Page 1

Za t e rd a g 17 e n zo n d a g 18 j u l i 2 010

Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen

w w w. j o b a t . b e

‘You name it, we frame it’ blz. 4

SCHOOL IS COOL Geen vakantie voor deze jongens blz. 8

Val Pollet & Laurence Everard ‘Wij maken geen kleren, wij beleven een concept’

SUMMERTIME Brussel, hoofdstad van de smaak blz. 9

+

5.657 jobs op jobat.be


Ed it o .

Q uote

‘Joëlle Milquet moet geen verstoppertje spelen. De brugpensioenregelingen zijn een bevoegdheid van de federale regering’

Voorgoed .

Het brugpensioen is goed op weg een van de smaakmakers van 2010 te worden. Bij elke herstructurering of collectief ontslag kan u er gif op innemen dat de vervroegde uitstapregeling voor heisa zorgt. Werkgevers- en werknemersorganisaties hanteren daarbij elk hun eigen discours. Volgens de vakbonden is brugpensioen helemaal niet zo duur als wordt beweerd. Zelf zeggen ze dat iemand op brugpensioen sturen ons minder kost dan diezelfde persoon in de werkloosheid dumpen. De werkgevers zien het anders. Zij hekelen steevast de kost verbonden aan het afdanken van oudere werknemers. In Wie van de het scenario brugpensioen bij ruim 600 collectief ontslag Opel-arbeiders betalen ze niet alleen een jarenlan- die op ge bijdrage bo- brugpensioen venop de werkkunnen, zal zes loosheidsuitkering, ze draaien maanden later ook op voor het weer aan de verplichte outplacement, wat slag zijn? zowat de essentie is van de tewerkstellingscel die voor de ontslagen Opel-arbeiders is opgericht. De onderhandelaars van het Opel-akkoord, met de kabinetschef van minister van Werk Joëlle Milquet op kop, maken zich sterk dat die cel bruggepensioneerden voldoende stimuleert om opnieuw werk te zoeken. Daarmee pareren ze de kritiek dat het ongepast is om in het huidige socio-economische klimaat werknemers zo vroeg van de arbeidsmarkt te halen. Wie opnieuw werk zoekt, doet dat echter niet voor de schatkist. Wel omdat die persoon daar zin in heeft, of niet. De discussie over de overheidsfinanciën is in die optiek slechts bijzaak. In de hoofden volstaan opzegpremie en vervroegde rust meestal om de knop om te draaien en de arbeidsmarkt vaarwel te zeggen. Voorgoed. Misschien kan Milquet, of de volgende minister van Werk, ons binnenkort vertellen hoeveel van de ruim 600 Opel-arbeiders die op brugpensioen gaan na zes maanden weer aan de slag zijn? Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat REDACTIE@JOBAT.BE

Het brugpensioen op 50 voor de Opel-arbeiders ligt politiek erg gevoelig, getuige deze uitspraak van Vlaams minister-president Kris Peeters deze week.

Mijn loon .

Ilse Louwet (38), Mechelen √ Beroep: leerkracht Nederlands aan anderstaligen √ Nettoloon: 1.800 - 1.900 euro √ Burgerlijke staat: ongehuwd, geen kinderen √ Extra’s: geen Wat vind je van je job? Die vind ik best bevredigend. Ik geef in Brussel lessen Nederlands aan anderstaligen. Dat doe ik al sinds april 2006, sinds dit jaar ben ik vastbenoemd. En je loon? Dat mag iets meer zijn. Zo’n 2.000 euro

Zijn er dingen waarop je benetto per maand zou het leven soms iets gemakkelijker maken. Als je alleen spaart? woont, moet je de kosten voor de afbe- Ik spring zuinig om met verwarming en taling van het appar tement en al wat er- elektriciteit. bij komt alleen dragen. Waar geef je het liefst je geld aan uit? Spaar je? Op dit moment niet. Ik houd te weinig Kleding, eten en reizen. Soms kook ik zelf, soms ga ik eten. Het belangrijkste over op het einde van de maand. is dat het lekker is. Reizen doe ik vooral Zou je van werk veranderen binnen Europa, als het kan meerdere keren per jaar. Vaak zijn dat stapvakanvoor een hoger loon? Niet voor een hoger loon alleen, eer- ties, maar soms ook citytrips. Hobby’s heb ik niet echt, maar ik volg wel gereder voor de jobinhoud. geld cursussen. Meestal is dat voor dans of yoga. Dat kost me niet veel Wat is je grootste kost? De afbetaling van de hypotheek voor geld, want je kunt heel veel doen met mijn appar tement: 578 euro per opleidingscheques. (bvdb) maand. JOBAT.BE/MIJNLOON


Jobat 3

A r b ei d sv r a a g

.

anneer je een ongeval overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst, wordt dit ongeval als een arbeidsongeval aangemerkt. De arbeidsongevallenverzekering van je werkgever zal dan in principe de financiële schade vergoeden die volgt uit je eventuele arbeidsongeschiktheid (inkomensverlies en kosten van geneeskundige verzorging). De arbeidsongevallenverzekering vergoedt echter geen materiële schade aan je wagen. Die schade zal je in eerste instantie moeten trachten te

W

Ba nd w er k

.

Ik heb tijdens het werk een auto-ongeval gehad. Het was geen woonwerkverkeer. Betaalt het bedrijf de schade? verhalen op de par tij die hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk is. De autoverzekering van de aansprakelijke par tij zal dan de herstelkosten aan je wagen vergoeden. Het is ook mogelijk dat er geen derde betrokken is bij het ongeval en je eigen autoverzekering de schade niet of niet volledig vergoedt. Mogelijks wordt de schade niet volledig vergoed ook al komt de autoverzekering van een aansprakelijke par tij tussen. In dat geval kan je volgens schaarse rechtspraak bij je werkgever aankloppen om deze materiële schade te vergoeden maar dan enkel wanneer je zelf

geen schuld hebt aan de veroorzaakte schade. Indien je werkgever een verzekering heeft afgesloten om de materiële schade van zijn werknemers te dekken, is hij bovendien verplicht het vrijgesteld bedrag (de franchise) te vergoeden. Indien je het ongeval echter zelf hebt veroorzaakt, ben je ook zelf verantwoordelijk voor de schade. Je zou dan je werkgever enkel kunnen verplichten om (gedeeltelijk) tussen te komen in de kosten als blijkt dat hij medeverantwoordelijk is voor het ongeval. Je moet dan een fout van de werkgever aantonen die bijgedragen heeft tot

het ongeval, bijvoorbeeld wanneer de werknemer onder een zware werkdruk gebukt gaat. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: ● Moet ik zelf opdraaien voor schade aan mijn bedrijfswagen? ● Krijg ik een vergoeding als ik met mijn wagen verplaatsingen moet doen? ● Krijg ik een vergoeding als ik met de fiets kom werken?


Tekst: Dominique De Graaf / Foto: Marco Mertens

‘You name it, we frame it’ Vijftien jaar al kadert Chantal Vandenberghe alles in wat haar klanten willen: van banale herinneringen tot extravagante souvenirs. Een bijzondere carrièreswitch waar de gewezen onderwijzeres nog geen moment spijt van heeft gehad. “Inlijsten is veel meer dan iets in een kader steken.”

ven een klant gaan helpen.” Ik heb de bel niet eens gehoord maar Chantal is de trap al af. Ze is ook veel sneller terug dan ik verwacht. “Hij kwam gewoon iets oppikken.” Handig om boven je eigen zaak te wonen, zeker als je getrouwd bent met een freelancejournalist en twee loslopende tieners in huis hebt. Chantal is een van de weinige vrouwelijke inlijsters die ons land telt. Har tje Brugje runt ze haar zaak De andere kijk. Een blik in de etalage ver telt ons meteen waar het om draait: een eenvoudige kaar t met de woorden ‘Over smaak valt niet te twisten’ is op tien verschillende manieren ingelijst met telkens een verbluffend ander eindresultaat. “Zo toon ik mijn klanten dat inlijsten enorm veel mogelijkheden biedt. Bij de keuze die je maakt, moet je vooraf rekening houden met je interieur. Daarom dat ik meestal ook een kijkje ga nemen bij mensen thuis.” Chantal zit al een vijftiental jaar in het ‘vak’, maar haar loopbaan begon ze ergens anders: in het onderwijs. “Ik heb geen dag tegen mijn zin les gegeven, had me er min of meer op vastgepind dat mijn toekomst daar lag. Tot op een dag mijn echtgenoot een cursus fotografie star tte. Zijn enthousiasme was zo aanstekelijk dat ik zelf ook iets wou volgen. Dat werd uiteindelijk een cursus inlijsten. Vanaf de eerste les boeide het me enorm. Toen mijn vrienden over mijn ‘nieuwe hobby’ hoorden, vroegen ze of ik niet iets voor hen kon inlijsten. Zo kreeg ik almaar meer verzoekjes. Stilaan is dan het idee gegroeid om een eigen zaak op te star ten.” Risico’s nam Chantal in het begin niet. Ze begon heel voorzichtig aan haar avontuur. “In een eerste fase bleef ik gewoon fulltime lesgeven en deed ik ‘s avonds de winkel, van zes tot acht. Deze combinatie bleek niet haalbaar, dus schakelde ik over naar een par ttime uurrooster. Alleen kreeg ik zo het gevoel dat ik geen van beide jobs echt goed deed. Ik besefte

“E

dat ik een keuze moest maken. Uiteindelijk heb ik mijn benoeming in het onderwijs opgegeven en ben ik gegaan voor het grote vraagteken. Mijn ouders waren allesbehalve opgezet met deze stap. Zekerheid opgeven voor wat?” Heel belangrijk was de locatie van het handelspand. Hoewel ze oorspronkelijk op zoek ging naar een plekje in de drukke winkelstraten van Brugge, kwam Chantal iets buiten de kern van het centrum terecht waar ze samen met haar echtgenoot een charmant huis op de kop wist te tikken. Beneden installeerde ze haar zaak, de rest van het huis werd ingericht als woonruimte. Wat Chantal eerst als nadeel zag, draaide uit op een groot voordeel. “Toeristen, waar Brugge zo rijk aan is, behoren niet tot mijn klandizie. Klanten die langs willen komen, hoeven zich dus niet in de stadsdrukte te mengen en vinden doorgaans vlot een parkeerplaats voor de deur.” Vreemde opdrachten

In al die jaren heeft Chantal een trouw clienteel kunnen opbouwen. Dat is haar zeker het laatste jaar opgevallen. “De beste reclame die je kan krijgen is mond-aan-mond reclame. Het gaat traag, maar niets werkt beter. Adver teren heb ik tot op vandaag nooit gedaan. Vorig jaar, met de economische crisis, kreeg ik het een beetje benauwd. Per slot van rekening zit ik toch in de categorie van luxeproducten. Ik hield mijn har t vast voor wat komen zou, je weet immers altijd waar je staat, nooit waar je gaat terechtkomen. Een tijd lang heb ik dus op ‘iets’ zitten wachten, dat gelukkig nooit gekomen is.” Chantal krijgt vaak de vreemdste opdrachten. Zo arriveerde ooit de kleinzoon van een overleden chirurg met een grote doos onder de arm. Daarin had zijn grootvader alle ‘voorwerpen’ verzameld die hij tijdens operaties in het menselijk lichaam had gevonden: tanden, spelden, noem maar op.

‘Iemand heeft me ooit gevraagd om mosselschelpen in te lijsten. Ze waren een herinnering aan een verboden avond tussen minnaars’ Chantal Vandenberghe “Aan elk ar tikel hangt een heel verhaal. Zelf ben ik geen grote reiziger, maar ik ontdek de hele wereld aan de hand van de voorwerpen die ik hier onder handen krijg. Een klant bezorgde me een reeks exotische pluimen die hij op verschillende trips verzameld had. Het was een klus waarbij ik niet meteen wist wat te doen. Ik heb dan van elk stuk foto’s genomen en ze in mijn atelier gelegd zodat ik er gegereld naar kon kijken. Uiteindelijk vond ik een leuke manier om ze in te lijsten. Vaak ga ik ook bij de klant thuis kijken, naar het interieur waar het geheel moet inpassen en en zoek zo naar manier om er iets mooi van te maken. Soms ga ik de afgewerkte kaders ook thuis bij de mensen ophangen. Daar komt veel meet- en paswerk bij kijken, maar zo ben ik zeker dat het werk helemaal tot zijn recht komt.” De meeste voorwerpen die Chantal inlijst zijn uniek. Soms bevatten ze ook een historische waarde, zoals middeleeuwse documenten of historische brieven. Chantal doet vaak beroep op kalligrafen om het geheel meer cachet te geven. “Inlijsten is veel meer dan zomaar iets in een kader steken. Het is ook voor een stuk conservatie. De eerste functie van een kader is natuurlijk het werk beschermen. Afhankelijk van de producten waar je


Jobat 5

Chantal Vandenberghe: “Ooit arriveerde hier de kleinzoon van een overleden chirurg met een grote doos onder de arm. Daarin had zijn grootvader alle ‘voorwerpen’ verzameld die hij tijdens operaties in het menselijk lichaam had gevonden.”

mee werkt, is dit ook een stuk je werk bewaren voor het nageslacht. Iets dat fout is opgeplakt of verkeerd is behandeld, gaat kapot. Daarom werk ik vaak samen met een restauratrice. Voor mij geldt: iets moet in dezelfde staat uit een kader komen als het er oorspronkelijk is in gegaan.” Zelf waakt Chantal zorgvuldig over de identiteit van haar klanten. Nooit zal ze hun namen doorgeven. Soms moet ze erg discreet te werk gaan, maar haar leuze blijft ‘You name it, we frame it’. “Iemand heeft me ooit gevraagd om mosselschelpen in te lijsten. Ze waren een herinnering aan een verboden avond tussen minnaars. Een leuke, maar merkwaardige opdracht. Wat ook best raar blijft, is het inlijsten van assen van overleden personen. Via de begrafenisondernemer belandt de urne dan in mijn atelier. De eerste keer dat je zoiets opent, doet dat je wel iets. Het eindresultaat zet ik nooit in de winkel, dat vind ik te intiem.” Dag en nacht

Haar keuze om volledig voor het inlijsten te gaan, heeft Chantal zich nooit beklaagd. Wel mist ze soms collega’s om zich heen, voor een kor te babbel of om ideeën uit te wisselen. Na een intense klus is het vaak

moeilijk om het werk los te laten. “Heel dikwijls eindigt het verhaal wanneer de kader af is. Dat vind ik soms spijtig, want ik ken het vervolg niet. Ik vind het dan ook fijn dat klanten achteraf nog wel eens binnenspringen.” Haar chronisch tijdsgebrek wil ook al eens voor problemen zorgen. Chantal wil al erg lang nieuwe kaders maken voor in huis en wat foto’s vervangen, maar de tijd ontbreekt. Iets wat ook haar zonen niet ontgaat. “Mijn oudste zoon had meermaals gevraagd om iets in te lijsten. Ik bleef het maar uitstellen. Op een dag hoorde ik de winkelbel. Ik haastte me naar beneden en daar stond ... mijn oudste zoon. ‘Als klant zal je mij misschien sneller kunnen helpen’, was zijn redenering.” De ongemakken houden Chantal echter niet tegen om verder te gaan. Ze vindt het ook erg fijn dat ze blijft groeien in haar job. “Ik steel voor tdurend met m’n ogen, ga vaak naar interieurwinkels of bezoek tentoonstellingen om nieuwe tendensen te ontdekken. Zo probeer ik mee te evoluren met de tijdsgeest. Ik vind het belangrijk om zo veel mogelijk van mijn handgemaakte kaders zelf te kleuren, omdat ik dan precies de tint krijg die ik wil. Ook pas ik vaak oude technieken toe op moderne

Wie is Chantal Vandenberghe? ■

Geboren: 27 juni 1964

Studie: onderwijzeres

Loopbaan: onderwijzeres, inlijster

Privé: gehuwd en mama van twee tienerzonen

Hobby’s: als er tijd overblijft: lezen en zwemmen

lijsten, waardoor er vaak meer ziel in zit dan in folievergulde lijsten.” Voor inlijster kan je niet studeren, je leer t het vak door het te doen. Haar werk beschouwt Chantal inmiddels als een allesoverheersende passie. “Ik maak mijn kaders twee keer : een keer ‘s nachts en dan overdag.Openingsuren heb ik om wat structuur te geven aan mijn leven, maar mijn principe is dat als mensen voor de deur staan en ze bellen, ik er wil zijn om hen te helpen. Ik heb daar geen moeite mee.”


Tekst: Bertin Sanders / Foto’s: Koen Bauters

Kesar, of Sarah op zijn Indisch De Belgische kleding- en confectie-industrie vormt met circa 800 bedrijven een fraai staaltje patchwork. Samen realiseren ze jaarlijks ruim twee miljard euro. Een lucratieve maar erg competitieve markt waarin designers als Val Pollet en Laurence Everard staan te trappelen om hun plaats op te eisen naast gevestigde merken als Chine, Mayerline en Natan.

et Mais il est où le soleil? creëerden Pollet en Everard een dynamisch en feeëriek label dat bij modeliefhebbers en marketinggoeroes hoge ogen gooit. Het moederbedrijf Kesar is één van de sterkste groeiers van de Belgische modewereld. Kesar staat inmiddels voor : 55 medewerkers, circa 25 miljoen euro omzet, 3 flagshipstores (Antwerpen, Brussel, Parijs), een conceptstore in Genève, een inkoopkantoor in Hong Kong en partners in Indië en China. In ruim duizend multimerkenboetieks van Ierland en Noorwegen tot Koeweit en Libanon tooien een veelvoud van vrouwen zich in de collecties van Mais il est où le soleil? Maar hoe bouw je het profiel uit van een zoveelste modemerk? Hoe bevecht je een plekje onder de zon? Dat laatste namen Val Pollet (styliste en artistiek directeur) en Laurence Everard (algemeen directeur) bij het zoeken naar een merknaam bijzonder letterlijk. Ze vonden het antwoord toevallig op een graffitimuur in Sint-Gillis: ‘Mais il est où le soleil?’ had een straatar-

M

tiest er verzucht. Aan een vraagzin als merknaam hebben merkenarchitecten en marketingspecialisten een forse kluif. Is dit fancy branding, een associatieve merknaam of allebei? Val Pollet: “Ons label is meer dan een merk. Het is de naam van een concept in beweging. Onze collecties staan zowel voor dynamiek en export als voor Hergé en surrealisme. Maar ook voor de Belgische regen en het verlangen naar de zon. Marketingstrategieën zijn mijn ding niet en onze bedrijfscijfers ken ik amper. Die wil ik ook niet kennen. Zoiets inspireert me niet, het zou me alleen maar beperken in mijn creativiteit.” Band met India

Everard: “Net zo min ik het aantal kleuren ken dat Val koos voor de volgende collectie. Ik sta in voor het algemeen management, de logistiek en de marketing. Maar al hebben we elk onze eigen taken en competenties, we kijken in dezelfde richting en we dromen dezelfde droom.” Het merk Kesar is een verwijzing

Val Pollet (l.) en Laurence Everard vonden inspiratie voor hun merknaam op een grafittimuur in Sint-Gillis. ‘Mail il est où le soleil?’ had een artiest er verzucht.

naar de band die zowel Pollet als Everard koesteren met Indië. Kesar is een vaak voorkomende meisjesnaam in Punjab én de naam van een populaire Indische soap. Sarah op zijn Indisch, als het ware. Een galopperend paard met daarop een amazone, wervelende danseresjes, de tonen van Black Eyed Peas en Metallica. Neen, dit is niet Cirque du Soleil of

Mijlpalen Mais il est où le soleil Het accessoireslabel Stil de Grain wordt opgegeven. Het modemerk Mais il est où le soleil? staat nu zowel voor confectie als voor accessoires.

