Issuu on Google+

001_GPV1QU_20120114_VMGCV_00.pdf; Jan 11, 2012 12:38:06

UITNEEMBAAR KATERN MET

3.208 EXTRA JOBS

Vacature.

VAN VACATURE.COM

14.01

Tijd om op te staan. Nu is het moment voor m/v met talent.

30 TIP 2 HOE UZELF PROFILEREN IN CRISISTIJD TIP 5 HOE AUTONOMIE GEVEN AAN UW TEAM TIP 8 HOE OMGAAN MET EEN OVERDAAD AAN INFORMATIE

...

TIPS OM HET VERSCHIL TE MAKEN OVERLEVINGSPAKKET IN TIJDEN VAN CRISIS, DEEL 1 ACTUA KNELPUNTBEROEP CIPIER: ONZE REPORTER ACHTER DE TRALIES

SUCCESTAPES FAMILIEBEDRIJF BOCKOR BROUWT ‘WORLD’S BEST KRIEK’


002_GPV1QU_20120114_VMGCV_00.pdf; Jan 11, 2012 12:31:28

Provincie Antwerpen:

Het provinciebestuur van Antwerpen stelt ongeveer 1 700 medewerkers tewerk. Samen verzorgen zij de dienstverlening aan de 1 700 000 inwoners van onze provincie. Een dienstverlening die alle mogelijke thema’s bestrijkt: van cultuur en recreatie over welzijn, natuur en toerisme tot economie, ruimtelijke planning en jeugdwerking en nog veel meer. Werken kan op de centrale kantoren of in één van de talrijke buitendiensten verspreid over het grondgebied van de provincie. Binnen het provinciebestuur vind je gegarandeerd dé job om jouw talenten en ambities waar te maken:

VOOR DE MASTERS

DIENSTHOOFD

Contractueel (mandaat) – voltijds – A4a Departement HRM – Dienst Personeelsbewegingen te Antwerpen

De Dienst Personeelsbewegingen is verantwoordelijk voor de instroom, doorstroom en uitstroom van alle medewerkers van de Provincie Antwerpen. Als diensthoofd geef je leiding aan een tiental medewerkers. De uitdagingen voor het diensthoofd in deze mandaatperiode zijn onder andere het HR-proces ‘Werving & Selectie’ meer klantgericht, efficiënt en effectief op te zetten en te implementeren. Een professioneel intern selectiebureau te creëren én om van de Provincie Antwerpen een aantrekkelijke werkgever te maken. Wij zoeken voor deze functie iemand met een masterdiploma en 4 jaar relevante beroepservaring in werving en selectie. Het schriftelijke gedeelte zal plaatsvinden op 21 februari 2012 in de voormiddag.

VOOR DE MASTERS

DIENSTHOOFD

Contractueel (mandaat) – voltijds – A4a Departement Logistiek – Stafdienst Logistiek te Antwerpen

Het Departement Logistiek stelt voor alle provinciale diensten alle mogelijke middelen ter beschikking om goed en efficiënt te kunnen functioneren. Hierbij wordt een breed gamma van diensten en producten aangeboden gaande van gebouwen, meubilair, papier, zaalaccommodatie, onthaal, gebouwenonderhoud, schoonmaak … Het diensthoofd van de Stafdienst ondersteunt het departementshoofd in het algemeen management van het departement en meer bepaald op het vlak van algemene organisatie (ontwikkelen van een actieplan …), administratieve organisatie (beschrijven, ontwikkelen en uniformeren van de administratieve procedures …) en financiële organisatie (begrotingsopmaak, budgetcontrole …). Wij zoeken iemand met een masterdiploma aangevuld met vier jaar relevante beroepservaring. Het schriftelijke gedeelte zal plaatsvinden op 13 februari 2012 in de voormiddag.

VOOR DE MASTERS

ADVISEUR

Contractueel – voltijds – A1a Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen te Antwerpen

De Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen focust vooral op het kwaliteitsvol afleveren van de vergunningen. Als adviseur bereid je in eerste instantie de taken van de Deputatie voor op vlak van de stedenbouwkundige vergunningen. Daarnaast werk je nauw samen met de Dienst Ruimtelijke Planning in het kader van de advisering van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Je geeft advies over bouw- en verkavelingsberoepen en over stedenbouwkundige verordeningen. Beschik je over een masterdiploma? Heb je een goede kennis van de wetgeving in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen? Heb je een basiskennis van de wetgeving van aangrenzende beleidsdomeinen (natuur, water …)? Dan ben jij de geschikte kandidaat! De schriftelijke en mondelinge selectie zullen plaatsvinden op 7 februari 2012.

VOOR DE BACHELORS

COÖRDINATOR technische ondersteuning

Contractueel – voltijds – B1 Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd – Provinciaal Vormingscentrum Malle

Je verzorgt de organisatie van zowel de technische dienst als van de uitleendienst voor didactisch en audiovisueel materiaal. Je geeft inhoudelijk vorm aan de audiovisuele cursussen, waarvoor je samenwerkt met freelance docenten. Je volgt de werkzaamheden op in het gebouw en op het domein, zowel deze in eigen beheer als uitgevoerd door externen. Je stuurt de ploegbazen en de medewerkers van beide ploegen aan en je staat in voor preventie en bescherming. Als coördinator beheer je het budget van de technische dienst en uitleendienst. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met een bachelordiploma, aangevuld met minstens 1 jaar relevante beroepservaring en kennis van audiovisuele en belichtingsapparatuur, kennis van de audiovisuele sector in het algemeen, kennis van de onderhoudstechnische aspecten van gebouwen en kennis in verband met veiligheid. Het schriftelijke gedeelte zal plaatsvinden op 17 februari 2012 in de voormiddag.

VOOR AFGESTUDEERDE SECUNDAIR ONDERWIJS

DOMEINBRIGADIER

Contractueel – voltijds – C4 Departement Recreatie, Sport en Toerisme – Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen

Je geeft leiding aan domeinwachters en eventuele externe medewerkers. Je houdt toezicht om de goede werking te verzekeren en volgt de politionele en educatieve taken op. Het opstellen van de planningen en/of roosters om de goede organisatie te verzekeren, het meehelpen bij het bepalen van het beleid van de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen en het fungeren als aanspreekpunt voor de domeinwachters en de directie zijn jouw voornaamste taken als domeinbrigadier. We zoeken iemand met een diploma hoger secundair onderwijs, aangevuld met het getuigschrift natuurgids (of getuigschrift bosbekwaamheid of het getuigschrift van beheerder van bossen, parken en groenzones). Je bezit de nodige kennis van fauna en flora, ecologie en natuurbeheer en bent bereid tot weekend- en nachtwerk. Het schriftelijke gedeelte zal plaatsvinden op 17 februari 2012 in de namiddag.

De volledige taak- en profielomschrijving, evenals de specifieke aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan je navragen bij de Dienst Personeelsbewegingen (tel. 03 240 58 88) of raadplegen op www.gedragendoortalent.provant.be

Ons aanbod: een zeer boeiende functie binnen een openbaar bestuur met diverse mogelijkheden om zich verder te ontplooien; werkzekerheid; gratis hospitalisatieverzekering; maaltijdcheques; gratis abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; vergoeding niet-gemotoriseerde verplaatsingen; glijdende werkuren; extralegaal pensioen voor contractuelen; relevante ervaring wordt onbeperkt meegerekend; ruime opleidingsmogelijkheden; personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten. Interesse? Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer online tot en met 27 januari 2012. Bij het provinciebestuur van Antwerpen worden kandidaten geselecteerd op basis van competenties. Het provinciebestuur maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Departement HRM | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen

www.provant.be

www.provant.be/vacatures


001_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:05:08

01

Stand Punt door Erik Verreet

Steven, een plan! Vlak na Kerstmis had hij zijn rekeningen leeg gemaakt bij Dexia. Een vriend van mij was de onheilsberichten over de

Drukke maanDag voor De pechverhelper

tips voor De topper 03 in barre tijDen

bank beu. Voor een buitenstaander is het moeilijk te vat-

04

ten dat onze banken zo diep konden vallen. Telkens holden onze regeringen bovendien achter de feiten aan. Ze toverden met miljarden belastingsgeld om de banken te redden.

Vele vakantiegangers in Oostenrijk kwamen vast te zitten

Vergrijzing, digitalisering, en globale crisis: de economie

Intussen hebben al die miljarden de onrust uit het financië-

door overvloedige sneeuwval. Marlies Wouters van de

maakt zware tijden door. Hoe houdt u in deze turbulente

le systeem niet verjaagd. De financiële instellingen vormen

VAB-pechcentrale buitenland was de eerste dag na de

tijden carrièregewijs het hoofd boven water? En hoe zet u

nog steeds de zwakke plek van onze economie.

kerstvakantie de hele dag in touw om gestrande reizigers

juist nu de volgende stap? Speciaal voor u, vanaf vandaag

zo snel mogelijk terug naar huis – en werk – te krijgen.

drie weken lang in Vacature.

“Ik verwacht van minister van Financiën Vanackere dat hij een plan presenteert om de betrouwbaarheid van de Belgische banken te vergroten.” Ik verwacht van de nieuwe regering dat ze me vertelt hoe ze de Belgische financiële wereld wil versterken. Want de overheid is momenteel grootaandeelhouder in enkele instellingen. Laat minister van Financiën Steven Vanackere een plan presenteren dat ons, de burgers en de spaarders, de betrouwbaarheid van de banken beter garandeert, onder

van onze reporter achter De tralies

brouwerij bockor 10 lijDt niet aan ‘hectomanie’ 14

meer door een beter toezicht. Hij moet vertellen of banken weer opgedeeld moeten worden in depositobanken en zakenbanken.

Niet minder dan 1.000 cipiers – of beter gezegd: peni-

Brouwerij Bockor is stevig geworteld in de West-Vlaamse

Buiten de zoektocht naar de schuldigen voor de Dexia- en

tentiaire bewakingsassistenten – zoekt Selor, het selectie-

klei. Generaties Omer Vander Ghinstes hebben het fami-

Fortisdebacles vielen onze politici op door een armoede

bureau van de federale overheid, dit jaar. Vacature trok

liebedrijf uitgebouwd tot wat het nu is: een succesvolle,

aan ideeën. Gewoon een zitje eisen in de raad van bestuur,

naar de gevangenis van Sint-Gillis met één prangende

nog altijd onafhankelijke brouwerij, waarvan het kriek-

volstaat lang niet. Waarom koos de meerderheid niet voor

vraag: waarom is cipier een knelpuntberoep?

bier onlangs uitgeroepen werd tot ‘World’s Best Kriek’.

de oprichting van een officiële onderzoekscommissie rond de neergang van Dexia, die wél tot op het bot zou kunnen uitzoeken waar het fout gelopen is? Zonder een gedegen plan draaien de komende gesprekken rond de Franse nationalisering van Dexia Crédit Local uit op een nieuwe Belgische nederlaag. In de crisissen rond Fortis en Dexia trokken de Fransen al telkens aan het langste eind.

rubrieken publieke opinie cijfer junkbox salariswatcher gespot column an olaerts vacature.com

Sommigen droomden van Brussel als een financieel cen-

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

02 02 12 13 17 18 18

vicky vangilbergen, eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd

Provincie Antwerpen, Qualiphar Laboratoria, Stad Mortsel,Touring, ASC Belgium, ASZ Aalst, Groep Boden, Brady, Dela Verzekeringen, ...

abonnees van De tijD, De morgen, gazet van antwerpen en het laatste nieuws ontvangen vacature automatisch bij hun krant.

VMG-20120114_01_INHOUD.indd 1

trum. Die droom ligt aan scherven. Zo kondigde de financiële dienstverlener Euroclear twee maanden geleden aan honderden banen te verhuizen naar Polen. Omdat de instelling hier niet het geschikte personeel vindt, zegt ze zelf. Omdat de loonkosten ginds veel lager liggen, aldus de vakbonden. Hebben financiële instellingen hier nog een toekomst? Deze vraag stellen in België alle spaarders en werknemers van de bank- en financiënwereld zich. Minister Vanackere is aan zet. Of wacht hij tot Europa ons alles dicteert? •

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

12/01/12 18:50


002_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:05:29

PUBLIEKE OPINIE

Reactie op ‘Doet u het binnenkort zonder bedrijfswagen?’, het coverdossier van vorige week

Groen zijn loont niet

En wie zijn de grote verliezers? Degenen die dicht bij hun werk wonen en bijgevolg weinig kilometers doen. Groen zijn loont dus niet!

Anoniem, reactie via de website •

Afstand woon-werkplaats is niet relevant

zal voordoen. Wat het deel betreft dat al zeker moet betaald worden, is een bedrijfswagen per saldo nog

De meeste mensen met een bedrijfswagen die hem

steeds voordeliger dan een privéwagen. Dat zal ook

echt nodig hebben doen bijna nooit het woon/werk-

niet zo gauw veranderen.

traject, omdat ze altijd naar klanten rijden. Ik vond

Anoniem, reactie via de website •

het tot nu toe onrechtvaardig dat ik meer moest betalen dan iemand die dichtbij zijn werk woont, terwijl ik

Verder weg en beter af

hoogstens één keer per maand naar mijn kantoor rijd.

Inderdaad, dat vind ik ook zeer bizar. Ik kan ermee

Gelukkig is dit onrecht nu verholpen.

leven dat mijn bedrijfswagen wat meer belast wordt.

Anoniem, reactie via de website •

Maar dat mensen die er meer persoonlijk voordeel uit

Rap-rap goedgekeurd en nog niet gestemd

Mijn 3-reeks (bouwjaar 2011) gaat mij 3 euro minder per maand kosten volgens de nog niet gestemde, heel

Per saldo nog altijd voordeliger

voorbarige, rap-rap goedgekeurde cijfers, waar nog

Sommige contracten laten blijkbaar toe dat de werk-

een hoop aan geamendeerd kan worden. Wat zàl er

dat kan er bij mij niet in.

gever een deel van de verhoging op de werknemer

veranderen? Dat weet niemand op dit moment.

Anoniem, reactie via de website •

gaat afwentelen. Ik wacht dus nog even af of zich dat

Anoniem, reactie via de website •

halen (omdat ze meer dan 25 kilometer van hun werk wonen) beter af zijn dan deze die dichterbij wonen,

Wilt u reageren op een van de verhalen die Vacature deze week brengt? E-mail dan uw commentaar, getuigenis of suggestie naar publiekeopinie@vacature.com

POLL

Doe jij aan pensioensparen? Pensioensparen wordt almaar populairder, ook bij jongeren. Zo’n 2,7 miljoen Belgen doen aan pensioensparen, en het aantal stijgt alleen maar.

44%

9%

39%

8%

Ja, al sinds ik werk Ja, ik ben er later mee begonnen neen, maar ik overweeg ermee te beginnen neen, daar doe ik niet aan mee

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr Het brutosalaris van de Vlaming: Gemiddeld bruto maandloon in 2009 (naar gewest van de werkplaats) België Brussel Vlaanderen Wallonië

3.027 euro 3.493 euro 2.977 euro 2.802 euro

(BRon: FoD EconomiE, DiREctiE StAtiStiEk En EconomiSchE inFoRmAtiE, DEcEmBER 2011)

VMG-20120114_02_PUBL OPINIE.indd 2

2.977 euro Werknemers in Vlaanderen verdienen elke

wat 500 euro meer. De Brusselse salarissen

maand gemiddeld 2.977 euro bruto, aldus

liggen dan ook 15 procent boven het na-

nieuwe cijfers van de FOD Economie op basis

tionale gemiddelde salaris. Volgens de FOD

van de locatie van uw werkplek.

Economie profiteren vooral pendelaars van deze hoge lonen. In Wallonië bedraagt het

Indien u in Brussel werkt, bent u gemiddeld

gemiddelde brutoloon 2.802 euro, zowat 150

beter af, want daar ligt het gemiddelde bru-

euro minder dan in Vlaanderen, en 700 euro

tosalaris op 3.494 euro per maand. Dat is zo-

minder dan in Brussel.

12/01/12 18:59


003_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:05:37

03 00

FOTO BAI XUEFEI

MAANDAG VAN

Ingesneeuwde auto’s en lawinegevaar in Oostenrijk bezorgden Marlies Wouters een hectische maandag.

Marlies Wouters

bijstandsverlener centrale buitenland bij VAB-Pechbijstand De tram zoeft door de tunnel onder de Schel-

Ik bel met de buitenlandse garagisten en

Een gezin van zeven op weg naar het zui-

de. Ik kijk naar de andere passagiers en denk aan de

breng alle problemen in kaart. Van zodra ik weet hoe

den van Spanje staat vlak over de Spaanse grens met

lawine van telefoontjes waar ik me straks aan mag

en wanneer de defecten hersteld zullen worden, bel

pech langs de weg. Ik probeer een huurwagen te regelen, maar vind er nergens een die binnen hun

verwachten. Maandag is meestal een drukke dag

ik naar onze klanten. Ik vertel hen wat er met hun

op de VAB-bijstandscentrale, maar op deze eerste

wagen aan de hand is en zoek samen met hen op-

polis past. Ze besluiten terug te keren naar België.

werkdag na de kerstvakantie belooft het superdruk

lossingen. Een paar mensen kunnen nog wel even

Ik boek vluchten en bel hen. Ze twijfelen, willen hun

te worden. Veel vakantiegangers zijn op de terugweg

op hun vakantiebestemming blijven; anderen willen

reis toch liever verder zetten en vragen of ik de dure

naar huis gestrand, of zitten ingesneeuwd in hun

zo snel mogelijk naar huis. Ik regel huurauto’s, boek

huurauto wil bestellen. Ik annuleer de vluchten en

hotel. In het weekend draaide de pechverhelping op

treinritten en leg vliegtuigzitjes vast. Ik bel ook met

regel de auto. Als ik hen terugbel, schrikken ze van

een lager pitje; straks krijgen we de volle lading.

mensen die vanwege het lawinegevaar hun hotel

de kosten en vragen ze of ik dan toch maar de vluch-

niet kunnen verlaten. Ik maak afspraken met hotel-

ten wil boeken.

Ik stap het VAB-gebouw in Zwijndrecht binnen. Tien minuten later zit ik in een vergade-

managers zodat onze klanten kunnen blijven tot de wegen terug open zijn.

ring met vier collega’s van de ‘centrale buitenland’. We nemen alle dossiers door die we vandaag zeker moeten behandelen.

Ik verlaat even mijn plaats om een drankje te

handeld zijn.

halen uit de automaat. Vijf minuten later zit ik terug achter mijn beeldscherm. Tijd om iets te eten is er

Ik zit achter mijn computer en bel met col-

De collega’s van de avondploeg stappen binnen. We briefen hen over dossiers die nog niet afge-

vandaag niet.

Ik neem de tram naar het centrum van Antwerpen. Om te ontstressen verken ik nog even de solden.

lega’s van Oostenrijkse bijstandsorganisaties. Zij vertellen me waar ze gestrande wagens opgehaald

Tussen de vele telefoons naar het buiten-

hebben. Veel auto’s moesten van onder meters

land door, word ik opgebeld door een mama in

Ik krijg vrienden op bezoek. Ik kook uitge-

sneeuw opgegraven worden. Ze bezorgen me ook de

België die zich zorgen maakt over haar kinderen.

breid voor hen en bak een taart. Om elf uur lig ik in

gegevens van de garages waar ze de auto’s naartoe

“Hebt u al iets van hen gehoord?” vraagt ze be-

bed; morgen is het weer vroeg dag.

gebracht hebben.

zorgd. “Alles is geregeld”, stel ik haar gerust.

Jan Stevens •

VMG-20120114_03_MAANDAG VAN.indd 3

12/01/12 19:03


004_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:39:03

coverstory

30 tips voor toppers OvERLEvINGSpAKKET IN TIJdEN vAN CRISIS, dEEL 1

Vergrijzing, digitalisering, globalisering en daar nog eens een nakende recessie bovenop: de economie en misschien ook uw werkgever maken zware tijden door. Hoe houdt u in deze turbulente tijden carrièregewijs het hoofd boven water? En meer nog, hoe zet u nu de volgende stap? Hoe vraagt u om opslag, laat u uw ongenoegen blijken over het beleid van uw baas, vergroot u snel uw emotionele intelligentie of krijgt u nieuwe thema’s op de agenda? Aangevuld met het antwoord op een aantal eerder praktische vragen: hoe u bijvoorbeeld de juiste wijn bij een zakendiner kiest, hoe u een das volgens de regels van de kunst knoopt of hoe u vlot gezichten van zakelijke contacten kunt onthouden. Speciaal voor u, vanaf vandaag drie weken lang in Vacature.

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 4

12/01/12 20:21


005_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:38:59

05

1.

Hoe profileert u zich best in tijden van crisis?

Stel – een onrealistisch scenario is het helaas niet

Onze specialisten deze week:

om enige duidelijkheid te vragen. U moet dat ze-

- dat uw bedrijf in slechte papieren zit. Het heeft

ker kunnen vragen zonder uw eigen ruiten in te

verlies geleden en er doen geruchten de ronde over

gooien. Bij de ene werkgever zal dat wat evidenter

ontslagen. Moet u zo snel mogelijk beginnen solli-

zijn dan bij de andere, maar doorgaans hebben ze

citeren?

er alle belang bij dat hun medewerkers zich geen

Jazeker, zegt StefVerbeeck, ‘personal branding’spe-

zorgen hoeven te maken over hun positie. Trans-

cialist en imagoconsulent. “Het hangt natuurlijk

parantie is hierbij de makkelijkste motivator, vol-

af van situatie tot situatie, maar het is zeker geen

gens mij. Maak ook gebruik van uw netwerken, en

goed idee om u als een lam naar de slachtbank

pols wat daar de mogelijkheden zijn.”

Ivan de Witte

Ben zeinstra

Stef verbeeck

Elke Jorens

Ceo van rekruteringsbureau Hudson

Trainer in onderhandelingstechnieken bij Skill Works

te laten leiden. Solliciteren moet u soms gewoon doen. Ik begrijp dat dat daar heel wat emoties ko-

Toch moet u niet altijd meteen gaan solliciteren,

men bij kijken, maar rationeel bekeken moet u in

zeker niet als u tevreden bent met uw job en uw

moeilijke omstandigheden de koe bij de horens

werkgever. “Absoluut. In zo’n geval is het aange-

vatten. Al was het maar om te bekijken wat uw

wezen om uw meerwaarde te bewijzen voor uw

waarde is op de markt, of om op zijn minst voor-

werkgever. En laten we wel wezen: dat moet u

bereid te zijn als het ontslag er effectief komt.”

sowieso doen, of u nu in een herstructurering zit of niet. U moet ervoor zorgen dat u opgemerkt

Maar als u te openlijk gaat hengelen naar functies

wordt, punt uit. En u moet voor uzelf nagaan hoe

bij een concurrent, kan uw huidige werkgever daar

u dat het best kan doen. Hoe onmisbaarder u uzelf

uiteraard lucht van krijgen en dreigt u met lege

maakt, hoe makkelijker het is om promotie te ma-

handen achter te blijven. Pak het daarom discreet

ken, een betere job te krijgen, … . En als u dan toch

aan, is daarom Verbeecks devies. “Ga zeker niet

in een situatie bent waarin u vreest voor ontslag,

rondbazuinen dat u aan het solliciteren bent. En

moet u zich afvragen hoe duidelijk het is bij men-

als u het aan iemand vertelt, zeg het dan alleen aan

sen die daarover beslissen. Hoe zeker ben ik dat zij

mensen die u voor de volle 100 procent vertrouwt.

mijn meerwaarde kennen? Als u daar niet zeker

De meeste mensen hebben wel een paar collega’s

van bent, zorg er dan voor dat ze die wel kennen.

die ze vertrouwen, en waarmee ze dit kunnen be-

Zorg ervoor dat u opgemerkt wordt. Zorg er ook

spreken. Afhankelijk van de bedrijfscultuur moet

voor dat u uzelf goed presenteert, zowel qua kle-

het volgens mij ook perfect mogelijk zijn om uw

dij als lichaamstaal. Dat wordt vaak over het hoofd

leidinggevende aan te spreken en haar of hem

gezien, maar het speelt mee.” (Dominique soenens)

2.

Hoe zamelt u info in over een toekomstige werkgever?

Mark Libaers Coach bij G&C Consulting

Hr-manager van Microsoft BeLux

Frederik Truyen Docent informatiekunde aan de K.U.Leuven

John van damme Tina Scholiers

Als u aan de slag gaat bij een bedrijf wil u weten

solliciteert. Integendeel: het toont dat u betrokken

of u zich er thuis zal voelen. En omdat het gras

bent. Uit die gesprekken kan u al heel wat infor-

niet altijd groener is aan de overkant, informeert u

matie halen. Natuurlijk laat niet iedereen het ach-

zich maar best zo goed mogelijk over de bedrijfs-

terste van zijn tong zien, maar als u drie, vier of vijf

cultuur bij een potentiële werkgever. Alleen: hoe

mensen spreekt, krijg u toch een goed beeld van

krijgt u betrouwbare informatie als u niemand

een bedrijf. Boor zo veel mogelijk verschillende

kent bij het bedrijf? John Van Damme, consultant

informatiekanalen aan: ook ex-werknemers en

bij G-Consult & Service, een headhuntersbureau

klanten, bijvoorbeeld. Uit een eenvoudig bezoek

dat zich focust op commerciële en management-

kan u ook al heel veel leren. Alleen al de manier

functies in de it-sector: “We raden mensen aan om

waarop u ontvangen wordt aan de receptie, zegt

met zo veel mogelijk personeel van het bedrijf te

iets. Leg al die dingen bij elkaar en u krijgt een

spreken. Niemand kijkt daar van op als u ergens

goede basis om een oordeel te vellen.” (Ds)

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 5

Imagoconsulent bij Verbeeck + Ujvari

Consultant bij headhunters- Projectmanager bij bureau G-Consult & Service hr-bureau voor psychosociaal welzijn ISW Limits

Herman vandenBroeck

Doctor in de pedagogie UGent (Vlerick Management School UGent)

...

12/01/12 20:21


006_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:39:13

coverstory

...

3. onderhandelt u over een salarisverhoging in crisistijd? U hebt hard gewerkt of u bent doorgegroe-

verdienen’. Zeg wel: ik wil graag een 7 procent hoger

bieden, zijn relatief dun gezaaid, zeker in crisistijd.

id het voorbije jaar en u wil daarom boter bij

bruto maandloon.” Ivan De Witte is voorzichtiger:

Zet dus zelf de eerste stap als u vindt dat u er recht

de vis. Tips daarvoor van Ben Zeinstra, train-

“Houd rekening met de huidige economische con-

op hebt. Dat kan tijdens een beoordelingsgesprek,

er in onderhandelingstechnieken en van Ivan

junctuur. Maak duidelijk dat u iets verwacht, maar

maar dat hoeft niet per se. Kent u de onderhande-

De Witte, ceo van rekruteringsbureau Hudson.

wees bereid om uw verwachtingspatroon naar be-

lingsstijl en tactiek van uw tegenstrever? Sluiten

1. Bepaal uw marktwaarde

neden bij te stellen. In een bijna-recessie op pro-

uw argumenten aan bij zijn belangen? Goede on-

centjes onderhandelen lijkt me niet zinvol.”

derhandelaars zijn goede luisteraars. Luister goed naar de tegenargumenten van uw baas en maak

In de huidige crisis is een bonus of salarisverhoging

heldere afspraken naar de toekomst. Ivan De Witte:

niet evident. Daarom is het cruciaal dat u kunt bear-

2. Bepaal uw ‘wisselgeld’

gumenteren waarom precies u nu een salarisverho-

Zit er geen salarisverhoging in, hou dan het been

“U kan een salarisverhoging onderhandelen die in-

ging heeft verdiend. Bepaal uw marktwaarde op basis

niet stijf om uw oorspronkelijke doel te bereiken.

gaat vanaf juni 2012 of een herevaluatie aanvragen

van onderzoek: wat is voor uw functie en werkerva-

Ben Zeinstra: “Denk zelf vooraf na over alternatie-

binnen zes maanden, indien de bedrijfsresultaten

ring een marktconform salaris? Vul het Salariskom-

ven of ‘wisselgeld’ voor een salarisverhoging. Breng

weer crescendo gaan.”

pas in op Vacature.com. Uw waarde wordt ook sterk

er een hiërarchie in aan: flexibele werkuren, een

bepaald door de mate waarin u (on)vervangbaar bent

gsm-abonnement of een interessante opleiding op

4. Begin nooit te dreigen

op de werkvloer. Volgens Nederlander Ben Zeinstra

kosten van uw bedrijf bijvoorbeeld. Een opleiding

Dé gouden regel: blijf altijd loyaal en dreig nooit

bepaalt u het best vooraf ook uw ideale loon. “Met

maakt u sowieso recessiebestendiger en u toont

met ontslag als u uw zin niet krijgt. Ivan De Witte:

welk bedrag ben u blij en wat is uw absolute mini-

aan uw werkgever dat u wil blijven bijleren.”

“Scherm niet met een andere werkgever. Werkgevers laten zich niet graag chanteren of tegen elkaar uit-

mum? Voorwaarde is wel dat u realistisch blijft. Begin met uw bovengrens, u hebt nu eenmaal marge nodig

3. Toon lef, maar wees niet arrogant

spelen. En er zal altijd een ontevreden gevoel blijven

om te onderhandelen. Zeg niet ‘ik wil meer dan nu

Werkgevers die uit zichzelf een hoger salaris aan-

nazinderen.” (sam de Kegel)

4.

Hoe laat u uw ongenoegen blijken over het bedrijfsbeleid? Moeilijke tijden of niet, soms ben u het niet eens met het beleid van uw bedrijf. Hoe laat u uw ongenoegen blijken zonder uw werkgever of leidinggevende voor het hoofd te stoten? Tina Scholiers van het hr-bureau voor psychosociaal welzijn ISW Limits geeft tips om op een discrete manier kritiek te geven. “Uw ongenoegen laten blijken is een kwestie van assertiviteit: hoe kaart u sommige zaken aan en op welk moment doe u het? Maak eerst voor uzelf heel duidelijk is wat u ongenoegen precies is. En kies vervolgens een goed moment uit om dat te bespreken. Doe het op een moment dat u rustig bent. Plan vooraf een gesprek met uw baas.” “Bij het gesprek vertrek u best vanuit het ik-standpunt. Zeg dus dingen als ‘Ik heb het moeilijk met bepaalde zaken, of ik ondervind bij mijn werk moeilijkheden omdat, … .’ Geef concrete voorbeelden en vermeld wat de gevolgen ervan zijn, die aangeven waarom het fout loopt voor jou. Zorg dat u ook al nagedacht hebt over realistische alternatieven. En daarna is het ook belangrijk om te weten wat er met uw informatie gebeurt. Tenslotte: als u herhaaldelijk discussieert en het niet eens bent met de genomen beslissingen, moet u uzelf de vraag durven stellen of u wel op de juiste plaats zit.” (Ds)

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 6

...

12/01/12 20:21


007_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 21:10:24

07 Extra tips toppers in ICT- & Engineering

7.

5.

Hoe werkt u aan uw emotionele intelligentie?

Blogs voor it’ers en ingenieurs

Het wemelt op internet van websites en blogs voor it’ers, ingenieurs en techneuten. De ene al gespecialiseerder dan de andere. Wij selecteerden vijf vooraanstaande.

1. Techcrunch

4. ReadWriteWeb

kendste weblogs over techno-

technologieblog, die in 2003

2. Accepteer wat uw talenten zijn en

logie, internet en it start-ups.

is gelanceerd. Behandelt on-

wat niet. “U maakt het uzelf onmogelijk als

Volgens Technorati, een zoekma-

derwerpen als sociale media

u van uzelf dingen verlangt die u niet aankan.

chine voor blogs, is het een van

en webtechnologie in het alge-

Techcrunch is één van de be-

ReadWriteWeb (RWW) is een

De clichés over ict’ers stellen dat ze amper

Bouw uw carrière op wat u goed kan en kijk

de meest bezochte blogs wereld-

meen. RWW brengt ook nieuws

sociale vaardigheden hebben en dat het met

veel minder naar anderen.”

wijd. Goed voor ruim een miljoen

uit de it- en internetindus-

unieke bezoekers per maand.

trie en recensies van produc-

ter gesteld is. Maar niet getreurd: aan uw EQ

3. Communiceer goed. “Een heel groot

http://techcrunch.com

ten. Het Twitteracount heeft

kan u werken. Hoe? Herman Van den Broeck,

deel van ons leven bestaat uit omgaan met

Twitter: @TechCrunch

meer dan één miljoen volgers.

professor aan deVlerick Management School

anderen. Empathie is daarbij belangrijk:

Gent Leuven, geeft vier concrete tips.

waarom gedraagt iemand zich op een be-

2. The Register

http://www.readwriteweb.com/

hun emotionele intelligentie al niet veel be-

paalde manier? Reageer niet vooraleer u de 1. Werk aan uw fysieke draagkracht.

situatie begrijpt.”

Twitter: @RWW

The Register (ook wel El Reg genoemd, door medewerkers en

“Fysieke conditie verliezen mensen wel eens

lezers) is een Britse nieuws- en

5. Lost in Technology

Lost in Technology is een van

uit het oog als het over emotionele intelligen-

4. Kies uw werkomgeving zorgvuldig.

opiniesite over technologie en

de vele ‘how to’ blogs die u op

tie gaat, maar hoe goed u zich fysiek voelt, is

“Zorg ervoor dat u een werkomgeving en een

wetenschap. De site heeft door

internet kan terugvinden. De

cruciaal. Hoe gezond leeft u, eet u gezond,

job hebt die u bevalt. En durf van werk te ver-

zijn scherpe, soms ‘tongue-in-

blog is van de hand van een vijf-

sport u, … ? Dat verhoogt uw draagkracht.”

anderen als dat niet het geval is.” (DS)

cheek’-berichtgeving een redelijk

tiental experts en ingenieurs,

goede reputatie opgebouwd. Een

elk gespecialiseerd zijn in een

goed overzicht van het nieuws

eigen it-onderwerp. De blog is

in informatica en techniek, vaak

wat kleinschaliger dan boven-

met een kijk achter de schermen

staande, maar blijft een populair

bij vooraanstaande it-bedrijven.

toevluchtsoord voor ‘die hard’-

http://www.theregister.co.uk

techneuten.

Twitter: @theregister

http://www.lostintechnology.com

3. Gartner

Twitter: @LostinTech

6.

Kan u als sollicitant bedrijven tegen elkaar uitspelen?

In de it- en telecomwereld is on-

En verder ook een bezoekje

Ingenieurs en it’ers zijn gegeerd. Zéér ge-

het is vooral kortzichtig om op die manier

derzoeksbureau

een

waard: Boing Boing (over tech-

geerd. Zelfs in economische moeilijke tij-

te werk te gaan, los van het feit dat u de in-

vooraanstaande partij. Zij voeren

nologie, wetenschap, en gadgets),

den hebben velen onder hen de werkge-

druk wekt dat u weg bent zodra u elders een

onderzoek naar marktaandelen,

LifeHacker (over hoe technologie

vers voor het uitkiezen. Kan u bedrijven

beter bod krijgt. Wie op de lange termijn

technologische evoluties en ge-

uw leven makkelijker maakt),

tegen elkaar uitspelen, om op die manier

denkt, houdt zich hier niet mee bezig. Als u

ven hun opinie bij de strategie

Gizmodo (blog over gadgets), Da-

een zo aantrekkelijk mogelijk contract uit

de kans hebt, moet u spreken met verschil-

van menig it-bedrijf. Hun analis-

ring Fireball (over Apple en mo-

de brand te slepen? “Nee, dat is geen goed

lende werkgevers, maar dan om te weten of

ten baten ook een gezamenlijke

biele technologie) en Ars Techni-

idee”, zegt John Van Damme. “Je zag dat

het qua cultuur en jobinhoud zal klikken.

blog uit.

ca (over techniek in de brede zin

rond de eeuwwisseling, toen de bomen tot

Ik geloof er niet in als het puur om salaris

http://blogs.gartner.com/

van het woord)

in de hemel groeiden en sollicitanten on-

draait, dat is kortetermijndenken. Maak

Twitter: @Gartner_inc

William Visterin

derhandelden over de nieuwste Audi die er

dat de klik er is, dan kom u het best tot uw

op de markt was. Die tijd is voorbij. Maar

recht. De rest volgt vanzelf.” (DS)

Gartner

... Jobs in ICT & ENGINEERING vindt u vanaf pagina 47

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 7

12/01/12 20:58


008_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:39:54

coverstory

8. ...

Hoe geef ik autonomie aan mijn team zonder de controle te verliezen?

Leidinggevenden die autoritair de baas willen

tijen duidelijke jaar-, maand- en zelfs weekobjectieven

aansturen vanuit hun eigen, beperkte denkwereld,

spelen, zijn definitief uit de mode. Maar hoe geeft

op. Hoe transparanter, hoe beter. Voor bijna alle func-

ogen onzeker en zijn gedoemd om te mislukken.”

u zo veel mogelijk autonomie, zonder de teugels

ties kan je kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen

volledig te vieren? Elke Jorens, hr-manager van Mi-

bepalen, op voorwaarde dat je bedrijfsstrategie kristal-

Door technologische hulpmiddelen in te zetten, kan u

crosoft BeLux en Ivan De Witte, ceo van rekruter-

helder is. Via tweewekelijkse meetings kunnen we die

werknemers meer dan ooit flexibel en autonoom laten

ingsspecialist Hudson, getuigen.

perfect opvolgen en meten. Zo weet de werknemer wat

werken. Maar autonomie geven gaat veel verder dan

de manager wil, en ontstaat er een vertrouwensband.”

uw werknemers één dag per week laten thuis werken of

lusie dat ze controle hebben over hun medewerkers

Ivan De Witte deelt haar mening: “Leid uw werkne-

Elke Jorens: “Als ik lees dat de Vlaamse Gemeenschap

wanneer ze letterlijk naast hen zitten. Wishful thinking.

mers grondig op, geef hen vervolgens de autonomie

met streefcijfers werkt om hun ambtenaren meer te la-

In het nieuwe kantoor van Microsoft zijn er 244 bu-

om hun werk in te richten zoals ze zelf willen, en

ten thuiswerken, dan vind ik dat bizar. Zoiets leg je toch

reaus voor 300 werknemers. Medewerkers komen naar

beoordeel hun werk nadien op basis van zuivere

niet op? Dat sommige managers vrezen voor een tanen-

via geïntegreerde communicatiekanalen te vergaderen.

Heel wat leidinggevenden koesteren nog steeds de il-

kantoor voor een (team)vergadering of werkopdracht,

objectieven. Bij onze werknemers op het terrein

de teamspirit? Onzin.Wanneer onze werknemers de be-

voor de rest werken ze waar en wanneer ze willen. Zelfs

meten we de klantentevredenheid, het aantal op-

hoefte voelen om elkaar te zien, spreken ze gewoon af.”

de grote baas heeft geen eigen stekje en werkt aan

drachten dat ze uitvoeren, maar ook of ze integer Volgens de hr-manager van Microsoft BeLux worden

een flexdesk. Hr-manager Elke Jorens huivert van een

zijn.” Hij breekt ook een lans voor ‘intrapreneur-

klassieke, autoritaire verhouding tussen werknemer

ship’ (ondernemingszin) onder het personeel,

er te veel managers aangesteld die wel goed zijn in

en leidinggevende. “Wij vertrekken altijd eerst vanuit

waarbij meningen kunnen botsen en frisse ideeën

hun vak, maar die te weinig kaas gegeten hebben van medewerkers aansturen. “Er moet een echte ‘band’ ge-

‘de mens’ achter de werknemer, die te veel in de file

ontstaan. “Maak van uw werknemers ondernemers:

staat, die de kinderen op moet halen ‘s avonds, die een

creëer een omgeving waarin ze a priori creatief kun-

smeed worden tussen leider en werknemer. “Een goeie

co-ouderschapregeling heeft,.. Daarom maken onze

nen zijn. In zo’n open bedrijfscultuur maken con-

leider heeft oprecht interesse in wie zijn mensen zijn

werknemers heel concrete en individuele afspraken

trolefreaks of dictatoriale leiders geen schijn van

en waar ze hun energie uithalen. Enkel zo kan u hen

met hun leidinggevende. Vervolgens stellen beide par-

kans meer. Leidinggevenden die hun werknemers

goed coachen.” (sDK)

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 8

12/01/12 20:22


009_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:39:56

09

9.

