Page 1

Vacature. voor m/v met talent

12.11

Succestapes Matthew Carter, de meest gelezen man ter wereld Salariswatcher 3.775 euro bruto als horecamanager bij stad Antwerpen

13.251 JOBS OP VACATURE.COM

testosteron

…brengt u aan de top …beïnvloedt uw carrièrekeuzes …zorgt ervoor dat u soms extreme risico’s neemt Waarom vrouwen betere beursbeleggers zijn “Vrouwen hebben gemiddeld 7x minder testosteron dan mannen” VMG-20111112_00_COVER TESTOSTERON_DEF.indd 1

8/11/11 13:44


002_GPV1QU_20111112_VMGCV_00.qxp_VMGCover-QXP8 8/11/11 12:30 Page2

Technisch is er geen grens aan de mogelijkheden van water

De intercommunale TMVW speelt een vitale rol in de leefwereld van heel wat mensen. Het bedrijf staat in 80 steden en gemeenten in voor dienstverlening op het vlak van drinkwatervoorziening, sanering van afvalwater, het beheer van zwembaden en sportinfrastructuur ... En daar houdt het niet bij op. De uitdaging wordt zelfs steeds groter: ons water wĂŠrkt.

Nieuwsgierig naar wat water kan betekenen voor jouw loopbaan? Momenteel kijken we uit naar (m/v) talent dat meteen een boeiende job wil induiken. Voor onze standplaatsen in Asse, Brugge, Gent en Ronse zijn we op zoek naar statutaire medewerkers.

Belangstelling? Inschrijven voor deze vacatures kan tot en met 16 november 2011. Meer info en het inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar via www.water-link.be, per telefoon (09 240 03 36) of via selectie@tmvw.be. De examens worden georganiseerd in december en januari, de vacatures worden ingevuld vanaf februari. Meer info over de voorwaarden: selectie@tmvw.be.

www.water-link.be

Adjunct-werkleider Buizenfitter Diensthoofd Keurder ProjectcoĂśrdinator Projectleider We r k l e i d e r


001_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:34:47

01

Stand Punt door Marian Kin

Paraplu omhoog Of het te maken heeft met de nakende komst van Sinterklaas, weet ik niet. Ik kan alleen maar constateren dat de zwartepiet

Met testosteron naar de top

doorschuiven een nationale sport is geworden. Of het nu gaat

aan de slag in de 04 luChtvaartwereld

12

om de leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke holding, of de ondergang van Dexia, of om beleidsmakers die jarenlang de tering niet naar de nering hebben gezet, ... Ons

Leiderstypes, beurstraders en haantjes-de-voorste zijn

Tien jaar na het failliet van Sabena, groeien de bomen al

oude continent wordt momenteel geconfronteerd met een

er meer dan gemiddeld mee gezegend: testosteron.

lang niet meer tot in de hemel. Ons luchtvaartpersoneel

gigantische crisis, die het gevolg is van een tekort aan leider-

Vrouwen hebben er minder last van. Waarom een over-

staat stevig met beide voeten op de grond. Piloten en

schap op alle niveaus. Iedereen verwijst naar zijn voorganger,

dosis van dit hormoon voor veel turbulentie zorgt op de

stewardessen vergelijken tussen nu en vroeger.

of naar de voorganger van zijn voorganger. Paraplu omhoog.

werkvloer, leest u vanaf pagina 4.

Nochtans hebben we meer dan ooit nood aan authentiek leiderschap. Niet alleen bij diegenen boven ons. Ieder van ons kan zijn verantwoordelijkheid opnemen, en leiderschap

“Ieder van ons kan zijn verantwoordelijkheid opnemen, en leiderschap tonen.” tonen. Een concrete case. Deze week bleek opnieuw dat de lonen van de Belgische werknemers veel meer gestegen zijn

Matthew Carter, de Man die u dagelijks leest

hoe u als bedrijf 16 overleeft in nextopia

dan die van onze buren in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

19

Al jaren hameren zowel ondernemers als de OESO erop dat we het systeem van de automatische indexering moeten aanpakken. Dit systeem ondergraaft onze concurrentiekracht.

Hij is letterlijk de meest gelezen man ter wereld. Mat-

Bedrijven investeren volgens marketinggoeroe Micael

thew Carter, een krasse zeventiger en uitvinder van de

Dahlén best niet alleen in slimme ingenieurs, maar ook

fonts Verdana en Georgia, is lettergek: “Ik heb geen

in marketeers met de vingers aan de pols van de tijd.

eert met de inflatie? Natuurlijk! Maar ik zou ook graag bin-

pensioenplan, ik blijf letters ontwerpen tot ik sterf.”

“We leven in Nextopia: de interesse in een nieuw pro-

nen twintig jaar nog een toekomst hebben in dit land. Als wij

duct is ultrakort en het volgende is altijd beter.”

willen dat onze beleidsmakers moeilijke knopen doorhakken

Of ik het dan niet fijn vind dat mijn loon jaarlijks mee evolu-

en moedige beslissingen nemen, dan is het aan ons om hen daarin te steunen. Beeld je eens in dat elke Belg zulk leiderschap zou tentoonspreiden. Elk op zijn eigen kleine niveau, in plaats van krampachtig te verdedigen wat hij op korte

rubrieken

Maandag van salariswatCher aCtua junkbox publieke opinie suCCestapes dossier sales&Marketing ColuMn an olaerts vaCature.CoM

03 11 12 14 15 16 19 21 21

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

termijn kan verliezen. Dan hoop ik dat we niet even diep

Stad Antwerpen, De Lijn,

van de automatische indexering. Moest een doorsnee Griek

Touring, Stad Leuven,

vandaag voor de keuze gesteld worden, ik denk dat hij wel eieren voor zijn geld zou kiezen. Alleen is het voor de Grieken

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Robert Bosch,

In plaats van altijd omhoog of naar anderen te wijzen, moe-

Waterwegen en Zeekanaal,

Berlusconi is ooit wel verkozen geweest door miljoenen

Ziekenfonds ...

abonnees van de tijd, de Morgen, gazet van antwerpen en het laatste nieuws ontvangen vaCature autoMatisCh bij hun krant.

VMG-20111112_01_INHOUD.indd 1

vandaag veel pijnlijkere ingrepen dan pakweg de afschaffing

helaas te laat.

Vlaams & Neutraal ann kermans, horecamanger bij stad antwerpen

zullen eindigen als de Grieken of Portugezen. Zij ondergaan

ten we beseffen dat we de leiders krijgen die we verdienen. Italianen. Ze zullen daarvoor helaas een prijs betalen. Ik hoop nog altijd dat wij Belgen de keuze hebben. Al zullen we die dan wel moeten maken. En snel.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

9/11/11 19:19


002_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:16:40

2

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Derde Vacature iMag nu beschikbaar op iPad. Jan Dejonghe (Creative Director VVL/BBDO):

“de Beste Belgische Magazine iPad App!�

Na het instant succes van de eerste Vacature iMags, kon een al even verrassende en interactieve opvolger niet uitblijven. In deze derde editie: 3

Salariswatcher: 10 beroepen, 10 salarissen. Vergelijk uzelf.

3

Werken en studeren: 5 lessen voor wie de twee wil combineren

3

De opmars van het mobiele kantoor: wat heeft u nodig om goed te functioneren?

Deze en nog veel meer topdossiers, samen met het jobaanbod van de grootste ondernemingen. Download nu gratis uw iMag via vacature.com/ipad.


003_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:35:01

03 00

foto Bart Dewaele I ImageDesk

Maandag van

Maandagmiddag is de parlementaire commissie van start gegaan die de neergang van Dexia onderzoekt. Ondervoorzitter Jan Jambon, fractieleider van de N-VA in de Kamer, keek meteen tegen een vragensessie aan die uitliep tot diep in de avond.

Jan Jambon,

ondervoorzitter van parlementaire commissie over Dexia Ik sta op. Vroeg, want ik heb straks om 8

Dexia staat niet op de agenda, maar komt wel

houden van een portefeuille met Griekse staatspa-

uur een interview voor De Ochtend van Radio 1.

ter sprake. De vraag wordt geopperd of het verstan-

pier tot ver in 2010. Mariani toont zich bereidwillig

Het ontbijt schiet er bij in. Als ik moet kiezen tus-

dig zou zijn ook op Vlaams niveau een onderzoeks-

en open. Hij antwoordt uitvoerig op de vragen. Al-

sen een kwartier langer in bed en ontbijten, ga ik

commissie te installeren. Voorlopig nemen we geen

leen bij de kwestie over de afsplitsing danst hij rond

voor het eerste. Voor ik naar Brussel vertrek, moet ik

beslissing, maar we zullen de kwestie onderzoeken.

de hete brij.

langs het gemeentehuis van Brasschaat om een paar documenten op te halen die verband houden met

We vergaderen met het dagelijks bestuur

Pauze. Ik loop even naar buiten voor een in-

mijn schepenambt (financiën en lokale economie).

van het arrondissement Antwerpen. Aangezien de

terview met Kanaal Z en De Morgen. Ook een redac-

meeste mensen in Brussel werken, vindt die ver-

teur van De Standaard wil mij spreken.

De poetsploeg laat mij binnen.

gadering in de Kamer plaats. Het gaat over hoe de Ik pik mijn vaste medewerker op in Merk-

lokale afdelingen de gemeente- en provincieraads-

Het is een lange vergadering, die veel con-

sem. Meestal neemt hij het stuur over zodat ik tijdens

verkiezingen van volgend jaar voorbereiden. Onder-

centratie vergt. Als die even verslapt, pak ik een kof-

de rit naar Brussel de kranten kan lezen. Vandaag rij-

tussen werk ik een paar kleffe broodjes naar binnen.

fie en dan gaat het weer. De vraag blijft hoe het komt

den we eerst naar Berchem om de fractiesecretaris

dat een bank twee keer kort na mekaar door de be-

te laten instappen. Hij volgt het Dexia-dossier. Zo

De commissievergadering begint. Jean-Luc

kunnen we in de wagen de laatste hand leggen aan

Dehaene en Pierre Mariani steken van wal met een

de voorbereiding van de commissievergadering.

lastingbetaler moet gered worden. Wie is daar uit de bocht gegaan, dat willen we graag weten.

powerpointpresentatie over hun tijd aan het hoofd van de bank. Na een korte discussie met Dehaene

De vergadering is afgelopen. Ik rij naar Ant-

Ik ben te laat op de VRT, maar net op tijd

is Mariani aan de beurt. Ik ben de eerste die vra-

werpen en zet mijn medewerker thuis af alvorens

voor het interview. Daarna gaat het naar het parle-

gen mag afvuren. Bovenaan mijn lijstje staat het

naar Brasschaat te rijden.

ment. Om 9 uur kom ik aan op mijn bureau en zo

gebruik van renteswaps, gevolgd door het afsplit-

heb ik nog een uurtje de tijd om mails en post door

singsscenario van Dexia Bank België, de rol van de

te nemen, voor het wekelijkse partijbestuur begint.

Franse en Belgische toezichthouders en het aan-

VMG-20111112_03_MAANDAG VAN.indd 3

Ik kom thuis. Niet veel later ga ik slapen.

Wouter de Broeck •

9/11/11 19:20


004_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:35:17

COVERSTORY

Testos Testosteron te koop op de beurs Een ‘he-cession’, zo betitelden ze in Amerika de crisis van 2008, in plaats van recession. Lees: de crisis werd vooral veroorzaakt doordat mannen aan het stuur zaten. Niet geheel ten onrechte, want sommige wetenschappers geloven dat een overdaad aan testosteron ook vandaag mee aan de basis ligt van de bokkensprongen op de beurs.

Gordon Gekko is zijn naam. En hij belichaamt alles

Londense traders onderzocht. En de resultaten zijn

wat slecht is in een beurstrader: doortrapt, gewe-

op zijn minst opmerkelijk: het gehalte aan testos-

tenloos en gedreven door blinde hebzucht. Nee, het

teron, dat onder meer de competiviteit verhoogt,

beeld dat regisseur Oliver Stone van de gemiddelde

blijkt heel nadrukkelijk verbonden te zijn met

beurshandelaar schildert in zijn film Wall Street is

winst en verlies. “Wanneer beurshandelaars met

niet bepaald flatterend. Maar zou het kunnen dat

elkaar in competitie gaan, krijgen ze hogere testos-

testosteron een belangrijke rol speelt in het gedrag

teronniveaus. En telkens wanneer ze geld begin-

dat hij tentoonspreidt? Jawel, zegt John Coates, ex-

nen te winnen, krijgen ze nog meer testosteron in

neurowetenschap-

hun lijf. In een volgende fase van de strijd levert dat

per aan de universiteit van Cambridge. Hij is ervan

een voordeel op. Want wie meer testosteron heeft,

overtuigd dat mannelijke hormonen de irrationele

maakt ook meer kans op succes. Zo kunnen han-

bokkensprongen op de beurs mee sturen. Veel meer

delaars een winnende reeks neerzetten en raken ze

Wallstreetbeurshandelaar

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 4

en

dan tot nu toe aangenomen zelfs. Coates kwam tot

in een roes. Maar hun geluk blijft niet duren: het

die conclusie nadat hij gedurende twee maanden

gehalte aan het mannelijke hormoon wordt op de

het testosteronniveau in het speeksel van zeventien

duur zo hoog dat het een tegenovergesteld effect

9/11/11 19:22


005_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:35:32

05

FOTO SCOTT OLSON I GETTYIMAGES

steron heeft. Ze worden te zelfverzekerd en nemen te veel

het effect van de opdoffer zelf. Die verandert de

exuberant en irrationeel. En ja, ik heb zelf de me-

risico. Hun beoordelingsvermogen vermindert en

biochemie in de hersenen van de beurshandelaar

chanismen beleefd die ik hierboven aangehaald heb.

ze lijden uiteindelijk verlies.”

meteen”, aldus Coates. De gevolgen zijn niet min:

Ik gedroeg me als iemand die onoverwinnelijk was.

chronische stress ten gevolge van onzekerheid op

Een ‘master of the universe’, zoals Tom Wolfe het

Schommelende hormonen, dito beurzen

de markt kan, zeker in combinatie met een gebrek

omschrijft in zijn boek over Wall Street ‘The Bonfire

En net dan komt een ander hormoon in beeld dat

aan slaap, ervoor zorgen dat handelaars zich alleen

of the Vanities’. Ik kan je verzekeren: het is een heel

een doorslaggevende rol speelt op de beursvloer:

nog maar door negatieve herinneringen laten lei-

krachtig en bedwelmend gevoel, dat heel moeilijk te

cortisol. Die chemische stof – ook wel het stresshor-

den en overal gevaar en dreiging zien. Ook als die er

controleren is. Het is heel belangrijk dat daar reke-

moon genoemd - bereidt mensen voor op naderend

niet zijn. En opnieuw krijg je irrationeel gedrag op

ning mee gehouden wordt.”

gevaar. En wat blijkt uit het onderzoek van Coates:

de beursvloer. Coates spreekt niet alleen als weten-

het gehalte aan cortisol stijgt wanneer onzekerheid

schapper, maar ook vanuit zijn ervaring als hande-

Vrouwen en oude mannen eerst

de markt in zijn greep heeft. Zo kunnen schomme-

laar. “Ik werkte dertien jaar op Wall Street, tot 2001.

Volgens John Coates moeten banken en beursmaat-

lingen op de markt ervoor zorgen dat de hoeveelheid

Eerst voor Goldman Sachs, daarna voor Deutsche

schappijen mechanismen inbouwen die het extreme

cortisol in het lichaam tot vijf keer hoger is. “Onze-

Bank. Ik heb ook het gedrag van traders bestu-

en irrationele gedrag van hun handelaren inperken.

kerheid over de markt heeft een grotere impact dan

deerd tijdens de dotcomzeepbel. Het was manisch,

“Risicomanagement is één van de grote problemen

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 5

...

9/11/11 19:23


006_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:35:43

CO VERSTORY

“Testosteron werkte uitstekend toen mannen duizenden jaren geleden op jacht moesten, maar op de beursvloer werkt het vaak tegen je.” Barbara Stcherbatcheff, ex-beurshandelaar in The City in Londen

...

op de beursvloeren. Mannen zitten met een onstabiele neurobiologische basis. En wat je dan vooral niet moet doen, is je financieel systeem deels op die wankele basis laten leunen. Dat is precies wat nu wél gebeurt: we moedigen het nemen van risico’s aan en zetten een vergoedingssysteem op touw dat gebaseerd is op het maken van winst. Je kan daarom beoordelingscriteria invoeren die de hormonale rush eerder afremmen in plaats van ze aan te wakkeren. Een andere oplossing is meer vrouwen en oudere mannen op de beursvloer brengen. Vrouwen lijken immuun te zijn voor het manische en irrationele gedrag dat mannelijke beurshandelaars tentoonspreiden. Verbazend is dat niet: vrouwen hebben maar 1/7de van het testosteronniveau van mannen. Ze nemen beslissingen die veel minder door hormonen gestuurd worden. Dat geldt ook voor oudere mannen: zij hebben merkelijk lagere testosteronniveaus.” Meer vrouwen op de beursvloer? Niemand die daar meer voor te vinden is dan Barbara Stcherbatcheff. Zij schreef onder de naam Barbara Davis het boek

‘Confessions of a City Girl’, over haar wedervaren als vrouwelijke beurshandelaar in The City in Londen. Zij windt er geen doekjes om: “Iedereen weet dat vrouwen veel meer de neiging hebben om voorzichtig en minder machtshongerig te zijn dan mannen. Hoeveel vrouwelijke rogue traders ken je? Precies: nul. Beurshandelaar zijn draait om zo redelijk mogelijk winstverwachtingen vastleggen, je verliezen beperken en zo goed mogelijk leren van je fouten. Mijn ervaring is dat vrouwen zich bewuster zijn van de risico’s die ze nemen.” Dat er met meer vrouwen op de beursvloer geen crisis zou geweest zijn, wil Stcherbatcheff dan weer niet gezegd hebben. “Dat is iets te kort door de bocht, maar de vraag is natuurlijk wel terecht. Zou de banksector minder kortzichtig geweest zijn, mochten er meer vrouwen in de winstgevende kant van hun activiteiten aanwezig zijn? Het is heel goed mogelijk. Je mag ervan uitgaan dat testosteron een rol speelt bij mannelijke traders. Dat hormoon werkte uitstekend toen mannen duizenden jaren geleden op jacht moesten, maar op de beursvloer in de 21ste eeuw werkt het vaak tegen je.”

Dominique Soenens •

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 6

9/11/11 19:23


007_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:35:57

07

Testosteron kan uw carrière maken of kraken toedracht was de titel van het boek duidelijk: testoste-

sen hen en de nummer twee in de hiërarchie zo groot

ron. Mannen die hun hormonen niet onder controle

mogelijk houden, vrouwelijke leiders zo klein mogelijk.”

hadden. Maar waar dient testosteron voor? En hebben mannen met een overdaad aan testosteron daad-

Vrouwen zijn voorzichtiger

werkelijk de neiging om over de rooie te gaan? Robert

Kan een overdaad aan testosteron leiden tot overmoed

Josephs, professor sociale psychologie en lid van het

en foute beslissingen bij ceo’s en leidinggevenden? “Het

instituut voor Neurowetenschappen van de Universiteit

zou kunnen dat testosteron bij sommige mensen te

van Texas: “Testosteron is bij de mens gerelateerd aan

veel stijgt, waardoor ze onder meer daardoor foute be-

onder meer seksuele drive, maar evenzeer aan macht

slissingen gaan nemen, maar dat weten we nog niet. Er

en sociale dominantie. Dat is niet alleen bij mannen zo:

komen sowieso heel veel factoren bij kijken”, zegt Mark

ook vrouwen met meer testosteron in hun lichaam zijn

Nelissen. Toch is overmoed en het nemen van riskante

sociaal dominanter. En hebben meer zin in seks.”

beslissingen gelinkt aan testosteron. En niet alleen op de beursvloer. Zo toonde Nederlands onderzoek van

Testosteron speelt niet alleen op de beursvloer een rol. Ook bij leiderschap komt het hormoon heel nadrukkelijk in beeld. Al denkt gedragsbioloog Mark Nelissen dat daar in de toekomst mogelijk verandering in komt. “We evolueren naar een minder mannelijk economisch model.”

Mark Nelissen, gedragsbioloog aan de Universiteit Ant-

Graydon enkele jaren geleden dat vrouwelijke onder-

werpen: “Je moet er altijd voor oppassen om complex

nemers veel minder failliet gaan dan hun mannelijke

menselijk gedrag te reduceren tot enkele factoren, laat

collega’s. De cijfers waren duidelijk: op honderd bedrij-

staan tot één factor. Maar leiderschap is bij mensen

ven die failliet gaan, worden er 14,6 procent geleid door

duidelijk gelinkt aan testosteron, dat klopt. En dan gaat

vrouwen versus 85,4 procent door mannen. De reden,

het in de eerste plaats om opklimmen in de hiërarchie:

volgens de onderzoekers: vrouwen wegen langer voor-

mannen hebben behoefte aan een verticale rangorde,

en nadelen af vooraleer ze beginnen met een eigen

veel meer dan vrouwen. Ze willen hogerop. Met lei-

onderneming en bereiden zich ook beter voor. “Man-

derschap als ultieme doel. Dat hangt ook samen met

nen nemen meer risico’s als ze meer testosteron in hun

competitiegeest: je moet anderen opzij zetten om lei-

lichaam hebben, dat is bekend”, aldus Mark Nelissen.

der te kunnen worden.” Robert Josephs: “Mensen met

“Vrouwen zijn om dezelfde reden op lange termijn be-

veel testosteron houden van competitie, mensen met

tere beleggers dan mannen. Ze nemen niet de extreme

minder testosteron niet. Zij gaan liever op basis van

risico’s die mannen nemen. Kan je dat extrapoleren naar

gelijkwaardigheid met anderen om. Zij raken niet extra

de bankencrisis die we gehad hebben? Ja, daar ben ik

gemotiveerd door het beter te doen dan iemand an-

zeker van. Mochten meer vrouwen de touwtjes in han-

ders.” Mark Nelissen: “Het gaat in de eerste plaats om

den hebben, zouden er veel minder problemen geweest

vrouwen: zij hebben maar een zevende van de hoeveel-

zijn. Om de simpele reden dat vrouwen veel minder on-

In 2004 verscheen ‘Testosterone Inc’ van de Amerikaan-

heid testosteron van mannen. Vrouwen functioneren

verantwoorde risico’s nemen. En zonder bankencrisis

se journalist en schrijver Christopher Byron. Een boek

anders: zij denken horizontaler en zijn meer op samen-

hadden we nu toch minder economische problemen.”

dat prompt heel wat stof deed opwaaien. Niet zonder

werken gericht. De eigenschappen die traditioneel aan

reden: het beschrijft de af en toe exuberante handel en

vrouwen toegeschreven worden - altruïsme, samen-

Zo blijkt uit een onderzoek uit 2007 van Catalyst, een

wandel van vier Amerikaanse ceo’s die scheve schaat-

werking, empathie - hebben een biologische basis.

