Page 1

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be

Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010

CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9

JOOST VANDECASTEELE ‘Ik weiger een sukkel te zijn’ blz. 11

FREDERIK ANSEEL De lift zit vol bedrijfsgeheimen blz. 10

Wouter Dubbel

‘Verwacht niet te veel van de politiek’

+ 7.211 jobs op jobat.be

Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14


EDITO

QUOTE

HEMEL Hebt u dat ook gehoord, dat de hardst werkende Vlaming, een Limburgse ondernemer, al twee jaar aan een stuk 7 dagen op 7 werkt, 18 uur per dag? En daar nog fier op is ook. Het weze hem gegund. Een zelfstandige die wil overleven, moet daar iets voor over hebben. En zolang hij het graag doet en niemand het erg vindt, waarom niet? Naar een ‘gewone’ werknemer in loonverband met zo’n indrukwekkend arbeidsethos is het waarschijnlijk iets langer zoeken. En niet alleen omdat de wet het simpelweg verbiedt er zo’n tempo op na te houden. Ook omdat ongeveer niemand dat ziet zitten. Hoe zou u reageren, moest u op uw eerste dag te horen krijgen: ‘Star ten om 6 ’s ochtends, stoppen om middernacht’, en dat voor de komende twee jaar? Niemand Neen, voor ‘gewone’ werknemers ziet de hemel op wordt graag aarde er iets anders uit. Zes verplicht om maanden loopbaanonderbreking: dat komt al meer in 18 uur per dag de buur t. Een halfjaar lang weg van de files, die baas, de te werken, vergaderingen... En daarna tenzij hij daar weer helemaal fris, uitgerust en boordevol fantastische zelf voor kiest. ideeën je carrière een tweeVraag maar de jeugd geven. Zo moet het mentale plaatje er ongeveer aan de hardst uitzien. werkende Niet dus, bleek deze week uit een onderzoek van een Vlaming VUB-sociologe. Jessie Vandeweyer heet ze, en haar conclusie luidt als volgt: ‘Wie denkt te kunnen onthaasten door loopbaanonderbreking te nemen en minder te gaan werken, zit er flink naast.’ Vandeweyer ontdekte dat mannen en vrouwen die tijdskrediet of loopbaanonderbreking nemen, weliswaar een minder acuut gevoel van tijdsdruk ervaren, maar dat ze er nog altijd een ‘drukke en gefragmenteerde agenda’ op nahouden. De tijd die ze niet moeten ‘werken’, wordt grotendeels ver vangen door huishoudelijk werk en zorg voor de kinderen. Anders gezegd: loopbaanonderbreking staat niet gelijk aan meer rust en extra ontspanning. Dat is logisch. Je werk in balans brengen met je privé met de hulp van loopbaanonderbreking, thuiswerken of glijdende uren, betekent immers niet dat je in je zetel zit te niksen. Wel dat het regelen van je privéleven iets comfor tabeler verloopt zonder dat de kwaliteit van je werk daaronder lijdt. Flexibel omspringen met tijd wordt sowieso een must in de toekomst. Eén reden volstaat om iedereen te overtuigen: wie zelf voelt dat hij aan het stuur zit, zal zijn werk liever zal doen. Want niemand wordt graag verplicht om 18 uur per dag te werken, tenzij hij daar zelf voor kiest. Vraag dat maar aan de hardst werkende Vlaming.

WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT REDACTIE@JOBAT.BE

‘Leven in deze stad, is als figureren in een sciencefictionfilm. Ik ben een van de blanken die in de weg loopt. En de politieke partijen weten niet hoe ze met mensen als ik moeten omgaan’ Auteur, komiek en theatermaker Joost Vandecasteele legt op pagina 11 van deze Jobat uit waarom hij in zijn thuisstad Brussel weinig merkt van zijn succes.

MIJN LOON

PASCAL CALLANT (46), LEUVEN Privé: vrijgezel Beroep: kunstenaar Brutoloon: ongeveer 1.200 euro Nettoloon: 600 euro Extra’s: geen

die op een andere manier werken, hebben het moeilijker om rond te komen. Als kunstenaar werken zou pas leefbaar zijn wanneer het echt als volwaardig statuut wordt bekeken, en er komaf wordt gemaakt met de bureaucratie en vriendjespolitiek. Daarom houd ik me ook bezig met creative commons, een nieuw auteursrecht dat toelaat om werken vrijer beschikbaar te stellen, om af te stappen van de SABAM-cultuur.

Wat doe je precies voor werk? Ik werk als freelancer met digital ar t, videoproducties, installaties enzovoor t. Vroeger verdiende ik nog bij als licht- en geluidstechnicus bij danstheater Sarma, maar na de beleidsnota van minister van Cultuur Joke Schauvlieghe blijft er voor de vereniging niet veel geld meer over. Daarom moet ik gaan bijverdienen. Ik ben net gaan solliciteren voor een job in Wat vind je van je inkomen? Ik vind het erg dat ik moet gaan bijde verkoop. verdienen, maar ik heb wel een inteWat vind je van het werk en het ressante job gevonden. De eerste veer tien dagen krijg ik een opleiding loon in de cultuursector? Het is jammer dat bepaalde mensen in de verkoop. Ik vind het wel leuk niet meer aan de bak komen. De gro- om me in te zetten om targets te hate vissen krijgen alles, maar mensen len, al ben ik niet bereid klanten din-

gen op de mouw te spelden. Kun je rondkomen? Ik ben niet materialistisch ingesteld, maar het blijft wel een strijd om rond te komen. Ik kan niet deelnemen aan een normaal sociaal leven, omdat uit eten of op café gaan gewoon te duur is. Tussendoor investeer ik ook nog in videoapparatuur, dus ik ga heel bewust om met mijn aankopen. Stel dat je morgen een fikse loonsopslag krijgt of de lotto wint. Wat doe je met het geld? Ik zou dingen uit de grond stampen die aan iedereen een meerwaarde brengen: gratis opleidingen geven aan jonge kerels, mensen motiveren om creatief bezig te zijn en zichzelf te ontwikkelen.(bvdb)


02 03 ARBEIDSVRAAG

Moet mijn werkgever de winterbanden voor mijn bedrijfswagen betalen?

E

en werkgever beslist vrij in zijn onderneming aan welke werknemers hij een bedrijfswagen toekent en onder welke voorwaarden. De ‘spelregels’ omtrent de toekenningsvoorwaarden en het gebruik van een bedrijfswagen, worden door de werkgever vaak vastgelegd in een zogenaamde Car Policy (de aanvraagprocedure, een lijst van wagens die kunnen gekozen worden of het budget dat de werknemer kan spenderen, onderhoud en schade van de wagen enzovoor t). Zo weten beide par tijen duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de toekenning en het gebruik van een bedrijfswagen. Dit houdt in dat de ‘spelregels’ kunnen variëren van werkgever tot werkgever. Indien de werkgever zich via de car policy naar zijn werknemers toe verbonden heeft winterbanden ter be-

schikking te stellen, zal hij deze verbintenis moeten naleven. Maar een algemene wettelijke verplichting als zou de werkgever sowieso verplicht zijn winterbanden ter beschikking te stellen, bestaat in België niet (ook al kan dit soms aanbevolen zijn in wintertijd). Nakijken wat er over de toekenning van winterbanden in de car policy van je onderneming staat, is dus de boodschap. Wat er moet gebeuren in geval van onderhoud en schade aan de bedrijfswagen (procedure, schadeaangifte, herstel van het voer tuig enzovoort), zal evenzeer vastgelegd worden in de car policy. Wanneer schade aan een bedrijfswagen is ontstaan tijdens een privéverplaatsting zal deze in principe ten laste zijn van de werknemer. Schade die het gevolg is van een ongeval tijdens de arbeidsdag en dus tijdens uitvoering van de arbeidsover-

eenkomst, zal in principe ten laste zijn van de werkgever behalve als de werknemer een zware fout heeft begaan zoals dronken rijden of een verkeerslicht negeren. In dit laatste geval kan hij in principe aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het voer tuig. Sowieso, ook in het geval van schade, kijk steeds na wat juist werd afgesproken en vastgelegd in de car policy van het bedrijf waar je werkt. Een werknemer die een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, moet deze tot slot als een goede huisvader beheren en onderhouden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer er zelf moet voor zorgen dat de bedrijfswagen netjes is, het oliepeil in orde is, de druk en de staat van de banden goed zijn, hij niet dronken achter het stuur mag plaatsnemen, de verkeersregels moet respecteren.

IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

Lees het antwoord op deze vragen: ■

Wat is een bedrijfswagen echt waard?

Moet ik mijn boetes zelf betalen?

Kan ik een groenere bedrijfswagen vragen om meer te verdienen?

CARTOON


INTERVIEW

‘Als ik Jos Vaessen lees in Trends, denk ik: kop op bedrijfsleiders, het is zo gemakkelijk om langs de kant kritiek te staan geven. Kom ook eens met positieve ideeën’ Wouter Torfs

‘De ene kapt steen, de andere bouwt kathedralen’ Elkaars voornaam. Dat was ongeveer het enige wat Wouter Torfs en Wouter Beke met zekerheid over elkaar wisten voor we ze samenbrachten. Op de broer van Wouter Torfs’ grootmoeder na, die ooit nog CD&V-burgemeester was in Lier, hebben ze ook niet zoveel gemeen. Maar dat betekent niet dat ze elkaar niets te vertellen hadden, zoals die anekdote van de steenkappers.

Tekst: Maud Oeyen / Foto’s: Bart Dewaele

Meneer Torfs, denkt u dat het heel anders is om een politieke partij aan te sturen dan een bedrijf? Torfs: Volgens mij is het nog veel complexer. Een bedrijf heeft voornamelijk een economische dimensie. Je legt de visie, de strategie en de missie vast, en vervolgens gaan de troepen in die richting. Een voorzitter van een politieke par tij moet een hele beweging inspireren en in goede banen leiden. Beke: In totaal werken er 75 medewerkers voor onze par tij. Als organisatie zijn we dus niet zo groot, want een bedrijf met 75 medewerkers is een kmo. Maar in een politieke par tij moet je met veel meer stakeholders rekening houden. Je hebt de kiezers, de leden, de lokale mandatarissen. CD&V heeft meer dan duizend schepenen en burgemeesters en een zestigtal parlementairen. De verwachtingspatronen van de een zijn niet die van de ander.

Een bedrijfsleider weet wie zijn consumenten zijn en hoe hij zijn medewerkers moet motiveren om in te spelen op wat de consument wil. Een bedrijf ver trekt vanuit een bepaalde visie, net zoals een politieke par tij, maar een politieke par tij is minder wendbaar. Dat is ook wel goed, want je kan een bepaalde mens- en maatschappijvisie niet van de ene op de andere dag veranderen. De politieke par tijen die dat in het verleden wel gedaan hebben, maken zich heel kwetsbaar. Geloofwaardigheid is belangrijk. Dat geldt trouwens ook voor een bedrijf. Speelt het niet mee dat een politicus verkozen moet raken? U ook binnenkort. Beke: Hopelijk. Moet u dan ook niet veel meer verantwoording afleggen dan in het bedrijfsleven?

Torfs: Als bedrijfsleider moet je ook verantwoording afleggen. Het klopt wat Wouter zegt: een partij heeft meer stakeholders. Maar anderzijds heeft een bedrijf – ook een familiebedrijf – natuurlijk zijn eigenaars, zijn medewerkers, zijn klanten en de wereld waarin we leven. Ook al is er geen formele evaluatie in de vorm van een stembusgang elke vier jaar, ik kan me niet voorstellen dat mijn aandeelhouders me niet tot de orde zouden roepen als ik vier jaar lang heel slechte resultaten zou neerzetten. We hebben als bedrijf de ambitie om de meest klantvriendelijke winkel en de beste werkgever te zijn. Stel dat ik morgen heel willekeurige beslissingen zou beginnen nemen, of zwaar zou zondigen tegen onze missie, dan zal dat ook wel afgestraft worden. Ik zal dat evengoed in mijn gezicht terugkrijgen, via de media en de publieke opinie. Beke: Men onderschat vaak hoezeer bedrijfsleiders bezig zijn met de visie achter hun bedrijf en


04 05

‘Ik heb de voorbije jaren veel overheden vanuit puur populistische overwegingen maatregelen zien nemen om kiezers voor zich te winnen. Dat heeft niet geleid tot een weg uit de crisis, wel tot begrotingsputten en schulden’ Wouter Beke

met zaken die op het eerste gezicht niets te maken hebben met hun product. Waarom wil een bedrijf nu per se de meest personeelsvriendelijke onderneming zijn? Waarom niet gewoon schoenen en winst maken? Ondernemers beseffen maar al te goed dat sociaal kapitaal enorm belangrijk is. Trouwens, in de volgende tien jaar zal dat alleen maar belangrijker worden. Vandaag zitten we met een probleem van werkloosheid ten gevolge van de economische crisis. Over tien jaar zitten we wellicht weer met problemen zoals we die kenden eind 2007, begin 2008. Toen heerste er krapte op de arbeidsmarkt en werden de werknemers aanbieders van arbeid en de bedrijven vragers. Bedrijven die zich vandaag louter richten op kor te termijn winstmaximalisatie, vergeten dat ze met mensen te maken hebben. Vandaag kan je als bedrijfsleider het verschil maken door ook op lange termijn te kijken en rekening te houden met zaken als sociaal kapitaal en duurzaamheid. Toen ik trouwde – elf jaar geleden – moesten we een wasmachine kopen. Maar ja, welke? Ik had daar nooit bij stilgestaan. Voor mij was een wasmachine een wasmachine. We gingen naar de winkel, en daar stonden er in alle kleuren en maten, van alle soorten en merken. Mijn vrouw heeft naar haar moeder gebeld en die zei dat we een Miele moesten kopen. Dat hebben we dan ook gedaan. Zo gaat het met alles. Overal ter wereld worden schoenen gemaakt en verkocht, maar waardoor laten mensen zich uiteindelijk leiden om te kopen wat ze kopen? Door het enorme overaanbod aan keuzes gaat men meer belang hechten aan die elementen die merken onderscheiden van andere merken. Hoe gaat men om met zijn mensen? Hoe gaat men om met het milieu en met duurzaamheid? Dat worden elementen van differentiatie. Steeds meer consumenten hebben daar aandacht voor.

Torfs: Persoonlijk vind ik dat die boodschap het waard is om gebracht te worden, ook al is het effect misschien niet meteen meetbaar. Het is ook een positieve boodschap. Vorige week kwam Jos Vaessen nog enorm negatief uit de hoek in Trends. Als ik dat lees, denk ik: ‘kom op, bedrijfsleiders, het is zo gemakkelijk om langs de kant kritiek te staan geven, kom ook eens met positieve ideeën of met een constructieve visie.’ Daarnaast geloof ik natuurlijk dat de consument – misschien niet vandaag, maar toch zeker over tien jaar – uitermate gevoelig zal zijn voor dat soor t zaken. En niet alleen de consument, ook de sollicitant. In een war for talent is het uiteraard een voordeel wanneer er een plakkaatje met ‘beste werkgever’ aan je etalage hangt, daar moet ik geen tekening bij maken. Zeker als je in de retail werkt, waar de lonen en de arbeidsvoorwaarden niet buitengewoon fantastisch zijn. Beke: Ook ver trouwen speelt daar een belangrijke rol. Op dat vlak lijkt het bedrijfsleven soms wel wat op de politiek. Het gaat soms om harde beslissingen, harde keuzes, het gaat ook over harde waarden. Op de markt komen met het meest duurzame product: dat geeft de mensen op een indirecte manier ver trouwen. Dat is in de politiek ook zo. Waarom stemt men op de ene politicus en niet op de andere? Omdat die een beter programma heeft? Nee, want 90 procent van de kiezers leest geen programma’s. Men kiest voor een par tij omdat die ver trouwen uitstraalt, omdat er een stukje geschiedenis aan voorafgaat. Of omdat men door iemand anders in zijn ver trouwen wordt beschaamd. Die immateriële waarden spelen sterk mee in de wijze waarop mensen hun politieke en maatschappelijke keuzes bepalen. En dus ook hun keuzes als consument. Torfs: Als een bedrijf de dimensie overstijgt van een economische entiteit te zijn – dus een entiteit die gericht is op winstmaximalisatie – en als dat bedrijf ook maatschappelijke keuzes inneemt, gaat Meneer Torfs, uw bedrijf manifesteert het misschien wat lijken op een politieke par tij. Wij zich echt op dat vlak en komt daar veel zeggen: mensen staan centraal, we geloven in de mee in de media. Hoe belangrijk is het om ontwikkeling van mensen, we geloven in een andedaarmee op de voorgrond te treden? re manier om met klanten om te gaan, vanuit au-

thenticiteit en eerlijkheid. Het gaat over meer dan over ‘een paar schoenen’. Het gaat ook over de visie en de waarden daarachter. Beke: De visie die je hebt op werknemers is fundamenteel. Arbeid wordt door de politiek vaak heel eng ingevuld. Ik heb daar in mijn boekje (De mythe van het vrije ik, 2005) ook een hoofdstuk over geschreven. Arbeid is een productiefactor. Het is iets wat opbrengsten genereert voor de sociale zekerheid of voor de belastingen. Maar het is ook nog zoveel meer. Jobs, dat is in de eerste plaats talentontwikkeling voor mensen. In de jaren dertig – zo heb ik ooit geleerd in de les sociologie – heeft men een studie uitgevoerd over de ‘Arbeitslosen von Marienthal’. Na de sluiting van een groot bedrijf in dat stadje gingen de onderzoekers na hoe het was gesteld met de tijdsdimensie van de ontslagen werknemers. Arbeid helpt immers niet alleen bij talent- en relatieontwikkeling, maar ook bij het ordenen van de dingen. Torfs: Werk zorgt ervoor dat mensen structuur hebben in hun dag en in hun leven. Beke: Inderdaad. Waarom is het zo lastig om werklozen van de tweede of derde generatie – die jammer genoeg bestaan – aan werk te helpen? Hebben zij minder talent? Neen. Ik wil zeker niet veralgemenen, maar velen onder hen hebben niet geleerd om structuur in hun leven te brengen, om zich in te zetten… Daarom erger ik mij aan het feit dat men arbeid en jobs dikwijls zo eng definieert. Het gevolg is dat werknemers die definitie overnemen en arbeid alleen nog maar beschouwen als een productiefactor. Dan is het logisch dat mensen om vijf voor vier al op hun horloge beginnen te kijken. Dat leidt tot frustratie bij de werknemers, bij de werkgevers en bij de klanten. Torfs: Ik sluit me volledig aan bij wat Wouter zegt. Bij Schoenen Torfs zien we ‘werk’ niet alleen als een middel tot persoonlijke ontwikkeling en groei, maar ook als een factor van zingeving en betekenis in je leven. Op je werk kan je waardering krijgen van anderen. Als je gewoon de hele dag doelloos rondloopt op straat, zal je van niet veel mensen waardering krijgen. Op een werkplek zou je dat wel moeten krijgen. En volgens mij is dat een van >>


INTERVIEW >> de meest fundamentele behoeften van de mens. Beke: Ken je de anekdote van de steenkappers? Iemand wandelt voorbij drie steenkappers en vraagt aan de eerste steenkapper wat hij aan het doen is. ‘Ik ben stenen aan het kappen’, zegt de eerste steenkapper. De tweede steenkapper zegt: ‘Ik ben een muurtje aan het bouwen.’ En de derde steenkapper antwoordt: ‘Ik bouw een kathedraal.’ Ze doen dus alle drie hetzelfde, maar geven elk een heel andere interpretatie aan hun werk. Men onderschat vaak hoezeer werknemers zich identificeren met hun werkgever. Niemand mag daar iets slecht over zeggen. Ik kom uit Limburg. Voor de werknemers van Ford daar is Ford werkelijk het beste wat er bestaat. Die identificatie kan er alleen maar zijn als werkgevers daar ook aandacht voor hebben. De belangen van de een zijn eigenlijk ook die van de ander. Als ik dat even politiek mag ver talen: de christendemocraten zijn historisch gezien altijd de par tij

Marianne Thyssen gewoon par tijvoorzitter gebleven. (Torfs lacht smakelijk) Soms zijn er omstandigheden die maken dat je ergens terechtkomt en je je verantwoordelijkheid opneemt. En je neemt die dan ook op zonder daar verder veel over na te denken. Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in de bedrijfsfilosofie van Schoenen Torfs. Er is aandacht voor NLP (Neurolinguïstisch Programmeren: technieken die de persoonlijke groei stimuleren, red.) en er was zelfs even sprake van een meditatieruimte voor het personeel. Is die er ondertussen al gekomen? Torfs: Die meditatieruimte is er nog niet, maar vanaf 1 januari organiseren we elke week een chi kung-cursus. Dat is een oosterse meditatieve krijgskunst. Als het enigszins kan, doe ik ook mee. We organiseren die cursus vanuit de filosofie dat

ze komen pas echt tot zichzelf wanneer ze zich engageren. Om het met Levinas (Frans-Joods filosoof, red.) te zeggen: je kunt jezelf nooit kennen tenzij in het gelaat van een ander. Voor mij is dat fundamenteel. Dat lijken abstracte principes, maar ze leiden wel tot heel concrete invullingen. Hoe ga je je bedrijf organiseren? Hoe organiseer je het sociaal overleg? Hoe regel je de arbeidsverhoudingen? De sociale zekerheid? Krijgt u vaak te maken met de vakbonden in uw bedrijf, meneer Torfs? Torfs: Nee, niet zo vaak. We zijn met 520 werknemers niet zo’n heel groot bedrijf. Als je bovendien al een aantal jaren op rij tot de vijf beste werkgevers van het land wordt gerekend, zijn er niet zo veel redenen tot klagen. Nu is het ook zo dat we wel de mentaliteit hebben om een constructieve relatie op te bouwen met de vakbond. We beginnen nu met een nieuw systeem van salariëring van

‘We hebben Franstalige winkels gehad, maar als schoenenverdeler ervaren we Wallonië toch als een ander land. Een land met een andere goesting, een andere mode en een andere prijsgevoeligheid’ Wouter Torfs geweest van de klassenverzoening in plaats van de klassenstrijd. Werk is van belang om tot echte menswording te komen, maar alleen wanneer er een goed samenspel bestaat tussen werkgevers en werknemers. Dat samenspel moet geïnstitutionaliseerd zijn in sociaal overleg en moet zowel werkgevers als werknemers sterk maken. Wij zijn niet te vinden voor het vijandschap en het opbod en de strijd van de een tegen de ander. Als ik zeg dat CD&V weer een volkspar tij moet worden, dan is het dat wat ik bedoel met ‘volk’. Het gaat niet over ‘de natie’ in een nationalistische betekenis en ook niet over ‘de volkse mensen’. Het gaat over ‘de bevolking’, waarbij de verschillende groepen in de samenleving overstegen worden. Meneer Torfs gaf in een eerder interview te kennen vooral een goede manager te zijn wanneer het goed gaat. Als crisismanager zou hij naar eigen zeggen niet deugen. Meneer Beke is juist op een dieptepunt voorzitter moeten worden. Torfs: Ik bedoelde met die quote vooral dat het belangrijk is voor een leider – of het nu een politieker of een bedrijfsleider is – om zicht te hebben op de eigen sterke en minder sterke punten. Ik weet van mezelf dat ik beter ben in het enthousiasmeren van mensen. Ik wil liever iets doen vanuit een positieve gedrevenheid dan dat ik wil saneren en slechte boodschappen brengen. Maar als dat nodig zou zijn, dan zal dat natuurlijk gebeuren. Beke: Had CD&V het goed gedaan bij de verkiezingen, dan had ik hier nu niet gezeten. Dan was

een werknemer meer is dan iemand die zijn tijd verhuur t. Het is iemand met wie je acht tot tien uur per dag doorbrengt. Waarom zouden we daar geen goede en kwalitatieve tijd van maken? En waarom zouden we die persoon niet de kans geven om zich te ontwikkelen in een holistische betekenis – in zijn totaliteit als mens – en niet alleen om schoenen te verkopen? Zouden we baat hebben bij meer spiritualiteit in de politiek? Beke: Ik denk van wel. De politiek is vaak heel erg gericht op de kor te termijn. Je kan je geregeld de vraag stellen: wat is daar nu het nut van geweest? Straffe verklaringen afleggen, grootse persconferenties organiseren, en de volgende dag toch weer met elkaar aan tafel moeten zitten. Spiritualiteit zou kunnen bijdragen tot wat meer relativering en afstand nemen. Het kan ervoor zorgen dat we niet te kor t schakelen en daardoor nooit uit tweede vitesse geraken. We willen altijd veel te kor t op de dingen blijven zitten. Wouter Torfs publiceerde recent een boek met de titel ‘De ziel zit in een schoenendoos’. Uw proefschrift was getiteld ‘De ziel van een zuil’. Beke: Bezieling is dan ook enorm belangrijk, net als engagement. Engagement is voor mij het belangrijkste begrip in de filosofische stroming van het personalisme, waar we ons als christendemocraten – maar ook ikzelf als persoon – aan ophangen. In welke omstandigheden mensen ook opereren,

winkelverantwoordelijken. We vragen liever eerst een keer aan de vakbond wat hun mening is over dat systeem, in plaats van op de proppen te komen met een kant-en-klaarsysteem. Natuurlijk zijn er wel eens meningsverschillen, maar mensen zijn er om te praten. Beke: Waar loopt het vaak fout? Daar waar er geen sociaal overleg is. Daar waar de relaties tussen werkgevers en werknemers volledig getroubleerd zijn. Daar waar werknemers niet meer kijken naar de bekommernissen van de werkgever, omdat die op zijn beur t niet meer inzit met de werknemer. Wanneer je geen overlegmodel meer hebt – als je werkt met eenzijdige dictaten – dan zit je sowieso met een model dat niet duurzaam is. Vroeg of laat zal dat leiden tot spanningen, fricties en breuken. Hoe groot schatten jullie de impact van de politiek op het creëren van jobs? Torfs: Laat de politiek ervoor zorgen dat er een goed kader bestaat, dat rekening houdt met de internationale context. Ik begrijp waarom sommigen pleiten voor de afschaffing van de notionele intrestaftrek, maar je moet ook vermijden dat grote groepen van vandaag op morgen naar het buitenland vertrekken. Laat de politiek ervoor zorgen dat we concurrentieel blijven ten opzichte van de landen rondom ons. Dan zijn de ondernemers al lang tevreden. Momenteel zien we wel met lede ogen aan dat we naar een lange periode gaan met een regering van lopende zaken. Daardoor kunnen we momenteel niet voldoende inspelen op de ontwikkelingen rondom ons.


06 07

‘Toen ik trouwde, moesten we een wasmachine kopen. Maar ja, welke? Mijn vrouw heeft haar moeder gebeld en die zei dat het een Miele moest zijn. Zo gaat het met alles’ Wouter Beke

Beke: Men mag tegenover de politiek – of het nu een regering van lopende zaken is of niet – geen overdreven verwachtingen koesteren. Het is inderdaad niet aan de politiek om jobs te creëren, wel om jobcreatie en jobbehoud mogelijk te maken. Daarnaast beseffen we onvoldoende wat voor een goed sociaal systeem we hebben. We krijgen soms de kritiek dat we een beperkt crisisbeleid hebben gevoerd. We hebben dat gedaan omdat we met een grote staatsschuld zitten en het ons niet konden permitteren om dieper in de schulden te gaan. Ik denk dat dat goede zaak is geweest. Onze begrotingstekor ten zijn in vergelijking met de rest van de EU-landen bijzonder overzichtelijk. Ons sociaal systeem is bovendien een stootkussen geweest tegen de crisis. Men zegt van Duitsland en Nederland dat ze een goed anticrisisbeleid hebben gevoerd. Wat hebben zij gedaan? De tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Tja, dat hebben wij inderdaad niet gedaan, want bij ons bestond dat al. Wij hebben op een heel selectieve manier – ik denk aan de BTW in de bouw – maatregelen moeten nemen van tijdelijke aard. Die maatregelen hebben ervoor gezorgd dat men in die sectoren aan de gang kon blijven. Het structurele beleid is veel belangrijker dan tij-

delijke noodoplossingen. We hebben inderdaad een hoge belastingdruk, maar daar staat ook iets tegenover, onder andere dat sterke sociaal model. Natuurlijk zijn er aanpassingen nodig op vlak van arbeidsmarktbeleid en pensioenen, maar we moeten wel de kern van dat model overeind houden. Structureel zitten we met een systeem dat goed in elkaar zit en waar we zeer veel zorg voor moeten dragen om het ook in de volgende jaren en decennia overeind te kunnen houden. Het is een teer kamerplantje. Wat de regering van lopende zaken betreft: misschien hebben de moeilijke omstandigheden van de voorbije drie jaar ons behoed voor veel domme beslissingen. Ik heb de voorbije jaren veel overheden en regeringsleiders vanuit puur populistische overwegingen maatregelen zien nemen om indruk te maken en kiezers voor zich te winnen. Dat heeft geleid tot diepe begrotingsputten en schulden in plaats van tot een weg uit de crisis. We mogen blij zijn met de politieke crisis? Beke: Het is een aspect dat men onvoldoende voor ogen heeft. De communautaire toestanden, de For tiscrisis en andere elementen hebben ons ervoor behoed om populistische maatregelen te nemen die op het eerste zicht goed klinken maar die economisch geen meerwaarde bieden en die de komende generaties met nog meer schulden opzadelen. Schoenen Torfs kampt met een heel eigen communautair probleem. Jullie winkels in Wallonië kenden weinig succes.

Torfs: We hebben een aantal Franstalige winkels gehad, in Doornik, in Waterloo en in een ver verleden ook in Luik. In het Brusselse winkelcentrum Basilix hebben we nog een winkel, maar die gaat dicht. Vandaag hebben we voor onszelf de keuze gemaakt om in de eerste plaats voor een volledige dekking in Vlaanderen te gaan. Omdat we als schoenenverdeler – zonder communautaire bijbedoelingen – Wallonië een beetje ervaren als een ander land. Een land met een andere goesting, een andere mode en een andere prijsgevoeligheid. We lezen elkaars pers niet, we kennen elkaar niet. Natuurlijk kunnen de Walen ons leren kennen, maar dan zullen we daar heel fors in moeten investeren. Als je toch de stap zet en naar Wallonië gaat, doe je dat niet om twee winkels te openen. Slotvraag: CD&V is een familiepartij, Schoenen Torfs een familiebedrijf. Is er een band? Torfs: De broer van mijn grootmoeder is achttien jaar burgemeester geweest voor CD&V in Lier. (lacht) Er is dus verwantschap, maar die is er bijvoorbeeld ook met Groen! Onze missie luidt ‘people, planet and profit’. Die twee eerste aspecten zijn uitgesproken groen. Er is ook verwantschap met Open VLD als ik pleit voor het stimuleren van het ondernemerschap en het terugdringen van formaliteiten. En misschien is er ook wel een link met iemand als Frank Vandenbroucke, van wie ik vind dat hij heel gezonde dingen zegt over de economie, arbeidsmarkt en tewerkstelling. Ik zoek de aansluiting meer op het niveau van de waarden dan op het vlak van de kleur.


WERKBEELD

Glasblazerij Vitt Foto’s: Marco Mertens

Jaren geleden verliet Werner Vitt zijn geboorteland Duitsland en begon hij een glasblazerij in Brugge. Vitt stamt uit een oud Tsjechisch glasblazergeslacht waarvan de eerste sporen teruggaan tot 1860. In 1969 begon hij met een opleiding tot kwartsglasblazer en al snel rolde Vitt in de ambachtelijke kunsten. Sinds 1986 wordt zijn werk regelmatig tentoongesteld. Vitt was ook twaalf jaar lang actief als lesgever in het glasblazen. Een glasblazer warmt glazen buizen en staven op met een brander tot deze warm genoeg zijn om in de gewenste vorm gebracht te worden (ongeveer 1300° Celsius). Om de vorm van het glas te manipuleren gebruikt hij verschillende werktuigen, zoals een pincet of een ruimer. Glasblazerij Vitt maakt niet alleen gespecialiseerde apparatuur voor petrochemische laboratoria en brouwerijen, ook binnenhuisdecoratie behoort tot het gamma. Van kandelaars over parfumflacons tot drinkglazen en beeldhouwwerken. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto’s van dit bedrijf


08 09 ACTUA

UGent ondersteunt topsporters met brains Sportlui zijn vaak ook bollebozen. Alleen al aan de Universiteit Gent combineren 170 studenten dit academiejaar hun opleiding met een sportcarrière op hoog niveau. Daarvoor kunnen ze rekenen op een speciaal statuut dat hen onder andere toelaat examens te verplaatsen.

Tekst en foto: Johan Depaepe

et aantal studenten met een topspor tstatuut aan de Universiteit Gent neemt elk jaar toe. Met z’n 170 zijn ze al. Veer tig van hen doen mee op het hoogste niveau, en nemen deel aan Europese en wereldkampioenschappen, sommigen zelfs aan de Olympische Spelen. Denk maar aan Jolien D’hoore, die in 2008 het WK wielrennen voor juniores won, of zeilster Evi Van Acker, die achtste werd op de Olympische Spelen in Peking. Een topspor tstatuut wordt door de universiteit zelf toegekend. “Als studenten een profcontract hebben bij Topspor t Vlaanderen of Bloso, krijgen ze dat automatisch”, zegt professor Matthieu Lenoir van de werkgroep Topspor t en Studies. “Externe criteria, bijvoorbeeld opgelegd door het BOIC of de federaties, nemen we mee in overweging, maar uiteindelijk beslissen we zelf.”

bel. Studenten die aan topspor t doen, hebben het immers niet makkelijk. Zeker wie op EK- en WK-niveau meedoet, maakt lange dagen en heeft een overvolle agenda. Door het Bolognaakkoord en de daaruit voor tvloeiende flexibilisering van het hoger onderwijs, heeft elke student tegenwoordig meer invloed op zijn studieloopbaan. Maar toch blijft een apar t topspor tstatuut nodig. De eerste examenperiode vindt bijvoorbeeld plaats in januari en februari, de tweede in juni. Om het nog niet te hebben over de tweede zittijd in september. Dat zijn net de periodes waarin veel competities plaatsvinden. Door hun statuut kunnen topspor ters op bijna elke dag van het academiejaar examen afleggen, maar wel altijd in functie van hun spor tkalender, en niet om hun toetsen mooi te kunnen spreiden.”

Geen compromissen

Caroline Van Der Heyden zit in Gent in haar eerste masterjaar Bio-ingenieurswetenschappen. Ze rijdt ook paard op hoog niveau en neemt deel aan jumping-, dressuur- en eventingcompetities. “Ik rij al van mijn zevende. Sinds twee jaar neem ik deel aan buitenlandse wedstrijden. In 2008 heb ik in Noorwegen de Student Riders Nations Cup gewonnen. Op het WK in Zuid-Korea wonnen we met ons studententeam dit jaar goud in de dressuur en zilver in het algemeen klassement.” Al tijdens haar bacheloropleiding aan de Universiteit Antwerpen had ze een topspor tstatuut. “Voor mij is zo’n statuut noodzakelijk, want alleen al door het WK verloor ik tien lesdagen. Nu heb ik het nog makkelijker dan andere topspor ters, want ik kan mijn trainingen zelf

H

Topspor tstudenten kunnen vragen om gewettigd afwezig te blijven tijdens lessen en practica, als ze bijvoorbeeld moeten trainen of op stage zijn. Ze kunnen ook hun examens op andere tijdstippen afleggen, en de vakken over meerdere academiejaren spreiden. Per faculteit is een professor aangesteld als tussenpersoon tussen de individuele docenten en de centrale werkgroep Topspor t en Studies. Zo hebben topsportstudenten voldoende aanspreekpunten. “Aan de competenties die de studenten tijdens hun studie moeten verwerven, wordt niet geraakt. Op dat vlak sluiten we geen compromissen”, zegt Lenoir. “Maar in de manier waarop ze die competenties verwerven, zijn we erg flexi-

Beter plannen

‘Wij hebben minder tijd dan andere studenten. Ik begin al van dag één te studeren’ Caroline Van Der Heyden, student bio-ingenieur en beloftevolle amazone regelen. Lessen verzetten of een andere examenregeling aanvragen is geen probleem, zolang je het maar doet in overleg met de prof of met de coördinator op de faculteit.” Soms valt de combinatie studeren-topsport Caroline wel zwaar. “Maar het is altijd doenbaar. Desnoods spreid je je studies over meerdere jaren. Tot nu toen heb ik dat nog niet moeten doen. Ik denk dat wij het voordeel hebben dat wij veel minder uitstellen dan andere studenten. We hebben minder tijd en moeten beter plannen. Ik begin al van dag één te studeren. Nadeel is dat ik zelden kan uitgaan: spor ten en de bloemetjes buiten zetten, gaan niet goed samen (lacht). Ik compenseer dat door ten volle te genieten van het studentenleven op de campus. In tegenstelling tot veel andere topspor ters ben ik nooit voor langere tijd weg.” De Universiteit Gent ziet het aanbieden van een topspor tstatuut niet als een luxe. Professor Lenoir : “Het is belangrijk dat wij studenten die ook een topsportcarrière willen uitbouwen, ondersteunen. Het zou toch jammer zijn dat talentvolle jongeren op zowel studie- als sportvlak op jonge leeftijd radicale keuzes zouden moeten maken, voor het een of het ander.”


Ra n d geva l le n

SCIENCE@WORK

Elevator small talk

Hete en dure kolen Het begrip ‘inflatie’ uitleggen in minder dan tien woorden, lukt een mens dat? Natuurlijk. De prijzen stijgen, uw loon niet, uw koopkracht daalt. Ziezo. Weet u nu meer als wij u melden dat minister van Ondernemen, Vincent Van Quickenborne, eerder deze week bekendmaakte dat de inflatie voor november 2,86 procent bedroeg. Natuurlijk niet. En als we daaraan toevoegen dat diezelfde inflatie in oktober op 3,01 procent stond? Ja, u hebt hem. November was de maand waarin uw koopkracht met maar liefst 0,15 procent steeg. Dat hebt u waarschijnlijk niet gevoeld. Tenzij u regelmatig een reisje boekt, wel eens fruit eet of occasioneel een stuk vlees in de pan legt. Al die ‘producten’ werden de voorbije maand immers een stuk goedkoper, zo’n 0,4 tot 15 procent. Voor wie niet graag appels eet op een Parijs terras, werd het leven dan weer een stukje duurder. Vooral vegetariërs hebben diep in de buidel mogen tasten. Verse groenten kostten tot een vijfde meer. Liefhebbers van bloemkolen (+49%) en tomaten (+20%) weten waar wij hier over spreken. Een geluk dat het al december is.

Groen! zoekt minister De federale regering zoekt binnenkort een nieuwe klimaatminister. Vlaanderen legt alvast een werfreserve aan. Met die boodschap zoeken groene parelementsleden Kristof Calvo en Hermes Sanctorum dezer dagen naar ambitieuze kandidaat-klimaatministers. Wat het ecolectoraat zoal van u verwacht? Visie, ambitie, lef. Verder onderhandelt u als de be(e)sten en de top van Electrabel houdt u desnoods met uw pink onder tafel. Ook belangrijk: u zet niet zomaar overal uw handtekening onder. Voor geïnteresseerden: besef dat de post gegeerd is. De openstaande

S

tel dat u onverwachts een kleine heelkundige ingreep moet ondergaan. U komt aan in het ziekenhuis en neemt de lift naar uw kamer. In de lift bent u echter onbedoeld getuige van een gesprek tussen twee ar tsen*.

‘Vrouwen praten meer in de lift en geven ook meer vertrouwelijke informatie vrij’

functie werd al 21 keer ‘getweet’ en kan inmiddels rekenen op de steun van ongeveer 140 Facebookfans. Op de website van Groen! stelden zich al 379 groene talenten kandidaat. Hopelijk krijgen die van Calvo en Sanctorum allemaal netjes een gemotiveerde brief waarin staat of ze nu wel of niet weerhouden zijn. (www.groen.be)

Het gat in uw hand: de resultaten! Vorige week beloofden wij u met duizelingwekkende precisie te vertellen hoe groot het gat in uw hand wel is tijdens de traditioneel financieel veeleisende eindejaarsperiode. We kunnen dat uiteraard niet alleen. We hebben daarvoor beroep gedaan op de specialisten van Deloitte en hun diepgaande analyses betreffende uw wispelturig consumentengedrag. Welnu dan. Hou u vast, hier komt het: het gat in uw hand is precies 570 euro groot. ‘Wablieft!’, horen wij u roepen. ‘570 euro, dat is niet min!’ Toch wel, het

‘Dokter Joris? Is dat geen spoedarts?’ - ‘Volgens mij is die maar assistent.’ ‘En die Bart? Die was er toch ook niet door hé.’ - ‘Echt hé. Als ik die nu nog tegenkom op een congres, dan denk ik altijd: gij dom kieken.’ U stapt met gemengde gevoelens de lift uit. Misschien een ingehouden lachje over zoveel openheid. Maar wellicht vooral ver twijfeling over het ziekenhuis waar u terechtkomt. Wil u zich wel laten opnemen in een ziekenhuis waar de sfeer onder collega’s blijkbaar niet erg har telijk is? En wat als plots blijkt dat uw chirurg van dienst , wel degelijk Bar t, ‘het dom kieken’, is? U vraagt zich af waar ik heen wil. Welnu, dit is helemaal geen fictieve situatie, maar wel één van de vele gesprekken die we noteerden tijdens een grootschalig onderzoek naar het onbewust vrijgeven van ver trouwelijke of ongepaste informatie in liftgesprekken op het werk. Ongepast

is minder dan vorig jaar. Het is zelfs al de vijfde daling op rij. Kerst na Kerst wordt u gieriger. Het is triest, maar het is zo. Als u dan toch iets uitgeeft, doet u dat vooral aan ‘nuttige’ geschenken. Niet alleen gierig maar ook nog eens saai! Het wordt leuk onder de kerstboom. Er rest u slechts te redden wat er te redden valt. Daarom deze gouden raad: koop geen cadeaubon. Momenteel nadert 70 miljoen euro aan geschonken bonnen ongebruikt de vervaldag. Weet u wat? Geef dit jaar eens niets. Vraag gewoon uw 20 euro van vorig jaar terug. Dat is pas een verrassing. (wv)

De laatste jaren maken bedrijven zich zorgen dat ver trouwelijke informatie uit een bedrijf gelekt wordt naar de buitenwereld. Zo’n informatie kan de reputatie van het bedrijf behoorlijk wat schade toebrengen en zelfs leiden tot verlies van klanten. Dit lijkt vooral een risico in die situaties waar er geen duidelijke grens is tussen werknemers en klanten zoals in openbare besturen, ziekenhuizen, of universiteiten. Onderzoek in de VS en Canada geeft bijvoorbeeld aan dat in 7 tot 13 procent van

Frederik Anseel de liftgesprekken in ziekenhuizen confidentiële informatie over patiënten wordt vrijgegeven. Samen met twee enthousiaste studentes besloten we dit uit te pluizen in België. Nietsontziend namen de twee studentes als toevallige passagier deel aan 1.000 (dui-zend!) liftritten in openbare ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Zij mengden zich in geen enkel gesprek, maakten geen enkele opname, maar stapten na elk liftritje braaf uit en noteerden wat ze gehoord en gezien hadden. Vergelijkbaar met buitenlands onderzoek, werden in 8 procent van de liftgesprekken ver trouwelijke of ongepaste gesprekken gevoerd. In de ziekenhuizen werd er in de helft van de ongepaste gesprekken ook informatie over patiënten vrijgegeven. Laat ik maar ineens ook het cliché bevestigen: vrouwen bleken meer te praten in de lift en bleken ook meer ver trouwelijke informatie vrij te geven. Shame on you, girls! U kijkt in de toekomst misschien beter twee keer naar wie er naast u staat in de lift voor u een boekje opendoet over uw collega’s. En waarom niet gewoon snel in uw eentje de trap oplopen zonder al dat geroddel. Dan kan u direct weer… Aan het werk! * Gebruikte namen zijn fictief om anonimiteit te beschermen Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR


10 11 BEROEPSGEHEIM

Joost Vandecasteele, auteur/theaterman k word soms gepakt op mijn multi-inzetbaarheid. Als je op een podium staat met comedy, kan je per definitie geen goeie schrijver zijn. Als ik zo’n kritiek lees, denk ik bij mezelf: wacht maar. Ik put daar net ambitie uit. Mijn nieuwe theatervoorstelling Otaku zou eerst een tv-programma worden, maar geen enkele zender wou het. En dus is het een soort documentaire stand-up geworden. Momenteel ben ik in gesprek met een filmregisseur. Het moet toch mogelijk zijn om film en literatuur samen te brengen, zonder gewoon een boek te verfilmen? Wat ik ook doe, ik wil dat het een impact heeft. Ik probeer goede verhalen te vertellen in een stijl die in je kruipt, zoals een virus. Het mag een beetje pijn doen. Bij alle goede dingen - of het nu liefde, seks of literatuur is - komt een beetje pijn kijken.

“I

‘Iedereen lijkt zich op tv te willen presenteren als een aangename sukkel. Daar doe ik niet aan mee’ LUNCHTIME

Koken in een kruidenkamer ***** Het hoeft niet iedere middag een snelle hap te zijn in een plaatselijke broodjesbar of een kor t ontspannend moment in een koffiehuis. Wie een wat uitgebreidere zakenlunch op het oog heeft, kan in Leuven terecht bij Brasserie Improvisio. Deze culturele brasserie, in 2003 geopend door Fabian Deckers, is gevestigd op de binnenkoer van de Romaanse Poor t. Vroeger deed het gebouw – dat stamt uit 1735 – dienst als kruidenmengkamer van het Oud Gasthuys, vandaag bieden de verschillende vertrekken plaats aan een honderdtal restaurantbezoekers. Idyllisch terras Bij mooi en warm weer kan terecht op een van de drie terrassen: een groot buitenterras vooraan en twee idyllische binnenterrassen. Je kan er ook een zaaltje huren voor seminaries, privéfeestjes of recepties. Ontbijten kan tussen elf en twaalf. Na twaalven krijg je de lunchkaar t aangeboden. Er is

keuze uit verschillende kleine snacks, broodmaaltijden, salades en pasta’s. Naast twee visgerechten en vier vleesgerechten biedt de kaar t ook een ar tisanaal bereide vegetarische quiche. Brasserie Improvisio onderscheidt zich als bijzonder kindvriendelijk. Er is een speciale kinderhoek en alle gerechten zijn ook te verkrijgen in kleinere por ties. Perfecte crème brûlée Wild doet het uiteraard uitstekend bij dit onguur herfstweer. Ik kies voor het menu van de chef (25 euro) dat op een groot bord boven de open haard wordt aangekondigd en waar ik niet aan kan weerstaan. Als hapje krijg ik een erwtensoepje op grootmoeders wijze in een Illy-kopje. Het helpt om na de vrieskou weer helemaal op temperatuur te komen. Het voorgerecht – coquilles met appel en een sausje van bloedworst – wordt gevolgd door een filet van eend met vergeten groenten en een sausje van Luikse siroop. Het feest van zoete

verfijning eindigt met de perfecte crème brûlée. Leuk detail: bij de rekening krijgen we een heus evaluatieformulier voorgeschoteld. Het interieur, de grootte van de por ties, de kwaliteit van het eten en de bediening vragen allemaal om een beoordeling. Vriendelijk en voldaan als we zijn, smijten we graag met goede punten. Alles krijgt een goed tot zeer goed, en dat willen we hier graag nog even herhalen. (mo)

Brasserie Improvisio Brusselsestraat 63b 3000 Leuven www.brasserieimprovisio.be jobat.be/lunchtime

Ik vind dat literatuur best wat aandacht voor zichzelf mag opeisen. Een schrijver moet niet stil in een hoekje gaan zitten en zich bijna verontschuldigen voor zijn bestaan. Ik wil me niet opsluiten. Sommige collega’s beschouwen interviews als tijdverlies. Ik niet. Ik vertel graag over waar ik mee bezig ben. Sciencefiction Op aanbiedingen van tv ga ik enkel in als ik kan zeggen wat ik wil zeggen. Ik wil altijd mezelf kunnen blijven. Iedereen lijkt zich op tv te willen presenteren als een aangename sukkel. Daar doe ik niet aan mee. Ik laat me niet tegenhouden om tegen de heersende scoutsfeer in te gaan. Dat ik geen BVcarrière nastreef, geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik heb ook geen manager die me zegt hoe ik me moet gedragen. Nee, als ik op tv kom, wil ik verwarren en prikken. Naar hiphop luisteren, helpt me soms om tijdens het schrijven het juiste ritme te vinden. Wat ik ook nodig heb, zijn de ochtenden. Dan ben ik het productiefst. Na een be-

paald uur smaakt de koffie niet meer en wordt de wereld té aanwezig. De werkelijkheid wordt dan té werkelijk, er moet dan te veel. Ook Brussel is een dada van mij. Leven in deze stad, is als figureren in een sciencefictionfilm. Door hier te wonen, merk ik ook weinig van mijn succes. Tachtig procent van de Brusselaars kent mij niet. In deze stad ben ik een van de blanken die in de weg loopt. De politieke partijen in Brussel weten niet hoe ze met mensen zoals ik moeten omgaan. De anonimiteit van Brussel helpt me om niet naïef te zijn. Mocht ik in Antwerpen wonen, wat au fond een theaterkolonie is, dan zou ik minder geneigd zijn om me te mengen in het maatschappelijke debat. Dat ik geen degelijke school vind voor mijn kind geeft me een gevoel machteloosheid. De enige Nederlandstalige scholen waar nog plaats is, worden voor 98 procent bevolkt door allochtonen. Daar word ik dus kwaad van. Toch wil ik alle moeite doen om in Brussel te blijven. Hier weggaan, zou betekenen dat ik het opgeef, en dat wil ik niet.” (pvd)


ONDERZOEK

Gezocht: starter met ervaring Hij of zij is sociaal vaardig, communicatief, flexibel, een teamspeler, bij voorkeur enigszins ervaren, in staat theoretische kennis efficiënt te vertalen naar de praktijk, afkomstig van de juiste universiteit en onmiddellijk na het afstuderen klaar om aan de slag te gaan. Ook tegenover starters zijn de verwachtingen van werkgevers duidelijk hooggespannen. Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp

“O

veral ter wereld ziet het profiel van de ideale star ter er ongeveer hetzelfde uit”, ver telt Laurent Du Pasquier van Emerging, het Franse consultancybureau dat de opdracht gaf tot een wereldwijd onderzoek naar de gewenste eigenschappen van pas afgestudeerde werkzoekenden. “Het enige land dat systematisch afwijkt van de rest, is Japan. Volgens onze Japanse contacten is dat verschil te verklaren door de diepe crisis waar Japan momenteel mee worstelt.” In zowat alle landen is de meest uitgesproken vaststelling dat studenten die al tijdens hun opleiding van het professionele leven proeven, daar later de vruchten van plukken. De 2.500 bevraagde hr-managers zijn vooral geïnteresseerd in star ters die al wat professionele ervaring hebben opgebouwd. Meer dan twee derde van de rekruteerders besteedt daar bijzondere aandacht aan. Daarmee is de professionele voorgeschiedenis van een sollicitant belangrijker dan de specialisatie van zijn diploma (van belang voor iets meer dan de helft van de hr-managers) of de universiteit of hogeschool die de sollicitant bezocht (vermeld door een derde van de hr-managers). Wie tijdens zijn studie de pannen van het dak studeerde om de hoogste cijfers binnen te halen, lijkt er aan te zijn voor de moeite. Weinig werkgevers houden bij het rekruteren rekening met de behaalde graden of cijfers. Wereldwijd bekijkt een vijfde van de hr-managers de puntenlijst van kandidaten. In België is dat slechts 6 procent. Enkel in Frankrijk, Rusland,


12 13

COLUMN

j o b a t . b e /c o l u m n Brazilië en Turkije wordt er nóg minder op de cijfers gelet. In Groot-Brittannië en Duitsland behoren ze dan weer tot dé belangrijkste criteria. Meer dan de helft van de hr-managers zegt er rekening mee te houden. Waar je in België wel mee scoor t - toch meer dan in de meeste andere landen - is met extracurriculaire activiteiten. Van de Belgische hrmanagers beweer t een derde oog te hebben voor hobby’s of eventuele ervaring in studentenverenigingen. Ter vergelijking: in Duitsland is nog geen 8 procent daarin geïnteresseerd. Du Pasquier is duidelijk: “Je kan concluderen dat studenten hun energie beter in stages en werk steken. Dat mag ook vrijwilligerswerk zijn voor een NGO. Het belangrijkste is dat ze zich bij hun keuze laten leiden door wat ze willen doen na hun studie, zodat ze al enige professionele ervaring kunnen opdoen binnen het juiste domein.” Lessen in soft skills Bijna overal ter wereld hechten rekruteerders meer belang aan de persoonlijkheid van een kandidaat dan aan zijn kennis of vaardigheden. Een pas afgestudeerde jongere die het wil maken in het bedrijfsleven moet in de eerste plaats een goede teamspeler zijn (65%), over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken (51%) en zich flexibel opstellen (45%). “De toenemende aandacht voor ‘soft skills’ is een echte trend”, weet Du Pasquier. “In de Verenigde Staten beginnen universiteiten dat ook echt te integreren in hun opleidingen. Studenten leren er hoe ze moeten omgaan met hun baas of met ondergeschikten.” Werkgevers zijn redelijk tevreden over de starters die ze over de vloer krijgen. Dat toont zich

Belangrijkste info op het cv van pas afgestudeerden volgens hr-managers

68%

Professionele ervaring

Hr-managers storen zich aan het gebrek aan etiquette, respect en bescheidenheid bij jonge sollicitanten ook in de score die ze geven aan de universiteiten en hogescholen in hun land. Zes op de tien hr-managers geven de hogeronderwijsinstellingen een 7 op 10 of meer. Die hoge waardering belet niet dat pas afgestudeerde sollicitanten nog heel wat schaafwerk voor de boeg hebben. De grootste handicap van jonge star ters is hun gebrek aan ervaring en knowhow. Voor een kwar t van de hr-managers is dat een probleem. Wie pas van de schoolbanken komt, heeft volgens hen ook vaak moeite met het in de praktijk brengen van zijn theoretische kennis. Du Pasquier ziet een verklaring in de gebrekkige interactie tussen universiteiten en bedrijven. “Studenten doen te weinig praktijkervaring op en spenderen niet genoeg tijd aan stages. Een voorbeeld: hr-managers overal ter wereld hechten het meeste belang aan de vaardigheid van een kandidaat om goed te kunnen functioneren binnen een team. Nochtans draait in het hoger onderwijs alles om competitie. Het ene systeem is natuurlijk beter dan het andere, maar toch. Hoe kan je verwachten van mensen die zijn opgeleid om individueel te werken en tegen elkaar op te boksen, dat ze plots perfect kunnen functioneren binnen een team?” Ook voor verbetering vatbaar : de sociale vaardigheden van jonge sollicitanten. Hr-managers storen zich in het bijzonder aan het gebrek aan etiquette, respect en bescheidenheid. Ook hun communicatievaardigheden en de manier waarop ze met kritiek omgaan, kunnen beter. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen. Star ters scoren goed op het vlak van flexibiliteit, realiteitszin en gezond verstand.

Over het onderzoek:

67%

‘Campus 360: The Ideal Graduate’

56%

Specialisatie

53%

Het Duitse studiebureau Trendence –

30%

Universiteit/Hogeschool

gespecialiseerd in employer branding, personnel

37%

marketing en rekrutering – ging in opdracht van het

19%

Punten

6%

Franse Emerging op zoek naar het profiel van de 18%

Hobby’s

ideale starter. Bijna 2.500 hr-managers uit twintig

31%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Andere landen België

verschillende landen namen deel aan de online enquête. Enkel bedrijven die veel starters rekruteren

Bron: Trendence

werden bij het onderzoek betrokken.

