Μobility Monitor 2019 «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βιωσιμότητα»

Page 1

Mobility Monitor 2019:

Ηλεκτρικά Aυτοκίνητα και Βιωσιμότητα LeasePlan Corporation N.V Οκτώβριος 2019


Mobility Monitor 2019 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βιωσιμότητα •

Το Mobility Monitor της LeasePlan είναι μια ετήσια έρευνα σχετικά με τη γνώμη των ανθρώπων για τα σημαντικότερα ζητήματα της βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία ερευνών Ipsos.

Η έρευνα διεξάγεται σε 16 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες

Φέτος, η έρευνα χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις: 1) Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και Βιωσιμότητα, 2) Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και 3) Το Μέλλον της Μετακίνησης, που θα κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος του έτους

Αυτή η πρώτη έκδοση αναλύει την κοινή γνώμη σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και τη μετακίνηση μηδενικών εκπομπών, καθώς και τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους οδηγούς να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση

2


Σημαντικά ευρήματα Mobility Monitor 2019 | Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Βιωσιμότητα Αύξηση της θετικής στάσης απέναντι στην ηλεκτροκίνηση οδήγηση, με το 61% των ερωτηθέντων να δηλώνουν υπέρ της ηλεκτροκίνησης με μηδενικές εκπομπές. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η γνώμη τους για την ηλεκτροκίνηση βελτιώθηκε θετικά τα τελευταία τρία χρόνια

Ένας αυξανόμενος αριθμός ερωτηθέντων δήλωσαν την πρόθεσή τους να μισθώσουν ένα ηλεκτρικό όχημα. Μεταξύ εκείνων που σκοπεύουν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο τα επόμενα 5 χρόνια, δύο στους πέντε (40%) δηλώνουν ότι θα επιλέξουν ένα ηλεκτρικό όχημα

Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης καθίστανται όλο και πιο ξεκάθαρα: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω χαμηλότερων εκπομπών CO2 (σύμφωνα με το 60% εκείνων που σκοπεύουν να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση τα επόμενα πέντε χρόνια), συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις μέσω των χαμηλότερων εκπομπών NOX (43%) και έχουν συνολικό χαμηλότερο λειτουργικό κόστος (60%). 3


Μέρος 1:

Στάση απέναντι στους τύπους καυσίμων


Βενζινοκίνητα Αυτοκίνητα

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Στάση προς τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα

Στάση προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Αλλαγή στάσης

6%

46%

Πρόθεση αγοράς

29%

Πρόθεση μίσθωσης

26%

Λόγοι αγοράς

(πολύ) αρνητική

34% ίσως

Πρόθεση αγοράς

36%

Πρόθεση μίσθωσης

40%

ουδέτερη

18%

Χαμηλότερη τιμή αγοράς

43%

Λόγοι μη μίσθωσης 57% Ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης

40%

47%

Περιορισμένη απόσταση οδήγησης Περιορισμένα περιβαλλοντικά οφέλη

21%

29%

10%

παρέμεινε ίδια 34%

33%

Λόγοι αγοράς

60%

50%

(πολύ) θετική

72%

πιθανώς/σίγουρα όχι

πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

60%

Λόγοι μίσθωσης

43%

πιο θετική

πιο θετική

Λόγοι μη αγοράς

Χαμηλότερες εκμπομπές CO2

Χαμηλότερες εκπομπές CO2 Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος Χαμηλότερες εκπομπές NOx

παρέμεινε ίδια 36%

πιθανώς/σίγουρα όχι

Χαμηλότερες εκπομπές NOx

43%

πιο αρνητική πιο αρνητική

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Αλλαγή στάσης

47%

14%

ίσως

45%

37% πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

Λόγοι μη αγοράς 54%

Δυνατότητα επιλογής από μεγαλύτερο αριθμό μεταχειρισμένων επωνυμιών/μοντέλων

41%

Καμία ανησυχία σχετικά με την απόσταση οδήγησης

40%

Κόστος Καυσίμων

Εκπομπές CO2

Εκπομπές NOx

65%

47%

33%

45% 20%

Η στάση απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι γενικά θετική και έχει γίνει ακόμη πιο θετική τα τελευταία τρία χρόνια. Από τα άτομα που σκοπεύουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, το ένα τρίτο σκοπεύει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μεταξύ των ατόμων που σκοπεύουν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Οι κύριοι λόγοι και για τις δύο ομάδες είναι οι ίδιοι: χαμηλότερες εκπομπές CO2, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και χαμηλότερες εκπομπές NOx. Οι συνήθεις λόγοι για τη μη αγορά ή μίσθωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι οι ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης και η περιορισμένη απόσταση οδήγησης.