Amerikaans onderzoeksbureau, dat onder de 500 groot-

sen rijden, frauderen en zichzelf en hun bedrijf onher-

Vrouwen en mannen hanteren verschillende vormen

ste bedrijven in Amerika het aandeelhoudersrende-

roepelijk de afgrond in duwen. Een verhaal vol seks,

van leiderschap. Eenvoudig gezegd kan je het als volgt

ment van bedrijven met meer vrouwen in de top 53 pro-

overmoed, narcisme en haantjesgedrag. Over de ware

samenvatten: mannelijke leiders willen de afstand tus-

cent hoger is dan bij door mannen geleide organisaties.

...

“Mannen nemen meer risico’s als ze meer testosteron in hun lichaam hebben.” Mark Nelissen, gedragsbioloog aan de Universiteit Antwerpen

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 7

9/11/11 19:23


008_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:36:14

COVERSTORY

... Het verkoopresultaat ligt 42 procent hoger en het rendement

een capabele man was, heeft Apple prachtige dingen gemaakt.

op geïnvesteerd kapitaal is 66 procent hoger. Duidelijke cijfers,

Maar er zit ook een schaduwzijde aan het systeem: het brengt

maar sommigen wijzen er meteen aan dat er niet noodzakelijk

veel stress met zich mee. Als je altijd maar wil opklimmen, sta je

een oorzakelijk verband hoeft te zijn met de aanwezigheid van

ook constant onder druk. Dat houdt niet iedereen vol. Om die

meer vrouwen.

reden zou de vrouwelijke benadering – minder boven anderen

Wat er ook van zij, op de beursvloer is de rol van testosteron vrij

willen uitstijgen en meer samenwerken – in de toekomst renda-

duidelijk: wie meer testosteron heeft, maakt aanvankelijk meer

beler kunnen worden. Ik verwacht ook dat die switch er komt, in

kans op succes. En wie meer succes heeft, krijgt meer testoste-

pakweg de komende honderd jaar. Het mannelijke gedrag gaat

ron. Hamvraag: werkt het ook zo bij leiderschap en succes in

afkalven, omdat dat niet meer vol te houden is. De stress weegt

het algemeen? John Coates van de universiteit van Cambridge:

te zwaar door. Er komt meer samenwerking en meer vrouwen

“Wellicht geldt het voor iedereen die een leidinggevende positie

stromen door naar de top.” Dat er vandaag al vrouwen aan de

bekleedt. Het zijn dezelfde mechanismen. Maar ik heb daar voor

top staan, vindt Nelissen geen bewijs dat het systeem nu al

alle duidelijkheid geen onderzoek naar gedaan.” Mark Nelissen:

verandert. “De vrouwen die nu aan de top staan in de bedrijfs-

“Daar is onderzoek naar gedaan: leiders van bedrijven hebben

wereld, krijgen hun plaats door zich als man te gedragen. Ze

gemiddeld een hoger testosteronniveau. Maar je moet daarmee

hebben ook meer testosteron in hun lijf, is al gebleken uit on-

opletten: is dat de oorzaak of het gevolg? Het is de discussie van

derzoek. Denk aan Margaret Tatcher: dat is hét schoolvoorbeeld

de kip en het ei, en dat is heel delicaat. Mensen worden leiders

van een vrouw die zich heel mannelijk gedroeg. En ze is lang niet

omdat ze meer testosteron hebben, maar ze hebben ook meer

de enige. Het testosteronmechanisme speelt dus ook bij vrou-

testosteron omdat ze leider geworden zijn.Wie meer testosteron

wen. Ook al is het heel relatief, natuurlijk: vrouwen hebben zoals

heeft, heeft dus wellicht een voorsprong.” Kan je dan in principe

gezegd amper een zevende van het testosteronpeil van mannen.

ook testosteronpillen nemen om je kansen op succes te vergro-

Dat is een enorm verschil.”

ten? John Coates lacht. “In theorie wel, maar dat zou ik je niet aanraden. Je rommelt beter niet met je hormonenhuishouding.

Een laatste vaststelling is dat veel mannelijke leiders – of ze

Het is alsof je rijdt in een sportauto met turbomotor en zonder

nu in de politiek, bedrijfswereld, sport of elders actief zijn –

remmen: je stevent gegarandeerd af op een crash.”

ook op seksueel vlak vaak haantje de voorste zijn. Geen toe-

Meer vrouwen naar de top

zakelijk te wijten, aldus Mark Nelissen. “Testosteron is op

val, maar aan een overdaad aan testosteron is het niet noodMark Nelissen maakt nog een opvallende vaststelling: testos-

zich onvoldoende om dat te verklaren. Testosteron is maar

teron kan ook iemands carrièrekeuze beïnvloeden. Zo kiezen

een mechanisme, meer niet. Nee, de reden is simpel: macht

mannen en vrouwen met een meer dan gemiddeld gehalte tes-

erotiseert. Er is in onze evolutie een verband tussen macht

tosteron makkelijker voor risicovolle beroepen. Zoals de finan-

en voortplantingssucces. Vrouwen zoeken mannen met de

ciële sector. Maar volgens Nelissen reikt de invloed van testos-

meeste dominantie, omdat die de beste waarborg zijn voor

teron nog veel verder dan dat. De gedragsbioloog ziet duidelijke

goeie genen. Dat is bij ons geen bewust proces, maar het zit

aanwijzingen dat we vandaag in een mannelijk economisch sys-

wel in onze genen. En we weten dat mannen biologisch zo in elkaar zitten dat ze zo veel mogelijk sekspartners nastre-

alle politieke stelsels steunen op de mannelijke suprematie. Ook

ven. Mannen in leidinggevende posities maken van hun si-

in bedrijven merk je dat. Apple werd groot door de dominan-

tuatie gebruik om dat te realiseren.”

tie van Steve Jobs. Hij besliste hoe het moest zijn en doordat hij

Dominique Soenens •

x 5

te veel testosteron?

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 8

Foto IsABEl poussEt

teem leven, waar competitiedrang de boventoon voert. “Bijna

Fortis De Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis ging drie jaar geleden overkop tijdens de kredietcrisis. Na verkoop van bedrijfsonderdelen door de Nederlandse en Belgische staat in het najaar van 2008 ging het bedrijf over in handen van verschillende eigenaren. Eén van de oorzaken van de ondergang is de volgens velen overmoedige aankoop van ABN Amro. In de raad van bestuur van Fortis België zat op het moment dat de bank opgedoekt werd één vrouw: Clara Furse.

9/11/11 19:23


009_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:36:31

09

Havenluitenant Goele Boydens werkt in een mannenwereld:

“Man of vrouw,

maakt dat een verschil?” Vorig jaar verscheepte de haven van Oostende ruim 5 miljoen ton goederen. Als havenluitenant is Goele Boydens verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Ze stelt de planningen op en coördineert alle havenbewegingen.

Kortom, een havenluitenant is een multitasker, een typisch vrouwelijk beroep, zou je dan denken. Maar dat is het niet. Want de wereld waarin Goele Boydens opereert, is een mannenwereld. “Van oudsher”, zegt de havenluitenant, “en historisch.” Want met het verschil tussen mannen en vrouwen heeft het volgens haar niets te maken. “Ik hou het

Dat het een stresserende job is, je zal het Goele

graag comfortabel voor alle partijen, tenslotte is

Boydens niet in zoveel woorden horen zeggen. Je

een haven een dienstverlenend bedrijf. Ik weeg

moet er flexibel voor zijn, dat wel. En je moet re-

mijn beslissingen af op langere termijn, maar of

kening houden met heel veel parameters tegelijk:

dat nu een vrouwelijke aanpak is...? Ik heb moeite

kaaien, ladingen, bolders, diepgang, sluizen en ge-

met veralgemenen. Ik ga er liever van uit dat het

tijden. “Het is een puzzel met oplossingen die voort-

een kwestie is van karakter, veel meer dan van ge-

durend veranderen”, zegt ze. “Afspraken zoals om

slacht of -nog gekker- van hormonen. Uiteraard

14.12 uur bestaan niet in een haven. Slecht weer en

is mijn aanpak niet dezelfde als die van de haven-

pannes daarentegen wel. Het enige wat helpt is een

kapitein. Hij reageert sneller. Hij gaat recht door

goede voorbereiding en een schema met voldoende

zee. En hij durft meer risico te nemen. Soms is dat

ruimte.” Maar stresserend? Niet dus. “Je leert ermee

nodig. Soms ook niet. Net daarom geloof ik in een

omgaan”, zegt de havenluitenant. “Als je in de haven

gemengde aanpak. De kapitein en ik werken uit-

met motorraces zit, een olielek in het vuurtorendok

stekend met elkaar samen. Hij is de rust in persoon

én een ro-roschip dat tegen het staketsel is geva-

en hij heeft alle respect voor mij. Op vergaderingen

ren, kun je je geen paniek permitteren. Op zulke

vertelt hij eerlijk wie de dossiers heeft voorbereid.

momenten moet je vooruit, mensen in veiligheid

Hij is niet iemand die andermans pluimen op zijn

brengen en aan het milieu denken. Ook cruisesche-

hoed wil steken. De structuur in de haven is een

pen zijn belangrijk voor Oostende. Voor volgend

open structuur. Man of vrouw, wie weet waar hij

jaar hebben we al 20 boekingen, wat een bijzondere

mee bezig is, wordt aanvaard door alle havenge-

werkwijze vraagt. Bovendien focussen we meer en

bruikers, kapiteins, sluiswachters, dokwerkers,

meer op windmolenprojecten, zowel qua construc-

sluiswachters en machinisten. Ik geloof niet dat

tie, distributie en onderhoud.”

het veel nut heeft om stil te staan bij het verschil

...

Havenluitenant Goele Boydens: “Uiteraard is mijn aanpak niet dezelfde als die van de havenkapitein. Hij durft meer risico te nemen. Soms is dat nodig, soms ook niet.”

Lehman Brothers De vierde grootste bank van de VS ging drie jaar geleden overkop. Een gerechtelijk rapport verwees nadien nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van het (mannelijk) topmanagement van de bank en naar het hoge risicomodel dat de bank hanteerde. Naar aanleiding van de val van de bank spraken verschillende toonaangevende vrouwen, waaronder Christine Lagarde, over Lehman Sisters, om aan te geven dat de bankencrisis er wellicht niet zou gekomen zijn mochten vrouwen de touwtjes in handen hebben gehad bij de bank. De tienkoppige raad van bestuur van Lehman Brothers telde één vrouw.

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 9

Dexia Dexia bank kwam dit jaar zwaar in de problemen als gevolg van de staatsschuldencrisis in Europa. Dexia blies zijn balans op door steeds meer risico’s te nemen. Het werd ontmanteld en het gezonde onderdeel Dexia Bank België ging voor 4 miljard euro over in handen van de Belgische staat. De raad van bestuur van nv Dexia telde in maart van dit jaar 20 leden, waaronder vier vrouwen. In het directiecomité zetelt geen enkele vrouw.

> 9/11/11 19:24


010_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:36:44

COVERSTORY

... tussen mannen en vrouwen. Zeker niet in een haven.

nooit op de lange omvaart gevaren en het zal er ook

Alleen over mannenhumor ben ik vrij zeker. Die is an-

nooit van komen. Het doet evenwel niets af aan mijn

ders. Ik weet niet waarom, maar ik vind hun moppen

ambitie. Ik heb ambities en ik ben gedreven. Het verschil is misschien dat ik het niet zo laat merken. Ik vind

niet altijd grappig.” (lacht)

het maar normaal dat ik mijn werk zo goed mogelijk

Luide bevelen

doe. Wat een ander ervan vindt, is minder belangrijk. Is

Goele Boydens draagt een uniform, een blauwe broek

dat typisch vrouwelijk dan?”

of een blauwe rok en een wit hemd met op de schouders een gouden band en een Nelson. Daarmee is voor

Financiële voordelen

iedereen duidelijk dat ze havenluitenant is. “Ik ben

Als mensen aan de havenluitenant van Oostende vra-

luitenant bij functie, niet bij nautische graad”, zegt ze.

gen wat haar beroep is, antwoordt Goele Boydens half-

“Ik heb mezelf bijgeschoold in maritieme zaken, zon-

slachtig dat ze in de haven werkt. Gewoon in de haven.

der nautisch geschoold te zijn. Ik draag een uniform

Zonder op te scheppen en alsof het vanzelfsprekend is.

omdat het makkelijk is. Kaaien inspecteren op fijne

Ze lacht. “Het zou kunnen dat je gelijk hebt, ik ben me

schoentjes is nu eenmaal minder praktisch. Maar de

niet altijd bewust van mijn status. Nu je het zegt, mijn

hoofdreden is respect, langs twee zijden. Het is belang-

zonen hebben dat wel. Ik weet nog hoe fier ze vroeger

rijk dat de kapitein van een schip weet waarom ik be-

waren als ik ze in uniform van school haalde. Ze had-

paalde dingen vraag. Wat ik doe, doe ik uit hoofde van

den niet liever. Terwijl ik gewoon de tijd niet had gehad

mijn functie. Het gaat me niet om de hiërarchie. Ik wil

om me om te kleden. Ik heb al gemerkt dat het reacties

mijn job correct doen en liefst zonder luide bevelen.

oproept als ik vertel dat ik havenluitenant ben. Ik be-

Ik vraag beleefd wat ik wil en ik vertel erbij waarom.

grijp niet goed waarom. Ik doe mijn job graag voor de

Meestal levert dat het gewenste resultaat op. Boven-

inhoud. En ik ben blij dat de directie me destijds heeft

dien voel ik me er zelf beter bij. Wat niet wil zeggen dat

gevraagd om havenluitenant te worden. Ook voor de

je mij niet kwaad krijgt. Het duurt alleen wat langer,

financiële voordelen. Ik heb tenslotte drie zonen die

maar dan word ik ook écht kwaad. Ook al probeer ik

ik voldoende studiemogelijkheden wilde bieden. Ook

conflicten zo veel mogelijk te vermijden. Mannen heb-

daarbij heb ik geen verschil gemerkt tussen mannen

ben dat waarschijnlijk minder. Ze zijn minder bang om

en vrouwen, net zo min als in mijn eigen opvoeding.

zich desnoods te verdedigen, denk ik. Om promotie

Mijn broers moesten mijn moeder helpen in het huis-

vragen ligt niet in mijn aard. Ik zou er alleen maar on-

houden, terwijl mijn zus en ikzelf karweitjes opknap-

gemakkelijk van worden. Bovendien heb ik er mij bij

ten met mijn vader.” (lacht)

neergelegd dat ik niet hogerop kan. Ik heb nu eenmaal

An Olaerts •

5x tE vEEL tEstostEron? Effectenhuis MF Global

>

Effectenhuis MF Global vroeg onlangs bij een New Yorkse rechter bescherming tegen schuldeisers. Met een begroting van 30 miljard euro belooft het één van de grootste faillissementen uit de Amerikaanse geschiedenis te worden. MF Global bleek stevig gegokt te hebben op risicovolle Italiaanse, Belgische en Spaanse staatsobligaties. Topman John Corzine staat al langer bekend om zijn agressieve en risicovolle manier van beleggen.

Enron Enron, een Amerikaans energiebedrijf dat zo’n 22.000 mensen tewerkstelde, ging in 2001 tenonder. Het bedrijf gaf meer uit dan er binnenkwam en hield de verliezen uit zijn boekhouding via schimmige constructies met honderden dochterondernemingen, waarmee ook belastingen ontdoken werden. Het zestienkoppige managementteam bestond grotendeels uit mannen. In de raad van bestuur zetelde één vrouw, op een totaal van vijftien leden.

Prefereert u de mannelijke of vrouwelijke aanpak van leidinggeven? vacature.com/testosteron

VMG-20111112_04_COVERSTORY.indd 10

9/11/11 19:24


011_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:37:05

17 SALARISWATCHER

foto Isabel Pousset

3.775

euro bruto als horecamanager bij stad Antwerpen Naam: Ann Kermans

“Als horecamanager voor de stad Antwerpen heb ik

baby, maar aangezien ik een fan ben van tweede-

Leeftijd: 33

een erg boeiend en divers takenpakket. Zo heb ik het

hands én van winkels als HEMA en H&M, valt die kost

Diploma: Licentiaat Communicatiewetenschappen,

horecabeleidsplan opgemaakt dat ik nu moet uitvoe-

wel mee. Ik krijg ook veel van vrienden en familie. Op

voortgezette academische opleiding (VAO)

ren, lanceer ik promo-acties voor de sector en heb ik

eten wil ik niet beknibbelen: ik ga meestal naar de

Cultuur en Communicatie

een intermediaire functie in moeilijke dossiers tussen

natuurwinkel, waar ik gemiddeld 80 euro spendeer.”

Burgerlijke staat: Samenwonend,

de stad en de sector. Ik zorg er bijvoorbeeld bij een

“Ik ben een gepassioneerd fotograaf. Vooral concert-

dochter van 4 maanden oud

heraanleg van een straat voor dat de economische

fotografie, waar ik mijn passie voor fotografie en mu-

Functie: Horecamanager bij stad Antwerpen

noden van de lokale ondernemers meegenomen

ziek kan combineren. Mijn laatste aankoop was een

Bruto maandsalaris: 3.774,82 euro

worden door de planmakers. Tot voor kort was ik ook

statief van 140 euro, een lens van 300 euro, reflectie-

Extralegale voordelen: Hospitalisatieverzekering,

zelfstandig fotograaf in bijberoep, en ik hou me onbe-

doeken, afstandbediening en nog wat andere prul-

fietsvergoeding, laptop, gsm, lidmaatschap SODIPA,

zoldigd bezig met het management en de bookingen

len. Reizen doe ik ook graag: aangezien mijn vriend

maaltijdcheques (6 euro), eindejaarspremie

voor de bands Dandyliar en Aguardente.”

Portugees is, gaan we gemiddeld twee keer per jaar naar Portugal, zoals binnenkort voor de feestdagen.

Sparen: “Ongeveer 200 euro/maand, pensioensparen (880 euro in 2011)”

Passie voor concertfotografie

We betalen voor ons drietjes om en bij de 500 euro

Beleggen: “Neen”

“De grootste kosten? Ons huis, denk ik. We hebben

voor de tickets. Maar de laatste maanden ben ik extra

het gekocht in 2007 en betalen er nu 800 euro per

spaarzaam geweest. Ik zit nu in ouderschapsverlof en

maand voor af. We hebben vorig jaar wel de rente

ben even teruggevallen op een inkomen van onge-

laten herzien, en zijn van vast naar variabel gegaan,

veer 600 euro.” Sven De Potter •

omdat het veel voordeliger was. Onlangs hebben we een aantal structurele werken laten uitvoeren: een nieuwe riolering, een nieuw dak (samen zo’n 4.000 euro). En uiteraard geef ik ook centen uit voor onze

VMG-20111112_11_SALARISWATCHER.indd 17

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

9/11/11 19:25


012_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:37:16

ACTUA

Waarom vliegen nu minder leuk is Piloot worden als je een jongen bent, of airhostess als je een meisje bent: voor velen is het tot op vandaag een kinderdroom. Maar sinds het faillissement van Sabena tien jaar geleden heeft een job in de luchtvaart bij ons veel van zijn glans verloren. “De gouden jaren zijn voorbij in de Belgische luchtvaart.” Ze wou de wereld zien. Zo veel mogelijk reizen. “En daar ben ik redelijk in geslaagd”, zegt Sofie. Tien jaar is ze al weg uit de luchtvaartsector, maar nog altijd denkt ze met enige nostalgie terug aan de tijd dat ze airhostess was bij Sabena. Ze werkte zowat vier jaar als stewardess, daarna werkte ze anderhalf jaar bij de check-inbalie. Tot het bedrijf op de fles ging. Ze verkiest een schuilnaam, zoals bijna iedereen waarmee we spraken. Ook al werkt ze niet meer in de luchtvaart. Het onderwerp Sabena ligt nog altijd gevoelig bij ex-collega’s, zegt ze. “Ik heb geen zin om volgende week kwade telefoons te krijgen. Maar ik heb wel enorm genoten van mijn job. Ik had nooit het gevoel dat ik aan het werk was. Ik heb heel veel van de wereld gezien en genoten. Ik werkte eerst bij DAT, dat in onderaanneming werkte voor Sabena. Of ik veel verdiende bij Sabena? Ik heb het opgezocht: in augustus 1996 verdiende ik als stewardess bruto 58.730 Belgische frank, netto zo’n 41.000 frank. Daar kwamen nog 5.000 à 6.000 Belgische frank vergoedingen bij. Vergoedingen voor maaltijden die we ter plaatse moesten nemen. Soms kreeg je zo 10.000 Belgische frank, afhankelijk van hoeveel nachtstops

VMG-20111112_12_ACTUA.indd 12

je maakte en waar je verbleef. Ik deed Europa, maar op de lange vluchten kreeg je meer.”

ding voor het aantal blokuren: de tijd die zit tussen het plaatsen en het wegnemen van de blokken aan de wielen van het vliegtuig. Dat zorgt ervoor dat je binnen

Droomjob of niet?