- Oprichting bvba Kesar. - Het Kesar-label Stil de Grain wordt gedeponeerd als modelabel voor accessoires. - De 1ste deelname aan een beurs (Heizel) blijkt een vergissing: met hun sjaals Stil de Grain staan Everard en Pollet op een geschenkenbeurs en niet, zoals verwacht, op een modebeurs.

1997

1998

Val Pollet en Laurence Everard reizen samen door India. Die reis ligt aan de basis van hun professionele samenwerking en is inspirerend voor de realisatie van latere modeprojecten.

2000

- Lancering van het nieuwe pret-à-porter merk Mais il est où le soleil? - Opening flagshipstore Brussel.

2002

2003

Opening flagshipstore Antwerpen in 2009 omgedoopt tot Museum.

2004

- Verkenning van de Spaanse en de Italiaanse afzetmarkt. - Kesar gaat Chinees: begin van samenwerking met diverse partners en leveranciers.


Jobat 7

werpen, Brussel en Parijs niet werd verzorgd door interieurarchitecten, maar door theaterscenografen. Die verrassende link met de theater- en muziekwereld heeft het cultmerk aan Everard te danken. Ze volgde een conservatoriumopleiding theaterkunsten, stond als beroepsactrice op de planken en switchte daarop naar de tele- en direct marketing. Tot ze de wereld wou zien. Het was in Rajasthan (deelstaat in het noordwesten van India, red.) dat de drang naar een derde carrière rijpte. Everard: “Zoals zo veel Indiareizigers, was ik betoverd door wat ik te zien kreeg: de sari’s, de kleuren, het borduurwerk. Bovendien onthaalt India buitenlandse ondernemers met open armen. Terug thuis deed ik een kleinschalig marktonderzoek. Daaruit bleek dat confectieboetieks voortdurend uitkijken naar creatieve accessoires in een gemiddelde prijsklasse. Aangezien het acteren ver achter mij lag, lanceerde ik onder het label Stil de Grain een collectie sjaals.” Pollet schaterlacht: “Laurence acteert voortdurend. Haar theaterachtergrond inspireert haar dagelijks. Ik herinner me een vergadering met onze verkopers. Die durven al eens morren over taalproblemen met potentiële buitenlandse klanten. In plaats van een preek af te steken over flexibiliteit en het commercieel belang van talenkennis voerde Laurence voor die gelegenheid een nummertje op ... in het Noors. Managen is ook acteren.” Everard: “Creativiteit en innovatie zijn fundamenteel voor een modelabel. Daarachter loopt een minutieuze organisatie met afspraken en deadlines, onderhandelen en plannen, logistiek en marketing.” Theatergrap

Cavalia, wél de sfeer waarin Pollet en Everard in Tour & Taxis hun nieuwe herfst- en wintercollectie presenteerden. Enkele weken geleden nog verkozen ze het prestigieuze Adlon Kempinski Hotel boven de nochtans vermaarde modebeurs Bread & Butter van Berlijn om er de internationale modewereld in te pakken. Apart, net zoals de inrichting van de flagshipstores in Ant-

Pollet is opgeleid als textieltechnicus. Het creatieve Soleil-brein ontwerpt naar eigen zeggen kledij voor vrouwen die ze zich voor de geest kan halen. “Mijn stukken zijn fantasierijk, kleurrijk, supervrouwelijk. Ik ontwerp eigenlijk mijn eigen garderobe.” Diezelfde kleren dragen vrijwel alle vrouwen van het Kesarteam. Verplichte dresscode voor wie hier wil werken? “Het is een onuitgesproken iets,” ver telt Everard, “Wie in ons team stapt, heeft een persoonlijke band met ons merk. Dat maken we in onze jobadvertenties heel duidelijk. Wij maken niet zomaar kleren, wij beléven ons concept. Wat we realiseren, maakt deel uit van wie je bent.” Pollet: “Mijn collecties staan bol van kleur en beweging. Toch sta ik nog graag stil om te kijken naar mensen en om inspiratie op te doen. Dat doe ik elke dag, maar bij uitstek op reis. Laurence en ik zijn meer dan partners, we zijn vriendinnen en op reis ontmoeten we mensen en culturen. Het is interessant dat we dat samen kunnen doen. We delen dezelfde ervaringen.” Op hun reizen kwamen Everard en Pollet in contact met Indische en Chinese ondernemers met wie ze langetermijnovereenkomsten afsloten. Everard: “Het char ter met onze Indische en Chinese leveranciers

- Kesar wordt gedeponeerd als corporate brand. - 1ste samenwerking met de Indische ngo Conserve. Dat levert ondermeer een catchy handtas op, gemaakt van gerecycleerde autobanden.

2005

2007

- Opening flagshipstore Parijs. - De bvba Kesar wordt NV Kesar.

2008

‘Onze bedrijfscijfers wil ik niet kennen. Dat zou mijn creativiteit beperken’ Val Pollet, artistiek directeur Mais il est où le soleil? bevat voorwaarden over arbeidsomstandigheden zoals lonen en gezondheidsvoorwaarden. Kinderarbeid is uitgesloten. We hechten ook belang aan het hergebruik van recuperatiematerialen.” Dat laatste zorgt wel eens voor verrassingen zoals handtassen van gerecycleerde autobanden of sjaals van oude tijdschriften. En ook het hoofdkantoor van Kesar ontsnapt niet aan recyclage. In de ontvangsthal staan vintage zitbanken waarvan het metalen frame een vroeger leven kende als bed. In het bedrijfsrestaurant zitten designspots gevat in sardienendoosjes: een grapje van de theatervrouw in Everard. Everard: “We staan voor coherentie en echtheid, eerlijk handelen. In de eerste plaats in onze producten, maar evenzeer in onze bedrijfsgebouwen en ons energiebeheer. We gebruiken zo veel mogelijk regenwater en werken onder groene daken. In al onze relaties streven we respect na: van onze buren tot onze medewerkers en agenten, onze leveranciers, onze afnemers en natuurlijk ook met de vrouwen die onze collecties dragen.” Ponnet: “Mijn collecties zijn eerlijk, met een hoge dosis fun. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat de modellen die mijn stukken presenteren zich niet goed in hun vel voelen. Ook dat moet kloppen.” Gezondheidsfreak

Mais il est où le soleil? is boomend. Everard ziet opportuniteiten in de markt van de accessoires. Andere uitdagingen vormen het verder exploreren van de Scandinavische markt, het uitbreiden van twee naar vier collecties en de verdere uitbouw van retail in eigen beheer. Maar wat zijn voor een duo dat blaakt van het zelfvertrouwen de referentiemerken? Everard: “Mandarina Duck vind ik fantastisch (Italiaans label van lederwaren, red.). Ik ben dol op haar kleuren, haar gamma, haar innovatieve kracht. Haar stukken zijn onverwoestbaar. Pollet: “Ik had graag zelf het concept van Guapa Juice bedacht. Het idee dat mensen in een fruitsapbar halt houden voor een gezondheidskuur vind ik geweldig. Ik ben zelf niet weg te slaan uit de Guapa naast onze Brusselse flagshipstore. Gelukkig is ook onze kok een gezondheidsfreak. Hij verwent ons graag met originele vitaminedrankjes. Vandaag is dat sinaasappel-wortel-aardbei. Heerlijk!” JOBAT.BE/MERKENMAKERS

Kesar wil het aspect duurzaamheid bevestigen. In de zomercollectie van Mais il est où le soleil? is o.a. een sjaal van gerecycleerde magazines opgenomen.

- Opening conceptstore Genève. - Opstart van aankoopkantoor te Hongkong (5 medewerkers). - Kesar deponeert het karakteristieke zon-logo.

2009

Aankoop van een voormalige houtfabriek te Anderlecht als hoofdzetel van Kesar. De herinrichting gebeurt door het architectenbureau L’ Escaut. De nadruk ligt op functionaliteit, welbevinden en ecologie. Het gebouw herbergt onder meer kantoren, een bedrijfskeuken en restaurant, ontwerpstudio’s, ateliers, een showroom.

2010

2011

- 10de verjaardag van Mais il est où le soleil? - Kesar verwacht een jaaromzet van 27 miljoen euro.


In t e r vi ew Tekst: Peter Van Dyck .

© Klaarke Meert

‘We spelen onszelf een hernia’

Johannes Genard, zanger School Is Cool: “Volledig van de muziek leven, lijkt mij moeilijk. Liefst heb ik ernaast nog een job die niet té veel tijd opeist.”

School Is Cool, winnaar van de laatste Rock Rally, maakt indruk. Deze zomer speelt de groep al op grote festivals als Marktrock en Pukkelpop. Hoe beleeft zanger/songschrijver Johannes Genard die onverwacht drukke festivalzomer? Mocht iemand je een halfjaar geleden gezegd hebben dat je deze zomer op Pukkelpop zou staan, hoe had je dan gereageerd? Ik had eens goed gelachen. Een jaar geleden was het concept van School Is Cool nog niet eens ontwikkeld.

hebben we natuurlijk veel te danken aan de Rock Rally, dat overigens pas ons negende concert was. Die wedstrijd zorgde voor een stroomversnelling.

Gaat het nu beangstigend snel? Nee, het enige beangstigende was daags na de Rock Rally om zeven uur ’s ochtends uit Hoe verklaar je dat de puzzel toch mijn bed gebeld worden door Tomas de Soete van Studio Brussel. We hebben intuszo snel in elkaar viel? In april vorig jaar had ik een aantal nummers sen een management en een boekingskanop mijn computer opgenomen. Toen ik me toor. Die brengen wat zekerheid. voor de grap inschreef voor het Antwerpse Zijn jullie klaar voor de grote festirockconcours Frappantpop, werd ik tot mijn verrassing geselecteerd. Ik heb toen enkele vals? vrienden aangesproken om snel een groep Nog niet. Vóór we op Boomtown in Gent te vormen. Dat we elkaar al lang kennen, is spelen, moeten we nog heel hard repeteren. onmiskenbaar een voordeel. Het helpt ook We willen nieuwe liedjes afwerken, zodat dat ik in mijn eentje de nummers maak. Als we een langere set hebben. Op dit moment het creatieve proces volledig democratisch vullen we nog maar 36 minuten met onze verloopt, kruipt daar meer tijd in. Verder belachelijk korte nummers. Over de perfor-

mance zelf maak ik me geen zorgen. Onze tivals door zal ik nog wat moeten studeren. percussionist en onze violiste zijn bijzonder En dan moet ik ook nog eens tijd genoeg vrijmaken voor mijn vriendin. Dat vraagt een charismatisch. precaire balans. Jullie zijn inderdaad showbeesten. Je bent niet van plan om, zoals de Zelf trek ik wellicht nog de minste aandacht. Al doe ik de laatste tijd toch wat moeite om gasten van Freaky Age, de school meer te bewegen. Maar het klopt dat we ons vaarwel te zeggen? altijd een hernia spelen. Voor een optreden Nee. Ik vind een opleiding heel belangrijk. En peppen we ons altijd op met een groeps- niet zozeer om je kansen op de arbeidsknuffel. Het is echt onze bedoeling om de markt te vergroten. Ik studeer namelijk filosofie en zoveel garantie op een job biedt die mensen mee te krijgen. richting je niet. De filosofiestudie is echter Een recensent van De Standaard wél interessant, breed en leerrijk. En is het schreef dat jullie een alternatieve we- onderwijs niet een van de fundamenten van reld creëren op het podium. Een de beschaving? Het studeren stimuleert mij trouwens als muzikant. Het inspireert. compliment? Jazeker. Hij vermeldde er nog bij: ‘zoals alleen Heb je al enig idee hoe je professigrote bands dat doen’. Hij verwees ook naar Arcade Fire, onze favoriete groep. Ik denk onele toekomst eruit kan zien? dat hij bedoelde dat we een sfeer kunnen Volledig van de muziek leven, lijkt mij moeilijk. Liefst heb ik ernaast nog een job die niet neerzetten. Dat vind ik heel belangrijk. té veel tijd opeist. Het moet in ieder geval Na de Rock Rally voorspelde je dat een stimulerende job zijn, die aanzet tot reflectie. Als leerkracht zie ik me bijvoorbeeld je herexamens ging hebben. En? Die voorspelling is helaas uitgekomen. En wil misschien wel functioneren. Er is hoe dan je daar alstublieft niet naar verwijzen in de ook weinig kans dat ik schatrijk word. In een kop boven dit artikel? Mijn vader zou daar Cadillac rondrijden: daar heb ik mijn hoop niet om kunnen lachen. Dus ja, tussen de fes- echt niet op gevestigd.


Jobat 9

S u m m e rt i me Tekst en foto’s: Katrien Stragier .

Hoofdstad van de smaak Summertime ... and the living is easy. Ook op kantoor staat tijdens de zomermaanden de boog doorgaans minder gespannen. Het ideale moment om collega’s beter te leren kennen bij een hapje, dat geen gat uit je budget hoeft te slaan. De beste adressen in Brussel.

ls het kloppende har t van Europa is Brussel ook de hoofdstad van de diversiteit. Dat weerspiegelt zich in een waaier aan culinaire mogelijkheden. Die heten niet allemaal Comme Chez Soi, zoals de sterrenzaak op het Rouppeplein. Neen, er bestaat een heel gamma aan eenvoudige maar lekkere eettenten. Toch een tikkeltje gastronomisch is bakkerij Charli in de Sint-Katelijnestraat, de Dansaer tVlaming welbekend. Eigenaar en bakker Charles Reboulet was ooit nog in de leer bij culinaire legende Paul Bocuse in Lyon. Voor hij de ommezwaai naar Brussel maakte, werkte hij nog in restaurants in Londen en Parijs. Je vindt hier niet alleen het lekkerste brood en de meest smakelijke ontbijtkoeken van Brussel, ook de belegde broodjes zijn een festijn. De prijzen van die broodjes schommelen rond de 4 euro. Daarvoor krijg je kwaliteitsproducten zoals mozzarella van buffelmelk in plaats van de lookalike op basis van koemelk die niet aan de mozzarella di bufala kan tippen. Ook om van te smullen is het open zicht op de werkplaats, waar de bakker en zijn hulpjes druk in de weer zijn. Het blijft evenwel bij kijken, wegens hygienevoorschriften mag je dat ‘atelier’ niet zomaar betreden. Daar is de har telijke bakker onwrikbaar in.

A

Kaas & co

Om de hoek van deze culinaire bakkerij, tref je dan weer een delicatessenwinkel met een kaasassor timent om duimen en vingers bij af te likken: de Crèmerie de Linkebeek. De kaashandel gaat terug tot 1902 en biedt kaas in alle mogelijke geuren en kleuren aan. In de koeltoog ligt een uitgebreid assor timent Belgische kazen, waaronder ook minder bekende exemplaren als de Fleuron de Bruges. Naast de zuivel is er ook een tamelijk uitgebreide keuze wijnen. Voor de etalage somt een bord de belegde broodjes op die je hier kan kopen. Op de meeste ligt - uiteraard - kaas, vooral soor ten die vertrouwd in de oren klinken: parmezaan, mozzarella, gruyère ... Minder doorsnee is bijvoor-

beeld een broodje beaufort (3,90 euro), naar de gelijknamige kaassoor t uit de Savoie. De koeien die de melk voor deze kaas leveren, mogen jaarlijks maar een beperkt aantal liter produceren. De kaas zelf moet dan weer minstens een half jaar rijpen. Een product om met respect te behandelen dus. Net als deze unieke zaak. Nog zo’n typisch Brussels adres is Au Suisse, op de Anspachlaan. Deze broodjeszaak heeft - in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden - de allures van een Amerikaanse diner. Je komt er terecht in een wereld van witte neon, bruine tegeltjes en ar t deco-elementen. In een eindeloze toog staan kommen met slaatjes allerhande klaar, vooral de tomate crevettes kan op bijval rekenen. Het beste broodje van Brussel is het niet, daar voor is het stokbrood niet top genoeg. Maar een unieke stek is het hier in elk geval. Extraatje Boulangerie Charli

Verleggen we ons terrein naar de Kunstberg, dan lopen we graag binnen bij Ciabatta Mania. Nog zo’n sfeer volle zaak, zij het heel anders. Een donkere houten plankenvloer, diepe leren zeteltjes en het ijle gezang van Feist op de achtergrond zijn een instant recept om hier te blijven hangen. Naast soep, vind je in de koeltoog ready-to-go pasta’s en salades. Maar dit huis what’s in a name - staat voornamelijk bekend om de ciabatta’s. Een exemplaar met mor tadella, provolone, tomaat, zongedroogde tomaat en basilicum (4,50 euro) verschijnt na enkele minuten op tafel. Snel én lekker. Leuk extraatje is de Fruitella die je er spontaan bij krijgt. Van een heel andere orde tot slot is Natural Caffè op de Kunstberg. Veel strakker en zakelijker, maar evengoed een smakelijk adres. Gericht op een internationaal publiek trouwens, zo getuigen de buitenlandse kranten die je hier vrij kan inkijken. Met je plateautje in de hand kan je uit een uitgebreid assor timent kiezen van soep, broodjes, pizza, quiches, salades en pasta. Het gezelschap, voornamelijk mannen in strak pak, krijg je er gratis bij.

Crèmerie de Linkebeek

★ Boulangerie Charli

★ Crèmerie de Linkebeek

★ Au Suisse

★ Natural Caffè

★ Ciabatta Mania

Sint-Katelijnestraat 34 1000 Brussel

Oude Graanmarkt 4 1000 Brussel

Anspachlaan 73-75 1000 Brussel

Kunstberg 20 1000 Brussel

Koudenberg 70 1000 Brussel


Opvallen is de boodschap

Eruit springen en overtuigen, daar draait het om. Geen kuddebeesten. Liever weinig geblaat, maar des te meer wol. We kijken uit naar een opvallend sterke m/v:

GRAPHIC DESIGNER Sterke concepten bedenken, creatief vormgeven, punctueel opmaken… dit evengoed voor off- als online communicatie. Je speelt met de relevante grafische programmaʼs. Deadlines stimuleren je. Je hebt commerciële feeling. Je behaalde een master in grafische en reclamevormgeving. Je woont in Gent of omgeving. Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit. Je hebt al wat succesvolle werkervaring achter de kiezen. Ja, ʼt is waar! We zoeken een schaap met 5 poten… in ʼt rood.

Wil je jouw talent van naaldje tot draadje bij ons komen demonstreren? Verras ons met je motivatiebrief en cv. Mail deze naar sollicitatie@filrouge.be 09 242 94 80 • info@filrouge.be Derbystraat 163 • blok c • 9051 Sint-Denijs-Westrem

www.filrouge.be

RONALD JANS SEN legt nieuw e bekenteni ssen af Tien om te zien

op het 88ste AUTOSALON

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.