Όσον αφορά τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα η στάση είναι κυρίως ουδέτερη ή θετική, και αυτή η στάση δεν άλλαξε πολύ τα τελευταία τρία χρόνια. Σχεδόν τα μισά από τα άτομα που σκοπεύουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο δηλώνουν ότι αυτό (μάλλον) θα είναι ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, και αυτό ισχύει για παραπάνω από το ένα τρίτο των ατόμων που θα μισθώσουν ένα αυτοκίνητο. Ο κύριος λόγος αγοράς ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου είναι η χαμηλότερη τιμή αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ο βασικός λόγος μη αγοράς ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου είναι επίσης οικονομικός: το κόστος των καυσίμων.

5


Πετρελαιοκίνητα Αυτοκίνητα Στάση προς τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

30%

Αλλαγή στάσης

26%

62%

πιο αρνητική

παρέμεινε η ίδια

(πολύ) αρνητική

Πρόθεση αγοράς

Πρόθεση μίσθωσης

46% 46% πιθανώς/σίγουρα όχι

Λόγοι αγοράς Οικονομικά πιο αποδοτικό

36%

42%

Καμία ανησυχία σχετικά με την απόσταση οδήγησης

38%

Ευρύτερη δυνατότητα επιλογής μεταχειρισμένων…

37%

34% ουδέτερη

(πολύ) θετική 12% πιο θετική

24%

30%

26% ίσως

28% πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

Λόγοι μη αγοράς Εκπομπές CO2 Εκπομπές NOx

51% 40%

Κόστος καυσίμων

34%

Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε πόλεις

34%

Οι απόψεις σχετικά με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διίστανται σε μεγάλο βαθμό και για μια αρκετά μεγάλη ομάδα, έχουν καταστεί πιο αρνητικές τα τελευταία τρία χρόνια. Από τα άτομα που σκοπεύουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο, λιγότερο από το ένα τρίτο δηλώνουν ότι αυτό θα είναι ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο και σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι αυτό (σίγουρα) δεν θα είναι πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Τα σχετικά με το περιβάλλον επιχειρήματα αφορούν κυρίως αυτά τα οχήματα. Ωστόσο, και το κόστος των καυσίμων και η μη δυνατότητα εισόδου σε πόλεις (στο μέλλον) είναι λόγοι για τη μη αγορά ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.

6


Μέρος 2:

Στάση απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα


Οι περισσότεροι άνθρωποι διατηρούν θετική στάση απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτή η στάση έχει γίνει ακόμη πιο θετική τα τελευταία τρία χρόνια Τρέχουσα στάση 11%

αρ.=3877

αρ.=243

19%

αρ.=250

5%

αρ.=244 αρ.=243

αρ.=235 αρ.=244 αρ.=238 αρ.=238

69% 25%

39%

25% 5% 5% 8% 2% 18%

8% 14% 2% 13% 17%

43% 83%

43%

αρ.=244

48%

25%

15%

αρ.=247

70%

16%

32%

αρ.=234

αρ.=246

26% 34%

1% 6%

αρ.=241

40%

36%

16% 24%

αρ.=245

61%

41%

αρ.=245 αρ.=240

28%

46% 70% 87% 80%

26% 28% 14%

66% 58% 84%

29%

58%

36% (πολύ) αρνητική

47% ουδέτερη

(πολύ) θετική

Αλλαγή στάσης Σύνολο

6%

46%

Βέλγιο 10% 60% Δανία 51% 3% Γαλλία 11% 48% Γερμανία 53% 16% Ελλάδα 1% 39% Ιταλία 45% 3% Λουξεμβούργο 21% 55% Κάτω Χώρες 7% 61% Πολωνία 1% 46% Πορτογαλία 4% 24% Ρουμανία 35% 1% Ισπανία 3% 37% Σουηδία 8% 55% Τουρκία 2% 23% Ηνωμένο 4% 49% Βασίλειο Η.Π.Α. 63% 3% έγινε πιο αρνητική

