Page 1

001_GPV1QU_20111022_VMGCV_00.pdf; Oct 19, 2011 11:41:51

Vacature. voor m/v met talent

22.10

DE MAANDAG VAN RIK DAEMS VAN DE GEMEENTELIJKE HOLDING WERK EN WERELD CANADA, HET BELOOFDE LAND VOOR DUIZENDEN BELGISCHE WERKNEMERS

PERSOONLIJKE DRAMA’S: REM OP UW CARRIÈRE?

ALS HET NOODLOT TOESLAAT > Acerta-ceo Karel Plasman, combineert carrière met zorg voor twee zwaar mentaal gehandicapte kinderen

&

Ex-voedselinspecteur Tim Raemdonck, kreeg stroomstoot van14.000 volt en gaf zijn job op

13.274 JOBS OP VACATURE.COM


002_GPV1QU_20111022_VMGCV_00.pdf; Oct 19, 2011 11:25:44

ONE GROUP,

ENDLESS POSSIBILITIES

DEME behoort tot de wereldtop op het vlak van baggerwerken, landwinning, havenaanleg, milieuprojecten en het bouwen van windmolenparken op zee. Ons professioneel en gedreven team van medewerkers realiseert de wereld van morgen met oog voor het evenwicht tussen economie en ecologie. Beschikt u over dezelfde visie en de nodige talenten? Kom dan alvast ons team vervoegen!

GLOBAL PROJECTS

DREDGING & MARINE ENGINEERING

HOOFDKANTOOR ANTWERPEN

ENGINEERING DEPARTMENTS

SUPPORTING SERVICES

Je vindt al onze vacatures op onze site. Heb je interesse in één van deze functies? Reageer dan meteen door te solliciteren via www.deme.be/career.

Creating land for the future WWW.DEME.BE


001_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:07:56

01

Stand Punt door Sam De Kegel

Weg met de ja-knikkers Beste ceo,

Als het noodlot toeslAAt…04 BoodsChAppers vAn sleCht nieuws

10

De mot zit weer in onze economie, en neen, het is niet voor even. Daarom kom ik met een nieuw, ietwat provocerend recept om de crisis te bezweren in je eigen bedrijf: knikker

Het lot is even onvoorspelbaar als meedogenloos.

Wanneer uw bedrijf een slechtnieuwsboodschap heeft,

de ja-knikkers buiten, of nog beter én goedkoper: creëer een

Hoe combineer je een zware persoonlijke tegenslag

kan het maar beter goed voorbereid zijn. En op voorhand

bedrijfsklimaat waarin ja-knikkers het zelf op een lopen zet-

met een carrière? “Je mag niet stilstaan bij de kansen

een of meerdere boodschappers van slecht nieuws aandui-

ten. Klinkt hard, maar laat mij toe om mijn stelling te staven.

die je mist.”

den. 6 lessen in crisiscommunicatie.

Een ja-knikker is het type werknemer dat blind gehoorzaamt aan zijn baas, in goede en slechte tijden. Een noeste werker, daar niet van. Af en toe heeft hij zelfs een ander of – stel u voor – origineler idee dan zijn leidinggevende, maar dat houdt hij liever voor zich. Uit zelfbehoud of uit angst om zijn mening te spuien. Want de volgende promotie komt eraan, en die wil hij niet mislopen.

CAnAdA, lAnd vAn melk en honing?

uw werk is wAAr 14 uw huis stAAt

“In sommige bedrijven laten managers zich maar al te graag omringen door ja-knikkers.”

18

In goeie tijden loopt het allemaal nog wel los met ja-knikkers, maar in slechte – lees hyperconcurrentiële - tijden hebben bedrijven nu eenmaal nood aan mensen met baanbrekende

Het nieuwe Walhalla voor hoogopgeleide immigranten?

Vooral dertigers die de files naar Brussel en Antwerpen

Canada, voor een groot deel omringd door ontoegan-

beu zijn, solliciteren in het Hasseltse Provinciehuis. Het

ideeën die bovendien het lef hebben om ze door de maag van

kelijk poolgebied en oceanen. Een ‘natuurlijk’ voordeel

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen pakt dan weer uit

hun manager te splitsen. Zoniet loopt de generaal met zijn le-

bij hun streng maar rechtvaardig migratiebeleid.

met competitieve lonen en uitdagende loopbaantrajecten.

gertje hondstrouwe soldaten recht in de armen van de vijand. Maar dat kan enkel in een bedrijfscultuur waarin je als werknemer mag mikken en missen, dwaalwegen bewandelen, om na elf vergissingen opeens op dat ene idee te komen dat het bedrijf weer op ramkoers zet, de productiviteit verhoogt, de concurrent een hak zet. Lees er anders maar eens de turf ‘Oeps, waarom fouten maken ons grootste talent is’ op na van

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

ruBrieken

mAAndAg vAn ACtuA junkBox sAlAriswAtCher werk en wereld gespot puBlieke opinie Column An olAerts vACAture.Com

Brouwerij Haacht, CERM HR, Corilus, Decathlon, Infrax, Nissan West-Europe, Stad Brugge, Vespa, Antwerpse Waterwerken, DEME, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Guylian, Instron s.a.s., Kadine Essentiel, Punch Powertrain, SD Worx, Telenet, VAB Fleet Services, Van Laere Algemene Aannemingen, ...

03 10 12 13 14 17 22 23 23

de Amerikaanse Kathryn Schulz. Haar kernbetoog: wie fouten probeert te vermijden, loopt heel wat mis. In succesvolle productiebedrijven stimuleren ze iedereen – arbeiders op kop – om mee te denken over vernieuwingen. Ideeënbussen, premies en bonussen stimuleren de creativiteit. Vergissingen zijn ten strengste toegelaten. Nog één ding moet mij van het hart: schiet niet meteen op de ja-knikker in kwestie. In sommige bedrijven laten sommige managers zich maar al te graag omringen door ja-knikkers. Of nog erger: ze maken van werknemers met een afwijkende mening slaafse apostelen zonder mening. Denk daar maar eens over na, beste ceo.

mike van renterghem, ontwerper-tekenaar

ABonnees vAn de tijd, de morgen, gAzet vAn Antwerpen en het lAAtste nieuws ontvAngen vACAture AutomAtisCh Bij hun krAnt.

VMG-20111022_01_INHOUD.indd 1

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

20/10/11 20:27


002_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:35:19

2

VACATURE 22 OKTOBER 2011

UW JOBAANBOD OP DE FACEBOOK-PAGINA’S VAN UW MEDEWERKERS Met de gloednieuwe Share Them-widget van Vacature|Références kunt u uw eigen medewerkers voortaan nog makkelijker inschakelen als ambassadeurs van de organisatie. Door gebruik te maken van deze uiterst handige applicatie verspreiden uw medewerkers namelijk heel gericht uw actueel functieaanbod onder hun vrienden op Facebook. Het resultaat? Uw functieaanbod gaat viraal leven, waardoor uw rekruteringsresultaat een extra boost krijgt.

Benieuwd? Neem voor meer info contact op met Kim Claesen op 02/482 03 60.


003_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:08:09

03 00

foto philip reynaers

Maandag van

Rik Daems is behalve Open VLD-senator en wijnbouwer ook gemeenteraadslid in Herent. In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding. En die had maandag zijn dagje niet.

Rik Daems,

lid raad van bestuur van Gemeentelijke Holding Zoals elke dag sta ik vroeg op. Ik heb me na-

Alles draait rond de vraag hoe we de volgende

mens België geëngageerd in een handelsmissie naar

stappen zetten, zonder de continuïteit van de holding

China. Daar is het nu middag en zo creëer ik voor

in het gedrang te brengen. Die discussie wordt ge-

mezelf een paar nuttige uren in het Oosten, zonder

voerd met juridische, economische, en ja, soms ook

Als coach voor de lokale VLD-afdeling

dat het Westen mij al te veel stoort (lacht). Via de Fe-

met emotionele argumenten. Tussendoor vragen en

van Leuven sta ik dichtbij de afdelingen onze re-

derale Participatiemaatschappij hebben we ginder

krijgen we advies van het management. Soms over

gio. Via de telefoon voer ik een paar gesprekken

een investeringsfonds. Nu hebben we een initiatief

cijfers, dan weer over begrippen zoals ‘vrijwillige ver-

met mensen die om advies vragen. Dat vergt tijd

gestart om Chinese ondernemers hier te laten inves-

effening’ of ‘het neerleggen van de boeken’.

en zo mis ik een vergadering van onze afdeling in

teren.

Ik ga langs op mijn kantoor in de Senaat en werk nog even aan de China-missie.

Herent. Om 21.30 uur kom ik thuis, zeg dag tegen De vergadering is een langgerekt continuüm.

mijn vrouw en geef een zoen aan mijn dochter, in

Er komt een vriend van mij op bezoek die

Tijdens de pauzes heb ik via mijn iPad contact over

de hoop dat ze blijft slapen. Niet dus. Ik vertel nog

hulp vraagt bij een administratief probleem. Je bent

de tekst van een contract of met mijn partijvoorzit-

een verhaal over een aap en een apin die in een

politicus voor iets natuurlijk. Om 8.30 uur ga ik mijn

ter, die mij om een invalshoek vraagt bij een onder-

prinsenpaar veranderen.

dochter wakker maken. We ontbijten samen. Ik bel

deel van de regeringsonderhandelingen.

met het partijbestuur. Dat moet ik straks missen, omdat de raad van bestuur van de Gemeentelijke

Eindelijk kan ik rustig bijpraten met mijn We weten uit de brieven dat de regeringen

vrouw. Zij heeft er ook een drukke dag opzitten.

een vrijwillige vereffening verkiezen. Over andere

Omdat ze verhuist naar een buurgemeente en daar

aspecten zijn ze het niet eens, maar dat neemt niet

aan politiek gaat doen, was ze vandaag voorpagina-

De vergadering begint. Voor ons liggen de

weg dat iedereen ervoor gewonnen is om de zaak

nieuws in Wallonië.

besluiten van de vorige raad van bestuur. En vier

op een fatsoenlijke manier af te handelen. Iedereen

brieven van de federale regering en de drie gewes-

wijst nu wel naar de verliezen, maar we mogen niet

ten met hun visie op de kwestie. De opdracht is dui-

vergeten dat de holding tien jaar lang als een divi-

delijk. We moeten vaststellen of we al dan niet over-

dendmachine heeft gewerkt en de gemeenten op die

gaan tot staking van betaling.

manier 2,5 miljard euro heeft opgeleverd.

Holding vergadert.

VMG-20111022_03_MAANDAG VAN.indd 3

Slapen. Een nachtvogel ben ik niet. Wijnbouwers moeten met de kippen op stok.

Wouter debroeck •

20/10/11 20:30


004_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:08:26

COVERSTORY

Als het

noodlo

Kanker krijgen, een partner verliezen, betrokken raken bij een ongeval. Wat het ook mag zijn, persoonlijk leed overvalt je. Ongevraagd en plots. En heel vaak schudt het je leven – ook professioneel - door elkaar. Hoe ga je er op het werk mee om als er iets ingrijpends in je persoonlijk leven gebeurt? Twee getuigen vertellen.

Tim Raemdonck, ex-voedselinspecteur: “Ik heb een werkloosheidsuitkering, plus 25 procent invaliditeitsuitkering. Dat geeft sommige mensen de indruk dat ik profiteer, en dat vind ik verschrikkelijk.”

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 4

20/10/11 20:36


005_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:08:38

05

lot

toeslaat

getuigenis 1

Ex-voedselinspecteur Tim Raemdonck kreeg 14.000 volt door zijn lijf en onderging twaalf operaties

“Mijn loopbaan komt nu op de tweede plaats”

FoTo SoFIE VAn HooF

Hij kreeg 14.000 volt door zijn lijf, zweefde een tijdlang tussen leven en dood en is nu op zoek naar een andere, fysiek minder belastende job. Ex-voedselinspecteur Tim Raemdonck beseft het als geen ander: hij mag blij zijn dat hij nog leeft. Al popelt hij ook om terug te werken. “Ik heb bijna twee jaar stil gezeten, ik wil me heel graag terug nuttig maken.”

het UZ Gent. In de eerste dagen heb ik gevochten

mee verbrand. Ze hebben ook een stuk van mijn

voor mijn leven. En ook de weken daarna kwam ik

schedel moeten wegnemen. Toen ik die foto geno-

nauwelijks bij bewustzijn door de zware pijnstillers.

men had, hebben ze me verteld wat er gebeurd is

Het was sowieso een wonder dat ik nog leefde. Ik

en heb ik psychologische bijstand gekregen. Over

heb veel pech gehad die dag, maar ook het geluk dat

het brandwondencentrum heb ik geen klachten: ze

het ongeval vlakbij het UZ Gent gebeurde. Ik kon

hebben wonderbaarlijk werk verricht. Ze hebben

heel vlug naar het brandwondencentrum gebracht

van een lappenpop terug een mens gemaakt.”

worden, wat mijn redding geweest is.” Toen hij bij bewustzijn kwam, wist hij niet wat er ge-

Zware littekens

beurd was. De verplegers vertelden hem niets, om-

Zo’n twee jaar later heeft Tim Raemdonck een

We schrijven 4 september 2009 wanneer Tim Raem-

dat ze vreesden dat de psychologische klap te groot

twaalftal operaties ondergaan. In de eerste twee

donck als voedselinspecteur een controle uitvoert

zou zijn. “Ik zag dat mijn ouders en mijn vriendin

weken na het ongeval alleen al waren het er zes,

in Wondelgem. Hij is op dat moment 22 jaar en

mij alleen mochten bezoeken met een hygiënisch

zegt hij. “Maar daar moesten ze mee stoppen, om-

werkt sinds een jaar bij een internationaal bedrijf

netje op en nadat ze hun handen gewassen hadden.

dat mijn lichaam de narcose niet meer aan kon. Dat

dat kwaliteits- en veiligheidscontroles uitvoert in

Ze mochten me maar maximum één uur bezoe-

stapelt zich op in je lichaam.” Hij draagt voor de rest

uiteenlopende sectoren. “Ik moest een hoogspan-

ken. Ik voelde me gezond, ook al lag ik ingepakt en

van zijn leven de gevolgen van het ongeval. “Ik heb

ningskabine gaan controleren waar er een pro-

mocht ik mijn benen niet bewegen. Op een dag kon

plaatsen op mijn lichaam waar ik niets meer voel en

bleem was met knaagdieren. Achteraf bekeken was

ik mijn gsm nemen en heb ik een foto genomen van

plaatsen waar ik hypersensitief ben. Ik neem daar

er een rampzalige samenloop van omstandighe-

mijn hoofd. Ik schrok me rot: ik zag een Franken-

een zevental pillen per dag voor, wellicht voor de

den: het was een regenachtige dag, mijn kleren wa-

steinmonster, met nietjes, bouten en draden. Ik was

rest van mijn leven. Ik heb ook katarakt gekregen,

ren nat, ik was niet genoeg beschermd en de hoog-

volledig kaalgeschoren, mijn hoofdhuid was zwart-

een oogkwaal die wel meer voorkomt bij mensen

spanningsinstallatie was kapot. Ik kreeg 14.000 volt

geblakerd. De 14.000 volt was binnengekomen via

die geëlektrocuteerd werden. Het is afwachten hoe

door mijn lijf, het was alsof vijf mannen tegelijk mij

mijn hoofd en terug naar buiten gegaan via mijn

dat evolueert. Ik heb zware littekens op mijn hoofd

de lucht in gooiden. Ik was meteen buiten westen.

beide scheenbenen. Er zat een gat in mijn schedel

en op mijn benen, en ik kan ook vroegtijdige bot-

Ik herinner me dat ik nog heel even bij bewustzijn

ter grootte van een halve euro, en een nog groter gat

ontkalking krijgen. Ik laat regelmatig de calcium-

geweest ben in de ambulance, maar daarna lag ik

in mijn linkeronderbeen. Daar had ik vierdegraads

waarden in mijn bloed meten om dat in de gaten

dagenlang buiten bewustzijn op intensive care in

brandwonden: het bot van mijn been was gewoon

te houden. Ik kijk ook met een bang hart uit naar

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 5

...

20/10/11 20:36


006_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:08:56

“Het brandwondencentrum heeft van een lappenpop terug een mens gemaakt.”

... de wintermaanden. Als het koud is, krimpt mijn huid,

venop 25 procent invaliditeitsuitkering. Dat geeft som-

waar ik zware hoofdpijn van krijg. Ik heb sowieso fy-

mige mensen de indruk dat ik profiteer, en dat vind ik

sieke beperkingen. Ik mountainbikete vroeger in com-

verschrikkelijk. Ik heb twee jaar noodgedwongen stilge-

petitieverband, dat is nu uitgesloten. Ik ga wel nog altijd

zeten, ik wil terug aan de slag. Me terug nuttig maken. Ik

mountainbiken en ook zwemmen, om mezelf in con-

heb sowieso een tijdje moeten wachten om een nieuwe

ditie te houden. Ik kan ook niet meer naar feestjes. Ik

start te maken. Ik moest aftasten wat ik nog kan en wat

kan heel even aanwezig zijn, maar drie of vier uur aan

niet. Ik ben gaan fitnessen, onder begeleiding. Nu heb

een stuk rechtstaan, dat gaat niet. Ik heb er mee moeten

ik min of meer een beeld van wat ik fysiek en mentaal

leven dat ik veel dingen niet meer kan die ik vroeger wel

kan. Ik ben heel enthousiast, misschien overenthousi-

kon. Al ben ik nog altijd bezig met dat verwerkingspro-

ast, maar makkelijk is het niet. Of ik het hele verhaal uit

ces. Met de hulp van een psycholoog.”

de doeken doe bij een sollicitatiegesprek? Nee, maar ik krijg natuurlijk wel de vraag waarom ik opgestapt ben

Jongensdroom

bij mijn vorige werkgever. Ik weid er nooit over uit, maar

Door zijn fysieke beperkingen kan hij zijn job niet

leg wel uit dat ik fysiek beperkter ben dan vroeger. Ik

meer uitvoeren. In juli nam hij om medische redenen

ben bij één bedrijf in Aalst vier keer op gesprek geweest

ontslag bij zijn werkgever. “Ik heb nog even gepolst of

en bij de laatste twee kandidaten geraakt, om uiteinde-

ze me een job konden geven die fysiek minder belas-

lijk te horen te krijgen dat ze te veel twijfels hadden bij

tend is, maar uiteindelijk was het vertrouwen in mijn

mijn fysieke beperkingen. Ze wisten niet of ik het wel

werkgever ook een beetje zoek. Ik wil hen de schuld

zou aankunnen, zeiden ze. Terwijl ik de jobs waarvoor

niet in de schoenen schuiven, maar bij het ongeval

ik solliciteer perfect kan uitvoeren. Het voordeel is dat

was niet alles in orde op vlak van veiligheid. Ik heb ook

de voedingssector altijd mensen blijft zoeken, ook in

fouten gemaakt. Een pijnlijke samenloop van omstan-

crisistijden. De veiligheidsnormen worden ook stren-

digheden, zoals ik al zei. Maar het zou me moeilijk ge-

ger. Mensen zijn ook mondiger als het over voedselvei-

vallen hebben daar terug aan de slag te gaan. Ik kan in

ligheid gaat. In de farmaceutica is de vraag naar werk-

elk geval niet meer hetzelfde werk doen als voorheen.

nemers het grootst, merk ik, maar op dat vlak heb ik

Bij de controles die ik uitvoerde, moest ik heel veel

mijn ervaring niet mee. Ik heb me nu bij verschillende

stappen, soms tientallen kilometers per dag, maar dat

interimkantoren ingeschreven en ben op dit moment

kan niet meer. Ik had een droomjob. Ik deed inspecties

bezig met vier sollicitaties. Bij het Federaal Agentschap

bij bedrijven en gaf hen advies over wat er op hygië-

voor Voedselveiligheid, onder meer. Een laboranten-

nisch vlak beter kan. Ik had een eigen klantenporte-

functie, gecombineerd met administratief werk. Ideaal.

feuille en een eigen regio. Ik ging langs bij mensen en

Door bureauwerk kan ik ook nog recupereren.”

deed ook administratief werk. Daar hield ik van. Ik ben Hij heeft veel leren relativeren, zegt hij. Ook zijn car-

zijn in mijn werk. Ik wist sowieso op mijn veertiende

rière. Vroeger zou hij alles aan de kant geschoven

al wat ik zou gaan doen: voedselinspecteur. Ik heb in

hebben voor zijn werk, nu niet meer. “Ik sta anders in

het middelbaar biotechniek gestudeerd en daarna een

het leven. Ik ben nog altijd heel flexibel, en ik heb ook

bachelor agro- en biotechnologie gedaan. Nu moet ik

geen enkel probleem met avond- en weekendwerk,

mijn droomjob een beetje laten schieten, al hoop ik

maar mijn loopbaan komt nu op de tweede plaats. Ik

dat ik toch nog in dezelfde richting verder kan. Assis-

denk nu eerst aan mijn familie. Ik doe ook dingen die

tent kwaliteitsmanager of laborant, bijvoorbeeld. Toen

ik anders misschien niet zou gedaan hebben. Ik heb

ik studeerde, ben ik tijdens mijn stage bezig geweest

er altijd van gedroomd om eens naar Nieuw-Zeeland

met microbiologie. Dat kan ook. Ik hoop dat ik nog al-

te gaan en ik ben nu aan het sparen om er samen met

tijd iets actiefs kan doen. Ik steek nog altijd graag de

enkele vrienden naartoe te trekken. Ik moet dat soort

handen uit de mouwen.”

dingen nu doen, besef ik. Later wil ik met andere dingen bezig zijn. Een gezin stichten en een huis heb-

Vier gesprekken bij één bedrijf

ben. Ik heb zelfs laten controleren of ik nog vrucht-

Tim Raemdonck is pas sinds half augustus op zoek naar

baar ben. Gelukkig wel, zo bleek. Maar eerst wil ik

werk, maar hij is ongeduldig, geeft hij toe. “Ik heb op

een job hebben.”

dit moment een werkloosheidsuitkering, met daarbo-

Dominique Soenens •

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 6

Foto SoFie Van HooF

sociaal en ik vind het ook belangrijk om dat te kunnen

20/10/11 20:37


007_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:09:07

07

getuigenis 2

Acerta-ceo Karel Plasman combineert carrière met zorg voor twee zwaar mentaal gehandicapte kinderen

“Dankzij mijn carrière behield ik het evenwicht” Karel Plasman, ceo van Acerta, is niet door het lot gediend. En dat mag een understatement heten. Hij en zijn vrouw Colette brachten twee zwaar mentaal gehandicapte kinderen ter wereld. “Ik heb kansen laten passeren, maar mijn vrouw heeft haar carrière opgeofferd voor de kinderen.” Het leek een droomscenario. Karel Plasman was 25 jaar, werkte bij Bank of America en was anderhalf jaar getrouwd met zijn vrouw Colette toen hij vader werd van een eerste dochter, Caroline. “Een droom, tot na zowat anderhalf jaar bleek dat ze achterop bleef in haar fysieke ontwikkeling. We hadden al eerder gemerkt dat ze in haar reacties achterbleef. Bij de bevalling had ze zuurstoftekort gehad en een scan liet een hersenbeschadiging zien, wellicht ten gevolge daarvan.” Met zijn tweede dochter, Annick, leek er bij de geboorte op het eerste gezicht helemaal niets aan de hand, anderhalf jaar later. Opluchting. Tot bleek dat ook zij een mentale achterstand had en amper communiceerde met de buitenwereld. Autisme, zo luidde het verdict naderhand. “We zagen in die tijd heel toevallig een film over autisme. Colette zei meteen: ‘Dit is het verhaal van Annick’. ‘Je bent paranoïde’, reageerde de kinderarts.Want de fysieke kenmerken waren ok, in tegenstelling tot bij Caroline. Maar ze had weinig oogcontact, reageerde anders op geluiden en ook haar tastzin was aangetast. Bij autisme is de weg naar de zintuigen verstoord. En toen ze zowat twee jaar was, werd de diagnose ook bevestigd: autisme.” Het gezin Plasman stond perplex. “Weet je hoe groot de kans is dat je twee mentaal zwaar gehandicapte kinderen op de wereld zet? Even groot als de lotto winnen”, zegt Karel Plasman. “Maar daar kan je niet blijven bij stilstaan, anders loop je met je hoofd tegen de muur. Hoe minder je het aanvaardt, hoe zwaarder het wordt. En daar is niemand bij gebaat, in de eerste plaats niet de kinderen waarvoor je zo goed mogelijk moet proberen te zorgen. Mijn vrouw heeft er een boek over geschreven: ‘Een nest als (g)een ander’. Je maakt het wel samen mee,

...

Acerta-ceo Karel Plasman met zijn vrouw Colette: “Mijn vrouw had een vertaalbureau opgestart, maar heeft haar carrière opgeofferd om te zorgen voor onze kinderen.”

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 7

20/10/11 20:37


008_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:09:25

... maar uiteindelijk beleef je het ook op je eigen manier.”

kleine kmo bij ons thuis. We merkten wel enige progres-

ziet vaak dat mensen die zwaar getroffen zijn door het

Plasman en zijn vrouw beslisten om de taken te verde-

sie, vooral fysiek, maar veel was het niet. Zodra er geen

lot zich opsluiten, maar dat is verkeerd. Je moet contact

len. “Mijn vrouw heeft in het begin heel even gewerkt.

vooruitgang meer in zat, zijn we er ook mee gestopt.”

houden met je omgeving, en met de realiteit.”

Ze had onder meer een vertaalbureau opgestart, maar

Twee zwaar mentaal gehandicapte kinderen zorgden

door de kinderen moest ze haar carrière opofferen. We

voor beperkingen op professioneel vlak. Zo kreeg Karel

Evenwicht bewaren

moesten dat doen, we hadden geen keuze.”

Plasman verschillende kansen op een carrière in het

Karel Plasman deed meer dan dat. Hij trok een aantal

buitenland, maar die moest hij laten schieten. “Ik heb in

jaren later naar Londen, om tweede man te worden bij

Hersenen stimuleren

België redelijk snel een zeker niveau gehaald. Ik was 35

Visa Europa. “Colette was er niet blij mee, omdat ik veel

Zijn vrouw Colette schoof niet alleen haar carrière aan de

jaar toen ik de baas van Rabobank België was. Ik kreeg

weg was, maar ik wou nog een carrière hebben. Mijn

kant, ze wou er alles aan doen om haar kinderen zo veel

toen onder meer de kans om de Rabobank in de States

vrouw was voltijds met de zorg van de kinderen bezig

mogelijk vooruitgang te laten maken. “We zijn naar de

te gaan leiden, maar dat kon niet door de kinderen. Dat

was, en het was voor mij niet onbelangrijk dat ik een fi-

VS gegaan, hebben allerlei therapieën achterna gehold.

was mooi geweest op mijn leeftijd, maar goed. Ik kon

nanciële situatie kon creëren waarin mijn kinderen niets

De Doman-Delacatatherapie, onder meer, waarbij de

ooit naar Spanje toen de kinderen vijf, zes jaar oud wa-

zouden te kort komen. Tegen mijn vijfenveertigste is me

hersenactiviteit van de kinderen gestimuleerd werd via

ren, en ben toen ook ter plaatse gaan kijken, maar de

dat ook gelukt. Maar ook dan wou ik niet blijven stilzit-

kruiptherapie. Onder het motto ‘baat het niet, schaadt

opvang was er niet was ze moest zijn. Ik had dus wellicht

ten. Nadat ik als bankier gestopt ben, heb ik mijn eigen

het niet’. We wilden al het mogelijke doen, ook dingen

een nog betere carrière kunnen maken, maar is dat het

bedrijf opgestart, Corgo, dat managers, bestuurders en

die niet of nog niet wetenschappelijk zijn. En wat is we-

einddoel van iemand? En het buitenland hoeft ook niet

aandeelhouders van bedrijven hielp en adviseerde bij

tenschap, sowieso? Maar goed, het waren hallucinante

per se. In België zijn er ook leuke jobs. Ik heb er sowieso

hun corporate governance. Ik heb altijd een eigen be-

reizen. Heel slopend ook. Eerst vlogen we naar NewYork

op gestaan dat we een sociaal leven zouden blijven lei-

drijf willen starten. Corgo werd opgekocht door Acerta,

en dan reden we met de auto naar Philadelphia. Met Ca-

den. Als je dat niet doet, maak je je hetzelf helemaal on-

en zo ben ik hier terecht gekomen. Ik denk dat het een

roline, die soms heel lastig was. We kregen een heel pro-

mogelijk. Zeker in de tijd dat we naar de VS trokken, was

goeie beslissing was om mijn loopbaan te blijven uit-

gramma mee om thuis uit te voeren. We hadden 48 vrij-

het heel zwaar, maar ik ben altijd in netwerken blijven

bouwen. Doordat ik bleef werken, kon ik wat afstand

willigers om al die oefeningen uit te voeren: het was een

zitten en heb daardoor ook carrière kunnen maken. Je

nemen. Soms is dat nodig om een goed evenwicht te

Hoe combineert u persoonlijk leed met een carrière? Persoonlijk leed verandert je leven vaak ingrijpend, ook professioneel. Zo veranderen sommige mensen van werk, terwijl anderen er zich net in vastbijten. Maar hoe ga je er het best mee om? En welke rol kunnen werkgevers spelen?

Vacature klopte met deze en andere vragen aan bij twee

situaties om te gaan. Mijn advies: ga op zoek

klinisch psychologen. Tine Daeseleire geeft met haar be-

naar sociale ondersteuning. Mensen uit je

drijf The Human Link advies aan bedrijven die werk-

privéleven of mensen op je werk, dat maakt niet

nemers helpen bij schokkende gebeurtenissen, Nele

uit. Ten tweede: probeer onaangename gevoelens

Jacobs is gezondheidseconome bij het psychologisch

en gedachten niet te vermijden. Zo dreig je jezelf

centrum Faresa in Hasselt.

met psychologische problemen – angstgevoelens en depressie – op te zadelen. Dat soort gevoelens hoort erbij.

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 8

1. Hoe ga je om met persoonlijk leed?

Tine Daeseleire: Aanvaard ook dat je niet op

Nele Jacobs: Dat hangt heel sterk af van individu

tijd. Sommige mensen hebben het er moeilijk mee

tot individu. Hoe goed kan je met stress om? En

dat ze niet meer op dezelfde manier werken, maar

hoeveel sociale ondersteuning heb je? Sociale steun

dat is normaal. Het is ook belangrijk dat hun werk-

is een beschermende factor om goed met dat soort

gever dat respecteert.

dezelfde manier kan functioneren gedurende een

20/10/11 20:37


009_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:09:39

09

“Je hecht best niet te veel belang aan de kansen die je mist.” bewaren. Of ik erover sprak met collega’s? Ik schermde

Colette nam sowieso al een groot deel van het werk voor

logie geworden, vrezen we. Dat betekent dat haar ge-

het niet af, maar ik vertelde er ook niet honderduit over.

haar rekening. De kinderen moeten er ook nog iets aan

drag er voor altijd is, niet enkel bij momenten. Annick

De mensen in het directiecomité van Acerta weten het,

hebben. Ik ben toen terug in Nederland gaan werken

is, gegeven de omstandigheden, goed. Ze is mentaal

onder meer door het boek dat Colette geschreven heeft.

voor Rabobank. Dat was te doen met de auto. ’s Avonds

twee jaar oud en spreekt niet. Ze verstaat meer dan

Maar soms voel je dat mensen het moeilijk hebben om

was ik meestal thuis.”

je op het eerste gezicht zou merken, je merkt ook dat ze geniet van wandelingen.” De situatie heeft niet al-

het daar over te hebben. Zowel mensen die in onze situatie zitten als mensen tegen wie je het zegt. Want die

Ongeremde emotie

leen het leven van Karel Plasman, maar ook zijn kijk

denken ook ‘oei, hoe moeten we daar mee omgaan?’”