Vind jouw job bij een Top Employer vanaf blz. 20

Geliefd Edwin Kuypers is alleen productief als hij zich door iedereen op de werkvloer geliefd voelt. Eén kille blik of opmerking van een collega doet hem reeds verstrooid aan zijn spatiebalk prutsen of onbestaande nummers van wisselstukken invullen op bestelbons. Van 9 tot 10u voert Kuypers geen gesprekken met klanten, maar campagne voor zichzelf: hij complimenteert collega’s met nieuwe outfits of prospectie-initiatieven. Hij stelt met evenveel gemak vragen over aerosolbehandelingen, als over de aerodynamica van spoilers of de aromatherapeutische kracht van rozemarijn, naar gelang wie hij probeert te paaien. Tegen 10u30 stelt Kuypers zich op basis van de gezichtsuitdrukkingen van zijn collega’s, het organigram van het bedrijf voor dat geen managers, boekhouders en serviceverkopers telt, maar absolute voorstanders van hem versus personeelsleden die net de pest aan hem lijken te hebben die dag en zij die vooralsnog geen duidelijke voor- of afkeur jegens hem koesteren en dus nog beïnvloedbaar zijn. Dit door tijdens de lunch bijvoorbeeld een ‘toevallig te veel besteld’ broodje ‘Bangkok met oosterse scampi’ voor hen op tafel te leggen of tickets voor een show met schaatsende zeerovers en krokodillen voor het hele gezin, die hij - zogezegd - gratis verkregen heeft via een krant of kennis. Voor het gunstig stemmen van diegenen die tegen 14u nog steeds langs hem heen kijken, gaat Kuypers vernuftiger te werk. Voor hen consulteert hij zijn database. Een Word-document waarin hij alle hobby’s, verjaardagen, kwaaltjes en namen van kinderen van zijn collega’s heeft opgelijst om te allen tijde een attente opmerking te kunnen maken en zo zelfs zijn zuurste tegenstanders die dankbare blik of knik te ontlokken die hij nodig heeft om eindelijk gefocust aan de slag te gaan. Een efficiënt systeem tot Lionel het worddocument opent in Edwins afwezigheid en voor de lol alle gegevens verandert. Wat later feliciteert Edwin Irène dan ook met haar veertiende huwelijksverjaardag terwijl het in wezen de overlijdensdag is van haar vader, waarna zij hysterisch begint te huilen. Bij Rob van de derde verdieping die volgens de vervalste database een duikfanaat is, informeert Edwin vleierig naar het beste merk van drukmeters terwijl diens broer zopas levensbedreigend is verwond geraakt bij een duikongeval, zo blijkt. En als hij ten slotte vol medeleven aan Ludo vraagt hoe diens laatste prostaatcontrole is verlopen – die niet hij maar Patrick heeft moeten ondergaan – schreeuwt deze beledigd dat als er al een controle nodig is in hun team, dan enkel en alleen een slijmklierencontrole bij de uitslover bij uitstek die voor hem staat, waarna de ene na de andere collega Ludo bijtreedt. Verbijsterd stormt Edwin naar buiten waar een kersverse collega van de dispatch naast hem komt staan, hem overenthousiast vragen stellend over het bedrijf, onder meer wie hij het sympathiekst vindt. ‘Ik? Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht’, antwoordt Edwin tot zijn eigen verbazing. ‘In geen twintig jaar.’

Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Onlangs verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.


Build your career on solar energy. The Belgian Photovoltech NV is one of the European leaders in the production of photovoltaic solar cells. Since its start in 2001 as a spin-off of IMEC, Photovoltech expanded to an enterprise of over 250 employees. Our shareholders TOTAL and GDF SUEZ guarantee a solid base. The market for solar energy keeps growing. That’s why Photovoltech plans a significant expansion of its production capacity. To realise this ambition, we are looking for new m/f colleagues who like to choose a stable future at a growing high-tech company that truly cares for people and the environment.

Our offer Join Photovoltech for a challenging job within a young and dynamic company. Be part of an international environment with plenty of room for initiatives, assuming responsibilities and personal development. You can count on a competitive salary package with fringe benefits.

R&D Group Leader Silicon Solar Cells Your function You will be responsible for the management, planning and organisation of the R&D activities within the Advanced Processes group, aiming at development of high-efficiency crystalline silicon solar cell technology. In this regard, you will formulate and develop specific research programs. You will track budgets and schedule for assigned projects. Your team of researchers can count on your coaching and development efforts. You report to the R&D and Technology Manager. Your profile You have a Ph. D. degree in Physics, Chemistry, Electrical Engineering or Materials Science. You combine this degree with a profound knowledge of physics and technology of semiconductor devices and/or solar cells. Having an advanced professional experience in crystalline silicon solar cell research is an important advantage. Furthermore, you have a broad multi-disciplinary insight in activities related to the development of new processes. You are a people manager with good organizational and communication skills. You are fluent in English.

Interested? Send your application letter and curriculum vitae to Photovoltech NV - SA Grijpenlaan 18, 3300 Tienen, Belgium to the attn. of Jan Theys, HR Manager, or mail to jan.theys@photovoltech.be

Vertegenwoordiger Horeca Oost-Vlaanderen Je functie: De Brouwerij heeft in de regio een solide reputatie en een uitgebreid klantenbestand van drankenhandelaars en horecaverkooppunten (café’s, tavernes, brasseries e.a.). Het is je opdracht om dit net te blijven versterken. Dit doe je door de bestaande klanten te fideliseren met optimale service en door potentiële klanten te overtuigen van de kwaliteit van het drankenassortiment van de Brouwerij, van haar diensten en van de voordelen van haar persoonlijke aanpak. Zo kom je tot een duurzame samenwerking of bestendig je deze. Je zult de horeca-uitbaters met raad en daad bijstaan bij de uitbouw van hun zaak. Met de drankenhandelaars ontwikkel je een vertrouwensrelatie op lange termijn zodat voor hen samenwerking met de Brouwerij in de vorm van aanbreng en optimalisering van cliënteel een evidentie wordt. Hierbij krijg je alle benodigde assistentie van de ondersteunende diensten van de Brouwerij, o.m. op het gebied van marketing, inrichting, techniek, juridische en financiële zaken enz. Je rapporteert aan de Afdelingsdirecteur. Je profiel: Je hebt een gedegen commerciële opleiding (graduaat-bachelorniveau) afgerond en/of relevante professionele ervaring. Je koppelt commerciële flair aan administratieve rigueur. Je bent professioneel ingesteld en hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je woont in de regio en bent er actief in het sociale leven.

Vertegenwoordiger Softdrinks Dé onafhankelijke Belgische brouwer met een omzet van € 100 miljoen en 400 medewerkers zoekt

West- en Oost-Vlaanderen Je functie: Je prospecteert de horeca in je regio naar nieuwe klanten voor het uitgebreid frisdrankenassortiment van de Brouwerij (o.m. de Pepsi Cola’s en de Val producten: waters, limonades, sport drinks, ice tea) en je onderhoudt en ontwikkelt verder de bestaande relaties. Je beheert in samenwerking met de ondersteunende diensten van de Brouwerij de klantendossiers (contracten, publiciteit, debietapparatuur etc.). Je profiel: Je hebt een commerciële opleiding op graduaatniveau afgerond en je hebt aantoonbare ervaring in een commerciële buitendienstfunctie. Je hebt affiniteit met horeca. Je bent een goed onderhandelaar, een afwerker, en beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden. Je koppelt commerciële flair aan administratieve rigueur. Je komt uit – en woont in – de regio.

Bouwkundige Oost- en West-Vlaanderen Je functie: Je draagt zorg voor de technische en administratieve opvolging van bouwwerken, verbouwingen, en het onderhoud van de horecapanden. Je bent vertrouwd met grafische ontwerpsystemen via PC (Autocad) en met behandeling van bouwdossiers. Je maakt deel uit van een team en rapporteert aan het Hoofd Dienst Gebouwen.

Wij bieden je: Stabiliteit in een familiale onderneming, vaste waarde in een boeiende sector en uiteraard een competitief salarispakket.

Je profiel: Je hebt een opleiding architect-assistent of gelijkwaardig afgerond en je hebt relevante ervaring m.n. in werforganisatie en -opvolging. Je bent creatief, nauwgezet, een ploegspeler en je kunt goed autonoom werken.

Stuur je sollicitatiebrief met cv, liefst met foto, naar N.V. Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, t.a.v. Roger Portauw of mail naar roger.portauw@haacht.com, tel. 016 615 262


14 15 Wil je meewerken aan de ondersteuning van milieuvriendelijke energieproductie in Vlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt (VREG) controleert en reguleert de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest. De VREG waarborgt ook de herkomst van milieuvriendelijke stroom in Vlaanderen. Ze verstrekt de producenten van milieuvriendelijke stroom groenestroomen warmtekrachtcertificaten. Op die manier zijn de energieverbruikers en de Vlaamse overheid zeker dat zij elektriciteit aankopen die effectief milieuvriendelijk is en steun verlenen aan milieuvriendelijke elektriciteit. Zij realiseert dit via open communicatie en dialoog met de betrokken partijen, met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Wil je zelf ook graag meewerken aan het energiebeleid in Vlaanderen? Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn wij op zoek naar een (m/v):

behandelaar expertise dossiers Functieomschrijving: als behandelaar expertise dossiers onderzoek je aanvragen voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten conform de toepasselijke wetgeving en interne procedures van de VREG. Je verzamelt en analyseert dossiergegevens om gefundeerde voorstellen van beslissingen te kunnen voorleggen aan je leidinggevende. Je ziet erop toe dat de beslissingen in dossiers correct worden uitgevoerd. Via interne en externe communicatie verzeker je een goede doorstroom en uitwisseling van informatie en draag je bij tot de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening. Profiel: je hebt een master in de ingenieurswetenschappen, in de bio-ingenieurswetenschappen, in de industriële wetenschappen of van handelsingenieur. Je bent stressbestendig, analytisch ingesteld en werkt nauwgezet. Je werkt graag in team en bent klantgericht. Je bent geïnteresseerd in het vakgebied en schaaft je kennis over de nieuwe ontwikkelingen graag bij.

Wij bieden jou: een job in een uitdagend overheidsbedrijf waar zowel vrouwen als mannen gestimuleerd worden om eindverantwoordelijkheid op te nemen • hospitalisatieverzekering • gratis openbaar vervoer (vlakbij station Brussel-Noord) • een aantrekkelijke vakantieregeling • een vaste benoeming en een brutoaanvangssalaris van 2 845 euro per maand (relevante ervaring wordt in rekening gebracht) • aanleg van werfreserve van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je uitgebreid cv en gestructureerde vragenlijst uiterlijk op 16 december 2010 naar sollicitaties@jobpunt.be of Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. De gestructureerde vragenlijst en het selectiereglement kan je terugvinden op www.jobpunt.be. Meer informatie over de VREG kan je vinden op de website www.vreg.be. De jurygesprekken vinden plaats op dinsdag 21 december 2010 en de psychotechnische proeven vinden plaats vanaf 27 december 2010.

De VREG wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een integraal waterbedrijf dat diensten aanbiedt binnen de hele waterketen. Als leverancier van leidingwater zorgt de VMW voor de productie en distributie van drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten. Daarnaast is de VMW een deskundige partner voor waterhergebruik en voor water-op-maatoplossingen naar bedrijven toe en voor rioleringsdiensten en afvalwaterbeheer naar steden en gemeenten toe. Voor al deze opdrachten beschikt de VMW over een uitgebreide technische infrastructuur die op een goede wijze moet worden beheerd. In het kader van onze dienstverlening zoeken wij gemotiveerde medewerkers die onze kerncompetenties, met name resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en voortdurend verbeteren, hoog in het vaandel dragen. Op dit ogenblik hebben wij de volgende vacatures (m/v):

» directeur investeringen, aankoop en logistiek Brussel

Jouw functie: samen met je team sta je in voor het patrimoniumbeheer en het voorbereiden en opvolgen van en rapporteren over het technisch investeringsprogramma omtrent grote technische installaties en toevoerleidingen. Je staat tevens in voor het aansturen van het inkoopproces en het realiseren van een efficiënt voorraadbeheer. Je geeft leiding aan 20 medewerkers en je bent verantwoordelijk voor de matrixwerking omtrent logistiek. Je werkt mee aan de ontwikkeling van goede praktijken rond technische exploitatie en je adviseert het management rond beleidskeuzes. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) bij voorkeur in een economische richting of in de industriële wetenschappen. Je hebt relevante ervaring op het vlak van patrimoniumbeheer en/of logistieke processen. Je kan leidinggeven en je werkt resultaatgericht. Je kan anderen overtuigen van jouw visie.

» adjunct-hoofd sectoraal dienstencentrum Oud-Heverlee en Eernegem

Jouw functie: je ondersteunt het hoofd sectoraal dienstencentrum bij de operationele leiding van de medewerkers. Je doet de voorbereiding en de opvolging van de werken aan het distributienet. Je staat in voor de voorbereiding van en het toezicht op werven. Je lost problemen inzake dagelijkse werkzaamheden op en organiseert de afhandeling van schadegevallen. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) bij voorkeur in een bouwkundige richting of in een andere technische richting waarbij je ervaring in een duidelijke bouwtechnische specialiteit hebt opgedaan. Je werkt planmatig en oplossingsgericht. Je bent in staat leiding te geven aan een team en je bent klantvriendelijk en communicatief. Je werkt vlot met de MS-Officepakketten. Je hebt een rijbewijs B. AANBOD: een boeiende voltijdse functie in een dynamische omgeving • een statutaire tewerkstelling • voor de functie van directeur investeringen, aankoop en logistiek, een brutosalaris van 5 030 euro bij tien jaar ervaring • voor de functie van adjunct-hoofd sectoraal dienstencentrum, een brutosalaris vanaf 2 478 euro • het brutosalaris kan worden verhoogd op basis van relevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige • maaltijdcheques • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding • gratis hospitalisatieverzekering • ruime opleidingskansen.

De uitgebreide functiebeschrijving en info over de arbeidsvoorwaarden vind je op de website: www.vmw.be. INTERESSE? Stuur jouw cv en motivatiebrief uiterlijk op 31 december 2010 per e-mail naar ellen.sackx@vmw.be.

De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.


OVER TETRA PAK Tetra Pak is wereldleider op het gebied van voedselverwerking en verpakkingsoplossingen. Nauw samenwerkend met onze klanten en leveranciers, voorzien wij in veilige, vernieuwende en milieubewuste producten die iedere dag voldoen aan de behoeften van honderden miljoenen mensen overal ter wereld. Met meer dan 20.000 medewerkers en operaties in meer dan 150 landen, geloven wij in verantwoordelijk leiderschap en een duurzame benadering van zaken doen. Ons motto, “PROTECTS WHAT’S GOODTM”, weerspiegelt onze visie om voedsel veilig en beschikbaar te maken, overal ter wereld. Meer informatie over Tetra Pak is te vinden op www.tetrapak.com Tetra Pak Benelux is een van de bedrijven van de Tetra Laval Groep en is gevestigd in Moerdijk en Groot-Bijgaarden. In Moerdijk bevindt zich de verkooporganisatie en hier vindt de productie plaats van het verpakkingsmateriaal. De organisatie telt ruim 260 medewerkers. Daarnaast maakt ook de verkooporganisatie in Groot-Bijgaarden onderdeel uit van Tetra Pak Benelux. Hier werken ca. 40 medewerkers. Het spreekt voor zich, dat kwaliteit bij Tetra Pak Benelux hoog in het vaandel staat. Voor onze vestiging in Groot-Bijgaarden zijn wij, wegens uitbreiding, op zoek naar twee enthousiaste

Field Service Engineers/Techniekers M/V Wij vragen Als Field Service Engineer/Technieker • verricht je technische ondersteuning bij onze klanten, door het installeren van (delen van) nieuwe machines op basis van manuals en instructies, gericht op de afgesproken opleveringseisen en het doen van preventief onderhoud en troubleshooting, • ondersteun en train je het personeel van de klant, • signaleer, registreer en analyseer je technische vraagstukken, gericht op de verbetering van het productierendement en kostenreductie en zorg je voor de follow-up hiervan naar de klant, • werk je samen met de klant om een positieve relatie te bouwen en te onderhouden,

• bewaak je de aanwezigheid en toepassing van kwaliteitsborging bij de klant, zodat je kunt aangeven of vanuit kwaliteitsoptiek een storingsvrije productie valt te verwachten, • verricht je administratieve opvolging van de dossiers van de klanten, waarvoor jij verantwoordelijk bent, • verricht je andere jobgerelateerde werkzaamheden, indien gevraagd. Wij zoeken Een zelfstandige, enthousiaste Technieker met een relevante technische vooropleiding, minimaal niveau A2, eventueel aangevuld met een specialisatiejaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke job en hebt ervaring met mechanische en elektrische installaties en met PLC’s. Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. De job vereist bovendien dat je over uitstekende communicatieve eigenschappen beschikt. Daar je het grootste deel van de tijd werkzaam bent bij onze klanten, ben je in staat zonder of met weinig toezicht te werken én ben je tevens heel flexibel. Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit. Je bent zeer servicegericht en bent bovendien bereid consignatiediensten volgens rooster te draaien. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur ook de Franse taal. Gezien de samenstelling van het team, gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met een elektrotechnische achtergrond. Werkervaring in de verpakkingsindustrie is een pré. Wij bieden Een zeer veelzijdige job bij een internationaal bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je kunt rekenen op mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op je vakgebied. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Richard Claassen, Technical Service Manager/Central Planner, tel. +31 168 386605 of +3224676857. Rechtstreeks solliciteren kan natuurlijk ook. Richt je sollicitatie met C.V. binnen 14 dagen aan: Tetra Pak Benelux, Afdeling Human Resources, Postbus 3 4780 AA MOERDIJK Nederland. E-mailen kan ook: po.moerdijk@tetrapak.com.

Tetra Pak Benelux Oostelijke Randweg 48, Postbus 3, 4780 AA Moerdijk, Tel. +31 (0)168 38 65 00 www.tetrapak.com

STAD VILVOORDE

Openbare oproep voor de werving van een (m/v):

Diensthoofd dienst Groenvoorziening (A1a-A3a - voltijds - statutair)

Functie: • je organiseert de efficiënte uitvoering van de reguliere werking van de dienst, evenals het leiden en begeleiden van de medewerkers; • je levert beleids- en/of technisch/gespecialiseerd advies; • je staat in voor het opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers en projecten. Profiel: je bent in het bezit van een diploma op masterniveau, bij voorkeur toegepaste biologische wetenschappen, richting bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig, of laatstejaarsstudent in een van deze opleidingen. Kandidatuurstelling kan tot 20 december 2010 bij middel van een verplicht inschrijvingsformulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: 02 255 45 60 of via de website www.vilvoorde.be. De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, …

Ontdek onze jobs op werkenbijinfrax.be


16 17 Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem omvat een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis. Met zijn 491 erkende bedden en ca. 620 personeelsleden is het OPZC Rekem een grote zorgverlener in de regio. Meer informatie over de organisatie en haar werking kan je vinden op www.opzcrekem.be. Het OPZC wil excelleren in de zorg en focust in sterke mate op kwalitatieve en veilige zorg waarbij de patiënt/bewoner en zijn omgeving centraal staan. We kunnen hierbij rekenen op onze gemotiveerde artsen en medewerkers die zich thuis voelen in de organisatie en professioneel worden ondersteund. De expertise van onze medewerkers willen we maximaal tot ontwikkeling laten komen. Psychiatrische zorg is immers mensenwerk.

Zorgvernieuwing en samenwerking met partners zijn essentiële bouwstenen voor kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarom bouwt het OPZC aan een nieuwe structuur. We realiseren teams rond doelgroepen, aangestuurd door een kernteam. Verschillende kernteams vormen een cluster. Elk cluster werkt nauw samen in netwerken en zorgcircuits en ontwikkelt samen met deze partners een complementair zorgaanbod. In de nieuwe organisatiestructuur starten we met volgende clusters: ouderenzorg, acute zorg, langdurige zorg en forensische zorg. Voor de verdere professionele ontwikkeling van ons psychiatrisch zorgcentrum zijn wij op zoek naar dynamische personen met ervaring in de gezondheidssector, met affiniteit voor onze doelgroepen, met een zin voor leidinggeven en die samen met ons op pad willen gaan.

3 Clustermanagers acute zorg-ouderenzorg, langdurige zorg, forensische zorg Jouw functie… samen met de coördinerende arts sta je in voor het ontwikkelen en opvolgen van het zorg- en behandelbeleid binnen jouw cluster. Je bewaakt de samenhang tussen vraag en aanbod van de zorgeenheden en stimuleert het interdisciplinair overleg. Je onderhoudt bestaande netwerken en legt nieuwe contacten met externe partners. Je stuurt de teams binnen jouw cluster aan en bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen en budgetten. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je bent besluitvaardig en kan anderen overtuigen van jouw visie. Vanuit jouw integriteit ben je in staat een team aan te sturen en te motiveren. Daarnaast ben je in staat op een consequente manier de belangen van de organisatie te verdedigen.

Hoofd tHerapie interesse? Voor bijkomende informatie over de functies kan je terecht bij Monique Capiot, personeelsmanager (089 84 71 41) of bij Elly Stroobants, projectcoördinator (089 84 70 45). Voel je je aangetrokken tot één van deze functies, aarzel dan niet je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 31 december 2010 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) te sturen naar Jeannine Van den Heule – OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem-Lanaken of naar: j.vandenheule@opzcrekem.be

Jouw functie… je bent verantwoordelijk voor het therapeutisch gebeuren en voor de vakgroepwerking en werkt hiervoor nauw samen met artsen, clustermanagers, kernteams en het zorgcomité. Je draagt bij aan de uitwerking van een therapeutische visie en expertisecentra. Daarnaast sta je in voor het personeels-, opleidings- en ontwikkelingsbeleid en beheer je de beschikbare werkingsmiddelen. Je zorgt voor

Aanbod: een onmiddellijke indiensttreding met een voltijds contract van onbepaalde duur na een proefperiode • een salaris in overeenstemming met de loonschalen van het OPZC Rekem •

een goede samenwerking en communicatie met interne en externe partners. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je hebt een duidelijke visie en kan anderen hiervan overtuigen. Naast jouw organisatietalent beschik je ook over goede sociale vaardigheden. Je kan je medewerkers op een motiverende manier coachen en hecht belang aan het welzijn van de patiënt.

4 programmaCoördinatoren acute zorg, ouderenzorg, langdurige zorg, forensische zorg Jouw functie… je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de therapeutische begeleidings- en/of behandelprocessen voor verschillende zorgeenheden binnen jouw cluster. Je stuurt de behandelende en begeleidende staf aan en coacht hen vanuit jouw expertise. Vanuit jouw vakkennis en concrete voeling met het klinische werk draag je bij aan de uitbouw van een sterk beleid en onderhoud je contacten met externe partners. Jouw profiel… je combineert een masterdiploma met minstens 6 jaar relevante ervaring. Je hebt zin voor initiatief en staat open voor innovatie. Vanuit je duidelijke visie ben je in staat jouw medewerkers aan te sturen. Je hebt goede sociale vaardigheden en werkt resultaatgericht.

gunstige arbeidsvoorwaarden (35 vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, mogelijkheid tot vorming).

Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) voert het stedelijk beleid uit op het gebied van gronden en panden. Het autonoom gemeentebedrijf grijpt ruimtelijk in om het woonklimaat en de economische bedrijvigheid in Gent te ondersteunen en op te waarderen. De komende jaren zal een actief grond- en pandenbeleid gevoerd worden via projectmanagement rond 3 pijlers: wonen, groen en economie. Bij dit alles werkt het AG SOB samen met stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen en particuliere ontwikkelaars en investeerders. Voor de ondersteuning van onze kernopdrachten zijn wij dringend op zoek naar een (m/v):

communicatieverantwoordelijke Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Je informeert de medewerkers over de lopende projecten, veranderingen in de organisatie, beslissingen van het management, enz. Je beheert en optimaliseert de website en het intranet. Je filtert persberichten, stelt persteksten en toespraken op en verzorgt de relatie met de pers. Je bent de eindverantwoordelijke voor de redactie van allerlei teksten conform de huisstijl. Je organiseert infosessies en evenementen in kader van projecten of personeelsactiviteiten.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur richting communicatiemanagement, communicatiewetenschappen, journalistiek of gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt reeds een eerste ervaring in een soortgelijke functie van minimum 3 jaar. De gebruikelijke softwaretoepassingen en eventueel grafische programma’s hebben voor jou geen geheimen.

Wij bieden jou: een boeiende job binnen een domein met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde • een contract van onbepaalde duur in een dynamisch bedrijf • een marktconforme verloning • maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Indien je meer informatie wenst over deze functie of voor vragen betreffende de loonsvoorwaarden, kan je contact opnemen met Deborah Vernaeve op het nummer 09 269 69 32. Je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv stuur je bij voorkeur per mail naar selectie@sob.gent.be of naar AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, t.a.v. Deborah Vernaeve, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 20 december 2010.

www.jobpunt.be


Pellikaan Bouwbedrijf met Belgische vestiging in Zaventem realiseert projecten op maat, “sleutel-op-deur” geleverd, en heeft een ruime internationale ervaring in design & build en PPS-projecten. Pellikaan is actief in België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Meer info op www.pellikaan.be

Uw project het is

van de eerste spadesteek tot de laatste verfstreek

U hebt nog geen 40 jaar ervaring zoals Pellikaan, maar u wilt de

volgende 40 jaar wel mee uw stempel drukken op onze Belgische realisaties: indrukwekkende sport- en vrijetijdscomplexen en grote utilitaire, residentiële en renovatieprojecten.

Donderdag 16 december 2010

U vraagt niets liever dan van meetaf aan uw verantwoordelijkheid

Hotel- en Congrescentrum Ter Elst Edegem

als projectleider (m/v) tenvolle te kunnen opnemen, in elke fase en op elk traject.

U wilt erbij zijn in het prille ontwerpstadium, zelf de complete pro-

Programma 11h45

jectplanning opmaken en alle meetings met opdrachtgevers, architecten, ingenieurs en onderaannemers coördineren en opvolgen. Logisch, want u hebt het project mee aangezet en zelf de uitvoerende partijen geselecteerd, op basis van hun prijs én van hun merites.

Opening Leessalon

11h45-12h45 Onthaal + Lunch 12h45-13h30 “De Kracht van Netwerken”: Hoe het meeste halen uit het aanwezige netwerk van collega’s Learning & Development

Er bestaat (nog) niet zoiets als een signatuur voor projectleiders, maar wat ons betreft, hebt u die -na de succesvolle afronding van uw opdracht- dubbel en dwars verdiend.

13h40-16h40 Voorstelling van de 9 winnende dossiers

Pellikaan komt ook tegemoet aan al uw andere wensen: uitdagende projecten in eigen land, een moderne, professionele werkomgeving waar u volop ruimte vindt voor initiatief en zelfontplooiing en een passend salaris, aangevuld met de gebruikelijke extra-legale voordelen. Zelf hebben we maar één wens: snel kennis met u te mogen maken…

Elke sessie is een combinatie van presentatie, groepsbespreking en vraagstelling.

> 13h40

DEXIA - BUSINESS GAME ACCOUNT MANAGEMENT FRIESLANDCAMPINA BELGIUM JONGE WOLVEN VALESTA ACADEMY - OUR COMMON PATH TOWARDS A LEARNING ORGANISATION

> 14h45

PHILIPS LIGHTING - BOUWEN OP STERKTES VRT - LEERSTOELEN HJ HEINZ BELGIUM - MENTORSHIP

> 15h50

TRIFINANCE - CAREER HUB® KIND EN GEZIN - ORGANISATIEWAARDEN ISS FACILITY SERVICES TAALBELEID SCHOONMAKERS STAD GENT

Pellikaanbouw

Contacteer ons via Christine Vermeiren, cvermeiren@pellikaan.be, 02 720 58 45, Pellikaan Bouw nv, Excelsiorlaan 1, 1930 Zaventem Brussels - London - Tilburg - Düsseldorf

16h50-17h30 Award-uitreiking

Kennametal Belgium Sprl. heeft jarenlang ervaring in de verspanende industrie en beschikt over internationale kennis op het gebied van hoogwaardige technologische engineering. Kennametal is tenslotte wereldwijd vertegenwoordigd. Met deze ervaring en kennis op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kunnen wij nu en in de toekomst nog sneller innovatieve en veelzijdige producten op de markt brengen. Kennametal biedt een omvangrijk klantgericht productassortiment met een voortreffelijke service. De organisatie is sterk vertegenwoordigd in de algemene machinebouw, automobielindustrie, zware industrie en lucht- en ruimtevaarttechniek. Voor de Belgische markt zijn wij op zoek naar gemotiveerde en gedreven kandidaten (m/v), die de juiste technische knowhow in huis hebben.

> Learning & Development: Organisational Achievement > Learning & Development: Project Achievement 17h30-18h30 Napraten, Receptie en Netwerkdrink

Salesengineer (m/v), Oost en West Vlaanderen.

18h30

In deze functie bent u verantwoordelijk voor de (potentiële) relaties in uw eigen rayon. Uw klanten bevinden zich in de diverse bovengenoemde industrieën en uw gesprekspartners zijn zeer divers. Samen met uw klant bouwt u aan de relatie. Met onze producten en diensten kunnen uw klanten de bewerkingskosten verlagen en de productietijden verkorten. Product- en klantontwikkelingen volgt u op de voet en u speelt hier creatief op in. U hebt maandelijks overleg met uw collega’s en rapporteert vanuit huis over de bezoeken die u aflegt aan de Sales Manager Benelux. Een verantwoordelijke rol waarin uw persoonlijke succes telt. Uw profiel: • U bent een resultaatgerichte en authentieke persoonlijkheid • Affiniteit met verspanende gereedschappen • Goede beheersing van Engelse taal • A2 werk- en denkniveau, kennis van Werktuigbouw vormt een sterke pre

Sluiting Leessalon

Inschrijven is verplicht en kan via www.stimulearning.be/awards Ledenkorting, Groepskorting of Vroegboekkorting tot 01/12

Wat biedt Kennametal: • Een professionele en beursgenoteerde organisatie • Een zelfstandige positie binnen de procesgestuurde richtlijnen • Een gedegen inwerkperiode en ontwikkelingsmogelijkheden • Uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket passend bij de functie.

In samenwerking met

Wilt u werken in een dynamische omgeving? Uw CV met motivatie kunt u verzenden aan: Kennametal Belgium, Postbus 30016, B-1000 Brussel of via mail aan Sonja.Weste@Kennametal.com KMT | 10252

Voor meer informatie over deze vactures kunt u contact opnement met Maarten.Dekker@kennametal.com, Tel.: 0031- 6 - 53 74 73 53

powered by dynamo

Met de steun van HRMinfo.net, PMClub, Federgon Opleiding, NeHRa, Opleiding en Ontwikkeling, Networking Coach, Managementbib.com mensenwerk


18 19 OCMW Antwerpen zoekt

Maatschappelijk werkers (bachelor, B1-B2-B3) Als maatschappelijk werker heb je een belangrijke sociale opdracht. Wil je de inwoners van Antwerpen hun sociale grondrechten garanderen, zoals een minimuminkomen, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen ... ? Dan ben jij misschien de geknipte medewerker voor een van onze sociale diensten.

• Je hebt een uitgebreid pakket sociale voordelen: maaltijdcheques (zes euro per gewerkte dag), een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor verplaatsingen en 80 % terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Meer info

Werken bij OCMW Antwerpen biedt een aantal voordelen • Je hebt een betekenisvolle en boeiende job waarbij teamwerk belangrijk is. • Je hebt ruime loopbaankansen met doorgroeimogelijkheden en bevorderingskansen. • Je krijgt een motiverend loon. • Je werk en privéleven zijn in balans dankzij glijdende werkuren en jaarlijks 35 vakantiedagen.

Meer info over de functie, de deelnamevoorwaarden en de selectieprocedure vind je op www.ocmw.antwerpen.be > Werken bij het OCMW > Vacatures > Maatschappelijk werker Je kan ook onze contactpersoon bellen: Sofie Legon 03 338 25 95 Of mailen naar selecties@ocmw.antwerpen.be.

Solliciteren Je kan solliciteren tot en met 14 december 2010. Gebruik daarvoor enkel het officiële inschrijvingsformulier dat je vindt op de website. Mail het inschrijvingsformulier samen met je cv en motivatiebrief naar selecties@ocmw.antwerpen.be.

Zit innoveren in je genen? Ben je technisch of IT-talent?

Bouw met ons mee aan de energienetwerken van de toekomst ! Alle info over onze projecten en vacatures op

www.eandis.be

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

2010120_st

Je hebt een bachelordiploma maatschappelijk werk of bachelor gezondheidszorg, optie sociale verpleegkunde. Ook laatstejaarsstudenten mogen deelnemen.


Jobs

20

bij

TOP EMPLOYERS

Werkgevers gebruiken Employer Branding vooral voor externe werving

Meer dan vacatures vullen ■ Een sterk werkgeversmerk

helpt niet alleen bij het binnenhalen van personeel, maar bevordert ook betrokkenheid en behoud van gewaardeerde medewerkers. Maar daarnaast heeft een sterk Employer Brand direct impact op de waardering door klanten, aandeelhouders en investeerders. De HR manager doet er verstandig aan die verantwoordelijkheid niet uit handen te geven. Hans Rothweiler, CRF Institute

W

at hebben laag ziekteverzuim, tevreden klanten en hoge waardering door aandeelhouders en investeerders met elkaar te maken? Gevoelsmatig zullen de meeste HR managers hier antwoorden met ‘aantrekken en betrokken houden van goed opgeleide medewerkers’. In de economie van de 21ste eeuw zijn zij het, die zorgen voor duurzaam concurrentieel voordeel. Het is echter de vraag of die HR managers in staat zijn dat gevoel te vertalen naar een strategische inzet van HRM en een bijbehorende positie in de top van de organisatie. Het CRF Institute deed onlangs met HRMagazine onderzoek onder tachtig HR executives van grote Belgische bedrijven. Ruim vijftig procent liet weten voor de eigen organisatie nog geen employer brand te hebben gedefinieerd. Daarmee laten ze een kans liggen om intern betrokkenheid van medewerkers te versterken en extern talent

Employer brand wordt voornamelijk ingezet voor externe werving

Ruim de helft van de organisaties heeft (nog) geen Employer Brand gedefinieerd

Verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de Employer Brand ligt bij ruim een derde van de organisaties niet bij HRM.

De verantwoordelijkheid ligt bij:

Intern (Engagement en Retention)

39%

Employer Brand is gedefinieerd

49,4%

Human Recources

Extern (Attraction)

61%

Employer Brand (nog) niet

50,6%

Marketing

gedefinieerd

aan te trekken. Maar nog belangrijker dan deze HR doelstellingen zijn natuurlijk de organisatiedoelstellingen die uiteindelijk de reden van bestaan vormen voor elke HR afdeling: tevreden klanten, goede bedrijfsresultaten en vertrouwen bij aandeelhouders of investeerders. Wie employer branding serieus neemt, legt automatisch die koppeling en maakt van HRM de business partner die het zou moeten zijn.

Het ‘Google-effect’ De impact van een sterk Employer Brand op het succes van de organisatie, wordt breed binnen het internationale bedrijfsleven erkend. Beursanalisten geven Google direct een lagere waardering, zodra het bedrijf laat weten zich genoodzaakt te zien de salarissen met tien procent te verhogen. Blijkbaar is, zoals dat heet, het ‘Googleeffect’ op de arbeidsmarkt uitgewerkt en laat talent zich niet langer alleen met een pizza en een campusachtige werkplek tevreden stellen. Dat talent stapt nu zomaar voor een paar euro’s meer over naar de concurrent en dat brengt, zo denken analisten, de toekomst van dit bedrijf in gevaar. HR managers die dit belang van een sterk Employer Brand voor het totale succes van

mensenwerk

Voor meer informatie rondom het Employer Branding Onderzoek, lees de December editie van HRMagazine of ga naar: www.topemployers.be en vraag het rapport aan.

de organisatie niet onderkennen, lopen het gevaar dat andere disciplines binnen de organisatie het initiatief overnemen. Zo laat ruim een derde van de door CRF Institute ondervraagde HR managers weten, dat de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de employer brand elders in de organisatie is ondergebracht. Bij ruim een kwart ligt die verantwoordelijkheid bij marketing, corporate communicatie of executive management. Juist dat onderdeel van HRM dat aantoonbaar toegevoegde waarde voor de organisatie oplevert, geven HR managers al te makkelijk uit handen. HR managers die employer branding in eigen beheer houden, zien dit vooral in het licht van hun eigen HR doelstellingen. En bovendien, zo blijkt uit het onderzoek van CRF Institute en HRMagazine, gaat het dan om de traditionele inzet van de employer brand bij het aantrekken van personeel. Ze willen bekend worden als aantrekkelijke werkgever (ruim 76 procent), makkelijker nieuwe medewerkers aantrekken (54 procent) of de juiste kandidaten aantrekken (53 procent). Veel minder hoog scoren de behoefte om verloop terug te dringen (11 procent), verzuim te verlagen (0,0 procent) of behoud van medewerkers te vergroten (12 procent). Dezelfde op externe werving gerichte beoordeling vinden we terug in de manier waarop HR managers de resultaten van hun employer branding meten. Bovenaan staat de respons op vacatureplaatsingen (ruim 43 procent) en de reputatie als werkgever (ruim 35 procent). Hoog genoteerd staat ook doorlooptijd van vacatures (26 procent). Veel lager scoren betrokkenheid van medewerkers (19 procent), hoogte van het ziekteverzuim (6 procent) en verloop (12 procent). Kortom, employer branding

56,8% 9,9%

Corporate Communicatie

1,1%

Recruitment

6,2%

Executive Management

7,4%

Anders

8,6%

is voor het merendeel een onderdeel van recruitment. Het krijgt nauwelijks een bredere HR, laat staan organisatie brede, betekenis. Ruim zestig procent van de activiteiten in het kader van employer branding zijn vooral extern (attraction), een kleine veertig procent is intern gericht (engagement en retention).

Living the brand Steeds meer organisaties kiezen in hun branding activiteiten voor een integrale aanpak. Met de wereldwijde aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen consumenten en aandeelhouders meer dan ooit interesse in ‘the company behind the brand’. En met de overgang naar een diensteneconomie, gaat het dan voornamelijk om de medewerkers. De vraag is dan: ‘Are they living the brand?’ En zo valt de Employer Brand steeds vaker samen met de corporate brand. De eigenschappen en competenties van medewerkers en de cultuurwaarden waar ze voor staan, traditioneel onderwerpen op de agenda van HR, krijgen daarmee direct commerciële waarde voor de organisatie. Een kwart van de ondervraagde HR managers zegt dat binnen hun organisatie de corporate, product en employer brand niet zijn gesynchroniseerd. Nog eens 28 procent kan daar niets over zeggen (neutraal). Dat is verontrustend vanuit efficiency overwegingen. Bij een afzonderlijke aanpak maken de Corporate Communications, Marketing en HR Manager onvoldoende gebruik van elkaars inspanningen. Maar het is vooral verontrustend vanuit kwaliteitsoverwegingen. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. En dat vertrouwen is er niet bij gebaat als richting verschillende stakeholders verschillende verhalen verteld worden.


Jobs bij

TOP EMPLOYERS

21

TOP EMPLOYERS BELGIË Top Employers zijn bereid blijvend te investeren in human capital

Klaar voor de start van 2011? Professionals krijgen daarmee de mogelijkheid een serieuze afweging te maken, en werkgevers de mogelijkheid inzicht te krijgen in de eigen marktpositie ten opzichte van concurrerende werkgevers.”

■ Werkgevers die pas met het aantrekken van de economie

aandacht krijgen voor hun Employer Brand, zijn te laat. “Een goede werkgever investeert altijd in talent development, arbeidsmarktcommunicatie en opleidingen”, vindt Hans Rothweiler van het CRF Institute.

Een strategische aanpak vraagt om een strategische positie in de organisatie. Maar in het bedrijfsleven vind je in de Raad van Bestuur niet vaak een Chief Human Resource Officer (CHRO), vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Chief Financial Officer of Chief Information Officer. Bij driekwart van de gecertificeerde Top Employers is HR echter wél vertegenwoordigd in het hoogste management. Voor medewerkers betekent dit, dat goed werkgeverschap bij deze organisaties stevig is verankerd in de top van de organiatie.

Door Ton Barning

E

en goede positie op de arbeidsmarkt vraagt om strategisch inzicht in eigen kansen en mogelijkheden. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor professionals. Werkgevers willen weten of ze volgend jaar in staat zijn in een aantrekkende economie de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen. Werknemers kijken naar hun carrière en vragen zich af of nu het moment is om een volgende stap te zetten. Beide groepen doen er verstandig aan nu alvast in de startblokken voor 2011 te gaan staan, want vanaf volgend jaar zal de krapte op de arbeidsmarkt weer gaan toenemen. Wie in de afgelopen periode van economische tegenwind zijn positie op de arbeidsmarkt heeft verwaarloosd, start in 2011 met een handicap. Uit recent onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat HR managers zich komend jaar meer dan afgelopen jaren gaan bezighouden met talent development,

arbeidsmarktcommunicatie en opleidingsbeleid. Ze reageren daarmee op de duidelijke trendbreuk in het verwachtte aantal vacatures volgend jaar. Een derde van de ondervraagde HR managers vreest te kampen te krijgen met moeilijk vervulbare vacatures. Het is echter de vraag of ze nog op tijd zijn met hun hernieuwde HR ambities.

Blijf investeren in human capital

is certificering meer dan een toevallige reactie op een krappe arbeidsmarkt.”

“Een goede werkgever investeert natuurlijk zowel in economische voor- als tegenspoed in talent development, arbeidsmarktcommunicatie en opleidingen”, aldus Hans Rothweiler van het CFR Institute. De Top Employers die CRF certificeert, hebben deze zaken dan ook steevast hoog op hun prioriteitenlijst staan. Ze vinden het belangrijk om zowel intern als extern talent te laten zien, dat ze als werkgever bereid blijven te investeren in human capital. “Dat zie je ook terug in het groot aantal vaste deelnemers aan de Top Employers projecten. Voor hen

De mobiliteit onder professionals mag op een ruime arbeidsmarkt afnemen, dat betekent niet dat gedurende zo’n periode hun interesse in de arbeidsmarkt verdwijnt. Ze oriënteren zich, laten zich informeren door betrouwbare bronnen en zijn continue bezig hun kansen in te schatten en mogelijkheden te onderzoeken. Trekt de markt aan, dan prikken ze volgens Rothweiler snel door mooie verhalen heen. “Waar het omgaat, is dat werkgevers op transparante wijze aangeven wat ze werkelijk bieden.

Vanuit een strategische positie kun je strategische keuzes maken. Dat is belangrijk, vindt Rothweiler: “Denk daarbij ook aan trends en ontwikkelingen die losstaan van de conjunctuur. Hoe sta je als organisatie tegenover flexibele werkvormen, wat is er geregeld op het terrein van de work-life balance, hoe is de successieplanning geregeld en welke rol spelen diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid daarbij?” Maar de belangrijkste trend gaat daar nog bovenuit: de toegenomen impact van human capital op de bedrijfsresultaten. “Dat is een ontwikkeling die zich niet zomaar ineens aandient bij het krapper worden van de arbeidsmarkt.”

De Top Employers van België 2010 Het CRF Institute Op basis van internationale standaarden identificeert het CRF Institute koplopers op het gebied van HR Management. De kracht van de Top Employers projecten is dat alle deelnemers de objectieve maatstaf in het onderzoek moeten overtreffen om in aanmerking te komen voor de exclusieve Top Employers certificering. Het CRF Institute heeft sinds 1991 haar eigen onderzoeksmethode ontwikkeld. Deze methode garandeert een objectieve toetsing van het human resources beleid van aan het onderzoek deelnemende organisaties. Het instituut is inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie, actief in twaalf landen op drie continenten. Het Top Employers programma wordt jaarlijks in elk land afgestemd op de lokale trends en wetgevingen in samenwerking met een panel van experts en gekozen HR partners. Steven Veenendaal, CEO: “Onze methode en de uitvoering ervan zijn ongeëvenaard in de huidige markt. In de loop der jaren hebben we met deze methodiek duizenden organisaties wereldwijd beoordeeld en gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan onze objectiviteit, onafhankelijke status en selectiviteit. Met als resultaat dat bestaande en toekomstige medewerkers van de gecertificeerde organisaties een goed inzicht krijgen in wat deze organisaties zo speciaal maakt.”

Momenteel loopt het onderzoek. Half februari worden de Top Employers 2011 bekendgemaakt in Jobat. Mocht u nog geinteresseerd zijn in deelname neem dan contact op met Hugo Falcon (hugo.falcon@crf.com of bel 02 234 63 99)


Toon je talent

En groei verder bij Acerta.

We luisteren. Naar de HR-noden van werkgevers, naar de ambities van kandidaten, naar de passies van onze eigen mensen. We observeren. Unieke bedrijfsculturen en persoonlijke carrièreplannen. We ondersteunen. Bedrijven, overheden, social profitorganisaties en het talent dat we zelf in huis hebben. We leiden. Potentieel, inzet en gedrevenheid. We zoeken. Talent dat zich durft tonen en verder wil groeien.

Geloof jij in de kracht van jezelf? Acerta heeft voortdurend uitdagende vacatures.

Bezoek onze jobgalerij op www.acerta.be/jobs

Acerta levert hr-oplossingen op maat van de private, social profit en overheidssector. Dankzij het talent van onze mensen kunnen onze klanten het beste uit hun mensen halen en zich focussen op hun business en ambities.

U IT N O D I G I N G

“ZORG IN BEWEGING” De zorgbehoefte in België groeit, zoveel is duidelijk. Maar de zorgsector is meer dan alleen gezondheidszorg. Deze groei betekent nieuwe mogelijkheden en kansen voor instellingen en ondernemers die zorggerelateerde activiteiten aanbieden: specifieke voeding, medische research & development en medische en ondersteunende apparaten. Maar evenzeer ook wellness, sport, reizen en zakelijke en financiële dienstverlening. Bent u als marketing-, sales of communicatieverantwoordelijke op zoek naar nieuwe kanalen om uw producten of diensten op een snelle en efficiënte manier te promoten in zorgsector?

Kom dan op woensdag 8 december naar de presentatie “Zorg in Beweging”

Locatie: Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen Uur: van 13u30 tem 16u00 Agenda: - Verwelkoming en info over Telenet en voorstelling van Video On Demand en samenwerking met ZorgAndersTv Gastspreker: Paul Israël, directeur media partnerships Telenet Digital Tv en Benny Salaets - De zorgsector als innoverende werkomgeving: de brug tussen zorg geven en zorg krijgen Spreker: Mevrouw Eleonora Holtzer - ambassadeur zorgberoepen aangesteld door Minister Jo Vandeurzen - Voorstelling van ZorgAndersTv – communicatiepartner Spreker: Hilde Taillieu - Hoe staat de Vlaming tegenover de zorgsector? Resultaten van een recent onderzoek in opdracht van Jobat - Afsluiting met een drankje en een hapje

van ZorgAndersTV en maak kennis met een nieuw communicatiekanaal. Inschrijven? Stuur vóór 6 december een mail met de bedrijfsnaam, uw naam en voornaam naar info@andersvzw.be om uw deelname te bevestigen. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!


Op zoek naar een uitdagende job en boeiende carrière? Wij gaan met je mee. KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. De KBC-groep heeft thuismarkten in België en CentraalEuropa, waar de focus ligt op retailbankverzekeren, vermogensbeheer en diensten aan bedrijven.

In KBC-World zijn diverse carrièrebestemmingen mogelijk, zowel voor startende als ervaren profielen met:

Meer informatie over de specifieke functies en bestemmingen in KBC-World vind je op www.kbcworld.be

een bachelordiploma in diverse studiegebieden of een masterdiploma in een economische, juridische of kwantitatieve richting. Bovendien hebben we als een van de grootste ICT-organisaties in België ook een hele waaier aan uitdagende opportuniteiten voor ICT-professionals, met of zonder ervaring. Ontdek alles wat een echte carrièrereiziger nodig heeft! Het personeelsbeleid van KBC is altijd al vooruitstrevend geweest. De KBC-medewerkers verkozen hun bedrijf niet voor niets al vijf jaar op rij tot Beste Werkgever. Een greep uit onze troeven: - een contract van onbepaalde duur; - actieve begeleiding tijdens je loopbaan; - een uitzonderlijk aanbod van opleidings- en ontwikkelingskansen; - een dynamische werkomgeving met een open cultuur en aangename werkomgeving.

WORLD MAAK EEN ONGELOOFLIJKE CARRIEREREIS

Zelf je loonpakket samenstellen, zegt het je wat? Inspelen op jouw behoeften. Dat is waar we bij KBC naar streven. Daarom kun je zelf je loonpakket samenstellen met die componenten die op een bepaald ogenblik bij je persoonlijke situatie passen. Daarnaast bieden we ook een ruime waaier aan extralegale voordelen. Interesse? Boek dan snel je carrièrereis op www.kbcworld.be!

Een onderneming van de KBC-groep


Jobs

24

in

SALES & MARKETING

Varia-Pack is een handelsonderneming actief in de stockage en de distributie van een grote variĂŤteit van verpakkingen, vooral gericht naar verse voeding, industrie en kleinhandel. Wij leveren deze producten aan eindverbruikers en via de gespecialiseerde groothandel. Wij betrekken onze producten uit de landen van de Europese Unie alsook uit het Verre Oosten en de USA. Sinds 2007 maakt Varia-Pack deel uit van de internationale groep Bunzl Plc. 8JK [PFLFO LBOEJEBUFO WPPS EF WPMHFOEF WBDBUVSFT 

*/,01&3

"44*45"/5 4"-&4 ."/"(&3

(m/v) Uw taak : U bent verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van een belangrijk deel van ons assortiment verpakkingen. U verzorgt de relaties, onderhandelt en maakt afspraken met de u toegewezen leveranciers. U werkt intensief samen met onze commerciĂŤle afdelingen, volgt de trends en ontwikkelingen in de markt en wordt onze expert voor een specifieke productengroep. U introduceert nieuwe producten en leveranciers en staat ook in voor de administratieve verwerking hiervan. U rapporteert aan het Hoofd Productmanagement en Aankoop en adviseert hem in de keuze van leveranciers en assortimenten. Uw profiel : U hebt een bachelordiploma en relevante ervaring in een gelijkaardige functie. U kan zelfstandig, gestructureerd en punctueel werken met zin voor initiatief. U beschikt over vlotte communicatieve vaardigheden, commerciĂŤle feeling en u bent sterk in onderhandelen. U bent vertrouwd met informatica (ERP) U bent vlot drietalig (Nederlands - Frans - Engels)

7&35&(&/8003%*(&3 */%6453*&7&31",,*/(

(m/v)

(m/v) Uw taak :

Uw taak :

U assisteert de salesmanager van onze business unit Food Processors (verkoop van een brede range van verpakkingen voor de voorverpakte verse voeding) voor alle taken die verband houden met de commerciĂŤle organisatie. U hebt ook commerciĂŤle contacten en werkt intensief samen met de interne commerciĂŤle dienst en de vertegenwoordigers.

U bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en opvolgen van het u toegewezen klantenbestand. U introduceert onze producten (golfkarton, palletwikkel folies, tape, buffer– en beschermmaterialen, enz.) en volgt de ontwikkelingen op de verpakkingsmarkt.

Uw profiel : Uw profiel : U hebt een bachelordiploma en relevante ervaring in een gelijkaardige functie. U bent resultaatgericht, energiek en ondernemend. U bent servicegericht met een sterke commerciĂŤle reflex. U werkt efficiĂŤnt en accuraat. U bent vlot tweetalig (Nederlands-Frans) en hebt een goede kennis van het Engels.

8JK CJFEFO  Een aangename werksfeer in een grote KMO, onderdeel van een sterke internationale groep. Een competitief salaris, gekoppeld aan extralegale voordelen.

U hebt een bachelordiploma en relevante ervaring in een gelijkaardige functie. U bent servicegericht met een sterke commerciĂŤle reflex. U hebt zin voor organisatie en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. U bent vlot tweetalig (Nederlands-Frans).

*OUFSFTTF  Stuur uw sollicitatiebrief (met vermelding van de gewenste functie) en cv naar VARIA-PACK n.v., Aarschotsesteenweg 114 te 3012 Wilsele t.a.v. Ann Van Loo of mail naar ann.vanloo@variapack.com.

XXXWBSJBQBDLDPN

Geef je loopbaan een andere richting en ontdek de carrièremogelijkheden die VWR International biedt. Het VWR Sales team kan rekenen op een uitgebreid team van Product Specialisten. Deze specialisten hebben elk hun expertise binnen een specifiek gamma van onze omvangrijke catalogus. Op deze manier kunnen zij zowel onze interne als externe klanten met raad en daad bijstaan om een optimale dienstverlening te garanderen. Wij versterken het team met m/v:

EXTERNE SALES SPECIALISTEN • Product Specialist Chromatography • Product Specialist Veiligheidsmateriaal & Clean Room Artikelen (PSS/EPI)

De collega’s van VWR’s commerciĂŤle binnendienst ondersteunen onze klanten telefonisch bij het erkennen van hun behoeftes. In samenwerking met onze Product Specialisten en vertegenwoordigers is het Internal Sales team verantwoordelijk voor het opvolgen van klantendossiers van bij de offerteaanvraag tot aan de facturatie. Zij zijn zowel luisterend oor als de ‘problem solver’ bij uitstek en verwelkomen graag nieuwe collega’s m/v:

INTERNE SALES – CUSTOMER SERVICE • Telemarketing Medewerker • Customer Service Medewerker Global Accounts

Voor installatie, kalibratie, onderhoud en herstelling van VWR apparatuur, afspraken met een technicus of bestelling van wisselstukken kunnen onze klanten terecht bij de Technical Service. Oproep aan m/v met gevoel voor techniek:

TECHNICAL SERVICE • Administratieve Medewerker Technische Dienst • Service Engineers

INTERNE SALES SPECIALISTEN • Internal Specialist Life Science • Internal Specialist Equipment • Internal Specialist Chemicals

Aanbod: Werken in een aangename en dynamische omgeving. Aantrekkelijk verloningspakket met o.a. groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Reageren? Stuur uw sollicitatie naar Beatrijs Van den Berghe, HR@be.vwr.com

VWR: uw leverancier voor al uw laboratoriumproducten Voor meer informatie : http://be.vwr.com VWR International, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, hr@be.vwr.com

XXXCVO[MDPN

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Surf naar


DESCAMPS DEKORATIE nv in KORTRIJK onstond in 1968 als eenmanszaak en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en meest toonaangevende Belgische ondernemingen op het vlak van ontwerp en uitvoering van exclusieve binnenhuisinrichtingen, in zowel binnen- als buitenland. Binnen de eigen muren beschikken wij over een team van 130 gedreven vakmensen vanaf ontwerp tot uitvoering van alle interieurprojecten. Voor bepaalde activiteiten doen wij een beroep op gespecialiseerde onderaannemers (ruwbouw, technieken). Naast eigen projecten werken wij geregeld in opdracht van internationale architectenbureaus. www.descamps.be Met het oog op een verdere professionalisering van het management wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

OPERATIONS MANAGER

(ref. 75 802)

initiatiefrijke peoplemanager uit productiecontext • met ruime ervaring in procesoptimalisatie Uw functie: Na een grondige inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de coördinatie van de diverse operationele afdelingen (fabricatie, logistiek, plaatsing, technische dienst). Als peoplemanager zal u dagelijks ons team van gedreven vakmensen aansturen en begeleiden bij de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Verder zal u de bedrijfsprocessen optimaliseren en nog beter op elkaar afstemmen, hierbij gebruik makend van tools en werkinstrumenten die betrouwbare werksystemen en een kwalitatieve output in de hand werken. U zal instaan voor een efficiënte communicatie en informatiedoorstroming en maakt deel uit van het managementcomité. U zal dagelijks nauw samenwerken met de CEO die de afdelingen verkoop, ontwerp en projectopvolging voor zijn rekening neemt.

DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT!

