Page 1

Νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών και η σημασία της για τους fleet managers.

What’s next? Q4 2017


Η μετακίνηση στους δρόμους αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών Οι εκπομπές CO2 των εξατμίσεων έχουν γίνει «φλέγον» θέμα από τη στιγμή που η υπερθέρμανση του πλανήτη άρχισε να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αυτό οδήγησε την αυτοκινητοβιομηχανία σε μια σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων μείωσης των εκπομπών CO2. Στην LeasePlan, έχουμε δεσμευτεί απόλυτα για τη βιωσιμότητα και επικροτούμε κάθε πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία- από κατασκευαστές αυτοκινήτων μέχρι διευθυντικά στελέχη και υπεύθυνους στόλου (fleet managers)- να αναλάβουν την ευθύνη τους για την προστασία του πλανήτη. Οι γρήγορες εξελίξεις των σημερινών συνθηκών οδήγησης και των τεχνολογιών των οχημάτων δημιούργησαν την ανάγκη επανασχεδιασμού της διαδικασίας των δοκιμών μέτρησης εκπομπών CO2. Αυτή η ανάγκη έγινε ακόμα πιο επιτακτική με το σκάνδαλο των diesel οχημάτων, γνωστό και ως «Dieselgate», όπου ανεξάρτητα ευρήματα έδειξαν ότι κάποια οχήματα εκπέμπουν περισσότερους ρύπους στην πραγματικότητα σε σχέση με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έχει θεσπιστεί η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), μια νέα νομοθεσία που διασφαλίζει ότι τα νέα οχήματα θα υπόκεινται σε πιο ρεαλιστικές και αξιόπιστες δοκιμές. Φυσικά, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι what’s next για τις δοκιμές εκπομπών ρύπων και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της νέας νομοθεσίας για τους υπεύθυνους στόλου. Διαβάστε το νέο White Paper που ετοιμάσαμε ειδικά για εσάς και λύνει τις απορίες σας.

του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το κυριότερο αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου1. Κατά συνέπεια, η αυτοκινητοβιομηχανία καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, από τότε που υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Κυότο τη δεκαετία του 1990. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν ως στόχο το μέσο όρο των 130 γρ./χλμ. για τα επιβατικά αυτοκίνητα και των 175 γρ./χλμ. για τα φορτηγά, έως το 2015. Οι συγκεκριμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν πολύ πριν από την προθεσμία. Έκτοτε έχουν τεθεί νέοι στόχοι: έως το 2020 ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 για τα φορτηγά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 147 γρ./χλμ 2. και τα 95 γρ./χλμ. για τα επιβατικά αυτοκίνητα, έως το 2021. Πώς, όμως, μετριούνται οι συγκεκριμένες εκπομπές; Το επίπεδο εκπομπών ενός νέου αυτοκινήτου αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC), το οποίο είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να έχει κάθε καινούργιο όχημα για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, μεγάλο μέρος των πληροφοριών του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (COC), όπως οι εκπομπές CO2 και οι λοιπές εκπομπές ρύπων, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας ή η αυτονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος πήγαζε από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (NEDC), όπου είχαν σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1980. Όμως, οι δοκιμές του NEDC δεν ανταποκρίνονται πια στις σημερινές συνθήκες οδήγησης ή στις τεχνολογίες των οχημάτων. Η διενέργεια ανεξάρτητων δοκιμών από τρίτα μέρη έδειξαν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών του NEDC έχουν μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών, παρουσιάζοντας σημαντικά χαμηλότερους μέσους όρους από αυτούς που παράγονται στην πραγματικότητα. Περιττό να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα έπληξαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αμαύρωσαν τη φήμη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γι’ αυτόν το λόγο, μια ομάδα εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη διερεύνησε μια πιο ρεαλιστική και αξιόπιστη δοκιμή. Το αποτέλεσμα; Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP). Σημείωση: H διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) τέθηκε σε ισχύ το 2017, αλλά έως το 2020 θα ισχύουν οι στόχοι του κύκλου NEDC. Η διαδικασία συσχέτισης NEDC/ WLTP θα εφαρμόζεται κατά τη μετάβαση3.

2


What’s new? ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ NEDC Μεμονωμένος κύκλος δοκιμής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

WLTP Δυναμικός κύκλος/ πιο ρεαλιστικός των συνθηκών πραγματικής οδήγησης

NEDC 20’

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

NEDC 11 χλμ.

