Page 1

aKademiuddanneLseR

amu

KonsuLentYdeLseR

sKRæddeRsYede KuRseR

ivæRKsætteR

KuRsusKaLendeR januaR - juni 2013


2

LeaRnmaRK eRHveRv – måLRettet KompetenCeudviKLing

Learnmark Horsens’ nye afdeling for efteruddannelse, Learnmark Erhverv, tilbyder målrettet kompetenceudvikling på såvel det tekniske som det merkantile område i form af AMU-kurser, virksomhedstilpassede kurser og akademiuddannelser. Learnmark Erhverv sikrer kompetenceløft til virksomheder, deres medarbejdere og ledere gennem et målrettet udbud af kurser, som understøtter erhvervslivets behov for vækst og udvikling. Kursuskalenderen for 2013 rummer i år skolens hidtil største udbud af kurser. Vi har nøje udvalgt og sammensat en række forløb, der svarer til markedets efterspørgsel. Vi tror på, at virksomheder og enkeltkursister gennem kompetenceudvikling står stærkere i den stadigt stigende konkurrence. Derfor rummer kursuskalenderen et bredt spektrum af kurser inden for områder som fx it og økonomi, sprog og kulturforståelse, transport og lager, metal og byggeri samt ledelse og innovation. Hvert område med netop de kurser, som klæder den enkelte virksomhed eller kursist på til fremtidens udfordringer. Sidst i kursuskalenderen finder du information om deltagerbetaling, økonomi i forbindelse med uddannelse, realkompetencevurdering og rotationsløsninger. Vi håber, at du vil gå på opdagelse i de mange muligheder. Finder du ikke det, du søger i kursuskalenderen, er Learnmark Erhverv altid klar til at tage en snak om mulighederne for at skræddersy et forløb, der understøtter behovet i netop din virksomhed. Rigtig god læselyst. Venlig hilsen Learnmark Erhverv


3

indHoLd

4

LeDeLSe OG HR

5

aDmiNiStRatiON

6

FRa Det DU KaN tiL Det DU ViL

7

PÅ Vej mOD NYt jOB

8

LeaN OG KVaLitet

9

ReGNSKaB

10

it OG caD

11

SaLG

12

SPROG OG KULtUR

13

iNNOVatiON OG PROjeKtLeDeLSe

14

aKaDemiUDDaNNeLSeR

15

iVÆRKSÆtteRPaKKeN

16

BYGGe OG aNLÆG

22

SiKKeRHeDSKURSeR

24

GODStRaNSPORt, LaGeR OG LOGiStiK

26

PeRSONBeFORDRiNG

27

metaL

28

ReNGøRiNG, SeRVice OG HYGiejNe

30

aRBejDSmiLjø OG SiKKeRHeD

31

FRemtiDeN eR FaGLÆRt

32

PRaKtiSKe OPLYSNiNGeR

34

HViS DU eR LeDiG

35

KONtaKt OS

Vi løfter nutidens medarbejdere ind i fremtiden med et bredt udvalg af amU-kurser


4

Ledelse og HR

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

Fremtidens leder - 14 dages forløb Fremtidens leder henvender sig både til nye og kommende ledere, samt ledere med praktisk erfaring, som ikke tidligere har fået en efteruddannelse inden for ledelse. Det overordnede formål er at lære, hvad god ledelse er og træne i at blive bedre til det. Vi tager afsæt i, hvordan du som leder skal forholde dig til medarbejdernes situationer i dagligdagen. Forløbet består af nedenstående 5 moduler. Det er muligt at vælge enkeltstående moduler. Fremtidens Leder

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

hold 2

Modul 1 - Ledelse i forhold til dine personlige ressourcer AMU: Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45622

3 dage 1 dag

05. - 07.03.13 12.06.13

08. - 10.04.13 19.06.13

Modul 2 - Ledelse og samarbejde i organisationer AMU: Samarbejde i grupper i virksomheden

45983

2 dage

19. - 20.03.13

22. - 23.04.13

Modul 3 - Kommunikation og konflikthåndtering AMU: Konflikthåndtering

46493

3 dage

17. - 19.04.13

21. - 23.05.13

Modul 4 - Præsentationsteknik og formidling af budskaber AMU: Præsentationsteknik i administrative funktioner

44396

3 dage

13. - 15.05.13

04. - 06.05.13

Modul 5 - Forandringsprocesser - personlig handlingsplan AMU: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44383

2 dage

10. - 11.06.13

17. - 18.06.13

Kursusnr.

Antal dage

Startdato

Slutdato

45366

3 dage

12.03.13

14.03.13

Kursusnr.

Antal dage

Startdato

Slutdato

46493

3 dage

17.04.13

19.04.13

Kursusnr.

Antal dage

Startdato

Slutdato

40390

2 dage

26.02.13

27.02.13

Ledelse og HR-relaterede kurser DiSC personprofiler Kommunikation i teams

Konflikthåndtering Konflikthåndtering

Positiv psykologi Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

Bliv ambassadør for god ledelse Ledelses- og lederudvikling er centralt, for at du som leder er med til at skabe fremgang i din virksomhed. Bliv ambassadør for god ledelse og styrk virksomhedens/din egen kompetence som leder - både overfor medarbejderne og virksomheden.

Vi udvikler og tilbyder kurser, lederudviklingsforløb og konsulentydelser med udgangspunkt i kundens behov samt vores erfaringer og nationale vidensnetværk. Vi tilbyder holdundervisning og individuelle forløb.