Zo’n veertien jaar geleden startte Karel Plasman sa-

op het leven getekend. “Kijk, het is simpel: na ons

Toen hij in Londen werkte, was hij weg van maandag-

men met zijn vrouw vzw Anautica, met als doel een

stopt het, er zullen nooit kleinkinderen zijn. Dan

morgen tot vrijdagavond. “Het was een hondsvermoei-

tehuis in Schilde uit de grond te stampen waar twaalf

kijk je vanzelf al anders naar het leven. Ik relativeer

ende, maar ook heel interessante tijd. Visa is een bedrijf

mentaal gehandicapte jongvolwassenen terecht zou-

meer, zonder dat ik een je m’en foutist ben. Inte-

dat over de hele wereld zit. Als nummer 2 voor Europa

den kunnen. Het tehuis werd drie jaar geleden in ge-

gendeel, ik kan er minder goed mee overweg dat

woonde ik alle globale vergaderingen bij. Soms ging

bruik genomen. “We hebben het huis laten bouwen,

mensen hun kansen laten liggen of zich niet willen

mijn vrouw ook mee, wanneer we bij klanten gingen.

het operationele luik is in handen van een instelling.

inzetten. Als ik zie dat er zoveel mensen zijn die de

Dat waren onze vakanties. Sinds onze huwelijksreis zijn

We wilden eerst zelf een erkenning krijgen als instel-

kansen niet benutten die ze krijgen, dan word ik

we nooit langer dan drie weken op vakantie geweest,

ling, maar dat is niet gelukt. Ik wou nochtans iets

daar niet vrolijk van. Je moet iets doen met je com-

daarna zijn we door de kinderen nooit langer dan een

veranderen. Mijn ervaring is dat de zorgsector zeker

petenties. Je moet daarom nog niet de ceo van een

week op vakantie geweest. Maar na een tijdje werd Caro-

vroeger te aanbodgestuurd was. De toekomst ziet er

wereldbedrijf worden. Als we dat allemaal doen,

line heel lastig en kon Colette het niet meer in haar een-

meer vraaggestuurd uit, creatiever ook. Helaas kan

geeft dat een enorme meerwaarde voor de samen-

tje voor mekaar krijgen. Ik kon in die tijd bij Visa naar de

Caroline, die mijn vrouw tot haar 24ste thuis heeft

leving.” Dominique Soenens •

States gaan. Maar je hecht best niet te veel belang aan de

verzorgd, niet opgevangen worden in ons tehuis. Er

kansen die je mist. Als je daar spijt van begint te krijgen,

staat geen rem op haar emotie. En wat vroeger een

ben je voorbij het punt waar je beter niet gekomen was.

hele moeilijke gedragssituatie was, is nu een patho-

2. Wat vertel je ervan op het werk?

om te werken en niet continu thuis te zitten piekeren.

bij negatieve levensgebeurtenissen. Het is wel

Of je krijgt het tegenovergestelde: ze zetten het werk

aangeraden dat collega’s, leidinggevenden en

niet meer op de eerste plaats en relativeren hun pro-

eventueel een bedrijfsarts luisteren als een werk-

Tine Daeseleire: Persoonlijk leed kan heel intiem zijn.

fessioneel leven. Soms veranderen ze daardoor van

nemer zijn verdriet uit. Want sowieso zullen de

Niet iedereen wil erover vertellen. Mensen willen zelf

werk. Vooral mensen die door ziekte getrof-

gevolgen op het werk te merken zijn. Het is een

beslissen wat ze vertellen en wat niet. Dat adviseren wij

fen zijn, plaatsen hun gezondheid op de eer-

pluspunt als leidinggevenden geleerd hebben om

zelf ook aan mensen die iets ergs meegemaakt hebben:

ste plaats. “Die pakken ze me niet meer af”,

stresssymptomen te herkennen en er passend op te

denk goed na over wat je wil zeggen aan je collega’s en

hoor je dan vaak.

reageren. Het is ook goed dat leidinggevenden of

Kan langdurige ziekte aanleiding geven tot ontslag? surf naar vacature.com/ziekte

iemand van de personeelsdienst adressen hebben

wat niet. Wat te intiem is, hou je beter voor jezelf. Het is wel belangrijk dat je iemand op het werk

Nele Jacobs: Op korte termijn leidt het tot psychisch

van professionele hulpverleners waar werknemers

– een vertrouwenspersoon, iemand van de

en lichamelijk minder functioneren. Dat is normaal. Pro-

kunnen naar doorverwezen worden.

personeelsdienst – vertelt over wat je door-

blematisch wordt het pas als het minder functioneren

maakt. Al was het maar om te vermijden dat je gedrag

langdurig is. Al is er geen normale rouwduur; dat hangt

Tine Daeseleire: Het is belangrijk dat werk-

niet verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat er rekening

af van geval tot geval. Je concentreren op het werk kan

nemers het gevoel hebben dat ze er niet alleen

mee kan gehouden worden. Anders krijg je er ook nog

goed zijn, behalve als het vluchtgedrag is, louter be-

voorstaan. Maar zeg niet ‘mijn deur staat

eens reacties bij van mensen die niet begrijpen waarom

doeld om negatieve gedachten te ontlopen. Een vermij-

altijd open’: stap zelf op de mensen af.

je je op een bepaalde manier gedraagt.

dingsstrategie is niet verstandig. Zo loop je een groter

Laat hen merken dat je met hen rekening houdt.

3. Wat kan de impact zijn op

risico op psychologische problemen later.

Dat is belangrijk voor de werknemers zelf, maar

4.

ook voor het bedrijf dat op die manier vaak

professioneel vlak?

Tine Daeseleire: “Je ziet grosso modo twee reacties.

Nele Jacobs: “Strikt genomen is de werkgever

schokkende gebeurtenissen groot. Hou daar re-

Ofwel bijten mensen zich vast in hun werk. Ze verkiezen

niet verplicht om een werknemer te ondersteunen

kening mee. DS •

VMG-20111022_04_COVERSTORY*.indd 9

Wat kunnen bedrijven doen?

goeie werknemers aan zich kan binden. Vooral in de eerste drie maanden is de invloed van

20/10/11 20:37


010_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:09:55

ACTUA

Slecht nieuws. Wie brengt d Euroclear schrapt 500 jobs. De sluiting van twee hoogovens bij ArcelorMittal maakt 581 mensen werkloos. Een nakende besparingsoperatie bij elektronicafabrikant Philips zet 4.500 jobs op de helling. Achter die cijfers en berichten gaan iedere keer weer persoonlijke drama’s schuil. Maar ook communicatieplannen en -strategieën. Want hoe breng je slecht nieuws zonder dat je bedrijf en je reputatie al te veel schade oplopen? En wie laat je de slechtnieuwsboodschap brengen?

Eén van de gouden regels in crisiscommunicatie: zorg

die aan het hoofd staat van de Noord-Europese vlak-

dat je snel communiceert – in tijden van sociale media is

staaldivisie waartoe ArcelorMittal Luik behoort. Daarna

dat meer dan ooit een must – en dat je zelf het voortouw

hebben we een persconferentie gehouden. En in onze

neemt in de communicatie. Doe je dat niet, dan doen

perscommunicatie werden telkens maar liefst vier con-

anderen het wel in jouw plaats. Met hun eigen discours

tactpersonen vermeld. Ik durf te zeggen dat wij open en

en argumenten. In het recente geval van ArcelorMittal

duidelijk hebben gecommuniceerd. Maar wij kunnen

valt alleszins op dat in de berichtgeving vaak vakbonds-

uiteraard niet verhinderen dat de vakbonden al com-

mensen en politici geciteerd worden over de aangekon-

municeren vóór wij dat mogen.”

digde sluiting van de warme lijn. Met hún argumenten en standpunten, uiteraard. Is de staalreus dan te traag

“Die wettelijke verplichtingen hebben de communi-

geweest, waardoor de bonden de kans kregen om de

catie bij dat soort situaties inderdaad complexer en

communicatie ‘over te nemen’?

juridisch gevoeliger gemaakt”, beaamt Steven Piessens, crisisexpert van Crisistrainer.be. “Anderzijds blijft het bij

Helemaal niet, vindt Etienne Botton, woordvoerder van

een crisis cruciaal om snel en transparant te communi-

ArcelorMittal Luik. “In het geval van een herstructure-

ceren. Daar zit een duidelijk spanningsveld.”

ring ben je als bedrijf gehouden aan de regels en procedures die de wet-Renault oplegt. Wij mochten zelf

VMG-20111022_10_ACTUA.indd 10

Ceo of woordvoerder aan zet?

pas communiceren ná de ondernemingsraad. Eens

Nu heeft ArcelorMittal natuurlijk de ‘pech’ dat de

die achter de rug was, is het droevige nieuws aan de

vakbonden van de metallo’s van het strijdlustige type

medewerkers meegedeeld door Geert Van Poelvoorde,

zijn, en politici doen over deze sluiting ook graag hun

20/10/11 20:38


011_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:10:10

foto Christophe LiCoppe / © photo News

25

De sluiting van twee hoogovens bij ArcelorMittal maakt 581 mensen werkloos. Wie die boodschap brengt en hoe ze gebracht wordt, is cruciaal voor het imago van het bedrijf.

gt de boodschap?

6 gouden regels van clevere crisiscommunicatie (volgens crisisexpert steven piessens)

zegje, al was het maar omdat de overheid tenslotte vele

voerder, die vaak nog erg jong is, geen directiefunctie

miljoenen heeft geïnvesteerd in de Luikse hoogovens.

bekleedt en vrij licht weegt binnen de organisatie, of

Maar al bij al vindt Piessens dat de recente ArcelorMit-

is het beter om de ceo zelf de vuurlinie in te sturen?

tal case geen schitterend voorbeeld was van goede

“Het komt er vooral op aan om vooraf af te spreken

crisiscommunicatie. “We mogen ook niet vergeten dat

wie in welk geval aan zet is”, aldus Piessens. In geval

het gaat om een bedrijf uit de oude staalindustrie. In

van zeer slecht nieuws, kan het aangewezen zijn om

‘modernere’ bedrijfssectoren verloopt ook de commu-

de ceo in te schakelen, of een ander lid van het direc-

nicatie vaak wat eigentijdser.” Piessens merkt in ieder

tiecomité. Omdat je daarmee als bedrijf een signaal

geval dat, over het algemeen gesproken, bedrijven

geeft en empathie toont. De vraag is natuurlijk altijd

steeds opener communiceren, ook in tijden van crisis.

of die persoon daarvoor geschikt is. Niet elke ceo is

“Steeds meer bedrijven en organisaties hebben een

een goede communicator. Dat is meer dan bewezen

scenario voor crisiscommunicatie.”

in de BP-case, waar de topman het presteerde om

Belangrijk punt in zo’n crisisplan is wie het woord

te zeggen dat hij “zijn leven terugwilde”, terwijl

voert bij crisissen. Laat je dat over aan een woord-

zoveel mensen en dieren leden onder de gevolgen

...

“Niet elke ceo is een goede crisiscommunicator. Dat is meer dan bewezen in de BP-case, waar de topman het presteerde om te zeggen dat hij ‘zijn leven terugwilde’.”

• Communiceer eerst intern. Breng altijd eerst je eigen medewerkers op de hoogte. • Neem zelf de lead in de externe communicatie, en vermijd zo dat andere stakeholders, bijvoorbeeld vakbonden, personeel of politici, de communicatie gaan overnemen. want dan komen hún argumenten op de voorgrond en raken de jouwe ondergesneeuwd. • Zorg dat je vooraf een scenario, een crisiscommunicatieplan klaar hebt, waarin duidelijk is vastgelegd wie, wat en wanneer doet. Bepaal vooraf wie het slechte nieuws moet brengen, en zorg voor een adequate opleiding. • Toon empathie in je communicatie. • Blijf ook na de crisis communiceren over wat je doet. Nazorg en opvolging zijn belangrijk. • Last but not least: werk dag na dag aan een goede reputatie, bouw goede contacten op met media, vakbonden, publiek etc. precies daar loopt het vaak fout.

Steven Piessens, crisisexpert

VMG-20111022_10_ACTUA.indd 11

20/10/11 20:39


012_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:10:26

JUNKBOX

... van het door zijn bedrijf veroorzaakte olielek. Een blunder die de reputatie van BP niet vooruit hielp.”

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

Wat nogal eens vergeten wordt, merkt Piessens op, is dat crisiscom-

Nog even en het is weer zover! Allerheiligen? Sinterklaas?

municatie niet begint op de dag dat er slecht nieuws moet worden ge-

De dag van de onnozele kinderen? Driemaal mis, en veel belangrijker

bracht. “Het komt erop aan dag na dag te werken aan een goede repu-

dan dat: de ministerportefeuilles worden opnieuw verdeeld. Hoog tijd dus

tatie. Bouw goede contacten op met media, vakbonden, publiek, etc.

voor bepaalde politici om het glorierijke parcours dat ze de voorbije jaren

Als ze je kennen, dan is de kans ook groter dat ze je weten te vinden

aflegden nog even in de verf te zetten. En dus stelde Vincent Van Quicken-

wanneer zich een crisis voordoet. En dan kan je ook op meer goodwill

borne – alsof iemand zijn verdiensten ooit in twijfel zou trekken – eerder

rekenen. Is je relatie met de vakbonden stroef, dan is de kans klein dat

deze week een studie voor waaruit moest blijken dat de administratieve

ze bereid zijn om op één lijn met jou te communiceren. En als journa-

lasten voor het bedrijfsleven de voorbije tien jaar met zomaar eventjes

listen je woordvoerders niet kennen, dan zoeken ze hun informatie net zo makkelijk elders.” Karin Eeckhout •

De drie mogelijke communicatiestrategieën bij een crisis. Surf naar vacature.com/crisis

Hoe doet De Lijn aan crisiscommunicatie? Ook vervoersmaatschappij De Lijn heeft wel eens slecht nieuws te melden. Zoals onlangs nog met een aantal ongevallen, waaronder de tramontsporing in Nieuwpoort. “We zijn goed voorbereid op crisissituaties”, vertelt woordvoerder Tom Van de Vreken. “ We beschikken over een team van woordvoerders, zowel in de hoofdzetel als in de

2,6 miljard afgenomen zijn. Mooi werk van minister Q, maar wel sneu

provincies. En ieder van ons kan terugvallen op een back-up, zodat er

dat er amper een dag later al een ander persbericht onze mailbox bin-

op elk moment iemand bereikbaar is voor de pers of om zelf te com-

nendwarrelde. “Administratieve rompslomp voor ondernemers neemt niet

municeren. En iedere woordvoerder krijgt jaarlijks minstens twee da-

af”, stelde het NSZ daarin vast. Een rechtstreeks gevolg van – we cite-

gen opleiding in crisiscommunicatie en mediatraining.”

ren – “een diarree aan nieuwe regels.” ‘Meer regels voor minder geld’, het lijkt ons alvast een mooie verkiezingsslogan voor

Wie over welk incident communiceert, hangt af van verschillende fac-

mister Q uit Kortrijk. En wie weet, misschien kan hij er ook nog en-

toren. “De ernst van de situatie speelt mee, maar ook de aard van het

kele collega-politici die de afgelopen jaren de bestuursraden van Dexia of

onderwerp en de geografische factor. Bij het ongeval in Nieuwpoort

de Gemeentelijke Holding bevolkten een plezier mee doen. +++ Nog

vorige week, trad een van deWest-Vlaamse collega’s op als woordvoer-

meer slecht nieuws van het ondernemersfront: Belgische winkeliers lopen

der. Logisch, want die is het snelst ter plaatse en kent de Kusttram van

jaarlijks zowat 900 miljoen euro mis als gevolg van winkeldiefstallen. Dat

a tot z. Je kan in zo’n geval niet wachten tot iemand uit het hoofdkan-

soort diefstallen kost u en ik – de eerlijke klanten zeg maar – jaarlijks min-

toor in Mechelen ter plaatse geraakt, terwijl de foto’s al na een paar

stens 200 euro, zo berekenden de winkeliers. Volgens welingelichte bron-

minuten op Twitter staan.”

nen werd Dexia bij dit onderzoek niet als een winkel beschouwd. +++ Afsluiten doen we deze week graag met een stukje dat uitsluitend voor

“In ons crisisplan staan alle mogelijke ‘bedreigingen’ opgelijst: onge-

onze mannelijke lezers bestemd is. En vrouwen die dit ongelukkigerwijze

vallen met bussen, ongevallen met trams, stakingen, agressie etc.Voor

toch onder ogen zouden krijgen, willen we meteen waarschuwen voor de

elk van die gevallen hebben we een q&a klaar en ook cijfermateriaal.

wel heel bijzondere culturele eigenheid van de Colombianen. Totaal niet

Bij een ongeval bijvoorbeeld, weten we dat journalisten altijd de on-

te vergelijken met de Belgen, quoi. In een klein Colombiaans dorpje

gevallenstatistieken opvragen. Dan is het makkelijk die cijfers bij de

hebben alle vrouwen drie maanden lang de benen gesloten

hand te hebben. Per dossier is er één woordvoerder die

gehouden, uit onvrede met de passi-

instaat voor de communicatie. Journalisten proberen altijd

viteit van de mannen in het dorp. Die

langs verschillende kanalen aan informatie te geraken, maar wij zul-

weigerden namelijk al jarenlang om het afge-

len hen altijd naar de woordvoerder in kwestie doorsturen. Dat is de

legen dorp een stuk toegankelijker te maken,

beste garantie op een eenduidige communicatie.” De Lijn probeert,

of bij de overheid actie te ondernemen

de regels van de crisiscommunicatie indachtig, zo snel mogelijk zelf te

daarvoor. “Drie maanden totale onthou-

communiceren, en te reageren op communicatie van andere partijen,

ding”, klonk het bij één van de vrouwelijke

die nauwgezet worden opgevolgd, ook op de sociale media. “Maar

daders – of was het slachtoffers? – “hoewel

uiteraard zijn wij ook aan regels gebonden. Wanneer het parket een

we zelf natuurlijk ook botergeil waren.”

onderzoek voert naar een ongeval bijvoorbeeld, dan kunnen wij al-

Principiële mensen, nergens goed voor, ge-

leen maar afwachten tot het parket communiceert over de oorzaak.”

loof ons vrij. Filip Michiels •

VMG-20111022_10_ACTUA.indd 12

20/10/11 20:39


013_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:10:39

13 SALARISWATCHER

foto Isabel Pousset

2.260 euro bruto als ontwerper-tekenaar een passie. Maar er kruipt ook wel een stuk van mijn

Naam: Mike Van Renterghem

“Ik ben ontwerper-tekenaar bij een bedrijfje dat vooral

Leeftijd: 31

in onderaanneming werkt voor grotere bedrijven als

budget in. Ik heb gelukkig een degelijk motorpak (1.000

Diploma: A2-elektrotechniek

Belgacom, Eandis, ... Ikzelf werk hoofdzakelijk voor Te-

euro), en dat is me al van pas gekomen, want ik ben on-

Burgerlijke staat: Vrijgezel

lenet. Indien er bijvoorbeeld ergens een nieuw gebouw

langs gevallen. Daarnaast speel ik ook toneel, in Hans-

Functie: Ontwerper-tekenaar bij Imtech

moet komen, dan moet ik eerst berekenen hoeveel net-

beke en Zomergem. Voor woon- en werkverkeer, en ver-

Bruto maandsalaris: 2.260 euro

werkaansluitingen – tv, telefoon, internet – er moeten

plaatsingen voor mijn hobby spendeer ik toch 300 euro

Extralegale voordelen: Vakantiegeld, 13de maand,

zijn, ervoor zorgen dat er overal een sterk signaal binnen-

per maand. Gelukkig valt mijn verzekering wel mee: ik

maaltijdcheques ter waarde van 7 euro, terugbetaling

komt en ten slotte een plan uittekenen.”

betaal voor de wagen en de motor ongeveer 440 euro

woon- en werkverkeer (auto en fiets), DKV-verzekering

“Ik kan nu iets minder sparen dan een paar jaar geleden

per jaar. Ik wil in de toekomst een andere motor kopen.

Beleggen: “Ooit Dexia-aandelen gehad,

omdat ik een appartement gekocht heb; dat heeft me

Daarvoor probeer ik te sparen en klus ik wat bij in een

maar die lang geleden verkocht”

124.000 euro gekost. Een faire prijs voor een appartement

brasserietje, waar ik werk als afwasser. En verder? Ik heb

Vorig jaar opslag: “Neen, behalve

uit 1963. Ik betaal er nu 538 euro per maand voor af, gedu-

niet zulke grote uitgavenposten. Ik hou wel van muziek,

een indexering van mijn loon”

rende dertig jaar. Dat lijkt lang, maar ik betaal nu liever iets

en koop per maand gemiddeld één cd. Meer zou kun-

Sparen: “Nu moeilijker, want ik heb

minder af, zodat ik wat meer ‘zakgeld’ over hou. Aanvan-

nen, maar ik moet mijn appartement nog bemeubelen

een appartement gekocht, normaal

kelijk ging ik er enkel wat kleine verfraaiingswerken in uit-

(2.000 euro), en als ik moet kiezen tussen een leuke sofa

gezien 200 euro/maand.”

voeren, maar daar besliste een daklek anders over. Ik doe

(800 euro), een cd of een concert, dan is de keuze snel ge-

alles zelf, dus dat scheelt toch. Voor de vaste kosten betaal

maakt. Een mens wil na zijn werk toch ook eens rustig

ik ongeveer 160 euro per maand.”

kunnen zitten, neen?” Sven De Potter •

Sparen voor nieuwe motor “Ik rij ook met de motor, een Honda Hornet, dat is echt

VMG-20111022_13_SALARISWATCHER.indd 13

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

20/10/11 21:03


014_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:11:00

WERK & WERELD

Canada, h

voor duizenden B Jaarlijks laten een kleine 1.500 goed gekwalificeerde landgenoten de Belgische arbeidsmarkt voor wat ze is en trekken naar Canada, om daar aan de slag te gaan. Voor duizenden andere landgenoten eindigt de Canadese droom bij de immigratiediensten. Canada mag dan al een bijzonder populaire migratiebestemming zijn, het land hanteert vooral een streng en goed doordacht migratiemodel, waarin geen plaats is voor politieke improvisatie.

men miljoenen kandidaat-migranten ervan om in Canada een nieuw leven op te bouwen, maar finaal overleven er ‘maar’ 250.000 de strenge Canadese selectiecriteria in de jacht op een permanente verblijfsvergunning. Zij kunnen na drie jaar ook de Canadese nationaliteit aanvragen. Daarnaast ontvangen jaarlijks nog eens 180.000 nieuwkomers een tijdelijke werkvergunning. Canada schuimt wereldwijd dan wel de arbeidsmarkt af op zoek naar veelbelovende kandidaten, het gaat daarbij in eerste instantie uit van de eigen noden en hanteert op dat vlak een bijzonder selectief en

Clichés hebben altijd een grond van waarheid. Als

doordacht migratiebeleid.

Canada zich de voorbije decennia kon ontpoppen

VMG-20111022_14_WERK&WERELD.indd 14

tot de populairste niet-Europese migratiebestem-

Illustratief op dat vlak is de jaarlijkse jobbeurs

ming voor Belgen, dan heeft dat veel zoniet alles te

‘Destination Canada’ die ook in ons land almaar

maken met de reputatie als immigratieland bij uit-

meer bijval kent: vorig jaar goed voor zowat 8.000

stek. Eén op zes Canadezen heeft vandaag buiten-

aanvragen van belangstellenden, waarvan er uit-

landse roots, en als het beloofde land ooit bestaan

eindelijk 720 geselecteerd werden om in Brussel

heeft, dan moet het er zowat als een gedateerde

kennis te komen maken met een aantal Canadese

versie van het hedendaagse Canada hebben uit-

werkgevers. En waarvan de professionele en tech-

gezien. Veel ongerepte natuur, hippe steden, een

nische bagage of de bredere ervaring overeen-

hoge levenskwaliteit en een stevig uitgebouwde

stemden met de actuele noden op de Canadese

sociale zekerheid: een op het eerste zicht bijzon-

arbeidsmarkt. Dat Canada onder meer in ons land

der aanlokkelijke mix die wereldwijd mensen aan

met meer dan gewone gretigheid jacht maakt op

het dromen zet. Al is het verhaal natuurlijk iets

veelbelovende profielen, heeft natuurlijk veel

minder prozaïsch dan dat: elk jaar opnieuw dro-

te maken met de taalkundige situatie in

20/10/11 20:55


015_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:11:37

15

, het beloofde land

n Belgische werknemers

slag zou kunnen. Vooral de fel begeerde permanente

het land. Net geen 20 procent van de 34 miljoen Ca-

ook zonder al te veel schroom in andere vijvers. “We

nadezen hebben het Frans als moedertaal, en laat in

hebben een handvol troeven en spelen die ook uit op

verblijfsvergunning is immers aan heel wat strenge

de provincie Québec nu ook de vergrijzing bijzonder

de internationale arbeidsmarkt. In Canada krijgen de

criteria onderworpen. Dat gaat in eerste instantie over

hard toeslaan. “Maar vergis je niet, ook in enkele an-

partners van buitenlandse werknemers bijvoorbeeld

een arbeidscontract van onbepaalde duur, maar de

dere provincies is en blijft het Frans vandaag bijzonder

meteen een soort ‘open werkvergunning’. Dat geldt in

Canadezen kijken ook een stuk verder dan hun neus

belangrijk, zodat Franstaligen in Canada toch heel wat

sommige provincies zelfs voor meerderjarige kinderen

lang is. Louise Van Winkle: “Wat als de man of vrouw

kanten uit kunnen”, stelt Louise Van Winkle, hoofd van

van immigranten. Ook zij kunnen daar automatisch

in kwestie op een gegeven moment zonder baan valt?

de immigratieafdeling op de Canadese ambassade in

een werkvergunning krijgen als één van hun ouders de

Dan moet hij of zij zich uit de slag kunnen trekken en

Parijs. “Daarnaast zijn natuurlijk ook mensen die een

nodige papieren kan versieren en om economische re-

ook opnieuw inzetbaar zijn op de Canadese arbeids-

behoorlijk mondje Engels spreken bijzonder welkom.”

denen kan immigreren. Die soepele regelgeving helpt

markt. Dat wil zeggen: Engels en/of Frans spreken,

Anno 2011 blijft grootstad Toronto de grootste aan-

ons om nogal wat mensen over de streep te trekken.

over een goed diploma beschikken, de nodige ervaring

trekkingspool binnen Canada: zowat de helft van de

Idem dito overigens voor de verblijfsvergunningen.

kunnen voorleggen in een bepaalde sector, eventueel

inwoners is daar van buitenlandse origine. De aantrek-

Canada is een van de weinige landen ter wereld waar

over naaste familie of over een lokaal netwerk beschik-

kingskracht van Canada op buitenlandse werkmigran-

je als buitenlander vanaf de eerste dag kans maakt op

ken, noem maar op.Voor een tijdelijke verblijfsvergun-

ten laat zich overigens niet enkel verklaren door het

een permanente verblijfsvergunning met alle rechten

ning zijn de voorwaarden een stuk soepeler, en wor-

aangename woonklimaat of de goede sociale zeker-

die daaraan verbonden zijn.”

den ze in eerste instantie bepaald door de werkgever

heid. Canada doorspartelde de economische crisis van

Kandidaat-immigranten die niet voldoen aan de crite-

die de werknemer in kwestie naar Canada haalt. En

de voorbije jaren ook zonder al te veel kleerscheuren

ria voor een permanente verblijfsvergunning, kunnen

ook dat kan niet zomaar: alvorens in het buitenland

en de werkloosheidsgraad schommelt er momenteel

eventueel wel een tijdelijke werkvergunning krijgen.

op zoek te gaan naar geschikte werknemers, moet een

rond 7 procent. De economie groeit er nu ook al zeven

Indien het licht daarvoor op groen wordt gezet, kan die

Canadese werkgever aantonen dat hij voldoende in-

kwartalen na elkaar, en volgens het IMF zal het land dit

in lengte variëren van enkele weken tot drie jaar. Afhan-

spanningen heeft gedaan om in Canada zelf mensen

jaar en volgend jaar een van de hoogste economische

kelijk van de noden van de werkgever en van het bij-

te vinden. Meer nog: het bedrijf in kwestie moet een

groeicijfers van alle G7-landen laten optekenen.

horende arbeidscontract dat je voorgeschoteld krijgt.

zogenaamde ‘Labour Market Opinion’ kunnen voor-

Met andere woorden: Canada schuimt inderdaad de

leggen. Een soort onderzoek waarin bekeken wordt of

Labour market opinion

internationale markt af op zoek naar profielen waar-

de aanwerving van de buitenlandse werknemer een

Louise Van Winkle windt er geen doekjes om: de strijd

aan in het land een grote behoefte bestaat, maar het is

positieve

om talent wordt vandaag internationaal én op alle

een illusie te denken dat

iedere hond met een

hebben op de Canadese

fronten uitgevochten, en dus vissen de Canadezen

hoed op zomaar

in Canada aan de

arbeidsmarkt.

VMG-20111022_14_WERK&WERELD.indd 15

impact

zal

...

20/10/11 20:56


016_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:11:44

Werk & WereLd

MEESTE IMMIGRANTEN KOMEN UIT AZIË

Aantal permanente verblijfsvergunningen volgens regio van herkomst + type (2010) Gezinshereniging

Economische migratie

Vluchtelingen

Andere

azië

verenigde staten europa

afrika / midden-oosten LatiJns-amerika

... Dat kan gaan van de ontwikkeling van nieuwe pro-

laatste groep oordelen we puur op basis van bestaande

alisten in de gezondheidszorg blijken veruit het meest

ducten tot het openen van nieuwe markten voor

familiebanden met Canadese staatsburgers – familie-

gegeerd. Niet toevallig ook profielen die in België de

een bedrijf. Omgekeerd moeten kandidaat-migran-

hereniging zeg maar – of op basis van echt humanitaire

lijst met knelpuntberoepen aanvoeren, en nog maar

ten vooraf ook een uitgebreide vragenlijst invullen,

criteria. Willen we die groep mensen kunnen blijven

eens een bewijs dat de concurrentieslag om talent tegenwoordig wereldwijd wordt uitgevochten.

om na te gaan of ze op basis van hun achtergrond

verwelkomen, dan kunnen we niet anders dan bij de

en ervaring wel in aanmerking komen voor een

economische migratie strenge spelregels te hanteren.”

Hamvraag in deze: kan Europa lessen trekken uit het

verblijfsvergunning voor onthaal.”

Ook voor politieke improvisatie of partijpolitieke spel-

Canadese migratiemodel? Of maakt alleen al de puur

letjes lijkt er in Canada weinig plaats: elk jaar opnieuw

geografische ligging van Canada – voor een groot deel

Honderden miljoenen dollars

moet de minister van Migratie een plan voorleggen

omringd door ontoegankelijk poolgebied en oceanen –

Enig opportunisme is de Canadezen dus niet vreemd,

aan het parlement waarin de beleidsresultaten van het

elke vergelijking in die zin totaal zinloos?

maar Van Winkle stipt aan dat het Canadese migratie-

voorbije jaar en de noden voor het volgende jaar wor-

“Ik denk dat geen enkel model zomaar naadloos kan

model dan ook veel meer is dan zomaar een amalgaam

den geschetst. Dat gaat dan van het aantal migranten

worden overgenomen. Je kan er natuurlijk een aan-

van tijdelijke maatregelen. “We hebben de voorbije

waaraan nood is over de verdeling volgens sectoren en

tal interessante aspecten van overnemen, maar ook

jaren veel onderzoek gedaan naar het integratietraject

categorieën tot het aantal tijdelijke werkvergunningen

het zogenaamde Canadese model is permanent in

van nieuwkomers op de Canadese arbeidsmarkt: wat

dat kan worden uitgereikt. De resultaten van die ana-

evolutie. Enkele jaren geleden bijvoorbeeld was het

maakte dat sommigen onder hen slaagden en anderen

lyse en de planning kunnen door iedereen online wor-

een stuk eenvoudiger dan vandaag om op federaal

mislukten? Waar schoten wij te kort inzake informatie

den geraadpleegd.

niveau – en dus niet bij de provincies - een werkvergunning aan te vragen. In die mate zelfs dat we op

of inburgeringstrajecten, en wat waren de beslissende factoren bij een geslaagde inburgering? En ja, ons mi-

“Daarnaast besteden wij jaarlijks vele honderden

een gegeven ogenblik tegen een berg van ruim 1 mil-

gratiemodel beschermt in eerste instantie de belangen

miljoenen dollars aan het onthaal en de opvang van

joen aanvragen aankeken die één voor één bekeken

van Canada zelf, maar het gaat verder dan dat. Heeft

nieuwkomers”, klinkt het nog. “De strenge toelatings-

en geëvalueerd moesten worden. Omdat we eenvou-

het zin om migranten binnen te laten die geen schijn

criteria kunnen dus niet los gezien worden van de

digweg niet over voldoende mensen beschikten om

van kans maken om ooit in Canada aan de slag te gaan?

zware inspanningen om migranten te onthalen en te

al die aanvragen binnen een redelijk tijdsbestek te

Worden die migranten zelf daar dan beter van? We krij-

helpen bij hun inburgering.” Vorig jaar kregen zowat

behandelen, hebben we de criteria op dat vlak een pak strenger gemaakt.” filip michiels •

gen wel eens het verwijt dat wij een hard migratiebe-

700 landgenoten uiteindelijk een definitieve verblijfs-

leid voeren, maar daar ben ik het niet mee eens: 60 pro-

vergunning voor Canada. Nog eens zoveel mochten

cent van de migratie naar Canada is puur economisch,

zich in een tijdelijke verblijfsvergunning verheugen.

de resterende 40 procent is humanitair van aard. Bij die

Ingenieurs, informatici, technische beroepen en speci-

Hoe ga ik te werk als ik wil emigreren? Surf naar vacature.com/emigreren

“Wij besteden jaarlijks vele honderden miljoenen dollars aan het onthaal en de opvang van nieuwkomers.” Louise Van Winkle, hoofd van de immigratieafdeling op de Canadese ambassade in Parijs

VMG-20111022_14_WERK&WERELD.indd 16

20/10/11 20:57


017_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:11:48

17 GESPOT in dEzE rubriEk Gaan WE OP zOEk naar niEuWE GadGETS En TrEndS OP dE WErkVlOEr

Waarvoor worden intranetten gebruikt? (% van respondenten)

Hoe kunnen ze verbeteren? (% van respondenten)

18% 6% 6% 6% 5%

12% 10% 6% 6% 4%

collega’s opzoeken

91%

procedures opzoeken

Meer dan 91% van de bedrijven heeft een intranet.

15%

formulieren

voordelen voor personeel

Maar slechts 15% van hun personeelsleden maakt er echt regelmatig gebruik van.

nieuws over organisatie

betere content organisatie

makkelijker informatie vinden

duidelijke intranetstrategie

verlossen van verouderde content

delen van kennis

Onderschat nooit uw ‘slapende vrienden’ Via Facebook of LinkedIn weet u soms perfect wat een ex-collega een uur geleden heeft uitgespookt, terwijl u hem al zes jaar niet meer heeft ontmoet. Dankzij internet was het nog nooit zo makkelijk om contact te houden met kennissen of relaties. Maar tegelijk vernieuwt onze contactenlijst constant. Veel mensen gaan daarom aan het ‘defrienden’. Want heeft het wel nut om de draad opnieuw op te nemen met mensen die u uit het oog hebt verloren? Toch wel, blijkt uit recent onderzoek bij 224 voormalige MBA-studenten. Het onderzoek kwam er op initiatief van MIT Sloan Management Review, een Amerikaans vakblad gelieerd aan de bekende MIT Universiteit.

Waarom falen intranetten?

39 45%

van de gebruikers vindt % de informatie te statisch. vindt het intranet slecht georganiseerd en de informatie moeilijk vindbaar.

