. • Met uw analytische geest en commerciële feeling zoekt u naar de perfecte match tussen enerzijds de meest gunstige voorwaarden en anderzijds de langetermijnrelatie met leveranciers en partners.

• U beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden en bent vlot meertalig (N/F/E).

ü Deze studievoormiddag is er speciaal voor HR-managers, stafmedewerkers HRM, directieleden, preventieadviseurs ... uit (thuis)zorginstellingen en dienstencheque-ondernemingen.

Ons aanbod:

ü We stellen u de resultaten voor van het ESF-project ‘Ik wil er wel-zijn’.

CUSTOMER SERVICE COÖRDINATOR VOOR DE FRANSE MARKT

• Een uitdagende en autonome functie met duidelijke verantwoordelijkheid in een groeibedrijf waar ruimte is voor ideeën en initiatieven.

• De kans om boeiende contacten uit te bouwen en mee te werken aan het succes van de onderneming. • Een competitief salarispakket met extralegale voordelen. Voor onze Customer Service Centers (CSC) in Gent (Gent Zeehaven) en Kallo (Waaslandhaven) zijn we telkens op zoek naar een (m/v):

Service- & klantgerichte go-getters voor wervelende Franse binnendienst Omschrijving:

ü Zo krijgt u een aantal handvaten voor het uitbouwen van een integraal verzuimbeleid in uw eigen organisatie.

Interesse? Bekijk het programma en schrijf u in op www.ikwilerwel-zijn.be

• Na een grondige kennismaking met het bedrijf, haar diensten en klanten en een uitgebreide on-the-floor-training, krijg • •

• •

je een eigen klantenportefeuille toegewezen en word je verantwoordelijk voor het runnen en beheren van de volledige procesflow. Je bent m.a.w. het eerste aanspreekpunt voor jouw klanten en verwerkt en bevestigt hun bestellingen. Je coördineert hierbij een waaier aan taken: je waakt over tijdige leveringen, je volgt de stockvoorraden op, je factureert maar stuurt ook laattijdige betalingen bij, je houdt de databank up-to-date inzake klantendata en contractuele voorwaarden. De klant ervaart jou niet alleen als orderverwerker en adviesverlener, maar ook als luisterend oor bij klachten of problemen. Je werkt dagelijks in een groot, internationaal samengesteld team van customer service coördinatoren, en staat in direct contact met de lokale field managers en productieplanning. Tenslotte word je gerugsteund door een Team Leader bij wie je dagelijks terecht kan en aan wie je rapporteert.

Je profiel:

• Je combineert een Bachelor- of Masterdiploma met een eerste solide ervaring in een customer service functie voor de Franse markt.

• Je bent een pro-actieve teamplayer die kickt op multitasken en ook onder druk de vele taken nauwkeurig weet af te werken.

• Verder ben je een geboren communicator, spreek en schrijf je perfect Frans, beheers je voldoende het Engels (interne voertaal) en geef je blijk van jouw commerciële attitude in jouw dagelijkse interne en externe contacten.

• Verder hebben de courante IT-toepassingen geen geheimen voor jou. • Met jouw kennis van de papierindustrie heb je zeker een streepje voor.

Ons aanbod:

• Er wacht jou een veelzijdig takenpakket met ruimte voor zelfstandigheid, initiatief en internationale contacten binnen de muren van een gerenommeerde groep.

• Je vindt bij Stora Enso een aangename bedrijfscultuur en mogelijkheden tot verdere ontplooiing, en je kan rekenen op een competitief salaris aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen.

Contact: René Steyaert Human Resources

Stora Enso Publication Paper Fabriek Langerbrugge Wondelgemkaai 200 9000 Gent, België

Tel +32 9 257 75 99 Fax + 32 9 257 73 57 rene.steyaert@storaenso.com www.storaenso.com/careers

Stora Enso is the global rethinker of the packaging, paper and wood products industry.

www.ikwilerwel-zijn.be

We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. www.storaenso.com/rethink


Coördinator Marketing Euromut

deren

21

20

Shift Supervisor Marketing Intelligence Manager Acerta via Kern Selection

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

ONDERWIJS

Specialist Fluid Dynamics Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Diensthoofd Onderwijs Stad Ninove

47

Projectcoördinator Duurzame Onder-

Technische medewerker Verwarming K.U.Leuven

28

Werfleider

28

Werkleider / Projectleider

Stafmedewerker Middelenallocatie K.U.Leuven

33

Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaanderen 21

zoeksgebouwen K.U.Leuven

33

48

Van Huele Gebrs

47

28

Personnel Managers Club www.pmclub.be

VERKOOP Verantwoordelijken Kinderdagverblijven K.U.Leuven

28

Account Manager

OVERHEID

Euromut

Account Manager

Assistent Kamer Van Volksvertegenwoordigers

20

20

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

33

Account Manager Public

Controleurs Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen 26

Acerta via Kern Selection

48

Account Managers Acerta via Kern Selection

Cultuurfunctionaris Stad Blankenberge

48

39

Commercieel Projectleider Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

Deskundige Leefmilieu Stad Ninove

33

47

Goed nieuws voor HR-managers die graag op de hoogte willen zijn.