5

administration Administration - forløb Administrationsforløbet er for dig, der arbejder med eller har lyst til at arbejde med administrative opgaver inden for kontorservice, administration og offentlig administration. Du får værktøjer til at varetage nogle af de grundlæggende, spændende og nye områder inden for fagområdet samtidig med, at du får en grundig viden og indsigt i fagområderne. Administrationsforløbet er planlagt som 3 forløb med hver sit fokusområde, så du kan sammensætte præcist det forløb, du har behov for. møde- og konferenceaktivitet

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Møde- og konferencetilrettelæggelse

44377

3 dage

21.01 - 23.01.13

22.04 - 24.04.13

Præsentationsteknik i administrative funktioner

44396

3 dage

24.01 - 25.01 + 28.01.13

29.04 - 01.05.13

Notat og referatteknik

44398

3 dage

29.01 - 31.01.13

06.05 - 08.05.13

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve

44392

4 dage

04.02 - 07.02.13

13.05 - 16.05.13

Skriftlig kommunikation - virksomhedens image

44397

4 dage

18.02 - 21.02.13

21.05 - 24.05.13

Projektorienteret arbejde

45988

2 dage

25.02 - 26.02.13

27.05 - 28.05.13

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Mål og strategier for administrative medarbejdere

45985

2 dage

27.02 - 28.02.13

29.05 - 30.05.13

Kvalitetsudvikling af den administrative funktion

45990

2 dage

04.03 - 05.03.13

03.06 - 04.06.13

Kundeservice i administrative funktioner

45991

1 dag

06.03.13

06.06.13

Organisationens struktuelle opbygning

45984

1 dag

07.03.13

07.06.13

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44383

2 dage

11.03 - 12.03.13

10.06 - 11.06.13

projekt- og markedsføring

mål, kvalitet og service

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

generelle kompetencer

personlige kompetencer

• Specialisering af administrative kernefunktioner • Rådgivende og udviklende kompetencer • Formidlingskompetence - øget kompetence i skriftlig kommunikation, information og markedsføring i relation til borgere/kunder • Undervisning og instruktion af kolleger.

• • • •

Overblik og planlægningsevne Selvledelse Helhedsforståelse Forretningsforståelse.


6

FRA DET DU KAN, TIL DET DU VIL fra det du kan, til det du vil Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer. Det gælder, uanset om de er erhvervet i det formelle uddannelsessystem, i arbejdslivet, ved højskoleophold, på aftenskole, ved frivilligt foreningsarbejde eller lignende. Den individuelle kompetencevurdering er et værktøj til at vurdere deltagerens realkompetencer blandt andet i forhold til AMU-mål. Resultatet af vurderingen bliver enten en ikke-anerkendelse eller en anerkendelse af deltagerens realkompetencer i form af AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis samt en tilpasset AMU-uddannelsesplan. Vurderingen er altid et tilbud til den enkelte borger. Det gælder, uanset hvem der tager initiativ til at iværksætte vurderingen. En realkompetencevurdering er altid et individuelt forløb, hvor den enkelte persons realkompetencer er i centrum og afholdes inden for AMU-lovens rammer. Faserne og aktiviteterne involverer i forskelligt omfang uddannelsesinstitutionen, deltageren og indimellem også deltagerens ansættelsesvirksomhed. Det egentlige individuelle kompetencevurderingsforløb består af tre faser, men der er også en fase før selve forløbet: Før-fase: Fase 1: Fase 2: Fase 3:

Generel information og rådgivning Forberedelse og tilrettelæggelse Afprøvning og vurdering Samlet vurdering og anerkendelse samt uddannelsesplan.

individuel kompetencevurdering

Kursusnr.

Antal dage

dato

Administration

40080

1 dag

17.01 - 18.01.13, 04.04 - 05.04.13 eller 06.06 - 07.06.13

Økonomi/Regnskab

40080

3 dage

09.01.13, 06.02.13, 06.03.13, 03.04.13, 01.05.13, 12.06.13

IT

40080

1-2 dage

Torsdage i lige uger

Salg

40080

2 dage

10.01 - 11.01.13, 21.03 - 22.03.13, 30.05 - 31.05.13

Sprog (Engelsk og Tysk)

40080

1 dag

26.02.13, 12.03.13, 09.04.13, 07.05.13, 04.06.13

På vej mod nyt job

40080

1-2 dage

07.02 - 08.02.13, 24.04 - 25.04.13, 27.06 - 28.06.13

Fremtidens leder

40080

1 dag

05.02.12 - 05.03.12 - 28.05.13

LEAN og kvalitet

40080

1 dag

11.03 - 02.04.13

fra ufaglært til faglært Forløbet sammensættes ud fra ovenstående datoer efter individuelt behov. Der udarbejdes en konkret uddannelsesplan for individuel kompetencevurdering.

Kursusnr. 40080

Hvis du har 2 års relevant erhvervserfaring, kan vi efterfølgende tilbyde dig en GVUuddannelsesplan inden for Kontorservice, Administration og Offentlig administration. Kontakt os for yderligere information.

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk


7

På vej mod nyt job På vej mod nyt job Kurserne under temaet ”På vej mod et nyt job” er for dig, der overvejer et jobskifte og er nysgerrig på din egen udvikling. Kurset kan også være relevant, hvis du arbejder med - eller gerne vil arbejde med - ledelse i teams eller som HR-medarbejder, TR- eller arbejdsmiljørepræsentant. Du arbejder med teoretiske oplæg, viden og værktøjer indenfor 3 forskellige forløb: • Kommunikation, konflikthåndtering og dine personlige ressourcer • Udviklingssamtalen (MUS), dine personlige-, almene-, og faglige kompetencer, arbejdsværdier og mål • Det psykiske arbejdsmiljø, positiv psykologi, arbejdsglæde og præsentation af dine kompetencer til den næste samtale. kommunikation og konflikthåndtering

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

Hold 2

Målrettet mundtlig kommunikation

45982

1 dag

08.04.13

10.06.13

Kommunikation og konflikthåndtering - service

44853

3 dage

09.04 - 11.04.13

11.06 - 13.06.13

Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet

45622

4 dage

15.04 - 18.04.13

17.06 - 20.06.13

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

Hold 2

45362

5 dage

for dig der er i tvivl om retningen? Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

14.01 - 16.01.13 + 04.02 - 06.02.13 + 21.01 - 22.01.13 11.02 - 12.02.13

hold 3

Hold 4

02.04 - 04.04.13 + 03.06 - 04.06.13 + 08.04 - 09.04.13 10.06 - 12.06.13

succes i arbejdslivet

Kursusnr.