Ons aanbod: • Een cruciale managementfunctie • Actieve deelname aan het managementcomité en nauwe betrokkenheid bij stragische beslissingen • Een solide organisatie met een gedegen knowhow en een jonge teamspirit • Een nichebedrijf met een sterk internationaal groeipotentieel • Talrijke toonaangevende referenties in diverse stijlen • Een marktconform salaris + voordelen + representatieve bedrijfswagen (evtl. managementvennootschap mogelijk). Deze a anwervin g wordt exclusie esbureau. f begeleid door ons personeelsadvi

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

VG. 602/B

Uw profiel: • U genoot een masteropleiding (ir/ing. of gelijkwaardig door ervaring) en beschikt over nuttige managementervaring binnen een productiecontext • U voelt zich aangesproken door de uitdaging om, samen met het aanwezige team, de nodige structuren, werkmethodieken en processen te stroomlijnen • Via continue bijscholing en effectieve toepassingen in de eigen werkomgeving bent u vertrouwd met de actuele managementmodellen en -tools • U houdt eraan om mee te bouwen aan de verdere continuïteit en groei van een Belgische toponderneming • U woont in West- of Oost-Vlaanderen.

GABECON nv is een sterk groeiend aannemingsbedrijf, gevestigd in GELUVELD (nabij afrit A19 MENEN-IEPER). Naast burgerlijke bouwkunde hebben wij de laatste jaren sterk geïnvesteerd in een nieuwe prefabricatie-afdeling PREFAXIS en dit met het oog op de verruiming van onze actviteiten in de aanneming van gebouwen en utiliteitsbouw. Aldus wensen wij ons managementteam uit te breiden met een (m/v)

www.gabecon.be

PROJECTMANAGER GEBOUWEN www.prefaxis.com ir/ing. bouwkunde of ir arch. of arch. (ref. 8 940)

Uw functie: Als projectmanager zal u zowel openbare als private projecten van a tot z opvolgen (industriegebouwen, kantoren, ziekenhuizen, enz.). U bereidt elk project voor en staat in voor de aankoopplanning alsook voor de contacten met de bouwheer, de onderaannemers en de leveranciers. In nauw overleg met de werfleiders volgt u alle bouwactiviteiten op en woont u alle werkvergaderingen bij. Tevens fungeert u als financieel beheerder van de projecten. Uw profiel: • U genoot een gedegen opleiding en beschikt over de nodige ervaring als werf- of projectleider. • U hebt de ambitie om mee te bouwen aan de verdere uitbreiding van onze afdeling gebouwen. • U profileert zich als een communicatief leider en een centrale spilfiguur in de realisatie van belangrijke projecten. • Ervaring in ruwbouw of inrichting is aangewezen • U woont in West- of Oost-Vlaanderen. Ons aanbod: • Een grondige introductie • Autonome functie met reële ontplooiingskansen • Een jonge teamgeest en een moderne werkomgeving • Een solide KMO die continu investeert in mensen en middelen • Een groeibedrijf met talrijke referenties in toonaangevende projecten • Uitstekende loonvoorwaarden (te bespreken) + voordelen + bedrijfswagen. OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a au. anwerving viesbure wordt exclusief begeleid door ons personeelsad INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

www.verdonckpersoneel.com VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT bvba, gevestigd in Menen, is gespecialiseerd in het aantrekken en screenen van managementprofielen, commercieel personeel, kaderpersoneel en staffuncties. Sedert 1989 bieden wij een professionele service op maat van talrijke bedrijven, non-profitorganisaties en regionale overheidsdiensten. Onder het motto “amateurisme is té duur” stellen wij onze gespecialiseerde psychologische knowhow ten dienste van opdrachtgevers en sollicitanten. Aldus bereiken wij optimale resultaten en genereren wij long term partnerships. Op heden wensen wij ons team te versterken met een (m/v):

ondernemend PSYCHOLOOG/CONSULTANT met initiële ervaring • ma psychologie met sterke economische interesse

Functie: Na een korte interne opleiding in onze gespecialiseerde aanpak zal je volledige rekruterings- en selectieopdrachten voor staf-, kader- en commercieel personeel vervullen. Je wordt het aanspreekpunt voor sollicitanten vanaf de profielbepaling tot de eindselectie door middel van curriculumanalyses, gedragsgerichte interviews, psychologische screenings, assessments en potentieelbeoordelingen. Tevens sta je in voor rapportage aan de opdrachtgevers (mondeling en schriftelijk advies, psychologische rapporten, …). Aldus word je ook een volwaardig relatiebeheerder. Hiertoe werk je dagelijks nauw samen met de zaakvoerders. Profiel: • Je genoot een universitaire opleiding in psychologie of bent gelijkwaardig • Je bent analytisch sterk en getuigt van een vlotte zelforganisatie • Je bent een gedreven en communicatief persoon (N/F) met een goede mensenkennis • Je voelt je aangesproken door een no-nonsense organisatiecultuur • Je woont in straal van 30 min. rond Menen. Ons aanbod: • Een groeifunctie met een veelzijdige betrokkenheid • Een grote diversiteit in taken, contacten, opdrachten en sectoren • Een professioneel kantoor met een sterke regionale reputatie • De kans om mee te bouwen aan de verdere ontwikkelingen in onze gespecialiseerde diensten • Aantrekkelijke salarisvoorwaarden (te bespreken). OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a au. anwerving viesbure wordt exclusief begeleid door ons personeelsad INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING


REACH OUT & TOUCH

w ne a is re n! e Th tow in er k a

u o.e t n

m

h atc

m

Oooo, kom toch eens kijken!

Yento! Matchmaker between brands,media and people.

.ye w w

Yento! is a Belgian startup, based in Brussels with international ambition and member of the Swedish Bisnode data-group. It’s an agile, fast forward startup between leading media brands (like Corelio, Sanoma and Rossel) and data-expert WDM Belgium to match brands, media and people via permission and behavioral based communication. The Yento! digital and real-time platform enables brands to start a relevant dialogue with the most appropriate consumers, selected from our +3,5 mio media contacts and endorsed by strong media brands like De Standaard, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Sud Presse, Het Nieuwsblad, Feeling, … and others. L’Avenir, Le Soir, PC Magazine, Vers l’Avenir, Feeling, … many and many others.

w

Yento! is looking for the best people on the planet A match made in heaven ? We’re putting together a (dream)team of driven, passionate, digital oriented and kick-ass people. Do you want to become ‘one of us’?

Business Developer Direct Sales

You engage contacts and concretise contracts with advertisers. You have at least 5 years experience in (digital) sales. You are specialised in 1-to-1 marketing approach, bilingual and result driven. We will call you the Direct Matchmaker.

Business Developer Indirect Sales

You interface with media & publisher’s advertising departments, media-centers and agencies. You have 10 years experience in media & digital environment. You understand what is means to put 1-to-1 in a 360° context. Other qualities? You’re bilingual and result driven. But that’s obvious. We will call you the Indirect Matchmaker.

Studeer je verpleegkunde of vroedkunde? Barst je van energie om aan de slag te gaan? Misschien zoek je een leuke studentenjob? Of wil je verder studeren combineren met een deeltijdse job? Overtuig jezelf op ons

jobevent 6 december 2010 | 16 - 19 uur (doorlopend)

Product Manager

AZ Maria Middelares | Kortrijksesteenweg 1026 | 9000 Gent

Project Manager

inschrijven voor dit jobevent is noodzakelijk. Dit kan t.e.m. 2 december: tel 09 260 60 28 of e-mail communicatie@azmmsj.be! Vermeld zeker jouw naam en voornaam, school en optie in de verpleegkunde. Meer info: tel. 09 260 60 96

You manage the Yento! solution offering, the Yento! roadmap, pricing, sales support and marcom. You have 3 years B-to-C product management experience and outstanding project management skills. What else? You are trilingual, accurate and organised. We will call you the Soul Manager.

You guide all back- and frontend operations, support ICT coordination and lead the technical team. You have 8 years operations (digital platform) experience and an ICT background. Other skills? You work methodical and you are an enthousiastic people manager. We will call you the Heart Manager.

Digital Campaign Architect

You connect the dots, develop, process and test the campaing flows (e-mail). You conduct the technical Yento! tool.You have strong affinity with digital and technical 1-to-1 marketing. Other weapons? You’re bilingual, creative, communicative and client service oriented. Experience with Messagent or other e-mail campaign tools is a (big) plus. In return, you get the coolest job title: we will call you the Connector.

Platform Developer

You will work on our beloved platform and create state-of-the-art features (PHP + webservice). You are an experienced and eager php-lover. You eat MVC framework, CMS, (My)SQL, XML and webservices for breakfast. Still hungry? We will call you the Creator.

Database Developer

You design, develop and maintain the RDBMS (SQL server).What else? You’re an ICT bachelor with 5 years experience in RDBMQ. Of course you’re highly attracted by a marketing environment. We will call you Mr. DB. But we promise you to work a bit harder on that name.

Are you a perfect match ? Nathalie Wauman – HR Officer – Yento! Researchdreef 65 – 1070 Anderlecht Jobs@yento.eu www.yento.eu

Surprise us via jobs@yento.eu

REACH OUT directly via trusted media & get in TOUCH with individual consumers.

Make your match at www.yento.eu

Wij hebben momenteel ook volgende functies voor m/v:

Hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen Voltijds Verpleegkundige intensieve zorgen Voltijds Verpleegkundige gynaecolgie/urologie Voltijds Verpleegkundige mobiele equipe Voltijds Verpleegkundige operatiekwartier Voltijds Verpleegkundige interne geneeskunde Voltijds Verpleegkundige of medische beeldvormer Voltijds Verpleegkundige kunstnierafdeling Voltijds Verpleegkundige algemene heelkunde Voltijds Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons online sollicitatieformulier in op www.jouwjob.be (rubriek jobs & stages > sollicitatieprocedure). Of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met de personeelsdienst, tel. 09 260 60 73


26 27 www.bayersheeteurope.com BAYER SHEET EUROPE, gevestigd in TIELT, is een kunststofverwerkend bedrijf (130 wkn, 65 mio € omzet) behorend tot de multinationale Group Bayer MaterialScience. Als producent van transparante kunststofplaten bestemd voor de industrie, de bouw- en de communicatiesector zijn wij Europees marktleider. Vanuit de vestiging in TIELT verdelen wij productgroepen met zeer diverse en innovatieve toepassingsmogelijkheden. Ter ondersteuning van de verkoop in Noord- en West-Europa wensen wij ons intern team uit te breiden met een (m/v):

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER junior product specialist • sales support (ref. 76405)

Functie: Na een grondige productopleiding zal je instaan voor een professionele ondersteuning aan de klanten en de accountmanagers op het vlak van productinformatie, toepassingsmogelijkheden en instructies bij de installatie en het gebruik van diverse transparante kunststofplaten (vnl. in de bouwsector). Als dienstverlenende raadgever analyseer je de binnenkomende vragen en stel je innovatieve oplossingen voor aan verdelers en industriële eindgebruikers in de Benelux, Frankrijk, U.K. en Scandinavië. Sporadisch zal je samen met de accountmanager ter plaatse de situatie inschatten. Je werkt nauw samen met internationale collega’s en rapporteert op groepsniveau.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze . aanwerv dviesbureau ing wordt exclu sief begeleid door ons personeelsa

VG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een zeer afwisselende functie met telkens nieuwe en talrijke internationale uitdagingen • Continue mogelijkheden tot bijscholing en zelfontplooiing • Een aangename werkomgeving binnen een solide ondernemingsgroep • Talrijke voordelen eigen aan de Bayer Group zoals een verticaal geïntegreerde bedrijfsorganisatie, internationale uitwisseling van knowhow, continue investeringen in product development en marketing, groeikansen binnen de groep, enz. • Een competitief salarispakket (te bespreken).

VG. 602/B

Profiel: • Je bent een service-minded ingenieur (mechanica, bouwkunde, scheikunde, …) met een sterke interesse voor productontwikkeling • Je getuigt van een analytische geest en praktische aanpak bij het genereren van creatieve en technisch haalbare oplossingen • Een initiële ervaring met industriële klanten en/of met de bouwsector is aangewezen • Je bent communicatief sterk in het Nederlands, Frans en Engels (spreken en schrijven) • Je werkt graag autonoom binnen een internationale groepscontext .

INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

REZNOR EUROPE nv (www.reznor.be), met hoofdzetel in MENEN, is Europees marktleider in de ontwikkeling en fabricatie van gasgestookte verwarmingstoestellen en luchtbehandelingskasten. Wij maken deel uit van Thomas & Betts met vestigingen wereldwijd verspreid. In Menen stellen wij een 100-tal personeelsleden tewerk en realiseren wij een omzet van 18 miljoen euro. Wij streven continu naar meer energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen voor de HVAC industrie. Ter opvolging wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v)

INGENIEUR R&D

praktisch en inventief ir of gelijkw.

toepassingen in verwarming en koeling

(ref. 74 103)

Uw functie: Na een intense inwerkperiode in verbrandings- en luchttechniek, wordt u de drijvende kracht achter de optimalisatie van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe toestellen. In nauw overleg met de klanten, de toeleveranciers, gespecialiseerde externe instanties en het eigen personeel zal u prototypes genereren. Vertrekkend vanuit een concept zal u een lastenboek opstellen en een team van projectmedewerkers aansturen (tekenaars, labomedewerkers, technici). De prototypes zal u na de eindtesten in productierijpe modellen vertalen. U wordt tevens verantwoordelijk voor de aanschaf van meetapparatuur. U rapporteert aan de engineering manager met wie u nauw samenwerkt. Uw profiel: • U bent een ambitieus en leergierig burgerlijk ingenieur of gelijkwaardig (chemie, werktuigkunde). • U bent geboeid door telkens nieuwe aanvragen en ontwikkelingen in energiegebruik en -beheer. • U weet mensen te enthousiasmeren voor uw visie. • U getuigt van een autonome, oplossingsgerichte en economisch haalbare aanpak. • U bent meertalig (N/F/E) en woont in West- of Oost-Vlaanderen.

OP HET JUISTE MOMENT!

Deze a au. anwerving viesbure wordt exclusief begeleid door ons personeelsad INTERESSE? Bel: 056 53 11 80 of mail: verdonck.personeel@skynet.be of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen • www.verdonckpersoneel.com

VAB is de grootste Vlaamse mobiliteitsclub die voor meer dan 380.000 leden zekerheid, bescherming en levenscomfort – zowel thuis, onderweg, als op reis – nastreeft. Het succes van VAB hangt volledig af van zijn medewerkers en hoe zij aan dienstverlening doen. Daarom wil VAB een bedrijf zijn waar het aangenaam is om te werken en waar respect voor het individu leidt tot tevreden werknemers. Als onafhankelijke organisatie staat VAB garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Met die sterke troeven en met de vernieuwende technische competenties levert VAB diensten aan particulieren en bedrijven: bijstand bij pech en ongeval, wereldwijde reisbijstand, diagnoses en technische opleidingen, verkoop van VAB-Tweedehandswagens, VAB-Rijschool, enz. Die drang naar kwaliteit bracht ons in 2009 naar 150 miljoen euro omzet. Ook in de toekomst zoeken we medewerkers die graag vooruit willen en anderen graag vooruit helpen. Voor Zwijndrecht zoeken we momenteel een (m/v):

Hoofd Dispatching (m/v) Functie: • Je bewaakt het overzicht over de totale dispatching van interventies: pechgevallen, slepen, leveringen en ophalingen. • Daarnaast hou je toezicht op het naleven van de procedures, dispatchflows, SLA’s en uitvoeringen door de wegenwacht of externen. • In deze functie ligt de klemtoon op het efficiënt aansturen van de dispatching en niet op het aansturen van de wegenwachters. • Door een roulatiesysteem (met 3 hoofddispatchers) heb je geen eigen team. • Je werkt in ploegen en weekends (1 op 3). Profiel: • Je hebt een vijftal jaar ervaring in het aansturen van een klein team binnen een operationele onderneming. • Verder heb je affiniteit met auto’s (eigen interesse en een basiskennis autotechniek). • Hoewel je Nederlandstalig bent, kun je binnen je vakdomein een gesprek voeren in het Frans. • Gezien de aard van de functie is ervaring in dispatching en planning een pluspunt. • Je beschikt over een sterk synthetisch vermogen en dwingt autoriteit af door je maturiteit en persoonlijkheid. • Die kwaliteiten combineer je met assertiviteit en stressbestendigheid. • Je pakt je werk gestructureerd aan en hakt knopen door wanneer dat nodig is. • Tevens heb je een ontwikkeld oriëntatievermogen (geografische kennis, inzicht in files, …) en werk je zeer taakgericht. In ruil voor jouw inzet en motivatie biedt VAB nv je: • Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk vooropstaan. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en doorgroeimogelijkheden. Reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met cv naar VAB nv, t.a.v. de personeelsdienst, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. Je kan ook een e-mail sturen naar personeelsmanager@vab.be

www.vab.be

VG. 602/BVG. 602/B

DE JUISTE BESLISSING

Ons aanbod: • Een professionele omkadering op het vlak van engineering en product development • Een volledig geïntegreerd productiebedrijf dat industriële toepassingen via een eigen distributienetwerk verdeelt • Een solide beursgenoteerde groep met een toekomstgerichte investeringsvisie • Een prima salarispakket (te bespreken).


[r] e t a i l

a g e n c y

Wildstream is een retail marketing agency dat het distributie- en verkoopsproces van grote retailers zoals Haribo, Opel, Texaco, Kraft Foods, … doorgrondt. Met haar kennis van het internet, mobiele toepassingen en andere nieuwe media ontwikkelt zij marketingconcepten en acties over heel de Benelux. Om de sterke groei van de voorbije jaren ook in de toekomst te verzekeren, willen wij ons commercieel team uitbreiden met een creatieve:

 Functieomschrijving:

 Aanbod:

Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor omzet en winst binnen jouw klantennetwerk. De focus van je job ligt in het detecteren van klant-behoeften en deze te koppelen aan onze verschillende retailservices en producten. Daarnaast stel je marketing- en communicatieplannen op en waak je over de correcte uitvoering ervan.

- een commerciële functie op hoog niveau in een enthousiast team; - een loopbaan in een groeiende, dynamische onderneming; - een aantrekkelijk salarispakket;

Interesse of nood aan meer informatie? Stuur je cv en motivatiebrief naar:

 Profiel: - je bent een sterke communicator met relevante ervaring inzake marketing & communicatie. - je bent ondernemend, kan makkelijk autonoom werken en neemt initiatief. - je hebt kennis van de bedrijfswereld en beslissings- structuren. - je hebt een relevante hogere opleiding achter de rug. - je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

STAD VILVOORDE

Wildstream NV T.a.v. Johan Elias Coebergerstraat 49A B-2018 Antwerpen Of mail naar Johan@wildstream.be

www.wildstream.be

Maximizing your retail sales

ACCOUNT MANAGER RETAIL (m/v)

Openbare oproep voor de werving van (m/v):

1 Schooldirecteur BuSO 1 Schooldirecteur Basisonderwijs 1 Schooldirecteur BLO Functie: je staat in voor het algemeen pedagogisch beleid en voor de zakelijke en praktische organisatie van de school. Profiel: • je bezit het bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur; • je bent sterk in leidinggeven en communicatie en hebt een sterk analytisch vermogen; • als schooldirecteur BuSO beschik je over een professioneel gericht bachelordiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid, en heb je de cursus voor directeur ingericht door het OVSG gevolgd of wil je er gedurende de proeftijd aan deelnemen. Kandidatuurstelling kan tot 20 december 2010 bij middel van een verplicht inschrijvingsformulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: 02 255 45 60 of via de website www.vilvoorde.be. De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, …

Support Team Engineer (v/m) Aurelium is een ICT bedrijf. Met bijzondere klanten die beter willen werken met betere resultaten en meer comfort voor medewerkers. Ons Support Team bemant onze helpdesk en voert gebruikersgerichte interventies uit bij onze klanten. Daarvoor zoeken wij extra kracht(en). Ben jij de ICT-hulp voor je omgeving? Dagelijks in de weer met PC, smartphone, internet en allerhande toebehoren? Met een gezonde belangstelling voor de gebruikerskant van netwerken? Iemand die ook kijkt achter de userinterface van informatica? Laat deze talenten dan renderen bij Aurelium. Wij zorgen voor een voortdurende update van je kennis en voor een efficiënte structuur. Jij gelooft in samenwerking en in open communicatie. Met diploma of zonder, jij weet dat talent en inzet het verschil maken. Jij wil leren en blijven leren. Als je beschikt over kennis van de Windows-omgeving en inzicht in PC-netwerken en graag helpt mag je niet twijfelen. Wij weten dat er meer is dan werk alleen; daarom bieden wij maximale flexibiliteit in uurroosters, werkdagen en werkorganisatie. En wij bieden een mooi pakket met allerhande bijzondere voordelen.


28 29 www.dip.be

Ontwerpingenieur Mechanica

AVR bvba, gevestigd in Roeselare, is specialist in de productie van landbouwmachines voor de aardappelteelt. AVR onderscheidt zich door constante productinnovatie en een kwalitatieve, marktgerichte productie. AVR-machines vinden dagelijks hun weg naar loonwerkers, akkerbouwers en aardappelverwerkende bedrijven over de hele wereld. Momenteel bestaat het team uit een 85-tal enthousiaste medewerkers. AVR realiseert jaarlijks een omzet van circa 30 miljoen euro. Om de activiteiten op R&D verder uit te breiden, kijken we uit naar een (m/v):

Als ontwerpingenieur sta je aanvankelijk in voor het uittekenen en detailleren van diverse ontwerpen of ontwerpwijzigingen in Pro/ENGINEER. Na een inloopperiode van ongeveer een jaar word je geleidelijk aan betrokken in het ontwerpen zelf van verschillende modules van de aardappelrooiers. Je inbreng wordt verwacht in elke stap van het ontwikkelingsproces: van het genereren van nieuwe ideeën, de haalbaarheidsanalyses, het ontwerpen, het meewerken aan de montage van prototypes, het testen in het veld en de implementatie in productie. Daarnaast optimaliseer je de prijs-kwaliteitverhouding rond de aankoop van materialen en de productiekosten. Om deze opdracht te vervullen, leg je naast de interne contacten met andere afdelingen ook externe contacten (universiteiten, bedrijven, beurzen …). Je bent industrieel ingenieur van opleiding, bij voorkeur richting (elektro)mechanica. Werkervaring is een pluspunt maar starters komen ook in aanmerking. Je combineert een stevige technische bagage met een nauwgezette werkattitude. Als sociaal en dynamisch persoon kan je snel informatie verwerken en durf je autonoom beslissingen nemen. Je hebt een uitgesproken affiniteit met het landbouwleven, bij voorkeur ben je opgegroeid op een landbouw- of loonwerkersbedrijf. Naast een goede talenkennis (Engels, Frans, Duits) kan je vlot overweg met de gangbare softwarepakketten. Onze klant biedt je naast een stabiele en dynamische werkomgeving ook de mogelijkheid je verder te ontplooien. Uiteraard wordt je inzet beloond met een competitief salarispakket. AVR is momenteel ook op zoek naar een (m/v):

Geïnteresseerde kandidaten voor de functie van ontwerpingenieur reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv en motivatiebrief naar gent@dip.be ter attentie van Eva Michielsen. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 09 261 80 00.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Magazijnier Je helpt mee om onderdelen na ontvangst te stockeren in het magazijn. Op bestelling van de klant – telefonisch of per fax – haal je de nodige stukken uit het magazijn en leg je deze klaar voor verzending. Je doet de nodige administratie in het SAP-systeem. Je wordt begeleid door een ervaren magazijnier die je de grote verscheidenheid aan onderdelen, machines en materiaal leert kennen. Bij voorkeur behaalde je een A2-diploma (elektro)mechanica of automechanica of gelijkwaardig door ervaring. Je werkt graag nauwkeurig en bent geïnteresseerd in het complexe productaanbod van AVR. Voeling met de landbouw en het bezit van een rijbewijs vorkheftruck zijn eventuele pluspunten. Je beschikt over een goede basis van Engels en Frans. Er wordt een contract van bepaalde duur aangeboden, met kans op verlenging of omzetting naar een contract van onbepaalde duur. Geïnteresseerde kandidaten voor de functie magazijnier reageren via de website www.avr.be of mailen hun cv naar elsdejonckheere@avr.be.

www.dip.be

KELA is een expansieve familiale groep met vestigingen in Hoogstraten, Sint-Niklaas

Hoofd boekhouding en administratie

en Ipswich (UK). Deze onderneming, die ruim 220 werknemers telt, ontwikkelt en produceert zowel veterinaire als humane geneesmiddelen. Kela exporteert wereldwijd naar méér dan 100 landen waar onze producten via een netwerk van distributeurs/ agenten in de markt worden gezet. Meer informatie vind je op www.kela.be. Kela zoekt, ten gevolge van pensionering, een (m/v):

Je superviseert de klanten-, leveranciers- en algemene boekhouding. Je wordt de key user van het boekhoudprogramma. Je zorgt voor diverse interne en externe financiële rapporteringen. Ook de btw-formaliteiten vallen onder je verantwoordelijkheid en je onderhoudt contacten met diverse fiscale administraties. Tevens sta je in voor de algemene administratie (wettelijke verplichtingen) en de personeelsadministratie (onder meer contacten met het sociaal secretariaat, assistentie bij het personeelsbeleid). Voor deze sleutelfunctie kan je bogen op 5 à 10 jaar ervaring in een vergelijkbaar breed takenpakket, bij voorkeur verworven in een kmo-omgeving. Inzake opleiding heb je een bachelor accountancy of een vergelijkbaar niveau. Je bent een teamplayer, boekhoudtechnisch goed beslagen, cijfermatig-analytisch ingesteld en nauwgezet van aard. Leidinggevende ervaring vormt een pluspunt. Je woont in de regio Antwerpse Kempen. Kela biedt op het hoofdbedrijf in Hoogstraten (industrieterrein De Kluis). een boeiende functie in een stabiele, groeiende en financieel gezonde werkomgeving.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv en motivatiebrief naar antwerpen@dip.be ter attentie van Stefanie Geerinck. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)


GROEP S is als beste sociaal secretariaat bekroond door de KMO’S!

ICMA international

HOE MOET U DE COLLECTIEVE VAKANTIEDAGEN VOOR 2011 VASTLEGGEN? Voor een goede organisatie van de onderneming kan het handig zijn om bepaalde vakantiedagen collectief vast te leggen. Voor andere werkgevers is een mix van collectieve vakantie en individuele vakantie te verkiezen. Hoe en wanneer regelt u dat?

COLLECTIEVE VAKANTIE Verifieer eerst of het paritair comité, bevoegd voor uw activiteit, geen beslissing heeft genomen in die zin. Controleer dus de sectorale informatie van uw bevoegd paritair comité! Indien het paritair comité geen beslissing heeft genomen, dan kan u de vakantiedata bepalen in samenspraak met uw ondernemingsraad. Indien er geen ondernemingsraad is of indien deze geen beslissing heeft genomen, kan u nog steeds een akkoord sluiten met uw vakbondsafvaardiging.

een afschrift versturen naar de Inspectie van Sociale wetten van de Federale Overheidsdiensten van Tewerkstelling en Arbeid van de plaats van tewerkstelling.

Is er evenmin een vakbondsafvaardiging, dan moet u een regeling uitwerken met uw werknemers. Opgelet: hiervoor is er unanimiteit vereist vooraleer u kunt overgaan tot collectieve vakantie voor 2011. Eén enkele werknemer kan de mogelijkheid tot collectieve vakantie tegenhouden!

Wanneer alle vakantiedagen collectief worden vastgelegd, kan de werknemer geen andere periode meer kiezen!

Is er een akkoord, dan moet u de data van de collectieve vakantie in 2011 in het arbeidsreglement opnemen. Hoe doet u dit? – zo snel mogelijk en uiterlijk voor het begin van 2011 in de lokalen van de onderneming een bericht aanplakken waarin het akkoord wordt vermeld; – een afschrift van dit akkoord overhandigen aan elke werknemer; – binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van de wijziging van het arbeidsreglement

INDIVIDUELE VAKANTIE Bij het ontbreken van een akkoord of een ondernemingsovereenkomst, kunnen de vakantiedagen enkel worden vastgelegd in gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer. De werknemer kan nooit eenzijdig vakantie opnemen.

Meer info op www.groups.be

Voor Limburg en Antwerpen

Voor Oost- en West-Vlaanderen

Voor Vlaams Brabant

Voor Brussel

Communicatie/Persrelaties

Kantoor in Parijs

Jacques Pirard

Yves Vandaele

Ronny Van Looy

Filip Verheecke

Else van Soest

Alexandre Le Berre

Tel.: 02 507 19 15

Tel.: 32 56 27 04 10

Tel.: 32 16 28 46 51

Tel.: 02 507 16 78

Tel.: 32 2 507 19 28

Tel.: 00 33 632 33 66 91

gsm: 0475 49 81 66

gsm: 0475 63 48 50

gsm: 0496 41 81 66

gsm: 0475 97 80 59

else.vansoest@groeps.be

alexandre.leberre@globalisfrance.com

Groep S - Sociaal Secretariaat VZW, erkend sociaal secretariaat voor werkgevers (nr. 100 - MB 7/03/1946)

RPR 0407.214.017

v/db - Groep S


30 31 www.dip.be

Operations Manager Spilfiguur tussen management, medewerkers en klanten

Ariel is een sterk groeiend en innoverend schoonmaakbedrijf met ruim 30 jaar ervaring in grote en kleinere projecten binnen diverse bedrijfssectoren, openbare gebouwen, privéwoningen, scholen … Vanuit haar 2 servicecentra (Herentals en Gent) verzorgt de organisatie schoonmaakprojecten verspreid over Vlaanderen en Brussel. Ruim 450 medewerkers staan in voor zowel reguliere schoonmaak als glazenwasserij en speciale opdrachten. Deze familiale kmo realiseert door haar professionele, klantgerichte en hoogkwalitatieve aanpak een omzet van ruim 12 miljoen euro. Recent heeft Ariel de Excellente Onderneming Award 2010 voor de regio Kempen gewonnen. Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op www.arielnv.be. Om haar ambitie mee verder vorm te geven, kijken we uit naar een (m/v):

Je bent hét aanspreekpunt voor je team van inspecteurs, ploegleiders en medewerkers. Je ondersteunt hen actief bij de planning en organisatie van zo’n 500-tal werven. Door je systematische controle van de kwaliteit en professionaliteit van de schoonmaak bewaak je de klantentevredenheid mee van opstart tot oplevering. Op basis van je analyses rond rendabiliteit van en efficiëntie op de werven, werk je voorstellen ter verbetering uit. In die hoedanigheid fungeer je als sparringpartner en vertrouwenspersoon voor de directie. Je kan een stevige coördinerende ervaring voorleggen als planner van processen en resources in een snel veranderende en klantgerichte omgeving. Dankzij jouw leidinggevende kwaliteiten kan je projecten in goede banen leiden en de onderlinge samenwerking optimaliseren. Je bent een echte problemsolver, gaat gestructureerd te werk en hebt zin voor initiatief. Bovendien ben je flexibel en nauwkeurig. Je hebt een bachelor en een goede kennis Nederlands-Frans. Idealiter ben je vertrouwd met ISO- en/of VCA-procedures. Je kan je ontplooien binnen een groeiende organisatie met een uitstekende reputatie. De bedrijfscultuur is no-nonsense, hands-on en gericht op samenwerking. Ariel biedt een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. Verder kijkt Ariel ook nog uit naar volgende talenten (m/v):

Accountmanager

Geïnteresseerde kandidaten voor de functie van operations manager reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv en motivatiebrief naar antwerpen@dip.be ter attentie van Stefanie Geerinck. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Regio Antwerpen – Limburg en Vlaams-Brabant Je prospecteert en bezoekt klanten binnen de private en publieke sector. Via de behoefteanalyse maak je een calculatie en offerte op die je presenteert bij de klant. Je begeleidt de opstart van nieuwe projecten. Je hebt commerciële ervaring in de dienstverlenende sector, en werkt autonoom en accuraat. Je communiceert vlot (Nederlands/Frans) en bent sterk met cijfers en Excel.

Officemanager dienstencheques Commercieel–administratief talent Via campagnes trek je poetspersoneel aan die je matcht aan de vragen van particuliere klanten. Je verzorgt de personeelsplanning en verzekert de administratieve follow-up. Als aanspreekpunt voor je team, waak je over de optimale werking. Je hebt organisatietalent en leidinggevende kwaliteiten en bent hands-on, stressbestendig en matuur. Bij voorkeur heb je een bachelor. Interesse in de functie van accountmanager of officemanager dienstencheques? Mail je cv naar dhr Diederik De Roeck: d.deroeck@arielnv.be. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 014 22 05 62. De finale selectie van kandidaten verloopt in samenwerking met DIP.

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL GROUP

MAES

GEZOCHT: ADMINSTRATIEVE MEDEWERKER (M/V) Regio: 9031 Drongen / info: www.sgavanneste.com Functieomschrijving administratieve medewerker: • Order verwerking & opvolging • Ondersteuning van de boekhouding: facturen opmaken en inboeken, crediteurenbeheer • Customer service: vragen en problemen van klanten afhandelen via telefoon of e-mail • Webdesign: up-to-date houden van de huiswebsites • Afsprakenbeheer: het plannen en maken van afspraken bij klanten/prospecten Nl, Fr Gewenst profiel medewerker: • Talenkennis: vlotte communicatie per telefoon en per mail NL, Fr, Eng • Kennis van Word, Excel, PowerPoint, Outlook... • Kennis van boekhouding: facturen opmaken, inboeken, crediteuren beheer... • Organisatorisch sterk, nauwkeurig, met transparante manier van werken • Teamplayer, respectvol, beleefd en dynamisch. Wenst u deel te maken van een open, dynamisch, groeiend , mode bedrijf als een volwaardige werkkracht binnen het team? Mail CV en motivatie naar info@sgavanneste.com tav. Isabelle Fimmers

SAMEN HOGEROP

afinco

Exclusief verdeler van: Merrell, Goliath Sneakers, And1, Ness, Cycleur de Luxe.

Afinco nv. behoort tot Group Maes en is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in de productie en plaatsing van houten buitenschrijnwerk, gevelbekledingen, vast meubilair en interieurafwerking. Dankzij een jarenlange ervaring in nieuwbouw en renovatieprojecten is Afinco uitgegroeid tot een gereputeerde partner in de bouwsector. In het kader van onze groei zijn wij op zoek naar een (m/v)

PROJECTLEIDER

Functie: U bent technisch en commercieel verantwoordelijk voor de realisaties van projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Hiertoe leidt en coördineert u, samen met de meestergasten van onze eigen plaatsingsdiensten en onderaannemers, de werven. U onderhoudt goede contacten met onze klanten en leveranciers. U bent betrokken bij de opmaak van offertes. Na bestelling door de klant maakt u een planning op die de leidraad wordt van de volledige afwerking van de opdracht. Tijdens de uitvoeringsfase organiseert u samen met de werkvoorbereider prijsaanvragen bij leveranciers en onderaannemers met wie u onderhandelt en bestellingen plaatst. U geeft opdracht tot facturatie en u waakt continu over het vooropgestelde budget. Na beëindiging van de werken maakt u samen met de calculatiedienst een financiële analyse van het project.

www.groupmaes.be Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes, t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet - HR manager, Toemaattragel 1, 9000 Gent Tel. 09/240 01 40 johan.lanckriet@groupmaes.be

Profiel: U genoot een hogere technische opleiding (bachelor, ingenieur of gelijkwaardig). Ervaring in buitenschrijnwerk vormt een pluspunt. U hebt een probleemoplossend vermogen en bent sterk in cijfers. U bent gewoon om te werken met deadlines, u hebt een gespreide aandacht en u bent stressbestendig. U hebt een goede kennis van de Franse taal en u werkt efficiënt met MS-Office toepassingen. U bent vlot in de omgang met klanten en leveranciers, u bent flexibel ingesteld, een teamplayer en een echte doorzetter. Aanbod: Een competitief salarispakket met bedrijfswagen, een aangename werksfeer en de passende opleidingen. Meer informatie over deze vacature vindt u op onze website

www.groupmaes.be


ANGLO BELGIAN CORPORATION nv werft aan:

TREVI nv, gespecialiseerd in waterzuivering, luchtzuivering, bodemsanering, mestverwerking en energietechnologie is reeds meer dan 18 jaar actief in binnen- en buitenland. Wij zijn een bedrijf in continue groei met een 85-tal medewerkers en zijn op zoek naar (m/v):

Area Sales Manager voor Zuid-Amerika

ABC Diesel is één van Europa’s toonaangevende middelsnellopende dieselmotorenfabrikanten. Onze motoren worden ingezet in de scheepvaart, spoorwegen en elektriciteitsvoorziening. Momenteel werven wij een verkoper aan met het volgende profiel:

Medewerker IT Functie: beheer van hard- en software (ERP-pakket, FileMaker Pro), website,… Profiel: hoger onderwijs informatica of gelijkwaardig door ervaring.

• Technisch en commercieel ingesteld met kennis van talen (spaans, portugees) • Diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring • Bereid te reizen

Medewerker HR

Bent U geïnteresseerd om in een groeiende onderneming internationaal aan de slag te gaan, gelieve uw CV op te sturen naar onderstaande contact. Heeft U interesse en denkt U onze motoren te kunnen verkopen in andere gebieden, aarzel niet en stuur uw CV naar:

(deeltijds mogelijk)

Functie: organisatie van het personeelsbeleid in de ruime zin: aanwervingen, opleidingen,... Profiel: hoger onderwijs personeelswerk of gelijkwaardig, met reeds enige ervaring in HR.

Milieudeskundige water Functie: verstrekken milieuadvies, uitvoeren (afval)waterstudies en audits in bedrijven Profiel: hoger onderwijs milieusanering of bio-ingenieurswetenschappen.

Anglo Belgian Corporation nv

Een uitgebreide jobomschrijving van deze vacatures vind je terug op onze website: www.trevi-env.com Wij bieden een boeiende job met veel variatie in een dynamisch bedrijf. Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je CV via vacatures@trevi-env.com Trevi nv, Dulle-Grietlaan 17/1, 9050 Gentbrugge

Wiedauwkaai 43 9000 Gent 09 267 00 00 kp@abcdiesel.be www.abcdiesel.be

WOONZORGCENTRUM SINT-ALEXIUS TIENEN Het Woonzorgcentrum St.-Alexius Tienen biedt 60 rustoordbedden, een Centrum voor dagverzorging, 5 bedden Kortverblijf en een Lokaal Dienstencentrum. Het Woonzorgcentrum Sint-Alexius heeft vacatures voor (m/v):

Hoofdverpleegkundige (voltijds) voor ROB/RVT Verpleegkundigen voor dagdienst Meer informatie kan u bekomen bij dhr. Frans Theys, dagelijks verantwoordelijke WZC St.-Alexius (016 80 78 00, e-mail: frans.theys@fracarita.org). Voor de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Tienen zijn er nog vacatures voor (m/v):

Verpleegkundigen

voor dag- en nachtdienst

Meer informatie kan u bekomen bij mevr. Marleen Koninckx, directeur patiëntenzorg of mevr. Jill Hermans, adjunct-directeur patiëntenzorg (016 80 75 17, e-mail: jill.hermans@fracarita.org).

Tel. 051 48 91 71 0498 90 19 99 WCZ St-Alexius Alexianenweg 27 3300 Tienen 016 81 59 02

PROJECTLEIDERS

Alle kandidaturen sturen naar: dhr. Gust Rector, directeur, Liefdestraat 10, 3300 Tienen. U vindt uitgebreide informatie over deze functies op onze website www.alexianentienen.be, doorklikken naar “Vacatures”. De zorginstellingen behoren tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Kijk ook op alexianentienen.be

Technop, belangrijke verdeler in optiek en ophtalmologie zoekt:

INTERESSE?

VERTEGENWOORDIGER (M/V) Afdeling contactlenzen Voor Oost- en West-Vlaanderen

zoekt voor onmiddelijke indiensttreding

VERTEGENWOORDIGER (M/V) Afdeling instrumenten Voor Vlaanderen

VOOR BEIDE FUNCTIES: U staat in voor de prospectie en de opvolging van een bestaand klantenbestand. U bent jong van geest en dynamisch. Opleiding opticien/optometrist is een plus

Voor de afdeling contactlenzen: ervaring met contactlenzen is een plus. Voor de afdeling instrumenten: tweetaligheid frans-nederlands is een must. WIJ BIEDEN U: Een aangename werksfeer, gekende merken van hoogstaande kwaliteit. Opleiding in de firma. Aantrekkelijk en motiverend salarispakket.

STUUR UW SOLLICITATIE EN UW CV NAAR: Technop NV - Dendermondesteenweg 335 - 9070 Destelbergen T.a.v. Mevr. Inge De Muynck voor de afdeling contactlenzen (demuynck.inge@technop.be, tel. 09/218 87 06) T.a.v. Dhr. Joost De Muynck voor de afdeling instrumenten (demuynck.joost@technop.be)

voor coördinatie verschillende werven in West- en Oost-Vlaanderen

deSingel is een hedendaags en internationaal georiënteerd kunstenhuis dat focust op de presentatie en productie van theater, dans, muziek en architectuur. Recent werd de grootschalige infrastructuur uitgebreid.

COMMUNICATIEMEDEWERKER FUNCTIE ontwikkelen van netwerken en communicatiekanalen voor specifieke doelgroepen (culturele verenigingen, volwassenenvorming, DKO, …) innovatieve initiatieven uitwerken op vlak van sociale media loyauteitsformules creëren ondersteunen van bestaande communicatiewerking VEREISTEN opleidingsniveau academisch onderwijs van 2 cycli 3 à 5 jaar ervaring met doelgroepenwerking een vlotte pen en een grondige beheersing van Nederlands, kennis van Engels en Frans interesse in kunst- en cultuursector bereid tot avond- en weekendwerk houder van een B-rijbewijs AANBOD een voltijds contract van onbepaalde duur interesse? stuur vóór maandag 13 december 2010 motivatie en CV naar deSingel internationale kunstcampus, tav. Jerry Aerts, algemeen directeur, Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen of info@desingel.be informatie Kristien Gerets, T 03 244 19 39 of www.desingel.be


32 33 ZELE

®

Export Manager Frankrijk & Maghreb Gedreven onderhandelaar met oog voor verkoopstrategie en marktontwikkeling Uw functie: • U bent verantwoordelijk voor de marktontwikkeling en de realisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve verkoopobjectieven in Frankrijk. Op basis van een continue analyse van de markt en de klantenbehoeften ontwikkelt u een strategisch salesplan. • Na het in kaart brengen van uw markt, bouwt u aan een optimale distributiestructuur om zodoende de klantenbasis te bestendigen en verder uit te bouwen. U evalueert bestaande distributiepartners en gaat eventueel op zoek naar nieuwe partners in uw markt. • U traint, ondersteunt, adviseert en motiveert het verkoopnetwerk (eigen regionale verkopers en distributiepartners) en zorgt voor de opvolging en rapportering van de salescijfers en -budgetten. U bezoekt samen met hen de belangrijkste klanten. • U werkt vanuit het Europese hoofdkantoor in Zele en rapporteert aan de Sales Director.

Ons aanbod: • Een autonome en gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden binnen een internationaal bedrijf met een informele en directe cultuur. • Een opleidingstraject dat een snelle en prettige integratie garandeert. • De steun en het commitment van het management. • De mogelijkheid om op termijn uw werkgebied uit te breiden tot een ruimere regio binnen Europa. • Een competitief salarispakket, een bedrijfswagen en aantrekkelijke extralegale voordelen. Uw profiel: • Door uw opleiding of ervaring hebt u kennis van of affiniteit met technologie. • U hebt een belangrijke ervaring in de ontwikkeling van een distributienetwerk en in marktontwikkeling in een B-t-B-omgeving. • U bent een ‘entrepreneur’ en strategisch denker die gemotiveerd wordt door autonomie en resultaat. • Uw klantgerichtheid en relationele vaardigheden maken u tot een sterk onderhandelaar. • U hebt een prima talenkennis (Nederlands, Frans, Engels) en bent bereid om frequent te reizen.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE622041 naar Hudson, t.a.v. Stephanie De Lange, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 94, e-mail stephanie.de.lange@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Magnetrol, met basis in de US, is een wereldwijde leverancier van hoogkwalitatieve niveau- en debietinstrumentatie voor de olie- en gasindustrie. Het Europese hoofdkantoor van Magnetrol, gevestigd in Zele, produceert en distribueert instrumenten voor de markt in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, de CIS-landen, India en Pakistan. Magnetrol heeft recentelijk een award gekregen als een van de snelst groeiende bedrijven in België. Dankzij deze continue groei heeft Magnetrol momenteel een vacature voor een (m/v)

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

LICHTERVELDE Remi Claeys Aluminium NV (www.remi-claeys.be) behoort tot de Zweedse SAPA-groep (www.sapagroup.com) en produceert aluminiumgelaste buizen voor diverse industriële klanten (toepassingen in ladders, kampeermateriaal, trolleys, home & garden, steigers, orthopedisch materiaal …). Remi Claeys Aluminium staat voor Respect, Expertise, Medewerkers en Innovatie. In het kader van de verdere groei van het bedrijf, wordt momenteel uitgekeken naar een (m/v):

International Key Account Manager Je profiel: • Belangrijker dan je opleiding is je bewezen commerciële track record naar B-to-B-klanten binnen een internationale, technisch georiënteerde context. • Verder combineer je technische materiaalkennis met financiële en diplomatische onderhandelingsskills op diverse niveaus en weet je nieuwe mogelijkheden te ontginnen door jouw oplossingsgericht denken. • Ten slotte ben je vlot communicatief in meerdere talen (N/D/F/E).

Technisch Productontwikkelaar

Onderhoudsingenieur

Innovator van technische producten

Teamplayer met goede, technische kennis

Je functie: • Op aangeven van je salescollega’s of na gezamenlijke meetings bij klanten, ga je op zoek naar het verleggen van technische grenzen en mogelijkheden en ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten. • Je zet projecten op die je zelf uittekent en opvolgt, van conceptfase tot en met het uittesten in productie en houdt hierbij rekening met technische specificaties. • Je volgt uiteraard continu evoluties binnen het vakgebied en zorgt dat je kennis up-to-date blijft in functie van de nieuwe ontwikkelingen. • Je rapporteert rechtstreeks aan de Plant Manager.

Je functie: • In het licht van diverse investerings- en vernieuwende projecten maak je deel uit van het technische team dat onderhoud en productie ondersteunt op mechanisch, hydraulisch, pneumatisch en elektrisch vlak. Je speelt een proactieve rol bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten, oplossen van storingen en optimalisering van PLC-programma’s waarbij je rekening houdt met noden, service, kwaliteit en veiligheid. Je staat tevens in voor het onderhoud van gebouwen, nutsvoorzieningen en energie-installaties (perslucht, koelwatersystemen, gasleiding …). Je rapporteert aan de Maintenance Manager.

Je profiel: • Naast een ingenieursdiploma beschik je over enkele jaren expertise inzake productinnovatie binnen een no-nonsense, technisch georiënteerde productieomgeving. • Je technische creativiteit combineer je met feeling voor design en vernieuwing.

Je profiel: • Je genoot een masteropleiding (elektro)mechanica of hebt ervaring als onderhoudsingenieur. • Je pakt projecten gestructureerd, pragmatisch en doelgericht aan en je aardt goed in een no-nonsense omgeving. Verder heb je oog voor vernieuwing, techniek en efficiëntie.

Ons aanbod: • Er wacht je een boeiende opdracht binnen de muren van een gereputeerd bedrijf met wereldwijde naam en faam waarbij je effectief je steentje kan bijdragen tot de verdere groei van de business. Naast een degelijke in-house opleiding kan je rekenen op een salarispakket geënt op jouw expertise en technische skills. Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE621971 voor International Key Account Manager, BE615586 voor Technisch Productontwikkelaar en BE615592 voor Onderhoudsingenieur naar Hudson, t.a.v. Lies Allegaert, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail lies.allegaert@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Proactieve, technisch onderlegde saleskracht Je functie: • Na een gedegen kennismaking met het bedrijf, de producten en klanten, word je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de bestaande klantenrelaties, maar ook voor het mappen en bewerken van nieuwe, internationale opportuniteiten. • Je koppelt je B-to-B-marktkennis terug naar productontwikkeling en productie om nieuwe business te genereren bij bestaande en nieuwe accounts. • Je reist op heel regelmatige basis (3/5 dagen) en rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager.


HET OPENBARE CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE werft aan een (m/v)

Secretaris (wettelijke graad)

De Secretaris leidt de administratie van het OCMW onder het gezag van de Voorzitter. Hij/zij handelt de zaken af, is verantwoordelijk voor de boekhouding, stelt de begroting op en is het hoofd van het personeel.

Voorwaarden tot deelname aan de proeven van het benoemingsexamen (drie eliminerende proeven : maturiteit, professionele ingesteldheid en mondelinge conversatie): - minimum 24 jaar oud zijn , voldoen aan de militie wetten, van goed zedelijk gedrag zijn, EU onderdaan… - houder zijn van een universitair diploma dat in aanmerking komt om toegelaten te worden tot een functie van niveau A bij de diensten van de federale overheid en dat afgeleverd werd na studies met minstens 60 uur publiek, administratief of burgerlijk recht - houder zijn van het brevet van kennis van de andere landstaal (artikel 9§1 -11) afgeleverd door Selor, op het tijdstip van de benoeming Verloning (bruto): minimum e 53.901,45 - maximum e 79.599,97

Directeur van de verzorgingsinstellingen

WIN

De Directeur van de verzorgingsinstellingen leidt het ziekenhuis voor geriatrische revalidatie (95 G bedden), het Veer (kort verblijf voor ouderen) en de Uitbreiding Andromeda (woonst onder begeleiding voor ouderen). Hij/zij superviseert de directie van het ROB/RVT en van het Centrum voor Dagverzorging.

Voorwaarden tot deelname aan de proeven van het benoemingsexamen (drie eliminerende proeven : maturiteit, professionele ingesteldheid en mondelinge conversatie): - minimum 24 jaar oud zijn , voldoen aan de militie wetten, van goed zedelijk gedrag zijn, EU onderdaan… - houder zijn van een universitair diploma dat in aanmerking komt om toegelaten te worden tot een functie van niveau A bij de diensten van de federale overheid - houder zijn van het brevet van kennis van de andere landstaal (artikel 9§1 - voldoende kennis) afgeleverd door Selor, op het tijdstip van de benoeming . Verloning (bruto): minimum e 44.937,57 - maximum e 68.383,33

Gelieve uw kandidatuur met een kopie van uw diploma per aangetekend schrijven te sturen naar Mijnheer de Voorzitter, Karrestraat 27 te 1200 Brussel, ten laatste gepost op 17 december 2010. Voor alle bijkomende inlichtingen: 02/777.75.15

DECKEL-MAHO-GILDEMEISTER

Benelux Wij zijn het filiaal van de toonaangevende Duitse constructeurs van geavanceerde CNCmachines voor de verspanende metaalbewerking DECKEL MAHO en GILDEMEISTER. Tevens beschikken wij over een gekwalificeerd serviceteam en organiseren regelmatig trainingen voor alle machine operators. Vrijwel alle hooggekwalificeerde metaalbewerkende bedrijven en multinationals behoren tot onze klantenkring. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een (m/v):

SERVICE ENGINEER - voor service in België en Luxemburg -

Profielschets: - Opleiding A2 elekromechanica of gelijkwaardig. - Ervaring in de branche van werktuigmachines is een voordeel. - Talenkennis Nederlands / Frans. - Duits is een voordeel.

Wij bieden aan: - Motiverend salaris. - Extralegale voordelen. - Firmawagen - Permanente opleidingsmogelijkheden bij de constructeurs

Indien deze functie u aanspreekt, stuur dan uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: DMG Benelux bvba, Hermesstraat 4B, 1930 Zaventem. Tel. : 02/712.10.90 – Fax : 02/712.10.99 – dmg.benelux@skynet.be

WIN elke dag

een CITYTRIP of SKIREIS! Het einde van het jaar is in zicht. Je hebt professioneel en privé heel wat werk verzet… Nood aan een break? Trek er dan deze winter op uit met Jobat! Staan New York, Rome, Londen of Parijs op jouw verlanglijstje? Of wil je liever skiën in de Franse Alpen? Tot en met 14 december kan je elke werkdag een luxe citytrip of een skireis ter waarde van € 1.000 winnen. Surf meteen naar Jobat.be. Het enige wat je moet doen is twee eenvoudige vragen beantwoorden.

Elke dag is er een nieuwe bestemming. Waag meteen je kans op jobat.be


SADACI, gevestigd in de Gentse kanaalzone, is in Europa de voornaamste producent van Molybdeen en Ferromolybdeen voor de metaal- en staalindustrie. Door de voortdurende innovatie en dankzij het gebruik van hoogwaardig materiaal, heeft Sadaci een belangrijke en sterke naam opgebouwd bij haar klanten in Europa en de rest van de wereld. Sadaci stelt 150 personen tewerk, realiseert een omzet van 149 miljoen euro en maakt deel uit van de internationale groep MOLYMET, een beursgenoteerde Chileense groep met productievestigingen in Chili, Mexico, China en Duitsland. Om de verdere professionalisering te ondersteunen en tegemoet te komen aan de eisen die een continue groei met zich brengt, wensen wij over te gaan tot de aanwerving van (m/v)

PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE Ref. BE618050 Hands-on ingenieur met goede peoplemanagementskills

HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY MANAGER Ref. BE612206

MEESTERGAST MECHANICA

Enthousiaste facilitator van veiligheid, kwaliteit en welzijn in een productieomgeving

Je functie: • Je organiseert het dagelijks onderhoud van de installaties. • Je geeft leiding aan een groep van 12 mecaniciens. • Je houdt veiligheids- en technische voorschriften up to date, en draagt de boodschap van veiligheid uit naar de werkvloer. • Je rapporteert aan de onderhoudsingenieur. Ons aanbod: • Een bediendecontract in een dagfunctie. • Een dynamische en technische werkomgeving. • Een interessant salarispakket met extralegale voordelen. Je profiel: • Minstens A1-diploma/bachelor met ervaring in een soortgelijke, leidinggevende functie. • Je hebt een goede technische kennis van mechanica en een natuurlijke interesse voor technische aspecten. • Je werkt ordelijk en gestructureerd en kunt goed communiceren, stimuleren en motiveren. • Je voert de bijbehorende administratieve taken uit met de nodige zorg. • Je bent creatief, dynamisch en gedreven om continu processen te verbeteren.

Je functie: • Je bepaalt, implementeert en optimaliseert een actief veiligheids-, kwaliteits- en milieubeleid. Je stelt een jaaractieplan op, stemt de zorgsystemen op elkaar af en integreert de globale Molymet-strategie op lokaal vlak. • Je zet correctieve en preventieve verbeteringsacties op en stuurt projecten aan. Je profiel: • Universitaire opleiding en een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving, idealiter in een Seveso gereglementeerde omgeving. • Bij voorkeur een certificaat preventieadviseur niveau 1 en een getuigschrift milieucoördinator niveau A.

ACCOUNT MANAGER Ref. BE620505 Sterke relatiebouwer met oog voor coördinatie en opvolging Je functie: • Je functioneert als relatiebeheerder voor strategisch belangrijke klanten in binnen- en buitenland. • Je focus ligt op het uitbouwen van de contacten met raffinaderijen. Naar de afnemers van de molybdeenproducten richt je je vooral op het onderhouden van de commerciële relatie. • Je rappor teer t aan de CEO. Je profiel: • Een succesvolle commerciële ervaring in een (internationale) b-to-b-omgeving. • Uitstekende kennis van het Engels, goede kennis Duits (en eventueel Frans of Spaans) is een troef. • Je bent bereid een deel van je tijd te reizen.

Ons aanbod (voor de drie bovenstaande functies): • Een gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden. • Een opleidingstraject dat een snelle integratie garandeert. • Een competitief salarispakket met extralegale voordelen, dat je ervaring en inzet valoriseert. Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van het juiste referentienummer naar Hudson, t.a.v. An Bels, Moutstaat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail an.bels@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • Je stuurt een productieafdeling aan met 35 arbeiders die in ploegdienst werken. • Je analyseert en evalueert het proces en de installaties, beheerst de productieflow en lost problemen duurzaam en efficiënt op. • Je bent de motor achter optimalisatieprojecten. Je profiel: • Bij voorkeur industrieel ingenieur chemie met een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.