Hoe verdrinkt u niet in een zee van informatie? Er loopt een bericht binnen via uw smart-

10.

Hoe organiseert u een brainstorm voor dertig mensen?

Een brainstorm organiseren voor dertig men-

ontspannen en ze met elkaar te laten kennis-

sen: het lijkt een onbegonnen taak. En dat is het

maken. Ze moeten zich op hun gemak voelen

simpelweg ook, zegt Marc Libaers, die met G&C

bij elkaar.”

Consulting brainstormsessies begeleidt. “Een brainstorm met dertig is enorm improduc-

Hoe zorgt u ervoor dat

tief. Een groep telt idealiter 8 tot 12 mensen,

iedereen aan bod komt?

desnoods kan u dat opdrijven tot 15 mensen.

“Dat hoeft niet per se. Het belangrijkste bij

Maar dat is echt de limiet. Anders wordt het

een brainstorm is dat er voldoende ideeën op tafel komen. Hoe dat gebeurt, is van on-

onhandelbaar.”

dergeschikt belang.”

phone, terwijl u een blog bekijkt op uw laptop en u tegelijk een dringende e-mail moet be-

Aan welke voorwaarden

antwoorden. Herkenbaar? Voor veel mensen

moet een brainstorm voldoen?

Hoe vermijdt u dat alleen de tafel-

wel. ‘Information overload’ is dankzij e-mail

“Er zijn twee belangrijke voorwaarden. Eén:

springers het hoge woord voeren?

en internet een groeiend probleem. Frederik

het probleem dat moet opgelost worden, moet

“Dat is moeilijk te vermijden. U hebt overal

Truyen, docent informatiekunde aan de KU

duidelijk geformuleerd zijn. Twee: tijdens de

mensen die extraverter zijn dan anderen.

Leuven: “Uit onderzoeken blijkt dat mensen

creatieve fa emers geen kritiek geven. Het gaat

U moet een ideaal kader creëren, meer niet.”

echt last hebben van de toestroom aan infor-

in eerste instantie om kwantiteit, niet kwaliteit.

matie waar ze dagelijks mee te maken krijgen.

Hoe meer, hoe beter.”

Hoe zorgt u ervoor dat uw idee het haalt bij een brainstorm?

Onder meer de it-afdelingen van grote bedrijven buigen zich over de vraag hoe ze de infor-

zijn mensen doorgaans

“Dat is niet de bedoeling van een brainstorm.

matiestroom beter kunnen beheersen. Een

niet meer geremd in een grote groep?

Als u uw idee wil doordrukken, zit u in een

toverformule is er niet, maar het antwoord

“Nee, dat denk ik niet. U moet aan het begin

onderhandelingssituatie. Met een brainstorm

ligt voor een stuk bij sociale netwerken, zoals

van de sessie tijd voorzien om mensen te laten

heeft dat op zich niets te maken.” (Ds)

Twitter en Facebook, die informatie filteren voor de gebruikers. Daar ligt een taak weggelegd voor informatiearchitecten, die nadenken over benodigde informatiestromen en welke it-middelen kunnen ingezet worden om dat zo efficiënt mogelijk te doen.” Enkele concrete tips: 1. Maak gebruik van groupware om informatie online te delen (sharepoint, Google docs, Google Apps, iCloud, …) 2. Abonneer u op interessante RSS-webfeeds en blogs om informatie te filteren, en gebruik daarvoor een ‘feed reader’. 3. Beheer uw aantekeningen op een verstandige manier met Evernote of OneNote 4. Organiseer alle webbronnen die je geregeld raadpleegt via een site als Delicious 5. Gebruik sociale media, zowel privé als professioneel, maar houd ze ook gescheiden. Twitter is geschikt voor professionele doeleinden, omdat de ‘hashtags’ toelaten heel gericht informatie te zoeken. 6. Bedrijven moeten investeren in manieren om informele kennis te consolideren, via onder meer corporate blogs of wiki’s, applicaties waarbij webdocumenten gezamenlijk kunnen bewerkt worden. Meer tips vindt u op www.informatiewijzer.be

VMG-20120114_04_COVERSTORY**.indd 9

30 tips voor toppers vOLGENdE WEEK IN vACATuRE MAGAzINE: nog meer tips in dEEL 2

vOLGENdE WEEK Op vACATuRE.COM: Chat met imagoconsulent Stef Verbeeck over non-verbale communicatie op het werk! Woensdag 18 januari, 11.30 uur tot 12.30 uur op vacature.com/chat

12/01/12 20:22


010_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:03:38

ACTUA

Op bezoek in de gevangenis van Sint-Gillis

‘Een cipier moet een beetje

kinderjuf zijn’ Niet minder dan 1.000 cipiers – of beter gezegd: penitentiaire bewakingsassistenten – zoekt Selor, het selectiebureau van de federale overheid, dit jaar. Vacature trok naar de gevangenis van Sint-Gillis met één prangende vraag: waarom is cipier een knelpuntberoep?

vroeger. Gevangenen mogen veel meer. Daar zijn

massaal veel kandidaten op afkomen. Maar daar

ze zich heel goed bewust van.” Je moet je man-

houden we er weinig van over. Op 10.000 kandi-

netje kunnen staan, benadrukt Serge. “Je tong is

daten is het bijvoorbeeld al moeilijk om achthon-

je belangrijkste wapen. Je moet soms snel zijn als

derd echt geschikte kandidaten te vinden. Som-

je een repliek geeft, maar dat leer je zodra je hier

mige mensen melden zich aan omdat ze een vaste

begint. Het moét, als je het zonder kleerscheuren

benoeming bij de overheid willen, maar dat zijn

wil doorkomen. Maar het is ook lastig. Je loopt

niet altijd de beste kandidaten. Wij voeren daarom

Met een droge klik valt een zware metalen deur

met een constant wantrouwen rond. Je weet dat

campagne om het beroep in de kijker te plaatsen.”

achter me dicht. Ik bevind me in vleugel A van de

sommige gevangenen met niets anders bezig zijn

Het beroep van cipier heeft geen goed imago, daar

gevangenis van Sint-Gillis, waar de gevangenen

dan nadenken hoe ze je kunnen manipuleren.”

zijn al onze gesprekspartners het unaniem over

zitten die voor het eerst achter tralies beland zijn.

Nathalie, een 43-jarige Limburgse die sinds twee

eens. In de pers gaat het vaak over ontsnappingen,

Het is middag, veel cellen zijn verlaten. Vanuit zijn

jaar als cipier werkt, beaamt: “Ik ga vaak moe naar

overbevolking, stakingen, kortom: over problemen.

celdeur volgt een jonge, allochtone gevangene met

huis. Mentaal moe.”

Serge: “Het enige wat mijn buurman hoort over mijn beroep zijn onheilsberichten.” Ignace: “Kijk

een grijns mijn aankomst. Hij heeft begrepen dat ik een buitenstaander ben, en buitenstaanders wor-

Hardnekkig imagoprobleem

naar ‘De Kotmadam’. Daar speelt een cipier in mee:

den meteen gewikt en gewogen, vertelt de 52-jarige

Geen wonder dat de nood aan cipiers groot is.

dat is een debiel en een onnozelaar. Zo bekijken

cipier Serge. “Jij bent nu een bezoeker, maar vooral

Ook in de gevangenis van Sint-Gillis, waar 650

veel mensen onze job. Terwijl het echt niet te on-

bij cipiers kijken gevangenen meteen welk vlees

gevangenen zitten. Vanwege de overbevolking in

derschatten is. Alleen al door de opleiding raken is

ze in de kuip hebben. Toen ik begon, heb ik een

de Belgische gevangenissen gaat er in april een

moeilijk.” Stefanie Billiet: “De publieke opinie krijgt

tijdje bij de gevangenen in de celblokken gewerkt,

nieuwe vleugel met honderd cellen open. Daarom

alleen maar negatieve berichtgeving te zien. Dat is

maar ik heb vlug begrepen dat het niets voor mij

zijn ze in Sint-Gillis op zoek naar 32 nieuwe cipiers,

één van de grote problemen. We willen er net voor

is. Het is een kwestie van zelfkennis. Je moet uit

om tot een totaal van 372 te komen. De kandida-

zorgen dat het beeld rond het beroep verbetert.”

het juiste hout gesneden zijn om met gevangenen

ten worden geselecteerd door Selor, daarna volgen

Toch wordt in de gevangenissen effectief veel

om te gaan. Toen de gevangenen in het begin ‘fils

ze een stage van een jaar. Wie daarna een positieve

gestaakt, bewijzen de cijfers. Elke dag waren er in

de pute’ tegen me riepen – nog een van de meer

evaluatie krijgt, kan aan de slag.

de Belgische gevangenissen 50 cipiers (fulltime

vriendelijke scheldwoorden -, dan kroop me dat in

De voorwaarden zijn eenvoudig: je moet een

equivalent) afwezig door syndicale acties, zo raakte

de kleren.”

diploma middelbaar onderwijs hebben of slagen

vorig jaar bekend. Er waren vorig jaar 18.000

Ignace knikt. Hij wordt er 60 en werkt 12 jaar in de

voor een ingangsproef, 20 jaar en Belg zijn en één

stakingsdagen over het hele land. In Sint-Gillis was

gevangenis als penitentiair bewakingsassistent.

van de twee landstalen spreken. “Arabisch of een

er in oktober nog een staking die drieënhalve

Vroeger werkte hij in de celblokken, nu niet meer.

andere vreemde taal spreken strekt daarnaast tot

week duurde. Serge: “De mensen willen niet weten

“Cipier zijn moet een beetje in je bloed zitten. Het

aanbeveling, maar is geen officiële vereiste”, zegt

waarom we staken. De omstandigheden waarin we

belangrijkste is dat je je correct gedraagt tegenover

Stefanie Billiet, woordvoerster bij Selor.

soms moeten werken, zijn enorm zwaar. Om eerlijk

de gevangenen. Je moet duidelijke afspraken met

De nood aan cipiers is het grootst in Brussel – waar

te zijn: ik kom minder en minder graag naar mijn

ze maken. En je moet veel kunnen verdragen. Som-

vooral Nederlandstalige kandidaten moeilijk te vin-

werk. Het is een beetje op voor mij. Je krijgt dage-

mige gevangenen vallen je voortdurend lastig en

den zijn - , Antwerpen en de Kempen. Cipier is een

lijks verwijten naar je kop. Je wordt daar na ver-

zagen de oren van je kop. Je moet een beetje een

knelpuntberoep, zegt Stefanie Billiet. “Wij hebben

loop van tijd harder in, maar het zijn wel nog altijd

kinderjuf zijn. Het regime is veel minder strikt dan

dat nooit als zodanig geafficheerd, omdat er altijd

beledigingen die je naar je kop geslingerd krijgt.

VMG-20120114_10_ACTUA.indd 10

12/01/12 20:00


011_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:03:51

foto fRANรงoIS DE HEEL

11

Van links naar rechts: cipiers Serge, Nathalie en Ignace.

VMG-20120114_10_ACTUA.indd 11

12/01/12 20:01


012_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:04:12

JUNKBOX

... Maar ik wil nog altijd mijn werk goed doen. Daar haal ik voldoening uit.”

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

Familiebanden Om het nijpende tekort aan cipiers op te vangen,

Je zal in 2012 maar ambtenaar zijn. Nadat er vorige

stelde een ACOD-vakbondsman onlangs voor om

week al plannen op tafel kwamen om de ambtenaren aan een jaar-

de leeftijdsgrens van 20 jaar te verlagen tot 18. Een

lijkse evaluatie te onderwerpen – je moet maar durven – zouden de

heel slecht idee, vinden de drie cipiers unaniem, die

federale topambtenaren nu ook nog eens tweetalig

alledrie pas veel later in het beroep stapten. “Om een

moeten zijn. Stel je voor! Dan heb je al een topfunctie waarin je de

goeie cipier te zijn, heb je levenservaring en maturi-

gemeenschap moet dienen, haast dagelijks naar Brussel moet spo-

teit nodig. Ik vind het geen job voor een 20-jarige,

ren en minstens tweehonderd dagen per jaar op kantoor moet zijn,

laat staan voor een 18-jarige”, zegt Ignace. “Omdat je

en dan komt een of andere Vlaamse boerenpummel nog eisen dat

met wat meer ervaring beter weet hoe je moet rea-

je beide landstalen zou spreken ook. Dat deze maatregel

geren in sommige situaties, en hoe je weerstaat aan sommige verleidingen.” Sandra Verhavert, personeelsdirecteur in Sint-Gillis: “Je moet inderdaad wat maturiteit hebben, maar dat heeft niet per se met leeftijd te maken. Tegenwoordig krijgen penitentiaire bewakingsassistenten een opleiding van een jaar, waarin ze theoretisch en praktisch voorbereid worden. Ze leren hoe ze met agressie bij gevangenen moeten omgaan, welke deontologie ze moeten volgen, … . Dat verbetert de kwaliteit van hun werk.” Soms worden contractuele cipiers toch zonder op-

VMG-20120114_10_ACTUA.indd 12

leiding en zonder ervaring voor de leeuwen gegooid.

intussen al tien jaar geleden bij wet werd vastgelegd maar nooit werd

Zoals vorig jaar, toen dertig gevangenen van Verviers

uitgevoerd, tja, dat is in deze natuurlijk een detail. Intussen kon onze

naar Sint-Gillis overkwamen en ze begeleid werden

redactie wel de hand leggen op een document waaruit blijkt dat op-

door groentjes zonder opleiding. Een schrijnende

vallend veel topambtenaren in de loop van hun slopende carrière

situatie, geeft Verhavert toe. “Normaal gezien komt

blijvende gehoorschade hebben opgelopen aan de binnenwand van

dat weinig voor. Mensen zonder opleiding laten be-

het linkeroor. Het aanleren van de andere landstaal zou hierdoor in

ginnen, moet wel tot problemen leiden, dat is dui-

praktijk onmogelijk zijn. Oef! +++ Hoe zou het intussen nog met

delijk. Er is natuurlijk een algemeen probleem van

de vakbonden bij Dexia Holding zijn? Nadat vorige week

overbevolking in de Belgische gevangenissen, maar

uitlekte dat de bonden vrolijk instemden met een bonus –

hier valt dat mee. We hebben per cel maximum twee

excuseer ‘functiepremie’ – die voor het topmanagement kan op-

gevangenen, in Vorst zijn er zijn cellen met drie of

lopen tot flink wat tienduizenden euro’s, is het opvallend stil aan dat

vier gedetineerden.”

front. De anders alomtegenwoordige Rudy De Leeuw en zijn ACV-

Wat er leuk is aan de job van penitentiair bewa-

evenknie Marc Leemans, er anders toch als de kippen bij om de inha-

kingsassistent? “Ik hou van de variatie”, zegt Ignace.

ligheid van ‘de patroons’ aan te klagen, lijken plots van de aardbo-

“Ik werk nu niet meer in de celblokken, waar de

dem verdwenen. Of toch niet. In een persnota verdedigde het ABVV

dagindeling monotoner en strakker is, maar bij de

de bonussen voor het ‘lager uitvoerend personeel’. “Zij hebben de ge-

afdeling verboden voorwerpen. Ook de verloning

volgen van het mismanagement het sterkst gevoeld en in hun rangen

valt heel goed mee. Ik verdien ongeveer 1.900 euro

zijn door besparingsrondes 800 collega’s verdwenen.” Als dat geen

netto, zonder premies. In die 1.900 euro zit wel een

goed nieuws is voor werknemers van

premie omdat ik 55-plusser ben. Slecht vind ik dat

bedrijven waar dit jaar mensen aan

niet.” Voor Nathalie was de statutaire benoeming

de deur zullen vliegen: hoe meer

één van de redenen om voor de job te kiezen. Dat, en

collega’s op straat, hoe hoger

het grote aantal verlofdagen. Zij verdient 1.470 euro

de bonus! +++

Afsluiten doen

netto, met daarbovenop zo’n 400 euro aan premies

we met een passionele oproep aan

voor nacht- en weekendwerk. “Mijn schoonbroer is

de Brusselse politie: gelieve het speur-

cipier in Hasselt en toen hij erover vertelde, dacht

werk naar Brusselse gangbangs stevig

ik: dat is iets voor mij. En ik was niet de enige die

op te drijven! Illegale gangbangs

dat dacht. Mijn man begint nu ook als cipier. Dat

vormen immers een groot risico voor alle passanten. Voor

soort familiebanden zie je wel vaker onder cipiers.

meer info hierover kan u terecht bij kersvers staatssecretaris Maggie

Het moet toch zijn dat het niet zo’n verschrikkelijke

De Block, bevoegd voor migratie en jeugdbendes én vlot ter taal.

job is, niet?” Dominique Soenens •

Filip Michiels •

12/01/12 20:01


013_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:43:48

13 SALARISWATCHER

foto sabel Pousset

4.669

euro bruto als diensthoofd bij de btw-inspectie helemaal aanpassen. Ik heb nu een mooi salaris,

Naam: Vicky Vangilbergen

Vicky Vangilbergen (30) is een bezige bij. Ze startte

Leeftijd: 30

in 2005 als belastinginspecteur bij de federale dienst

maar ik heb dat verworven omdat ik deelgenomen

Beroep: Eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd

Financiën en is ondertussen reeds doorgegroeid

heb aan examens om hogerop te geraken. Ik heb

bij de btw-inspectie Leuven

tot eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd bij de

toen veel onbetaald verlof genomen om te studeren.

Diploma: licentiaat handelswetenschappen,

btw-inspectie in Leuven. Vandaag heeft ze zes btw-

Wie vijf dagen per jaar cursus volgt en nadien een

specialisatie fiscaliteit, aggregaat

kantoren en een dertigtal werknemers onder haar

examen aflegt, komt ook in aanmerking voor een

Burgerlijke staat: gehuwd, 1 zoontje van 9,5 maanden

vleugels. “Toen ik startte als belastinginspecteur,

jaarlijkse competentiepremie. Eens geslaagd, krijg

Bruto maandsalaris: 4.669 euro bruto

liep ik eerst een jaar stage om benoemd te worden.

je gedurende zes jaar deze premie.”

Extralegale voordelen: gratis openbaar vervoer,

Na dat jaar had ik het geluk dat er loopbaanexamens

“Onze grootste kost? Ons huis en ons zoontje. We

eindejaarspremie, vakantiegeld, gedeeltelijke tussenkomst in

waren. De volgende twee jaar heb ik vier loopbaan-

betalen maandelijks 600 euro af. Ons zoontje gaat

hospitalisatieverzekering, Fedplus-kaart (korting op

examens afgelegd. In januari 2008 was ik geslaagd.”

ook twee dagen per week naar de crèche (21 euro

Promotie via examens

jaren trokken we naar Thailand en de VS, maar dat

Beleggen: “Neen”

“Bij probleemdossiers of vragen ben ik het eerste

lukt nu niet meer met onze jonge spruit. Af en toe

Sparen: “Ongeveer 400 euro per maand”

aanspreekpunt voor de werknemers uit die btw-

gaan we fitnessen. Mijn gezinsabonnement kost 61

kantoren. Indien nodig ga ik ook mee op controle.

euro per maand.” Sam De Kegel •

per dag). We gaan ook graag op reis. De voorbije

cinemabezoek, concerten en dergelijke), jaarlijkse competentiepremie (na deelname aan opleiding en examen)

Ik zorg ervoor dat de deadlines nageleefd worden en de dossiers op tijd in Brussel geraken. Mijn job is even gevarieerd als onvoorspelbaar. Als een kantoor een dringende vraag heeft, moet ik mijn planning

VMG-20120114_11_SALARISWATCHER.indd 13

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

12/01/12 19:37


foto SofIE VAN Hoof

014_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:43:59

VMG-20120114_14_SUCCESTAPES.indd 14

12/01/12 19:38


015_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:44:21

15 SUCCESTAPES

Bockor: vijf generaties eigenzinnig bier brouwen

“Nooit de ambitie gehad

de wereld te veroveren” De West-Vlaamse brouwerij Bockor, vijf generaties jong, is springlevend. De Amerikanen houden van hun speciaalbieren en hun Kriek Max werd onlangs verkozen tot ‘World’s Best Kriek’. Maar het delirium zijn ze zeker niet nabij. Ceo Omer-Jean Vander Ghinste: “We zullen onze roots nooit verloochenen.”

kostbare ramen bij elke generatiewissel te vervangen,

of abdij uitgevonden die nooit bier gebrouwen heeft.

koos hij als zuinige West-Vlaming voor de omgekeerde

Neen, het is het verhaal van onze brouwersfamilie die

methode: hij noemde zijn eerstgeboren zoon in 1901

al 120 jaar aan het brouwen is. Punt uit.”

‘Omer’, een traditie die tot vandaag doorloopt. Mijn oudste zoon heet Omer Géry.”

‘Gelukkig niet beursgenoteerd’ Wie Bockor zegt, zegt (relatief) klein, familiaal en onaf-

Brouwer boven marketeer

hankelijk. Hun pils is lokaal verankerd in West-Vlaan-

Hoewel Omer-Jean als het ware in een brouwketel

deren en heeft altijd goed stand gehouden dankzij de

Wanneer ik brouwerij Bockor binnenstap in hartje

geboren is – vier overgrootouders waren brouwer of

verkoop in hun eigen cafés. Maar het aanbod reikt veel

Bellegem, begroeten tien vrouwentongen mij. Sanse-

brouwersdochter en van kindsbeen af hoorde hij de

verder met een cocktail van lagegistingbieren, hoge-

veria’s welteverstaan, dé caféplant van weleer. ‘Zelfs als

verhalen rond de familietafel - heeft zijn vader nooit

gistingbieren en bieren van spontane gisting. Een vrij

je er bier in kapt, overleven ze’, zo orakelt een volksge-

druk uitgeoefend om hem op te volgen. “Ik studeerde

unieke tripartite in het brouwerswereldje. Omer-Jean:

zegde. Op een boogscheut van de brouwerij genieten

rechten in Leuven, volgde een tweejarige MBA-oplei-

“Met onze Bockor-pils hebben we nooit de ambitie

enkele werknemers van een welverdiende Bockor pils

ding aan de Northwestern University (Kellogg School)

gehad om de wereld te veroveren. De concurrentie

in café De Sportwereld, één van de 315 cafés die de

in Chicago, en ging daarna twee jaar bij Coca-Cola

is moordend, de strijd tegen die grote jongens kan je

brouwerij bevoorraadt. Vooral de glas-in-loodramen

Belgium werken. Ik heb de opvolging zelf bespreek-

nooit winnen. Weet je, in 1900 telde België 3.000 brou-

springen in het oog. Glasramen met een verhaal. ‘Ou-

baar gemaakt, maar mocht ik opnieuw beginnen, ik

werijen, op het dieptepunt zaten we op 100, maar sinds

den tripel van Omer Vanderghinste’ staat er sierlijk.

zou nog enkele jaren langer bij Coca-Cola gebleven

enkele jaren komen er weer nieuwe brouwerijtjes bij,

zijn. Mijn raad: kom als jonge gast niet te snel in het

die vooral met speciaalbieren het verschil proberen

Ceo Omer-Jean Vander Ghinste (47) is net terug van

familiebedrijf. Maak je fouten eerst elders, bouw erva-

te maken. Ook wij differentiëren ons ten opzichte van

een stevige pilsdegustatie. “Ik heb een mooi beroep,

ring en zelfzekerheid op. Zo krijg je geloofwaardigheid

de grote jongens met onze speciaalbieren, zoals onze

maar wel een zwaar”, lacht hij. Hij straalt savoir-vivre

eenmaal je het eigen familiebedrijf binnenstapt.”

Cuvée des Jacobins of Omer. België is altijd onze be-

en rust uit, en laat zijn zinnen soms even hergisten.

In de VS kreeg Omer-Jean onder anderen les van mar-

langrijkste markt geweest, een stabiele markt ook, ook al groeit de belangstelling voor onze speciaalbieren nu

Dat hij als Omer door het leven gaat, stond in de ster-

ketinggoeroe Philip Kotler, de man die wereldberoemd

ren geschreven. “Toen mijn overgrootvader Omer in

werd met zijn p’s: product, place, price en promotion.

zienderogen in het buitenland. Wij hebben moeilijke

1892 met de brouwerij startte, bestonden er nog geen

Wanneer ik hem confronteer met de stelling dat een

jaren gekend in de jaren zeventig en tachtig toen de

merken in België. De brouwers gaven hun eigen naam

brouwer in de 21ste eeuw evenveel, zoniet meer, mar-

biermarkt een enorme schaalvergroting kende, maar

aan de bieren. Veel publiciteit moest er ook niet ge-

keteer dan brouwer moet zijn reageert hij ietwat gepi-

wij konden net standhouden door de nabijheid van

voerd worden, je leverde vaten bier aan cafés in een

keerd: “Ik ben zelf geen brouwer, en daarom besef ik

onze afzetmarkt.”

straal van maximum 15 kilometer rond de brouwerij.

elke dag meer hoe belangrijk onze brouwers zijn. De

“We zijn misschien een laatbloeier op exportvlak,

Het café was hét distributiekanaal, de mensen kwa-

eerste p van product is voor mij 80 procent waard. Wij

maar ik onthoud de woorden van mijn vader: ‘Waar-

men zichzelf er bevoorraden met een kan gerstenat.

willen in eerste instantie heel goeie brouwers zijn, en

om uw bier per se in China willen slijten, als ge het

De enige vorm van publiciteit die mijn grootvader zich

dan pas marketeers. Je moet ook opletten met het ver-

hier nog kunt verkopen?’ Het is ook een kwestie van

permitteerde, was het aanbrengen van het opschrift

markten van een product. Rond Omer (hun speciaal-

geloofwaardigheid. Sommige brouwerijen gaan er

‘Bieren Omer vander Ghinste’ in alle brandglasramen

bier dat sinds drie jaar op de markt is en in de VS hoge

prat op dat ze 95 procent exporteren. De Amerikanen

aan de cafégevels. Omdat hij het niet zag zitten om die

ogen gooit, sdk), hebben we geen ‘heilige’ verzonnen

komen dan naar hier en zeggen: ‘Hoe komt het dat je

...

“Kom als jonge gast niet te snel in het familiebedrijf, anders mis je geloofwaardigheid. Maak je fouten eerst elders, bouw ervaring op.” Ceo Omer-Jean Vander Ghinste (47) van brouwerij Bockor

VMG-20120114_14_SUCCESTAPES.indd 15

12/01/12 19:38


016_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 19:44:31

SUCCESTAPES

niet gemakkelijk om dat bier nog rendabel te exploiteren. Maar toch zijn we het koppig blijven brouwen. Nu dopen we het binnenkort om tot ‘Vander Ghinste Oud Bruin’.”

Job met verantwoordelijkheid “Wij lijden niet aan de ‘hectomanieziekte’: brouwers die altijd maar meer hectoliters willen brouwen, en zichzelf voorbij hollen. We moeten ons niet vergalopperen en eerst en vooral goeie bieren blijven brouwen. Het logistiek proces kan eventueel ooit verlegd worden, maar de brouwerijactiviteiten willen we nooit verplaatsen. De brouwerij wordt door de Bellegemfoto sofie van hoof

naren omarmd. Ze zijn er fier op, het zijn onze beste ambassadeurs.” Bockor groeit al jaren in een krimpende biermarkt, zowel met hun pilsbieren als speciale bieren. En dat is volgens hem te danken aan innovatie én het 47-koppig personeel. “Voor Omer, een hogegistingbier, hebben we alles uit de kast gehaald. Voor het recept hebben

Bockor in 4 ciJfers

13 miljoen euro

we samengewerkt met vader en zoon Delvaux, brou-

...

werijprofessoren aan de KU Leuven. In de productie

die bieren hier niet vindt?’ In dat scenario wilden wij

werken zeventien personen, waaronder zes brouwers.

niet verzeild geraken.”

Sommigen zijn hier al heel lang. Onze productiever-

Die Amerikanen kwamen zelf aankloppen bij brouwe-

antwoordelijke coacht de jonge kerels die nog niet zo

rij Bockor. Hun invoerder was op zoek naar een zurig

lang van de brouwerijschool zijn en stimuleert bij-

Omzet 2010, nettowinst 2010: 1,1 miljoen euro

bier, gerijpt op ‘foeders’ of eikenhouten tonnen. Omer-

scholingen. In de productie kennen we geen perso-

47

Jean: “Amerikanen zijn de grootste biergekken ter we-

neelsverloop. Ik zeg hen ook dat het brouwersvak het

reld. Zurige bieren vallen op dit moment behoorlijk bij

mooiste beroep ter wereld is. Als je brouwt, ben je al-

Aantal werknemers

hen in de smaak. Ze hadden gehoord dat we ‘foeder-

leen verantwoordelijk voor het hele brouwproces, tot

315

bier’ hadden en wilden dat ‘unblended’ (onbewerkt,

het naar de gisting gaat. En door ze verantwoordelijk-

sdk) verkopen.”

heid te geven, krijg je bevlogen werknemers. Reken

Aantal cafés met Bockor van ‘t vat

Omer-Jean neemt ons mee op sleeptouw, van de ko-

daar de distributie, marketing, verkoop, vastgoedac-

80.000 hectoliter

peren ketels die in 1947 door zijn grootvader geplaatst

tiviteiten en onderhoud van machines bij, en je hebt

werden over de bottelarij naar de brouwerijtoren in de

een heel grote veelzijdigheid aan jobs.”

nok van het bedrijf. Hij wijst naar een enorme kuip:

Een vraag die even onontkoombaar als heikel is bij

“Na het brouwproces rust in dit koelschip de ‘wort’

familiebedrijven, is die van de opvolging. Omer-Jean

voor de Cuvée de Jacobins gedurende één nacht en

heeft vier kinderen, twee zonen en twee dochters.

of 8 miljoen liter bier = de jaarcapaciteit

neemt het bier wilde gisten in zich op. Daarna gaat het

Omer-Jean: “Zij moeten zelf beslissen of ze interesse

18 maanden spontaan gisten in eikenhouten vaten.”

hebben in dit vak en in ons familiebedrijf. Sinds 2007

Wat later staan we in een magazijn, waar de tempera-

leid ik dit bedrijf alleen, nadat ik vijftien jaar dag in

tuur altijd 25° C bedraagt: “Hier gist onze Omer gedu-

dag uit had samengewerkt met mijn vader. Mijn va-

rende twee à drie weken zachtjes na op de fles”, zegt

der had een heel aangenaam karakter, veel beter dan

Omer-Jean alsof hij het over zijn eigen kind heeft.

dat van mij (lacht), en als brouwer-ingenieur zat zijn

Zelden een man gehoord die zo gepassioneerd over

liefde voor het brouwen heel diep. Ik hield me bezig

zijn bieren spreekt en z’n liefde voor het brouwers-

met marketing en verkoop, ik was niet slim genoeg om

vak moeiteloos overbrengt. Als pur sang bierliefheb-

brouwer te worden (lacht). Toen hij stierf na een sle-

ber stelt hij zich luidop de vraag of een overname

pende ziekte had ik het in begin heel zwaar. Als je dit

of schaalvergroting altijd een verrijking is voor de

bedrijf ‘krijgt’ van je voorouders, wil je maar één ding:

markt. Hij verwijst impliciet naar de grote concerns

dat je het als een nog sterker bedrijf kan overlaten aan

die na een periode van overnames ook filialen slui-

de volgende generatie. Al zal ik ze nooit pushen, toch

ten en authentieke bieren afstoten. Omer-Jean: “We

hoop ik stilletjes dat minstens een van de vier zich zal

zijn gelukkig niet beursgenoteerd en moeten geen

geroepen voelen.” Sam De Kegel •

10 procent per jaar groeien. Het langetermijndenken primeert op het kortetermijngewin. Een voorbeeld? Tot eind jaren zeventig scoorde ons ‘Bellegems Bruin’-Bier heel goed, maar sindsdien kenden we een enorme verzoeting van de bieren en was het

VMG-20120114_14_SUCCESTAPES.indd 16

Lees meer succestapes op vacature.com/succestape

12/01/12 19:39


017_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:05:34

17 GESPOT in deze rubriek gaan we op zoek naar nieuwe gadgets en trends op de werkvloer

Het recht om onbereikbaar te zijn Autofabrikant Volkswagen snoert de BlackBerry de mond.

namens de werkgevers, alvast positief op de beslissing van

Het bedrijf besliste om zijn Blackberryservers buiten de werkuren geen e-mails meer te laten sturen naar medewerkers.

de autobouwer. De maatregel is van toepassing op ieder-

In een overeenkomst met de ondernemingsraad van Volks-

zijn met een BlackBerry.

wagen is vastgelegd dat de servers dertig minuten na het

Ook andere organisaties nemen intussen gelijkaardige

einde van de dagtaak van de betreffende medewerker geen

maatregelen. Onder meer het Duitse bedrijf Henkel vaar-

e-mail meer verzenden. Ze starten opnieuw dertig minu-

digde voor de medewerkers een e-mailstop af in de vakan-

een binnen de groep, behalve het hogere management. Bij Volkswagen zouden ongeveer 1.150 werknemers uitgerust

ten voor de aanvang van zijn (of haar) werk-

tieweek tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Enkel in het geval

uren. Gewoon telefoneren kan nog wel

van een noodsituatie zouden e-mails worden verstuurd.

buiten die uren. Met deze tijdelijke

Ook Belgische bedrijven verstrakken de grens tussen werk

e-mailstop geeft de autobouwer dit naar aanleiding van op-

en privé. “Veel werk dringt binnen in private ruimtes. Dat geeft mogelijkheden, maar kan tegelijk een gevaar zijn. Daarom dat ook

merkingen van medewer-

bij ons bedrijven ingrijpen”, bevestigt Geert Van Hoote-

kers. Zij gaven te kennen

gem, professor arbeidssociologie aan de K.U.Leuven. Van

dat de grens tussen werk

Hootegem haalt het voorbeeld van supermarktketen Col-

en privé steeds verder

ruyt aan die ook maatregelen zou hebben genomen om

vervaagde en dat de

het werken in privétijd te beperken. “Dergelijke bedrij-

zogenaamde

work-life

ven leggen bewust vast dat hun werknemers op bepaalde

balance overhelde in het

momenten niet te bereiken zijn. Kortom, werknemers

voordeel van het werk.

hebben het recht om na hun uren onbereikbaar te zijn.”

een opmerkelijk signaal, en

De vakbonden reageerden,

(William Visterin) •

Voor sommige mensen is het ook tijdens de vakantie moeilijk om echt hun werk los te laten. Ze checken nog geregeld hun e-mail. Sommigen doen het zelfs dagelijks.

Enkele cijfers:

59%

e-mail Heeft u uw

gecheckt tijdens uw vakantie?

van de Amerikanen checkt tijdens de vakantie zijn e-mails.

72%

28%

checkt zelfs meerdere keren per (vakantie)dag.

van de Amerikaanse kantoorwerkers heeft toegang via een mobiel toestel (zoals een smartphone)

In België: Mobiele werkers zijn langer aan de slag. Hun werkdag duurt gemiddeld 10 uur, terwijl de gemiddelde bediende 8,8 uur aan het werk is.

51%

10u.

heeft van hen heeft thuis toegang tot het bedrijfsnetwerk

25%

gebruikt een smartphone, PDA of BlackBerry (bron: socialcast, insites consulting)

VMG-20120114_17_GESPOT.indd 17

12/01/12 20:05


018_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:40:15

COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Talent is prul, een sleutel van niks, krom staafje met een ranzige baard. Ligt doelloos in een sigarendoos. Met een katoenen touwtje zonder iets. Geen aanwijzing. Niks. Het kan niemand wat schelen, het slot niet en de sleutel niet. Talent is gedoemd om verloren te gaan. Op rommelmarkten liggen kisten vol sleutelbossen, rinkelend en nutteloos. En ach, de onnozelaar die daarin zoekt naar iets voor zijn onbestemde sleutelgat. Hij heeft tijd te veel zeker, en geloof met hopen. Want vertrouwen op talent is moeilijk, zeker als het om het talent gaat van een ander. Gelukkig is daar altijd nog de sleutelhanger. Echt waar, sommigen hebben een sleutelhanger zo groot dat er twee opleggers nodig zijn om hem in Brussel te krijgen. Anderen blijven hun

chat woensdag met een expert over professionele lichaamstaal op

leven lang met hun sleuteltje zitten. Van een oude fiets? Van een koektrommel? Van een brandkast vol geluk? Van een mooie carrière misschien? Brengt ons bij de tweede alinea.

“Succes is een louche recept dat danig naar toeval kan smaken.” © KLaas verpLancKe

Het begin van een carrière is ook prul, een paadje van niks, nauwelijks een schoen breed met onkruid en hondendrollen aan de kant. Het ligt achter een scheefgezakt poortje met een miserabel hangslot. Er zit een man met een regenjas in de struiken en er loopt een gevaarlijke hond los. Een normaal mens blijft er weg. Alleen de zot haalt er zijn sleuteltje boven om aan het slot te morrelen. Carrièreplanning heet zoiets. Of toch achteraf. Want à la moment wordt een mens weggejaagd, uitgelachen en omgeleid door ouders, leerlingbegeleiders, HR-managers,

vacature.com/chat

Hoeveel zal de nieuwe ceo van Yahoo verdienen? Lees het op vacature.com/yahoo

wildvreemden en ordinaire twijfel. Het is heus niet moeilijk om aan je eigen loopbaan voorbij te lopen. Het paadje groeit dicht. Het hangslot verroest. Het sleuteltje wordt vergeten. En intussen zijn er lieden die burgemeester worden van een park vol ijscokramen en pannenkoekenhuisjes. Terwijl niemand hun sleuteltje ooit heeft gezien. Maakt niet uit, zolang de hangaar maar groot genoeg is voor de sleutelhanger. Brengt ons bij de derde alinea. Succes is niet eerlijk. Het is een louche recept dat danig naar toeval kan smaken. Wie succes hééft gelooft over het algemeen dat het zijn eigen verdienste is. Wie geen succes heeft meent dat het de schuld is van de anderen. Terwijl het een brij is van de twee. Soms heb je succes, soms niet. Het waarom ervan heeft geen sluitend alibi.

7 tips voor spectaculaire productiviteit Lees het op vacature.com/productief

Het brengt ons bij The Voice van Vlaanderen, een tv-programma waarin loodgieters, administratief bediendes, kapsters, sales managers en bandwerkers de revue passeren. Ze streven allemaal een carrière in de muziek na. En om te bewijzen dat ze die waard zijn zingen ze voor een jury die naar believen op een knop duwt. Onlangs waagde een achtergrondzangeres haar kans. Ze had in het koortje gezeten van Tina Turner en getoerd met de groten der aarde. Jazeker, het mens kon zingen, maar niemand van de jury duwde op de knop en daarmee werd de genaamde Sonia voorgoed veroordeeld tot de achtergrond. Ze maakte zich kwaad en zei: “Ik pik dit niet.” Het was een treurig tafereel, typisch voor talent. Het is prul, een sleutel van niks, aan een sleutelhanger in een hangaar of doelloos in een sigarendoos. •

VMG-20120114_18_COLUMN.indd 18

Ontdek ook de

13.261

jobs op vacature.com

12/01/12 20:19


019_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:16:14

VACATURE 14 JANUARI 2012

OLEN

19

Production Manager Gepassioneerd door mensen en kwaliteit

Jouw functie: • Als Production Manager ben je verantwoordelijk voor de perfecte kwaliteit en rendabiliteit van de productie. • Met het oog op de groei van het bedrijf en de verdere optimalisatie van het productieapparaat adviseer je het management inzake technische en kwalitatieve verbeteringen en investeringen. • Tevens zoek je afstemming van afdelingoverschrijdende problemen binnen het Management Team. • Voor het aansturen van de productie kan je rekenen op jouw lijnverantwoordelijken, die opereren in een 3-ploegenstelsel. • Samen met de productiecoördinator verzorg je de productieplanning en logistieke aan- en afvoer. • Je bent verantwoordelijk voor de optimale samenwerking tussen de productieafdeling en de onderhoudsmedewerkers. • Je stelt PPO’s (Personal Performance Objectives) op en voert deze uit met daarbij de jaarlijkse beoordelingscyclus. • Je rapporteert rechtstreeks aan de General Manager.