BLZ. 2-4

BLZ. 10

DAGBLAD

/ EDITIE

ANTWERP

87STE JAARGANG,

EN

NR. 10 BELGIE € 1,25 NEDERLAND €2 LUXEMBURG € 1,55

WWW.STA

NDAARD.B

E

DRIEMAA MEER ZWART GELLD TERUG WOENSDA

G 13 JANUARI

2010

Belgen hebben vorig jaar bijna drie keer zoveel zwart geld teruggehaald 2008. Uit vrees als in voor gaten in het bankgeh eim 224 miljoen euro werd ken inkomsten aan ontdoaangegeven.

VA N O N Z E R E DACT

EUR CHRISTOF VANSCHOUBR BRUSSEL OEK

De terugkeer zwart geld van is de voorbije den in een stroomversne maankomen. Tot lling geen ber 2009 was met eind septemjoen euro zwartnog maar 88 milgeld aangegeven. En nu, drie maanden later, de teller op staat 224 is bijna drie miljoen euro. Dat keer zoveel 81 miljoen als de euro die in 2008 werd opgebiecht, zo van minister blijkt uit cijfers dier Reynders van Financiën Diis dat steeds (MR). Wat opvalt, meer leen de ontdoken Belgen niet albelasting op hun interesten ook met hun opbiechten, maar roepsinkomstzwart verdiende bemeer reclame en boven water men. ko- gularisatie voor onze fiscale re- Vanaf en De gaten in juli kwam niet te wachten waarschuwen om het daar een boete de voornaamstebankgeheim zijn van 5 procent tot het laatste ling, net als bij en sinds mo- bedraagt reden waarom ment.’ bijvoorbeeld almaar meer 2007 Nu die 10 procent. In totaal werden in Italië. fiscale zondaars de gaten in inkeer komen. gularisatie Bij de rehet bankgeheim meer landen met vorig jaar 786 tot gularisatiedo groter worden, van beroepsinkom een amnestierere- sten zich een hoedje Iedereen schrok ssiers proberen steeds geling het geld toen de Zwitserse genover 484 het ingediend, te- de heeft altijd de betaling bank UBS terug te halen. van hun inwoners verschuldigd van jaar voordien. eind augustus Het topjaar e belasting namen overmaakte staan. blijft nog altijd 4.450 vol2006, Sinds aan de Ver- het eerste jaar waarin enigde Staten. de regularisatiem de fiscale regularisatie ‘België heeft heid in mogelijk was. ogelijkwerden in totaal Toen roepen,2006 in het leven werd den heel wat de voorbije maangewerd al bijna gediend, goed 1.630 dossiers inakkoorden 755 miljoen over de uitwisseling euro aan gesloten voor een van bankge- drag van 335 miljoen totaal be- aangegeven.ontdoken inkomsten gevens’, zegt euro. de regering fiscaal advocaat Vanheeswijck had toen een Maar Er stroomt Luc lokkertje trouwens . ‘En mooi zwart daar op monturen voorzien. zitten Luxemburg geld terug naar niet alleen en Zwitserland ook tie van roerende De regularisa, ons land, er Binnen- en is ook zwart goederen of ook op merkmon bij. nissen geld dat wegstroomt. erfe- Zo kon tot midden kiers maken buitenlandse banhaalden Nederlandse turen. 2006 zonder boete. Alleen Actie geldig trouwens t.e.m. spaarders zwartsteeds lasting 50% op monturen 30 januari 2010. Niet cumuleerbaar de ontdoken met rode sticker met andere be- 340 miljoen vorig jaar zowat moest worden en 70% op monturen promoties. met paarse sticker. euro betaald. Ook daar geldt terug uit België. een amnestierege www.pearle.be BINNENLAND ....................4-

‘Zelfs buiten landse bankiers maken reclame voor fiscale regularde isatie’

Solden

V(4bd65h-CAEDGG( +¡*

Õ

BUITENLAND 13 ...................14CULTUUR 19 ..................31-3 ECONOMIE..... 5, 40 ................E1-E 16

OPINIE ........................ REGIO ........................ .....22-25 ......26-27 SPORT............ .................28-3 TELEVISIE 0 ....................... 38-39

EN VERDER: bebouwde

adressen E14, com kruiswoordraa 36-37, dsel 36, rouwberichten E11, strips 36.

Om ons team uit te breiden zijn wij op zoek naar (m/v)

Gepassioneerde ICT talenten

-50% -70%

UITGEBREID WEERBERICH Kust T ...................37 Midden-België sneeuw ......................... sneeuw ......................... -4-4°C Kempen sneeuw .........................-4-2°C -5-1°C

Projectmanagers R 2009

LAD.BE

IEUWSB

N | WWW.N

AG 3 EN | ZATERD

G 4 OKTOBE ZONDA

- 1 projectmanager met een passie voor Multimedia Advertising - 1 projectmanager met een passie voor Online & Mobile toepassingen

| € 1,60

KEMPE

VAN ENTENIS DE BEK

KRIS ERSeken’ PEET veel gebr ‘Ik heb

P. 14-16 >

S JACQUE sta’ ROGGE n waar ik

2 I SPANJE

mertens © marco

¤ I ITALIË

nse stad Braziliaa

tierace pische selec wint olym

I FRANKRIJK

OOSTENRIJ ¤ 1,80 I

K ¤ 1,80

Rio danbsta voor de sam 2016 Spelen

©afp

V(4bd65h-BBGGJ

A( +œ*À

NEDERLAND

G ¤ 1,60 LUXEMBUR ¤ 1,70 I

Sport P. >

GEÏSO ESPAREN.BE WIN EEN ENERGI NAAR

DAMEN HUBERTALS WITSE TERUG ’

SURF

eren ‘Ik blijf kank

©gbr

P. 26-27 >

2009 •

AFP

25 millions €

15

C’est l’évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d’immeubles C’est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur ? CAHIER

Mickey Rourke Catcheur ressuscité

2-3

CENTRAL

Namur

Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie

Belga

● L’avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l’assemblée des actionnaires , à Bruxelles.

● Cinq questions, qui peuvent être

CAHIER CENTRAL

ces derniers jours.

ÉdA

a souvent été cité

février

CAHIER CENTRAL

9

Spécial Antarctique

11-76658101-01

PAR LE DROIT D’AUTEUR.

LA REPRODUCTION

DE TOUT ELEMENT

(TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE),

PAR QUELQUE MOYEN

QUE CE SOIT, EST

SOUMISE A AUTORISATION.

TEL : +32 81/248.801

Quotidien - 92 e année 1€ Tél. : 081/24 88 11 infonam@verslav enir.be

CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT

 

NR

FAX : +32 81/222.840

5

Auvelais

Des craintes pour l’avenir de Saint-Gobain

lourdes de conséquenc ● Difficile de dire es, seront proposées quel clan l’emportera, au vote. même si le non

JOURNAL EST PROTEGE

Software engineers voor onze platformen rond .Net, Java en SAP in de domeinen

N˚ 35

Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team • Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen • Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen

Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main.

QUI AURA LE DERNIER MOT ?

AUJOURD’HUI

Project architect met een voorliefde voor Content Creation Online & Mobile

Une cité adminis provinciale à Namtrative ur ?

Le

campus C’est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C’est un projet la majorité PS-MR. de

Du 11 au 18

2-3

Krijg Mo dak op uwLEERD DAK

www.actu24.be

L’AVENIR S.A. CE

uitdaging aangaat om door te groeien naar system engineer

zine ‘Ik ben l kiekske’ Maga > onnoze

EILANDEN ¤ 2 I CAN.

¤ 2,20

Sport P. >

MERCREDI 11 FÉVRIER

(c) LES EDITIONS DE

System engineer: van jou wordt verwacht dat je van een desktopsupport functie de

N DE ZEVETEN VAN GEZICHVAN ACKER ROOS nog altijd een

‘Ik wil wete 16

I PORTUGAL

¤ 2,50

I MADEIRA

¤ 2,50

ING VAN VERKIEZ DE HER

Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be


Jobat 11 De firma SENA INTERNATIONAL, gesticht begin de jaren ‘90 in Soumagne is grossist in batterijen, aanstekers, spaarlampen en seizoensartikelen. De meer dan 5000 klanten situeren zich voornamelijk in de F2, petrol en krantenwinkels.

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE Regio Vlaanderen

Je functie: • Als vertegenwoordiger beheer je een klantenportefeuille die zich uitstrekt over gans Vlaanderen . • Je bent een partner voor je klanten, door een optimale mix van de 4 marketing P’s ben je de drijvende kracht achter de groei van de categorie bij je klanten. • Tevens heb je een focus op prospectie, teneinde zo je klantenbestand uit te breiden. Je profiel • Je hebt reeds een eerste bewezen verkoopservaring. • Je bent een gedreven verkoper met een focus op lange termijn. Je bouwt gestaag aan je klantenrelaties en kan voortborduren op uitstekende resultaten. • Je beschikt tevens over een pioniersmentaliteit, prospectie schrikt je niet af. • Je maakt dankbaar gebruik van de autonomie die je krijgt, en ziet hierin vooral kansen om uw prioriteiten te beheren en initiatieven te ontplooien . • Je bent tweetalig en woont bij voorkeur centraal in Vlaanderen. • Je beschikt over een rijbewijs B. • Je bent op korte termijn beschikbaar. Ons aanbod De firma Sena International biedt jou: • Vaste verloning en bonus in functie van de behaalde resultaten • Bedrijfswagen • Een plaats in een team van winners

De stad Harelbeke (26 000 inwoners) is volop in ontwikkeling. De stadskern wordt een levendige en aantrekkelijke plek met een nieuw stadhuis als centrum van informatie en dienstverlening. Ook binnen het stadsbestuur start een vernieuwingstraject om verder te evolueren naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie. Het stadbestuur en het OCMW richten een gezamenlijke ICT-afdeling op en zijn in dat kader op zoek naar een (m/v):

HARELBEKE ZOEKT: DESKUNDIGE ICT-SYSTEEMBEHEERDER FUNCTIE: als ICT-systeembeheerder maak je deel uit van een dynamisch team van 3 ICT-collega’s, met als missie het optimale beheer van de ICT-infrastructuur van zowel Stad als OCMW Harelbeke en bijbehorende diensten. Daarnaast streef je naar een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de eindgebruiker en een nauwgezette opvolging van kleine en grotere dienstoverkoepelende ICTprojecten. PROFIEL: je hebt een ICT-diploma op bachelorniveau (zie aanwervingsvoorwaarden).

Contact Stuur je CV, begeleidend schrijven en pasfoto naar sena@skynet.be of Sena International, Rue St Fiacre 7, 4630 Soumagne

AANBOD: een vaste job in een aantrekkelijke en dynamische omgeving in volle evolutie. Startsalaris van ¤ 2 142 bruto per maand (0 jaar ervaring) tot ¤ 2 513 (max. 12 jaar ervaring), hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. INTERESSE: voor meer info kan je terecht op het nummer 056 73 33 95. De volledige aanwervingsvoorwaarden, het selectieprogramma en de functiebeschrijving vind je terug op www.harelbeke.be. Je kandidatuur met uitgebreid cv stuur je uiterlijk 29 augustus 2010 naar personeel@harelbeke.be of naar Stad Harelbeke, Dienst Management en Personeel, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke.

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

• Docenten (tenure track) Biochemie, Celfysiologie, Milieu-economie en Informatica • Deeltijds docent (10 %) Vakdidactiek TEW en Stagebegeleiding SLO TEW

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL

• Doctor-assistenten Milieu-economie, Bio-informatica, Experimentele Natuurkunde en Databases en Theoretische Informatica • Assistent Databases en Theoretische Informatica • Praktijkassistenten (deeltijds) Personen- en samenlevingsrecht en Sociaal recht • Doctor-navorser en/of Navorser-master Veldstudiecentrum, Printable Electronics, Nucleaire Milieutechnologie en Survey-onderzoek • Projectcoördinator in het kader van de Academisering van het Hoger Kunstonderwijs in Limburg (samenwerking tussen de Associatie Leuven en Associatie Universiteit Hogescholen Limburg) • Doctoraatsbursalen in diverse domeinen, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten (zie: www.uhasselt.be/Vacatures) De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL

• Projectcoördinator SOFIA management (graad 7) • Deskundigen Laborant, Kredietbeheer en Administratie (graden 4 en 4/5) • Experten NOvELLe en Impulsprogramma onderzoek interassociatieve faculteiten Hasselt-Leuven (graad 7 - 50 %)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

Slimme carrièremakers missen geen enkele jobopportuniteit, ook niet tijdens de vakantie. Jobat, de carrièrebijlage van uw krant verschijnt op 8, 22 en 29 augustus. Jobat.be blijft altijd actief om de beste job te zoeken én te vinden.

Adverteren tijdens de zomermaanden? Bel Jobat op 02/467 27 27 of via info@jobat.be


DISCOVER YOUR CONSULTANCY INSTINCT!

In order to support our growth in the ANTWERP region we are currently recruiting a (m/f)

Consultant Interim Management Your function: • you participate in the further business development through active prospection and networking • you establish and strengthen professional relationships with leading companies through direct contact with their management • you identify needs for interim management solutions and you present suitable top candidates to your clients • you develop and maintain a relationship with interim managers • you follow up on ongoing missions • you participate in various marketing initiatives and networking events • you contribute to the image and core values of our activities in terms of business ethics, code of conduct and professionalism. Your profile: • university degree • fluent in Dutch and English • minimum 7 years of business or consulting experience • excellent communicator with a good sense of judgement in combination with strong commercial and service-oriented skills • able to network and negotiate effectively at management level • highly energetic, pro-active and target oriented team player. Our offer: • an exciting challenge in a dynamic and team-focused working environment within a world leading organization • real career and personal development perspectives • an attractive performance driven compensation package.

Interested? Mail your detailed curriculum vitae to marian.luyckx@rhi.net.

www.roberthalf.be

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (www.vlam.be) VLAM is een interprofessionele organisatie en voert in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid het marketingbeleid in binnen- en buitenland uit voor de producten van de land- en tuinbouwsectoren.

VLAM wenst aan te werven (m/v): ASSISTENT PERSONEELSDIENST TAKEN:

• Verantwoordelijk voor de volledige loonsverwerking i.s.m. het sociaal secretariaat. • Aanspreekpunt voor de personeelsleden inzake personeelsaangelegenheden. • Beheer van de personeelsadministratie: aanmaken en up-to-date houden van de personeelsdossiers en -databank, opvolging van de groeps- en hospitalisatieverzekering… • Ondersteuning van de personeelsverantwoordelijke inzake selectieprocedures, budgetbeheer, HR-projecten, juridische vragen… • Voorbereiding en praktische organisatie van diverse opleidingsinitiatieven. • Opvolgen nieuwigheden inzake sociaal recht.

PROFIEL: • Bachelor: bij voorkeur maatschappelijk assistent (vb.: optie personeelswerk), • • • •

bedrijfsbeheer (optie rechtspraktijk) met interesse voor HR. Discreet, nauwgezet en zelfstandig kunnen werken. Communicatief en proactieve ingesteldheid. Zin voor organisatie, flexibel en klantgericht. Zeer goede kennis van de courante informaticatoepassingen.

AANBOD: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, voltijds met aantrekkelijke voor-

Technisch-commercieel ingenieur Onderneming gespecialiseerd in brandbescherming gecertificeerd door BOSEC en ISO 9001 is op zoek naar een industrieel technisch-commercieel ingenieur. FUNCTIE Het coördineren van de activiteiten van de verkoopsdienst, het onderzoeksbureau en de uitvoerende diensten op het werf (hydraulische- en brandbeveiligingsinstallaties) PROFIEL Industrieel technisch-commercieel ingenieur n Commerciële relaties kunnen ontwikkelen met de verscheidene ondernemingen en beroepen in de bouw, onderzoeksbureaus, architecten, enz... n Mobiliteit n TALEN: FRANS-NEDERLANDS (Duits en Engels zijn extra troeven) nSoftwareprogramma’s AUTOCAD 2006 en BATIGEST beheersen n

Contract: voltijds, onbepaalde duur

waarden.

INTERESSE? Stuur uw sollicitatiebrief en uitgebreid CV (met duidelijke vermelding van de functie) zo vlug mogelijk naar personeelsdienst@vlam.be of naar VLAM vzw, t.a.v. Frans De Wachter, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Frans De Wachter (02-552 80 48). Zie ook op onze website www.vlam.be.

CONTACT Stuur CV op naar: SOPHIE MAEGERMAN n Drukpersstraat nr.4 n 1000 Brussel Tel. : 02/227.11.35 n Fax : 02/218.31.41 n Mail : burotel@burotel.be

outplacement

sociaal secretariaat conflictbeheer opleidingscentrum

VERS E G K R E WE L L A nt men! R ie d r O e v O N T V ROUWE T R E V EN! , BERICH R ZORG te koop

ZONDE R E E H E CIAAL B O S – S GROEP RECHTSBIJSTAND

VE

is niet N E W U RTRO

COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

 070 211 112

 www.groups.be

A division of Robert Half BVBA/SPRL

Founded in 1948, Robert Half International Inc. (NYSE symbol: RHI) is the world’s first and largest specialised staffing firm. In Belgium, Robert Half Interim Management is the premium provider of independent interim managers for specialized assignments in General Management, Finance & Administration, Project & Change Management, Sales & Marketing, HR, Production & Logistics and IT.


Jobat 13

In Uitbergen staat een kleine maar fijne school. Ieder kind is gekend, de kinderen kennen elkaar, gaan met elkaar om, leren van en met elkaar. Hier voelt iedereen zich thuis… De gemeente Berlare werft aan voor de gemeentelijke basisschool Uitbergen een (m/v):

DIRECTEUR

vast verband, met een aanvullende lesopdracht Beknopte functiebeschrijving en competentieprofiel: • je geeft leiding aan het onderwijsproces en de schoolorganisatie • je behaalt de doelstellingen van het pedagogisch project, de lesplannen en het schoolwerkplan. Een uitgebreide functiebeschrijving en competentieprofiel vind je op www.berlare.be of kan je aanvragen bij de personeelsdienst op het nummer 052 43 23 43. Gemeente Berlare voorziet een wervingsreserve van drie jaar. Aanwervingsvoorwaarden: • je voldoet aan de voorwaarden van het decreet basisonderwijs • je legt minstens tien jaar dienstanciënniteit voor in stedelijk/gemeentelijk kleuter-, lager of basisonderwijs • je bent vastbenoemd voor tenminste een halve opdracht in hoofdambt • je beantwoordt aan het profiel en de functiebeschrijving • je behaalt het attest ‘deelname cursus directeur’ (OVSG) ten laatste op de vooravond van de vaste benoeming • je krijgt een gunstige beoordeling na de proefperiode (twee jaar) • je slaagt voor een getrapt vergelijkende selectieproef (schriftelijk, mondeling en psychotechnisch). Hoe solliciteren? Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur met curriculum vitae, ten laatste op 20 augustus 2010: • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare • via fax (nr. 052 42 26 77) • via e-mail (ENKEL naar personeelsdienst@berlare.be).

w w w. b e r l a r e . b e

stadssecretaris De stadssecretaris is de eerste adviseur van de stad evenals de verbindingspersoon tussen het stedelijk ambtenarenkorps en de stedelijke bestuursorganen (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen). Hij/zij heeft in deze scharnierfunctie, op het knooppunt van administratie en beleid, een belangrijke coördinatierol. Profiel: Je bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Wat bieden wij? • Een uitdagende job in een boeiende en veelzijdige werkomgeving. • De verloning is decretaal bepaald (bruto 6 070 €/maand), maar ervaring wordt in aanmerking genomen. • U kan ook rekenen op extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …) en een aantrekkelijke verlofregeling. • U wordt aangesteld voor een periode van 10 jaar (2x verlengbaar).