ELEKTRICIEN Je functie: • Aangestuurd door de teamleader help je bij het elektrisch onderhoud van industriële installaties. • Je helpt oplossingen bieden bij storingen en defecten. • Je werkt in een dagfunctie en bent bereid om ploegvervangend te werken. Ons aanbod: • Een interessante verloning plus extralegale voordelen, gekoppeld aan een boeiende en afwisselende job. • Een gepaste opleiding in een moderniserend bedrijf met toekomstperspectieven. Je profiel: • A2-diploma elektriciteit/elektronica. • Je bent dynamisch, leergierig, creatief en flexibel. • Je kunt zelfstandig werken.

Interesse in één van deze twee functies? Stuur snel je sollicitatiebrief met cv naar SADACI nv, t.a.v. Fanny Matthijs, Langerbruggekaai 13 te 9000 Gent of stuur een e-mail naar fanny.matthijs@sadaci.be. Kijk ook op www.sadaci.be.

SADACI GAAT STAALHARD VOOR DE TOEKOMST MET NIEUWE OVEN VAN 14 MILJOEN Met een investering van 14 miljoen euro bouwt Sadaci in de Gentse haven een nieuwe oven voor de productie van molybdeen. Dit komt bovenop de 30 miljoen die de afgelopen zeven jaar werd geïnvesteerd in een nieuwe ontzwavelingsinstallatie, nieuwe fabriekshallen, een nieuwe sociale ruimte voor de werknemers en de renovatie van het administratiegebouw. Sadaci zet dus vol vertrouwen in op de toekomst. Nu een grote groep van Sadaci-getrouwen op brugpensioen gaat, komt er bovendien ruimte vrij voor jong talent met ambitie. Wenkt voor hen een mooie toekomst? We vroegen het aan Tom Eggermont, Investment & Project Manager bij Sadaci. Sadaci maakt zich duidelijk klaar voor een sterke toekomst? Tom Eggermont: “Zeker sedert 2003.Toen werden we opgenomen in de Chileense Molymet groep, de grootste molybdeenverwerker ter wereld. De groep besliste fors te investeren in milieu en productiecapaciteit. Zo staan er nieuwe productiebedrijven op stapel, onder andere in China. Met de investeringen in Sadaci geeft Molymet ook een belangrijk signaal van verankering in Vlaanderen.”

bed; je voelt het kloppende hart van het bedrijf. Dat maakt dat jong talent hier in korte tijd heel veel leert.” Wat heeft Sadaci te bieden aan zijn arbeiders? Tom Eggermont: “Naast het goede loon dragen wij hier grote zorg voor de veiligheid en het welzijn van de arbeiders. Zo hebben we ernstig geïnvesteerd in douches, kleedkamers, overdekte fietsenstallingen ...”

De nieuwe roostoven zal de productie doen toenemen?

Nu komt er ruimte vrij voor jong talent?

Tom Eggermont: “Met 30 procent. In de roostoven wordt molybdeenerts geroost zodat het gebruiksklaar wordt voor de staalindustrie. Staal dat molybdeen bevat, is sterker, corrosiebestendiger en beter bestand tegen temperatuurwisselingen dan gewoon staal. Het eindproduct is duurzaam en recycleerbaar: een product met toekomst, dus.”

Tom Eggermont: “Mensen die hier 20, 30 tot 40 jaar hebben gewerkt, beginnen ‘de familie’ te verlaten voor een welverdiend pensioen. Dit betekent meteen dat er nu ruimte is voor jong talent met ambitie.”

Molymet voegt bovendien een internationale dimensie toe aan een carrière bij Sadaci? Tom Eggermont: “Inderdaad.Toch heerst hier de sfeer van een klein bedrijf met lokale roots. De communicatielijnen zijn kort. Management en arbeiders hebben direct contact. Niets is hier ver van je

“Hier voel je echt het kloppende hart van het bedrijf. Niets is ver van je bed.” Tom Eggermont, Investment & Project Manager bij Sadaci.

SADACI, Langerbruggekaai 13, 9000 Gent • T: + 32 (0)9 254 05 11 • F: +32 (0)9 254 05 71 • sadaci@sadaci.be •

www.sadaci.be

PUBLIREPORTAGE

Voor de volledige beschrijving van de drie bovenstaande functies, zie www.jobs.hudson.com


Veurne is een gemeente met 11.880 inwoners op een 6-tal km van de kust en van de Franse grens, in de Westhoek, een open, landelijk gebied. Veurne is een centrumgemeente met een uitgebreid aanbod aan onderwijs, verschillende medische verzorgingsinstellingen, heel wat handelszaken, twee industriezones. Het is een toeristisch aantrekkelijke gemeente waar het rustig wonen is. Het heeft landelijke dorpjes, terwijl je in het centrum toch een groot dienstenaanbod vindt. Het Stadsbestuur van Veurne gaat over tot de selectie van een m/v:

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE BURGER- EN WELZIJNSZAKEN A1A-A3A • Voltijds, in statutair verband • Brutojaarsalaris: min. 21.850 EUR - max. 38.450 EUR bruto à 100% • Meerekenbare anciënniteiten: diensten bij de overheid volledig. Functie-inhoud: Deze stafmedewerker is de belangrijkste adviseur van het stadsbestuur inzake welzijnsbeleid. Hij formuleert beleidsadviezen terzake en maakt in samenspraak met het beleid ontwerpen van beleidsplannen op. Tot de welzijnsmaterie behoren o.a. het lokaal sociaal beleid, het seniorenbeleid, het lokaal flankerend onderwijsbeleid, het woonbeleid, het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en het preventiebeleid. Hij/zij coördineert de werking van de diensten van de stad die instaan voor het welzijnsbeleid en werkt ook nauw samen met het O.C.M.W. en andere welzijnsorganisaties. Kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure voor de aanwerving hebben een universitair diploma. De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde scores. De selectie bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte en een assessment. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van 5 jaar. De volledige functiebeschrijving en meer gedetailleerde inlichtingen in verband met de verloning en de selectieprocedure voor deze betrekking zullen op aanvraag worden bezorgd door de personeelsdienst, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne (tel. 058 33 55 14 • personeelsdienst@veurne.be).

Kwaliteitsvolle zorgen dicht bij huis

De kandidaturen worden ingediend met een aangetekende brief, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, en dit uiterlijk op 10 januari 2011. De poststempel geldt als bewijs. Verplichte bijlagen bij deze brief: • curriculum vitae op het formulier, te downloaden van de website www.veurne.be (via “personeelsdienst”, spontane sollicitatie). • uittreksel uit het strafregister (aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de kandidaat is gedomicilieerd) • kopie van de diploma's die toegang geven tot de betrekking.

· Verpleegkundig zorgmanager · Diensthoofd technische dienst · Hoofdapotheker Om hun team te versterken, is het vertaalbureau Production op zoek naar een (m/v):

VERTALER

UW FUNCTIE: Vertaling en revisie van teksten in de meest uiteenlopende domeinen (administratief, economisch, technisch, Europese aangelegenheden, redactioneel, algemeen) UW PROFIEL: • Universitair diploma of gelijkwaardig • Min 4 jaar ervaring als vertaler • Uitstekende kennis van het Nederlands • Grondige kennis van het Frans en van het Engels (andere talen zijn een troef) • Goede kennis van de geautomatiseerde vertaaltoepassing Trados en van MS Office • Oog voor hoog kwalitatieve teksten en een goede teamgeest WIJ BIEDEN: Een boeiende functie, interessante carrièremogelijkheden en een aangename werkomgeving in de groene Brusselse Rand. Production is ook op zoek naar een (m/v):

SALES ASSISTANT

Meer informatie op www.adaequatioservices.com

WRS-572

Interesse? Mail uw cv naar resourcing@adaequatioservices.com www.adaequatioservices.com of bel ons op 02 732 08 18

· Assistent-bouwcoördinator · Verpleegkundigen

Interesse?


36 37

SENIOR DOSSIERBEHEERDER

A. Coppin & Partners

A.Coppin & Partners is als boekhoudkantoor een familiaal bedrijf dat de klanten fiscaal en boekhoudkundig advies verleent in de ruime zin van het woord. Onze opdrachtgever begeleidt klanten bij de opstart van hun onderneming, fiscale optimalisatie, vennootschapsrecht, overnames... A. Coppin & Partners streeft hierbij niet alleen een nauw partnership na maar hecht met haar team veel belang aan overleg, constante kennisverbreding en een toffe werksfeer.

FUNCTIE: • Als senior dossierbeheerder ben je specialist binnen accountancy en fiscaliteit. • Je streeft een echt partnership na en gaat regelmatig bij jouw klanten ter plaatse. • Je denkt mee met de klanten en adviseert hen, ook op juridisch vlak: nalezen van statuten (bij oprichting), opmaken van verslagen, fiscale optimalisaties (inkoop eigen aandelen, structuur opzetten...) etc. • Je verleent eerste lijn informatie omtrent sociale zekerheid van zelfstandigen en werkgevers. • Je werkt hiervoor in tandem met een assistent-dossierbeheerder die jij aanstuurt en opvolgt.

PROFIEL: • Je behaalde een masterdiploma (handelswetenschappen, accountancy) of bent gelijkgesteld door ervaring. • We mikken op een ervaren specialist fiscaliteit die gebeten is om zich continu bij te scholen. • Jouw analytische ingesteldheid zorgt ervoor dat je de noden bij klanten goed weet te detecteren en er gepast op weet te reageren. • Proactiviteit en discretie gaan bij jou hand in hand. • Dankzij jouw goede communicatieve vaardigheden, weet je de klanten vlot en duidelijk te informeren.

AANBOD: • Je komt terecht in een familiaal bedrijf waar er veel ruimte is voor initiatief en zelfontplooiing. • Teamgerichte omgeving waar doorgroeimogelijkheden reëel zijn. • Een billijke verloning volgens jouw ervaring, kennis en prestaties.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

Om het team te versterken, kijken we uit naar een (m/v):

HR

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

inspireren | rekruteren | integreren

PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE www.brustor. com Brustor nv, met hoofdzetel te Geluwe, is gespecialiseerd in de productie van buitenzonweringen. Ondertussen bouwt Brustor volop aan zijn toekomst door verdere geografische marktuitbreiding, realisatie van bijkomende vestigingen en toevoeging van nieuwe productgroepen aan het gamma. Binnen deze voorziene groei wensen we volgende nieuwe collega’s aan te werven (m/v):

FUNCTIE: • Je wordt ingeschakeld en bent verantwoordelijk, samen met jouw team, voor de fabricatie van nieuwe en bestaande zonneweringssystemen. • Uiteraard beschik je over een technische affiniteit. • Naast kwaliteitsbewaking sta je in voor het vlot verloop van de productie. • Er is een blijvende uitdaging om steeds op zoek te gaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en aangepaste productiemethoden.

PROFIEL: • We mikken op minimum een bachelor of industrieel ingenieur met ervaring binnen productie. • Je bent een praktische probleemoplosser, maar ook sterk inzake technisch inzicht. • Als peoplemanager ben je in staat om constructief je medewerkers te begeleiden en te motiveren. • Je bent bij voorkeur vertrouwd met een ERP gestuurde productie. • Talenkennis Nederlands/Frans.

2 VERTEGENWOORDIGERS FRANKRIJK FUNCTIE: • Na grondige inwerking en kennismaking met het productengamma krijg je een regio in Frankrijk toegewezen. • Je ondersteunt ter plaatse onze dealers, ziet toe op het behalen van de businessdoelstellingen en breidt de business verder uit door bijkomende dealers te zoeken.

PROFIEL: • We mikken op een collega die sterk thuis is in sales, idealiter in Frankrijk. • Je behaalde een bachelorsniveau met idealiter ervaring in de B2B verkoop. • Een zeer goede kennis van het Frans is een must. • Regelmatige uithuizigheid (2/3 dagen per week) vormt geen probleem.

AANBOD: • Binnen de aangeboden functies is het remuneratiepakket marktconform en voorwerp van verdere groei. • Brustor is een modern productiebedrijf dat continu verder investeert in mensen en machines. • Brustor staat voor kwaliteit, innovatieve know-how en flexibiliteit.

INTERESSE? Mail of stuur jouw cv met begeleidend schrijven naar info@hrflux.be - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt je ook na indiensttreding. Je mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van je kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.

Voor bijkomende informatie T 056 42 48 42 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

HR

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Uw talent, onze zorg Het AZ Sint-Blasius, een dynamisch ziekenhuis, gevestigd op een campus te Dendermonde en te Zele, zoekt voor indiensttreding:

HOOFD LOGISTIEKE DIENST

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor de MOBIELE PLOEG

Voltijds – voor onbepaalde duur

Voltijds of 80% – voor onbepaalde duur

OPERATIONEEL AANKOPER

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor DIVERSE DIENSTEN

80% – voor onbepaalde duur

2 DIRECTIEASSISTENTEN 50% en 80% – voor onbepaalde duur

ADMINISTRATIEF BEDIENDE voor de dienst APOTHEEK Voltijds – voor onbepaalde duur

MEDEWERKER ZORGTOEPASSINGEN Voltijds – voor onbepaalde duur

Jobtime is bespreekbaar – voor onbepaalde duur

VERPLEEGKUNDIGE A1 voor de dienst INTENSIEVE ZORGEN Voltijds of 80% – voor onbepaalde duur

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 voor de dienst GERIATRIE Voltijds of 80% – voor onbepaalde duur

MEDEWERKER voor de dienst SCHOONMAAK Voor campus Dendermonde en voor campus Zele Halftijds (19u/week) – voor onbepaalde duur

RESTAURANTMEDEWERKER Halftijds (19u/week) – voor onbepaalde duur

Alle functies zijn vacant voor mannen en vrouwen. Geïnteresseerden kunnen online solliciteren via www.azsintblasius.be/werken of hun schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae opsturen naar AZ Sint-Blasius, t.a.v. de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde. Bijkomende inlichtingen Via de sollicitantentelefoon: 052 25 24 24 Via onze website:

www.azsintblasius.be


Landelijke Thuiszorg vzw Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Meer dan 1.300 hulpverleners bieden hulp bij mensen thuis in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant.

ZORGMANAGER (m/v) voltijds - onbepaalde duur Jobinhoud • u bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgbeleid • u coördineert mensen en middelen in functie van een kwaliteitsvolle zorg • u geeft leiding aan het kader en u bent eindverantwoordelijk voor de hulpverlening Wie zoeken we ? • gemotiveerde kandidaten met een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring • mensen met een inspirerende zorgvisie/talent voor leidinggeven • mensen met innovatievermogen voor de organisatie, teams en medewerkers Wat bieden we ? • een interessante verloning en extra-legale voordelen • een dynamische organisatie en boeiende werkomgeving • standplaats hoofdkantoor Wijgmaal-Leuven

Ontdek onze jobs op werkenbijinfrax.be

Interesse ? • solliciteer online via www.groepkvlv.be/vacatures vóór 25 december 2010 www.landelijkethuiszorg.be

GEZOCHT: WITTE RAAF MET VERKOOPTALENT

Paniflower is de merknaam voor de producten die geproduceerd worden bij de Belgische Maalderij groep Brabomills N.V. (Merksem) – Ganda Molens N.V. (Gent). Paniflower is uitgegroeid tot één van de belangrijkste maalderijen van België. De producten worden voornamelijk gecommercialiseerd in België, Nederland, Frankrijk aan een divers cliënteel. Passie voor het vak, gedrevenheid en kennis zijn dé basisingrediënten bij de verdere uitbouw van ons succes.

Wij zoeken :

1 kwaliteitsmedewerker (M/V), voor Brabomills, Merksem Functie : - je bent polyvalent in het uitvoeren van diverse specifieke labotesten, - je helpt de kwaliteitscoördinator bij het opstellen van specificaties, - op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden tot kwaliteitssupervisor Profiel : - je bent industrieel ingenieur (richting landbouw / biochemie / voeding) of gelijkwaardig door ervaring, - je bent analytisch en kritisch ingesteld, - je hebt uitgesproken interesse voor voeding, - je bent een teamworker.

1 proefbakker (M/V), voor Ganda Molens, Gent Functie : - Je vervaardigt zelfstandig bakkerijproducten (vnl. broodproducten) in het kader van de ontwikkeling en kwaliteitsborging van onze bloem/meelproducten , - Je verzorgt demo’s bij het (potentieel) cliënteel, - Je kan technische rapporten keurig en aantrekkelijk uitwerken Profiel : - Je hebt kennis en ervaring in de vervaardiging van kwalitatieve broodproducten, - Je gaat vlot om met de computer, met kennis van de Franse en Engelse taal. Laatstejaarsstudenten worden ook mee in beschouwing genomen. Geïnteresseerd in één van deze functies ? Aarzel niet om uw sollicitatiebrief te sturen naar : Ganda Molens N.V., t.a.v. Dhr. I. Martens, Stropkaai 27 te 9000 Gent of mail naar ivan.martens@skynet.be Discretie verzekerd

Wij zijn exclusief invoerder van oa. Nexxus kappersproducten en benodigdheden voor het kapsalon . Wij zoeken gemotiveerde

VERTEGENWOORDIGERS (m/v) Jobomschrijving: Je bezoekt ons bestaand kapperscliënteel in de regio West- of OostVlaanderen . Prospectie en verkennen van de regio behoort ook tot de job en schrikt je zeker niet af!!! Profiel: Het verkopen zit je in het bloed, je bent servicegericht en je kan in teamverband en zelfstandig werken. Ervaring in de verkoop is een extra troef. Verloning: Een competitief loon met extra voordelen (laptop, gsm, bedrijfswagen, gps,...) Interesse: Een gemotiveerde brief met CV stuur je naar: Renbow Belgium, Knokseweg 1, 9910 Knesselare tav Wim Rotsaert of naar wim@nexxus.be

VZW TRANSIT OPVANGCENTRUM VOOR DRUGGEBRUIKERS zoekt voor indiensttreding op 1 februari 2011

1 VERPLEEGKUNDIGE A1/A2 (M/V) Voor dagprestaties van maandag tot vrijdag. Contract van onbepaalde duur. Voltijds

Tweetalig NL/FR. Kennis van de drugsproblematiek en/of psychiatrie is een pluspunt. • Je staat in voor de verpleegkundige zorg binnen een multi-disciplinair team. • Je bent sociaal ingesteld, autonoom en dynamisch. • Je hebt een goed organisatievermogen. Sollicitatiebrief + CV opsturen vóór 15 januari 2011 ter attentie van Mevr. Muriel Goessens – Stephensonstraat 96 te 1000 Brussel – transit.asbl@gmail.com


Poperinge ligt in het zuidwesten van West-Vlaanderen, tegen de Franse grens. Deze hoppestad vormt de overgang tussen de IJzervlakte en Heuvelland. Samen met zijn 5 deelgemeenten - Proven, Krombeke, Reningelst, Roesbrugge-Haringe en Watou - biedt Poperinge ruimte aan zo'n 20.000 inwoners. Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen, zijn wij op zoek naar gedreven en competente medewerkers (m/v).

Diensthoofd toerisme

(A1a - A2a)

Je functie: • Het strategisch beleidsplan 'Poperinge, hoofdstad van het goede leven' formuleert een pak ambitieuze doelstellingen om de toeristische sector verder uit te bouwen. Als diensthoofd ben je de drijvende kracht om deze doelstellingen te realiseren. • Je organiseert en coördineert de werking van je dienst en formuleert beleidsvoorstellen op de domeinen toerisme, recreatie en musea. • Je beschikt over realistische budgetten om resultaten te boeken. • Je bent een teamplayer die erin slaagt om publieke en private actoren efficiënt te laten samenwerken. • Voor jou is toeristisch beleid een passie. Je volgt dan ook alle evoluties op het vlak van productontwikkeling, marketing, strategisch onderzoek en wetgeving op de voet. Op basis van aldus opgedane kennis formuleer je regelmatig innovatieve voorstellen. Algemene voorwaarden: • Houder zijn van een masterdiploma. • Houder zijn van een attest/getuigschrift waaruit blijkt dat met gunstig gevolg opleidingsmodules werden beëindigd die ten minste 100 uren “management” omvatten (voor zover niet in het basisdiploma begrepen). Bij ontstentenis van voornoemd attest/getuigschrift wordt de definitieve benoeming van de op proef benoemde kandidaat afhankelijk gesteld van het behalen van bedoeld attest/getuigschrift uiterlijk 3 jaar na datum van indiensttreding ofwel het bewijs kunnen leveren van ten minste 4 jaar aantoonbare managementervaring in een leidinggevende of adviserende functie bij een openbaar bestuur of in de privé sector. • Slagen voor de selectieprocedure.

Cultuurbeleidscoördinator

(A1a - A2a)

Je functie: • Als hoofd van de dienst cultuur vervul je een spilfunctie: je bent een professional die zowel de stedelijke als de private actoren begeleidt en adviseert. • Je staat op actieve wijze in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsontwikkeling. • In de realisatie van het cultuurbeleid in de gemeente ben je een sleutelfiguur: je betrekt en motiveert alle relevante partijen in het beleidsproces. Je bent daardoor zowel gericht op processen als op producten. Algemene voorwaarden: • Houder zijn van een masterdiploma. • Slagen voor de selectieprocedure.

Meer info: Wil je meer weten over de inhoud van een job, wat we van jou verwachten, welke uitdagingen jou te wachten staan? Neem dan vlug een kijkje op onze website (http://www.poperinge.be/NL/vacatures/) en download de gewenste informatiebundel.

Kandidaturen: Sollicitatie, C.V. en kopie diploma's/attesten aangetekend te versturen uiterlijk op 12 januari 2011 aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

Stadhuis Poperinge Grote Markt 1, 8970 Poperinge T +32 57 33 40 81 • F +32 57 33 75 81 info@poperinge.be • www.poperinge.be


Samen met uw collega’s uit het team, neemt u de coördinatie op van alle gebouwen van Groep Colruyt, inclusief de inrichting. U begeleidt bouwprojecten en volgt deze op. Daarnaast bestudeert u de haalbaarheid van nieuwe ideeën rond de automatisatie van logistieke processen. U analyseert de logistieke vragen en processen, detecteert mogelijke knelpunten en zoekt oplossingen.

Profiel U hebt een masterdiploma in exacte wetenschappen of gelijkwaardige ervaring (een opleiding ‘industrial engineering’ is een pluspunt). U hebt min. 3 jaar ervaring in projectwerk en houdt van projectmanagement. U bent een communicatieve

Meer jobs op

www.ascento.be

en overtuigende teamspeler met een analytische geest en vlot drietalig (Nl, Fr en Eng). Creativiteit en zin voor initiatief combineert u met een methodische no-nonsense aanpak.

Aanbod Een boeiende uitdaging met grote verantwoordelijkheid in een afwisselende omgeving. Een grondige opleiding en reële doorgroeimogelijkheden gezien de grote structuur van de groep. Een aantrekkelijk salaris met firmawagen, maaltijdcheques, winstparticipatie, … Een goed evenwicht werk-privé door glijdende werktijden.

Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief naar wouter.gillis@ascento.be

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Maar liefst 58% van de Belgen bezoekt onze websites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). Dat maakt van ons onder meer de grootste online uitgever van het land. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel. Daarom willen we ons team uitbreiden met een ervaren Advertising Operations Manager.

Gezocht: Advertising Operations Manager Ben je een echt webbeest? En is je honger naar kwalitatieve leads voor onze adverteerders niet te stillen? Bij Corelio kan je je jachtgebied fors uitbreiden. Je uitdaging Het beheren van de online campagnes die lopen op onze nieuwssites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het online advertentiesysteem. • Je bent de gesprekpartner van adverteerders, media agentschappen en creatieve agentschappen en lost hun technische vragen inzake advertentie campagnes op. • Je zet je tanden in de ontwikkeling van nieuwe advertentieformaten en -modellen. • Je volgt de “op maat” projecten van Creative Lab van dichtbij op. Als teamplayer maak je deel uit van een dynamische groep vol jonge wolven. Je profiel Je hebt ervaring in een soortgelijke functie. • Je hebt een zeer goede kennis van web- en online advertising standaarden. • Je bent sterk in HTML, CSS en Javascript. • Je kan het courante materiaal controleren op zijn technische correctheid en ingrijpen. • Je bent leergierig en stressbestendig.

Wij bieden je Een uiterst boeiende job met verantwoordelijkheid • voldoende ruimte voor eigen initiatieven • een jonge, dynamische werkomgeving waar je je meteen thuis voelt • tal van opleidingen om je talent nog meer te laten groeien • een aantrekkelijk salaris en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Volg je instinct: reageer vandaag nog! Aarzel niet. Stuur je motivatiebrief met gedetailleerde cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Of mail naar jobs.advertising@corelio.be Meer weten over ons? Surf naar www.corelio.be.

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Functie

Onze klant Colruyt Group Services levert ondersteunende diensten aan de verschillende afdelingen van Groep Colruyt (o.a. intern marketingen communicatiebureau, informaticaafdeling, de personeelsdienst, centrale administratie, financiële afdeling, logistieke afdeling, enz.). Colruyt Group Services wenst haar team in Halle (ten zuiden van Brussel) uit te breiden met een (m/v)

Lid van

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

Project manager (gebouwen, inrichting en automatisatie)


40 41 2 Project Managers Clinical Research (PM) Function

The genae group is an ISO 9001 certified, innovative services provider for the global medical industries. Services include clinical trial management through the Contract Research Organization which specialises in cardiovascular and endovascular therapies and medical devices and assists in the research, testing and approval processes for products and technologies. genae designs, manages and analyses studies in a wide range of therapeutic areas at all phases of clinical trials. A complete package of trialrelated services is offered, from protocol design to medical writing, medical imaging analysis, statistics and data management.

www.genae.com genae associates nv Paleisstraat 24, 2018 Antwerp

You take responsibility for overseeing and coordinating the start-up, progress and closure of clinical research projects. You pro-actively identify study related matters and set-up strategies to handle these efficiently. You report to all relevant parties on a regular base and on request while managing the clinical research project budget in close cooperation with the Sponsor. In order to align your project team with the project objectives, time-lines and budget, you direct, guide and support them.

Profile By preference, you have a (para-) medical or scientific degree (biology / pharmacy) and at least four years of clinical research experience (monitoring experience). You have excellent planning and organizational skills with good negotiation, time-management and people skills. You are at least fluent in English and by preference in more European languages.

3 Clinical Research Associates (CRA) Function You take responsibility for the administration and monitoring of clinical research projects according to our Standard Operating Procedures, ICH-GCP Guidelines and ISO 14155. You analyze and evaluate clinical data, ensure compliance with protocol and overall clinical objectives; identify, select initiate and close-out appropriate investigational sites for clinical studies. You monitor the sites in order to ensure that studies are carried out according to the applicable regulations and guidelines.

Profile By preference, you have a para-medical or scientific degree (biology / pharmacy) and at least one year of clinical research experience including monitoring, or at least a minimum of two years experience in pharmaceutical data management or as a study coordinator. You are a detail oriented professional with good negotiation, timemanagement and people skills.

We offer you a tough but fascinating job that requires attention to detail, regular international traveling and a competitive compensation & benefits package in a permanent employment position. We are committed to diversity in the workplace and we are an equal opportunity employer. Send your CV and accompanying letter by e-mail to: hr@genae.com or write to Bert Segers, Director Clinical Research.

Chemetall, onderdeel van Rockwood Specialties, Inc., Princeton USA, is één van de wereldleiders in chemische oppervlaktebehandeling. Wij zijn wereldwijd present en met meer dan 2.750 medewerkers ondersteunen wij onze klanten, die zich bevinden in zowel de automobiel-, staal, luchtvaart- als algemene industrie.

SESVanderHave is the international leader in the sugar beet seed business. Through responsive research, teamwork and partnerships, we offer reliable seed solutions for the sugar beet industry and growers, in every potential area of the world. Therefore, SESVanderHave is looking to reinforce its sugar beet development team by the recruitment of a (m/f)

Om onze activiteiten verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar:

TECHNISCH COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE

SEED DEVELOPMENT MANAGER

Jouw functie

MAIN TASKS

VLAANDEREN

n n

n n

Je bent verantwoordelijk voor de commerciële- en technische opvolging bij klanten. Je zorgt ervoor dat de wensen van onze klanten vertaald worden in toepassingen of producten die hen performanter maken. Je speurt naar nieuwe mogelijkheden bij bestaande klanten en prospecten. Je rapporteert aan de Manager General Industry.

Jouw profiel n n n n

n

Je genoot een hogere opleiding chemie, bij voorkeur bachelor/graduaat. Je hebt enkele jaren ervaring op de werkvloer, liefst in een industriële coating applicatie. Je bent vlot tweetalig (Nederlands & Frans) met kennis van Engels en/of Duits. Je kan zelfstandig werken, bent een gedreven en ondernemend probleemoplosser met commercieel inzicht. Je bent goed georganiseerd en kan enthousiast binnen een team werken.

Wij bieden n n n n n

Een boeiende job met veel variatie en uitdagingen. Een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen, bedrijfswagen, laptop en gsm. Een interne opleiding die van jou een expert maakt in onze industrie. Een boeiend en uitdagend werkveld met volop ontplooiingsmogelijkheden. Internationale contacten en mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s in andere landen.

Interesse Reageer snel naar Chemetall B.V. ; Satenrozen 1A ; B 2550 Kontich t.a.v. Dominique Verleysen (tel: 03 4503710) of via info.benelux@chemetall.be

• • •

providing the necessary information (efficacy, safety and regulatory status) of all existing and new chemicals for sugar beet seed treatment corresponding to the needs of SESVanderHave worldwide executing field trials concerning seed quality and seed treatments in concert with other departments securing the seed quality of the hybrids going into the system of official and industrial trials.

THE SUCCESFUL CANDIDATE • • • • • • •

is a Bio Engineer or an Industrial Engineer with experience in chemicals used for seed treatments understands the opportunities and challenges of the sugar beet crop in different geographical areas is aware of the seed qualifications needed for its improvement is able to communicate efficiently with the different external and internal organisations and disciplines, (scientific as well as commercial) to improve the seed quality and seed treatments communicates fluently in Dutch, English and French has a hands-on mentality and possesses good communication skills is willing to work at our headquarters in Tienen, Belgium

SESVANDERHAVE OFFERS •

a competitive salary and an outstanding benefits package

CONTACT INFO:

Ann Van Loon (HR Manager) Industriepark 15 - Soldatenplein Z2 3300 TIENEN (BELGIUM) ann.vanloon@sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.com


OBK-bank met hoofdzetel in Gent, is een regionale maar ambitieuze financiële instelling. Elke dag streven we ernaar om onze klanten te verbazen met creatieve en hoogwaardige producten. Dankzij onze wendbaarheid als flexibele partner zijn we in staat om steeds de meest geschikte oplossing op maat van de klant aan te bieden.

BETER klein en ambitieus

dan groot en pretentieus www.obk.be

Een dynamisch OBK-agentennetwerk levert naast maatwerk tevens een persoonlijke service en zorgt voor een concrete invulling van de ambities van OBK-klanten. Voor de verzekeringen hebben wij gekozen voor het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar waardoor we prijs en kwaliteit voor OBK-klanten kunnen maximaliseren. Om onze continue groei te bestendigen en ter versterking van de juridische dienst op onze hoofdzetel te Gent, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v)

JURIDISCH ADVISEUR UW UITDAGING:

• U maakt deel uit van onze juridische dienst en geeft advies aan onze interne diensten, de directieraad en onze zelfstandige agenten. • U volgt de nieuwe relevante wetgeving en vertaalt deze naar richtlijnen en procedures. • U zorgt voor de opvolging van individuele opgezegde kredietdossiers. • U bezit een degelijke kennis van onder meer het burgerlijk recht, het faillissementsrecht, insolventierecht, financieel recht, gerechtelijk recht, de wet op het hypothecair krediet, de wet op het consumentenkrediet … • U heeft kennis van bedrijfsbeheer en de regelgeving inzake witwaswetgeving. • U bent in staat zelfstandig te werken binnen een commerciële omgeving.

UW PROFIEL: • U bent licentiaat (of master) in de rechten en u weet uw juridische kennis om te zetten in praktijkgerichte adviezen, teksten en overeenkomsten in het kader van het dagelijks bedrijfsleven in een bancaire omgeving. • U bent een teamspeler met feeling voor cijfers en beschikt eveneens over een vlotte pen. • U bent in staat resultaatgericht te werken en wordt niet afgeschrikt door een hoge werkdruk. • U heeft minstens 5 jaar relevante ervaring aan de balie of in de banksector. • U staat open voor nieuwe uitdagingen. • Specifieke ervaring inzake compliance binnen het bankwezen is een troef. ONS AANBOD:

• Als medewerker bij OBK-bank krijgt u een aantrekkelijk salaris in verhouding met uw ervaring, opleiding en prestaties. Verder kunt u rekenen op een gedegen opleiding ‘on-the-job’ en continue externe opleidingen. • U komt bovendien in een dynamisch team terecht waar ruimte is voor initiatief en eigen inbreng. •

SOLLICITEREN: Bent u er klaar voor om bovenstaande uitdaging aan te gaan? Stuur dan vandaag nog uw schriftelijke sollicitatie naar OBK-bank Personeelsdienst • Graaf van Vlaanderenplein 19 • 9000 Gent of e-mail naar personeelsdienst@obk.be

De vzw WESTLANDIA , Albert Dehemlaan 1 te 8900 Ieper is een professionele toeleverancier/onderaannemer in de domeinen van metaalbewerking, (electro-)mechanische assemblage, verpakking, groendienst en inhouse procesafhandeling met onze medewerkers ter plaatse bij de klant. Als modern uitgeruste beschutte werkplaats doet Westlandia dit met meer dan 500 medewerkers met een arbeidshandicap. Hiermee zijn we één van de grootste werkgevers in de regio Ieper. We wensen over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

Uw profiel ■ U bent een leidinggevende persoonlijkheid die getuigt van sociaal engagement. ■ U genoot een hogere technische, economische of sociale opleiding op universitair niveau. ■ U hebt kennis van de bedrijfswereld en beschikt over een ruime managementservaring. ■ U geeft blijk van discretie en integriteit. ■ U heeft ervaring in een productieorganisatie. ■ U bent een vlot communicator die graag in overleg werkt. ■ U woont in Zuid West-Vlaanderen of bent bereid u daar te vestigen. Ons aanbod ■ Een zéér gevarieerde directiefunctie ■ Een performant omkaderingsteam ■ Een flexibele en goed gestructureerde onderneming waarin de mens centraal staat ■ Een aantrekkelijk salaris volgens functieniveau (te bespreken). Interesse? Schrijf voor 10 december met CV naar Dhr. Willy Rambour, voorzitter, Oude Kortrijkstraat 41, 8900 Ieper of mail: willy.rambour@telenet.be. Meer informatie over Westlandia? Zie www.westlandia.be.

Wo_Men@work

Westlandia

ALGEMEEN DIRECTEUR

Uw functie ■ U bent de drijvende kracht achter onze onderneming die personen met een (arbeids)handicap tewerkstelt. ■ Samen met het managementteam neemt u de dagelijkse leiding waar. ■ U coördineert alle activiteiten en vertegenwoordigt Westlandia bij diverse instanties. ■ U zorgt voor een verantwoord economisch, industrieel en financieel beheer. ■ U waarborgt een optimale realisatie van zowel de economische als sociale doelstellingen van de organisatie. ■ U rapporteert op vastgelegde tijdstippen aan de bestuurders, afgevaardigd in het Dagelijks Bestuur, met wie u samen de beleidsbeslissingen neemt.

Powered by

award

Executives promoting gender-balanced business

Stem voor de eerste kampioen van een evenwichtig man-vrouw beleid ! Neem deel aan de eerste editie van de AXA Wo_Men@Work Award die een bedrijfsleider beloont die zich inzet voor een evenwichtig man-vrouw beleid in de raad van bestuur, het directiecomité en bij het kaderpersoneel binnen zijn of haar bedrijf of organisatie.

Breng tussen 22 november en 2 december uw stem uit op de site www.axawomenatworkaward.be

Schrijf je in voor de awardceremonie die op 9 december om 18u bij AXA plaatsvindt. Onder patronaat van:

Met de steun van: Brussels Capital Region

Mediapartners:


Join the winning team! Het marketing team van Alken Maes is met recht een winning team. Het afgelopen jaar haalden ze immers een indrukwekkende reeks

European Beer Star Awards, Golden Gondola, Best of Brand Activation, de ITQ Awards, Effie Awards prijzen binnen: van de

(goud voor de communicatiecampagne én de publieksprijs), de

DMPlaza Award

“ De markt uitdagen met nieuwe ideeën... daar krijg ik alle ruimte voor!”

(voor en door direct marketeers) tot en met de

Sial d’Or en de Cube Awards – awards voor de beste brand activatie en direct marketing campagnes in het Franse taalgebied (Frankrijk, Canada, Zwitserland and België); zo won de ‘Put a crate in your window’ campagne goud in de FMCG-categorie en zilver in de categorie International Grand Awards. En last but not least werd Marketing Director Nicolas Lambert in België uitgeroepen tot de

Marketeer van het jaar.

Bij Alken-Maes, onderdeel van wereldspeler Heineken, krijg je alle ruimte om een inspirerende loopbaan uit te bouwen. Onze sterke merken – zoals Maes, Cristal, Grimbergen en Mort Subite – worden gemaakt door mensen die er zelfstandig voor gaan. Ze leren en groeien in een internationale groep met mooie vooruitzichten. Wil jij je talent ontplooien bij een gedreven challenger op de Belgische biermarkt? Dan vind je het vast interessant om te weten dat Alken-Maes nog altijd stevig doorgroeit. En dat we vanwege die uitbreiding onder meer op zoek zijn naar verdere (m/v) versterking van het marketing team voor ons spiksplinternieuwe hoofdkantoor in Mechelen-Noord.

De bedrijfscultuur van Alken-Maes is die van een echte challenger in de markt: dynamisch, teamgericht en met een sterke drive. En om onze ambitieuze doelen te realiseren, krijg je de nodige autonomie. Alle ruimte om initiatieven te nemen, platgetreden paden te verlaten of om creatieve oplossingen voor te stellen. Je draait mee in een vlakke organisatie met korte beslissingslijnen en een omgangs- en overlegcultuur die tegelijk informeel én direct is. Een open organisatie met het hart op de juiste plaats. Als medewerker van Alken-Maes blijf je groeien. Training en coaching onder steunen je functionele skills, je business vaardigheden en gedragscompetenties. Je kan bovendien rekenen op een competitief loon en verscheidene extralegale voordelen.

Marketing Manager (Maes)

Trade Marketing Manager (On-Trade)

Je bent verantwoordelijk voor de winstgevende groei van het merk Maes. Je genereert consumer insights die de o.a. de portfolio en merkenstrategie drijven om zo een competitief voordeel te realiseren. Je versterkt de brand equity via product, verpakking, pricing en sponsoring. Je combineert een masterdiploma met min. 8 jaar ervaring (zeker 5 jaar in Brand Management binnen de FMCG sector, liefst in het on-trade channel) en hebt bewezen sterke merken op een verfrissende en succesvolle manier te kunnen uitbouwen. Je hebt ervaring met 360° marketingcommunicatie en met nieuwe communicatiekanalen (eg digital media) en bent een enthousiaste self-starter die autonoom initiatieven neemt. Dankzij jouw sterke leadership-skills breng jij het beste in jouw team naar boven.

Je ontwikkelt en implementeert strategieën en acties die de visibiliteit, aanwezigheid, rentabiliteit en het imago van onze merken in het on-trade kanaal verhogen. Naast een masterdiploma heb je een eerste succesvolle marketingervaring binnen de FMCG sector. On-Trade sales ervaring is zeer relevant. Je bent enthousiast en overtuigend en beschikt over goede presentatieskills (NL/FR/ENG). Je werkt efficiënt, planmatig en kunt goed werken onder druk. Je bent sociaal onderlegd en legt vlot contacten met interne departementen en de sales force. Dankzij jouw “out of the box” denken kan je op een verfrissende wijze een probleem benaderen en oplossen. Je bent flexibel en bereid tot frequente verplaatsingen.

Brand Manager (Maes of Grimbergen) Je hebt de A-Z-verantwoordelijkheid over ‘jouw’ merk. Je slaagt erin om de brand profitability en activatie op een duurzame manier te optimaliseren. Tevens identificeer en lanceer jij sterke innovaties (bijvoorbeeld product, design, verpakking, line extensions, ...) die de langetermijngroei garanderen. Uiteraard wordt dit alles ondersteund door efficiënte communicatiestrategieën en throught-the-line campagnes. Naast een masterdiploma beschik je over minimaal 5 jaar succesvolle ervaring als Brand Manager binnen de FMCG sector. Je hebt een goed conceptueel en analytisch denkniveau en bent in staat om mee te werken aan de merkpositionering en stragegie. Je bent gedreven, enthousiast en overtuigend.

Category Manager Je vergaart marktkennis en retailer-inzichten om sales en marketing te helpen relevante, gedifferentieerde acties voor onze merken te ontwikkelen. Je maakt strategische en tactische analyses ter ondersteuning van Category Management-projecten, die de biercategorie bij de retailers verder doet groeien en ontwikkelt zelf mee originele acties. Naast een masterdiploma heb je een grondige kennis van AC Nielsen data en van hun Nitro softwarepakket. Je hebt (trade)marketing ervaring binnen een FMCG-omgeving of bij een grote Belgische retailer (intern of als consultant). Je hebt commerciële feeling, bent analytisch sterk, het maken van Excel-grafieken is voor jou een koud kunstje en je vertaalt graag data in concrete acties.

Interesse? Zie jij het helemaal zitten om mee te werken aan de groei van Alken-Maes? Aarzel dan niet: raadpleeg de uitgebreide informatie op onze website: www.alleruimte.be en solliciteer online. Indien je nog meer vragen hebt, bel 015 30 93 64.

Overige vacatures bij Alken-Maes Ben je geen Marketeer maar heb je wel zin om een fiere ambassadeur te worden van sterke merken? Alken-Maes is voor haar hoofdkantoor ook op zoek naar een Internal Sales Medewerker, Sales Analyst On-Trade, Technical Purchaser en een Accounting Manager. Kijk snel op www.alleruimte.be voor meer informatie!


             

Een betrouwbare partner Thuis op de regionale markt Toegepast psychologisch onderzoek op mensenmaat Een no-nonsense relatie met onze opdrachtgevers Professionele HRM-oplossingen op niveau 20 jaar ervaring VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT

erkenningsnummer: VG. 602/B

De juiste beslissing op het juiste moment!

Wereldsolidariteit, de NGO van de christelijke arbeidersbeweging ACW, zoekt voor haar hoofdzetel in Brussel:

P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T

Bruggestraat 232 • 8930 Menen Tel: +32 56 53 11 80 • Fax +32 56 53 11 40 verdonck.personeel@skynet.be • www.verdonckpersoneel.com

- een Coördinator financieel beheer en administratie (m/v)

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

- een Bediende algemene administratie en financiële ondersteuning Zuiddienst (m/v)

Je vindt het op

Info op www.wereldsolidariteit.be. Jobat.be is de meest bezochte jobsite in België. Maar we willen nog beter doen. Daarom zijn we voor het online traffic team op zoek naar een (m/v):

Business Development Manager Partnerships met ervaring in E-marketing Je uitdaging:

Je profiel:

I

I

I

I

I I

Jobat werkt met verschillende andere websites samen om content of jobs te verspreiden. Jouw taak bestaat eruit dit nationale netwerk van partnersites te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden. Je optimaliseert de samenwerking met partners (zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, RTBF, IT professional, Skynet.be,…). door contact te houden met de verantwoordelijken van marketing, redactie, ICT … van deze websites. Zo weet je wat er leeft en kan je meteen inspelen op veranderingen of acties die zij plannen. Je staat in voor de dagelijkse opvolging van de lopende projecten en partnerships. Je brieft de technische collega’s, bent het aanspreekpunt voor de interne en externe partners en zorgt ervoor dat projecten tijdig afgerond zijn. Uiteraard analyseer en evalueer je de resultaten van uitgevoerde veranderingen en nieuwe Partnerships aan de hand van webstatistieken (zoals Google Analytics) en stuur je bij waar nodig. Op basis van je analyses genereer je ideeën die door het marketing team omgezet kunnen worden in concrete marketing acties.

I I I I I I

Je hebt een bachelor of master diploma, in communicatiemanagement, marketing, bedrijfskunde of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt enkele jaren ervaring met projectmatig werken, online media en e-marketing. Je bent diplomatisch, sociaal en kan moeiteloos mensen motiveren. Je bent een uitgesproken resultaatgericht persoon met een commerciële ingesteldheid. Je kunt vlot onderhandelen en zoekt graag naar oplossingen die een win-winsituatie betekenen voor alle partijen. Je hebt een basiskennis HTML en een passie voor alles wat met het internet te maken heeft. Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Frans.

Wij bieden je We bieden je een voltijdse, boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijk-heden binnen een jong en dynamisch team. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan verder rond op onze site www.jobat.be. Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be.Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij 58% van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Daarnaast zijn we met de websites van o.a. De Standaard, Het Nieuwsblad en actu24 de grootste online-uitgever. Ook sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie zitten in onze portefeuille.


Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

PKF groeit! Groei jij met ons mee?

PKF groeit! Groei jij met ons mee?

130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers.

130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers.

De Assurance afdeling van PKF wenst haar groeiende interne audit en business risk advisory diensten in de private en de publieke sector verder uit te breiden.

Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdeling Accountancy in Antwerpen, Brussel en Hasselt:

Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdeling Audit & Assurance in Antwerpen en Brussel:

Ervaren medewerkers Accountancy

Interne auditors • • •

• •

Als auditprofessional (externe of interne) heb je reeds enkele jaren ervaring, maar je wil een nieuwe uitdaging Je hebt een passie voor proces- en risicoanalyse en je wil jouw kennis verder uitbouwen om topadvies te kunnen aanleveren Je bent doeltreffend en efficiënt maar ook een goed communicator, die voor zijn/haar cliënten waarde wil creëren

Als accountancyprofessional heb je reeds minimaal 3 jaar ervaring maar je wil een nieuwe uitdaging Je hebt een passie voor cijfers en je wil je kennis verder uitbouwen om topadvies te kunnen afleveren Je bent doeltreffend en efficiënt maar ook een goed communicator, die voor zijn/haar cliënten waarde wil creëren

Herken je jezelf hierin, ga dan de uitdaging aan en word lid van ons Accountancy team. Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be.

Herken je jezelf hierin, ga dan de uitdaging aan en word lid van ons Assurance team. Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be. Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting

Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting

The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Christeyns NV in Gent werd ruim 60 jaar geleden opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten- en chemicaliëngroep met 450 medewerkers, actief in meer dan 20 landen en een omzet van 135 miljoen euro. De combinatie van een sterke positionering met een reeks geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een internationale speler is geworden in de top van de markt. De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele markt van de wasserijen, de oleochemie, de consumentenmarkt, de bouwsector … Voor het verstevigen van de R&D afdeling, is Christeyns op zoek naar (m/v):

RESEARCH ASSOCIATE DETERGENTS

ONTWIKKELINGSINGENIEUR OLEOCHEMIE

De functie: • Je hebt een allround rol bij het ontwikkelen en aanpassen van producten in de markt van de industriële wasserijen, de food en de professionele detergenten. • Je combineert vragen uit de markt, met ad hoc research op het vlak van detergenten, wasprocessen … • Je schrijft nieuwe formulaties en test hen op het vlak van performantie en stabiliteit. • Daarna zorg je voor de introductie in productie, bewaakt de kwaliteit en zorgt voor een nauwgezette documentatie. • Je verricht ook onderzoek in een bredere context, staat in voor de benchmarking van onze producten, evolutie van milieuwetgeving in relatie tot onze producten, …

De functie: • Je hebt een uitgesproken ontwikkelingsrol, waarbij je de link bent tussen de klant en het productmanagement enerzijds, en de productieafdeling anderzijds. • Je geeft mee vorm aan een nieuw op te starten afdeling esters, ondersteunt de productie van calciumstearaat en verschillende soorten toepassingen op het vlak van suspensies en emulsies voor diverse industrieën. • Gebeurlijk ondersteun je de introductie bij klanten in binnen- of buitenland. • Je maakt deel uit van het managementteam oleochemie.

Christeyns biedt je • De mogelijkheid om te werken bij een Europees topbedrijf in zijn sector, en er vorm te geven aan een permanente groei via nieuwe markten en nieuwe producten. • Functies waarbij je creativiteit en ondernemingszin aan bod komen. • De mogelijkheid om een loopbaan uit te bouwen in functie van je eigen ambitie en motivatie. • Een degelijke remuneratie die meegroeit met de evolutie van het bedrijf. Indien deze opportuniteit je aanspreekt, mail dan snel naar HR@Christeyns.be Christeyns, Afrikalaan 182, 9000 Gent

De selectieprocedure verloopt in samenwerking met anago.

Notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee zoekt

notarieel jurist(e) voor spoedige indiensttreding en langdurige samenwerking. Sollicitatiebrief met CV mailen naar monik.dewever@telenet.be of zenden naar kantoor: Schreursvest 5 3001 Heverlee tav Monik De Wever”

Veroutiz en Newcoat zijn snel groeiende zusterbedrijven uit Izegem.

Assistent productie / Teamleider

Projectleider gevelrenovatie

(Veroutiz parket- en houtbedrijf Izegem)

(Newcoat gevelisolatie)

Je geeft leiding aan een 10-tal arbeiders, stelt de dagplanning op en laat die correct opvolgen. Je realiseert de kwaliteitsdoelstellingen en staat in voor productiviteit. Je introduceert waar mogelijk optimalisaties en innovaties. Je hebt enkele jaren supervisie-ervaring in een productie-omgeving. Ervaring in de houtindustrie is een troef.

Na de verkoop krijg je het werfdossier door en word je de contactpersoon voor de klant. Je bent verantwoordelijk voor de werven en controle hierop. Je doet de planning, coördinatie van de verschillende werven (Vlaanderen, UK, Gibraltar) en werkt mee aan het optimaliseren van de methodiek van het projectmanagement. Werfervaring en verantwoordelijkheidszin zijn belangrijk.

Interesse? Bel naar Francis Vanden Berghe voor een afspraak: 0496/560.548 en mail je CV naar f.vandenberghe@searchselection.com. Per post: Search & Selection, K. Albertlaan 79, 9000 Gent. Voor uitgebreide functiebeschrijvingen zie: www.searchselection.com VG.490/B

VG.801/B

Profiel voor beide functies: • Je hebt een opleiding op masterniveau, met een stevige scheikundige basis. • Ervaring in een R&D-omgeving of in de procesindustrie is een voordeel. • Voor de specialisatie oleochemie is ervaring in het betrokken vakgebied aangewezen. • Jouw kennis van het Engels en/of het Frans is snel weer op niveau.


Preventieadviseur

Je functie

Je functie

Als procesingenieur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten binnen de vooropgezette specificaties, het budget en tijdsbestek. Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van diverse technische projecten in het kader van investeringen en grote onderhoudswerken. Je zorgt voor de voorstudie en analyse van projecten in samenwerking met andere bedrijfsafdelingen. In samenspraak met onze productieafdeling zoek je naar verbeteringen in de werking van machines en plan je vernieuwingen.

Als preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor volgende taken: je stelt veiligheidsprocedures, -instructies en -rapporten op evenals indienststellingsverslagen van nieuwe installaties. Je staat in voor de opmaak en implementatie van procedures in het kader van procesveiligheid. Je verzorgt veiligheidsgebonden opleidingen. Je onderzoekt ongevalsoorzaken op de werkplaats en stelt risicoanalyses op. Je adviseert over wettelijke bepalingen inzake arbeidsveiligheid.

Je profiel

Je profiel

Je beschikt over een masterdiploma Engineering met als specialiteit Elektromechanica of Chemie. Enkele jaren relevante werkervaring zijn een voordeel maar niet noodzakelijk. Je toont interesse in de uitvoering van berekeningen en analyses in procestechniek. Je bent communicatief en een teamplayer. Een vlotte kennis van het Nederlands en het Engels is onontbeerlijk, een mondje Duits is een pluspunt.

Je beschikt over een masterdiploma in de Industriële of Ingenieurswetenschappen met als specialiteit Mechanica, Elektriciteit of Scheikunde. Je hebt met succes een opleiding Veiligheid niveau 1 gevolgd. Enkele jaren werkervaring als preventieadviseur zijn een voordeel. Je bent overtuigd van het veiligheidsbelang en beschikt over de vaardigheden en de gedrevenheid om dit ook op medewerkers over te brengen.

Ons aanbod voor beide functies In ruil voor je inzet bieden wij een vaste, voltijdse bediendenovereenkomst. Je fungeert in een stabiel internationaal chemisch bedrijf waarin innovatie, veiligheid, milieu en kwaliteit centraal staan. Een dynamische, collegiale werksfeer, aantrekkelijke verloning met diverse extralegale voordelen en motiverende arbeidsvoorwaarden vervolledigen dit aanbod. Heb je belangstelling voor één van deze functies? Stuur je CV en motivatiebrief, met vermelding van de functie, naar Ascento, t.a.v. Hilde Goossens, Bellevue 5/5 te 9050 Gent of mail naar hilde.goossens@ascento.be

Meer jobs op

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s (m/v) voor volgende functies:

Lid van

recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

KRONOS EUROPE S.A./N.V. is een scheikundig bedrijf in de Gentse kanaalzone dat titaandioxide produceert in een volcontinu hoogtechnologisch proces. Wij maken deel uit van de Amerikaanse groep Kronos Worldwide die de vierde plaats ter wereld bekleedt als producent van titaandioxidepigmenten. Meer info over onze activiteiten vind je op www.kronostio2.com.

Procesingenieur

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

www.ascento.be

Partner in Clinical Research Valesta is the privileged partner of pharmaceutical companies, CROs and all other companies that organise, co-ordinate and carry out clinical research projects. We operate as the perfect intermediary to staff these projects with Valesta employees. Therefore, we recruit scientists for contracts of unlimited duration, with great opportunities for personal development. You are the linking pin between our candidates and clients. In order to satisfy the growing demands of our clients we are looking for two

No better place to start an exciting career.

STAFFING OFFICERS Primary responsibilities Source the right candidates by mastering different channels. Interview candidates to detect their capabilities, motivation and wants. Analyse and understand job contexts and requisitions. Realise the perfect match as well for the candidate as for the client. Provide input to our training department on requested skills and competencies.

Profile

Offer

Contact us

You are result-driven and passionate about helping candidates finding the right job and helping customers to find the right collaborator. You have strong commercial skills that help you detect real needs and translate them to solutions. You have strong organisational skills and are tempted by a challenging, dynamic and fast-paced job environment. The ideal candidate for the position holds a scientific master degree with relevant experience in clinical research or staffing. You are fluent in Dutch, English and French and have good computer skills.

As a member of our team in a people-oriented work environment you will receive a competitive base salary, company car, representation allowance and fringe benefits with the possibility to adapt your wage package to your personal needs.

To apply, please send your resume to recruitmechelen@valesta.com

For more information surf to www.valesta.com

Get to know our Management Programs and join the Info Session on Saturday 11 December 2010, 10 am Masters for recent Graduates

Masters for Professionals

Master Classes for Professionals

■ 3Continent Master of

■ Executive MBA ■ Master of Enterprise IT Architecture ■ Master of IT Governance

■ Focus on Public and

■ ■ ■ ■ ■

Mediapartner Knowledge connects people since 1960

Global Management Master of Global Management Master of Finance Master of Management: Innovation & Entrepreneurship Master in Management (Dutch) Master in Human Resource Management (Dutch)

& Assurance ■ Master in Real Estate Management ■ Master in Personal Financial

Planning ■ Master in Publiek Management

The autonomous management school of the University of Antwerp

Social Profit Sector ■ Focus on Costing and

Cost Management More info and registration: www.

antwerpmanagementschool. be/infosessions


46 47 Op zoek naar ruimte om jouw talent te ontplooien?

Kies ruimte.