Antal dage

Præsentationsteknik i administrative funktioner

44396

3 dage

24.01 - 25.01.13 + 29.04 - 01.05.13 28.01.13

Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

40390

2 dage

29.01 - 30.01.13

hold 1

Hold 2

06.05 - 07.05.13

Yderligere informationer Når du arbejder med bevidstgørelse af dine ressourcer, bliver du som medarbejder og menneske mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Du får øjnene op for nye muligheder, som gør dig i stand til at udfolde dit fulde potentiale. Ved hjælp af et klart mål kan du tage hånd om og ansvar for dit eget liv. Personlig udvikling er starten på en proces, som varer resten af livet.

Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk


8

lean og kvalitet

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

Lean og kvalitet Et godt resultat på bundlinjen kræver styring og optimal udnyttelse af ressourcerne. Det lykkes bedst ved at inddrage medarbejderne i et samarbejde om løbende udvikling, forretningsforståelse og optimering af arbejdsgange og procedurer. Learnmark Erhverv tilbyder AMU-uddannelser og konsulentydelser, som understøtter implementering af standarder og verificerede styresystemer som fx ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 og Lean. Vi tilbyder undervisning inden for både produktion, administration og ledelse – altid med afsæt i virksomhedens aktuelle behov og med målet om, at fastholde fokus på virksomhedens udviklingsmål. I Learnmark Erhverv har vi gode erfaringer med at vejlede virksomheder om uddannelse, som skaber sammenhæng imellem kvalitetsstyring, Lean, sikkerhed og fx krav til CE-mærkninger. Vi vil gerne være virksomhedens partner hele vejen igennem implementeringen af metoder og kompetencer. Lean

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

Produktionsoptimering for operatører vha. Lean

40658

1 dag

21.03.13

-

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere

46541

2 dage

18.03 - 19.03.13

-

Kommunikation i teams

45366

3 dage

25.02 - 27.02.13

-

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44383

2 dage

27.05.13

-

Kommunikation og konflikthåndtering

44853

3 dage

21.01 - 23.01.13

17.06 - 19.06.13

Kommunikation og kulturforståelse

45644

2 dage

05.02.13

-

Tavlemøder for selvstyrende grupper

44672

1 dag

10.04.13

-

Lean i administrative funktioner

40370

1 dag

17.04.13

-

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

43938

3 dage

23.04 - 25.04.13

-

Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma

40656

3 dage

10. - 11. - 12.06.13

-

-

“ “

Sæt dig ambitiøse mål

Lean er en produktionsfilosofi, der handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer ved at slanke eller trimme organisationen. Den seneste forskning viser, at Lean kan implementeres uden negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, hvis medarbejderne inddrages undervejs i processen. Videncenter for arbejdsmiljø


9

Yderligere informationer

regnskab

Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

Regnskab - 6 ugers forløb Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker at arbejde i regnskabs- og økonomifunktioner, og til medarbejdere, der ønsker kendskab til købs-, salgs-, debitor-, kreditor- og lagerfunktioner. Kurset er grundlæggende og giver en grundig introduktion til ovennævnte arbejdsområder. Det 6 ugers forløb i regnskab består af nedenstående 18 moduler. Det er muligt at vælge enkeltstående moduler. regnskab

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Placering af resultat- og balancekonti

45965

2 dage

21.01 - 22.01.13

15.04 - 16.04.13

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

45966 47381*

2 dage

24.01 - 25.01.13

18.04 - 19.04.13

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

45967

2 dage

28.01 - 29.01.13

22.04 - 23.04.13

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

45968 47382*

2 dage

31.01 - 01.02.13

24.04 - 25.04.13

Daglig registrering i økonomistyringsprogram

45969

2 dage

04.02 - 05.02.13

29.04 - 30.04.13

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

45960

2 dage

07.02 - 08.02.13

02.05 - 03.05.13

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

45962

2 dage

18.02 - 19.02.13

06.05 - 07.05.13

Konteringsinstrukser

45963

1 dag

21.02.13

08.05.13

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

40007

2 dage

22.02 + 25.02.13

13.05 - 14.05.13

Årsafslutning af bogholderiet

40008

2 dage

26.05 + 28.02.13

16.05 - 17.05.13

Likviditetsstyring

45959

1 dag

01.03.13

21.05.13

Fakturahåndtering i et ERP-systemer

45993

1 dag

04.03.13

23.05.13

Kreditorstyring

45961

1 dag

05.03.13

24.05.13

Debitorstyring

45964

2 dage

07.03 - 08.03.13

27.05 - 28.05.13

Økonomisk styring af lageret

45958

2 dage

11.03 - 12.03.13

30.05 - 31.05.13

Indkøbs/salgsprocessen i et ERP-system

45994

1 dag

14.03.13

03.06.13

Rekvisitioner m.v. i et ERP-system

45995

1 dag

15.03.13

04.06.13

Opstilling og analyse af årsregnskabet

45972

2 dage

18.03 - 19.03.13

06.06 - 07.06.13

* Ændringer af kursusmål pr. 31.03.2013

Løn - 4 dages forløb Kurset henvender sig til medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lønberegning og lønbogholderi. Det er muligt at vælge enkeltstående moduler. LØN

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Modul 1 - Manuel lønbehandling AMU: Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

47379

2 dage

04.04 - 05.04.13

10.06 - 11.06.13

Modul 2 - IT-baseret lønbehandling AMU: Lønberegning og lønrapportering

40013

2 dage

08.04 - 09.04.13

13.06 - 14.06.13

Kompetencer inden for regnskab og økonomi er afgørende for virksomhedens stabilitet og succes.