B1) Γενικά, ποια είναι η στάση σας απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα; B2) Έχει αλλάξει η στάση σας απέναντι στα ηλεκτρικά οχήματα τα τελευταία τρία χρόνια; Βάση: όλοι οι ερωτηθέντες (αρ.=3875-3877)

47%

αρ.=3875

30% 46% 41% 31% 60% 52% 23% 31% 53% 72% 64% 60% 37% 75% 47% 35%

αρ.=234

παρέμεινε ίδια

αρ.=239 αρ.=235 αρ.=239 αρ.=245 αρ.=240 αρ.=239 αρ.=234 αρ.=221 αρ.=247 αρ.=238 αρ.=239 αρ.=228 αρ.=238 αρ.=232 αρ.=238

§ Οι οδηγοί από την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Ελλάδα είναι οι πιο θετικοί όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα § Σε σύγκριση με όλες τις χώρες, οι οδηγοί από το Λουξεμβούργο είναι οι πιο αρνητικοί όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αναφέρουν επίσης αρκετά συχνά ότι η στάση τους έγινε πιο αρνητική τα τελευταία τρία χρόνια.

έγινε πιο θετική

8


Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων που σκοπεύουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, θα αγοράσουν πιθανώς ή (σχεδόν) σίγουρα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Πρόθεση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ΣΥΝΟΛΟ

αρ.=2005

Βέλγιο

αρ.=85

Δανία

αρ.=125

Γαλλία

αρ.=91

Γερμανία

αρ.=120

Ελλάδα

αρ.=181

Ιταλία

αρ.=130

Λουξεμβούργο

αρ.=104

Κάτω Χώρες

Πολωνία

αρ.=88 αρ.=148

Πορτογαλία

αρ.=132

Ρουμανία

αρ.=170

Ισπανία

αρ.=137

Σουηδία

αρ.=73

Τουρκία

αρ.=206

Ηνωμένο Βασίλειο

αρ.=104

Η.Π.Α.

αρ.=111

29%

36%

50%

39%

38%

10%

40%

45%

25%

41% 18%

22% 30%

31% 13%

28%

34%

53%

32%

60%

29%

50%

29%

50% 11%

28%

22%

45%

12% 22%

27%

36%

51%

36%

18% 39% 31%

35%

33% ίσως

38% 32%

44%

39%

42%

44% 29%

8%

πιθανώς/σίγουρα όχι

36%

57% 26%

28%

πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

B3) Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (αρ.=2005)

§ Στην Τουρκία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, οι οδηγοί έχουν την υψηλότερη πρόθεση να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό τους. Αυτό συμφωνεί με τη στάση τους απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα § Στο Λουξεμβούργο, τα άτομα έχουν τη μικρότερη πρόθεση να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό συμφωνεί επίσης με τη στάση τους απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 9


Από τα άτομα που σκοπεύουν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο στο άμεσο μέλλον, δύο στους πέντε έχουν την πρόθεση να μισθώσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Πρόθεση μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου ΣΥΝΟΛΟ

26%

αρ.=328

Βέλγιο

αρ.=19

Δανία

αρ.=26

Γαλλία

αρ.=26

Γερμανία

αρ.=25

Ελλάδα

αρ.=11

34%

37%

26%

11% 32%

38%

47% 24%

36%

39%

αρ.=15 αρ.=20

40%

30%

Κάτω Χώρες

αρ.=25

37%

31%

Πολωνία

αρ.=14

Πορτογαλία

αρ.=34

11%

αρ.=7

13%

αρ.=17

Σουηδία

αρ.=32

Τουρκία

αρ.=11

Ηνωμένο Βασίλειο

αρ.=29

Η.Π.Α.