PKF groeit! Groei jij met ons mee? 130 Medewerkers ervaren reeds elke dag de vele mogelijkheden die een loopbaan bij PKF inhoudt. Een multidisciplinaire aanpak in een zowel lokale als internationale omgeving vormt een ideaal groeiplatform voor onze medewerkers.

Een gezonde kijk op werk? Dat is gelukkig zij belangrijk bij Du n in je job, goed in je vel zitten rabrik. Je merkt . Da mensen doen. het in allerlei din t vinden we enorm So verkozen tot he ms kleine, soms grote. En he gen die we voor onze t wérkt. Daarom t En volgend jaa gezondste bedrijf van België. zijn we pas r? Dan gaan we “Twice as healt hy ” bij Durabrik.

Gezond werken Da’s ruimte creëren om je ding te doen, en ruimte geven aan je collega’s om samen iets op te bouwen. Bij Durabrik vind je die ruimte. De ruimte om je in te spannen, om je te ontspannen en om mensen te ontmoeten. Durabrik? Daar vind je je eigen plek. Je zult het merken aan elk van je meer dan 180 collega’s, of ze nu actief zijn op een werf, in ons hoofdgebouw in Drongen of zelfs als je vaak op de baan bent: je voelt je thuis. Thuis? Een thuis creëren. Dan doen we elk jaar voor meer dan 500 klanten. Een droomwoning, een passende woonoplossing: dat is de missie die Durabrik tot in de perfectie wil uitvoeren. Het doel is een huis dat precies beantwoordt aan de woonwensen en verwachtingen van onze klanten. Het resultaat is een thuis.

Ter ondersteuning van onze groei zoeken wij voor de afdelingen Fiscaal en Juridisch Advies en Audit & Assurance in Antwerpen:

• Senior medewerker BTW • Senior medewerker directe belastingen • Senior medewerker juridisch advies (sociaal recht) • Senior medewerker externe audit • Ervaren management assistant Wil je een nieuwe uitdaging en wil je graag deel uitmaken van ons team? Surf naar www.pkf.be of solliciteer via jobs@pkf.be.

Accountancy • Audit & Assurance • Belasting & BTW Corporate Finance • Fiscaal en juridisch advies Interim Management • Management Consulting The representatives of PKF in Belgium are member firms of the PKF International Limited network of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Jij? Jij weet dat er achter de werven van Durabrik een hele wereld schuilgaat. Een wereld waarin administratieve, commerciële, adviserende en leidinggevende collega’s de krachten bundelen om het hele proces vlot te laten verlopen.

Schilde is een landelijke gemeente in de Voorkempen. De 150 werknemers van het gemeentebestuur zetten zich dagelijks in voor de 19.500 inwoners en talrijke bedrijven. In Schilde kan men nog wonen in het groen, en dat willen we zo houden. Daarom is het gemeentebestuur naar u op zoek!

Kies ruimte. Kies als m/v voor een job bij Durabrik.

Plannen om te veranderen? uwe collega! Word onze nie Sales:

Bouwadviseur Antwerpen-Brussel Bouwadviseur Aalst-Brussel Bouwadviseur Wallonië

Technisch:

Projectvoorbereider Antwerpen – Brussel Projectleider OVL/WVL/ANTW/VL BRAB Junior Projectleider Limburg Projectleider Wallonië Renovatieploeg

Management:

Productiemanager

Stedenbouwkundige voltijds / A1a – A3a / m/v / statutair dienstverband

Heeft u de talenten om de coördinatie van onze dienst ruimtelijke ordening op u te nemen? Onder de directe leiding van het diensthoofd Technische Dienst stuurt u een team van 6 medewerkers aan. U verleent de adviezen over de stedenbouwkundige aanvragen aan het bestuur en aan de burgers. U coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en participeert aan het lokaal woonbeleid. Wij zoeken: een dynamische master die verantwoordelijkheid opneemt en proactief inspeelt op noden en vragen van zowel bestuur, collega’s als inwoners. U heeft een zeer goede kennis van de wetgeving stedenbouw - ruimtelijke ordening en een goede kennis van het gemeentedecreet. U kan deze wetgeving op een klantvriendelijke manier vertalen naar de burgers en uw team. Een aanvullend diploma stedenbouwkunde is vereist voor statutaire benoeming. Wie deze opleiding nog niet heeft gevolgd, kan dit doen tijdens de proeftijd.

Wij bieden u een job met een gevarieerd takenpakket, een ervaren team en vele contacten. Geindexeerd bruto maandsalaris: min. 2.759,84 euro - max. 4.856,55 euro, alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante privé-ervaring telt mee voor de berekening van uw loon; permanente vorming voor uw vakgebied; glijdende uren; 32 verlofdagen en 14 feestdagen; sociale voordelen; maaltijdcheques van 6,5 euro; hospitalisatieverzekering; woon-werkverkeer: fietsvergoeding en terugbetaling van openbaar vervoer, parking beschikbaar. Interesse? Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 13 januari 2011 worden ingediend ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schilde, met een sollicitatiebrief, cv en kopie van het gevraagde diploma. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef, een sollicitatiegesprek en een psychotechnische proef. Kandidaturen die na 13 januari 2011 worden ingediend, worden niet weerhouden.

www.durabrik.be/jobs Meer info: Personeelsdienst, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, 03 380 16 62, personeel@schilde.be De volledige functiebeschrijving en de specifieke aanwervingsvoorwaarden vindt u terug op www.schilde.be


Een mutualiteit voor elke leeftijd De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 585.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij voor spoedige aanwerving een (m/v)

Postgraduaat Recruitment, Search & Selection

Jurist dienst rechtshulp en -bijstand

Jobomschrijving: u biedt advies, informatie en hulp aan de leden van de mutualiteit in de materies erelonen van zorgverstrekkers, nazicht van ziekenhuisfacturen en getuigschriften van genoten zorg, beroepsaansprakelijkheid van zorgverstrekkers (medische fout). De dienstverlening wordt aangeboden via zitdagen georganiseerd in de hoofdkantoren van de mutualiteit in Brussel en Vlaams-Brabant.

Ambieer je een carrière in de boeiende wereld van human resources management, een rekruteringsbureau of een uitzendkantoor? Wil je vaardigheden verwerven in het rekruteren van kandidaten en het afnemen van selectieinterviews? Wil je de voordelen van assessment centers kennen en leren hoe zij er concreet uitzien? Wil je functieprofielen kunnen opmaken, en weten hoe dit kadert in een effectief belonings- en loopbaanbeleid?

Profiel: u genoot een masteropleiding rechten, bent luistervaardig en hebt een goede kennis van het Frans. U vult uw stevige relationele en communicatieve vaardigheden aan met een resultaatsgerichte aanpak. U beschikt over een rijbewijs B en bent vertrouwd met de gebruikelijke PC-toepassingen. Wij bieden: een marktconform loon, aangevuld met o.a. een 36-urenweek, maaltijdcheques, dertiende maand, groeps- en hospitalisatieverzekering en een stabiele tewerkstelling in een aangenaam bedrijf met een gezond arbeidsklimaat.

www.fsmb.be

Het Postgraduaat Recruitment, Search & Selection combineert een praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische onderbouw. De nadruk ligt op werving, search en selectie. Deze HR-domeinen worden gekaderd binnen het ruimere HRbeleid. Academische, praktische en juridisch-deontologische sessies wisselen elkaar af.

Interesse? Richt uw kandidatuur met cv en foto vóór 14 december 2010 naar FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111, 1000 Brussel. e-mail: jobs@fsmb.be De selectieproeven worden gepland op 22 december 2010 in de voormiddag.

Zowel geïnteresseerden uit de private, social profit als publieke sectoren kunnen deelnemen.

F e d e ra t i e v a n S o c i a l is t is c h e M u t u a l i t e i t e n v a n B ra b a n t

Probel Capital Management (PCM) is een Belgisch bedrijf opgericht in 1991. Initieel gestart als financieel adviesbureau inzake projectfinanciering, groeide PCM tijdens de jaren negentig uit tot een internationaal private equity bedrijf met een aantal investeringsfondsen in beheer, met een zwaartepunt in de olie- en gassector. PCM stelt momenteel een 25-tal mensen te werk.

Wij zoeken een

Management Assistent (m/v) JIJ Je bent : - klantgericht. Je klanten zijn hoofdzakelijk je collega’s en je baas. Je maakt daarover duidelijke afspraken - assertief - integer en discreet: gevoelige informatie geniet jouw vertrouwen en blijft geheim - stressbestendig en alert, je respecteert stipt timings en stuurt waar nodig je prioriteiten bij

PROBEL BIEDT JOU - aangename werksfeer - hecht team - internationale, verrijkende omgeving - competitief loon in functie van uw competenties - vlot bereikbaar met openbaar vervoer - vergoeding woon/werkverkeer, maaltijdcheques, groepsverzekering, … JE CV IS WELKOM Laat ons duidelijk merken dat we elkaar goed verstaan: herken je jezelf in de vereisten en het aanbod van Probel Capital Management, stuur dan onmiddellijk uw motivatiebrief en uitgebreide CV naar :

FGON11010 - www.bbc.be

Je weet wat je waard bent en gunt een ander het voetlicht. Je eist kwaliteit van jezelf, je bent nauwgezet, houdt rekening met de regels en normen van het bedrijf. Je bent resultaatgericht en hebt verantwoordelijkheidszin. Je schakelt vlot van de ene taak naar de andere over en je brengt alles tot een goed einde. Je biedt enkel oplossingen. Je hanteert een verzorgde taal, mondeling en schriftelijk in het Nederlands, Frans en Engels, andere talen zijn beslist een troef Relevante ervaring is gewenst: 2 à 3 jaar in internationale omgeving.

Inschrijven kan online via www.lessius.eu/pgrss U vindt er ook meer informatie over deze opleiding.

Probel Capital Management T.a.v. mevrouw Petra Noé, Brand Whitlocklaan 42, 1200 Brussel info@probel.be Wil je iets meer weten over het bedrijf, kijk even op de website : www.probel.be Je mag rekenen op vertrouwelijke en snelle behandeling van je kandidatuur.

Lessius Antwerpen i.s.m. Federgon


48 49 Bij MEWA lonen inzet en doorzettingsvermogen. Mewa is een onderneming met 4.100 medewerkers die op Europees niveau actief is in de sector van huur en onderhoud van arbeidskledij. In het kader van onze uitbreiding zoeken wij :

1 verkoper (M/V)

voor Oost- en West-Vlaanderen

Novavo, gevestigd in Kluisbergen, is een confectiebedrijf, dat al meer dan 50 jaar herenbroeken commercialiseert, vooral op de Belgische, maar ook op de Nederlandse en Franse markt. Als echt familiebedrijf hebben we de ambitie om steeds beter te worden in wat we doen, nl de “perfecte” broek op de markt brengen.

COLLECTIE COORDINATOR (5/5) FUNCTIEOMSCHRIJVING - in functie van de voorgaande collectie en van de input van het verkoopsteam stelt u de nieuwe collectie samen - sourcing van accessoires en stoffen doet u samen met het verkoopsteam - u wordt eindverantwoordelijk voor het volledige traject van de collectiestukken

Medewerker zijn bij MEWA is een waar genoegen omdat: • onze service goed aanvaard wordt • wij over een fors potentieel beschikken • ons team vol spirit zit

Bij ons krijgt u de kans te doen wat u het liefst doet : orders afsluiten. Telefonische contacten opnemen, afspraken beleggen, reisplanning opmaken mag u aan een assistente overlaten. Zo kan u zich volledig toeleggen op het belangrijkste : klanten werven voor onze dienstverlening in beroepskledij. U heeft natuurlijk verkoopervaring liefst op de markt B to B. Moed en vastberadenheid zijn vereist ! Buiten een assistente kan u ook rekenen op een sympathiek team van collega’s. Vast loon + commissie die nauw aansluiten bij uw resultaten + premies. Bedrijfswagen, laptop, GSM,…

<

P A R K E T

PROFIEL - mode is uw passie - u werkt zeer nauwkeurig - u kan analyseren en neemt initiatief - u kan zeer goed werken met Excel en nieuwe softwaretoepassingen zijn een uitdaging - kunnen communiceren in Frans en Engels is zeer belangrijk - ervaring in een gelijkaardige functie is een voordeel WAT BIEDEN WE AAN een echte uitdaging in een bedrijf met ambitie, waar openheid en eerlijkheid zeer op prijs worden gesteld

INTERESSE? stuur uw cv naar wouter.noterman@novavo.be Novavo nv Bloemenlaan 20 9690 Kluisbergen 055/38.83.68 www.persteff.be

Stuur uw CV met foto t.a.v. de heer B. NYSSEN MEWA SERVICE, Motstraat 54, B – 2800 Mechelen info@mewa.be • www.mewa.be

T E G E L S

- u bent bereid om de confectieateliers in Portugal en Tunesië te bezoeken

<

L A M I N A A T

<

K U R K

<

B L A U W E

S T E E N

Door onze constante groei is Brukomtegel nv op zoek naar een gemotiveerde, dynamische toonzaalverkoper vloerbekleding (m/v) die deel wil uitmaken van ons team.

Toonzaalverkoper vloerbekleding (m/v) (tegels, parket, laminaat,kurk & natuursteen) Uw functie: Klanten ontvangen en adviseren in materiaalkeuze die het best bij hun project en persoonlijkheid past. Technische begeleiding van particulieren en aannemers. Contacten leggen met aannemers, architecten en promotoren. Opvolging van gemaakte offertes. Nationale beursverkoop (oa op Batibouw). Licht administratief werk mbt verkoopsproces. Uw profiel: Een dynamische en commerciële persoonlijkheid. Onberispelijk en verzorgd voorkomen. Bachelor. Een eerste verkoopservaring is gewenst. Bereid om op zaterdag te werken (vaste compensatiedag in de week). Een diploma interieurarchitect/-vormgever is meegenomen, maar niet noodzakelijk. vlot twee- of meertalig. Ons aanbod: Voltijdse job met doorgroeimogelijkheden. Een zeer aantrekkelijk salarispakket, met extralegale voordelen. Aangename werksfeer in een dynamisch familiebedrijf. Volledige productopleiding en bijkomende technische opleidingen. Een enthousiaste, trendsettende onderneming. Gevarieerd werk. Werkzekerheid en groei. Contacteer Stuur uw CV naar info@brukomtegel.be tav Pascal Mathieu of Bel 02 356.66.24. Brukomtegel nv, Bergensesteenweg 723,1600 St-Pieters-Leeuw, www.brukomtegel.be

Solliciteer vandaag nog!!! Te l . : 0 2 3 5 6 6 6 2 4

<

48/69509945

fax 02 356 73 71

Bergensesteenweg 723 < 1600 Sint-Pieters-Leeuw info@brukomtegel.be

brukomtegel.be


Als wereldwijde kunststofspecialist bekleedt REHAU een leidinggevende positie in de sectoren bouw, automobiel en industrie. Meer dan 15.000 medewerkers engageren zich dagelijks in ca. 170 vestigingen om de aanhoudende groei van onze zelfstandige en familiale onderneming te verzekeren.

Heb je interesse voor een boeiende en gevarieerde job waarin je jezelf voortdurend kan ontplooien?

Voor de provincies Antwerpen en Limburg zoeken wij

Bisdom Hasselt vzw

1 ACCOUNT MANAGER m/v

schrijft een vacature uit voor een

Voor de afdeling gebouwentechniek, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

VOLTIJDS ADVISEUR FINANCIËN EN PATRIMONIUM (M/V)

Voor ons kantoor te Heverlee zoeken wij

1 PRODUCT MANAGER m/v Voor de afdeling gebouwentechniek, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie Voor de regio Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg zoeken wij

1 ACCOUNT MANAGER m/v Voor de afdeling raam- en gevelsystemen REHAU biedt jou een gevarieerde job en een competitief salarispakket binnen een dynamisch team. De werksfeer van een KMO met de ondersteuning van een multinationale groep. Een opleiding in het buitenland en reële doorgroeimogelijkheden. Bijkomende informatie over deze functies vind je op www.rehau.be. Interesse? Stuur uw kandidatuur naar: Catherina Dewulf REHAU NV, Ambachtszone 3326, Ambachtenlaan 22, 3001 Heverlee e-mail: catherina.dewulf@rehau.com tel: 0032 16 39 99 25

Opdracht - vorming, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers en benoemden in het administratief en financieel beheer in de kerkelijke sector (parochies, kerkfabrieken, onderwijs, …); - beheer of opvolging van onroerende goederen in deze sector; - administratief beheer van vzw’s en aanverwante verenigingen. Profiel - je hebt minimum een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma - je bent katholiek en kerkbetrokken - kandidaten wonen bij voorkeur in de provincie Limburg - je hebt een wagen en uitzonderlijk avondwerk schrikt je niet Vaardigheden - je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin - je bent flexibel, stressbestendig en communicatief - je bezit goede onderhandelingsvaardigheden - je kan zelfstandig en in teamverband werken. Aanbod - bediendecontract van onbepaalde duur met proefperiode - wedde volgens barema’s van toepassing in de sector + extralegale voordelen - je komt in een dynamische en professionele werkomgeving terecht, leert vele mensen kennen en krijgt ruim kansen tot zelfontplooiing en groei. Solliciteren Stuur je motivatiebrief en CV voor 31 december 2010 naar Bisdom Hasselt vzw, t.a.v. Frans Ieven, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt of frans.ieven@bisdomhasselt.be. Voor meer informatie contacteer Frans Ieven op 011 28 84 47 of via bovenvermeld e-mailadres.

Maar liefst 58% van de Belgen bezoekt onze websites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). Dat maakt van ons onder meer de grootste online uitgever van het land. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel. Daarom willen we ons team uitbreiden met een ervaren Web Analyst.

Gezocht: Web Analyst met grote honger Ben je een echt webbeest? En is je honger naar unieke bezoekers en perfecte, bruikbare sites niet te stillen? Bij Corelio kan je je jachtgebied fors uitbreiden. Je uitdaging Je zet je tanden in de continue verbetering van onze nieuwssites (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir.net,…). • Je vertaalt de behoeften van de (interne) klant in bruikbare web specificaties. • Door je analytische vaardigheden slaag je erin de impact van onze sites te verbeteren. • Je bepaalt en omschrijft de verbeteringen aan de hand van wireframes, navigatiestructuren en functionele beschrijvingen. • Je brieft webdesigners en developers of doet zelf het design en html/css. • Je bewaakt de gebruiksvriendelijkheid van de website of webapplicatie doorheen het hele proces, en kan dit aftoetsen aan gebruikers. • Je test het eindresultaat op de correcte oplevering. Als teamplayer maak je deel uit van een dynamische groep vol jonge wolven. Je profiel Je hebt een zeer goede kennis van webstandaarden. • Je kent de best practices van informatiestructuur & functionele analyse. • Je kan werken met een wireframe tool (bv Balsamic) • Je bent sterk in HTML, CSS en Javascript. • Je bent leergierig en stressbestendig.

Wij bieden je Een uiterst boeiende job met verantwoordelijkheid • voldoende ruimte voor eigen initiatieven • een jonge, dynamische werkomgeving waar je je meteen thuis voelt • tal van opleidingen om je talent nog meer te laten groeien • een aantrekkelijk salaris en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Volg je instinct: reageer vandaag nog! Aarzel niet. Stuur je motivatiebrief met gedetailleerde cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Of mail naar jobs.advertising@corelio.be Meer weten over ons? Surf naar www.corelio.be.


50 51 essenscia werft aan een (m/v)

essenscia

Adviseur product- en transportveiligheid

Where chemistry meets life sciences.

essenscia is een multisectorale koepelorganisatie die de vele activiteitsectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt. Ze groepeert bijna 800 ondernemingen die samen goed zijn voor meer dan 95% van de totale omzet van de sector.

Als expert product- en transportveiligheid zal u alle Vlaamse bedrijven die actief zijn in de chemie-waardeketen (productie, verdeling, verwerking, gebruik en diensten) begeleiden bij de implementatie van hun REACH en CLP verplichtingen. U bent tevens de gesprekspartner van onze ondernemingen, de overheden en de academische wereld in het domein transportwetgeving voor chemische producten. Uw taken:

Onze missie: improving everyone's quality of life “The world is facing important challenges in the use of energy, natural resources, and the provision of food, water and health for its population. Chemistry, Plastics and Life Sciences are essential to making the world's development sustainable. Our innovative research is crucial to the development of new products, applications and services. Our industry is central to a successful future and to improving everyone's quality of life.”

• Het opzetten van VLARIP 2 project: - Werven van projectleden (Vlaamse chemische bedrijven, gebruikers van chemicaliën en dienstverleners) - Bevorderen van de netwerking tussen de projectleden om zo samen antwoorden te formuleren op specifieke vragen of oplossingen te vinden voor problemen met betrekking tot REACH, CLP of andere productveiligheidsgerelateerde materie - Coördineren en animeren van 2 maandelijkse informatievergaderingen themavergaderingen of workshops; het beheren van de website (www.vlarip.be) - Opzetten van een productveiligheid zorgsysteem • U bent het aanspreekpunt binnen essenscia voor alle vraagstukken rond transportveiligheid: u verstrekt eerstelijns advies aan en informeert onze ondernemingen; u volgt proactief de wetgeving op en bent tevens in contact met de verschillende bevoegde overheden (EU, nationaal en regionaal) in deze materie; u bereidt de essenscia standpunten voor, en vertegenwoordigt ons in diverse nationale en internationale beleids- en adviesorganen rond dit thema.

Uw profiel: • U bent Licenciaat of ingenieur scheikunde of evenwaardig door ervaring • U heeft enkele jaren ervaring met veiligheidsaspecten van chemische producten en processen als veiligheidsadviseur transport of preventieadviseur niveau 1 en heeft hierdoor kennis van de Reach, CLP, ADR, RID, IATA, IMDG • U bent zelfstandig, excellent in project- en teamwerk en een sterk communicator. Ons aanbod: • een voltijdse betrekking in een dynamische omgeving met een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extra legale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,…). Plaats van tewerkstelling: Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel Is deze functie de gedroomde uitdaging voor u? Stuur dan dadelijk uw sollicitatiebrief met CV naar essenscia vzw, t.a.v. Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel • fdieryck@essenscia.be Uiterste datum van sollicitatie: 15 januari 2011 Lees meer over essenscia: www.essenscia.be

Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid werven aan (m/v)

Adviseur competentiebeleid voor Vlaanderen

De Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid werven een gedreven Adviseur Competentiebeleid aan. Deze Fondsen voor Vorming worden paritair beheerd door de sociale partners van de sector chemie en life sciences, een toonaangevende industriële sector in België met een tewerkstelling van meer dan 90 000 werknemers. Uw opdrachten: • U start projecten op en voert deze uit in het kader van het sectorconvenant gesloten tussen de Vlaamse Overheid en de sociale partners van de sector in Vlaanderen, inzake opleiding- en competentiebeleid, met aandacht voor diversiteit. • U neemt initiatieven in de ontwikkeling van een sectoraal competentiebeleid en begeleidt de sector naar een strategisch en kwalitatief opleidingsbeleid. U ondersteunt de bedrijven bij een goede implementatie hiervan. • U legt contacten met de overheid, bedrijven, sociale partners, jongeren en scholen voor betere bruggen tussen leren en werk; u bouwt een netwerk uit binnen de sector met het oog op kennisdeling en samenwerking over de bedrijven heen. Uw profiel:

www.fondschem.be

• U heeft een masterdiploma (sociaal, economisch of (toegepast) wetenschappelijk met aanvullende ervaring in HR beleid) en bent minimaal reeds een 5 à 10-tal jaar actief op de arbeidsmarkt. • Competentiebeleid kent voor u geen geheimen; u weet het theoretische kader efficiënt te vertalen in praktische toepassingen. • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en u kan vlot een netwerk uitbouwen binnen de contouren van een constructief sociaal overleg. • Kennis van de sector chemie en life sciences is een pluspunt. • U bent tweetalig Nederlands/Frans en bent voldoende mobiel om hogergemelde opdrachten uit te voeren.

Actieterrein:

De Adviseur Competentiebeleid zal zijn/haar kantoor hebben bij de Fondsen voor Vorming te Brussel en rapporteert aan de Secretaris-generaal van de fondsen.

Ons aanbod:

• een aantrekkelijk salarispakket afgestemd op uw kennis en ervaring met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en aangevuld met extra legale voordelen.

Interesse in deze functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV onder gesloten omslag naar Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid, t.a.v. dhr André Van Nieuwenhove, Secretaris-generaal, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel • avannieuwenhove@essenscia.be Uiterste datum van sollicitatie: 15 januari 2011 • De kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld en u kan rekenen op een snelle reactie.

NV Gromabel zoekt

creatieve verkoper

met talent en passie voor blijvend leren, kennis delen en gezamenlijke doelstellingen, om in teamverband innovatieve onroerende goederen met correcte exploitatieopbrengsten te verkopen, geen ervaring vereist. NV Gromabel bied fijne opleiding, vast werk in een groeiend bedrijf, toffe collega’s, mooie arbeidsvoorwaarden, aangename werkomstandigheden en motiverend groeipotentieel op persoonlijk vlak.

info@grondmaatschapijvanbelgie.eu

Als constructeur en koetswerkbouwer van autocars, autobussen en bedrijfswagens is VAN HOOL marktleider in verschillende landen, toonaangevend in Europa en geniet internationale erkenning ver buiten deze grenzen.

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op korte termijn

1 opbouwwerker

(VT– Bep. duur) Project wonen (bijzondere doelgroepen)

Om samen met 4.000 collega’s het bedrijf verder uit te bouwen zoeken wij (m/v):

Min. bachelor (menswet.) Brief + CV insturen vóór 31/12/2010 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent Meer info/ profiel: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen

Functie:

Milieucoördinator

• U draagt bij tot de ontwikkeling, het invoeren van -, het toepassen en evalueren van milieuvriendelijke productiemethodes en -producten. • U waakt over de naleving van milieuwetgeving en -regelgeving • U voert metingen uit met betrekking tot emissie en immissie • U registreert de verzamelde afvalstoffen en maakt afspraken met interne en externe verwerkers. • U assisteert bij de communicatie m.b.t. , bewustmaking van medewerkers bij het hanteren, verwerken en produceren van haar producten en afvalstoffen. • U assisteert de preventieadviseur voor het behandelen van risico’s van chemische producten.

Profiel: WIJ ZOEKEN EEN M/V:

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DIRECTEUR WE ZIJN EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS MET PLAATS VOOR 475 PATIËNTEN. ONZE PERMANENTE AANDACHT VOOR KWALITEITSVOLLE ZORG UIT ZICH IN EEN STIJGEND AANTAL OPNAMES EN EEN HOGE PATIËNTENWAARDERING. BENT U TOE AAN EEN REANIMATIE VAN UW LOOPBAAN? SURF DAN NAAR ONZE SITE OF SCHRIJF NAAR: PERSONEELSDIENST AZ ST-LUCAS, SINT-LUCASLAAN 29, 8310 ASSEBROEK-BRUGGE.

www.stlucas.be/loopbaanbeat.htm

• U beschikt over een diploma Industrieel Ingenieur (bij voorkeur Scheikunde) of gelijkwaardig door ervaring. • U heeft het attest milieucoördinator A behaald of bent bereid om dit op korte termijn te behalen. • U bent vertrouwd met de wetgeving, met de norm ISO 14001 alsook met de norm 9001 en werkt nauw samen met de kwaliteitsdienst. • U heeft bij voorkeur 2 à 3 jaar ervaring in : - transport/voertuigbouw/garage of - machinebouw, installatie of - Kunststof met begrip van metaalbewerking • U zal werken met en in alle departementen, afdelingen en diensten, praktijkgericht zijn is sterk aanbevolen. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op of stuur cv naar: Van Hool NV Personeelsdienst Bedienden Bernard Van Hoolstraat 58 - 2500 Koningshooikt 03/420.21.02 aanwervingenselectie@vanhool.be


Met zijn 204 personeelsleden realiseert het OCMW Hamme een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg. Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zijn op zoek naar enthousiaste m/v voor de volgende functies:

Voor ons Woon- en zorgcentrum Meulenbroek: • Animatiedeskundige – B1-B2-B3 – Voltijds – Contractueel Vervangingscontract loopbaanonderbreking titularis tot pensioengerechtigde leeftijd

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

• Zorg- en kwaliteitsdeskundige – B1-B2-B3 – Voltijds – Contractueel Contract onbepaalde duur • Ergotherapeut – BV1-BV2-BV3 – deeltijds (19u) – Contractueel Contract onbepaalde duur • Verpleegkundigen – gegradueerd of gebrevetteerd – voltijds of deeltijds – Contractueel Contract onbepaalde duur Voor alle betrekkingen wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. Ons aanbod: Werkzekerheid, een interessant loon, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst), fietsvergoeding, evenwicht tussen werk en leven (aantrekkelijke vakantieregeling en waar de wetgeving het toelaat, de voordelen van de arbeidsduurvermindering) en plaats voor ambitie (een job om uw talenten waar te maken). Verdere inlichtingen over de functiebeschrijvingen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen via het telefoonnummer: 052/26.13.17 of via e-mail: personeelsdienst@ocmwhamme.be

Surf naar

Stuur uw motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van uw diploma vóór 31 december 2010 naar OCMW Hamme, t.a.v. de heer voorzitter, Paul Verschelden, Damputstraat 39 te 9220 Hamme of zend deze documenten naar bovenvermeld emailadres.

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

WOENSDA G

20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE € BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, € 2 LUXEMBURG NR. 245 WWW.STAND € 1,55

SARKOZY ONDER VU UR

Laatste crisis voor

AARD.BE

> 2-3 © epa

Albert

Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden.

VA N O N Z E R E DACT E

BART BRINCKMAN BRUSSEL

UR

de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil ‘de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren. ’. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om . Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van 2007. Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten – Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. – ciaal voor Filip monarchie speng. Op die wil ze vermijden Verscheidene manier wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronFilip dat er met bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatsHet zou de hervorming en Vervolgens prins Filip, op de bedoeling zijn zes maanden door te voeren. kan hij jongste nationale de start van is exact wat Dat met het Paleis er staan. Maar later zijn functie afde nieuwe om bij feestdag. © regering waar wat en momenteel, welispn het gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo zou bij Voorde capaciteiten ankerde ambtgrondwettelijk vervan de prins. g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdens een volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodeAlbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in

Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n

Je bent creatief en je kan organiseren? Wij zijn op zoek naar een

V(4bd65h-CADDGJ( +≈*

Õ

>8

Business Development Manager Creative Lab

dossier.

DOE MEE EN WIN! LEASED BY

* €5 korting

bij een bestelling

vanaf €50, geldig

tot 31/03/2011

25 VORST HUIS IN EN RUST 22 OVERVALL BON BLZ. BOEVEN APENDE AND GEW -NOORDR BRUSSEL

VORIETSE EL DE FA JEF NYTO N VERZAM ES VAN IEGENDE JOMMEK G: DE VL VANDAA 'Jef Nys

© Ballon

20 WOENSDAG

Media 2010'

R 2010 OKTOBE

per strip

2-4

©blg

KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een jker STRENGber wordt het moeili rekening r met je

decem zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. ‘Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening’, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot zegt minist (Open VLD). cel en boetes s één jaareen lening is gege- Quickenborne ze immer dat dat er proble riskeren euro als blijkt ijk was 0 al duidel 100.00 vooraf ig ven terwijl n opduiken. eeld gelukkge is niet onverd men zoude die ‘op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken’

EILANDEN ¤2 I CAN.

¤2,20

Lukaku neemt het op voor Jacobs

SPANJE G ¤1 I I LUXEMBUR D ¤ 1,50

©pn

NEDERLAN

Sport 2-3

24 - CONSUM

ENT&GE

CULTUUR LD 33 -

OF NIE BON

Experts nemen

- 22%

&VRIJE

- TELEVIS TIJD 37

STRIPS IE 42 -

op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen.

kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van

LAATSTE DAGEN! 95

WWW.N

48 47 - WEER

46 - PUZZELS

MERCREDI 11 FÉVRIER

2009 •

N˚ 35

www.actu24.be

Le

AFP

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

Profiel:

IG SCHULDT?

n veiligheid ‘We moete NMBS de trainer n’ onder vuur 9 bescherme

RIEVEN

Je ontlokt aan adverteerders de aanzet voor jouw creatieve (media-) ideeën. • Je analyseert, implementeert en beheert nieuwe business opportuniteiten. • Je voert nieuwe advertentieconcepten in en vindt de partner die jouw concept compleet maakt. Bij ons kan je aan de slag met De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir.

Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema

Geld lenen wordt moeilijker

LEZERSB

Je uitdaging:

1€

1EURO

25 millions

15

€ C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

IEUWSB

LAD.BE

Je hebt ervaring met inspirerende briefings aan creatieven. • Je hebt ervaring in een reclamebureau en je hebt affiniteit met creatieve concepten. • Je kan vlot frisse ideeën bedenken en omzetten in concrete acties. • Je legt graag contacten (zowel intern als extern). • Je enthousiasme is groot en dat straalt af op je omgeving.

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen.

Namur

Tous ensemble aux Fêtes

de Wallonie

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ? Belga

G L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires , à Bruxelles.

G Cinq questions, qui peuvent être

CAHIER CENTRAL

a souvent été cité

février

JOURNAL EST PROTEGE

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

9

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

Spécial Antarctique

11-76658101-01

L’AVENIR S.A. CE

CAHIER CENTRAL

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

  AUJOURD’HUI (c) LES EDITIONS DE

ces derniers jours.

ÉdA

lourdes de conséquenc G Difficile de dire es, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non

Du 11 au 18

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be


52 53 AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en 2.207 medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken.

Voel je goed bij zorg op mensenmaat!

Verpleegkundige of Technoloog Medische Beeldvorming Ben jij op zoek naar een boeiende job in een moderne hightech omgeving waar zowel het technische als menselijke aspect belangrijk is? Op onze vernieuwde dienst medische beeldvorming werk je samen met 70 collega's en 10 artsen aan een kwalitatieve beeldvorming bij gehospitaliseerde en ambulante patiënten waarbij je gebruik maakt van de allernieuwste apparatuur.

Het AZ Jan Palfijn Gent AV is een openbare autonome verzorgings-

Als verpleegkundige of technoloog werk je op de unit conventionele radiologie, CT of NMR.

dienstverlening, biedt het ziekenhuis afdelingen voor langdurige

JOUW PROFIEL: bachelor in de verpleegkunde (A1) of technoloog medische beeldvorming • je weet de verpleegkundige zorg en technische vaardigheden vlot te combineren.

revalidatie bij chronische aandoeningen, evenals een palliatieve

ONS AANBOD: een contract van onbepaalde duur met een jobtime 100% • deskundige ondersteuning door de verantwoordelijke en collega's • kans tot vorming.

klaar om de patiënt ‘zorg op mensenmaat’ te bieden. Wij zijn op

instelling met 526 bedden. Naast een brede waaier acute medische

zorgeenheid. Dagelijks staan 1.000 personeelsleden en 135 artsen zoek naar volgende nieuwe medewerkers M/V:

Verpleegkundigen Op diverse afdelingen • voltijds of deeltijds • dag- of nachtdienst.

Vlieg er eens uit met AZ Sint-Lucas! JOBCAFE voor verpleegkundigen op donderdag 9 december om 19u30 in de Bistro - onthaal straat 60 PROGRAMMA: Aperitief • Panelgesprek • Gratis! Pasta • Rondleiding in het ziekenhuis op diensten naar keuze • Verloting ballonvaart.

Surf snel naar onze website www.azstlucas.be waar je meer informatie vindt over onze vacatures en solliciteer online. Nog vragen? Neem gerust contact op met Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, via het nummer 09 224 58 15

Betrouwbare zorg, daar gaan we voor.

www.azstlucas.be

De Gemeenteraad dd. 15/11/2010 maakt bekend dat volgende betrekkingen, vrijwilliger brandweerman, te begeven zijn bij aanwerving. De volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kunnen samen met de functiebeschrijving en het examenprogramma aangevraagd worden bij de Brandweer, Boudewijnlaan 4 te 3200 Aarschot (telefoon: 016 56 66 57 en fax: 016 57 01 49) en op het Departement Openbaar Ambt, Dienst Personeel, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot (telefoon: 016 55 03 24, fax: 016 55 03 28, e-mail: personeelsdienst@aarschot.be) De kandidaturen dienen uiterlijk op dinsdag 15 februari 2011 ingediend te worden, per aangetekend schrijven, vergezeld van een afschrift van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum, t.a.v. de heer burgemeester André Peeters, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot.

Uw kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij uw schrijven gevoegd zijn.

De Secretaris, C. VAN CALSTER

De Burgemeester, A. PEETERS

10 BETREKKINGEN VAN VRIJWILLIGE BRANDWEERMAN/-VROUW BIJ DE BRANDWEERDIENST, met werfreserve voor de duur van 3 jaar

Voor toelating tot de betrekking van vrijwillige brandweerman/vrouw gelden volgende algemene voorwaarden: 1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; 2. Hoofdpost: wonen in een zone rond de hoofdpost, die toelaat dat hij/zij binnen de 15 minuten na een oproep de kazerne kan bereiken. Deze voorwaarden moeten slechts uiterlijk 6 maanden na het einde van de stage worden vervuld. 3. Minstens 18 jaar zijn op datum van het afsluiten der kandidaturen; 4. Minstens 1.60 meter groot zijn; 5. Van goed zedelijk gedrag zijn, de kandidaat mag zo er ongunstige vermeldingen op voorkomen, een verklarende nota bijvoegen 6. In regel zijn met de militiewetgeving, op de datum, vastgesteld als einddatum voor het indienen van de kandidaturen; 7. Medisch geschikt zijn voor de dienst en daarna slagen in de selectieproeven (examenprogramma en puntenverdeling) van dit reglement. Het geneeskundig onderzoek en de proeven lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf; 8. Houder zijn van het diploma van ten minste lager secundair onderwijs; 9. De kandidaten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs van categorie B; 10. Slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid; 11. Slagen in een selectieproef (schriftelijk, praktisch en mondeling gedeelte).

Zorgdepartement VERPLEEGKUNDIGEN VOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN: • OPERATIEKWARTIER • INTENSIEVE ZORGEN • SPOED • (PSYCHO-) GERIATRIE • HEELKUNDIGE DIENSTEN • MEDISCHE BEELDVORMING • PAAZ • PEDIATRIE VROEDVROUW MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG (ANATOMOPATHOLOGIE) MEDISCH SECRETARESSE (ANATOMOPATHOLOGIE)

Financieel Departement FINANCIEEL DIRECTEUR ASSISTENT PATIËNTENADMINISTRATIE INTERESSE? Bekijk onze vacatures op onze website: www.janpalfijn.be Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar: AZ Jan Palfijn Gent AV t.a.v. Rekrutering, Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent of reageer via e-mail naar rekrutering.selectie@janpalfijngent.be

www.janpalfijn.be


GA EEN BANK VOORUIT WIZARDS OF OZ IK WIL AANDACHT CAREERS WITH MORE VOLUME THE PERFECT MATCH DISCOVER UNLIMITED POSSIBILITIES IMAGINE A CAREER WITH A WIDER VIEW AANPAKKEN WERKT DAAR KRIJG IK ALLE RUIMTE VOOR WIJ RIJDEN OP PASSIE SOME PLAY THE INSTRUMENT YOU COMPOSE GO FOR GOLD IN LOGISTICS GELIEVE DE WERF TE BETREDEN IK BEN ER AUTOMOTIVATED Allemaal klinkende verhalen waarmee we onze klanten dagelijks helpen om hun doelstellingen te bereiken.Wantsinds1995isBelugaCommunications uitgegroeid tot een toonaangevende speler in zowel employer branding als interne en externe corporate communicatie. Als full service communicatiepartner van grote bedrijven, KMO’s, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen kijken we volop vooruit, gesterkt door een nauwe samenwerking met de facto image building (Gent). We zijn momenteel dan ook op zoek naar nieuwe m/v medewerkers:

N RUSTHUIS OVERVALLE NDE BOEVEN AND GEWAPE SEL-NOORDR

ANDAAG: ys © Ballon

DE VL

Media 2010'

¤2,20 I CAN. EILANDEN I LUXEMBU ND ¤ 1,50

arbeidsmarktcommunicatie | interne communicatie | corporate communicatie

©blg

Je hebt de droom om klassiekers en ritten te winnen. Je hebt het talent om op kop van het peloton te rijden. Je wilt finaal ook de gele trui veroveren. Als dat je ambitie is in de journalistiek, dan maak je kans om deel uit te maken van het fantastische wielerteam van onze wielerredactie op Het Nieuwsblad en De Gentenaar.

OF NIET? BON

Experts nemen

bescherm

- 22%

op een e bril comrplet glazen) + optische (montuu of contact lenzen.

kortingen. ar met andere per klant. Niet cumuleerba product en 1 korting per t.e.m. 31/10/2010. 12/10/2010 Geldig van

ZATERDAG 2 OKTOB 9 ER 2010 - 1,80

Sport 2-3

©pn

taalvirtuozen met oog voor kwaliteit

Journalist Wielerverslaggeving

SCHULDIG

VLAAMS-BRA moeten veiligheid ‘We BANT PROCUREUR BS TSTE PAKT LEUVEN LAA EN! DAG r SE COF de trainer ’ NM FEESHOP STRE en onder vuu 95 NG

NEDERLA

Freelance Copywriters

2-4

Lukaku neemt het op voor Jacobs

MENT& N 24 - CONSU

projectbewaker met commerciële drive

1€

Jury oordeelt e na laatst woord s Clotteman

ber met Vanaf 1 decem n of nog zomaar de banken a legt en lening te krijge te gaan. Europ ijden dat mens in het rood om te verm n. ‘Banken en regels op strengere in de schulden steke minder soezich te diep etverstrekkers zullen een lening’, andere kredibij het toekennen vanVincent Van pel worden voor Ondernemen 1 december ter zegt minis ne (Open VLD). Vanafen boetes tot Quickenbor immers één jaar cel gegeis een lening eriskeren ze als blijkt dat lijk was dat er probl duide 100.000 euro jl vooraf al ven terwi gelukkig n opduiken. ige men zoude tor is niet onverdeeld ‘op somm 5 De kredietsec e regelgeving, die n. (DHH) t gezie met de nieuw te streng word vlakken’ als

LEZERS BRIEVE

Account Coordinator

Reageren? Zend je motivatiebrief en cv per e-mail naar peter@beluga.be. Ons adres: Beluga Communications, t.a.v. Peter Baetens, Prins Boudewijnlaan 50, 2610 Wilrijk. De volledige functiebeschrijvingen vind je op www.beluga.be

per strip

Geld lenen wordt moeilijker

¤2 RG ¤1 I SPANJE

BON BLZ. 22

ER 2010 - 1EURO 20 OKTOB WOENSDAG

T BANKEN EUROPA LEG LS OP RE REGEijker om een STRENGEword t het moeil je rekening

onstuitbaar prospectietalent

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij meer dan de helft van alle Belgen. Met onze krant Het Nieuwsblad bereiken we dagelijks meer dan 1 miljoen lezers. Om de redactie van Het Nieuwsblad verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een (m/v)

25

IN VORST

ETE DE FAVORI ERZAMEL VAN JEF NYS N OMMEKES IEGENDE TO

Account Manager

R&VRIJ - CULTUU GELD 33

- TELEVI SIE E TIJD 37

S 46 - PUZZEL 42 - STRIPS

TOPFAVORIET OP HET WK

Philippe

SBLAD.BE AAN

WWW. NIEUW

EURO48 47 - WEER

ZWANGER OP HET THUISFRONT

&Patricia

29

Je functie: Je jaagt op nieuws uit het wielermilieu. • Je denkt mee na over de manier waarop je dit nieuws het best in de krant aan bod kan laten komen. Je maakt berichtgeving, maar schrijft ook reportages, analyses en interviews. • Je gaat actief nieuwe ideeën aanreiken en stimuleren, en zorgt voor een snelle uitvoering. • Je maakt deel uit van de sportredactie, waar je ook bereid bent als een teamspeler andere taken op te nemen. Je profiel: Je hebt een neus voor nieuws en hebt dat al kunnen aanscherpen door enkele jaren ervaring. • Je hebt al een flinke bagage aan wielerkennis en je bent in staat in korte tijd een netwerk in het wielerwereldje op te bouwen. • Je hebt een kritische blik en een scherpe pen. • Je bent flexibel ingesteld, onregelmatige uren, weekendwerk of langere afwezigheden tijdens rittenwedstrijden schrikken je niet af. • Je bent contactvaardig en neemt graag initiatief.

GILBER ‘Ik geniet ‘Sh T op

van de tegenpen druk’ zenuwde en’

POLITIE SCHIET ZOON DOOD IN HU IS OUDERS

DEPRESSIEV E JONGEMAN (25) KRIJGT DOOR HET KOGEL HOOFD

Wij bieden je: Een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf met marktleiderspositie. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

2-3

VERMASSEN IN NEN OP PROCES PARACHTRA UTEMOORD

DERLAND

LEZERS BRIEVE

©mm

Een 25-jarig e jongeman donderdagavond werd kamer neergeschoten door de politie kele van hun zoon waarna en- zorgen schoten volgden in het huis zijn ouders. toe te van had de . Eén kogel Die moeder. ‘In dienen’, aldus de tie gebeld omdathadden de poli- troffen, jongeman in de arm de plaats vroegen ge- agenten een andere de zijn toeren was hun zoon over hem water voor kogel trof in het hun hond en zich terugge die peppers trokken had pray in zijn - dokter, ik hoofd. ‘Mijn man is in zijn slaapka ogen had gekregen.’ ben tandart Volgens de zwaar aangesl mer. ook nog een medisch s en er was Volgens ouders bestorm de politie bedreig agen in huis. e assisten de de politie Maar we mochten te jongeman de de de bij onze niet machete de agenten met een zoon om hem . de eerste

¤ 1,90 I LUXEMBU RG

¤1,80 I SPANJE ¤2

I CAN. EILANDEN

¤2,20

©pn

N 26 - CONSUM ENT&GE

LD 39 - CULTUU R&VRIJ E

TIJD 45 TELEVIS IE

50 - WEER 56

De videoverhoren van Jan De moorde Els Wilde, Van familie, advocat Doren, maakten een echtgenoot van de ververpletterende assisenproces. en, jury en publiek tijdens indruk op Ook advocaa de zesde bedwingen, net zomin als t Jef Vermassen kon zijn dag van het den van de radeloze de kinderen van De Wilde, tranen niet vond dat verdach echtgenoot die vertelde bij de beelte Els Clottem hoe vrouw nog ans zijn neergesgemeen hij het was gaan groeten torte in het mortuar ium. WWW.N IEUWSB

6-7

LAD.BE

Klaar om carrière te maken? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. vóór 11 december 2010 naar Corelio, personeelsdienst, t.a.v. Sarah Van de Velde, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.vlaamsekranten@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be.


54 55 SAEY nv, STAAL SERVICE CENTER, gevestigd te Kortrijk, is een modern distributie- en verwerkingscentrum van staafstaal, platen en buizen voor de metaalverwerkende industrie (machinebouwers, industriebouw, meubelindustrie, …) in België, Frankrijk en Nederland. Dankzij een stelselmatige introductie van vooruitstrevende producten en diensten en door de dagelijkse inzet van onze medewerkers realiseerde de groep Saey in 2009 een omzet van 70 miljoen euro. Om onze toegevoegde waarde in de supply chain te vergroten nemen we steeds meer vóórproductie van het materiaal voor onze rekening. Platen worden geknipt en geplooid, staafstaal en buizen worden bewerkt op een uiterst modern zaagmachinepark. Met het lasersnijden van buizen verrichten we pionierswerk om klanten verder te voorzien van stukken die klaar zijn voor assemblage. Om onze uitbreiding in goede banen te leiden, zoeken wij een (m/v):

OPERATIONS MANAGER VERANTWOORDELIJK VOOR PRODUCTIE EN LOGISTIEK

JOUW FUNCTIE: Je bewaakt de efficiëntie en de kwaliteit van de productie en staat in voor de dagelijkse organisatie, planning en opvolging van de volledige productieafdeling. Je vult onze verwerkingsmogelijkheden aan met subcontractors waarmee u een stevige samenwerking opzet. Je waakt over de goede afwikkeling van de goederenstroom en het respecteren van levertijden en kwaliteitseisen. Je werkt hiervoor nauw samen met aankoop en verkoop. Je stuurt samen met de magazijnverantwoordelijke en de productieassistent een team van een 40-tal mensen en hebt hierbij oog voor de motivatie, opleiding en optimale bezetting van je medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de kosten van de afdeling en formuleert verbetervoorstellen inzake processen, kwaliteit en rendement. Je bent kwaliteitsverantwoordelijke en staat in voor het in stand houden van het ISO 9001 kwaliteitssysteem en het uitwerken van ecologische maatregelen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Directeur met wie je de investeringsdossiers en de selectie van nieuwe installaties behandelt. JOUW PROFIEL: Je hebt een masterdiploma op zak en kunt terugblikken op enkele jaren ervaring als productieleider en operationeel verantwoordelijke, bij voorkeur in een KMO. Ervaring in staalbewerking is een pluspunt. Je beschikt over een goede kennis

Zaterda

zondag g 12 en

Weekbla

van het Frans; het Duits en het Engels zijn pluspunten. Je organisatorische en coördinerende vaardigheden zijn uitstekend. Je manier van handelen kenmerkt zich door een no-nonsense actie en resultaatgerichtheid. Je bent een goede communicator die zich flexibel opstelt. Je bent computervaardig (ERPpakket, Excel,…) Je beschikt over de nodige analytische en probleemoplossende vaardigheden. ONS AANBOD: Een werkomgeving in permanente evolutie, een dynamisch bedrijf met financiële middelen om uitdagende projecten waar te maken en een functie waar je het verschil kunt maken. Een grondige opleiding, een stapsgewijze inwerking. Een stevig salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen. INTERESSE? Stuur dan vandaag nog je sollicitatiebrief met cv met vermelding van de functie naar Sigrid Van Belle, sigrid.vanbelle@saey.com, Industrielaan 4, 8501 Kortrijk-Heule. Tel. 056 36 14 61, fax 056 36 15 18.

2010 13 juni

aanb este job et de b werk, m en voor d over

iedinge

n

w w w. j o b

at.be

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Online team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

WEEKEND

KMO IË,

DE NV BELG DEEL 2

dat werk1 op 3 denkt ineert gever discrim blz. 8

Dossier Anders n zal een ‘Ons pensioe worden’ uitgesteld loon Institute

Marc De Vos, Image: w:38.8.88P

h:67.0.28P

+

2

ibrary.JO.IM

..TemplateL

JOBnewAT

6.458 jobs op

EN ONDERNEMn wel? Durven vrouwe blz. 11

BISCUITIER NADIA RUEL van Een carrière chocola blz. 12

Itinera

Jobs in Oost-Vla vanaf blz. 16

anderen

jobat.be

Online Customer Support

Je uitdaging:

Je profiel:

I

I

I

I I

PLOOI VOOR ‘N IJZERSTERKE CARRIÈRE. www.saeysteel.com

Als online customer support ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klanten van Jobat.be. Je staat in voor een stipte verwerking en opvolging van orders: je publiceert jobaanbiedingen en banners op de website, rapporteert aan klanten over de resultaten van hun jobaanbiedingen en de stand van zaken van hun contract. Je adviseert klanten over het gebruik van onze online producten en handelt professioneel hun vragen af. Je biedt ondersteuning aan het online salesteam: je rapporteert over de status van contracten en identificeert potentiële nieuwe klanten.

I I I I I

Aangezien je het online team komt versterken ben je uiteraard een gedreven internetgebruiker. Je bent klantgericht en stressbestendig en werkt snel en accuraat. Je hebt een diploma hoger onderwijs. Je bent perfect tweetalig Nederlands en Frans Je communiceert vlot en professioneel via e-mail en telefoon Werkervaring in een gelijkaardige functie is een plus

Wij bieden je: I I I I

Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team. Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen. Een aantrekkelijk salaris en een pakket extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Klaar om carrière te maken en de challenge aan te gaan? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.


Algemeen Directeur

index

Westlandia

Operations Manager 42

Business Development Manager Partner-

Saey

Hoofd Boekhouding & Administratie 55

Preventieadviseur Kronos Europe via Ascento

Jobat

Interne Auditors 46

44

Procesingenieur Kronos Europe via Ascento

Product Manager

tair Beheer Artevelde Hogeschool

Rehau

Directeur Investeringen, Aankoop & Lo-

Durabrik

gistiek

Productieverantwoordelijke

Administratief Bediende Voor De Dienst Directeur van de Verzorgingsinstellingen

Apotheek 37

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe

34

57

AZ Jan Palfijn Gent

53

31

Stad Vilvoorde

Sadaci via Hudson Belgium

Productieverantwoordelijke Brustor via HR Flux

Colruyt Group Services via Ascento

Groep Infrabo

24

Stad Vilvoorde

Assistent Patiëntadministratie 53

Assistent-Bouwcoördinator 36

Directieassistenten 37

Management Assistant PKF

47

Management Assistent Probel Capital Management

48

Medewerker Zorgtoepassingen AZ Sint-Blasius

37

59

Group Maes

Corelio

40

51

15

16

Health, Safety, Environment & Quality Ma35

31

Industrieel Ingenieur of Graduaat Electro34

57

Reznor Europe via Verdonck Personeelsmanagement 27

Lab Corelio

52

47

Communicatiemedewerker De Singel

32

38

Communicatieverantwoordelijke AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen 17

Milieucoördinator

Freelance Copywriters

Milieudeskundige Water

Beluga

54

54

36

SESVanderHave

51

18

24

Support Team Engineer 28

Technical Support Engineer

32 Remi Claeys Aluminium via Hudson Belgium 33

52

29

Ontwikkelingsingenieur

Landelijke Thuiszorg 45

Collectie Coordinator 49

FINANCIEEL

Descamps Dekoratie via Verdonck Personeelsmanagement 25

Administratief - Financieel Directeur

Administratief Directeur

Operations Manager

Adviseur Financiên & Patrimonium

57

38

Operations Manager

DIRECTIE

Ariel via DIP

31

AZ Sint-Lucas Brugge

Bisdom Hasselt

Hoofdverpleegkundige 32

Hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen 26

Medisch Secretaresse 53

Psycholoog/Consultant Verdonck Personeelsmanagement via Verdonck Personeelsmanagement 25

Technoloog Medische Beeldvorming 53

Verpleegkundige 38

Verpleegkundige 53

Colofon 34

Service Engineers

OCMW Hamme

36

41

Remi Claeys Aluminium via Hudson Belgium 33

AVR via DIP

Hoofdapotheker

AZ Sint-Lucas Gent

Bayer Sheet Europe via Verdonck Personeelsmanagement 27

Ontwerpingenieur

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17

Transit

Service Engineer

Aurelium

Onderhoudsingenieur

Christeyns via Anago

P.C. Dr. Guislain

45

52

Hoofd Therapie

AZ Sint-Lucas Gent

Research Associate Detergents

Zorgmanager

C R E AT I E F

Novavo

32

Gabecon via Verdonck Personeelsmanagement 25

Kennametal

OCMW Hamme

AZ Jan Palfijn Gent

Zorg- en Kwaliteitsdeskundige

Vertaler Anoniem via Adaequatio

Trevi

47

Projectmanager Gebouwen

Christeyns via Anago

Ergotherapeut

Az Maria Middelares

Technisch Productontwikkelaar

Journalist Wielerverslaggeving Corelio

Van Hool

Chris Vuylsteke Algemene Ondernemingen

VWR International

Kwaliteitsmedewerker Paniflower

Durabrik

Deckel Maho & Gildemeister

Junior Projectleider Durabrik

47

Seed Development Manager

Ingenieur R&D Business Development Manager Creative

Durabrik

47

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17

Woonzorgcentrum St.-Alexius Tienen

Salesengineer

Mechanica Clemaco Contracting

C O M M U N I C AT I E

45

Projectleiders

Field Service Engineers/Techniekers Tetra Pak

Newcoat via Search & Selection

PKF

Sint-Franciskusziekenhuis

Projectleider Wallonië

Behandelaar Expertise Dossiers Vreg via Jobpunt Vlaanderen

31

Projectleider

Adviseur Essenscia

18

Projectleider

Advertising Operations Manager

Sadaci via Hudson Belgium

Secretaris OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe

59

Projectleider

ENGINEERING

47

Clustermanagers

28

nager

Officemanager Dienstencheques Ariel via DIP

Pellikaan Bouwbedrijf

PKF

GEZONDHEID

28

Schooldirecteur BuSO

47

40

Projectleider

Dienst

AZ Sint-Blasius

Groep Infrabo

PKF

Senior Medewerker Externe Audit 37

28

Schooldirecteur BLO Stad Vilvoorde

37

Senior Medewerker Directe Belastingen 35

Projectingenieur Infrastructuur Administratieve Medewerker Technische

A.Coppin & Partners via HR Flux

Senior Medewerker BTW 47

Projectingenieur Elektriciteit

Schooldirecteur Basisonderwijs

Administratieve Medewerker

Sint-Franciskusziekenhuis

45

Senior Dossierbeheerder 50

Project Manager

Financieel Directeur

Administratief Medewerker

AZ Jan Palfijn Gent

PKF

59

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening via Jobpunt Vlaanderen 15

VWR International

45

Directeur Informatietechnologie & Facili-

A D M I N I S T R AT I E

Sga Vanneste

PKF

Medewerkers Accountancy 46

Productiemanager

Gemeente Drogenbos

29

ships

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

AZ Sint-Blasius

Kela via DIP

51

50

A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie:Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Janni Van Overstraeten Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager: Kim Vergaelen Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Benjamin Hamba, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé, Frederique Vandenheede Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Mieke Van Cauter, Anouk Bedetti, Michaël Voste, Cathérine Bodarwé Marketing: Fanny De Boeck, Evy De Troch Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Dominique Vanhove, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Roland Sammels, Sylvie Cousin, Caroline Eeckhoudt Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


56 57 Zoekt u een veelzijdige en uitdagende job in een dynamische omgeving met een aangename werksfeer?