De onderzoekers vroegen aan de voormalige studenten om advies in te winnen bij mensen waar ze de voorbije drie jaar niet mee hadden gecommuniceerd. Tegelijk werd aan een andere maar gelijkaardige groep gevraagd om advies te vragen bij hun belangrijkste contacten van dit moment. En wat bleek? Het advies dat ze van de verre relaties kregen, bleken even nuttig en soms zelfs nuttiger dan de input die hun huidige relaties hen bezorgden. Slapende contacten zijn dus waardevoller dan we zouden vermoeden. Ook al blijken ze al snel vergeten en ondergewaardeerd. Bovenal is de poel van slapende contacten vaak veel groter dan u denkt. “Volwassenen bouwen relaties op met duizenden mensen tijdens hun loopbaan, maar op elk moment onderhouden ze er slechts 100 à 200 actief”, weten de onderzoekers. Overigens blijkt ‘herconnecteren’ bijzonder snel en efficiënt te gaan. “Mensen denken dat ze oude kennissen contacteren zoals een telemarketeer die een zogenaamde ‘cold call’ pleegt en helemaal van in het begin moet beginnen.” Maar in werkelijkheid namen de proefpersonen ver-

Het probleem van het

intranet

bazend snel de draad terug op met hun oude relaties. “Er is namelijk nog steeds een gevoel van vertrouwen en gemeenschappelijk perspectief. De meesten vonden het gewoon fijn om gecontacteerd te worden door een oude bekende.” William Visterin •

Het goede oude intranet, een soort interne website met informatie voor het personeel, bestaat twintig jaar. Maar het is een verjaardag in mineur. brOn: FOrrESTEr, inSiTES COnSulTinG, MCGOVErn, TEChTarGET

VMG-20111022_17_GESPOT.indd 17

Hoe moet je netwerken naar een nieuwe job? Surf naar vacature.com/netwerken

20/10/11 20:45


018_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:11:56

regioDoSSier ANTWERPEN Vier weken lang houden we halt bij overheidsbedrijven in onze provincies voor dubbelinterviews. De hoofdrolspelers? Een werknemer die van de privé naar de overheid overstapte, en een rekruteerder die gepokt en gemazeld is bij de overheid.

Jan Van Dessel, medewerker Strategie & Ontwikkeling, stapte over van de privé: “Financieel leverde ik allesbehalve in. Mijn salaris doet zeker niet onder voor dat van vrienden met eenzelfde diploma.”

Gebeten door Sluizen bouwen, windmolens zetten, schepen loodsen, de medewerkers van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zijn van alle markten thuis. Ze zijn allen gebeten door het havenvirus. En sinds 2008 genieten ze ook van salarisschalen die competitief zijn met de privésector.

personeelsdirecteur Pascale Van Hoecke het takenpak-

“Maar we zijn natuurlijk niet de enige nautische instel-

ket af. Het Havenbedrijf heeft een ongelooflijke mix on-

ling die mensen zoekt. Afgestudeerden van universitei-

der zijn 1.650 medewerkers: van matrozen, over gespe-

ten denken ook niet meteen aan de haven als ze op zoek

cialiseerde lassers tot sleepbootkapiteins en ingenieurs.

gaan naar een baan”, weet Pascale Van Hoecke.

De helft daarvan draait in een volcontinu systeem: hun

“Samen met de havenbedrijven kampen wij met een

diensten zijn 24 uur op 24, 7 dagen lang operationeel.

imagoprobleem dat meestal gebaseerd is op een verkeerd beeld van de haven: veel kandidaten vrezen het

Job aan wal

volcontinu systeem (de haven draait zeven op zeven, 24

Op Antwerpen linkeroever komt het grootste on shore

Het Havenbedrijf rekruteert jaarlijks een honderdtal

op 24, nvdr). Het werk aan de haven is niet langer ge-

windmolenpark van België. Binnenkort starten ook de

nieuwe medewerkers. “Dat zijn voornamelijk vervan-

vaarlijk of vuil; het is bijzonder gevarieerd. En wie hier

werken voor een tweede sluis in het verlengde van het

gingen”, relativeert Pascale Van Hoecke. “Daarnaast

aan de slag gaat, wordt gebeten door het havenvirus.”

Deurganckdok. Het wordt meteen de grootste ter we-

groeien onze commerciële afdelingen en onze afdeling

Samen met Alfaport, de stad Antwerpen, de VDAB en

reld. Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Strategie & Ontwikkeling. Ook voor de infrastructuur-

Voka Grootindustrie heeft Pascale Van Hoecke een

voert de regie over deze grootschalige projecten.

werken is er meer personeel nodig. Het gros van die

werkgroep ‘Talent’ opgestart: “We bereiden enkele ac-

Het Havenbedrijf doet de haven van Antwerpen mee

honderd aanwervingen bestaat uit technische vaklui.

ties voor om het imago van de haven te verbeteren en zo

draaien. Zo verstrekt het concessies aan de private ha-

Maar we zoeken ook ijverig naar verkeersleiders (nau-

sneller en intensiever te kunnen rekruteren. Daarom or-

venbedrijven. Het bezit een twintigtal sleepboten, drie

tici), matrozen en universitairen met een maritieme op-

ganiseren we gezamenlijk havendagen en schoolbezoe-

leiding of interesse.”

ken.” Het Havenbedrijf heeft ook zijn jobsite vernieuwd

Zeker voor nautici en kapiteins is het vissen in een klei-

met getuigenissen van medewerkers.

dokken en sluizen aan. Het personeel bemant bruggen

ne vijver. Jaarlijks levert de Hogere Zeevaartschool in

en sluizen en behartigt de belangen van de haven in

Antwerpen amper een vijftigtal studenten af. De meer-

Overweldigende jury

de wereld. “Onze verkeersleiders zorgen ervoor dat de

derheid daarvan wil eerst de wereld rondvaren. Na een

De selectieprocedure duurt nu gemiddeld twee

schepen veilig kunnen binnen- en buitenvaren”, rondt

tiental jaar kiezen ze dikwijls wel voor een job aan wal.

maanden. “Maar dat hoeft niet slecht te zijn”, gelooft

foto jonAS lAmpEnS

baggerschepen en een veertigtal kranen. De verschillende diensten van het Havenbedrijf leggen wegen,

VMG-20111022_18_REGIODOSSIER APEN.indd 18

20/10/11 20:49


019_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:12:09

19

Foto Jonas lampens

Pascale Van Hoecke, personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: “Op alle niveaus zijn er doorgroeikansen. Bijvoorbeeld: wie als matroos start en een gezonde ambitie heeft, kan vlot sleepbootkapitein worden.”

r het havenvirus Jan Van Dessel (28). Hij is nu twee jaar aan de slag in

“Financieel leverde ik allesbehalve in”, bekent Jan Van

grond gestampt. Het gros van onze sleepbootkapi-

de afdeling Strategie & Ontwikkeling. “Met een langere

Dessel. “Mijn salaris doet zeker niet onder voor dat

teins hebben we zelf opgeleid.”

procedure blijven alleen de echt gemotiveerden over.

van vrienden met eenzelfde diploma. Ik heb dezelfde

“Ongeveer 60 procent van onze mensen zijn nog statu-

Ik had die twee maanden wachten er voor over. Maar

extralegale voordelen en mijn brutoloon ligt zelfs wat

tair. Dat statuut verdwijnt langzaam. Sinds 2002 werft

het eerste gesprek overweldigde me enigszins: er zat

hoger. Als ik de vakantiedagen erbij tel, is mijn loon-

het Havenbedrijf alleen nog werknemers aan met een

een hele jury te wachten. Na een korte test stellen de

plaatje heel netjes.”

klassiek arbeidscontract van onbepaalde duur. Verder worden onze kaderleden geëvalueerd op basis van hun

specialisten van de jury hun vragen. Gelukkig volgden er nog twee gesprekken.”

Matrozen met ambitie

geboekte resultaten. Wie goed scoort, ziet dat positief

Jan Van Dessel studeerde af als handelsingenieur aan

Volgens Pascale Van Hoecke presenteert het Haven-

vertaald in zijn salaris. Maar er moet hard voor gewerkt

de Universiteit Antwerpen. Na een lange trektocht door

bedrijf sinds de omschakeling van het verloningssys-

worden”, zegt PascaleVan Hoecke. “De werkdruk is hoog.

Latijns-Amerika begon hij als financieel analist bij een ge-

teem in 2008 een competitief loonpakket: “We zet-

Middenmanagers lezen tijdens het weekend de rappor-

specialiseerd coatingbedrijf.“Daar beperkte mijn job zich

ten onze salarissen op het marktgemiddelde. Samen

ten van hun medewerkers. Ze hebben allemaal black-

tot het rapporteren van winstmarges en maandresulta-

met een goede hospitalisatie- en groepsverzekering,

berry’s, want we moeten snel kunnen reageren om als

ten. Na twee jaar begon die routine me te storen. Ik ging

maaltijdcheques en een bedrijfswagen voor de hoge-

wereldhaven concurrentieel te blijven. De haven bruist

op zoek naar mijn echte passie: een baan die te maken

re profielen kunnen wij aan de sollicitanten compe-

en ons bedrijf moet volgen met zijn dienstverlening.”

heeft met mobiliteit en grote infrastructuurwerken. Ik ben

titieve loonvoorwaarden aanbieden. Daarnaast zijn

Jan Van Dessel verveelt zich alvast geen seconde: “Ik heb

heel fier op onze haven. Ik wou dus enorm graag aan de

er op alle niveaus doorgroeikansen. Bijvoorbeeld,

een vast takenpakket. Maar elke week duikt er wel een

slag bij het Havenbedrijf.” Wanneer in 2008 de vacature

wie als matroos start en een gezonde ambitie heeft,

extra prioriteit op. Zo heb ik me de voorbije week bezig-

voor strategieconsulent verschijnt, reageert Jan Van Des-

kan vlot sleepbootkapitein worden. Omdat we geen

gehouden met een systeem waarbij vrachtwagens hun

sel: “Ik was bijzonder gemotiveerd voor de functie.”

sleepbootkapiteins vonden, hebben we een zes-

komst vooraf melden. Ik heb dus zeker geen nine-to-five

“Wij hebben wel meer van zulke gedreven mede-

tal jaar geleden zelf een intensieve opleiding uit de

job.” Erik Verreet •

werkers”, aldus Pascale Van Hoecke. “We zoeken vooral mensen met een stevig leervermogen. De haven evolueert zo snel.”

VMG-20111022_18_REGIODOSSIER APEN.indd 19

Jobs in Antwerpen vindt u vanaf pagina 53

20/10/11 20:49


020_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:12:27

rEgioDoSSiEr LIMBURG

Uw werk is waar uw huis staat Vooral dertigers die de files naar Brussel en Antwerpen beu zijn, solliciteren bij het Provinciehuis van Hasselt. Ze ruilen een stukje loon in voor meer levenskwaliteit.

Miet Robben (34) is een perfecte illustratie van deze

aan bouw- of winterverloven.” Miet is een ‘contractuele’

trend. Deze interieurarchitecte is nu een half jaar aan

medewerkster. “Dat hangt niet af van de persoon maar

de slag in het Provinciaal Domein Bokrijk. Na haar stu-

van de afdeling”, legt Bart Bisschops uit. “Contractuelen

dies in Diepenbeek monteerde ze zes jaar video’s, eerst

krijgen de tijdelijke en publieksgerichte jobs. De taken

bij TV-Limburg en later bij het productiehuis Eyeworks

die constant blijven, worden ingevuld door statutairen.

In Limburg is het provinciebestuur bijzonder actief. Hun

in Brussel. “Daar ging het er nogal onpersoonlijk aan

Daarom zijn de meeste medewerkers in Bokrijk contractueel. De trend naar meer contractuelen zet zich door.”

beleidsdomeinen: cultuur, ruimtelijke ordening, milieu,

toe.” Ze keerde terug naar het Hasseltse als tekenaar/

onderwijs en welzijn. In totaal stelt de provincie 1.150

bediende bij een kleine schrijnwerkerij in Stevoort. “Op

“Kandidaten die hier enkel en alleen werkzekerheid zoe-

man tewerk, onderwijs niet meegeteld. Zo werken er ze-

het bureau kwam alles bij mij binnen. Ik bereidde het

ken, geraken niet door de selectieprocedure”, vervolgt

ventig mensen in de provinciale bibliotheek in Hasselt,

werk voor, plande, tekende en berekende. In overleg met

Bart Bisschops. In 2009 startte de provincie Limburg met

als provinciale bibliotheek een unicum in ons land.

de baas maakte ik de planning voor mijn vier collega’s.

een nieuw evaluatiesysteem. “Na twee negatieve eva-

“Jaarlijks rekruteren we zestig mensen”, zegt Bart

Maar in een kmo is er minder speling op het vlak van

luaties bestaat de kans dat een medewerker ontslagen

Bisschops, afdelingschef loopbaanbegeleiding in de

werkregeling en vakantie. Als één van mijn vier collega’s

wordt wegens beroepsongeschikt. Dit geldt vanaf 2012

hrm-directie van de provincie. “We werven vooral men-

ziek werd, moesten de anderen harder doordraaien. Mijn

voor zowel contractuele als statutaire medewerkers. Als

sen aan met een bachelor- of een masterdiploma. De

werkgever ging slapen met zijn bedrijf, wat de sfeer niet

we dit systeem goed toepassen, kunnen we onze mensen

trend om ASO-diploma’s te vervangen door bachelors

ten goede kwam.”

zo scherp houden.”

is al vijftien jaar aan de gang. Vandaag zijn de hoogge-

Na drie jaar solliciteerde ze bij de provincie voor een

schoolden goed voor meer dan de helft van onze rekru-

baan in Bokrijk en kwam ze glansrijk door het examen.

Een werknemer kan zijn carrière ook zelf meer in handen

teringen. De algemene jobs die vroeger door adminis-

“We hebben Miet vooral aangeworven omdat ze zelf-

nemen: “Momenteel kan elke medewerker meedingen

tratieve medewerkers werden ingevuld, zijn vervangen

standig kan werken, een groep kan aansturen en omdat

naar een promotie, mits een gunstige evaluatie. Hij kan

door gespecialiseerde functies.”

ze haar mannetje kan staan in een arbeiderswereld”, ver-

aan examens deelnemen, zowel voor interne mobiliteit

De meeste arbeiders worden aangeworven voor het

klaart rekruteringsverantwoordelijke Bart Bisschops.

als voor een bevordering.”

provinciaal domein Bokrijk, goed voor 120 jobs. “We

In het domein Bokrijk heeft de schuur van het verdwe-

Maar niet iedereen past in de provinciale werkomgeving,

zoeken geregeld gespecialiseerde stielmannen zoals

nen polderdorp Oorderen een grondige opknapbeurt

meent Bart Bisschops: “Mensen die niet malen om het

strodekkers, leemwerkers en schrijnwerkers. Maar dat

nodig.“Ik volg die werf mee op”, vertelt Miet Robben.“De

maatschappelijk belang van ons werk, vinden het hier

lukt”, aldus Bart Bisschops. Hij verrichtte de voorbije

constructie wordt bekeken en er komt een nieuw strooi-

niet ok. Een werknemer moet ook geduld hebben: soms

vijftien jaar 450 rekruteringen: “We ontvangen geen

en dak op. Omdat ik pas start, is mijn aandeel nog niet zo

duikt het resultaat van zijn werk slechts jaren later op of

bergen kandidaturen. Ons rekruteringsveld is blijk-

groot. Officieel is mijn functie ‘tekenaar’, maar ik doe veel

ziet hij het helemaal niet.”

baar niet zo groot. Maar telkens zitten er goede kan-

meer dan dat alleen. De komende maanden zal ik vooral

didaten bij.”

projecten technisch begeleiden. We kijken uit of die in-

Nieuw Witboek

“Blijkbaar is onze aantrekkingskracht bij afgestudeer-

tern kunnen uitgewerkt worden of we hulp nodig heb-

In april dit jaar keurde de Vlaamse regering het Wit-

den niet zo sterk. Vooral jongeren die al enkele jaren

ben van aannemers. Dan moet er een bestek opgesteld

boek van minister Bourgeois goed dat onder meer de

elders aan de slag waren, kloppen bij ons aan. We zijn

worden en wordt er een aanbesteding uitgeschreven.”

spelregels tussen gemeenten, provincies en Vlaamse

foto jonAs lAmPens

vooral aantrekkelijk voor jonge mensen rond de dertig

administratie bepaalt. Elke nieuwe Vlaamse rege-

jaar. Deze kandidaten pendelen al jaren naar Brussel of

Met de fiets naar het werk

ring zal afspraken (‘convenanten’) maken met de

Antwerpen en zijn de files beu. Dat geldt evenzeer voor

Miet Robben woont in Herk-de-Stad: “Dat is twintig ki-

provincies over welke taken ze moeten invullen en

werknemers uit de privé. Ze zijn bereid om in te leveren.

lometer ver. Dat is een ideale afstand want ik doe het tra-

hoe die gefinancierd worden. “Ons takenpakket kan

Bedrijfswagens, gsm’s en andere extralegale voordelen

ject met de fiets. De fietsvergoeding zorgt ervoor dat mijn

dus sterk veranderen”, kijkt Bart Bisschops vooruit.

kennen we hier niet. Ze leveren in om hun levenskwali-

overstap financieel geen pijn deed. Ik kan nu ook veel

“Momenteel heeft niemand daar al zicht op.”

teit te verbeteren.”

vrijer mijn vakanties plannen zonder gebonden te zijn

Erik Verreet •

Dicht bij huis werken: wat levert gaan werken met de fiets op? Surf naar vacature.com/fiets

VMG-20111022_20_REGIODOSSIER LIMB.indd 20

Jobs in Limburg vindt u vanaf pagina 53

20/10/11 20:51


021_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:12:38

Foto Jonas lampens

21

Bart Bisschops, afdelingschef loopbaanbegeleiding bij provincie Limburg: “Vooral jongeren die al enkele jaren elders aan de slag waren, kloppen bij ons aan.”

VMG-20111022_20_REGIODOSSIER LIMB.indd 21

Miet Robben, aan de slag in Provinciaal Domein Bokrijk, maakte overstap van de privé: “Ik kan nu veel vrijer mijn vakanties plannen zonder gebonden te zijn aan bouw- of winterverloven.”

20/10/11 20:51


022_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:13:06

PUBLIEKE OPINIE

Reacties op standpunt van vorige week ‘Activeren in plaats van subsidiëren’

Omgekeerde wereld

Dankuwel, Elio di Rupo Het klopt dat ouderschapsverlof en tijdskrediet een ze-

om aan de bak te komen. Dankuwel Elio De Rupo om

Het is de omgekeerde wereld. Jonge men-

gen zijn voor onze jonge gezinnen, die worstelen met

er in uw nota voor te kiezen om ouderschapsverlof en

sen (met of zonder kinderen) nemen tijds-

de combinatie arbeid en gezin, zo schrijft Marian Kin in

tijdskrediet te behouden. Maar zou het geen idee zijn

krediet of ouderschapsverlof. Ze hebben

haar standpunt. Vervolgens stelt ze in vraag of dit door

om werkgevers te verplichten om vrijgekomen arbeids-

nog niets bijgedragen aan de maatschap-

de overheid financieel gecompenseerd moet worden.

plaatsen door deze thematische verloven op te vullen

pij. Ze vergeten dat men naast rechten ook

Moeten we misschien niet eerst eens kijken hoe het

met werkzoekenden?

Zo kunnen heel wat mensen

plichten heeft. De overheid kweekt onbe-

komt dat steeds meer mensen beslissen om een adem-

worden geactiveerd. En zij bij wie het water aan de

wust medewerkers die minder stressbe-

pauze in te lassen? De combinatie werk en gezin wordt

lippen staat, kunnen even een rustpauze inlassen in

stendig zijn. Dat wordt er niet beter op als

voor velen een steeds onhoudbaardere combinatie. De

plaats van op een burn-out af te stevenen en langdurig

men ouder wordt. En dan zou men na ver-

druk op zij (die het geluk hebben om te) werken wordt

out te zijn. De sociale zekerheidskas kan er maar wel

loop van tijd terug voltijds komen werken?

steeds groter terwijl er tegelijk een grote groep werk-

bij varen: minder werklozen én minder zieken.

Tegen dan is men dat al lang niet meer ge-

zoekenden is die graag een plaats op de arbeidsmarkt

Chantal Driesen, voltijds werkende moeder die momenteel werk en gezin nog steeds goed kan combineren •

woon. Jong geleerd is oud gedaan.

zou willen verwerven maar helaas de kans niet krijgt

N.ruts, via website (ingekorte reactie) •

POLL Deze week vroegen we of u de kwaliteit van het Nederlands van Elio di Rupo belangrijk vindt.

16%

neen, zolang hij het land maar goed bestuurt en de juiste beslissingen neemt

1%

ik weet het niet

83%

ja, talenkennis is doorslaggevend in een drietalig land

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr

Evolutie van het aantal Belgen met een tweede job aantal

% t.o.v. het totaal aantal werkenden

2004

156.528

3,8%

2005

165.216

3,9%

2006

160.191

3,8%

2007

168.460

3,8%

2008

168.852

3,8%

2009

175.437

2010

184.333

4,0% 4,1%

184.333 Belgen hebben 2 jobs Vergeleken met 2009 hadden in 2010 bijna 9.000 Belgen meer een tweede job. 184.333 landgenoten verdienden een extra loon bij een tweede werkgever. Die trend zet zich al langer door: het zijn er bijna 28.000 meer dan in 2004. Toch blijft het een beperkte groep. 4 procent van de werkende bevolking heeft twee (of meer) jobs. Dat betekent dat zowat 96 procent van de werkende Belgen het bij één job houdt.

(BROn: FOD EcOnOmiE, AlgEmEnE DiREctiE StAtiStiEk En EcOnOmiSchE inFORmAtiE, kERncijFERS 2011, OktOBER 2011)

VMG-20111022_22_PUBLIEKE OPINIE.indd 22

20/10/11 20:53


023_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:13:08

23 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

5 groene bedrijfswagens die fiscaal interessant zijn © KLaas verpLancKe

Op mijn bureau lag een stapel gele gidsen. Daarin zocht ik iedereen uit alle zones op. Wie een nummer had, kreeg telefoon. Het was een tombola van altijd prijs, voor slagers, archivarissen, rozenkwekers, de exen van bekende zangeressen en onbeleefde kabinetchefs. Zat ik met een vraag dan belde ik. Soms kreeg ik antwoorden en soms ook niet. Ja, er zit varkensvlees in kipkap. Oh, maar Nonkel Bob had verschillende tantes. Nee, met cactussen valt meer geld te verdienen. Pfft, zij eet nu frieten in de Quick om mij te jennen. Wat is dat voor een vraag? Noemt gij dat journalistiek? Een rioolrat, dat zijt gij! Kortom, de telefoon was troef.

“Wie werk verzet los van internet is een kieken. Of een stielman. Of een verpleegster.” ’s Avonds was mijn oor warm en dik. Het bewees dat ik hard werkte, helemaal zonder internet. Geen mens die nog verstaat hoe het in godsnaam mogelijk was. Als nu de server plat ligt, begint iedereen te schreeuwen, lijdt de economie verlies en moeten er meteen hulpkon-

Lees het op Vacature.com/bedrijfswagens

Mag een sollicitant een dag onbetaald op proef werken? Lees het op Vacature.com/sollicitant

vooien worden georganiseerd. Zonder Google gaat er niets meer en gele gidsen zijn slecht voor het milieu. Wie werk verzet los van internet is een kieken. Of een stielman. Of een verpleegster. Of zelfverklaard een dieptegraver. Internet is een juveniel medium, zegt hij. Wuft bovendien, en nefast voor mijn attention span. Maar de ordinaire nijveraar heeft internet nodig om zijn werk te kunnen doen. Vandaar de verontwaardiging als er geen internet is. Of als klachten daaromtrent niet ernstig worden genomen. Owee de it’er die het waagt om te zeggen dat hij eens zal komen kijken, om vier uur. Terwijl er in noodgevallen maar één bijwoord is dat deugt: Nu! En dat ze op de geoutsourcete helpdesk alstublieft hun mond houden over de kabel. Want die heb je al twintig keer uitgetrokken. Net zoals je de computer al twintig keer hebt uitgezet. Een leek weet weliswaar niet hoe iets werkt, maar hij merkt wel wanneer iets niet werkt. Je kan niet op intranet. Je verwacht een belangrijke mail. En waarschijnlijk ben je een hele ochtend aan werk kwijt. Maar it’ers zijn allemaal relativo’s. Geen computerprobleem op aarde of het is een ingebeeld probleem. Sussen doen ze en troosten, alles behalve helpen. Tot je jezelf ineens hoort zeggen: Mijnheer, als u mij nu nog één draad doet uittrekken dan kom ik ermee naar beneden. Fwiep! Een striem van stekker schuins over uw ribbenkast! Weet u wat het is, mijnheer? Het buitenechtelijke wifiworstje in het doosje onder mijn bureau. Het hangt er maar wat bij. Het dient tot niets. En iedere week krijgt het een lel van de mops van de poetsvrouw. Dat weet ik omdat ik het iedere week opnieuw moet goed steken. Het is kapot, mijnheer. Het is kapot, mijnheer! Het is wél kapot, mijnheer! Alsof ik het zou willen verzinnen. Breng wisselstukken mee, zeg ik u. Mijn internet werkt niet! En daarmee ikzelf ook niet! Bent u facilitair of bent u het niet? Slecht voor de economie bent u in ieder geval zeker. Enfin, ik zal me tot u eindelijk opduikt wel te drogen leggen tussen een gele gids. Het is tenslotte herfst voor iets. Klik. Soms is een telefoontje nog een troef. •

VMG-20111022_23_COLUMN.indd 23

Hoeveel moet u verdienen om gelukkig te zijn?

Lees het op Vacature.com/gelukkig

Ontdek ook de

13.274

jobs op vacature.com

20/10/11 20:54


024_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:45:00

24

VACATURE 22 OKTOBER 2011

HAVENBEDRIJF GENT

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

beleidsmedewerker milieu beleidsmedewerker energie

commercieel manager

JOUW FUNCTIE: als beleidsmedewerker milieu geef je mee vorm aan het milieubeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de milieuthema’s uit het strategisch plan uit. Je staat in voor acties in het kader van het milieucharter en in het kader van milieucertificering. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten. Als beleidsmedewerker energie geef je mee vorm aan het energiebeleid van het Havenbedrijf. Je werkt de energiethema’s uit het strategisch plan uit. Je volgt evoluties omtrent groene energie nauw op en werkt een beleid rond alternatieve brandstoffen uit. Je werkt mee aan het duurzaamheidsbeleid en volgt diverse aspecten van het klimaatplan op. Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf bij externe overlegmomenten die bij jouw vakgebied aansluiten.

JOUW PROFIEL: je hebt een masterdiploma in een maritieme of economische richting of gelijkwaardig door ervaring. Je bent een geboren netwerker die goed kan overtuigen en onderhandelen. Je bent dynamisch, flexibel en bereid om naar het buitenland te gaan. Je hebt een rijbewijs B. AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES: een contractuele aanstelling in een stabiele en interessante werkomgeving • een afwisselende job met veel boeiende interne en externe contacten • je krijgt ruime opleidingskansen, een interessant salarispakket, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering • voor de functie van commercieel manager is er tevens een bedrijfswagen voorzien.

Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren, is terug te vinden op de website www.havengent.be/jobs. Je vindt ons terug op volgend adres: J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België - tel. + 32 9 251 05 50 -

www.havengent.be

n oeke W ij z

mom

ent

hain c y l upp keling) op via de s t s n ik h av e r l e ni n g i n e n naly ntw e r pse p

/v: e el m

s a tie & -o t van de Antvwaen de dienisntevss casest mo ee s e n a ivitei k waliteit erde bus r. Je zoek p et i t busi nnov o te

ucti ing van de cuormen en vangdisetiek gererllaandbeleid) vinoitiatievenemteenten. d o r p ( kel t r u c t e s t el t l o e t a c h t e r m o d al e r s e ev e n n t w ik te ns J

r. nh i ve n te os eo lg t d ng van k ndver voe inatie va iverse (i drijf op d g i d d J e vo a e k r l r n b r ö i c h t in up p l y ve n hma n va c h te e co i ël e r s c f n o benc en het a ing en d agkanse je het Ha a o mie h/fin lg la g n m is c p o r t e c o n h av e t d e o p v o o m d e s e nw o o r d i o n o n g id n ec e) trans aring als b e r e p l o s s i n ge t t e v e r t e n ee lo o eu r i m ar i t ie m r in g. Er v s k r r a n o a e o ( n T s r va bij v i din g in g e n. erke sin e s oma ve r h o o p l e a a r d i ge w n v a n b u r d ip l n e t e s e e n ma uld met bt gelijk w t opstell bt ee e e ev Je he eel aang nt of je h st rond h en u e t al y m n le) n e a a g d eve a s er k o man ter m en s t si n e s chain ller of bu stieke (in ving is e ermatige gi ge ijf ro c o n t i n e e n l o sp o r to m ei t m e t c r k t g r a a g n e it s case ionele tra rke af fin ust. Je w e t t m a s g r e n e t n i v . lu op Ee o m ge a bs o unt. p l u s p e s is e e n c t m a t i g e je s a n al y s ter k p r o n e in e r r voo . c i te e e r 2 0 1 1 i l l o S vemb o n 14

Interesse? Surf voor meer info naar www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst: Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen T + 32 3 229 70 07 / E talent@haven.antwerpen.be


025_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:45:14

VACATURE 22 OKTOBER 2011

25

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Dit alles met oog voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Wij realiseren heel wat projecten en bieden daarnaast ook beleidsondersteuning op het vlak naar (m/v):

Industrieel ingenieurs: ontwerpingenieur, werfingenieur of veiligheidscoördinator Afdeling Maritieme Toegang – Kallo, Antwerpen, Oostende of Zeebrugge (ref. 7424)

Jouw functie: veiligheidscoördinatie van projecten in de Vlaamse zeehavens en in de maritieme toegangswegen tot deze havens. Jouw profiel: je hebt een master in de industriële wetenschappen. Je hebt een rijbewijs B.

Ingenieur onderzoeker hydrodynamica - hydrologie

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium – Antwerpen (ref. 21745) Jouw functie: je werkt als onderzoeker of projectleider in het toegepast vraaggestuurd en/of toekomstgericht onderzoek. Je realiseert wetenschappelijke output (rapporten, publicaties) en andere kennisproducten.

Jouw profiel: je hebt een diploma burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkundig ingenieur. Je hebt aantoonbare ervaring met wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Expert onderzoeker hydrodynamica - hydrologie

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium – Antwerpen (ref. 21747)

Jouw functie: naast projectleiderschap in het toegepast vraaggestuurd en/of toekomstgericht onderzoek, stippel je mee de visie uit van de onderzoeksgroep waarin je terecht komt.

Stafmedewerker organisatiebeheersing Afdeling Stafdienst – Brussel (ref. 21759)

Jouw functie: je analyseert de noden en behoeften om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verhogen. Vanuit een coördinerende en adviserende rol, geef je vorm aan het actieplan om te voorzien in beheersmaatregelen tot optimalisatie en beheersing van de organisatie. Je volgt projecten op om een optimale kwaliteit en efficiëntie binnen het departement te garanderen. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma, bij voorkeur bestuurswetenschappen, bestuurskunde of overheidsmanagement. Je hebt ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling (proces- en projectmanagement, veranderingsmanagement of personeelsplanning) en/of organisatiebeheersing en interne controle.

Jurist overheidsopdrachten

Afdeling Juridische dienstverlening – Brussel (ref. 21528) Jouw functie: je verstrekt juridische adviezen (zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering) rond overheidsopdrachtendossiers; je wordt betrokken bij de aanmaak of wijziging van regelgeving, begeleidt gerechtelijke procedures voor de rechtbanken en staat mee in voor de uitbouw van een kenniscentrum overheidsopdrachten. Jouw profiel: je hebt een master in de rechten en hebt een grondige kennis van de overheidsopdrachtenproblematiek.

Jurist

Afdeling Juridische dienstverlening – Brussel (ref. 21521) Jouw functie: je verstrekt juridische adviezen (zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering) rond dossiers gerelateerd aan het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken. Je wordt betrokken bij de aanmaak of wijziging van regelgeving en begeleidt gerechtelijke procedures voor de rechtbanken.

Jouw profiel: je hebt een diploma burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkundig ingenieur. Je beschikt minstens over 6 jaar aantoonbare ervaring.

Jouw profiel: je hebt een master in de rechten.

Projectsecretaris/esse

Dossierbeheerder personeel

Jouw functie: je ondersteunt één van de onderzoeksgroepen van het waterbouwkundig laboratorium op administratief vlak. Je werkt met de projectleider samen om de mijlpalen van de verschillende projecten op te volgen en je organiseert het kennisbeheer in de onderzoeksgroep.

Jouw functie: als eerstelijnsaanspreekpunt voor interne klanten sta je in voor het beheer van de dossiers met betrekking tot de personeels- en loonadministratie.

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium – Antwerpen (ref. 21746)

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma, goede ICT-kennis en een actieve kennis van Frans en Engels.

Afdeling Personeel en Logistiek - Brussel (ref. 21725)

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma bij voorkeur in de richting personeelswerk of rechtspraktijk of een ander bachelordiploma met gelijkwaardige ervaring.

Wij bieden jou:

Interesse? De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden, de wijze van solliciteren en de uiterste inschrijvingsdata vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be of onder de knop ‘vacatures op mijn maat’ op de website www.jobpunt.be.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.


026_GPV2QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:22:06

26

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL materialen voor energieopslag’

‘(Elektro)chemie/Fysica van

‘Chemie’

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL ‘Organisatieverandering en –leren’ ‘Consultant Biostatistiek’ ‘Anorganische en fysische chemie’

De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL en PC Management

Systeembeheerder MS Windows Server

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

In onze snel evoluerende samenleving dreigen er nog altijd mensen uit de boot te vallen. Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW van Mechelen daarom een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met zijn 750 personeelsleden realiseert het OCMW Mechelen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg. Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken een (m/v):

O C M W MECHELEN departementshoofd sociale dienst

Voor meer informatie: Jan Bal, secretaris OCMW Mechelen, jan.bal@ocmwmechelen.be of 015 44 52 12. De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een gesprek en een assessment.