αρ.=17

25%

34%

Ιταλία

Ισπανία

42% 44%

Λουξεμβούργο

Ρουμανία

40%

6%

54%

13%

11% 31%

66% 40% 30%

32% 59%

28%

31%

57% 87%

39% 35%

50% 34%

36% 33%

70%

πιθανώς/σίγουρα όχι

37%

64% 30%

12% 18% ίσως

πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

B4) Πόσο πιθανό είναι να μισθώσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (αρ.=328)

10


Οι χαμηλότερες εκπομπές CO2 και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα άτομα θα αγόραζαν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Πρόθεση αγοράς

ΣΥΝΟΛΟ (αρ.=2005)

Λόγοι αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου

πιθανώς/σίγουρα όχι

Χαμηλότερες εκπομπές CO2

36%

πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

60%

Χαμηλότερες εκπομπές NOx

43%

Αυξημένες δυνατότητες φόρτισης τα τελευταία χρόνια

38%

Λιγότερος θόρυβος

38%

Κρατικές επιδοτήσεις/φορολογικά τέλη

35%

Χαμηλά έξοδα επισκευής/συντήρησης

30%

Δυνατότητα εισόδου σε πόλεις με ζώνες χαμηλών εκπομπών

29%

Εμπειρία οδήγησης

16%

Πιο σταθερή αξία μεταπώλησης

13%

Κατάσταση και προσωπική φήμη

Άλλο

ίσως

36%

60%

Χαμηλό λειτουργικό κόστος (καύσιμο/ηλεκτρική ενέργεια)

Δεν έχω/Έχω μικρή επιρροή όσον αφορά την απόφαση αγοράς αυτοκινήτου

29%

7% 4% 1%

B5) Ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος(-οι) για να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας (αντί για πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο);

Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (αρ.=1432) 11


Οι τρεις βασικότεροι λόγοι αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου (ανά χώρα) Χαμηλό λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ

Χαμηλότερες εκπομπές CO2

Χαμηλότερες εκπομπές NOx

αρ.=1432

Βέλγιο

αρ.=42

Δανία

αρ.=77

Γαλλία

αρ.=50

Γερμανία

αρ.=71

Ελλάδα

αρ.=157

Ιταλία

αρ.=106

Λουξεμβούργο

αρ.=42

Κάτω Χώρες

αρ.=44

Πολωνία

αρ.=106

Πορτογαλία

αρ.=115

Ρουμανία

αρ.=133

Ισπανία

αρ.=113

Σουηδία

αρ.=45

Τουρκία

αρ.=190

Ηνωμένο Βασίλειο

αρ.=72

Η.Π.Α.

αρ.=68

B5) Ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος(-οι) για να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας (αντί για πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο); Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (αρ.=1432)

12


Η τιμή αγοράς, οι ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης και η περιορισμένη απόσταση οδήγησης είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα άτομα δεν θα αγόραζαν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Πρόθεση αγοράς

Λόγοι μη αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου

ΣΥΝΟΛΟ (n=2005)

29%

πιθανώς/σίγουρα όχι

Τιμή αγοράς

36%

πιθανώς/(σχεδόν) σίγουρα

61%

Ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης

51%

Περιορισμένη απόσταση οδήγησης

45%

Οι επωνυμίες/τα μοντέλα των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα οποία μπορώ να επιλέξω είναι ανεπαρκή Οι επωνυμίες/τα μοντέλα των καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα οποία μπορώ να επιλέξω είναι ανεπαρκή

21% 19%

Δεν πιστεύω ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι αρκετά μεγάλα

17%

Αβεβαιότητα σχετικά με την αξία μεταπώλησης

15%

Η τρέχουσα τεχνολογία είναι απαρχαιωμένη ή ξεπερασμένη

13%

Πιθανές περικοπές κρατικών επιδοτήσεων και φορολογικών οφειλών

13%

Δεν οδηγώ αρκετά χιλιόμετρα ετησίως ώστε να καταστεί οικονομικά αποδεκτό

11%

Εμπειρία οδήγησης

7%

Δεν έχω/Έχω μικρή επιρροή όσον αφορά την απόφαση αγοράς αυτοκινήτου

3%

Κατάσταση και προσωπική φήμη

3%

Άλλο

ίσως

36%

4%

B6) Ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος(-οι) που θα σας εμπόδιζε να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (αρ.=1285)