10 Yderligere informationer

IT og CAD

Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

it-kurser IT Flex er et fleksibelt undervisningsværksted, hvor der samtidig gennemføres kurser på forskellige niveauer. Kursisterne arbejder selvstændigt med modulerne og får hjælp og vejledning, når det er nødvendigt. IT-flex - åbent værksted

Kursusnr.

Åbent værksted med diverse IT-kurser indenfor brugerprogrammer og billederedigering. Se www.learnmark.dk/amu for kurser, der passer til dig.

Auto CAD - åbent værksted

Startdato

afh. af modul

Alle hverdage fra uge 2 - uge 27

Antal dage

Startdato

Slutdato

*AutoCad - diverse AutoCad kurser

10 dage

21.01.13

01.02.13

*AutoCad - diverse AutoCad kurser

10 dage

04.03.13

15.03.13

*AutoCad - diverse AutoCad kurser * Se www.learnmark.dk/amu for kurser, der passer til dig.

10 dage

13.05.13

27.05.13

Kursusnr.

Antal dage

HOLD 1

Hold 2

46491 46489 45348

1 dag 1 dag 3 dage

04.02.13 05.02.13 06.02 - 08.02.13

15.04.13 16.04.13 17.04 - 19.04.13

IT for begyndere - lær din PC at kende Anvende informationer fra internet til jobbrug Informationssøgning på internettet til jobbrug Tastaturbetjening til indskrivning af tekst

Kursusnr.

Antal dage

Opgrader din viden – ny version af mailsystem, regneark og tekstbehandling Kurserne henvender sig til medarbejdere, som har fået eller skal have en opgraderet version af mailsystem, regneark og tekstbehandling. Det er muligt at vælge enkeltstående moduler. Opgrader din viden Effektiv anvendelse af tekstbehandling Præsentation af tal i regneark Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

Kursusnr.

Antal dage

HOLD 1

Hold 2

Hold 3

40755 40750 40749

1 dag 1 dag 1 dag

27.02.13 28.02.13 01.03.13

10.04.13 11.04.13 12.04.13

12.06.13 13.06.13 14.06.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

44361

3 dage

22.01 - 24.01.13

19.03 - 21.03.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

45953

2 dage

05.02 - 06.02.13

14.05 - 15.05.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

45854

2 dage

05.03 - 06.03.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

45564

2 dage

16.04 - 17.04.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

45859

2 dage

26.02 - 27.02.13

09.04 - 10.04.13

it og kommunikation Indesign tryksager Desktop Publishing i virksomheden

markedsføring via sociale netværk E-markedsføring og reklameindsats

skriv til nettet Webkommunikation - tekster til nettet

Mobile medier i virksomheden Online kommunikation til jobbrug

billedebehandling med photoshop cs5 Billederedigering i medarbejderens jobfunktion

Hold 2


11

salg Styrk salget Salgsforløbene er for dig, der vil arbejde med salg fx internt salg, telemarketing og job, hvor der er fokus på salg. Du får værktøjer til at varetage nogle af de grundlæggende, spændende og nye områder inden for fagområdet og opnår samtidig en grundig viden og indsigt i fagområderne. Salgsforløbet er planlagt som 3 forløb med hver sit fokusområde, så du kan sammensætte præcist det forløb, du har behov for.

Stå stærkere i dit salg - Lær de psykologiske mekanismer i salgsforløbet Styrk salget - ”face to face”

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejderen

40003

2 dage

04.03 - 05.03.13

03.06 - 04.06.13

Administrationens rolle i salg, indkøb og lager

40026 47235*

1 dag

06.03.13

06.06.13

Administration af kundereklamationer Adminstrative opgaver i salgsarbejdet*

40030 47236*

1 dag 2 dage*

07.03.13

07.06 + 10.06.13

Mersalg i et kundekontaktcenter Mersalg i kundekontaktfunktionen*

40043 47253*

2 dage 1 dag*

11.03 - 12.03.13

11.06.13

* Ændringer af kursusmål pr. 31.03.2013

Hvordan får du solgt dit budskab via telefonen? Styrk salget - telefonsalg

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter/ * Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktoner

40016 *47248

2 dage

14.03 - 15.03.13

13.06 - 14.06.13

Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter/ *Samtalestyring i kundekontaktfunktioner

40020 *47250

2 dage

18.03 - 19.03.13

17.06 - 18.06.13

Indgående opkald i et kundekontaktcenter

45997

2 dage

20.03 - 21.03.13

19.06 - 20.06.13

Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter/ * Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner

40019 *47249

1 dag 2 dage*

22.03.13

21.06.13 + 24.06.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

45953

2 dage

05.02 - 06.02.13

14.05 - 15.05.13

* Ændringer af kursusmål pr. 31.03.2013

Salg via sociale medier markedsføring via sociale netværk E-markedsføring og reklameindsats

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk


12

sprog og kultur Sprog og kultur Globalisering stiller større og større krav til, at man kan klare sig på andre sprog både i Danmark og i udlandet. Learnmark Erhverv tilbyder sprogkurser i en række sprog og kan samtidig tilbyde kurser i kulturforståelse. Vi tilbyder holdundervisning og individuelle sprogforløb. engelsk eller tysk

Kursusnr.

Antal dage

44979

5 dage

Kursusnr.

Antal dage

44978

5 dage

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

Kinesisk og kulturforståelse: 1 dags IDV og 2 dages AMU: Kommunikation og kulturforståelse

45644

3 dage*

26.02. - 28.02.13

Kinesisk og kulturforståelse: 1 dags IDV og 2 dages AMU: Kommunikation og kulturforståelse

45644

3 dage*

14.05. - 16.05.13

Kursusnr.