Ons aanbod: • Een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een financieel sterke bedrijfsomgeving waar je je talenten ten volle kunt benutten. • Een dynamische werkcultuur waar creativiteit gewenst wordt en waar men open staat voor verandering. • Een competitief salarispakket (inclusief extralegale voordelen) in overeenstemming met je achtergrond en ervaring. Jouw profiel: • Je hebt een opleiding als ingenieur of evenwaardig door ervaring. • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in het leiden van een (volautomatische) productieafdeling in de voedingsindustrie of een aanverwante industrie. • Als manager weet je je leidinggevende en organisatorische capaciteiten te koppelen aan doortastendheid en sterk analytisch inzicht. • Je beheerst de kunst van het coachen en motiveren en kan je dynamisme overdragen op je medewerkers. • Uitstekende kennis van de courante computersoftware en van de Engelse taal zijn noodzakelijk. • Je bent vertrouwd met de ISO 9002-procedures, HACCP en veiligheidsprocedures.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE640552 naar Hudson, t.a.v. Micheline Santkin, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. +32 3 217 21 50, e-mail: micheline.santkin@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Guenther Bakeries Belgium, gevestigd te Olen, is een dochteronderneming van C.H. Guenther & Son die o.a. McDonald’s bevoorraadt. Guenther Bakeries Belgium is een industriële bakkerij die hamburgerbroodjes produceert voor de McDonald’s restaurants in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, UK en de Russische Federatie. In het kader van de verdere ontwikkeling en groei binnen onze fastfoodmarkt, grootdistributie en retail kijken wij momenteel uit naar een (m/v):

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

PUBLIREPORTAGE Beeld je eens in dat jij het broodje maakt dat iedereen zonder uitzondering kent: perfect rond en symmetrisch, perfect egaal met de perfecte kleur en een broodkruin zonder enige onvolmaaktheden. Beeld je eens in dat je er zo 1,5 miljoen per dag maakt, in een alsmaar groter aantal vormen, recepturen en verpakkingen, want in België en Nederland, en ook in Frankrijk, Duitsland en de UK worden ze bijzonder gesmaakt. En stel je nu eens voor dat je iedere dag mag meedenken hoe die perfectie nog beter kan. Dan heb je al een goed beeld van hoe het werken is bij Guenther Bakeries, voor McDonald’s dé bakkerij waaraan alle andere bakkerijen in Europa worden afgemeten.

De perfectie kan altijd beter bij Guenther Bakeries ruimtes en opslagplaatsen. Terzelfder tijd werken wij

willen het perfecte broodje. Dat betekent nog meer

hard aan duurzaamheid, met concrete plannen voor

producten, nog meer verpakkingen, nog meer product-

General manager Julien Lauwers: “Door het hechte

een windmolen en waterrecuperatie. Ons energie-

wissels en dus een hogere complexiteit. Deze groei

en loyale partnership met McDonald’s is Guenther

managementsysteem, ISO 50001, gebruiken wij als

opent opportuniteiten voor mensen die dezelfde

Bakeries doordrongen van dezelfde kwaliteits-

één van de eerste bedrijven in België in de voeding,

passie delen voor perfectie, en nieuwe ideeën en

gedachte, mensgerichtheid en duurzaamheid die

en is gecertifieerd door AIB Vinçotte.”

inzichten aanbrengen voor continue verbetering.

Mens en milieu

Julien Lauwers: “Visiesystemen registreren elke eigen-

McDonald’s België jaar na jaar hoog doet scoren als één van de Beste Werkgevers. McDonald’s België werd in 2011 zelfs uitgeroepen tot het bedrijf met het beste werkgeversimago (Mercuriusprijs 2011). Mensen, Kwaliteit en Groei zijn dan ook de kernwaarden waarmee we onze toekomst verzekeren. Ook het respect voor elk individu staat bij ons hoog

“Mensen, Kwaliteit en Groei zijn de kernwaarden waarmee we onze toekomst verzekeren.”

maken er in real time overzichtelijke statistieken van. Maar dan heb je ook mensen nodig die begrijpen wat er aan de hand is en die het proces gepast kunnen bijsturen. De operatoren moeten zelfstandig in verbeteringsteams kunnen werken. Daarom hebben we ook leidinggevenden nodig die hun mensen

aangeschreven. Dat komt tot uiting in ons Social Accountability Programma. Wij investeren voort-

schap en elke afwijking van onze producten en

Groeiversnelling

begeleiden, motiveren, coachen, en hen onder andere met trainingsprogramma’s naar een hoger

durend in kwaliteitssystemen en statistische procescontrole, want onze kwaliteitseisen liggen bijzonder

Sinds vorig jaar zit Guenther Bakeries bovendien in

niveau tillen waar ze de zelfdiscipline aan de dag

hoog. Wij investeren eveneens in nieuwe installaties

een groeiversnelling, want ook andere grote klanten

leggen om altijd de perfectie na te streven, zonder

en verpakkingslijnen, en straks ook in extra koel-

in België, Nederland, Frankrijk, UK en Duitsland

dat iemand over hun schouders meekijkt.”


020_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:16:26

20

VACATURE 14 JANUARI 2012

DESTELBERGEN

International Key Account Managers Lectra (www.lectra.com) was established in France in 1973 and is nowadays world leader in integrated technology solutions (software, automatic cutting systems and associated services) designed for industries using textiles, leather, industrial fabrics or composites to manufacture their products. Lectra serves major world markets such as fashion, automotive and furniture, as well as a broad array of other industries including aeronautics, marine, wind turbine and personal protective equipment. Over the past 4 decades, Lectra has developed long-term relationships with its 23,000 customers in more than 100 countries, in order to create comprehensive, innovative solutions that meet strategic challenges. To reinforce the sales team, Lectra is currently looking for (m/f)

Your function: • As an Account Manager, focused on rather strategic accounts, you will be in charge of increasing business share by selling multiple solutions and projec ts , creating value for the customers by using various combinations of Lectra’s broad product and services portfolio. You will manage your own client portfolio, situated in the fashion or the furniture market. • A strong management of the customer relation process and a solid insight in the business processes of your clients, will enable you to fully understand the client needs on the one hand and detect new opportunities on the other side. • To succeed, you will not only maintain close contacts with your accounts, but you will also ensure ongoing communication on different levels within the organization. You are the key interface between the company and your clients.

Our offer: • You will be part of an organization that develops and sells business solutions that are known in the market for their unique and innovative technology. • You will be part of a large worldwide group that offers possibilities for internal growth and career development. Your profile: • You have at least 10 years of experience in international B-to-B sales and a proven track record in solution selling. Preferably your experience is situated in selling investment goods or software. • You feel comfortable working with technical, sophisticated products and your strong learning skills allow you to easily get acquainted with the product range. • You are willing to frequently travel abroad and you have an open mind towards other cultures and attitudes. You have a specific interest in the North European countries. • You are fluent in Dutch and English. French is highly appreciated.

Interested? Please send your application and cv, mentioning reference BE654336 to Hudson, attn. An Verbruggen, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail: an.verbruggen@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

North European market

This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

ANTWERPEN

Project Manager Client Retention Gedreven professional met affiniteit voor loyalty management

Je functie: • Als Retentie Manager ben je verantwoordelijk voor een goede monitoring, analyse en opvolging van polissen en het bedenken, uitwerken, implementeren en opvolgen van acties om het polisverval te beperken en te beheersen. • Je zorgt voor de analyse en het inzichtelijk maken van de status en de oorzaken van het aflopen van de polissen en verzorgt de rapportage ervan. • Op basis van deze analyse neem je proactieve en reactieve initiatieven en stel je een concreet actieplan op. • Je implementeert, leidt en volgt deze acties op. Zo beheer je de retentieprojecten, motiveer je alle betrokken partijen en garandeer je een gerichte rapportage van de voortgang. • Je rapporteert aan de Managing Director Verzekeringen. Ons aanbod: • Een mooi salarispakket dat jouw inzet en ervaring optimaal beloont. • Een boeiende functie in een organisatie die stevig in zijn schoenen staat. • De kans om

mee te bouwen aan de groei van DELA. • Flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken voor een optimaal evenwicht tussen werk en privé. • Enthousiaste collega’s die staan te popelen om met jou samen te werken – op een integere manier. Je profiel: • Je hebt een universitair diploma of bent gelijkwaardig door ervaring. • Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen project- of procesmanagement in een marketing- en/of marketresearchrol. Ervaring binnen loyalty management of klantenbindingprogramma’s is een plus. • Kennis van verzekeringen is geen must, maar wel een voordeel. • Je toont initiatief en zin voor samenwerking. • Je gaat analytisch en resultaatgericht te werk. • Je hebt een goede IT-kennis en hebt ervaring met querymethodiek. • Je beheerst zowel het Nederlands als het Frans en weet efficiënt te communiceren en te rapporteren.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE654026 naar Hudson, t.a.v. Thomas Nuyts, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. +32 3 217 21 50, e-mail: thomas.nuyts@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

DELA (www.dela.be) is de enige uitvaartspecialist in België die de organisatie én verzekering van uitvaarten combineert. Vandaag hebben bijna 300.000 verzekerden het geruste gemoed dat hun uitvaart in goede handen is bij Dela. In heel België staan er iedere dag een 670-tal DELA-medewerkers in meer dan 60 uitvaartcentra, 5 crematoria en 1 repatriëringcentrum klaar om nabestaanden op te vangen. Jaarlijks helpt DELA, een coöperatie zonder winstoogmerk, ongeveer 30.000 families. DELA, met hoofdzetel in Antwerpen, is dan ook een bedrijf in expansie. Om de groei van de organisatie mee te bestendigen, zoekt DELA een gedreven (m/v):


021_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:17:18

VACATURE 14 JANUARI 2012

21

HOGER BREDER DIEPER

Bij Hudson ga je door waar je anders zou stoppen.

Hudson is internationaal marktleider in HR-dienstverlening. Via onze Rekrutering & Selectie, Talent Management en Interim Management oplossingen helpen wij onze klanten om succes te boeken met mensen. Met bijzondere mensen naar bijzondere prestaties. Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een (m/v)

Regiomanager Antwerpen

Je wordt het gezicht van Hudson in Antwerpen. Om ons Hudson team in Antwerpen te leiden, zijn we op zoek naar een collega die net zoals wij gaat voor kwaliteit en professionaliteit. Hudson zoekt een regiomanager die ervaring heeft met peoplemanagement, en die businessverantwoordelijkheid en expertise heeft verworven binnen R&S-consultancy. Je breidt onze activiteiten in de regio Antwerpen verder uit en verstevigt zo onze leiderspositie in het Belgische HR-landschap. • Je ontmoet algemeen directeurs en HR-managers van middelgrote en grote ondernemingen uit de regio. Je fungeert als strategische gesprekspartner voor klanten en kandidaten in het kader van hun interne rekrutering. Daarnaast detecteer je proactief andere HR-vragen. Door je nauwe samenwerking met je collega’s van Talent Management kan je onze klanten totaaloplossingen bieden. Je benadert op actieve wijze de markt en bouwt je relatienetwerk verder uit in de bedrijfswereld. Als peoplemanager stuur je een team van Consultants en Researchers aan en treed je op als coach voor hun verdere groei.

• Je hebt een universitair diploma en minstens 10 jaar professionele ervaring binnen een businessomgeving. Als persoon ben je dynamisch, iemand die autonomie naar waarde schat. Je bent een ondernemer met een stevig commercieel relatienetwerk in de regio Antwerpen. Je hebt een passie voor zowel netwerking als businessdevelopment. Je hebt bij voorkeur reeds je sporen verdiend binnen de HR-wereld. Maar boven alles ken je het bedrijfsleven zodat je als volwaardige gesprekspartner op directieniveau kan optreden.

• Je voegt je bij de Belgische marktleider in HR-adviesverlening, befaamd vanwege zijn ondernemingszin. Hudson doet niet zomaar aan Rekrutering & Selectie. Als regiomanager van de afdeling Rekrutering & Selectie zal je worden ingewijd in onze Hudson methodologie. Je leert de rijkdom kennen van de instrumenten die binnen onze organisatie ontwikkeld zijn. Binnen een sfeer van vertrouwen en collegialiteit, krijg je de ruimte om initiatieven te nemen en jezelf verder te ontplooien binnen het brede domein van HR en binnen onze dynamische organisatie.

Senior Consultant Brussel – Gent Organisational Talent Management – Job Grading

Klanten helpen om HR-processen en -systemen op te zetten om talent aan te trekken, te beheren en te behouden, daar draait het om in onze afdeling Organisational Talent Management (OTM). Als senior job grading consultant neem je het projectleiderschap op van diverse klantenprojecten. Deze projecten zijn heel uiteenlopend naar vorm en duur. Inhoudelijk gaat het om vragen van klanten inzake het in kaart brengen van de rollen en verantwoordelijkheden van iedere functie en de opbouw van een functieclassificatie, eventueel gecombineerd met competentiemanagement en beloningsbeleid. • Je vervult een rol als projectleider waarbij je klanten adviseert over het verder professionaliseren van het HR-beleid en de HR-systemen. Je vertrekt niet van pasklare oplossingen, maar vanuit de concrete behoefte van je klanten, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. • In deze rol sta je in voor het verzamelen van informatie uit verschillende afdelingen, het opmaken van of het faciliteren van de opmaak van functiebeschrijvingen, het wegen van functies aan de hand van onze intern ontwikkelde en competentiegerelateerde

functiewaarderingsmethodiek (5+1 COMPAS ®) en het uittekenen van een functieclassificatiemodel. Daarnaast zal je het uitgewerkte classificatiemodel ook bespreken met de directie en met de syndicale organisaties. • Hoewel de focus in eerste instantie op functieclassificatieprojecten ligt, wordt van jou ook verwacht de kennis te verbreden naar andere disciplines binnen ons team, met name beloning, competentie en performance management. Je vormt met andere woorden als brede HR-adviseur een klankbord voor je klanten.

• Je hebt een masterdiploma in een economische, menswetenschappelijke of juridische richting en beschikt over minstens 7 jaar ervaring, in een HR-functie of als consultant. Je hebt een eerste ervaring met functieclassificatie, competentiemanagement en/of performance management en wil jouw expertise verder verdiepen en/of verbreden. • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands, Frans en Engels. Met jouw communicatievaardigheden, zin voor analyse, flexibiliteit en punctualiteit, maak je het verschil.

Interesse om te werken in een vooraanstaand consultancybureau met grote ambities? Stuur dan vandaag nog je cv en sollicitatiebrief met vermelding van referentienummer BE648687 voor Regiomanager en referentienummer BE644740 voor Senior Consultant naar Hudson t.a.v. Miek Smesman, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel 09 242 53 19, e-mail: hr.careers@jobs.hudson.com

Een carrière bij Hudson. Adem je job. A N T W E R P E N

|

B R U S S E L

|

G E N T

|

K O R T R I J K

|

H A S S E L T

|

L O U V A I N - L A - N E U V E

www.jobs.hudson.com

|

L U X E M B U R G


022_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:16:56

22

VACATURE 14 JANUARI 2012

AALST Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (Aalst) geniet het vertrouwen van meer dan 150.000 leden. Het VNZ is pluralistisch en ongebonden van eender welke vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker. Vanuit 52 kantoren gespreid over Vlaanderen zorgen ruim 150 medewerkers voor een optimale dienstverlening aan de leden. Om de verdere groei en professionalisering van het ziekenfonds te ondersteunen zoeken wij een (m/v):

Manager Kantorennet Gedreven salesmanager met passie voor mensen

Ons aanbod: • Een boeiende en uitdagende functie binnen een waardengedreven organisatie met een uitgesproken groeistrategie, met ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Tegenover jouw engagement staat een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een firmawagen en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Je profiel: • Je hebt een stevige commerciële en managementervaring, bij voorkeur in een dienstenorganisatie. Ervaring in het aansturen van een distributienetwerk is een sterk pluspunt. • Je bent een uitgesproken peoplemanager die hands-on is en veranderingsprocessen kan begeleiden. Je hanteert daarbij een gepaste mix van sturen en coachen en een gestructureerde, projectmatige aanpak. • Je bent down to earth, veerkrachtig en uitgesproken sterk in het leggen van contacten.

W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • In overleg met de directie leg je de krijtlijnen vast van de dienstverlening en bepaal je de commerciële strategie. • Samen met je team van 6 provinciale coördinatoren, die op hun beurt een team van 70 klantenadviseurs aansturen, ben je verantwoordelijk voor een efficiënte en klantgerichte serviceverlening. • Je ondersteunt de provinciale coördinatoren in het realiseren van de bedrijfsobjectieven en het verlenen van een excellente klantenservice. Je coacht hen, biedt hen de nodige ondersteuning en geeft hen advies aangaande specifieke problemen. • Op basis van een analyse van de verschillende regio’s en je voeling met de markt werk je businessplannen uit met het oog op een verdere optimalisatie en professionalisering van de dienstverlening.

Naast deze vacature, heeft het Vlaams Neutraal Ziekenfonds nog een aantal andere openstaande functies.

Commercieel Adviseur

Klantenadviseurs

Dossierbeheerder

Vlaams-Brabant

Kortrijk, Brugge, Aalst en Anderlecht

Aalst

Op basis van je excellente commerciële skills zet je het VNZ verder op de kaart door nieuwe leden te werven. Deze functie laat je toe op een flexibele en autonome manier te werken.

Na een opleidingsperiode waarin je wegwijs wordt gemaakt in de producten en diensten, word je het gezicht van VNZ en sta je garant voor een excellente service aan onze klanten.

Op basis van je servicegerichte attitude en sterke administratieve vaardigheden begeleid je klanten in hun dossiers.

Interesse? Indien je meer informatie wenst over deze functies, of indien je jouw kandidatuur hiervoor wenst te stellen, neem dan contact op met Ilse Van Impe via vanimpeilse@vnz235.be of via Statieplein 12, 9300 Aalst. Deze vacatures kan je nalezen op http://www.vnz235.be/vacatures/public.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA04.008

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE651141 naar Hudson, t.a.v. Stéphanie De Lange, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 73, e-mail: stephanie.de.lange@hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Viollega's gezocht VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers. Voor ons NIEUW KANTOOR gelegen te Beveren-Waas zijn we op zoek naar een

DYNAMISCHE UITZENDCONSULENT(E) en een

werkelijk op maat

Gelukkige Werkgever

COMMERCIËLE KANTOORVERANTWOORDELIJKE We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen?

VIO biedt je:

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-interim.be

www.vio-hr.be

VG 1570/BU

een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.


023_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 20:17:38

VACATURE 14 JANUARI 2012

Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

zoveel

talent

directeur

(m/v)

Dienst Onderhoud Gebouwen statutair - niveau A

coördinator-expert – jurist

Juridische Dienst & Kennisbeheer statutair - niveau A

(m/v)

2 adjuncten van de directie

Dienst Aankoopbeheer statutair - niveau A

preventieadviseur (psychosociaal welzijn)

(m/v)

(m/v)

Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk statutair - niveau A

arbeidspsycholoog (m/v) Dienst Rekrutering & Selectie

contractueel (tijdelijke vervanging) - niveau A Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 17 januari 2012 voor de functies van adjunct van de directie (m/v) Aankoopbeheer en arbeidspsycholoog (m/v) • ten laatste op 24 januari 2012 voor directeur (m/v), coördinator-expert (m/v) en preventieadviseur (m/v)

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

Hulshout is een kleine landelijke gemeente met 10 066 inwoners en grote ambities. Een degelijke kwaliteit van onze dienstverlening is voor het bestuur cruciaal. Daarom staan onder meer een aantal eigentijdse bouwprojecten op stapel, waaronder de oprichting van een nieuw gemeentehuis, de bouw van een nieuw zorgcampus, etc. Hiervoor zijn we dringend op zoek naar een (m/v):

afdelingshoofd grondgebonden diensten Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en resultaatgerichte aansturing van de verschillende diensten (grondgebiedzaken, ruimtelijke ordening, milieu, …). Daarnaast zorg je voor een doelmatige inzet van personeel en middelen en een duidelijke interne communicatie. Je bent ook de centrale figuur in de beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en -evaluatie van de grondgebonden diensten. Je coördineert zelf de grotere bouwprojecten van de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Jouw profiel: voor deze knelpuntfunctie heb je een masterdiploma of gelijkwaardig. Je stuurt op een gemotiveerde en enthousiaste manier een bouwteam aan bij de realisatie van grote projecten. Je hebt één of meer attesten of getuigschriften waaruit blijkt dat je minimaal 100 uren managementopleiding hebt gevolgd of je behaalt dit in de loop van de proeftijd. Aanbod: een brutojaarwedde: € 37 181 (vijf dienstjaren, schaal A1a-A3a), alle relevante beroepservaring wordt gehonoreerd als knelpuntberoep; een afwisselende boeiende functie met ruimte voor eigen inbreng en ideeën; 35 dagen verlof; glijdende werkuren; de overige voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel; een wervingsreserve voor de duur van drie jaar. Interesse? De inschrijvingsbundel met meer informatie kan je opvragen bij de personeelsdienst via personeel@hulshout.be of raadplegen op de website: www.hulshout.be, inschrijving ten laatste op zondag 29 januari 2012.

23


024_GPV1QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 21:45:21

24

VACATURE 14 JANUARI 2012

Wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling van gemeente en ocmw Bonheiden? Neem dan nu je kans, we zijn immers op zoek naar een (m/v):

financieel beheerder Jouw functie: je bent, zowel voor de gemeente als het ocmw, verantwoordelijk voor de financiële meerjarenplanning en het jaarlijkse budget, de boekhouding en de jaarrekeningen. Je maakt financiële analyses op en je brengt beleidsadviezen uit. Je bent verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en je zet interne controle- en rapporteringssystemen op. Dit houdt onder meer in dat je een voorafgaande kredieten wetmatigheidscontrole uitvoert op de beslissingen met hun budgettaire en financiële impact. Je verzorgt het debiteurenbeheer en je staat in voor de uitvoering van de betalingen.

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma dat volgens de gemeentelijke rechtspositieregeling in aanmerking komt. Je kan de juiste diploma’s en de andere aanwervingsvoorwaarden vinden op onderstaande website (zie Interesse). Je hebt de Belgische nationaliteit en je hebt de juiste managementcapaciteiten om mee zorg te dragen voor een efficiënt, effectief en zuinig bestuur.

Ons aanbod: een boeiende, statutaire en voltijdse functie met een grote verantwoordelijkheid in een maatschappelijk relevante context en een aangename werksfeer. Het brutojaarsalaris varieert tussen minimum 44 020,76 euro en 65 017,51 euro plus vakantiegeld en eindejaarspremie. Relevante ervaring uit de private sector kan voor maximaal 10 jaar worden meegenomen. Ervaring uit de overheidssector kan onbeperkt worden meegenomen. Een wervingsreserve voor 3 jaar. Extralegale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques, …). Een goede verlofregeling. Ruime opleidingsmogelijkheden. Interesse? Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Wim Peeters (secretaris gemeente Bonheiden), wim.peeters@bonheiden.be, tel. 015 50 28 26 of Frie Bellon (secretaris OCMW Bonheiden), frie.bellon@ocmwbonheiden.be, tel. 015 50 04 15. De aanwervings- en arbeidsvoorwaarden en de functiebeschrijving kan je raadplegen op www.bonheiden.be onder economie & vacatures. Je sollicitatiebrief en cv kan je richten naar het adviesbureau Tri Finance, t.a.v. Febe Claeys, Frankrijklei 119, 2000 Antwerpen, febe.claeys@trifinance.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 30 januari 2012.

www.jobpunt.be

De Raad van Bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis heeft beslist om over te gaan tot de vacantverklaring van de functie van

ALGEMEEN DIRECTEUR Het ASZ is een openbaar ziekenhuis met supraregionaal karakter met het statuut van autonome verzorgingsinstelling. Het heeft 3 campussen, namelijk te Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Het ASZ telt 568 ziekenhuisbedden en baat alle basisdiensten en een belangrijk aantal zware medisch-technische diensten uit. Het aanbieden van gespecialiseerde zorg en ondersteuning in een verregaand streven naar kwaliteit en patiëntvriendelijkheid richt zich tot elke patiënt. Dit doen we met ongeveer 1700 medewerkers, waaronder ruim 200 geneesheer-specialisten. Het ASZ hecht veel belang aan een bedrijfsklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de instelling en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien.

De functie van algemeen directeur wordt vervuld bij mandaat voor een periode van 8 jaar onbeperkt verlengbaar met telkens dezelfde duur als de duur van de eerste mandaatperiode.

(m/v - A10a-A10b)

De kandidaturen kunnen ingediend: formulier (www.asz.be)

Alle inlichtingen omtrent deze functie en de aanwervingsvoorwaarden kunnen verkregen worden bij mevrouw Sabine Siau, directeur patiëntenzorg, sabine.siau@asz.be Uiterste inschrijvingsdatum vrijdag 10 februari 2012.

www.asz.be

Sollicitatieadres ASZ, Personeelsdienst, t.a.v. Karine Van Neck, Merestraat 80 te 9300 Aalst (karine.vanneck@asz.be)

Mijn collega, mijn beste verzekering

Management

Teamspirit en respect maken deel uit van de kernwaarden binnen de P&V Groep. Niet alleen tussen collega’s onderling, maar ook in onze relatie werkgever/werknemer én naar onze klanten toe. Door zijn ervaring van meer dan 100 jaar beschikt de P&V Groep over een enorme expertise en een grondige kennis van de Belgische verzekeringsmarkt. Een waarborg voor stabiliteit voor klanten, personeel en distributienetten. P&V heeft de laatste jaren duidelijk gekozen voor een multikanalen- en multimerkenstrategie en is een verzekeringsgroep geworden met verschillende bedrijven. Dit laat de groep toe zijn positie op de Belgische markt te versterken.

Intussen is P&V de 6de verzekeringsgroep van het land. P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten. VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars. Actel verkoopt direct via internet en via akkoorden met auto-importeurs. Gemotiveerd om mee te werken aan ons succes? Ontdek dan onze carrièreaanbiedingen op

www.jobslink.be

maken deel uit van de P&V Groep

voor Brussel en Antwerpen


025_GPV3QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:57:52

VACAtURE.COM Volledig overzicht van de online jobs. In dit uitneembare dossier vindt u een volledig overzicht van de openstaande jobadvertenties op vacature.com. Bent u geïnteresseerd in een specifieke functie? Surf naar www.vacature.com/onlinejobs en geef de JobID in die in het magazine naast de functie staat. Zo krijgt u snel en eenvoudig de volledige jobomschrijving op uw scherm.

FUNCtIE

BEDRIJF

SELECtIEBUREAU JobID

ADMINIStRAtIE

Administratie............................................... P.25 Consultancy ................................................. P.26 Creatieve beroepen .................................... P.27 Directie & topmanagement ........................ P.27 Financiën...................................................... P.27 Franchising & filiaalhouders ...................... P.29 Gezondheid ................................................. P.29 Horecapersoneel & toerisme ..................... P.29 HR Management ......................................... P.29 ICt & internet............................................... P.30 Ingenieurs.................................................... P.31 Juristiek & notariaat................................... P.34 Logistiek & distributie................................. P.34 Maatschappelijke dienstverlening ............ P.35 Marketing & communicatie........................ P.35 Onderwijs & opleiding ............................... P.35 Overheidsdiensten ...................................... P.36 Purchasing/aankoop.................................. P.36 Redactie & communicatie ........................... P.36 Research & development ........................... P.36 Sales............................................................. P.36 techniek & productie .................................. P.38 Vrije beroepen............................................. P.40 Wetenschappelijk onderzoek .................... P.40 Andere functies ........................................... P.40

FUNCtIE

BEDRIJF

BUSINESS SUPPORT SECRETARY (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

SELECtIEBUREAU JobID 12357196

BUSINESS UNIT ADMINISTRATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM DIEST

12357123

CALCULATOR

DE TENDER BVBA

12357759

CALL AGENT - TELESALES (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357694 12357873

(JUNIOR) MANAGEMENTASSISTANT FOR INTERNATIONAL COMPANY (340326)

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358902

ACCOUNT REPRESENTATIVE (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357230

CAMPAIGN & MARKET OFFICER

TOURING

ADJUNCT MANAGER WERKPLAATS M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358899

CIJFERMATIGE CLIENT ADMINISTRATOR

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

ADMINISTRATIEF − COMMERCIEEL BEDIENDE

PROFILE GROUP

12359237

CLAIMS HANDLER

BRUHN SPEDITION

ADMINISTRATIEF ASSISTANT

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356505

CLIENT ADMINISTRATOR (DIEGEM)

DELOITTE

12310995

ADMINISTRATIEF ASSISTENT AANKOOP (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359235

COFFEE SPECIALIST M/V

START PEOPLE

12358303

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ACTIEF INTERIM HASSELT

12358712

COMERCIAL-ADMINISTRATIVA(O)

START PEOPLE

12357770

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ORDE VAN VLAAMSE BALIES

12357329

COMMERCIAL SUPPORT OFFICER

ALPHA CREDIT

12355764

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358206

COMMERCIEEL ASSISTENT

SYSTEMAT BELGIUM NV

12356764

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357595

COMMERCIEEL BEDIENDE HOUTSECTOR

SELECT HUMAN RESOURCES

12359114

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356856

COMMERCIEEL EN TECHNISCH ADVISEUR (M/V)

START PEOPLE

12357801

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359225

COMMERCIEEL MEDEWERKER COLLISHOP

COLRUYT GROUP

12355508

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM TONGEREN

12356997

COÖRDINATOR SALES SUPPORT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359200

ADMINISTRATIEF BEDIENDE JURIDISCHE DIENST

SODEXO

12358502

CUSTOMER CARE AGENT (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357164

ADMINISTRATIEF BEDIENDE TWEETALIG NL-FR

ACTIEF INTERIM IEPER

12357679

CUSTOMER CARE AGENT M/V

TEST-AANKOOP / TEST-ACHATS

12358080

ADMINISTRATIEF BEDIENDE VERKOOP BINNENDIENST

OFFICETEAM

12356576

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT (144037)

OFFICETEAM

12356607

ADMINISTRATIEF BEDIENDE!

PLUG MEDIA

12356596

ADMINISTRATIEF BEHEERDER VERZEKERINGEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357558

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT (M/V)

GRUPO PORTUCAL SOPORCEL SALES & MARKETING NV

12359067

ADMINISTRATIEF BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

SELECT HUMAN RESOURCES

12359410

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357956

ADMINISTRATIEF EN COMMERCIEEL TALENT

ACTIEF INTERIM TORHOUT

12356840

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

OFFICETEAM

12357742

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357292

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

START PEOPLE

12356449

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

AQUAFIN

12357810

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12359308

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - NIVEAU A2

ACROPOL AALTER

12358073

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V

START PEOPLE

12358299

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (IMMOBILIËN)

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356533

CUSTOMER SERVICE OFFICER FRANKRIJK (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357550

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359303

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE M/V

START PEOPLE

12358282

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ARBEIDREGLEMENTEN

SD WORX

12358553

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE SALES SERVICE M/V

START PEOPLE

12358281

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BOEKHOUDING

UMICORE

12356244

CUSTOMER SERVICE VIP (M/V). (RÉF.150MC-16882)

ADECCO BRUSSEL CCS

12358497

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DEBITEUREN & HR

OFFICETEAM

12356571

CUSTOMER SERVICES & TELEMARKETING ASSISTANT

START PEOPLE

12358220

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FACTURATIE

OFFICETEAM

12357343

CUSTOMER SUPPORT AGENT LUCHTHAVEN CHARLEROI (PART TIME)

JETAIRFLY

12359348

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET AFFINITEIT VOOR TECHNIEK M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358177

CUSTOMER SUPPORTER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT HRM)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET STERKE AFFINITEIT VOOR IT

A&S CAREERS

12357683

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT LOGISTIEK)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

ADMINISTRATIEF ONTHAALBEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357126

DISPATCHER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357180

ADMINISTRATIVE ASSISTANT ENGLISH/FRENCH

START PEOPLE

12359062

DOSSIERBEHEERDER - DIVERSE SPECIALITEITEN - OA BRA

START PEOPLE

12356718

ADMINISTRATIVE ASSISTANT FR/ANG

SELECT HUMAN RESOURCES

12358033

DRIETALIGE PROJECT ASSISTANT MET PIT

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357288

ADMINISTRATIVE SPECIALIST GAS & ELECTRICITY

OCTA+ ENERGIE NV

12356731

ADMINISTRATIVE SUPPORT - SERVICE DESK M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358951

DRIETALIGE SALES SUPPORT OFFICER MET PIT VOOR DE ICT SECTOR TE BRUSSEL!

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

ADMINISTRATIVE SUPPORT (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356939

DRIETALIGE SECRETARESSE

SIMONT BRAUN

ADMINISTRATOR (POS. CODE BE-ADMIN)

CENIX BIOSCIENCE BELGIUM BVBA

12355717

ADMINISTRATOR QUALITY DIVISION

START PEOPLE

12358036

DRIETALIGE TEAM ASSISTANT TE DIEGEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357559

ALL-ROUND KANDIDAAT OUTSOURCING SERVICE

START PEOPLE

12358490

DRINGEND GEZOCHT: MEDEWERKER KLANTENDIENST EN DIENST NAVERKOOP (M/V)

ACTIEF INTERIM WAREGEM

12356841

ALL-ROUND KANDIDAAT OUTSOURCING SERVICE (M/V)

START PEOPLE

12357754

ANALYTISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359313

DYNAMISCHE ASSISTANT MET GEVARIEERD TAKENPAKKET - BRUSSEL - HL338249

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359423

ASSISTANT CATEGORY MANAGER

OFFICETEAM

12356563

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359395

ASSISTANT PRODUCT DEVELOPMENT LEISURE/RETAIL

CENTER PARCS EUROPE

12355987

DYNAMISCHE ASSISTANT VOOR TRENDY BEDRIJF - CENTRUM BRUSSEL (HL306928)

ASSISTANT TO MARKETING TEAM

FMCG COMPANY

EMPLOYÉ BACK OFFICE COMMERCIAL

OFFICETEAM

12356766

ASSISTENT WINKELAUTOMATISERING

HUBO

12357839

ENTHOUSIASTE ONTHAALMEDEWERKER VOOR GROTE INTERNATIONALE SPELER (M/V)REGIO UKKEL

RECEPTEL

12356252

ASSISTENT(E) AFDELING WERVING & SELECTIE (M/V)

FIDUCIAL

12355908

BACHELOR SCHEIKUNDE

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357760

ENTHOUSIASTE RECEPTIONIST(E) VOOR TESSENDERLO CHEMIE VANUIT BRUSSEL (M/V)

RECEPTEL

12356255

BALIEMEDEWERKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357211

ERVAREN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER MET GOEDE KENNIS FRANS, GENK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359465

BEDIENDE ADMINISTRATIEVE RECEPTIE

HAYS GENT

12357301

ERVAREN DOCUMENTATION SPECIALIST M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359616

BEDIENDE PLANNING (REF. 144445)

OFFICETEAM

12359279

ERVAREN OFFICE ASSISTANT TE HAREN

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358566

BEDIENDE RECEPTIE (144036)

OFFICETEAM

12356615

ERVAREN OFFICE MANAGER GEZOCHT TE BORNEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359445

BETROUWBARE PERSONAL ASSISTANT TE WATERMAAL-BOSVOORDE

SECRETARY PLUS OUTSOURCING

12358874

EXECUTIVE ASSISTANT (M/W)

START PEOPLE

12359069

BEVRACHTER/PLANNER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357253

BIJSTANDSVERLENER (M/V)

START PEOPLE

12358296

EXECUTIVE ASSISTANT FOR INTERNATIONAL LAW COMPANY - BRUSSELS - HL340490

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359458

BIJVERDIENSTE COSTUMER CONTACT CENTER

START PEOPLE

12356451

FACILITY ASSISTANT TE DIEGEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357914

BIJVERDIENSTE OP WOENSDAG ALS ONTHAALMEDEWERKER (M/V) REGIO DIEGEM

RECEPTEL

12356257

FACILITY COORDINATOR BRUGGE - ZOMERGEM

COFELY SERVICES

12356253

FACILITY COORDINATOR REGIO ROTTERDAM - BEERSE

COFELY SERVICES

12356233

BO BILLING - RECTIFICATION TEAM MEMBER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357322

FINANCE AND LEGAL ADMINISTRATIVE SPECIALIST

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357313

BOEKHOUDER-ADMINISTRATIEF ASSISTENT

SYNTRA BRUSSEL VZW

12331194

FINANCIEEL BACKOFFICE MEDEWERKER B2C

ESSENT BELGIUM

12356612

BRAND SUPPLY ADMINISTRATOR

START PEOPLE

12357909

FRONT OFFICE AGENT REF NUMMER 138530

OFFICETEAM

12357635

BRAND SUPPLY MANAGER

START PEOPLE

12357910

FRONT OFFICE ANALYST

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357305

Layout Liste VAC.indd 25

HUDSON

ARCADIUS

HAYS SPECIALIST RECRUITMENT

ADMB HR SERVICES

12359274

12359250 DE PUTTER & CO

12359009

12358900 12357854 12357855

12358532 S. LECLERE & CONSULTANTS

12357181

12/01/12 22:57


026_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:57:50

26 FunCtie

beDriJF

seleCtiebureau JobiD

FunCtie

beDriJF

FRONT OFFICE MANAGER IBIS KORTRIJK

IBIS

RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

SECRETARESSE

CHATEAU PROMOTION

12357830

FRONT OFFICE ONTHAALMEDEWERKER

TOERISME OOSTENDE VZW

ADMB HR SERVICES

SECRETARESSE (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357103

FRONTOFFICE MEDEWERKER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359526

SECRETARESSE MET ERVARING TE DIEGEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357962

FRONT-OFFICE MEDEWERKER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359202

SECRETARESSE MET GOEDE TALENKENNIS (VR01/144480)

OFFICETEAM

12359396

F-S ENGINE MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357315

SECRETARESSE VERKOOP USA

START PEOPLE

12357973

F-S SOCIAL TARIFF SPECIALIST

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12358011

SENIOR CLIENT ADVISOR M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358969

GEDREVEN SALES OFFICE EXECUTIVE MET INTERESSE IN TECHNIEK TE GENK

SENIOR PURCHASE OFFICER (REF.45944)

DELOITTE

12357267

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359454

SERVICE DESK AGENT (M/V)

START PEOPLE

12358298

GEMOTIVEERDE RECEPTIONISTE VOOR ELKE WOENSDAG BINNEN EEN DYNAMISCH BEDRIJF

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358592

SR ADMINISTRATION ACCOUNTANT

START PEOPLE

12358037

SR ADMINISTRATOR HR DEPARTMENT

START PEOPLE

12357970

GEORGANISEERDE DISPATCHER (M/V)

START PEOPLE

12358903

STUDENT CONTACT CENTER

START PEOPLE

12358455

GESTIONNAIRE DE DOSSIERS FR/NL

SELECT HUMAN RESOURCES

12358269

SUPPLY CHAIN ASSISTANT (MM12/144239)

OFFICETEAM

12359420

HIGH POTENTIAL TRILINGUAL ASSISTANT FOR DYNAMIC AND INT’L COMPANY IN BRUSSELS! (HL293798)

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359402

SUPPLY MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356921

HOOFD FACTURATIE M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358199

TEAMCOACH (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357565

HR BUSINESS PARTNER (M/V)

ELIA GROEP - GROUPE ELIA

12356894

TEAMLEADER (M/V)

ACTIEF INTERIM HASSELT

12359124

HULPBOEKHOUDSTER PARTTIME

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357204

TEAMLEADER TELECOM ELEKTRICITEIT (MECHELEN)

COFELY SERVICES

12356297

ICT GENERALIST

A&S CAREERS

12357687

TECHNICAL ADMINISTRATIVE OFFICER (DESIGN-OFFICE) M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359463

INGENIEUR BOUWKUNDIG ONDERHOUD

AQUAFIN

12357809

TECHNICAL SPECIALIST M/V

START PEOPLE

12358294

INSURANCE ADMINISTRATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357183

TECHNISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE

PAUWELS CONSULTING

12358063

TECHNISCH BEDIENDE GARAGE TE BALEN NL/FR (MV)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357695

12353018

TECHNISCH-ADMINISTRATIEF BEDIENDE M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12357689