Je ontwikkelt en actualiseert samen met het managementteam het sociaal beleid van het OCMW Mechelen. Je streeft naar een optimale dienstverlening aan Mechelaars die bedreigd worden door armoede en sociale uitsluiting. In je beleidsvoorstellen hou je rekening met de financiële beperkingen van het OCMW op korte en middellange termijn. Je focust sterk op samenwerking binnen de sociale dienst, met andere diensten in het OCMW en met andere organisaties. Je inspireert en coacht je medewerkers om elke dag het beste van zichzelf te geven ten dienste van de klant. Samen met je collega’s werk je aan een breed gedragen visie en langetermijnstrategie van het OCMW. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma en je hebt minimum 2 jaar relevante ervaring. Je hebt inzicht in de basis sociale wetgeving en de mechanismen van armoede en sociale uitsluiting. Ervaring in een leidinggevende functie en sociaal engagement zijn pluspunten. Aanbod: een contract onbepaalde duur - graad A5a-

interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, … Relevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar. Interesse? Solliciteren kan tot 31 oktober 2011 via mail aan mia.spaey@ocmwmechelen.be.

www.jobpunt.be

Discover what IKEA leaders do: 1. Develop the business and deliver results 2. Lead and develop people 3. Inspire and clarify 4. Create togetherness

N

excep ption ons for the boss ss

5. Find better ways “I dare to break the walls of denial, to experiment and try out.” “I encourage an atmosphere where we express our viewpoints, challenge the “here and now” and listen to unconventional ideas.” 6. Enable change

www.IKEA.be/jobsbijIKEA

© Inter IKEA Systems B.V. 2011

As you grow, IKEA grows

Welke extralegale voordelen zijn gangbaar voor uw functie?

Ontdek het op vacature.com/salariskompas


027_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:49:00

VACATURE 22 OKTOBER 2011

27

CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., gevestigd in Sint-Niklaas, van fijne Belgische chocoladespecialiteiten en pralines en maakt deel uit van Lotte Confectionery (ZuidKorea), één van de belangrijkste spelers in de confiserie- en voedingssector in Azië. Guylian realiseert een geconsolideerde omzet van 100 miljoen € en is wereldwijd bekend en geliefd om zijn verrukkelijke Zeevruchten in Belgische chocolade met in huis bereide hazelnootpraliné vulling. Ze worden verkocht in meer dan 100 landen, in supermarkten, chocoladespeciaalzaken en in taksvrije winkels op luchthavens. Guylian biedt ook een ruim assortiment pralines, truffels, individueel verpakte luxechocoladespecialiteiten, repen en tabletten. Dankzij de unieke combinatie van de beste ingrediënten, in huis bereide vullingen, efficiënte productiemethodes, gemotiveerd personeel, doorgedreven kwaliteitscontroles en een goed georganiseerde logistiek, is Guylian vandaag een internationaal toonaangevend Belgisch merk van chocoladespecialiteiten. Voor de verdere uitbreiding van het marketingteam is Guylian op zoek naar een (m/v)

BRAND MANAGER Uw functie: U bent verantwoordelijk voor een aantal merken. Daarvoor maakt en evalueert u marketingplannen in functie van de vooropgestelde omzet- en rentabiliteitsobjectieven. U coördineert de verpakkingsontwikkeling en alle marketingactiviteiten m.b.t. de producten waar u verantwoordelijk voor bent. Kennis en ervaring in social media zijn een pluspunt. U bent een belangrijke schakel tussen de commerciële teams (in de verschillende internationale markten) en de productie- en ontwikkelingsafdeling. Door marktinformatie en verkoopresultaten te analyseren, kunt u op dat vlak creatieve voorstellen doen. U bewaakt ook de marketingbudgetten voor uw producten. Rapporteren doet u aan de European Sales & Marketing Director. Uw profiel:

vermogen, zelfstandig kunnen opereren, communicatief, marktbewust en stressbestendig.

Ons aanbod: een uitdagende job in een internationale omgeving met ruime ontplooiingsmogelijkheden en een aangename werksfeer. Een aantrekkelijk salarispakket. Interesse? Stuur uw gedetailleerd cv naar Chocolaterie Guylian N.V., t.a.v. Christel Thys, Europark Oost 1, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: christel.thys@guylian.be

WWW.GUYLIAN.BE

De CIPAL-groep helpt overheden om hun dienstverleningsopdracht efficiënt uit te voeren door hen innovatieve en betrouwbare ICT- en e-government diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. De CIPAL-groep is eigendom van, en wordt bijgevolg bestuurd door, Vlaamse lokale en provinciale besturen. De CIPAL-groep bestaat uit enerzijds de Dienstverlenende Vereniging (of intercommunale) CIPAL DV en anderzijds uit de CIPAL NV. De CIPAL-groep telt ongeveer 260 medewerkers en realiseert een omzet van ongeveer 30 miljoen euro. In het kader van deze activiteiten zoeken wij een nieuwe collega:

Jurist (M/V) Opdracht: Uitvoeren van juridische opzoekingen en analyses, verlenen van resultaatgericht juridisch advies, nazicht en opstellen van juridische teksten en contracten, opvolgen en implementeren van nieuwe wetgeving, opvolgen van specifieke dossiers met juridische componenten, voeren van onderhandelingen met contractpartners, opvolgen van gerechtelijke dossiers, vertegenwoordigen van CIPAL in externe (juridische) werkgroepen en vergaderingen. Inhoudelijk behandelt u een grote variatie aan dossiers en daarbij komt u in aanraking met de verschillende rechtstakken die van belang zijn voor een bedrijfsmatige werking binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief in de ICTsector (algemeen administratief en publiek recht, overheidsopdrachten, intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht).

Profiel: licentiaat of master in de rechten. -

ring. op het bereiken van concrete resultaten voor het bedrijf. gekoppeld aan probleemoplossend vermogen. stendig en klantgericht.

-

combineren met het werken in teamverband. lingsvaardigheid.

-

dig. U hebt een grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

U rapporteert aan de Financieel en Administratief Directeur. Aanbod: CIPAL biedt u een uitdagende werkomgeving waarin er ruimte is voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten en een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast geniet u een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, enz. Sollicitatieprocedure: Indien u zich in deze vacature herkent of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Bob Timmerman, Personeelsmanager, Cipalstraat 1, 2440 Geel (bt@cipal.be). We verwachten uw kandidatuur ten laatste op 31/10/2011. U vindt ons tevens op www.cipal.be

Word een van onze nieuwe collega’s “Dankzij deze boeiende projecten vliegen mijn dagen voorbij.” Dominic is industrieel ingenieur bij NMBS, de spoorwegoperator binnen de NMBS-Groep. Hij werkt in de centrale werkplaats in Mechelen, één van de belangrijkste werkplaatsen van het land die instaat voor het langetermijnonderhoud van de reizigerstreinen. Hij vertelt ons over zijn job en de verschillende projecten waarvoor hij verantwoordelijk is. Hoe kwam je in de werkplaats van Mechelen terecht? Ik studeerde af in 2007 als industrieel ingenieur en was enorm geboeid door alles wat met techniek te maken had. Toen ik te weten kwam dat NMBS op zoek was naar industrieel ingenieurs voor haar werkplaats in Mechelen, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Ik solliciteerde voor deze job en in september 2007 kon ik aan de slag als productieleider. Een jaar later werd ik al aangeduid als projectleider voor de installatie van het veiligheidssysteem TBL1+ aan boord van het rollend materieel.

Bouw mee aan de trein van morgen

DOMINIC • Geboren in Hasselt in 1982 • Woont in Leuven • Industrieel ingenieur elektromechanica • Werkt sinds september 2007 bij NMBS

Waaruit bestaat je job als projectleider dan precies? Als projectleider ben ik eigenlijk de link tussen de technische studiediensten in Brussel en de mensen op het terrein. Zo werk ik bijvoorbeeld binnen het TBL1+-project aan heel wat aspecten mee ter voorbereiding van de installatie. Telkens in nauw overleg met de betrokken productieleiders. Mijn job is heel gevarieerd. Het project is zo boeiend, dat mijn dagen voorbij vliegen. Vind je dat werken voor de NMBS-Groep bepaalde voordelen heeft? Ja, natuurlijk. Naast de werkzekerheid kunnen we ook genieten van een aantrekkelijk loon. Als ik mijn startersloon vergeleek met dat van andere, pas afgestudeerde industrieel ingenieurs, dan kon ik zeker niet klagen. Natuurlijk zijn er nog andere voordelen: gratis reizen met de trein in de Benelux voor jou en je gezin, gratis hospitalisatieverzekering, eigen mutualiteit. En niet te vergeten, ook het aantal verlofdagen is zeker niet slecht.

Wij zoeken burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs en projectleiders m/v.

Ontdek onze nieuwe ingenieursfilm en al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be


028_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:49:13

www.modulo.be - 044302

28

VACATURE 22 OKTOBER 2011

VOLVO SALUTES TALENT Wij kijken uit naar ingenieurs (productie en onderhoud), teamcoaches, IT-ers, kandidaten voor logistieke functies of kandidaten sterk in talen. Ontdek meer over onze boeiende jobs, het werken in een dynamisch team en de doorgroeimogelijkheden op www.mijnvolvojob.be

VOLVO GROUP BELGIUM is de overkoepelende naam voor Volvo Trucks, Volvo Logistics, Volvo IT en Volvo Parts in Gent.

Leider? Expert? Starter? Doorgroeier? Maak carrière bij de Groep Colruyt. De Groep Colruyt leeft. Groeit. Colruyt zelf, maar ook zusterondernemingen OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby en Spar Retail zijn heel sterk bezig. Intussen zijn we met meer dan 24.000 medewerkers in verschillende landen.

Thom Projectingenieaus:r energie

Een sterke groei vraagt bekwame mensen.

Dirk:Bio-Planet

nager Regioma

Daarom zoeken we leiders, experts, starters en doorgroeiers. Mensen die onze toonaangevende positie in de bedrijfswereld nog versterken. Mensen die geprikkeld worden door onze zin voor duurzaamheid, innovatie en waardengedreven vakmanschap.

Zin om mee richting te geven aan de koers van de Groep Colruyt?

list Filip: Procesana

Waag je kans. Want jouw talent, ondernemerschap en leidersinstinct hebben we nodig. Wij bieden jou heel wat kansen in een groeiend bedrijf met een gedreven bedrijfscultuur.

Koen: Software engineer

Surf naar jobs.colruytgroup.be

en ontdek onze jobs voor leiders, experts en starters. Succes!

Mariska: r logistiek inato Supply chain coĂśrd

Evy: Architect

e


029_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:49:28

VACATURE 22 OKTOBER 2011

29

ANTWERPEN

BASF Antwerpen is het grootste chemische productiecentrum van België en de tweede grootste site van de BASF-groep wereldwijd. Gelegen in de Antwerpse haven beschikt BASF Antwerpen over een terrein van 600 ha, waar 53 productieinstallaties verschillende volledig uitgebouwde productielijnen vormen. Momenteel telt BASF Antwerpen ca. 3500 eigen medewerkers en zijn er dagelijks nog eens een 1200-tal medewerkers van partnerfirma’s actief. De productie van BASF Antwerpen omvat volgende sectoren: kunststoffen en hun voorproducten, kunstvezelproducten, basischemicaliën en veredelingsproducten.

PROJECTINGENIEURS VOOR DE ENGINEERING- EN MONTAGEAFDELING

EXPERTS VOOR HET COMPETENCE CENTER

(Lead) Piping Engineer

Ingenieur Elektromotoren

(BE631624)

(BE636023)

Je functie: • Als projectingenieur piping ben je verantwoordelijk voor de engineering van buisleidingen en armaturen bij investeringsprojecten en installatiewijzigingen, alsook voor de ontwikkeling van de lay-out van deze projecten. • Je werkt de concepten voor het project uit, stelt het budget op en laat de detailengineering uitwerken door engineeringfirma’s. • Je coördineert engineeringcontractoren, maakt kostenramingen en resourceplanningen en bewaakt de kwaliteit. • Je rapporteert aan de Manager Civil, Piping & Mechanical Engineering.

Je functie: • Voor een pool van meer dan 2000 elektromotoren, zowel laag- als hoogspanning, combineer je 2 rollen: • 1) Je adviseert de engineering- en onderhoudsafdeling inzake nieuwe uitrustingen of ontwikkelingen m.b.t. elektrische motoren. • 2) Als consultant binnen de organisatie wissel je ervaringen en best practices uit met specialisten op Europees en globaal vlak binnen BASF. • Je onderhoudt nauwe contacten met de verschillende productieplants, het engineering departement en wordt het aanspreekpunt voor leveranciers en revisoren.

Je profiel: • Je bent (burgerlijk of industrieel) ingenieur werktuigkunde, mechanica of elektromechanica en bezit een brede en goede vakkennis. • Kennis van buisleidingen en armaturen is een pluspunt, alsook ervaring in de (petro)chemische industrie.

Je profiel: • Je bent (burgerlijk of industrieel) ingenieur met specialisatie elektriciteit en beschikt over een ruime elektrotechnische ervaring. • Je hebt de ambitie om je verder in dit vakdomein te specialiseren en te fungeren als expert binnen de BASF-groep.

(Lead) Mechanical Engineer (BE631625)

Ingenieur Rotating Equipment

Je functie: • Als projectingenieur mechanica ben je verantwoordelijk voor de engineering van apparaten en machines (pompen, reactoren, turbines, koelmachines, etc.) bij investeringsprojecten. • Je coördineert engineeringcontractoren, maakt kostenramingen en resourceplanningen, bewaakt de kwaliteit en geeft ondersteuning tijdens de montage. • Verder volg je de afwikkelings- en leveringstermijn van het equipment door de leveranciers op, bewaakt de kwaliteit en coördineert de samenwerking met de andere betrokken diensten. • Je rapporteert aan de Manager Civil, Piping & Mechanical Engineering.

Je functie: • Als specialist in rotating equipment (pompen, compressoren, turbines ... ) combineer je 2 rollen: • 1) Je adviseert de engineering- en onderhoudsafdeling inzake nieuwe uitrustingen of ontwikkelingen m.b.t. rotating equipment. • 2) Als consultant binnen de organisatie wissel je ervaringen en best practices uit met specialisten op Europees en globaal vlak binnen BASF. • Je onderhoudt nauwe contacten met de verschillende productieplants, het engineering departement en wordt het aanspreekpunt voor leveranciers en revisoren.

Je profiel: • Je bent (burgerlijk of industrieel) ingenieur werktuigkunde, mechanica of elektromechanica en bezit een brede en goede vakkennis. • Kennis van apparaten en machines is een pluspunt, alsook ervaring in de (petro)chemische industrie.

Je profiel: • Je bent (burgerlijk of industrieel) ingenieur, beschikt over minimum 5 jaar ervaring in de procesindustrie en hebt een gedegen kennis van rotating equipment. • Je hebt ambitie om je verder in dit vakdomein te specialiseren en te fungeren als expert binnen de BASF-groep.

(BE635995)

E&I Engineer (BE635791)

Je profiel: • Je bent (burgerlijk of industrieel) ingenieur met specialisatie in elektrotechniek en/of meet- en regeltechnieken of automatisatie en bezit een brede en goede vakkennis. • Je beschikt over 5 à 10 jaar ervaring op gebied van E&I-engineering.

Ons aanbod: BASF biedt je een veelzijdige uitdaging met verantwoordelijkheden in een gezonde, hoogtechnologische en dynamische onderneming die in zichzelf investeert en blijft groeien. In het kader van de rotatiepolitiek, afhankelijk van je eigen interesses en sterktes, kan je groeien naar andere functies, zowel horizontaal als verticaal en binnen de BASF-groep. Een opleidingspakket op maat en een goede loopbaanbegeleiding zijn voorzien en dit in een omgeving waar kwaliteiten en inzet gewaardeerd worden. Als chemisch productiebedrijf biedt BASF Antwerpen bovendien een aantrekkelijk salaris, een jaarlijkse bonus en een uitgebreid pakket van fringe benefits en verzekeringen.

Meer informatie over deze functies op www.jobs.hudson.com

FINANCIAL PROFESSIONALS VOOR DE FINANCIËLE AFDELING

Senior Controller (BE642546) Je functie: • Je staat in voor de financiële rapportage en analyse voor één of meerdere service-eenheden. Je stelt de budgetten per afdeling op en zorgt voor de opvolging ervan. • Als business partner voorzie je het senior management van rapporten en kengetallen over hun activiteiten en koppelt hieraan verklaringen en adviezen voor efficiëntieverbetering. • Je staat in voor het uitvoeren van ad hoc prijs- en kostenanalyses en het begeleiden van investeringsanalyses. • Je ageert als sparring partner voor de Manager Service Controlling. Je profiel: • Je bent master in TEW, handelsingenieur, industrieel of burgerlijk ingenieur. • Je bouwde minimum 5 jaar relevante werkervaring op in finance. Je hebt een sterke business feeling en interesse voor een industriële omgeving.

Management Accountant (BE646909) Je functie: • Je vormt de schakel tussen de controllers en external accounting enerzijds en de lokale organisatie en het European Shared Service Center in Berlijn anderzijds. • Je stelt de systemen en processen waarmee je werkt centraal en zoekt naar mogelijkheden voor verbetering. Hiervoor werk je met SAP R/3 en Microsoft Office toepassingen voor analysedoeleinden (Excel, Access). • Je hebt een hoge eindverantwoordelijkheid voor jouw vakgebied: het beheer van de vaste activa. Hiervoor onderhoud je contacten met de overheid voor o.a. de kadasteraangifte. Je profiel: • Je bent bachelor of master accountancy - fiscaliteit. • Ervaring in een internationale industriële omgeving is een pluspunt, maar geen vereiste. • Je hebt interesse voor IT en bent bereid om snel kennis op te bouwen on-the-job.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van de referentie naar Hudson, t.a.v. Thomas Nuyts, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, e-mail: thomas.nuyts@jobs.hudson.com, tel. +32 (0)3 217 21 50, www.jobs.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Je functie: • Als projectingenieur E&I ben je verantwoordelijk voor de engineering van elektrotechniek en instrumentatie (E&I) bij investeringsprojecten. • Je coördineert engineeringcontractoren, maakt kostenramingen en resourceplanningen en bewaakt de kwaliteit. • Je biedt hierbij consultancy aan de interne klant bij het afwikkelen van investeringsprojecten. • Je rapporteert aan de Manager E&I Engineering and Automation Services.


030_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:49:44

30

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Sterke

technologie

Sterke

ambities

Van raffinage tot petrochemie en smeermiddelen: in BelgiĂŤ zijn de productieactiviteiten van Total bijzonder gevarieerd. Precies daarom zijn wij voortdurend op zoek naar een grote verscheidenheid aan ingenieurstalent (m/v). Als je de omvang en diversiteit van ons jobaanbod wil ontdekken, surf dan naar

www.careers.total.com

Voor u is onze energie eindeloos


031_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:50:04

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Technisch Directeur

GENT

31

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (www.bil-ibs.be) is een onafhankelijk onderzoekscentrum (vzw) op het gebied van verbindingstechnologieën en lasbaarheid van materialen. De core business van het BIL is het verhogen van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven door hun technologische kennis en knowhow te vergroten. Het BIL heeft momenteel een 300-tal leden en stelt 23 medewerkers tewerk in Gent. Om de verdere uitbouw te garanderen zijn we op zoek naar een (m/v):

Je functie: • Samen met de Algemeen Directeur ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van het technisch team binnen het BIL. • Uitgaande van de strategische onderzoeksdomeinen stel je het jaaractieplan op dat nieuwe R&D-projecten, sensibiliseringsprojecten, opleiding en consultingactiviteiten omvat. Je volgt de implementatie van dit actieplan op en stuurt bij waar nodig. • Je initieert contacten met potentiële klanten en onderhoudt relaties met kenniscentra. • Je neemt deel aan congressen om je technische kennis continu te actualiseren en organiseert zelf technische workshops om deze kennis uit te dragen. • Je zorgt voor een optimale werkverdeling en begeleidt, coördineert en motiveert de onderzoeksingenieurs naar een kwalitatieve en servicegerichte aanpak waar continue ontwikkeling een belangrijke rol speelt. • Je rapporteert aan de Algemeen Directeur. Ons aanbod: • Een uitdagende job met ruime verantwoordelijkheden binnen een toonaangevend Belgisch kenniscentrum waar ruimte is voor groei. • Een gemoti-

veerd team in een dynamische en toekomstgerichte werkomgeving. • Een competitief salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Je profiel: • Je genoot een burgerlijke ingenieursopleiding, bij voorkeur richting materiaalkunde, scheikunde, werktuigkunde of scheepsbouw, of je kunt door je ervaring een gelijkwaardige kennis voorleggen. • Je bouwde je kennis van materialen en metaalgerelateerde problematieken op in een technische/engineeringfunctie in de bedrijfs- of wetenschappelijke wereld. • Je hebt de commerciële feeling om de technologische noden van bedrijven te begrijpen en te linken aan de activiteiten van het BIL. • Je communicatiestijl stimuleert samenwerking en overleg. Daarnaast ben je een sterke organisator en motivator die erin slaagt technische kennis uit te dragen naar de onderzoeksmedewerkers. • Goede contactvaardigheid en vlotte meertaligheid (Frans en Engels) zijn belangrijk in de vele interne en externe contacten, ook op internationaal vlak.

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE647989 naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 96, e-mail liesbeth.reychler@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Technisch expert met gedegen netwerkingskills

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

GENT A Belgian fast growing and high-tech company headquartered in Limburg in the automotive sector is looking for highly qualified technical personnel. The jobs will be based in Limburg and in new to be developed satellite offices around the country in order to optimize accessibility for employees (m/f).

Technisch Directeur

Controls Engineer

(BE647075)

Je functie: • Samen met de Algemeen Directeur ben je veerd (BE647080) team in een dynamische en toekomstgerichte verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding werkomgeving. • Een competitief salarispakket met aanJob description: • Designing new transmission concepts. • Defining ratios team basedbinnen Job het description: • Designing the control strategies and en physical modeling in van het gear technisch BIL. • Uitgaande trekkelijke extralegale voordelen een bedrijfswagen. on fuel economy and performance requirements. • Managing process the different powertrain vanthe de validation strategische onderzoeksdomeinen stel je het components, both for conventional and hybrid vehicles. through development of test programs, monitoring of testing, FMEA’s. op • Initiating Working actively in different aspects of the een Model Based ingenieursopleiDesign process jaaractieplan dat nieuwe•R&D-projecten, sensibiliJe profiel: • Je genoot burgerlijke and developing new concepts for transmission improvement. • Collaborating Modeling / Validation / Prototyping / Calibration & Testing). • Playingscheikunde, a major role seringsprojecten, opleiding (i.e. en consultingactiviteiten ding, bij voorkeur richting materiaalkunde, with internal departments such as production, assembly, purchasing. • Collaborating as a team member of control strategy and modeling experts. omvat. Je volgt de implementatie van dit actieplan op werktuigkunde of scheepsbouw, of je kunt door je with external partners for development and production. en stuurt bij waar nodig. • Je initieert contacten met ervaring een gelijkwaardige kennis voorleggen. • Je Profile: • Master degree in applicable field (Mechatronics or Electrotechnic). • 3 years potentiële klanten en onderhoudt relaties met kennisbouwde je kennis van materialen en metaalgerelateerProfile: • Master degree in (Electro) Mechanical engineering or equivalent experience. experience with more than one project environment, preferably in automotive. centra. • Je neemt deelinaan •congressen om je techni- ofde problematieken in een technische/engineeringHet Belgisch Instituut voor Lastechniek (www.bil-ibs.be) • Thorough knowledge and experience in the field of transmissions. • Experience Thorough understanding the physics behind op mechanical solutions. • Knowledge sche kennis continu te enof organiseert functie de bedrijfs- of wetenschappelijke wereld. isdevelopment een onafhankelijk onderzoekscentrum (vzw) op het of double clutch transmissions is a must. • Experience in development ofactualiseren of the basis an embedded systeminenvironment. • Understanding the different om deze in kennis uit (e.g. te cost • Je hebt de commerciële feeling om de technologische gebied vantransmissions verbindingstechnologieën en lasbaarheid automatic or hybrid powertrains is an asset. zelf technische workshopstrade-off’s a design vs. performance). • Good understanding of Model dragen. • Je zorgt voor een optimale werkverdeling noden van bedrijven te begrijpen en te linken aan van materialen. De core business van het BIL is het Based Design (e.g. usingen Matlab Simulink). begeleidt, coördineert en motiveert de onderzoeksinde activiteiten van het BIL. • Je communicatiestijl verhogen van het concurrentievermogen van de genieurs naar een kwalitatieve en servicegerichte aanstimuleert samenwerking en overleg. Daarnaast Belgische bedrijven door hun technologische kennis en pak waar continue ontwikkeling een belangrijke rol ben je een sterke organisator en motivator die erin knowhow te vergroten. Het BIL heeft momenteel een speelt. • Je rapporteert aan de Algemeen Directeur. slaagt technische kennis uit te dragen naar de 300-tal leden en stelt 23 medewerkers tewerk in Gent. (BE647077) onderzoeksmedewerkers. • Goede contactvaardigheid Om de verdere uitbouw te garanderen zijn we op zoek (BE647082) Ons aanbod: • Een uitdagende job met ruime veranten vlotte meertaligheid (Frans en Engels) zijn belangrijk naar een (m/v): Job description: • Specifying electromechanical components such as shift and clutch woordelijkheden binnen een toonaangevend Belgisch in de vele interne en externe contacten, ook op interactuators, speed and position sensors. • Selecting the most suitable suppliers. Job description: • Deriving software requirements from system / functional requirekenniscentrum waar ruimte is voor groei. • Een gemotinationaal vlak. • Managing the validation process in house as well as at suppliers through developments. • High-level and detail designing and implementing software functionality, ment of test methods, monitoring of testing, FMEA’s. • Initiating and developing new including associated test harnesses and definition of test vectors. • Working on Interesse? concepts for improving the transmission. • Collaborating withreferentie internal BE647989 departments drivers requiring an understanding of micro controllers and electronics. • Key words: Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van naar Hudson, such production, assembly, purchasing. • Gent, Collaborating with for Embedded, Lint, MISRA, Subversion, Functional safety. t.a.v. as Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 tel. 09 243 89 external 96, e-mailpartners liesbeth.reychler@jobs.hudson.com, development and production. www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. Profile: • Master degree in applicable field. • 3 years experience in one project Profile: • Master degree in Electro Mechanical, Electrical Engineering or equivalent environment, preferably in automotive. • Strong focus on reliability and safety. experience. • Thorough knowledge and experience in the field of actuators and Quality by design. • Experience must be in a hard real-time embedded environment. sensors. • Experience with development, selection and validation of actuators and • Knowledge of formal design methods, design for testability and safety. sensors is a must. • Experience with hydraulic design and validation is an asset.

Mechatronics Engineer

Software Engineer

Mechanical Engineer (BE647079)

Electronics Engineer(BE647085)

Job description: • Designing the mechanical components. • Validating the design through development of test methods, monitoring of testing, FMEA’s. • Initiating and developing new concepts for improving the transmission. • Collaborating with internal departments such as production, assembly, purchasing. • Collaborating with external partners for development and production. Profile: • Master degree in (Electro) Mechanical Engineering or equivalent experience. • Thorough knowledge and experience in the field of clutches and friction material, synchronisers, bearings and/or gears. • Experience with synchroniser design, clutch design, shift drum and shift fork design (including simulations) is a must. • Experience with gear, bearing or FEA is an asset.

Job description: • Developing electronic systems including: requirements specification, oversee third party development, deep involvement in design and analysis, hardware verification and validation, definition of environmental testing against known standards.• Providing internal support for micro controller based control modules. • Providing support to production. • Ensuring the reliability of the system in the field is a key requirement. Profile: • Master degree in Electronics. • 3 years post graduate experience. • Specialization and experience in: low current, low frequency analogue/ digital 10MHz; implementation of micro controller systems; pcb lay out and production; EMC testing and problem solving; design and testing for harsh environments; worst case timing analysis; component modeling e.g. pSpice; CAD systems e.g. Altium, Orcad.

Our team: • We are looking for people with an analytical mindset who show perseverance and a goal-oriented attitude. We value strong communication skills (teamwork, report knowledge and results, good knowledge of English). Our offer: • You will be part of a fast growing, innovative and high-tech global player in the automotive industry. • You will work in an international environment that is recognized for its flexibility towards the automotive customer. • We offer possibilities for internal growth and career development. • We offer an interesting salary package with extralegal benefits. Interested? Please send your application to Hudson, att. Hanne Vander Heyden, Herkenrodesingel 4a bus 2, 3500 Hasselt, tel. 011 24 75 01, e-mail: hanne.vander.heyden@jobs.hudson.com. Do not forget to clearly mention the reference number of the function you are interested in as mentioned above. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

www.jobs.hudson.com

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Technisch expert met gedegen netwerkingskills

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Transmission Architect


032_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:50:39

32

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Mijn loopbaan begint bij de MIVB. De MIVB speelt een cruciale rol in de mobiliteit van Brussel. Ze werkt in een toekomstgerichte sector die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze hoofdstad, zowel sociaal als economisch en op vlak van milieu. Als grootste werkgever van Brussel dragen wij performantie en innovatie hoog in het vaandel en combineren we de troeven van een overheidsbedrijf met de dynamiek van de privĂŠsector. We hanteren daarbij vaste waarden: Enthousiasme, Verantwoordelijkheid en Inzet, Openheid van geest, Transparantie en Teamspirit.

De MIVB zoekt medewerkers die hun schouders willen zetten onder een betere dienstverlening en nieuwe grootse projecten. Die zijn nodig om de enorme mobiliteitsuitdagingen aan te gaan waar Brussel voor staat. Met meer dan 300 verschillende beroepen, zoeken we PROJECT MANAGERS, OPERATIONS MANAGERS en MAINTENANCE MANAGERS voor verschillende domeinen: spoorveiligheid, signalisatie, automatisatie, informatica, telematica, bouw, organisatie, milieu, aankoop van voertuigen, enz. Wij zoeken ook experten voor voorgenoemde domeinen, alsook voor onze Afdeling Informatica : BUSINESS ANALYSTS, SOFTWARE ENGINEERS, een Stockage/

VIRTUALISATION ARCHITECT en een SERVICE DESK & INCIDENT MANAGER.

De rijkdom van de MIVB ligt in de diversiteit van haar personeel. We maken er dan ook een punt van medewerkers met een verschillende oorsprong aan te werven: jong of oud, man of vrouw en van uiteenlopende origine. Aarzel niet en ontdek al onze vacatures op

jobs.mivb.be

Wij zullen je kandidatuur met plezier onderzoeken.


033_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:50:22

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Bij Decathlon vormen carrière en sport één geheel.

Vertaler(s)

33

Decathlon is sinds 1997 dé specialist in sport- en vrijetijdsartikelen in België. Decathlon heeft 13 winkels en 1 distributiecentrum in België en stelt meer dan 1700 medewerkers te werk. Deze organisatie in volle expansie maakt deel uit van de internationale groep Oxylane, die 2 domeinen overkoepelt: dat van ontwikkelaar van sportieve producten en dat van lokale en online verkoper van sportartikelen, met Decathlon als vaandeldrager. Decathlon België heeft haar hoofdzetel te Antwerpen en is voor de versterking van het Marketing team op zoek naar dynamische (m/v):

Sportieve talenknobbels (Nl/Fr) met vlotte pen PROFIEL :

FUNCTIE :

AANBOD :

INTERESSE ? BE649495

Architect

Dé onafhankelijke Belgische brouwer met een omzet van € 100 miljoen en 400 medewerkers zoekt (m/v)

Je functie: Na een intensief opleidingstraject waarbij je nauw zal samenwerken met – en onder de leiding van – de huidige functiehouder, zal je instaan voor onderstaande opdrachten en zal je geleidelijk de volledige verantwoordelijkheid opnemen voor de Dienst Gebouwen: • Volledige bouwopdrachten (bouwen, verbouwen en herinrichting) m.b.t. de horecapanden en de brouwerijgebouwen. Coördinatie van de uitvoering van de bouwdossiers van aanvraag tot definitieve oplevering. Herstellingen, verbouwingen/aanpassingen en onderhoud van de horecapanden. • Creatieve uitbouw van de huisstijl van Brouwerij Haacht, van uitwerking concept over vormgeving van de inrichtingen tot organisatie en coördinatie van de uitvoering. • Adviseren bij de begroting van de kosten. • Beheer van de budgetten. • Binnen de toegewezen werkgebieden en projecten coachen en sturen van de medewerkers van de Dienst Gebouwen (o.a. bouwkundigen, tekenaars en binnenhuisarchitecten). • De functie wordt uitgeoefend vanuit het hoofdkantoor van de Brouwerij in Boortmeerbeek.

Allround Bouwkundige Brouwerij complexen

Je functie: • Je draagt zorg voor de technische en administratieve aspecten van de realisatie van nieuwe bouwwerken, verbouwingen, onderhoud van de industriële gebouwen op de brouwerij-site. • Zo maak je plannen, stel je lastenboeken op, organiseer je aanbestedingen, evalueer je offertes en volg je de uitvoering van de werken op. • Je maakt deel uit van het uitgebreid bouwteam van de Brouwerij. • De functie wordt uitgeoefend op het hoofdkantoor van de Brouwerij in Boortmeerbeek. Je profiel: • Je hebt een opleiding architect-assistent, industrieel ingenieur of gelijkwaardig afgerond en je hebt aangetoonde, relevante ervaring in een soortgelijke functie. Je bent vertrouwd met alle aspecten van bouwdossiers. Goede kennis van grafische ontwerpsystemen (Autocad m.n.) is vereist. • Je houdt van zelfstandig werken, bent creatief, probleemoplosser en administratief rigoureus.

Je profiel: • Je hebt een masterdiploma architectuur. • Je hebt relevante ervaring in het realiseren, bij voorkeur in een commerciële omgeving, van bouwkundige projecten van A – Z. • Je kunt autonoom werken, maar bent even enthousiast als teamlid. • Je kunt leiding geven en een team motiveren, coachen en sturen. • Je bent resultaatgericht, werkt efficiënt en kostprijsbewust. • Je bent operationeel tweetalig (N/F). Wij bieden je: Stabiliteit in een familiale onderneming, vaste waarde in een boeiende sector en uiteraard een competitief salarispakket.