Selectieprocedure: De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een assessment en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Het schriftelijk gedeelte van de selectie vindt plaats op zaterdag 25 september 2010. Het assessment vindt plaats tussen 28 oktober 2010 en 12 november 2010. Het mondeling gedeelte vindt plaats op dinsdag 23 november 2010.

Hoe solliciteren? • per post: Grote Markt 3, 9300 Aalst • per fax: 053 73 21 69 • per mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be • afgeven tegen ontvangstbevestiging: Keizersplein 21 • of online http://stadaalst.onlineapply.be/NL/Jobs/index.asp, en gebruik referentie VA542 • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op donderdag 9 september 2010. Meer info? De volledige selectieprocedure kan worden aangevraagd bij de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst op het telefoonnummer 053 73 21 83 of het e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

VG. 549/B

Gemeente Berlare

Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment richt de stad Aalst een selectie in voor de mandaatfunctie van een (m/v):

:


BORNEM

ier ee je!

EXPERTS IN WATERBEHEER

De Wavin groep is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De groep heeft vestigingen in 29 Europese landen en stelt ongeveer 6.300 mensen te werk. In België is Wavin de absolute nummer 1 in leidingsystemen voor de bouw, burgerlijke bouwkunde en infrastructuur. Of het nu gaat om afvoersystemen, duurzaam waterbeheer, nutsleidingen, dan wel om sanitaire technieken en klimaatbeheer, Wavin biedt altijd de meest innovatieve systemen en oplossingen. In België telt Wavin een 200-tal medewerkers voornamelijk tewerkgesteld in Aalter, het nieuwe logistiek/commercieel platform in Sint-Niklaas en de afhaalfilialen. Voor onze vestiging in Aalter/Sint-Niklaas zoeken we een (m/v)

Met een professioneel team van bestuurders en medewerkers werkt Bornem aan een duurzaam en kwaliteitsvol samenleven, om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Het water daagt je uit !

Payroll Specialist

Deskundige werken (B1-B3) Specialisatie toezicht Verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de werken en vertegenwoordiger van de gemeente op de werf. In het bezit van een technisch bachelor diploma.

Deeltijds (80%)- 4 dagen per week Je functie: • Je staat in voor de volledige, correcte en tijdige uitvoering van de payroll- en personeelsadministratie voor arbeiders en bedienden in ruime zin. Dit in samenwerking met ons sociaal secretariaat Attentia. • Je zorgt voor de aanlevering van de verwerkte loongegevens naar de boekhouding toe. • Je behandelt vragen van interne medewerkers en lijnverantwoordelijken. • Je onderhoudt externe contacten met sociaal secretariaat, uitzendkantoren, verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, enz. • Je staat in voor de personeelsrapportering en helpt mee in de opmaak van de personeelsbudgetten. • Je optimaliseert verder de payroll- en administratieprocessen. • Je rapporteert aan de HR Manager België en werkt mee aan diverse projecten.

Mobiliteitsambtenaar (B1-B3) Verantwoordelijk voor de kwaliteit, de effectiviteit, de samenhang, de veiligheid en de continuïteit van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. In het bezit van een technisch bachelor diploma.

Centrummanager (B1-B3) Hét aanspreekpunt voor ondernemers en handelaars in het bijzonder. Samen met hen promoot je Bornem-centrum bij klanten en investeerders. In het bezit van een bachelor diploma.

Je profiel: • Je hebt een bachelordiploma • Ervaring in payroll is een must • Kennis van sociale en personeelsgerelateerde fiscale wetgeving • Grondige kennis van word en excel • Affiniteit met cijfers en verwerking payroll naar boekhouding (provisies ...) • Goede kennis van het Frans is een voordeel.

Interesse? Surf naar www.bornem.be voor de volledige vacature of neem contact op via personeel@bornem.be 03 890 69 07.

Ons aanbod: • Een afwisselende job, een competitief verloningspakket in een dynamische omgeving. Een deeltijdse job (met glijtijdregeling) afgestemd op Wavin deadlines. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV vandaag nog naar Wavin Belgium, t.a.v. Danny Vandekerckhove, Human Resources Manager, Leon Bekaertlaan 30, 9880 Aalter of mail naar recruitment@wavin.be

Zoekt voor Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw en voor Monumentenwacht Vlaams-Brabant vzw EEN EERSTE MONUMENTENWACHTER BOUWKUNDE (m/v)

Meer info over deze en andere uitdagingen vind je op

www.wavin.be

Kandidaturen met Curriculum Vitae tot 15 augustus

jobinhoud en profiel op website of op te vragen via email of telefoon

aan Anouk Stulens, Directeur Monumentenwacht Vlaanderen vzw Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen | 03 212 29 50 www.monumentenwacht.be | info@monumentenwacht.be

verzekeringsbemiddeling

sociaal statuut van zelfstandigen

ondernemingsloket

VERS E G K R E WE L L A nt men! R ie d r O e v O N T V ROUWE T R E V EN! , BERICH R ZORG te koop ZONDE R E E H E CIAAL B O S – S GROEP

VE

is niet N E W U RTRO

SOCIALE AUDIT

PREVENTIE-EN RISICOBEHEER

 070 211 112

 www.groups.be


Is op zoek naar een

Diensthoofd Onderwijs (m/v) Om de onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool te inspireren en te dynamiseren en een aantal managementtaken binnen de centrale dienst onderwijs op zich te nemen.

OCMW Aalst zoekt:

Profiel

Waar mensen zorgen voor mensen

Pedagoog gespecialiseerd in onderwijsvernieuwing voor hoger onderwijs of gelijkaardig door ervaring. Uitgebreide taak- en profielomschrijving en sollicitatiewijze op

Documentbeheerder

www.ehb.be/vacatures

In te vullen via werving en bevordering

Deadline voor kandidaatstelling - 18 augustus 2010

EEN AANGENAME WERKOMGEVING EN ONS AANBOD

Voltijds - in statutair verband - wervingsreserve van 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar

Collège Saint-Pierre (Uccle)

zoekt

leerkracht wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, voor taalbadklassen in een franstalige school in Brussel.

Solliciteren naar de Heer Claude Voglet, Coghenlaan 213, 1180 Ukkel.

Gezocht:

TOPVERKOPER Uit Oost- of West-Vlaanderen Voor verkoop van nieuwbouwappartementen aan de kust in een jonge en dynamische omgeving Interne verkoopsopleiding Doorgroeimogelijkheden Verdienste e60.000 – e180.000 per jaar Zeker geen 9 to 5 job Voor interesse: Mail cv naar info@grondmaatschappijvanbelgie.eu

Jouw functie: Plaats in het organogram • Deze titularis zal functioneren binnen de ondersteunende dienst algemene administratie. Hoofddoel van de functie Organisatie van de in-, door- en uitstroom van alle documenten van het OCMW Aalst. Onder uitstroom wordt ook archief begrepen.

Aanbod: Niveau A1a, A1b, A2a: geïndexeerd jaarlijks basisbrutoloon: min. 32.466,92 EUR – max 53.789,58 EUR, afhankelijk van de erkende anciënniteit. • Vaste benoeming na een proefperiode met gunstige evaluatie. Aanwervings- en toelatingsvoorwaarden: De algemene aanwervings-, bevorderings- en toelatingsvoorwaarden voorzien in de Rechtspositieregeling van de Stad Aalst zijn van toepassing.

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

Specifieke vereiste: In het bezit zijn van een diploma geschiedenis op universitair niveau, ofwel in het bezit van een masterdiploma archivistiek: erfgoedbeheer en hedendaags documentenbeheer. Bij de beoordeling van de diplomavereiste zal worden nagegaan in welke mate er een gelijkwaardige feitelijke inhoud al dan niet kan worden vastgesteld. • Slagen in een selectieprocedure. • Laatstejaarsstudenten komen eveneens in aanmerking voor de selectieprocedure.

Wij bieden jou een uiterst boeiende job waarin je door de realisatie van doelstellingen en het voorstellen van beleidsopties echte voldoening kunt behalen. Het OCMW Aalst biedt naast een wedde op A-niveau onder de gebruikelijke voorwaarden maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een ruime tussenkomst in het openbaar vervoer of fietsvergoeding. Er is een uitgebreide vakantieregeling. Het OCMW Aalst investeert voortdurend in de vorming van haar personeelsleden. Binnen het OCMW staan we open voor alle kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

De selectieprocedure bestaat uit: • Een schriftelijk gedeelte. • Een mondeling gedeelte.

Je vindt het op

Contactgegevens: Je zendt jouw kandidatuurstelling met CV en kopie van jouw diploma’s aangetekend naar OCMW Aalst, t.a.v. Heer Patrick De Smedt, voorzitter, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst. Jouw kandidatuur moet ten laatste ingediend zijn op 13 augustus 2010.

www.ocmwaalst.be

Contactpersoon voor meer informatie: Ginette De Ro, bestuurssecretaris werving 053/76.51.31.

Knowledge Leader in Security

Securitas is kennisleider in bewaking en beveiliging. Dankzij onze jarenlange ervaring behoren we tot de absolute top in onze sector. Vandaag tellen we in België meer dan 5.400 gedreven medewerkers. Vorig jaar begonnen 627 nieuwe collega’s aan een interessante loopbaan in ons bedrijf. Om onze blijvende groei verder te ondersteunen zijn we momenteel op zoek naar een (m/v):

Future Manager

Contract & Invoicing Manager

De functie: als young potential met leiderschapsambitie en toekomstvisie neem je binnen Securitas de verantwoordelijkheid op voor een project of een team of vervul je tijdelijk een staffunctie. Je wordt on-the-job begeleid zodat je op termijn kan doorstromen naar een leidinggevende functie.

De functie: als Contract & Invoicing Manager stuur je een team van een tiental collega’s aan en ben je samen met hen verantwoordelijk voor het inbrengen en actueel houden van de contracten van verschillende werkmaatschappijen. Verder ondersteun je de managers bij het facturatieproces en als procesbewaker zorg je ervoor dat alles verloopt volgens de juiste procedures. Daarnaast werk je mee aan verschillende Financegerelateerde projecten.

De functie: als Recruitment Specialist volg je van A tot Z zelfstandig rekruterings- en selectieopdrachten op. Op termijn evolueer je naar een functie als HR Business Partner waarbij je het eerste aanspreekpunt wordt voor alle HR-gerelateerde vragen van een of meerdere business units. Verder werk je mee aan projecten rond competentiemanagement, onthaal, loopbaanbegeleiding, etc.

Controlling Manager De functie: als Controlling Manager ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van financiële rapportages, het analyseren van de maandelijkse resultaten en het uitwerken van forecasts. Daarnaast beheer en coördineer je de jaarlijkse budgetteringsprocessen en stuur je een team aan van een drietal medewerkers.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Bert De Pestel, Recruitment & HR Development Manager (bert.de.pestel@securitas.be of 0472/19 15 22). Op de jobpagina’s van www.securitas.be vind je uiteraard van elke vacature een uitgebreide functiebeschrijving. We kijken er alvast naar uit om jou te ontmoeten! We maken graag tijd vrij voor een gesprek.

Vergunning FOD BiZa nr. 16.1055.04

Recruitment Specialist/HR Business Partner


Bijzondere momenten zijn hier niet ongewoon

Sint-Maarten is een ziekenhuis dat altijd en overal het welzijn van zijn patiënten centraal stelt. Daaraan ontlenen we niet alleen onze identiteit: onze volledige organisatie is hierop gebaseerd. Zowel naar patiënten toe, als naar collega’s onder elkaar. Ook potentiële nieuwe medewerkers willen we vertellen dat we staan voor fierheid, een aangename werksfeer, innovatie en een dynamische, gedreven omgeving. Bovendien nemen we vanaf 2016 onze intrek op de nieuwe campus die onze drie huidige voorzieningen in Mechelen en Duffel zal groeperen onder één dak. Nu investeren in de gemotiveerde collega’s waarmee we het morgen waarmaken is de boodschap. Momenteel zoeken wij (m/v)

Verpleegkundigen

voltijds/deeltijds - contract onbepaalde duur Voor de diensten: • heelkunde • inwendige • geriatrie • PAAZ • spoedgevallen • intensieve • vliegende equipe • medium care

Fierheid or geleverde vo zorg

Clusterverantwoordelijke verpleegkundig en paramedisch departement

Interesse in een van deze functies? Surf naar onze site www.azsintmaarten.be voor uitgebreide functieomschrijvingen en meer info over de sollicitatieprocedure. Of contacteer Gudrun Baert via 015 40 99 49.

Zin in zorg ename Een aansgfeer k r we

Een dynamische, gedreven omgeving

Innovatie

selectie, rekrutering, evaluatie

kinderbijslagfonds HR-outsourcing gewaarborgd loon (bouwsector)

EVE G K R E W

RS

n! ALLE R ient me d r O e v O V N T UWE BERICH iet te koop, VERTRO RGEN! DER ZO n UWEN is

VERTRO

GROEP

S–

BEHEER L A A I C SO

ZON

EMPLOYEE BENEFITS

BEHEER EN CONTROLE VAN ABSENTEÏSME

 070 211 112

 www.groups.be


Jobat 17 Electro Mechanic Equipment NV (E.M.E. NV) is een familiebedrijf uit Glabbeek bij Tienen, dat sinds 1961 actief is in de wereld van elektrische energieverdeling en procesautomatisatie. Wij leggen sterk de nadruk op innovatie en vernieuwende technieken. Om ons dertigkoppige team, dat bestaat uit een optimale mix van brains en manpower, te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een:

Sales Engineer

PASS

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Zoekt op zeer korte termijn

1 opbouwwerker (VT– onbep. duur)

project wonen Waas en Dender Min. bachelor (menswet.) Brief + CV insturen vóór 02/08/2010 p/a Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent

www.samenlevingsopbouw.be/ oost-vlaanderen

Ons aanbod We bieden je een boeiende job in een dynamisch en innoverend bedrijf. Je komt terecht in een jong team, waar een collegiale sfeer heerst en waar een goede balans aanwezig is tussen werk en privé. We geven je regelmatig de kans om je kennis up-to-date te houden via bijscholing. Er wacht jou een aantrekkelijk salarispakket en tal van extralegale voordelen.

Interesse Mail ons je cv en motivatiebrief t.a.v. Pascale Wijnandt via selectie@pass.jobs of bel ons op het nr. 013 35 02 40. Je sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

INTERIM SELECTIE OUTPLACEMENT HR INTELLIGENCE

Meer info/ profiel:

Je profiel Je hebt een master of bachelor elektriciteit, met nadruk op sterkstroom. Je technische achtergrond heb je aangevuld met commerciële ervaring. Dankzij je zin voor verantwoordelijkheid en je organisatietalent kun je resultaatgericht en zelfstandig werken. Je kunt de markt goed inschatten en speelt dan ook gemakkelijk in op evoluties. Je kunt je vloeiend uitdrukken in het Frans en als je ook nog een aardig mondje Engels en Duits spreekt, heb je zeker een streepje voor. Ben je schoolverlater, waag dan zeker ook je kans.

Grote Wijnhandel zoekt

De sociale bouwmaatschappij DE MANDEL beheert bijna 4000 sociale verhuureenheden in West-Vlaanderen. Daarnaast bouwt zij ook jaarlijks sociale koopwoningen en verstrekt sociale leningen. De Mandel gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

VERKOPER

die zelfstandig grote accounts zal bezoeken voor verkoop van wijn en wijnkalenders, verdienste e50.000 tot e150.000 per jaar, geen ervaring vereist, opleiding verzekerd, reizen als incentives, grote carrièremogelijkheden voor mensen met ambitie. Interesse: cv sturen naar wijnrelatiegeschenkel@gmail.com

VG WS 339

Je functie Als Sales Engineer beheer je de bestaande klantenrelaties en breid je je klantenportefeuille uit. Dat doe je door prijsaanvragen te beantwoorden en door klanten en werven te bezoeken om sterkstroom- en beveiligingscomponenten te verkopen of ondersteuning te bieden bij indienstnames. Jouw klanten zijn elektriciteitsmaatschappijen, studiebureaus en eindklanten. Je denkt strategisch mee met het bedrijf en rapporteert rechtstreeks aan de directie. Hoewel je hoofdzakelijk in België werkt, breng je vijf procent van je tijd door in de omliggende landen.

(m/v)

DIENSTHOOFD BOUWPROJECTEN

DE MANDEL

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

SOLLICITEREN OF MEER INFO OVER DEZE VACATURES EN OVER DE MANDEL: BEZOEK DE WEBSTEK

• Coördineert voorbereiding, ontwerp, uitvoering en opvolging van nieuwe bouwprojecten • Rapporteert aan de raad van bestuur • Geeft leiding aan 4 werftoezichters en 2 administratieve medewerkers.

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST BOUWPROJECTEN • Staat de werftoezichters en diensthoofd administratief bij • Is contactpersoon voor verschillende partners tijdens het bouwproces • Volgt klachtenbehandeling op.

WWW.DEMANDEL.BE Where buyer and seller meet to do business

GEZOCHT:

LOONTREKKENDEN OF

ZELFSTANDIGE VERKOPERS IN HOOFD- OF BIJBEROEP

U VERKOOPT ONS DIENSTENPAKKET AAN ZELFSTANDIGEN EN KMO’S ONDERSTEUNING & TRAINING WORDT VOORZIEN

ZEER GOEDE VERLONING LEASINGWAGEN OF KILOMETERVERGOEDING STUUR JE SOLLICITATIEBRIEF NAAR: RIDDERSTRAAT 2 BUS 1 1800 VILVOORDE OF MAIL : JOBS@XPLORO.BE

Hoe bereid ik me voor op de eerste werkdag?