Europa soms weinig verdient. Als je naar Parijs moet,

Een goed loon, vond Sofie. “Niet iedereen was het

krijg je heen en terug amper twee uur betaald, maar je

daar mee eens, maar wij telden de uren die we werk-

bent wel een heel eind onderweg om op de luchtha-

ten, niet de tijd dat we ergens verbleven. We werden

ven te raken, uit en in te checken, … . Dat maakt het

ook enkel betaald voor de uren die we vlogen. In het

moeilijk. Daarbij komt er ook nog een vergoeding voor

buitenland konden we vaak shoppen, en het weer

nachtstops. Maar die nachtstops zijn er steeds minder,

was er vaak mooier dan in België. Maar de lonen

omdat we met Lufthansa en andere maatschappijen

verschilden heel erg van hostess tot hostess. Jaar na

samenwerken. Wij vliegen naar Hamburg, en daar

jaar gingen de lonen naar beneden. Wie er later bij

nemen zij het over. Mensen die lange vluchten doen,

kwam, kreeg een veel lager loon. Er waren hostessen

hebben het financieel een stuk beter: zij hebben meer

die 100.000 frank bruto basisloon hadden, er waren

vlieguren en meer nachtstops. Al moet ik toegeven

er die veel minder kregen dan ik. We kregen ook zeer

dat ik het al bij al nog getroffen heb: ik verdien zowat

goedkope vliegtuigtickets, voor 10 procent van de

1.500 euro netto per maand. We kunnen in principe de

normale prijs, en in enkele gevallen 4 procent. Leuk,

wereld rondvliegen voor tickets die ons maar 50 à 60

voor iemand die graag reisde als ik. Het was een

euro kosten, maar het is al twee jaar geleden dat ik daar

droomjob, maar nu niet meer, als ik mijn ex-collega’s

gebruik van maakte. En ok, je kan wel carrière maken

hoor die nu bij Brussels Airlines werken.”

in de luchtvaart, maar veel mensen blijven toch wer-

Dat beaamt ook Nathalie (schuilnaam), een stewardess

bel zijn. We staan 24 uur per dag ter beschikking van

ken in dezelfde job. Bovendien moeten we heel flexidie vroeger bij DAT en nu bij Brussels Airlines werkt.

Brussels Airlines, behalve tijdens de rusturen die we

“We krijgen vandaag het wettelijk minimum, zo’n 1.500

verdiend hebben door te werken.”

euro bruto basisloon. Bij DAT was dat vroeger ook zo, maar bij Sabena kregen stewardessen meer. Er zit am-

Hostessen versus verkoopbeesten

per rek op de lonen voor cabinepersoneel bij Brussels

In vergelijking met 2001, het jaar waarin Sabena defi-

Airlines: het eerste jaar stijgt het met 2 procent, daarna

nitief de boeken neerlegde, is de situatie er ook voor

met 2 procent om de twee jaar. Bovendien wordt het

piloten niet echt op vooruitgegaan. Al valt dat eerlijk

pensioen daarop berekend, dus veel is dat ook niet.

gezegd nog mee voor Danny (schuilnaam), een piloot

Aanvullend op dat minimum krijgen we een vergoe-

die indertijd voor Sabena als co-piloot en gezagvoer-

...

9/11/11 19:27


013_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:37:37

13

Image Source

VMG-20111112_12_ACTUA.indd 13

9/11/11 19:27


014_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:37:40

JUNKBOX

Tom D’Haenens

Minder loon en meer flexibiliteit: dat is het lot voor wie vandaag aan de slag is in de luchtvaartindustrie. En dat geldt zowel voor piloten als ander cabinepersoneel.

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden Je zal tegenwoordig maar journalist zijn in Frankrijk. Nadat het weekblad Charlie Hebdo vorige week een ware doodzonde had begaan door de profeet Mohammed als fictieve gasthoofdredacteur aan te stellen, werden prompt de redactielokalen van het blad in de as gelegd. Alsof dat nog niet volstond, werd, in naam van de interculturele tolerantie, ook de webhost met de dood

...

bedreigd. Arabische herfst in Parijs, zo lijkt het. Op de cover

der werkte, en nu als piloot bij Ryanair aan

en arbeidsvoorwaarden herleid zijn tot een

van deze week tongzoent een moslim op de puinho-

de slag is: “Mijn laatste nettoloon bij Sabena

minimum. Van het cabinepersoneel wordt

pen van de vernielde redactie met een stripfiguurtje.

bedroeg 3.700 euro. Maar de druk werd bij

enorm veel flexibiliteit verwacht. Zoek

Onder de titel ‘Liefde sterker

Sabena stelselmatig opgevoerd. We moes-

maar eens een job in België waarbij je een

dan haat’. Of de reacties

ten meer presteren en steeds flexibiler zijn.

laag basisloon verdient en waarbij je dag

deze week zoveel liefdevol-

Nu hoor je veel wilde verhalen over Ryanair,

en nacht kan opgeroepen worden. Ik ken er

ler zullen zijn, valt nog af

maar de arbeidsomstandigheden zijn vol-

niet veel. En dan moet je weten dat de lonen

te wachten. +++ Over

gens mij best goed. Je hebt gemiddeld vijf

en voorwaarden bij buitenlandse lucht-

liefde gesproken: mocht u

dagen werk en vier dagen vrij. Dat houdt de

vaartmaatschappijen een stuk aantrekkelij-

zich afvragen waar top-

combinatie met een gezinsleven heel goed

ker zijn. Bij pakweg Air France liggen de lo-

pers uit de financiële sector

doenbaar.”

nen twee à drie keer hoger dan bij Brussels

zich in hun vrije uurtjes zoal

Airlines. Onder meer omdat ze lager belast

mee

Bovendien verdient hij goed zijn boterham,

worden, maar toch. Sinds het faillissement

dan vooral eens een kijkje

omdat zijn bruto- en nettoloon amper van

van Sabena is het verschil met het buiten-

op gleeden.com. Deze site

elkaar verschillen. Elke maand houdt hij zo

land exponentieel groter geworden.”

voor ‘buitenhuwelijkse ont-

3.500 à 4.000 euro over. Niet veel minder

bezighouden,

neem

moetingen’ rondde onlangs

dan bij Sabena, terwijl andere ex-Sabeniens

Vandaag is het personeel van het vroegere

makkelijk de helft van hun loon moesten

Sabena over de hele wereld uitgezwermd.

schrijvingen. Niet slecht, na amper twee jaar. Veel interessanter

inleveren. Maar Frederic De Clerck, natio-

Of toch een deel van hen. Zo werkt een tien-

nog dan deze naakte (sic) cijfers is de extra informatie waarmee

de kaap van 1 miljoen in-

naal sectoraal verantwoordelijke luchtvaart

tal ex-Sabeniens bij Ryanair, terwijl ande-

het bedrijf onze specialist “seksuele en andere uitspattingen” ver-

bij de ACLVB, die vroeger bij Sabena werk-

ren elders in Europa, het Midden-Oosten of

blijdde: 9 op tien leden van gleeden.com zijn effectief gehuwd of

te, waarschuwt dat de situatie bij Ryanair

zelfs nog verder van huis in het luchtruim

samenwonend, 37 procent zijn vrouwen en 68 procent van die

moeilijk te vergelijken is: “De lonen liggen

hangen. “Maar de meeste mensen van Sa-

vrouwen vervelen zich naar eigen zeggen in bed met hun vaste

bij het cabinepersoneel van Ryanair iets

bena werken niet meer in de luchtvaart,

partner. En, geloof het of niet, zomaar eventjes 1 op vijf van

hoger dan bij Brussels Airlines, maar dan

daar vergissen veel mensen zich in”, zegt

deze ‘vrijdenkenden’ werkt in de financiële wereld. Professioneel

moet je er wel rekening mee houden dat ze

de vakbondsman. “In totaal zijn er van de

lieten zij de voorbije maanden dan wel flink wat gaten vallen, in

amper sociale bescherming hebben, zich-

1.700 cabinepersoneelsleden die onstlagen

hun vrije tijd vonden ze blijkbaar moeiteloos nieuwe gaten in de

zelf moeten verzekeren en dat ze evenmin

werden zo’n 150 die in de luchtvaart geble-

markt. +++ Bent u vijftig of ouder? Lees dan nu voor-

een pensioen opbouwen. Dat verandert

ven zijn. De rest heeft een andere carrière

al verder. Bent u ouder dan 55 en vrouw? Zet dan bij

het plaatje grondig. Bovendien krijgen de

moeten kiezen. Iedereen heeft wel gepro-

voorkeur eerst nog een tweede leesbril op. Volgens de

hostessen bij Ryanair een zeer bescheiden

beerd om in de luchtvaart te blijven, maar

Partij van de Arbeid is maar liefst driekwart van de oudere werk-

basisloon, maar krijgen ze vrij zware com-

slechts een kleine minderheid slaagde

nemers, tussen 55 en 65, chronisch ziek. Vooral vrouwen scoren

missies op de verkoop van loterijbriefjes,

daarin. En voor degenen die gebleven zijn,

slecht, zo vernemen we. Geheel in eigen traditie concludeert de

eten en drank. Dat zijn eerder verkoopbees-

is de situatie er niet op vooruit gegaan.”

PVDA dan maar dat het brugpensioen voor al die zieke werkne-

ten dan stewardessen. Bij Brussels Airlines

Stewardess Nathalie: “Werken voor het mi-

mers de enige uitweg is. Wij hebben vooral

is dat zo goed als onbestaande, daar zijn de

nimumloon, waarbij je heel flexibel moet

de indruk dat een slordige 98 procent van

hostessen nog echt hostessen. Bij Ryanair

zijn, dat is voor niemand makkelijk. Waar-

de PVDA’ers er mentaal niet meer

ruimen ze ook het hele vliegtuig op.”

om ik het toch blijf doen? Goeie vraag. Ik

volledig bij is. Geen erg,

heb een hogere opleiding achter de rug,

want voor hen wenken

Ex-Sabeniens zwermen uit

ik zou in principe alle kanten uit kunnen.

ongetwijfeld de Cubaan-

Voor vakbondsman De Clerck, en ook voor

Maar zoals vele anderen doe ik mijn job

se of Noord-Koreaanse

de meeste hostessen waarmee we spraken,

vooral heel graag.” Dominique Soenens •

psychiatrische instel-

heeft een job in de luchtvaart in België veel

lingen. Al blijft een

van zijn glans verloren. In contrast met het

stekje in de nieuwe

glamoureuze beeld dat deels nog leeft bij het grote publiek. “Het faillissement van Sabena heeft ervoor gezorgd dat de loon-

VMG-20111112_12_ACTUA.indd 14

Hoeveel verdient een piloot? vacature.com/piloot

raad van bestuur van Dexia uiteraard ook een optie. Filip Michiels •

9/11/11 19:28


015_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:37:57

15 PUBLIEKE OPINIE

Reactie op coververhaal van vorige week ‘Loon zonder werken’

RECHTZETTING:

Uitkeringsfraude: perfide systeem

Als redactie willen we graag onze excuses aanbieden voor de foto die afgelopen

Uitkeringsfraude is een bijzonder groot probleem in België.

weekeind bij het verhaal over uitkeringsfraude in Vacature Magazine verscheen.

Iedereen kent wel iemand die jarenlang geniet van een werk-

Het spreekt voor zich dat de mensen die op de foto figureren helemaal niets te

loosheidsuitkering en ondertussen naarstig in het zwart bijver-

maken hadden en hebben met het onderwerp van het bewuste coververhaal,

dient. Inderdaad, perfide, en een kaakslag in het gezicht van

en dat dit beeld dus ook nooit zonder een onderschrift in die zin had mogen

elke Belg die op een propere manier werkt en jammer genoeg

verschijnen. De redactie •

vaak minder opstrijkt dan fraudeurs.

Marc Deleenheer, via e-mail •

POLL Vindt u het een goed plan om alleen opslag te geven als de werknemer het verdient en de automatische loonindexering af te schaffen, vroegen we deze week. Ja, goed idee

30%

Nee, larie!

70%

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr 267.650 vrouwelijke zelfstandigen in 2009 De voorbije tien jaar namen in België steeds meer

De vrouwelijke zelfstandigen per bedrijfstak (in 2009) Sector Landbouw Visserij Nijverheid en ambachten Handel Vrije en intellectuele beroepen Diensten Beroep niet te classificeren

aantal 12.618 156 24.987 102.659 89.746 33.975 3.509

vrouwen het statuut van zelfstandige aan. De

Wijziging 1999-2009 in %

267.650 vrouwen vertegenwoordigen in 2009 een

-6,3%

derde van het aantal zelfstandigen in ons land.

-16,6%

De aangroei was meer uitgesproken onder de

+25%

vrouwen. Vooral onder de vrije beroepen (+40%)

+2,6%

en de diensten (+44%) vinden we meer vrouwen

+62,2% +30,2% Niet bekend

dan gemiddeld. De meeste vrouwelijke zelfstandigen (187.412 of 70%) oefenden hun activiteit uit in hoofdberoep. Hun aantal steeg de voorbije tien jaar met 13%. De toename van het aantal vrou-

Totaal

wen was nog meer uitgesproken onder de zelf-

267.650 (broN: FoD EcoNomiE EN rSVZ)

VMG-20111112_15_PUBL OPINIE.indd 15

standigen in bijberoep (+100%). Erik Verreet •

9/11/11 19:29


foto GRIEt DEKoNINCK

016_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 18:53:55

VMG-20111112_16_SUCCESTAPES*.indd 16

9/11/11 18:45


017_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 18:54:02

17 succestapes

Britse letterontwerper Matthew Carter is op en naast het net alomtegenwoordig

Letterlijk:

de meest gelezen man ter wereld De kans dat u het bij de naam Matthew Carter in Keulen hoort donderen, is heel groot. Nochtans kent u de Britse letterontwerper wél. Van het alomtegenwoordige lettertype Verdana, het meest gebruikte lettertype op het internet. Of van Miller, ’s werelds meest courante krantenletter. Maak kennis met de meest gelezen man ter wereld.

kind aan astma leed, werd ik afgekeurd. De universi-

sie voor het lettersnijden praktisch gezien weinig kon

teit stelde voor dat ik mijn studie een jaartje uitstel-

aanvangen. “Wat ik in de Lage Landen had geleerd,

de, omdat ik anders twee jaar jonger zou zijn dan

bleek niet veel meer dan een verouderd ambacht.”

mijn studiegenoten.”

En dus ging hij in Londen letters leren ontwerpen bij de beste grafici van die tijd. Hij deed dat zo goed

Op stage tussen letters

dat hij in 1965 een jobaanbod kreeg van Linotype

En dus moesten pa en ma Carter op zoek naar een

in New York, toen dé referentie in letterontwerp.

manier om de jonge Matthew een jaar zinvol bezig

Carter zette er zijn tanden in enkele uitdagende

We ontmoeten de Brit Matthew Carter in Antwer-

te houden. Dankzij de relaties van zijn vader kon

projecten. Zo ontwierp hij in 1974 de Bell Centen-

pen, waar hij een tentoonstelling over zijn werk

Matthew in 1955 een jaar stage lopen in het Neder-

nial, een nieuw lettertype voor de telefoongidsen

komt openen. De krasse zeventiger met zilveren

landse Haarlem, bij drukkerij Johannes Enschedé en

van de Amerikaanse telecommaatschappij AT&T,

paardenstaart draait nog altijd mee aan de top in

Zonen. “Het plan was dat ik in de loop van dat jaar

ongetwijfeld het meest geconsulteerde lettertype ter

zijn branche, maar is er bescheiden bij gebleven.

op alle afdelingen zou werken, maar ik begon bij de

wereld. “Het lettertype moest zo klein mogelijk zijn

Dat hij de voorbije jaren de ene prijs na de andere

lettergieterij en was daar zo door gebeten dat ik er

– om te besparen op inkt, papier en transport – maar

won, zegt volgens Carter minder over hem dan over

niet meer weg wilde.” De jonge Carter leerde er me-

toch goed leesbaar op papier van slechte kwaliteit.

de aandacht voor de typografie. “Als iemand mij

talen letters snijden en zetten, op dezelfde manier

Hoe groter de beperkingen, hoe creatiever ik word.”

vroeger op een etentje vroeg wat ik deed, dan vond

als Gutenberg dat deed in de vijftiende eeuw. En-

Eind jaren zeventig zakte de business van Lino-

ik dat vervelend”, vertelt hij. “Zelfs goed opgeleide

schedé was op dat moment de enige commerciële

type echter als een pudding in elkaar. “Het bedrijf

mensen snapten niet waarmee ik bezig was. Nu

drukkerij die nog eigen letters met de hand sneed.

haalde het gros van zijn omzet uit de verkoop van

kan ik een intelligente conversatie voeren over mijn

In diezelfde periode was vader Carter bezig met on-

zetmachines waarvan de letters een vast onderdeel

werk met een 9-jarige. Dankzij de personal compu-

derzoek in het Museum Plantin-Moretus in Antwer-

waren”, legt Carter uit. “Toen de technologie van het

ter zijn fonts een deel van ons dagelijks leven gewor-

pen. Matthew kwam hem in de weekends helpen.

fotozetten ingang vond, viel de verkoop van die ma-

den. Weet je dat het Museum of Modern Art in New

“Ongemeen opwindend vond ik het om te kunnen

chines terug. En Linotype weigerde licenties voor

York nu een typografische collectie heeft? Dat was

snuisteren in de zestiende-eeuwse collectie van

zijn lettertypes aan derden te verkopen, omdat het

tot voor kort ondenkbaar.”

Plantijn. Die museumbezoeken en mijn stage bij

bedrijf die als concurrenten beschouwde.”

Dat Carter letterontwerper werd, is te danken aan

Enschedé hebben mijn hele verdere leven bepaald,

een speling van het lot. Hij kreeg de liefde voor de

terwijl dat jaar bedoeld was als tussendoortje. Want

Vergaderen beu

typografie met de paplepel mee, dat wel. Zijn va-

toen het tijd was voor Oxford, zag ik dat niet meer

Carter zag het anders en verliet in 1981 Linotype, om

der Harry Carter was historicus gespecialiseerd

zitten. Met een academicus als vader verwachtte ik

met drie collega’s Bitstream op te zetten. “We ont-

in typografie en boekdrukkunst aan Oxford Uni-

nogal wat tegenstand, maar tot mijn verbazing de-

wierpen digitale letters en verkochten die in licentie

versity. Matthew zou aan diezelfde prestigizeuze

den mijn ouders niet moeilijk over die beslissing.”

aan alle mogelijke derde partijen: ontwikkelaars van

universiteit Engels gaan studeren, na de toen nog

Moeilijker was de confrontatie met de realiteit.

soft- en hardware, uitgevers, etc.” Met groot succes.

verplichte legerdienst van twee jaar. “Omdat ik als

Carter zou er snel achter komen dat hij met zijn pas-

“Op ons hoogtepunt hadden we 200 medewerkers in

...

“Ik heb geen pensioenplan. Ik blijf letters ontwerpen tot ik sterf.” Matthew Carter, letterontwerper

VMG-20111112_16_SUCCESTAPES*.indd 17

9/11/11 18:45


018_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 18:54:22

succestapes

... dienst. Maar toen werd het ook minder leuk. Omdat

handgesneden metalen letters tot digitale fonts. Dat

ik willens nillens bezig was met marketingplannen

hij snel wist in te pikken op iedere nieuwe technolo-

en personeelsproblemen, en niet meer met ontwer-

gie, heeft zeker bijgedragen aan zijn succes. Carter

pen. Op een bepaald moment was ik het beu om

voelt feilloos aan hoe nieuwe tekstdragers nieuwe

mijn tijd te spenderen aan vergaderingen over wie

letters vereisen. “Een lettertype dat oorspronkelijk

welke parkeerplaats kreeg. (lacht). Ik wou opnieuw

ontworpen werd om op papier te lezen, werkt niet

kunnen ontwerpen. Ik was tenslotte al de vijftig

noodzakelijk op een beeldscherm. En een lettertype dat werkt op pc, is daarom niet even geschikt voor

voorbij, waar wachtte ik nog op?”

de iPad. Maar op zich verandert de job van letterontEn dus verliet Carter in 1992 Bitstream om samen

"Matthew carter Font: Verdana

Wie is MATTheW CARTeR? Wie is MATTheW CArTer? Wie is MattheW Carter? Wie is MattheW Carter? > geboren in Londen in 1937 > ging in 1965 voor Linotype in New York werken. > startte in 1981 Bitstream op. > verlaat Bitstream in 1992 om Carter & Cone Type Inc. op te richten. > ontwierp onder meer de lettertypes Verdana, Georgia, Bell Centennial, Galliard, Miller, Snell Roundhand, Cascade Script,... > kreeg een Lifetime Achievement Award van het National Design Museum in New York. > kreeg een eredoctoraat van het Minneapolis College of Art and Design. > werd toegelaten tot de MacArthur Fellowship, een prestigieuze Amerikaanse stichting die creatieve mensen bekroont voor hun uitzonderlijke verdiensten. > gaf jarenlang les aan de Yale University School of Art.

Nog tot en met 30 december loopt in Antwerpen zijn tentoonstelling “Type an sich”. www.typeansich.be

VMG-20111112_16_SUCCESTAPES*.indd 18

werper niet.

met Cherie Cone, een van zijn partners bij Bits-

De technologie heeft het ontwerpen minder tijdro-

tream, de typografische ontwerpstudio Carter &

vend gemaakt, dat wel. Maar de vrijheid blijft be-

Cone Type Inc. op te zetten. Carter & Cone Type Inc.

perkt. Je kan niet ineens een ‘b’ zo hertekenen dat

verkoopt licenties voor lettertypes aan eindgebrui-

ze geen ‘b’ meer is. Je zit aan de conventies vast, en

kers en ontwerpt lettertypes op maat. “Die combi-

toch moet je altijd weer een variant vinden die net

natie van retail en maatwerk is een zeer valabel busi-

dat tikkeltje anders is.” Inspiratie daarvoor haalt

nessmodel. En omdat we de licentieverkoop hebben

Carter meer dan eens uit het verleden. Dat geldt

uitbesteed, kunnen wij focussen op het maatwerk,

bijvoorbeeld voor een van zijn bekendste letters, de

het ontwerpen dus.” Tot de opdrachtgevers behoren

Galliard, de huisstijlletter van de Vlaamse overheid

Time, Newsweek, Wired, The Washington Post, The

en de standaardletter voor heel wat universitaire

New York Times, The Guardian, Le Monde en El País,

en wetenschappelijke uitgaven. Die Galliard is ge-

maar ook Microsoft en Apple en een heleboel an-

baseerd op een lettertype van de zestiende-eeuwse Franse typograaf Robert Granjon. “Ik heb altijd een

dere bedrijven.

grote fascinatie gehad voor historische lettertypes.

Inspiratie uit het verleden

Mijn tijd in het Plantin-museum, weet je wel, en de

Verdana en Georgia, die hij in 1996 ontwierp voor

invloed van mijn vader natuurlijk.”