NEDC 2 στάδια. 66% εντός πόλης και 34% οδήγηση εκτός πόλης

WLTP 23,25 χλμ.

WLTP 46,5 χλμ./ώρα

NEDC 120 χλμ./ώρα

WLTP Λαμβάνονται υπόψη επιπλέον χαρακτηριστικά (που ποικίλουν σε κάθε όχημα)

NEDC Αλλαγή ταχύτητας σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών για όλα τα οχήματα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ NEDC Μετρήσεις μεταξύ 20-30ºC

WLTP 131 χλμ./ώρα

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NEDC Δεν λαμβάνονται υπόψη ο αντίκτυπος των CO2 και η απόδοση καυσίμου

WLTP 4 πιο δυναμικά στάδια. 52% οδήγηση εντός πόλης και 48% οδήγηση εκτός πόλης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

NEDC 54 χλμ./ώρα

WLTP 30’

WLTP Μετρήσεις στους 23ºC, διόρθωση των τιμών CO2 στους 14ºC

WLTP Αλλαγή ταχύτητας σε διαφορετικό αριθμό στροφών για κάθε όχημα

Υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ των WLTP και NEDC 4. Για να έχουν οι δοκιμές πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) περιλαμβάνει περισσότερες δοκιμές (4 στάδια αντί για 2), οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (30 λεπτά αντί για 20) και καλύπτουν μεγαλύτερη απόσταση (23 χλμ. αντί για 11). Επιπλέον, η μέση ταχύτητα δοκιμής είναι μεγαλύτερη στην WLTP (46 χλμ./ ώρα αντί για 34), όπως και η μέγιστη ταχύτητα (131 χλμ./ώρα αντί για 121). Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) συμβαδίζει με τις σημερινές συνθήκες δυναμικής οδήγησης: περιλαμβάνει περισσότερες δραστικές και συχνές στιγμές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει την αντίσταση κύλισης των ελαστικών και τη μεγάλη γκάμα των οχημάτων που κυκλοφορεί πλέον στους δρόμους. Με λίγα λόγια, κάθε επίπεδο εξοπλισμού και σετ επιλογών συσχετίζεται και με μια διαφορετική τιμή CO2. Πέρα από τις εργαστηριακές δοκιμές, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει και τη διαδικασία δοκιμής εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)5. Με τις δοκιμές RDE θα διασφαλίζεται ότι τα αυτοκίνητα θα παράγουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και θα επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών θα είναι ίδια μέσα στο εργαστήριο και έξω στο δρόμο. Η Ευρώπη είναι η πρώτη στον κόσμο που εφαρμόζει τέτοιου είδους δοκιμές, σε πραγματικές συνθήκες δρόμου, και κάνει ένα ουσιαστικό άλμα στις δοκιμές εκπομπών ρύπων των οχημάτων.

Τι σημαίνει η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην πράξη; Η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι σημαντικά πιο αυστηρή από τον κύκλο NDEC και, σε γενικές γραμμές, θα καταγράφει τις υψηλότερες μέσες τιμές εκπομπών ρύπων και τη μικρότερη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων6, αν και αυτό, επί της ουσίας, εξαρτάται από το κάθε εξεταζόμενο όχημα.

3


Πότε τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP); 2017: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) εφαρμόζεται επισήμως σε νέα αυτοκίνητα, π.χ. νέα μοντέλα οχημάτων που λανσάρονται για πρώτη φορά στην αγορά. 2018: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, όλα τα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να πιστοποιούνται από την εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), αντί του κύκλου NDEC. • Θα δοθεί παράταση ενός επιπλέον έτους σε κάποια μοντέλα από τις τελευταίες σειρές οχημάτων, πιστοποιημένα από τον κύκλο NDEC, ώστε να πωληθεί ένας περιορισμένος αριθμός οχημάτων που υπάρχει ως απόθεμα (residual stock regulation). 2019: • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) θα είναι υποχρεωτική για όλα τα μοντέλα (με τη λήξη της ρύθμισης υπολειπόμενων αποθεμάτων- residual stock regulation). • Όλα τα οχήματα στις αντιπροσωπείες θα πρέπει να παρουσιάζουν τις τιμές CO2 της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) για τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών.