Antal dage

Hold 1

Hold 2

45644

2 dage

05.03. - 06.03.13

11.06 - 12.06.13

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

engelsk eller tysk Fremmedsprog med nuanceret ordforråd

kinesisk

startdato Fra uge 2 til uge uge 27. Tirsdage og onsdage i lige uger. Onsdag, torsdag og fredag ulige uger. Uge 7 lukket.

startdato Fra uge 2 til uge uge 27. Tirsdage og onsdage i lige uger. Onsdag, torsdag og fredag ulige uger. Uge 7 lukket.

* IDV på kursets sidste dag

kulturforståelse Kommunikation og kulturforståelse

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

Kinesisk kulturforståelse har givet mig rigtig god indsigt i de grundlæggende principper for i fremtiden at holde forretningsmøder i Kina. Jeg har fundet ud af, at jeg før har lavet nogle grundlæggende fejl ved mine møder. Det kan jeg nu rette op på og derved forhåbentligt skabe bedre resultater. Produktchef i Silvan


13

innovation og projektledelse Innovation og PROCESFACILITERING Kurserne henvender sig til alle, der ønsker at beskæftige sig med innovation og styring af udviklingsprojekter. Det er fx ledere, teamledere, produktions- og administrativt personale eller andre, der ønsker at arbejde udviklings- og projektorienteret. Det er muligt at tilmelde sig enkeltstående moduler. innovation og PROCESFACILITERING

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

Innovation AMU: Innovationsegnede produktionsområder

40154

3 dage

11.03.13

13.03.13

Projektledelse i innovative processer AMU: Projektorienteret arbejde

45988

2 dage

14.03.13

15.03.13

Innovation og forandring AMU: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44383

2 dage

18.03.13

19.03.13

projektledelse - 3 dages forløb Kurset henvender sig til alle, der ønsker at beskæftige sig med projektledelse af små og store projekter. Det kan fx være ledere, teamledere, HR-medarbejdere eller administrativt personale og andre, der arbejder projektorienteret. Det er muligt at tilmelde sig enkeltstående moduler. projektledelse

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

Projektledelse del 1 AMU: Projektudvikling og gennemførelse

45987

2 dage

21.02.13

22.02.13

Projektledelse del 2 AMU: Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde

45982

1 dag

25.02.13

Yderligere informationer Jannie Sørensen, kursussekretær T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

Se muligheder i forandringer Du har måske erfaret, at alting forandres i et langt hurtigere tempo, end vi tidligere har oplevet. Derfor er det altafgørende, at man som virksomhed og medarbejder formår at se mulighederne i forandringerne. Det er vigtigt, at udvikle sine kreative og innovative evner, så man ikke alene får flere og bedre idéer, men også bliver bedre til at få dem styret

og ført ud i livet. Det kan være det, der gør forskellen på succes og fiasko og dermed om der tjenes penge eller ej. På kurset ”Innovation og procesfacilitering” bliver du klædt på til at kunne fungere som motivator og drivkraft og du kan dermed føre dine kolleger gennem en værdiskabende innovationsproces til gavn og glæde for virksomheden og kunderne.


14

AKADEMIUDDANNELSER

Yderligere informationer Gerda Sejersen, kursussekretær T: 88 16 36 28 E: ghs@learnmark.dk

Aftenhold akademiuddannelser - Ledelse

startdato

Ugedag

Tidspunkt

Det strategiske lederskab

06.02.13

Onsdage

18.00 - 21.15

Coaching i organisationer

05.02.13

Tirsdage

18.00 - 21.15

Forandringsledelse

Start uge 6

-

18.00 - 21.15

Projektstyring i praksis

06.02.13

Onsdage

18.00 - 21.15

Afgangsprojekt

06.02.13

Onsdage

18.00 - 21.15

Ledelse i praksis

07.02.13

Torsdage

18.00 - 21.15

Organisation og arbejdspsykologi

07.02.13

Torsdage

18.00 - 21.15

startdato

Ugedag

Tidspunkt

Økonomistyring i praksis

05.02.13

Tirsdage

8.00 - 15.00

Erhvervsøkonomi

06.02.13

Onsdage

8.00 - 15.00

Statistik

Start uge 6

-

8.00 - 15.00

akademiuddannelser - økonomi og ressourcestyring

DAGhold akademiuddannelser - ledelse

startdato

Ugedag

Tidspunkt

Ledelse i praksis

19.02.13

Tirsdage

8.00 - 15.00

Organisation og arbejdspsykologi

09.04.13

Tirsdage

8.00 - 15.00

Det strategiske lederskab

Forår

-

8.00 - 15.00

Coaching i organisationer

05.02.13

-

8.00 - 15.00

startdato

Ugedag

Tidspunkt

Forår

-

8.00 - 15.00

akademiuddannelser - Kommunikation og formidling Kommunikation i praksis

Se mere på www.learnmark.dk/erhverv om praktiske oplysninger, brugerbetaling og tilskudsmuligheder.

Akademiuddannelser er en oplagt mulighed til dig, der vil videre i din personlige karriere. Akademiuddannelser er videregående uddannelse til voksne - og samtidig efteruddannelse. Det er en fleksibel uddannelse, der er sammenhængende og kompetencegivende. Du tager uddannelsen på deltid sideløbende med dit job.

Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud. Du kan bruge uddannelsens fagmoduler som enkeltstående efteruddannelseskurser, eller du kan tage en hel sammenhængende uddannelse. Uanset om du vil bruge fagmodulerne til relevant kompetenceudvikling på dit job, eller du sigter mod videreuddannelse, er akademiuddannelserne et godt valg. Du vælger mellem en vifte af fagmoduler, som gør uddannelsen fleksibel og overskuelig.