Microsoft, zijn wellicht zijn

meest gekende en

meest verspreide lettertypes. Beide fonts zijn goed

Zijn ontwerpbureau is gevestigd in Cambridge, Mas-

leesbaar op een beeldscherm, zelfs in een zeer

sachussetts, in de schaduw van het wereldbefaamde

klein formaat. De Verdana is een van de stan-

MIT (Massachusetts Institute of Technology). Na al

daardlettertype op Windows-computers, Verdana

die jaren in de V.S. is de minzame Engelsman een

is het meest gebruikte lettertype op het inter-

beetje Amerikaan geworden. “Ik geniet nu even-

net. Het laatste is zo wijdverspreid dat critici zelfs

veel van baseball als van cricket,” lacht hij. “Of toch

klagen over een ‘homogenisering’ van de

bijna. Ik keer graag terug naar Engeland, waar mijn

digi-

tale typografie. Toen meubelgigant Ikea in 2009

zonen en kleindochters wonen, maar de kans dat ik

besloot om zijn catalogi voortaan in Verdana

er ooit weer zal wonen, is klein.

te drukken, schreeuwden fanatieke liefhebbers van de Futura, het tot dan toe door Ikea gebruik-

Als ontwerper zou ik in principe overal kunnen

te lettertype, moord en brand. “Ook ik was ook

werken, maar het is toch handig dat ik vanuit Mas-

geschrokken van die hevige emotionele reacties”,

sachussetts makkelijk bij onze klanten in New York

zegt Carter. “Ik heb nochtans genoeg redesigns

raak.” Of hij misschien terugkeert eens hij stopt

van kranten meegemaakt om te weten dat er altijd

met werken? “Weet je wat mijn pensioenplan is? De

grote weerstand is, en dat de tegenstanders altijd

dood.” Hij ziet mij even schrikken en vervolgt: “Dat

het hardst roepen. Feit is dat lettertypes een

klinkt heftig, maar ik meen het: zolang ik dat kan,

emotionele connotatie hebben. Ze worden ook

zal ik nieuwe lettertypes blijven ontwerpen.” Wat

vaak in emotionele termen beschreven, als ‘koud’

van al zijn werk zijn favoriete lettertype is, wil ik nog

of ‘warm’ bijvoorbeeld.” Carter heeft in zijn lange

weten. “Die vraag mag je mij niet stellen. Dat is alsof

carrière een technologierevolutie meegemaakt, van

ik moet kiezen tussen mijn kinderen.” Karin Eeckhout •

Wat zegt het lettertype over uw cv? vacature.com/lettertype

9/11/11 18:45


019_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:38:18

19

DOSSIER SALES & MARKETING

Micael Dahlén, wereldwijde autoriteit in consumentengedrag: “In deze tijd van interconnectiviteit kan de hele wereld je marketingdepartement zijn.”

Waarom slimme bedrijven maar beter investeren in trendgevoelige marketeers

Het eeuwige verlangen naar the next best thing Volgens de Zweedse professor marketing Micael Dahlén verlangen consumenten niet langer naar kwaliteitsvolle producten, maar kijken ze reikhalzend uit naar ‘the next best thing’. “Jarenlang polijsten aan een product is zinloos. Het slim in de markt zetten van steeds weer nieuwe producten is veel belangrijker, want we leven in Nextopia: het volgende is altijd beter.”

uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke on-

ook nieuwe dingen uitgevonden en producten ge-

derzoekers in de wereld van publiciteit en marke-

lanceerd, maar de evolutie verliep veel trager. Het

ting. Volgens Dahlén leven we in een ‘expectations

was toen niet nodig dat individuen zich snel leerden

society’ waarin we op elk moment alles kunnen

aanpassen, die aanpassingen kwamen er automa-

krijgen wat ons hartje verlangt, het verleden geen

tisch met elke volgende generatie. Dat is nu anders:

betekenis meer heeft en we alleen nog aan mor-

iedereen moet zich voortdurend aanpassen aan

gen denken. “We leven in Nextopia”, zegt hij. “Het

veranderingen. We hebben niet één welbepaalde

volgende is altijd beter. ‘Next’ wil zeggen dat, zodra

keuze, maar ontzettend veel keuzes. Dé vraag die

je het langverwachte product verworven hebt, het

we ons voortdurend stellen, is: ‘Ben ik echt gelukkig?

meteen tijd is voor iets nieuws. Net als Utopia zal je

Ik heb zoveel mogelijkheden, maar maak ik wel de

Nextopia nooit bereiken.”

juiste keuze?’ Het lijkt alsof het absolute geluk onze

een professor, maar als een rockende Jezus. Zijn

Toch kiest Dahlén er bewust voor om Nextopia als

eigenlijk het geluk na van de roes na een paar lijntjes

kantoor in de Stockholm School of Economics ziet

een positief fenomeen te benaderen. “Het alterna-

cocaïne. Het alternatief zou dus kunnen zijn om col-

eruit alsof er net een windhoos gepasseerd is.

tief is te deprimerend om onder ogen te zien. Onze

lectief aan de cocaïne te gaan, maar dat levert alleen

In marketingmiddens klinkt de naam Micael

samenleving verandert zo snel dat onze breinen

ellende op.”

Dahlén als een klok. Hij is een autoriteit op het ge-

het tempo niet kunnen bijhouden. Uit die span-

Dahlén vindt het heilzamer om gewoon te aanvaar-

bied van consumentengedrag, merken en creativi-

ning kan verwarring, stress en depressie ontstaan.

den dat we in een expectations society leven. “Het

teit, en werd in 2008 door het Journal of Advertising

Vroeger was de wereld ook in beweging, werden er

heeft geen zin tegen onze menselijke natuur in te gaan.

Micael Dahlén oogt met zijn lange haar en baard,

vergelijkingsstandaard geworden is. Zo streven we

zwartgelakte nagels en trendy jasje niet meteen als

VMG-20111112_19_DOSSIER S&M.indd 19

...

9/11/11 19:30


020_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:38:28

DOSSIER SALES & MARKETING

“Marketeers hebben meer dan ooit aan belang gewonnen. In de expectations society moet elk bedrijf veel buzz creëren rond elk nieuw product.” Micael Dahlén, wereldwijde autoriteit in consumentengedrag

... We zijn allemaal geprogrammeerd als gelukzoekers

terwijl de iPhone 4 amper een jaar geleden nog alle

Bedrijven investeren volgens Dahlén best niet

die steeds weer uitkijken naar het nieuwe.”

verkooprecords verpulverd had. Toen gevraagd werd

alleen in slimme ingenieurs, maar ook in mar-

of ze misschien een update van de iPhone 4 zouden

keteers met de vingers aan de pols van de tijd.

Nieuwe verwachtingen aanvuren

kopen, zag amper 15 procent dat zitten. Moraal van

“Marketeers hebben meer aan belang gewon-

Wijlen Steve Jobs van Apple was volgens Micael

het verhaal: mensen willen geen verbeterde versie

nen dan ooit tevoren. In de expectations soci-

Dahlén een van de eersten die intuïtief aanvoelde

van iets ouds, maar een gloednieuw product. In het

ety moet elk bedrijf veel buzz creëren rond elk

hoe zijn bedrijf garen bij Nextopia kon spinnen. “Bij

verleden was iedereen het erover eens dat een sterk

nieuw product. In deze tijd van interconnecti-

de introductie van de allereerste iPhone slaagde Jobs

merk een kwaliteitsvol merk met een geschiedenis

viteit kan de hele wereld je marketingdeparte-

erin om dat product louter op basis van beloften en

moest zijn. Dat is totaal veranderd. ‘We weten alles

ment zijn: met de hulp van sociale media en het

verwachtingen te verkopen. Lang voordat iemand

al over eeuwenoude producten. We hebben ze al en

internet kun je mensen overal ter wereld het

met een iPhone gebeld had, bestelden mensen en-

zijn ze spuugzat.’”

werk voor jou laten opknappen. In de aanloop naar de lancering van een product geef je po-

thousiast hun exemplaar. Toen het ding er eindelijk was, bleek het niet zo fantastisch te zijn, maar dat

Stukjes van de puzzel

tentiële consumenten kleine stukjes van de puz-

gaf niet: iedereen keek alweer uit naar de iPhone 2.

Wil dat zeggen dat kwaliteitsmerken zoals Volvo of

zel. Je moet je er wel heel goed bewust van zijn

Eigenlijk zou je de reviews van de iPhone 1, 2, 3 en 4

Miele nu een groot probleem hebben? Micael Dahlén:

dat het spelletje uit is als ze de hele puzzel in

eens moeten herlezen, dan zal je merken dat al die

“Zeker. In de Ranking the Brands Top 10 prijkt Apple op

handen hebben. Dus heb je best marketeers in

toestellen teleurstellingen waren. Apple was slim

de eerste plaats, gevolgd door Google, Microsoft, Ama-

dienst die weten hoe ze de buzz in gang moe-

genoeg om daar snel afstand van te nemen: na elke

zon… Miele of Volvo vind je er niet in terug. De voorbije

ten zetten. Buitenstaanders zullen dan verder

nieuwe release sloten ze dat hoofdstuk af en begon-

vijf jaar is Apple als een shooting star naar de top door-

buzzen, waarna jij een nieuw stukje van de puz-

nen ze met het aanvuren van nieuwe verwachtin-

gestoten. Nokia stond jaren in de top 5, maar het merk

zel uitstuurt en mensen verder aan het dromen

gen. Toen Apple op 4 oktober niet kwam aanzetten

tuimelt nu gestaag naar beneden, terwijl Nokia nog

zet. Zodra je product goed genoeg is, gooi je het

met de iPhone 5, maar met de iPhone 4S, voelde je

steeds kwalitatief zeer hoogstaande producten maakt.

op de markt. Dan kopen mensen het en zijn ze

meteen de teleurstelling. Want voor het eerst ging

Ze zijn veel te voorzichtig, willen alles perfect doen en

een beetje teleurgesteld. Jij bent ondertussen alweer weg, sleutelend aan the next big thing.”

het bedrijf niet even snel vooruit als de mensen ge-

de allerbeste telefoon afleveren. Maar de wereld draait

wend waren. ‘We geloven dat er meer mogelijk is

nu zo snel dat geen enkele onderneming het zich kan

met de iPhone 4’, communiceerde Apple. ‘Hij staat

permitteren om maanden in een kelder het perfecte

Zullen ontevreden consumenten niet voorgoed af-

nog niet helemaal op punt, dus willen we jullie een

product te polijsten. Want zodra de ingenieurs uit hun

haken? “Dat gebeurt zelden of nooit. Consumenten

verbeterde versie schenken: de iPhone 4S.’ De beurs-

kelder kruipen, is de wereld al lang aan iets anders toe.

willen immers geen product dat absoluut perfect

koers van Apple kreeg meteen een fikse knauw. Een

De interesse in een nieuw product is ultrakort, vandaar

is en al hun problemen oplost, want dan stopt hun

paar maanden geleden was er een groot markton-

dat het dom is om kostbare tijd te investeren in de per-

jacht naar geluk voorgoed.”

derzoek in Amerika en Canada. Aan een grote groep

fectionering ervan. Je moet een product maken met

Jan Stevens – Stockholm •

mensen werd gevraagd: ‘Begin oktober wordt de

voldoende kwaliteit voor een beperkte periode. Een-

iPhone 5 voorgesteld. Interesse?’ 40 procent van de

maal het gelanceerd is, moet je het meteen weer achter

Micael Dahlén, Nextopia. Leven, liefde en zaken in

ondervraagden riep enthousiast: ‘Ja, die willen we!’,

je laten en mikken op iets nieuwer.”

de expectations society, Het Spectrum, 17,99 euro.

Marketing, een vak apart vacature.com/marketing Jobs in Sales en Marketing vindt u vanaf pagina 33

VMG-20111112_19_DOSSIER S&M.indd 20

9/11/11 19:30


021_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 19:38:39

21 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Zingt Jubilate. De Post-its aan de overkant zijn weg. Maandenlang heb ik mij geërgerd aan vijf bijeengeplakte muzieknoten en een gele hihi van de buren. Alsof het een uitdaging was. Ter antwoord heb ik één Post-it op de venster gehangen. Laat mij gerust, stond erop, ik moet gewoon mijn werk doen. Geen idee of ze het konden lezen aan de overkant. Misschien met een verrekijker. Wat maakt het ook uit. Aan mij was de hele Post-it War niet besteed. Het fenomeen kwam overgewaaid uit Parijs en verloor onderweg al zijn pluimen. Het begon in mei, bij Ubisoft, met vier Space Invaders in Post-its op het vensterraam. De buren van BNP Paribas reageerden met meer taferelen uit de jaren tachtig: een laserkanon, een spook van Pac-man en Super Mario met een paddestoel. Allemaal in plakbriefjes. Het ging heen en weer en heen en weer. Princess Zelda passeerde de revu, Sonic, Donkey Kong en Pikachu. Je moet van een generatie zijn om te snappen dat het leuk was. Althans, tot de buren de krant lazen en besloten tot twee roze muzieknoten en een

Hoe werkt de indexering van uw loon? Lees het op vacature.com/index

hihi in Brussel. Om te bewijzen dat ze hip waren. En om te staven dat fantasie op de werkvloer een zeldzaam goed is.

© KLAAS VERPLANCKE

“Managers gooien hun commando’s op een plakbriefje, wat de aansprakelijkheid doet krimpen gelijk een piemeltje in koud water.”

Want waarmee kunnen de collega’s nog verbazen? Wat wekt op het werk de meeste verwondering op? Het bataljon aan overleden grootmoeders, het arsenaal aan korte, maar krachtige ziektes, de veerkracht van een smoes en de echo van een mening. Post-its op vensters horen er niet bij. En al helemaal niet aan de andere kant van de straat. Het bracht geen soelaas. Het deed mijn hart niet opspringen. Ongenoegen was het woord. Des te meer omdat Post-its mij al

6 tips om efficiënter te googelen Lees het op vacature.com/google

Het cv van Steven Van Herreweghe Lees het op vacature.com/steven

altijd op de zenuwen werken. Eén voor één nog meer dan in formatie. Post-its zijn per definitie prullen die je tussendoor moet fiksen. Ze veinzen nonchalance maar eigenlijk hangen ze altijd te dreigen. Het motto van de Post-it is: Durf mij niet te vergeten want ge zult het u bekopen. Bovendien laat de Post-it een keur zien van rare boodschappen in gebochelde geschriften. Eer je de hoop hebt ontknobbeld, wens je het al niet meer te weten. En dan vinden de buren het grappig om bij wijze van zomerhype vijf onnozele muzieknoten op het raam te arrangeren, gevolgd door een hihi. Nee, Post-its zijn een straf, nog meer als je ze aantreft op een dossier. Met de groeten van de baas, officieel en toch weer niet. Post-its zijn misschien geen proeve van creativiteit, het gebruik ervan is dat zeker wel. Met een Post-it kan je alle kanten op, vooral als je niet zeker bent van de beslissing. Zo lappen sommige managers dat. Ze gooien hun commando’s op een plakbriefje, wat de aansprakelijkheid doet krimpen gelijk een piemeltje in koud water. Ideaal voor types die vrezen voor hun eigen strategie. Heus waar, ritselaars die te allen tijde geen schuld hebben aan iets, vluchten in het hol van de Post-it. En hol dat het er is! Zodra het kwaad is geschied, is het briefje weg en de verantwoordelijkheid discutabel. Mogelijkheden genoeg! Het plakt en het plakt niet, al naargelang de noden. Zingt Jubilate met vijf bijeen geplakte muzieknoten en een hihi. •

VMG-20111112_21_COLUMN.indd 21

Ontdek ook de

13.251

jobs op vacature.com

9/11/11 19:31


022_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:16:57

22

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met 1.650 medewerkers de Antwerpse haven mee draaien en groeien. Al die bedrijvigheid maakt van de haven van Antwerpen een van de grootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen.

Zet jij samen met ons je koers uit voor de toekomst?

Preventieadviseur niveau 1

Coördinator energieontwikkeling

Je verleent advies over het welzijnsbeleid in de onderneming. Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door relevante ervaring en je behaalde een diploma postuniversitaire opleiding veiligheidskunde niveau 1. Solliciteer t.e.m. 4 december 2011

Je organiseert en volgt de lopende projecten op met betrekking tot (hernieuwbare) energie. Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door relevante ervaring, bij voorkeur in energie-ontwikkeling. Solliciteer t.e.m. 20 november 2011

Juridisch consulenten

Consulent intermodaliteit

Als expert in administratief recht, verbintenissenrecht of wetgeving overheidsopdrachten adviseer je in beleidsdossiers. Je beschikt over een masterdiploma in de rechten of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Solliciteer t.e.m. 4 december 2011

Technisch manager milieu

(tijdelijke functie voor 1 jaar) Je stelt milieuvergunningen verder op punt, je voert bedrijfsinterne milieu-audits uit en je zet een certifieerbaar milieuzorgsysteem op dat je implementeert in één van onze bedrijven. Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door relevante ervaring.

(patrimoniumbeheer)

(productinnovatie en -ontwikkeling)

Je zoekt gericht naar verbetertrajecten en oplossingen om het aanbod van nieuwe intermodale producten van en naar het achterland te verruimen of bestaande producten te verbeteren. Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur in een economische of transportgerelateerde richting of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Enkele jaren ervaring in een logistieke (intermodale) en operationele transportomgeving zijn noodzakelijk. Solliciteer t.e.m. 21 november 2011

Business development manager oils & chemicals (consulent business development)

Interesse? Surf voor meer info naar www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst: Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen T + 32 3 229 70 07 E talent@haven.antwerpen.be

Je werkt een commerciële strategie uit om de chemiesector wereldwijd te benaderen. Je beschikt over een masterdiploma in een economische richting of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Affiniteit met de chemiesector en een goede kennis van het Engels zijn een must. Solliciteer t.e.m. 16 november 2011

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een dynamisch en zorgzaam agentschap van de Vlaamse overheid dat zich inzet om de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap te bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Binnen het VAPH staan de Provinciale Afdelingen in voor het opmaken van dossiers van personen met een handicap, hun inschrijving en het toekennen van tussenkomsten voor onder andere hulpmiddelen. Het agentschap telt 320 personeelsleden. In de Afdeling van Antwerpen werken een 30-tal personeelsleden. Voor de Provinciale Afdeling in Antwerpen zijn we op zoek naar een (m/v):

verantwoordelijke provinciale afdeling Antwerpen (directeur - statutair)

Functie: je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en organisatie van de afdeling en verzorgt de externe contacten. Je koppelt regelmatig terug aan het centrale niveau in Brussel. Je geeft vanuit jouw praktijk input bij beleidsvragen. Je stelt een efficiënte en vlugge dienstverlening en duidelijke informatie voor de persoon met een handicap voorop. Profiel: je combineert een licentiaat- of masterdiploma met minstens 3 jaar leidinggevende ervaring. Kennis hebben van of ervaring in de sector gehandicaptenzorg is een pluspunt. Meer informatie? Voor meer informatie over het VAPH surf je naar www.vaph.be. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Evert Wuyts, afdelingshoofd op telefoonnummer 02 225 84 39, e-mail: evert.wuyts@vaph.be of bij Marijke Bosteels, HRM op telefoonnummer 02 225 85 72, e-mail: marijke.bosteels@vaph.be.

Wij bieden: graad van statutair directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211. Zie ook: www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Je aanvangssalaris is minimaal 4 145,86 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de index, rekening gehouden met 3 jaar relevante beroepservaring cfr. deelnemingsvoorwaarden), reglementaire toelagen niet inbegrepen werk, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ... Interesse? Om te solliciteren stuur je voor 30 november 2011 je motivatiebrief en ingevuld gestructureerd cv (te downloaden op www.jobpunt.be of op te vragen bij hrm@vaph.be) naar: Search & Selection, Leuvensesteenweg 706, 1930 Zaventem, t.a.v. Annemie Meert of naar a.meert@searchselection.com. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AM 8177. www.jobpunt.be


023_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:17:07

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

23

weg van water,

werken aan morgen

Om ons W&Z-team te versterken zijn wij op zoek naar (m/v):

LANDMETER

contractueel – Antwerpen

weg van water

In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, als organisatie binnen de Vlaamse overheid, de waterwegen en heel wat watergebonden gronden (www.wenz.be). Onze organisatie h heeft als doelstelling de binnennnen vaart te stimuleren en te optimaliseren via goed onderhouden vaarwegen en geautomatiseerde bruggen en sluizen. De zorg voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’ in het algemeen, dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Zo beschermen wij de bevolking tegen wateroverlast door de aanleg van dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden en besteden wij aandacht aan ecologische oeverversterkingen in natuurgebieden. Ten slotte bouwen wij de recreatieve functies op en om onze waterwegen verder uit van voorzieningen voor wandelaars en fietsers tot faciliteiten voor de pleziervaart en allerlei watersporten. Verscheidenheid is troef bij W&Z en dat weerspiegelt zich ook in onze jobmogelijkheden.

Functie: inzake opmeet- en peilwerk, GIS en onteigeningen. In deze boeiende functie voer je allerlei taken uit als beëdigd landmeter om zo bij te dragen tot een oordeelkundige inrichting en beheer van het openbaar en privédomein van Waterwegen en Zeekanaal. Zo zal je op het terrein opmetingen van alle aard uitvoeren en deze verwerken tot opmetingsplannen. Daarnaast sta je onder meer in voor het uitzoeken van eigendomsstatuten, het bepalen van grenzen, het uitvoeren van afpalingen en het voorbereiden van onteigeningsdossiers. Ten slotte volg je de studies en opmetingsopdrachten op uitgevoerd door externe studiebureaus. Profiel: je hebt een masterdiploma geografie, optie landmeetkunde of een masterdiploma industriële wetenschappen bouwkunde, optie landmeetkunde. Verder kan je zeer goed plannen en ben je klantgericht en communicatief met veel zin voor initiatief en resultaat. Bovendien kan je zelfstandig werken, maar ben je ook in staat om binnen een team tot resultaten te komen. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

WERFINSPECTEUR contractueel - Antwerpen

Functie: iin ddeze functie ben je verantwoordelijk voor de opvolging van onze werven op het terrein. Je controleert de uitvoering van de werken conform de uitvoeringsplannen en de bestekvoorwaarden. Je helpt de projectingenieur bij het waken over de technisch inhoudelijke standaardbestekken en doet suggesties over de procedures met betrekking tot de werken. Je vult dagelijks een logboek in en controleert grondig de maandelijkse vorderingsstaten. Ten slotte onderhoud je interne en externe contacten, volg je werfvergaderingen op en zie je toe op de toepassing van de veiligheidsvoorschriften. Profiel: je bent in het bezit van een bachelordiploma in een technische richting. Ervaring of affiniteit met bouwkunde is een belangrijke meerwaarde. Je bent een geboren onderhandelaar die stevig in zijn/haar schoenen staat om de standpunten van W&Z te verdedigen. Bovendien kan je zowel zelfstandig als in team werken en ben je een kei in oplossingsgericht werken. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

statutair - Antwerpen

Functie: je wordt tewerkgesteld binnen de cel Investeringen die instaat voor het uitvoeren en begeleiden van de infrastructuur- en waterbeheersingsprojecten van de afdeling Zeeschelde. Als administratief bediende bied je administratieve ondersteuning aan een aantal projectingenieurs binnen de cel. Je takenpakket is dan ook zeer uitgebreid en divers. Zo sta je in voor de correcte en tijdige afhandeling van lopende dossiers, verder maak je verslagen, brieven en documenten op. Daarnaast houd je gegevens bij in databestanden, sta je in voor het onthaal van bezoekers en beantwoord je telefonische en schriftelijke vragen. Profiel: je bent in het bezit van een bachelordiploma en hebt minimum 1 jaar professionele ervaring in een administratieve richting. Kennis van overheidsopdrachten is een meerwaarde. Je kunt zelfstandig en proactief werken. Bovendien weet je van aanpakken en ben je een uitgesproken organisatietalent. Daarnaast zijn nauwkeurigheid en klantgerichtheid jouw troeven.