TECHNISCH-COMMERCIEEL BEDIENDE AUTOSECTOR N/F TE KORTRIJK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359447

TECHNISCHE ORDERVERWERKER M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357485

TÉLÉPHONISTE

OFFICETEAM

12356733

RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

12359166 12359380

seleCtiebureau JobiD

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICER (M/F) – NAZARETH

OMEGA PHARMA

INVOICING ADMINISTRATOR (M/F) (REF.49476)

DELOITTE

12357270

JUNIOR ANALYST

START PEOPLE

12359186

JUNIOR BUYER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357235

JURIDISCH ASSISTANT - BOEIENDE FUNCTIE IN INT’L OMGEVING BRUSSEL (HL332061)

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359391

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358263

KLANTENADMINISTRATIE & RECEPTIE - INTERNATIONALE WERKOMGEVING (LDG 340676)

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL BEDIENDE N/F/E/DUITS IN KUURNE

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359064

TIJDELIJKE BEDIENDE PLANNING TE TIELT

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357729

KLANTENADVISEUR CALLCENTER BIJ EUROMUT IN BRUSSEL

EUROMUT ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS

TRAFFIC CONTROLLER (M/V)

START PEOPLE

12358291

KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT EEKLO

HDP - ARISTA

12356834

TRANSPORT ASSISTENT M/V

ACTIEF INTERIM ASSE

12358170

KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT OOSTENDE

HDP - ARISTA

12340826

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359411

KLANTENDIENST MEDEWERKER FRANS/ENGELS OF DUITS/ENGELS

NEWAYS EUROPE

12355138

TRILINGUAL EXECUTIVE ASSISTANT FOR INT’L CONSULTING COMPANY- BRUSSELS (HL305114)

KLANTENDIENSTMEDEWERKER - TWEETALIG NL/FR

ADECCO HASSELT OFFICE

12357712

URGENT - SUPPORT ADMINISTRATIF FR/ANG

SELECT HUMAN RESOURCES

12358027

LABORANT (M/V)

START PEOPLE

12357294

VEHICLE COMPONENT BUYER PURCHASING

TOYOTA BELGIUM

12351400

MANAGEMENT ASSISTANT

SYNERGIE INTERIM OFFICE

12357307

VERANTWOORDELIJKE PLANNING (M/V)

ACTIEF INTERIM HASSELT

12359134

MANAGEMENT ASSISTANT (NL/FR/GB)

CALLATAY & WOUTERS

12357466

VOLTIJDS BEDIENDE BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN

12357721

MANAGEMENT ASSISTANT MET ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN

START PEOPLE

12358189

WERKSTUDENT CONTACT CENTER

START PEOPLE

12356450

MANAGEMENT ASSISTANT MET EEN UITGESPROKEN INTERESSE VOOR COMMUNICATIE

SD WORX

12358564

ConsultanCy

MANAGEMENT ASSISTANT MET FOCUS OP HR

START PEOPLE

12358796

.NET DEVELOPER

ALTRAN BELGIUM

12356614

MANAGEMENT ASSISTANT TE NEDER-OVER-HEEMBEEK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356896

9 LABO ANALYSTEN

PAUWELS CONSULTING

12352431

MANAGEMENT ASSISTANT TE VILVOORDE

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357586

ADMINISTRATIEF BEHEERDER VERZEKERINGEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357558

MANAGEMENT ASSISTANT VOOR SALES-AFDELING

START PEOPLE

12358853

BUSINESS ANALYST INSURANCE

CSC

12333289

MANAGEMENT ASSISTENT

INTERNETBEDRIJF

12357162

BUSINESS ANALYST INSURANCE

TRIFINANCE

12355605

MANAGMENT ASSISTANT

ACTIEF INTERIM HALLE

12357248

MARKETING & SALES ASSISTANT IN ZAVENTEM

SECRETARY PLUS OUTSOURCING

12358870

BUSINESS CONSULTANT IN ENERGIE, FINANCIËLE DIENSTEN EN TRANSPORT

SIA PARTNERS

12359352

MEDEWERK(ST)ER CUSTOMER SERVICE(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358335

CSC

12358609

MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359170

BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT COMMUNICATIONS & MEDIA SECTOR

MEDEWERKER CUSTOMER SERVICE (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357671

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER UTILITY MARKET (ELECTRICITY / GAZ)

CSC

12358626

MEDEWERKER CUSTOMER SERVICE (TIJDELIJK) (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357697

BUSINESS UNIT MANAGER HR TALENT NETWORK

SD WORX

12359516

MEDEWERKER FACTURATIE EN DEBITEURENBEHEER (MM144207)

OFFICETEAM

12359386

CAD SOFTWARE ENGINEER

GEO-IT BVBA

12355742

MEDEWERKER FACTURATIE M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358182

CHANGE MANAGEMENT CONSULTANT

CSC

MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE 4/5 (TIJDELIJK) M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12357767

COMMERCIEEL ADVISEUR ANTWERPEN

ZENITO

MEDEWERKER PLANNING AANSLUITINGEN

EANDIS

12358943

CONSULTANT

VIO

MEDEWERKER STARTERSSERVICE (ROESELARE EN BRUGGE)

ACERTA

12356698

CONSULTANT – VUB CAREER CENTRE

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - VUB

TALENTFINDER

12358069

MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST

START PEOPLE

12359033

CONSULTANT COMPENSATION & BENEFITS/MOBILITY

MERCER

USG HR FORCES

12349198

NATIONALE PLANNER

INFINITY SELECT

12357361

CONSULTANT IN FINANCE

INTYS CONSULTING

12256081

NAUWKEURIGE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OP LOGISTIEKE DIENST TE OLEN

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356567

CONSULTANT IN PROCUREMENT

INTYS CONSULTING

12256083

NOTARIEEL MEDEWERKER (M/V)

NOTARIS ERIK LERUT

CONSULTANT IN SUPPLY CHAIN

INTYS CONSULTING

12256000

OCMW-SECRETARIS

OCMW EVERGEM

CONSULTANT LIFE SCIENCES

ALTRAN BELGIUM

12356633

OFFICE ASSISTANT

OFFICETEAM

CONTACT CENTER AGENT (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357174

OFFICE COÖRDINATOR

SCHEIDT & BACHMANN

DATA ANALYST

PEPPERS & ROGERS GROUP

12355822

OFFICE MANAGER/MANAGEMENT ASSISTANT

3E

12359522

DISPATCHER (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

ONTHAALBEDIENDE M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359252

EUROPEAN PROJECT MANAGER SUPPLY CHAIN

ORDER PROCESSOR (M/V) TE KORTENBERG

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356383

PART-TIME INKOOPBEDIENDE (M/V) WOMMELGEM

START PEOPLE

12357238

EXPERTEN PROJECTPORTFOLIOBEHEER

ANONIEM VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL HALLEVILVOORDE EANDIS

PARTTIME RECEPTIONISTE GEZOCHT TE WERKEN IN VASTE NAMIDDAG, 13U30-18U TE EVERE (M/V)

FINANCIAL CONSULTANY: EEN JOB DIE NOOIT GAAT VERVELEN!

BLAKE & PARTNERS

12355688

RECEPTEL

12356256

FINANCIAL PLANNING CONSULTANT (ANTWERPEN)

OPTIMA

12341682

PAYROLL OFFICER

SOLVAY

12359436

FINANCIAL PLANNING CONSULTANT (LIMBURG)

OPTIMA

12341676

PC-VAARDIGE MANAGEMENT ASSISTANT (N/F) TE KORTRIJK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358071

FUNCTIONAL/BUSINESS ANALYST

TRILATIONS

12329685

PERSONAL ASSISTANT

OFFICETEAM

12356550

VIGC

12358651

PERSONAL ASSISTANT SALES & MARKETING

SECRETARY PLUS OUTSOURCING

12358949

INNOVATIEADVISEUR DIE WIL UITGROEIEN TOT EXPERT EPUB, TABLET PUBLISHING (M/V)

PERSONEELSMEDEWERKER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359135

IT ARCHITECT

CSC

12358629

PLANNING & PRE-BILLING OFFICER M/V

START PEOPLE

12358295

IT CONSULTANT JAVA

CSC

12333268

PLANNING ASSISTENT M/V

ACTIEF INTERIM ROESELARE

12357667

IT PROJECT MANAGER

CSC

POLYVALENT INKOOP EN COMMERCIEEL TALENT (M/V)

ARCHETYPE VLAANDEREN

12357100

JUNIOR OF SENIOR FINANCE PROFESSIONAL BIJ HANDSON & PARTNERS

HANDSON & PARTNERS

POLYVALENTE SECRETARESSE M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359177

JUNIOR SECURITY ENGINEER

PWC

PORTFOLIOMANAGER NON-FOOD

COLRUYT GROUP

12359496

JURIDISCH ADVISEUR

FEBE

PRODUCT MANAGER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357242

LOCAL FINANCE EXPERT MET GOEDE KENNIS DUITS! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356795

PRODUCT MANAGER KREDIETEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357557

MANAGER PUBLIC SECTOR

CSC

12358633

PROJECT ASSISTANT MET PIT

SECRETARY PLUS OUTSOURCING

12358866

OUTSOURCING SOLUTIONS ARCHITECT

CSC

12359052

PROJECT ASSISTANT MET PIT !

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356381

PENETRATION TESTER & SECURITY ANALYST

PWC

12346871

PROJECT SUPPORT MEDEWERKER - QUOTATION

PHILIPS NV

12355847

PREPRESS COÖRDINATOR

HELIOS PACKAGING BVBA

12356222

PROJECTCOÖRDINATOR TAALDIENSTEN

MASTERVOICE NV

12359332

PRODUCT MANAGER KREDIETEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357557

PROJECTMEDEWERKER VOOR HET CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

12356589

PROJECT MANAGER

TRILATIONS

12329684

PROTOTYPE PROCUREMENT ASSISTANT

START PEOPLE

12357968

PROJECT MANAGER

HR-CC

12358246

PT ALLROUND ASSISTANT BINNEN DE JURIDISCHE SECTOR TE HERENTALS

PROJECTMANAGER AUTOMATISERING

AQUAFIN

12357811

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356808

RECRUITMENT CONSULTANT BUSINESS SUPPORT (M/V)

WALTERS PEOPLE ZAVENTEM

12357219

PT MANAGEMENT ASSISTANT (M/V)

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12358008

REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT

PAUWELS CONSULTING

PURCHASE ADMINISTRATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357188

RESEARCH ANALYST

CONFIDENTIAL

RECEPIONIST(E) (M/V)

ACTIEF INTERIM IEPER

12357641

SALES CONSULTANT HR SERVICES

HR TALENTS

12358871

RECEPTIE- EN PUBLIC RELATIONS MEDEWERKER (M/V)

CLUB MED

12356108

SAP CONSULTANTS

CSC

12333271

RECEPTIONIST GARAGE (MV)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359260

SAP SALES & LOGISTICS CONSULTANT

DELOITTE

12311001

RECEPTIONIST(E)

OPTIMA

12357342

SENIOR CONSULTANT REWARD

SD WORX

12353045

RECEPTIONIST(E) TE BRUSSEL

OPTIMA

12357354

SENIOR CONSULTANTS PUBLIC SECTOR

CSC

12349370

RECEPTIONIST/ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

12358051

SENIOR FINANCIAL CONSULTANT

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12356456

RECEPTIONISTE

GENT OFFICE PROFESSIONALS

12358117

SENIOR FUNCTIONAL CONSULTANTS

FINANCIAL ARCHITECTS

12359121

RECEPTIONNIST ENG/ FR PART TIME

SELECT HUMAN RESOURCES

12358023

SENIOR HR CONSULTANT

HUDSON

12358039

RESEARCH EXECUTIVE MARKTONDERZOEKSBUREAU

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358876

SENIOR LEGAL CONSULTANT INTERNATIONAL EMPLOYMENT

SD WORX

12342670

SALE EXECUTIVE MET ERVARING IN STEEL TRADING

START PEOPLE

12358430

SENIOR MANAGER PEOPLE&CHANGE ADVISORY

KPMG

12352592

SALES ADMINISTRATIEVE ASSISTENT (E)

GLOBAL CONCEPT

12359325

SENIOR SAP BI - BO CONSULTANT

CSC

12339861

SALES ASSISTANT VOOR INTERNATIONALE SPELER REGIO ZUIDLIMBURG

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359283

SENIOR TAX CONSULTANTS / TAX MANAGERS (DIEGEM - GENT ANTWERPEN)

DELOITTE

12311003

12356564

SERVICE DELIVERY COORDINATOR - EXTERNAL IT WORKFORCE

RANDSTAD BELGIUM

12359016

12358088

SHOWROOMVERKOPER ROE/18452

ACTIEF INTERIM ROESELARE

12357629

SALES SUPPORT - COMMERCIËLE BINNENDIENST

START PEOPLE ROBERT HALF INTERNATIONAL RECRUITMENT DELOSPAN INTERNATIONAL

SYSTEMS EXPERT IIS

PAUWELS CONSULTING

12356491

SALESKANDIDAAT (HOSTESS)

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357622

TAX ADVISOR BRUSSEL-WALLONIË

BANK J. VAN BREDA & CO

12359078

SECRÉTAIRE DE DIRECTION FR/NL/ANGL

SELECT HUMAN RESOURCES

12358022

TAX COUNCEL (M/V)

AGC

12357081

SECRÉTAIRE NL/FR (H/F)

START PEOPLE

12357769

TRAINING & INTERVENTION EMPLOYEE

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359213

SALES REPRESENTATIVE SALES SUPPORT

QIWIE

ADMB HR SERVICES

KERN SELECTION

NOTARIAT - NOTARIAAT

12357257

12358918 12357851 12358226

LENS

HAYS OFFICE

12358079

12352014

EXPERT BELANGENBEHARTIGING

12358620 ADMB HR SERVICES

12358344 12357884

12357312 ALTIOR

12331381 12356197 12359117

12333259 QIWIE

12356706 12346860

SEARCH & SELECTION

12355087

12357600 HUDSON

12356938

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 26

12/01/12 22:57


027_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:58:10

27 FunCtie

beDriJF

FunCtie

beDriJF

UITZENDCONSULENT(E) ARBEIDERS TE ANTWERPEN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

seleCtiebureau JobiD 12358127

ACCOUNTANT DENDERSTREEK: UITSTEKENDE WORK-LIFE BALANCE!

BLAKE & PARTNERS

12357398

UITZENDCONSULENT(E) ARBEIDERS TE NEERPELT M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358375

UITZENDCONSULENT(E) ARBEIDERS TE TESSENDERLO M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358383

ACCOUNTANT MET CONTROLLING TAKEN! LIFESTYLE SECTOR ANTWERPEN

BLAKE & PARTNERS

12358957

UITZENDCONSULENT(E) BEDIENDEN TE ROESELARE M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358197

BLAKE & PARTNERS

12357786

UITZENDCONSULENT(E) BEDIENDEN TE VILVOORDE M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358179

ACCOUNTANT VOOR GENTSE MULTINATIONAL! 45000EUR MET BONUS (MIN 6%)

UITZENDCONSULENT(E) BEVEREN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358211

ACCOUNTANT? INTERNATIONAL COMPANY/ HUMAN SCALE ENVIRONMENT

BLAKE & PARTNERS

12355828

UITZENDCONSULENT(E) BOOM

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358225

ACCOUNTING MANAGER

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12348990

UITZENDCONSULENT(E) DIENSTENCHEQUES ANTWERPEN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358224

ACCOUNTS PAYABLE ASSISTANT

ACCOUNTEMPS

12356695

UITZENDCONSULENT(E) GENK M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358119

ADMINISTRATIEF BEDIENDE M/V

ACTIEF INTERIM BREE

12358480

UITZENDCONSULENT(E) HEIST M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358204

ADMINISTRATIEF BEDIENDE VERZEKERINGEN (M/V)

ACTIEF INTERIM NINOVE

12357680

UITZENDCONSULENT(E) SCHOTEN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358216

ADMINISTRATIEF BEHEERDER VERZEKERINGEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357558

UITZENDCONSULENT(E) ZAVENTEM M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358193

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (IMMOBILIËN)

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356533

VALIDATION ENGINEER

PAUWELS CONSULTING

12355897

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ACCOUNTS PAYABLE

JETAIR

12359435

VALUATION MANAGER

PWC

12346165

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BOEKHOUDING

RANDSTAD PROFESSIONALS

12356876

VERTEGENWOORDIGER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357058

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BOEKHOUDING

UMICORE

12356244

VLIEGENDE UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN EN/OF VLAAMS BRABANT M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358130

ADVISEUR FINANCIËLE & FISCALE PLANNING

DIXON & COMPANY

12337829

ZELFSTANDIG COMMERCIEEL CONSULENT

FINANCE & INSURANCE BROKERS

12359441

ADVISEUR PROFESSIONAL BANKING OVL

12357537

ALLROUND BOEKHOUDER

SELECT HUMAN RESOURCES MENTOR INSTITUUT VOOR VERMOGENSANALYSE ANONIEM

VIO HR

ALLROUND BOEKHOUDER (REGIO TIELT)

ANONIEM

VIO HR

12356613

ALLROUND MEDEWERKER ACCOUNTING

THOMAS COOK BELGIUM

12333013

12357863

Creatieve beroepen

ADVISEURS FINANCIËLE PLANNING (VLAANDEREN)

seleCtiebureau JobiD

12358439 12358139 12356788

(WEB) DESIGNER

BINCKBANK NV

ASSISTANT COMMERCIAL

SCALP

APPLICATION ARCHITECT

AG INSURANCE

12356240

ASSISTENT MARKETING EN COMMUNICATIE (M/V)

MATCH

12359560

ASSISTANT ACCOUNTANT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359440

BLOEMIST (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

12359477

ASSISTANT ACCOUNTS PAYABLE

CSC

12358596

BOUWKUNDIG CAD-TEKENAAR

CEVORA

12357827

ASSISTANT CREDIT MANAGER

UMICORE

12358576

BOUWKUNDIGE PROJECT MANAGERS/ARCHITECTEN

ARCADIS BELGIUM NV

12359497

ASSISTANT DATABASE MANAGER (M/V)

TOTAL BELGIUM ERTVELDE

12358173

CAD SOFTWARE ENGINEER

GEO-IT BVBA

12355742

ASSISTANT DOSSIERBEHEERDER

ACCOUNTEMPS

12357330

DECORATEUR / ETALAGIST

ACTIEF INTERIM LIER

12359249

ASSISTANT TREASURER

ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING

12358153

GRAFISCH ONTWERPER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358203

AUDITOR PROCESSEN

FINANCIAL TALENTS

12356813

GRAFISCH ONTWERPER HUISSTIJL ( M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357803

AVOID TRAFFIC JAMS - WORK IN THE BW AS REPORTING OFFICER

BLAKE & PARTNERS

12358506

GRAPHIC DESIGNER

CARTAMUNDI

12358072

B2B ACCOUNT MANAGER INSURANCE (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357569

INNOVATIEADVISEUR DIE WIL UITGROEIEN TOT EXPERT EPUB, TABLET PUBLISHING (M/V)

VIGC

12358651

BE PART OF A NICE ATMOSPHERE AS REPORTING ANALYST -FULL PACKAGE

BLAKE & PARTNERS

12359345

JUNIOR ART DIRECTOR (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359460

BE PART OF THE BIGGEST LAW FIRM AS A FINANCIAL ANALYST

BLAKE & PARTNERS

12356675

LAY-OUTER MARKETING

DE PERSGROEP PUBLISHING

MANAGER CREATIEF STARTERSHUIS OH!

STAD MECHELEN

PIXELLASSER (ART DIRECTOR) (M/V) PREPRESS COÖRDINATOR

TALENTFINDER

12359490

BE THE NEXT CONTROLLER FOR A TELECOM LEADER - BRUSSELS

BLAKE & PARTNERS

12356900

12359459

BEDIENDE BOEKHOUDING

ADECCO HASSELT OFFICE

12357304

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359548

BEDIENDE BOEKHOUDING DEELTIJDS ( M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357741

HELIOS PACKAGING BVBA

12356222

BEDIENDE IN DE VERZEKERINGEN M/V

START PEOPLE

12358597

TEKENAAR / OPMETER (M/V)

ADECCO HOOGSTRATEN

12357379

BEDRIJFSANALIST (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359129

VOORSCHRIJVER − ADVISEUR IN VERLICHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING

12357317

BELEGGINGSADVISEUR

SELECT HUMAN RESOURCES

12357546

BELEGGINGSADVISEUR GENT (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357561

BELEGGINGSADVISEUR LEUVEN LIMBURG GENT ANTWERPEN

CITIBANK BELGIUM

12356481

JOBPUNT VLAANDEREN

PROFILE GROUP

DireCtie & topmanagement AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN DIENSTEN

GEMEENTE HULSHOUT

JOBPUNT VLAANDEREN

12357836

BELEGGINGSADVISEUR OOSTENDE (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357575

ALGEMEEN DIRECTEUR

MARKANT VZW

ADMB HR SERVICES

12351463

BLAKE & PARTNERS

12359138

ALGEMEEN DIRECTEUR

VERTROUWELIJK

HUDSON

12359006

BEURSGENOTEERDE TOPPER ZOEKT BUSINESS ANALYST! ANTWERPEN

ASSISTENT VESTIGINGSMANAGER

VERTROUWELIJK

HUDSON

12359122

BICC BUSINESS ANALYST - MARKETING,SALES & CARE

TELENET

12356122

BUSINESS ANALYST BELUX-NEXT TO BRUSSELS - BE A PARTNER, IT IS!

BLAKE & PARTNERS

12357792

BOEIENDSTE JOB IN HET MECHELSE! HOOFDBOEKHOUDER TOPBEDRIJF

BLAKE & PARTNERS

12359341

BUSINESS DIRECTOR/C.O.O.

ANONIEM

ALTIOR

12354141

BOEKHOUD(ST)ER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359424

BUSINESS UNIT DIRECTOR WAARDENTRANSPORT

ANONIEM

ALTIOR

12356147

BOEKHOUDER

ACCOUNTEMPS

12357893

BUSINESS UNIT MANAGER

SMALS

12348953

BOEKHOUDER

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353347

BUSINESS UNIT MANAGER HR TALENT NETWORK

SD WORX

12359516

BOEKHOUDER

RANDSTAD PROFESSIONALS

CELHOOFD TECHNISCHE ONDERSTEUNING

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

JOBPUNT VLAANDEREN

12357888

BOEKHOUDER

UNIZO VZW

CUSTOMER SERVICE DELIVERY MANAGER

ANONIEM

ALTIOR

12345180

BOEKHOUDER - REGIO ANDERLECHT

ACCOUNTEMPS

12357189

CUSTOMER SERVICE MANAGER

PROFILE GROUP

12358398

BOEKHOUDER - REGIO ASSE

OFFICETEAM

12357157

SEARCH & SELECTION

12355721

BOEKHOUDER - REGIO SINT-PIETERS-LEEUW

ACCOUNTEMPS

12357163

DIRECTEUR ONDERHOUD GEBOUWEN

ANTALIS HET CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN GENT STAD GENT

12357868

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM

ARMONEA

BOEKHOUDER GEZOCHT MET DOORGROEIPOTENTIEEL NAAR HOOFDBOEKHOUDER!

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12357451

ENTREPRENEURIAL CEO

GREENSEAL CHEMICALS

HUDSON

12357387

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12335369

F & A MANAGER (FOR USA)

ANONIEM

VIO HR

12356512

BOEKHOUDER MET EEN GOEDE EERSTE ERVARING (MIN. 3 JAAR) (M/V) IN PAAL-BERINGEN

FILIAALMANAGER

PLUS UITZENDKRACHTEN

BOEKHOUDER REF NUMMER 144292

ACCOUNTEMPS

12358672

FINANCIEEL BEHEERDER

OCMW BONHEIDEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357850

BOEKHOUDER VOOR MODEBEDRIJF

USG FINANCIAL FORCES

12356544

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

12355859

FINANCIEEL DIRECTEUR

DE GRAFISCHE GROEP BONGAERTS

GOELEN PERSONEELSADVIES

BOEKHOUDER-FISCALIST

12355583

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

LOGO ANTWERPEN

12358067

IBIS

RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

12359166

BOOST UW CARRIÈRE NAAR EEN HOGER NIVEAU ALS BUSINESS CONTROLLER

BLAKE & PARTNERS

12355686

BUSINESS & FORECASTING ANALYST

MOBISTAR

12356530

BUSINESS ANALYST

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357160

BUSINESS ANALYST (M/V)

USG PEOPLE

12357997

BUSINESS ANALYST BELUX-NEXT TO BRUSSELS - BE A PARTNER, IT IS!

BLAKE & PARTNERS

12357792

DIRECTEUR

FRONT OFFICE MANAGER IBIS KORTRIJK

12358195

12357480

HR DIRECTOR

CONFIDENTIAL

HUDSON

12356113

HUMAN RESOURCES MANAGER

ANONIEM

ALTIOR

12356487

IT PROJECT MANAGER (M/V)

START PEOPLE

12356958

JR. PROJECT ENGINEER MANUFACTURING (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357790

LOCAL FINANCE EXPERT MET GOEDE KENNIS DUITS! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356795

MANAGER ARCHITECTURE & TOOLS

STIB-MIVB

12358443

MANAGER CREATIEF STARTERSHUIS OH!

STAD MECHELEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12359459

OPERATIONEEL VERANTWOORDELIJKE WOONPROJECTEN

GILEN WOONPROJECTEN

HUDSON

12358685

OPERATIONS & MAINTENANCE MANAGER

STIB-MIVB

OPERATIONS MANAGER

BAERT EN ZONEN CVA

OPERATIONS MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355545

PLANNINGSMANAGER

JULES DESTROOPER

12357825

PORTFOLIOMANAGER NON-FOOD

COLRUYT GROUP

12359496

PRODUCT MANAGER

START PEOPLE

PRODUCT MANAGER LIFE

ANONIEM

KERN SELECTION

12356378

PRODUCTIEDIRECTEUR

SOUBRY

HUDSON

12358341

QHS MANAGER - CONSEILLER EN PREVENTION NIV. I (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

RETAIL MANAGER – HOME DECORATION

ANONIEM

SALES & MARKETING MANAGER - BOUWCHEMICALIËN

MERCURI URVAL

SALES MANAGER TRUCKS

MERCEDES-BENZ BENELUX

USG HR FORCES

12355619

SITE MANAGER

TRUCKS CENTER ANTWERP

DE PUTTER & CO

12359448

SYNERGIE MANAGER PARTENA

PARTENA ZIEKENFONDS EN PARTNERS

12359152

TECHNICAL MANAGER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356967

TERMINAL MANAGER HAVEN

DIXON & COMPANY

12359094

VERANTWOORDELIJKE PRODUCTIE (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356956

VP BUSINESS DEVELOPMENT BENELUX

FINANCIAL ARCHITECTS

12359523

12358408 HUDSON

12357386

12359558

12357563 ALTIOR

12347856 12357974

FinanCiën

12358076 ADMB HR SERVICES

12356689

BUSINESS ANALYST INSURANCE

CSC

12333289

BUSINESS ANALYST INSURANCE

TRIFINANCE

12355605

BUSINESS AREA FINANCE MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

BUSINESS CONTROLLER

RABOBANK.BE

BUSINESS CONTROLLER - ZAVENTEM - AVIATION

BLAKE & PARTNERS

12356510

BUSINESS CONTROLLER IN THE FMCG SECTOR - WHAT ELSE ?

BLAKE & PARTNERS

12355481

BUSINESS CONTROLLER WITH SAP

ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES

12357109

BUSINESS CONTROLLER: BEPAAL DE TOEKOMST VAN DE ENERGIESECTOR!

BLAKE & PARTNERS

12358923

BUSINESS UNIT ADMINISTRATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM DIEST

12357123

CALCULATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359230

CALCULATOR / TECNISCH MEDEWERKER

ACTIEF INTERIM OUDENAARDE

12358074

CALCULATOR LANDBOUWCONTRUSTIES

ACTIEF INTERIM TIELT

12359197

CALCULATOR M/V

ACTIEF INTERIM ROESELARE

12357638

CARODEL / BOEKHOUDER

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357750

CASH COORDINATOR FOR A WELL KNOWN BRAND - BRUSSELS

BLAKE & PARTNERS

12356650

CFO

TRIFINANCE

12355509

CHIEF ACCOUNTANT

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12357255

CHIEF ACCOUNTANT (M/V)

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12356470

CIJFERMATIGE CLIENT ADMINISTRATOR

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

CLAIMS HANDLER

BRUHN SPEDITION

CLIENT ACCOUNTANT WITH YOUR OWN ASSSISTANT

BLAKE & PARTNERS

COLLECTION ANALYST

CITIBANK BELGIUM

COMMERCIEEL ADVISEUR

ARGENTA

SEARCH & SELECTION

12358120

COMMERCIEEL ADVISEUR LINT

ARGENTA

SEARCH & SELECTION

12356354

12356711 HUDSON

12358003

12359250 DE PUTTER & CO

12359009 12358328 12358188

(SENIOR) PRODUCT MANAGER DOMESTIC & SEPA PAYMENTS

ING

12352386

COMMERCIEEL BANKADVISEUR (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359146

2 ACCOUNTANTS VOOR AWARD WINNING BEDRIJF - GENT NOORD

BLAKE & PARTNERS

12357788

COMMERCIËEL BEDIENDE

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357167

2 MEDEWERKERS MIDDLE & BACK OFFICE

P&V VERZEKERINGEN - ASSURANCES

12356365

COMMERCIEEL MEDEWERKER REGIO BRUSSEL

ING

12357613

A TAILOR MADE ACCOUNTING FUNCTION WITH LIMITLESS OPPORTUNITIES

BLAKE & PARTNERS

12357796

COMMERCIEEL MEDEWERKER SAVINGS & INVESTEMENTS

ING

12348644

ACCOUNT MANAGER

ING

12357494

COMMERCIEEL MEDEWERKERS REGIO BRUSSEL - ANTWERPEN

CITIBANK BELGIUM

12356708

ACCOUNT MANAGER ONDERNEMERS / VRIJE BEROEPEN

BANK J. VAN BREDA & CO

12359085

COMMERCIELE MEDEWERKER KREDIETVERZEKERINGEN (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357674

ACCOUNTANT

JETAIR

12359430

COMMERCIËLE MEDEWERKERS BNP PARIBAS FORTIS (M/V)

START PEOPLE

12356442

ACCOUNTANT

SELECT HUMAN RESOURCES

12358021

COMMERCIËLE RAADGEVERS

SERVICES & CONSULTING

12248570

ACCOUNTANT

12358242

COMPLIANCE & RISK MANAGER EUROPA WEST

JETAIR

12359432

COMPLIANCE OFFICER

USG FINANCIAL FORCES

12358880

COMPTABLE CLIENTS AU SEIN D’UNE COMPAGNIE EN PLEIN ESSOR

BLAKE & PARTNERS

12359290

ACCOUNTANT (M/V)

START PEOPLE VAN REYBROUCK ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ACCENT JOBS FOR PEOPLE

ACCOUNTANT (M/V)

START PEOPLE

COMPTABLE GL : UNE FONCTION SUR MESURE AVEC EVOLUTION RAPIDE

BLAKE & PARTNERS

12357907

ACCOUNTANT / BOEKHOUDER

ADFISC BVBA

12296824

BLAKE & PARTNERS

12356907

ACCOUNTANT ANTWERP: TRAVEL TO BEAUTIFUL CITIES WHILE YOU WORK!

CONCILIATE CONSOLIDATION AND CONSULTANCY ? YES YOU CAN !

BLAKE & PARTNERS

12356899

CONSEILLER CRÉDIT SENIOR

ACTIEF INTERIM WAVRE

12357298

ACCOUNTANT

Layout Liste VAC.indd 27

ADMB HR SERVICES

12342329 12359472 12358290

ADMB HR SERVICES

12/01/12 22:57


028_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:58:17

28 Functie

BedriJF

CONSULENT MET COMMERCIËLE FEELING

SCHELSTRAETE & DESMEDT

selectieBureau Jobid 12338588

Functie

BedriJF

selectieBureau Jobid

JUNIOR ACCOUNTANCY MEDEWERKER

VAN REYBROUCK

ADMB HR SERVICES

CONSULTANT COMPTABLE UN VRAI RACCOURCI POUR VOTRE CARRIERE

BLAKE & PARTNERS

12358325

JUNIOR ACCOUNTANT M/V - KG144336

ACCOUNTEMPS

CONSULTANT IN FINANCE

INTYS CONSULTING

12256081

12358091

JUNIOR ACCOUNTANT REGIO ROESELARE

ARGON SELECTIE

CONSULTANT IN PROCUREMENT

INTYS CONSULTING

12256083

12357363

JUNIOR ADVISEURS

CITIBANK BELGIUM

CONTROLLING MANAGER

ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING

12359384

12356692

JUNIOR BOEKHOUDER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358232

JUNIOR CONTRÔLEUR(SE) POUR UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE

PAGE PERSONNEL BELGIUM

COPIE DE SENIOR FINANCIAL CONTROLLER

AXA BELGIUM

12356204

12357360

JUNIOR FISCALIST

OPTIMA

CORPORATE CONTROLLER - SPANISH SPEAKING

ROBERT WALTERS

12355657

JUNIOR HULPBOEKHOUDER

ANONIEM

CREDIT COLLECTION OFFICER

USG FINANCIAL FORCES

12356519

JUNIOR IT AUDITOR

ING

CREDIT COLLECTOR

ACCOUNTEMPS

12357460

CREDIT COLLECTOR (NDL-FR-ENG)

SELECT HUMAN RESOURCES

CREDIT COLLECTOR MET KENNIS VAN SPAANS OF ITALIAANS

USG FINANCIAL FORCES

12357673

JUNIOR OF SENIOR FINANCE PROFESSIONAL BIJ HANDSON & PARTNERS

HANDSON & PARTNERS

12357639

JUNIOR SALES CONTROLLER

UFINITY

12358741

CREDIT COLLECTOR WITH SAP CREDIT CONTROL ASSISTANT (M/V)

ACCOUNTEMPS

12357468

KANTOORDIRECTEUR - BANK MANAGER

CITIBANK BELGIUM

12356482

START PEOPLE

12358223

KANTOORDIRECTEUR BELEGGINGEN - REGIO ANTWERPEN

CITIBANK BELGIUM

CREDIT CONTROLLER

ANONIEM

12334391

KANTOORVERANTWOORDELIJKE MET BEDIENDENSTATUUT

ARGENTA

CREDIT MANAGER CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER

ROBERT HALF MANAGEMENT RESOURCES

12357597

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357314

KBC ADVISEUR AANDELENHANDEL PRIVATE BANKING BRUSSEL EN VLAANDEREN

KBC

12352724

DE MEEST FLEXIBELE UREN OP DE MARKT: A-Z ACCOUNTANT ANTWERPEN

BLAKE & PARTNERS

12357916

KBC ADVISEUR BEDRIJFSECONOMISCHE MODELLEN

KBC

12358551

KBC ADVISOR RISK MERCHANT BANKING

KBC

12356816

DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEERDER

START PEOPLE

12359545

KBC PROCESBEHEERDER RISICOBEHEER - DOMEIN VERZEKERINGEN

KBC

12358869

DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT

UMICORE

12358562

DOSSIERBEHEERDER

ACCOUNTEMPS

12357325

KBC RELATIEBEHEERDER PRIVATE BANKING BRUSSEL EN VLAANDEREN

KBC

12358865

DOSSIERBEHEERDER (M/V)

FIDUCIAL

12355895

KBC

12352715

DOSSIERBEHEERDER HERENTALS (M/V)

FIDUCIAL

12355893

KBC SENIOR KWANTITATIEF AANDELENFONDSENBEHEERDER ASSET MANAGEMENT

DOSSIERBEHEERDER LEVENSVERZEKERINGEN TIJDELIJK

SELECT HUMAN RESOURCES

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO ANTWERPEN

KBC

12352034

DOSSIERBEHEERDER MET POTENTIEEL

ANONIEM

DOSSIERBEHEERDER VERZEKERINGEN (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO LIMBURG

KBC

12326094

12326486

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO OOST-VLAANDEREN

KBC

12352040

12355687

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO VLAAMS-BRABANT

KBC

12352042

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO WEST-VLAANDEREN

KBC

12326096

KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN ALS SALES CONSULTANT?

BLAKE & PARTNERS

12357359 12356988

TALENT ARCADE

12358035 VIO HR

12356594 12357677

DOSSIERBEHEERDERS (M/V) ACCOUNTANTSKANTOREN IN VLAANDEREN

XPE FINANCE & ACCOUNTING

DROOMJOB VOOR JONGE, AMBITIEUZE ACCOUNTANTS IN ANTWERPEN!

BLAKE & PARTNERS

DYNAMIC BUSINESS ANALYST WANTED - BRUSSELS, GROUP, FUN & RESULT

BLAKE & PARTNERS

12358912

DYNAMISCHE BANKDIRECTEUR/COACH DILBEEK

SELECT HUMAN RESOURCES

12357548

DYNAMISCHE BOEKHOUDER VOOR KMO TE BRUGGE

USG FINANCIAL FORCES

12356549

EMPLOYEE BENEFITS ADVISOR - EMFEA CONSULTING (2011/0540)

AXA BELGIUM

12355712

ERVAREN LEGAL ADVISOR

DELOITTE

12310998

EXECUTIVE ASSISTANT FOR WORLD LEADING CONSULTING COMPANY (H/F)

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356642

EXP. IN CASH MANAGEMENT? BECOME LEADER FOR A WELL KNOWN BRAND

BLAKE & PARTNERS

12358347

EXPERIENCED CREDIT CONTROLLER

ACCOUNTEMPS

12357794

EXPERTEN PLANNING & CONTROLLING STRATEGISCHE PROGRAMMA’S

EANDIS

12359131

F & A MANAGER (FOR USA)

ANONIEM

FIELD / RETAIL AUDITOR (M/V)

MANPOWER PROFESSIONAL

12358747

FILES NAAR BRUSSEL BEU? BUSINESS ANALYST TE LEUVEN!

BLAKE & PARTNERS

12356014

FINANCE AND LEGAL ADMINISTRATIVE SPECIALIST

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357313

FINANCE ASSISTANT

ACCOUNTEMPS

12357912

FINANCE MANAGER

ROBERT WALTERS

12355532

FINANCE MANAGER / JURIST (M/V)

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12350820

FINANCE PROJECT & PROCESS MANAGER

EDF LUMINUS

12358334

FINANCIAL ACCOUNTANT M/V

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358194

FINANCIAL ACCOUNTING SUPERVISOR VOOR EEN FORTUNE 50 BEDRIJF

BLAKE & PARTNERS

FINANCIAL ANALYST

12353084

12357333 VIO HR

12350737 12353103

QIWIE

12356706

12357408 SEARCH & SELECTION

12356345

KREDIETADVISEUR / FINANCIEEL ARCHITECT

IMMOTHEKER

LEAVING BIG 4 ? - CLOSE TO BRUSSELS - YOUR NEXT MOVE IS ESSENTI

BLAKE & PARTNERS

LEERGIERIGE HULPBOEKHOUDER

ANONIEM

LEUVENSE CONTROLLERS KLAAR VOOR 2012?

BLAKE & PARTNERS

12355823

LOCAL FINANCE EXPERT MET GOEDE KENNIS DUITS! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356795

MANAGEMENT CONTROLLER: RAPPORTEER AAN DE BOARD!