Recherchez-vous un job polyvalent, un défi à relever dans un environnement dynamique à l’ambiance de travail agréable ?

Het gemeentebestuur van Drogenbos werft aan (m/v):

L’administration communale de Drogenbos engage (h/f):

• Administratief

medewerker (C1-C3)

statutaire functie - voltijds - met werfreserve van 3 jaar - minimum brutojaarloon: 20.133,95 € U zal administratieve taken uitvoeren in één van de gemeentelijke diensten. • diplomavereiste: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs • onderdaan van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat

• Werkleider (C1-C3) statutaire functie - voltijds - met werfreserve van 1 jaar - minimum brutojaarloon: 20.133,95 € U bent belast met de administratieve coördinatie en opvolging van de technische werkzaamheden. • diplomavereiste: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs • onderdaan van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat

• Collaborateur

administratif

• Chef

de travaux

(C1-C3)

fonction statutaire - temps plein - avec réserve de recrutement d’1 an - salaire annuel brut minimum: 20.133,95 € - Vous êtes en charge de la coordination administrative et du suivi des travaux techniques • exigence en matière de diplôme : un diplôme de l’enseignement secondaire ou d’un enseignement assimilé • ressortissant de l’EEE ou de la Confédération helvétique

U voldoet aan de taalwetgeving. U slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands). Wij bieden u een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

(C1-C3)

fonction statutaire - temps plein - avec réserve de recrutement de 3 ans - salaire annuel brut minimum: 20.133,95 € - Vous exécuterez des tâches administratives dans l’un des services communaux. • exigence en matière de diplôme : un diplôme de l’enseignement secondaire ou d’un enseignement assimilé • ressortissant de l’EEE ou de la Confédération helvétique

Vous répondez à la législation en matière d’emploi des langues. Vous réussissez l’épreuve de sélection (langue de l’épreuve : néerlandais). Nous vous offrons un salaire conforme au barème en vigueur dans les administrations locales, des chèques-repas, une assurance-hospitalisation, le remboursement intégral de l’abonnement aux transports publics (trajets domicile-lieu de travail), une indemnisation vélo, des règlements attrayants en matière de vacances, des possibilités de formation et de perfectionnement.

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan u verkrijgen op de personeelsdienst - 02 333 85 26 (van 09 uur tot 12 uur) e-mail : aanwervingen@drogenbos.be

Les informations ainsi que le formulaire d’inscription obligatoire peuvent être obtenus auprès du service du personnel - 02 333 85 26 (de 09 heures à 12 heures) e-mail : aanwervingen@drogenbos.be

Dien uw kandidatuur vergezeld van uw cv en een kopie van het vereiste diploma in uiterlijk 19 januari 2011. Dit kan d.m.v. een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos, of tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst van het gemeentehuis uiterlijk op 19 januari 2011 om 12u00.

Posez votre candidature accompagnée de votre cv ainsi qu’une copie du diplôme requis au plus tard le 19 janvier 2011 par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au collège des Bourgmestre et Echevins, Grand Route 222, 1620 Drogenbos ou contre récépissé au service du personnel de la maison communale au plus tard le 19 janvier 2011 à 12h00.

Werken in het UZ Brussel Elke dag een mix van emoties Zoek je een stimulerende job in een maatschappelijk relevante en open werkomgeving? Een werkgever die je graag flexibiliteit, opleidingen en doorgroeimogelijkheden aanbiedt? En bovendien jouw streven naar evenwicht tussen werk en privé respecteert en je vele extra’s garandeert?

Dan is het UZ Brussel jouw werkgever.

UZ Brussel-Campus Jette, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel - www.werkeninhetuzbrussel.be

pc

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de gezondheidszorg. Momenteel gaat de directie over tot de aanwerving van een (m/v):

Administratief directeur

ELECTROBEDRIJF IN OOSTENDE WERFT AAN:

1 industrieel ingenieur of graduaat electro-mechanica specialiteit: electriciteit, electronica en/of mechanica

Als lid van het directieteam bepaalt u mee het algemeen beleid van de voorziening en staat u in voor het financieel, economisch, administratief en informaticabeleid, en de concrete uitvoering ervan. U organiseert en coacht de betrokken administratieve diensten. Voor een uitgebreidere functieomschrijving en profielvereisten: www.guislain.be. Voor meer informatie kan u ook contact opnemen met dhr. Luc De Schepper, algemeen directeur, op het nummer 09 216 33 11. Broeders van Li ef de

Interesse? Stuur uw sollicitatie schriftelijk met cv voor 6 december 2010 naar Provincialaat der Broeders van Liefde, t.a.v. dhr. Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder, Stropstraat 119, 9000 Gent. Kijk ook op www.guislain.be of

www.fracarita.org

voornaamste taken: * opmaken van prijsoffertes voor privé- en overheidsaanvragen voor levering en plaatsing van zonnepanelen * maken van aanbiedingen voor allerhande electrotechnische en mechanische installaties

Schrijven met CV en foto naar: NV CLEMACO CONTRACTING Sint Sebastiaanstraat 5 8400 Oostende


Verpleegkundige Algemene Heelkunde Az Maria Middelares

Notarieel Jurist 26

Verpleegkundige A1 AZ Sint-Blasius

26

26

26

26

26

Verpleegkundige of Medische Beeldvormer Az Maria Middelares

26

Adjunct-Hoofd Sectoraal Dienstencen-

Magnetrol via Hudson Belgium

trum Vab

Varia-Pack

AVR via DIP

Jobat

AZ Sint-Blasius

26

Alken Maes

Woonzorgcentrum St.-Alexius Tienen

32

Verpleegkundigen

Digital Campaign Architect

Sint-Franciskusziekenhuis

Yento

36

52

53

53

53

43

38

Yento

VWR International

Alken Maes

Essenscia

AZ Sint-Blasius

VWR International

32

maak

Staffing Officers

Sadaci via Hudson Belgium

37

35

Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

51

26

Projectvoorbereider Durabrik

47

24

R&D Group Leader Photovoltech

14

43

Renovatieploeg Durabrik

47

Stedenbouwkundige 51

36

Gemeente Schilde

Medewerker IT Trevi

Platform Developer Yento

Project Manager Yento

Web Analyst Corelio

53

Account Manager

Wereldsolidariteit

44

Account Manager

Stad Poperinge

39

Account Manager

Stad Poperinge

39

Account Manager

19

Accountmanager

Maatschappelijk Werkers 50

JURIDISCH

OCMW Antwerpen via Jobpunt Vlaanderen

Programma-Coรถrdinatoren Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem via Jobpunt Vlaanderen 17

Juridisch Adviseur Obk Bank

Stad Aarschot

Diensthoofd Toerisme 26

42

Brukomtegel

49

Verkoper Mewa

49

Verkoper Gromabel

51

Vertegenwoordiger Haacht Brouwerij

36

Vertegenwoordiger

57

Vertegenwoordigers

R&D

Beluga

Wildstream

Sadaci via Hudson Belgium

Beluga

Rehau

Ariel via DIP

54

28

35

54

50

31

Area Sales Manager Anglo Belgian Corporation

32

Assistant Sales Manager Varia-Pack

24

Jurist Federatie Socialistische Mutualiteiten Van Brabant 48

Toonzaalverkoper Vloerbekleding

Varia-Pack

Technop

Brustor via HR Flux

Renbow Belgium

Cultuurbeleidscoรถrdinator 26

41

14

24

32

37

VERKOOP Account Coordinator

Coรถrdinator 32

Chemetall

Vertegenwoordiger

Werkleider

46

Technisch Commercieel Afgevaardigde

47

Verpleegkundig Zorgmanager

44

Brandweerman/- Vrouw 26

Valesta

36

Vertegenwoordigers Wereldsolidariteit

Database Developer Yento

52

Bediende

ICT

24

37 Anoniem via Adaequatio

Gemeente Drogenbos Trevi

24

Product Specialist Veiligheidsmateriaal &

43

Animatiedeskundige OCMW Hamme

VWR International

35

Welzijnszaken

Medewerker Human Resources

Remi Claeys Aluminium via Hudson Belgium 33

Medewerker Voor De Dienst Schoon-

Sint-Franciskusziekenhuis Gemeente Veurne

24

Product Specialist Chromatography 36

Meestergast Mechanica

37

HR

VWR International

International Key Account Manager 16

Hoofd Logistieke Dienst

AZ Sint-Blasius

Afdelingsverantwoordelijke Burger- &

Restaurantmedewerker

Sint-Franciskusziekenhuis

24

Internal Specialist Life Science 14

26

Adviseur Competentiebeleid

Proefbakker

Stad Vilvoorde

VWR International

24

Sales Assistant 43

OVERHEID

HORECA

Haacht Brouwerij

VWR International

24

Clean Room Artikelen

Trade Marketing Manager

Vroedvrouw

AZ Sint-Blasius

Alken Maes

45

Elektricien

Telemarketing Medewerker

Verpleegkundigen

Internal Specialist Equipment

Veroutiz via Search & Selection

Diensthoofd Technische Dienst 37

VWR International

Assistent Productie / Teamleider

Diensthoofd Dienst Groenvoorziening 55

Product Manager

Verpleegkundigen

Paniflower

26

Accounts

Internal Specialist Chemicals

Bouwkundige 29

Marketing Manager

Verpleegkundigen

AZ Jan Palfijn Gent

Yento

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening via Jobpunt Vlaanderen 15

Sadaci via Hudson Belgium

Alken Maes

AZ Jan Palfijn Gent

24

MARKETING

Category Manager

AZ Sint-Lucas Gent

27

Operationeel Aankoper

Verpleegkundigen

OCMW Hamme

26

Customer Service Medewerker Global

33

Brand Manager

Verpleegkundige Operatiekwartier Az Maria Middelares

Export Manager

Online Customer Support

Verpleegkundige Mobiele Equipe Az Maria Middelares

Yento

Business Developer Indirect Sales 41

TECHNIEK

Magazijnier

Verpleegkundige Kunstnierafdeling Az Maria Middelares

Genae Group

LOGISTIEK

Inkoper

Verpleegkundige Interne Geneeskunde Az Maria Middelares

Business Developer Direct Sales 53

Project Managers Clinical Research 47

Hoofd Dispatching

Verpleegkundige Intensieve Zorgen Az Maria Middelares

PKF

AZ Jan Palfijn Gent

37

Verpleegkundige Gynaecolgie/Urologie Az Maria Middelares

Medisch Laboratoriumtechnoloog 45

Senior Medewerker Juridisch Advies 37

Verpleegkundige A1/A2 AZ Sint-Blasius

Notaris Hugo Kuijpers

Clinical Research Associates Genae Group

41

Bouwadviseur Durabrik

47

38


58 59

Maken we samen onze ambities waar?

Met 21 opleidingen, bijna 11000 studenten en meer dan 1000 medewerkers is de Arteveldehogeschool een grote speler in het Vlaamse hoger onderwijs. De Arteveldehogeschool – gesitueerd in Gent – onderscheidt zich door een sterk gerationaliseerd aanbod van krachtige opleidingen, de sterk uitgebouwde begeleiding van studenten, de kwaliteit van haar opleidingen – die steevast hoog scoren in externe kwaliteitsbeoordelingen – en de manier waarop onderwijs, onderzoek en dienstverlening aansluiten bij de praktijk van het werkveld. Momenteel kijken wij uit naar een (m/v)

Alle info op

Directeur informatietechnologie en facilitair beheer In deze sleutelpositie ben je verantwoordelijk voor informatietechnologie, gebouwenbeheer, logistiek en facilitaire dienstverlening, en aankoop in de hogeschool. Uitdagende projecten zijn o.m. het ontwerp en de implementatie van een geïntegreerd softwaresysteem voor het beheer van interne organisatieprocessen en het ontsluiten van informatie, de realisatie van een nieuw masterplan voor gebouwen en diverse bouwprojecten, en de verdere verankering van duurzaamheid in de interne bedrijfsvoering. Je stuurt vier diensten aan en je coördineert de werking van het service center op campus Kantienberg. Je coacht de diensthoofden en de campusbeheerder en hun teams. Indirect ben je de leidinggevende van meer dan 85 medewerkers. Wij zoeken een master met minimum vijf jaar managementervaring, een sterke visie op het gebruik en de implementatie van informatietechnologie en ervaring in meerdere van de andere genoemde beleidsdomeinen. Als people manager ben je bereikbaar voor je medewerkers, zorg je voor een duidelijke aansturing en coaching. Wat mag je verwachten? • Gunstige arbeidsvoorwaarden • Werken in een fileluwe omgeving • Ruimte om een directe bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen van de Arteveldehogeschool.

www.arteveldehs.be/jobs. Ons jobaanbod wordt regelmatig bijgewerkt.


DUIZENDEN ORIGINELE FORMULES VOOR EEN GOEDE JOB ONTDEKKEN IN DEEL 2

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


EEN GOEDE JOB

=

ZOEKEN EN VINDEN IN JOBAT IN DEEL 1

+

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen


WWW.KELA.BE

WERKEN BIJ WILDSTREAM

=

UITDAGING

www.wildstream.be

EEN GOEDE BAAS + DIE SPEELT VOOR SINTERKLAAS! [DAVID VERTONGHEN] • ’S MORGENS MET DE LACH VERTREKKEN + ‘S AVONDS MET DIEZELFDE LACH THUISKOMEN [DAVID LAMMENS] • GOEDE WERKSFEER + UITDAGING [DAVID MUYLLE] • MOGELIJKHEDEN - EGOTRIPPERS RONDOM [DAVID DEWEVER] • JEZELF ONTDEKKEN + SLEUR [DAVINA VAN BELLE] • IEDERE MORGEN GOEDGEZIND VERTREKKEN - STRESS! [DAVINA VAN BELLE] • HOBBY - VRIJWILLIGERSWERK [DAVY DE GROOTE] • PASSIE + FUN [DAVY SALVINI] • CREATIEF BEZIG ZIJN + EEN DEGELIJKE VERLONING [DAVY VERMEYLEN] • AL HET POSITIEVE - AL HET NEGATIEVE [DAVY DE COCK] • WERKFAMILIE + THUIS KOMEN [DAVY BRACKMAN] • DE JOB WAAR JE MET TRANEN IN DE OGEN ‘S AVONDS JE BUREAU VERLATEN + S’OCHTENDS BLIJ ALS EEN KIND JE BUREAU INWANDELT [DAVY DE VIS] • PRESTEREN - WERKEN [DAVY MEGANCK] • LEERRIJK + INTRIGEREND [DAVY SALVINI] • JE THUIS VOELEN OP JE WERK + GEZONDE EN LOSSE SFEER ONDER COLLEGA’S [DAVY DE GROOTE] • U AMUSEREN + PROFESSIONEEL BLIJVEN [DAVY TIJSKENS] • ER VOOR GAAN + AMUSEREN [DE BUCK DE BUCK] • TEVREDENHEID + ZEKERHEID [DE KOKER FREDDY] • ENTHOUSIASME + UITDAGING [DE TOBEL LIESBET] •

+

PLEZIER

FRISSE OCHTENDSHIFT + ONTSPANNENDE TERUGBLIK ‘S AVONDS [CHANTAL DOBBELAERE] • MET PLEZIER OPSTAAN EN NOG JAREN TEDOEN WAT MEN NU DOET IN ZIJN JOB + MET PLEZIER GAAN WERKEN, LOON EN WAARDERING IN EVENREDIGHEID [CHANTAL VANQUAETHEM] • BLIJ NAAR HET WERK + EN BLIJ NAAR HUIS [CHANTAL VANNESTE] • IETS DAT JE GRAAG DOET + EEN GOED LOON [CHANTALE BALLINGS] • EENTJE DIE JE MET PLEZIER DOET + WAAR JE ALLE KANSEN KRIJGT [CHANTALE SMOLDERS] • PLEZIER HEBBEN + LEUKE COLLEGA’S [CHARLENE VAN HOVE] • VEEL WERK + LEUKE COLLEGA’S [CHARLENE BURTON] • JEZELF KENNEN + DAAR IETS TOF UIT KUNNEN HALEN [CHARLES-HENRI BOURGOIS] • GOED BETAALD + WERKZEKERHEID [CHARLINE DEWAELE] • CREATIEF + ORIGINEEL [CHARLOT WYDOOGHE] • KWALITEIT - GARANT VOOR DE KLANT [CHARLOT VAN DE VELDE] • EEN GOEDE BABBEL TIJDENS DE MIDDAG + AF EN TOE EEN PITTIGE RODDEL [CHARLOTTE VAN DEN BRANDE] • MET PLEZIER GELD VERDIENEN + GENOEG TIJD OM HET SAMEN MET JE GEZIN TE SPENDEREN AAN LEUKE DINGEN! [CHARLOTTE PEETERS] • THUIS ZIJN OP JE WERK + THUIS JE WERK KUNNEN ACHTERLATEN [CHARLOTTE DERMAUW] • EEN PLEK WAAR JE JEZELF KAN ZIJN EN JE GOED VOELT BIJ JE COLLEGA’S, MAAR TOCH PRIMA WERK KAN VERRICHTEN! + ER SOMS VEEL STRESS IS! [CHARLOTTE ALLAERT] • JE HOBBY - ROUTINE [CHARLOTTE BOONE] • FUN + MOTIVATIE [CHARLOTTE VANHERK] • PLEZIER + VOLDOENING [CHARLOTTE BEAUPREZ] • GOEDE WORK-LIFE BALANCE + TOFFE COLLEGA’S [CHARLOTTE HUYSMANS] • JE KINDERDROOMJOB - ALLE ONREALISTISCHE KANTJES ERAAN [CHARLOTTE DECKERS] • MOTIVEREND + UITDAGEND [CHARLY HANSSENS] • INTERESSANT + MOTIVEREND [CHARLY HANSSENS] • BEHEERLIJK ALS EEN MOOIE VROUW + ZONDER ERAAN VERSLAAFD TE RAKEN [CHARLY HANSSENS] • LOON NAAR WERKEN + JE GOED VOELEN [CHRETIEN JANSSEN] •

life + science = genae.com


EE N GOEDE J O B =

• JOB VOOR HET LEVEN + JOBGENOT [BART TUBEE] • MIJN JOB: EEN PLEZIER OM TE DOEN + MIJN JOB, DIE IK IEDEREEN GUN! [BART MAES] • MET EEN GOED GEVOEL HUISWAARTS KEREN + TIJD DIE VLIEGT [BART LENS] • KUNDE + GOESTING [BART BOGAERT] • WATER + WIJN [BART AESAERT] • TUSSEN DE OREN + NIET ONDER JE VEL [BART DRIESEN] •

INSPIRERENDE TRANSPIRATIE + WERKBARE VRIJE TIJD [BART VERSTRAETEN] • EEN BAAS DIE JOU VERSTAAT + JIJ DIE JE BAAS VERSTAAT [BART WENS]

• EEN JOB DIE DOOR ANDEREN GEMIST WORDT ALS ZE VERDWIJNT + JOB DIE VERDWIJNT ALS ZE NIET LANGER GEMIST WORDT [BART DE DECKER] • UITDAGING - SLEUR [BART VANHOOF] • JE JOB VAN JE LEVEN + EN EEN GOEDE WERKSFEER [BART KESTELOOT] • BRAINS +

EEN GOEDE JOB

PASSIE [BART BOGAERT] • UITDAGEND, ZODAT JE ELKE DAG GRAAG OPSTAAT OM TE VERTREKKEN! + NIET SAAI, NIET AFSTOMPEND, WANT VERVELING MAAKT JE MOE!

[BART DE VOS]

• PLEZIER BELEVEN AAN JE

=

PASSIE

+

CREATIE

WERK + WERK BELEVEN AAN JE PLEZIER [BART VANDENDRIESSCHE]

• TEAM + SPIRIT [BART VRANCKEN] • ZINVOL +

GOED BETAALD [BART VANOETEREN] • FUN + RESPONSIBILITY [BART BOCKAERT] • GELD VERZAMELEN + GELD VER-

BART BROSIUS

DIENEN [BART BOSSU] • NAAR MAANDAG UITKIJKEN +

SPIJTIG VINDEN DAT HET WEER VRIJDAG IS [BART KINABLE] • ALL PLAY + NO WORK [BART DRIESEN] • WAARDERING + EEN VLEUGJE VRIJHEID [BART EELBODE] • PASSIE + CREATIE [BART BROSIUS] • M C2 + (MOTIVEREND, CREATIEF EN COLLEGIAAL) [BART DE DECKER] • ERKENNING EN VOLDOENING + SAMEN MET EEN DOEL VOOR OGEN [BARTHOLD VAN ACKER] •

WILLEN-MOGEN-KUNNEN LEVEN + WILLEN-MOGEN-KUNNEN WERKEN [BARTHOLD VAN ACKER] • LEVEN OM TE WERKEN + WERKEN OM TE LEVEN

[BARTHOLD VAN ACKER] •

IETS KUNNEN + EN DAT MOGEN DOEN! [BASIEL VAN DIEVEN] • WERKTE LANG + GELUKKIG [BASSIE P. NYS] • JE WERK VOELT ALS JE HOBBY + JE HOB-

BIES KUNT HEBBEN NAAST JE WERK [BAUKELIEN VAN DER KAMP] • PASSIE + PRESTATIE [BAUKELIEN VAN DER KAMP] • JOBAT + AANGENOMEN [BAUKELIEN VAN DER KAMP] • HARD WERKEN + VEEL LOL MAKEN [BEA GYSSELS] • 50% IQ + 100% EQ [BEA GYSSELS] • CONTENT VERTREKKEN + NOG CONTENTER TERUGKEREN [BEA VERMEERSCH] • WERK MET PIT + PRETTIGE COLLEGA’S [BEA DE COCK] • GOEDE WERKSFEER + EEN BAAS DIE OOK MEEWERKT [BEA DE COCK] • PRETTIGE WERKSFEER + GOED LOON [BEA DE COCK] • OP VLEUGELS + BELANDEN IN EEN HEMEL [BEA VAN DER SYPT] • SYPT] •

OP VLEUGELS + BELANDEN IN EEN HEMEL [BEA VAN DER

EEN GOEDE JOB

=

BLIJ ZIJN MET JE WERK

+

WERKEN OM BLIJ TE ZIJN BEN BRACQUENÉ

OP VLEUGELS + BELANDEN IN EEN HEMEL [BEA VAN DER SYPT] • EEN

ZELDZAAMHEID - NIET TE VER WEG [BEATRICE VAN HERCK] • VRIJHEID + BLIJHEID [BEATRIJS HUYGHE] • ONAFHANKELIJKHEID + BLIJDSCHAP [BEATRIJS HUYGHE] • HOGE SALARIS + GOEDE SFEER TUSSEN COLLEGA’S [BEATRIX PULINKA] • VRIJHEID + BTW [BEN GEUDENS] • HAVING THE CAKE + EATING IT [BEN GEUDENS] • TOEKOMST + MANIER OM ANDEREN TE HELPEN [BEN ROELANDS] • GELD VERDIENEN + RESPECT EN GOEDE WERKSFEER CREËREN [BEN VAN DEN BROECKE] • BLIJ ZIJN MET JE WERK + WERKEN OM BLIJ TE ZIJN [BEN BRACQUENÉ] • INTERESSANT EN VERRIJKEND + COMBINEERBAAR MET PRIVÉ- EN SOCIAAL LEVEN [BÉNÉDICTE DAVIDTS] • INTERESSANT EN VERRIJKEND + VOLDOENING [BÉNÉDICTE DAVIDTS] • PERSOONLIJKE VOLDOENING + NUTTIGE BIJDRAGE AAN DE MAATSCHAPPIJ [BENJAMIEN DEPREZ] • RUIMTE VOOR ONTPLOOING + UITDAGING [BENJAMIN PEETERS] • UITKIJKEN NAAR DE VOLGENDE DAG + ER VOLUIT VOOR GAAN [BENJAMIN VAN ZEVEREN] • MET VOLLE GOESTING NAAR HET

EEN GOEDE JOB

WERK VERTREKKEN + EEN GOEDE TEAM-SPIRIT [BENNY IWENS] • LEUK + OPENMIN-

=

DED [BENNY JACQUES] • MEER DAN ALLEEN EEN ( + )PUNT [BENNY COENE] • TOFFE COLLEGA’S + LEUK LOON [BENNY BUDTS] • EEN GROENE JOB + LEUKE COLLEGAS [BENNY

AMAI DE DAG IS OMGEVLOGEN

+

BUDTS] •

DE BAAS RIJK MAKEN + MAAR OOK IN ZIJN ZAKKEN ZITTEN [BENNY VAN DE

CRUYS] •

VERTROUWEN KRIJGEN + VERTROUWEN GEVEN [BENNY BOTTE] • MEER BE-

REIKEN + MEER VOLDOENING [BENNY COENE] • VRIENDSCHAP - STRESS [BENOÎT ANGELET] •

SHIT, IK MOET WEER GAAN WERKEN

DOORGROEI MOGELIJKHEDEN + ZELF GROEI [BENOÎT REISNER] • WAARDERING

+ NEGATIVITEIT (MIN MIN = POSITIEF DUS) [BEREND SCHOLTEN] • YIN + YANG [BEREND SCHOLTEN] •

AMAI DE DAG IS OMGEVLOGEN + SHIT, IK MOET WEER GAAN WERKEN

[BEREND SCHOLTEN] •

BEREND SCHOLTEN

UITDAGING + OPGEVEN [BERIT DE MEULENAER] • SMAAKT NAAR NOG

- DE KATER ACHTERAF [BERLENDA AELBRECHT] • ZOALS SLAGROOM IN DE SOEP MAAR OOK MET BALLETJES [BERNADETTE LIEVENS] • WETEN WAT JE WIL + KUNNEN

DOEN WAT JE WIL [BERNADETTE DE CANNIÈRE] • DOEN WAT JE ZELF WILT + WAT JE GOED KAN [BERNADETTE VRANCKEN] • GRAAG NAAR JE WERK GAAN + ALLE DAGEN [BERNARD DECOCK] •

HUIDIGE JOB + DOORGROEIMOGELIJKHEDEN [BERT MICHIELS] • PERSOONLIJKE TOUCH + ZELFONTWIKKELING [BERT HEEDFELD] • GOEDE BALANS TUS-

SEN UITDAGING, JE GOED VOELEN EN AFWISSELING + LOON NAAR WERKEN [BERT DRUYTS] • ELKE DAG MET PLEZIER TERUG NAAR JE JOB + GEEN VOLDOENING [BERT DE JAEGHER] • CHAMPS] •

FIJNE COLLEGA’S + LEUKE WERKUREN [BERT PEETERS] • GOEDE OMKADERING + INSPRAAK [BERT DAELMANS] • SATISFACTION + GUARANTEE [BERT DE-

WAAR JE JE THUIS VOELT + MET PLEZIER GAAT WERKEN [BERT BOONS] • EEN BEDRIJFSMISSIE WAARIN JE HELEMAAL KAN VINDEN + JE KUNNEN UITLE-

VEN [BERT JACOBS] • GOED JE BOTERHAM VERDIENEN + WEINIG WERKEN [BERT CAPIAU] • MIJN SELECTIECRITERIA OP DE JOBAT-SITE + EEN GOED SOLLICITATIEGESPREK

[BERT VAN BOXELAER]

• ZELFSTANDIGHEID IN U

JOB + VRIJHEID MET GRENZEN [BERT VAN STRYDONCK] •

EEN GOEDE JOB

=

HUIDIGE JOB

+

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN BERT MICHIELS


E E N GOEDE J O B =

TAKEN DOEN DIE JE GRAAG DOET + COLLEGA’S HELPEN BIJ TAKEN DIE ZE NIET GRAAG DOEN [ANN JANSSENS] • EEN JOB IN EIGEN REGIO, VEEL WERK EN GEEN

VERVELING + DE MEEST TOFFE COLLEGA’S VAN DE HELE WERELD WAAR JE LIEF EN LEED MEE KAN DELEN [ANN GOOR] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + EN ER NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK! [ANN GOOR] • HARD TO FIND + HARD TO GET [ANN GOOR] • VEEL PRÉ + VEEL VAKANTIEDAGEN [ANN GOOR] • EINDELIJK

EEN GOEDE JOB

EENS MET PLEZIER NAAR HET WERK + MET PLEZIER

TOFFE COLLEGA’S

=

+

OOK WEL UITKIJKEN NAAR HET WEEKEND [ANN GOOR]

ONGEDWONGEN SFEER

• VRIJE TIJD + TIJD VLIEGT [ANN LAMMENS] • UITDAGING VOOR HOOFD + HART [ANN COPPENS] • HUIDIGE JOB

ANN HERMANS

+ FRUSTRATIES [ANN MILLEVILLE] • HET LOON VAN JE BAAS - ZIJN SNOR [ANN VERHAEGHE] • UITDAGING + AAN-

GENAME WERKSFEER [ANN BRANTS] • VERNIEUWEN + ONTWIKKELEN [ANN DOM] • HET WERK DOEN DAT JE GRAAG DOET + DE NODIGE VRIJHEID HEBBEN OM DIE JOB IN TE VULLEN [ANN DE VOS] • CONTENT(MENT) + FUN [ANN WOUTERS] • KINDERVERZORGING + ARTS [ANN JEURISSEN] • TOFFE COLLEGA’S + ONGEDWONGEN SFEER [ANN HERMANS] •

ELKE DAG UITDAGINGEN AANGAAN SAMEN MET JE COLLEGA’S + VOLDOENING HALEN UIT HET FEIT DAT JE EFFECTIEF MENSEN KAN HELPEN OM

ZICH WAT BETER TE VOELEN IN HUN VEL [ANN BRUNEEL] • UITDAGING + RESULTAAT [ANN VAN CAUWENBERGHE] • TEVREDENHEID MET WAT JE DOET + VERLONING VOOR WAT JE DOET [ANN DE COCK] • VOELT AAN ALS EEN HOBBY + OPSTAAN KOST NOOIT MOEITE [ANN VAN LOMMEREN] • GOED PRESTEREN OP BASIS VAN JE TALENTEN + NOG BETER PRESTEREN OP BASIS VAN JE PASSIE [ANN CATTELAIN]

• GEMOTIVEERD + COLLIGIALITEIT [ANN DE

KERPEL] •

DEDICATION + PLEASURE [ANN SIMOENS] • IPOD

TOUCH KRIJGEN + SUPERTOFFE COLLEGA’S [ANN CHRISTIAENS] •

EEN GOEDE JOB

=

UITDAGING

+

RESULTAAT

GRAAG NAAR JE WERK GAAN + GRAAG WEER

NAAR HUIS VERTREKKEN [ANN BRANTS] • MIJN HOBBY IS MIJN WERK + TIJD VOOR GEZINSLEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] •

ANN VAN CAUWENBERGHE

MIJN WERK MIJN LEVEN + MIJN GEZIN KAN

ER OOK GOED MEE LEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] • ER JE THUIS VOELEN, + AANVAARD WORDEN [ANN GELDERS] • VOLDOENING + LOON NAAR WERKEN [ANNA BOUVIN] • GEVARIEERD WERK + AANGENAAM SOCIAAL CONTACT [ANNE DE CLERCQ] • EEN THUISVOELENDE OMGEVING + VERLONING NAAR WERK [ANNE MACHARIS] • VOLDOENING, RESULTAAT, PLEZIER IN ‘T WERK + ERVOOR BETAALD WORDEN [ANNE DE RIDDER] • ONTPLOOIING VAN JE TALENTEN + RODDELS [ANNE VAN BEVER] • INTERESSANT WERK + MOOIE LOONBRIEF [ANNE LELIÈVRE] • EEN FANTASTISCHE HOBBY + DE FINANCIËLE EN MORELE VOLDOENING [ANNE VAN ACHTER] • GOED SALARIS-GEZONDE WERKSFEER + EERLIJKE BEGRIJPENDE BAZEN + OVERDRAGERS EN MOUWFROTTERS [ANNE DEDECKER] • GEVARIEERDE JOB + GEZEUR OVER PIETLUTTIGHEDEN [ANNE VAN BEVER] • JE GOED VOELEN IN JE VEL + ZELFS AL MOET JE WERKEN [ANNE MARIE TUYPENS] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + MOOIE VERLONING EN ANDERE VOORDELEN [ANNELEEN VAN DE MERGEL] • JEZELF + SAMENWERKEN [ANNELEEN VAN MALDEREN] • VOLDOENDE UITDAGING + VOLDOENDE VOLDOENING [ANNELEEN DEFRANC] • EEN PASSIE + DIE VRUCHTEN AFWERPT! [ANNELEEN PLETINCK] •

EEN GOEDE JOB

=

JEZELF ONTPLOOIIEN

+

VERMIJDINGSGEDRAG [ANNELIEN BOENS] • UITDAGING + VOLDOENING [AN-

GENIETEN VAN WAT JE DOET

NELIES MANGELSCHOTS] •

ANNELIES HEYMAN

TOEWIJDING + PLEZIER [ANNELIES VERROKEN] • JE DRO-

MEN NAJAGEN + ER DE NODIGE MOEITE VOOR WILLEN DOEN [ANNELIES KRIEKEN] •

NAERE] •

EEN UITGEBREIDE MIDDAGPAUZE - NUTTELOZE PAUZES ALS

PASSIE EN VRIJHEID - ENERGIEVERSPILLING [ANNELIES DE MEULE-

WAARIN JE JEZELF KAN ZIJN + EN GEWAARDEERD WORDT [ANNELIES DE BLEEKER] • MIJN TWEEDE THUIS + TOFFE COLLEGA’S [ANNELIES BLOEM] • LEUK OM TE

DOEN - IS NIET VERVELEND [ANNELIES GANTOIS] • ELKE DAG NIEUWE UITDAGINGEN EN JE GRENZEN VERLEGGEN + ANDEREN GELUKKIG MAKEN MET WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • HEYMAN] •

JEZELF ONTPLOOIIEN + GENIETEN VAN WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • DE MIJNE - STRESS, OVERUREN EN VERVELENDE KARWEITJES [ANNELIES

EVENWICHT WERK EN GEZIN + VOLDOENINGGEVEND [ANNELIES VAN DE POEL] • MOTIVATIE + COMPETENTIE [ANNELIES HEYLEN] • IETS VAN MEZELF GEVEN +

IETS AAN EEN ANDER GEVEN [ANNELIES PERSYN] • IEDERS DROOM + MIJN WERKELIJKHEID [ANNELIES PEETERS] • PASSIE + NECTAR [ANNELIES FEYS] • WAAR JE JEZELF KUNT IN GEVEN + JE CREATIVITEIT KUNT UITEN EEN BEETJE MOOIER MAKEN + DAAR ZELF HEYMAN] •

AANGENAAM + NUTTIG [ANNELIES HEY-

LISME - WORKAHOLISME [ANNELIES DE HERTOGH] ALLES OP TIJD KLAAR HEBBEN [ANNELIES KRIEBOSSAERTS]

• GOEDE MEEDEWERKNEMERS +

GEMOTIVEERDE WERKNEMER + EEN ENNELIES DERMOUT] •

EN KLANT

EEN GEMOTIVEERDE WERK-

[ANNELIES DERMOUT]

IEDERS JOB [ANNELIES

• EEN GOEDE

VANDEVOORDE]

• LIEFDE

WAAR JE OP KAN REKENEN [ANNELIES VERLEE] • [ANNELIES VERLEE]

• AL GLIMLACHEND OP-

+ OPEENS BESEFFEN DAT HET AL TIJD IS OM

[ANNELIES VANHOLLEBEKE] •

EEN GOEDE JOB

DE WERELD

VAN KUNNEN GENIETEN MAN]

=

[ANNELIES

• GEVAAR VOOR WORKAHO-

• BIJPRATEN MET COLLEGA’S +

BIJPRATEN MET COLLEGA’S

+

KEN] •

HAKUNA + MATATA [ANNELIES

GOEDE BAAS [ANNELIES WUYTS] • EEN THOUSIASTE CLIËNT/PATIËNT [ANNEMER + EEN TEVREDEN BAAS TEAMWERKING + RESPECT VOOR

ALLES OP TIJD KLAAR HEBBEN

VOOR JE WERK + COLLEGA’S EEN PASSIE - VERKEERSELLENDE ANNELIES KRIEKEN

STAAN EN NAAR JE WERK RIJDEN NAAR HUIS TE GAAN [ANNELIES SMITS]


TEVREDENHEID IN JE JOB VINDEN + JALOERSE COLLEGA’S [CARINE NOPENS] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + JEZELF KUNNEN ZIJN [CARINE VERMEEREN] • MET VEEL GOEDE MOED STARTEN + VOLDAAN THUIS KOMEN [CARINE MERCHIERS] • MET VEEL GOEDE MOED STARTEN + VOLDAAN THUIS KOMEN [CARINE MERCHIERS] • AANGENAME COLLEAG’S + GOED LOON [CARINE VANTHUYNE] • UITDAGEND TAKENPAKKET + TEAMSPIRIT [CARINE GOOLAERTS] • ELKE MORGEN GOEDGEZIND OPSTAAN OM TE GAAN WERKEN + GOEDE WERKSFEER [CARINE GEEROMS] • WERKEN VOOR DE CENTEN - CENTEN VOOR HET WERK [CARINE VERMEYLEN] • FUN FUN FUN + GENOEG CASH VOOR AFTERFUN [CARL VERDONCK] • VOLDOENING + DYNAMISCH [CARL ARKESTEYN] • WERKLUST + GELUKKIG ZIJN [CARL ARKESTEYN] • GEVEN + NEMEN [CARLA DESMET] • EEN GOED EVENWICHT TUSSEN GEZIN EN WERK + IEDERE DAG ZIN HEBBEN OM ER AAN TE BEGINNEN [CARLA SLAGMULDER] • EEN JOB MET INHOUD EN VARIATIE IN DE UITVOERING + ZONDER ROUTINE [CARLOS DE BRABANDERE] • JE HOBBY = JE JOB + NOOIT OPGEVEN [CARLOS VERSPEURT] • VOLDOENING VINDEN + GEAPPRECIEERD WORDEN [CARMEN DE BRUYNE] • ZICH VOOR 100% INZETTEN + MET DE NODIGE ERVARING [CARMEN BUNTINX] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + ER VOOR BETAALD WORDEN [CARMEN QUANJARD] • MET VEEL PLEZIER HET DOEN + ER RESPECT VOOR KRIJGEN [CARMEN BORRY] • JE WERK GRAAG DOEN + GOEDE GROEPSFEER [CARMEN BUNTINX] • PLEZIER + INTRESSE [CARMEN BORRY] • FUN + VERANTWOORDELIJKHEID [CARMEN MELLAERTS] • AFFINITEIT + GROEIKANS [CARO BUDDE] • WAAR JE RUIMTE KRIJGT VOOR INITIATIEF + EN VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR JE ACTIES [CAROLIEN RAPPÉ] • ER ‘S MORGENS MET PLEZIER IN-VLIEGEN + ‘S AVONDS VINDEN DAT DE DAG IS OM-GEVLOGEN [CAROLIEN RAPPÉ] • GOEDE WERKSFEER + GOEDE VERLONING [CAROLINA VAN DER WILDT CAROLINA] •

IN DE WEER VOOR WATER WATER VOOR DE TOEKOMST EEN LOOPBAAN VOOR DE TOEKOMST

www.vmw.be

breng maak = wetenschap + het tot leven verschil

Een goede job bij de Gemeente Drogenbos = je gedrevenheid x een dynamische lokale overheid

www.drogenbos.be

http://be.vwr.com

UITDAGEND + PRETTIGE WERKOMGEVING [DAVID VAN HENDE] • EEN LEVENDIGE JOB + EEN VAT VOL EMOTIES [DAVID STEVENS] • JOBADD = TOEGEVOEGDE WAARDE TOT UW LEVEN + BASISBEHOEFTE [DAVID STEVENS] • MET EEN LACH VERTREKKEN NAAR HET WERK + MET EEN LACH VERTEKKEN VAN HET WERK [DAVID FRANCKAERTS] • MOEILIJKHEDEN OPLOSSEN + DANKBAARHEID KLANTEN [DAVID DE SUTTER] • BLOW + JOB [DAVID DE VITS] • S + STEVE [DAVID DE VITS] • CHALLENGES + PRIZES [DAVID DE CORTE] • RULE N° 1 : GETTING RICH + RULE N° 2 : SEE RULE N° 1 [DAVID MOYAERT] • MIJN BAAS DOET NIKS + IK HELP HEM [DAVID MOYAERT] • VAN ZAKGELD + NAAR EEN ZAK GELD [DAVID MOYAERT] • VEEL WERK HEBBEN + EN DAAROM VOLDOENDE VOOR JE COLLEGA’S OVERHOUDEN [DAVID MOYAERT] • COFFEE BREAK 09:00 - 18:00 DAILY [DAVID MOYAERT] • ZESTIG + SO WHAT?? [DAVID MOYAERT] • GEZONDE STRESS IS EEN + PUNT. [DAVID MOYAERT] • VEEL VOLDOENING + VEEL PLEZIER [DAVID VAN OOTEGHEM] • UITDAGING + APPRECIATIE [DAVID VAN OOTEGHEM] • DICHT BIJ HUIS + FIJNE COLLEGA’S [DAVID VAN OOTEGHEM] • JE GOED IN JE VEL VOELEN + EN DIT ELKE KEER KUNNEN TERUGSPOELEN [DAVID VERTONGHEN] •


GEVOEL VAN HOBBY + ERVOOR BETAALD WORDEN [DEBBY TRUYEN] • EEN JOB WAAR JE + JEZELF THUIS VOELT [DEBBY TEUNKENS] • LEUKE DAGELIJKSE BEZIGHEID + AANTREKKELIJKE VOORDELEN [DEBBY TRUYEN] • HET WERK GRAAG DOEN + GOED BETAALD WORDEN [DEBORAH HEYVAERT] • MET PLEZIER JE KENNIS DELEN + OPENSTAAT OM JE BLIK TE VERRUIMEN [DECRAEMER AN] • NOG NIET DENKEN AAN JE PENSIOEN + DAT IS VOOR LATER [DÉDÉE DALLE] • LIEFDE + VRIENDSCHAP [DELEERSNIJDER JASPER] • ARM BEGINNEN + RIJK EINDIGEN [DELPHINE CAMPERS] • BEGIN MET EEN ZANDKORREL + EINDIG MET EEN STRAND [DELPHINE CAMPERS] • ONTSPANNEND WERKEN + BEVREDIGEND THUISKOMEN [DELPHINE CAMPERS] • TIJD VOOR JE JOB + TIJD VOOR JEZELF [DELPHINE CAMPERS] • BOMEN PLANTEN + EEN BOS VERKRIJGEN [DELPHINE CAMPERS] • NOG ELKE DAG IETS NIEUWS LEREN + EEN BENDE GOEDE EN ‘N BEETJE ‘CRAZY BOX’ COLLEGA’S [DELPHINE BEECKMAN] • JE COMPLETE LEVEN - JE VRIJE TIJD [DENIS ALLARD] • EEN GOEIE SFEER + EEN IPOD TOUCH [DENIS DELVAUX] • ADVOKAAT + POLITICUS [DENIS ALLARD] • GRAAG DOEN + TEVEEL ONNODIGE STRESS [DENISE HENS] •

Werken bij Photovoltech = Groeiende markt + duurzame perspectieven

EEN GOEDE BAAS + LOON NAAR WERKEN [BETSY VANDEBROEK] • MET EEN “”SMILE”” GAAN WERKEN + MET EEN GOED LOON NAAR HUIS [BETSY VANDEBROEK] • TOP + ZONDER STRESS [BETTY SEGERS ] • VOL ACTIE JE BED UITSPRINGEN + EN BLIJ VOLDAAN ‘S AVONDS TERUGBLIKKEN. [BETTY BIJN] • ALS EEN GOEDZITTEND MAATPAK + DAT BLIJVEND DE VORMEN VAN DE DRAGER AANNEEMT [BETTY BIJN] • INSPIRATIE + FRUSTRATIE [BETTY VAN GEEL] • WERKGENOT IN JUISTE BALANS MET + LEVENSKWALITEIT (QUALITY-TIME) [BETTY BIJN] • UW GOED VOELEN IN U VEL + TE HOGE WERKDRUK [BIANCA PONNET] • EEN GOED SALARIS + EEN GOEDE WERKSFEER [BIE VAN RAFELGHEM] • UITDAGING + PLEZIER [BIE GEERAERTS] • LEUK WERK & MOOI BETAALD + EEN GOEDE SFEER ONDER DE COLLEGA’S [BIE VAN RAFELGHEM] • AMBITIE - EGOÏSME [BILLY WYCKMANS] • OPEN COMMUNICATIE + VERTROUWEN [BILLY WYCKMANS] • HARD WERKEN + ERVAN GENIETEN [BILLY DEMAEGHT] • VARIATIE + IPAD [BIRGER DE GEETER] • OOK EEN JOB VOOR MENSEN ZONDER EEN BACHELOR OF MASTERDIPLOMA OF LANGDURIG WERKLOOS ZIJN + WEL GEMOTIVEERD ZIJN, WILLEN BIJ STUDEREN EN LEVENSERVARING HEBBEN [BIRGIT BALBAERT] • GEVEN + NEMEN [BIRGIT VANBROECKHOVEN] • INZET + RESULTAAT [BIRGIT SOETEWEY] • VEEL LACHEN + GRAPPIGE BAAS [BIRGIT VAN HOUCKE] • VAN JE SPORT + JE JOB MAKEN [BJORN SIMPELAERE] • GOEDE WERKSFEER + VOLDOENING [BJORN BRUYNEEL] • GELD + VROUWEN [BJORN WIJFFELS] • UITDAGING + GOEDE WERKSFEER [BJORN DIEU] • DE RACE - DE RATTEN [BJORN PEELMAN] • VAN JE SPORT + JE JOB MAKEN [BJORN SIMPELAERE] • VOLDOENING - FRUSTRATIE [BJORN BUYSSE] • AFWISSELING - STRESS [BJÖRN NOLLENS] • GOEDE SFEER + GOED BETAALD [BJÖRN NOLLENS] • ACTIE + FUN [BLANCHE LENAERTS] • EEN DIKKE LOONBRIEF (LET’S BE HONEST...) + VRIENDELIJK LACHENDE GEZICHTEN [BO SNAUWAERT] • EEN GOEDBETAALDE JOB - TREINEN

h verwarmend + verrijkend = een job bij AZ Maria Middelares www.jouwjob.be

Een Hecht Internationale, goeie = team + verrijkende omgeving job

www.probel.be


EE N GOEDE J O B =

TAKEN DOEN DIE JE GRAAG DOET + COLLEGA’S HELPEN BIJ TAKEN DIE ZE NIET GRAAG DOEN [ANN JANSSENS] • EEN JOB IN EIGEN REGIO, VEEL WERK EN GEEN

VERVELING + DE MEEST TOFFE COLLEGA’S VAN DE HELE WERELD WAAR JE LIEF EN LEED MEE KAN DELEN [ANN GOOR] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + EN ER NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK! [ANN GOOR] • HARD TO FIND + HARD TO GET [ANN GOOR] • VEEL PRÉ + VEEL VAKANTIEDAGEN [ANN GOOR] • EINDELIJK

EEN GOEDE JOB

EENS MET PLEZIER NAAR HET WERK + MET PLEZIER

TOFFE COLLEGA’S

=

+

OOK WEL UITKIJKEN NAAR HET WEEKEND [ANN GOOR]

ONGEDWONGEN SFEER

• VRIJE TIJD + TIJD VLIEGT [ANN LAMMENS] • UITDAGING VOOR HOOFD + HART [ANN COPPENS] • HUIDIGE JOB

ANN HERMANS

+ FRUSTRATIES [ANN MILLEVILLE] • HET LOON VAN JE BAAS - ZIJN SNOR [ANN VERHAEGHE] • UITDAGING + AAN-

GENAME WERKSFEER [ANN BRANTS] • VERNIEUWEN + ONTWIKKELEN [ANN DOM] • HET WERK DOEN DAT JE GRAAG DOET + DE NODIGE VRIJHEID HEBBEN OM DIE JOB IN TE VULLEN [ANN DE VOS] • CONTENT(MENT) + FUN [ANN WOUTERS] • KINDERVERZORGING + ARTS [ANN JEURISSEN] • TOFFE COLLEGA’S + ONGEDWONGEN SFEER [ANN HERMANS] •

ELKE DAG UITDAGINGEN AANGAAN SAMEN MET JE COLLEGA’S + VOLDOENING HALEN UIT HET FEIT DAT JE EFFECTIEF MENSEN KAN HELPEN OM

ZICH WAT BETER TE VOELEN IN HUN VEL [ANN BRUNEEL] • UITDAGING + RESULTAAT [ANN VAN CAUWENBERGHE] • TEVREDENHEID MET WAT JE DOET + VERLONING VOOR WAT JE DOET [ANN DE COCK] • VOELT AAN ALS EEN HOBBY + OPSTAAN KOST NOOIT MOEITE [ANN VAN LOMMEREN] • GOED PRESTEREN OP BASIS VAN JE TALENTEN + NOG BETER PRESTEREN OP BASIS VAN JE PASSIE [ANN CATTELAIN]

• GEMOTIVEERD + COLLIGIALITEIT [ANN DE

KERPEL] •

DEDICATION + PLEASURE [ANN SIMOENS] • IPOD

TOUCH KRIJGEN + SUPERTOFFE COLLEGA’S [ANN CHRISTIAENS] •

EEN GOEDE JOB

=

UITDAGING

+

RESULTAAT

GRAAG NAAR JE WERK GAAN + GRAAG WEER

NAAR HUIS VERTREKKEN [ANN BRANTS] • MIJN HOBBY IS MIJN WERK + TIJD VOOR GEZINSLEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] •

ANN VAN CAUWENBERGHE

MIJN WERK MIJN LEVEN + MIJN GEZIN KAN

ER OOK GOED MEE LEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] • ER JE THUIS VOELEN, + AANVAARD WORDEN [ANN GELDERS] • VOLDOENING + LOON NAAR WERKEN [ANNA BOUVIN] • GEVARIEERD WERK + AANGENAAM SOCIAAL CONTACT [ANNE DE CLERCQ] • EEN THUISVOELENDE OMGEVING + VERLONING NAAR WERK [ANNE MACHARIS] • VOLDOENING, RESULTAAT, PLEZIER IN ‘T WERK + ERVOOR BETAALD WORDEN [ANNE DE RIDDER] • ONTPLOOIING VAN JE TALENTEN + RODDELS [ANNE VAN BEVER] • INTERESSANT WERK + MOOIE LOONBRIEF [ANNE LELIÈVRE] • EEN FANTASTISCHE HOBBY + DE FINANCIËLE EN MORELE VOLDOENING [ANNE VAN ACHTER] • GOED SALARIS-GEZONDE WERKSFEER + EERLIJKE BEGRIJPENDE BAZEN + OVERDRAGERS EN MOUWFROTTERS [ANNE DEDECKER] • GEVARIEERDE JOB + GEZEUR OVER PIETLUTTIGHEDEN [ANNE VAN BEVER] • JE GOED VOELEN IN JE VEL + ZELFS AL MOET JE WERKEN [ANNE MARIE TUYPENS] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + MOOIE VERLONING EN ANDERE VOORDELEN [ANNELEEN VAN DE MERGEL] • JEZELF + SAMENWERKEN [ANNELEEN VAN MALDEREN] • VOLDOENDE UITDAGING + VOLDOENDE VOLDOENING [ANNELEEN DEFRANC] • EEN PASSIE + DIE VRUCHTEN AFWERPT! [ANNELEEN PLETINCK] •

EEN GOEDE JOB

=

JEZELF ONTPLOOIIEN

+

VERMIJDINGSGEDRAG [ANNELIEN BOENS] • UITDAGING + VOLDOENING [AN-

GENIETEN VAN WAT JE DOET

NELIES MANGELSCHOTS] •

ANNELIES HEYMAN

TOEWIJDING + PLEZIER [ANNELIES VERROKEN] • JE DRO-

MEN NAJAGEN + ER DE NODIGE MOEITE VOOR WILLEN DOEN [ANNELIES KRIEKEN] •

NAERE] •

EEN UITGEBREIDE MIDDAGPAUZE - NUTTELOZE PAUZES ALS

PASSIE EN VRIJHEID - ENERGIEVERSPILLING [ANNELIES DE MEULE-

WAARIN JE JEZELF KAN ZIJN + EN GEWAARDEERD WORDT [ANNELIES DE BLEEKER] • MIJN TWEEDE THUIS + TOFFE COLLEGA’S [ANNELIES BLOEM] • LEUK OM TE

DOEN - IS NIET VERVELEND [ANNELIES GANTOIS] • ELKE DAG NIEUWE UITDAGINGEN EN JE GRENZEN VERLEGGEN + ANDEREN GELUKKIG MAKEN MET WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • HEYMAN] •

JEZELF ONTPLOOIIEN + GENIETEN VAN WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • DE MIJNE - STRESS, OVERUREN EN VERVELENDE KARWEITJES [ANNELIES

EVENWICHT WERK EN GEZIN + VOLDOENINGGEVEND [ANNELIES VAN DE POEL] • MOTIVATIE + COMPETENTIE [ANNELIES HEYLEN] • IETS VAN MEZELF GEVEN +

IETS AAN EEN ANDER GEVEN [ANNELIES PERSYN] • IEDERS DROOM + MIJN WERKELIJKHEID [ANNELIES PEETERS] • PASSIE + NECTAR [ANNELIES FEYS] • WAAR JE JEZELF KUNT IN GEVEN + JE CREATIVITEIT KUNT UITEN EEN BEETJE MOOIER MAKEN + DAAR ZELF HEYMAN] •

AANGENAAM + NUTTIG [ANNELIES HEY-

LISME - WORKAHOLISME [ANNELIES DE HERTOGH] ALLES OP TIJD KLAAR HEBBEN [ANNELIES KRIEBOSSAERTS]

• GOEDE MEEDEWERKNEMERS +

GEMOTIVEERDE WERKNEMER + EEN ENNELIES DERMOUT] •

EN KLANT

EEN GEMOTIVEERDE WERK-

[ANNELIES DERMOUT]

IEDERS JOB [ANNELIES

• EEN GOEDE

VANDEVOORDE]

• LIEFDE

WAAR JE OP KAN REKENEN [ANNELIES VERLEE] • [ANNELIES VERLEE]

• AL GLIMLACHEND OP-

+ OPEENS BESEFFEN DAT HET AL TIJD IS OM

[ANNELIES VANHOLLEBEKE] •

EEN GOEDE JOB

DE WERELD

VAN KUNNEN GENIETEN MAN]

=

[ANNELIES

• GEVAAR VOOR WORKAHO-

• BIJPRATEN MET COLLEGA’S +

BIJPRATEN MET COLLEGA’S

+

KEN] •

HAKUNA + MATATA [ANNELIES

GOEDE BAAS [ANNELIES WUYTS] • EEN THOUSIASTE CLIËNT/PATIËNT [ANNEMER + EEN TEVREDEN BAAS TEAMWERKING + RESPECT VOOR

ALLES OP TIJD KLAAR HEBBEN

VOOR JE WERK + COLLEGA’S EEN PASSIE - VERKEERSELLENDE ANNELIES KRIEKEN

STAAN EN NAAR JE WERK RIJDEN NAAR HUIS TE GAAN [ANNELIES SMITS]


JOB WERKEN BIJ OCMW HAMME

=

EEN BOEIENDE JOB IN HET SOCIAAL HART VAN DE GEMEENTE

+

KAN

TEN DIENSTE STAAN VAN IEDEREEN

www.hamme.be

EEN GOED BED + EEN GOED SALARIS [BRUNO AGUIRRE] • OP HET JUISTE MOMENT + UIT DE TOON VALLEN [BRUNO VERMEULEN] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK [BRUNO DE BOECK] • EEN TOFFE SFEER OP HET WERK, LEUKE COLLEGA’S EN EEN VOLDOENINGSCHENKEND WERK HEBBEN + DE VELE BELASTINGEN DIE GEHEVEN WORDEN OP HET LOON [BRUNO VAN AARLE] • MINISTER ZIJN EN VEEL GELD VERDIENEN + WEINIG VRIJE TIJD EN VEEL KRITIEK [BRUNO VAN AARLE] • ZELFSTANDIGE + JALOERSE VROUW [BRUNO VAN AARLE] • UITDAGING + GOED IN JE VEL VOELEN [BRUNO DEMOLDER] • MIJN HUIDIGE JOB + LOON NAAR WERK [BRUNO DE BOECK] • WERKEN + PLEZIER [BRUNO DEMEULDER] • JE HOBBY BEOEFENEN + ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK [BRUNO CORNELIS] • DIT IS EEN JOB DIE MEN MEESTER IS,GRAAG UITOEFENT, + DE VERLONING CORRECT IS EN MET GOEDE COLLEGA’S. [C LENS] • DICHTBIJ - STRESS VAN FILES [C. SCHELFHAUT] • GOEDE VERLONING + AANGENAME WERKSFEER [CAMIEL DUSOIR ] • MET ‘N GLIMLACH DE WERKDAG STARTEN + FLUITEND WEER NAAR HUIS GAAN [CARINA SCHELFHAUT] • LEUK + GOED BETAALD [CARINA SCHEEPERS] • GOEDE BAAS + EEN GOED SALARIS [CARINA SCHEEPERS] • JE STAAT ER MET PLEZIER VOOR OP + JE LIGT ER ‘S NACHTS NIET VAN WAKKER [CARINA VAN AERSCHOT] • TOFFE COLLEGA’S + RESPECT VOOR JE INZET [CARINE DE LANGE] • CREATIVITEIT + JE LEVEN [CARINE GEUNIS] • KUNNEN GENIETEN VAN IEDER LEUK OF MINDER LEUK MOMENT VAN HET LEVEN + ANDEREN LEREN TE WAARDEREN MET HUN GOEDE KANTEN EN MINDER GOEIE KANTEN [CARINE VAN DE MERLEN ] • KWALITEIT + NOOIT “”TE”” [CARINE VERMEYLEN] • GENIETEN VAN JE WERK + ER NOG VOOR BETAALD WORDEN [CARINE VERSCHRAEGEN] • AANGENAME WERKSFEER EN COLLEGAS + GOED LOON [CARINE ROGIER ] •

JE UITLEVEN OP JE WERK + VERDIENEN OM JE UIT TE LEVEN [CONNIE OTTEN] • JE COLLEGA’S KUNNEN VERTROUWEN + HUN SLECHTE EIGENSCHAPPEN WEGLACHEN [CONNIE OTTEN] • BEZIG ZIJN MET JE WERK + NIET MET HET LEVEN VAN JE COLLEGA’S [CONNIE OTTEN] • WERKEN OM ZELF TE LEVEN + NIET HET LEVEN VAN JE COLLEGA’S WILLEN HEBBEN [CONNIE OTTEN] • SLAPEN EN WERKEN + HOBBY’S EN FAMILIETIJD [CONNIE OTTEN] • VAN ONSCHATBARE WAARDE + UNIEK [CONNY COPPENS] • MOTIVEREND + PLEZANT [CONNY COPPENS] • GRAAG DOEN + WEINIG VERDIENEN [CONNY BAERT] • EEN HOBBY + VAN JE JOB MAKEN [CONNY CREYELMAN] •

Een job bij Christeyns = ondernemen + meegroeien

www.christeyns.com

Een goede job bij Infrax = groeiende netwerken bouwen + steeds nieuwe kansen ontdekken


EEN GOEDE JOB

=

FIJNE WERKSFEER

www.ocmw1200.be

VASTE JOB + LANGE DUUR [DIDIER DESMEDT] • GEMOTIVEERD + VOLDAAN [DIDIER GROSEMANS] • KANT EN KLAAR + OEPS WEER KWIJT [DIDIER SERCU] • EEN BAAS DIE VRIENDELIJK IS TEGEN ZIJN PERSONEEL + WERK MET AFWISSELING [DIDIER DESMEDT] • ÉÉN VD HOEKSTENEN VAN JE WELBEHAGEN + VOORTREFFELIJK MEDICIJN TEGEN DEPRESSIE [DIDIER DEBOISERIE] • $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ + :):):):):):):):):):):):):):):) :):) [DIDIER DEBIE] • VRIJWILLIGERSWERK - GELD [DIEDERIK ORNELIS] • EEN RESPECTVOLLE EN INTRESSANTE WERKSFEER & OMGEVING + AMBITIEUZE NEIGINGEN HEBBEN [DIEGO FIGUEROA] • WEINIG WERKEN + VEEL GELD [DIEN VAN DEN BERGH] • UITDAGING + GOEIE VERLONING [DIETER DE BRACKELEER] • GOED LOON + VOLDOENDE VARIATIE [DIETER HERPOELAERT] • CREATIVE UITDAGINGEN - DE STRESS DIE ER BIJ KOMT [DIETER VERSCHUEREN] • HARD WERKEN + VOLDOENING [DIETER MOEYERSOON] • PERSPECTIEF + VOLDOENING [DIETER PEERS] • VERANTWOORDELIJKHEID + ERKENNING [DIETER PEERS] • GEVEN + NEMEN [DIETER VANDENHENDE] • ZIN HEBBEN + ZIN GEVEN [DIETER CARELS] • TE VEEL GELD KRIJGEN + TE VEEL GELD UITGEVEN [DIETER FOSSAERT] • TE MOOI OM WAAR TE ZIJN + IK HEB DIE! [DIETER FOSSAERT] •

WWW.AVR.BE

+

RUIMTE VOOR ZELFONTPLOOIING

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe

essenscia

HET GRAAG DOEN + ER NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK [CHRISTOPHE MAES] • GELD VERDIENEN + OP EEN LEUKE MANIER [CHRISTOPHE GELDMEYER] • DE PERFECTE JOB - DE VERVELENDE ZAKEN [CHRISTOPHE VERNEIRT] • UW COLLEGA’S TREITEREN + HET GETREITER DUBBEL ZO HARD TERUG KRIJGEN [CHRISTOPHE DE PELSEMAKER] • OPTIMISME + PESSIMISME [CHRISTOPHE DE PELSEMAKER] • GOED LOON + GOEDE SFEER [CHRISTOPHE VAN NOEY] • UITDAGINGEN + APPRECIATIE [CHRISTOPHE MERTENS] • INSPIRATIE + APPRECIATIE [CHRISTOPHE SEVENOO] • SPANNENDE DOELSTELLINGEN - STRESS [CHRISTOPHE COPPENOLLE] • JEZELF ONTPLOOIEN - JEZELF OPPLOOIEN [CHRISTOPHE GEUENS] •

Where chemistry meets life sciences.