Stuur je sollicitatiebrief met cv, liefst met foto, naar N.V. Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, t.a.v. Roger Portauw of mail naar roger.portauw@haacht.com, tel. 016 615 262


034_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:50:55

34

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

w w w.i nve nt i .b e

Sollicitee

r

voor 15 novembe r Surf naar

www.mij n nieuwe

of SMS ‘M

ik.be

ini’ + je email naar

3585 0,15E/SM S

en ontdek hoe je kan winn een Mini en.

Tempo-Team stoomt je klaar voor je nieuwe start. Een nieuwe job? In Secretariaat, Administratie, Sales, ...? Bij jou in de buurt? Die vind je bij Tempo-Team. Bovendien maak je nog tot 15 november kans op:

www.mijnnieuweik.be


035_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:51:08

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Leolux Meubelfabriek is marktleider in de Benelux in het betere design-zitmeubel. Bij de hoofdzetel in Venlo (NL) werken ruim 400 medewerkers aan producten op bestelling voor een internationale markt. Leolux Belgium NV, gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw (Brussel), is commercieel en administratief verantwoordelijk voor

35

België, Frankrijk en Luxemburg. Zij werkt er met +/- 130 vaste verkooppunten (dealers), representatief voor het merk en beschikt over een Design Center van bijna 2000 m2. Bij Leolux Belgium zijn 9 mensen tewerk gesteld. Momenteel zijn wij voor hen op zoek naar een (m/v):

Sales Director België - Frankrijk - Luxemburg

Functie: Als Sales Director en Leolux ambassadeur bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Leolux Belgium NV en ligt uw focus op het behalen van de verkoopdoelstellingen in België, Frankrijk en Luxemburg. Hiertoe maakt en implementeert u strategische sales plannen, neemt u commerciële initiatieven en ontwikkelt u nieuwe markten, rekening houdend met de trends. U coacht en begeleidt de vertegenwoordigers, gaat op zoek naar strategische allianties met dealers en beheert uw eigen key accounts. Daarnaast geeft u leiding aan het Design Center team met eigen verkoopadviseurs en commerciële binnendienst. U rapporteert aan de directie in Nederland. Profiel: U genoot een hogere opleiding (master of gelijkwaardig)

en u kunt een bewezen commerciële ervaring in sales management voorleggen. Gevoel voor design en kennis van de meubelbranche is zeker een troef. U bent een geboren people manager die met een grote dosis flair en sales drive het team weet te enthousiasmeren. Verder bent u perfect 2-talig (Nl./Fr.), flexibel ingesteld, reisbereid en bereid om een gedeelte van uw tijd in het buitenland te verblijven.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Motmans Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, t.a.v. Jorinde Gijbels. Tel.: 011 30 13 70 E-mail: jorinde.gijbels@vanhavermaet.be www.motmansvanhavermaet.be Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Aanbod: U komt terecht in een jong team waar kernwaarden als innovatief, betrouwbaar en kunstzinnig centraal staan. Leolux biedt een bijzonder afwisselende, veel omvattende en boeiende functie met ruimte voor eigen ontwikkeling. Het salarispakket is attractief, inclusief een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.

VCST, met hoofdzetel in Sint-Truiden en dochtermaatschappijen in Duitsland, Mexico en China, en n een salesorganisatie in Amerika is een toonaangevende toeleverancier aan de automotive industrie. Het bedrijf concentreert zich op de productie van hoogtechnologische componenten zoals tandwielen n en tandassen, ABS-componenten en aluminiumonderdelen. De omzet bedraagt ca. € 125 miljoen en deze wordt gerealiseerd met een 1.000-tal enthousiaste medewerkers. Om de verdere groei en uitbou uw te bestendigen, zoeken wij momenteel nieuwe medewerkers (m/v):

Kwaliteitsingenieur

productieomgeving

Functie: Bewaking van de technische kwaliteit bij nieuwe en bestaande projecten. Communicatieknooppunt tussen klant en interne afdelingen. Profiel: Ingenieursdiploma of gelijkwaardig door ervaring, hands-on, teamplayer, communicatief en bereid om sporadisch te reizen.

Projectingenieur automatisering

engineering

Functie: Je zet automatiseringsprocessen op om producten zoals tandwielen en assen in grote aantallen te produceren. Dit doe je zowel in de plant in Sint-Truiden als in onze plants in Duitsland, Mexico en China. Profiel: Industrieel ingenieur (elektro)mechanica (of gelijkwaardig door ervaring), bij voorkeur ervaring met automatiseringsprocessen, hands-on, teamplayer, bereid om frequent te reizen.

Projectingenieur

engineering - shafts/gears & protoshop

Functie: Je neemt de verantwoordelijkheid tijdens de diverse fasen van een project: vanaf het projectmatig detailleren en installeren van een productieproces aan de hand van de producttekening, het definiëren van de vereiste specificaties, tot en met de overdracht aan de productieomgeving (in Sint-Truiden, Duitsland, Mexico en China) nadat de voorafbepaalde doelstellingen gehaald zijn.

Onderhoudstechnieker

bij STC, dochteronderneming van VCST, ook gevestigd in Sint-Truiden Functie: Als onderhoudstechnieker sta je, samen met je andere collega’s van het onderhoud, in voor het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden van de volledige harderij- en galvano-installaties en de bijbehorende regel- en beveiligingsapparatuur. Dit kan zowel op mechanisch, elektrisch, NC- als PLC-vlak zijn. Profiel: Bachelordiploma elektromechanica (of gelijkwaardig door ervaring) en interesse in onderhoudstechnieken. Sterk probleemoplossend vermogen, teamspeler, gedisciplineerde organisatie om diverse taken tegelijk aan te kunnen, interesse om breed technisch werkzaam te zijn, flexibel en bereid om in een wachtdienst mee te draaien. Aanbod: VCST waardeert talent en beloont dat ook. We bieden een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitstekend pakket van extralegale voordelen. Bovendien bieden we reële doorgroeimogelijkheden, ook internationaal, en ondersteunen we dit via continue ontwikkelingsmogelijkheden.

De volledige beschrijvingen van deze functies, vind je terug op www.vcst.be Om onze groei verder te ondersteunen zoeken we op regelmatige basis getalenteerde mensen. Deze vacatures worden steeds op onze website vermeld. Spontane sollicitaties zijn ook welkom. Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, t.a.v. Zoë Weyts. Tel.: 011 30 13 70 • E-mail: zoe.weyts@vanhavermaet.be

www.motmansvanhavermaet.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Profiel: Ingenieursdiploma (of gelijkwaardig door ervaring), bij voorkeur ervaring op procestechnisch gebied, communicatief en bereid om frequent te reizen.


036_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:52:02

36

VACATURE 22 OKTOBER 2011

T *ET )MPOR

E D A R 4 F F / R E G A N A

T N U O C C MARKT ! E L S L A U P N M ) O GI AIL 

2E

2ET

*E 0ROlEL

E D A R 4 F F / R E G A N A T N U O C C ! MARKT E Y S L U E P + M ) 2ETAIL *UNIOR

*E 0ROlEL

a c e r o H anager

M o i g e R *E 0ROlEL


037_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:51:23

VACATURE 22 OKTOBER 2011

37

Trader www.vda.be

Functie: Als trader zorgt u, dankzij uw commerciële feeling, mee voor een gezond tradingbeleid.

Profiel: U bent een dynamische universitair of genoot een hogere opleiding van het lange type.

N.V. is gespecialiseerd in de

Hiertoe staat u in voor de aan- en verkoop van ons productengamma. U werkt steeds kostenefficiënt.

U heeft ervaring in de aankoop/trading van commodities. Ervaring met landbouwgrondstoffen is een plus.

trading en distributie van

U neemt actief deel aan onderhandelingen en weet contracten voor te bereiden, op te stellen en verder op te volgen.

landbouwgrondstoffen voor

Uw klanten zijn hoofdzakelijk veevoederbedrijven en biofuel producenten en situeren zich binnen Europa.

U bent een veelzijdige persoon met uitstekende communicatieve vaardigheden. Vermits u functioneert in een internationale omgeving is een perfecte kennis van het Frans, het Engels en een basiskennis van het Duits een must.

Het bedrijf realiseert een omzet van ruim 500 miljoen euro. Het gedreven team van 25 collega’s stelt kwaliteit, service en dienstverlening voorop. Ter versterking van het team in Izegem kijken we uit naar een competente (m/v):

AGO INTERNATIONAL

Human Resources Recruitment

Het is van essentieel belang dat u meedenkt met de klant en oplossingen op maat levert. Zo bouwt u op lange termijn solide relaties op.

U bent een vlotte, assertieve en doe-gerichte persoonlijkheid. Een loyale, professionele en flexibele attitude is vanzelfsprekend. U werkt analytisch en resultaatgericht en bent stress-bestendig.

U volgt de evoluties in de sector op de voet. Hierdoor weet u snel in te spelen op trends en detecteert u nieuwe markten. U garandeert het foutloos verloop van de interne processen door systemen, kwaliteitsnormen en procedures te optimaliseren.

U bent een creatief commercieel talent en een geboren onderhandelaar. Dankzij uw overtuigingskracht en sterke aan- en verkoopskills weet u steeds een meerwaarde te creëren.

U maakt deel uit van een ervaren trading team.

U bent bereid zich af en toe naar het buitenland te verplaatsen.

Aanbod: In deze toekomstgerichte en groeiende onderneming worden uw inzet en prestaties gestimuleerd dankzij aantrekkelijke salarisvoorwaarden. Een functie op topniveau vol afwisseling met een daadwerkelijke verantwoordelijkheidspositie. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Ago International, adviseurs op het vlak van human resources recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op

Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

www.ago.bz

info@ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Accountant Ago International staat bedrijven

bij met gespecialiseerd advies in

Uw functie:

Voor een professionele

en belastingconsulenten in

Gent zijn we op zoek naar een

U levert diensten aan een klantengroep van familiale ondernemers.

U bent verantwoordelijk voor de opmaak van geconsolideerde staten, IFRS conversies en de periodieke financiële rapportering.

U bent verantwoordelijk voor de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en de tussentijdse resultaten en de rapportering. U verzorgt de BTW-aangifte, de aangifte van de vennootschapsbelasting en volgt de voorafbetalingen op.

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

U pleegt regelmatig overleg met de andere specialistenteams in het bedrijf.

Uw profiel: U hebt een masterdiploma in een economische richting. U hebt bij voorkeur een eerste werkervaring in externe audit.

U beschikt over een hogere opleiding accountancyfiscaliteit.

U bent IT-minded en hebt een goede kennis van Word en Excel. Kennis van CaseWare is een pluspunt.

U hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie.

U beschikt over goede analytische vaardigheden en bent pragmatisch in uw aanpak.

U beschikt over uitstekende analytische vaardigheden, maar bent pragmatisch in uw aanpak.

U werkt zelfstandig en georganiseerd, bent flexibel en respecteert deadlines.

U werkt zelfstandig en georganiseerd, kan goed samenwerken in een klein team en deelt uw kennis met anderen. U neemt gemakkelijk initiatief en communiceert vlot.

dynamische m/v

Uw functie: U levert diensten aan familiale ondernemers, multinationals en beursgenoteerde bedrijven.

Uw profiel: toporganisatie van accountants

Auditor

U werkt binnen een team van jonge, dynamische accountants.

Binnen het accountancy team volgt u dossiers op van A tot Z.

human resources recruitment.

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

food-, feed- en biofuelproductie.

U bent stressbestendig, flexibel en respecteert deadlines.

Deze vacatures vindt u ook op

www.ago.bz

Ons aanbod: U komt terecht in een ondernemende en stimulerende werkomgeving, in een klein, dynamisch en jong team van medewerkers die gezamenlijk hun schouders zetten onder de uitbouw en groei van het kantoor. Onze klant biedt een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met uw inzet en persoonlijke groei en verschillende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 4/5de of fulltime tewerkstelling is mogelijk. Voelt u zich aangesproken door deze uitdaging? Mail een uitgebreid cv naar info@ago.bz en bel ons op 09 281 13 86 of 0478 44 80 36. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht. De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Vanden Avenne Izegem


038_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:51:36

38

VACATURE 22 OKTOBER 2011

www.brugge.be/vacatures

Officier-dienstchef (m/v) bij de beroepsafdeling van de Brandweer

Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen.

Het Stadsbestuur van Brugge maakt bekend dat er een vacature is voor de functie van officier-dienstchef bij de beroepsafdeling van de Brandweer van Brugge (Gemeenteraadsbeslissing 13/09/2011). Hierbij wordt een oproep gedaan naar kandidaatstellingen van brandweerofficieren van een andere brandweerdienst, die momenteel de graad van kapitein-commandant of – bij ontstentenis – de graad van kapitein hebben en die moeten voldoen aan volgende voorwaarden zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria, alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten: Âź BID WFGK Âź 1BK JFKPQB G>>O LRA WFGK Âź "BK JFKFJ>IB IBKDQB EB??BK S>K J Âź 3>K DLBA WBABIFGH DBAO>D WFGK QB ?BTFGWBK JFAABIP BBK OB@BKQ RFQQOBHPBI RFQ EBQ PQO>COBDFPQBO Âź &K LOAB WFGK JBQ AB AFBKPQMIF@EQTBQQBK Âź 4LLK>@EQFD WFGK RFQBOIFGH J>>KABK K> FKAFBKPQQOBAFKD LM EBQ DOLKADB?FBA S>K AB PQ>A ORDDB LC ?FKKBK BBK straal van 10 km rond de hoofdkazerne, of op maximum 25 minuten aanrijtijd tot de hoofdkazerne. Op de TLLKMI>>QPSBOMIF@EQFKD HRKKBK >CTFGHFKDBK TLOABK QLBDBPQ>>K Âź %LRABO WFGK S>K EBQ ?OBSBQ S>K LCCF@FBO S>K QB@EKF@RP ?O>KASLLOHLJFKD BK S>K AFBKPQ@EBC Âź %LRABO WFGK S>K BBK AFMILJ> A>Q QLBD>KD SBOIBBKQ QLQ ?BQOBHHFKDBK S>K KFSB>R  IF@BKQF>QBK LC J>PQBOP ?FG AB CBABO>IB LSBOEBFAPAFBKPQBK SBOJBIA >IP ?FGI>DB & ?FG EBQ HLKFKHIFGH ?BPIRFQ S>K LHQL?BO ELRABKAB EBQ PQ>QRRQ S>K EBQ /FGHPMBOPLKBBI LC BBK AFMILJ> SBOJBIA FK AB ?FGI>DB & S>K EBQ HLKFKHIFGH ?BPIRFQ S>K >MOFI Âź 1BK JFKPQB G>>O AFBKPQ>K@FšKKFQBFQ >IP LCCF@FBO EB??BK FK BBK ?O>KATBBOAFBKPQ I. INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLINGEN EN UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

B RU GGE

Uiterlijk op 7 november 2011, bij aangetekend schrijven te richten aan de heer Burgemeester van de stad Brugge, Burg 12 te 8000. Bij de kandidaatstelling moet een kopie gevoegd worden van het vereiste diploma, van de vereiste brevetten, van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men als beroepskapitein-commandant of beroepskapitein is tewerkgesteld in een brandweerkorps en van het gemeenteraadsbesluit dat staaft dat men minstens 3 jaar AFBKPQ>K@FšKKFQBFQ EBBCQ >IP LCCF@FBO FK BBK ?O>KATBBOHLOMP >IPLLH BBK OB@BKQ DBQRFDP@EOFCQ S>K DLBA WBABIFGH DBAO>D en een uitgebreid curriculum vitae met daarin opgesomd de opleidingen naast vereiste brevetten, ervaring bij brandweer binnen de eigen functie, als lesgever, lid van commissies, werkgroepen, externe organen, ‌

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing.

II. AANVULLENDE INFORMATIE

De personeelsdienst van de stad Brugge is gehuisvest in de Riddersstraat 12, te 8000 Brugge.   ² B J>FI PBIB@QFB MBOPLKBBI?ORDDB ?B

Bijkomende informatie (zoals de functieomschrijving) kan bekomen worden in de Personeelsdienst van de stad Brugge op het adres hierboven.

ZATERDAG 29 OKTOBER

Dossier Overheid

Rekruteringsplannen? Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com


039_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:23:53

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

ICT & ENGINEERING VAN PAGINA 40 TOT 47 A.B.M. INTERNATIONAL BEDRIJF IN DE MARITIEME SECTOR CEVORA COLRUYT GROUP DEME GRONTMIJ INDUSTRY HAMON GROUP HENKEL IBA INDUSS INSTRON S.A.S INTERALU PHOTOVOLTECH PUNCH POWERTRAIN SMALS TELENET TESSENDERLO GROUP TRACTEBEL ENGINEERING VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

48 46 45 45 02 44 41 40 46 47 45 45 40 42 47 44 43 43 46

Ook online vind je 1.168 jobs in ICT & Engineering vacature.com/zoeker

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.


040_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:52:09

40

VACATURE 22 OKTOBER 2011

DOSSIER ICT & ENGINEERING

IT’S NOT MY WORK. IT’S MY PASSION. Kate, Strategy & Planning, Adhesive Technologies

Application Engineer (m/v) Henkel opereert wereldwijd met leidende merken en technologieën in drie strategische markten: Was- en reinigingsproducten, Cosmetica- en verzorgingsproducten en Adhesive Technologies. Ons succes is gebaseerd op voortdurende innovatie en mensen die streven naar uitmuntendheid. Werken bij Henkel is veel meer dan alleen maar een job. Het is een passie. De Divisie Henkel Adhesive Technologies levert verlijmingsoplossingen voor diverse industriële sectoren. Continue innovatie gaat hand in hand met krachtig brandmanagement om zo te resulteren in nieuwe marktspecifieke technologieën. De Belgische vestiging te Westerlo, Henkel Electronic Materials Belgium NV, telt 80 medewerkers en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en fabriceren van lijmen, sealants en gietharsen voor de electronica industrie. Om de technische service naar hun klanten optimaal uit te bouwen, hebben zij de volgende vacature m/v:

Uw functie

U bent verantwoordelijk voor het technisch ondersteunen van nieuwe en bestaande business bij klanten/prospecten en het intern evalueren van nieuw ontwikkelde materialen i.f.v. de eindtoepassingen. De projecten omvatten voor Henkel steeds het leveren van de beste materiaaloplossingen (verlijmingsproducten én knowhow) voor de electronica-industrie. Concreet betreft het overwegend Europese klanten actief in de electronische assemblage. U onderzoekt de vraag van de klant, adviseert en informeert, om zo – samen met de collega’s van R&D en sales – een optimaal productadvies te formuleren. Uw contactpersonen bij de klant zijn daarbij overwegend R&D/design engineers en production engineers. Bij het uitwerken van de beste oplossing voor elk project, zijn het opzetten van testprocedures en proefopstellingen in de eigen labo’s te Westerlo een belangrijk facet van uw taak. Een job in spitstechnologie vereist eveneens de nodige rapportages, het (mee)verzorgen van presentaties en het deelnemen aan beurzen en conferenties rond nieuwe productontwikkeling. Henkel voorziet alle nodige opleiding waardoor u zich geleidelijk integreert in het team van 5 application engineers. U werkt nauw samen, zowel intern als met de andere Henkelvestigingen. U rapporteert aan de manager Application & Service Engineering.

Uw profiel

U hebt een opleiding chemie: master, industrieel of burgerlijk ingenieur of bent gelijkwaardig door ervaring. Enige ervaring in relevante productie- en/ of laboprocessen leveren u het referentiekader om u in de Henkel context thuis te voelen. Daarbij is affi niteit met electronica-assemblage een pluspunt. Om efficient testen en proefopstellingen uit te werken combineert u uw scheikundige kennis met een praktische, creatieve aanpak. U spreekt vloeiend Nederlands en Engels. U bent in de mogelijkheid om ca. 20 % van uw werktijd in korte business trips te reizen naar klanten en hun R&D afdelingen; meestal gevestigd in Europa. U bent een servicegerichte communicator die concrete resultaten nastreeft dankzij coördinatie en initiatief. Tot slot kan u omgaan met de veiligheidsregels eigen aan deze business.

Henkel biedt u

Een technische niveaufunctie met groeipotentieel binnen een gezond, wereldwijd actief concern. Een pakket eersterangsproducten waarmee u de beste totaaloplossingen voor uw klanten kan uitwerken. Een competitief salarispakket met aantrekkelijke extra-legale voordelen en alle middelen om efficiënt te werken.

Het Belgische Photovoltech NV is één van de Europese leiders in de productie van fotovoltaïsche zonnecellen. Gestart in 2001, als spin-off van Imec, telt Photovoltech meer dan 250 medewerkers. Onze aandeelhouders TOTAL en GDF SUEZ staan garant voor een stevige basis. De markt voor zonne-energie blijft groeien. Daarom bouwde Photovoltech haar productiecapaciteit recent uit. Ter ondersteuning hiervan zoeken we nieuwe m/v collega’s, die graag kiezen voor een toekomst bij een groeiend hightech bedrijf dat zorg voor mensen en milieu belangrijk vindt.

Production Coördinator Functie Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en plannen van alle productieactiviteiten op één van de drie productielijnen. Je rapporteert aan de Production Manager en stuurt een team aan van 5 Teamleaders en een 50-tal operatoren. Je analyseert dagelijks de KPI’s en neemt op basis hiervan de nodige acties. Je staat in voor de manpowerplanning en zorgt voor een optimale productieplanning. Je streeft naar continue verbetering op vlak van productiviteit, kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid. Je zorgt voor een goede communicatie en coördinatie met andere afdelingen. Profiel Je genoot bij voorkeur een masteropleiding als industrieel ingenieur. Een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie in een productieomgeving is een must. Je streeft voortdurend naar verbeteringen binnen de productie en bent geboeid door de laatste evoluties en technieken (Lean, 6 Sigma,…) op dit vlak. Je bent een peoplemanager, een organisatietalent en een communicatieve teamplayer. Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Teamleaders Production vroege/late - vaste nachtploeg

Functie: Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de leiding, coaching en organisatie van één van de productieteams (ca. 10 operatoren). Je coördineert en plant de aktiviteiten (werkverdeling, manpower,...) en realiseert zo de doelstellingen (kwaliteit, productiviteit,...). Je anticipeert op problemen en lost deze op wanneer ze toch voorkomen, staat in voor een strikte opvolging van de veiligheidsvoorschriften en kijkt toe op orde en netheid binnen je afdeling. Je rapporteert aan de Production Coördinator. Profiel: Je bent bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring en bent reeds enkele jaren actief binnen een productieomgeving. Naast een uitgesproken technische affiniteit beschik je over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden en werk je vlot met Word, Excel en Outlook. Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een praktische kennis van Engels. Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke job in een innovatieve omgeving. Zo ontplooi je je ten volle en kan je initiatief nemen. Uiteraard geniet je van een competitief verloningspakket met verschillende extralegale voordelen.

Hoe reageren?

Zend uw recent c.v. en motivatieredenering naar Adviesbureau Dreessen, t.a.v. Marie-Thérèse Dreessen, C. Marckxlaan 25, 2550 Kontich. adviesbureau@dreessen.be www.dreessen.be

Voor alle info: 03/457 22 78 , 8.00 u. – 17.00 u. Elke kandidaat mag rekenen op absolute discretie en een snelle, professionele selectieprocedure mét antwoord. Voor meer bedrijfsinfo www.henkel.be Adviesbureau Dreessen werkt voor haar opdrachtgevers steeds onder de formule “exclusief contract”.

Interesse? Surf naar www.photovoltech.be/jobs voor meer informatie. Solliciteer online of stuur je motivatiebrief en cv naar hr@photovoltech.be of naar Photovoltech, t.a.v. Jan Theys (HR Manager), Grijpenlaan 18, 3300 Tienen.


041_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:52:25

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 22 OKTOBER 2011

41

Integrated Solutions for a Cleaner Environment HAMON Group is an international worldwide Belgian player in design, manufacturing, installation of cooling systems, process heat exchangers, air pollution control systems, and chimneys, used in power generation, oil & gas and other heavy industries like metallurgy, glass, chemicals and with the related after sales services.

l’Entreprise de l’Année 2011

In order to support the growth of our Cooling Systems activities in our Headquarter in Mont-Saint-Guibert (near Wavre), we are reinforcing our team of engineers for:

Structural design and engineering

Piping/ducting design and engineering

Project management

Thermal design

Mechanical design

Electrical, control and instrumentation

Proposal

Area sales management

Equipment & process

Drafting

For all positions solid technical background and fluency in English are required. Experience in similar fields is an asset.

All details are available on www.hamon.com Applications can be sent to jobs@hamon.com

www.dfib.net

HAMON offers real career opportunities and evolution in an international growing group with a dynamic multicultural and stimulating working environment, an attractive salary and other fringe benefits.


042_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:52:35

42

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 22 OKTOBER 2011

The Punch Powertrain plant in Sint-Truiden houses the R&D and production departments of continuously variable transmissions (CVTs) and hybrid and full electric powertrains for cars. Punch Powertrain, headquartered in Sint-Truiden and with a second production facility in Nanjing, China is rapidly expanding and focuses heavily on global activity with more than 500 employees. In this context, as an innovative and leading supplier to the automotive industry, we are able to offer unique career opportunities for motivated m/f’s:

– INNOVATION –TECHNICAL CHALLENGE| RAPID GROWTH |SUSTAINABILITY | SHORT CO T | CLEAN-TECH | CREATIVITY MMUNICATION LI NES | THINKIN ATIONAL CONTEX N R E T N I – M U G & DOING ERS BELGI | INITIATO T R A U Q RS HEAD

We are looking for junior and senior engineers with a passion for excellence!

Project Leader Process Improvement

Project Engineers

Proficient with Capability Maturity Model Integration (CMMI) process improvement | Process improvement across a project and entire R&D organization

Follow-up and implementation of customer requests | Work with clearly defined goals | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing and with external partners on domains of development and production

Mechanical Engineers Design or improvement of mechanical components | Design validation through development of test methods, monitoring of testing, FMEA’s | Initiating and developing new concepts for improving the transmission | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing and with external partners for development and production

Project Leaders Project development Monitor the progress of the projects | Implement internal customer requests | Work with clearly defined targets | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing and with external partners for development and production

Team Leaders Coaching of Engineers | Work with clearly defined deadlines | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing

CAD Designers Experience with rendering and Pro/E | Design pictures of CAD models for various product presentations

Calibration Engineers

Project Leaders Application Projects Active steering of the progress of projects | Follow-up and implementation of customer requests | Work with clearly defined goals | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing and with external partners on domains of development and production

Electrical Development Engineers Electronic system development | Strong involvement in the design and analysis | Hardware verification and validation | Definition of environmental testing according to established standards | Internal support for the microcontroller-based control modules

Quality Engineers Quality control during the design and validation process | Support the R&D department to ensure excellent quality and customer satisfaction | Team player and independent | Report directly to the Quality Manager

Local Application Engineer Nanjing (ROC) Handle technical requests for both production and customers | Collaborate with internal departments such as production, assembly, purchasing and with external partners for development and production

Write and execute test programs to confirm and calibrate transmission | Adjustments in domains of variator and clutch | Managing the delivery of calibration sets to customer | Developing testing and sign-off procedures to facilitate the continual improvement of depart

Offer:

Interested?

You will join a respected company with an outspoken international orientation in the challenging world of automotive industry. Punch Powertrain offers a dynamic work environment and every opportunity to contribute to company growth and new technologies. You can count on motivated colleagues, professional space for creativity and initiative, and short communication lines. Finally, we provide a congestion-free access and an attractive salary package with all kinds of fringe benefits.

More information about these jobs: Punch Powertrain NV, Industriezone Schurhovenveld 4 125, 3800 Sint-Truiden. Contact person: Carl Vanaenrode, tel.: 011 67 92 14, e-mail: HR@punchpowertrain.com

For more information about these vacancies go to:

More information about our company?

www.punchpowertrain.com

Scan this QR-code and watch our corporate video.


043_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:53:10

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Bringing Chemistry to Life

Ts

Tm

Team Spirit

Cg

Im

Talent Management

International Mobility

Career Growth

Tessenderlo Group verbindt zijn mensen met alle elementen die zorgen voor een boeiend carrièrepad. Want als Tessenderlo-collega word je gestimuleerd om te leren en groeien in een internationale werkomgeving met een stevige lokale verankering. Of je nu werkt in ons Belgische hoofdkwartier of in een van onze wereldwijde vestigingen: iedere dag kom je inspirerende kansen tegen, zodat je je talenten ten volle ontplooit binnen een open en innovatieve bedrijfscultuur. Zo zorgt Tessenderlo Group voor chemie in je loopbaan. Voor onze vestiging in Ham zijn wij op zoek naar een:

Als SAP Coördinator ben je verantwoordelijk voor het beheer van SAP-modules (PM/MM/PS), OEE-software en sharepoint toepassingen. Verder sta je samen met de opleidingsverantwoordelijke mee in voor het opstellen en plannen van opleidingstrajecten binnen Onderhoud. Bovendien neem je deel aan ISO-audits en onderhoud je de sharepoint-website. Profiel: Je beschikt over een Bachelordiploma mechanica of Informatica of bent gelijkwaardig door ervaring (3 tot 5 jaar). Naast een doorgedreven kennis van MS Office toepassingen (ook programmatie, Visual Basic) bezit je ook een zeer grondige kennis van SAP-modules (PM/MM/PS). Kennis van de productie- en onderhoudsprocessen is geen absolute vereiste maar vormt een pluspunt. Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Engels.

Als maintenance manager ben je verantwoordelijk voor het organiseren, plannen en controleren van de juiste onderhoudsacties. Je behoudt het overzicht over onderhouds- en investeringsprojecten m.b.t. mechanische, bouwkundige, elektrische- en instrumentatie-aspecten, process control systemen en hoogspanningsinstallaties op de site. Bovendien superviseer je aankoopprocessen en geef je leiding aan een team van 100 FTE’s. Je rapporteert aan de Site Manager. Profiel: Je beschikt over een Masterdiploma in de ingenieurs-wetenschappen, bij voorkeur in de (elektro) mechanische richting. Je hebt min. 10 jaar sterke ervaring opgebouwd binnen een relevante omgeving en combineert sterke managementcompetenties met een flexibele en veranderingsgeoriënteerde attitude. Je bent tweetalig Nederlands/Engels en beheerst het Frans goed.

Wil jij ons team binnenkort versterken? Bezorg dan je curriculum vitae aan Hanne Vander Heyden, Tel. + 32 497 58 64 15, hrrecruiter@tessenderlo.com

www.concerto.be

De volledige functiebeschrijvingen vind je terug op www.tessenderlogroup.com

LET’S SHARE OUR TALENTS You are a professional engineer who brings creativity, passion and a dream of contributing to a sustainable future, along with your experience? We are experts in our sector, offering the know-how, challenges and career opportunities to realise your ambitions at the forefront of your field. The time is right for us to share our talents. With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the world. We offer state-of-theart engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

43


044_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:53:26

44

VACATURE 22 OKTOBER 2011

DOSSIER ICT & ENGINEERING

Advies, projectmanagement en engineering voor industriële, water- en energieprojecten

@TerraMax Werkzekerheid bij Telenet: veel vacatures, waardoor je ook intern kan veranderen. En mooie voorwaarden, natuurlijk. About 2 hours ago via web

@ITsabelleC Mooie jobs met goede balans tssn werk en privé plus doorgroeikansen voor iedereen. Ook vrouwen staan hun mannetje in onze directie: 4 extra op 2 jaar! Grontmij Industry vormt in België – versterkt met diensten rondom water, energie, milieu en bodem – de kern van de Businesslijn ‘Industry, Water & Energy’ van het internationale ingenieursbureau Grontmij. Klanten de beste oplossingen aanbieden voor industriële, water- en energievraagstukken is onze drijfveer. Onze kerntaken zijn consulting, project management, engineering, procurement, construction management en asset information management. Grontmij Industry heeft vestigingen in Antwerpen, Herentals, Louvain-la-Neuve en Zelzate, en is ingebed in het internationale en beursgenoteerde ingenieursbureau Grontmij met 10.000 medewerkers.

Onze 300 medewerkers hebben oog voor kwaliteit, zijn creatief, proactief, zelfstandig, loyaal en doelgericht. Dankzij doorgedreven opleidingen en kennisoverdracht creëren ze voor opdrachtgevers, aandeelhouders en voor zichzelf een duidelijke meerwaarde.