15

ivæRKsætteRpaKKen ivæRKsætteRpaKKen

antaL ugeR

staRtdato

sLutdato

Modul 1: Kom godt fra start - forretningsplanen*

6 uger kl. 08.30 – 15.30

25.02.13

10.04.13

Modul 2: Salgstræning for iværksættere*

6 uger kl. 08.30 – 15.30

15.04.13

29. 05.13

*Begge moduler afsluttes med akademieksamen

infomødeR 24. januar 2013 kl. 10.00 – 12.00 28. januar 2013 kl. 13.30 – 15.30 Strandpromenaden 4c, 8700 Horsens

tiLmeLding og YdeRLigeRe infoRmationeR Lene Lundquist T: 24 63 95 91 E: llu@lundquist-hr.dk

ivæRKsætteRpaKKen gav mig nYe muLigHedeR Jeg startede på Iværksætteruddannelsen den 19. september 2011, var klar med forretningsgrundlaget inden årets udgang, og allerede i februar 2012 havde jeg min første store kunde. Det havde ikke kunne gå så hurtigt, hvis ikke jeg havde deltaget i IVÆRKSÆTTERPAKKEN. Jeg blev guidet igennem alle de elementer, der skal til for at starte egen virksomhed og fik via praktisk indlæring nogle meget brugbare værktøjer.

Det var på samme tid herligt at opleve andre deltagere, der har nøjagtigt samme udfordringer som en selv – det gav en god sparring. Instruktørerne var topmotiverede og er selv iværksættere, og de kunne derfor bidrage med masser af gode erfaringer. Jeg kastede mig ud i en verden, jeg ikke vidste ret meget om – og det fortryder jeg ikke! Gitte Brøndum, FOOD.IS.MORE


16

bygge og anlæg anlægsområdet Nye undervisningslokaler betyder, at Learnmark Erhverv til vinter får mulighed for at tilbyde efteruddannelse målrettet branchen. Har du erfaring kan du vælge en 3 ugers kursuspakke, hvor du får genopfrisket teorien og bliver ajour med de nyeste regler – selvfølgelig krydret med praktiske opgaver. Forløbet kan være et springbræt til en meritafklaring i forhold til struktøruddannelserne. Har du lidt erfaring – eller har du lyst til at lære faget at kende – kan vi anbefale vores 6 ugers kursusforløb. Ring til os, hvis du vil vide mere om indholdet eller dine muligheder. anlægsområdet

Kursusnr.

Antal dage

dato

-

15 dage

07.01.13 28.01.13

Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning

44503

5 dage

Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning

44502

4 dage

Hver mandag til og med 11.02.13

6 ugers forløb - anlæg - brancheintroducerende forløb

-

30 dage

Februar/marts

6 ugers forløb - byggeri/beton - brancheintroducerende forløb

-

30 dage

Februar/marts

3 ugers kursuspakke - anlægsområdet

Læs mere om indhold og kursussammensætning og se aktuelle kursusdatoer på www.learnmark.dk/amu

NEDRIVNING Learnmark Horsens er eneudbyder i Danmark af uddannelse målrettet nedriverbranchen. Du finder alle aktuelle kurser på hjemmesiden på www.learnmark.dk/amu – her kan du også læse mere om AMU-kontraktuddannelsen til nedriver. nedriverområdet

Kursusnr.

Antal dage

dato

Sikkerhed ved arbejde med asbestmaterialer

45845

4 dage

07.03.13

PCB - Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner

45890

3 dage

13.03.13

Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav

47271

3 dage

10.06.13

Nedrivning med entreprenørmask. og større materiel

46833

4 dage

20.08.13

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.learnmark.dk/nyhedsbreve – så bliver det lettere at fortælle dig om nye kurser, tidspunkter mm.

Yderligere informationer Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk


17

Yderligere informationer

Bygge og anlæg

Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

kloakrørlæggeruddannelsen og kloakmester Stigende regnvandsmængder og regeringens tilbud til boligejere om gratis klimatjek og -sikring mod oversvømmelse varsler øget beskæftigelse i kloakbranchen. Learnmark Erhverv er klar med uddannelsestilbud til både den erfarne kloakmester og til personer, der ikke tidligere har været beskæftiget i branchen. Har du som virksomhed særlige ønsker, udvikler vi også særligt tilrettelagte kurser. Vi afholder fx efteruddannelseskurser for HM-Entreprenører, Sani-stål og Danjord i løbet af januar 2013. Learnmark Erhverv er kendt for som én af de førende udbydere af uddannelse inden for kloakering, og vores kursister nyder godt af dygtige og engagerede undervisere. Kloakmesteruddannelsen og løbende efteruddannelse sikrer dig og din virksomhed et højt fagligt vidensniveau, som er med til at begrænse risikoen for kostbare projekterings- og udførelsesfejl. kloakrørlæggeruddannelsen og kloakmester Nivellering

Kursusnr. Antal dage

hold 1

hold 2

hold 3

HOLD 4

41956

5 dage

07.01.13

25.02.13

-

-

Kloakrørlæggeruddannelsen

-

35 dage

14.01.13

04.03.13

-

-

Kloakmester - praktik

-

16 dage

07.01.13

22.07.13

-

-

Kloak - del 1 (teori)

-

17 dage

18.02.13

18.02.13

-

-

Kloak - del 2 (teori)

-

30 dage

08.03.13

-

-

-

Kloakering - Ajourføring for kloakmestre

44541

1 dag

07.01.13

09.01.13

14.01.13

-

Kloakering - CAD ifm. afløbsplaner

46975

3 dage

02.01.13

04.02.13

-

-

Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer

41356

4 dage

27.05.13

-

-

-

Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge- og anlægsopg. (kloakering)

44985

2 dage

21.05.13

-

-

-

Kloakering-Strømpeforing af afløbsledninger op til 160 mm

47566

3 dage

31.05.13

-

-

-

Vejen som arbejdsplads

47136

2 dage

21.01.13

28.02.13

02.04.13

02.05.13

Epoxy

43956

2 dage

23.05.13

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.learnmark.dk/nyhedsbreve – så bliver det lettere at fortælle dig om nye kurser, tidspunkter mm.