13


Οι τρεις βασικότεροι λόγοι μη αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου (ανά χώρα) Τιμή αγοράς ΣΥΝΟΛΟ

αρ.=76

Δανία

αρ.=97

Γαλλία

αρ.=63

Γερμανία

αρ.=87

Ελλάδα

αρ.=84

Ιταλία

αρ.=66

Λουξεμβούργο

αρ.=92

Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Ισπανία Σουηδία Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο Η.Π.Α.

Περιορισμένη απόσταση οδήγησης

αρ.=1285

Βέλγιο

Κάτω Χώρες

Ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης

αρ.=68 αρ.=108 αρ.=64 αρ.=99 αρ.=85 αρ.=50 αρ.=88 αρ.=77 αρ.=80

B6) Ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος(-οι) που θα σας εμπόδιζε να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως το επόμενο αυτοκίνητό σας; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο(αρ.=1285)

14


Η πλειοψηφία των ατόμων που δεν αγοράζουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων φόρτισης, πιστεύουν κυρίως ότι υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες φόρτισης σε δημόσιους χώρους Ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης Στο σπίτι

59%

Στη δουλειά

49%

Σε δημόσιους χώρους

Αλλού

80%

4%

B7) Πού έχετε ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια αλλά όχι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων 15 φόρτισης (αρ.=657)


Τα άτομα σε όλες τις χώρες πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες φόρτισης σε δημόσιους χώρους. Οι δυνατότητες φόρτισης στον χώρο εργασίας διαφέρουν μεταξύ των χωρών Στο σπίτι ΣΥΝΟΛΟ

αρ.=34

Δανία

αρ.=49

Γαλλία

αρ.=26

Γερμανία

αρ.=51

Ελλάδα

αρ.=34

Ιταλία

αρ.=43

Λουξεμβούργο

αρ.=39

Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Ισπανία Σουηδία Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο Η.Π.Α.

Δημόσιοι χώροι

αρ.=657

Βέλγιο

Κάτω Χώρες

Στη δουλειά

αρ.=27 αρ.=47 αρ.=34 αρ.=47 αρ.=56 αρ.=29 αρ.=47 αρ.=49 αρ.=43

B7) Πού έχετε ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης; Βάση: οι ερωτηθέντες σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια αλλά όχι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων φόρτισης (n=657)

16


Αποποίηση ευθυνών Το παρόν υλικό έχει εγκριθεί αποκλειστικά από και είναι ευθύνη της LeasePlan Corporation N.V. («LPC») με βάση τις πηγές που παρατίθενται στο παρόν και τις πληροφορίες που παρέχονται από την LPC. Η LPC δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) οποιασδήποτε φύσεως ούτε δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο προέρχονται από πηγές που δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η LPC δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση και δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει στον παραλήπτη πρόσβαση σε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή να ενημερώνει αυτό το έγγραφο ή να διορθώνει τυχόν ανακρίβειες που μπορεί να καταστούν προφανείς και διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να παρέχει αιτιολογία, ανά πάσα στιγμή και από κάθε άποψη να τροποποιήσει ή να τερματίσει τις πληροφορίες που περιγράφονται εδώ. Εκτός από την περίπτωση δόλιας ψευδούς δήλωσης, ούτε η LPC ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή άλλες απώλειες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που υποστήκατε εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, που μπορεί να προκύψουν από τυχόν εξάρτηση (1) από το παρόν έγγραφο ή σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητά του ή (2) για οποιεσδήποτε άλλες γραπτές ή προφορικές πληροφορίες που παρέχονται από την LPC σε σχέση με αυτά ή (3) τυχόν δεδομένα που δημιουργούνται από οποιαδήποτε τέτοιες πληροφορίες. 17