BLAKE & PARTNERS

12359382

MANAGER AP-AFDELING (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359128

MANAGER GL-AFDELING (M/V) MANAGER CORPORATE INTERNATIONAL TAX (MULTIPLE LOCATIONS) (REF.38383) MANAGER INDIRECT TAX (VAT) (REF.54081)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359127

DELOITTE

12357258

DELOITTE

12357273

MANAGER KREDIETONDERZOEK

UFINITY

MANAGER PURCHASING BELGIUM/PURCHASE TO PAY SPECIALIST

NESTLÉ

MEDEWERKER BALANS EN LEVERANCIERSBOEKHOUDING

THOMAS COOK BELGIUM

12333012

MEDEWERKER BOEKHOUDING/CREDIT CONTROL (144188)

ACCOUNTEMPS

12357409

MEDEWERKER FACTURATIE EN DEBITEURENBEHEER (MM144207)

OFFICETEAM

12359386

MULTINATIONAL REGIO WAREGEM ZOEKT HULPBOEKHOUDER

USG FINANCIAL FORCES

12356566

NATIONALE PLANNER

INFINITY SELECT

12357361

NEXT STEP FOR BIG 4 PROFILE - AUDITOR IN THE FMCG

BLAKE & PARTNERS

12356501

OFFICE COÖRDINATOR

SCHEIDT & BACHMANN

AT RECRUITMENT

12356747

OFFICE MANAGER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359192

FINANCIAL ANALYST

EDF LUMINUS

12358332

ONDERLUITENANT

GEMEENTE SCHOTEN

12357837

FINANCIAL ANALYST H/F

ADECCO ATH

12356458

OP ZOEK NAAR MEER VARIATIE? GL ACCOUNTANT GENT!

BLAKE & PARTNERS

12355691

FINANCIAL ANALYST IN THE REAL ESTATE SECTOR - BRUSSELS

BLAKE & PARTNERS

12359021

ORDERVERWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357411

FINANCIAL ANALYST, CONSOLIDATION

BRIDGESTONE EUROPE

12355877

PART TIME HULPBOEKHOUDER (3/5)

WALTERS PEOPLE GROOT-BIJGAARDEN

12358336

FINANCIAL ASSISTANT

ACCOUNTEMPS

12358320

PARTTIME HULPBOEKHOUDER

ACCOUNTEMPS

12357753

FINANCIAL BUSINESS CONTROLLER

DELHAIZE

12357283

PARTTIME HULPBOEKHOUDER M/V - KG144337

ACCOUNTEMPS

12358095

FINANCIAL BUSINESS CONTROLLER

THOMAS COOK BELGIUM

12341561

PAYMENTS & CASH MANAGEMENT OFFICER

ING

12355772

FINANCIAL CONSULTANY: EEN JOB DIE NOOIT GAAT VERVELEN!

BLAKE & PARTNERS

12355688

PERSONAL ASSISTANT

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357401

FINANCIAL CONTROLLER

BIO

12358549

PERSONAL BANKING ADVISOR

SELECT HUMAN RESOURCES

12357678

FINANCIAL CONTROLLER (M/V)

START PEOPLE

12358285

PERSONAL BANKING OFFICER

SELECT HUMAN RESOURCES

12357549

FINANCIAL MODELER

AT RECRUITMENT

12357195

PRIVATE BANKER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357560

FINANCIEEL ANALYST

MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

12357347

PRO-ACTIEVE BOEKHOUDER

WALTERS PEOPLE GROOT-BIJGAARDEN

12358057

FINANCIEEL BEHEERDER

OCMW BONHEIDEN

12357850

PRODUCT MANAGER CARDS

ING

12340693

FINANCIEEL CONTROLLER LEUVEN(50K + AUDI A3) 20% GROEI IN 2011!

BLAKE & PARTNERS

12356664

PRODUCT MANAGER KREDIETEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12357557

PROJECT ADMINISTRATOR - INDIRECT TAX (DIEGEM) (REF.38386)

DELOITTE

12357261

FINANCIEEL CONTROLLERS MET POTENTIEEL? TOPJOB REGIO GENT!

BLAKE & PARTNERS

12355690

FINANCIEEL MEDEWERKER

ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING

12359013

PROJECT CONSULTANT USG FINANCIAL FORCES (FINANCE EN ACCOUNTING)

USG FINANCIAL FORCES

12358898

TRIFINANCE

12355540 12358400

VIO HR

PROFILE GROUP

JOBPUNT VLAANDEREN

12356512

12356972 VIO HR

12351058

12359209 HUDSON

12356942

12355697 LENS

12358079

FISCALIST

FINANCIAL TALENTS

12356177

PROJECT CONTROLLER

FORENSIC CONSULTANT/AUDITOR

AT RECRUITMENT

12358414

PROJECT LEADER GAS

EDF LUMINUS

FP&A IN A DYNAMIC ENVIRONMENT

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358306

PROJECT MANAGER

RANDSTAD PROFESSIONALS

F-S SOCIAL TARIFF SPECIALIST

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12358011

PURCHASER / AANKOPER

THALYS INTERNATIONAL

GEMOTIVEERDE BOEKHOUDER AY VOOR DE VASTGOEDSECTOR (340660)

USG FINANCIAL FORCES

12358897

REAL ESTATE - BUILD YOUR FINANCIAL CAREER !

BLAKE & PARTNERS

12356015

RELATIEBEHEERDER

DELTA LLOYD BANK

12358315

GENERAL LEDGER ACCOUNTANT

ROBERT HALF FINANCIAL SERVICES GROUP

12356961

RELATIEBEHEERDER AALST

DELTA LLOYD BANK

12358314

GENERAL LEDGER ACCOUNTANT IN DE KOEKJES- EN GEBAKWERELD

FINANCIAL TALENTS

12356873

RELATIEBEHEERDER HASSELT

DELTA LLOYD BANK

12358318

GET A PERFECT WORK/LIFE BALANCE - INTERNAL AUDITOR

BLAKE & PARTNERS

12355827

RELATIEBEHEERDER NINOVE

DELTA LLOYD BANK

12358313

GL ACCOUNTANT - YOUR NEW JOB FOR 2012

BLAKE & PARTNERS

12355831

RELATIEBEHEERDER TERNAT

DELTA LLOYD BANK

12358317

GL ACCOUNTANT (START UP MAY 2012)

FINANCIAL TALENTS

12356767

RELATIONSHIP MANAGER KMO (BC SOUTH)

ING

12357483

GL ACCOUNTANT GENTSE MULTINATIONAL! 45000EUR MET BONUS (MIN 6%)

BLAKE & PARTNERS

12358928

REPORTING OFFICER - ING CONTACT CENTRE

ING

12356050

GL ACCOUNTANT MET KENNIS SAP VOOR CHEMISCHE SECTOR

USG FINANCIAL FORCES

12356557

RIGHT HAND OF THE CFO - SENIOR BUSINESS CONTROLLER

BLAKE & PARTNERS

12359444

GL ACCOUNTANT UNLIMITED FORMATIONS AND CAREER OPPORTUNITIES

RISK OFFICER

SELECT HUMAN RESOURCES

12357577

BLAKE & PARTNERS

12356785

SCHADEBEHEERDERS

INVENTIV BELGIUM NV

12348898

HAAL HET BESTE UIT JEZELF ALS ACCOUNTANT IN ANTWERPENCENTRUM!

BLAKE & PARTNERS

12355689

SENIOR ACCOUNTANT

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357972

SENIOR ACCOUNTANT FOR A FAMOUS ACCOUNTANCY FIRM

BLAKE & PARTNERS

12358327

HOOFDBOEKHOUDER

ACCOUNTEMPS

12357585

SENIOR ACCOUNTANTS

DELOITTE

12311000

HOOFDBOEKHOUDER MET LEIDERSCHAPSKWALITEITEN (340012)

USG FINANCIAL FORCES

12356775

SENIOR BOEKHOUDER

AUDI BRUSSELS

12255337

HOOFDDESKUNDIGE FINANCIEN

GEMEENTE OOSTKAMP

12353388

SENIOR BOEKHOUDER VOOR EEN VERMAARD ZAKENKANTOOR

BLAKE & PARTNERS

12356584

HULPBOEKHOUDER

SYNERGIE INTERIM OFFICE

12356729

SENIOR BUSINESS CONTROLLER FOR A RETAIL LEADER - BRUSSELS

BLAKE & PARTNERS

HULPBOEKHOUDER

WALTERS PEOPLE GROOT-BIJGAARDEN

12358345

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CRH

HULPBOEKHOUDER - REGIO ASSE

ACCOUNTEMPS

12357172

SENIOR CLIENT ADVISOR M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358969

HULPBOEKHOUDER (144065)

ACCOUNTEMPS

12356728

SENIOR CONTROLLER - RIGHT HAND OF THE CFO

BLAKE & PARTNERS

12357799

HULPBOEKHOUDER (144094)

ACCOUNTEMPS

12357414

SENIOR FUNCTIONAL CONSULTANTS

FINANCIAL ARCHITECTS

12359121

HULPBOEKHOUDER (M/V)

ACTIEF INTERIM HASSELT

12358724

SENIOR PRIVATE BANKER BELGIË

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12358198

HULPBOEKHOUDER (M/V)

START PEOPLE

12357244

SENIOR PRODUCTION TECHNICIAN M/F

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358468

HULPBOEKHOUDER PARTTIME M\V

ADECCO HASSELT OFFICE

12357311

SHIPPING ADMINISTRATOR - SAP BACKFILL M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359145

INSIDE SALES EXECUTIVE

FINANCIAL ARCHITECTS

12328544

START 2012 ALS BUSINESS CONTROLLER TE KONTICH!

BLAKE & PARTNERS

12356691

INSURANCE OFFICER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357192

INTERNAL AUDIT & RISK PROJECT MANAGER

UNILIN

12356968

START 2012 MET EEN TOPJOB: GL ACCOUNTANT FARMACEUTISCHE SECTOR!

BLAKE & PARTNERS

12357385

INTERNAL AUDITOR

EDF LUMINUS

12353541

STEWARD FINANCE MASTER DATA

DELHAIZE

12359133

SUPERVISORS GLOBAL TAX CENTER EUROPE (REF.49026)

DELOITTE

12357269

HUDSON

12357159 MERCURI URVAL

12357966

12357661 HUDSON

12357076

INTERNAL CONTROL, INTERNAL AUDIT (SENIOR) CONSULTANT — PUBLIC/GOVERNMENT INSTITUTIONS (REF.54051)

DELOITTE

12357272

TAX & LEGAL OFFICER

SD WORX

12358578

INTERNAL SALES EXECUTIVE M/V

START PEOPLE

12358287

TAX ADVISOR BRUSSEL-WALLONIË

BANK J. VAN BREDA & CO

12359078

INTERNATIONAL GL ACCOUNTANT FOR A FAMILY SIZE COMPANY

BLAKE & PARTNERS

12357380

TAX COUNCEL (M/V)

AGC

12357081

INTERNATIONAL GROUP CONTROLLER

DAIKIN EUROPE

12358589

TEAM LEADER VERZEKERINGEN VOOR CORPORATE ENTERPRISES

MANPOWER PROFESSIONAL

12358751

INTRADAY POWER OPTIMISER

EDF LUMINUS

12358394

TEAMLEADER ADMIN - BILLING M/V

ACTIEF INTERIM ZAVENTEM

12357104

INVESTMENT ADVISOR BANKING

SELECT HUMAN RESOURCES

12357672

TECHNISCH INSPECTEUR REGIO BRUSSEL

P&V VERZEKERINGEN - ASSURANCES

12359029

JONG EN AMBITIEUS? BUSINESS ANALYST ZUID-LIMBURG!

BLAKE & PARTNERS

12356666

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 28

12/01/12 22:57


029_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:58:32

29 Functie

BedriJF

THESAURIEBEHEERDER CASHPLANNING

COLRUYT GROUP

selectieBureau Jobid 12355851

TIJDELIJKE TRANSACTIONAL ACCOUNTANT (3 MAANDEN) (340404)

USG FINANCIAL FORCES

12358887

TOP OPPORTUNITY IN AN INTERNATIONAL COMPANY

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357660

TOPJOB WEST-VLAANDEREN: COMMERCIAL CONTROLLER IN GROEIBEDRIJF!

BLAKE & PARTNERS

12358940

TRAINING & INTERVENTION EMPLOYEE

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359213

TREASURY ANALYST BIJ WERELDSPELER REGIO LEUVEN!

BLAKE & PARTNERS

12359205

TREASURY MANAGER

EDF LUMINUS

12358425

TREASURYMEDEWERKER IN HET LEUVENSE

USG FINANCIAL FORCES

12359199

TRILINGUAL MANAGEMENT ASSISTANT

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357652

TRILINGUAL PERSONAL ASSISTANT

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357631

Functie

BedriJF

selectieBureau Jobid

hr management (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - MOUSCRON INDUSTRY - NIEUW KANTOOR (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359589

(JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - PROJECT POLEN - KORTRIJK (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356712

ACCOUNT MANAGER (M/V) TE ANTWERPEN

SYNERGIE BELGIUM

12359271

ACCOUNT MANAGER ANDERLECHT INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359562

ACCOUNT MANAGER ANTWERPEN CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359579

ACCOUNT MANAGER CONSTRUCT MOL (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359582

ACCOUNT MANAGER FOREIGN RECRUITMENT (POLEN) ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359583

ACCOUNT MANAGER FOREIGN RECRUITMENT (POLEN) GEEL (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359574

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359514

UNIEKE AMERIKAANSE MULTINATIONAL ZOEKT CONTROLLER TE OUDENAARDE

BLAKE & PARTNERS

UNIEKE KANS IN 2012 VOOR A-Z BOEKHOUDER - GENT NOORD

BLAKE & PARTNERS

12355692

ACCOUNT MANAGER HUMAN RESOURCES (REGIO ANTWERPEN, LIMBURG EN HET HAGELAND)

UW VOORNEMEN VOOR 2012: SENIOR BUSINESS CONTROLLER!

BLAKE & PARTNERS

12355480

ACCOUNT MANAGER KAPELLEN CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359587

UW VOORNEMEN VOOR HET NIEUWE JAAR: CORPORATE CONTROLLER WORDEN!

BLAKE & PARTNERS

12356696

ACCOUNT MANAGER TURNHOUT FOOD (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359588

VAT SENIORS - EUROPEAN VAT COMPLIANCE (REF.53799)

DELOITTE

12357271

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ARBEIDREGLEMENTEN

SD WORX

12358553

VERANTWOORDELIJKE AR-AFDELING (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359126

ADVISEUR PARTNERS & STARTERS

SD WORX

12358630

VERANTWOORDELIJKE BOEKHOUDING

ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING

12356844

AMBITIEUZE ACCOUNT MANAGER ANDERLECHT CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359530

VERANTWOORDELIJKE POLISBEHEERDER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357675

AMBITIEUZE ACCOUNT MANAGER ELSENE INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359531

VERMOGENSADVISEUR

SELECT HUMAN RESOURCES

12357551

AMBITIEUZE ACCOUNT MANAGER SCHAARBEEK INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359532

VERTALER EN RESEARCHER (DUITS) (ANTWERPEN ZUIDRAND)

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12358935

AMBITIEUZE ACCOUNT MANAGER UKKEL INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359533

WERKVOORBEREIDER - CALCULATOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358983

BEGELEIDER

BUURTWERK POSTHOF

12359518

YOUNG GRADUATES

UNILIN

12359466

BEHEERDER PATRIMONIUM EN LOGISTIEK

OCMW GERAARDSBERGEN

12357852

ZELFSTANDIG COMMERCIEEL CONSULENT

FINANCE & INSURANCE BROKERS

12359441

BRANCH MANAGER LOMMEL

ADECCO

12357362

ZELFSTANDIG KANTOORHOUDER

ARGENTA

BUSINESS UNIT MANAGER HR TALENT NETWORK

SD WORX

12359516

ZET 2012 GOED IN: ACCOUNTANT VOOR GENTSE MULTINATIONAL!

BLAKE & PARTNERS

COACH COMMERCIAL H/F

ACTIEF INTERIM ATH

12358782

COMMERCIEEL BEDIENDE M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357279

COMMERCIELE UITZENCONSULENT(E) N/F (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359470

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT - GENT INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359563

12248570

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT WEST-VLAANDEREN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359596

12357831

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) AALST (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359567

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) DENDERMONDE CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357077

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) MET PIT - LOKEREN CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356710

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) MET PIT - MOUSCRON (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359584

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) OOSTENDE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359559

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) OUDENAARDE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359536

COMMERCIELE UITZENDCONSULENTE FINANCIAL FORCES (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356975

COMPENSATION & BENEFITS ADMINISTRATOR

LHOIST

12356475

COMPENSATION & BENEFITS ADMINISTRATOR

START PEOPLE

12359571

CONSULTANT

RANDSTAD BELGIUM

CONSULTANT – VUB CAREER CENTRE

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - VUB

CONSULTANT BEDIENDEN VOOR VIO HR TE GENT

VIO HR

CONSULTANT INTRAMUROS VANGANSEWINKEL PUURS

ADECCO

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT HRM)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357854

DOSSIERBEHEERDER

TALENTFINDER

12359191

NOTARIAT - NOTARIAAT

12356837

DRIETALIGE PROJECT ASSISTANT MET PIT

SODIWE SOCIAAL SECRETARIAAT DER NOTARISSEN VAN BELGIE V.Z.W. SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

DYNAMISCHE JUNIOR ACCOUNT MANAGER KEMPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359593

12355479

SEARCH & SELECTION

12356363 12356897

Franchising & Filiaalhouders COMMERCIËLE RAADGEVERS

SERVICES & CONSULTING

FRANCHISE ONDERNEMERS

CHECKPOINT SYSTEMS BENELUX

PRODUCTIE MANAGER (M/V )-VERANTWOORDELIJKE VAN DE VESTIGING

SELECT HUMAN RESOURCES

12357490

RESPONSABLE DE SITE (+- 20 PERSONNES) H/F

SELECT HUMAN RESOURCES

12357718

RESPONSABLE DE SITE DE PRODUCTION (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357489

ZELFSTANDIG KANTOORHOUDER

ARGENTA

VAN DER VELDE GROEP

SEARCH & SELECTION

12356363

gezondheid 9 LABO ANALYSTEN

PAUWELS CONSULTING

12352431

A2 CHEMIE

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357194

AUDICIEN

ADECCO HASSELT OFFICE

12357193

BEDRIJFSVERPLEEGKUNDIGE

AUDI BRUSSELS

12275698

BEHEERDER SOCIALE DIENST

SECUREX

12358909

BEKWAME OPERATIEVERPLEEGKUNDIGE VOOR OPERATIEKWARTIER!

MEDICAL PEOPLE

12352753

DAGELIJKS VERANTWOORDELIJKE

OCMW SINT-NIKLAAS

12357853

FIELD SERVICE ENGINEER X-RAY OOST/WEST - VLAANDEREN

PHILIPS NV

12359061

GEDREVEN MEDEWERKERS VOOR PRODUCTIE, QUALITY, ENGINEERING EN R&D

C.A.F.

12319368

GEDREVEN VERPLEEGKUNDIGE GEZOCHT VOOR AFDELING HEELKUNDIGE - REGIO WAASLAND

MEDICAL PEOPLE

12357045

GERIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE GEZOCHT!

MEDICAL PEOPLE

12350239

ENGLISH LEGAL EDITOR/TRAINER

ALLEN & OVERY

12358126

GEZOCHT: VERPLEEGKUNDIGEN VOOR NIEUWE AFDELING REVALIDATIE!

MEDICAL PEOPLE

12350734

ERVAREN PAYROLL OFFICER

SELECT HUMAN RESOURCES

12357554

HEAD OF CLINICAL OPERATIONS

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358495

ERVAREN TEAMLEADER MET UITSTEKENDE KENNIS FRANS

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359473

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

ARMONEA

12357371

GEDREVEN ACCOUNT MANAGER TECHNICAL FORCES ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357149

HOSPITAALAFGEVAARDIGDE/AFGEVAARDIGDE IN MEDICAL DEVICES

QUINTILES

12302393

GEDREVEN UITZENDCONSULENT(E) JOBS4SHOPS KAPELLEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357136

KINESITHERAPEUT ( 19U/WEEK)

ARMONEA

12355754

GEMOTIVEERDE CONSULENT(E) TERNAT DRINGEND!!! (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359575

KLANTENADVISEUR CALLCENTER BIJ EUROMUT IN BRUSSEL

EUROMUT ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS

12357257

LABORANT (M/V)

TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN

12342041

GRADUATE HR – INTERNATIONAL MOBILITY (LESS THAN 18 MONTHS WORK EXPERIENCE)

TOYOTA BELGIUM

12351394

MEDICAL ADVISOR

CONFIDENTIAL

12359204

HEAD OF RECRUITMENT (M/V)

START PEOPLE

12358988

MEDISCH / FARMACEUTISCH AFGEVAARDIGDE ZONDER ERVARING

QUINTILES

12302395

HR - FINANCE ASSISTANT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358885

MEDISCH/FARMACEUTISCH AFGEVAARDIGDE MET ERVARING

QUINTILES

12302402

HR ADMINISTRATOR

START PEOPLE

HR ADVISOR - AMLIN CORPORATE INSURANCE

ANONIEM

MET SPOED GEZOCHT: SPOEDVERPLEEGKUNDIGEN - REGIO ANTWERPEN

MEDICAL PEOPLE

PROJECT ENGINEER - WATER SYSTEMS (M/F)

NSF INTERNATIONAL

QHS MANAGER - CONSEILLER EN PREVENTION NIV. I (H/F)

QIWIE HUDSON

12355112

DOSSIERBEHEERDER PAYROLL (M/V)

12359288 TALENTFINDER

12358069 12357918 12357598

12357288

12357982 USG HR FORCES

12342038

HR ALLROUNDER

SYNERGIE INTERIM OFFICE

12357807

12359392

HR ASSISTANT (M/V)

ACTIEF INTERIM AARSCHOT

12359157

SELECT HUMAN RESOURCES

12357563

HR ASSISTANT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN

12359502

SALES & TECHNICAL CONSULTANT BENELUX (M-V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357693

HR ASSISTANT TE HARTJE BRUSSEL (HL338621)

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

SENIOR PRODUCTION TECHNICIAN M/F

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358468

HR BUSINESS PARTNER

HRTALENTS

THUISVERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR BOEIENDE PROJECTEN! REGIO ANTWERPEN

MEDICAL PEOPLE

12355111

HR BUSINESS PARTNER

STIB-MIVB

12358471

THUISVERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR BOEIENDE PROJECTEN! REGIO VLAAMS-BRABANT

HR BUSINESS PARTNER (M/V)

ELIA GROEP - GROUPE ELIA

12356894

MEDICAL PEOPLE

12355107

HR CONSULTANT FINANCE (M/V) TE VILVOORDE

USG FINANCIAL FORCES HR

12357781

THUISVERPLEEGSTER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12359517

HR COORDINATOR

JULES DESTROOPER

VERPLEEGKUNDIGE (DEELTIJDS/VOLTIJDS)

ARMONEA

12355949

HR DIRECTOR

CONFIDENTIAL

VERPLEEGKUNDIGE GEZOCHT MET EEN HART VOOR REVALIDATIE REGIO BELGISCHE KUST

MEDICAL PEOPLE

12357059

HR FREELANCERS

RANDSTAD PROFESSIONALS

HR GENERALIST

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

VERPLEEGKUNDIGE M/V

ACTIEF INTERIM TONGEREN

12357084

HR MANAGER BRUSSEL OF VLAAMS BRABANT

CONFIDENTIAL

VERPLEEGKUNDIGE VOOR PATIËNTEN SCREENING / EDUCATIE

QUINTILES

12302397

HR MANAGER ENESTIA

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357145

VERPLEEGKUNDIGEN - INTERNE DIENST (GASTRO-ENTROLOGIE)

MEDICAL PEOPLE

12338424

HR MANAGER SUPERMARKETS BRUSSEL/BRUXELLES

DELHAIZE

12355793

VERPLEEGKUNDIGEN AAN HET BEGIN VAN DE LOOPBAAN

MEDICAL PEOPLE

12338522

HR MANAGER SUPERMARKETS BRUSSEL/VLAAMS-BRABANT

DELHAIZE

12355791

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT MET EEN HART VOOR REVALIDATIE

MEDICAL PEOPLE

12350750

HR MANAGER SUPERMARKETS HAINAUT

DELHAIZE

12355792

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR DIENST CARDIOLOGIE REGIO RUPELSTREEK

MEDICAL PEOPLE

12352761

HR MEDEWERK(ST)ER VANAF HALF APRIL (VOOR 4 MAANDEN)

SELECT HUMAN RESOURCES

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR HEELKUNDIGE AFDELING REGIO NOORDELIJK WEST-VLAANDEREN

HR OFFICER

ING BELGIUM

SECUREX HR CONSULTING

12357727

MEDICAL PEOPLE

12357006

HR OFFICER - LYFRA

LYFRA NV

USG HR FORCES

12342030

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR INTERNE AFDELING - REGIO GENT

MEDICAL PEOPLE

12357075

HR RETAIL OPERATIONS SENIOR MANAGER, BRUSSEL

CONFIDENTIAL

AHEAD

HR SPECIALIST

CSC

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR INTERNE AFDELING - REGIO NOORDELIJK WEST-VLAANDEREN

MEDICAL PEOPLE

12356928

HUMAN RESOURCE OFFICER

TABAKNATIE

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR INTERNE AFDELING IN DE REGIO BELGISCHE KUST

HUMAN RESOURCES MANAGER

ANONIEM

MEDICAL PEOPLE

12357067

INHOUSE CONSULTANT PLUS UITZENDKRACHTEN SINT-TRUIDEN

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356769

VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT VOOR VERSCHILLENDE ALGEMENE ZIEKENHUISDIENSTEN - DIVERSE REGIO’S IN VLAANDEREN

MEDICAL PEOPLE

12357054

INHOUSE HR CONSULTANT TEMPO-TEAM JETTE/GANSHOREN

TEMPO-TEAM VAST PERSONEEL

12357225

ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGEN

MEDICAL PEOPLE

12338510

PROFILE GROUP

horecapersoneel & toerisme

12359433 HR TALENTS

12358787

12357823 HUDSON

12356113 12357142 12358175

AHEAD

12358148

12359452

12358143 12333301 12359399

ALTIOR

12356487

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (OPSTART NIEUW KANTOOR) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359577

JUNIOR ACCOUNT MANAGER FINANCE ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357137

JUNIOR ACCOUNT MANAGER KAPELLEN MET AMBITIE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357150

JUNIOR ACCOUNT MANAGER SCHOTEN INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359599

BARMAN - BARVROUW - CLUB MED

CLUB MED

12351565

JUNIOR ACCOUNT MANAGER SINT-TRUIDEN SELECT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357152

CHEF DE PARTIE - LANG VERBLIJF - LEUVEN - 38U/WEEK

SODEXO

12357971

JUNIOR CONSULTANT

BATENBORCH INTERNATIONAL

12359403

CHEF GERANT - SCHOOL - BRUSSEL - 38U/WEEK

SODEXO

12358337

JUNIOR RECRUITER / SOURCER FR/ EN

SELECT HUMAN RESOURCES

12358276

CHEF GERANT (VOOR VLIEGENDE PLOEG OF OP VASTE UITBATING)

SODEXO

12357210

JUNIOR RECRUITER/SOURCER TALENT ACQUISITION EUROPE

MANPOWER PROFESSIONAL

CUSTOMER SERVICE AGENT

JETAIR

12359446

JURIDISCH ADVISEUR

FEBE

HOST(ESS) GEZOCHT TE HASSELT

START PEOPLE

12358881

KLANTENBEHEERDER KINDERBIJSLAGFONDS M\V

ADECCO HASSELT OFFICE

12357308

HULPKOK SLAGERIJ M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358650

KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT OOSTENDE

HDP - ARISTA

12340826

KANTOORHOOFD THOMAS COOK TRAVEL SHOP LEUVEN

THOMAS COOK BELGIUM

12341915

KLANTENBEHEERDER SOCIAAL SECRETARIAAT ZAVENTEM

HDP - ARISTA

12357290

KINDERANIMATOR (M/V) - CLUB MED

CLUB MED

12356866

LEGAL & TAX ADVISOR

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358049

OFFICE MANAGER - BRUSSEL JACQMAIN

JETAIRCENTER

12359165

LEGAL ADVISOR (M/V)

USG PEOPLE

12358010

OFFICE MANAGER - EVERE

JETAIRCENTER

12359160

MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE 4/5 (TIJDELIJK) M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12357767

ONTHAALBEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM GENK

12359429

MEDEWERKER PERSONEELSADMINISTRATIE M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12358251

RECEPTIE- EN PUBLIC RELATIONS MEDEWERKER (M/V)

CLUB MED

12356108

MEDEWERKER PERSONEELSDIENST

INFINITY SELECT

12359116

REISLEID(ST)ER

THOMAS COOK BELGIUM

12342797

MOBIELE PAYROLL ADVISOR GROTE ONDERNEMINGEN

SD WORX

RESERVATION EN TICKETING AGENT

JETAIRCENTER

12359155

OFFICE COÖRDINATOR

SCHEIDT & BACHMANN

TRAVEL CONSULTANT - KRAAINEM

JETAIRCENTER

12359156

PAYROL ADVISOR GROTE ONDERNEMINGEN (HR SERVICE CENTER)

SD WORX

Layout Liste VAC.indd 29

12356658 SEARCH & SELECTION

12355087

12358678 LENS

12358079 12352987

12/01/12 22:58


030_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 22:58:53

30 FunCTIe

BeDrIJF

seLeCTIeBureau JobID

FunCTIe

BeDrIJF

PAYROLL ADVISOR HALLE

KRAFT FOODS

USG HR FORCES

12356524

BI SPECIALIST

THOMAS COOK BELGIUM

12333353

PAYROLL EN HR OFFICER

VIA ADMB HR SERVICES

ADMB HR SERVICES

12358217

BUSINESS ANALIST LOGISTIEK

DIGIPOLIS

12359101

PAYROLL EXPERTEN

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357144

BUSINESS ANALYST

STIB-MIVB

12358457

PAYROLL MANAGER

HR TALENTS

12358806

BUSINESS ANALYST – LOGISTIEKE APPLICATIES

AT RECRUITMENT

12358654

PAYROLL MANAGER

HRTALENTS

12358772

BUSINESS ANALYST (M/V)

USG PEOPLE

12357997

PAYROLL OFFICER

JETAIR

12359434

BUSINESS ANALYST INSURANCE

CSC

12333289

PAYROLL OFFICER

JETAIRCENTER

12355833

BUSINESS CONSULTANT

SOFICO

12358293

PAYROLL OFFICER

JETAIRFLY

12355834

INNOTEK

12357844

PAYROLL OFFICER (M/V)

FIDUCIAL

12355896

CSC

12358609

PAYROLL OFFICER GEZOCHT TE NEDER-OVER-HEEMBEEK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357588

BUSINESS DEVELOPER/PROJECTCOORDINATOR BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT COMMUNICATIONS & MEDIA SECTOR BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

AT RECRUITMENT

12358516

PAYROLL OFFICER M/V

ACTIEF INTERIM ZAVENTEM

12357119

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

HUBO

12357840

PAYROLL SPECIALIST

GENT OFFICE PROFESSIONALS

12357339

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357530

PAYROLL SPECIALIST

HR TALENTS

12358817

BUSINESS PROCESS ANALYST

AT RECRUITMENT

12357184

PAYROLL SPECIALIST

UNILIN

12357705

BUSINESS PROCESS ENGINEER PROCESMATIG ONDERNEMEN

COLRUYT GROUP

12359417

PAYROLL SPECIALIST (M/F)

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12358254

BUSINESS PROJECT ENGINEER - SERVICE BTOB

MOBISTAR

12350878

PAYROLLCONSULENT

ADMB HR SERVICES

12357668

BUSINESS UNIT MANAGER

SMALS

12348953

PAYROLLCONSULENT BRUSSEL

SOCIAAL BUREAU VZW

12333513

BUSINESS UNIT MANAGER

STERIA BENELUX NV

12358475

PAYROLL-OFFICER (M/V)

START PEOPLE

12358286

CAD SOFTWARE ENGINEER

GEO-IT BVBA

12355742

PITTIGE UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357138

CALL CENTRE OPERATOR

SERCO

12341465

PITTIGE UITZENDCONSULENT(E) HASSELT SELECT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357153

CHANNEL MANAGER BUSINESS BANK

ING

12353122

PRODUCT TRAINER/SPECIALIST

CHEMICAR EUROPE NV

12356780

COMPLIANCE OFFICER

USG FINANCIAL FORCES

12358880

RECRUITER

HR TALENTS

12358779

CSC - SENIOR BUSINESS CONSULTANT INFORMATION SERVICES

CSC

12358623

RECRUITER

START PEOPLE

12358221

CUSTOMER SERVICE ADVISOR RETENTION B2C (REF. 17B)

START PEOPLE

12356554

RECRUITER - KANTOOR LEUVEN (M/V)

IMPACT INTERIM

12359031

DATA ANALYST

PEPPERS & ROGERS GROUP

12355822

RECRUITER (M/V) OFFICE/TECHNICS - ZAVENTEM

IMPACT INTERIM

12357296

DATATECHNIEKER GEZOCHT

ACTIEF INTERIM TORHOUT

12356854

RECRUITER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359208

DBA ORACLE

CEGEKA

12353367

RECRUITING CONSULTANT

TALENT ARCADE

12341576

DEVELOPMENT ENGINEER SOFTWARE - AVIONICS

BARCO

12359141

RECRUITMENT & SELECTION ASSISTANT

JETAIRFLY

12356242

ELECTRONIC DEVELOPMENT ENGINEER

VERHAERT

12357736

RECRUITMENT & SELECTION MANAGER

FIELD & CONCEPT SA

12356369

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

VERHAERT

12357724

RECRUITMENT & SELECTION OFFICER

12356805

ENGINEER SOFTWARE & TECHNICAL SUPPORT M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12357669

12358097

ERVAREN SYSTEM ENGINEER

SYSTEMAT BELGIUM NV

12348589

RECRUITMENT CONSULTANT BUSINESS SUPPORT (M/V)

JETAIRFLY ROBERT HALF INTERNATIONAL RECRUITMENT WALTERS PEOPLE ZAVENTEM

12357219

EXPERT MICROSOFT BI PLATFORM (V/M)

DIGIPOLIS

12359076

RECRUITMENT CONSULTANT TIELT INDUSTRY

ADECCO

12358697

FILENET ARCHITECT

CEGEKA

12353370

RECRUITMENT OFFICER (REF.55256)

DELOITTE

12359289

FIRST LINE SERVICE ENGINEER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359503

RECRUITMENT SPECIALIST M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12358278

FRONT END APPLICATIONS SUPPORT ENGINEER

PAUWELS CONSULTING

12356773

RECRUTEUR

OFFICETEAM

12357647

FRONT OFFICE ANALYST

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357305

SALES & HR CONSULTANT

HOUSE OF TALENTS

12355773

FRONT-END DEVELOPER - SENIOR WEBDESIGNER

BLUE4YOU

12358321

SALES & HR CONSULTANT ANTWERPEN

SALES TALENTS

12357630

FRONT-END DEVELOPERS (.NET B2B WEB PROJECTS)

PAUWELS CONSULTING

12356506

SALES & HR CONSULTANT BRUSSEL

SALES TALENTS

12357623

FUNCTIONAL ANALYST

AT RECRUITMENT

12357191

SALES ANALYSIS

NOVARTIS OTC

12356727

FUNCTIONAL/BUSINESS ANALYST

TRILATIONS

12329685

SALES CONSULTANT HR SERVICES

HR TALENTS

12358871

FUNCTIONEEL ANALIST

CREDIT AGRICOLE - LANDBOUWKREDIET

12351124

SALES LOVING ACCOUNT MANAGER ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357139

GRAFISCH ONTWERPER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358203

SALES LOVING ACCOUNT MANAGER HASSELT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357155

HELPDESK EN ICT SUPPORT

ACKINAS

12356293

SALES MINDED UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE ROBERT HALF INTERNATIONAL RECRUITMENT

12357141

ICT GENERALIST

A&S CAREERS

12357687

12358088

ICT MANAGER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12359281

ICT OPERATIONS MANAGER

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359557

RECRUITMENT CONSULTANT

SALES SUPPORT SALESGERICHTE UITZENDCONSULENT(E) NATIONAL ACCOUNTS GENT (M/V)

HR TALENTS

HAYS OFFICE

ADMB HR SERVICES

MERCURI URVAL

SALES TALENTS

seLeCTIeBureau JobID

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359581

ICT RECRUITER

CEGEKA

12353369

SENIOR CONSULTANT JOB GRADING

HUDSON

12358047

ICT SUPPORT AGENT

JETAIRFLY

12359350

SENIOR CONSULTANT PLUS PROFILES

PLUS UITZENDKRACHTEN

12359057

INFRASTRUCTURE ARCHITECT

CEGEKA

12353372

SENIOR CONSULTANT REWARD

SD WORX

12353045

INFRASTRUCTURETECHNICAL ANALYST

START PEOPLE

12357757

SENIOR HR CONSULTANT

HUDSON

12358039

SENIOR HR CONSULTANT FINANCE (M/V) REGIO LIMBURG

USG FINANCIAL FORCES HR

12357777

INNOVATIEADVISEUR DIE WIL UITGROEIEN TOT EXPERT EPUB, TABLET PUBLISHING (M/V)

VIGC

12358651

SENIOR HR CONSULTANT FINANCE (M/V) TE KORTRIJK

USG FINANCIAL FORCES HR

12357782

IT APPLICATION DEVELOPPER

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12350028

SENIOR ICT RECRUITER

SMALS

12329820

IT ARCHITECT

CSC

12358629

SENIOR RECRUITMENT OFFICER - INTERNAL SERVICES (REF.55031)

DELOITTE

12357274

IT BUSINESS CONSULTANT / PROJECT LEADER

MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

12357064

SERVICE DELIVERY COORDINATOR - EXTERNAL IT WORKFORCE

RANDSTAD BELGIUM

12359016

IT CONSULTANT JAVA

CSC

12333268

TAX & LEGAL OFFICER

SD WORX

12358578

IT COORDINATOR

MCDONALD’S

12359172

TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357143

DELOITTE

12358310

UITBOUW OFFICE MANAGER OOST-VLAANDEREN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12356842

IT EFFECTIVENESS CONSULTANTS / SENIOR CONSULTANTS (REF.44941)

UITBOUW OFFICE MANAGER SINT-NIKLAAS EN PROVINCIE ANTWERPEN M/V

IT MEASUREMENTS & ANALYSIS OFFICER

ING

12340660

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358160

IT MEDEWERKER

HUBO

12357842

UITBOUW OFFICE MANAGER WEST-VLAANDEREN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12356832

IT PROJECT MANAGER

CSC

12333259

UITZENDCONSULENT - KANTOOR LEUVEN

IMPACT INTERIM

12357302

IT SERVICE DESK MEDEWERKER GROEP AVEVE

AVEVE NV

IT SERVICE MANAGER

BP CHEMBEL

IT SUPPORT & SERVICE DESK MANAGER TEAM +45 PP

AT RECRUITMENT

12358078

JAVA DEVELOPER

IT-QUOTE

12353488

JAVA DEVELOPER

SOFICO

12358305

12359025 HUDSON

12358667

UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT ANDERLECHT INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359543

UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT ELSENE INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359549

UITZENDCONSULENT MET COMMERCIEEL TALENT UKKEL INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359553

JAVA/JSF DEVELOPER

3E

UITZENDCONSULENT SCHAARBEEK INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359556

JUNIOR .NET PROGRAMMEUR (BUROCENTER BRUGGE)

BURO CENTER IT

UITZENDCONSULENT(E) ANDERLECHT CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359565

JUNIOR AFGESTUDEERDE INGENIEURS EN UNIVERSITAIREN

CALLATAY & WOUTERS

12347928

UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN IT SERVICES (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357146

JUNIOR FUNCTIONAL ANALYST ZAINET

EDF LUMINUS

12358522

UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN TECHNICAL (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357147

JUNIOR ICT SPECIALIST

PLUS UITZENDKRACHTEN

12359266

UITZENDCONSULENT(E) BEDIENDEN TE ANTWERPEN M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358185

JUNIOR IT AUDITOR

ING

12353103

UITZENDCONSULENT(E) FOREIGN KORTRIJK (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359564

JUNIOR IT CONSULTANT (JAVA)

CSC

12352819

UITZENDCONSULENT(E) FOREIGN RECRUITMENT (POLEN) GEEL (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359601

CALLATAY & WOUTERS

12347964

UITZENDCONSULENT(E) HERENTALS M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358122