EenEen goede goedejob job

=

= komen tot tot komen

de essentie

de essentiebij bij

www.essenscia.be

TEAMSPIRIT+ WINNEN + SOORT HOBBY + IETS WAAR JE NIET TEGENOP ZIET [DENISE VANDERICK] • JEZELF ZIJN + JEZELF ONTWIKKELEN [DENNIS VERHEYEN] • GLIMLACH ‘S MORGENS + GLIMLACH ‘S AVONDS [DENNIS MONTEGNIES] • TALENT + DE ERKENNING [DENNIS PAUWELS] • EEN GOEDE BAAN + JE TOEKOMST [DEWMAN MARVIN] • EEN GOEDE BAAN + JE TOEKOMST [DEWMAN MARVIN] • TOFFE COLLEGA’S + RESPECT [DIANA DEBAL] • IETS WAT JE GRAAG DOET ÉN JE WORDT ER OOK NOG VOOR BETAALD!!! + ÉN JE HEBT OOK NOG LEUKE COLLEGA’S [DIANA MAZUR] • ER VOLLEDIG ACHTERSTAAN + EN ER VOOR GAAN [DIANA COSSAER] • WERKEN + ZONDER HET TE BESEFFEN [DIANE TORFS] • 50% INSPIRATIE + 50% TRANSPIRATIE [DIANE VANSWEEVELT] • EEN HOOP ENTHOUSIASME + ENTHOUSIASTE HOOP [DIANE VAN DE LEUR] • FIJNE SFEER + VASTE JOB [DIANE WILLEMS] • VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN + VAN JE WERK JE HOBBY MAKEN [DIANE BERNAERTS] • JE JOB GRAAG DOEN + WERKEN IN EEN TOF TEAM [DIANE WUYCKENS] • IS LEUK WERKEN + GEEN GERODDEL [DIANE TANT] • WETEN WAARHEEN + MET WIE [DIANE VAN DE LEUR] • DOEN WAT JE LEUK VINDT + ER GOED VOOR BELOOND WORDEN [DIDIER TIMMERMAN] •


WERKEN BIJ

=

ONZE VOLDOENING KLANTEN KRIJGEN ALS HELPEN + SINTERKLAASREKRUTEREN CADEAU www.leave-your-marks.be

UW HOBBY IS UW WERK + GOEDE VERLONING [DANNY STEURBAUT] • EEN TWEEDE THUIS - ZONDER VROUW EN KINDEREN [DANNY DE MAESSCHALCK] • EEN LEUKE HOBBY + CONTACT MET INTERESSANTE MENSEN [DANNY DELRUE] • DE JOB BEZIEN ALS EEN HOBBY + BLIJVEN DOEN [DANNY ARTOOS] • EEN BETAALDE + HOBBY [DANNY HERREMANS] • JOB GRAAG DOEN + KORT BIJ HUIS [DANNY COUVREUR] • DICHTBIJ + LEIDING DIE RESPECT VERDIEND [DANNY VERHULST] • WERKZEKERHEID + VARIËTEIT [DANNY HALS] • EEN JOB DIE JE MET LIEFDE DOET + ELKE DAG OPNIEUW [DANNY VAN GUYSE] • EEN JOB WAAR DE BAAS COMPETENTIES HEEFT + EN NIET ZOMAAR “”DE BAAS”” IS [DANNY VERHOEVEN] • JE DAARBIJ GOED VOELEN + WAARDERING KRIJGEN [DANNY SYNAVE] • DER GEIREN BIJ ZIJN + NIET VERVELEN [DANY VAN GOETHEM] • AANTREKKELIJK WERK + ERVOOR GAAN [DANY MERTENS] • OP JE LIJF GESCHREVEN + HARTVERWARMENDE COLLEGA’S [DAPHNE LOMBAERT] • MET EEN HAPPY GEVOEL OPSTAAN + MET VEEL VOLDOENING GAAN SLAPEN [DAPHNE JACOB] • INTERESSANT, BOEIEND + VRIENDSCHAPPELIJKE SFEER TUSSEN COLLEGA’S [DAPHNÉ DE MAESSCHALCK] • DOEN WAT JE HET LIEFSTE DOET + EEN GOED LOON [DAPHNÉ VAN DE WILDEBERGH] •

EEN LEUKE JOB BIJ PER STEFF

www.persteff.be

=

FASHION

Een goede job bij VAB = Collegialiteit bij pech + Nieuwe kansen op je weg

www.vab.be

+

PASSION

GREAT IN TROUSERS

AANGENAME WERKSFER + GOEIE COLLEGA’S [COPPENS DANIELA] • ZOALS BIER EN WIJN - VENIJN [CORNEEL REYNAERT] • KIEZEN TUSSEN ZIEK ZIJN EN + WERKEN [CORRIE HEREIJGERS] • EEN TOFFE WERKSFEER + LOON [CROKAERT VIVIANE] • CREATIVITEIT + AFWISSELING [CSABA VARSZEGI] • BOEIENDE UITDAGINGEN + AANGENAME OMGEVING [D FUCHS] • GOED GELD VERDIENEN + JE ER GOED BIJ VOELEN [D GEYPENS] • NIET TE VER VAN HUIS + GOED GEVOEL [D\’HAESELEER FELIX] • JE AMUSEREN + TIJD HEBBEN OM MEE TE DOEN AAN WEDSTRIJDEN [DAAN ISEBAERT] • GOED LOON , GRAAG DOEN + HARD WERKEN VOOR WEINIG GELD [DAAN BROEKAERT] •


EE N GOEDE J O B =

JEORGANISATIEBEVORDEREN + VERBAAL BELOOND WORDEN :-) “”GOOD JOB LAD!”” [BERT FIEMS] • ’S AVONDS MET EEN VOLDAAN GEVOEL THUISKOMEN + ‘S

MORGENS MET EEN GOED GEVOEL TERUG VERTREKKEN [BERT LEFÈVRE] • REGELMATIGE SUCCESSEN + MINDER REGELMATIGE TEGENSLAGEN [BERT DUJARDIN] • WELBEVINDEN + BETROKKENHEID [BERT VERTENTEN] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + GOED SALARIS [BERT DE JAEGHER] • MET ZEKERHEID + EEN TOFFE JOB [BERT

EEN GOEDE JOB

VINKEN] •

=

GELD VERDIENEN + LEUKE COLLEGA’S

+

INZET

MOTIVATIE + INSPIRATIE [BERT VICTOR] • VEEL

RESULTAAT

QUAERT]

NING

[BERT BLANC-

• ARBEIDSVREUGDE + REDELIJKE VERLO-

[BERTRAND VANTHOURNOUT]

• EEN GOEDE BAAS +

LOON NAAR WERKEN [BETSY VANDEBROEK] • MET EEN

BIRGIT SOETEWEY

“”SMILE”” GAAN WERKEN + MET EEN GOED LOON NAAR HUIS [BETSY VANDEBROEK] • TOP + ZONDER STRESS [BETTY SEGERS ] • VOL ACTIE JE BED UITSPRINGEN + EN BLIJ VOLDAAN ‘S AVONDS TERUGBLIKKEN. [BETTY BIJN] • ALS EEN GOEDZITTEND MAATPAK + DAT BLIJVEND DE VORMEN VAN DE DRAGER AANNEEMT [BETTY BIJN] • INSPIRATIE + FRUSTRATIE [BETTY VAN GEEL] • WERKGENOT IN JUISTE BALANS MET + LEVENSKWALITEIT (QUALITY-TIME) [BETTY BIJN] • UW GOED VOELEN IN U VEL + TE HOGE WERKDRUK [BIANCA PONNET] • EEN GOED SALARIS + EEN GOEDE WERKSFEER [BIE VAN RAFELGHEM] • UITDAGING + PLEZIER [BIE GEERAERTS] • LEUK WERK & MOOI BETAALD + EEN GOEDE SFEER ONDER DE COLLEGA’S [BIE VAN RAFELGHEM] • AMBITIE - EGOÏSME [BILLY WYCKMANS] •

OPEN COMMUNICATIE + VERTROUWEN

[BILLY WYCKMANS]

• HARD WERKEN + ERVAN GENIETEN

[BILLY DEMAEGHT]

• VARIATIE + IPAD

[BIRGER DE GEETER]

OOK EEN JOB VOOR MENSEN ZONDER EEN BACHELOR OF MASTERDIPLOMA OF LANGDURIG WERKLOOS ZIJN + WEL GEMOTIVEERD ZIJN, WILLEN BIJ

EEN GOEDE JOB

HARD WERKEN

=

+

ERVAN GENIETEN

STUDEREN EN LEVENSERVARING HEBBEN [BIRGIT BALBAERT] •

GEVEN + NEMEN [BIRGIT VANBROECKHOVEN] • INZET

+ RESULTAAT [BIRGIT SOETEWEY] • VEEL LACHEN + GRAP-

BILLY DEMAEGHT

PIGE BAAS [BIRGIT VAN HOUCKE] • VAN JE SPORT + JE JOB

MAKEN [BJORN SIMPELAERE] • GOEDE WERKSFEER + VOLDOENING [BJORN BRUYNEEL] • GELD + VROUWEN [BJORN WIJFFELS] • UITDAGING + GOEDE WERKSFEER [BJORN DIEU] • DE RACE - DE RATTEN [BJORN PEELMAN] • VAN JE SPORT + JE JOB MAKEN [BJORN SIMPELAERE] • VOLDOENING - FRUSTRATIE [BJORN BUYSSE] • AFWISSELING - STRESS [BJÖRN NOLLENS] •

GOEDE SFEER + GOED BETAALD [BJÖRN NOLLENS] • ACTIE + FUN [BLANCHE LENAERTS] • EEN DIKKE LOONBRIEF (LET’S BE HONEST...) + VRIENDELIJK

LACHENDE GEZICHTEN [BO SNAUWAERT] • EEN GOEDBETAALDE JOB - TREINEN DIE STEEDS TE LAAT ZIJN [BO SNAUWAERT] • BLIJVENDE NIEUWSGIERIGHEID + DIE WEDERZIJDS IS [BOB VAN POTTELBERGHE] • NOODZAAK + VOLDOENING [BOB VAN POTTELBERGHE] • OP EEN AANGENAME MANIER VEEL GELD VERDIENEN - STRESS [BOB VAN LEEMPUTTE] •

WEINIG WERKEN + VEEL PENSIOEN [BOB WILLOCX] • VEEL AMBIANCE + ALLEMAAL GRATIS [BOB WILLOCX] • ECHT GENIETEN - ECHTGENOTE [BOB WILLOCX] •

ZELFKENNIS + MOGELIJKHEDEN [BOB VAN POTTELBERGHE] • HOBBY + PASSIE [BOB VAN POTTELBERGHE] • MOEILIJK TE VINDEN + DAAROM BEN IK GESTOPT MET ZOEKEN [BONNIE HAEGENS] •

DOET JE VERBAAST OPKIJKEN DAT DE DAG AL WEER OM IS + VERRAST JE DAARENBOVEN NOG OP HET EINDE VAN DE MAAND [BOOGAERTS WILLEM]

• MET EEN SMILE OP JE GEZICHT ‘S MORGENS GAAN WERKEN + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN TERUG HUISWAARTS KEREN [BOONEN ELISABETH] •

OVERBETAALD - OVERWERKT [BORLOO TAMARA] • ZEILMONITOR

- AUTOVERKOPER [BOSSUYT JEROME] • TOFFE SFEER + VOORUITGERAKEN

EEN GOEDE JOB

=

ZELFKENNIS

+

MOGELIJKHEDEN BOB VAN POTTELBERGHE

IN JE JOB [BRAM KORTLEVEN] • UITDAGEND WERK - DAGELIJKSE FILES [BRAM VAN REGENMORTEL] •

JE AMUSEREN + ERVOOR BETAALD WORDEN [BRAM KORTLEVEN] • TOGETHER TO GET THERE + SMART DECISION MAKING [BRAM VAN DE WIELE] • DOEN

WAAR JE VAN HOUDT - JE ER SLECHT BIJ VOELEN [BRAM TANT] • VEEL VARIATIE + EEN GOEDE WERKSFEER [BRAM VAN BOSSUYT] • EEN GOEDGEMUTSTE BAAS + VRIENDELIJKE COLLEGA’S [BRAM PARTON] • PASSEND BIJ JE DIPLOMA + PASSEND BIJ JEZELF [BRAM VANDEWALLE] • VARIATIE + UITDAGEND [BRAM DEFOIRDT] • UITDAGEND WERK + WORK-LIFE BALANCE [BRAM VAN REGENMORTEL] • VARIËTEIT + SLECHTE WERKOMGEVING [BRAM DE BOECK] • RESPECT VAN JE BAAS + EEN GOED GEVOEL BIJ HET VAN EN NAAR JE WERK RIJDEN [BRAM BEKEMANS] • JE MOET HET GRAAG WILLEN DOEN + JE MOET HET LEUK VINDEN [BRAM BERKMANS] • KOK + KOK [BRAM VAN SEGHBROECK] •

EEN GOEDE JOB

=

BIEDT MOGELIJKHEDEN + EN MOGELIJKHEDEN BIEDEN TOEKOMST!

[BRANDON VAN DE WALLE] •

GEEFT JE GOEDE INKOMSTEN + DIE JE TOEKOMSTMOGE-

LIJKHEDEN BIEDEN [BRANDON VAN DE WALLE] • GEEFT JE EEN GOED GEVOEL + EN DUS EEN GELUKZALIG LEVEN [BRANDON VAN DE WALLE] • JE HOBBY + VEEL BIJLEREN [BRECHT

GEEFT JE EEN GOED GEVOEL

+

WAEGHE] •

WAAR EEN LACH EN EEN TRAAN AL EENS MAG + IETS OM NAAR UIT TE

KIJKEN (BIJNA) ELKE DAG [BRECHT COLLEN] • GELD(IG) + PLEZIER [BRECHT VANDEPITTE] • EIGEN + WIJS [BRECHT VANDEPITTE] • LEVEN - ZORGEN [BRECHT VANDEPITTE] • STEEDS OPNIEUW UITDAGING + COLLEGA’S DIE DE UITDAGINGEN MET JOU WILLEN AAN-

EN DUS EEN GELUKZALIG LEVEN BRANDON VAN DE WALLE

GAAN [BRENDAN KERREMANS] • JE THUIS VOELEN + JE GOED VOELEN [BRIGITTE COTTENJE] • VOLDOENING VANDAAG + TOEKOMST MORGEN [BRIGITTE SCHELDEWAERT] • WERK, TIJD EN PASSIE + CREATIVITEIT [BRIGITTE BAKKER] • ZICH NUTTIG VOELEN EN FINANCIËLE WAARDERING ERVOOR + EEN GOEDE WERKSFEER [BRIGITTE SMETS] • BRUTOTARRA

+

LEREN

+

ONDERVINDEN

[BRIGITTE

DE

PAUW

]


WERKEN BIJ

=

WERKEN IN EEN DYNAMISCH EN INNOVATIEF BEDRIJF

+

EEN UITDAGENDE VERKOOPSFUNCTIE

www.rehau.be

EEN GOEDE JOB BIJ REMI CLAEYS

= Respect en Expertise +

Medewerkers en Innovatie www.sapaheattransfer.com

WERKEN BIJ IMPULS

www.impuls-reclame.be

JE CREATIEF UITLEVEN

EEN GOEDBETAALDE JOB - TREINEN DIE STEEDS TE LAAT ZIJN [BO SNAUWAERT] • BLIJVENDE NIEUWSGIERIGHEID + DIE WEDERZIJDS IS [BOB VAN POTTELBERGHE] • NOODZAAK + VOLDOENING [BOB VAN POTTELBERGHE] • OP EEN AANGENAME MANIER VEEL GELD VERDIENEN - STRESS [BOB VAN LEEMPUTTE] • WEINIG WERKEN + VEEL PENSIOEN [BOB WILLOCX] • VEEL AMBIANCE + ALLEMAAL GRATIS [BOB WILLOCX] • ECHT GENIETEN ECHTGENOTE [BOB WILLOCX] • ZELFKENNIS + MOGELIJKHEDEN [BOB VAN POTTELBERGHE] • HOBBY + PASSIE [BOB VAN POTTELBERGHE] • MOEILIJK TE VINDEN + DAAROM BEN IK GESTOPT MET ZOEKEN [BONNIE HAEGENS] • DOET JE VERBAAST OPKIJKEN DAT DE DAG AL WEER OM IS + VERRAST JE DAARENBOVEN NOG OP HET EINDE VAN DE MAAND [BOOGAERTS WILLEM] • MET EEN SMILE OP JE GEZICHT ‘S MORGENS GAAN WERKEN + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN TERUG HUISWAARTS KEREN [BOONEN ELISABETH] • OVERBETAALD - OVERWERKT [BORLOO TAMARA] • ZEILMONITOR - AUTOVERKOPER [BOSSUYT JEROME] • TOFFE SFEER + VOORUITGERAKEN IN JE JOB [BRAM KORTLEVEN] • UITDAGEND WERK - DAGELIJKSE FILES [BRAM VAN REGENMORTEL] • JE AMUSEREN + ERVOOR BETAALD WORDEN [BRAM KORTLEVEN] • TOGETHER TO GET THERE + SMART DECISION MAKING [BRAM VAN DE WIELE] • DOEN WAAR JE VAN HOUDT - JE ER SLECHT BIJ VOELEN [BRAM TANT] • VEEL VARIATIE + EEN GOEDE WERKSFEER [BRAM VAN BOSSUYT] • EEN GOEDGEMUTSTE BAAS + VRIENDELIJKE COLLEGA’S [BRAM PARTON] • PASSEND BIJ JE DIPLOMA + PASSEND BIJ JEZELF [BRAM VANDEWALLE] • VARIATIE + UITDAGEND [BRAM DEFOIRDT] • UITDAGEND WERK + WORK-LIFE BALANCE [BRAM VAN REGENMORTEL] • VARIËTEIT + SLECHTE WERKOMGEVING [BRAM DE BOECK] • RESPECT VAN JE BAAS + EEN GOED GEVOEL BIJ HET VAN EN NAAR JE WERK RIJDEN [BRAM BEKEMANS] • JE MOET HET GRAAG WILLEN DOEN + JE MOET HET LEUK VINDEN [BRAM BERKMANS] •

ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK


Werken bij BBC = : + ) www.bbc.be

B2B CREATIVITY

INITIATIEF NEMEN + FIJNE COLLEGA’S [DANIELLE PIESSENS] • EEN JOB DIE JE GRAAG DOET + DICHT BIJ HUIS, SPAART TIJD EN VOORAL GELD [DANIELLE VAN CAMP] • KUNNEN DOEN WAAR JE GOED IN BENT + ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK ! [DANNY DE KUYSSCHER] • NOODZAKELIJK KWAD VAN ONZE MAANDSCHAPPIJ DIE JE ZO GOED MOGELIJK PROBEERT IN TE VULLEN NAAR JE EIGEN VERMOGEN WAARBIJ JE JEZELF GOED VOELT + IETS DAT MOGELIJKHEDEN SCHEPT WAARDOOR JE IN JE VRIJE TIJD OF OP JE JOB JE WENSEN KAN LATEN VERVULLEN [DANNY VAN DIJCK] • LOON + RESPECT [DANNY BORNY] • GOEIE COLLEGA’S + EEN BAAS DIE JE VERSTAAT [DANNY YDENS ] • EEN JOB WAAR JE JE ECHT GOED EN GERESPECTEERD IN VOELT + MAAR WAAR JE MISSCHIEN NIET ALTIJD BEGREPEN WORDT [DANNY VAN ESPEN] • VOLDOENING HEBBEN IN JE JOB MET EEN GOED GEVOEL DE DAG AFSLUITEN [DANNY DE PUYDT] • LANG LEVEN + EEN GOED PENSOENS [DANNY DE BRECK] • FLUITEND NAAR HET WERK GAAN + EN MET TEGENZIN NAAR HUIS TERUGKEREN [DANNY ROGGE] • VARIATIE + GOEDE VERLONING [DANNY HALS] • DICHTBIJ + DEELTIJDS [DANNY VERHULST] •

een job via verdonck = professioneel + to-the-point

www.verdonckpersoneel.com

• ELKE DAG JE GRENZEN VERLEGGEN MET EEN GLIMLACH + EEN COMPETITIEF LOONSVOORWAARDENPAKKET [CLAUDIA VAN GEEL] • S’MORGENS MET HEEL VEEL PLEZIER VERTREKKEN EN ALLES GEVEN + GEEN VOLDOENING HEBBEN VAN JE INZET [CLAUDINE MERCHIERS] • SPANNEND + PLEZANT [CLEM NUYTS] • WERKEN + ONTSPANNEN [CLEM NUYTS] • INTENSIEF STRESS [CLEM NUYTS] • BEZIG ZIJN + ONTSPANNEN [CLEM NUYTS] • ONTSPANNEN NAAR HET WERK - FILE [CLEM NUYTS] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + IN EEN AANGENAAM TEAM [CLINT CAMBIER] • JE EI KWIJT KUNNEN + JONG BLIJVEN [COLETTE MOUREAU] • WERKPLEZIER + HAPPY COLLEGA’S [COLETTE DE MERLIER] • STEUKERS]

Een job bij Pellikaan

www.pellikaan.be

=

je kans krijgen

+

je kans grijpen

Pellikaanbouw Brussels - London - Tilburg - Düsseldorf


E E N GOEDE J O B =

• LEUKE SFEER + GOED BETAALD WORDEN [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • GOED LOON + GOEDE SFEER [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • INSPANNING + ONTSPANNING [ANNELORE

STEURBAUT] • EEN PASSIE VOOR WAT JE DOET + DE JUISTE PLAATS EN PERSONEN DIE JE OMRINGEN [ANNELORE VAN BELLE] • MIJN JOB + MIJN HOBBY [ANNE-MARE VANDENBOSCH] •

JE JOB + TEGENGOESTING [ANNE-MARIE VANDENBOSCH] • ZONDER FRUSTRATIE + HUIDIGE JOB [ANNE-MARIE VANDENBOSCH] • JE JOB VAN HEDEN - VERVELING, BRENGT VREDE [ANNE-MARIE VANDENBOSC] • AMUSEMENT + PLEZIER + GEEN GELUL [ANNE-MARIE MUYLLE] • BETER EEN VOGEL IN DE HAND + DAN TIEN IN DE LUCHT [ANNEMIE CRIQUILION] • EEN JOB WAAR JE JE GOED IN JE VEL VOELT + DIE JE

EEN GOEDE JOB

GRAAG DOET EN NOG LEUK IS BOVENDIEN! [ANNEMIE

=

POSITIEVE STRESS

+

NEGATIEVE INGESTELDHEID

SAS] • FIJNE COLLEGAS + GOEDE BAAS [ANNEMIE SCHREURS]

• WAARDERING + FIJNE COLLEGA’S [ANNEMIE RIEMAKER] • TEVREDEN WERKGEVER + TEVREDEN WERKGEVER [ANNEMIE HALSBERGHE]

• JE EIGEN CREATIEVE IDEEEN

MOGEN REALISEREN + EN ER DAN OOK NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK

[ANNEMIE LAENENS]

FIJNE COLLEGA’S + JEZELF ONTPLOOIEN [ANNEMIE DELANNEMIE VAN USSEL

COURT]

• IETS GEVEN (VAN JEZELF) + VEEL (TERUG)

KRIJGEN! [ANNEMIE ACKE] • VEEL AFWISSELING + FIJNE COLLEGA’S [ANNEMIE RIEMAKER] • UITDAGENDE INHOUD + GOEDE ATMOSFEER [ANNEMIE CRETS] • GO FOR IT!...SOEPEL MET ENTHOUSIASME,DYNAMISME + MOE MAAR TEVREDEN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • TOFFE COLLEGA’S + KORTE REISTIJD [ANNEMIE VAN DIJCK] • PLEZIER - GEZAAG [ANNEMIE VAN DIJCK] • DAT BEETJE POSITIEVE STRESS + NEGATIEVE INGESTELDHEID [ANNEMIE VAN USSEL] • ’S MORGENS OPGEWEKT EN MET VEEL ENERGIE BEGINNEN + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • ’S MORGENS ENTHOUSIAST NAAR ‘T WERK + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • FUN + NOG EENS FUN [ANNEMIE RIEMAKER] •

INTERESSE IN JE WERK + ONTPLOOIING [ANNEMIE DELCOURT] • EEN UITDAGING + NOOIT SAAI [ANNEMIE RIEMAKER] • ARBEIDSVREUGDE + EERLIJK LOON [ANNE-

MIE CASTELEIN] •

RESPECT KRIJGEN VOOR WAT JE DOET + GRAAG DOEN

WAT JE DOET [ANNE-MIE VANHULLE] • EEN JOB WAARIN JE KUNT GROEIEN EN BLOEIEN + WAAR JE 100% JE EIGEN KUNT ZIJN [ANNE-MIE VERGOTE] • DRIVE + CONCENTRATIE [ANNE-MIE CASTELEIN] • UITDAGING + VOLDOE-

EEN GOEDE JOB

=

TALENT

-

ONTPLOOIING

+

WAARDERING ANNIE DREESEN

NING [ANNETTE DE GROOT] • GRAAG DOEN + GOED LOON [ANNICK VANDERWAEREN] • LEUKE SFEER + BOEIEND WERK [ANNICK ENGELEN] • VLIEGEN + LANDEN [ANNICK THOEN] • OPSTIJGEN + LANDEN [ANNICK THOEN] • SNELWEG + BEBOUWDE KOM [ANNICK THOEN] •

VOELT GELIJK EEN LEVENSTYLE + IETS WAARDOOR JE GELUKKIGER IN JE LEVEN WORDT [ANNICK DUCHATEAU] • NO PAIN - MUCH GLORY [ANNICK VAN BRUYSSEL] • JE KUNNEN UITLEVEN IN WAT JE DOET + ER JE BOTERHAM MEE VERDIENEN [ANNIE VALCKE]

EEN GOEDE JOB

• EEN GOEDE WERKSFEER + HOGERE INZET [ANNIE DE ROOMS] • IETS

DOEN DAT JE GRAAG DOET + ER NOG GELD VOOR KRIJGEN OOK [ANNIE VERDONCK]

=

• VAN JE HOBBY JE BEROEP KUNNEN MAKEN + JE MOET HET NOG KUNNEN VERKOPEN OOK [ANNIE DE GROOTE] • TALENT-ONTPLOOIING + WAARDERING [ANNIE

VOLDOENING VINDEN IN JE JOB

+

DREESEN ANNIE] •

MET PLEZIER OPSTAAN OM TE GAAN WERKEN + DAT DE DAG OM

IS VOOR JE HET BESEFT [ANNIE DE ROOMS ] • DE GOEDE KANTJES VAN DE JOB + DE SLECHTE KANTJES VAN DE JOB [ANNIE HENDRICKX] • CORRECTE BAAS + TOFFE COLLEGAS [ANNIT LATHOUWERS] • GENIETEN - ER WEER BIJ HOREN [ANNITA DE SCHUTTER] • STEEDS OPGEWEKT NAAR HET WERK GAAN + WEINIG EENTONIGHEID [ANNOE COOL]

DICHT BIJ HUIS

• UITDAGEND + GOEDE WERKOMGEVING [ANN-SOFIE VIAENE] • CREATIVITEIT + ACTIVITEIT [ANN-SOPHIE DEPAMELAERE] • JE GOED VOELEN IN WAT JE DOET + JE COLLEGA’S ANTJE DE WINDT

HELPEN EN ZELF NOG BIJLEREN VAN HEN [ANNY ALBERT] • ’S MIDDAGS LEKKER BOTERHAMMEN + NAAR MUZIEK LUISTEREN TIJDENS HET WERKEN [ANOUCK DIRKX]

• EEN JOB WAARBIJ JE NIET VEEL NAAR JE HORLOGE KIJKT + MAAR JE TOCH OOK OPGELUCHT KUNT ZIJN WANNEER JE NAAR HUIS GAAT [ANOUK SCHEERS] • IETS DOEN WAT JE GRAAG DOET + NIEUWE VRIENDSCHAPSBANDEN CREEEREN [ANOUK SCHEERS] • EEN JOB ZONDER GEVAREN + GOEDE WERKUREN DUS VOLDOENDE TIJD VOOR JE PRIVÉLEVEN [ANOUK SCHEERS] • VOOR IEDEREEN - LLEND (“VERSCHIL”LEND) [ANOUK VAN LOOVEREN] • JE LEVENS + WERK [ANOUK VAN LOOVEREN] • SUPER TEAMWORK - WORK [ANTHONY LAGAE] • EEN JOB WAARBIJ JE JE GOED VOELT + DIE OOK EEN FLINKE CENT OPLEVERT [ANTHONY MAFRANCKX] • VOLDOENING VINDEN IN JE JOB + DICHT BIJ HUIS [ANTJE DE WINDT] • JE “”EIGEN”” BAAS ZIJN + EEN “”ANDER “”ZIJN GELD [ANTJE VANZEIR] • LOTS OF MONEY - THE HARD WORK [ANTON CLAEYS] • TEVREDEN NAAR JE WERK GAAN + GOED GEVOEL [ANTON KRIJNEN]

• AL IS HET WERK NOG ZO ZWAAR +

JE MAAKT NOOIT BEZWAAR [ANTON K] • AL BEN JE ZO MOE ALS EEN PIER + JE WERKT ALTIJD MET PLEZIER [ANTON KRIJNEN]

• MAANDAG GAAN WERKEN MET ZIN

+ BLIJ ALS HET WEER WEEKEND IS [ANTON VAN RIJCKEVORSEL] •

EEN GOEDE JOB

=

AL IS HET WERK NOG ZO ZWAAR

+

JE MAAKT NOOIT BEZWAAR ANTON K

GOEDE + JOB [ANTON MARTENS] • KLANTEN BEHAGEN + TEVREDEN HUISWAARTS KEREN [ANTONIO ALMEIDA] • JE THUIS VOELEN + SOCIAAL CONTACT [ANTO-

NIO ALMEIDA] •

ZICH IEDERE DAG GOEDVOELEN - GEEN NEGATIEVE KOLLEGA’S [ANTOON DEPARCQ] • EEN JOB MET COLLEGA’S MET ZIN VOO HUMOR + IS EEN JOB

ZONDER SAAIE BAAS [ANTOON DEPARCQ] • MET CHEF DIE SOMS EEN COMPLIMENTJE GEEFT + NIET ALTIJD VAN 8 TOT 17 UUR [ANTOON DEPARCQ] • TEVREDEN BAAS +


een stabiele en een werk Een job bij de = + uitdagende job op mensenmaat Federatie van Socialistische Mutualiteiten www.fsmb.be

FUN IN HET WERK + FIJNE COLLEGA’S [DAVE PALMERS] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + SAMEN WERKEN MET TOFFE COLLEGA’S [DAVE VAN DEN BUIJS] • COLLEGA’S + APPRECIATIE [DAVE SELLESLAGH] • GEEN LOTTO GEWONNEN + DAT EIGENLIJK NIET ERG VINDEN [DAVID VOLA] • GEBRUIKT 100% JOUW TALENTEN + NEEMT MATERIELE ZORG WEG [DAVID COPPER] • TEVREDEN VAN HUIS + TEVREDEN NAAR HUIS [DAVID APPELTANS] • CHOCOLADE + KOFFIE [DAVID VAN BAMBOST] • RULE NUMBER 1 : EARN LOTS OF MONEY + RULE NUMBER 2 : SEE RULE NUMBER 1 [DAVID MOYAERT] • JOEPIE + BRAVO [DAVID VAN DE BROECK] • FLEXIBILITEIT + RESPECT [DAVID DE ROO] • EEN JOB ZONDER WERKDRUK + EEN GOED LOON [DAVID DE RYCK] • GOEDE WERKSFEER + MOTIVERENDE UITDAGING [DAVID SLAGMULDER] • JE THUIS VOELEN OP JE WERK - NOOIT MEER THUIS ZIJN DOOR HET WERK [DAVID MULS] • MOOIE VERLONING + JE GOED VOELEN OP HET WERK [DAVID VAN DE VELDE] • INTERESSANT WERK + GOEDE COLLEGA’S [DAVID DEWEVER] • EEN GOED TEAM + PREMIE VOOR MOOIE TEAMRESULTATEN [DAVID DEWEVER] • INTRINSIEKE VOLDOENING + ZOUT OP DE PATATTEN [DAVID HENDERICKX] • CAMERMAN + VOOR TEMPTATION ISLAND HEHE : D [DAVID VANDEWIELE] •

Geomedia

=

LOON NAAR WERK + SATISFICATIE [CLAIRE DRIESSEN] • INTERESSANT WERK + ER OOK NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN [CLARA BRACKE] • NAAR HUIS GAAN MET VRAGEN + WAKKER WORDEN MET OPLOSSINGEN [CLARA VANFRAECHEM] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + GRAAG DOEN WAT JE DOET [CLARIJS TOM] • TEVREDEN NAAR HET WERK + TEVREDEN OVER HET WERK [CLAUDE PINET] • UITRUSTEN + FUN HEBBEN [CLAUDE BOUCKAERT] • GRAAG DOEN + GOED BETAALD WORDEN [CLAUDE PINET] • ENTHOUSIASME + APPRECIATIE [CLAUDE PINET] • WAT JE GEEFT + WAT JE KRIJGT [CLAUDE PINET] • VAST + AANGENAAM [CLAUDE PINET] • GOED IN JE VEL VOELEN + HET BESTE VAN JEZELF GEVEN [CLAUDIA

Een goede job bij Brouwerij Haacht

= (passie voor bier + trots op de brouwerij)

jouw hoogste macht

www.brouwerijhaacht.be

tof team

w w w. g e o m e d i a . b e

+

toffe klanten


MENSELIJK VOELEN + GEWAARDEERD WORDEN [CINDY GERRITS] • PLEZIER + BELONING [CINDY GERRITS] • PASSION FOR THE JOB - STRESS [CINDY VANDEN BOER] • GEVOEL DAT JE NIET AAN HET WERKEN BENT + DAARVOOR BETAALD WORDEN [CINDY VANDEN BOER] • VAN JE HOBBY JE JOB MAKEN + DAARVOOR BETAALD WORDEN [CINDY VANDEN BOER] • MET PLEZIER NAAR JE WERK VERTREKKEN + MOE MAAR VOLDAAN NAAR HUIS TERUGKEREN [CLAIRE PEETERS] • MIJN JOB: VARIATIE IN TAKEN + EIGEN TIJDSINDELING + AANGENAME COLLEGA’S [CLAIRE KIGGEN] • EEN DIKKE PRE + OM VERVOLGENS TE SPENDEREN AAN “”AFTERWORK PARTY’S”” MET DE COLLEGA’S [CLAIRE CUYPERS] •

EEN GOEDE JOB BIJ CHEMETALL

=

CHEMISTRY

BEDRIJFSLEIDER + VUILNISMAN [DIETER GEENENS] • UITDAGING - NOODZAAK [DIETER SEGAERT] • EIGEN MOTIVATIE MET JOBAT TIPS + RESULTAAT DOOR INZET [DIETLINDE DEREEPER] • GEDREVEN + INZET [DIETLINDE DEREEPER] • GOEDE BAAS + AF EN TOE EEN PROT KUNNEN LATEN [DILLAERTS JORIS] • ZOEKEN OP JOBAT - ZONDER MOEITE! [DIMITRI VAN GESTEL] • MET JE HART NEMEN EN GEVEN WAT JE ECHT WIL + SAMEN DENKEN EN REALISEREN VOOR OPTIMAAL RESULTAAT [DIMITRI BRYSSINCK] • DOEN WAT JE GRAAG DOET, MET DE NODIGE AFWISSELING, WEINIG VERPLAATSINGSTIJD + EN DIT KUNNEN COMBINEREN MET JE PRIVE BEZIGHEDEN EN TOT SLOT DE NODIGE APPRECIATIE VERKRIJGEN [DIMITRI BATTAIN] • ZEKERHEID + UITDAGEND [DIMITRI DERYCKERE] • ONDERSTEUNEND + VOORUITSTREVEND [DIMITRI VERMEREN] • HET GEZAG + DE WEDDE [DIMITRI VERMEREN] • VRIJHEID + DE VRIJE TIJD [DIMITRI VERMEREN] • VOOR WAT + HOORT WAT [DIMITRI VERMEREN] • WEINIG INSPANNING + VEEL UITSPANNING [DIMITRI VERMEREN] • STEVE JOBS + APPLE [DIMITRI VERMEREN] • HETZELFDE VAN NU - DE STRESS [DIMITRI VERMEREN] • STEEN GOEDE JOB - ST [DIMITRI VERMEREN] • HET JUISTE LOON + DE JUISTE PRESTATIE [DIMITRI VERMEREN] •

www.werkeninhetuzbrussel.be

Elke dag een mix van emoties

www.filrouge.be

(

MUCH MORE

www.chemetall.com

Werken in het UZ Brussel = zorgen voor anderen én jezelf

ADVERTEREN VIA = FIL ROUGE

+

exquis communicatieadvies op een bedje van creativiteit

(

13

+

een extra portie service


EE N GOEDE J O B = WERKNEMER [ANTOON VAN ROY] • IETS WAT JE GRAAG DOET + IETS WAAR JE GOED IN BENT [APOSTOLI T] • CONNECTING PEOPLE - DESTURBED PEOPLE [ARIANE WERREBROUCK] •

MAANDAG BLIJ OPSTAAN + VRIJDAG AVOND NOG ALTIJD BLIJ RONDLOPEN [ARIANE STOFFELS] • DE WERKWEEK EVEN FIJN VINDEN ALS HET WEEKEND +

EN ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK! [ARIANE STOFFELS] • LEREN + LEREN [ARIANE VAN DEN BOGAERT] • STRUCTUUR + CULTUUR [ARIANE VAN DEN BOGAERT] • EEN DROOM VAN EEN WERKELIJKHEID + MET VRIENDEN OM JE HEEN [ARIANE DHULSTER] • PLEZIER IN JE WERK + VOOR DAT PLEZIER BETAALD WORDEN [ARIANNE VAN EXTERGEM] • WAAR JE MET PLEZIER NAAR TOE GAAT + EEN JOB WAAR JE JE EIGEN TOUCH IN KAN BRENGEN [ARIANNE VAN DUYSE]

• LEUK LOON + PLEZIER HEBBEN IN JE

EEN GOEDE JOB

WERK [ARLETTE VAN HEES] • EEN GEZONDE WERKOMGEVING + GOEDE ARBEIDSSFEER [ARMEL BECKERS] • VEEL GELD + TOF WERKTIJD [ARNAUD BARMASSE] • EEN POSITIEVE OMGEVING WAAR JE TE WERK GESTELD BEN

=

VRIJHEID

+

AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN

+ GOED INKOMEN [ARNAUD SCHERPENSEEL] • GELD VERDIENEN - HET WERKEN [ARNE HENS] • WERKEN - STRESS [ARNE VOLCKAERT] HOUWER] •

• PLEZIER + VOLDOENING [ARNE DE LAT-

ASTRID ROELS

VEEL GELD + VEEL SFEER [ARNO VANDERBEKE] •

DE POSITIEF INGESTELDE COLLEGA’S + DE ZAGENDE COLLEGA’S [ARNOLD NADEGE] • JOB DIE JE NOOIT BEU WORD + WAAR JE ALLES KAN DOEN WAT JE WIL MAAR TOCH JE DOEL BEREIKT [ARNOLD NADEGE] • UITDAGING + VOLDOENING [ARNOUT VOLCKAERT] • VEEL VERDIENEN - STRESS [ARSEEN BAUWENS] • EEN GOEDE BAAS + HET LIEF VAN DE BAAS [ARTHUR PROVOOST] • VRIJHEID + AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN [ASTRID ROELS] • INSPIREREND + MOTIVEREND [ASTRID HERMANS] • GOEDE COLLEGA’S + GOEDE INFRASTRUCTUUR [ASTRID GEYSEN] • UITDAGEND + GEVARIEERD WERK [ASTRID JANSSENS] • VEEL VERDIENEN + WEINIG DOEN [ASTRID GEYSEN] • LOON + NAAR WERK [ASTRID DEVAERE] • TOFFE COLLEGA’S + GOEIE WERKSFEER [ASTRID DEVAERE] • GRAAG NAAR JE WERK VERTREKKEN + TEVREDEN ZIJN MET JE LOON DIE JE KRIJGT VOOR JE GELEVERDE WERK [ASTRID DEVAERE] •

EEN GOEDE JOB

AANGENAAM, PRETTIG

=

+

SUPERCOOL EN SAPPIG AXEL VAN ISTERDAEL

GEEFT JE UITDAGINGEN + EN PLEZIER [ASTRID DEVAERE] • FLEXIBEL ZIJN IN JE UREN + WAARDERING KRIJGEN VOOR WAT JE DOET [ASTRID DEVAERE] • IS JE IPOD TOUCH MOGEN GEBRUIKEN OP JE WERK + EN EENTJE KRIJGEN VAN JE BAAS [ASTRID DEVAERE] • IK BEN ER

GERUST IN + EN VERDIEN GOED [AUGUST VAN SANT] • VAN JE JOB HOUDEN + GENOEG VERDIENEN [AUGUST VAN SANT] • LEVENSVREUGDE + SOCIAAL IMPACT [AUGUSTE DE WIT]

• WERKZEKERHEID + PLEZIER [AURELE DE VOS] • AANGENAAM , PRETTIG + SUPPER COOL EN SAPPIG [AXEL VAN ISTERDAEL] • GEZELLIG + NIET TE STRESSVOL

[AXELLE SAEYS] •

LACHEN + VRIJHEID [B B] • UITBLINKEN IN EEN HOBBY DIE JE PROFESSIONALITEIT WORDT. + PLEZIER HEBBEN IN JE CARRIÉRE! [B. M.] • CREATI-

VITEIT + KWALITEIT [BARBARA VANDERSTRAETEN] • TOFFE COLLEGA’S + GOEDE VERLONING [BARBARA MOENAERT] • EEN UITDAGING + EEN GLIMLACH VAN EEN LEERLING NA DE LES [BARBARA VAN HOECKE] • TOFFE SFEER EN COLLEGA’S + AFWISSELENDE TAKEN [BARBARA DIGNEF] • AFWISSELING EN TEAMGEEST OP HET WERK + BUITEN HET WERK [BARBARA THYS] • TOFFE COLLEGES + FIJNE JOBINHOUD [BARBARA DIGNEF] • WAARDERING - GEZEUR [BARBARA MOENAERT] • GOED LOON + FUN [BART WENS] • UITDAGING + ENJOY [BART HERMANS] • INSPIRATION + TRANSPIRATION [BART HERMANS] •

EEN GOEDE JOB

=

PRESTEREN + INCASSEREN [BART BOSSU] • VERDIENEN ALS DE RIJKSTE - WERKEN ALS DE HARDSTE [BART VAN DEN EYNDE] • ’SAVONDS ZEGGEN TOT MORGEN + ‘S MORGENS ZEGGEN AALÉ VOORUIT [BART BOSSU] • DOEN WAT JE GRAAG DOET - BESEFFEN DAT JE “”WERKT”” [BART VAN DEN EYNDE] • SPEL EN VERTIER + GELD OP MIJN

DE JOB DIE EEN ANDER DOET

+

REKENING HIER [BART VANDENEYNDE] • DE JOB DIE EEN ANDER DOET + MAAR JIJ GELD AAN VERDIENT [BART VANDENEYNDE] • BETAALD WORDEN + OM JE LIEFSTE DING TE DOEN [BART VANDENEYNDE] • MOEILIJK GEVONDEN + GEMAKKELIJK KWIJTGESPEELD [BART VANDENEYNDE] • DICHT BIJ HUIS + EN GOED BETAALD [BART MICHIELS] •

MAAR JIJ GELD AAN VERDIENT

EEN GOED BEGIN + EEN “”WERK””-WOORD [BART VAN DEN EYNDE] • MET EEN UITGERUST GEVOEL OPSTAAN + MET EEN VOLDAAN GEVOEL GAAN SLAPEN [BART VANDENDRIESSCHE] •

BART VANDENEYNDE

GOED OPSTAAN + GOED GAAN SLAPEN [BART VANDENDRIESSCHE] • INTE-

RESSANTE CONTACTEN ONDERHOUDEN - ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP [BART VRANCKEN] • ENERGIE (E) = MOTIVATIE C² + = MOTIVATIE COLLECTIVITEIT ² (MC²) [BART GOOS] •

ENTHOUSIASTE COLLEGA’S + VOLDOENING [BART GEENS] • IETS WAAR JE VEEL VAN JEZELF KAN INLEGGEN + EN DAT TEGELIJK KAN DELEN MET VEEL

ANDEREN [BART BOGAERT] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + ER GELD MEE VERDIENEN [BART CABUS] • DAGELIJKSE UITDAGINGEN + VOLDOENING OP HET EINDE VAN DE DAG [BART WYSEUR] • EEN GOEDE BAAS + LEUK WERK [BART DE VOS ] • JOBINHOUD DIE JE LIGT + RESPECT VOOR JE WERK VAN BEDRIJF EN COLLEGAS [BART BOONE] • ( SAMEN + WERKEN )² + ( RESULTAAT + WAARDERING )² [BART HASENBROEKX] • JEZELF VOLLEDIG KUNNEN ONTPLOOIEN + LEUKE RESULTATEN BOEKEN WAARBIJ JE ANDERE MENSEN GELUKKIG KAN MAKEN [BART CANDRIX] • UITDAGING + FLEXIBILITEIT [BART VAN DEN BERGH] • UITGEWERKTE ARBEIDSVISIE + OPTIMALE WERKOMSTANDIGHEDEN REIN ]

[BART

• THUIS WERKEN + VA-

KANTIEGEVOEL [BART DE VOGELAE[BART BIESEMANS]

• WERKZEKER-

EEN GOEDE JOB

VANDER ELST]

=

UITGEWERKTE ARBEIDSVISIE

+

OPTIMALE WERKOMSTANDIGHEDEN BART VANDER ELST

• GELUK + INZET [BART CAR-

NOP FIJI! [BART DRIESEN] • WERK + VARE] •

DOEN WAAR GE + GOED IN ZIJT

HEID + TOFFE WERKSFEER [BART TUBEE]


Werken bij zorgen voor zorgen voor = + AZ Sint-Blasius jouw talent anderen www.azsintblasius.be

®

= Innovatie +

Diversiteit www.magnetrol.com

=

KOK + KOK [BRAM VAN SEGHBROECK] • BIEDT MOGELIJKHEDEN + EN MOGELIJKHEDEN BIEDEN TOEKOMST! [BRANDON VAN DE WALLE] • GEEFT JE GOEDE INKOMSTEN + DIE JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN BIEDEN [BRANDON VAN DE WALLE] • GEEFT JE EEN GOED GEVOEL + EN DUS EEN GELUKZALIG LEVEN [BRANDON VAN DE WALLE] • JE HOBBY + VEEL BIJLEREN [BRECHT WAEGHE] • WAAR EEN LACH EN EEN TRAAN AL EENS MAG + IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN (BIJNA) ELKE DAG [BRECHT COLLEN] • GELD(IG) + PLEZIER [BRECHT VANDEPITTE] • EIGEN + WIJS [BRECHT VANDEPITTE] • LEVEN - ZORGEN [BRECHT VANDEPITTE] • STEEDS OPNIEUW UITDAGING + COLLEGA’S DIE DE UITDAGINGEN MET JOU WILLEN AANGAAN [BRENDAN KERREMANS] • JE THUIS VOELEN + JE GOED VOELEN [BRIGITTE COTTENJE] • VOLDOENING VANDAAG + TOEKOMST MORGEN [BRIGITTE SCHELDEWAERT] • WERK, TIJD EN PASSIE + CREATIVITEIT [BRIGITTE BAKKER] • ZICH NUTTIG VOELEN EN FINANCIËLE WAARDERING ERVOOR + EEN GOEDE WERKSFEER [BRIGITTE SMETS] • BRUTO-TARRA + LEREN + ONDERVINDEN [BRIGITTE DE PAUW ] • EEN ECHTGENOOT HEBBEN + DIE HEEL VEEL VERDIENT [BRIGITTE HOUBEN] • EEN JOB DIE JE MET VEEL LIEFDE UITOEFENT + EN WAAR JE JE GOED IN VOELT [BRIGITTE AERTGEERTS] • TOF + MAAR NIET SAAI! [BRIGITTE DE PAUW] • EEN BOEIENDE EN INTERESSANTE JOB + TOFFE & MEEWERKENDE COLLEGA’S [BRIGITTE DE VOS] • IEDERE DAG IS EEN UITDAGING + SAMEN MET DE COLLEGA’S ZIJN WE EEN TEAM [BRIGITTE PETERS] • ZELFVERTROUWEN + “”GOESTING”” [BRITT LOOS] • ZELFVERTROUWEN + “”GOESTING”” [BRITT LOOS] • THUISVOELEN + TOCH AFSTAND BEWAREN [BRITT LOOS] • LEUKE ONTDEKKING + UITDAGING [BRITT DE SMET] • EEN GOED GEVOEL + EEN AANVULLING VAN JE LEVEN WAT JE ALLEEN MAAR GELUKKIGER KAN MAKEN [BRITT DE SMET] • JOBAT + ‘N SELECTIEVE ZOEKTOCHT [BROEKX MIA] • LEUK WERK + BALANS PRIVE/JOB [BROES NOOTENS] •