Aanbod: een contract van onbepaalde duur mits het voldoen binnen de proeftijd en een brutostartsalaris van 2 902,62 euro per maand voor de landmeter en 2 148,94 euro per maand voor de werfinspecteur. Voor de administratief bediende een statutaire benoeming mits het voldoen binnen de proeftijd en een brutostartsalaris van 2 214,65 euro per maand bij 1 jaar ervaring. W&Z biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk pp jk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelf vanzelf-sprekendheden bij W&Z, W&Z want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Voor de functies van landmeter en werfinspecteur kan je gebruik maken van een dienstwagen voor je verplaatsingen. Relevante privé-ervaring kan tot maximaal 9 jaar gevaloriseerd worden. Interesse? Voor meer informatie over de functies kun je terecht bij An De Maesschalck, tel.: 03 224 67 07. Je sollicitatiebrief met cv en duidelijke vermelding van de functie en standplaats kan je sturen naar Waterwegen en Zeekanaal NV, t.a.v Ann Potvin, Oostdijk 110, 2830 Willebroek of mailen naar jobs@wenz.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 4 december 2011. Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op de website van www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures’.

Voor Waterwegen en Zeekanaal NV zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

www.jobpunt.be


024_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:17:28

24

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

vacatures LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuwe stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer 1 300 gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook één van ons (m/v)?

directeur sport

Jouw functie: je geeft rechtstreeks leiding aan twee stafmedewerkers, twee regiomanagers, een diensthoofd sportpromotie en een administratief medewerker. Als brugfiguur tussen het politieke en het administratieve niveau realiseer je de doelstellingen van je directie op vlak van sportbeleid, -promotie en -exploitatie. Je ontwikkelt een visie op het sportbeleid en je adviseert het bestuur hierover. Als people manager ondersteun je je medewerkers om de strategisch uitgezette doelstellingen te vertalen naar operationele doelstellingen en schep je het klimaat om deze doelstellingen te realiseren. Je zorgt intern voor goede samenwerkingsverbanden en zowel intern als extern bouw je een netwerk uit en vertegenwoordig je je directie en de stad. Je bewaakt de budgetten en zoekt naar optimale beheersvormen. Als lid van het directieoverleg denk je mee over het globale beleid van de stad. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma of een daarmee gelijkwaardig diploma met 4 jaar relevante ervaring in een omgeving met een vergelijkbare context en complexiteit. Je leidinggevende competenties waarborgen een optimale samenwerking in je directie en zorgen ervoor dat je medewerkers gemotiveerd de doelstellingen van je directie kunnen realiseren. Je inhoudelijke bagage (o.a. inzicht in de regelgeving en voeling met de overheidscontext) maakt dat je in staat bent om een langetermijnvisie te ontwikkelen en te implementeren in de dagelijkse werking. Daarnaast ben je minstens even sterk in het operationeel management. Je hebt de Belgische nationaliteit.

buurtwerker

Jouw functie: je zet je dagelijks in voor een toegewezen buurt waarbij je actief werkt aan de leefbaarheid van de buurt en aan maatschappelijke participatie van alle buurtbewoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Je bouwt door middel van overleg mee aan een beleids- en actienetwerk met interne en externe partners. Je betrekt de doelgroep bij de acties en vertaalt het kansarmoedebeleid naar de werking. Je plant activiteiten in en zorgt voor de opvolging van het budget voor de buurtwerking. Je rapporteert over de buurtwerking aan de coördinator buurtwerk en andere betrokkenen. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma of een daarmee gelijkwaardig diploma en hebt voeling met de doelgroep. Je bent in staat om samen met de doelgroep en partners te zoeken naar oplossingen. Je hebt een duidelijke visie en kan jouw standpunten op een vlotte manier communiceren aan anderen. Om de evoluties binnen het werkveld te volgen, ben je bereid om je regelmatig bij te scholen. Je kan je werk goed organiseren en bent bereid tot avond- en weekendwerk. Aanbod: een boeiende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid in een moderne overheidsorganisatie. Voor de functie van directeur sport bedraagt het brutominimumaanvangsloon 3 658,87 euro per maand aan 4 jaar anciënniteit. Voor de functie van buurtwerker bedraagt het brutominimumaanvangsloon 2 228,82 euro per maand. Relevante beroepservaring (maximum 10 jaar) uit de privésector kan in aanmerking worden genomen. Ervaring binnen de overheid wordt volledig overgenomen. Gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Interesse? Surf naar www.leuven.be of neem contact op met de personeelsdienst van de stad Leuven op het nummer 016 27 24 44 voor meer info, het inschrijvingsformulier dat verplicht te gebruiken is voor de kandidaatstelling, een uitgebreide infobrochure en de functiebeschrijving. Stuur je kandidatuur naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven. Voeg een kopie van je diploma en je cv toe. We verwachten dat je kandidaatstelling uiterlijk op 30 november 2011 door de post is afgestempeld of geregistreerd op het secretariaat van de stad Leuven. Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst.

Toerisme Vlaanderen bevordert het toerisme in Vlaanderen en Brussel. Dit agentschap van de Vlaamse overheid werkt aan de kwaliteit van Vlaanderen als toeristische bestemming, treedt op als kenniscentrum voor toerisme en promoot Vlaanderen in het buitenland. Toerisme Vlaanderen telt een 170-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 10 buitenlandse vestigingen stellen een 55-tal personeelsleden tewerk. Momenteel zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een (m/v):

Directeur Duitsland Jouw functie: je leidt het kantoor van Toerisme Vlaanderen in Duitsland en stuurt de dagelijkse werking ervan aan, zowel op vlak van Business to Businessactiviteiten (pers en reisindustrie) als Business to Consumer (consumentencampagnes en informatieverstrekking). Je ontwikkelt en implementeert een marketingactieplan, in lijn met de Internationale Marketing Strategie van Toerisme Vlaanderen. Je staat in voor het onderhouden van bestaande contacten en het exploreren van nieuwe opportuniteiten binnen de Duitse toerismesector voor de bestemming Vlaanderen. Je zet strategische partnerships op en onderhandelt joint promotions. Je hebt een neus voor de nieuwste marketingtechnieken (web 2.0, conversatiemanagement) en je bent gedreven om Vlaanderen als vakantiebestemming op de Duitse markt te promoten. Je bent verantwoordelijk voor

het opmaken en realiseren van het budget, het opvolgen van de resultaten en het coachen van je teamleden. Je rapporteert aan de afdeling Internationale Markten. Jouw profiel: je hebt een universitair diploma en hebt minimum 5 jaar relevante ervaring in management en/of toerisme en/of marketing. Je bent een ondernemend en communicatief persoon met kennis van algemeen bedrijfsbeheer. Je kan samenwerken en delegeren. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Duits en Engels. Ervaring in het coachen van een team en professionele ervaring in de Duitse markt zijn pluspunten. Je bent bereid je in Duitsland te vestigen.

Wij bieden jou: een contract van onbepaalde duur, met verloning volgens het barema A112 van de Vlaamse overheid, waarbij relevante ervaring gehonoreerd wordt volgens de huidige wetgeving van de Vlaamse overheid. Daarenboven ontvang je maandelijks een postvergoeding. Verder bieden wij je een internationale functie aan binnen een stabiele en boeiende organisatie, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te slagen, permanente vorming, opleiding en ruimte voor creativiteit. Interesse? Stuur uiterlijk 20 november 2011 je motivatiebrief, het gestandaardiseerd cv en een kopie van je diploma met een duidelijke vermelding van de functietitel naar personeelsdienst@toerismevlaanderen.be of naar Toerisme Vlaanderen, t.a.v. HRM, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. Het gestandaardiseerd cv is te downloaden op www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures op mijn maat’. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be


025_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:18:40

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

25

Word een gezicht van De Lijn

Wij zoeken m/v

De Lijn wil een slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen en staat dicht bij de reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwalitatieve vervoersoplossingen waar veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid centraal staan. Het is de ambitie om Vlaanderen beter bereikbaar, gezonder en welvarender te maken met een performant en geïntegreerd aanbod. Je kan hierin een sleutelrol spelen, we zijn momenteel immers op zoek naar een (m/v):

DIRECTEUR PERSONEELSBELEID

Je tekent op strategisch niveau het HR–beleid uit in nauw overleg met de raad van directeuren en de 5 entiteiten om op die manier een cruciale bijdrage te leveren in de realisatie van de missie en de doelstellingen van De Lijn. Vanuit een generalistische visie kan je alle onderdelen van een geïntegreerd HR–beleid uitrollen in de organisatie en dit in overeenstemming met de organisatiestructuur, –werking en –cultuur. Vanuit een constructieve en probleemoplossende ingesteldheid onderhoud je de relaties met de sociale partners. Als lid van de raad van directeuren denk je mee over de ontwikkeling van De Lijn in haar geheel. Je combineert een masterdiploma met 10 jaar relevante professionele ervaring.

DIRECTEUR TECHNIEK

Je ontwikkelt, in nauw overleg met de raad van directeuren en de 5 entiteiten, het beleid van de directie techniek. Bij de realisatie van duurzame, kwalitatieve technische oplossingen voor de vervoercapaciteit stel je veiligheid, betrouwbaarheid, preventie, planning en efficiëntie centraal. Je kan een draagvlak creëren voor het lopende reorganisatieproject en je kan in functie van de wijzigende omstandigheden en in samenwerking met de afdelingen techniek van de entiteiten nieuwe verbeteringen realiseren. Als lid van de raad van directeuren geef je vanuit je technische expertise mee vorm aan het algemeen beleid van De Lijn. Je combineert een masterdiploma met 10 jaar relevante professionele ervaring.

Interesse? Bezoek onze website www.delijn.be/jobs voor meer informatie over de functie-inhoud. Je kandidatuur met uitgebreid cv kan je sturen naar De Lijn Centrale Diensten, afdeling Ontwikkeling & Organisatie, Motstraat 20 in 2800 Mechelen. E-mail: jobs.cd@delijn.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op maandag 12 december 2011. De Lijn werkt aan het bevorderen van gelijke kansen in haar personeelsbeleid. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

MSF is recruiting for MSF Supply

Médecins sans frontières is an international humanitarian aid organisation that provides assistance in more than 60 countries to populations in distress, to victims of natural or manmade disasters and to victims or armed conflicts, without discriminiation and irrespective of race, religion, creed, or political affiliation. To develop this work, they are recruiting:

Supply Site Director

Process Manager

Brussels region M/F

Brussels region M/F

Maintain strategic partnershipswith stakeholders Coordinate the demand forecast and share it with the suppliers Maintain inbound, production and outbound operations At least five years of experience in international supply chain and / or operations Knowledge on rules and regulations regarding company operations

Identify and develop Supply Chain processes to implement an “end to end” supply chain Monitor individual processes by providing information and statistics on performance Optimise the process flow by identifying the potential bottle necks and opportunities for improvement At least three years in international supply chain, fluent in English and French

For more information please contact Gautier Kerkhove via gautierkerkhove@michaelpage.be or call 02/509.45.48

Specialists in Procurement & Supply Chain Recruitment


026_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:18:51

26

VACATURE 12 NOVEMBER 2011


027_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:19:11

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

27

AALST Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (Aalst) geniet het vertrouwen van meer dan 100.000 leden. Het VNZ is pluralistisch en ongebonden van eender welke vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker. Vanuit 60 kantoren gespreid over Vlaanderen zorgen ruim 150 medewerkers voor een optimale dienstverlening aan de leden. Om de verdere groei en professionalisering van het ziekenfonds te ondersteunen zoeken wij een (m/v):

Manager Kantorennet Gedreven sales manager met passie voor mensen

Ons aanbod: • Een boeiende en uitdagende functie binnen een waardengedreven organisatie met een uitgesproken groeistrategie, met ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Tegenover jouw engagement staat een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een firmawagen en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Je profiel: • Je hebt een stevige commerciële en managementervaring, bij voorkeur in een dienstenorganisatie. Ervaring in het aansturen van een distributienetwerk is een sterk pluspunt. • Je bent een uitgesproken people manager die hands-on is en veranderingsprocessen kan begeleiden. Je hanteert daarbij een gepaste mix van sturen en coachen en een gestructureerde, projectmatige aanpak. • Je bent down to earth, veerkrachtig en uitgesproken sterk in het leggen van contacten. Je vlotte communicatieve skills stellen je in staat om een hoge mate van geloofwaardigheid op te bouwen. Je bent een gerespecteerde en oplossingsgerichte business partner.

VG. 206/B BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • Als Manager van het Kantorennet vorm je de brug tussen het beleid en de operationele activiteiten. In overleg met de directie leg je de krijtlijnen vast van de dienstverlening en bepaal je de commerciële strategie. • Samen met je team van 6 provinciale coördinatoren, die op hun beurt een team van 70 klantenadviseurs aansturen, ben je verantwoordelijk voor een efficiënte en klantgerichte serviceverlening. • Je ondersteunt de provinciale coördinatoren van dichtbij in het realiseren van de bedrijfsobjectieven en het verlenen van een excellente klantenservice. Je coacht hen, biedt hen de nodige ondersteuning en geeft hen advies aangaande specifieke problemen. • Op basis van een analyse van de verschillende regio’s en je voeling met de markt werk je businessplannen uit met het oog op een verdere optimalisatie en professionalisering van de dienstverlening. • Je plant, implementeert en evalueert alle commerciële acties per kantorencluster. Je bepaalt ambitieuze maar realistische KPI’s en ziet erop toe dat kwaliteitsstandaarden nageleefd worden. • Je maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Naast deze vacature, heeft het Vlaams Neutraal Ziekenfonds nog een aantal andere openstaande functies.

Commercieel Adviseur

Klantenadviseurs

Dossierbeheerder Uitkeringen

Vlaams-Brabant

Kortrijk, Brugge, Aalst en Anderlecht

Aalst

Interesse? Indien je meer informatie wenst over deze functies, of indien je jouw kandidatuur hiervoor wenst te stellen, neem dan contact op met Ilse Van Impe via vanimpeilse@vnz235.be of via Statieplein 12, 9300 Aalst. Deze vacatures kan je nalezen op http://www.vnz235.be/vacatures/public.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Bijna 8.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Tekenaar

Technicus

Directie Gebouwen en Facilitair Beheer Centrale Administratie Ref. CA70 C TK

Vakgroep Medische Basiswetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ref. GE05 C TECH

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Serafien Wittoek op het telefoonnummer 09 242 53 64 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Serafien Wittoek • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden.

Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen. Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 17 november 2011 om 17u00. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.UGent.be/vacatures

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE651141 naar Hudson, t.a.v. Stéphanie De Lange, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 73, e-mail: stephanie.de.lange@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.


028_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:19:25

28

VACATURE 12 NOVEMBER 2011 SCHELLE

www.mmilegems.be

M & M Ilegems nv, gevestigd in Schelle, is een toonaangevend en betrouwbaar aannemingsbedrijf voor gans Vlaanderen en de Brusselse regio. De hoofdactiviteiten van M & M Ilegems bestaan uit nieuwbouw én renovatie van prestigieuze appartementsgebouwen, winkel- en kantoorcomplexen en industriële accommodaties. M & M Ilegems beschikt over een eigen studiedienst, calculatiedienst, tekendienst en materiaaldienst en staat bovendien zelf garant voor de uitvoering van de ruwbouwwerken van elk project. Onder het motto “BOUWEN MET OVERLEG” profileert M & M Ilegems zich als trendsetter in de sector. Met ± 150 werknemers wordt dagelijks gestreefd naar topkwaliteit in functie van timing en budget. Wegens de sterke groei zijn ze dringend op zoek naar een (m/v):

PROJECTLEIDER BOUW

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: U bent verantwoordelijk voor de begeleiding en de opvolging van een volledig project. U rapporteert rechtstreeks aan de technisch directeur. Tot uw takenpakket behoren: A. Organiseren en plannen van het volledige project; B. Inkopen van materialen en onderhandelen met onderaannemers; C. Aansturen van werfleiders, werkvoorbereiders en werfvergaderingen; D. Bewaken van de kwaliteits- en veiligheidsnormen; E. Onderhouden van contacten met diverse partijen; F. Administratieve en financiële opvolging van het project.

INTERACTIEF REKRUTEREN

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke en veelzijdige functie komen uitsluitend DYNAMISCHE kandidaten met PASSIE voor de bouw in aanmerking die verder beantwoorden aan de volgende kwalificaties: 1. 2. 3. 4. 5.

Ingenieur in de bouwkunde; Meerdere jaren ervaring als projectleider is een pluspunt; U bent een gedreven en enthousiaste leider; U beschikt over een gezonde portie assertiviteit; U bent onderhandelingsvaardig, uitdrukkingsvaardig en ondernemend.

WAT HEEFT M & M ILEGEMS U TE BIEDEN? 1. Een verantwoordelijke en boeiende functie bij een topspeler in n de sector. 2. Een open en eerlijke bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. 3. Een bijzonder dynamische en ambitieuze werkomgeving. 4. Een uiterst competitief salaris en interessante secundaire e voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, laptop en een n groepsverzekering. 5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken.

INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11 OF 0479 29 74 75 bijj voorkeur op p VRIJDAG 11/11 of ZATERDAG 12/11 tussen 11 en 14 u., opp WEEKDAGEN tussen 9 en 10 u. ’s ochtends en tussen 18.30 en 20 u. ‘s avonds. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kan ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, peter@vmc-select.be | Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. p VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • F FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW. W VMC-SELECT.BE

ERKEND BUREAU VG. 686/B

KNAPPE KOPPEN GEZOCHT

Projectleiders en calculatoren Meer info en vacatures op www.vanlaere.be

Op zoek naar een uitdagende job in een dynamische omgeving? Dan is Van Laere Algemene Aannemingen iets voor u. Interesse? Stuur nu uw cv naar: VAN LAERE nv, Antwerpsesteenweg 320, 2070 Zwijndrecht (Burcht) t.a.v. Tom Bogaerts (tob@vanlaere.be)

Young Professionals

Move Up in the World

There is no limit to what you can achieve!

Dat je mogelijkheden grenzeloos zijn, wist je waarschijnlijk zelf ook al. Wat je misschien niet weet is dat er geen betere omgeving bestaat om jouw carrière tot bloei te brengen dan bij Robert Half. Wij zijn ´s werelds grootste speler op het vlak van professionele rekrutering. En dat al meer dan 60 jaar! Niet voor niets staan wij al 3 jaar in de top 10 van ‘Best Employer Belgium’. In de rekruteringswereld maak je zelf het verschil, daarom is het zo interessant: het draait om mensen. Je helpt professionals met het vinden van de functie die bij hen past en ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar talent.

Solliciteer je bij Robert Half, dan kies je voor:

Kom meer te weten over de mogelijkheden bij Robert Half op onze interne jobsite: www.roberthalf.be/internal-vacancies. Interesse om onze groei te ondersteunen in één van onze 11 Belgische kantoren? Contacteer ons op 02 481 58 80 of stuur een gedetailleerd cv naar careers@rhi.net Antwerpen | Bruxelles | Charleroi | Gent | Groot-Bijgaarden | Hasselt | Herentals | Liège | Roeselare | Wavre | Zaventem

Since 2008

Robert Half International (www.roberthalf.be) is een Amerikaanse beursgenoteerde groep en internationaal marktleider in gespecialiseerde tijdelijke en permanente rekrutering. Sinds het ontstaan in 1948 groeide Robert Half International uit tot een organisatie waar de hoogste professionele standaarden gehanteerd worden.


029_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:19:49

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Succesverhalen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij worden gemaakt.

29

Bosch Tienen is een dochteronderneming van de Bosch groep, met wereldwijd meer dan 280.000 medewerkers. Dit technologieconcern van Duitse oorsprong staat o.a. sterk in de toelevering aan de automobielsector. Bosch investeert fors in research en innovatie. Robert Bosch Produktie Tienen (1.200 medewerkers) is het wereldwijde competentiecentrum voor ruitenwissertechnologie. We hebben een eigen productontwikkeling voor het design van het wisblad met de metalen componenten en het passende rubberprofiel. We ontwikkelen ook de processen die ingezet worden voor de productie van onze profielen overal ter wereld. De productie gebeurt voor een groot deel in Tienen: tot 320.000 ruitenwissers per dag. We ondersteunen ook de productievestigingen in China, Korea, Roemenië, de VS en Mexico. We leveren aan autofabrikanten en aan de vervangmarkt.

Projectleider

productontwikkeling rubber Coördineren van projecten. Delegeren Nieuwe rubberprofielen realiseren. Taak: van taken aan inhoudelijke specialisten, constructie- en applicatie-ingenieurs. Voortdurend overleggen met interne en externe klanten. Inschakelen van externe Rapporteren van resultaten aan experten/toeleveranciers/onderzoeksinstellingen. Industrieel/burgerlijk de directie in Tienen en aan de divisie in Duitsland. Profiel: ingenieur chemie of master in de chemie met ruime ervaring als projectingenieur of projectmanager in een technische omgeving, bij voorkeur in de automotive sector. Kennis Zelfstandige persoonlijkheid, communicatief van productontwikkeling en polymeren. en assertief, correct en nauwgezet. ‘Out of the box’-denken op het vlak van product en projectverloop.