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356384

UITZENDCONSULENT(E) HOOGSTRATEN INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359606

JUNIOR IT CONSULTANTS JUNIOR NETWORK & SYSTEM MANAGEMENT CONSULTANT (M/V) TE HEVERLEE JUNIOR NETWORK AND SYSTEMS CONSULTANT (M/V)

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357995

UITZENDCONSULENT(E) MET COMMERCIELE PIT - NINOVE CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358478

JUNIOR SECURITY ENGINEER

PWC

12346860

UITZENDCONSULENT(E) MET COMMERCIELE PIT! BRUGGE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357066

JUNIOR SILVERLIGHT ASP.NET DEVELOPER ANALYST

AT RECRUITMENT

12358431

UITZENDCONSULENT(E) MOL CONSTRUCT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359576

KLANTENDIENSTMEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357097

UITZENDCONSULENT(E) NATIONAL ACCOUNTS

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358125

KREDIETADVISEUR M/V (REF. 30E)

START PEOPLE

12356556

UITZENDCONSULENT(E) PROJECT POLEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359578

LEAD ARCHITECT

WOLTERS KLUWER BELGIE

12353177

UITZENDCONSULENT(E) TURNHOUT INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359614

MANAGER ARCHITECTURE & TOOLS

STIB-MIVB

12358443

UITZENDCONSULENT(E) VEURNE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359598

MANAGER IT OPERATIONS

ALKEN MAES

12357964

UITZENDCONSULENT(E) WAREGEM M/V

ACTIEF INTERIM LUMMEN

12358105

MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEER

START PEOPLE

12357772

UNIT MANAGER INTERIM

ADMB HR SERVICES

12358238

MEDEWERKER DATAWAREHOUSE

DIGIPOLIS

12359106

VERANTW. HRM, PERSONEELSZAKEN & VEILIGHEID

START PEOPLE

12356875

MEDEWERKER TELEFONISCHE KLANTENDIENST(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358932

VLIEGENDE HR EXPERT

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357114

NETWORK PROJECT LEADER

RECRUITMENT PARTNERS

12359196

ONDERHOUDSTECHNIEKER

AQUAFIN

12357812

OPERATIONS ENGINEERS

TELENET

12355491

ORDER PROCESSOR

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357068

ICT & InTerneT

12357637 SEARCH & SELECTION

12356680

.NET C# DEVELOPER

RANDSTAD PROFESSIONALS

12359086

OUTSOURCING SOLUTIONS ARCHITECT

CSC

12359052

.NET DEVELOPER

ABSI

12359144

PC TECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357208

.NET DEVELOPER

AT RECRUITMENT

12355700

PC TECHNIEKER OOST-EN WEST-VLAANDEREN

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357716

.NET DEVELOPER

IT-QUOTE

12353489

PENETRATION TESTER & SECURITY ANALYST

PWC

12346871

.NET WEB-BASED APPLICATIONS TESTER

PAUWELS CONSULTING

12356493

POWER ELECTRONICS ENGINEER

PHILIPS NV

12355646

ACCOUNT ENGINEER (M/V) TE HAASRODE

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356411

POWERBUILDER DEVELOPER

WOLTERS KLUWER BELGIE

12353186

ANALIST ARCHITECTUUR & SECURITY

CREDIT AGRICOLE - LANDBOUWKREDIET

12350803

PROGRAM MANAGER FINANCIAL MARKETS

ING

ANALIST PROGRAMMEUR - SENIOR, .NET

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357417

PROGRAMMEUR

EASYPAY GROUP

ANDROID - LINUX DEVELOPER

RANDSTAD PROFESSIONALS

12359088

PROGRAMMEUR-ANALIST (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

APPLICATIE BEHEERDER

ESSENT BELGIUM

12356373

APPLICATION ARCHITECT

AG INSURANCE

12356240

PROJECT INGENIEUR IN ELEKTRONISCHE BEVEILIGING (BRANDDETECTIE , INBRAAKDETECTIE, VIDEOBEWAKING…)

RECRUITMENT PARTNERS

12359212

APPLICATION DEVELOPER

JETAIR

12359439

PROJECT LEADER IT LOGISTIEKE APPLICATIES

AT RECRUITMENT

12357083

ASP.NET DEVELOPER

CEGEKA

12353371

PROJECT MANAGER

SOFICO

12358280

ASSISTENT WINKELAUTOMATISERING

HUBO

12357839

PROJECT MANAGER

STERIA BENELUX NV

12353170

BACHELOR INFORMATICA - MERELBEKE/ANTWERPEN

EANDIS

12359123

PROJECT MANAGER

TRILATIONS

12329684

BACK-END DEVELOPERS (.NET B2B WEB PROJECTS)

PAUWELS CONSULTING

12356508

PROJECT MANAGER (M/V) TE HAASRODE

PLUS UITZENDKRACHTEN

BEGELEIDER

BUURTWERK POSTHOF

12359518

PROJECT MANAGER HR SOFTWARE SOLUTIONS

ANONIEM

BI DEVELOPER-ARCHITECT

FINANCIAL ARCHITECTS

12357681

PROJECT MANAGER ICT (M/V)

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12348655 EASY HR

12356231 12357122

12356446 EXECUTIVE TALENTS

12358744 12358145

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 30

12/01/12 22:58


031_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:03:13

31 FunCTIe

BeDrIJF

seLeCTIeBureau JobID

FunCTIe

BeDrIJF

PROJECTLEIDER IT

ADMB INFORMATICA

ADMB HR SERVICES

12340281

E-I ENGINEER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12358302

PROJECTMANAGER WEB

CEGEKA

12353368

ELECTRONIC DEVELOPMENT ENGINEER

VERHAERT

12357736

PROJECTMANAGERS BOUWKUNDE

AQUAFIN

12357813

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

VERHAERT

12357724

REPORTING OFFICER - ING CONTACT CENTRE

ING

12356050

EMEA PRODUCT SERVICE MANAGER (M/F)

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355699

SAP APPLICATION ARCHITECT SALES & CUSTOMER SERVICE

UNILIN

12359456

SAP CONSULTANTS

CSC

12333271

ENGINEERS & EXPERTS IN NUCLEAR SAFETY ASSESSMENTS & NUCLEAR INSPECTIONS

BEL V

SAP LOCAL SUPPORT OFFICER FICO

AT RECRUITMENT

12358980

ENTREPRENEURIAL CEO

GREENSEAL CHEMICALS

HUDSON

SAP MANAGER

AT RECRUITMENT

12357186

ENVIRONMENT TEAM LEADER

ANONIEM

HR TALENTS

SAP PM SPECIALISTS (REF.38596)

DELOITTE

12357262

FIELD SERVICE ENGINEER

SELECT HUMAN RESOURCES

12357543

SAP PROGRAMMEUR

HUBO

12357841

FIELD SERVICE ENGINEER (M/V)

MERCK GROUP

12357404

SAP SALES & LOGISTICS CONSULTANT

DELOITTE

12311001

FIELD SERVICE ENGINEER ROBOTICS (M/V)

ABB

12356312

SECURITY CONSULTANT

STERIA BENELUX NV

12353162

FIELD SERVICE ENGINEER X-RAY OOST/WEST - VLAANDEREN

PHILIPS NV

12359061

SENIOR .NET DEVELOPER/.NET ARCHITECT

AT RECRUITMENT

12357231

C.A.F.

12319368

SENIOR AXAPTA ANALYST - ARCHITECT

AT RECRUITMENT

12358070

GEDREVEN MEDEWERKERS VOOR PRODUCTIE, QUALITY, ENGINEERING EN R&D

SENIOR BUSINESS ANALIST

DIGIPOLIS

12359091

GEDREVEN PROCESS ENGINEER

LENS

12358974

SENIOR BUSINESS ANALYST SAP (ISU / BILLING & INVOICING / IDE)

EDF LUMINUS

12346112

GROEPSLEIDER ONDERHOUDSMETHODEN

AQUAFIN

12357817

SENIOR CHANNEL ANALYST ONLINE BANKING

ING

12357345

HOMOLOGATION ENGINEER (HOMOLOGATION DIVISION/HOMOLOGATION DEPARTMENT)

TOYOTA BELGIUM

12351397

SENIOR ENGINEER DATA & SYSTEEM INTEGRATIE

ANONIEM

12357452

HOOFD ENGINEERING

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357491

SENIOR INFRASTRUCTUUR ENGINEER MET PROJECTMANAGENT SKILLS

AT RECRUITMENT

12357957

HOOFD ONDERHOUD (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358183

SENIOR ONTWIKKELAAR.NET

DIGIPOLIS

12359097

HOOFDPROJECTLEIDER

RENOTEC NV

12353392

SENIOR PROJECT MANAGER

EDF LUMINUS

12346308

HSE ENGINEER

ACTIEF INTERIM GENK

12357603

SENIOR PROJECT MANAGER

SMALS

12329818

INGENIEUR CHEF DE PROJET ENERGIE SOLAIRE (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357556

SENIOR PROJECTLEIDER

DIGIPOLIS

12359083

INGENIEUR ELEKTRICITEIT OF ELEKTRONICA (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359171

SENIOR SAP BI - BO CONSULTANT

CSC

12339861

INGENIEUR IN MEETTECHNIEK ANALYSE

AUDI BRUSSELS

12255346

SENIOR SAP DEVELOPER

AT RECRUITMENT

12355960

INGÉNIEUR INDUSTRIEL DEVISEUR

SELECT HUMAN RESOURCES

12358265

SENIOR SILVERLIGHT ASP.NET DEVELOPER ANALYST

AT RECRUITMENT

12358422

INGENIEUR OPTIMISATION CALCULS (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357488

SENIOR VALIDATION ENGINEER

AT RECRUITMENT

12358436

INGÉNIEUR PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

SELECT HUMAN RESOURCES

12358270

SERVICE DELIVERY COORDINATOR - EXTERNAL IT WORKFORCE

RANDSTAD BELGIUM

12359016

INGENIEUR TECHNIEKEN

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353346

SERVICE DESK OPERATOR

SERCO

12341045

INGENIEURS ELECTRONICIENS (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357487

SERVICE ENGINEER (M/V)

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN

12357402

INTELLECTUAL PROPERTY COUNSEL (M/V)

NIKO GROUP

12359049

SHAREPOINT DEVELOPER

CEGEKA

12353373

JR. PROJECT ENGINEER MANUFACTURING (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357790

SLA ADMINISTRATOR

SMALS

12341786

JUNIOR AUTOMATION ENGINEER MET PIT EN AMBITIE !

TECQUALITY SINT-NIKLAAS

SOFTWARE ENGINEER

AT RECRUITMENT

12358664

JUNIOR PROCESS DEVELOPMENT ENGINEER (M/F)

PG

SSIS DEVELOPER

PAUWELS CONSULTING

12356500

JUNIOR PROJECT MANAGER LEAN

HR-CC

12356759

SUPERVISOR M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358255

JUNIOR PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357766

SUPERVISOR OPERATOR PRÉ- DELIVERY - RECONSTRUCTION M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358260

JUNIOR RISK ENGINEER BRUSSELS

PLUS PROFILES

12357625

SUPPORT & SYSTEM ENGINEER

AT RECRUITMENT

12357981

JUNIOR SALES CONSULTANT/TOONZAALVERKOPER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357670

SYSTEEMBEHEERDER

AQUAFIN

12357814

JUNIOR/SENIOR PROJECTINGENIEUR STABILITEIT

ARCADIS BELGIUM NV

12358996

SYSTEM & NETWORK ENGINEER (M/V)

ACCENT IT SERVICES

12359509

KBC PROCESBEHEERDER RISICOBEHEER - DOMEIN VERZEKERINGEN

KBC

12358869

SYSTEMS EXPERT IIS

PAUWELS CONSULTING

12356491

LEAN PROCESS ENGINEER

KRAFT FOODS BELGIË

12358205

TEAM MANAGER IT

ING

12353115

LED SYSTEM ARCHITECT CONSUMER LUMINAIRES

PHILIPS NV

12341197

TEAMLEADER CALL- CONTACTCENTER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356982

LEIDINGGEVEND PROJECTINGENIEUR (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358192

TEAMLEADER HELPDESK (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356992

MAINTENANCE CONSULTANT

AT RECRUITMENT

TECHNICAL ADVISOR M/V

START PEOPLE

12358283

MAINTENANCE ENGINEER

AT RECRUITMENT

TECHNICAL ARCHITECT

AE - ARCHITECTS FOR BUSINESS & ICT

12359528

MAINTENANCE MANAGER

HAYS ENGINEERING ANTWERPEN

TECHNICAL ARCHITECT (M/V)

STERIA BENELUX NV

12337526

MANAGER MINERALS RECYCLING

AT RECRUITMENT

TECHNICAL ARCHITECT .NET

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357418

MANUFACTURING ENGINEER HEAT TREATMENT

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12350814

TECHNICAL HARDWARE SUPPORT

SYSTEMAT BELGIUM NV

12348591

MASTER CHEMIE

WIENERBERGER NV

12359343

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER (AUTOMATION (PLC...) & IP NETWORK)

MATERIAL HANDLING MANAGER (M/V) - V11/6626/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12357388

RECRUITMENT PARTNERS

12359257

MECHANICAL PROJECT ENGINEER - V11/6568/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12357378

TECHNICAL TRAINER

SMALS

12341788

MEDEWERKER PRODUCTONTWIKKELING M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12359426

TECHNICAL WRITER

SMALS

12347819

MILIEU- EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

INEOS MANUFACTURING BELGIUM

12359109

TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

AQUAFIN

12357815

MULTIMEDIA DEVELOPMENT ENGINEER EE2 DIV. / ED21 DPT

TOYOTA BELGIUM

12351466

TELECOM SOFTWARE SYSTEM ENGINEER

SKYLINE COMMUNICATIONS

12356804

NETWORK CONSULTANT

RANDSTAD PROFESSIONALS

12358955

TESTER

CREDIT AGRICOLE - LANDBOUWKREDIET

12350839

ONDERHOUDSINGENIEUR

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357998

TOEPASSINGSBEHEERDER BRANDWEER

DIGIPOLIS

12359100

ONDERHOUDSINGENIEUR

TECQUALITY SINT-NIKLAAS

12357805

UPL DEPUTY

AT RECRUITMENT

12347723

ONTWERPTEKENAAR - DESIGNER / HVAC

MULTI N.V.

12345520

USER SUPPORT AGENT

SERCO

12357512

OPERATIONS MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355545

WEB PORTAL TEAM LEAD

FINANCIAL ARCHITECTS

12359415

ORDERVERWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

WEBDEVELOPER

ANONIEM

12359538

PLANNER/AANKOPER

JOBCONCEPT

WEBSHOP MANAGER

HR VISION

12356489

PLANNINGSMANAGER

JULES DESTROOPER

12357825

WINDOWS SECURITY SPECIALIST

PWC

12346891

POLYVALENT PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA

VERHAERT

12357745

YOUNG GRADUATES

UNILIN

12359466

POWER ELECTRONICS ENGINEER

PHILIPS NV

PREVENTIEADVISEUR - MILIEUCOÖRDINATOR

VAN DE WIELE MICHEL

HUDSON

PROCESS ENGINEER

ANONIEME OPDRACHTGEVER REGIOANTWERPEN

CONSULTUS ENGINEERING

TALENT GALLERY

EXECUTIVE TALENTS

IngenIeurs

seLeCTIeBureau JobID

12342972 12357387 12358915

12358884 PROFILE GROUP

12359342

12358434 HAYS ENGINEERING & TECHNOLOGY

12356072 12356858 12359321

12357411 JOBCONCEPT

12357771

12355646 12358342 12356880

(ASSISTENT) PRODUCTIELEIDER

ARGON SELECTIE

12357207

PROCESS ENGINEER

DAIKIN EUROPE

1723 POWER ELECTRONICS ENGINEER

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357779

PROCESS ENGINEER

JETAIRFLY

2 INGENIEURS STABILITEIT

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353348

PROCESS ENGINEER

YARA

AANKOPER BOUW CHEMISCHE INSTALLATIES G-387

EGEMINPLUS

12356688

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

SCHELSTRAETE & DESMEDT

ADVISEUR INFORMATIEBEHEER

AQUAFIN

12357818

PRODUCT TRAINER/SPECIALIST

CHEMICAR EUROPE NV

APPLICATION DEVELOPMENT ENGINEER (PLASTIC FOOD PACKAGING)

KURARAY - EVAL EUROPE NV

12339564

PRODUCTIELEIDER

UNILIN

12359481

APPLICATION LAB MANAGER

PLUS PROFILES

12355912

PRODUCTIELEIDER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357252

ASSISTANT PLANT MANAGER ( M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357965

PRODUCTION ENGINEER

HR-CC

12358530

ASSISTENT-ARCHITECT

TECQUALITY BRUGGE

12355936

PROJECT COÖRDINATOR BOUW/INTERIEUR

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358222

ANONIEME OPDRACHTGEVER REGIOOOST-VLAANDEREN

PROJECT ENGINEER

SELECT HUMAN RESOURCES

12358014

AUTOMATISATIE INGENIEUR

CONSULTUS ENGINEERING

12357154

PROJECT ENGINEER - TECHNISCH ONTWERPER (OVERPELT)

BDF TALENT

BETROUWBAARHEIDSINGENIEUR ROTATING EQUIPMENT

ANONIEME OPDRACHTGEVER REGIOANTWERPSE HAVEN

CONSULTUS ENGINEERING

12357151

PROJECT ENGINEER - WATER SYSTEMS (M/F)

NSF INTERNATIONAL

PROJECT ENGINEER HVAC

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357004

BOUWKUNDIG TEKENAAR-ONTWERPER

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

JOBPUNT VLAANDEREN

12355142

PROJECT ENGINEER RENEWABLE ENERGY

EDF LUMINUS

12358397

BOUWKUNDIGE PROJECT MANAGERS/ARCHITECTEN

ARCADIS BELGIUM NV

12359497

PROJECT INGENIEUR AUTOMATISERING (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357547

BUSINESS MANAGER_ BANK & FINANCIAL SERVICES

ALTRAN BELGIUM

12356586

BUSINESS PROCESS ENGINEER PROCESMATIG ONDERNEMEN

COLRUYT GROUP

12359417

PROJECT INGENIEUR IN ELEKTRONISCHE BEVEILIGING (BRANDDETECTIE , INBRAAKDETECTIE, VIDEOBEWAKING…)

RECRUITMENT PARTNERS

12359212

CALCULATOR

ANONIEM

12356871

PROJECT INGENIEUR KABELBOMEN (M/V) - V11/6460/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12355608

CALCULATOR

BRUNEL ENGINEERING

12359515

PROJECT INGENIEUR PHARMA

PAUWELS CONSULTING

12358404

CALCULATOR

SIGNATURE VERMEULEN

12358791

PROJECT MANAGER

AT RECRUITMENT

12358435

CALCULATOR BOUW

TECQUALITY SINT-NIKLAAS

12356620

PROJECT MANAGER (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357486

CALCULATOR ENGINEER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359276

PROJECT MANAGER ELEKTRICITEIT & INSTRUMENTATIE (M/V)

SPIE BELGIUM

12359505

CALCULATOR INDUSTRIEBOUW

ACTIEF INTERIM TIELT

12358763

PROJECTCALCULATOR (M/V)

XPE ENGINEERING & ICT

12356587

CALCULATOR STUDIEDIENST

RENOTEC NV

12353391

PROJECTCOÖRDINATOR

ADECCO HASSELT OFFICE

12357743

COMMISSIONING ENGINEER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357787

PROJECTCOORDINATOR IND. ARCHITECTEUR

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353351

CONSTRUCTIETEKENAAR/ONTWERPER AUTOMOTIVE

TECQUALITY BRUGGE

12357182

PROJECTINGENIEURS TECHNIEKEN (HVAC EN/OF ELEKTRICITEIT)

ARCADIS BELGIUM NV

12352817

CONSTRUCTION CONTRACT MANAGER (WERVEN ROND BRUSSEL OF IN OOST/WEST VLAANDEREN, ANTWERPEN)

TUC RAIL

12359019

PROJECTLEDIER

RENOTEC NV

12353390

PROJECTLEIDER

MATEXI

CONSTRUCTION CONTRACT MANAGER LOW VOLTAGE

PAUWELS CONSULTING

12356771

PROJECTLEIDER

MATHIEU GIJBELS

CONSTRUCTION CONTRACT MANAGER LOW VOLTAGE

RANDSTAD PROFESSIONALS

12356781

PROJECTLEIDER / PROJECTINGENIEUR (ZWARE) INFRASTRUCTUUR

ARCADIS BELGIUM NV

CONSTRUCTION MANAGER BOUWKUNDE

PAUWELS CONSULTING

12357046

PROJECTLEIDER / PROJECTMANAGER BOUW

ARCADIS BELGIUM NV

CONSULTANT WITHIN THE AEROSPACE & DEFENSE PRACTICE

ALTRAN BELGIUM

12340058

PROJECTLEIDER BIJ AERTSSEN IN STABROEK

AERTSSEN NV

CONTINUOUS IMPROVEMENT ENGINEER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357572

PROJECTLEIDER BOUW

BRUNEL ENGINEERING

12359544

CONTROLEUR BOUW

UNIVERSITEIT GENT

12357731

PROJECTLEIDER BOUW

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357049

COÖRDINATOR MECHANISCH ONDERHOUD (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357571

PROJECTLEIDER BOUW

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357416

COÖRDINATOR TEKENKAMER

TORMANS

12358466

PROJECTLEIDER BOUW, MET ERVARING

INFINITY SELECT

12358390

COST CALCULATOR

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355817

PROJECTLEIDER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359261

CUSTOMER SUPPORT SUPERVISOR - BELGIUM

CLEARCHOICE CAREERS LTD

12357740

PROJECTLEIDER M-V

SELECT HUMAN RESOURCES

12357706

DATA ANALYST

PEPPERS & ROGERS GROUP

12355822

PROJECTLEIDER SPRINKLER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

DESIGN ENGINEER

SYNERGIE CAREERS

12358319

PROJECTLEIDER WEGENIS-,RIOLERINGS- EN BETONWERKEN

VORMEZEELE

DIRECTEUR DER WERKEN

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357002

PROJECTLEIDER/WERFLEIDER (M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358823

DYNAMISCH TECHNISCH COMMERCIEEL TALENT! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356789

PROJECTMANAGER - PROCESOPTIMALISATIE

RANDSTAD PROFESSIONALS

12356660

EERSTE TECHNICUS BOUWKUNDE (GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN) - NMBS-GROEP (M/V)

USG HR FORCES

12358590

QHS MANAGER - CONSEILLER EN PREVENTION NIV. I (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357563

Layout Liste VAC.indd 31

LENS

SBS SKILL BUILDERS EXECUTIVE TALENTS

A&S CAREERS ASCENTO

12358580 12356573 TALENT GALLERY

12350943 12352763

MERCURI URVAL

12356780

12359246 PROFILE GROUP

12359392

12356857 VMC-SELECT

12357847 12354562 12354361

QIWIE

12359521

12356978 SEARCH & SELECTION

12355076

12/01/12 22:58


032_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:15:05

Vacature.com: voor elk moment in uw carrière Naast het magazine is de site Vacature.com een van onze belangrijkste pijlers. U vindt er een waaier aan jobaanbiedingen, tips, achtergrondartikels en tools die uw carrière een flinke duw in de rug kunnen geven.

JOBS Het grootste jobaanbod voor hoogopgeleiden Op Vacature.com vindt u maar liefst 13.261 jobs. Bovendien is het de enige carrièresite waar u op een heel eenvoudige manier een job kan zoeken op reistijd. Onze revolutionaire technologie houdt rekening met files op elk moment van de dag en berekent voor u welke jobs u kan vinden binnen een voor u maximale reistijd.

CHAT Vraag advies aan specialisten Regelmatig bieden we u de kans om te chatten met echte specialisten in hun domein. Houd onze aankondigingen in de gaten en doe er uw voordeel mee.

FORUM Surfers helpen elkaar met vragen over carrière Wil u graag het advies van een andere professional over een probleem? Zou u graag eens de mening horen van iemand anders uit uw sector? Vanaf nu kan u daarvoor terecht op het Forum.

Layout Liste VAC.indd 32

12/01/12 23:14


033_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:15:15

TOOLS & TESTEN TEST UZELF EN MAAK SNEL DIVERSE INTERESSANTE BEREKENINGEN Ontdek vandaag nog de rijkdom aan tools en testen die Vacature heeft uitgewerkt met de hulp van prominente partners zoals de Vlerick Management School, Hudson, DIP, KULeuven, SD Worx, HDP & Arista en andere specialisten:

COMPETENCE INDICATOR Wetenschappelijke feedback over uw sterktes en zwaktes De Vlerick Management School ontwikkelde speciaal voor Vacature.com een wetenschappelijke tool die uw professioneel profiel in kaart brengt. Zo kan u ontdekken welke rol u op het lijf geschreven is, kan u uzelf evalueren voor uw baas dat doet, en komt u te weten hoe u uw carrière nog beter kan uitbouwen. U zal versteld staan van het resultaat!

BRUTO-NETTO CALCULATOR Bereken snel hoeveel er netto overblijft van uw brutoloon.

SALARISKOMPAS Bereken snel of u genoeg verdient Op basis van de loongegevens van 63.193 Belgische werknemers ontwikkelden de

KULeuven en Vacature een loonsimulator. Zo komt u te weten hoeveel iemand met een gelijkaardig profiel als het uwe verdient. Een handige hulp bij loononderhandelingen.

COMPANY CAR COST CALCULATOR De nieuwe regeling rond bedrijfswagens Elio Di Rupo heeft de belastingen op bedrijfswagens serieus veranderd. Bereken dankzij de Company Car Cost Calculator hoeveel die nieuwe wetgeving u zal kosten.

TALENTESTEN Hoe staat het met uw kennis van Frans, Spaans, Engels en Duits? Dankzij de talentesten van Altissia krijgt u een officiële score voor uw parate talenkennis. Ideaal om toe te voegen aan uw cv.

CV-TESTER Kan uw cv rekruteerders overtuigen of is er nog werk aan de winkel? Welk cv u maakt, hangt af van een heleboel variabelen, zoals uw ervaring en sector. Deze test evalueert u cv en houdt ook rekening met wie u bent.

CARRIÈRE DAGELIJKS NIEUWE ARTIKELS MET PRAKTISCHE TIPS EN ACHTERGRONDINFORMATIE Welke zijn de 50 vragen die u kan stellen op een sollicitatiegesprek? Hoe onderhandelt u over een hoger loon? Wat is de nieuwste wetgeving over tijdskrediet? Hoe gaat u om met stress? In het carrièreluik op Vacature.com vindt u letterlijk duizenden artikels die u een antwoord bieden op elke vraag over uw werk en uw carrière.

CARRIÈREADVIES VAN DE BESTE VLERICK-PROFFEN Professoren met jaren academische ervaring laten hun licht schijnen op de arbeidsmarkt Elke week kan u op Vacature.com ook terecht voor een unieke bijdrage van een Vlerick-prof. Die column kan praktisch advies geven over onderhandelen, maar kan evengoed de vraag opwerpen of evaluatiegesprekken wel nuttig zijn.

Ook overtuigd van de voordelen van Vacature.com ? Registreer je dan nu online en ontvang meteen carrière-info op maat!

Layout Liste VAC.indd 33

12/01/12 23:14


034_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:03:23

34 FuNctie

beDriJF

QUALITY ASSISTANT (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

seLectiebureau JobiD

FuNctie

beDriJF

KLANTVERANTWOORDELIJKE ONDERNEMINGSLOKET (M/V) LOUVAIN-LA-NEUVE

QUALITY CONTROL TEAM LEADER

AJINOMOTO OMNICHEM

LEGAL ASSIST

12356059

KLANTVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS (M/V)

QUALITY CONTROL TECHNICIAN

HENKEL

12357688

QUALITY MANAGER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357570

LEGAL ASSIST

12356082

LEGAL ADVISOR

ING

R&D INGENIEUR

DOSSCHE MILLS

R&D INGENIEUR ELEKTROMECHANICA (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357545

12349303

LEGAL ADVISOR (M/V)

USG PEOPLE

REGIONAL MATERIALS LEADER - BELGIUM

CLEARCHOICE CAREERS LTD

12357763

LEGAL ADVISOR (PART TIME)

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES

REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT

PAUWELS CONSULTING

12357600

LEGAL ASSISTANT (M/V)

LEGAL ASSIST

REPAIR ENGINEER

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357778

LEGAL COUNSEL

THALYS

LEGAL FORCES

12359541

LEGAL COUNSEL

VANDEMOORTELE

LEGAL FORCES

12359570

RESPONSABLE DE PRODUCTION

SELECT HUMAN RESOURCES

12358031

RESPONSABLE DE PROJET ILS (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357542

LEGAL COUNSEL BUSINESS LAW

ROBERT HALF LEGAL

NOTARIEEL JURIST (M/V)

MEESTER SOFIE VAN BIERVLIET

NOTARIAT - NOTARIAAT

RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL CHAUDIÈRES (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357544

12357364

NOTARIEEL JURIST (M/V)

NOTARIS ERIC DE BIE

NOTARIAT - NOTARIAAT

SAFETY ENGINEER - VEILIGHEIDSINGENIEUR

SELECT HUMAN RESOURCES

12358228

SAFETY OFFICER (TRAINEE)

SARENS

12347919

12358555

NOTARIEEL JURIST (M/V) - NOTARIEEL MEDEWERKER (M/V)

NOTARIS SIEGFRIED DEFRANCQ

NOTARIAT - NOTARIAAT

SAFETY SUPERVISOR

PAUWELS CONSULTING

12358395

12359007

NOTARIEEL JURIST OF NOTARIEEL MEDEWERKER (M/V)

NOTARIS ANDRÉ DEPUYDT

NOTARIAT - NOTARIAAT

SALES ENGINEER

SELECT HUMAN RESOURCES

12358034

12355693

NOTARIEEL MEDEWERKER

ACTIEF INTERIM ASSE

SALES ENGINEER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359277

NOTARIEEL MEDEWERKER (M/V)

NOTARIS ERIK LERUT

NOTARIEEL MEDEWERKER FAMILIERECHT

LEGAL ASSIST

SALES MANAGER

ISOVER

12352704

REDACTEUR (EDITOR) ABSTRACTS - JURIST

WOLTERS KLUWER BELGIE

SALES REPRESENTATIVE

INFINITY SELECT

12355766

12353179

REDACTEUR JURIDISCHE PUBLICATIES - JURIST

WOLTERS KLUWER BELGIE

SCADA ENGINEER - WIND ENERGIE

FABRICOM (GDF SUEZ)

12322602

SENIOR CORPORATE LAWYER

VAN OLMEN WYNANT

SECTOR MANAGER OOST-VLAANDEREN

COFELY SERVICES

SENIOR FOOD TECHNOLOGIST COATINGS

HAYS ENGINEERING ANTWERPEN

SENIOR LEGAL CONSULTANT INTERNATIONAL EMPLOYMENT

SD WORX

12342670

12356807

SENIOR TAX CONSULTANTS / TAX MANAGERS (DIEGEM - GENT ANTWERPEN)

DELOITTE

SERVICE ENGINEER

HR-CC

SERVICE ENGINEER ANALYTICS (M/V)

ABB

12311003

12356308

TAX & LEGAL OFFICER

SD WORX

SERVICE TECHNICIAN

12358578

ATLAS COPCO RENTAL EUROPE

12358068

TAX COUNCEL (M/V)

AGC

12357081

SERVICECOÖRDINATOR

PLUS PROFILES

12358573

SHIFTLEADER 2-PLOEGEN

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357050

SOFTWARE DELIVERY ENGINEER

RANDSTAD PROFESSIONALS

12357419

Logistiek & Distributie

SR. PIPING DESIGNER / WERFLEIDER ENGINEERING PROJECTEN

ANONIEM, REGIO-GENT

STABILITEITSINGENIEUR (M/V)

12358161 MERCURI URVAL

ACCUMEN

KATZ

HAYS ENGINEERING & TECHNOLOGY

12356699

12358256

12359483

12356241 12356722

seLectiebureau JobiD

12358010 PROFILE GROUP

12359054 12352727

12358104

12358140 NOTARIAT - NOTARIAAT

12358918

12356737 LEGAL FORCES

12359595

(HULP)-EXPEDITEUR M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359285

12358171

3 WAREHOUSE SUPERVISORS GRIMBERGEN - YOUNG POTENTIAL

PLUS PROFILES

12359542

SELECT HUMAN RESOURCES

12359302

AANHUISBEZORGER COLLISHOP COLRUYT (RIJBEWIJS C)

STABILITEITSINGENIEUR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358962

AANKOOPMANAGER

SUPPLIER MANAGEMENT EXPERT - BELGIUM

CLEARCHOICE CAREERS LTD

12357768

SUPPLY CHAIN PLANNER

PAUWELS CONSULTING

12358402

AANKOPER IT MATERIAAL

COLRUYT GROUP VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN NV START PEOPLE

SYSTEEMBEHEERDER

AQUAFIN

12357814

AANVOERDER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358933

SYSTEM ENGINEER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357789

ACHETEUR(TEUSE)

START PEOPLE

12356991

TEAMLEADER KWALITEITSDIENST

TECQUALITY DEINZE

12357256

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

SYNERGIE INTERIM OFFICE

12358181

TEAMLEADER TELECOM ELEKTRICITEIT (MECHELEN)

COFELY SERVICES

12356297

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357292

TECH RECORDS OFFICER

TECQUALITY BRUGGE

12356611

ADMINISTRATIEF-LOGISTIEK BEDIENDE

ACTIEF INTERIM IEPER

12357648

TECHNICAL MANAGER

SARENS

12346122

ADMINISTRATOR LEAD STORE (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357170

TECHNICAL MANAGER - V11/6687/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12357390

ASSISTANT(E) DU MANAGER LOGISTIQUE FR/ANGL

SELECT HUMAN RESOURCES

TECHNICAL PRODUCT ENGINEER - V11/6593/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12357383

BEDIENDE ADMINISTRATIEVE RECEPTIE

HAYS GENT

TECHNICAL SALES ASSISTANT (M/V)

XPE ENGINEERING & ICT

12356581

BEDIENDE LOGISTIEK EN PRODUCTIEPLANNING

START PEOPLE

TECHNICAL SALES ENGINEER ELEKTRONCIA (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356790

BEDIENDE LOGISTIEKE DIENST (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

TECHNICAL SALES SUPPORT (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359115

BEZORGER REGIO VLAAMS-BRABANT

COLRUYT GROUP

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

HR-CC

12358520

BUSINESS UNIT DIRECTOR WAARDENTRANSPORT

ANONIEM

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER (AUTOMATION (PLC...) & IP NETWORK)

CHAUFFEUR C

ACTIEF INTERIM TIELT

12358440

RECRUITMENT PARTNERS

12359257

CHAUFFEUR CE

ACTIEF INTERIM ASSE

12358056

TECHNICIAN POWERTRAIN TESTING POWERTRAIN TESTING DIVISION

TOYOTA BELGIUM

12351464

CHAUFFEUR CE - BOUWVAKKER

ACTIEF INTERIM TIELT

12358807

CHAUFFEUR CE (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357439

TECHNISCH - COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE

ASCENTO

12358477

CHAUFFEUR CE (M/V)

ACTIEF INTERIM KORTRIJK

12358714

TECHNISCH AANKOPER

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357078

CHAUFFEUR CE/MAGAZIJNIER (M/V)

ACTIEF INTERIM HOUTHALEN

12357715

TECHNISCH COMMERCIEEL PROJECT INGENIEUR - V11/6465/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12358176

CHAUFFEUR RIJBEWIJS C REGIO LEUVEN(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

TECHNISCH TEKENAAR (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357725

CLAIMS HANDLER

BRUHN SPEDITION

TECHNISCH TEKENAAR (M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358863

CONSULTANT IN PROCUREMENT

INTYS CONSULTING

12256083

TECHNISCHE ORDERVERWERKER M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

TECHNO-COMMERCIEEL ENGINEER

ANONIEM, REGIO BOOM / AARTSELAAR

TEKENAAR INDUSTRIELE ARCHITECTEUR

CONSULTUS ENGINEERING

12359413 HUDSON

12358002 12357988

HAYS SPECIALIST RECRUITMENT

12358018 12357301 12359189 12356955 12358930

ALTIOR

12356147

12358380 DE PUTTER & CO

12359009

12357485

CONSULTANT IN SUPPLY CHAIN

INTYS CONSULTING

12256000

12357205

COÖRDINATOR SALES SUPPORT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359200

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353349

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12359308

TELECOM SOFTWARE SYSTEM ENGINEER

SKYLINE COMMUNICATIONS

12356804

CUSTOMER SUPPORTER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

TENDER MANAGER

ANONIEM

12359090

CYCLE PLANNING & RETAIL SUPPORT EXECUTIVE

BRITISH AMERICAN TOBACCO

HUDSON

TEST - DEMO ENGINEER

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357072

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT LOGISTIEK)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

TEST DEVELOPMENT ENGINEER

BARCO

12359137

DISPATCHER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357214

CONSULTUS ENGINEERING

EXECUTIVE TALENTS

12358900 12356936 12357855

VALIDATION ENGINEER

PAUWELS CONSULTING

12355897

DISPATCHER (M/V)

ACTIEF INTERIM HALLE

12357099

VALIDATION ENGINEER LAB EQUIPMENT

PAUWELS CONSULTING

12356419

DISPATCHER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357180

VERANTWOORDELIJKE PRODUCTIEMEDEWERKERS (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357564

DISPATCHER (M/V)

START PEOPLE

12357372

VERANTWOORDELIJKE PRODUCTIEPROCES - PROCES INGENIEUR

ANONIEM - REGIO-LIMBURG

CONSULTUS ENGINEERING

12357156

DISPATCHER BRABANT-WALLONIË

START PEOPLE

12358487

VERANTWOORDELIJKE SERVICE SALES/TECHNICAL PRODUCT MANAGER

JUNGHEINRICH NV

MERCURI URVAL

12357682

DISPATCHER CONTAINERTRANSPORTEN (M-V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357707

VERKOOPSINGENIEUR HOUTBOUW (M/V) - V11/6487/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

DISPATCHER TRANSPORT

COLRUYT GROUP

12356020

VOORSCHRIJVER − ADVISEUR IN VERLICHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING

PROFILE GROUP

12357317

DISPATCHERS M/W (2X)

AGC

12357203

WERFLEIDER

ANONIEM

SBS SKILL BUILDERS

12358150

DISTRIBUTIECHAUFFEUR C

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12358065

WERFLEIDER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357047

DOUANE MEDEWERKER

ADECCO TOURNAI

12357785

WERFLEIDER / CONDUCTEUR DE CHANTIER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355786

DRIETALIGE PROJECT ASSISTANT MET PIT

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

WERFLEIDER BIJ AERTSSEN IN STABROEK

AERTSSEN NV

EUROPEAN PROJECT MANAGER SUPPLY CHAIN

ANONIEM

WERFLEIDER INDUSTRIE (M/V)

ACTIEF INTERIM IEPER

12359178

EXPEDITEUR

OFFICETEAM

12356577

WERFOPVOLGER LAAGSPANNING

PAUWELS CONSULTING

12356861

EXPEDITEUR (M/V)

START PEOPLE

12358243

WERFTOEZICHTER/WERFLEIDER (REGIO VLAANDEREN)

ARCADIS BELGIUM NV

12359180

EXPEDITEUR M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359159

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE

PAUWELS CONSULTING

12358668

FACILITY ASSISTANT TE DIEGEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357914

YOUNG GRADUATES

UNILIN

12359466

FACILITY COORDINATOR BRUGGE - ZOMERGEM

COFELY SERVICES

12356253

FACILITY COORDINATOR REGIO ROTTERDAM - BEERSE

COFELY SERVICES

12356233

HEFRUCKBESTUURDER - LADER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358773

HEFTRUCKBESTUURDER (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357989

12358553

HEFTRUCKBESTUURDER (M/V)

ACTIEF INTERIM KORTRIJK

12358526

12357375

QIWIE

12359513

Juristiek & Notariaat

12357288 ALTIOR

12331381

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ARBEIDREGLEMENTEN

SD WORX

ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT

ANONIEM

LEGAL FORCES

12359580

HEFTRUCKCHAUFFEUR (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359214

ADVOCAAT RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEURECHT

ANONIEM

LEGAL FORCES

12359586

HEFTRUCKCHAUFFEUR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358849

BEDRIJFSJURIST

THOMAS COOK BELGIUM

12358213

HOOFDMAGAZIJNIER ELEKTRICITEIT (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359323

CONTRACT & RISK OFFICER

FABRICOM

12358339

KRAANMACHINIST(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358509

COORDINATOR-EXPERT-JURIST

STAD GENT

12357866

LABORANT KWALITEITSDIENST KOFFIE EN WIJN

COLRUYT GROUP

12356028

CORPORATE SECRETARY

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12342431

LOGISTIC COORDINATOR FR/ANG

SELECT HUMAN RESOURCES

12358016

DOSSIERBEHEERDER PAYROLL (M/V)

SOCIAAL SECRETARIAAT DER NOTARISSEN VAN BELGIE V.Z.W.