Surf naar

Live Esprit! Esprit is een internationaal bedrijf dat kleding, accessoires en lifestyle-producten vervaardigt en in meer dan 40 landen verkoopt. Voor onze family store in het Winkelcentrum ‘Warande’ te Beveren, waar we de dames-, heren- en kidscollecties verkopen, zoeken wij een (m/v)

Storemanager

Je uitdaging: Je bent de spil waarrond de hele store draait. Je hebt de commerciële en organisatorische eindverantwoordelijkheid. Daarbij sta je natuurlijk in voor het verkopen van de collecties en het begeleiden en motiveren van een team medewerkers. Je bepaalt tevens de presentatie van de goederen in de winkel. Je profiel: Je bent een sterke persoonlijkheid met een A1 werk- en denkniveau. Je beschikt over ten minste 5 jaar verkoopservaring in de modebranche en over aantoonbare managementcapaciteiten. Je valt op door je commerciële flair, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, organisatietalent en oog voor detail. Wij bieden: Een leuke job met verantwoordelijkheden, een aantrekkelijke vergoeding en een tof team om mee samen te werken dit alles in combinatie met een sterk internationaal merk. Spreekt dit je aan? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met cv en recente pasfoto naar ESNAP BVBA, Zwaarveld 41D te 9220 Hamme met vermelding BEVEREN. Je kan ook mailen naar

info@esnap.be


CONSULTANT HR

(M/V)

Talent zoeken, vinden, behouden en ontwikkelen vraagt visie, professionalisme en creativiteit. HR Concept creëert hierin net een vaste meerwaarde voor zowel het bedrijf als de werknemer. Omwille van de groei en in functie van de toekomstplannen is HR Concept op zoek naar een creatieve & getalenteerde collega om samen de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

> ORGANISATIE VAN VOLLEDIGE REKRUTERINGSCAMPAGNES VOOR HOGER OPGELEIDE BEDIENDEN > HET HOUDEN VAN SELECTIEGESPREKKEN EN HET OPMAKEN VAN PROFIELANALYSES > DE MARKSTITUATIE OPVOLGEN EN HET UITBOUWEN VAN DE BESTAANDE KLANTENPORTEFEUILLE HR Concept biedt een tewerkstelling op deeltijdse of voltijdse basis, een open sfeer, ruimte voor initiatief, unieke projecten en een sterk remuneratiepakket. Solliciteren kan online met CV, motivatiebrief en foto op info@hr-concept.be of schriftelijk tav Sylvie Cleenwerck, Kortwagenstraat 41, 8880 Ledegem.

ALLE VACATURES STAAN ONLINE WWW.HR-CONCEPT.BE

INFO@HR-CONCEPT.BE

VG 1382/B

Potentiële kandidaten worden zeer succesvol binnen deze functie indien ze beschikken over de nodige kennis en ervaring binnen rekrutering en selectie van hoger opgeleide bedienden, een stevige portie doorzettingsvermogen, een natuurlijke aanpak, een dosis mensenkennis, accuraat en zelfstandig werken, inzicht, resultaatgericht & pro-actief werken, een commerciële feeling, een goede talen- en PC kennis, een mature en aangename persoonlijkheid en drive!

Het OCMW van Brasschaat zoekt voor het Woonzorgcentrum Vesalius (m/v):

Verpleegkundigen rusthuis/rvt

In het departement Architectuur Sint-Lucas van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst zijn volgende functies (m/v) voor de campussen Gent en Brussel vacant:

Instaan voor de verzorging van bejaarde personen in een rusthuis. Tewerkstelling: 50 % (19 u/week) • 75 % (28,5 u/week) of 100 % (38 u/week) 1 weekend op 2 werken • 2 ploegen (vroeg en late) • contract van onbepaalde duur, geen onderbroken diensten. Vereist diploma’s: gegradueerde, bachelor of gebrevetteerde verpleegkundige. Wedde: volgens barema, diploma en ervaring. Andere voordelen: • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoer of fietsvergoeding, gratis parking, nacht- zaterdag- en zondagvergoeding • moderne infrastructuur, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden. Datum in dienst: zo snel mogelijk. Info: OCMW Brasschaat, Personeelsdienst, Patricia Krynen • 03 650 25 16 • e-mail: patricia.krynen@ocmwbrasschaat.be

− − − − − − − − − −

50% 30% 30% 30% 15% 30% 30% 20% 50% 30%

assistent ontwerpen docent architectuurtheorie assistent ontwerpen interieurarchitectuur praktijkassistent ontwerpen interieurarchitectuur praktijkassistent ontwerpen interieurarchitectuur assistent projectmanagement praktijklector interieurvormgeving praktijklector interieurvormgeving praktijklector interieurvormgeving medewerker OOF-project

Geïnteresseerd? Meer informatie over de opdracht, het profiel en de arbeidsvoorwaarden vindt u op www.architectuur.sintlucas.wenk.be Kandidaten richten een gemotiveerde brief met cv t.a.v. Maaike De Vos, maaike.devos@architectuur.sintlucas.wenk.be

Het stadbestuur van Geel is op zoek naar m/v:

Beheerder sport • voltijds • niv. A1a-A3a • in statutair verband • aanleg van een werfreserve van twee jaar

Waregem is een bruisende ‘stad in galop’ waar met een gedreven bestuur en een enthousiast team dagelijks gewerkt wordt om de leefomgeving van haar burgers te optimaliseren. Wil jij deze dynamische ploeg versterken? Aarzel niet en solliciteer voor:

CONTROLEUR DIENST GEBOUWEN Jouw functie | Je coördineert de programmatie van projecten, je volgt de uitvoering van de werken op en stuurt bij waar nodig. In overleg met de verantwoordelijke werk je aan de beleidsvoorbereiding en andere taken van de cel gebouwen. Jouw profiel | Je bent in het bezit van een bachelordiploma richting bouw, openbare werken of architectuur (of gelijkwaardig) en beschikt over de nodige vaardigheden om deze coördinerende functie in te vullen. Je slaagt in de selectieproef. Laatstejaars komen ook in aanmerking, aanstelling enkel mits vereiste diploma.

Wij bieden | een voltijdse statutaire functie op niveau B1-B3 met een salaris van minstens 2 142,17 euro bruto per maand met als extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en een interessante verlofregeling. Relevante ervaring kan mits attestering onbeperkt in rekening worden gebracht voor anciënniteiten. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 3 jaar. Interesse? Gelieve jouw kandidatuur in te dienen via het verplicht inschrijvingsformulier en samen met een kopie van het vereiste diploma te versturen gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem. Dit uiterlijk op 24 augustus 2010. Het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving zijn terug te vinden op www.waregem.be/vacatures. Alle verdere informatie kan bekomen worden bij de personeelsdienst op 056/62.12.19 of via vacatures@waregem.be.

Functie: • Als beheerder sport ben je de manager van de sportdienst en van de AGB-sport, ben je verantwoordelijk voor de algemene beleidsplanning, het financieel beheer, verzorg je de interne communicatie en stuur je samen met de sportfunctionarissen de medewerkers aan. • Je werkt loyaal voor een dynamisch stadsbestuur waaraan je rapporteert. Profiel: • In het bezit zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig en beschikken over 4 jaar leidinggevende ervaring. • Slagen in het aanwervingsexamen dat bestaat uit een schriftelijke, mondelinge en psychotechnische proef. Aanbod: • Voor deze functie kan maximaal 10 jaar nuttige ervaring in de privésector in rekening gebracht worden. • We bieden een minimumverloning van 2705,58 euro (0j.anc.) en een maximumverloning van 3349,47 euro (10j. anc.) bruto per maand. • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. De functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst van het stadsbestuur op het nummer 014 56 61 30 of via personeelsdienst@geel.be

WIL JE DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM? Stuur je sollicitatiebrief, een recent cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen, Werft 20, 2440 Geel of geef dit tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst van het stadsbestuur UITERLIJK op 12.08.2010. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.


Jobat 19

Voel je goed bij zorg op mensenmaat! Het AZ Jan Palfijn Gent AV is een openbare autonome verzorgingsinstelling met 526 bedden. Naast een brede waaier acute medische dienstverlening, biedt het ziekenhuis afdelingen voor langdurige revalidatie bij chronische aandoeningen, evenals een palliatieve zorgeenheid. Dagelijks staan 1.000 personeelsleden en 135 artsen klaar om de patiënt ‘zorg op mensenmaat’ te bieden. Wij zijn op zoek naar volgende nieuwe medewerkers:

HET VERTROUWEN OM OP TE BOUWEN

Financieel Departement FINANCIEEL DIRECTEUR HOOFD FACTURATIE-TARIFICATIE

HRM Departement HRM MANAGER

Technische Dienst HOOFD TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER ELEKTROMECHANICA TECHNICUS ELEKTRICITEIT TECHNICUS ALGEMEEN ONDERHOUD

KLANTENCOÖRDINATOR BOUW (M/V)

U bent het aanspreekpunt van de klant vanaf de definitieve oplevering van zijn woning of appartement. Na uw analyse van de opmerkingen biedt u oplossingen, al dan niet met eigen serviceploegen. De klant wordt door u consequent geïnformeerd ivm het verloop van de geplande werken. U volgt alle onderaannemers op de voet en maant hen, indien nodig, op een professionele manier aan om de geplande acties binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren. Door uw technisch inzicht werkt u mee aan de verbetering van de organisatie. U hebt ruime affiniteit met de bouwsector, u schrijft en spreekt Frans, u bent stressbestendig, service- en resultaatgericht. U bent sterk organisatorisch, dynamisch, assertief, gemotiveerd en houdt van sociaal contact binnen uw job.

SALES MANAGER CONSTRUCT (M/ V)

U bezoekt prospecten en nieuwe klanten binnen de markt van industrie-, land- en utiliteitsbouw. U zet hun noden om in een realistische en marktconforme calculatie. U werkt autonoom en goed georganiseerd.

TECHNISCH EN BOUWKUNDIG TEKENAAR (M/ V)

PREVENTIEADVISEUR KWALITEITSCOÖRDINATOR

ICT Departement APPLICATIEBEHEERDER SYSTEEMBEHEERDER

Zorgdepartement HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN VERPLEEGKUNDIGEN VROEDVROUW IVF-CENTRUM INTERESSE? Bekijk onze vacatures op onze website: www.janpalfijn.be Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en curriculum vitae tegen uiterlijk 15 augustus naar: AZ Jan Palfijn Gent AV t.a.v. Rekrutering, Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent of reageer via e-mail naar rekrutering.selectie@janpalfijngent.be

www.janpalfijn.be

PRODUCTIELEIDER EXTRUSIE-PROCES

(M/ V)

U staat in voor de dagelijkse planning, de leiding, het controleren, bijsturen en optimaliseren van de productie-eenheid. U voert kwaliteitscontroles uit en doet voor- en nacalculaties. U bent 2 talig (N/F) en hebt extrusie-ervaring.

BETONINGENIEUR EXPORT

(M/V)

U bent de commercieel/technische kracht voor het product bouwvezels. U beheert dossiers van klanten in het buitenland. U onderhandelt met bouwheren en architecten, uw kennis/ervaring met beton is essentieel en u bent 4 talig (N/F/E/D).

OFFERTE- EN RELATIEBEHEERDER

(M/ V)

U maakt offertes op, u berekent en ontwerpt moderne bedrijfsgebouwen. U beheert de contacten met leveranciers, klanten, architecten en interne diensten. U hebt een bouwtechnische opleiding genoten aangevuld met relevante ervaring.

STABILITEITSINGENIEUR

(M/ V)

U maakt stabiliteitscalculaties voor staal en beton. U bent zowel de verkoop als in de uitvoering een onmisbare schakel. U bent van opleiding bij voorkeur burgerlijk ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.

HR Concept begeleidt u in de sollicitatieprocedure. Graag CV, motivatiebrief en foto richten naar info@hr-concept.be

MEER INFO EN ALLE VACATURES OP WWW.HR-CONCEPT.BE

VG 1382/B

Stafdiensten Bestuurder - Directeur

U staat in voor het uittekenen van technische plannen binnen de markt van industrie-, land- en utiliteitsbouw. U hebt zin voor perfect tekenwerk en bezit een goed bouwkundig inzicht. Kennis van Autocad is een vereiste.


Op zoek naar een job?

Kies de juiste kanalen om werk te zoeken Werk zoeken of ander werk zoeken is een fulltime job op zich. Je vraagt je misschien af waar je je zoektocht moet beginnen, wie je het beste kan helpen, hoe je dit het beste aanpakt, welke vacatures er op de arbeidsmarkt zijn en vooral waar je die kunt vinden. Vacatures worden op verschillende manieren en via verschillende media bekendgemaakt. Je hebt de gekende en de verborgen arbeidsmarkt. Grasduinen in de gekende arbeidsmarkt én je persoonlijke netwerk aanspreken is een goede zet als je op zoek bent naar (ander) werk.

job in het buitenland? Onze VDAB-jobdatabank biedt duizenden jobs binnen en buiten Europa. In de Europese Economische Ruimte (EER) kun je zonder werkvergunning in een ander EER-land gaan werken. Voor meer informatie kun je steeds terecht bij een VDAB-consulent.

Verborgen arbeidsmarkt Naast de gekende arbeidsmarkt heb je ook een heleboel verborgen vacatures. Een vacature publiceren en de sollicitaties opvolgen kost handenvol geld. Daarom proberen bedrijven ook vaak op een informele manier een geschikte kandidaat te vinden. 50% van de vacatures wordt nooit be-

De VDAB-jobdatabank: een schat aan vacatures. Vacatures vind je uiteraard op de VDAB-website. Surf naar www.vdab.be en klik op de flap ‘Werk zoeken’. Door de samenwerking met andere jobsites garandeert de jobdatabank van de VDAB je het grootste vacatureaanbod in Vlaanderen. Zoeken in de jobdatabank is eenvoudig en doeltreffend: op basis van je beroep, studies, regio of trefwoorden vind je onmiddellijk de vacatures die voor jou interessant zijn. Je kunt de jobdatabank raadplegen via de VDAB-website of via onze jobcomputers in bibliotheken, VDAB-kantoren, Werkwinkels, gemeentehuizen,…

Laat het werk jou vinden Werk zoeken doe je uiteraard door zelf actief op zoek te gaan, maar je kunt de werkgevers ook zelf initiatief laten nemen. Verspreid daarom je cv via de cv-databank van de VDAB. Op die manier bereik je moeiteloos en gratis duizenden werkgevers die de cv-databank via het internet kunnen raadplegen. Werkgevers kunnen je cv bekijken en je rechtstreeks, of via de VDAB, contacteren.

Andere kanalen in een notendop Als je op zoek bent naar een job, denk dan ook aan de klassieke aanwervingskanalen zoals de krantenadvertenties. Veel werkgevers maken hun vacatures nog steeds bekend via dit kanaal. Wil je graag werken bij de overheid? Dan kun je terecht op de website van Jobpunt of Selor. Ook de uitzendkantoren en selectiekantoren zijn een populair wervingskanaal. Surf ook eens naar de verschillende jobsites. De eigen bedrijfswebsite is ook een graag gebruikt rekruteringskanaal voor werkgevers. Neem regelmatig een kijkje op de website van bedrijven die je interesseren. Wil je over de (taal)grenzen werken? Kijk dan zeker naar het vacatureaanbod op de websites van Le Forem, ADG of Actiris. Overweeg je een

kendgemaakt via advertenties of via jobsites. Vandaar dat je best ook spontaan solliciteert. Een andere belangrijke bron is het persoonlijke netwerk: de familie-, vrienden- en kennissenkring. Bouw doelbewust contacten uit. Laat zoveel mogelijk mensen weten dat je een andere job zoekt. Zij zullen voor jou wel mee uitkijken naar een geschikte baan. Als ze je zelf niet aan een job kunnen helpen, dan kunnen ze je misschien wel doorverwijzen naar iemand die dat wel kan. Netwerken blijkt zeer efficiënt te zijn als je op zoek bent naar werk.

Solliciteren via sociale media Als je op zoek bent naar een job, kun je best ook online netwerken. Hierbij ‘werken’ mensen via het internet voor jou om je aan een job te helpen. Sociale netwerksites zoals facebook en LinkedIn zijn er een voorbeeld van. Een sociale netwerksite heeft vele voordelen: je kunt een heel goed profiel van jezelf aanmaken en je kennis, je competenties en je specialiteiten markeren. Werkgevers kunnen je heel gemakkelijk vinden. Daarom maken ze ook steeds meer gebruik van sociale netwerksites. Het nadeel van sociaal netwerken is dat mensen zich niet altijd bewust zijn van wat er online over hen te vinden is. Velen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat hun profiel openbaar is en dus voor iedereen te zien. Ben je lid van een communitygroep zoals bijvoorbeeld ‘Geen sluitingstijd in de horeca’ of heb je ergens een krabbeltje staan als: ‘Hee…lekker gefeest afgelopen weekend?’, dan is dat leuk om met vrienden te delen. Je moet je wel afvragen of een werkgever op deze informatie zit te wachten. Het is daarom beter dit soort ‘gezellige’ berichten af te sluiten voor mensen buiten je vriendenkring. Nog een tip Op LinkedIn staat een map Recommendations. Als je een goede band hebt met de werkgever, een collega of stagebegeleider, vraag hem of haar dan om een aanbeveling te schrijven. Dat kan dan op jouw profiel komen te staan. Zo kunnen mensen zien hoe anderen over jou denken. Je kunt het zien als een online referentie. Zorg er dus vooral voor dat je dat soort dingen ook in orde hebt. Het maakt je profiel vollediger.

www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)


Jobat 21 LEREN IS LEVEN

De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 3.800 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. We zijn een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert.

Zelfstandig Academisch Personeel De faculteit Geneeskunde zoekt een (m/v): Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer zoekt een (m/v): Het departement Letterkunde zoekt een (m/v): Het departement Chemie zoekt een (m/v):

• ZAP (10 %)

in het domein Verpleeg- en Vroedkunde (2010ZAPFGENEX068)

• ZAP (100 %)

in het domein Economic Development and institutional change in Sub-Sahara Africa (2010ZAPIOBEX060)

• ZAP (50 %)

in het domein Moderne Nederlandse Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschappen (2010ZAPFDLETEX056)

• ZAPBOF-TT (100 %)

in het domein Analytische chemie met de nadruk op Milieuchemie (2010ZAPBOFFDCHEMEX057)

vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu is een groepering van 12 woonzorgcentra, in volle evolutie, in en rond Oost-Vlaanderen (*). Samen met 1.500 deskundige, gemotiveerde medewerkers bieden we zorg op maat aan zo’n 2.000 oudere bewoners. Wil jij jouw steentje bijdagen voor een optimaal woon- en leefklimaat voor onze bewoners? Dit kan deeltijds of voltijds, dicht bij huis, zonder files of parkeerproblemen. Wij kijken uit naar m/v:

Assisterend Academisch Personeel De faculteit Geneeskunde zoekt (m/v):

• 2 praktijkassistenten (25 %)

in het domein Vaardighedenonderwijs (2010AAPFGENEX064)

• doctorassistent (100 %)

in het domein Oncopathologie (2010AAPFGENEX062)

• researchmandaat (100 %)

(dag of nacht)

(2010AAPFGENEX063)

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer zoekt een (m/v):

• mandaatassistent (100 %)

De faculteit Rechten zoekt een (m/v):

• mandaatassistent (100 %)

ZORGKUNDIGE ERGOTHERAPEUT KINESITHERAPEUT

in het domein Armoede en Ongelijkheid in de regio van de Grote Meren van Afrika (2010AAPIOBEX061) in het domein Bestuursrecht (2010AAPFRECHEX065)

• mandaatassistent (100 %)

in het domein Gerechtelijk recht (2010AAPFRECHEX066)

• mandaatassistent (100 %)

We starten vanaf september 2010 met een nieuw concept:

in het domein Insolventierecht (2010AAPFRECHEX067)

Het departement Accounting en Financiering zoekt een (m/v):

• mandaatassistent (100 %)

in het domein Accountancy (2010AAPFDACFEX059)

MOBIELE EQUIPE VERPLEEGKUNDIGEN

Bijzonder Academisch Personeel Het departement Chemie zoekt een (m/v):

Wil jij graag flexibel werken in evenwicht met je privéleven? Dan is onze mobiele equipe echt iets voor jou!