Πού εφαρμόζεται η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP); Η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) σχεδιάστηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως ένας διεθνής κύκλος δοκιμών για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εκπομπών ρύπων και των εκπομπών CO2, καθώς και των τιμών κατανάλωσης καυσίμων, παγκοσμίως. Ωστόσο, ενώ η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) θα αποτελούσε έναν κοινό παγκόσμιο «πυρήνα», η Ε.Ε. και άλλες χώρες θα εφαρμόσουν την εν λόγω δοκιμή με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη νομοθεσία τους και τις δικές τους ανάγκες οδικής κυκλοφορίας. Το 2017, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) τέθηκε σε ισχύ στην Ε.Ε. και σε 10 άλλα κράτη, συγκεκριμένα σε: Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Μολδαβία, Ρωσία, Νότια Αφρική και Τουρκία.

4


Πώς η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) θα επηρεάσει τους στόλους; Πολιτική Οχημάτων Για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομηθεί δυνητικά το κόστος των καυσίμων, πολλές εταιρικές πολιτικές οχημάτων περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο, κατώτατο όριο εκπομπών CO2 στις νέες παραγγελίες αυτοκινήτων και δεν επιτρέπουν στους οδηγούς των μισθωμένων οχημάτων να παραγγείλουν οχήματα, των οποίων τα επίπεδα εκπομπών ξεπερνούν το κατώτατο όριο. Μέχρι στιγμής τα κατώτατα όρια στις πολιτικές οχημάτων βασίζονται σε επίπεδα εκπομπών CO2 που δηλώνει ο κατασκευαστής, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τον κύκλο NEDC. Δεδομένου ότι η εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι πιο αυστηρή και τα καταγεγραμμένα επίπεδα CO2 θα είναι συχνά υψηλότερα, είναι πολύ πιθανό ότι κάποια μοντέλα οχημάτων δεν θα πληρούν πλέον το υπάρχον όριο. Για παράδειγμα, με τις δοκιμές του κύκλου NEDC, ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου θα μπορούσε να εμφανίζει ότι η τιμή εκπομπών CO2 είναι 118 γρ./χλμ., ενώ με τις δοκιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) αυτή η τιμή θα μπορούσε να φτάνει τα 126 γρ./χλμ. Έτσι, βάσει μιας πολιτικής οχημάτων με κατώτατο όριο τα 120 γρ./χλμ., οι οδηγοί δεν θα μπορούν πια να παραγγείλουν αυτό το όχημα για την εταιρεία τους. Επομένως, η ερώτηση-κλειδί για τους υπεύθυνους στόλου είναι σε ποιο σημείο να θέσουν ένα νέο, κατώτατο όριο, το οποίο να είναι μεν φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Προς το παρόν, λίγες τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι διαθέσιμες και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ νωρίς για να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα του ποια θα μπορούσαν να είναι τα ρεαλιστικά, νέα κατώτατα όρια. Στην πραγματικότητα, οι τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν θα είναι διαθέσιμες πριν από τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι κυβερνήσεις δεν θα προβούν σε αλλαγές στη φορολογία των οχημάτων πριν το 2019. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνουμε στους υπεύθυνους στόλου να περιμένουν μέχρι να αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) για να εξετάσουν εκ νέου τα κατώτατα όρια CO2.