12356837

LOGISTICS COORDINATOR

ACTIEF INTERIM LEUVEN

ENGLISH LEGAL EDITOR/TRAINER

ALLEN & OVERY

12358126

LOGISTICS SUPERVISOR

ANONIEM REGIO-LIMBURG

ERVAREN LEGAL ADVISOR

DELOITTE

12310998

LOGISTIEK BEDIENDE DISPATCHING (M-V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357704

ERVAREN LEGAL ADVISOR - CORPORATE LAW (REF.45680)

DELOITTE

12357263

LOGISTIEK DISPONENT BELPLAS

ACTIEF INTERIM HALLE

12357085

EXECUTIVE ASSISTANT FOR INTERNATIONAL LAW COMPANY - BRUSSELS - HL340490

LOGISTIEK MEDEWERKER

SELECT HUMAN RESOURCES

12359307

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359458

LOGISTIEK MEDEWERKER (IW01/144510)

OFFICETEAM

12359467

FINANCE MANAGER / JURIST (M/V)

XPE FINANCE & ACCOUNTING

12350820

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE

DEMIMPEX

12358802

GEMOTIVEERDE MILIEUAMBTENAAR

GEMEENTE WIJNEGEM

12357838

LOGISTIEKE COÖRDINATOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358786

INSURANCE AND CLAIMS ADVISOR

DEME

12356232

LOKETBEDIENDE

SYNERGIE INTERIM OFFICE

12359501

JUNIOR JURIDISCH MEDEWERKER

VAN REYBROUCK ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS

ADMB HR SERVICES

12353085

MAGAZIJNIER

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357435

MAGAZIJNIER

ACTIEF INTERIM TIELT

12358968

JUNIOR LEGAL COUNSEL

AGEAS

LEGAL FORCES

12359610

MAGAZIJNIER (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12358102

JUNIOR LEGAL OFFICER

DAIKIN EUROPE

12358585

MAGAZIJNIER DAGDIENST LUMMEN M/V

START PEOPLE

12359572

JURIDISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

LEGAL ASSIST

12356081

MAGAZIJNIER DAGWERK M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358410

JURIDISCH ADVISEUR

UNIZO VZW

ADMB HR SERVICES

12352893

MAGAZIJNIER TUINBOUW M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358411

JURIDISCH ADVISEUR

FEBE

SEARCH & SELECTION

12355087

MANAGER MINERALS RECYCLING

AT RECRUITMENT

JURIDISCH ADVISEUR (M/V)

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

NOTARIAT - NOTARIAAT

12355779

MANAGER PURCHASING BELGIUM/PURCHASE TO PAY SPECIALIST

NESTLÉ

HUDSON

12356942

JURIDISCH ADVISEUR (REGIO BRUSSEL)

SD WORX

12353083

MARKETING SPECIALIST

FEDEX EXPRESS

PROFILE GROUP

12358371

JURIDISCH ASSISTANT - BOEIENDE FUNCTIE IN INT’L OMGEVING BRUSSEL (HL332061)

MASTER DATA (SAP) COORDINATOR

BOSE

12349984

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359391

MATERIAL HANDLING MANAGER (M/V) - V11/6626/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12357388

JURIDISCH MEDEWERKER / PARALEGAL

LEGAL ASSIST

12352710

MEDEWERKER AFROEP M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

JURIST (M/V)

SPIE BELGIUM

12359535

MRO PURCHASING SPECIALIST

ALBEMARLE

HUDSON

NOTARIAT - NOTARIAAT

12357091 CONSULTUS ENGINEERING

12357148

12359321

12357169 O.R.A. - RKM SPRL

12356263

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 34

12/01/12 22:58


035_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:03:37

35 Functie

beDrijF

NATIONALE PLANNER

INFINITY SELECT

seLectiebureau jobiD 12357361

Functie

beDrijF

DATA-ANALIST COLRUYT ANALYSE

COLRUYT GROUP

NAUWKEURIGE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OP LOGISTIEKE DIENST TE OLEN

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356567

OPERATING MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355869

OPERATIONS MANAGER

KUEHNE + NAGEL

12357470

DEVELOPMENT MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355708

DIENSTCHEF MARKTONDERZOEK

COLRUYT GROUP

12356279

DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT

UMICORE

OPERATIONS OUTBOUND ADMINISTRATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357177

12358562

DYNAMIC BUSINESS ANALYST WANTED - BRUSSELS, GROUP, FUN & RESULT

BLAKE & PARTNERS

12358912

ORDERPICKER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

PLANNER

UNILIN

12357228

DYNAMISCH MARKETING ASSISTANT REGIO KUURNE

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359187

12359407

E-MARKETEER (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

PLANNER (WERF, TRANSPORT EN PERSONEEL) (M-V)

12358472

SELECT HUMAN RESOURCES

12357702

EMPLOYEE BENEFITS ADVISOR - EMFEA CONSULTING (2011/0540)

AXA BELGIUM

12355712

PLANNER INFRASTRUCTUURWERKEN - GENT

EANDIS

12359390

ENQUETEUR (M/V)

ACTIEF INTERIM MECHELEN

12357168

PLANNER/DISPATCHER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357086

ERVAREN PROJECTLEIDER E-MARKETING DREAMLAND

COLRUYT GROUP

12357465

PLANNING MANAGER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358541

FIELD SERVICE ENGINEER X-RAY OOST/WEST - VLAANDEREN

PHILIPS NV

12359061

PLOEGLEIDER HASSELT

START PEOPLE

12358044

FILIAALMANAGER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357480

POLYVALENT INKOOP EN COMMERCIEEL TALENT (M/V)

ARCHETYPE VLAANDEREN

12357100

FINANCIAL BUSINESS CONTROLLER

DELHAIZE

12357283

POLYVALENT MAGAZIJNIER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358696

HEAD OF INTERNAL COMMUNICATIONS

ING

12352382

PRODUCTIECOÖRDINATOR

ESPABEL

12356892

HUNGARIAN SPEAKING MARKET RESEARCHERS (M/V)

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358343

PRODUCTIEPLANNER

UNILIN

12359388

IAED CHANNEL MARKETING SPECIALIST

GRACO BVBA

12359416

PRODUCTION PLANNER

SELECT HUMAN RESOURCES

12358005

IAED PRODUCT MARKETING SPECIALIST

GRACO BVBA

12359422

PROJECT MANAGER

DIXON & COMPANY

12356736

INTERN COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12359215

PROJECT MANAGER SUPPLY CHAIN

INTRODUCE

12357309

INTERNAL COMMUNICATION SPECIALIST

BARCO

12358600

PROJECTLEIDER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359261

JUNIOR ONLINE MARKETER / E-COMMERCE SPECIALIST (LIÈGE)

SMARTVALUE

12359267

PURCHASER / AANKOPER

THALYS INTERNATIONAL

12357966

JUNIOR PRODUCT MANAGER MERCEDES-BENZ CARS

MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

12356042

QUALITY ASSISTANT

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356119

KBC HOOFD ECOMMERCE ACQUITIE

KBC

12358556

REACHTRUCKCHAUFFEUR (M/V)

START PEOPLE

12357331

KLANTENDIENST MEDEWERKER FRANS/ENGELS OF DUITS/ENGELS

NEWAYS EUROPE

12355138

RENT - SALE: MAGAZIJNIER (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

12359611

REPLENISHER BISCUITS

KRAFT FOODS BELGIË

12359797

KLANTENDIENST MEDEWERKER MET VLOTTE TALENKENNIS (NLFR-ENG)

EGEMINPLUS

12359475

RESPONSABLE D’ENTREPÔT BILINGUE

ACTIEF INTERIM ATH

12358889

12358564

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12358090

MANAGEMENT ASSISTANT MET EEN UITGESPROKEN INTERESSE VOOR COMMUNICATIE

SD WORX

RESPONSIBLE PURCHASING CONTRACTING (M/V) SENIOR SOURCING EXPERT

AXA BELGIUM

12355888

MANAGEMENT TRAINEE

PHILIP MORRIS

SERVICE DELIVERY COORDINATOR - EXTERNAL IT WORKFORCE

RANDSTAD BELGIUM

12359016

MARCOM & EVENTS DIRECTOR

ANONIEM

SHIFT SUPERVISOR LOGISTIEK (M/V)

START PEOPLE

12358043

MARKET RESEARCHER FOR INTERESTING COMPANY IN VILVOORDE

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359099

SHIPPING AGENTS M/V (4X)

AGC

12357135

SHIPPING COORDINATOR

SELECT HUMAN RESOURCES

12358032

STOCKVERANTWOORDELIJKE (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359231

SUPERVISOR (LOGISTIEK) OP TERMIJN 2 PLOEGEN

SELECT HUMAN RESOURCES

12359453

SUPPLY CHAIN ASSISTANT (MM12/144239)

OFFICETEAM

12359420

SUPPLY CHAIN MANAGER EMEAI BRUSSELS

PLUS PROFILES

12358572

SUPPLY CHAIN MEDEWERKER

TYCO THERMAL CONTROLS

12358565

SUPPLY CHAIN PLANNER

PAUWELS CONSULTING

12358402

TEAM COACH

START PEOPLE

12357608

TEAMCOACH HERENTALS

START PEOPLE

12358568

TEAMCOÖRDINATOR NACHTPLOEG E-LOGISTICS

COLRUYT GROUP

12355695

TEAMLEADER PLOEGENSTELSEL

START PEOPLE

12357983

TEAMLEADERS CARGLASS 4 PLOEGEN

START PEOPLE

12357644

TECHNISCH AANKOPER

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357078

TECHNISCH MAGAZIJNIER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12358046

TECHNISCH MEDEWERKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357053

TECHNISCH-COMMERCIEEL BEDIENDE AUTOSECTOR N/F TE KORTRIJK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359447

TECHNISCHE ORDERVERWERKER M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

TEKENAAR SANITAIR

IMTECH

TERMINAL ASSISTANT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

TERMINAL MANAGER HAVEN

DIXON & COMPANY

TIJDELIJKE BEDIENDE PLANNING TE TIELT TRANSPORT EN LOGISTIEK DISPATCHER (M/V)

HUDSON

HR FLUX

MERCURI URVAL

12358330

seLectiebureau jobiD

12359173 ALTIOR

12352004

MARKET RESEARCHER M/V

TEST-AANKOOP / TEST-ACHATS

12349000

MARKETEER MERKENBELEID COLRUYT

COLRUYT GROUP

12356047

MARKETEER RETAILONTWIKKELING COLRUYT

COLRUYT GROUP

12356761

MARKETEER SHOPPERMARKETING COLRUYT

COLRUYT GROUP

12356743

MARKETING

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12358166

MARKETING ACCOUNT

P&V VERZEKERINGEN - ASSURANCES

12358917

MARKETING ANALYST (FR/NL)

EGEMINPLUS

12359471

MARKETING ASSISTENT/MERCHANDISER

VEILING HOOGSTRATEN

12357881

MARKETING COMMUNICATION MANAGER

ARCHETYPE VLAANDEREN

12355780

MARKETING COORDINATOR (M/V)

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356582

MARKETING MANAGER

START PEOPLE

12358240

MARKETING MANAGER (VISIONAIR) (M/V) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

MARKETING MANAGER FMCG

ANONIEM

ALTIOR

12355984

MARKETING MANAGER, BRUSSELS

TRIODOS BANK

AHEAD

12356591

MARKETING MANAGER/PRODUCT MANAGER − SECUNDAIR ONDERWIJS

PLANTYN

PROFILE GROUP

12357584

MARKETING OFFICER (PRODUCT MANAGEMENT) NDL-FR (GROOTBIJGAARDEN)

PRESS SHOP

PROFILE GROUP

12359316

MARKETING SPECIALIST

FEDEX EXPRESS

PROFILE GROUP

12357485

MARKETING SPECIALIST M/V

SITA WALLONIË

12350653

MEDEWERKER TELEFONISCHE KLANTENDIENST(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12359188

MEDICAL ADVISOR

CONFIDENTIAL

12359094

MERCHANDISER

ADECCO NIVELLES

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12357729

MRO PURCHASING SPECIALIST

ALBEMARLE

O.R.A. - RKM SPRL

12356263

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357013

ONLINE MARKETING MANAGER BELUX

HAYS SALES & MARKETING BRUSSEL

HAYS SALES & MARKETING

12357773

TRANSPORTPLANNER (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12357165

PR AND COMMUNICATIONS MANAGER

HAYS SALES & MARKETING BRUSSEL

HAYS SALES & MARKETING

12357756

VEHICLE COMPONENT BUYER PURCHASING

TOYOTA BELGIUM

12351400

PRODUCT MANAGEMENT COORDINATOR

INTRODUCE

12358052

VERANTWOORDELIJKE TRANSPORTPLANNING

FLEUR

12359004

PRODUCT MANAGER

INFINITY SELECT

12352648

PRODUCT MANAGER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

PRODUCT MANAGER LIFE

ANONIEM

PRODUCTIEMANAGER

JULES DESTROOPER

12357824

PROJECT MANAGER DIRECT MARKETING

DE PERSGROEP PUBLISHING

12357834

PROJECTMEDEWERKER MARKETING DREAMLAND

COLRUYT GROUP

12359398

RANDSTAD HR SERVICES

DE PUTTER & CO

MaatschappeLijke DienstverLening

12359485

12358371 12356115 12358932

HUDSON

12359204 12359233

12355723 KERN SELECTION

12356378

BEGELEIDER

BUURTWERK POSTHOF

12359518

BEHEERDER SOCIALE DIENST

12358909

FINANCIEEL BEHEERDER

SECUREX VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL HALLEVILVOORDE OCMW BONHEIDEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357850

PROJECTMEDEWERKER VOOR HET CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

MAATSCHAPPELIJK WERKERS

OCMW ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357849

PUBLIC AFFAIRS REPRESENTATIVE

ALBEMARLE

STAFMEDEWERKER

SOCIAAL ATELIER KNOKKE

ADMB HR SERVICES

12341030

RECEPTIE- EN PUBLIC RELATIONS MEDEWERKER (M/V)

CLUB MED

12356108

WOORDVOERDER

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS

12358450

REDACTEUR (M/V) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358504

REIZEND SHOPMANAGER

PRESS SHOP

12358716

RESEARCH EXECUTIVE MARKTONDERZOEKSBUREAU

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358876

EXPERT BELANGENBEHARTIGING

12356197

Marketing & coMMunicatie

12356589 O.R.A. - RKM SPRL

12356236

ADMINISTRATIEF BEDIENDE!

PLUG MEDIA

12356596

RETAIL MARKETEER

OFFICETEAM

12356569

ADVERTISING & COMMUNICATIONS MANAGER

GOUDENGIDS.BE

12351325

SALES & MARKETING MANAGER - BOUWCHEMICALIËN

MERCURI URVAL

12357974

ASSISTENT EXPORT MANAGER

TWIST

12357877

SALES & MARKETING MANAGER (M/V)

ENCARE SELECT

12357765

ASSISTENT IMPORT & EXPORT

CEVORA

12357826

SALES & MARKETING MEDEWERKER BIJ BITO (M/V)

HUMAN HUB

12359181

ASSISTENT MARKETING EN COMMUNICATIE (M/V)

MATCH

12359560

SALES & MARKETING REPRESENTATIVE

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12356618

BAND CONSULTANT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358467

SALES ANALYSIS

NOVARTIS OTC

12356727

BRAND MANAGER PRIVATE LABEL

COLRUYT GROUP

12355506

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358236

BRAND MANAGER RED BULL MOBILE

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12349961

SALES- EN MARKETINGASSISTANT VOOR INTERNATIONAAL BEDRIJF TE WESTERLO GEZOCHT!

BUSINESS DEVELOPER - RENEWABLE ENERGY

3E

12359529

SALES GEDREVEN PROJECT & ACCOUNT MANAGER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12359118

BUSINESS DEVELOPER(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358733

SENIOR BRAND MANAGER AFFLIGEM EN MORT SUBITE

ALKEN MAES

12357963

BUSINESS DEVELOPER/PROJECTCOORDINATOR

INNOTEK

12357844

SENIOR MARKETEER B2B

EDF LUMINUS

CALL AGENT (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356964

SENIOR MARKETING AND PR MANAGER BELUX

HAYS SALES & MARKETING BRUSSEL

CALL AGENT OUTBOUND (M/V) (REF. 323-872)

ADECCO BRUSSEL CCS

12357326

CALL-AGENT M/V

START PEOPLE

12359239

CATEGORY MANAGER

ALPRO

CED PRODUCT MARKETING SPECIALIST

GRACO BVBA

12359427

COACH COMMERCIAL H/F

ACTIEF INTERIM ATH

12358782

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ROOKAFVOERSYSTEMEN

DETANDT-SIMON

USG HR FORCES

12359112

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ZONNEPANELEN (FREELANCE)

DETANDT-SIMON

USG HR FORCES

12359063

COMMERCIEEL BEDIENDE BESTELDIENST M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

COMMERCIEEL BINNENDIENST (M/V)

TALENTFINDER

12358164 HAYS SALES & MARKETING

12357775

SENIOR SOURCING EXPERT

AXA BELGIUM

SERVICE ENGINEER

HR-CC

SMART MARKETING TALENT

RED BULL

SMART SALES EN MARKETING TALENT

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12345259

SOCIAL MEDIA MANAGER (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358496

SOCIAL MEDIA MARKETEER (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358488

STEWARD FINANCE MASTER DATA

DELHAIZE

12359133

12357323

TALENTVOLLE SERVICEMEDEWERKERS VOOR ONZE KLANTENDIENST (BRUSSEL EN GENT)

MOBISTAR

12359591

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356927

TEAMLEADER CALLCENTER (M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357711

COMMERCIEEL MEDEWERKER

VIND!

12357883

TECHNICAL WRITER

SMALS

COMMERCIEEL TALENT ANTWERPEN

START PEOPLE

12357987

TECHNISCH COMMERCIEEL ADVISEUR - BETONPRODUCTEN

ANONIEM

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) OUDENAARDE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359536

TELESALES MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM IEPER

12357722

COMMUNICATIEMEDEWERKER COLRUYT

COLRUYT GROUP

12356057

TRADE MARKETEER

COLRUYT GROUP

12357479

COMMUNICATION COÖRDINATOR

ARCHETYPE VLAANDEREN

12356212

TRADE MARKETEER FMCG NON-FOOD

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12355718

COMMUNICATION MANAGER

RABOBANK

12357384

TRADE-MARKETING MANAGER

ALKEN MAES

COMMUNICATION SPECIALIST

PWC

12357209

CONTACT CENTER AGENT

OPTIMA

12341686

VERANTWOORDELIJKE SERVICE SALES/TECHNICAL PRODUCT MANAGER

JUNGHEINRICH NV

COORDINATOR ESA BIC FLANDERS

INNOTEK

12357843

VERTALER EN RESEARCHER (DUITS) (ANTWERPEN ZUIDRAND)

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12358935

CORPORATE MARKETEER

COLRUYT GROUP

12355503

VERTEGENWOORDIGER

GROUP RIEM

12357862

CREATIEVE MARKETING- EN COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE REGIO IEPER

ARGON SELECTIE

12355600

WEB COMMUNICATION EXPERT

ING

12357352

WEBSHOP MANAGER

HR VISION

12356489

CUSTOMER CARE AGENT M/V

TEST-AANKOOP / TEST-ACHATS

12358080

WOORDVOERDER

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS

12358450

CUSTOMER MARKETING MANAGER MOTHER & CHILDCARE

PHILIPS NV

12347093

YOUNG GRADUATES

UNILIN

12359466

CUSTOMER SERVICE OFFICER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359014

CUSTOMER SERVICE VIP (M/V). (RÉF.150MC-16882)

ADECCO BRUSSEL CCS

12358497

CZECH SPEAKING MARKET RESEARCHERS

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358338

DANISH SPEAKING

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358257

DATA ANALYST

PEPPERS & ROGERS GROUP

12355822

Layout Liste VAC.indd 35

TALENT GALLERY

HUDSON

12358007

12355888 12356807 AGO INTERNATIONAL

12357860

12347819 ALTIOR

12349714

12358261 MERCURI URVAL

12357682

onDerwijs & opLeiDing ASSISTENT AUDIT, FINANCIEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353465

DEELTIJDS DOCENT KWANTITAT. ECONOMIE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353469

12/01/12 22:59


036_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:03:53

36 Functie

BedriJF

selectieBureau Jobid

Functie

BedriJF

DEELTIJDS DOCENT VERKEERSKUNDE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353460

LABORATORIUMTECHNOLOOG

VIB

12344866

DESKUNDIGE DOCTORAL SCHOOLS

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353467

LED SYSTEM ARCHITECT CONSUMER LUMINAIRES

PHILIPS NV

12341197

DOCENT BIOCHEMIE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353462

MASTER CHEMIE

WIENERBERGER NV

12359343

DOCENT OPERAT. MANAGEMENT & LOGISTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353463

MULTIMEDIA DEVELOPMENT ENGINEER EE2 DIV. / ED21 DPT

TOYOTA BELGIUM

12351466

DOCTORAATSBURSALEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353461

POLYVALENT PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA

VERHAERT

DOCTOR-ASSISTENT STATISTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353471

PROCESS, QUALITY & R&D MANAGER

ANONIEM

DOCTOR-NAVORSER DENTALE STAMCELLEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353466

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12352763

ERVAREN TEAMLEADER MET UITSTEKENDE KENNIS FRANS

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359473

PROJECT LEAD ALLIUM GENETICS

NICKERSON-ZWAAN B.V.

12351056

FORMATEUR ÉLECTRO-MÉCANIQUE (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358268

QUALITY ASSISTANT (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

HOOGLERAAR (ELECTRO)CHEMIE/FYSICA

UNIVERSITEIT HASSELT

12353468

R&D INGENIEUR

DOSSCHE MILLS

ACCUMEN

KINDERANIMATOR (M/V) - CLUB MED

CLUB MED

12356866

R&D PROJECT MANAGER COPACKING

ANONIEM

ALTIOR

NAVORSER-MASTER CONSULTANT BIOSTASTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353464

SALES SUPPORT FR/ANG

SELECT HUMAN RESOURCES

STAFMEDERKERS DOCTORAL SCHOOLS

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353459

STAFMEDEWERKER INCL. ONDERWIJSBELEID

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353470

SENIOR FOOD TECHNOLOGIST COATINGS

HAYS ENGINEERING ANTWERPEN

WOORDVOERDER

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS

TEAMLEADER R&D ELEKTRONICA

NIKO GROUP

12359038

TECHNICIAN POWERTRAIN TESTING POWERTRAIN TESTING DIVISION

TOYOTA BELGIUM

12351464

TELEPROSPECTIE MET PIT! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358196

JOBPUNT VLAANDEREN

12358450

Overheidsdiensten

selectieBureau Jobid

12357745 ALTIOR

12358124

12358161 12358256 12349702 12358015 HAYS ENGINEERING & TECHNOLOGY

12356722

ADVISEUR

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357858

TIJDELIJK LABORANT CHEMIE (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357553

AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN DIENSTEN

GEMEENTE HULSHOUT

JOBPUNT VLAANDEREN

12357836

TIJDELIJK LABORANT KWALITEIT (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357552

ASSISTENT AUDIT, FINANCIEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353465

VERANTWOORDELIJKE LABO (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359324

BOUWKUNDIG TEKENAAR-ONTWERPER

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

JOBPUNT VLAANDEREN

12355142

CELHOOFD TECHNISCHE ONDERSTEUNING

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

JOBPUNT VLAANDEREN

12357888

CONTROLEUR BOUW

UNIVERSITEIT GENT

A&S CAREERS

12357731

COORDINATOR

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357859

COORDINATOR-EXPERT-JURIST

STAD GENT

DEELTIJDS DOCENT KWANTITAT. ECONOMIE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353469

DEELTIJDS DOCENT VERKEERSKUNDE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353460

DESKUNDIGE DOCTORAL SCHOOLS

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353467

DESKUNDIGE TECHNIEKEN

STAD MORTSEL

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT HRM)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357854

DIENSTHOOFD (DEPARTEMENT LOGISTIEK)

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357855

DOCENT BIOCHEMIE

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353462

DOCENT OPERAT. MANAGEMENT & LOGISTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353463

DOCTORAATSBURSALEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353461

DOCTOR-ASSISTENT STATISTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353471

DOCTOR-NAVORSER DENTALE STAMCELLEN

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353466

DOMEINBRIGADIER

PROVINCIE ANTWERPEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357856

DURY OPERATIONS OFFICER

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357410

FINANCIEEL BEHEERDER

OCMW BONHEIDEN

JOBPUNT VLAANDEREN

12357850

GEMEENTESECRETARIS

GEMEENTE BEERSE

GIS−COÖRDINATOR VOOR DE DIENST STRATEGISCHE PLANNING EN ANALYSE

STAD AALST

TALENTFINDER

12356418

HOOGLERAAR (ELECTRO)CHEMIE/FYSICA

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353468

NAVORSER-MASTER CONSULTANT BIOSTASTIEK

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353464

ONDERLUITENANT

GEMEENTE SCHOTEN

PENITENTIAIR BEWAKINGSASSISTENT (M/V)

FOD JUSTITIE / SPF JUSTICE

PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

STAD GENT

12357864

REGIOVERANTWOORDELIJKE

STAD OOSTENDE

12357871

STAFMEDERKERS DOCTORAL SCHOOLS

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353459

STAFMEDEWERKER INCL. ONDERWIJSBELEID

UNIVERSITEIT HASSELT

JOBPUNT VLAANDEREN

12353470

STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR

STAD LOMMEL

12357866

12357870

12357835

12357837 SELOR

12353137

12357869

Purchasing/aankOOP (JUNIOR) ACCOUNTMANAGER

12357845

HUDSON

12358002

(JR) KEY ACCOUNTMANAGER RETAIL BENELUX & SCANDINAVIE (MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN)

ANONIEM

(JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - MOUSCRON INDUSTRY - NIEUW KANTOOR (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359589

(JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - PROJECT POLEN - KORTRIJK (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356712

1 MEDICAL REPRESENTATIVE VOOR WEST VLAANDEREN (M/V)

HCM - HEALTH CARE MANAGEMENT

12359314

1 MEDISCH&OTC AFGEVAARDIGDE VOOR REGIO KEMPEN

HCM - HEALTH CARE MANAGEMENT

12356760

AANKOPER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358785

AANKOPER BOUW CHEMISCHE INSTALLATIES G-387

EGEMINPLUS

12356688

AANKOPER BOUWMATERIALEN

ACTIEF INTERIM TIELT

ACCOUNT EXECUTIVE

PRIMO GROUP

ACCOUNT EXECUTIVE (M/V)

FIDUCIAL

12349749

ACCOUNT MANAGER

ABB

12356311

ACCOUNT MANAGER

ACTIEF INTERIM TORHOUT

12356874

ACCOUNT MANAGER

DE PERSGROEP PUBLISHING

ACCOUNT MANAGER

EDDING LEGA INTERNATIONAL BVBA

STAFF SELECTION & SERVICES

ACCOUNT MANAGER

IMPRESSA

GOELEN PERSONEELSADVIES

ACCOUNT MANAGER

ING

ACCOUNT MANAGER

SELECT HUMAN RESOURCES

ACCOUNT MANAGER

TDS OFFICE DESIGN

ACCOUNT MANAGER

TELENET

12359385

ACCOUNT MANAGER

SYSTEMAT BELGIUM SA

12348609

ACCOUNT MANAGER

VACATURE

12353638

ACCOUNT MANAGER - VLAAMS BRABANT & LIMBURG

OCE BELGIUM

ACCOUNT MANAGER ( WALLONIË - LIMBURG - ANTWERPEN)

PREFLEXIBEL

ACCOUNT MANAGER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357057

ACCOUNT MANAGER (M/V)

ACTIEF INTERIM ZAVENTEM

12357111

ACCOUNT MANAGER (M/V) TE ANTWERPEN

SYNERGIE BELGIUM

12359271

ACCOUNT MANAGER (REGIO: BRUSSEL)

OCE BELGIUM

12356274

ACCOUNT MANAGER / RENTING SALES SPECIALIST

SYSTEMAT BELGIUM NV

12355862

ACCOUNT MANAGER B2B FLEET & BROKERS

CARGLASS NV

12358978

ACCOUNT MANAGER BELGIË

ARCHETYPE VLAANDEREN

ACCOUNT MANAGER BOSTA BELGIË

BOSTA BELGIË

ALTIOR

12358123

12358713 FIELD & CONCEPT SA

12356123

12357833 12357601 12356777 12357494 12358264 DIP

12356152

12356254 VECTIS

12358571

AANKOPER

KETTLER VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN NV AQUAFIN

AANKOPER BOUW CHEMISCHE INSTALLATIES G-387

EGEMINPLUS

12356688

ACCOUNT MANAGER BRABANT

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359248

ADMINISTRATIEF BEDIENDE VERKOOP (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357220

ACCOUNT MANAGER CLOUD SOLUTIONS

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357500

ASSISTANT - BUYER

PARIS LONDRES

12356905

ACCOUNT MANAGER GAZET VAN ANTWERPEN

CONCENTRA

12359008

COMMERCIEEL BUITENDIENSTMEDEWERKER IMMOBILIEN (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356794

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359514

CONSULTANT IN PROCUREMENT

INTYS CONSULTING

12256083

ACCOUNT MANAGER HUMAN RESOURCES (REGIO ANTWERPEN, LIMBURG EN HET HAGELAND)

FACILITY MANAGER

HEMA BELGIË BVBA

12358147

ACCOUNT MANAGER INDUSTRIELE VERHUIZINGEN (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356796

INDIRECT INDUSTRIAL BUYER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12357357

ACCOUNT MANAGER NEDERLAND (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359275

LEAD BUYER (POSTAL HANDLING, TEXTILE, FLEET)

BPOST

12357175

ACCOUNT MANAGER NEW BUSINESS

SALES TALENTS

12355659

LEAD BUYER TE ALKEN

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359500

ACCOUNT MANAGER NEW BUSINESS AUTOZONE.BE

DE PERSGROEP PUBLISHING

12358184

PURCHASER

OFFICETEAM

ACCOUNT MANAGER ONDERNEMERS / VRIJE BEROEPEN

BANK J. VAN BREDA & CO

12359085

PURCHASER / AANKOPER

THALYS INTERNATIONAL

ACCOUNT MANAGER SOFTWARE

SALES TALENTS

12358040

PURCHASING SPECIALIST

SELECT HUMAN RESOURCES

12358004

ACCOUNT MANAGER SPECIALIST VERZEKERINGEN/ LEVEN (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357676

ADECCO AREA NAMUR-BRABANT WALLON

ACCOUNT MANAGER TRANSPORT

SALES TALENTS

PURCHASING SPECIALIST (H/F)

12358958

ACCOUNT MANAGER VERLICHTING & DOMOTICA

HAYS SALES & MARKETING GENT

RESPONSIBLE PURCHASING CONTRACTING (M/V)

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12358090

ACCOUNT MANAGER VISUELE COMMUNICATIE

SALES TALENTS

SENIOR SOURCING EXPERT

AXA BELGIUM

12355888

ACCOUNT MANAGER ZWARE VOERTUIGEN

LENS MOTOR

HABEAS

12356245

SOURCING BUYER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12356220

MOTRAC HANDLING & CLEANING NV

MERCURI URVAL

12356702

VEHICLE COMPONENT BUYER PURCHASING

TOYOTA BELGIUM

ACCOUNT MANAGERS/SALES EXECUTIVES REGIO’S ANTWERPEN/ ANTWERPEN-LIMBURG

VERANTWOORDELIJKE SERVICE SALES/TECHNICAL PRODUCT MANAGER

ADMINISTRATIEF − COMMERCIEEL BEDIENDE

PROFILE GROUP

12359237

JUNGHEINRICH NV

ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET GOEDE TALENKENNIS

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357758

ADVISEUR PARTNERS & STARTERS

SD WORX

12358630

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE (M/V) SPORTWINKEL

START PEOPLE

12356791

ALL ROUND COMMERCIEEL BEDIENDE REGIO WEVELGEM (N/F)

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358593

ASSISTANT ACCOUNT MANAGER

ING

12357528

ASSISTANT GÉRANT

SELECT HUMAN RESOURCES

12358275

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) FR/ANGL

SELECT HUMAN RESOURCES

12357534

ASSISTANT(E) GÉRANT DE MAGASIN

SELECT HUMAN RESOURCES

12358273

ASSISTANT(E) MI-TEMPS

SELECT HUMAN RESOURCES

12357540

ASSISTENT INTERNATIONALE HANDEL

CEVORA

12357829

B2B FLEETADVISOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358964

BEAUTYCONSULTANT M/V

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358483

BEDIENDE COMMERCIELE BINNENDIENST M/V

ACTIEF INTERIM ROESELARE

12357664

BEDIENDE PLANNING MET ERVARING ( M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357746

BILINGUAL MEDICAL REPRESENTATIVE FOR BRUSSELS (M/V)

HCM - HEALTH CARE MANAGEMENT

12359298

BLOEMIST (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

BOUWADVISEUR/VERKOPER

MATHIEU GIJBELS

BRAND MANAGER RED BULL MOBILE

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12349961

BUSINESS DEVELOPER

AT RECRUITMENT

12356815

BUSINESS DEVELOPER FOR BELGIUM BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT COMMUNICATIONS & MEDIA SECTOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357960

CSC

12358609

AANKOOPMANAGER

VAN DER VELDE GROEP

sales

12357819

12357593 MERCURI URVAL

12357966

12351400 MERCURI URVAL

12357682

redactie & cOmmunicatie NEDERLANDS & FRANSTALIGE COPYWRITER - LIFESTYLE/WONEN

QUERO MEDIA

12355838

PROJECTCOÖRDINATOR TAALDIENSTEN

MASTERVOICE NV

12359332

REDACTEUR (M/V) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358504

REDACTEUR JURIDISCHE PUBLICATIES - JURIST

WOLTERS KLUWER BELGIE

12356737

REDACTIECHEF

VACATURE

12351261

TECHNICAL WRITER

ACTIEF INTERIM OUDENAARDE

12358058

TECHNICAL WRITER

SMALS

12347819

WOORDGIETER (REDACTEUR) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12358510

WOORDVOERDER

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS

12358450

research & develOPment

12356206 RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

12353659

12358309 HAYS SALES & MARKETING

12357744 12358308

APPLICATION DEVELOPMENT ENGINEER (PLASTIC FOOD PACKAGING)

KURARAY - EVAL EUROPE NV

ASSISTANT(E) TERRAIN SECTEUR AGRICOLE

SELECT HUMAN RESOURCES

12358028

DEELTIJDS MEDEWERK(ST)ER KWALITEITSCONTROLE

PLUS UITZENDKRACHTEN

12356617

DEVELOPMENT ENGINEER HARDWARE - AVIONICS

BARCO

12359139

DIRECTEUR DIENST GENEESMIDDELENONDERZOEK

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12356904

DIRECTEUR KWALITEIT & R&D / DIRECTEUR DIENST GENEESMIDDELENONDERZOEK

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12356903

ELECTRONIC DEVELOPMENT ENGINEER

VERHAERT

12357736

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ENERGIE

ANONIEM

GLOBAL LEAD ALLIUM BREEDING

NICKERSON-ZWAAN B.V.

12351104

HEAD TRAIT EXPLORATION & DISCOVERY

NICKERSON-ZWAAN B.V.

12351030

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER UTILITY MARKET (ELECTRICITY / GAZ)

CSC

12358626

HOMOLOGATION ENGINEER (HOMOLOGATION DIVISION/HOMOLOGATION DEPARTMENT)

TOYOTA BELGIUM

12351397

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

HUBO

12357840

BUSINESS MANAGER - ENERGY & UTILITIES

ALTRAN BELGIUM

12356593

INNOVATIEADVISEUR DIE WIL UITGROEIEN TOT EXPERT EPUB, TABLET PUBLISHING (M/V)

VIGC

12358651

BUSINESS MANAGER - TELECOM & MEDIA

ALTRAN BELGIUM

12356592

INTELLECTUAL PROPERTY COUNSEL (M/V)

NIKO GROUP

12359049

BUSINESS MANAGER_ BANK & FINANCIAL SERVICES

ALTRAN BELGIUM

12356586

JUNIOR CONSULTANT

BATENBORCH INTERNATIONAL

12359403

BUSINESS PROJECT ENGINEER - SERVICE BTOB

MOBISTAR

LABORANT (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12357071

CALCULATOR-TEKENAAR

ALUCOBEL

LABORANT (M/V)

TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN

12342041

CALL AGENT OUTBOUND (M/V) (REF. 323-872)

ADECCO BRUSSEL CCS

12357326

LABORANT ANALYTISCH LABO (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357574

CHANNEL MANAGER - EUPHONY

EDF LUMINUS

12346322

LENS

12339564

12359477 VMC-SELECT

EXECUTIVE TALENTS

12357846

12358821 ALTIOR

12352008

12350878 PASS SELECTIEBUREAU

12352449

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 36

12/01/12 22:59


037_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:04:04

37 FUNCTIe

BeDRIJF

FUNCTIe

BeDRIJF

CHANNEL MANAGER – IMMO & BOUW

EDF LUMINUS

SeleCTIeBUReaU JobID 12346320

INTERNATIONAL SALES MANAGER

BE MOBILE

12358464

CLIENT ADVISOR (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356931

JONG EN AMBITIEUS? SALES CONSULTANT ANTWERPEN!