• doctoraatsbeurs (100 %)

in het domein Structuurchemie (2010BAPFDCHEMEX058)

Administratief en Technisch Personeel Het departement Personeel en Organisatie zoekt een (m/v): Het departement Onderwijs zoekt een (m/v): Het departement Diergeneeskundige Wetenschappen zoekt een (m/v):

• stafmedewerker (100 %)

Zorg-Saam biedt al zijn medewerkers een: PRETTIGE WERKSFEER: toffe collega’s, moderne omgeving, warme en zorggerichte cultuur, gezinsvriendelijke werkgever.

in het domein Personeelsbeheer (EVAC 10/47)

• domeincoördinator doctoraatsopleiding

BETERE BALANS WERK-PRIVÉ: variabele uurroosters, soepele vakantieregeling, extra dagen klein verlet.

(EVAC 10/48)

• expert (100%)

OPTIMALE GROEI: ruime mogelijkheden tot vorming, reële doorgroeimogelijkheden.

in het domein Microscopie (EVAC 10/49)

ZORGZAME WERKGEVER: ondersteuning door automatisering, technische hulpmiddelen, ergonomische aanpassingen aan de werkomgeving.

GEÏNTERESSEERD? U vindt de functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures op www.ua.ac.be/vacatures.

ei nationalit omst of che afk is tn e t, , geslach an leeftijd angrijker d el b n j zi n se men Kwaliteiten van

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE ADJUNCTHOOFDVERPLEEGKUNDIGE VERPLEEGKUNDIGE

AANTREKKELIJKE VERLONING: salaris volgens wettelijk barema, premies voor weekend- en avondwerk, maaltijdcheques, fietsvergoeding … t.

Interesse in één van deze boeiende functies? Mail meteen je cv naar Liesbet Vandewalle, vandewallel@zorg-saam.zkj.be of bel voor meer info: 09 235 28 38.

Kijk ook ‘s op www.zorg-saam.be (*) Sint-Jozef (Assenede), de Lichtervelde (Eke), Sint-Elisabeth (Eeklo), Sint-Antonius (Grembergen), Sint-Vincentius (Kaprijke), Sint-Rafaël (Liedekerke), Kanunnik Triest (Melle), Zonnehove (Sint-Denijs-Westrem), Moervaartheem (Wachtebeke), Sint-Eligius (Zeveneken), Ons Zomerheem (Zomergem), De Regenboog (Zwijndrecht).


Zaterda

zondag g 12 en

Weekbla

2010 13 juni

aanb este job et de b werk, m en voor d over

iedinge

n

w w w. j o b

at.be

WEEKEND

KMO IË,

DE NV BELG DEEL 2

dat werk1 op 3 denkt ineert gever discrim

Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online.We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Om het Jobat Sales- en Marketingteam te versterken zijn wij op zoek naar een (M/V).

blz. 8

Dossier

EN ONDERNEMn wel? Durven vrouwe blz. 11

Anders

BISCUITIER NADIA RUEL en zal een ‘Ons pensio worden’ uitgesteld loon Institute

Marc De Vos, Image: w:38.8.88P

h:67.0.28P

JOBnewAT

+

.IM2

Library.JO

..Template

6.458 jobs op

Een carrière chocola

van

blz. 12

Itinera

Jobs in Oost-Vla vanaf blz. 16

anderen

jobat.be

Key account manager Je uitdaging: ■ Als lid van het Jobat Salesteam sta je klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar de meest optimale multimediale rekruteringscampagne. Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun arbeidscommunicatie. ■ Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je klantenportefeuille die je via doelgerichte prospectie verder uitbouwt. ■ Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen bij je doelgroep. ■ Je rapporteert rechtstreeks aan de sales manager.

Je profiel: ■ Je hebt een hogere opleiding genoten en bent in staat om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers, bedrijfsleiders en consultants. Dankzij je verregaande en professionele dienstverlening slaag je erin om met elke klant een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen. ■ Ervaring met verkoop van diensten of media is een pluspunt. Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een commerciële buitendienst functie. Internet en de nieuwste webapplicaties interesseren je mateloos. ■ Je bent een enthousiaste teamspeler met een sterke verantwoordelijkheidszin. ■ Je bent vlot tweetalig NL/FR.

Client service medewerker Je uitdaging:

Je profiel:

Als client service medewerker neem je met enthousiasme het initiatief om klanten en prospekten telefonisch van commerciële acties op de hoogte te brengen en hen een sterk aanbod te doen. Je hebt rechtstreeks contacten met HR verantwoordelijken en beslissers binnen bedrijven. Je houdt van informeren en overtuigen en je vormt binnen het team van 4 medewerkers een dynamische toegevoegde waarde. Je houdt ervan om naast de telefonisch contacten ook administratieve taken te vervullen.

■ ■ ■ ■

Je bent een commercieel talent en houdt van telefonische verkoop! Je neemt graag initiatief en bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Je bent goed tweetalig NL/FR. Je bent zeer dynamisch en resultaatsgericht. Je bent vlot in de omgang en getuigt van een sterke teamspirit.

Marketeer Je uitdaging:

Je profiel:

In deze functie bouw je mee aan een krachtige positionering van Jobat in de b2c markt. ■ Je speelt in op de noden van de rekruteringsmarkt en zet deze om in concrete en creatieve marketinginitiatieven en –acties. ■ Je sluit partnerdeals met sterke spelers in de HR wereld. ■ Je bedenkt nieuwe initiatieven om het merk ‘Jobat’ nog sterker uit te bouwen ■ Je bent commercieel ingesteld en al je acties zijn gericht op de realisatie van de verkoopsdoelstelling in zijn totaliteit. ■ Je werkt zeer nauw samen met je collega marketeer en rapporteert aan de sales&marketing director van Jobat.

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

Je bent een gedreven marketeer met relevante professionele ervaring en opleiding. Je kan op strategisch niveau meedenken en weet prioriteiten te stellen. Je hebt een echte doe-mentaliteit en kunt autonoom zaken opstarten en uitwerken. Je kent het reilen en zeilen van de communicatiewereld. Een goede verkoopservaring is meegenomen en door je sterke communicatieve kwaliteiten ben je in staat om gemakkelijk op niveau te onderhandelen. Je bent zeer resultaatgericht, perfectionistisch ingesteld en houdt van kwaliteit. Je hebt een goede affiniteit met nieuwe media. Je bent perfect tweetalig (NL/FR) en een ervaren pc-gebruiker met grondige kennis van Word, Excel en PowerPoint.

Wij bieden je ■ ■ ■ ■

Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Voor de functie van Key account manager voorzien we een bedrijfswagen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden.

Klaar voor de job van je leven? Durf jij de uitdaging aan? Aarzel niet en stuur je sollicitatie met gedetailleerd C.V. naar Corelio, t.a.v. Jeroen Verhasselt, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail naar: jobs.advertising@corelio.be. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar www.corelio.be en www.jobat.be

Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen.We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers.Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden.


Jobat 23 Opgericht in 1907 als koerierdienst in the Verenigde Staten, is UPS momenteel uitgegroeid tot ’s werelds grootste pakjesdienst en een toonaangevende globale speler in transport en logistiek. Elke dag levert UPS meer dan 15,5 miljoen pakjes en leidt het de goederen- en informatiestroom van zijn klanten in ruim 200 landen en gebieden in goede banen. Wereldwijd telt UPS zo’n 425.000 werknemers, waarvan er ongeveer 30.000 binnen UPS Supply Chain Solutions (SCS) aan de slag zijn. UPS SCS biedt een uitgebreide waaier aan transportoplossingen, zoals lucht- en zeevracht, baantransport en logistiek. Voor de uitbreiding van deze activiteiten, zijn wij op zoek naar gedreven (m/v): www.ups-scs.com - www.ups.com

2 ACCOUNT EXECUTIVES AIR & OCEAN … die ervaring in airfreight combineren met een huntersmentaliteit UW FUNCTIE

UW PROFIEL

Als Account Executive breidt u door middel van intensieve prospectie en klantenbezoeken de portefeuille van UPS SCS Belgium uit. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de opvolging van bestaande accounts. U verkoopt actief “Air & Ocean” diensten, maar identificeert tevens de noden van de klant inzake wegtransport en logistiek. U bezorgt de interne medewerkers voldoende informatie om offertes op te maken, die u nadien verder opvolgt. U onderhoudt langetermijnrelaties met uw contacten, en u bouwt een netwerk op. Tevens blijft u goed op de hoogte van de marktevoluties en -spelers. Door uw aanwezigheid op het terrein verhoogt u de naamsbekendheid van UPS SCS. Ook intern verkoopt u de noden van de klant, en onderhoudt u de goede contacten met pricing en operations. U rapporteert rechtstreeks aan de Area Sales Manager.

● ● ● ● ●

WIJ BIEDEN ● ● ●

Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring, eveneens gekoppeld aan resultaten Een pakket extralegale voordelen, waaronder een representatieve bedrijfswagen Een uitdagende functie in een groeiend internationaal bedrijf, met reële doorgroeimogelijkheden

Interesse? Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive Bikschotelaan 232 bus 1 - B-2140 Antwerpen

hrm@deputter-co.com

www.deputter-co.com

F: +32-3-320.87.80

LEREN IS LEVEN

Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering als ik van job verander?

De Universiteit Antwerpen is een kenniscentrum met 3.800 medewerkers waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. De universiteit besteedt hierbij bijzondere zorg aan de opvang en begeleiding van de studenten, met voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie. We zijn een autonome pluralistische universiteit die wenst mee te werken aan een open, democratische en multiculturele samenleving, en die een gelijkekansenbeleid voert. Het departement Financiën zoekt een (m/v):

• Expert (50 %) in het domein Centrale Aankoopdienst (EVAC 10/51)

• Stafmedewerker (100 %) in het domein Financiële operatie/ Onderzoeksprojecten (EVAC 10/46) Het departement Onderzoek zoekt een (m/v):

Surf naar

• Expert (100 %) in het domein Onderzoeksen Dienstverleningscontracten (EVAC 10/50)

GEÏNTERESSEERD?

U vindt de functiebeschrijving, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdatum van deze vacatures op www.ua.ac.be/vacatures.

Universiteit Antwerpen

ht , , geslac n leeftijd rijker da g n la e b zijn an mensen Kwaliteiten v

EEn stErk BEstuur vraaGt om stErkE mEdEwErkErs... Zin in EEn BoEiEndE JoB BiJ EEn dynamiscH GEmEEntEBEstuur? Het gemeentebestuur van Maasmechelen is op zoek naar een (m/v):

moBiLitEitsamBtEnaar niveau a1a-a2a – 38/38 – contractueel – ref. 04.211 - met aanleg van een werfreserve van 2 jaar Jouw gevarieerde takenpakket: • Je bent binnen de gemeente de aanspreekpersoon voor alle problemen inzake mobiliteit in ruime zin. • Je vertegenwoordigt de gemeente bij hogere overheden in overlegorganen m.b.t. mobiliteit. • Je werkt in nauw overleg met het extern studiebureau het gemeentelijk mobiliteitsplan uit, met name de toepassing van de verkeersmodellen op de lokale situatie. • Je bent de sturende kracht binnen het gemeentelijk participatietraject inzake het mobiliteitsplan. Je beschikt over één van volgende diploma’s: • een masteropleiding in de verkeerskunde of in de stedenbouwkunde en de ruimtelijke planning • een masteropleiding aangevuld met een master-na-masteropleiding in de verkeerskunde of in de stedenbouwkunde en de ruimtelijke planning • een masteropleiding aangevuld met een postacademische opleiding of postgraduaat in de verkeerskunde of in de stedenbouwkunde en de ruimtelijke planning (zoals georganiseerd voor de invoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen) • laatstejaarsstudenten aan één van de vermelde opleidingen worden eveneens toegelaten tot de sollicitatieprocedure. • Elk diploma dat hier niet werd vernoemd, maar kan worden gelijkgesteld met één van bovenvermelde diploma’s komt eveneens in aanmerking.

tionaliteit. afkomst of na etnische

Gevraagde competenties: • Je bent een organisator met een ruime visie en zin voor initiatief. • Je bent diplomatisch, flexibel en analytisch ingesteld en je denkt sterk conceptueel. • Je beschikt over leidinggevende competenties om diverse contactpersonen binnen je vakgebied te motiveren en te coachen. • Je beschikt in hoge mate over de nodige communicatieve vaardigheden, ook situationeel, om het participatietraject inzake het mobiliteitsplan tussen alle gemeentelijke actoren aan te sturen. • Je combineert een helikoptervisie binnen je vakgebied met zin voor detail bij de verkeersmodellen en hun interpretatie. Bezoldiging volgens huidige index: A1a (min. € 2705,58 bruto/mnd) – A2a (max. 4482,47 € bruto/mnd) voltijds. Hoe solliciteren? Solliciteren kan je per post, tegen ontvangstbewijs of via mail naar personeelsdienst@maasmechelen.be met vermelding van het refertenummer 04.211 met volgende documenten: gemotiveerd schrijven; cv; kopie diploma of gelijkstellingsattest; getuigschrift goed zedelijk gedrag. We ontvangen je brief graag ten laatste op maandag 9 augustus 2010. (poststempel telt als bewijs). • Informatie over de functie kan je bekomen bij: Carla Gordons, ingenieur op het nummer 089 76 97 86. • Informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij Irène Thijs, personeelsdienst op het nummer 089 76 96 33.

Gemeente Maasmechelen t.a.v. Personeelsdienst Heirstraat 239 3630 Maasmechelen Tel.: 089 76 96 35 www.maasmechelen.be

VG.171/B ● W.RS.146 ● SPIDER CONCEPTS.EU

● ●

U genoot minimaal een bacheloropleiding of bent gelijkwaardig door ervaring U bent een echte hunter die hands-on, zelfstandig en resultaatgericht op de markt inspeelt Als teamplayer bent u een vlotte communicator, met zowel klanten als collega’s U onderhandelt op alle niveau’s, en bent ambitieus en leergierig U heeft een aantal jaren ervaring in een commerciële functie in luchtvracht. Extra ervaring in zeevracht is een plus, het willen leren een must U drukt zich goed uit in het Nederlands, Frans, en Engels U kan vlot overweg met de hedendaagse ICT-tools


clean energy technology

Het woonzorgcentrum Huize Zonnelied vzw telt 150 woongelegenheden, een erkend dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, een zorghotel en de dienstverlening aan serviceflats incl. psychosociale begeleiding. Tevens verzorgen wij de dienstverlening voor de residenten van de zorgflats via onze thuisverplegingsdienst. Het woonzorgcentrum is volop bezig met de bouw van een nieuw centrum (ingebruikname najaar 2011). Voor het woonzorgcentrum zijn wij spoedig op zoek naar medewerker m/v:

ADJUNCT DIRECTEUR BEWONERSZORG & LOGISTIEK * Ellen HOSTEN - Ontwerp Ingenieur

Vynckenier sinds augustus 2005

VUURMAKER zoekt ENERGIEKELINGEN VYNCKE ENERGIETECHNIEK is een dynamisch, hoogtechnologisch familiebedrijf dat sinds haar start in 1912 uitgegroeid is tot een wereldspeler in de sector van clean energy technology : het ontwikkelen en bouwen van op maat gemaakte energie installaties voor omzetting van biomassa in hernieuwbare energie. Wereldwijd zijn er ruim 220 Vynckeniers actief in Brazilië, Noord-Amerika, Harelbeke, Duitsland, Tsjechië, India, China, Thailand en Maleisië. Dankzij onze ruim 4000 tevreden klanten over de hele wereld, een goed gevuld orderboek en de loyale inzet van onze enthousiaste Vynckeniers in alle continenten, weren wij ons tegen de crisis, meer nog, slagen we er in verder te groeien. Om deze groei te ondersteunen, kijken we dringend uit naar extra collega vuurmakers (m/v) te Harelbeke. Ook pas afgestudeerden zijn welkom.

ONTWERP INGENIEUR in teamverband, ontwerp en berekening van energiecentrales

COST ENGINEER/CALCULATOR budgetcalculatie & uitwerken van technische projecten voor de verkoopafdeling

PROJECT SALES ENGINEER concept engineering van klantgerichte oplossingen

PROJECT SALES REPRESENTATIVE van project screening, direct sales tot en met eindnegotiatie

We hebben ook nog volgende vacatures : TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PROJECT MANAGEMENT TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AANKOOPDIENST TECHNISCH-ADMINISTRATIEF-COMMERCIEEL MEDEWERKER DIENST NAVERKOOP & WISSELSTUKKEN ONTWERPTEKENAAR BIOMASSACENTRALES FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE SERVICE MEKANIEKER VYNCKE staat voor een sterke bedrijfscultuur waar jeunen centraal staat. Als nieuw lid van onze familie Vynckeniers krijg je heel wat mogelijkheden tot verdere ontplooiing en het aanpakken van uitdagingen. We bieden je een werkzekere omgeving en een degelijk remuneratiepakket. Ben jij een echte teamplayer, heb je zin voor initiatief en een open internationale ingesteldheid en ben je bereid te reizen? Neem nu een kijkje op :

www.vyncke.com/careers Reageren? Mail of stuur jouw cv met vermelding van de functietitel naar HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk, info@hrflux.be Telefoneren kan op weekdagen tussen 8u30-18u30 en op zaterdag tussen 9u-12u op 056 42 48 42. www.hrflux.be Je sollicitatie wordt exclusief en discreet behartigd door HR Flux.

verhaal als Vynckenier kan je, samen met de uitgebreide functieomschrijvingen, vinden * Mijn op www.vyncke.com/careers

HR

inspireren | rekruteren | integreren

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

Verwacht: Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks zorgbeleid van het woonzorgcentrum en wordt betrokken bij de beleidsverantwoordelijkheid op lange termijn. Je organiseert een zorg op maat en bouwt via innovatie aan een geïntegreerd zorgmodel. Je ondersteunt een gestructureerd kwaliteitsbeleid en je bent de motor van continue verbeteringen. Je coördineert een coherent personeelsbeleid waarbij inspraak en advies voorop staan. Vereisten: Je bent master in de medische sociale wetenschappen of bachelor verpleegkunde met kaderopleiding. Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen een leidinggevende functie. Je hebt grondige kennis van theoretische en praktische aspecten van de ouderenzorg. Je bent een teamspeler en hebt leidinggevende capaciteiten. Je bent administratief nauwkeurig. Je bent flexibel in het invullen van de arbeidstijd (avond- & weekendwerk). Je bent christelijk geïnspireerd. Aanbod: Een kaderfunctie met aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen, voltijds contract voor onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker.

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE Verwacht: Je bent verantwoordelijk voor het administratief, financieel en bedrijfseconomisch beleid van het woonzorgcentrum Huize Zonnelied. Je coördineert de dienst administratie, financiën, onthaal en IT. Je zorgt voor de optimalisering van de bestaande informaticastructuur en software, je controleert en volgt de boekhouding op en zorgt voor de administratieve aspecten van het personeelsbeleid. Vereisten: Je bent master TEW/handelswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. Een eerste bedrijfservaring in een financieel-administratieve omgeving is noodzakelijk. Je hebt een scherpe analyse en controlezin. Je bent een teamspeler en hebt leidinggevende capaciteiten. Je hebt een hands-on mentaliteit. Je bent christelijk geïnspireerd. Aanbod: Een kaderfunctie met de nodige verantwoordelijkheid en afwisseling. Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen. Voltijds contract voor onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker.

VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST Verwacht: Je bent verantwoordelijk voor de technische opvolging van de bestaande en de nieuwe infrastructuur. Je volgt de nieuwbouwwerkzaamheden op zoals elektriciteitswerken en signalisatie, sanitair, verwarminginstallaties en ventilatie. Aansluitend zal u instaan voor het preventief onderhoud van het nieuwe woonzorgcentrum Huize Zonnelied en zorg je voor de permanentie. Vereisten: Je hebt een diploma bachelor of A2. Je bent een allround technisch geschoold medewerker met minstens 5 jaar ervaring. Je hebt de nodige kennis van technieken. Je bent gedreven, contactvaardig en kan zelfstandig werken. Je bent een teamspeler en hebt leidinggevende capaciteiten. Je woont in de omgeving van Ieper en bent christelijk geïnspireerd. Aanbod: Een voltijds contract voor onbepaalde duur. Verloning volgens sectorale barema’s, extralegale voordelen zijn voorzien.

Sollicitatie: Sollicitatie met cv vóór 5/8/2010 te richten naar het WZC Huize Zonnelied vzw, t.a.v. mevrouw Engels-Pauwelyn, directeur, Erkenning INVESTORS IN PEOPLE Rijselsestraat 85, 8900 Ieper of mail naar info@huizezonnelied.be Voor meer info: www.huizezonnelied.be


Jobat 25

Unit Manager Interim Resultaatgerichte coach met ervaring in de uitzendsector

ADMB, met hoofdzetel te Brugge, is een expansieve dienstengroep gespecialiseerd in alle facetten van sociale administratie. Met een netwerk van 40 kantoren, waarin dagelijks ruim 1000 medewerkers actief zijn, behoren we tot de landelijke top 5. Onze dienstverlening bereikt meer dan 70.000 ondernemers / werkgevers en omvat naast personeelsadministratie en sociale zekerheid ook consultancy omtrent milieu, preventie en bescherming, hrm, interim ... In de nabije toekomst willen we ons nog meer profileren als ‘dé HR Partner’ voor de huidige en toekomstige klanten. Daartoe streven we op korte termijn naar een synergie tussen onze beide HR-diensten, ADMB Interim & ADMB Select. Om deze uitdaging en gerichte strategische visie mee te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v)

PROFIEL: • Gedreven manager met stevige ‘sales’-ervaring, duidelijk resultaatgerichte aanpak en goed vertrouwd met de uitzendsector. • Motiverende coach die zowel kan sturen (op resultaten) als enthousiasmeren. Je bent in staat het beste in mensen naar boven te halen en helpt hen hun kwaliteiten te ontwikkelen. • Sterk operationeel, praktisch en organisatorisch, maar niettemin ook strategisch een voldoende insteek kunnen geven. • Flexibel, zich snel kunnen aanpassen en ondernemend.

HR Consultant Voor de regio Antwerpen FUNCTIE: • Na een korte maar krachtige inwerkperiode treed je naar voor als een professioneel adviseur voor onze klanten met het oog op het optimaliseren van en het assisteren bij hun personeelsbeleid in de regio Antwerpen / Kempen / Mechelen. • De focus ligt in eerste instantie op het rekruteren van werknemers en het bepalen van hun competenties (selectie, potentieelonderzoek en assessments). • Daarnaast behartig je een belangrijk aantal outplacementbegeleidingen (zowel individueel als collectief). • Je komt terecht in een team van gedreven en enthousiaste consultants en assistenten (standplaats Brussel). • Je rapporteert rechtstreeks aan de Unit Manager.

PROFIEL: • Master bedrijfspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, handelswetenschappen (optie HRM) of gelijkwaardig door een gerichte en nuttige ervaring. • Bij voorkeur beschik je reeds over een eerste ervaring op een personeelsdienst of als consultant in één of meerdere van de vermelde domeinen. • Zowel communicatief (N/F) als administratief sterk. Je kan zelfstandig werken vertrekkende vanuit een collegiale en klantgerichte inborst. • Woonachtig in de ruime regio Antwerpen.

ADMB biedt je de kans om mee te bouwen aan een gezonde en no-nonsense dienstverlening voor heel diverse klanten. Je kan rekenen op de steun van een stabiele, maar toch gedreven organisatie en een professioneel team van gemotiveerde collega’s waarin een goede samenwerking en engagement kernbegrippen zijn. We voorzien een aantrekkelijke vaste wedde, aangevuld met extralegale voordelen (o.m. maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering). Geïnteresseerd? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief met cv naar ADMB Select, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, select@admb.be. Voor meer info, bel naar Kurt Boelens op nr. 0477 55 12 16 of bezoek onze website: www.admb.be.

www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

www.admb.be

FUNCTIE: • Na een korte maar intense inwerkperiode word je verantwoordelijk voor de operationele en commerciële aansturing van onze interim-vestigingen, vooral actief in West- en Oost-Vlaanderen. • Je coacht de vestigingsverantwoordelijken, streeft naar duidelijke targets, zorgt voor een goede opvolging, ondersteuning en – waar nodig – een snelle bijsturing. • In overleg met de directeur stippel je de te volgen commerciële strategie uit en vertaal je deze naar concrete doelstellingen. Je focust je daarbij heel sterk op de kracht van de synergie met de brede dienstverlening van ADMB.


Binnen Ackroyd Publishing zijn we op zoek naar een (m/v)

SALES MANAGER Jouw uitdaging • Als Sales Manager Ackroyd Publishing ben je de

Ackroyd, de multimedia uitgever van o.a. The Bulletin en xpats.com, is dé absolute referentie voor de Engelssprekende community die werkt en leeft in België. Ackroyd maakt sinds 2007 deel uit van de Corelio-groep en is ook uitgever van Brussels Unlimited, Newcomer en Expat Directory. Het publiceert ook de wekelijkse krant Flanders Today in opdracht van de Vlaamse Overheid en het driemaandelijkse WAB (Wallonia and Brussels) in opdracht van AWEX & WBI. Naast gedrukte uitgaven is Ackroyd uitgever van de website www.xpats. com en organiseert het talrijke evenementen voor zijn doelgroep, zoals o.a. de Welcome Fair.

stuwende en sturende kracht achter een steeds belangrijker wordend bedrijf binnen Corelio. Je neemt de eindverantwoordelijkheid over de inkomsten van Ackroyd Publishing. Dit betekent de inkomsten uit lezers- en advertentiemarkten. Teneinde de inkomsten te laten stijgen bepaal je samen met de general manager en de hoofdredactie een marketing & sales strategie die op korte en lange termijn geïmplementeerd dient te worden. In dat kader bekijk je de verdere synergiën met Corelio om de interne organisatie te optimaliseren. Hiervoor kan je rekenen op een team van medewerkers die aan jou rapporteren. Samen met 3 commerciële medewerkers sta je in voor de verkoop van alle advertentieruimte (thema en rubrieken) in onze publicaties en op onze sites. Je speelt zowel een rol als coach, trainer en motivator van het sales team. Je zet de juiste doelstellingen, volgt nauw op en coördineert het behalen van deze doelstellingen. Je bent ook in staat om nieuwe projecten te bedenken, ontwikkelen en te coördineren. Samen met de marketing event coördinator werk je acties uit die resulteren in meerverkoop of meerbereik van onze titels en events. Jullie doel: in de beste verstandhouding de beste resultaten halen.

• Naast jouw coaching taken neem je zelf nog

een aantal key dossiers (zoals Flanders Today) in handen en vertegenwoordig je Ackroyd op de markt. Als professioneel commercieel talent geloof je in een lange termijnrelatie met jouw eigen klanten, waarbij een win win relatie wordt nagestreefd. Daarnaast ben je geïnteresseerd in de community van Expats en in staat om creatief nieuwe dingen te ontwikkelen.

Jouw profiel • Jouw commercieel talent is bewezen door een

aantal jaar succesvolle relevante commerciële ervaring, bij voorkeur in advertentieverkoop en een ondersteunend diploma hoger onderwijs. Je bent in staat te onderhandelen op hoog niveau en mee te denken op managementniveau. • Je bent een gedreven en communicatieve teamspeler, een people manager en een geloofwaardig voorbeeld voor je collega’s. • Je bent in staat om op strategisch niveau te denken en te handelen. Je hebt een pro-actieve houding met een ‘hands-on’ mentaliteit waarbij je telkens op korte termijn kan anticiperen op marktbewegingen. Je bent in staat om actieplannen samen met het team om te zetten in concrete resultaten. • Je beheerst vlot het Engels en het Frans.

Interesse ? Klaar voor de job van je leven? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar jobs.advertising@corelio.be of naar Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden t.a.v. Jeroen Verhasselt

Brussels unlimited

OCMW

GRIMBERGEN

Onder het moto ‘wij zijn er ook voor jou’ biedt het OCMW GRIMBERGEN een zeer uitgebreide waaier van dienstverlening aan. Wil jij onze dynamische en enthousiaste ploeg versterken? Aarzel niet en solliciteer voor volgende betrekking:

Directeur WZC Ter Biest (A1a-A2a-A3a) m/v voltijds (38u/week)contract van onbepaalde duur.

Profiel: Je genoot een universitaire opleiding of je hebt minstens een bachelordiploma met 5 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende in de welzijns- en/of gezondheidssector. Je bent bereid om je snel in te werken in de rusthuismaterie. Je bent een mensgerichte leider die de visie en doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier weet over te brengen naar medewerkers. Je hebt een passie voor cijfers en je kan budgetten beheren. Je maakt deel uit van het managementteam van het OCMW Grimbergen Aanbod: Een uitdagende job in een enthousiaste omgeving. Een aantrekkelijk salaris (min. 2.705,58 - max. 4.761,07 bruto maandsalaris), permanentietoelage (572,16 bruto per maand), maaltijdcheques ter waarde van 6,5 euro, 35 verlofdagen, flexibel uurrooster.

Interesse? Solliciteer! Het verplichte inschrijvingsformulier kan bekomen worden via personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be of via Verbeytstraat 30 - 1853 Strombeek-Bever. Voor bijkomende info bel naar 02 /272 49 84 (Eva De Wulf) Je inschrijving dient ons te bereiken voor 15 augustus 2010!

Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen?

Je vindt het op


Jobat 27

Voor onze hoofdzetel in Mechelen zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v):

Voor onze divisie t-interim zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v):

Key Account Manager

District Manager regio West-Vlaanderen

Je verantwoordelijkheden - Je beheert de Key Account portefeuille van Ascento en t-interim (interregionale Key Accounts die een nationale aanpak vereisen) en onderzoekt potentiële of reeds bestaande samenwerkingsmogelijkheden. - Je bewerkstelligt een optimale samenwerking met Business Unit Managers, District Managers en Office Managers naar werkverdeling toe eens het contract met de Key Account een feit is. - Je bepaalt mee de prijszetting voor Ascento en t-interim. - Je volgt openbare aanbestedingen op. - Je woont maandelijkse meeting van de business units en districts managers bij. - Je rapporteert aan de divisiedirectie van Ascento en t-interim.

Je verantwoordelijkheden - Je bent verantwoordelijk voor de regionale commerciële aanpak via de office managers. - Je ondersteunt en stuurt de office managers en optimaliseert de interne werking in het district. - Je bouwt een eigen klantenportefeuille in het district uit. - Je volgt de financiële resultaten van je regio op en optimaliseert de rendabiliteit van de kantoren. - Je woont maandelijks de districts managers meeting bij. - Je rapporteert aan de divisiedirecteur van t-interim.

Je profiel - Je hebt een universitair diploma op zak of bent gelijkwaardig door ervaring. - Je kan minstens 5 jaar commerciële buitendienstervaring in de dienstensector voorleggen (bij voorkeur in de uitzendsector). - Je bent een rasechte relatiebouwer en straalt vertrouwen uit. - Je bent vlot tweetalig Nederlands/Frans en hebt een goede kennis van het Engels. - Je bent flexibel (verplaatsingen over heel Vlaanderen).

Je profiel - Je hebt een universitair diploma op zak of bent gelijkwaardig door ervaring. - Je kan minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende en/of commerciële functie in de dienstensector voorleggen en dit bij voorkeur in de uitzendsector. - Je bent een echte peoplemanager en problemsolver. - Je hebt een perfecte kennis Nederlands en een goede kennis Frans. - Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod voor beide functies Een boeiende, voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met bedrijfswagen en andere extralegale voordelen waaronder 35 dagen vakantie. Bovendien kom je terecht in een dynamische en nog steeds groeiende sector! Interesse? Stuur jouw gedetailleerd curriculum vitae en begeleidende brief naar t-groep NV, t.a.v. Amelie Gevers - HR Adviseur, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen via amelie.gevers@t-groep.be.

www.t-groep.be

Bijlage bij De Standaard van 14 juli

Werving, Selectie en Interim

focus Werving, Selectie en Interim

WERVING & SELECTIEKANTOREN Wat heb je eraan als kandidaat?

HEADHUNTING

‘Ik wil iedereen nog in de ogen kunnen kijken’

INTERIM Bedrijven leggen de lat steeds hoger

‘De crisis heeft de sector hervormd’ Ann Cattelain, Federgon

focus

Heeft u dit uniek magazine met het meest volledige overzicht van alle rekrutering-, selectie- en uitzendkantoren in De Standaard van 14 juli gemist? Vraag beslist uw persoonlijk exemplaar aan via info@jobat.be. Zo weet u als kandidaat-sollicitant of werkgever meteen alles over deze boeiende sector.

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

t-groep NV is een HR-dienstverlener met een dubbele focus: de divisie t-interim richt zich op de markt van de uitzendarbeid, terwijl Ascento haar klanten een brede waaier aan HR-consulting diensten aanbiedt. Wat t-groep onderscheidt van andere spelers op de HR-markt is de sociaal-ethische benadering, gekoppeld aan een marktconforme dienstverlening. t-groep, met hoofdzetel in Mechelen, beschikt over een 75-tal kantoren waar in totaal meer dan 350 mensen werken. Meer info vind je op www.t-groep.be.


STRUCTO NV, gevestigd te Brugge, is de specialist in de prefabricatie van gebouwen en bruggen, van voorstudie tot montage. Structo behoort tot de top van de sector en maakt deel uit van PST Invest. Nieuwe impulsen, een sterke strategische focus en een doorgedreven visie zorgen voor een nog grotere slagkracht om het bedrijf verder internationaal uit te bouwen.

Voor ons hoofdkantoor in Brugge wensen wij ons team te versterken met een (M/V):

2 STABILITEITSINGENIEURS JOBOMSCHRIJVING • u slaat de brug tussen de klant, hun project en onze productie • u stuurt de technisch tekenaars aan en voert de stabiliteitsstudies uit • u bent gespecialiseerd in het voorbereiden en het plannen van de structuren en houdt een optimaal rendement voor ogen • u rapporteert aan de technisch-commercieel directeur

PROFIEL • burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde met sterke interesse voor prefab spanbeton, stabiliteitsberekeningen en projectbegeleiding • naast uw technische vaardigheden bent u sterk organisatorisch, een motivator voor uw medewerkers • communicatief met een goede kennis Frans

CALCULATOR JOBOMSCHRIJVING • u maakt voorstudies, dimensioneert projecten en werkt offertes uit • u verleent technische bijstand aan klanten en verkoopingenieurs • u rapporteert aan de technisch-commercieel directeur

PROFIEL • industrieel ingenieur bouwkunde • goede kennis stabiliteit • een pragmatische en commerciële ingesteldheid • communicatief met een goede kennis Frans

2 PROJECTTEKENAARS JOBOMSCHRIJVING • uitwerken van prefab-structuren aan de hand van de door de klant verstrekte architectuur- en stabiliteitsplannen • opmaken van algemene plannen • uittekenen van de individuele bekistingstekeningen • maken van wapeningstekeningen en genereren van wapeningsborderellen

PROFIEL • A1 bouw, architect-assistent of gelijkwaardig door ervaring • uitstekende kennis Autocad en Excel • nauwgezet, met oog voor detail en goed ruimtelijk inzicht • eventuele kennis van wapeningspakketten is een pluspunt

Interesse in een van deze functies? Stuur uw cv en motivatiebrief naar de personeelsdienst, tav Dhr. Frank Steelant ( 050/44 43 72) of neem contact op voor meer informatie. Steenkaai 107 • B-8000 Brugge FS@STRUCTO.BE • 050/44 43 72 http://WWW.STRUCTO.BE


Jobat 29

Onze business unit ‘Automotive Aftermarket’ staat in voor de marketing en verkoop van automobielaandrijfriemen, aandrijftoebehoren en -systemen, en producten voor koel- en brandstofsystemen. Dit gebeurt via gespecialiseerde distributeurs en groothandelaars in de automobielvervangmarkt. Een aantal riemen en bijbehorende spanrollen worden gebruiksklaar in kits aangeboden. Voor de verdere uitbouw van het productportfolio in het algemeen en het kitassortiment in het bijzonder, breiden wij het Product Management-team van de divisie ‘Automotive Aftermarket’ uit met volgende functie (m/v):

Wij zijn op zoek naar jou, want je bent: creatief ondernemend succesvol

enthousiast

commercieel

Wij, een dynamische ploeg interieurarchitecten, zijn op zoek naar een gemotiveerde kracht die ons team wil verrijken met zijn of haar ideeën, werklust en doorzettingsvermogen. Al meer dan 30 jaar is Domus Interieur uit Dendermonde actief in de design wereld.