About 4 hours ago via web

@IOmetdebanIO Tweet the message: hot item nu is Phoenix. Btw, wist je dat Telenet dé twitterking van BEL20 is (bvlg.blogspot.com)? Long live the Tele-tweet! About 5 hours ago via web

@FireWally Bij IT en Engineering zoeken we masterminds die de handen uit de mouwen willen steken. Geen freaks of nerds bij Telenet, maar echte teamspelers. About 5 hours ago via web

@GigaLisa Extra reden om voor Telenet te kiezen? Wij zijn het enige duurzame bedrijf in België (#Dow Jones). Top voor natuur én mens. About 5 hours ago via web

@twitsal IT, sales, finance, hr en marketing ... Iedereen met een passie voor klanten is meer dan welkom bij Telenet. Kom gerust eens twunchen! About 7 hours ago via web

Door onze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar meer dan 35 nieuwe medewerkers: Designers en ingenieurs voor diverse vakgebieden: - electrical, - instrumentation, - piping, - mechanical, - civil, - technical installations, … Project Managers Construction Managers En nog zoveel meer … Lees alles over ons FUN-beleid en onze vacatures op: www.grontmij-industry.be

Zie jij graag de dingen groot? Je had graag ambitieuze projecten, flinke uitdagingen en brede perspectieven? Dan pas je perfect bij Telenet, dat even boeiende plannen heeft voor de toekomst en grote talenten als jij wil ontmoeten. Kortom, surf als de weerga naar www.telenet.be/jobs en ontdek alle details over de job van (m/v)

Shop Advisor Mechelen Contact Center Manager (Site Manager) Mechelen Process Improvement Expert Contact Center Technology Coordinator Team Coach Care Front Office Herentals Copywriter – rédacteur francophone Improvement Manager Market Researcher BI Functional Analyst

BI Application Expert Netwerktechnicus regio Duisburg Business Controller Mobile Security Consultant Technical Helpdesk Engineer Bid Manager Security Product Manager Security Product Manager Hosting Account Manager (Security) Junior Segment Manager Online Marketeer

www.telenet.be/jobs


045_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:53:56

DOSSIER ICT & ENGINEERING INSTRON is wereldmarktleider op het gebied van testapparatuur om mechanische eigenschappen van materialen, producten en structuren te bepalen. Zowel in industriële bedrijven als in wetenschappelijke middens zijn de ‘Instrons’ een vertrouwd beeld. Instron behoort tot de Test & Measurement Divisie van de Amerikaanse ITW-Groep, een industriële groep waaronder wereldwijd een 800-tal bedrijven ressorteren. Instron bestaat al 65 jaar, realiseert ruim 250 miljoen dollar omzet en telt een 1200-tal medewerkers, verspreid over verschillende ontwikkelings-, productie en servicelocaties, overal ter wereld. Het kleine team van de Benelux service-organisatie, opererend vanuit Boechout (tussen Antwerpen en Lier), kijkt uit naar de versterking van (m/v)

2 FIELD SERVICE ENGINEERS BENELUX Na een degelijke opleiding, zowel theoretisch als praktisch, word jij de technische ambassadeur bij onze klanten. Je takenpakket gaat van installatie over gebruikerstraining tot problemsolving. En de klantenkring is al even gevarieerd. Heb je een bachelor/A1 elektromechanica/elektronica (of gelijkwaardig), enkele jaren relevante

afwisseling en zelfstandigheid bij wereldmarktleider

werkervaring en een behoorlijke talenkennis NFE? Ben je gesteld op zelfstandigheid, hou je van contacten en ben je servicegericht? Meer informatie vind je op www.signumhrm.be. Instron is een gereputeerd en stabiel bedrijf, en biedt je een aantrekkelijk salarispakket inclusief neutrale bedrijfswagen.

Reageren doe je onder referentie 3901V naar info2@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

VACATURE 22 OKTOBER 2011

45

INTERALU nv in Wilrijk heeft meer dan 40 jaar ervaring in de productie en de plaatsing van metalen plafonds en is in België marktleider voor klimaatplafonds, hoofdzakelijk voor utiliteitsbouw en kantoorgebouwen. In 2000 heeft Interalu in samenwerking met de Universiteit van Stuttgart een eigen klimaatplafond ontwikkeld: het Easy-Klima Plus® plafond.Recentelijk is daar nog een volledig nieuw klimatisatieconcept bij gekomen, nl. Om de huidige groei te bestendigen, zijn zij op zoek naar een gedreven (m/v):

PROJECTMANAGER Functie: Je verzekert zelfstandig de uitvoering en de opvolging van omvangrijke (klimaat)plafondprojecten. Op organisatorisch vlak houd je de touwtjes strak in handen om tot een perfecte oplevering te komen: het beheer van bestellingen, de coördinatie met de productie en onderaannemers, alles met een scherp oog voor timing en budget naar de klant. Daarbij draag je de verantwoordelijkheid om het dossier en de werf van dichtbij op te volgen en resultaatgericht te sturen. Profiel: Voor deze functie heb je een opleiding of stevige ervaring, net zoals een flinke dosis assertiviteit en verantwoordelijkheidszin. Anders gezegd, je kent het klappen van de zweep in de bouw, houdt van een directe aanpak en aarzelt dan ook niet om proactief in actie te komen. Vanuit die praktijkervaring ben je in staat om zelfstandig met alle partijen te communiceren en problemen op te lossen. Tot slot heb je de nodige administratieve bagage om professioneel je projecten op te volgen.

Weet jij waarom?

Kijk in deze Vacature

Aanbod: Je krijgt de kans om de leiding te nemen in innovatieve en uitdagende bouwprojecten, binnen een professionele en aangename sfeer. Je mag rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een bedrijfswagen en een volledig pakket extralegale voordelen. Interesse? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv naar KATZ NV, Anouschka Katznelson, Handelslei 193, 2980 Zoersel, e-mail naar interalu@katz.be of surf naar www.katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord. Deze vacature wordt exclusief begeleid door Katz. erkend wervings- en selectiebureau VG.323/B

“Verantwoordelijkheid over complexe en innovatieve projecten”

WORD

“Een professionele omgeving waar je ten volle ondersteund wordt”

PC- EN NETWERKBEHEERDER Leest u vol enthousiasme de vacatures voor Network & System Support, maar mist u de nodige praktische kennis? Bent u bereid hiervoor een intensieve opleiding te volgen? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! Programma: u krijgt een brede praktijkgerichte basisopleiding met klemtonen op het besturingssystemen te doorgronden (Windows XP,Windows 7, 2003 en 2008 server,

“Uitdagingen binnen alle domeinen: applicaties, infrastructuur, BI... ”

een niveau hoger onderwijs (hetzij door beroepservaring, hetzij door uw studieverleden) en deze kosteloze voltijdse dagopleiding in

start op

Spreek jij ook digITaal? Dat komt goed uit!

DOE ZOA LS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E EEN JOB H E BBE N GE VON D E N DA N K Z I J :

Colruyt werft aan:

IT-projectmanagers.

Colruyt Group telt meer dan 800 IT-medewerkers, waarvan maar liefst 25 IT-projectmanagers. Als projectmanager leid je een team, en ben je partner voor onze hele business: aankoop, logistiek, verkoop… Je komt dan ook voor heel wat uitdagingen te staan. Grijp je kans om je stempel te drukken op de IT-toekomst van Colruyt! Je vindt ons in Halle, Deinze en Kessel-Lo.

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

jobs.colruytgroup.be


046_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:55:43

46

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Gerenommeerd bedrijf in de maritieme sector, is op zoek naar :

Ready for a real

R D challenge?

Medewerkers Technische Dienst Diesel mechanieker takenpakket: - instaan voor onderhoud van het wagenpark en de boten - instaan voor het algemeen onderhoud van technische apparatuur aan boord van boten profiel & ervaring: - niveau A2 specialisatie dieselmechaniek - ruime ervaring met dieselmotoren en algemene automechaniek - ervaring in de maritieme sector strekt tot aanbeveling - ruime zin voor verantwoordelijkheid - zelfstandig kunnen werken - stressbestendig zijn

Elektrieker takenpakket: - instaan voor herstellingen aan wagens, boten en gebouwen - bereid zijn om ook bij algemene onderhoudstaken in te springen - op termijn mee instaan voor permanentie profiel & ervaring:

Hoeveel zou u verdienen in een andere sector of regio? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

- niveau A 2 – specialisatie elektro-mechanica - noties van hydraulische en pneumatische sturingen - noties van CAD tekeningen - zelfstandig kunnen werken - sociaal in omgang met collega’s - werken in teamverband Wij bieden: - aantrekkelijke job in een stabiel bedrijf - competitief loon - extra legale voordelen - doorgroeimogelijkheden Uw reactie via brief naar Vacature, Havenlaan 86C, bus 101, 1000 Brussel met ref. 40479-01 of via mail naar ordering@vacature.com met ref. 40479-01

KNAPPE KOPPEN GEZOCHT

Projectleiders en calculatoren Meer info en vacatures op www.vanlaere.be

Op zoek naar een uitdagende job in een dynamische omgeving? Dan is Van Laere Algemene Aannemingen iets voor u. Interesse? Stuur nu uw cv naar: VAN LAERE nv, Antwerpsesteenweg 320, 2070 Zwijndrecht (Burcht) t.a.v. Tom Bogaerts (tob@vanlaere.be)

Zin in zorg

Ontdek jouw toekomstige

job in Vacature of op www.emmaus.be


047_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:56:32

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 22 OKTOBER 2011

EMBRACE YOUR FUTURE

Functional Analyst Java Developer Technical Project Leader Windows System Engineer Security Expert

Solliciteer op www.smals.be!

Induss werd in juni 2010 opgericht als een dochteronderneming van water-link. Induss geeft gerichte, duurzame en economisch verantwoorde invulling aan industriële vraagstukken met betrekking tot de waterhuishouding bij haar industriële klanten. Induss staat o.a. in voor de productie en de levering van gespecialiseerd water aan de industrie (chemie, petrochemie, textiel, bio-energie, voeding ...). Bovendien biedt Induss zijn expertise en diensten aan bij vergunningsaanvragen, het onderhoud van bestaande installaties en andere watergerelateerde aangelegenheden. Hierbij staan betrouwbaarheid, kostenbeheersing en duurzaamheid centraal. Wij zoeken een (m/v)

Service technieker

Voor het onderhoud van de installaties bij de industriële klanten

Je opdracht: Je staat in voor het elektromechanische onderhoud (preventief en curatief) aan installaties, systemen en apparatuur bij onze industriële klanten. Je verzorgt de eerstelijnsinterventie bij storingen. Je plaatst nieuwe installaties. In deze baan werk je vaak heel autonoom, op verschillende locaties en maak je deel uit van de wachtdienst. Je profiel: Je hebt een diploma bachelor, richting elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring. Je hebt een gespecialiseerde kennis van mechanica, hydraulica, pneumatiek, automatisering (PLC en SCADA) en elektriciteit. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je bent flexibel, je bent goed georganiseerd en werkt even graag alleen als in team. Je bent een echte probleemoplosser, maar denkt ook steeds vooruit. Je bent bijzonder kwaliteits- en veiligheidsbewust. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Zoek je vast werk in eigen regio? Wil je werken in een economisch stabiel bedrijf? Aarzel niet langer en stel je kandidaat. Meer weten? Surf naar www.vacature.com of www.jacques-ice.com

Wij bieden: Je werkt in een jong bedrijf dat techniciteit en vakkennis hoog in het vaandel draagt. Je wordt grondig begeleid en opgeleid. Je ontvangt een competitief salaris conform opleiding en ervaring. Interesse? Stuur uw cv met motivatiebrief én kopie van het diploma naar INDUSS (ter attentie van Pascale Van den Bosch) Mechelsesteenweg 66 – 2018 Antwerpen of per mail naar jobs@induss.eu, uiterlijk op 31 oktober 2011. Meer info vind je op www.induss.eu

47


048_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:57:21

48

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Heb je minimaal een A1/Bach informatica opleiding genoten, of ben je gelijkwaardig door ervaring? Vertrouwd met Unix, Linux, SQL, Informix (4gl)? Betekent IT ook voor jou de uitdaging om gedegen kennis te combineren met een ongebreidelde fantasie?

APPLICATIE-PROGRAMMEURS met een passie voor software-ontwikkeling Cock’s Vleeswaren, gesitueerd in het hartje van het Soete Waesland, is een van de toonaangevende bedrijven voor fabricatie en distributie de allerhoogste kwaliteit. Haar uitgebreid en modern informaticapark staat volledig onder beheer van het eigen IT-team, dat vandaag door de sterke groei uitgebreid dient te worden. www.cocks.be www.cocksfresh.be Wij kijken alvast uit naar jouw cv. Cock’s Vleeswaren nv t.a.v. Ludo De Ryck, ICT Manager Industriepark-Noord 14, 9100 Sint-Niklaas of via e-mail naar ludo.de.ryck@cocks.be

De focus ligt op het programmeren van business applicaties in de actuele ERP- en MES-systemen waarbij je na een interne opleiding directe verantwoordelijkheid opneemt binnen een hecht en vooruitstrevend IT-team. Jouw kerntaken worden daarbij:

KUNSTENLOKET vzw

Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel – www.kunstenloket.be HET KUNSTENLOKET IS HET AANSPREEKPUNT VOOR ZAKELIJK EN JURIDISCH ADVIES VOOR KUNSTENAARS EN CREATIEVEN. Om de dienstverlening verder uit te bouwen zoekt het Kunstenloket een m/v:

JURIST (halftijds – contract van onbepaalde duur)

Uw functie: verstrekken van informatie en het geven van opleidingen i.v.m. auteurs- en nevenrechten. Uw profiel: Master in de rechten met – 3 à 5 jaar werkervaring – gespecialiseerd in auteurs- en nevenrechten.

JURIST (halftijds – contract van onbepaalde duur)

Uw functie: verstrekken van informatie en het geven van opleidingen i.v.m. diverse zakelijke en juridische onderwerpen op vlak van sociale zekerheid, arbeidsrecht, fiscaliteit, enz. Uw profiel: Master in de rechten – 3 à 5 jaar werkervaring – met kennis van de sociaal-, fiscaal- en arbeidsrechtelijke aspecten van de creatieve activiteit.

embedded SQL documentatie

Beide functies zijn combineerbaar in één voltijdse betrekking

Je werkt zowel autonoom als in team-verband aan de verantwoordelijke voor software-ontwikkeling. eigenschappen die voor ons primeren. In ruil bieden wij een motiverend salaris en een afwisselende job binnen de stabiliteit van een dynamisch en bloeiend bedrijf.

MEDEWERKER ZAKELIJK ADVIES (halftijds – contract van onbepaalde duur)

Uw functie: verstrekken van informatie en het geven van opleidingen i.v.m. diverse zakelijke aspecten van de creatieve activiteit zoals: financieel beheer, budgettering, prijszetting, projectwerking enz. Uw profiel: financiële opleiding of gelijkwaardig door ervaring (min. 5 jaar), vertrouwd met meerdere domeinen van organisatie en beheer zoals planning, administratie, hrm en financiën.

INTERESSE?

Voor meer info kan u contact opnemen met Jan Timmermans – directeur. Stuur uw motivatie met uitgebreid cv voor 15 november 2011 naar Kunstenloket vzw via email: jan@kunstenloket.be. Meer uitgebreide functieomschrijvingen kan u vinden op www.kunstenloket.be.

Grijp die kans, en groei mee met Cock’s Vleeswaren !

You’re only as good as the people you hire STRATEGISCH COPYWRITER de facto image building is een communicatiebureau met kantoren in Sint-Martens-Latem, Brussel en Antwerpen. Al meer dan 20 jaar specialiseren onze image builders zich in overtuigende rekruterings-, corporate en interne communicatie en in slimme employer branding. Jij bent een creatief copywriter die ondersteuning en sturing kan bieden op strategisch en tactisch niveau voor (internet-)strategieën en impactvolle campagnes. Je hebt een belangrijke inbreng bij de verdere professionalisering van onze groeiende business units HR communicatie en corporate communicatie. Je stelt in nauw overleg met de accounts en creatieve cel het strategisch plan op en draagt zorg voor een optimale uitvoering van de werkzaamheden. Je stelt de wekelijkse planning voor het team van freelancers op. Je volgt de wetenschappelijke studies binnen ons bedrijfsdomein.

w .d w w

Denk je dat jij deze strategische copywriter bent? Maak van deze basis advertentietekst dan een staaltje copy van jouw hand. Wij ontvangen je schrijfsel en cv graag via sollicitaties@dfib.net

fib

.n

et

• Als strateeg weet je commerciële en creatieve belangen goed op elkaar af te stemmen. • Je versterkt onze creatieve presentaties met duidende en onderbouwde cijfers. • Je hebt kennis van de huidige mediakanalen (print, online, PR, HR, social media). • In samenwerking met de Account Director/Creative Director, presenteer je het idee, enthousiasmeer je de klant en stem je verder met hem/haar af. • Je hebt de leiding over het team van freelance copywriters. • Je werkt voor onze drie vestigingen (Sint-Martens-Latem, Antwerpen en Brussel), jouw uitvalsbasis ligt in Sint-Martens-Latem.


049_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 20:57:41

VACATURE 22 OKTOBER 2011

SALES ENGINEERS

De succesvolle bedrijvengroep Keller Lufttechnik Benelux, Keller France, Hafibo en Bulk .ID (Waregem) heeft een sterke traditie in het leveren van doorgedreven technische oplossingen voor de industrie. Mede dankzij de professionele medewerkers maken we onze ambities waar en kunnen we blijvend groeicijfers voorleggen. De groep stelt 95 mensen tewerk en realiseert in 2011 een verkoopvolume van 25 miljoen euro. Voor elk van deze drie bedrijven zoeken we momenteel (m/v):

Keller Lufttechnik Benelux en Keller France zijn in de Benelux en Frankrijk marktleider in afzuig- en ontstoffingsinstallaties, industriële mengtechnieken en rook- en warmteafvoer. We ontwerpen, leveren en monteren installaties voor zowat alle industriële sectoren. Via de modernste technologieën dragen we bij tot een gezonde werkplaats en een zuiver milieu. Hafibo is een groeiend metaalverwerkend bedrijf dat totaaloplossingen op maat biedt op het vlak van plaatwerk, constructiewerk en industriële montage. Dit zowel in staal en inox. Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van stukwerk, kleine series en projecten. De doorgedreven specialisaties hebben voor een sterke groei gezorgd. Bulk .ID is exclusief agent voor 9 gerenommeerde Duitse constructeurs die machines leveren voor de recyclage en bulk handling industrie. Bulk .ID biedt hoogwaardige oplossingen voor het scheiden en manipuleren van diverse materiaalstromen voor klanten in de Benelux en Noord-Frankrijk.

KWALITEITSINGENIEUR

DENYS is een internationale bouwgroep met hoofdzetel in Wondelgem (Gent). De activiteiten situeren zich in heel uiteenlopende specialismen: pijpleidingen en kabels, tunnelling en drilling, collectoren en waterleidingen, gebouwen en burgerlijke bouwkunde, renovatie, restauratie en speciale technieken. Momenteel zoeken we (m/v):

Je plant projectmanagement en maakt veiligheidsanalyses. In de aanbestedingsfase schep je klaarheid in procedures, instructies en de ISO-vereisten en zet je lastenboeken om in instructies voor klanten (vaak PPS). Op werven treed je op als auditor waar je de kwaliteit controleert. Je rapporteert aan de QA-manager. Als (burgerlijk) ingenieur mechanica heb je terreinervaring en voeling met procedures.

PROJECTINGENIEURS

1 VOOR WATERWORKS / 1 VOOR OIL & GAS Voor projecten in Afrika en het Midden-Oosten werk je offertes uit. Vanuit België coördineer je de dossiers en bereid je offertes voor. Intern stem je af met calculatoren en studiedienstverantwoordelijke; extern onderhandel je met lokale partners, onderaannemers en studiebureaus. 1 week per maand verblijf je in het buitenland. Als ingenieur (elektromechanica, bouwkunde) heb je ervaring in gelijkaardige projecten.

BOUWKUNDIG TEKENAAR AFDELING STABILITEIT Ingenieursbureau Norbert Provoost (Gent) kent een stevige traditie in de stabiliteitsstudies voor nieuwbouw, renovatie en restauratie voor scholen, kantoren en appartementen. Naast de afdeling stabiliteitsberekening zijn we marktleider in het ontwerpen en begeleiden van de bouw van benzinestations. Momenteel zoeken we een (m/v):

Met de projectleider volg je projecten op en ontwerp je bekistingsplannen voor constructies in gewapend beton of structuurplannen van staalconstructies. Je staat in voor de opmaak van wapeningsplannen, detailplannen en meetstaten. Door ervaring en/of bouwkundig diploma ben je vertrouwd met het tekenen van stabiliteitsplannen. Organisatorisch en technisch (AutoCAD) sta je sterk.

ACCOUNTMANAGER/COÖRDINATOR VERKEERSREGELING Delta Traffic (Gent) staat in voor een vlot verkeer bij evenementen (festivals, sportwedstrijden, beurzen …) en tijdelijke verkeerssituaties (wegenwerken …). Klantvriendelijke stewards zorgen voor een vlotte doorstroming en efficiënt parkingmanagement. Samen met een kwaliteitsvolle signalisatie leidt dit tot een optimale bereikbaarheid. Momenteel zoeken we een (m/v):

Als gezicht van Delta Traffic ben je verantwoordelijk voor de verkoop en de uitwerking van de verkeersprojecten. Je volgt de ingezette teams op het terrein op; daarom horen avond- en weekendwerk bij de job. Doorheen het hele proces ben jij het aanspreekpunt en verzorg je de kwaliteitscontrole. Na een groeifase bouw je een operationeel en administratief team rond je heen, dat jij aanstuurt.

Voor meer info: Wouter Beel, senior consultant CERM-HR, Putkapelstraat 71, 9051 Gent. Tel.: 09 222 13 21, e-mail: solliciteren@cerm-hr.be. We behandelen je kandidatuur discreet. CERM-HR is lid van Federgon en Kauri (VG.127/B - B-AB05.022 - W.RS.297).

49


050_GPV3QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:14:27

50

VACATURE 22 OKTOBER 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

SOCFINCO FR SA looking for its projects in Africa and Asia :

Project engineers (m/v)

interested in a career in Africa and Asia. Function

Het Brussel Agentschap voor de Onderneming is de publieke gesprekspartner bij uitstek voor al wie onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BAO informeert, oriënteert en begeleidt de economische actoren.

Directeur van het departement Innovatiesectoren (m/v) Functiebeschrijving

steam.

groei van onze organisatie te ondersteunen en te blijven beantwoorden aan de kwaliteitseisen die wij aan onze producten stellen, zijn wij op zoek naar een

Quality Support (m/v) Functiebeschrijving

Verantwoordelijk voor de definitie en de opvolging van de strategie op korte en lange termijn van het departement Innovatiesectoren, het beheer van een team van 25 personen, voor de samenwerking met private en openbare stakeholders, het kwaliteitsbeleid, interne en externe communicatie en rekrutering. Rechtstreeks afhankelijk van de Operationeel Directeur.

Profile

Profiel

dersteuning in de planning i.v.m. aflevering van producten van externe leveranciers voor de rapporting binnen jouw functiedomein.

Profiel

innovatie, in advies aan ondernemingen (vooral KMO’s) ondernemerschap,

Contact:

Contact:

Contact:

recruit@socfin.com

jho@abe.irisnet.be www.abe.irisnet.be

brigitte.verlinden@nutritionetsante.com

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE! Scan deze QR CODE!

on real work, not paperwork.

on real work, not paperwork.

on real work, not paperwork.

Inside Sales Representative (m/v)

Marketing Assistant (m/v) Job description

Operations Manager (m/v) Job description

Job description of product. Monitors and controls costs of outside service and parts expenses. He provides technical guidelines and acts as liaison between distribution, order db mining.

warehouse.

Profile

Profile

Profile

Contact:

Contact:

Contact:

alenaerts@electrorent.com

alenaerts@electrorent.com

alenaerts@electrorent.com

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Scan Scandeze dezeQR QRCODE! CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Younes Caro op 02/482.03.45 of younes.caro@vacature.com


051_GPV3QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:49:14

in droge en vloeibare bulkgoederen en fruit. In België is het bedrijf actief in de in de sector. In volle expansie, wensen wij ons team uit te breiden met een:

Sales Representative (m/v) voor de regio vlaanderen

Functiebeschrijving Als vertegenwoordiger bent u verantwoordelijk voor een perfecte opvolging van een bestaand klantenbestand en de verdere uitbouw van de klantenportefeuille.

te Antwerpen op zoek naar:

PREVENTIEADVISEUR niveau 1 (m/v) Functiebeschrijving

Uw verantwoordelijkheden:

het actief bewustzijn rond veiligheid

Profiel

Profiel

Contact:

Contact:

fedora_gaye@vincentgayeco.be

elyse.degraeve@sea-invest.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Hoeveel verdient u binnen 5 jaar? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

Regulatory affairs assistant (m/v) Functiebeschrijving

opvolging van dossiers ter goedkeuring van klinische studies en licenties voor het op dagdagelijksewerking van het kantoor en interne procedures.

Profiel

te leren.

Contact: Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie? info@phara-consulting.be

Scan deze QR CODE!

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs


052_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:35:35

52

VACATURE 22 OKTOBER 2011

KENNIS

RAAD

ADVIES KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND PROFESSIONEEL ADVIES

STERK

VAKMANSCHAP

ADVIES

KNOWHOW

ADVIES

SELECTIE

ADVIES

KWALITEIT

ERVARING KRACHT CAPACITEITEN

COACH

DYNAMIEK

KLEUR

PERSONEELSMANAGEMENT

ADVIES

DOORDACHT

DISCREET

COACH RAAD

RESPECT

DOORDACHT DUURZAAM

NUCHTER

CARRIÈRE

ERVARING KERN KWALITEIT

MENS

Een boom van een job...

Psycholoog of gelijkw. (m/v) ma/ba psychologie of gelijkwaardig door ervaring De werkomgeving: • een professioneel kantoor actief in personeelsrekrutering, psychologische screening en assessment • een klantgerichte organisatie met een langetermijnvisie • een aanpak waarin vakbekwaamheid en deontologie centraal staan De jobinhoud: • selectie-interviews en screening van kandidaten • uitvoeren van psychologische onderzoeken en assessments + opmaak van de evaluatierapporten • schriftelijke en mondelinge rapportering aan kandidaten en klanten

Onze wensen: • ma/ba wonend in West-Vlaanderen • een resultaatgericht en communicatief persoon (N/F) • een vlotte zelforganisatie • affiniteit met de bedrijfswereld is een pluspunt Ons aanbod: • een functie waarin je als vertrouwenspartner voor talrijke kandidaten, bedrijven en organisaties zal fungeren • de kans om mee te bouwen aan de toekomst van ons kantoor • een directe betrokkenheid bij de dagelijkse beslissingen • aantrekkelijke voorwaarden (te bespreken)

INTERESSE? Mail verdonck.intern@skynet.be of schrijf: Bruggestraat 232, 8930 Menen. Tel.: 056 53 11 80

SELECTIE

COACH

www.verdonckpersoneel.com

Bruggestraat 232 • 8930 Menen • Tel. 056 53 11 80 • verdonck.personeel@skynet.be

fi en van Point of Sale HECHT, gevestigd in Braine-l’Alleud (Waals-Brabant), is een toonaangevende drukkerij van groot formaat affiches materiaal. Het bedrijf is marktleider in België en is een vooraanstaande speler op de Nederlandse en Franse markt. Met Gimv als belangrijke aandeelhouder is het bedrijf gericht op groei en op het verder bestendigen van het marktleiderschap. Hiervoor kijken we uit naar een:

w w w.h ec ht. be

Commercieel Directeur

Functie: Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van een verkoop- en marketingvisie, resulterend in een strategisch verkoopbeleid. Jouw focus is dan drieërlei: innovatief in productmanagement, sales- en key accountmanagement en peoplemanagement. De opd dracht is: performante budget targets en marges realiseren, het creatief uitbouwen van de productportfolio, het motiveren en “challengen” van het commercieel team, resultaatgerichte en motiverende samenwerking met andere departementen. Dit alles in overleg met de CEO, aan wie je rapporteert.

Aanbod: We bieden je volgende uitdagingen: strategisch meedenken, de koers en groei van het bedrijf mee sturen en de rechterhand zijn van de CEO. Uiteraard is het salarispakket competitief en conform het verantwoordelijkheidsniveau. INTERESSE? Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. De selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Sodeva Consulting & Development.

Sodeva Consulting & Development I Zemstbaan 24 I 2800 Mechelen I Tel.: 015 42 16 55 I info@sodevaconsulting.com I www.sodevaconsulting.com

Zaterdag 29 oktober:

Focus op Healthcare Adverteer in Vacature magazine geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com

Bureau reconnu - VG.513/B - Membre Federgon

Profiel: We kijken uit naar een persoon met een economische achtergrond en masteropleiding die een uitgebreide sales eservaring bezit en sterk geïntroduceerd is in de markt van de adverteerders en publiciteits-/communicatiebureaus. Je bezit een ondernemende en “can-do” gerichte attitu ude, gericht op innovatie en expansie. Hierdoor weet je collega’s en medewerkers te “challengen”. Als peoplemanager ben je vooral een coach en teamleader. Talenkenn nis: N / F / E.


053_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:22:53

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

REGIO ANTWERPEN & LIMBURG VAN PAGINA 54 TOT 57 ACCENT.JOBS AG VESPA BOERENBOND & LANDELIJKE GILDEN CORES DEVELOPMENT EMMAUS HARIBO INFRAX JACQUES IJS LESSIUS ANTWERPEN NISSAN STAD MORTSEL UNIVERSITEIT ANTWERPEN VACATURE

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

58 54 55 57 54 57 58 57 56 55 57 56 53

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 1.623 jobs in Antwerpen & Limburg vacature.com/zoeker

Hoeveel verdient u binnen 5 jaar? Ontdek het op vacature.com/salariskompas


054_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:03:56

54

REGIO ANTWERPEN & LIMBURG

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Zin in zorg

Emmaüs is een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen en 5500 medewerkers met zin in zorg. Emmaüs is actief in algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor personen met een handicap, kinderdagopvang, bijzondere jeugdzorg en kinderzorg & gezinsondersteuning.

Beleidsmedewerker financiën (Mechelen)

ICT-directeur (provincie Antwerpen)

Interesse?

Interesse? Mail je cv en motivatie tegen 8 november 2011 naar

Meer weten?

Meer weten?

Projectleider bouwwerken

Praktijkonderzoeker Jeugdzorg Emmaüs (Antwerpen)

Je ondersteunt de opmaak van kwartaalrapporteringen, begrotingen, jaarrekening en financiële

Jeugdzorg en Ouderenzorg (Provincie Antwerpen)

Interesse? Interesse?

Meer weten?

Meer weten?

foto’s: Isabelle

rweyes Pateer / Othe

Aanbod voor alle functies:

n e momente Bijzonderiet ongewoon. n er zijn hi

Zin in zorg

www.emmaus.be

Integrated Solutions for a Cleaner Environment Discover all our opportunities in this Vacature www.hamon.com


055_GPV2QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:48:12

REGIO ANTWERPEN & LIMBURG

VACATURE 22 OKTOBER 2011

55

The car of the year, made by the people of the year. Nissan werd door het Amerikaanse magazine Fast Company wereldwijd verkozen tot het vierde meest innovatieve bedrijf van 2011.

Welk traject verkies jij? Nissan is even divers op carrièrevlak als in technologie en innovatie. Bij Nissan haal je het beste uit jezelf om ook in team superprestaties neer te zetten. Het resultaat? Trendsettende modellen als de Juke of de ‘groene’ Leaf. Werken bij Nissan is een uitzonderlijke ervaring die we graag met jou willen delen. Vanuit ons hoofdkwartier in Aartselaar werk je mee aan de onstuitbare groei van een wereldbedrijf dat klanten én medewerkers vrijheid biedt. Met een rotsvaste wegligging op jouw nieuwe parcours als (m/v):

Technical Support Coördinator Benelux Functie: Techniek en topkwaliteit doen jouw hart sneller slaan. Je coördineert alle Technical Support en Service Engineering-activiteiten in de BENELUX voor LCV en personenwagens. In samenwerking met Quality Control zorg je voor consistente en kwalitatief hoogstaande technische bijstand ter plaatse voor het dealernetwerk. Jouw activiteiten dragen bij tot een hoge klanten- en dealertevredenheid en productverbeteringen. Je rapporteert en analyseert je dealerbezoeken, zorgt voor coaching en training en houdt je technische, methodische, product- en proceskennis op peil. Profiel: Bovenop je bacheloropleiding heb je 3 tot 5 jaar ervaring in een coördinerende rol en bij voorkeur 2 tot 3 jaar ervaring in een technisch ondersteunende en coördinerende rol. Je bent pc-vaardig: Excel, Word en PowerPoint. Je hebt een rijbewijs B (C is een pluspunt). Je bent Nederlandstalig en beheerst vlot Frans en Engels.

Accessory Marketing Coördinator

Sales Performance Manager

Functie: Een versnelling hoger schakelen in marketing? Je ontwikkelt, lanceert en beheert alle marketingtoebehoren en levert support aan Sales & Marketing en After Sales Performance Managers. Je rapporteert en analyseert salesaccessoires en ontwikkelt promoties en packs voor nieuwe modellen, in samenwerking met de afdeling Marketing. Je plant de voorraad, volgt aankopen op, communiceert met het dealernetwerk en bent de schakel met leveranciers en marketing.

Functie: Straffe prestaties, daar word jij blij van. Je ondersteunt een groep dealers bij het behalen van salesvolume en model mix, de commerciële strategie (campagnes, speciale versies, communicatiestrategie etc.) en productlanceringen. Je volgt democars en stocks op, CRM-offertes bij verkopers, maakt trainingsprogramma’s op en rapporteert aan de Sales Director.

Profiel: Je hebt bovenop je bacheloropleiding een stevige ervaring in de automobielindustrie op je teller, bij voorkeur in After Sales of automarketing. Een goede kennis van Excel, Word en PowerPoint is noodzakelijk, kennis SAP is een pluspunt. Je bent Nederlandstalig en beheerst vlot Frans en Engels.

Profiel: Jouw passie voor auto’s steek je niet onder stoelen of banken. Bovenop je bacheloropleiding heb je minstens vijf jaar ervaring in de autosector. Saleservaring is een pluspunt. Je bent Nederlandstalig en beheerst vlot Frans en Engels.

BELANGSTELLING VOOR DE DRIVE VAN EEN ABSOLUTE TOPCONSTRUCTEUR? Meer info over deze jobs vind je op vacature.com. Alles al duidelijk? Bezorg ons dan je gegevens via jobs@nissan.be, met vermelding van de functietitel waarvoor je solliciteert. Snel antwoord verzekerd, discretie ook.

www.nissan.be

Boerenbond & Landelijke Gilden is een toonaangevende organisatie voor de land- en tuinbouw en voor het platteland. 70.000 leden en 250 medewerkers groeperen zich als vakorganisatie en als sociaalculturele vereniging. Je krijgt de kans om deel uit te maken van deze organisatie want ze werft aan. Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij E.H. Vic Nijs, algemeen proost, (016 28 66 05) of bij Karel Colman, directeur Personeel & Interne Organisatie (0472 58 99 03). Kandidaten sturen tegen 26 oktober een uitgebreid cv met motivatie naar Karel Colman, directeur Personeel & Interne Organisatie Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven, via mail aan karel.colman@boerenbond.be of via www.boerenbond.be.