Commercieel Technisch Medewerker Deskundige Patrimonium Landen

Sodemat

33

29

Corporate Account Managers Diensthoofd Burgerzaken Stad Ninove

Acerta via Kern Selection

48

47

Junior Market Analyst Integratieambtenaar Stad Ninove

Euromut

20

47

Sales Account Manager

Maatschappelijk Werkers

Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

33

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Evergem 36

Sales Account Manager Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

OCMW-Secretaris Londerzeel OCMW Londerzeel via Ascento

Word lid en geniet van onder meer:

33

• informeel en formeel netwerken • professioneel up-to-date blijven • mooie kortingen en voordelen

26

Sales Manager Varia-Pack

Sourcing Manager Stora Enso Belgium

45

Topverkopers

R&D

Zep Industries

40

Vertegenwoordiger

Onderzoeker Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

21

33

Varia-Pack

21

R&D Specialist Poco Loco via Kern Selection

41

Research Ingenieur Anoniem via Van Asbrouck Recruitment

33

TECHNIEK Dakdichters Zolderse Dakprojecten

33

37

Ploegen Dakdichters Zolderse Dakprojecten

Op jobat.be vind je

Field Technician Vens & Thiers

Nog meer jobs?

33

Projectbegeleider Agentschap Wegen en Verkeer via Jobpunt Vlaan-

10.176

jobs.

03 287 00 29 info@pmclub.be


46 47


acerta.be

Als je een carrièrespurt wil maken, is Acerta je partner

copyright © Imageglobe

Acerta is partner van Kevin en Jonathan Borlée, koplopers in volharding en teamspirit. Wil jij, net als de Borlées, het beste uit jezelf halen? Maak dan meteen je ambitie waar en kom je talent bij Acerta tonen. Samen met jou zorgt Acerta ervoor dat starters, zelfstandigen en ondernemingen zich 200% kunnen concentreren op hun kerntaken. Acerta behoort tot de koplopers op het gebied van sociale en loonadministratie en gepersonaliseerde HR-service. Samen met 1.300 gemotiveerde en inspirerende collega’s help je onze klanten hun menselijk kapitaal te valoriseren en sprekende resultaten neer te zetten. Acerta is een geïntegreerde HR-dienstengroep die zijn klanten een totaalservice biedt inzake werken van mensen. In 2010 haalde Acerta een omzet van € 144 miljoen met een netwerk van 29 kantoren, gespreid over heel België. Zet jij mee onze groei kracht bij? Wij willen ons team versterken met (m/v):

Corporate Account Managers

Account Managers

voor de regio Vlaanderen en de regio Brussel-Wallonië

voor de regio’s Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Brussel-Halle-Vilvoorde

• Je bouwt professionele en langdurige relaties uit met strategische klanten en prospecten. • Je verstevigt de leiderspositie van Acerta als HR-partner. • Je adviseert je klanten op directieniveau in alle HR-domeinen. • Je analyseert marktinformatie en je bouwt mee aan een gefundeerd commercieel beleid voor jouw portefeuille. • Intern bespreek je contractuele afspraken met de directie van de relevante diensten. • Je neemt ownership in de complexere dossiers.

• Je beheert zelfstandig je regionale klanten- en prospectenportefeuille. • Je verstevigt de leiderspositie van Acerta als HR-partner. • Je adviseert je klanten en prospecten in alle HR-domeinen. • Je bouwt langetermijnrelaties uit. • Ervaring in efficiënt netwerken en sterke presentatie- en onderhandelingsvaardigheden zijn onontbeerlijk. • Je combineert sterke commerciële vaardigheden bij voorkeur met kennis van sociale wetgeving en een brede interesse in HR.

Account Manager Public

Marketing Intelligence Manager

• Je bouwt professionele en langdurige relaties uit met overheidsklanten en -prospecten. Via je netwerk en expertise detecteer en beïnvloed je de noden in je sector. • Je volgt selectief de aanbestedingen op van presales tot delivery. • Je adviseert je klanten in alle HR-domeinen op basis van succesvolle resultaten als lobbyist en/of als B2B-salesexpert. • Je hebt sterke commerciële vaardigheden en kennis van en/of interesse voor sociale wetgeving en HR.

• Je bent bepalend in de ontwikkeling van onze marketingstrategie. • Je adviseert het sales- en marketingmanagement over onze marktpositie en die van concurrenten. • Je detecteert de behoeften van de klanten en nieuwe HR-trends. • Je coacht een 4-koppig team dat instaat voor het beheer van het CRM-systeem, klachtenbehandeling en marktonderzoek. • Je hebt affiniteit met de dienstensector (B2B). • Je bent vertrouwd met research. • Je standplaats is Leuven.

ONS AANBOD: • Acerta is een solide en mensgerichte werkgever die ambitie koppelt aan een prima werksfeer. • We bieden je naast een contract van onbepaalde duur en een competitief salaris met interessante extralegale voordelen ook permanente opleidingsmogelijkheden binnen een groeiend en dynamisch bedrijf. Deze vacatures lopen via Kern Selection. Voor al je vragen bel naar Olivia Cardinaels op het nummer 016 24 51 14.

Gewonnen voor een carrièrespurt? Sprint naar www.acerta.be/jobs

ondernemingsloket - sociale- en loonadministratie - HR-services

Jobat 17 september 2011  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you