Taak: Ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij veranderingsprocessen. Uitbouwen van een actieve en gekwalificeerde pool van procesbegeleiders. Opzetten Actief communiceren over en doorvoeren van workshops en veranderingstrajecten. veranderingsprocessen. Meewerken aan externe public relations. Productieteams bijstaan Ideeën van medewerkers optimaal voor een efficiëntere samenwerking binnen de teams. verzamelen, evalueren en realiseren. Profiel: Masterdiploma in menswetenschappelijke of Ervaring in het coördineren van werkteams, projectmanagement, economische richting. modereren en procesbegeleiding. Goed organisatievermogen, communicatieve en sociale vaardigheden. Goede kennis van Duits en Engels.

Ingenieur

HR Officer

procesontwikkeling meettechnieken

Taak: Meetprocedures ontwerpen voor de kwaliteitsopvolging van onze productie. Meetmethoden ontwikkelen voor geometrische, mechanische en chemische eigenschappen. Meetsysteemanalyse (MSA) uitvoeren voor onze speciale meettoestellen. Six Sigma, Meewerken aan het standaardiseren van productie FMEA’s en andere tools inzetten. Zetelen in vakoverschrijdende kwaliteitsteams en en simultaneous engineering. Burgerlijk ingenieur elektromechanica of procesdocumentatie aanmaken. Profiel: Professionele ervaring met meettoestellen aanverwante, eventueel industrieel ingenieur. en meetprocedures is een sterk voordeel. Scherp technisch inzicht, organisatievermogen, Goede kennis van Engels, basiskennis van communicatieve en sociale vaardigheden. Nederlands en Duits.

Projectleider

oppervlaktebehandeling Taak: Projecten van oppervlaktebehandeling voor metalen wisseronderdelen en Analyseren en optimaliseren van rubberprofielen ontwikkelen en standaardiseren. Organiseren van testen processen en machineparameters voor oppervlaktebehandeling. Ondersteunen van en verwerken, documenteren en presenteren van testresultaten. Wereldwijd ondersteunen van projecten met nieuwe coatingmaterialen en -technologie. productievestigingen en overbrengen van processtandaarden vanuit Tienen naar andere Samenwerken met de ontwikkelingsafdeling, de productie en leveranciers. vestigingen. Profiel: Industrieel of burgerlijk ingenieur chemie of master in chemie met minstens 2 jaar Kennis ervaring in de industrie of in onderzoek met focus op oppervlaktebehandeling. Diepgaande interesse voor van Six Sigma, FMEA en/of andere tools is een pluspunt. Goede kennis van oppervlaktebehandeling van metaaloppervlakken en rubberprofielen. Engels, basiskennis van Nederlands en Duits. Reizen omhelst tot 50% van je tijd.

Procesingenieur lakkerij

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Continuous Improvement Process Coordinator

Doorvoeren van Taak: Continu bijsturen en optimaliseren van productieprocessen. risicoanalyse betreffende veiligheid en kwaliteit en afstelmaatregelen treffen voor kritische punten. Leiden van investeringsprojecten bij capaciteitsuitbreiding of nieuwe producten van conceptfase tot implementatie. Advies geven naar maakbaarheid aan de onderhouds- en de ontwikkelingsafdeling. Advies geven en begeleiden van productievrijgaveafloop van nieuwe producten. Profiel: Industrieel of burgerlijk ingenieur (chemie) met enkele jaren relevante ervaring in een productiecontext, bij voorkeur in de automotive sector, met focus op oppervlaktebehandeling. Kennis van Six Sigma, FMEA en/of andere tools is een pluspunt. Scherp technisch inzicht, organisatievermogen, communicatieve en sociale vaardigheden. Kennis van Duits is een voordeel.

Uitwerken van rekruteringsbeleid Taak: Initiëren en opvolgen van rekruteringsdossiers. Ontwikkelen van een beleid voor opleiding en ontwikkeling. en personeelsmarketing. Organiseren van opleidingen en ontwikkelingsinitiatieven. Beheren van de processen Beheren van systemen rond van loopbaanplanning en personeelsontwikkeling. Rapporteren en prognoses maken. functieclassificatie en competentiemanagement. Meewerken aan ad hoc HR-projecten. Profiel: Masterdiploma in menswetenschappelijke Relevante ervaring in hogergenoemde HRrichting (of gelijkwaardig door ervaring). Groot domeinen is absoluut noodzakelijk, het liefst in een productieomgeving. aanpassingsvermogen, contactvaardig, flexibel, goed plannen en organiseren, projectmatig werken. Kennis van Engels en Duits is een voordeel.

Cost Controller Taak: Verzamelen van informatie om service agreements op te stellen tussen de lead plant Maandelijks kosten opvolgen en opstellen van jaarplanning. en de manufacturing plants. Berekenen van juiste besparingen en kostprijzen. Realiseren van margeanalyses voor Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. de verschillende producten. Profiel: Uitgebreide ervaring met cost accounting en controlling. Methodisch, ordelijk en nauwgezet, goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, flexibel, analytisch en probleemoplossend. Kennis van Engels en Duits is een voordeel.

Aanbod voor deze vacatures: Bosch biedt jou naast een innovatieve en internationale werkomgeving heel wat opleidingsen ontplooiingsmogelijkheden. In het filevrije Tienen, biedt Bosch bovendien een attractief salarispakket inclusief interessante extralegale voordelen.

Interesse? Stuur je cv naar Bart Depraetere van het bureau Motmans-Van Havermaet, bart.depraetere@ vanhavermaet.be, Gouverneur Roppesingel 81 2A, 3500 Hasselt, tel. 011 30 13 70. Het interne aanspreekpunt binnen Bosch is Rik Meeuwissen, HR Manager, rik.meeuwissen@be.bosch.com, tel. 016 800 153 of gsm 0473 605 403.

Uitgebreide beschrijvingen van de bovenstaande vacatures vind je op www.bosch.be (Jobs & careers, Actuele vacatures, Robert Bosch Produktie nv Tienen)


030_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:19:56

30

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

zoekt

Politiek redacteur Een handdruk, lachende gezichten en complimentjes voor de camera's. Maar wat gebeurt er achter de schermen van de Wetstraat? Ben je gebeten door politiek. Sta je op en ga je slapen met de actualiteit. Wil je uitvissen wie de spin is in het web van politici, woordvoerders en kabinetten. Dan ben jij de geknipte persoon om de politieke redactie van De Morgen te komen versterken. We zijn op zoek naar iemand met een universitaire opleiding, een neus voor nieuws en een scherpe pen.

Interesse? Lees meer op www.persgroep.be en solliciteer online.

VIK V orming VIK V orming

MS Project:

Werken met het softwarepakket Deze opleiding toont de deelnemer de tools die in het pakket voorhanden zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden voor planningsdoeleinden. Programma:

• • • • • •

Ingeven van de projecttaken Het inbrengen van resources Het opvolgen van een project Aanmaken van views en rapporten MS Project als bedrijfstool Nieuw in de laatste MS Project releases

Praktisch: De cursus vindt plaats op 1 en 8 december 2011 telkens van 10 tot 17 uur in het VIK-huis, Wommelgem. Een uitgebreid naslagwerk en een verzorgde middaglunch zijn inbegrepen.

Meer informatie? Kijk op de website: www.vikvorming.be/msproject

Of neem contact op met VIK Vorming: manuella.goyvaerts@vik.be of 03 259 11 06

VIK Vorming Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem


031_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:20:16

TEAM UNDER

STRUCTION

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

31

WOORDGIETER*

* Redacteur

Je maakt verslagen en reportages van onze interne evenementen en opleidingen voor de nieuwsbrief. Je levert content aan voor mailings naar klanten en maakt boeiende reportages voor onze website en facebook pagina. Je komt zelf met ideeĂŤn, spot trends en nieuwigheden op de arbeidsmarkt maar ook op vlak van lifestyle, reizen en alle andere marketing gerelateerde onderwerpen.

MARKETICIEN*

* Marketing Manager

Je ontwikkelt en realiseert mee het jaarlijks marketingbeleid. Omdat je een sterke afďŹ niteit met sales hebt kun je perfect inspelen op de noden van onze salesafdeling. Je spot nieuwe hypes, kan snel inspelen op trends en maakt er een eer van om altijd unusual en unexpected uit de hoek te komen. Je hebt ervaring met database marketing.

PIXELLASSER* * Art Director

Je ontwikkelt de visuele stijl voor verschillende merken van The House of HR en Accent Jobs. Je vertaalt de strategie en doelstellingen van jouw interne klanten naar creatieve promotieconcepten die de merken zullen boosten. Bovendien ben je in staat het beste uit een team van 4 creatievelingen te halen en deze ook aan te sturen. sturen

ONDERHOUDSTECHNIEKER

SOCIALE INSTALLATIES* * Social Media Manager

Je weet je weg in de wereld van de nieuwe media als blogs, twitter en facebook. Als een echte conversation manager weet je perfect welke content wie dient te bereiken en welke online kanalen je daarvoor nodig hebt. Je bent zeer creatief en beschikt over een vlotte pen.

WANNA GET STARTED?

VG.13/BUO - B-AA07.005

Stuur jouw motivatiebrief en cv naar ilse.vandewalle@be.accent.jobs of bel haar op 0473/ 88 71 75

Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

Vacature marketing marketing.ind indd d 1

www.accent.jobs/internejobs 9/11/11 9/ /11/11 16:15 5


032_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:21:17

32

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

STAD HALEN WORD

INFORMATION WORKER SHAREPOINT Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s en (virtuele) netwerken? Mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende IT-sector? Dan is de kosteloze opleiding Information Worker Sharepoint zeker iets voor u! Programma: de opleiding Information Worker Sharepoint leert u de basis aan rond de informatiestroom binnen een netwerk. De specialisatie binnen deze opleiding draait rond het in kaart brengen, het uitrollen en beheren van de bedrijfsprocessen binnen een sharepoint omgeving. Na de opleiding volgt een stage van zes weken in een bedrijf. U krijgt persoonlijke begeleiding bij het vinden van een stage en een job. u bent werkzoekend en kunt functioneren op een niveau hoger secundair feeling en een passieve kennis van het Engels. deze voltijdse kosteloze dagopleiding in 2011 en duurt ongeveer 5 maanden.

start op

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 16 of 22 november 2011 om 10u in het CVO Meise-Jette. Mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi via leslie.blevi@vdab.be. Reageer zo snel mogelijk! DOE ZOA LS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E EEN JOB H E BBE N GE VON D E N DA N K Z I J : IN SAMENWERKING MET

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

Het stadsbestuur van Halen werft (m/v) aan voor onbepaalde paa duur,, in statutair verband:

INTERESSE? Stuur uw kandidatuur en cv samen met een kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden, uiterlijk op 15.12.2011 aangetekend aan het College van burgemeester en schepenen, Diestersteenweg 42, 3545 Halen of geef het af tegen ontvangstbewijs aan de verantwoordelijke van de personeelsdienst, mevr. Nora Werckx. Onvolledig en te laat toegekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen. Meer info betreffende het takenpakket, de functieomschrijving en het functieprofiel zijn te bekomen bij mevr. Nora Werckx, personeelsdienst, tel.: 013 61 81 20, e-mail: personeelsdienst@halen.be

1 Halftijds stedenbouwkundig ambtenaar/ halftijds diensthoofd ruimtelijke ordening Aanwervingsvoorwaarden: In het bezit zijn van een masterdiploma Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening of gelijkgesteld of in het bezit zijn van een ander masterdiploma en het masterdiploma in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening behalen binnen de proefperiode

rijbewijs B. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd voor de aanwerving in deze functie. Toelatingsvoorwaarden:

rechten genieten. Wij bieden voor deze functie:

relevante geldelijke anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit van max. 10 jaar worden toegekend voor beroepservaring die relevant is voor de functie.

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Het gemeentebestuur Hamme werft aan:

CONTROLEUR DER WERKEN

WORD

INFORMATION WORKER SHAREPOINT

FUNCTIE:

Uitvoering en opvolging van alle dossiers inzake werken m.b.t. de gemeentelijke infrastructuur en patrimonium. Melding van knelpunten aan het afdelingshoofd.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: onderwijs van 1 cyclus studiegebied industriële wetenschappen en een aanwervingsexamen.

SOLLICITEREN? meester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme vóór 4 december 2011. Uw sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van uw cv, een kopie van

Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s en (virtuele) netwerken? Mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende IT-sector? Dan is de kosteloze opleiding Information Worker Sharepoint zeker iets voor u! Programma: de opleiding Information Worker Sharepoint leert u de basis aan rond de informatiestroom binnen een netwerk. De specialisatie binnen deze opleiding draait rond het in kaart brengen, het uitrollen en beheren van de bedrijfsprocessen binnen een sharepoint omgeving. Na de opleiding volgt een stage van zes weken in een bedrijf. U krijgt persoonlijke begeleiding bij het vinden van een stage en een job. u bent werkzoekend en kunt functioneren op een niveau hoger secundair feeling en een passieve kennis van het Engels. deze voltijdse kosteloze dagopleiding in en duurt ongeveer 5 maanden.

start op

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 17 november 2011 om 13u30 bij VDAB Antwerpen. Mail voor een uitnodiging naar Denise Lamberts via denise.lamberts@vdab.be. Reageer zo snel mogelijk! D O E Z OA L S D U I Z E ND E N M EN SEN DIE E E N J O B HE B B E N G E VON DEN DAN K Z I J :

Meer informatie kan u vinden op www.hamme.be of op aanvraag bij de personeelsdienst, adv@hamme.be of tel. 052 47 55 24.

WWW.HAMME.BE

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.


033_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 21:09:38

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

SALES & MARKETING VAN PAGINA 34 TOT 39 CORILUS CPM DE PERSGROEP PUBLISHING FNAC BELGIUM P&V GROEP POETSBUREAU RIO GRANDE SALCO TOURING UNIPRO VAN MEEUWEN VIND! VWD GROUP BELGIUM

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

36 39 38 37 34 39 36 35 35 36 34 39 34

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 1.306 jobs in Sales & Marketing vacature.com/zoeker

ZATERDAG 19 NOVEMBER

Focus op Finance & Consulting Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com


034_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:22:30

34

DOSSIER SALES & MARKETING

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

vwd group Belgium en vwd group Netherlands, onderdeel van de vwd group, zijn reeds meer dan 15 jaar actief als financiële dataleverancier. vwd group is daarbij gespecialiseerd in het op maat distribueren van beursinformatie via diverse kanalen zoals: koersinformatiesystemen, print, teletekst, internet/intranet en telefonie. Door de unieke combinatie van informatie en technologie is vwd group de partner bij uitstek voor lokale en internationale uitgevers, financiële instellingen zoals banken en vermogensbeheerders, portal sites en telecom operatoren. Naast het aanleveren van ruwe, onbewerkte data, levert vwd group een belangrijke toegevoegde waarde aan beleggers en professionele klanten. Om zijn marktpositie te verstevigen is vwd group Belgium voor haar kantoor in Antwerpen op zoek naar een m/v

BUSINESS DEVELOPER

Gedreven hunter met sterke affiniteit met de beurs en financiële wereld FUNCTIE: • Na een intensieve inwerkperiode krijgt u een aantal bestaande klanten toegewezen. • Het grootste deel van uw tijd gaat u actief op zoek naar klanten. Samen met de interne verkoop- en marketingafdeling werkt u aangepaste plannen uit om nieuwe business te realiseren. • U neemt actief deel aan interne en externe evenementen van het bedrijf en bent regelmatig op het kantoor in Antwerpen voor intern overleg en deelname aan de salesmeetings. • De Business Director zal u intensief begeleiden en coachen en staat u met raad en daad bij in uw ontwikkeling als Account Manager. PROFIEL: • Vanuit een gedegen hogere opleiding of vanuit een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie heeft u een brede algemene ontwikkeling en een ruime kijk op de wereld. • Om te slagen in uw job beschikt u over de volgende eigenschappen en vaardigheden: Resultaatgericht en planmatig kunnen werken I Zowel individueel als in teamverband kunnen functioneren I Zin voor initiatief hebben en oplossingsgericht denken I Sterke affiniteit met informatietechnologie en de financiële wereld. • Omwille van het werkgebied en de interne communicatie is een vlotte tweetaligheid NL-FR een evidentie. • U woont bij voorkeur centraal in België of op één van de grote verkeersassen.

C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

Mijn collega, mijn beste verzekering

WAT MAG U VERWACHTEN VAN VWD GROUP BELGIUM? • De kans op een unieke carrière bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied. • De grote flexibiliteit van een open en vlakke structuur binnen een stevige multinationale organisatie. • Uiteraard voorziet vwd group voor de geknipte kandidaat aangepaste werkomstandigheden en marktconforme voorwaarden. GEBOEID? • Telefoneer dan morgen, zondag 13 november tussen 18u en 19u naar Frank De Pauw op het nr. +32 478 555 616 voor een verkennend gesprek. • Mail zo snel mogelijk uw cv en motivatiebrief naar frank.de.pauw@inventi.be. • Voor vragen kan u tijdens de kantooruren terecht op +32 3 223 68 68.

Bezoek ook onze website www.vwd.com

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon

w w w. i nve nt i . b e / v a c a t u r e s

De P&V Groep is op zoek naar Kijk op www.jobslink.be of volgende week in Vacature!

bestaat uit de merken:

Van Meeuwen Special Lubricants N.V. te Aalst, onderdeel van de Van Meeuwen Groep in Nederland, is specialist op het gebied van smeermiddelen voor de industrie in de Benelux. Met een breed pakket topproducten en Het Concept van Smeerbeheer®, dat klanten op maat kunnen afnemen, is Van Meeuwen dé totaalpartner met een complete dienstverlening. Door afgewogen toepassing van smeeroliën en vetten, deskundig advies en praktische en procesondersteuning draagt Van Meeuwen bij aan een grotere beschikbaarheid van machines, een hogere productiezekerheid en lagere onderhoudskosten. In de voedingsmiddelenindustrie passen wij bovendien specifieke expertise toe op het gebied van voedselveilig smeren.

INTERESSE? Bezorg ons uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid C.V. per e-mail of per post. Van Meeuwen Special Lubricants N.V. t.a.v. mevr. Nadine Vanitterbeek, Parklaan 25, bus 5, 9300 Aalst. E-mail: n.vanitterbeek@vanmeeuwen.be Telefoon: 053 - 76 76 00

Teneinde onze positie op de Belgische markt te versterken, zijn wij binnen ons sales team op zoek naar een

Account Manager m/v

UW UITDAGING Na een gedegen vakinhoudelijke interne opleiding, bent u verantwoordelijk voor de realisatie van uw omzet en de permanente stijging ervan. De functie bestaat uit het werven van nieuwe klanten en het verder uitbouwen van het bestaand cliënteel. U adviseert en verkoopt de speciale smeermiddelen en het volledige dienstenpakket binnen Het Concept van Smeerbeheer® van Van Meeuwen. U bent in staat de meerwaarde van Van Meeuwen te vertalen in klantspecifieke voordelen, waarbij uw doelstelling is een lange termijnrelatie op te bouwen met uw klanten. Uw gesprekspartners variëren van hoofd technische dienst tot beleidsbepalende technische managers. UW PROFIEL • Ervaring in een commercieel technische buitendienstfunctie (B2B); • Enige ervaring of affiniteit met industrieel onderhoud of met een productieomgeving geniet de voorkeur; • U hebt bij voorkeur een hogere technische opleiding of gelijkgesteld door ervaring; • Snel kunnen schakelen en onderhandelen op alle niveaus; • Vlotte, ambitieuze persoonlijkheid en sociaalvaardig met de nodige overtuigingskracht; • Oplossingsgericht denken en een sterk doorzettingsvermogen; • Vlot tweetalig NL/FR, kennis Engels en Duits is een pluspunt; • Zelfstandig en planmatig kunnen werken.

WAT BIEDT VAN MEEUWEN U? • Werken voor een toonaangevend bedrijf, met hoogwaardige producten, diensten en vakkennis; • No-nonsense cultuur en korte communicatielijn; • Veelzijdige functie met diepgang; • Opleiding en ontplooiingsmogelijkheden; • Prima arbeidsvoorwaarden.


035_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:22:50

DOSSIER SALES & MARKETING

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

35

H E T A B C VA N T O U R I N G find us on

Facebook

De ‘C‘ van Challenge

Touring is toonaangevend in de wereld van mobiliteit en reizen. Elke dag zetten we ons 100% in voor de veiligheid en mobiliteit van onze klanten. Daarom zijn we op zoek naar een (m/v):

DIRECTEUR SALES & MARKETING BEN JE EEN GEDREVEN PEOPLE MANAGER DIE FOCUST OP RENDABILITEIT EN INNOVATIE? Je functie: Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de strategie van Sales & Marketing. Je geeft het beleid vorm, schrijft het businessplan en identificeert de groeimogelijkheden van de organisatie. Je waakt over de kostenstructuur, implementeert de strategie, optimaliseert de werking en bereidt de toekomst voor. Je definieert en superviseert specifieke KPI’s en verzekert, samen met je managers, de dagelijkse werking. Je overlegt met de syndicale partners en maakt deel uit van het directiecomité.

