Page 1


Wat is Lease?

Leasing is een vorm financiering gericht op het object, die voorziet in de behoefte van bedrijven om duurzame productiemiddelen te gebruiken. De leasemaatschappij, ook wel Lessor genoemd, geeft een of meerdere kapitaalgoederen tegen een vooraf afgesproken vergoeding en periode in gebruik aan zijn klant, de Lessee genaamd.

Wat kan Lease voor uw bedrijf betekenen? Groeien van een onderneming betekent het verleggen van grenzen . U denkt aan investeringen voor het uitbreiden van productiecapaciteit en/of innoveren van uw machine park, maar u heeft een tekort aan financiĂŤle middelen of u wilt uw werkkapitaal in tact houden. Lease van nieuwe productiemiddelen is de verstandige optie om uw plannen te realiseren . De waarde van uw productiemiddelen ligt immers in het gebruik en niet in de eigendom ervanl! Bij Leasing gaat het in de meeste gevallen om een 100% objectfinanciering en legt dus geen beslag op eigen middelen. U kunt zonder eerst moeizaam te moeten reserveren direct gebruik maken van de nieuwste technologie. Door de inzet van de modernste productiemiddelen krijgt u toegang tot nieuwe markten en worden uw kosten lager en beter beheersbaar. Dit zal dan ook direct positieve invloed hebben op het resultaat en de flexibiliteit van uw onderneming. Daarnaast blijft uw werkkapitaal en uw leencapaciteit bij uw huisbankier in tact. Alleen het leaseobject geldt als zekerheid voor de lease, zodat de overige activa beschikbaar blijven. De twee hoofdvormen van leasing zijn Operational Lease en Financial Lease. Naast deze vormen van lease bestaan er ook nog en ele varianten , waaronder de Sale en Lease back.

Voordelen van Leasing: Directe beschikking over een of meerdere productiemiddelen zonder daarvoor eigen middelen aan te hoeven spreken of eerst moeizaam te moeten sparen.

De geleasete productiemiddelen verdienen zichzelf terug en dragen direct bij aan het bedrijfsresultaat van de onderneming .

U koopt het object afgestemd op uw wensen en behoefte, en wij verzorgen de financiering .

Kosten zijn vooraf bekend en aangepast aan uw wensen en mogelijkheden.

Bancaire leencapaciteit en werkkapitaal blijven in tact.

Overig activa blijven beschikbaar als onderpand voor eventuele andere (bancaire) financieringen.

Stretching the limits ...


Operational Lease: Bij een Operational lease stelt de lessar het gebruik van één of meerdere productiemiddelen beschikbaar tegen een vooraf vastgestelde vergoeding over een vooraf bepaalde periode. De Lessar is zowel juridisch als ' economisch eigenaar van het lease object en zal deze dan ook op zijn eigen balans activeren. De Lessee krijgt het recht om het object te gebruiken en krijgt de optie om tegen , een bij aanvang van het leasecontract overeengekomen prijs, te kopen .

De voordelen van een Operational Lease zijn, • Nieuwe investeringen in productiemiddelen behoren direct tot de mogelijkheden. • productiemiddelen worden niet geactiveerd op de balans. Ratio' s blijven in tact. • Vaste en overzichtelijke maandtermijnen. • Geen negatief verouderingsrisico . • Werkkapitaal blijft in tact.

Financial Lease: Financial Lease is een financieringsovereenkomst waarbij het leaseobject tegen betaling van de leasetermijnen ter beschikking wordt gesteld aan de Lessee. De Lessar is juridisch eigenaar van het leaseobject en de lessee heeft het economisch eigendom. Aan het einde van het contract en na betaling van de laatste termijn gaat de volledige eigendom over naar de Lessee. De voordelen van een Financial Lease zij n, • Nieuwe investeringen in kapitaalgoederen behoren direct tot de mogelijkheden . • Vaste en overzichtelijke maandtermijnen . • Werkkapitaal blijft in tact. • Kapitaalgoederen worden geactiveerd op uw balans, waardoor u in aanmerking blijft komen voor fiscale voo delen en investeringssubsidies.

Sale en Lease Back

Leasecriteria voor productiemiddelen. Om voor Leasing in aanmerking te komen, moeten productiemiddelen aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Productiemiddelen moeten zelfstandig identificeerbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een uniek serie -, machine­ en/of chassisnummer zijn .

De productiemiddelen moeten voor een langere periode, minimaal 1 jaar, gebruikt kunnen worden door ondernemingen en een economische waarde vertegenwoordigen.

Om de leasetermijn te bepalen is het noodzakelijk dat de productiemiddelen een voorspelbaar waardeverloop hebben gedurende de contractperiode.

Is een vorm van Leasing waarbij de Lessee een object verkoopt aan de Lessar en äeze vervolgens op basis van een Operational of Financial Lease terug huurt.

Stretching the limits ...


Waarom Diependael Lease?

Diependael Lease is een onafhankelijke leasemaatschappij die al jaren lang samenwerkt met diverse toonaangevende financiële instellingen in Nederland en daarbuiten.

Hierdoor is Diependael Lease in staat om bij iedere leaseaanvraag, een op maat gemaakte leaseoplossing te creëren.

Daarnaast is het uit het oogpunt van goed ondernemerschap prudent om uw behoefte aan vreemd vermogen in diverse vormen bij verschillende financiële instellingen onder te brengen.

De medewerkers van Diependael Lease hebben een jarenlange ervaring en zijn ter zake kundig , loyaal en klantgericht. Zij geven op een persoonlijke en transparante wijze advies. Veel ondernemingen benaderen Diependeal Lease dan ook voor betrouwbaar en kosteloos advies, alvorens zij een definitieve investeringsbeslissing nemen .

Bent u van plan om te investeren in duurzame productiemiddelen, wilt u meer weten over de lease , om uw plannen te realiseren en bent u op zoek naar een betrouwbare financieringspartner? Neemt u dan contact met ons op !

Diependael Lease Pieter de Hooglaan 28 1213 BV Hilversum 035-623 81 81 Diependael@vah.nl www.diependaellease.com

Stretching the limits ...


Lease verdient zichzelf terug.

Ontwikkeling en ervaring De afgelopen jaren heeft Diependaellease zich gespecialiseerd in machines voor de metaal- en kunststofindustrie. Daarnaast is Diependael thuis in machines en installaties voor de voedingsindustrie (zoals broodbak- en pluimveeslachtlijnen), containers en pallets voor de grotere retailers. Naast 'vendor leasing ' gaan wij op basis van herhalingsaanvragen steeds vaker directe lease-overeenkomsten aan .


Capital Goods Lease Diependael BV Pieter de Hooghlaan 28

1213 BV Hilversum

035 - 623 81 81

Brochure Diependael  

Informatie inzake Leasing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you