5


Αναφορά Ανθρακικού Αποτυπώματος Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) ή/και των πολιτικών βιωσιμότητας, ο αριθμός των εταιρειών που δημοσιεύει στοιχεία για το ανθρακικό τους αποτύπωμα, π.χ. στην ετήσια αναφορά τους, συνεχώς αυξάνεται. Ένας τρόπος υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος ενός στόλου βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση καυσίμου του κάθε οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) δεν παίζει κάποιο ρόλο, μιας και η πραγματική απόδοση και κατανάλωση του εξεταζόμενου οχήματος παραμένουν αμετάβλητες. Ο άλλος τρόπος υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος είναι ο πολλαπλασιασμός των δηλωμένων εκπομπών CO2 (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο) βάσει των χιλιομέτρων κάθε οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν οι εκπομπές CO2 είναι υψηλότερες από τις τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) σε σχέση με αυτές του NEDC, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς ώς τώρα, τότε θα αυξήσουν το θεωρητικό μέγεθος του αποτυπώματος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματος παραμένουν σταθερά. Για να διατηρηθεί η διαφάνεια των εταιρειών σε υψηλά επίπεδα, όσο συνυπάρχουν οι τιμές των NEDC και WLTP, αξίζει να γίνει η μετατροπή των τιμών WLTP σε τιμές NEDC (π.χ. με το εργαλείο EU CO2mpas). Μόλις δηλωθούν οι τιμές για το ανθρακικό αποτύπωμα βάσει της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), τότε θα συνιστούσαμε να οριστεί μια νέα γραμμή αναφοράς, όπως και οι αντίστοιχοι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2. Φορολογία Οχημάτων Σε πολλές χώρες υπάρχουν διάφοροι φόροι που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα (π.χ. τέλος ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας, φόρος παροχών, κ.λπ.), οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνδέονται με τα επίπεδα εκπομπών CO2. Συνεπώς, εάν οι τιμές της διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) ορίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εκπομπών CO2 για ένα όχημα, τότε ο φορολογικός συντελεστής θα είναι υψηλότερος, ασχέτως αν η απόδοση του οχήματος είναι ακριβώς η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων θεωρεί ότι η νέα διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και καλεί τις κυβερνήσεις να μην αυξήσουν τη φορολογία των οχημάτων, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην WLTP 7. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο, από τον NDEC στην WLTP, για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο και δεν θα λάβουν μέτρα πριν από το 2019.

6


Συμπέρασμα Είναι ξεκάθαρο ότι η νέα διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) δεν θα επηρεάσει μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και τις εταιρείες, τους οδηγούς μισθωμένων οχημάτων και, πιθανά, τους καταναλωτές. Με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, οι υπεύθυνοι στόλου μπορούν να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν το έδαφος για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές που θα φέρει αυτή η νέα μέθοδος μέτρησης των εκπομπών CO2, επανεξετάζοντας τις πολιτικές στόλου τους και ενημερώνοντας τους οδηγούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τις πιθανές επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την LeasePlan. Αναφορές: 1

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en

2

https://ec.europa.eu/clima/news/co2-emissions-new-cars-and-vans-continue-fall_en

3

https://jrcstu.github.io/co2mpas/Presentations/20161124_Correlation_process.pdf

4

http://wltpfacts.eu/

5

http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test

6

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/impact-wltp-official-fuel-consumption-and-electric-range-plug-hybrid-electric-vehicles-europe

7

http://www.acea.be/press-releases/article/governments-should-address-negative-tax-impact-of-new-car-emissions-test

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Το παρόν υλικό φέρει την αποκλειστική έγκριση και αποτελεί ευθύνη της LeasePlan Corporation N.V. (στο εξής θα καλείται «LPC») βάσει των πηγών, όπως αυτές ταξινομούνται στο παρόν, και των στοιχείων που παρείχε η LPC. Η LPC δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται (ρητά ή σιωπηρά) οτιδήποτε οποιασδήποτε φύσεως ούτε και αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη οποιουδήποτε είδους, με βάση την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων και των απόψεων που περιέχει το παρόν υλικό. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο προέρχονται από πηγές που δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η LPC δεν δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και υποχρεούται να παρέχει στον παραλήπτη πρόσβαση σε επιπλέον στοιχεία ή να ενημερώσει το παρόν έγγραφο ή να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες αυτού, τις οποίες ενδέχεται να εντοπίσει. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σχετικά με οποιοδήποτε θέμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τις προτάσεις που περιγράφονται στο παρόν. Πέραν της περίπτωσης δόλιας εσφαλμένης παρουσίασης πληροφοριών, ούτε η LPC ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνδεόμενων επιχειρήσεων, συμβούλων ή αντιπροσώπων της φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή άλλου είδους ζημία ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους που προκλήθηκε από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο και η οποία τυχόν οφείλεται σε εξάρτηση (1) από το παρόν έγγραφο ή την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την έγκαιρη παρουσίαση του παρόντος, ή (2) από οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία που παρείχε η LPC σε σχέση με το παρόν, ή (3) από οποιαδήποτε δεδομένα μπορούν να παραχθούν από αυτές τις πληροφορίες.

7


LeasePlan Corporation N.V. Gustav Mahlerlaan 360 1082 ME, Άμστερνταμ Ολλανδία info@leaseplancorp.com

leaseplan.com

Νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών  

και η σημασία της για τους fleet managers

Νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών  

και η σημασία της για τους fleet managers