Når jeg tager et AMU-kursus, går jeg ind i det for at få et resultat, der kan styrke min virksomhed – senest med en certificering i TV-inspektion, som kan stille mig stærkere overfor forsikringsselskaber som kunder. Derfor er det en god oplevelse at se, hvor dybt professionelt det kører på Learnmark Erhverv, og hvor engagerede underviserne er. Flemming Nedergård Pedersen, kloakmester, Grøn Kloakbyg ApS, Fredericia.


18

BYgge og anLæg tømReR I januar 2013 udbyder vi for første gang kurset ”Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver”. Kurset er nyudviklet og et eksempel på, at også tømrerfaget kræver løbende efteruddannelse, hvis man vil være fagligt ajour. Vi tilbyder også gerne andre kurser efter behov – kontakt os for en uddybende samtale. Det er en udfordring at planlægge efteruddannelse til perioder med lavere aktivitet, men vi gør gerne en ekstra indsats for at oprette ekstra hold, hvis der er behov. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.learnmark.dk/nyhedsbreve – så bliver det lettere at fortælle dig om nye kurser, tidspunkter mm. opmåLing og BeRegning

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

47230

3 dage

15.01.13 19.03.13

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Montage af tagkonstruktioner

40057

5 dage

Forankring af tagkonstruktioner

40058

07.01.13 11.02.13

Beregning af vinkler og længder

40059

Afstivning af spær

45914

Montage af taglægter

45915

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Tagvindue og solfanger monteret i tag

40542

5 dage

Undertage - montering af banevarer

40055

14.01.13 18.02.13

Undertage - montage af faste undertage

40053

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Vindue, dør og skydedør - montering og justering

40565

5 dage

Dampspærre - Renovering af ydervægskonstruktion

42807

21.01.13 25.02.13

Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg

42795

Råd og svamp - udbering af råd og svampeskade

45857

Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampsskader

45858

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Energioptimering af boliger

40991

5 dage

Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering

40611

28.01.13 04.03.13

Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver

tagKonstRuKtioneR

undeRtage

YdeRvæg med vindue, døR og dampspæRRe, Råd og svamp

eneRgiHåndvæRKeRen - tvæRfagLigt indgangsKuRsus


19 YdeRLigeRe infoRmationeR Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

YdeRLigeRe infoRmationeR Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

KvaLitetssiKRing og doKumentation

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg

40687

2 dage

04.02.13

IT på byggepladsen

40463

1 dag

06.02.13

Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi

40688

0,5 dag

07.02.13

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

CAD - 2D på byggepladsen

40340

6 dage

CAD - Konstruktion med brug af standard og objekt

46583

07.01.13 21.01.13*

autoCad foR HåndvæRKeRe - BegYndeRKuRsus

*OBS: Afvikles mandag og tirsdage i ugerne 4,5 og 6

opRYdning efteR vandsKadeR *

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner

46528

2 dage

06.02.2013

Rengøring og skadeservice: Sikkerhed

46531

2 dage

29.04.2013

Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel

46532

2 dage

23.05.2013

Rengøring og skadeservice: Skadedokumentation

46533

2 dage

16.09.2013

* Kurserne gennemgøres ved minimum 16 deltagere

På et tidspunkt var der et slip i ordrerne, så det gav mig mulighed for at tage tre kurser i blandt andet dampspærre og tagkonstruktioner, som jeg var lidt nysgerrig efter at lære mere om. For mig skal efteruddannelse være noget, jeg kan bruge i hverdagen. Kurserne betyder, at man får lavet en kvalitetsjustering og bliver lidt klogere end før. H.C. Andersen, tømrer, AJ Byggeservice A/S, Horsens


20

Bygge og anlæg Yderligere informationer Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

murer Udnyt perioder med lav aktivitet eller ledighed til at få nye faglige kompetencer, enten på de velkendte faglige kurser eller på en temauge om ”Udvendig isolering af bygninger” eller ”Ajourføringskursus for murere”. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.learnmark.dk/nyhedsbreve – så bliver det lettere at fortælle dig om nye kurser, tidspunkter mm. murer

Kursusnr.

Antal dage

hold 1

hold 2

Avanceret flisearbejde

47133

5 dage

14.01.13

04.02.13

Masseovn - opførelse

44619

10 dage

07.01.13

28.01.13

Terazzo - udførelse af gulve og plader

47126

5 dage

21.01.13

11.02.13

Kursusnr.

Antal dage

start

temauge - ajourføringskursus for murere Murerværksnormens anvendelse

44475

1 dag

*

Projektforståelse - bygge og anlæg

41949

2,1 dag

*

Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem

40514

1 dag

*

Teglblokke - udførelse og lovkrav

40668

1 dag

*

* Temaugerne gennemføres efter behov ved minimum 8 deltagere - Ring til kursussekretær Jette V. Nielsen, hvis du vil med.

temauge – udvendig isolering

Kursusnr.

Antal dage

HOLD 1

HOLD 2

Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning

46670

1 dag

-

-

Udvendig isolering på tungt underlag

46672

1 dag

-

-

Armeret håndpuds

46674

1 dag

-

-

Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

46676

2 dage

-

-

-

5 dage

18.03.13

02.05.13

IALT

porebeton Porebeton er et fleksibelt og energivenligt byggemateriale. Uddannelsen til porebetonmontør er tilrettelagt i samarbejde med porebetonforeningen. De fire moduler sætter fokus på arbejdsmiljø, kvalitet og praktisk anvendelse af porebeton. porebeton

Kursusnr.