BROADVERTISING NIGHT

twitter.com/pragmarc

+

DAY


WERKEN BIJ RCA

TOFFE BENDE

=

(x)

=

x

UW GOESTING DOEN

(lekkere koffie)2

+

uitdagende projecten

www.rca.be

EEN JOB WAAR JE JE THUIS VOELT + TEGELIJKERTIJD EEN DAGDAGELIJKSE UITDAGING [CHRISTINE PARDON] • ADRENALINE - STRESS [CHRISTINE DEJONCKHEERE] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + ELKE DAG OPNIEUW [CHRISTINE GHYSELINCK] • ZELFONTPLOOIING TEN DIENST VAN JE WERKGEVER + EEN HOBBY WAARVOOR JE BETAALD WORDT [CHRISTINE SCHOUTEDEN] • VETTE SFEER + VET LOON [CHRISTINE DEBUSSCHERE] • GEWONE COLLEGA’S + BUITENGEWONE WEDDE [CHRISTINE DEBUSSCHERE] • TOFFE COLLEGA’S + U WERK GRAAG DOEN [CHRISTINE CERPENTIER] • GOED LOON + TOFFE COLLEGA’S [CHRISTINE CNAEPS] •

HR Flux as partner = a good match + successful ever after

www.hrflux.be

BEGEESTERING VAN A TOT Z

EEN GOEDE JOB BIJ

WWW.ARIELNV.BE

WERKEN BIJ EEN EXCELLENTE ONDERNEMING

HR

inspireren | rekruteren | integreren

IETS DOEN DAT JE GRAAG DOET + MET MENSEN DIE JE GRAAG HEBT [DANA BUYSSE] • BENUTTEN VAN CREATIEVE VRIJHEID - CRISISMANAGEMENT [DANE GERMEYS] • LEUKE WERKOMGEVING + MORAAL GESTEUND [DANIAL SHAHID] • JE HOBBY + GEWELDIG LOON EN COLLEGA’S [DANIEL SCHRYVERS] • CONTINUE UITDAGING VOOROP + MOTIVERENDE BELONING ON TOP [DANIEL DEVOS] • GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN GEZIN + PLEZIER IN HET LEVEN [DANIEL HEREMANS] • BIJ DE OVERHEID + PRIVE [DANIEL CUVELIER] • HEMEL OP AARDE DE DEMONEN [DANIEL DEVOS] • PROFITEREN VAN HET LEVEN + ZO WEINIG MOGELIJK STRESS [DANIEL LUYTEN] • GRAAG DOEN + GOEDE SFEER [DANIEL AMERLYNCK DANIEL] • HET GRAAG DOEN + EN NOG VOLDOENDE TIJD VOOR JE GEZIN [DANIÉL VEREECKE] • PROFESSIONEEL MANAGEMENT + RESPECT VOOR MEDEWERKERS [DANIËL VANHEES] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + ERVOOR BETAALD WORDEN [DANIËL WALRAVEN] • MONEYMONEYMONEY + IT’S SO FUNNY.... [DANIËL VANHEES] • ALWAYS LOOK AT + THE BRIGHT SIDE OF LIFE ! [DANIËL VANHEES] • WERKEN + EN TE KUNNEN LEVEN ! [DANIËL VANHEES] • GEVEN + NEMEN [DANIËL VANHEES] •


UITDAGEND + AFWISSELEND [CHRISTOPHE TAELS] • THEEMOMENT + LEUKE COLLEGA’S [CHRISTOPHE ASPESLAGH] • PLEZIER IN JE WERK + GOED WERK [CHRISTY BAUWEN] • EEN COMFORTABEL EN HERKENBAAR PROFESSIONEEL KADER + EIGEN INTERPRETATIE EN INBRENG [CHRYSTEL VANDROOGENBROECK] • WERK=HOBBY + HOBBY=WERK [CHRYSTEL VANDROOGENBROECK] • DE FIRMA’S WENSEN EN ASPIRATIES VERVULD + MIJN WENSEN EN ASPIRATIES VERVULD [CHRYSTEL VANDROOGENBROECK] • PLICHT + PASSIE [CHRYSTEL VANDROOGENBROECK] • GOEDE COLLEGA’S/SFEER + GOEDE VERLONING [CINDY GERRITS] • VEEL VAKANTIE + BRAVE LEERLINGEN :-) [CINDY STEPHENSON] •

WERKEN POSITIEVE SLIM = + BIJ VREG ENERGIE NETWERK(EN)

www.vreg.be

WERKEN BIJ NEWTEC

=

PASSIE VOOR TECHNOLOGIE

+

PASSIE VOOR TECHNOLOGIE ²

www.newtec.eu

Adverteren via de facto image building

Steunen op

=

slimme strategieën

+

Knallen door knappe

creaties

de facto image building » www.dfib.net


VEEL VERDIENEN + PRETTIGE WERKSFEER [ANDRE VAN COPPENOLLE] • LOON NAAR WERK + MOETEN STAKEN [ANDRÉ GROOTJANS] • THE ‘JOB’ FLIES

- WHEN YOU ‘RE

‘GOOD’ BUSY [ANDRÉ PALMANS] • ROCK ‘N ROLL - DE MAANDAGOCHTENDBLUES [ANDRÉ VLERICK] • EEN GOEDE COLLEGIALE SFEER + GOEDE VERLONING,DE MAN OP DE JUISTE PLAATS OP HET WERKVELD [ANDRÉ VRANKEN] • PLEZIER BIJ HET WERK + STRESS BIJ COLLEGA’S [ANDRÉ GROOTJANS] • MOGEN DOEN WAT JE KAN + KUNNEN DOEN WAT JE MAG [ANDRE VANSTEENBRUGGE] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + GOEDE VERLONING [ANDREAS VAN LEEMPUT] • KWALITEITEN ONTWIKKELEN + SUCCES [ANDREAS VAN POUCKE] • WAAR DE BAAS MIJ NIET KWIJT WIL + WAAR IK NIET WEG WIL [ANDREE DOOM] • WERK + HOBBIE [ANDY ZAIDMAN] • S’MORGENS NAAR EEN THUISBASIS VERTREKKEN + S’AVONDS MET VOLDOENING DE THUISBASIS VERLATEN [ANDY TEMPELAERE] • VEEL GELD + WEINIG WERKEN [ANDY ASSEZ] • PLEZANTE SFEER + MOOIE VROUWEN [ANDY CASIER] • EEN GOEDE BALANS TUSSEN GEEST & LICHAAM - HET VERLIES VAN EIGENWAARDE IN HET GROTER GEHEEL [ANDY GERYL] •

GEMOTIVEERD WORDEN + ANDEREN MOTIVEREN [ANDY DE WILDE] • GELD VERDIENEN + PLEZIER HEBBEN [ANDY ZAIDMAN] • GOED ZIJN IN JE WERK EN

HET GRAAG DOEN + GELUKKIG ZIJN OP JE WERK [ANGANIE VANSLAMBROUCK] • GOED ZIJN IN JE JOB + JE JOB GRAAG DOEN [ANGANIE VANSLAMBROUCK] • MET PLEZIER

EEN GOEDE JOB

=

PLEZIER UIT JE HOBBY HALEN

+

VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN

WINNAAR IPOD TOUCH WEDSTRIJD: NELE DE WINNE

UIT JE BED KOMEN + PLEZIER MET JE COLLEGA’S [ANGELIQUE DORNY] • KORT BIJ HUIS + IETS DAT IK GRAAG DOE [ANGELIQUE TAELMAN] • MET EEN GLIMLACH NAAR JE WERK GAAN + DE GOEDE SEKS ACHTERAF ( MET VRIENDIN NATUURLIJK ) [ANGELO KRICK] • FUN + BEZIELING [ANGELO DE BRUYCKER] • VROUWVRIENDELIJK IN EVERY SENSE :) - EGOTRIPPERIJ [ANGELO DE BRUYCKER] • JE WERK GRAAG DOEN + ER GOED VOOR BETAALD WORDEN [ANICK DIERICKX] • VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN + LEUKE EN GEZELLIGE COLLEGA’S [ANITA TE GUSSINKLO] • LEREN + AMBIANCE [ANITA ADAM] • ZIN OM TE GAAN WERKEN+GEVOEL EEN VERSCHIL TE MAKEN + RODDEL, STRESS, NAIJVER [ANITA VAN OSSELAER] • COMFORTABEL GEVOEL + WERKZEKERHEID [ANITA VAN GANSEN] • VERANTWOORDELIJK ZIJN EN UW JOB ZO PROFECIONEEL MOGELIJK UW WERK DOEN + GELUKKIG NAAR HUIS GAAN NA DE GEUKE WERKDAG HEBT GEHAD SAMEN MET LEUKE COLLEGA’S [ANITA SCHOONVLIET] • GEGREVEN ZIJN OM JE JOB TE DOEN + NIET ZEUREN [ANITA GERINCKX] • VEEL GELD VERDIENEN - GRAAG GAAN WERKEN [ANITA SCHEERLINCK] • VOLLE ENERGIE GEVEN + VEEL LIEFDE TERUGKRIJGEN VAN MIJN KINDJES [ANJA DEVOLDER] • PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID + PERSOONLIJKE BETROKKENHEID EN ERVARING [ANJA DE GREVE] • UITBLAZEN NA HET WEEKEND + ONDERTUSSEN AFTELLEN NAAR HET WEEKEND [ANJA ANNO] • ZON - WOLKEN [ANJA LAUREYSSENS] • UITDAGING + AANGENAME COLLEGA’S [ANJA LEFEVER] • A LITTLE BIT OF HARD WORK + LOTS OF FUN! [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • MONEY MONEY MONEY + FUNNY FUNNY FUNNY [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] •

77,7% WORK + 33,3% PLAY :-) [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • LOTS OF GAIN + NO PAIN [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • ’N SPAGHETTI OP VRIJDAG MET DE

COLLEGA’S - ‘N LASTIGE KLANT OP MAANDAG [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • FUN + APPRECIATION [ANJA CROL] • VERRIJKEND - SLEUR [ANJA CRL] • GOESTING + WAARDERING [ANJA MAES] • COLLEGALITEIT + INTERESSANT WERK [ANJA LOEWITZ] • GOEI BAZEN + DAN WORDT ER EENS ZO HARD GEWERKT [ANJA BLOCKX] • CREATIEF + PRODUCTIEF [ANJA VANHERP] • ALL WORK - NO PLAY [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • MET DE GLIMLACH NAAR HET WERK + MET DE GLIMLACH VAN HET WERK [AN-KATRIEN CLAESEN] •

MOTIVATIE + RESULTATEN [ANKE DE VRIENDT] • WERKVOLDOENING + AANDACHT VOOR MENSEN [ANKE VAN DEN BERGH] • EEN AANVULLING VAN JE LEVEN,

MAAR NIET JE LEVEN ZELF + . [ANKE WALSCHARTS] • EEN AANGENAME SFEER + BOEIEND WERK [ANKE DE VRIENDT] • FIJNE COLLEGA’S + FIJNE COLLEGA’S [ANKE RUYMAE-

EEN GOEDE JOB

=

WETEN WAARVOOR JE WERKT

+

WERKEN MET WAT JE WEET

WINNAAR IPOD TOUCH WEDSTRIJD: ANDRIES DENISSEN KERS] •

WERKVREUGDE + WERKLUST [ANN WOUTERS] • LEUKE WERKSFEER² + RUIMTE VOOR OVERLEG + MOGELIJKHEID TOT ONTPLOOIING - AFGUNST³ - STRESS

[ANN BOGAERT] •

WERK DAT JE GRAAG DOET + MET FIJNE COLLEGA’S [ANN NEEFS] • VREUGDE IN HET WERKEN + LOON NAAR WERKEN [ANN DRIESSEN] • MET PLEZIER

GAAN WERKEN IN EEN GOEDE WERKSFEER + OPENBAAR VERVOER [ANN NEIRINCKX] • EEN BLIJVENDE UITDAGING + DIE DOENBAAR MOET BLIJVEN [ANN VANHEEDE] • JE JOB KOESTEREN ALS EEN BIJKOMEND GEZINSLID + EN DAARVOOR OOK DE APPRECIATIE KRIJGEN [ANN VANHEEDE] • LEUKE JOB + LEUKE COLLEGA’S [ANN DE BRUYNE] •

EEN UITDAGING + EEN VOLDOENING [ANN CASTELEIN] • MEZELF ZIJN + LATER MET EEN WARM GEVOEL KUNNEN AAN TERUGDENKEN [ANN VAN DE VELDE]

• HET LOON VAN AAN DE OVERHEID + DE SNELHEID VAN DE PRIVÉ [ANN PETERS] • WERKPLEZIER + VOLDOENING [ANN KONINCKX] • GEBOORTE + STERVEN [ANN VANDER BEKE] •

NOODZAAK + TIJDVERDRIJF [ANN VANDER BEKE] • WETEN + LEREN [ANN DE REU] • GELUK ENGEZONDHEID VOOR MIJ + GELUK EN GEZONDHEID VOOR

DE ANDEREN [ANN BRIDELANCE] • ELKE MORGEN MET EEN GLIMLACH GAAN WERKEN + ELKE AVOND MET EEN GLIMLACH NAAR HUIS GAAN [ANN POUCET] • MET

EE N GOEDE J O B =

HART EN ZIEL VOOR JE WERK INSTAAN + TOFFE COLLEGA’S [ANN DERCK] • WERKEN OM TE LEVEN + EN NIET LEVEN OM TE WERKEN [ANN MEVR. ANN LUYTEN] •


E E N GOEDE J O B =

• LEUKE SFEER + GOED BETAALD WORDEN [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • GOED LOON + GOEDE SFEER [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • INSPANNING + ONTSPANNING [ANNELORE

STEURBAUT] • EEN PASSIE VOOR WAT JE DOET + DE JUISTE PLAATS EN PERSONEN DIE JE OMRINGEN [ANNELORE VAN BELLE] • MIJN JOB + MIJN HOBBY [ANNE-MARE VANDENBOSCH] •

JE JOB + TEGENGOESTING [ANNE-MARIE VANDENBOSCH] • ZONDER FRUSTRATIE + HUIDIGE JOB [ANNE-MARIE VANDENBOSCH] • JE JOB VAN HEDEN - VERVELING, BRENGT VREDE [ANNE-MARIE VANDENBOSC] • AMUSEMENT + PLEZIER + GEEN GELUL [ANNE-MARIE MUYLLE] • BETER EEN VOGEL IN DE HAND + DAN TIEN IN DE LUCHT [ANNEMIE CRIQUILION] • EEN JOB WAAR JE JE GOED IN JE VEL VOELT + DIE JE

EEN GOEDE JOB

GRAAG DOET EN NOG LEUK IS BOVENDIEN! [ANNEMIE

=

POSITIEVE STRESS

+

NEGATIEVE INGESTELDHEID

SAS] • FIJNE COLLEGAS + GOEDE BAAS [ANNEMIE SCHREURS]

• WAARDERING + FIJNE COLLEGA’S [ANNEMIE RIEMAKER] • TEVREDEN WERKGEVER + TEVREDEN WERKGEVER [ANNEMIE HALSBERGHE]

• JE EIGEN CREATIEVE IDEEEN

MOGEN REALISEREN + EN ER DAN OOK NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK [ANNEMIE LAENENS] • FIJNE COLLEGA’S + JEZELF ONTPLOOIEN ANNEMIE VAN USSEL

COURT]

[ANNEMIE DEL-

• IETS GEVEN (VAN JEZELF) + VEEL (TERUG)

KRIJGEN! [ANNEMIE ACKE] • VEEL AFWISSELING + FIJNE COLLEGA’S [ANNEMIE RIEMAKER] • UITDAGENDE INHOUD + GOEDE ATMOSFEER [ANNEMIE CRETS] • GO FOR IT!...SOEPEL MET ENTHOUSIASME,DYNAMISME + MOE MAAR TEVREDEN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • TOFFE COLLEGA’S + KORTE REISTIJD [ANNEMIE VAN DIJCK] • PLEZIER - GEZAAG [ANNEMIE VAN DIJCK] • DAT BEETJE POSITIEVE STRESS + NEGATIEVE INGESTELDHEID [ANNEMIE VAN USSEL] • ’S MORGENS OPGEWEKT EN MET VEEL ENERGIE BEGINNEN + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • ’S MORGENS ENTHOUSIAST NAAR ‘T WERK + ‘S AVONDS MOE MAAR VOLDAAN NAAR HUIS [ANNEMIE NEVEN] • FUN + NOG EENS FUN [ANNEMIE RIEMAKER] •

INTERESSE IN JE WERK + ONTPLOOIING [ANNEMIE DELCOURT] • EEN UITDAGING + NOOIT SAAI [ANNEMIE RIEMAKER] • ARBEIDSVREUGDE + EERLIJK LOON [ANNE-

MIE CASTELEIN] •

RESPECT KRIJGEN VOOR WAT JE DOET + GRAAG DOEN

WAT JE DOET [ANNE-MIE VANHULLE] • EEN JOB WAARIN JE KUNT GROEIEN EN BLOEIEN + WAAR JE 100% JE EIGEN KUNT ZIJN [ANNE-MIE VERGOTE] • DRIVE + CONCENTRATIE [ANNE-MIE CASTELEIN] • UITDAGING + VOLDOE-

EEN GOEDE JOB

=

TALENT

-

ONTPLOOIING

+

WAARDERING ANNIE DREESEN

NING [ANNETTE DE GROOT] • GRAAG DOEN + GOED LOON [ANNICK VANDERWAEREN] • LEUKE SFEER + BOEIEND WERK [ANNICK ENGELEN] • VLIEGEN + LANDEN [ANNICK THOEN] • OPSTIJGEN + LANDEN [ANNICK THOEN] • SNELWEG + BEBOUWDE KOM [ANNICK THOEN] •

VOELT GELIJK EEN LEVENSTYLE + IETS WAARDOOR JE GELUKKIGER IN JE LEVEN WORDT [ANNICK DUCHATEAU] • NO PAIN - MUCH GLORY [ANNICK VAN BRUYSSEL] • JE KUNNEN UITLEVEN IN WAT JE DOET + ER JE BOTERHAM MEE VERDIENEN [ANNIE VALCKE]

EEN GOEDE JOB

• EEN GOEDE WERKSFEER + HOGERE INZET [ANNIE DE ROOMS] • IETS

DOEN DAT JE GRAAG DOET + ER NOG GELD VOOR KRIJGEN OOK [ANNIE VERDONCK] •

=

VAN JE HOBBY JE BEROEP KUNNEN MAKEN + JE MOET HET NOG KUNNEN VERKOPEN OOK [ANNIE DE GROOTE] • TALENT-ONTPLOOIING + WAARDERING [ANNIE DREESEN

VOLDOENING VINDEN IN JE JOB

+

ANNIE]

• MET PLEZIER OPSTAAN OM TE GAAN WERKEN + DAT DE DAG OM IS

VOOR JE HET BESEFT [ANNIE DE ROOMS ] • DE GOEDE KANTJES VAN DE JOB + DE SLECHTE KANTJES VAN DE JOB [ANNIE HENDRICKX] • CORRECTE BAAS + TOFFE COLLEGAS [ANNIT LATHOUWERS] • GENIETEN - ER WEER BIJ HOREN [ANNITA DE SCHUTTER] • STEEDS OPGEWEKT NAAR HET WERK GAAN + WEINIG EENTONIGHEID [ANNOE COOL]

DICHT BIJ HUIS

• UITDAGEND + GOEDE WERKOMGEVING [ANN-SOFIE VIAENE] • CREATIVITEIT + ACTIVITEIT [ANN-SOPHIE DEPAMELAERE] • JE GOED VOELEN IN WAT JE DOET + JE COLLEGA’S ANTJE DE WINDT

HELPEN EN ZELF NOG BIJLEREN VAN HEN [ANNY ALBERT] • ’S MIDDAGS LEKKER BOTERHAMMEN + NAAR MUZIEK LUISTEREN TIJDENS HET WERKEN [ANOUCK DIRKX]

• EEN JOB WAARBIJ JE NIET VEEL NAAR JE HORLOGE KIJKT + MAAR JE TOCH OOK OPGELUCHT KUNT ZIJN WANNEER JE NAAR HUIS GAAT [ANOUK SCHEERS] • IETS DOEN WAT JE GRAAG DOET + NIEUWE VRIENDSCHAPSBANDEN CREEEREN [ANOUK SCHEERS] • EEN JOB ZONDER GEVAREN + GOEDE WERKUREN DUS VOLDOENDE TIJD VOOR JE PRIVÉLEVEN [ANOUK SCHEERS] • VOOR IEDEREEN - LLEND (“VERSCHIL”LEND) [ANOUK VAN LOOVEREN] • JE LEVENS + WERK [ANOUK VAN LOOVEREN] • SUPER TEAMWORK - WORK [ANTHONY LAGAE] • EEN JOB WAARBIJ JE JE GOED VOELT + DIE OOK EEN FLINKE CENT OPLEVERT [ANTHONY MAFRANCKX] • VOLDOENING VINDEN IN JE JOB + DICHT BIJ HUIS [ANTJE DE WINDT] • JE “”EIGEN”” BAAS ZIJN + EEN “”ANDER “”ZIJN GELD [ANTJE VANZEIR] • LOTS OF MONEY - THE HARD WORK [ANTON CLAEYS] • TEVREDEN NAAR JE WERK GAAN + GOED GEVOEL [ANTON KRIJNEN] •

AL IS HET WERK NOG ZO ZWAAR + JE

MAAKT NOOIT BEZWAAR [ANTON K] • AL BEN JE ZO MOE ALS EEN PIER + JE WERKT ALTIJD MET PLEZIER [ANTON KRIJNEN] •

MAANDAG GAAN WERKEN MET ZIN +

BLIJ ALS HET WEER WEEKEND IS [ANTON VAN RIJCKEVORSEL] •

EEN GOEDE JOB

=

AL IS HET WERK NOG ZO ZWAAR

+

JE MAAKT NOOIT BEZWAAR ANTON K

GOEDE + JOB [ANTON MARTENS] • KLANTEN BEHAGEN + TEVREDEN HUISWAARTS KEREN [ANTONIO ALMEIDA] • JE THUIS VOELEN + SOCIAAL CONTACT [ANTONIO AL-

MEIDA] •

ZICH IEDERE DAG GOEDVOELEN - GEEN NEGATIEVE KOLLEGA’S [ANTOON DEPARCQ] • EEN JOB MET COLLEGA’S MET ZIN VOO HUMOR + IS EEN JOB ZONDER

SAAIE BAAS [ANTOON DEPARCQ] • MET CHEF DIE SOMS EEN COMPLIMENTJE GEEFT + NIET ALTIJD VAN 8 TOT 17 UUR [ANTOON DEPARCQ] • TEVREDEN BAAS + TEVREDEN


Een job bij Alken Maes =

E

M.C

2

OF DE EFFECTIVITEIT (E) VAN UW CAMPAGNE IS HET RESULTAAT VAN UW MEDIAKEUZE (M) IN COMBINATIE MET HET CREATIEVE (C) GEHALTE VAN UW COMMUNICATIE (C)

c2 - The Communication Square

alle ruimte krijgen + de kracht van sterke merken.

20 jaar employer branding www.c2.be

Een goede job =

werken voor de stad van de hop Stadhuis Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge T +32 57 33 40 81 • F +32 57 33 75 81 • info@poperinge.be • www.poperinge.be


[ANN BOGAERT] •

WERK DAT JE GRAAG DOET + MET FIJNE COLLEGA’S [ANN NEEFS] • VREUGDE IN HET WERKEN + LOON NAAR WERKEN [ANN DRIESSEN] • MET PLEZIER

GAAN WERKEN IN EEN GOEDE WERKSFEER + OPENBAAR VERVOER [ANN NEIRINCKX] • EEN BLIJVENDE UITDAGING + DIE DOENBAAR MOET BLIJVEN [ANN VANHEEDE] • JE JOB KOESTEREN ALS EEN BIJKOMEND GEZINSLID + EN DAARVOOR OOK DE APPRECIATIE KRIJGEN [ANN VANHEEDE] • LEUKE JOB + LEUKE COLLEGA’S [ANN DE BRUYNE] •

EEN UITDAGING + EEN VOLDOENING [ANN CASTELEIN] • MEZELF ZIJN + LATER MET EEN WARM GEVOEL KUNNEN AAN TERUGDENKEN [ANN VAN DE VELDE] •

HET LOON VAN AAN DE OVERHEID + DE SNELHEID VAN DE PRIVÉ [ANN PETERS] • WERKPLEZIER + VOLDOENING [ANN KONINCKX] • GEBOORTE + STERVEN [ANN VANDER BEKE] •

NOODZAAK + TIJDVERDRIJF [ANN VANDER BEKE] • WETEN + LEREN [ANN DE REU] • GELUK ENGEZONDHEID VOOR MIJ + GELUK EN GEZONDHEID VOOR DE

ANDEREN [ANN BRIDELANCE] • ELKE MORGEN MET EEN GLIMLACH GAAN WERKEN + ELKE AVOND MET EEN GLIMLACH NAAR HUIS GAAN [ANN POUCET] • MET HART EN ZIEL VOOR JE WERK INSTAAN + TOFFE COLLEGA’S [ANN DERCK] • WERKEN OM TE LEVEN + EN NIET LEVEN OM TE WERKEN [ANN MEVR. ANN LUYTEN] • TAKEN DOEN DIE JE GRAAG DOET + COLLEGA’S HELPEN BIJ TAKEN DIE ZE NIET GRAAG DOEN [ANN JANSSENS] • EEN JOB IN EIGEN REGIO, VEEL WERK EN GEEN VERVELING + DE MEEST TOFFE COLLEGA’S VAN DE HELE WERELD WAAR JE LIEF EN LEED MEE KAN DELEN [ANN GOOR] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + EN ER NOG GOED VOOR BETAALD WORDEN OOK! [ANN GOOR] • HARD TO FIND + HARD TO GET [ANN GOOR] • VEEL PRÉ + VEEL VAKANTIEDAGEN [ANN GOOR] • EINDELIJK EENS MET PLEZIER NAAR HET WERK + MET PLEZIER OOK WEL UITKIJKEN NAAR HET WEEKEND [ANN GOOR] • VRIJE TIJD + TIJD VLIEGT [ANN LAMMENS] • UITDAGING VOOR HOOFD + HART [ANN COPPENS] • HUIDIGE JOB + FRUSTRATIES [ANN MILLEVILLE] • HET LOON VAN JE BAAS - ZIJN SNOR [ANN VERHAEGHE] • UITDAGING + AANGENAME WERKSFEER [ANN BRANTS] • DE VOS] •

VERNIEUWEN + ONTWIKKELEN [ANN DOM] • HET WERK DOEN DAT JE GRAAG DOET + DE NODIGE VRIJHEID HEBBEN OM DIE JOB IN TE VULLEN [ANN

CONTENT(MENT) + FUN [ANN WOUTERS] • KINDERVERZORGING + ARTS [ANN JEURISSEN] • TOFFE COLLEGA’S + ONGEDWONGEN SFEER [ANN HERMANS] • ELKE DAG

UITDAGINGEN AANGAAN SAMEN MET JE COLLEGA’S + VOLDOENING HALEN UIT HET FEIT DAT JE EFFECTIEF MENSEN KAN HELPEN OM ZICH WAT BETER TE VOELEN IN HUN VEL [ANN BRUNEEL] • UITDAGING + RESULTAAT [ANN VAN CAUWENBERGHE] • TEVREDENHEID MET WAT JE DOET + VERLONING VOOR WAT JE DOET [ANN DE COCK] •

VOELT AAN ALS EEN HOBBY + OPSTAAN KOST NOOIT MOEITE [ANN VAN LOMMEREN] • GOED PRESTEREN OP BASIS VAN JE TALENTEN + NOG BETER PRES-

TEREN OP BASIS VAN JE PASSIE [ANN CATTELAIN] • GEMOTIVEERD + COLLIGIALITEIT [ANN DE KERPEL] • DEDICATION + PLEASURE [ANN SIMOENS] • IPOD TOUCH KRIJGEN + SUPERTOFFE COLLEGA’S [ANN CHRISTIAENS] • GRAAG NAAR JE WERK GAAN + GRAAG WEER NAAR HUIS VERTREKKEN [ANN BRANTS]

• MIJN HOBBY IS MIJN WERK + TIJD VOOR GEZINS-

LEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] • MIJN WERK MIJN LEVEN + MIJN GEZIN KAN ER OOK GOED MEE LEVEN [ANN VAN DEN BOSSCHE] • ER

-

JE THUIS VOELEN, + AANVAARD WORDEN [ANN GELDERS] • VOL-

IMPOSSIBLE

DOENING + LOON NAAR WERKEN [ANNA BOUVIN] • GEVARIEERD WERK + AANGENAAM SOCIAAL CONTACT [ANNE DE CLERCQ] • EEN THUISVOELENDE OMGEVING + VERLONING NAAR WERK [ANNE MACHARIS] •

VOLDOENING, RESULTAAT, PLEZIER IN ‘T WERK +

ERVOOR BETAALD WORDEN [ANNE DE RIDDER] • ONTPLOOIING VAN JE TALENTEN + RODDELS [ANNE VAN BEVER] • INTERESSANT WERK + MOOIE LOONBRIEF [ANNE LELIÈVRE] • EEN FANTASTISCHE HOBBY + DE FINANCIËLE EN MORELE VOLDOENING [ANNE VAN

IPOD TOUCH WEDSTRIJD OP JOBAT.BE: SOFIE BEERTS

ACHTER]

• GOED SALARIS-GEZONDE WERKSFEER + EERLIJKE

BEGRIJPENDE BAZEN + OVERDRAGERS EN MOUWFROTTERS [ANNE DEDECKER] •

GEVARIEERDE JOB + GEZEUR OVER PIETLUT-

TIGHEDEN [ANNE VAN BEVER] • JE GOED VOELEN IN JE VEL + ZELFS AL MOET JE WERKEN [ANNE MARIE TUYPENS] • DOEN WAT JE GRAAG DOET + MOOIE VERLONING EN ANDERE VOORDELEN [ANNELEEN VAN DE MERGEL] • JEZELF + SAMENWERKEN [ANNELEEN VAN MALDEREN] • VOLDOENDE UITDAGING + VOLDOENDE VOLDOENING [ANNELEEN DEFRANC] •

EEN PASSIE + DIE VRUCHTEN AFWERPT! [ANNELEEN PLETINCK] • EEN UITGEBREIDE MIDDAGPAUZE - NUTTELOZE PAUZES ALS VERMIJDINGSGEDRAG [ANNE-

LIEN BOENS] •

UITDAGING + VOLDOENING [ANNELIES MANGELSCHOTS] • TOEWIJDING + PLEZIER [ANNELIES VERROKEN] • JE DROMEN NAJAGEN + ER DE NODIGE MOEITE VOOR

WILLEN DOEN [ANNELIES KRIEKEN] • PASSIE EN VRIJHEID - ENERGIEVERSPILLING [ANNELIES DE MEULENAERE] • WAARIN JE JEZELF KAN ZIJN + EN GEWAARDEERD WORDT [ANNELIES DE BLEEKER] •

MIJN TWEEDE THUIS + TOFFE COLLEGA’S [ANNELIES BLOEM] • LEUK OM TE DOEN - IS NIET VERVELEND [ANNELIES GANTOIS] • ELKE DAG NIEUWE

UITDAGINGEN EN JE GRENZEN VERLEGGEN + ANDEREN GELUKKIG MAKEN MET WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • JEZELF ONTPLOOIIEN + GENIETEN VAN WAT JE DOET [ANNELIES HEYMAN] • DE MIJNE - STRESS, OVERUREN EN VERVELENDE KARWEITJES [ANNELIES HEYMAN] • EVENWICHT WERK EN GEZIN + VOLDOENINGGEVEND [ANNELIES VAN DE POEL] •

MOTIVATIE + COMPETENTIE [ANNELIES HEYLEN] • IETS VAN MEZELF GEVEN + IETS AAN EEN ANDER GEVEN [ANNELIES PERSYN] • IEDERS DROOM +

MIJN WERKELIJKHEID [ANNELIES PEETERS] • PASSIE + NECTAR [ANNELIES FEYS] • WAAR JE JEZELF KUNT IN GEVEN + JE CREATIVITEIT KUNT UITEN [ANNELIES VANHOLLEBEKE] • DE WERELD EEN BEETJE MOOIER MAKEN + DAAR ZELF VAN KUNNEN GENIETEN [ANNELIES HEYMAN] • AANGENAAM + NUTTIG [ANNELIES HEYMAN] • GEVAAR VOOR WORKAHOLISME - WORKAHOLISME [ANNELIES DE HERTOGH] • BIJPRATEN MET COLLEGA’S + ALLES OP TIJD KLAAR HEBBEN [ANNELIES KRIEKEN] • HAKUNA + MATATA [ANNELIES BOSSAERTS] • NELIES DERMOUT] •

GOEDE MEEDEWERKNEMERS + GOEDE BAAS [ANNELIES WUYTS] • EEN GEMOTIVEERDE WERKNEMER + EEN ENTHOUSIASTE CLIËNT/PATIËNT [AN-

EEN GEMOTIVEERDE WERKNEMER + EEN TEVREDEN BAAS EN KLANT [ANNELIES DERMOUT] • EEN GOEDE TEAMWERKING + RESPECT VOOR IEDERS

JOB [ANNELIES VANDEVOORDE] • LIEFDE VOOR JE WERK + COLLEGA’S WAAR JE OP KAN REKENEN [ANNELIES VERLEE] • EEN PASSIE - VERKEERSELLENDE [ANNELIES VERLEE] • AL GLIMLACHEND OPSTAAN EN NAAR JE WERK RIJDEN + OPEENS BESEFFEN DAT HET AL TIJD IS OM NAAR HUIS TE GAAN [ANNELIES SMITS] • LEUKE SFEER + GOED BETAALD WORDEN [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • GOED LOON + GOEDE SFEER [ANNE-LINE VANHOUTTEGHEM] • INSPANNING + ONTSPANNING [ANNELORE STEURBAUT] • EEN PASSIE VOOR WAT JE DOET + DE JUISTE PLAATS EN PERSONEN DIE JE OMRINGEN [ANNELORE VAN BELLE] • MIJN JOB + MIJN HOBBY [ANNE-MARE VANDENBOSCH] •

E EN GOEDE JOB =


EEN GOEDE JOB =

JE GOED KUNNEN VOELEN IN JE VEL EN OP DE WERKPLAATS + WAARDERING VOOR JE GELEVERDE WERK [AN KNOCKAERT] • LEUKE COLLEGAATJES + EEN TE GEK

SALARIS [AN VAN] • MET PLEZIER GAAN WERKEN + MET PLEZIER TERUG NAAR HUIS [AN DERO] • TOFFE COLLEGA’S + GELD IN HET LAATJE [AN COPPENS] • HET LOON VAN JE BAAS - DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN JE BAAS [AN COPPENS] • PLEZIER + ER NOG VOOR BETAALD WORDEN OOK [AN COPPENS] • LEUKE COLLEGA’S - NORSE FILERIJDERS [AN MEIRHAEGHE] • TOFFE COLLEGA’S GECOMBINEERD MET EEN INTERESSANTE INHOUD + OVERGOTEN MET EEN VLEUGJE VAN GOEDE VOORWAARDEN [AN SPOELDERS] • VOLDOENING + ENTHOUSIASME [AN KERKHOFS] • EEN SLECHTE JOB + EEN TOFFE JOBINHOUD EN SCHITTERENDE VOORWAARDEN [AN GEVERS] •

LEUKE SFEER/COLLEGA’S + GRAAG GAAN WERKEN [AN MEEUS] • INTERESSANT WERK + FIJNE COLLEGA’S [AN DE COEN] • JE THUIS VOELEN TERWIJL JE

WERKT + EEN NUTTIGE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MAATSCHAPPIJ [AN AERTS] • UITDAGING + VOLDOENING [AN RINGOIR] • GELUKKIG OP HET WERK + GELUKKIG THUIS [AN BONTE] • GELUKKIG OP HET WERK + GELUKKIG THUIS [AN BONTE] • VARIATIE + APPRECIATIE [AN KNOCKAERT] • CREATIVITEIT + SPONTANITEIT [AN KNOCKAERT] • KEIHARD WERKEN + VEEL VAKANTIE [AN CORNELISSENS] • VAN UW HOBBY UW JOB KUNNEN MAKEN + GELUKKIG THUISKOMEN [AN PEETERS] • LEVENSWEG TIJDENS WERKDAGEN + MONOPOLY TIJDENS HET WEEKEND [AN SOFIE NELIS] • GEEN STRESS + VEEL GELD [ANA GUILLEN] • OOK ZONDER BELONING LEUK + DE MEEST PASSENDE VORM VAN ZELFEXPRESSIE [ANAÏS BIERKENS] • HET WERK WAARVAN JE DROOMT - DROMEN VAN JE WERK [ANDRE VANSTEENBRUGGE] • TEAM PLAYER + INDIVIDUAL EMPOWERMENT [ANDRE DEVALCK] • ZELFBEVREDIGEND + AFWISSELEND [ANDRE DEMUYNCK] • GRAAG WERKEN + GOEDE VERLONING [ANDRE ALLAERT] • YING + YANG [ANDRE BRAGARD] •

GENIETEN + ERVOOR BETAALD WORDEN [ANDRE DEMUYNCK] • GOED BETAALDE STRESSVRIJE JOB + GOEDE WERKSFEER ZONDER ZORGEN [ANDRE TOUJOUR] •

PRETTIGE WERKSFEER + VARIABELE WERKUREN [ANDRE PICCI] • GELD ONTVANGEN + NIETS DOEN [ANDRE DEMUYNCK] • GEWOON ZIJN WERK DOEN + ER NOG PLEZIER IN VINDEN OOK [ANDRE DEMUYNCK] • PLEZIERIG + RENDABEL [ANDRE MEGANCK] • VEEL VERDIENEN + PRETTIGE WERKSFEER [ANDRE VAN COPPENOLLE] • LOON NAAR WERK + MOETEN STAKEN [ANDRÉ GROOTJANS] • THE ‘JOB’ FLIES

- WHEN YOU

‘RE ‘GOOD’ BUSY [ANDRÉ PALMANS] • ROCK ‘N ROLL - DE MAANDAGOCHTENDBLUES

[ANDRÉ VLERICK]

EEN GOEDE COLLEGIALE SFEER + GOEDE VERLONING,DE MAN OP DE JUISTE PLAATS OP HET WERKVELD [ANDRÉ VRANKEN] • PLEZIER BIJ HET WERK + STRESS BIJ COLLEGA’S

[ANDRÉ GROOTJANS]

• MOGEN DOEN WAT JE KAN + KUNNEN DOEN WAT JE MAG [ANDRE VANSTEENBRUGGE]

EEN GOEDE JOB

=

MISSION

• MET PLEZIER

GAAN WERKEN + GOEDE VERLONING [ANDREAS VAN LEEMPUT] • KWALI-

WINNAAR

TEITEN ONTWIKKELEN + SUCCES [ANDREAS VAN POUCKE]

• WAAR DE BAAS MIJ NIET KWIJT WIL + WAAR IK NIET WEG WIL [ANDREE DOOM] • WERK + HOBBIE [ANDY ZAIDMAN] • S’MORGENS NAAR EEN

THUISBASIS VERTREKKEN + S’AVONDS MET VOLDOENING DE THUISBASIS VERLATEN [ANDY TEMPELAERE] • VEEL GELD + WEINIG WERKEN [ANDY ASSEZ] • PLEZANTE SFEER + MOOIE VROUWEN [ANDY CASIER] • EEN GOEDE BALANS TUSSEN GEEST & LICHAAM - HET VERLIES VAN EIGENWAARDE IN HET GROTER GEHEEL [ANDY GERYL] •

GEMOTIVEERD WORDEN + ANDEREN MOTIVEREN [ANDY DE WILDE] • GELD VERDIENEN + PLEZIER HEBBEN [ANDY ZAIDMAN] • GOED ZIJN IN JE WERK EN HET

GRAAG DOEN + GELUKKIG ZIJN OP JE WERK [ANGANIE VANSLAMBROUCK] • GOED ZIJN IN JE JOB + JE JOB GRAAG DOEN [ANGANIE VANSLAMBROUCK] • MET PLEZIER UIT JE BED KOMEN + PLEZIER MET JE COLLEGA’S [ANGELIQUE DORNY] • KORT BIJ HUIS + IETS DAT IK GRAAG DOE [ANGELIQUE TAELMAN] • MET EEN GLIMLACH NAAR JE WERK GAAN + DE GOEDE SEKS ACHTERAF ( MET VRIENDIN NATUURLIJK ) [ANGELO KRICK] • FUN + BEZIELING [ANGELO DE BRUYCKER] • VROUWVRIENDELIJK IN EVERY SENSE :) - EGOTRIPPERIJ [ANGELO DE BRUYCKER] • JE WERK GRAAG DOEN + ER GOED VOOR BETAALD WORDEN [ANICK DIERICKX] • VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN + LEUKE EN GEZELLIGE COLLEGA’S [ANITA TE GUSSINKLO] • LEREN + AMBIANCE [ANITA ADAM] • ZIN OM TE GAAN WERKEN+GEVOEL EEN VERSCHIL TE MAKEN + RODDEL, STRESS, NAIJVER [ANITA VAN OSSELAER] • COMFORTABEL GEVOEL + WERKZEKERHEID [ANITA VAN GANSEN] • VERANTWOORDELIJK ZIJN EN UW JOB ZO PROFECIONEEL MOGELIJK UW WERK DOEN + GELUKKIG NAAR HUIS GAAN NA DE GEUKE WERKDAG HEBT GEHAD SAMEN MET LEUKE COLLEGA’S [ANITA SCHOONVLIET] • GEGREVEN ZIJN OM JE JOB TE DOEN + NIET ZEUREN [ANITA GERINCKX] • VEEL GELD VERDIENEN - GRAAG GAAN WERKEN [ANITA SCHEERLINCK] • VOLLE ENERGIE GEVEN + VEEL LIEFDE TERUGKRIJGEN VAN MIJN KINDJES [ANJA DEVOLDER] • PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID + PERSOONLIJKE BETROKKENHEID EN ERVARING [ANJA DE GREVE] • UITBLAZEN NA HET WEEKEND + ONDERTUSSEN AFTELLEN NAAR HET WEEKEND [ANJA ANNO] • ZON - WOLKEN [ANJA LAUREYSSENS] • UITDAGING + AANGENAME COLLEGA’S [ANJA LEFEVER] • A LITTLE BIT OF HARD WORK + LOTS OF FUN! [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • MONEY MONEY MONEY + FUNNY FUNNY FUNNY [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] •

77,7% WORK + 33,3% PLAY :-) [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • LOTS OF GAIN + NO PAIN [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • ’N SPAGHETTI OP VRIJDAG MET DE

COLLEGA’S - ‘N LASTIGE KLANT OP MAANDAG [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • FUN + APPRECIATION [ANJA CROL] • VERRIJKEND - SLEUR [ANJA CRL] • GOESTING + WAARDERING [ANJA MAES] • COLLEGALITEIT + INTERESSANT WERK [ANJA LOEWITZ] • GOEI BAZEN + DAN WORDT ER EENS ZO HARD GEWERKT [ANJA BLOCKX] • CREATIEF + PRODUCTIEF [ANJA VANHERP] • ALL WORK - NO PLAY [ANJA VAN DER MIJNSBRUGGE] • MET DE GLIMLACH NAAR HET WERK + MET DE GLIMLACH VAN HET WERK [AN-KATRIEN CLAESEN] •

MOTIVATIE + RESULTATEN [ANKE DE VRIENDT] • WERKVOLDOENING + AANDACHT VOOR MENSEN [ANKE VAN DEN BERGH] • EEN AANVULLING VAN JE LEVEN,

MAAR NIET JE LEVEN ZELF + . [ANKE WALSCHARTS] • EEN AANGENAME SFEER + BOEIEND WERK [ANKE DE VRIENDT] • FIJNE COLLEGA’S + FIJNE COLLEGA’S [ANKE RUYMAEKERS] •

WERKVREUGDE + WERKLUST [ANN WOUTERS] • LEUKE WERKSFEER² + RUIMTE VOOR OVERLEG + MOGELIJKHEID TOT ONTPLOOIING - AFGUNST³ - STRESS


HET MOOISTE DAT JE OOIT KAN OVERKOMEN + MAAR DAT JE HELAAS NOOIT ZULT VINDEN [CHRISTINE SIMONS] • JOB DIE AANVOELT ALSOF HET JE HOBBY IS DIE JE UITOEFENT + GEEFT LEVENSVREUGDE [CHRISTINE VANDEWALLE] • VEEL VERDIENEN + VOOR TOFFFE MENSEN [CHRISTINE VANDEWALLE] • ELKE DAG KEIHARD SAMENWERKEN MET LEUKE COLLEGA’S + ELKE DAG AFSLUITEN MET EEN VRIJDAGAVONDGEVOEL [CHRISTOF VANDER GHINSTE] • IS JE HOBBY UITVOEREN + WAARBIJ JE HEERLIJK VOELT IN JE VEL [CHRISTOFF BEERENS] • ALS DOET WAT JE GRAAG DOET HOEF JE NOOIT HARD TE WERKEN - GELD MAAKT GELUKKIG [CHRISTOPHE LANDUYT] •

WERKEN BIJ ACERTA

=

www.acerta.be/jobs

=

best place to start

+

exciting career

www.valesta.com

TALENT GEVEN

+

KANSEN NEMEN

EEN GOEDE BAAS + DIE SPEELT VOOR SINTERKLAAS! [DAVID VERTONGHEN] • ’S MORGENS MET DE LACH VERTREKKEN + ‘S AVONDS MET DIEZELFDE LACH THUISKOMEN [DAVID LAMMENS] • GOEDE WERKSFEER + UITDAGING [DAVID MUYLLE] • MOGELIJKHEDEN - EGOTRIPPERS RONDOM [DAVID DEWEVER] • JEZELF ONTDEKKEN + SLEUR [DAVINA VAN BELLE] • IEDERE MORGEN GOEDGEZIND VERTREKKEN - STRESS! [DAVINA VAN BELLE] • HOBBY - VRIJWILLIGERSWERK [DAVY DE GROOTE] • PASSIE + FUN [DAVY SALVINI] • CREATIEF BEZIG ZIJN + EEN DEGELIJKE VERLONING [DAVY VERMEYLEN] • AL HET POSITIEVE - AL HET NEGATIEVE [DAVY DE COCK] • WERKFAMILIE + THUIS KOMEN [DAVY BRACKMAN] • DE JOB WAAR JE MET TRANEN IN DE OGEN ‘S AVONDS JE BUREAU VERLATEN + S’OCHTENDS BLIJ ALS EEN KIND JE BUREAU INWANDELT [DAVY DE VIS] • PRESTEREN - WERKEN [DAVY MEGANCK] • LEERRIJK + INTRIGEREND [DAVY SALVINI] • JE THUIS VOELEN OP JE WERK + GEZONDE EN LOSSE SFEER ONDER COLLEGA’S [DAVY DE GROOTE] • U AMUSEREN + PROFESSIONEEL BLIJVEN [DAVY TIJSKENS] • ER VOOR GAAN + AMUSEREN [DE BUCK DE BUCK] • TEVREDENHEID + ZEKERHEID [DE KOKER FREDDY] • ENTHOUSIASME + UITDAGING [DE TOBEL LIESBET] •

Kantoor Antwerpen tel: 03 232 81 81

www.uc.be

Employerbranding & Recruitmentcommunication


EEN GOEDE = JOB

Onze najaarscampagne stond helemaal in het teken van formules met “een goede job = ” En eerlijk is eerlijk: de campagne heeft gewerkt. Ze heeft bedrijven én kandidaten ertoe aan gezet om van zich te laten horen. Ze heeft ervoor gezorgd dat werkgevers en werknemers elkaar vinden in een goede job. Onze oproep om formules in te sturen, zowel van bedrijven als van kandidaten, is een succes geworden! Dat blijkt uit de vele reacties. Uit de meer dan 7.000 grappige, ernstige, makkelijk en moeilijke inzendingen hebben we een selectie van onze favorieten gemaakt. Benieuwd of jouw inzending en naam er ook tussen staat? Ben jij één van de winnaars van de iPod Touch? Of ben je op zoek naar de ideale match met je toekomstige werkgever? Ontdek het allemaal op volgende pagina’s! En ondertussen blijven wij er alles aan doen om jou aan een goede job te helpen. Het Jobat team

SAMEN MET JE COLLEGA’S EEN GOEDE VERSTANDHOUDING HEBBEN + PROBLEMEN SAMEN OPLOSSEN [DRIES DEKEERSGIETER] • GENOEG GELD VERDIENEN + PESTCOLLEGA’S [ANDRE DE KINDER] • LEERRIJK + UITDAGEND [AARON VAN BREDA] • ZICH MET PLEZIER INZETTEN EN ONTWIKKELEN + MENTALE & FINANCIËLE APPRECIATIE [ABIGAIL SANDRA] • ZELF (GOEDE) BESLISSINGEN MOGEN NEMEN + EEN BAAS DIE DAT WAARDEERT EN BELOONT [ACHIEL PLETINCK] • MET HUIZENHOGE INZET WERKEN + TORENHOOG BELOOND WORDEN [ACHIEL PLETINCK] • WERKEN ALS EEN PRINS + KONINKLIJK BELOOND WORDEN [ACHIEL PLETINCK] • EEN WERK VOLGENS JE CAPACITEIT + RESPECT EN GOED LOON [ACHIEL PLETINCK] • MAKKERS EN MATEN + BAZEN DIE VRIENDELIJK PRATEN [ACHIEL PLETINCK] • WAARIN

EEN GOEDE JOB

EEN WERKNEMER ZICH GOED VOELT + EEN BEGRIP-

=

MOTIVEREND

+

VOLLE WERKGEVER

UITDAGEND

[ADELIN DE GROOTE]

WERK - ONNODIGE STRESS

• UITDAGEND

[ADRIAAN DE RAYMAEKER]

GRAAG DOEN + DEFTIG LOON [ADRIAAN DE BISSCHOP] •

CHARLY HANSSENS

UITDAGING + GRAAG GAAN WERKEN [ADRIANA PUCCIO] • VRIJHEID + PRESTEREN [ADRIANA PUCCIO] • AANGE-

NAME WERKSFEER + + GOEDE BELONING [AGNES VAN VAERENBERGH] • ’PLERKEN’: PLEZANT + WERKEN [AGNES WENÉ] • WAAR MEN RESPECT GENIET + GOED LOON NAAR WERK [AGNES VAN VAERENBERGH] • MOTOR VAN JE LEVEN + BRON VAN GENOT [AGNES DE COSTER] • GOED LOON + AVONTUUR [AICHA AIT] • EEN JOB WAAR JE JE 100% GOED IN VOELT EN WAARIN JE JE CAPACITEITEN EN TALENTEN IN KUNT GEBRUIKEN EN VERDER IN KUNT ONTWIKKELEN. + EEN JOB WAARIN JE JEZELF KUNT ONTPLOOIEN. [AILEEN VERHEYEN] • LANGDURIGE WERKZEKERHEID WAT DE DAG VAN VANDAAG ZELDZAAM IS IN BELGIË! + ER EEN GOEDE VERLONING VOOR KRIJGEN OM DEFTIG TE KUNNEN RONDKOMEN! [AILEEN VERHEYEN] • JE WERK IS HELEMAAL GEEN FLOP + JE WERKOMGEVING IS DAARBIJ OOK NOG EENS TIP-TOP [AIMÉ BAILLY] • DE VRIJDAGAVOND REEDS VERLANGEN NAAR DE MAANDAGOCHTEND - JE VROUWTJE MOETEN MISSEN [ALAIN VERHAEGHE]

• AMBITIEUS + CREATIEF [ALAIN ANNÉ] • JE TALENTEN KUNNEN BENUTTEN + TOFFE SOCIALE CONTACTEN [ALAIN PIETERS] • TO GIVE A LOT + TO BE

REWARDED ACCORDINGLY

[ALAIN DE CLERCQ]

• JEZELF ONTPLOOIEN + TOEKOMSTPLANNEN

[ALAIN EECKHOUT]

• IETS CONCREET VERWEZENLIJKEN + GOEIE

KOFFIE [ALAIN VANDENPLAS] • EEN GOED OCHTENDHUMEUR + LEUKE AVONDEN! [ALAIN DE MOL] • BLIJ ZIJN OM TE GAAN WERKEN + NOG BLIJER ZIJN OM TERUG NAAR HUIS TE GAAN !!! [ALAIN ELSLANDER] • GOEDE LOONVOORWAARDEN + GOEDE WERKVOORWAARDEN [ALAIN VRANCKX] • MET PLEZIER GAAN WERKEN - EEN ZAGENDE BAAS [ALAIN PICARD] • GOEDE VRIENDEN + GOEDE VRIENDEN = EEN LEUKE JOB [ALAIN BALIS] • WERKEN + LATEN WERKEN [ALAIN ANNÉ] • JE WERK GRAAG DOEN + LEUKE COLLEGA’S [ALAIN DE CAESTECKER] • GOEDE PREE + GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN [ALAIN VRANCKX] • DE JOB WAARBIJ JE NAAR VERRE LANDEN MOET REIZEN EN ER HET GEBIED VERKENNEN + ZODAT JE LANG VAN HUIS WEG BENT EN VAN DE PRACHTIGE NATUUR GENIET [ALAN CUYPERS] •

EEN GOEDE JOB

=

GOEDE WORK-LIFE BALANCE

+

TOFFE COLLEGA’S CHARLOTTE HUYSMANS


Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010

JOBAT OP 4 DECEMBER

= ALLE GOEDE JOBS OP ÉÉN PLEK VINDEN

+ JE LOOPBAAN EEN NIEUWE WENDING GEVEN

Wat is een goede job voor jou? Als trouwe lezer van onze krant of bezoeker van onze site zijn ze jou waarschijnlijk ook opgevallen: de leuke formules die omschrijven wat een goede job nu juist is. Uit de vele reacties op onze oproep om zelf originele formules in te sturen, blijkt dat er onder jullie heel wat wiskundeknobbels zitten. Wat een goede job is voor de ene, is dat niet voor de andere. Meer dan 7.000 grappige, ernstige, makkelijke en moeilijke inzendingen hebben we ontvangen. Op de volgende pagina’s krijg je een selectie van onze favorieten en maken we de winnaars van de iPod Touch bekend. Trouwens, wie goed kijkt, merkt in deze Jobat dat ook heel wat werkgevers hun definitie van een goede job geven. Zo weet je meteen of die werkgever iets is voor jou. Goed, hé! Het Jobat-team

Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Jobat 4 december  

Weekblad over en voor werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you