Je profiel: je genoot een hogere, liefst universitaire, opleiding je hebt een gedegen ervaring op senior management- of directieniveau je bent een gedreven, resultaatgerichte en inspirerende leider met een hands-on mentaliteit je bent tweetalig (Nl/Fr) en hebt een goede kennis van het Engels Ons aanbod: de uitstraling en stabiliteit van een marktleider ruime verantwoordelijkheden en uitdagingen een aantrekkelijk salarispakket, extralegale voordelen en een bedrijfswagen

meer job, meer inhoud

Interesse? Solliciteer via muh.be@mercuriurval.com

Charles Brand Activation & Sponsoring Manager

Salco bvba is groothandel in bouwspecialiteiten en -gereedschap. Vanuit onze vestiging te Malle (magazijnopp. 8000 m2) leveren wij ruim 10.000 verschillende artikelen aan bouwhandels en DHZ-zaken in België en Luxemburg. Met een dertigtal jonge, enthousiaste en klantgerichte medewerkers realiseren we een omzet van 17 miljoen euro. In het kader van de verdere groei zoeken we op korte termijn een:

JUNIOR VERTEGENWOORDIGER (M/V) voor de regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Functie: Je zal in jouw regio • een gedeelte van de klantenportefeuille beheren en verder uitbouwen dmv prospectie en assortimentsverbreding • de verkoop realiseren en opvolgen • de klanten advies verlenen en nieuwigheden in het assortiment presenteren • installaties verzorgen, rayons uitbreiden en nieuwe concepten inplannen

Profiel: • Je bent gedreven en leergierig, met de wil om te scoren • Je hebt de nodige vorming (professionele bachelor of master) of ervaring die je toelaat snel de markt aan te voelen en de technische productkenmerken te leren kennen en begrijpen • Je bent nederlandstalig en spreekt vlot frans • Je woont in de regio

Aanbod: • Je komt terecht in een dynamisch en groeiend bedrijf in een boeiende sector • Je kan rekenen op een interessant salarispakket met bedrijfswagen, laptop en gsm

Jouw reactie (met cv en pasfoto) naar: Salco bvba, t.a.v. Hendrik Vromant, Delften 6, B-2390 Malle Tel.: 03/340 47 00 • Fax: 03/311 79 57 E-mail: hendrik.vromant@salco.eu • www.salco.eu


036_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:23:01

36

DOSSIER SALES & MARKETING

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

w w w.i nve nt i .b e

C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

Account Executive Word jij de nieuwe Account Executive bij Rio Grande? Je hebt je eerste jaren reclame ervaring achter de rug en kent het klappen van de zweep. Je wil een bank vooruit en wil laten zien wat je in je mars hebt. Je houdt van klantencontact, je legt je ziel in het ontwikkelen van communicatieprojecten die je zowel intern als extern kan verdedigen. Je houdt van kruisbestuiving en bouwt bruggen tussen creatie media en productie. Je bent geen programmeur, maar begrijpt goed de technieken en mogelijkheden van de nieuwe media. Je houdt van merken en je enthousiasme werkt aanstekelijk. Oh ja, je bent tweetalig, goed gestructureerd en georganiseerd. En stipt natuurlijk. Reageer via mail: info@riogrande.be www.riogrande.be OPUS SA Opzichterstraat 264 B-1080 Brussel

VERANTWOORDELIJKE INTERNAL SALES Fu unctie-iinhoud d: U bent verantwoordelijk voor het realiseren van een gedeelte van het zakencijfer van Unipro via proactieve

Fu unctiep profiel: Unipro kijkt uit naar een zeer performant en

opvolgen van offertes voor een geselecteerd gamma van de Unipro-producten, dit zowel voor bestaande klanten als actief ondersteunen m.b.t. agendabeheer en bezoekafspraken

Fu unctiev voordelen: Unipro biedt aan een performant kandidaat

salesmanager.

In nteressse voor deze fu unctie e? Aarzel dan niet op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud. door advieskantoor Antoon Bulcke.

autonomie binnen een groeiend en leidinggevend bedrijf. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 - E-mail: info@antoonbulcke.be www.antoonbulcke.be

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Erkend wervings- en selectiebureau VG.60/B - Lid van Federgon

Unipro BelgiĂŤ (www.unipro.be) is marktleider in producten voor vloerbedekkings- en parketprojecten: kleefstoffen, egalisatiemiddelen, primers, isolerende onderlagen, afwerkingsproducten, machines en gereedschappen. Het bedrijf behoort tot de beursgenoteerde Uzin-Utz groep die ook binnen Europa brancheleider is. De klanten van Unipro zijn projectvloerbedekkingsbedrijven, parketleggers, tegelplaatsers en de vakgroothandel. De troeven van het bedrijf zijn vooral de hoogkwalitatieve producten, de technische knowhow van de medewerkers en de assistentie en opleiding van de klanten. Met het oog op het verder uitbouwen van onze marktleiderspositie kijken we op korte termijn uit naar een (m/v):


PH 410

037_GPV5QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 21:28:02

DIT IS MARIE. ONZE TOEKOMSTIGE MANAGER EDITORIALE PRODUCTEN. MAAR DAT WEET ZE NOG NIET.

DIT IS VINCENT. ONZE TOEKOMSTIGE AFDELINGSMANAGER MULTIMEDIA. MAAR DAT WEET HIJ NOG NIET.

Het is waar. Onze medewerkers passen niet in een hokje. Ze staan mijlenver af van de clichés van het doorsnee jobprofiel. Onze medewerkers zijn net als onze klanten. Nieuwsgierig, met een open blik op de wereld, op cultuur, en veeleisend voor zichzelf én voor de anderen. FNAC is een succesverhaal en blijft groeien. Daarom gaan we op zoek naar afdelingsmanagers voor onze verschillende winkels: echte talenten met een scherpe commerciële neus en een passie voor onze producten en diensten. Ze worden verantwoordelijk voor de klantendienst (kassa, onthaal, lidmaatschap, ticketverkoop…) of de multimediaproducten (pc, tv, foto, hifi, smartphone, mp3…) of de editoriale producten (boeken, cd, dvd, gaming). Vandaag nodigen wij deze commerciële profielen (M/V) uit om hun passie met ons te delen :

AFDELINGSMANAGERS (M/V) De afdelingsmanagers beheren ons productengamma volgens de commerciële visie van FNAC • Ze coachen en motiveren hun team en zijn verantwoordelijk voor de opleiding ervan • Ze ademen de geest en de passie van FNAC uit • Ze werken actieplannen uit om het zakencijfer van hun departement te verhogen, lanceren commerciële acties en waken over een passende en aantrekkelijke merchandising • Ze zorgen voor een efficiënte communicatie tussen hun departement en het management • Ze nemen actief deel aan het leven in de winkel (verkoop en advies aan klanten).

Je profiel ? Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in een economische of financiële richting en liefst enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie • Uiteraard ben je verslingerd aan verkoop en gepassioneerd door onze klanten.Je weet wat ze verwachten, en kwaliteitsvolle dienstverlening is je stokpaardje • Je bent resultaatgericht en commercieel ingesteld en kan probleemloos een team leiden • Je hebt een passie voor cultuur en nieuwe technologieën, bent enthousiast, stressbestendig, flexibel en hebt zin voor initiatief • Je bent beschikbaar, mobiel, tweetalig (NL/FR), hebt een goede kennis van Officesoftware en vindt snel je weg in nieuwe informaticasystemen. Wat wij te bieden hebben ? We bieden je een gevarieerde job waarin je volop initiatief en verantwoordelijkheid kan nemen. Een job boordevol kansen om je professioneel te ontwikkelen in een internationale groep. Je wordt optimaal begeleid en opgeleid. De uitstekende sfeer op de werkvloer, die krijg je er zomaar bovenop. Bovendien geniet je van een aantrekkelijk en competitief salarispakket. En natuurlijk betekent op zaterdag werken een vrije dag tijdens de week. Geïnteresseerd? Overtuig ons van je passie en stuur je kandidatuur (motivatiebrief + CV) naar nathalie.dedoncker@be.fnac.com met de vermelding “Afdelingsmanager”. Vermeld zeker voor welke winkel en welk departement je kiest. Antwerpen • Brugge • Brussel City 2 • Brussel Toison d’Or • Gent • Leuven • Liège • Louvain-la-Neuve • Wijnegem

)1$&$'9[4QOLQGG 

 


038_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:23:52

38

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

DOSSIER SALES & MARKETING

‘Marketing manager magazines’

Functie

Als marketing manager ben jij verantwoordelijk voor de lezersmarketing van onze magazineportefeuille: Dag Allemaal, Goed Gevoel, TV-Familie en Joepie. Je staat in voor de coördinatie en vertaalt het marketingplan samen met je team van bladmanagers naar creatieve, spraakmakende acties die tot doel hebben extra verkoop van de magazines te realiseren. Je vertegenwoordigt de verschillende magazinetitels ook extern en bent dus het gezicht van onze magazines. De manager die we zoeken moet eveneens in staat zijn commerciële akkoorden te sluiten met externe partners.

Profiel

We zoeken een gedreven marketing manager die zich wil vast bijten in de magazinewereld. De gedrevenheid is essentieel om dagelijks in te spelen op nieuwe trends in een dynamische markt: je scant continu nieuwe ideeën op hun haalbaarheid en creativiteit, bedenkt nieuwe en leuke concepten. Ervaring in een leidinggevende functie is noodzakelijk vermits je een team van 4 ervaren bladmanagers aanstuurt. Tenslotte ben je sterk in het onderhandelen. Interesse? Lees meer op www.persgroep.be en solliciteer online.


039_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:30:29

DOSSIER SALES & MARKETING

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

39

zoekt m/v Commercieel Medewerker

Binnendienst / Buitendienst Waarom jij? Waarom vind?

Waarom als (commercieel) medewerker?

Contactpersoon:

VG 158/U

www.vindeenjob.be

en je carrière begint

Als dienstverlenend bedrijf gespecialiseerd in Field Marketing creëren; plannen en implementeren wij sales-, merchandising- en auditstrategieën op het terrein om de merken en producten van onze klanten te ontwikkelen.Sony,Nokia,American Express,P&G e.a. doen hiervoor beroep op onze diensten en op onze know-how.

Business Development Manager (m/v) VERANTWOORDELIJKHEDEN: · Opstellen en bewaken jaarlijks New Business Plan; · Leveren van omzet in lijn met NBP (New Business GAP); · Innovatie van de serviceportfolio op basis van trendanalyse en haalbaarheidstudies; · Lead generatie,leggen en onderhouden van contacten met prospecten; (New New Business) · Op bestaande accounts in samenwerking met Client Service Managers zorgen voor de uitbreiding van CPM’s serviceportfolio door een faciliterende verkooprol (contact/plan/offerte) in dit proces op te nemen; · Effectieve wekelijkse interne communicatie over voortgang en new business pipeline; Je opereert naast CSM’s en Client Service Directors en rapporteert aan de Managing Director Voor meer info ivm de job inhoud en ons bedrijf www.cpm-int.com Solliciteren: www.cpmjobs.be

Hoeveel verdient u binnen 5 jaar? Ontdek het op vacature.com/salariskompas


040_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:22:09

40

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Kies voor een job bij Concentra om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega...

Connecting communities. Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media. Wij zijn op zoek naar een m/v

MARKET RESEARCHER

Locatie: Hasselt/Antwerpen

Je uitdaging? Intelligence Center zorgt voor de uitbouw van kennis van klanten/markten (B2C en B2B), merken en producten met behulp van marktonderzoek en analyse van eigen data. In het team ben je één van de aanspreekpunten voor de diverse interne klanten (management, marketing, sales en redactie). Op basis van verworven kennis, analyse van eigen data en marktonderzoek beantwoord je de vragen van interne klanten. Je zorgt ervoor dat resultaten uit onderzoek en analyses worden omgezet in bruikbare presentaties en conclusies. Je bent bereid om op de locatie Antwerpen/ Limburg aanwezig te zijn in functie van de verwachtingen van de interne klant. Je Profiel? Je bent sterk analytisch en je bent thuis in diverse onderzoeksmethoden en statistische analysetechnieken, o.a. een ruime ervaring met de analysetool SPSS. Je bent klantgericht en stressbestendig en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden. Je hebt er zin in, om in team, mee te werken aan de verdere uitbouw van het Intelligence Center. Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. Relevante ervaring en kennis van de media is een pluspunt.

FRONT-END WEBDEVELOPER

Locatie: Hasselt

Je uitdaging? Je creëert ontwerpen voor kleine en grotere sites, in overleg met de interne klant, je collega’s en je leidinggevende. Je adviseert de klant over usability. Je implementeert je ontwerpen of nieuwe features tot op niveau van de HTML en de stylesheets, in nauw overleg met het .NET development team. Je gebruikt JQuery om onze sitebezoeker een optimale ervaring te geven. Je waakt over de gekozen huisstijl. Je bent webmaster voor o.a. de Concentra krantensites. Je Profiel? Front-end webdevelopment en webdesign is helemaal je ding. Je bent gebeten om JQuery en HTML(5) tot in de puntjes te beheersen. Je hebt ervaring met het maken van draadschema’s (wiring), al dan niet in een gespecialiseerde omgeving. Je kan een ‘mock-up’ opknippen (slicen) en vertalen naar HTML. Je weet hoe je CSS classes best indeelt voor maximale herbruikbaarheid. Je volgt evoluties in webdesign met een focus op usability, toegankelijkheid, css3, javascript/ jQuery, enz... Doorgedreven kennis van Adobe Photoshop en/of Illustrator is een pluspunt, net zoals kennis van ASP.NET en ervaring met webmastering

Ons aanbod? Wij b bieden d je een b boeiende, d afwisselende f l d en zelfstandige lf d ffunctie in een stim mulerende mediaomgeving. d Bij ons staan klantgerichtheid, kl h h d gedrevenheid, d h d engagement en integriteit centraal. Je krijgt de kans om je talenten te tonen. Dit ondersteunen we door gerichte opleiding en ontwikkeling. kk l g Wijj voorzien een aantrekkelijk kk l jk salaris l aangevuld g met extralegale l g l voorrdelen. Heb je interesse? Stell je d dan zo snell mogelijk l jkk kandidaat! k dd Stuur je motivatiebrief b f met cv aan: Concenttra Media – Human Resources, t.a.v. An Jacobs, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt of per e-m mail naar je.kandidatuur@concentra.be

‘Talent krijgt alle kansen!’ Kristien - manager support & reportcenter


041_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:35:56

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER

41

Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Onze groep bestaat uit meerdere firma’s met verschillende activiteiten zoals verhuur van expositiehallen, beheer van een business center met vergaderzalen, een restaurant, een clubhouse en een karting alsook helikopterluchtdopen. Brussels Kart & Brussels Kart Expo is op zoek naar een

C-Power is een Belgisch bedrijf dat instaat voor de ontwikkeling en de realisatie van een farshore windenergiepark op de Thorntonbank, 27 à 30 km in de Noordzee.

Inside Sales (m/v)

Exploitant elektrische installatie te Oostende (m/v)

Functie

U beheert de talrijke aanvragen van onze huidige en potentiële klanten (informatie over onze producten, prijsoffertes, reservaties,…). U werkt in nauw verband samen met de verschillende afdelingen inzake de commerciële aspecten. U zorgt een aantal administratieve taken en volgt de dossiers op.

Profiel evaring in een gelijkaardige functie.

Drukkerij De Cuyper is een gekende kwaliteitsdrukkerij die in zijn sector tot de grotere ondernemingen behoort en vrij centraal gelegen is in het Vlaamse land. Om de bestaande verkoopploeg te versterken zoeken we op korte termijn een

ACCOUNT MANAGER

(m/v)

Functie

Functie

Verantwoordelijk voor de dagelijkse uitbating en overwaking van het Offshore Transformator Station. Verantwoordelijk voor het ontvangen, interpreteren en analyseren van alarmen en het nemen van de geschikte acties. Verantwoordelijk voor inspecties, controle en opvolging van de routine onderhoudsactiviteiten.

Je bent een actieve prospect-hunter, en bouwt tevens een stevige relatie uit met jouw klanten. Je staat in voor de directe verkoop van kwaliteitsdrukwerk zoals catalogi, brochures, magazines en folders, aan professionele eindgebruikers. Jouw werkdomein omvat Belgie (Nl & Fr)

Profiel

Profiel

Diploma:elektriciteit, elektrotech/mechanica (A1, indus ing of gelijkw). Vertrouwd met Arei, Arab,Codex. Ervaring (+3jr) met ontwerp, bouw en/of uitbating hoogspanningsposten. Bevoegd voor uitvoeren van schakelingen (hoog-/laagspannig). Gemotiveerd om op zee te werken (wachtrol systeempermanentie) Regio Oostende

Je hebt ervaring in verkoop, bij voorkeur in de drukkerijwereld. Je hebt een ruime grafische technische bagage. Je kan zaken pro-actief en doordrijvend aanpakken en afwerken. Je bent een persoon die op een actieve manier relaties opbouwt en het bedrijf echt vertegenwoordigt bij de klant.

Contact: job@brusselskart.be A. Gossetlaan 11, 1702 Groot Bijgaarden.

Scan deze QR CODE!

nommeerd aanbod aan opera, dans, concerten en recitals.

Secretaris Mecenaat en public relations (m/v) Functiebeschrijving administratief en organisatorisch vlak.

Profiel

Contact:

vanberghen.sara@c-power.be

Nadine.heirwegh@decuyper.be

www.c-power.be

www.decuyper.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE! Scan deze QR CODE!

baden Waterair (Europees leider van de inbouw zwembaden in kit) in Bel-

naar een:

Sales representative Zelfstandige Technisch Commerciële verkopers (m/v)

van evenementen: première-avonden, recepties, jaarlijks mecenaatsdiner,… de evenementen

Contact:

Functiebeschrijving dat een aanvraag deden voor informatie over onze zwembaden. met klanten afspreken voor een inplantingstudie aan huis door te voeren en hierdoor zwembaden en toebehoren te verkopen. U zult eveneens prospectie bij interieurarchitecten en tuinarchitecten doorvoeren.

Centraal België

(m/v)

Functiebeschrijving verkoopt de Shimano-producten en agenturen bij tweewielerdetaillisten in de regio ‘Groot Brussel’. Gebaseerd op het jaarplan van Shimano Benelux stelt u in overleg vertaalt u deze door richting de diverse productgroepen / merken. U bezoekt en adviseert op afspraak bestaande en nieuwe relaties. U verzorgt actuele productinformatie en zorgt dat de klanten up-to-date geïnformeerd worden over nieuwe marktontwikkelingen. U plant orders en volgt de order-afwikkeling u deel aan algemene promotionele evenementen waaronder beurzen en shows.

Profiel

Profiel

tot occasioneel avond- en weekendwerk

Contact:

Contact:

Gelieve uw motivatiebrief en curriculum Vitae 1000 Brussel, c.rigo@demunt.be Gedetailleerd profiel op www.demunt.be

Scan deze QR CODE!

jc.jacobs.ggil@skynet.be

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Contact:

Stuur dan uw CV en motivatie, onder vermelding van HR@Shimano-eu.com of anders per post: Shimano

Postbus 180, 8070 AD Nunspeet (Nederland)

Scan deze QR CODE!

Vacature.com

SCAN DEZE QR CODE!

Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Younes Caro op 02/482.03.45 of younes.caro@vacature.com

Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs


042_GPV2QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:58:53

42

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

You are invited to our

Winter Reunion 2011 ICC Ghent – 13 December 2011 at 8:00 pm Doors as from 06:30 pm

The rise of the web 3.0 company Keynote speech by Jacques Bughin, internationally renowned expert in new media and technologies. Mr. Bughin is Director at the Brussels office of McKinsey & Co. Since joining by end 1992, he has worked for various offices, for about 600 strategic projects in various industries, mostly related to telecom, media and technology. He holds doctoral degrees in economics and in operation research. Dr. Bughin has co-authored many McKinsey Quarterly articles and has published about 50 articles in leading international academic journals. He has lectured at many universities and is a frequent and passionate speaker at conferences worldwide.

This exclusive event is for paying members of Vlerick Alumni only. All event details and subscriptions on:

www.vlerickalumni.com/winterreunion2011 With the continuous support of:

KONINKRIJK BELGIE PROVINCIE HENEGOUWEN ARRONDISSEMENT MOESKROEN

STAD KOMEN-WAASTEN — BRANDWEERDIENST WORD

FUNCTIONAL BUSINESS ANALIST

Men brengt ter kennis van de bevolking dat de Stad KOMEN-WAASTEN zal overgaan tot de aanwerving van een

Dokter met graad van onderluitenant bij de Brandweerdienst van Stad KOMEN-WAASTEN (m/v). Aanwervingvoorwaarden:

Bent u iemand die graag wil meedenken over bedrijfsstructuren en processen? Heeft u al enkele jaren bedrijfservaring en een gezonde interesse in IT, maar mist u de kennis om aan de slag te kunnen als Functional Business Analist? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! Programma: in deze opleiding leert u omgaan met verschillende technieken en concepten om bedrijfsprocessen en informatiestructuren te ontleden, te beschrijven en te verbeteren. Bovendien leert u databankontwerp, software analyse, ontwerp en implementatie onder de knie krijgen. Indien de termen BPMN, UML of BI bij u een belletje doen rinkelen of uw interesse gewekt hebben, dan kan deze opleiding een nieuwe stap betekenen in uw loopbaan!

per aangetekende brief

u bent werkzoekend met een eerste ervaring binnen het bedrijfsleven. U kunt functioneren op een niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door uw bedrijfservaring, hetzij door uw studieverleden). U hebt een (passieve) kennis van het Engels en een basiskennis informatica. deze kosteloze voltijdse dagopleiding in en eindigt in maart 2012 (inclusief

start op van 6 weken).

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 21 november 2011 om 10u bij VDAB Antwerpen (zaal ‘101-102’). Bel voor een uitnodiging naar Denise Lamberts, tel.: 03 202 19 46 of mail naar denise.lamberts@vdab.be. Reageer zo snel mogelijk! DOE ZOALS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E EEN JOB H E BBE N GE VON D E N DA N K Z I J : JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Hoeveel zou u verdienen in een andere sector of regio? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.


043_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:25:01

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

SALES ENGINEERS

De succesvolle bedrijvengroep Keller Lufttechnik Benelux, Keller France, Hafibo en Bulk .ID (Waregem) heeft een sterke traditie in het leveren van doorgedreven technische oplossingen voor de industrie. Mede dankzij de professionele medewerkers maken we onze ambities waar en kunnen we blijvend groeicijfers voorleggen. De groep stelt 95 mensen tewerk en realiseert in 2011 een verkoopvolume van 25 miljoen euro. Voor elk van deze drie bedrijven zoeken we momenteel (m/v):

Keller Lufttechnik Benelux en Keller France zijn in de Benelux en Frankrijk marktleider in afzuig- en ontstoffingsinstallaties, industriële mengtechnieken en rook- en warmteafvoer. We ontwerpen, leveren en monteren installaties voor zowat alle industriële sectoren. Via de modernste technologieën dragen we bij tot een gezonde werkplaats en een zuiver milieu. Hafibo is een groeiend metaalverwerkend bedrijf dat totaaloplossingen op maat biedt op het vlak van plaatwerk, constructiewerk en industriële montage. Dit zowel in staal en inox. Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van stukwerk, kleine series en projecten. De doorgedreven specialisaties hebben voor een sterke groei gezorgd. Bulk .ID is exclusief agent voor 9 gerenommeerde Duitse constructeurs die machines leveren voor de recyclage en bulk handling industrie. Bulk .ID biedt hoogwaardige oplossingen voor het scheiden en manipuleren van diverse materiaalstromen voor klanten in de Benelux en Noord-Frankrijk.