De afdeling Proosten ondersteunt de werking van de beide bewegingen op inhoudelijk, pastoraal en organisatorisch vlak, zodat de christelijke inspiratie geïntegreerd is in de vele activiteiten van beide organisaties. Om deze opdracht beter vorm te geven in Antwerpen, Limburg en het Hageland gaan we over tot de aanwerving van een voltijdse (m/v)

Pastoraal vormingswerker Je functie Onder leiding van de algemeen proost en in nauw overleg met de collega’s in de regio, inspireer en beziel je de lokale afdelingen. Je bespreekt levensbeschouwelijke thema’s tijdens diverse vergaderingen en verzorgt vormingsen bezinningsavonden (praktisch, organisatorisch, inhoudelijk). Je bent aanwezig in de provinciale bewegingsstructuren, ondersteunt bedrijfsleiders en leden en onderhoudt het contact met de regionale kerkgemeenschap. Je bent eveneens mee betrokken in de organisatie van religieuze activiteiten (zoals bedevaarten) en het uitwerken van een specifiek programma-aanbod voor de afdelingen. Je profiel Je hebt een theologische vorming op universitair niveau of hoger onderwijs. Je bent overtuigd gelovig en bereid om kerkverbonden te werken. Het is van belang dat je goed kan samenwerken en sociaal vaardig bent. Je hebt ervaring in het bewegings- en verenigingsleven en slaagt erin met mensen geëngageerd te werken rond de christelijke en evangelische overtuiging van de beweging. Je bent bereid om geregeld avondwerk te verrichten. Ons aanbod Je krijgt een passend loon, aangevuld met alle voordelen uit het Boerenbondpersoneelsstatuut: groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, uitgebreide vakantieregeling, kansen tot vorming en opleiding…


056_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:04:41

REGIO ANTWERPEN & LIMBURG

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Š Jan Crab

56

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De Faculteit Geneeskunde zoekt een (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

De faculteit Rechten zoekt een (m/v):

Mandaatassistent

DeFaculteit Wetenschappen zoekt een (m/v):

Doctoraatsbeurs

Administratief en Technisch Personeel Personeel & Organisatie zoekt een (m/v):

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Goed nieuws voor HR-managers die graag op de hoogte willen zijn.

Dossierbeheerder

GeĂŻnteresseerd?

Word lid en geniet van onder meer: informeel en formeel netwerken professioneel up-to-date blijven

leren leven

www.ua.ac.be

mooie kortingen en voordelen

Vind je focus. Verleg je grenzen. Lessius Antwerpen & Lessius Mechelen

Marketing- & communicatiedeskundige (100 %) Om de Dienst Communicatie te versterken, zoekt Lessius een gedreven marketingen communicatiekrak met goede kennis van de jongerendoelgroep. Ben je een sterke communicatieve denker en doener met de nodige ervaring? Kan je jouw marketingkennis perfect toepassen om het sterke merk Lessius nog meer op de kaart te zetten. Tover jij ook met nieuwe media en heb je een passie voor online communicatie? Spreekt deze uitdaging je aan, lees dan meteen de concrete vacature op www.lessius.eu/vacatures. Ben jij de ideale kandidaat die een enorme meerwaarde voor de communicatie van Lessius kan bieden? Solliciteer dan meteen (t.e.m. uiterlijk 2 november). Lessius is more!

22 professionele bachelors, 6 academische bachelors, 13 masters en een uitgebreid navormingsaanbod.

www.lessius.eu

03 287 00 29 info@pmclub.be


057_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:05:41

REGIO ANTWERPEN & LIMBURG

Cores Development, met vestiging te Antwerpen, is een dynamische vastgoedontwikkelaar in volle expansie gefocust op het ontwikkelen van gemengde stedelijke projecten in de Vlaamse ruit. Wij zijn op zoek naar een gedreven manager ter ondersteuning van onze groei.

CHIEF DEVELOPMENT OFFICER (M/V) Functiebeschrijving: Cores Development wil dé professionele partner bij uitstek zijn voor steden en gemeenten in de realisatie van haar vastgoedplannen. Wij zoeken daarom een Chief Development Officer die zich een project toe-eigent, vanaf onderschrijven door de Raad van Bestuur tot en met het verkrijgen van de bouwvergunning. U bent als Chief Development Officer bij Cores Development ook ambassadeur van het bedrijf en draagt onze waarden uit als u in overleg bent met gemeenten, stedenbouwkundigen, architecten, studiebureaus en andere partijen. Cores Development gelooft rotsvast in haar draaiboek, procedures en checklists waarin jarenlange expertise en knowhow op een gestructureerde wijze zijn vervat. Helder en duidelijk communiceren staat hierin centraal. -

Profiel: U beschikt over de essentiële projectmanagement vaardigheden; Uw kennis over de markt, het ontwikkelingsbeleid, de wetgeving en de procedures is up-to-date; U beschikt over uitstekende sociale en communicatieve skills; U kunt resultaatgericht, gestructureerd en zelfstandig werken; U bent drietalig Nederlands, Frans en Engels; Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt; Tenslotte bent u een no-nonsense persoon met gevoel voor humor.

Aanbod: - Uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheid en gevarieerd takenpakket; - Competitief verloningspakket; - Boeiende werksfeer binnen een dynamische onderneming. Contact: Hans van Gestel - hans@coresdevelopment.be - 03 820 82 82 - www.coresdevelopment.be

VACATURE 22 OKTOBER 2011

57

HARIBO, met Belgische zetel in Kontich, is sinds 1920 uitgegroeid tot de grootste fabrikant van fruitgom, drop en marshmallows in de wereld. HARIBO heeft verkoopbureaus in bijna elk land in Europa en de VS. Met 5 fabrieken in Duitsland en 10 in de rest van Europa, stelt de groep in 16 landen 6.000 medewerkers tewerk. Om hun enthousiaste team uit te breiden, zijn zij op zoek naar een gedreven (m/v):

INTERNATIONAL COMMERCIAL ASSISTANT Marshmallows Functie: Je staat in voor een feilloze opvolging van de dagelijkse commerciële activiteiten van de internationale klanten en behandelt de jaarcontracten en offertes systematisch van a tot z. Daarnaast verzamel je overzichtelijk alle marktinformatie over reeds aangeboorde en nieuwe exportmarkten en volg je de activiteiten van de concurrentie op de voet. Tot slot zorg je voor een glasheldere sales rapportering: op afdelings-, klant- en productniveau houd je alle relevante cijfers en statistieken zorgvuldig bij om te komen tot analyses die dienen als leidraad voor managementmeetings en klantenbezoeken. Profiel: Je hebt een hogere (economische) opleiding genoten of hebt relevante ervaring in de foodsector. Dankzij je communicatieve en klantgerichte persoonlijkheid, onderhoud je vlot relaties en heb je een groot inlevingsvermogen en commerciële flair. De teugels van je werkorganisatie houd je strak in handen door prioriteiten te stellen, deadlines te respecteren en continu te anticiperen op de klant en de productie. Zelfstandig en proactief werken doe je als de beste en je beschikt over een goede dosis stressbestendigheid, assertiviteit en een analytische denkgeest. Bovendien ben je erg bedreven in het overzichtelijk presenteren van informatie (qua vorm en inhoud) en heb je een goede kennis van het Duits, Engels en een basiskennis van het Frans. Aanbod: Je komt terecht in een groeiend en stabiel bedrijf met sterke merken en een juiste filosofie om in mensen en middelen te investeren. Je job is erg afwisselend, want je schippert constant tussen het commerciële, administratieve en puur organisatorische. Je mag rekenen op een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. Interesse? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv naar KATZ nv, Anouschka Katznelson, Handelslei 193, 2980 Zoersel, e-mail naar haribo@katz.be of surf naar www.katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord. Deze vacature wordt exclusief begeleid door Katz. erkend wervingsen selectiebureau erkend wervingsen selectiebureauVG.323/B VG.323/B

WIL JE WERKEN IN EEN ECONOMISCH STABIEL BEDRIJF? ZOEK JE VAST WERK IN EIGEN REGIO? AARZEL DAN NIET EN SOLLICITEER NU. Het stadsbestuur van Mortsel is op zoek naar een gedreven kandidaat voor volgende voltijdse functie (m/v):

DESKUNDIGE DESKUN GE TEC TECHNIEKEN NIEKEN Tak ken:

Vereisten n: bent in het bezit van eenn bachelordiploma of een diploma vann hoger onderwijs derwijs van 1 cyclus of da daarmee g gelijkgesteld onderwijs in eeen techniscche richting en je beschikt over een rijbewijs B. Wij bieden:

INTER RESSE?

| Meeer inlichtinngen kan je ook bekomeen op de personeelsdienst ersoneelsdienst tijdens de openingsuuren en/of telefonisch opp naar hett kandidaatuur omvat je sollicitatiebrief met uitgebreid cv en afschrift van v het vereiste eiste diploma en rijbewijs.

Je wordt tewerkgesteld in een stabiel familiebedrijf actief in de voedingssector. Tevens kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris afhankelijk van je opleiding en/of ervaring en aangevuld met extralegale voordelen. Jacques IJs is een 100% onafhankelijke ijsproducent gelegen in Oevel. Als private label fabrikant met een 100-tal vaste medewerkers hebben wij klanten over heel Europa. Ons modern machinepark en onze eigen ontwikkelingsafdeling zijn de sleutels van ons succes. Met het oog op de verdere uitbreiding van onze activiteiten, zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers (m/v). Succesfactoren: Wij zoeken mensen die van aanpakken weten. Ben je daarnaast houd je in je werk rekening met kwaliteit, hygiëne, veiligheid en netheid, dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken. Meer weten? Surf naar http://www.jac-

Hoeveel zou u verdienen in een andere sector of regio? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

Solliciteren? Stuur je cv naar hr@ jacques-ice.com of Jacques IJs, Nijverheidsstraat. 54, 2260 Oevel.

Productiemanager

De uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het volledige productiegebeuren en de rechtstreeks daaraan gelinkte activiteiten. Verder ga je voortdurend op zoek naar verbeteringen in het productieproces en implementeert deze. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een echte peoplemanager met een hogere technische opleiding en ervaring in een leidinggevende functie.

Controller Productie

De uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van productie en kwaliteitscontroles met het oog op het verbeteren van de productie-indicatoren. Verder registreer en onderzoek je anomalieën zodat het productieproces geoptimaliseerd kan worden. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een analytische geest met het nodige inzicht in productieprocessen.

Onderhoudstechnicus (2-ploegenstelsel)

De uitdaging: Je onderhoudt de algemene installaties, machines en verpakkingslijnen om een optimaal productieproces te garanderen. Verder sta je in voor het ombouwen en het afstellen van machines en verpakkingslijnen volgens productieplannen.

Ploegleider Productie (2-ploegenstelsel)

De uitdaging: Samen met een collega ploegleider geef je leiding aan een 40-tal vaste medewerkers in productie. Je denkt actief mee over verbeteringsprocessen en bent technisch aangelegd. Je hebt een ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit, deelt je kennis en evalueert je medewerkers.


058_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:13:25

58

VACATURE 22 OKTOBER 2011

JOIN OUR TEAM

RECRUITMENT T SPECIALIST(M/V) REGIO ANTWERPEN Dé uitdaging ligt binnen onze organisatie in het aantrekken, opleiden en inspireren van talent en net daar werk je aan mee! Je gaat op zoek naar nieuw talent en organiseert elke week een Get Accented (infoavond) waar je vol vuur gaat spreken over Accent en onze bedrijfscultuur. Achteraf sta je in voor het volledige selectieproces tot en met de kick van het getekende contract! WANNA GET STARTED? Stuur jouw motivatiebrief en cv naar eline.david@be.accent.jobs of bel haar op 0473 88 71 49

Accent.jobs Eline David Recruitment Coördinator

Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap. VG.13/BUO - B-AA07.005

Word een van onze nieuwe collega’s

www.accent.jobs/internejobs

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

Ontdek onze nieuwe ingenieursfilm en al onze vacatures op www.de spoorwegen werven aan.be

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht als bediende ? Mag ik thuisblijven als mijn kind ziek is ? Ik wil graag vier vijfde werken. Welk systeem is het voordeligst ?

Stel ons uw vraag. Onze experten geven u een antwoord!

Vacature.com/vraagvandeweek


059_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:18:33

VACATURE 22 OKTOBER 2011

59 © Inter IKEA Systems B.V. 2011

D ar dif

As you grow, IKEA A grows Houdt u van kinderen? Bent u op zoek naar een stabiele, voltijdse job? Een contract van onbepaalde duur?

De Stad Brussel werft aan! Momenteel zijn wij op zoek naar:

Dit is waar wij in geloven. Vind jij jezelf hierin terug? Misschien word jij dan wel één van onze 30 nieuwe leidinggevenden in onze afdeling:

KINDERVERZORG(ST)ERS VOOR DE CRÈCHES VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE CRÈCHES ANIMATOREN (M/V) VOOR DE HUIZEN VAN HET KIND

LOGISTIEK CUSTOMER RELATIONS off SALES INTERESSE? Surf dan snel naar www.IKEA.be/jobsbijIKEA en stel je kandidaat als (trainee) afdelingsmanager of (trainee) afdelingshoofd in onze winkel te Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem of in ons Customer Contact Center te Zaventem.

INTERESSE? www.brussel.be

www.IKEA.be/jobsbijIKEA

Hoeveel verdient u binnen 5 jaar? Ontdek het op vacature.com/salariskompas

xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x xx x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxxx xx xx xxx x x x x x x x x x x x xx x xx x x x x xxx x x x x x x xx x x x xxxx x x x x xxxxx xx x xxx xxx x xxx xxx xxx x x xx x x x x x x x x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xxx xxx


060_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:36:24

60

VACATURE 22 OKTOBER 2011


061_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:36:39

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Via Vacature. Al deze mensen, samen met duizenden anderen, vonden het afgelopen jaar hun nieuwe uitdaging via Vacature. Ook voor ù is Vacature er, of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional. Met permanent meer dan 13.000 jobaanbiedingen online op Vacature.com. Gebruiksvriendelijk, precies zoals u het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België biedt. Maar ook Vacature Magazine biedt u heel wat input voor uw carrière. Met elke week de beste artikels en nieuwe inzichten voor uw werkend leven. Gratis in uw krantenwinkel. Geen wonder dat Vacature dé favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Maak werk van uw carrière. Via Vacature. De nummer 1 voor m/v met talent.

61


062_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:19:44

VACATURE 22 OKTOBER 2011 € 2,10

Nederland: € 2,50 > Luxemburg: € 2,30

MET BESTELBON ROMANTISCHE KOMEDIES

DVD 3 SMOORVERLIEFD

GRATIS TTV TV-P V-PART ARTY A AR RTY R TY TYBO BOX B OX O X SPAARPUNT 7

BOER HENDRIK EN ANA-MARIA EEKBLAD NR. 42 > 18 OKT. 2011 > MET TV-GIDS VAN 22 T.E.M. 28 OKT.

NA DE KUS

EXCLUSIEF

PIJNLIJK VERLEDEN LIEFDESPRIMEUR NOG NIET OP TV!

KELLY PFAFF EN ‘MIJN RESTAURANT’ KELNER JEFFREY

HUNROMANCE ONTPLOFT (NA EEN NIJDIGE SMS)

HILDE CLAES AFGEKRAAKT

ZO VERDEDIGT WILLY CLAES ZIJN DOCHTTER

HIJ: ‘TOCH BLIJF IK HOPEN DAT HET GOED KOMT’

ZON

E03.BE

19/10 -

8/11/2011

N°374 4

Wild W ilde dee pla lan annen vooor oo nieuw euw uw stuk stu je staad

‘DE ‘DEBU ‘D DEB BUUTP UTPLA AA ATT MEET ET EEEN N HO OEEK K AF’ AFF A

DEE NIE NIEUW UWSTE WST DEC W DEECOTR EC CO OT ENDS D

Italiaans getinte keuken die blijft nazinderen

De Persgroep Publishing is uitgever van de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen, de magazines Dag Allemaal, Joepie, TV Familie, Goed Gevoel,

ONZE TOPPERS! Bard’Ô

Lies Lefever

Spraakwaterval met hoog debiet

Zone/magazines, NINA en De Morgen Magazine en

DM

met volledige tv-gids van zaterdag tot zaterdag

de ssites es H HLN.be/7sur7.be b / b en DeMorgen.be..

magazine

Ons bedrijf draait rond passie voor de lezer, surfer én Thuis op de parking

adverteerder. Maar net zozeer rond passie voor onze

Een weekend onder truckers_8

Dagelijkse kost in Afghanistan

Rantsoenen van buitenlandse militairen_27

medewerkers. Zij werken met veel plezier in de

Angela Merkel

De machtigste mens ter wereld is een vrouw_32

voor ons meest boeiende sector en stralen

15.10.2011/7

LucVandenBossche

‘Wat de mensen denken interesseert me geen moer’_18

DONDERDAG 20 OKTOBER 2011

+LATE NIGHT MOVIE

ANTWERPEN

11°

ADVOCAAT JANSSEN

«Janssen lacht bij de reconstructie van Shana’s verkrachting» «Hij ontvoerde Annick om haar te misbruiken» 3 4 &

Rivalen in rechtszaal, vrienden erbuiten 3&4

BRUNI BEVALLEN VAN DOCHTERTJE

DE CREM ZET DOOR EN SLUIT OPVANG IN KAZERNES

PETER GORLÉ

Uitgerekend op de dag dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Amnesty Vlaanderen in de Wetstraat actie voerden om de politiek op te roepen deze winter géén vrouwen en kinderen op straat te zetten, kondigde De Crem in de Kamer aan dat hij vasthoudt aan het plan om de crisisopvang voor asielzoekers in de legerkazernes af te bouwen. Tijdens de winterprik van november 2010 besliste de regering g g in allerijl j om 2.162 plaatsen voor asielzoekers vrij te maken in de kazernes van Houthalen-Helchteren Weelde, Bastenaken en Bierset. In juli besliste ze om die crisisopvang af te bouwen.

Bijna 50.000 Belgen wisselen van bank consumentenorganisatie TestAankoop», zegt woordvoerster Pamela Renders van Febelfin. De bankoverstapdienst bestaat sinds 1 november 2009 en voorziet in een snelle en kosteloze overstap van de ene bank naar de andere en voor de continuïteit van het betalingsverkeer. In totaal 27 banken nemen deel aan de dienst.

H th l B t Houthalen en Bastenaken moeten in november dicht, Weelde ten laatste in mei. N-VA-Kamerlid Theo Francken wou weten of De Crem aan de vooravond van de winter aan dat plan zou vasthouden. Tot zijn grote verbazing was het antwoord van de minister volmondig «ja». «Daarmee legt De Crem een bom onder het linkse asielbeleid. Hij is het gewoon beu om op te draaien voor het non-beleid van de bevoegde g staatssecretarissen Philippe pp Courard (PS) ( ) en Melchior Wathelet ((cdH)» ) zegt Francken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert verbolgen. «Een regering die naam waardig zet geen men2 sen opstraat.»

WEER GRIMMIG PROTEST IN GRIEKENLAND

Geen schijn van kans Sportkrant

Verdachte van moord op buur na twee maanden weer thuis

Cod 37 ® is tr d m rk of M C Co

t – lilic ssed by b the h Vl V m mss M ddi M tsch

ij

(KCL)

€1/dvd

hetgisterenweertotzwarerellenisgeko hetgisterenweertotzwarerellenisgekomentijdensprotestentegen ll i k mentijdensprotestenteg tijd s ot tegen hetbesparingsbeleid Zo n200jongerenbekogeldendeordediensten Zo’n200jongerenbekogeldendeordediensten hetbesparingsbeleid.Zo met molotovcocktails nadat er op het centrale plein 70.000 betogers waren samengestroomd. Gisteren was nog maar de eerste dag van een 48 uursstaking die grote delen van het openbare leven 16 lamgelegd heeft. (GVV)

Weekend wordt zeer zonnig

Vanaf morgen tot en met maandag krijgen we zeer aangenaam najaarsweer. «Het wordt een prachtig en zonovergoten weekend», zegt weerman Eddy De Mey. «Zaterdag halen we 12°, zondag gaan we naar 16 en maandag misschien wel naar 17°.» ’s Nachts 7 wordt het wel flink koud. (PhG)

STREEKNIEUWS

ANTWERPEN

omachtuureendochtertjeopdewereldgezet,datvolgensde laatste berichten Dalia zou heten. Dat bevestigde g haar entourage ’s avonds laat aan ‘Le Figaro’. Carla beviel in een Parijse kraamkliniek zonder echtgenoot NicolasSarkozy(55)aanhaarzijde,wantdieonderhandelde op dat moment in Frankfurt met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zodra dat gesprek afgelopen was , 13 haastte hijj zich echter naar vrouw en kind.

CHELSEA 5 0 GENK

Foto AP

Dit jaar werden al 3.115 asielzoekers, onder wie zwangere vrouwen, baby’s en zieken, op straat gezet bij gebrek aan opvangplaatsen. Gisteren alleen al ging het om 55 mensen. Toch zet defensieminister Pieter De Crem (CD&V) zijn plan door om de crisisopvang in de kazernes vanaf november af te bouwen. Daardoor verdwijnen er 1.612 plaatsen bij de start van de winter.

Foto EPA

1.600 asielzoekers meer op straat

| 19

BESTEL OP PAG. 47

¤ 1,60 ✴vanNr.2242tot✴2819okt.okt. 2011 ✴ Tv-prog.

Boer zkt. Vro

Foto PN

«Wij betwisten de verkrachting van Shana» «Van ontvoering Annick is geen sprake»

In nog geen jaar tijd zijn 49.416 Belgen van bank veranderd. Een stijging met 28,4 procent tegenover een jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Niet zozeer de crisis zou oorzaak zijn van de spectaculaire toename, maar wel de grotere bekendheid van de bankoverstapdienst. «Dat is door toedoen van de banken zelf en van de

ASYLUM ★ MET NATASHA RICHARDSON

JEF VERMASSEN

| 26

SPORT

| 35

TV-KRANT

| 38

Een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar buurvrouw is amper twee maanden na de feiten weer vrij. j Ze nam ook opnieuw haar intrek in het Antwerpse woonblok waar de 70-jarige Christiane Braes werd doodgestoken. Hoofdverdachte M.J., een 23-jarige Afrikaanse met psychische problemen, is

nu de schrik van het gebouw. «Pas als zij niet in de gang loopt, durven we in de lift stappen», zeggen medebewoners. Volgens het parket vond de rechter de aanhouding van de vrouw niet langer noodzakelijk voor het onderzoek. En tot een verhuis kan niemand haar 10 dwingen. (PLA/KCL)

Vtm haalt stekker Bonuspunt ✁ fietshelm uit ‘Domino’ Gratis

PUZZELS

Spaar mee!

35

| 43

DIALOOG

| 44

BEURS

DAGBLAD NR 245-124STE JAARGANG • 1.1 EURO • WWW.HLN.BE DE PERSGROEP PUBLISHING • BRUSSELSESTEENWEG 347 1730 ASSE-KOBBEGEM

BV’S TESTEN MIJN RESTAURANT

NADIN HEEFT ALLES OV VOOR BOERTON

‘Hier kom ik nooit meer!’

Welk restaurant is gebuisd?

HAAR EXTREM

PRIMEUR

Laura Lynn gaatzingen methaar lief

MAKE OVER

EXPEDITIE ROBINSON VERANDERT

NICOLAS PFAFF ‘Heimwee naardat leven zonder luxe’

die gedrevenheid en passie ook uit. Dit verklaart voor een groot deel het succes van onze merken en onze hoge financiële rendabiliteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf een inspirerende omgeving is voor talentvolle

Voor

‘Nu wél vrouw genoeg voor hem

ZONE09/

medewerkers. ede e e s Zij krijgen bij ons de

G R A T I S S T A D S M A G A Z I N E B O O R D E V O L C U LT U U R T I P S , R E S T O & S H O P P I N G

ZONE09.BE

19/10 - 8/11/2011

marktleiders in een stabiele en

WOL IS HOT!

‘Debuutplaat met een hoek af’

De hipste stuks maak je zelf

10

tips voor een beter

HAAL DE NATUUR IN HUIS

seksleven

Evi Hanssen gaat zingen

ONZE TOPPERS! De Blauwe Artisjok

Creatieve, klassieke en betaalbare keuken

John Constable

Meesterlijke landschapsschilder in MSK

MUZE

JOEPIE ❤ YOU - KIES ZELF JE CADEAU! CREDIT : PA PAUL FARRELL RELL CHILLI CHI MEDIA IA/DAL LE

WEEKBLAD NR. 42 • 19 OKTOBER 2011 • ¤ 1,60 • ¤ 1,60 (LUX) • ¤ 1,80 (NL)

PERSOONLIJKE BABBEL

NATALI (19) IS DE ZUS VAN LADY GAGA

‘Ik misbruik mijn zus... zoals iedereen!’

F DENNIS & KRISTO

WAAROM BAD BOYS ZO AANTREKKELIJK ZIJN... (en wat je NIET met hen mag doen)

HEIM OVER HET GEER VAN HUN ST APKE DSbelCH VRIENvoel, ik naar Kristof’

TEST

HOE GOED PAS JIJ BIJ TAYLOR LAUTNER?

‘Als ik me down

JUSTIN BIEBER OVER ZIJN LIEFDE VOOR SELENA haar doodgraag!’

HAPPY ‘TWILIGHT’NIEUWS

NIKKKI NI K ‘R ‘ OSALIE’ E TROUWT MET KERSVERSS LIEF M ‘Het wordt GEEN Edward & Bella -huwelijk’

t 16 VAN eeeteett1 wweet Sweet Sweet1 Swe Swee S DE WILDE Sw

LILY ALLEN ‘Ik deed dingen met jongens die ik niet had mogen doen’

Tel Aviv

Even hip als New York

Weg met de megawok De nieuwe Chinees gaat culinair

Wanneer wordt kitsch cult? Dol op Astrid Bryan

Open eens een naaicafé Zelfgemaakt verkoopt goed

115.1 15 5..1 5 .10 .10 10..2 .20 2 20 201 2011 0 01 011 1111//7 7

SUPEREXCLUSIEF!

CHECK DE ALLEREERSTE VIDEOCLIP VAN DENNIS!

meette ew erken aan echte kans om mee werken

N°278

SOS WINTER

WWW.JOEPIE.BE

62

dynamische bedrijfsomgeving.


063_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:19:53

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Wij zijn op zoek naar Account Executive Online

Senior Webdesigner

Functie

Functie

Als account executive sta je in voor de administratieve ondersteuning van jouw

Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van onze Belgische én Nederlandse

account manager. Je voert een veelzijdig takenpakket uit: veelvuldige telefonische

projecten. Je staat in voor de opmaak en productie van de webpagina’s.

contacten met klanten en interne afdelingen, offertes opmaken en opvolgen,

Hierbij ben je verantwoordelijk voor verschillende pagina’s: nieuwssites (hln.be,

administratieve ondersteuning, e-mailverkeer, gegevens wijzigen, rapporten

demorgen.be, …), classified sites (regiojobs.be, autozone.be), online shops

opmaken, opvragen van ontbrekend materiaal, etc. Je werkt nauw samen met

(vkshop.nl, ninashop.be) en ‘mobile apps’.

de account managers en denkt commercieel mee om de behoeftes van de klant

• Je brengt g de behoeften van onze interne klanten in kaart, vertaalt deze naar

te servicen.

een concreet project en zorgt voor een indrukwekkende lay-out. • Je staat daarnaast in voor de kwaliteitscontrole van jouw project. Het is jouw

Profiel

ultieme doel om een gebruiksvriendelijke, grafisch consistente en coherente

Je hebt een Bachelor diploma en kan minimum een eerste relevante werkervaring

gebruikersinterface af te leveren.

voorleggen. Je klantgerichtheid en organisatietalent, je zelfstandigheid en je voeling met media bieden je een stevige basis. Je bent sterk commercieel

Profiel

ingesteld en gaat recht op je doel af. Je bent goed tweetalig (N/F), flexibel

Je behaalde een Bachelor of Master Webdesign/ Multimediaproductie of gelijk-

ingesteld, stipt en administratief goed onderlegd.

waardig door ervaring. Je kan daarbij terugblikken op minimum 5 jaar relevante ervaring als webdesigner. Je bent creatief ingesteld en kan een overtuigend online voorleggen. Je bent expert in design en prototyping software zoals PhotoShop, Illustrator, Flash en Dreamweaver. Tevens heb je ook technische expertise in HTML/CSS en Flash waardoor je j weet de mogelijkheden g j en beperkingen g hiervan zijn. j

Account Manager Agencies Medewerker Aankoop met Grafische Kennis Functie

Je bent verantwoordelijk voor het genereren en maximaliseren van de advertentieomzet voor onze print media: kranten en magazines. Je werkt hierbij voor de verschillende titels Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal, Goed Gevoel, Joepie en TV-Familie. Je onderhoudt daarbij relaties met de bestaande media agentschappen en creatieve agentschappen. Profiel We kijken uit naar iemand met een hogere opleiding, die minimum een eerste relevante verkoopservaring heeft opgedaan, bij voorkeur in de media. Je bent salesgedreven, empatisch ingesteld en communicatief sterk. Je kan goed argumenteren en je kan op een overtuigende en vlotte manier een presentatie geven. Je bent een geboren netwerker die sterk is in het onderhouden van bestaande relaties. Je bent een enthousiaste doorzetter, resultaten halen is wat je drijft. Je hebt een perfecte kennis van de Franse en Nederlandse taal. Passie voor de mediawereld is vanzelfsprekend.

Functie • Je maakt orders aan in het ERP-pakket Axapta • Je legt de voorwaarden i.v.m. de levering vast door onderhandeling met leveranciers • Je zorgt voor een duidelijke interne communicatie (o.a. drukkerij, marketing, …) • Je volgt g de wijzigingen j g g in het levertraject j op • Je volgt op of alle producten correct geleverd zijn • Je boekt de ontvangsten in Axapta • Je bekijkt samen met de financiële dienst of de facturatie correct gebeurd is Profiel • Je behaalde een Bachelordiploma of kan terugblikken op relevante ervaring • Je hebt een goed inzicht in en kennis van de verschillende grafische processen en afwerking g • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en administratieve orde • Je kan goed omgaan met druk en stelt prioriteiten • Je bent communicatief vaardig en sterk in contacten met collega’s • Kennis van een ERP-systeem is een plus

Interesse in deze of andere vacatures?

Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

Aanbod

Voor de vaste functies bieden wij een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering,bedrijfsrestaurant, deelname in de winst en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling g en voorzien we regelmatig g g doorgedreven g opleidingen. g

63


064_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:29:03

64

VACATURE 22 OKTOBER 2011

Win

een citytrip voor 2 naar

Barcelona Vacature.com/barcelona

LET’S SHARE OUR TALENTS www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers Boerenbond & Landelijke Gilden is een toonaangevende organisatie voor de land- en tuinbouw en voor het platteland. 70.000 leden en 250 medewerkers groeperen zich als vakorganisatie en als sociaalculturele vereniging. Je krijgt de kans om deel uit te maken van deze organisatie want ze werft aan.

De afdeling Proosten ondersteunt de werking van de beide bewegingen op inhoudelijk, pastoraal en organisatorisch vlak, zodat de christelijke inspiratie geïntegreerd is in de vele activiteiten van beide organisaties. Om deze opdracht beter vorm te geven in Antwerpen, Limburg en het Hageland gaan we over tot de aanwerving van een voltijdse (m/v)

Pastoraal vormingswerker Heb je interesse? Surf snel naar www.boerenbond.be.

Discover what IKEA leaders do: 1. Develop the business and deliver results 2. Lead and develop people 3. Inspire and clarify 4. Create togetherness 5. Find better ways

6. Enable change “I understand that communication is key in implementing change.” “I act persistently and support my team to achieve the full potential of the change initiative.” www.IKEA.be/jobsbijIKEA

© Inter IKEA Systems B.V. 2011

As you grow, IKEA grows

Music Hall is op zoek naar diverse

F R E E L A N C E B 2 B V E R KO P E R S

(m/v)

Music Hall lanceert een nieuw concept, de Music Hall Business Club. De bruisende locaties, Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Vorst Nationaal zullen de vaste thuisbasis vormen van de Music Hall Business Clubs. Music Hall is daarom op zoek naar ENTHOUSIASTE en RESULTAATGERICHTE FREELANCE B2B VERKOPERS (M/V–in hoofdberoep of bijberoep) voor heel België, die op zelfstandige basis dit unieke concept verkopen aan zowel zelfstandigen, vrije beroepen als KMO’s. TA KE N E N V E RA NT WO O RDE L I JKH ED EN Je bouwt zelfstandig relaties op met nieuwe klanten (prospectie!) en volgt de leads op binnen jouw werkgebied; Je wordt verwacht actief te netwerken; Je hebt de mogelijkheid tot het uitbouwen van jouw eigen netwerk van zelfstandige verkopers.

P RO FIEL Je bent in het bezit van een zelfstandige statuut; Je beschikt over een goede kennis van de B2B markt van zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s; Je hebt een ruim uitgebouwd netwerk en bent ook een succesvol ‘hunter’; Je bent resultaatgericht; Je hebt een brede (culturele) interesse; Je beschikt over een eigen wagen, gsm en laptop.

WAT MAG J E V ERWAC HTE N? Music Hall Business Club verkopers kunnen op zelfstandige basis een volwaardig inkomen uitbouwen: wie voldoende succesvol is, kan vlot van Music Hall alleen leven. Voor zelfstandige verkopers in bijberoep levert werken met Music Hall de mogelijkheid tot een aanzienlijke bijverdienste op. Je wordt professioneel begeleid en je zal deel uitmaken van een jong, dynamisch team. INT ER ESSE? Stuur je CV alsook je motivatiebrief naar Denis.Schietse@mhbc.be


065_GPV2QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:53:32

VACATURE 22 OKTOBER 2011

www.ikbener.be

Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving.

Sabine

65

account manager, commerciële kei, payroll wizard, wonderconsulent of ander toptalent? Briljante

Ik ben Sabine... en ik ben er. Waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik ben er, voor mijn klanten... en voor mezelf. Net zoals zoveel andere Securex-collega’s. En u, bent u er ook?