Product Analyst

Onze inspanningen van de laatste jaren werpen vandaag hun vruchten af en we voelen de nood ons team uit te breiden met een:

ervaren en gedreven interieurarchitect(e) Als je het gevoel hebt “er te staan” als interieurarchitect(e) en een toegevoegde waarde kunt betekenen voor de groei van onze zaak, dan willen wij je graag ontmoeten. Stuur je CV samen met een foto aan info@domusinterieur.be ter attentie van Dominique Weyn. Wij nodigen je dan graag uit voor een verder gesprek

The Gates Corporation, onderdeel van de Groep Tomkins plc, is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige aandrijfriemen en -systemen, hydraulische slangen en aanverwante producten. Gates stelt meer dan 3.000 mensen tewerk in zijn productie-eenheden, verkoopbureaus en distributiecentra in verschillende West- en Oost-Europese landen. België huisvest het Europees hoofdkwartier van Gates (Erembodegem, Aalst) en het Europees Distributiecentrum (Oostakker). Informatie over de Europese organisatie van Gates en zijn productgamma vind je op www.gates.com/europe.

focus

Je verzamelt, analyseert en compileert informatie over het productgamma, de toepassingen en de bijbehorende prijszetting van/door medeactoren in de markt. Daarnaast formuleer je, ter ondersteuning van de Product Manager, voorstellen zowel voor nieuwe kit-programma’s als voor de uitbreiding/aanpassing van de bestaande productlijnen. Ten slotte werk je mee aan het opzetten van de verkoopprogramma’s voor de marktintroductie van nieuwe en/of aangepaste producten en oplossingen. Je hebt ten minste een bachelordiploma in marketing en enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Marktanalyse, de samenstelling van een productgamma, inclusief presentatie en verpakking, en de creatie van verkoopondersteunende programma’s zijn je niet onbekend. Je beschikt over een uitstekend analytisch en creatief vermogen, kan goed overweg met courante pc-software, en bent vlot in het Nederlands en het Engels, én in het Frans of het Duits. Passie voor auto’s en autotechniek is een pluspunt. Ons aanbod: je komt terecht in een dynamisch team bij een van de automotive marktleiders, waar opleiding en coaching geen loze woorden zijn. Medewerkers met ambitie krijgen een uitgelezen kans om door te groeien en een mooie carrière uit te bouwen. Bovenal wordt je werklust beloond met een uitstekend salaris en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur of mail je sollicitatiebrief en uitvoerig cv naar Gates Power Transmission Europe bvba, t.a.v. mevr. Isabel Van De Voorde, Dr. Carlierlaan 30, 9320 Erembodegem. E-mail: careers.powertransmission@gates.com Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.

www.gates.com

Werving & selectiekantoren VIALEGIS MC Square Building - Lambroekstraat 5A 1831 DIEGEM Contactpersoon: Dhr. Philippe Jadoul Tel.: 02/719 00 96

Rechtzetting gegevens magazine Werving, Selectie & Interim

www.vialegis.be

CERM-HR

Reclameagentschappen gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie

Putkapelstraat 71 9051 GENT Contactpersoon: Dhr. Wouter Beel Tel.: 09/222 13 21

FIL ROUGE

www.cerm-hr.be

Derbystraat 163 Maaltecenter C 9051 Sint-Denijs-Westrem Contactpersoon: Mevr. Chrisse Mahieu Tel.: 09 242 94 87 Contactpersoon: Dhr. Koen Schockaert Tel.: 09 242 94 81

A&S SOLUTIONS Kokerstraat 2a 9750 Zingem Contactpersoon: Steven De Vos Tel.: 09/389 69 91

www.filrouge.be

Interim kantoren TOBASCO INTERIM (NET) Koning Boudewijnlaan 2/1 3500 HASSELT Contactpersoon: Dhr. David Vanderhallen Tel.: 011/24 25 81

www.assolutions.be

a&s

Careers

A&S CAREERS Kokerstraat 2a 9750 Zingem Contactpersoon: Katleen Moons Tel.: 09/389 69 92

www.ascareers.be


index

Bayer Material Science

De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant.

Vyncke-Energietechniek

32

Procesoperatoren Bayer Material Science

32 19 24 25

Sales Engineer Electro Mechanic Equipment via Pass Selectieburo 17

Software Engineers Corelio Anoniem via Hr Concept

Zorg-Saam Kindsheid Jesu

21

10

Administratief & Financieel Verantwoordelijke WZC Huize Zonnelied

24

19 28

System Engineer Corelio

10

Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst

18

Documentbeheerder Ocmw Aalst

15

Mobiliteitsambtenaar Gemeente Bornem

14

Burotel Belgium

12

Securitas

15

Gemeente Maasmechelen

23

Securitas

15

Expert

Stadsecretaris Stad Aalst via The Profile Group

13

Universiteit Antwerpen

C O M M U N I C AT I E

Financieel Verantwoordelijke

Offerte- & Relatiebeheerder

Hoofd Facturatie-Tarificatie

Anoniem via Hr Concept

Vyncke-Energietechniek 19

Jan Palfijn AZ Gent

23 24 19

Key Account Manager Corelio TALENT ZOEKEN, VINDEN, BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

22

Key Account Manager Ascento via T-groep

27

Stafmedewerker Universiteit Antwerpen

WWW.HR-CONCEPT.BE

C R E AT I E F Fil Rouge

AZ Sint-Maarten Campus Zwartzustersvest 10

Zorg-Saam Kindsheid Jesu

Interieurarchitect(e) Domus Interieur

29

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

17

Project Architect Corelio

10

AZ Sint-Maarten Campus Zwartzustersvest 24

Directeur 13 26

Ascento via T-groep Jan Palfijn AZ Gent

19

Future Manager Securitas

15

ENGINEERING

Robert Half

19

Centrummanager Gemeente Bornem

14

Expert Universiteit Antwerpen

23

Ingenieur Contractors Management Bayer Material Science

32 19

Kwaliteitscoördinator Jan Palfijn AZ Gent

19 24 24

Plant Reliability Engineer

Admb Select via Admb Select

Jan Palfijn AZ Gent Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen

32

Corelio

Systeembeheerder

17 19 21 32

Medewerker Elektromechanica 19

Ontwerptekenaar Vyncke-Energietechniek

ICT

14

Mecanicien

Jan Palfijn AZ Gent 25

28

Hoofdverpleegkundige

Bayer Material Science 15

24

Preventieadviseur Jan Palfijn AZ Gent 19

28

Service Mekanieker Vyncke-Energietechniek

10

19

Projecttekenaars Structo

11

Projectmanagers

Operational Production Experts Bayer Material Science

Recruitment Specialist Securitas

24

Hoofd Technische Dienst

Zorg-Saam Kindsheid Jesu 14

Deskundige ICT

Ontwerp Ingenieur Vyncke-Energietechniek

Payroll Specialist Wavin Belgium

18

Diensthoofd Bouwprojecten

Jan Palfijn AZ Gent 19

Applicatiebeheerder

Kwaliteitsverantwoordelijke Vyncke-Energietechniek

Human Resources Manager Jan Palfijn AZ Gent

21

Deskundige Werken

De Mandel Bouwmaatschappij 25

Unit Manager Interim

Klantencoördinator Bouw Anoniem via Hr Concept

Admb Select via Admb Select

jobs.

11

Calculator

Gemeente Bornem 12

HR Consultant

Betoningenieur Export Anoniem via Hr Concept

Consultant Interim Management

5.657

Assistent

Structo 12

Op jobat.be vind je

32

Calculator

Assistent Personeelsdienst Vlam

18

Administratief & Technisch Personeel

Vyncke-Energietechniek

HR

18

Nog meer jobs?

Administratief & Technisch Personeel

Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst 19

27

Financieel Directeur

21

TECHNIEK

Universiteit Antwerpen 18

Vroedvrouw IVF-Centrum Jan Palfijn AZ Gent

11

Laborant Procesontwikkeling

Universiteit Hasselt 19

Verpleegkundigen Ocmw Brasschaat

District Manager

16

Verpleegkundigen Jan Palfijn AZ Gent

Directeur Ocmw Grimbergen

21

17

R&D Bayer Material Science

Verpleegkundigen

Adjunct Directeur

Gemeente Berlare

21

Verpleegkundige Zorg-Saam Kindsheid Jesu

DIRECTIE WZC Huize Zonnelied

Kinesitherapeut Zorg-Saam Kindsheid Jesu

Xploro

Controleur Dienst Gebouwen Stad Waregem

19

17

Zelfstandige Verkopers

18

Beheerder Sport Stad Geel

21

Hoofdverpleegkundigen Jan Palfijn AZ Gent

Opbouwwerker

16

Ergotherapeut

15

Verkoper Anoniem

18

OVERHEID

Clusterverantwoordelijke

Graphic Designer

Anoniem 18

Zelfstandig Academisch Personeel Universiteit Antwerpen

GEZONDHEID

17

Topverkoper

Zelfstandig Academisch Personeel Universiteit Hasselt

23

19

Storemanager Esprit via Esnap

15

Praktijklector Interieurvormgeving Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst

26

Sales Manager Construct Anoniem via Hr Concept

15

Praktijkassistent Interieurarchitectuur Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst

24

Sales Manager Ackroyd Publications

21

Medewerker OOF-Project Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst

11

Project Sales Representative Vyncke-Energietechniek

21

23

Commercieel Afgevaardigde Sena International

11

Leerkracht Saint-Pierre Collège

10

Account Executives UPS SCS via De Putter & Co

11

Diensthoofd Onderwijs Erasmushogeschool Brussel

VERKOOP Fil Rouge

18

Bijzonder Academisch Personeel Universiteit Antwerpen

21

Account Executive

Assisterend Academisch Personeel

Universiteit Antwerpen

24

Zorgkundige Zorg-Saam Kindsheid Jesu

29

Assisterend Academisch Personeel

Controlling Manager

Mobiliteitsambtenaar

WZC Huize Zonnelied 22

Assisterend Academisch Personeel

Contract & Invoicing Manager

32

Verantwoordelijke Technische Dienst

Assistent Interieurarchitectuur

FINANCIEEL

17

Tekenaar Bayer Material Science

ONDERWIJS

Universiteit Hasselt

19

Technisch-Administratief Medewerker De Mandel Bouwmaatschappij

14

Product Analyst

Universiteit Hasselt

24

Technisch & Bouwkundig Tekenaar Anoniem via Hr Concept

32

Marketeer

Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst

Technisch-Commercieel Ingenieur

Assistent Projectmanagement

Vyncke-Energietechniek 22

MARKETING

Gates Europe

Stabiliteitsingenieurs Structo

Monumentenwacht Vlaanderen

Corelio

Stabiliteitsingenieur

Adjunct-Hoofdverpleegkundige

Bayer Material Science

19

Technisch - Administratief Medewerker

Monumentenwachter Bouwkunde

Projectingenieur

A D M I N I S T R AT I E

Corelio

Technicus Elektriciteit Jan Palfijn AZ Gent

LOGISTIEK

Logistiek Medewerkers

Project Sales Engineer

Groep Infrabo

19

Client Service Medewerker

Productieleider Extrusie-Proces Anoniem via Hr Concept

Jan Palfijn AZ Gent

24

Technicus Algemeen Onderhoud Jan Palfijn AZ Gent

19

Colofon A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02-467.27.27 Fax: 02-467.97.97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be redactie@jobat.be CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Katrien Stragier Vormgeving: Raf Pietercil Fotografie: Ivan Put, Marco Mertens, Koen Bauters Sales director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Janni Van Overstraeten Sales Manager: Kim Vergaelen Key account: Lindsay Slabbinck, Johan Moors, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen. Account Managers: Tim Migom, Stijn De Medts, Benjamin Hamba, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Cathérine Bodarwé Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Annemie Van der Gucht, Rita Elskens, Katy Schets, Annemie Van der Gucht, Krista Verlaeckt, Sabrina Pinxten. Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Dominique Vanhove, Kristof Verhasselt, Jan Quintelier, Pieter De Winter, Steven Vermeulen. Order handling: Goedele Vankelst, Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Officemanager: Chantal De Saveur


Over

VLOED

Nu de zomer begint, kan het even niet meer op. Aan de plannen in je hoofd en de spullen in je bagage voegen we graag iets toe: een mooie bestemming. In dit geval een bedrijf dat wereldwijd befaamd is voor zijn baanbrekend werk op het gebied van klimaatbeheersing. Bezoek dus even de bezienswaardigheden van Daikin Europe N.V.: dertien vacatures die je verder brengen dan om het even welke reis. • in Oostende: Compliance Officer Europe/Internal Control Officer, Design Engineer, Environment Readiness Officer, Experienced Accounting Officer, IT Operations Engineer, Junior Legal Officer, Process Engineer, Procurement Engineer, Production Planning Officer. • in Brussel: Compliance Officer Europe/Internal Control Officer, Consulting Sales Engineer, International Group Controller/Corporate Planning Officer, Strategic Planning Officer. Ga meteen op verkenning naar www.eenklimaatvoortalent.be, ontdek alle details over ons bedrijf en aanbod, en je vakantie kan niet meer stuk.

www.eenklimaatvoortalent.be


§2100242

BayerMaterialScience

Bayer MaterialScience

www.myBayerjob.be

Bayer Antwerpen werd in 1962 opgericht als eerste chemieonderneming in het noordelijke Antwerps havengebied en is daarmee ‘Pionier aan de Schelde’. Het bedrijf produceert kunststof voor producten en hoogwaardige kunststoffen voor het deelconcern Bayer MaterialScience. De producten van Bayer Antwerpen vinden toepassing in alle domeinen van het dagelijkse leven. Het topproduct is polycarbonaat (Makrolon), waaruit cd’s, dvd’s, bedaking van stations, stadions en serres, auto- en computeronderdelen, motorhelmen en skibrillen enz. worden vervaardigd.

Laborant Procesontwikkeling (m/v)

Mecanicien (m/v)

Functieoverzicht Als laborant bij PD&TC word je flexibel ingezet in procesontwikkelingslaboratoria voor de productieprocessen van Polycarbonaat en zijn precursoren. Tot deze laboratoria behoort ook een pilootinstallatie op kleintechnische schaal. Je zal, na de nodige opleiding, zelfstandig onderzoeksproeven voorbereiden en uitvoeren. Je stelt zelf verbeteringen voor om de processen en procedures te optimaliseren. Je voert de proeven uit met behulp van procesbesturings-systemen, en documenteert de resultaten ervan.

Functieoverzicht Als mecanicien voer je mechanische onderhoudswerken in de productie-installaties uit. Je helpt mee met de ombouw van nieuwe installaties. Je ondersteunt ook het volcontinu productieproces.

Profiel Je bent een creatieve laborant met Bachelor-diploma in scheikundige of technische richting, zelfstandig en flexibel in inzet en denkwijze. Handigheid met glas, schroeven en bouten is vereist, en je kan goed overweg met MS Office. Wij zoeken mensen met een open persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. Kennis van het Engels is vereist, Duits is een pluspunt.

Procesoperatoren (m/v)

Profiel Je beschikt minimaal over een diploma hoger secundair onderwijs mechanica en je hebt reeds ervaring als mecanicien. Je bent bereid tot georganiseerde wachtdienst (enkel in het weekend). Bovendien heb je ook een goede kennis van de bestaande richtlijnen van veiligheid (zowel VIA’s als de bedrijfsinterne voorschriften). Je bent stressbestendig en flexibel. Ten slotte werk je graag in groep en individueel.

Tekenaar (m/v) Functieoverzicht Als tekenaar teken je P&ID schema’s en het voorontwerp van apparaten. Je stelt apparaten (lay-out studie) op. Bovendien ontwerp je en meet je leidingen in. Ten slotte tref je voorbereidingen voor het bestellen van de nodige leidingsonderdelen.

Functieoverzicht Je werkstek is temidden van de productie-installatie en in de controlekamer. Met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor de sturing en de opvolging van het productieproces. In deze fascinerende omgeving maak je kennis met heel wat technieken en procesautomatisering. Hoor jij daarenboven bij diegenen ‘die het hebben’ dan zijn er echte kansen om door te groeien tot teamleider.

Profiel Je hebt een technische opleiding als bachelor. Indien je enkele jaren relevante ervaring hebt met betrekking tot piping is dit zeker een voordeel. Een pluspunt is trouwens ook de kennis van CAD software (Microstation, PDS 3D ontwerp, Smart Plant P&ID,..).

Profiel Je bent gegradueerd (A1) of hebt een technisch diploma (A2) in scheikunde, procestechnieken, electromechanica, mechanica, electrotechnieken of industriële wetenschappen. Binnen een team voel je je thuis. Je hebt een stevige portie verantwoordelijkheidszin. Je bent bereid om te werken in een vijfploegensysteem.

Ingenieur contractors management (m/v)

Logistiek medewerkers (m/v) Functieoverzicht Je werkplaats bevindt zich in het logistiek departement van de Polyether productie-eenheid. Met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor planning, coördinatie en afwikkeling van logistieke opdrachten. Je stuurt hierbij eveneens de lokale operators aan die bij de dagelijkse logistieke activiteiten betrokken zijn. Profiel Als bachelor volgde je met succes een logistieke opleiding. Kwaliteit en verantwoordelijkheidszin draag je hoog in het vaandel. Samenwerking in een team vormt voor jou geen enkel probleem. Van nature uit ben je stressbestendig waardoor wisselende situaties uitdagingen worden. Naast het Nederlands beheers je goed de Engelse en Duitse taal. Dit alles vul je aan met een goede kennis van het Officepakket en mogelijk ook SAP.

Operational production experts (m/v) Functieoverzicht Onder leiding van de plant manager stuur je productieploegen aan die werken in een volcontinu shiftsysteem. In je bedrijfsdeel ben je verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit en het omzetten van de productieplanning. Je ondersteunt de lopende productie met troubleshooting, oorzakenanalyse en het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen. Je werkt mee aan optimalisatie- en/of uitbreidingsprojecten en aan procesveiligheidsstudies. Je stelt bedrijfsvoorschriften op en staat garant voor de procesdocumentatie. Profiel Je behaalde een Master diploma in chemical / mechanical engineering of deed relevante ervaring op in de procesindustrie. Je bent sterk gericht op veiligheid, in al zijn aspecten. Je functioneert optimaal in teamverband en bent sterk in communicatie. Daarnaast kan je ook analytisch denken en heb je een constructieve en outputgerichte werkattitude.

Functieoverzicht Je bent medeverantwoordelijk voor de contractvorming. Je maakt prijsvraagdossiers op, evalueert de biedingen en stelt het besteldossier samen. De correcte afrekening en opvolging van de contractorprestaties is een belangrijke verantwoordelijkheid. Je beheert, optimeert en onderhoudt de afrekeningssystemen en alle IT-tools van de afdeling. Je bent vakverantwoordelijke voor algemene bouwwerken, HVAC. Je bent aanspreekpunt voor techniek en uitvoering en treedt als vervanger op voor de operationele collega’s. Profiel Je kan terugblikken op een relevante ervaring van min 5 jaar als industrieel ingenieur bouwkunde (evt. mechanica, electromechanica). Je bent een dynamische en communicatieve teamplayer en communiceert vlot met opdrachtgevers en contractors. Je bent bereid de nodige kennis op te doen inzake afrekensystemen en andere vakgebieden. Kennis van SAP, AES zijn extra troeven.

Plant reliability engineer (m/v) Functieoverzicht Je bent verantwoordelijk voor de technische ondersteuning en het dagelijks onderhoud van een volcontinue productie-installatie. Ook sta je in voor het predictief en preventief onderhoudsprogramma. Je ondersteunt de lopende productie. Bovendien zorg je voor kostenopvolging van de onderhoudsactiviteiten. Je werkt mee aan optimalisatie- en/of uitbreidingsprojecten. Je draagt bij aan de uitvoering van procesveiligheidsstudies. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de technische documentatie en het veranderingsmanagement. Profiel Je behaalde een Master diploma in chemical / mechanical engineering, of deed relevante ervaring op in de procesindustrie. Je bent sterk gericht op veiligheid, in al zijn aspecten. Je functioneert ook optimaal in teamverband en bent sterk in communicatie. Daarenboven kan je ook analytisch denken en hebt een constructieve en outputgerichte werkattitude. Je kan goed overweg met Engels (lezen, spreken, schrijven) en Duits (lezen, spreken).

Naast een boeiende job met reële carrièreperspectieven bieden we uiteraard ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling in een dynamische en groeiende omgeving! Naast een competitief salaris bieden wij een ruim pakket aan extralegale voordelen. Surf snel naar www.mybayerjob.be, registreer u en vind meer info over uw droomjob bij Bayer.

www.myBayerjob.be

Tel. 02 535 66 99

Jobat 17 juli 2010  

Weekblad voor en over werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you