KWALITEITSINGENIEUR

DENYS is een internationale bouwgroep met hoofdzetel in Wondelgem (Gent). De activiteiten situeren zich in heel uiteenlopende specialismen: pijpleidingen en kabels, tunnelling en drilling, collectoren en waterleidingen, gebouwen en burgerlijke bouwkunde, renovatie, restauratie en speciale technieken. Momenteel zoeken we (m/v):

Je plant projectmanagement en maakt veiligheidsanalyses. In de aanbestedingsfase schep je klaarheid in procedures, instructies en de ISO-vereisten en zet je lastenboeken om in instructies voor klanten (vaak PPS). Op werven treed je op als auditor waar je de kwaliteit controleert. Je rapporteert aan de QA-manager. Als (burgerlijk) ingenieur mechanica heb je terreinervaring en voeling met procedures.

PROJECTINGENIEURS

1 VOOR WATERWORKS / 1 VOOR OIL & GAS Voor projecten in Afrika en het Midden-Oosten werk je offertes uit. Vanuit België coördineer je de dossiers en bereid je offertes voor. Intern stem je af met calculatoren en studiedienstverantwoordelijke; extern onderhandel je met lokale partners, onderaannemers en studiebureaus. 1 week per maand verblijf je in het buitenland. Als ingenieur (elektromechanica, bouwkunde) heb je ervaring in gelijkaardige projecten.

BOUWKUNDIG TEKENAAR AFDELING STABILITEIT Ingenieursbureau Norbert Provoost (Gent) kent een stevige traditie in de stabiliteitsstudies voor nieuwbouw, renovatie en restauratie voor scholen, kantoren en appartementen. Naast de afdeling stabiliteitsberekening zijn we marktleider in het ontwerpen en begeleiden van de bouw van benzinestations. Momenteel zoeken we een (m/v):

Met de projectleider volg je projecten op en ontwerp je bekistingsplannen voor constructies in gewapend beton of structuurplannen van staalconstructies. Je staat in voor de opmaak van wapeningsplannen, detailplannen en meetstaten. Door ervaring en/of bouwkundig diploma ben je vertrouwd met het tekenen van stabiliteitsplannen. Organisatorisch en technisch (AutoCAD) sta je sterk.

ACCOUNTMANAGER/COÖRDINATOR VERKEERSREGELING Delta Traffic (Gent) staat in voor een vlot verkeer bij evenementen (festivals, sportwedstrijden, beurzen …) en tijdelijke verkeerssituaties (wegenwerken …). Klantvriendelijke stewards zorgen voor een vlotte doorstroming en efficiënt parkingmanagement. Samen met een kwaliteitsvolle signalisatie leidt dit tot een optimale bereikbaarheid. Momenteel zoeken we een (m/v):

Als gezicht van Delta Traffic ben je verantwoordelijk voor de verkoop en de uitwerking van de verkeersprojecten. Je volgt de ingezette teams op het terrein op; daarom horen avond- en weekendwerk bij de job. Doorheen het hele proces ben jij het aanspreekpunt en verzorg je de kwaliteitscontrole. Na een groeifase bouw je een operationeel en administratief team rond je heen, dat jij aanstuurt.

Voor meer info: Wouter Beel, senior consultant CERM-HR, Putkapelstraat 71, 9051 Gent. Tel.: 09 222 13 21, e-mail: solliciteren@cerm-hr.be. We behandelen je kandidatuur discreet. CERM-HR is lid van Federgon en Kauri (VG.127/B - B-AB05.022 - W.RS.297).

43


044_GPV3QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 21:43:38

44

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

Win 5 GPS toestellen twv 250 euro Vacature.com/gps

AAM Boekhouding & Fiscaliteit De Burburestraat 11, 2000 Antwerpen, tel 0475/30.39.85 PG Cars is een referentie geworden in Veurne en omstreken in de autowereld door het constant bieden van kwaliteit, wij luisteren in eerste instantie naar de klant die ervoor zorgt dat wij meer dan 1.000 wagens per jaar verkopen. De nazorg, m.a.w. onderhoud, herstellingen, waarborgdienst en carrosserieherstellingen, wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd en opgevolgd. We zijn dan ook op zoek om onze dienst naverkoop op punt te stellen naar een

Zoekt voor snelle indiensttreding een medewerker:

COÖRDINATOR KLANTENONTHAAL EN PLANNING (m/v)

-

Functie coördineert de uit te voeren werken in receptie en atelier.

Uw profiel

BOEKHOUDER (M/V) In het bezit van de nodige kwalificaties boekhouding; Voltijds / deeltijds; Kunnen werken in teamverband; Voldoende ervaring en bekwaamheid om alle aspecten van boekhoudingen te kunnen behartigen met inbegrip van eindejaars-verrichtingen; - Kunnen werken met Expert/M Plus is een pluspunt; Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief + cv naar vermeld adres of mail naar: eddy.laurijssen@aam-antwerpen.be

Ons aanbod de nodige ondersteuning aan.

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38


045_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:28:55

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

De Vlaams-Brabantse witloofgemeente Kampenhout is een bruisende en gezellige gemeente die zijn dynamische reputatie alle eer wil aandoen en hiervoor naar een optimale en klantvriendelijke dienstverlening streeft. We zijn op zoek naar een (m/v) :

Personeelsdeskundige

Niveau B1-B3

Functieomschrijving : Onder de leiding van het departementshoofd Interne Zaken bent u als personeelsdeskundige verantwoordelijk voor de uitbouw, bewaking en bijsturing van het algemene personeelsbeleid en -beheer binnen het gemeentebestuur. U staat in voor de dagelijkse opvolging van het tijdsregistratiesysteem, draagt zorg voor de loonadministratie en staat garant voor een correcte administratieve afhandeling van individuele personeelsdossiers. Als deskundige bent u op de hoogte van de toepasselijke regelgeving en adviseert u het managementteam, het schepencollege en derden. U kan vlot overweg met courante PC-programma’s als Word, Excel, … U bent zeer communicatief en klantgericht. U werkt nauwgezet en stipt. U bent een teamspeler maar ook in staat om geheel zelfstandig te werken. Kennis van elementaire HR-technieken zijn een pluspunt. Voorwaarde : Diploma Bachelor / graduaat - Slagen in een aanwervingsexamen. Aanbod : Voltijdse contractuele aanstelling met het oog op statutaire aanwerving. Brutomaandloon min. 2278.14 euro en max. 3755.49 euro. Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar, fietsvergoeding, privé- anciënniteit kan worden meegerekend indien toepasselijk.

45

SGS Industrial Services Belgium maakt deel uit van de internationale groep SGS met hoofdzetel te Genève (www.sgs.com). Opererend vanuit verschillende locaties in België, biedt SGS Industrial Services een gevarieerde dienstverlening aan inzake verificatie, inspectie, testing en certificering in verschillende industriële markten. Zo is SGS Industrial Services Belgium onder meer actief in de sector van de statutaire inspecties, non-destructief onderzoek, productcertificatie, supply chain services en technische documentatie en vertaling. SGS Industrial Services Belgium wil zijn regelmatige expansie, conform de ambitieuze groeiobjectieven van de SGS-Groep, extra versterken door nieuwe services en oplossingen op de markt te brengen. Daarom kijkt het uit naar de versterking van een (m/v)

Business Developer ‘energie-efficiëntie in gebouwen’

Heb je een goede kennis van constructiesystemen, van energiebeheersystemen en van de ins en outs van energieverbruik? Beschik je over een relevant netwerk binnen deze sector? Combineer je een hogere opleiding met de nodige commerciële ervaring? Herken je jezelf in het profiel van een ondernemer: nieuwsgierig, gretig en een berekend risico genegen?

opstart nieuwe dienstverlening

Reageer dan onmiddellijk of kijk verder op www.signumhrm.be. Het aanbod is zeer aantrekkelijk. Je krijgt de opportuniteit om een afdeling op te starten en uit te bouwen, naast een interessant salarispakket. Op termijn zijn er mogelijkheden tot het ontwikkelen van andere business development initiatieven binnen de groep.

Reageren doe je onder referentie 3751V naar info2@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

Geïnteresseerd ?

Meer inlichtingen kan u bekomen op onze personeelsdienst - tel.: 016 65 99 26 - Uw sollicitatie, met bijgevoegd cv en kopie van diploma stuurt u vóór 27/11/2011 naar Het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout

Vind de job van je leven Ontdek een van onze vacatures in dit magazine of surf naar www.touring.be/jobs

© Corbis

meer job, meer inhoud

HOE WENDBAAR IS UW BEDRIJF? VOKACONGRE S 2 0 1 1

Als bedrijfsleider houdt u het roer van uw onderneming best goed in handen. De steeds veranderende omgeving en de snelle evolutie in de business vragen een wendbare ingesteldheid. Kom naar het VOKACONGRES 2011 en hoor hoe Bert De Graeve als CEO van Bekaert zijn bedrijf op koers houdt. Kathleen Cools modereert het debat met Markus Arnold (Bayer), Christian Van Thillo (De Persgroep), Christine Buelens (Metalogic) en Patrick Develtere (ACW).

info & inschrijven via

VOKACONGRES 2011 22 // 11 // 2011 TOUR & TAXIS, BRUSSEL WWW.VOKACONGRES.BE


046_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 21:19:22

46

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT DIRECTEUR DUITSLAND DIRECTEUR SPORT DIRECTEUR TECHNIEK VERANTWOORDELIJKE PROVINC.AFD. ANTWERP

TOERISME VLAANDEREN STAD LEUVEN DE LIJN VAPH

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

SALES & MARKETING 24 24 25 22

INGENIEURS BUSINESS DEVELOPER CALCULATOREN COORDINATOR ENERGIEONTWIKKELING INGENIEUR KWALITEITSINGENIEUR LANDMETER PROCESINGENIEUR LAKKERIJ PROJECTCOORDINATOR PROJECTINGENIEURS PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER BOUW PROJECTLEIDER NETAANLEG PROJECTLEIDER OPPERVLAKTEBEHANDELING PROJECTLEIDER PRODUCTONTWIKK RUBBER PROJECTLEIDERS SALES ENGINEERS WERKLEIDER

SGS INDUSTRIAL SERVICES SIGNUM HR & MANAGEMENT VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN HAVEN VAN ANTWERPEN BOSCH TIENEN MOTMANS-VAN HAVERMAET DENYS CERM-HR WATERWEGEN EN ZEEKANAAL JOBPUNT VLAANDEREN BOSCH TIENEN MOTMANS-VAN HAVERMAET TMVW DENYS CERM-HR TMVW M & M ILEGEMS VMC-SELECT INFRAX DIP BOSCH TIENEN MOTMANS-VAN HAVERMAET BOSCH TIENEN MOTMANS-VAN HAVERMAET VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN KELLER-HAFIBO-BULK.ID CERM-HR TMVW

45 28 22 29 43 23 29 2 43 2 28 50 29 29 28 43 2

TECHNIEK & PRODUCTIE ADJUNCT-WERKLEIDER ASSISTENT KWALITEITSDIENST BOUWKUNDIG TEKENAAR AFD. STABILITEIT BUIZENFITTER CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS COORD CONTROLEUR DER WERKEN COORDINATOR RIOLERING DISPATCHERS STORINGEN DISPATCHERS STORINGEN EXPLOITANT ELEKTRISCHE INSTALLATIE KEURDER METEROPNEMER PROJECTVOORBEREIDER/TEKENAAR TECHNICI ELEKTRICITEIT TECHNICI ELEKTRICITEIT OF KABELTV. TECHNICUS WERFINSPECTEUR WERKLEIDER ELEKTRICITEIT

REDACTEUR SOCIAL MEDIA MANAGER

ACCOUNT MANAGER ACCOUNTMANAGER/COORDINATOR AFDELINGSMANAGERS BUSINESS DEVELOPER BUSINESS DEVELOPM. MANAG OILS & CHEMIC BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER COMMERCIEEL ADVISEUR COMMERCIEEL MEDEWERKER DIRECTEUR SALES & MARKETING INSIDE SALES JUNIOR VERTEGENWOORDIGER KLANTENADVISEURS MANAGER KANTORENNET

MARKETING MANAGER

2 26 43 2 29 32 50 50 50

C-POWER TMVW INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX UNIVERSITEIT GENT WATERWEGEN EN ZEEKANAAL INFRAX

41 2 50 50 50 50 27 23 50

DE MORGEN ACCENT.JOBS ACCENT.JOBS

ACCOUNT MANAGER

MARKETING & SALES PROFIELEN

REDACTIE & COMMUNICATIE POLITIEK REDACTEUR

ACCOUNT MANAGER

MARKET RESEARCHER

TMVW COCK’S VLEESWAREN NORBERT PROVOOST INGENIEURSBUREAU CERM-HR TMVW BOSCH TIENEN MOTMANS-VAN HAVERMAET GEMEENTE HAMME INFRAX DIP INFRAX DIP INFRAX DIP

DIP DIP DIP DIP HUDSON JOBPUNT VLAANDEREN DIP

ACCOUNT EXECUTIVE

MARKETING MANAGER MAGAZINES SALES REPRESENTATIVE VERANTWOORDELIJKE INTERNAL SALES ZELFSTANDIG TECHNISCH COMM VERKOPERS

RIO GRANDE CORILUS VAN MEEUWEN DRUKKERIJ DE CUYPER DELTA TRAFFIC FNAC BELGIUM VWD GROUP BELGIUM HAVEN VAN ANTWERPEN CPM VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS VIND! TOURING BRUSSELS KART SALCO VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS CONCENTRA MEDIA P&V GROEP ACCENT.JOBS DE PERSGROEP PUBLISHING SHIMANO UNIPRO G GIL PRODUCTION

INVENTI

CERM-HR INVENTI

HUDSON

HUDSON HUDSON

ANTOON BULCKE

36 36 34 41 43 37 34 22 39 27 39 35 41 35 27 27 40 34 31 38 41 36 41

HR MANAGEMENT DIRECTEUR PERSONEELSBELEID

DE LIJN

HR OFFICER

BOSCH TIENEN GEMEENTE KAMPENHOUT PASS SELECTIE INFRAX

PERSONEELSDESKUNDIGE PSYCHOLOOG SPECIALIST COMPENSATION EN BENEFITS

25 MOTMANS-VAN HAVERMAET PASS SELECTIE DIP

29 45 44 50

ROBERT HALF INTERNATIONAL

28

CONSULTANCY RECRUITMENT CONSULTANT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

JURISTIEK 30 31 31

JURIDISCH CONSULENTEN TECHNISCH MANAGER MILIEU

HAVEN VAN ANTWERPEN HAVEN VAN ANTWERPEN

22 22


047_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 20:46:09

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

47

Checkpoint Systems Benelux (Mechelen) is de Benelux verkooporganisatie van de Amerikaanse multinational Checkpoint Systems Inc. Deze beursgenoteerde onderneming is wereldwijd trendsetter op het gebied van beveiligingsoplossingen voor de retail en biedt producten en diensten waarmee goederen gevolgd, gemerkt en beveiligd kunnen worden.

Franchise Ondernemers Zoekt u de kans om als zelfstandig ondernemer uw sales talent te verzilveren? Checkpoint biedt u nu die mogelijkheid! Voor meerdere regio’s in België zoeken wij gedreven franchisenemers voor zowel Checkpoint (beveiligingsproducten) als Meto (merchandising- en handlabelproducten). Uw klanten bestaan uit kleine en middelgrote retailers. De bewezen franchiseformule zorgt voor een stevige commerciële basis. Vanzelfsprekend is er een prima ondersteuning op het gebied van o.a. marketing, service en administratie. Hierdoor kunt u zich richten op het uitbreiden van uw klantenportefeuille.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

De juiste persoonlijkheid • Ondernemend, durft te investeren in succes • Pioniersgeest, open en commercieel gedreven • Ambitieus, zelfstandig en resultaatgericht • Overtuigend en doortastend

Wat heeft Checkpoint Systems te bieden? • Zelfstandigheid en ruime verantwoordelijkheid • Marktgedreven internationale organisatie • Volledige vrijheid om te ondernemen • Ondersteuning om een zo hoog mogelijk rendement te behalen

Bent u de persoon die de onbegrensde mogelijkheden ziet? Reageer dan nu via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (CM112) kunt u contact opnemen met Koen Mathijssen, tel. 03/369 11 61. Kijk ook op www.checkpointsystems.be

© Jan Crab

Hoe goed scoort uw cv op de arbeidsmarkt? Ga naar vacature.com/cvscore en ontvang instant feedback

Administratief en Technisch Personeel Het departement Infrastructuur zoekt een (m/v):

Technisch medewerker als onderhoudstechnieker

Het departement Onderwijs zoekt een (m/v):

Stafmedewerker

Het Departement Personeel & Organisatie zoekt een (m/v):

Stafmedewerker

Rechten zoekt een (m/v):

Stafmedewerker beleidssecretariaat

Geïnteresseerd?

leren leven www.ua.ac.be

CERM-HR heeft oog

voor ingenieurs- en salestalent. Kijk in deze Vacature.

en praktische tips van Dip Consulting

vacature.com/cvscore


048_GPV1QU_20111112_VMGHP_00.pdf; Nov 09, 2011 21:19:43

46

VACATURE 12 NOVEMBER 2011

COLOFON Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

FINANCIËN BOEKHOUDER COST CONTROLLER DOSSIERBEHEERDER UITKERINGEN

AAM BOEKHOUDING & FISCALITEIT BOSCH TIENEN VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

MOTMANS-VAN HAVERMAET HUDSON

44 29 27

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE AANKOPER CONSULENT INTERMODALITEIT PROCESS MANAGER SUPPLY SITE DIRECTOR

INFRAX HAVEN VAN ANTWERPEN MEDECINS SANS FRONTIERES MEDECINS SANS FRONTIERES

DIP MICHAEL PAGE MICHAEL PAGE

50 22 25 25

492 000 Antwerpenaars zoeken straffe mensen om mee te werken aan hun stad.

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF BEDIENDE DIENSTHOOFD BACKOFFICE SECRETARIS MECENAAT - PUBLIC RELATIONS

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL INFRAX DE MUNT

JOBPUNT VLAANDEREN DIP

23 50 41

ANDERE DIENSTHOOFD PREVENTIEADVISEUR STEDENBOUWK AMBT/DIENSTHOOFD RUIMT ORD

TMVW HAVEN VAN ANTWERPEN STAD HALEN

2 22 32

CREATIEVE BEROEPEN ART DIRECTOR ONTWERPER TEKENAAR

ACCENT.JOBS INFRAX UNIVERSITEIT GENT

DIP HUDSON

31 50 27

JOBPUNT VLAANDEREN

24

DIP DIP DIP DIP

26 2 40 50 50 50 50

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING BUURTWERKER

STAD LEUVEN

ICT & INTERNET APPLICATIE-PROGRAMMEURS DIVISIEMANAGER ICT FRONT-END WEBDEVELOPER ICT ANALISTEN ICT ARCHITECTEN ICT SYSTEEMBEHEERDER ICT TEAMLEADER SYSTEMEN

COCK’S VLEESWAREN TMVW CONCENTRA MEDIA INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX

ONDERWIJS & OPLEIDING FUNCTIONAL BUSINESS ANALIST INFORMATION WORKER SHAREPOINT A’PEN INFORMATION WORKER SHAREPOINT MEISE

CEVORA CEVORA CEVORA

42 32 32

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans, Evelien Maes, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Manager Internal Sales Karolien Van Goidsenhoven Sales Assistants Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Younes Caro, Hilde Vanden Driessche, Fatiha Aharrour, Bieke Jacobs 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Rudy Ingelrelst Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Benny Lootens, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Searcher Ran Van Der Vurst Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

ONTHAAL & SECRETARIAAT COORDINATOR KLANTENONTHAAL EN PLANNING SECRETARESSE

PG CARS COCK’S VLEESWAREN

44 26

FRANCHISING FRANCHISE ONDERNEMERS ONDERNEMER-ZAAKVOERDER

CHECKPOINT SYSTEMS BENELUX POETSBUREAU

VAN DER VELDE GROEP

47 39

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV1QU_20111112_VMGCV_00.qxp_VMGCover-QXP8 8/11/11 12:31 Page3

492 000 Antwerpenaars zoeken straffe mensen om mee te werken aan hun stad Antwerpen, dat zijn 492 000 mensen met een hart voor hun stad. En met de ambitie om die stad te laten groeien en bloeien. Daarom zijn ze voortdurend op zoek naar talent met dezelfde ambitie en motivatie, om mee te werken aan het Antwerpen van vandaag en morgen.

Zo werven die Antwerpenaars ook vandaag graag heel wat nieuwe mensen aan.

Ontdek jouw job, jouw stad, jouw ambitie op www.antwerpen.be/jobs Jouw kwaliteiten primeren op leeftijd, geslacht, een handicap, afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen van bij de start gelijke kansen.

www.antwerpen.be/jobs


004_GPV1QU_20111112_VMGCV_00.qxp_VMGCover-QXP8 8/11/11 12:32 Page4

Elke dag genieten duizenden Vlamingen van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. Wie daar achter zit? De bijna 1 600 collega’s van Infrax natuurlijk. Ze werken samen aan een optimaal beheer van de vier Infrax-netwerken. En da’s een hele uitdaging. Of wat dacht je van bijna 2 miljoen aansluitingen in 123 gemeenten? En we breiden nog uit! Momenteel zoekt Infrax volgende m/v:

Hasselt › Specialist compensation en benefits › ICT teamleader systemen › ICT architecten › ICT analisten › ICT systeembeheerder › Aankoper › Dispatchers storingen › Technici elektriciteit Hoboken Meteropnemer

Vlaams Brabant Projectleider netaanleg (Dilbeek) Werkleider elektriciteit (Lubbeek) Technici elektriciteit of kabeltelevisie

› › ›

Torhout › Diensthoofd backoffice › Coördinator riolering › Ontwerper › Projectvoorbereider / tekenaar › Dispatchers storingen

Bij Infrax werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een organisatie die dynamische groei weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast tal van ontplooiingskansen kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Interesse? Reageer dan via onze website www.dip.be of stuur je cv met jouw motivatiebrief naar infrax@dip.be. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.

Vacature 12 november 2011  

Weekblad voor m/v met talent