Bekijk uw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op

READY FOR TAKE-OFF?

Polish your wings and fly to brusselsairlines.com to discover new heights.

? “ EERLIJK DIE NOMINATIE VOOR DE

HR EXCELLENCE AWARDS

DOET ONS NIETS

PH410, amper 2 jaar oud, is genomineerd voor een HR Excellence Award 2011 in de categorie ‘Best Employer Branding Company’. Een dikke merci aan al wie hier mee voor gezorgd heeft.


066_GPV2QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:00:52

FOTO isABEl pOussET

VAC&CO

Recordaantal b op jubileumedi ti Afgelopen woensdag tekende Vacature Talentum haar tiende succes op rij op, met meer dan 50 deelnemende bedrijven en een recordaantal van 9.000 bezoekers. Binnen het gloednieuwe city concept konden kandidaten op Talentum niet alleen terecht voor een erg uitgebreid functieaanbod, maar ook voor advies om hun carrière verder vorm te geven. Ondanks de ongunstige financieel-economische berichtgeving van de laatste maanden, blijven de grote Belgische ondernemingen dus volop rekruteren. Enkele recruiters getuigen over een geslaagde beursdag. Stef Verbeeck (Verbeeck + Ujvari) tijdens Speakers Corner “5 mythes over personal branding”

VMG-20111022_66_VACenCO.indd 66

20/10/11 22:00


067_GPV2QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:00:18

67

l bezoekers di tie Talentum MOBISTAR

AGC GLASS EUROPE

FLUXYS

PARTENA HR

Dominique Van den Steen,

Claude Bettendorf,

Sabrina Vercruysse,

Isabelle Wandesmal,

HR Business Partner

Country HR Manager Belgium

Recruitment & Selection Manager

Talent Sourcing Consultant

“Als telecombedrijf is Mobistar natu-

“Glasproducent AGC Glass Europe

“Fluxys is ondertussen een vaste klant

“Partena HR nam voor het eerst – maar

urlijk erg bekend op de Belgische con-

innoveert continu en is actief op

van

Talentum.

zeker niet voor het laatst – deel aan de

het

carrière-event

sumentenmarkt. Vacature Talentum is

heel diverse terreinen: architec-

Met het gloednieuwe city concept

Talentumbeurs. Op deze boeiende dag

voor ons echter de uitgelezen plaats

tuur, automotive, zonne-energie….

is Vacature erin geslaagd een brede

boordevol interessante contacten heb-

om Mobistar ook in de kijker te zetten

Talentum betekent onze herlance-

waaier aan hoogstaande kandidaten

ben wij ons employer brand, waarin

als belangrijke rekruteerder van heel

ring op de kandidatenmarkt (ex-

aan te trekken, van jonge starters tot

‘human spirit’ centraal staat, in de verf

diverse profielen: van sales executives

Glaverbel)

bovendien

heel ervaren professionals. Wij zijn

kunnen zetten. Bovendien hebben we

over medewerkers klantendienst tot

de ideale plaats om interessante

trouwens erg opgetogen over het sys-

uitgebreid toelichting kunnen geven

technici, marketeers en professionals

kandidaten met heel uiteenlopende

teem van de City2City-bussen, die

bij de specifieke profielen waarnaar we

in finance.”

profielen te moeten.”

kandidaten uit alle provincies naar de

momenteel op zoek zijn, van Payroll

beurs hebben gebracht. Fluxys heeft

Consultant tot Executive Flying Team

immers vestigingen over heel het land

Consultant. Sandrine Kinnard •

en

blijkt

verspreid.

VMG-20111022_66_VACenCO.indd 67

20/10/11 21:59


068_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:41:57

68

VACATURE 22 OKTOBER 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT DEPARTEMENTSHOOFD SOCIALE DIENST DIRECTEUR DEPARTEM. INNOVATIESECTOREN LEIDERS

OCMW MECHELEN JOBPUNT VLAANDEREN HET BRUSSEL AGENTSCHAP VOOR DE ONDERNEMING COLRUYT GROUP

(LEAD) PIPING MECHANICAL ENGINEER 2 PROJECTINGENIEURS AANKOPER ALLROUND BOUWKUNDIGE APPLICATION ENGINEER BOUWKUNDIG TEKENAAR AFD. STABILITEIT BURGERLIJK INGENIEURS BUSINESS UNIT MANAGER OIL&GAS CAD DESIGNERS CALCULATOREN CALIBRATION ENGINEERS CONTROLS ENGINEER DESIGN ENGINEER OFFSHORE DESIGN MANAGER OFFSHORE DESIGNERS EN INGENIEURS DRAFTING ENGINEERS E&I ENGINEER ELECTRICAL DEVELOPMENT ELECTRICAL, CONTROL & INSTRUM. ENGIN. ELECTRONICS ENGINEER ENGINEER EQUIPMENT & PROCESS ENGINEERS EQUIPMENT MANAGER EXPERT ONDERZOEKER HYDRODYNAMICA GEOTECHNICAL ENGINEER INDUSTRIEEL INGENIEURS INDUSTRIEEL INGENIEURS INGENIEUR ELEKTROMOTOREN INGENIEUR ONDERZOEKER HYDRODYNAMICA INGENIEUR R&D INGENIEUR ROTATING EQUIPMENT INGENIEURS INGENIEURS (PRODUCTIE EN ONDERHOUD) KWALITEITSINGENIEUR KWALITEITSINGENIEUR LOCAL APPLICATION ENGINEER MAINTENANCE MANAGER MAINTENANCE MANAGERS MECHANICAL DESIGNERS

THERMAL DESIGNERS

31 42 31 73 32 41 40 2 54 2 2 2 51 42 42 42 42 2 32 41 35 35 54 73 46 27 45 73 41 2 42 46 49 49 41 2 42 28 2 31 2 2 41

TRANSMISSION ARCHITECT

ANONIEM

31

MECHANICAL ENGINEERS MECHATRONICS ENGINEER

26 51 28

ONTWERPER OPERATIONS MANAGERS PIPING/DUCTING DESIGNER AND ENGINEERS PRODUCTION COORDINATOR PRODUCTION ESTIMATOR

INGENIEURS (LEAD) PIPING ENGINEER

ANONIEM HUDSON PUNCH POWERTRAIN ANONIEM HUDSON INFRAX DIP MIVB - STIB HAMON GROUP PHOTOVOLTECH DEME AG VESPA DEME DEME DEME SOCFINCO FR SA PUNCH POWERTRAIN PUNCH POWERTRAIN PUNCH POWERTRAIN PUNCH POWERTRAIN DEME MIVB - STIB HAMON GROUP VCST INDUSTRIAL PRODUCTS MOTMANS-VAN HAVERMAET VCST INDUSTRIAL PRODUCTS MOTMANS-VAN HAVERMAET EMMAUS INFRAX DIP VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN NMBS - GROEP INTERALU KATZ INFRAX DIP HAMON GROUP DEME PUNCH POWERTRAIN IBA HAFIBO CERM-HR KELLER LUFTECHNIK BENELUX CERM-HR HAMON GROUP DEME PUNCH POWERTRAIN VOLVO GROUP BELGIUM DEME BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK DEME DEME HAMON GROUP

MECHANICAL ENGINEER

PROGRAMMA-EXPERT BOUW PROJECT DESIGN MANAGER

BASF ANTWERPEN HUDSON BELGIUM BASF ANTWERPEN HUDSON BELGIUM DENYS CERM-HR INFRAX DIP BROUWERIJ HAACHT HENKEL ADVIESBUREAU DREESSEN INGENIEURSBUREAU NORBERT PROVOOST CERM-HR NMBS - GROEP DEME PUNCH POWERTRAIN VAN LAERE ALGEMENE AANNEMINGEN PUNCH POWERTRAIN ANONIEM HUDSON DEME DEME GRONTMIJ INDUSTRY HAMON GROUP BASF ANTWERPEN HUDSON BELGIUM PUNCH POWERTRAIN HAMON GROUP ANONIEM HUDSON TRACTEBEL ENGINEERING HAMON GROUP DEME DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN JOBPUNT VLAANDEREN DEME NMBS - GROEP DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN JOBPUNT VLAANDEREN BASF ANTWERPEN HUDSON BELGIUM DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INFRAX BASF ANTWERPEN TOTAL VOLVO GROUP BELGIUM DENYS VCST INDUSTRIAL PRODUCTS PUNCH POWERTRAIN TESSENDERLO GROUP MIVB - STIB HAMON GROUP

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

JOBPUNT VLAANDEREN DIP HUDSON BELGIUM

CERM-HR MOTMANS-VAN HAVERMAET

29 29 49 73 33 40 49 27 2 42 46 42 31 2 2 44 41 29 42 41 31 43 41 2 25 2 27 25 29 25 73 29 30 28 49 35 42 43 32 41

PROJECT ENGINEER PROJECT ENGINEER PROJECT ENGINEERS PROJECT INGINEERS PROJECT LEADER PROCESS IMPROVEMENT PROJECT LEADERS PROJECT LEADERS PROJECT MANAGER PROJECT MANAGERS PROJECT MANGERS PROJECTINGENIEUR PROJECTINGENIEUR AUTOMATISERING PROJECTLEIDER BOUWWERKEN PROJECTLEIDER NETAANLEG PROJECTLEIDERS PROJECTLEIDERS PROJECTMANAGER PROJECTVOORBEREIDER/TEKENAAR PROPOSAL ENGINEERS QHSE-S ENGINEER QUALITY ENGINEERS R&D CHALLENGE SALES ENGINEER SALES ENGINEER STRUCTURAL DESIGNERS AND ENGINEERS SURVEYOR TEAM LEADERS TEAMCOACHES TECHNICAL ENGINEER TECHNISCH DIRECTEUR TENDER COORDINATOR TENDER ENGINEER

HUDSON

TECHNIEK & PRODUCTIE 2 FIELD SERVICE ENGINEERS BENELUX CONSTRUCTION MANAGERS CONTROLLER PRODUCTIE COORDINATOR RIOLERING DESKUNDIGE TECHNIEKEN DIESEL MECHANIEKER DISPATCHERS STORINGEN

INSTRON S.A.S GRONTMIJ INDUSTRY JACQUES IJS INFRAX STAD MORTSEL ANONIEM INFRAX

SIGNUM HR & MANAGEMENT

DIP

DIP

45 44 57 73 57 46 73


069_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:36:54

VACATURE 22 OKTOBER 2011

69

VERKOOP JEZELF AAN NANCY. Voor haar lezers en surfers is Vacature een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures. Voor de ondernemingen is Vacature een performant multimediaal platform (Magazines, Online, Events en Databases) om in contact te komen met het beste Talent op de markt. Onze kantoren bevinden zich in het stijlvol kader van Tour & Taxis te Brussel, op 10 minuten van Brussel Noord met permanente gratis shuttles. Nancy Werbrouck is op zoek naar nieuw talent dat bereid is zich voluit te engageren voor een nog sterker sales resultaat. Overtuig haar op Talentum en start in een intense maar uitdagende job:

ACCOUNT MANAGER

M/V

SALES MANAGER

M/V

SALES ASSISTANT

M/V

Je hebt een passie voor media en communicatie.

Je stuurt een team van een 4tal account managers

Je maakt deel uit van een jong en enthousiast

Na een intensieve opleiding “on the job” ga je

aan met wie je je engageert voor het realiseren

team en bent verantwoordelijk voor de verdere

doelgericht nieuwe klanten prospecteren en

van de teamomzet. Je treedt op als hun coach en

ontwikkeling van een afgebakend deel van ons

onderhoud je de bestaande klantenrelaties.

biedt hen de nodige ondersteuning en advies aan-

klantenbestand. Je verkoopt telefonisch oplos-

Je vervult een belangrijke rol bij ons doelgroep van

gaande specifieke problemen. Je bent de spil in het

singen op maat, werkt offertes uit en staat zelf

HR managers, rekruteringsverantwoordelijken

vertalen van een commercieel plan naar concrete

in voor de opvolging ervan. Je speelt dus een

en consultants. Vanuit je ambitie ga je gedreven

objectieven met de daarbij horende salesplannen,

actieve rol in het realiseren van de sales-

op zoek naar resultaten, voor jezelf en voor de

rapporteringen, enz.. Frequente en diepgaande

objectieven. Je legt graag en vlot contacten,

groep. Met je doorzettingsvermogen en je gave

contacten met onze belangrijkste klanten spelen

houdt van prospectie en ziet de telefoon

om mensen te overtuigen, zorg je ervoor dat je

hierbij een cruciale rol.

daarbij als een krachtig verkoopsinstrument.

Jouw talent verkopen? Stuur je cv met motivatiebrief naar sollicitaties@vacature.com. Heb je eerst een aantal vragen? Nancy beantwoordt die graag op 0479 87 00 44. Elke werkdag tussen 20u en 21u. Of twitter @wnans, dat kan ook!

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B

advies tot effectieve verkoop leidt.


070_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:42:14

70

VACATURE 22 OKTOBER 2011

ELEKTRIEKER METEROPNEMERS ONDERHOUDSTECHNICUS ONDERHOUDSTECHNIEKER OPERATIONS MANAGER PLOEGLEIDER PRODUCTIE PREVENTIEADVISEUR PRODUCTIEMANAGER SERVICE TECHNIEKER TEAMLEADERS PRODUCTION TECHNICAL PURCHASER TECHNICAL SUPPORT COORDINATOR BENELUX TECHNICI ELEKTRICITEIT TECHNICI ELEKTRICITEIT TECHNICI ELEKTRICITEIT/KABELTELEVISIE TECHNISCH SPECIALIST KABELNETWERK WERKLEIDER ELEKTRICITEIT

ANONIEM INFRAX JACQUES IJS VCST INDUSTRIAL PRODUCTS ELECTRO RENT EUROPE JACQUES IJS SEA-TANK TERMINAL JACQUES IJS INDUSS PHOTOVOLTECH DEME NISSAN INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX

DIP MOTMANS-VAN HAVERMAET

DIP DIP DIP DIP DIP

46 73 57 35 51 57 51 57 47 40 2 55 73 73 73 73 73

WETENSCHAP ASSISTENT ORGANISATIEVERANDERING DOCENT CHEMIE DOCTOR-NAVORSER CONSULTANT BIOSTATIST. DOCTORAATSBEURS ECOLOGISCHE IMM. DOCTORAATSBURSAAL ANORGANISCHE CHEMIE HOOGLERAAR CHEMIE/FYSICA ENERGIEOPSLAG

MARKETING- & COMMUNICATIEDESKUNDIGE

DOSSIERBEHEERDER PERSONEEL HR ADVISOR INCOME TAXES LEIDINGGEVENDE HR MANPOWER PLANNER PAYROLL ADMINISTRATOR PAYROLL WIZARD PSYCHOLOOG OF GELIJKWAARDIG RECRUITER RECRUITMENT SPECIALIST SPECIALIST COMPENSATION EN BENEFITS

UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT

26 26 26 56 26 26

TELENET LESSIUS ANTWERPEN

JUIRST SOC.- FISC.- EN ARBEIDSRECHT JURIST

JURIST AUTEURS- EN NEVENRECHTEN JURIST OVERHEIDSOPDRACHTEN MANDAATASSISTENT FISCAAL RECHT

ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER (SECURITY) ACCOUNTANT ASSISTANT ACCOUNTANT AUDITOR BELEIDSMEDEWERKER FINANCIEN BRAND MANAGER BUSINESS ANALYST SUPPLY CHAIN BUSINESS CONTROLLER MOBILE COMMERICEEL MANAGER CONTROLLER

ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER AGENCIES ACCOUNTMANAGER ACCOUNTMANAGER/COORDINATOR AREA MANAGER SALES AREA SALES MANAGERS CHIEF DEVELOPMENT OFFICER COMMERCIEEL DIRECTEUR COMMERCIELE KEI CONSULENT VASTGOEDBEHEER CONTACT CENTER MANAGER DOORGROEIERS EXPERTS INSIDE SALES REPRESENATIVE JUNIOR KEY-ACCOUNT MANAGER OFF TRADE JUNIOR SEGMENT MANAGER LEIDINGGEVENDE CUSTOMER RELATIONS AFD. LEIDINGGEVENDE SALES AFDELING MARKET RESEARCHER ONLINE MARKETEER REGIO MANAGER HORECA REGIONAL ACCOUNT MANAGER OFF TRADE SALES DIRECTOR SALES ENGINEER SALES PERFORMANCE MANGER SALES REPRESENTATIVE SALESMEDEWERKER SHOP ADVISOR STARTERS TEAM COACH CARE FRONT OFFICE TRADER

NISSAN WEDU GMBH CORILUS DE PERSGROEP PUBLISHING ABS DELTA TRAFFIC SB SEATING HAMON GROUP CORES DEVELOPMENT HECHT SECUREX AG VESPA TELENET COLRUYT GROUP COLRUYT GROUP ELECTRO RENT EUROPE JET IMPORT TELENET IKEA BELGIUM IKEA BELGIUM TELENET TELENET JET IMPORT JET IMPORT LEOLUX BULK .ID NISSAN VINCENT GAYE TEMPO-TEAM TELENET COLRUYT GROUP TELENET VANDEN AVENNE

52 2 58 73

SECUREX

65

KUNSTENLOKET DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN CIPAL KUNSTENLOKET DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN UNIVERSITEIT ANTWERPEN

48 JOBPUNT VLAANDEREN

25 27 48

JOBPUNT VLAANDEREN

25 56

FINANCIテ起

SALES & MARKETING

ACCESSORY MARKETING COORDINATOR

25 2 59 74 2 65

JURISTIEK JURIST

44 56

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN JOBPUNT VLAANDEREN DEME IKEA BELGIUM BRUSSELS AIRLINES DEME SECUREX VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT VERDONCK PERSONEELSMANAGEMENT DEME ACCENT.JOBS INFRAX DIP

CONSULTANCY CONSULENT

REDACTIE & COMMUNICATIE COPYWRITER - REDACTEUR FRANCOPHONE

HR MANAGEMENT

VAN DER VELDE GROEP INVENTI VAN DER VELDE GROEP CERM-HR VAN DER VELDE GROEP

SODEVA CONSULTING EN DEVELOPMENT

AGO INTERNATIONAL

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL MOTMANS-VAN HAVERMAET HERM-HR

AGO INTERNATIONAL

55 71 34 62 71 49 71 41 57

MANAGEMENT ACCOUNTANT MEDEWERKER ZAKELIJK ADVIES PROJECT MANAGERS SENIOR CONTROLLER TAX ADVISOR

SECUREX TELENET ANONIEM DEME ANONIEM EMMAUS GUYLIAN HAVEN VAN ANTWERPEN TELENET HAVENBEDRIJF GENT DEME BASF ANTWERPEN KUNSTENLOKET GRONTMIJ INDUSTRY BASF ANTWERPEN DEME

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

HUDSON BELGIUM

HUDSON BELGIUM

65 44 37 2 37 54 27 24 44 24 2 29 48 44 29 2

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE BAGGAGE SERVICE AGENTS

52 65 54 44 28 28 51 36 44 59 59 44 44 36

DISPATCHER STORINGEN

36 35 49 55 51 34 44 28 44 37

MEDEWERKER AANKOOP, GRAFISCHE KENNIS

LEIDINGGEVENDE LOGISTIEKE AFDELING LOGISTIEKE MEDEWERKERS PLANNING SUPERVISOR MAINTEN. & ENGIN.

BRUSSELS AIRLINES INFRAX IKEA BELGIUM VOLVO GROUP BELGIUM BRUSSELS AIRLINES

DIP

74 73 59 28 74

ADMINISTRATIE ACCOUNT EXECUTIVE ONLINE ADMINISTRATIEVE KRACHT DIENSTHOOFD BACKOFFICE DOSSIERBEHEERDER PERSONEELSADMINISTR. INTERNATIONAL COMMERICAL ASSISTANT MARKETING ASSISTANT MEDEWERKER SCHATTINGEN MEDEWERKER VASTGEOEDBEHEER MEDEWERKER VASTGOEDTRANSACTIES REGULATORY AFFAIRS ASSITANT STAFMEDEWERKER ORGANISATIEBEHEERSING TALENKNOBBELS TECHNICAL ADMINISTRATOR VERTALER(S)

DE PERSGROEP PUBLISHING TEMPO-TEAM INFRAX UNIVERSITEIT ANTWERPEN HARIBO ELECTRO RENT EUROPE DE PERSGROEP PUBLISHING AG VESPA AG VESPA AG VESPA PHARA DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN VOLVO GROUP BELGIUM DEME DECATHLON

DIP KATZ

62 34 73 56 57 51 62 54 54 54 51

JOBPUNT VLAANDEREN

HUDSON BELGIUM

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

25 28 2 33


071_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 21:30:25

VACATURE 22 OKTOBER 2011

71

ABS, onderdeel van het Zweedse Cardo Flow Solutions, is wereldwijde leverancier van oplossingen voor afvalwaterzuivering. Met een compleet productengamma van pompen, mixers, roerwerken, beluchters, compressoren, controle- en monitoringapparatuur en een uitstekende service biedt ABS de meest optimale oplossingen aan klanten in verschillende sectoren. Voor de Benelux-organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten m/v voor de functie van:

Accountmanager Na een grondige interne opleiding wordt u verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten in de regio Vlaanderen. In deze functie zorgt u voor technisch advies naar zowel bestaande klanten als prospecten. U onderhoudt contacten met gemeentes en intercommunales maar ook met aannemers en installateurs, en u evolueert tot deskundig partner dankzij gedegen advisering. Geregeld woont u sales meetings bij op het kantoor te St. Stevens Woluwe en Maastricht. U werkt vanuit huis en rapporteert aan de General Manager Benelux.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Wie zoekt ABS? • Hogere technische opleiding • Succesvolle commerciële buitendienstervaring • Organisatorisch sterk, netwerker, doorzetter • Goede werkkennis Frans

Wat biedt ABS? • Solide onderneming met open, informele werksfeer • Degelijke opleiding en ruimte voor eigen ontwikkeling • Functie met verantwoordelijkheid • Aantrekkelijk salarispakket

Geïnteresseerd? Reageer dan, bij voorkeur binnen 10 werkdagen, via onze website www.velde.be. Het referentienummer voor deze vacature is AWT113. Voor meer informatie kunt u kijken op www.absgroup.com of contact opnemen met Valerie Maes, telefoon 03/369 11 61.

wedi GmbH te Emsdetten (Duitsland) is de uitvinder van de bekende wedi bouw- en tegelelementen. Hiermee biedt wedi de bouw- en wellness-sector een eenvoudig te verwerken ondergrond voor tegel- en pleisterwerk. wedi is Europees marktleider en biedt een uitgebreid assortiment standaard producten en maatwerkoplossingen.

Account Manager Regio Limburg, Brabant, Brussel, Wallonië en GH Luxemburg In deze functie bent u verantwoordelijk voor de verkoop van de wedi producten in uw regio. U bent de schakel tussen architecten, aannemers en de handel. Daarnaast richt u zich ook op o.a. de wellness-sector, tegelzetters, projectontwikkelaars en studiebureaus. Dankzij een deskundig advies weet u hen te overtuigen van de toegevoegde waarde van de producten van wedi. U werkt vanuit huis en rapporteert aan de Area Manager Benelux.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Uw profiel: • Open, enthousiaste persoonlijkheid • Nederlands- en Franstalig. Duits is een pre • Bij voorkeur commerciële en technische ervaring in de bouwwereld • Ondernemend en resultaatgericht

wedi heeft veel te bieden: • Sterk merk, grote naamsbekendheid • Continue innovatie, contact met de praktijk • Uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan nu via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (referentienr: WEDI111) kunt u contact opnemen met Koen Mathijssen (tel: 03/369 11 61) of kijk op www.wedi.be

SB Seating is Europees marktleider op het gebied van ergonomische bureaustoelen. De bekende merken HÅG, RH en RBM vinden via een dealernetwerk hun weg naar de eindklant. SB Seating onderscheidt zich door ergonomisch design, hoge kwaliteit en respect voor ons milieu. Binnen Europa werken 450 mensen aan de missie: ‘Making the world a better place to sit’.

Area Manager Sales Wallonië en Nederlands-Limburg In deze functie bent u verantwoordelijk voor het implementeren van strategische verkoopplannen en bent u dé ambassadeur van de merken HÅG, RBM en RH. U ontwikkelt en onderhoudt een goed opererend dealernetwerk. Daarbij bent u actief op zoek naar interessante eindgebruikers die u samen met de dealer bewerkt en bedient. Tevens onderhoudt u contacten met architecten, facility managers en kinesisten. U rapporteert aan de Country Managers van HÅG + RBM en RH.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

De ideale kandidaat! • Energiek en veel initiatief • Netwerker, doorzetter, doelgericht • Enkele jaren B2B succesvolle sales ervaring • Communicatief sterk (Nederlands, Frans en Engels) • Bachelor werk- en denkniveau

Scandinavian Business Seating is een unieke werkgever! • Ruimte voor trainingen en persoonlijke ontwikkeling • Gezond internationaal bedrijf met familiegevoel • Gericht op het verbeteren van welzijn op kantoor • Klein dynamisch team in Benelux • Scandinavische degelijkheid

Interesse in deze uitdagende functie (referentienummer SBQ112)? Reageer dan via www.velde.be. Kijk ook op www.sbseating.com, www.hagbenelux.nl, www.rbmfurniture.nl en www.rhstoelen.nl of neem contact op met Valerie Maes op het telefoonnummer 03/369 11 61.


072_GPV1QU_20111022_VMGHP_00.pdf; Oct 20, 2011 22:42:34

72

VACATURE 22 OKTOBER 2011

COLOFON

ANDERE CABIN ATTENDANTS KINDERVERZORG(ST)ERS VOOR DE CRECHES LANDMETER-EXPERT OFFICIER-DIENSTCHEF BRANDWEER PASTORAAL VORMINGSWERKER PRAKTIJKONDERZOEKER SECURITY CONSULTANT

BRUSSELS AIRLINES STAD BRUSSEL AG VESPA STAD BRUGGE BOERENBOND & LANDELIJKE GILDEN EMMAUS TELENET

74 59 54 38 55 54 44

NUTRITION & SANTE BENELUX STAD BRUSSEL UNIVERSITEIT ANTWERPEN

51 59 56

Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk

33 48

Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo

GEZONDHEID QUALITY SUPPORT VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE CRECHES ZELF. ACAD. PERSONEEL GENEESKUNDE

CREATIEVE BEROEPEN ARCHITECT STRATEGISCH COPYWRITER

BROUWERIJ HAACHT DE FACTO IMAGE BUILDING

ICT & INTERNET APPLICATIE-PROGRAMMEURS BI APPLICATION EXPERT BI FUNCTIONAL ANAYLST BID MANAGER SECURITY BUSINESS ANALYSTS CONTACT CENTER TECHNOLOGY COORDINATOR FUNCTIONAL ANALYST ICT ANALISTEN ICT ARCHITECTEN ICT DOMEINBEHEERDER ICT SYSTEEMBEHEERDER ICT TEAMLEADER SYSTEMEN ICT-DIRECTEUR IMPROVEMENT MANAGER INCIDENT MANAGER INFORMATICAMEDEWERKER ISM-ISPS COORDINATOR IT-ERS IT-PROJECTMANAGERS JAVA DEVELOPER NETWERKTECHNICUS PROCESS IMPROVEMENT EXPERT PRODUCT MANAGER HOSTING PRODUCT MANAGER SECURITY SAP COORDINATOR ONDERHOUD SECURITY EXPERT SENIOR WEBDESIGNER SERVICE DESK SOFTWARE ENGINEER SOFTWARE ENGINEERS STOCKAGE/VIRTUALISTATION ARCHITECT TECHNICAL HELPDESK ENGINEER TECHNICAL PROJECT LEADER WINDOWS SYSTEM ENGINEER

A.B.M. INTERNATIONAL TELENET TELENET TELENET MIVB - STIB TELENET SMALS INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX INFRAX EMMAUS TELENET MIVB - STIB UNIVERSITEIT HASSELT DEME VOLVO GROUP BELGIUM COLRUYT GROUP SMALS TELENET TELENET TELENET TELENET TESSENDERLO GROUP SMALS DE PERSGROEP PUBLISHING MIVB - STIB ANONIEM MIVB - STIB MIVB - STIB TELENET SMALS SMALS

DIP DIP DIP DIP DIP

HUDSON

48 44 44 44 32 44 47 73 73 73 73 73 54 44 32 26 2 28 45 47 44 44 44 44 43 47 62 32 31 32 32 44 47 47

ONDERWIJS & OPLEIDING ANIMATOREN VOOR DE HUIZEN VAN HET KIND

STAD BRUSSEL

59

RESEARCH & DEVELOPMENT STAFMEDEWERKER KENNISCLUSTER CLEANTECH

POM WEST-VLAANDEREN

59

ONTHAAL & SECRETARIAAT MEDEWERKER DIRECTIESECRETARIAAT MEDEWERKERS FRONTOFFICE PASSENGER SERVICE AGENTS PROJECTSECRETARIS/ESSE SECRETARESSE

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

AG VESPA INFRAX BRUSSELS AIRLINES DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN TEMPO-TEAM

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

DIP

JOBPUNT VLAANDEREN

54 73 74 25 34

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans, Evelien Maes, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54

Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Vicky Serneels, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Manager Internal Sales Karolien Van Goidsenhoven Sales Assistants Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Younes Caro, Hilde Vanden Driessche, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Rudy Ingelrelst Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Benny Lootens, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Searcher Ran Van Der Vurst Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


003_GPV1QU_20111022_VMGCV_00.pdf; Oct 19, 2011 11:26:18

Elke dag genieten duizenden Vlamingen van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. Wie daar achter zit? De bijna 1 600 collega’s van Infrax natuurlijk. Ze werken samen aan een optimaal beheer van de vier Infrax-netwerken. En da’s een hele uitdaging. Of wat dacht je van bijna 2 miljoen aansluitingen in 123 gemeenten? En we breiden nog uit! Momenteel zoekt Infrax volgende m/v:

Vlaams Brabant › Projectleider netaanleg (Dilbeek) › Werkleider elektriciteit (Lubbeek) › Technici elektriciteit of kabeltelevisie Torhout › Diensthoofd backoffice › Coördinator riolering › Ontwerper › Projectvoorbereider / tekenaar › Dispatchers storingen › Technici elektriciteit Hoboken Medewerkers frontoffice Meteropnemer

Hasselt › Specialist compensation en benefits › Ingenieur R&D › ICT teamleader systemen › ICT architecten › ICT analisten › ICT domeinbeheerder › ICT systeembeheerder › Aankoper › Dispatchers storingen › Technisch specialist kabelnetwerk › Technici elektriciteit › Meteropnemers

› ›

Bij Infrax werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een organisatie die dynamische groei weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast tal van ontplooiingskansen kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Interesse? Reageer dan via onze website www.dip.be of stuur je cv met jouw motivatiebrief naar infrax@dip.be. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.


004_GPV1QU_20111022_VMGCV_00.pdf; Oct 19, 2011 11:26:45

READY FOR TAKE-OFF? BRUSSELS AIRLINES IS LOOKING FOR CABIN ATTENDANTS – TEMPORARY CONTRACT As Cabin Attendant, you are the perfect host for our passengers on board the aircraft. You recognize our passengers’ wishes at a glance and know how to give excellent service. You are also responsible for the cabin safety on board and apply company and Belgian Civil Aviation Authority procedures rigorously. Not only do you have excellent language skills (Dutch, French and English) and are able to provide a copy of your diploma (min A2). You are also punctual, friendly and a good listener. You empathise with our passengers, are stress resilient and can keep a cool head at all times. You are willing to work in a irregular working pattern and weekends. PASSENGER SERVICE AGENTS You will welcome and check in passengers at Brussels Airport in a respectful, courteous and professional manner. You will ensure that the required quality and safety standards are maintained at all times, while providing passengers with an efficient, friendly and on-time service during the boarding process. You have experience in working in a customer service environment. You understand the needs and concerns of our passengers, and remain friendly and service-minded at all times. Fluency in English, Dutch and French is a must. You are willing to work part-time (20 or 30 hours per week) and in shifts, including weekends. BAGGAGE SERVICE AGENTS You will be the point of contact for all passengers with baggage irregularities. You guide passengers through the process of dealing with a baggage delivery problem. You follow-up the open files by making use of the global baggage tracing system in order to ensure a correct dispatching, baggage delivery and customer contact. You are tri-lingual English, French and Dutch. You are stress resistant, flexible and you have excellent communication skills. A basic ticketing knowledge or know-how on baggage tracing systems is an asset. PLANNING SUPERVISOR MAINTENANCE & ENGINEERING As supervisor of the planning team you are the end responsible for the general coordination of all planned maintenance activities and deployment of our staff, taking into account an efficient and optimal planning and utilization of resources. Furthermore, you forecast the required staffing levels for actual and future operations, and you liaise with production, logistics and the engineering department. You have at least a bachelor’s degree combined with 5 years of experience in production and manpower planning. You have experience with planning tools. Moreover, you are IT literate, fluent in English and a problem solver. You know how to lead a team by being a good communicator, having good negotiation skills and motivating your staff correctly. Experience in aviation is a plus. MANPOWER PLANNER As a part of the manpower planning team you will be responsible for the short and long-term planning of our technical teams. You will take into account the requirements, collective labour agreements and working regulations in order to reach the desired productivity and quality as well as the employee’s satisfaction. You will keep track of worked hours versus budget and planned aircraft maintenance tasks. You possess a bachelor’s degree and have experience working with manpower planning tools including management of shifts and assets. You are accurate, forward-thinking and an excellent communicator. At Brussels Airlines: We are looking for results-oriented people with a positive and dynamic attitude. You are a team player with a hands-on mentality and are customer-focused. Our offer: the opportunity to build a career in the fascinating world of aviation with an attractive and competitive salary package. Interested? Please apply online and upload your CV on brusselsairlines.com via the quick links - job section.

brusselsairlines.com

Vacature 22 oktober 2011  
Vacature 22 oktober 2011  

Weekblad voor m/v met talent

Advertisement