BLAKE & PARTNERS

12358920

CLIENT RELATIONSHIP OFFICER

BAUNAT NV

12357720

JUNIOR ACCOUNT MANAGER - ANTWERPEN

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356052

COLLABORATEUR COMMERCIAL BANQUE-ASSURANCE (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358017

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (OPSTART NIEUW KANTOOR) (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359577

COMMERCIAL INTERNE H/F

ACTIEF INTERIM ATH

12358872

JUNIOR ACCOUNT MANAGER FINANCE ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357137

COMMERCIAL SUPPORT OFFICER

ALPHA CREDIT

12355764

JUNIOR ACCOUNT MANAGER KAPELLEN MET AMBITIE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357150

COMMERCIEEL ADVISEUR

ARCHETYPE VLAANDEREN

12358111

JUNIOR ACCOUNT MANAGER SINT-TRUIDEN SELECT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

COMMERCIEEL ADVISEUR

DRISAG NV

12356782

COMMERCIEEL ADVISEUR VERZEKERINGEN (REF. 1F)

START PEOPLE

JUNIOR ACCOUNT MANAGERS/JUNIOR SALES EXECUTIVES REGIO BRUSSEL

JUNGHEINRICH NV

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ROOKAFVOERSYSTEMEN

DETANDT-SIMON

USG HR FORCES

12359112

JUNIOR ADVISEURS

CITIBANK BELGIUM

12356692

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ZONNEPANELEN (FREELANCE)

DETANDT-SIMON

USG HR FORCES

12359063

JUNIOR CONSULTANT

BATENBORCH INTERNATIONAL

12359403

COMMERCIEEL BEDIENDE (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358235

JUNIOR EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE

START PEOPLE

12357959

COMMERCIEEL BEDIENDE CUSTOMER SERVICE / KLANTENDIENSTMEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12356986

JUNIOR EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE (DEELTIJDS)

START PEOPLE

12357958

JUNIOR EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE OPENBARE WEG

START PEOPLE

12357990

COMMERCIEEL BUITENDIENSTMEDEWERKER IMMOBILIEN (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356794

JUNIOR SALES ACCOUNT JETTA DRINKS

ALKEN MAES

12355701

COMMERCIEEL MEDEWERKER

VEILING HOOGSTRATEN

12357880

KANDIDAAT-GERANT REGIO IEPER

COLRUYT GROUP

12355495

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V (REF. 30A)

START PEOPLE

12356555

KANDIDAAT-GERANT REGIO TIELT

COLRUYT GROUP

12355493

COMMERCIEEL MEDEWERKER REGIO BRUSSEL

ING

12357613

KANDIDAAT-ZAAKVERANTWOORDELIJKE REGIO KORTRIJK

COLRUYT GROUP

12358925

COMMERCIEEL MEDEWERKER SAVINGS & INVESTEMENTS

ING

12348644

KANTOORDIRECTEUR BELEGGINGEN - REGIO ANTWERPEN

CITIBANK BELGIUM

12357408

COMMERCIEEL MEDEWERKERS REGIO BRUSSEL - ANTWERPEN

CITIBANK BELGIUM

12356708

KANTOORHOOFD THOMAS COOK TRAVEL SHOP LEUVEN

THOMAS COOK BELGIUM

12341915

COMMERCIËLE ADVISEUR M/V (REF. 30D)

START PEOPLE

12356552

KASSA BEDIENDE M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358965

COMMERCIËLE BEDIENDEN

ANTALIS

12358392

KASSAMEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

12359489

COMMERCIËLE BINNENDIENST M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359151

COMMERCIËLE RAADGEVERS

SERVICES & CONSULTING

12248570

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO ANTWERPEN

KBC

12352034

COMMERCIELE UITZENCONSULENT(E) N/F (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359470

KBC

12326094

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT - GENT INDUSTRY (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359563

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO LIMBURG

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT WEST-VLAANDEREN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359596

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO OOST-VLAANDEREN

KBC

12352040

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) AALST (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359567

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) DENDERMONDE CONSTRUCT (M/V)

KBC

12352042

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357077

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO VLAAMS-BRABANT

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) MET PIT - LOKEREN CONSTRUCT (M/V)

KBC

12326096

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356710

KBC-COMMERCIEEL ADVISEUR VOOR HET KBC-BANKKANTORENNET REGIO WEST-VLAANDEREN KEY ACCOUNT MANAGER

OCE BELGIUM

12356280

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) MET PIT - MOUSCRON (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359584

KEY ACCOUNT MANAGER

SYNERGIE INTERIM

12359043

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) OOSTENDE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359559

KEY ACCOUNT MANAGER - PRIVATE SECTOR

OCE BELGIUM

12356261

COMMERCIELE UITZENDCONSULENT(E) OUDENAARDE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359536

KEY ACCOUNT MANAGER - PUBLIC SECTOR

OCE BELGIUM

COMMERCIELE UITZENDCONSULENTE FINANCIAL FORCES (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12356975

KEY ACCOUNT MANAGER “HANDLING” - BELGIË

STORACON

KERN SELECTION

12355945

CONSULENT MET COMMERCIËLE FEELING

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12338588

KEY ACCOUNT MANAGER BELUX

TECHNICOLOR

DIP

12347535

CONSULTANT INTRAMUROS VANGANSEWINKEL PUURS

ADECCO

12357598

KEY ACCOUNT MANAGER DIRECT SALES

ANONIEM

TALENT GALLERY

12341485

CONTACT CENTER AGENT M/V

START PEOPLE

12358301

KEY ACCOUNT MANAGER DISPLAY GRAPHICS SYSTEMS

OCE BELGIUM

12356600

CONTRACTING & SWITCHING MEDEWERKER

ESSENT BELGIUM

12356513

KEY ACCOUNT MANAGER DIY

UNILIN

12359401

COORDINATOR ESA BIC FLANDERS

INNOTEK

12357843

KEY ACCOUNT MANAGER ‘HEALTHCARE’

TOURING

12357875

COÖRDINATOR SALES SUPPORT M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359200

KEY ACCOUNT MANAGER PETROCHEMIE (M/V)

START PEOPLE

COUNTRY MANAGER COLORA BELGIË

BOSS PAINTS

ALTIOR

12338493

KEY ACCOUNT MANAGER RETAIL

ANONIEM

COUNTRY SALESMANAGER BELGIE

XTRATHERM

VAN DER VELDE GROEP

12357889

KEY ACCOUNT MANAGER ‘TRAVEL’

TOURING

12357874 12357359

QIWIE

12356757

PROFILE GROUP

SeleCTIeBUReaU JobID

12357152 MERCURI URVAL

12356772

12356270

12357462 ALTIOR

12352005

CREATIVE ACCOUNT MANAGER

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357999

KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN ALS SALES CONSULTANT?

BLAKE & PARTNERS

CREATIVE ACCOUNT MANAGER WITH AN AFFINITY IN PACKAGING

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356654

KLANTENDIENST MEDEWERKER FRANS/ENGELS OF DUITS/ENGELS

NEWAYS EUROPE

12355138

CSC - SENIOR BUSINESS CONSULTANT INFORMATION SERVICES

CSC

12358623

CUSTOMER CARE AGENT M/V

TEST-AANKOOP / TEST-ACHATS

12358080

KLANTENDIENST MEDEWERKER MET VLOTTE TALENKENNIS (NLFR-ENG)

EGEMINPLUS

12359475

CUSTOMER CARE ASSISTANT

COLOPLAST BELGIUM N.V.

12355770

KLANTENDIENST MEDEWERKERS

ANTALIS

CUSTOMER SERVICE & SALES ADVISOR

ALPHA CREDIT

12356186

KLANTENDIENSTMEDEWERKER - TWEETALIG NL/FR

ADECCO HASSELT OFFICE

12357712

CUSTOMER SERVICE ADVISOR (REF. 1D-NL)

START PEOPLE

12356653

KLANTENDIENSTMEDEWERKER M/V

ACTIEF INTERIM NINOVE

12357692

CUSTOMER SERVICE AGENT

JETAIR

12359446

LOGISTIEK COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357463

CUSTOMER SERVICE DELIVERY MANAGER

ANONIEM

ALTIOR

12345180

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE

DEMIMPEX

12358802

CUSTOMER SERVICE MANAGER

ANTALIS

PROFILE GROUP

12358398

MANAGEMENT TRAINEE

PHILIP MORRIS

12359173

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER MET ANALYTISCHE SKILLS TE BORNEM

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12356414

MANAGER MINERALS RECYCLING

AT RECRUITMENT

12359321

MARKETING & SALES ASSISTANT IN ZAVENTEM

SECRETARY PLUS OUTSOURCING

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER MET EXCELLENTE KENNIS FRANS IN HERK-DE-STAD

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359508

MARKETING MANAGER FMCG

ANONIEM

CUSTOMER SERVICE OFFICER FRANKRIJK (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357550

MEDEWERKER BROODJESZAAK 30U/WEEK (M/V)

START PEOPLE

12359379

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

ADIDAS BENELUX

12356610

MEDEWERKER COMMERCIELE BINNENDIENST M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12359304

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE - BUSINESS CONTACT CENTER EXECUTIVE TEAM

MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359170

MOBISTAR

12359605

MEDEWERKER CUSTOMER SERVICE MOBILITY SOLUTIONS

OTTO BOCK BENELUX

12356117

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE BUSINESS FIRST TEAM

MOBISTAR

12359597

MEDEWERKER FACILITY HELPDESK

START PEOPLE

12358099

CUSTOMER SERVICE VIP (M/V). (RÉF.150MC-16882)

ADECCO BRUSSEL CCS

12358497

MEDEWERKER KLANTENDIENST

WOLTERS KLUWER BELGIE

12359219

CUSTOMER SUPPORT M/V

ACTIEF INTERIM ZAVENTEM

12357246

MEDEWERKER SHOP M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN

12357407

CUSTOMER SUPPORTER M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358900

MEDEWERKER SUPERMARKT (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357120

DECORATEUR / ETALAGIST

ACTIEF INTERIM LIER

12359249

MEDEWERKER TELEFONISCHE KLANTENDIENST(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358932

DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT

UMICORE

12358562

MEDEWERKER/STER VERKOOP BINNENDIENST (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12357079

DISTRICT SALES MANAGER

DYNACO

HUDSON

12357369

MEDISCH / FARMACEUTISCH AFGEVAARDIGDE ZONDER ERVARING

QUINTILES

12302395

DISTRICTMANAGER BEL & BO

BEL & BO

RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION

12358998

MEDISCH/FARMACEUTISCH AFGEVAARDIGDE MET ERVARING

QUINTILES

12302402

DRIETALIGE SALES SUPPORT OFFICER MET PIT VOOR DE ICT SECTOR TE BRUSSEL!

HCM - HEALTH CARE MANAGEMENT

12358539

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358532

MEDISCH+OTC AFGEVAARDIGDE VOOR VLAAMS BRABANT WEST (M/F)

DYNAMISCH TECHNISCH COMMERCIEEL TALENT! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356789

MEERTALIGE & ALLROUND INSIDE SALES SUPPORT VOOR LOGISTIEKE ONDERNEMING

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357400

DYNAMISCHE (JUNIOR) VERTEGENWOORDIGER (M/V)

HELIOS PACKAGING BVBA

12356223

NEDERLANDSTALIGE TELESALES OUTBOUND

OCE BELGIUM

12356170

E-SALES ADVISOR

TELENET

12356181

NEW MEDIA SALES REPRESENTATIVES

GOUDENGIDS.BE

12351324

FACILITY HELPDESK

START PEOPLE

12357996

OPERATIONS MANAGER (M/V)

START PEOPLE

12358288

FIELD SALES / KEY ACCOUNT MANAGER

EDDING LEGA INTERNATIONAL BVBA

ORDER PROCESSOR

ACTIEF INTERIM LEUVEN

12357068

OUTBOUND AGENT(E)

START PEOPLE

FIELD SALES MANAGER (M/V)

ARCHETYPE VLAANDEREN

12356215

FILIAALMANAGER

PLUS UITZENDKRACHTEN

12357480

OUTBOUND CALL AGENT (NL OF FR)

HAYS OFFICE PROFESSIONALS BRUSSEL

FINANCIAL BUSINESS CONTROLLER

DELHAIZE

12357283

OUTSIDE SALES LOGISTIEK OVERSEAS M/V

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359270

FINANCIEEL BACKOFFICE MEDEWERKER B2C

ESSENT BELGIUM

12356612

PARTNERSHIP MANAGER KMO

ESSENT BELGIUM

12356372

FLOOR MANAGER (M/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358274

PARTS DEVELOPMENT MANAGER

SELECT HUMAN RESOURCES

12358029

F-S ENGINE MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357315

PAYMENTS & CASH MANAGEMENT OFFICER

ING

12355772

FUTURE STORE MANAGER (REGIO OOST EN WEST VLAANDEREN)

VANDEN BORRE

12358936

PERSONAL ADVISOR

SELECT HUMAN RESOURCES

12358024

GEDREVEN ACCOUNT MANAGER TECHNICAL FORCES ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357149

PITTIGE UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357138

PITTIGE UITZENDCONSULENT(E) HASSELT SELECT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357153

GEDREVEN MEDEWERKER KLANTENDIENST (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359311

POLYVALENT INKOOP EN COMMERCIEEL TALENT (M/V)

ARCHETYPE VLAANDEREN

GEDREVEN SALES OFFICE EXECUTIVE MET INTERESSE IN TECHNIEK TE GENK

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359454

PROCESS & PROJECT ANALYST

HAYS OFFICE PROFESSIONALS BRUSSEL

HAYS OFFICE PROFESSIONALS

12356974

GEDREVEN UITZENDCONSULENT(E) JOBS4SHOPS KAPELLEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357136

PRODUCT TRAINER/SPECIALIST

CHEMICAR EUROPE NV

MERCURI URVAL

12356780

GEMOTIVEERDE CONSULENT(E) TERNAT DRINGEND!!! (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359575

PRODUCTMANAGER

ANONIEM

SBS SKILL BUILDERS

12356784

GÉRANT DE MAGASIN (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358019

GÉRANT(E) DE MAGASIN

SELECT HUMAN RESOURCES

12358272

PROJECT INGENIEUR IN ELEKTRONISCHE BEVEILIGING (BRANDDETECTIE , INBRAAKDETECTIE, VIDEOBEWAKING…)

RECRUITMENT PARTNERS

12359212

HANDELSVERTEGENWOORDIGER M/V

E.CF

12356714

PROJECT MANAGER PCCI

PHILIPS NV

12345585

HOSPITAALAFGEVAARDIGDE/AFGEVAARDIGDE IN MEDICAL DEVICES

QUINTILES

12302393

RECRUITMENT CONSULTANT BUSINESS SUPPORT (M/V)

WALTERS PEOPLE ZAVENTEM

12357219

HULPGERANT SUPERMARKT

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357200

RECRUITMENT CONSULTANT TIELT INDUSTRY

ADECCO

ICAROS ANALYST

DELHAIZE

12358525

REGIO MANAGER – PROJECTONTWIKKELING

ANONIEM

INSIDE ACCOUNT MANAGER IN THE AUTOMOTIVE SECTOR

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356657

REGIOMANAGER HAARCOSMETICA, REGIO HASSELT (M/V)

START PEOPLE

12356774

INSIDE SALES EXECUTIVE

FINANCIAL ARCHITECTS

12328544

12358158

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12359280

REGIONAL ACCOUNT MANAGER – REGIO BRUSSEL EN REGIO LIMBURG

RICOH

INSIDE SALES M/V INSIDE SALES MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12357281

REGIONAL BUSINESS MANAGER

ARCHETYPE VLAANDEREN

12355796

INSIDE SALES SUPPORT

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12357399

REGIONAL SALES MANAGER VISUAL COMMMUNICATION

ANTALIS NV

12357899

INTERNAL ACCOUNT MANAGER DEKKER PACKAGING

ANTALIS NV

12357904

RELATIEBEHEERDER

DELTA LLOYD BANK

12358315

INTERNAL SALES

ACTIEF INTERIM ASSE

12358237

RELATIEBEHEERDER AALST

DELTA LLOYD BANK

12358314

INTERNAL SALES

UNIT4 C-LOGIC

12357879

RELATIEBEHEERDER HASSELT

DELTA LLOYD BANK

12358318

INTERNAL SALES CONSULTANTS (OPTIE HOME OFFICE)

GOUDENGIDS.BE

12351323

RELATIEBEHEERDER NINOVE

DELTA LLOYD BANK

12358313

INTERNAL SALES ENGINEER OE

WABCO

SEARCH & SELECTION

12357885

RELATIEBEHEERDER ONDERNEMINGEN KMO BC LEUVEN

ING

12355631

RELATIEBEHEERDER TERNAT

DELTA LLOYD BANK

12358317

INTERNATIONAAL AANKOOPMEDEWERKER

KORTRIJK OFFICE PROFESSIONALS

HAYS OFFICE PROFESSIONALS

12357063

RELATIONSHIP MANAGER KMO (BC SOUTH)

ING

12357483

INTERNATIONAL SALES DEVELOPMENT MANAGER

CONFIDENTIAL

HUDSON

12356962

REPRÉSENTANT COMMERCIAL (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

INTERNATIONAL SALES EXECUTIVE (FLIGHTS)

START PEOPLE

RETAIL MANAGER – HOME DECORATION

ANONIEM

Layout Liste VAC.indd 37

STAFF SELECTION & SERVICES

12357606

12359555

PROFILE GROUP

12358388

12358870 ALTIOR

12355984

12358794 HAYS OFFICE PROFESSIONALS

12356898

12357100

12358697 ALTIOR

12352069

12358025 ALTIOR

12347856

12/01/12 22:59


038_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:04:24

38 FuncTie

BedriJF

SALES

PAGE PERSONNEL BELGIUM

SeLecTieBureau Jobid 12359480

SALES & HR CONSULTANT ANTWERPEN

SALES TALENTS

12357630

SALES & HR CONSULTANT BRUSSEL

SALES TALENTS

12357623

SALES & MARKETING MANAGER - BOUWCHEMICALIËN

MERCURI URVAL

12357974

SALES & MARKETING MANAGER (M/V)

ENCARE SELECT

12357765

SALES & MARKETING REPRESENTATIVE

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12356618

SALES & OPERATIONS MANAGER - PHARMA DIVISIE

ANONIEM

SALES ACCOUNT

UNIT4 C-LOGIC

12357878

SALES ADMINISTRATION FR/ANG

SELECT HUMAN RESOURCES

12358030

SALES ADVISOR

VW GARAGE DE BAETS TE EEKLO

SALES ADVISOR

USG HR FORCES

12359075

SALES ADVISOR (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357566

SALES ADVSIOR

ANTALIS NV

12357901

SALES ANALYSIS

NOVARTIS OTC

12356727

ALTIOR

USG HR FORCES

HAYS OFFICE PROFESSIONALS

12355867

12358465

BedriJF

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL BEDIENDE N/F/E/DUITS IN KUURNE

SeLecTieBureau Jobid

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358263

TOONZAALVERKOPER (M/V) REGIO MENEN

ARGON SELECTIE

12355601

TOONZAALVERKOPER (M/V)

ACTIEF INTERIM HASSELT

12358792

TOONZAALVERKOPER (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359317

TOONZAALVERKOPER BOUW M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359041

TOONZAALVERKOPER MET GOEDE TALENKENNIS

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357891

TRAINEE MANAGEMENT PROGRAMME (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357143

TRAINEE SALES DEVELOPMENT LIGHTING

PHILIPS NV

12359095

TWEETALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358155

TWEETALIGE KLANTENDIENSTMEDEWERKER 20 OF 31 U/WEEK

START PEOPLE

12359566

UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN IT SERVICES (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357146

UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN TECHNICAL (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357147

UITZENDCONSULENT(E) FOREIGN KORTRIJK (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359564

UITZENDCONSULENT(E) MET COMMERCIELE PIT! BRUGGE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357066

UITZENDCONSULENT(E) VEURNE (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359598

VENDEUR(SE) TEXTILE - TEMPS PARTIEL

SELECT HUMAN RESOURCES

12358271

VENDEUR-MAGASINIER ( H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358020

VERKOOPSMEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12358545

VERKOPER

MEWA SERVICE

12357848

VERKOPER (-STER)

USG HR FORCES

12356723

VERKOPER BESTELWAGENS (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356987

VERKOPER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358543

VERKOPER MET ERVARING VAN RETOUCHERINGEN M/V

ACTIEF INTERIM BREE

12358491

VERKOPER SHOWROOM (M/V)

ACTIEF INTERIM HALLE

12357060

VERKOPERS(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358864

VERTEGENWOORDIGER

ACTIEF INTERIM ASSE

12358128

VERTEGENWOORDIGER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357234

VERTEGENWOORDIGER

GROUP RIEM

12357862

VERTEGENWOORDIGER (M/V)

ACTIEF INTERIM HASSELT

12358776

VERTEGENWOORDIGER B TOT B VOOR OOST-VLAANDEREN( M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357739

VERTEGENWOORDIGER COSMETICA EN VERZORGINGSPRODUCTEN(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

VERTEGENWOORDIGER EHBO-MATERIALEN REGIO KUST - GENT

MEXT

VERTEGENWOORDIGER EXPORT

ACTIEF INTERIM OUDENAARDE

12358045

SALES ASSISTANT

HAYS OFFICE PROFESSIONALS BRUSSEL

SALES ASSISTANT

VACATURE

12351259

SALES ASSISTANT VOOR INTERNATIONALE SPELER REGIO ZUIDLIMBURG

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12359283

SALES ASSISTANT M/V

ACTIEF INTERIM ASSE

12358135

SALES- CLIENT RELATION MANAGER (H/F)

ADECCO MEDICAL

12356879

SALES CONSULTANT - OOST VLAANDEREN

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12356583

SALES CONSULTANT FLEETSERVICES

SALES TALENTS

12356704

SALES CONSULTANT HR SERVICES

HR TALENTS

12358871

SALES CONSULTANT: AUDI A 1+VEGAS

BLAKE & PARTNERS

12356678

SALES COUNSELLOR

SONA HEARING

12357913

SALES- EN MARKETINGASSISTANT VOOR INTERNATIONAAL BEDRIJF TE WESTERLO GEZOCHT!

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

12358236

SALES ENGINEER

ACTIEF INTERIM OUDENAARDE

12357994

SALES ENGINEER

MERFORD

12355714

SALES ENGINEER

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

12358142

SALES ENGINEER

TELEVIC

SALES ENGINEER BUITENDIENST

TECQUALITY SINT-NIKLAAS

12358950

SALES ENGINEER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359032

SALES ENGINEER VERANTWOORDELIJKE SHOWROOM

ANONIEM

SALES EXECUTIVE

EASYFAIRS

12356013

SALES GEDREVEN PROJECT & ACCOUNT MANAGER (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12359118

VERTEGENWOORDIGER GROOTKEUKENS/INDUSTRIËLE KOELING (M/V)

ACTIEF INTERIM BOOM

12356911

SALES LEADER OE

WABCO

12357887

VERTEGENWOORDIGER MODE

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357806

SALES LOVING ACCOUNT MANAGER ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357139

VERTEGENWOORDIGER OP ZELFSTANDIGE BASIS

START PEOPLE

12356485

SALES LOVING ACCOUNT MANAGER HASSELT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357155

VLOTTE VERKOPER (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359318

SALES MANAGER

ISOVER

KATZ

12359483

VP BUSINESS DEVELOPMENT BENELUX

FINANCIAL ARCHITECTS

12359523

SALES MANAGER - PERSONAL CARE TEAM

FAGRON

HUDSON

12356954

WINKELVERANTWOORDELIJKE (M/V)

ACTIEF INTERIM DIEST

12357336

SALES MANAGER (KAMPENHOUT)

ACERTA

KERN SELECTION

12359247

WINKELVERANTWOORDELIJKE GIFI

IDE BELGIUM

12356155

SALES MANAGER BELGIE

CORILUS

INVENTI

12358725

WINKELVERANTWOORDELIJKE GIFI DROGENBOS

IDE BELGIUM

12356149

SALES MANAGER BOUW

SALES TALENTS

12356249

WINKELVERANTWOORDELIJKE GIFI HASSELT

IDE BELGIUM

12356128

SALES MANAGER BRANCHE

ANONIEM

12348740

ZELFSTANDIG COMMERCIEEL CONSULENT

FINANCE & INSURANCE BROKERS

SALES MANAGER TRUCKS

MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

12357030

ZONE MANAGER

HONDA ZCCESS EUROPE

SALES MANAGER TRUCKS

MERCEDES-BENZ BENELUX

SALES MINDED UITZENDCONSULENT(E) ANTWERPEN (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12357141

SALES OUTSOURCING

CEGEKA

12353366

SALES PROMOTOR FOOD

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358587

SALES PROMOTOR FOOD / REGIO LIMBURG M/V

START PEOPLE

12359573

SALES REPRESENTATIVE

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN OFFICE

12358248

SALES REPRESENTATIVE

INFINITY SELECT

12355766

SALES REPRESENTATIVE (M/V) VOOR NEDERLAND - BELGIË

ARMACELL

12355531

SALES REPRESENTATIVE AFTERMARKET

WABCO

SALES REPRESENTATIVE EXCLUSIEVE WIJNEN

SALES TALENTS

12358420

SALES REPRESENTATIVE LARGE ACCOUNTS BRUSSEL

HILTI

12359143

SALES REPRESENTATIVE REGIO ANTWERPEN, LIMBURG EN VLAAMSBRABANT

BÜHRMANNUBBENS

SALES REPRESENTATIVE SECURITY SOLUTIONS

SALES TALENTS

12355661

SALES SUPPORT - COMMERCIËLE BINNENDIENST

DELOSPAN INTERNATIONAL

12352014

SALES SUPPORT REPRESENTATIVE M/V

ADECCO HOOGSTRATEN

12359175

SALESGERICHTE UITZENDCONSULENT(E) NATIONAL ACCOUNTS GENT (M/V)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

12359581

SENIOR BUSINESS CONTACT CENTER AGENT M/V

START PEOPLE

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

CRH

SENIOR CONSULTANT

BATENBORCH INTERNATIONAL

SENIOR MARKET MANAGER RETAIL

MAX HAVELAAR BELGIUM

SENIOR VERKOPER INTERIEUR

ANONIEM

SHOP MEDEWERKER PART TIME (M/V)

HR FLUX

EXECUTIVE TALENTS

SEARCH & SELECTION

TALENT GALLERY USG HR FORCES

12356721

FuncTie

12359600

12355736

12355619

12358702 VAN DER VELDE GROEP

12355539

12359441 HUDSON

12358652

Techniek & ProducTie 10 MACHINESTELLERS (NACHT OF VROEG/LAAT)

PAUWELS CONSULTING

12352585

2 TEKENAARS STABILITEIT

ARCADE INGENIEURSBUREAU

12353350

3 OPERATOREN FREEZE-DRY PREPARATIE

PAUWELS CONSULTING

12351128

ACCOUNT MANAGER INDUSTRIELE VERHUIZINGEN (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356796

ADJUNCT MANAGER WERKPLAATS REGIO ANTWERPEN

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

ADMINISTRATIVE SPECIALIST GAS & ELECTRICITY

OCTA+ ENERGIE NV

ADVISEUR GRONDVERWERVING

AQUAFIN

ADVISEUR INFORMATIEBEHEER

AQUAFIN

AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN DIENSTEN

GEMEENTE HULSHOUT

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE - TEKENAAR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358931

AFWERKER

ACTIEF INTERIM TIELT

12359193

ALLROUND TECHNIEKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357124

ANALIST-PROGRAMMEUR

AQUAFIN

12357820

ARBEIDER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

ASSISTANT HEAD OF MAINTENANCE

VERTROUWELIJKE FUNCTIE

12358300

ASSISTENT PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE ( M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357076

ASSISTENT VESTIGINGSMANAGER

VERTROUWELIJK

12359414

BEDIENER CNC FREESMACHINE

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357179

12355901

BEENHOUWER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12358485

12356868

BEKISTER (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359220

ACTIEF INTERIM ANTWERPEN

12357413

BETONTECHNOLOOG M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357300

SHOWROOMVERKOPER AUTO’S (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357568

BETONWERKER ONDERBOUW M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

SITE MANAGER

TRUCKS CENTER ANTWERP

SMART SALES EN MARKETING TALENT

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12345259

BETROUWBAARHEIDSINGENIEUR ROTATING EQUIPMENT

ANONIEME OPDRACHTGEVER REGIOANTWERPSE HAVEN

STEWARD FINANCE MASTER DATA

DELHAIZE

12359133

BOOMSCHEERDER TEXTIELSECTOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358966

STOREMANAGER

ACTIEF INTERIM ASSE

12358169

BOUWKUNDIG TEKENAAR (M/V)

XPE ENGINEERING & ICT

12356595

TALENTVOLLE SERVICEMEDEWERKERS VOOR ONZE KLANTENDIENST (BRUSSEL EN GENT)

MOBISTAR

12359591

BOUWKUNDIG TEKENAAR M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357471

BOUWVAKKER (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359217

TEAM MANAGER ACQUISITION

GOUDENGIDS.BE

12351326

CAD-TEKENAAR ELEKTROMECHANICA (TIJDELIJK)

PLUS UITZENDKRACHTEN

12358060

TEAMCOACH FLEX (M/V)

START PEOPLE

12358289

CALCULATOR - WERKVOORBEREIDER

ACTIEF INTERIM TIELT

TEAMLEADER CUSTOMER SUPPORT (M/V)

ACTIEF INTERIM AARSCHOT

12359087

CALCULATOR-TEKENAAR

ALUCOBEL

TECHN. COMMERCIELE PROF. BINNENDIENST

KLINGER SOGEFILTRES

12353396

CNC DRAAIER - FREZER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358971

TECHNICAL ACCOUNT MANAGER

HR-CC

12358515

CNC DRAAIER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358954

TECHNICAL AFTER SALES SUPPORT MEDEWERKER(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358655

CNC PLOOIBANK INSTELLER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359044

TECHNICAL HELPDESK REPRESENTATIVE (M/V)

ACTIEF INTERIM VILVOORDE

12356976

COLORIST WEEK OF WEEKENDPLOEG M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358987

TECHNICAL SALES

PAGE PERSONNEL BELGIUM

12355775

COMMERCIEEL TECHNISCH BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

TECHNICAL SALES ASSISTANT

UNILIN

12359381

CONTROLEUR BOUW

UNIVERSITEIT GENT

TECHNICAL SALES ASSISTANT (M/V)

XPE ENGINEERING & ICT

12356581

COORDINATEUR DE CHANTIERS CHAUDIERES (H/F)

SELECT HUMAN RESOURCES

TECHNICAL SALES ENGINEER ELEKTRONCIA (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356790

COÖRDINATOR TEKENKAMER

TORMANS

ASCENTO

TECHNICAL SUPPORT & SALES ENGINEER

UNILIN

12359377

CUSTOMER SERVICE DELIVERY MANAGER

ANONIEM

ALTIOR

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

HR-CC

12358520

CUSTOMER SERVICE MET ERVARING VOORRAADPLANNING

START PEOPLE

TECHNISCH - COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE

ASCENTO

12358477

CYCLE PLANNING & RETAIL SUPPORT EXECUTIVE

BRITISH AMERICAN TOBACCO

TECHNISCH BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12357158

DAKWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM HOUTHALEN

12357700

TECHNISCH BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (NL/FR)

SALES TALENTS

12356251

DESIGN ENGINEER

SYNERGIE CAREERS

12358319

TECHNISCH COMMERCIEEL ADVISEUR - BETONPRODUCTEN

ANONIEM

12349714

DESKUNDIGE TECHNIEKEN

STAD MORTSEL

12357870

TECHNISCH COMMERCIEEL BEDIENDE (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357278

DIAGNOSETECHNIEKER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358447

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER

HAYS SALES & MARKETING GENT

12357776

DIRECTEUR ONDERHOUD GEBOUWEN

STAD GENT

12357868

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM AARSCHOT

12359092

DRAAIER - FREEZER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358973

TECHNISCH COMMERCIEEL PROJECT INGENIEUR - V11/6465/S

INSEL - INGENIEURSSELECTIES

12358176

DRINGEND GEZOCHT: GEMOTIVEERDE ELEKTRICIENS (M/V)

ACTIEF INTERIM WAREGEM

12358259

TECHNISCH COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER - ANTWERPEN - KEMPEN

ANONIEM

ALTIOR

12349722

DRUKKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357247

TECHNISCH VERKOPER

REM-B HYDRAULICS

INVENTI

12357861

DYNAMISCH TECHNISCH COMMERCIEEL TALENT! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12356789

TECHNISCH VERTEGENWOORDIGER (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359278

EERSTE TECHNICUS BOUWKUNDE (GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN) - NMBS-GROEP (M/V)

USG HR FORCES

TECHNISCHE ORDERVERWERKER M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357485

TECHNO-COMMERCIEEL ENGINEER

ANONIEM, REGIO BOOM / AARTSELAAR

EERSTE TECHNICUS ELECTROMECANICIEN - CENTRALE WERKPLAATS MECHELEN - NMBS TECHNICS

NMBS-GROEP

USG HR FORCES

12355944

TELE SALES TALENT

SALES TALENTS

12357636

INFRABEL

USG HR FORCES

12355928

TELEPROSPECTIE MET PIT! (M/V)

ACCENT SELECT SERVICES

12358196

EERSTE TECHNICUS ELECTROMECANICIEN - ZONE ANTWERPENINFRABEL

TELESALES AGENT

START PEOPLE

12357992

EERSTE TECHNICUS MECANICIEN - NMBS-GROEP (M/V)

INFRABEL / NMBS

USG HR FORCES

TELESALES MANAGER BENELUX

ANTALIS NV

12357903

ELECTRICIEN (M/V)

ACTIEF INTERIM HOUTHALEN

12357611

TELESALES MEDEWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM IEPER

12357722

ELECTRICIEN (M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358500

THE WORLD IS NOT ENOUGH! SALES CONSULTANT ANTWERPEN

BLAKE & PARTNERS

12357605

ELECTRICIEN LIGHT REPAIR(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358767

ELEKTRICIEN - TECHNICUS M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358534

SEARCH & SELECTION

SEARCH & SELECTION

HUDSON

SBS SKILL BUILDERS

DE PUTTER & CO

ALTIOR HAYS SALES & MARKETING

CONSULTUS ENGINEERING

12357886

12356817

12359448

12357205

12357105 HUDSON

12356731 12357821 12357818

JOBPUNT VLAANDEREN

12357836

12357737 LENS

12358077 12357900

HUDSON

12359122

12359047 CONSULTUS ENGINEERING

12357151

12358437 PASS SELECTIEBUREAU

12352449

12359319 A&S CAREERS

12357731 12357555 12358466 12345180 12357993

HUDSON

12356936

12358590

12358586

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/onlinejobs Layout Liste VAC.indd 38

12/01/12 22:59


039_GPV2QU_20120114_VMGHP_00.pdf; Jan 12, 2012 23:04:33

39 FuncTie

BedriJF

FuncTie

BedriJF

ELEKTRICIEN (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357117

ONDERHOUDSTECHNICIEN

START PEOPLE

12358919

ELEKTRICIEN M/V

ACTIEF INTERIM HERENTALS

12357212

ONDERHOUDSTECHNICUS WEEKEND

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357217

ELEKTRICIEN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358819

ONDERHOUDSTECHNICUS(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358492

ELEKTRICIENS

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12356989

ONDERHOUDSTECHNIEKER

SELECT HUMAN RESOURCES

12358084

ELEKTRICIENS MET ZIN IN AVONTUUR

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12356983

ONDERHOUDSTECHNIEKER - DAGWERK M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358991

ELEKTRIEKER/CABLEUR (M/V)

ACTIEF INTERIM HALLE

12357280

ONDERHOUDSTECHNIEKER (2-PLOEGEN)

SELECT HUMAN RESOURCES

12359300

ELEKTRISCH CALCULATOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358789

ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM BOOM

12356870

ELEKTROMECHANICIEN (M/C)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359201

ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357723

ELEKTROMECHANIEKER M/V

SELECT HUMAN RESOURCES

12357733

ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM NINOVE

12357536

ELETRICIENS MET BEIDE VOETEN OP DE GROND

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12356977

ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358433

ENERGY SPECIALIST

SYRAL BELGIUM NV

12356768

ONDERHOUDSTECHNIEKER 2 PLOEGEN (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

ERVAREN LOODGIETER (M/V)

ACTIEF INTERIM LIER

ONDERHOUDSVERANTWOORDELIJKE

FIELD APPLICATION ENGINEER

HAYS ENGINEERING ANTWERPEN

HAYS ENGINEERING & TECHNOLOGY GENT

ON-SITE OPERATOR M/V

ACTIEF INTERIM ZAVENTEM

12357229

FIELD SERVICE ENGINEER

SELECT HUMAN RESOURCES

12357543

ONTWERPER/BEHEERDER GAS- EN ELEKTRICITEITSNET - MECHELEN

EANDIS

12359098

FIELD SERVICE ENGINEER (M/V)

MERCK GROUP

12357404

ONTWERPER/BEHEERDER GAS-EN ELEKTRICITEITSNET - LEUVEN

EANDIS

FIELD SERVICE-TECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12359046

OPERATIONEEL VERANTWOORDELIJKE WOONPROJECTEN

GILEN WOONPROJECTEN

HUDSON

12358685

GEDREVEN MEDEWERKERS VOOR PRODUCTIE, QUALITY, ENGINEERING EN R&D

C.A.F.

12319368

OPERATIONS MANAGER

BAERT EN ZONEN CVA

HUDSON

12357386

GRONDWERKER (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357243

OPERATOR

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12358013

GRONDWERKERS

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357061

OPERATOR (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357734

HOOFD ONDERHOUD (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358183

OPERATOR 3 PLOEGEN (M/V)

ACTIEF INTERIM WESTMALLE

12357107

HSE ENGINEER

ACTIEF INTERIM GENK

12357603

OPERATOR A2

SELECT HUMAN RESOURCES

12358083

HSE MANAGER

SYRAL BELGIUM NV

OPERATOR CHEMIE(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358674

HULP ELEKTRICIEN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359045

OPERATOR M/V

ACTIEF INTERIM BREE

12357579

HULPLIJNVERANTWOORDELIJKE M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358989

OPERATOR PROFILEERLIJN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358768

HULPOPERATOR M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358780

OPERATOR STERILISATIE (M-V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357701

HVAC TECHNICI REGIO GENT

COFELY SERVICES

12356234

OPERATOR VOEDING (M/V )

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357477

IN-HOUSE SUPPORT ENGINEER

FENWAL

12357984

PACKAGING ENGINEER

PAUWELS CONSULTING

12358661

INKTMAKER - PVC INKLEURDER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358986

PASTAMAKER 2 PLOEGEN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358540

INPAKKER

START PEOPLE

12357334

PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE PRODUCTIEMEDEWERKERS (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12358082

INSPECTEUR

TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN

12356889

PLAATSER ALUMINIUM SCHRIJNWERK

ACTIEF INTERIM TIELT

12358859

INSTALLATEUR BELGACOM M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359042

PLAATSER DAKEN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358981

JUNIOR ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12358499

PLAATSER RAMEN EN DEUREN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358952

JUNIOR OPERATIONS MANAGER

TRANSWEST

12349440

PLAATSER VAN TENTEN M/V

ACTIEF INTERIM BREE

12357527

JUNIOR PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA (M/V)

SELECT HUMAN RESOURCES

12357766

PLAATSERS RAMEN EN DEUREN

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357115

KABLEERDER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358788

PLANNER INFRASTRUCTUURWERKEN - GENT

EANDIS

12359390

KAIZEN FACILITATOR

ALLIANCE INTERNATIONAL

12358340

PLOEGBAAS BOUW (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359222

KEUKENMAN (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359216

PLOEGBAAS ELEKTRICIEN

BAM MAT

12353166

KOELTECHNIEKER

ACTIEF INTERIM SCHOTEN

12357035

PLOEGBAAS M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358809

KOELTECHNIEKER/INSTALLATEUR HVAC (M/V)

ACTIEF INTERIM TIELT

12359229

PLOEGBAAS MONTAGE

ACTIEF INTERIM TIELT

12358704

KRAANMACHINIST(M/V)

ACTIEF INTERIM TESSENDERLO

12358509

PLOEGBAZEN (M/V)

ACTIEF INTERIM MAASMECHELEN

12357102

KWALITEITS- EN BETROUWBAARHEIDSSPECIALIST

SCHELSTRAETE & DESMEDT

12341048

PLOEGCHEF AFDELING PREPARATIE M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358997

KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

START PEOPLE

12358042

PLOEGCHEF M/V

ACTIEF INTERIM ROESELARE

12357659

KWALITEITSCONTROLEUR (M/V)

ACTIEF INTERIM IZEGEM

12357507

PLOEGELEKTRICIEN

START PEOPLE

12357709

KWALITEITSCONTROLEUR (M/V)

START PEOPLE

12356548

PLOEGLEIDER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358856

KWALITEITSMEDEWERKER

VEILING HOOGSTRATEN

12357882

PLOEGVERANTWOORDELIJKE 2 PLOEGEN M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358699

KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359055

PLOEGVERANTWOORDELIJKE M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12358679

LABORANT KWALITEITSCONTROLE

TECQUALITY SINT-NIKLAAS

12357241

PLOEGVERANTWOORDELIJKE NEVENBEWERKINGEN

START PEOPLE

12359376

LABORANT PRODUCTIE ( M/V )

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12359079

PLOOIBANK BEDIENER

ACTIEF INTERIM TIELT

12358669

LASSER

START PEOPLE

12357802

POLYVALENT PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA

VERHAERT

12357745

LASSER - MONTEUR MACHINEBOUW M/V

ACTIEF INTERIM TIELT

12359039

POLYVALENTE ARBEIDER (M/V)

ACTIEF INTERIM GERAARDSBERGEN

12357730

LASSER ATELIER (M/V)

ACTIEF INTERIM HOUTHALEN

12357498

POLYVALENTE ARBEIDER M/V

ACTIEF INTERIM TIELT