Antal dage

start

Modul 1 Sikerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Montage af plader og blokke

45651 45893

1 dag 4 dage

04.01.13 07.01.13

Modul 2 Rulle- og bukkestillads Montage af blokke i massivhuse

45566 45894

1 dag 4 dage

14.01.13 15.01.13

Modul 3 Isolering med pladser og kalksandsten

45895

5 dage

21.01.13

Modul 4 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen

43996 45896

2 dage 3 dage

28.01.13 30.01.13

Modulerne gennemføres ved min. 12 deltagere


21

BYgge og anLæg tagdæKning Dygtige medarbejdere er guld værd, så brug vintermånederne til at blive ajour med materialer og korrekt udførelse. Husk også, at erfarne tagdækkere har gode muligheder for at få merit og dermed kortere vej til svendeprøven. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.learnmark.dk/nyhedsbreve – så bliver det lettere at fortælle dig om nye kurser, tidspunkter mm.

åBne KuRseR foRåR 2013

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

Individuel kompetencevurdering - tagdækning

40080

5 dage

07.01.13

Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat *

47200

2 dage

21.01.13

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen *

45651

1 dag

04.01.13

Tagdækning - inddækning af afslutning med metal

47222

2 dage

28.01.13 04.04.13

Tagdækning - Lægning af APP-papper

47441

2 dage

21.01.13 02.04.13

Tagdækning - Lægning af SBS-papper

45385

5 dage

14.01.13 18.03.13

Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner *

46796

3 dage

08.04.13

Tagdækning - udførelse af listedækning på skrå tage

45395

5 dage

11.03.13

Varmt arbejde - gnistproducerende værktøjer *

45141

1 dag

31.01.13 12.04.13

Brandforanstaltninger - tagdækkerarbejde *

45140

1 dag

03.01.13 30.01.13 11.04.13

Kurser markeret med * er certifikatkurser

YdeRLigeRe infoRmationeR Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

Jeg er uddannet tømrer, men tagdækkeropgaverne rækker ind over tømrerfaget, så det ville jeg gerne lære noget om. Det seneste kursus, jeg har taget, var om SBS-tagpapper, og det har konkret betydet, at jeg har kunnet tage opgaver ind, som jeg ikke tidligere ville have taget. Udover at det altid er godt at lære nyt, så er der jo også nogle sikkerhedsmæssige ting, som det er vigtigt at holde sig opdateret på gennem efteruddannelse. Peter Bach, Lind Tømrer ApS, Herning


22

sikkerhedskurser sikkerhedskurser Få et samlet overblik over de mange certifikat- og arbejdsmiljøkurser, som Learnmark Erhverv tilbyder. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores kursussekretærer, hvis du har brug for mere information om de enkelte kurser og certifikater. På www.efteruddannelse.dk kan du logge på med NemID og se informationer om de AMU-kurser, du har taget. teleskoplæsser og personlifte

Kursusnr.

Antal dage

startdato

Teleskoplæsser m/gafler (B) *

40073

5 dage

07.01.13 14.01.13 04.02.13 11.02.13 11.03.13 18.03.13 08.04.13 15.04.13 13.05.13 27.05.13 17.06.13

Teleskoplæsser m. kranfunkt. - betjening, B-cert. *

40152

3 dage

18.02.13 25.03.13 06.05.13 24.06.13

Betjening af personlifte

43488

2 dage

21.02.13 27.06.13

Kursusnr.

Antal dage

startdato

45845

4 dage

-

arbejde med asbest, pcb, fugning, epoxy, bitumen og asfalt Sikkerhed ved arbejde med asbestmaterialer * Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer *

40085

1 dag

-

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen *

45651

1 dag

04.01.13

Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat *

47200

2 dage

21.01.13

Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. *

45588

1 dag

23.01.13 27.02.13 15.05.13 19.06.13

Pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater *

43996

2 dage

21.01.13 25.02.13 13.05.13 17.06.13

PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

42905

1 dag

Efter aftale

PCB - Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner

45890

3 dage

-

Kurser markeret med * er certifikatkurser


23

sikkerhedskurser brand

Kursusnr.

Antal dage

startdato

Brandforanstaltninger - tagdækkerarbejde *

45140

1 dag

03.01.13 30.01.13 11.04.13

Varmt arbejde - gnistproducerende værktøjer *

45141

1 dag

31.01.13 12.04.13

Kursusnr.

Antal dage

startdato

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. *

45566

1 dag

05.03.13 12.03.13 19.03.13 02.04.13

Systemstillads - opstilling mv. *

45623

15 dage

08.04.13

Kursusnr.

Antal dage

startdato

45645

2 dage

21.01.13 28.02.13 02.04.13 02.05.13

Kursusnr.

Antal dage

startdato

44530

1 dag

15.01.13 19.02.13 19.03.13 16.04.13 21.05.13

stillads

vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads

arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk *

Kurser markeret med * er certifikatkurser

Yderligere informationer

Førstehjælp

Er du klar, hvis uheldet sker? Vi afholder førstehjælpskurser efter aftale med min. 10 og max. 16 deltagere.

Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

Dag 1: ”Livreddende førstehjælp” + ”Hjerte-Lunge-Redning” Dag 2 ”Førstehjælp ved tilskadekomst” + ”Førstehjælp ved sygdomme” Pris kr. 450,- pr. deltager pr. dag (6 timer). Der kan ikke søges om VEU-godtgørelse til kurset. Kurserne kan mod tillæg afholdes i virksomheden.

HOLD 1: 28.01 - 29.01.13 HOLD 2: 09.04 - 10.04.13


24

godstRanspoRt, LageR og LogistiK godstRanspoRt Transportfaget er underlagt en række krav fra myndighederne i form af lovpligtig efteruddannelse og certifikater. godstRanspoRt

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

40900

30 dage

07.01.13 04.03.13

45114 + 31863

25 dage

21.01.13 29.04.13

40704

5 dage

07.01.13 14.01.13 04.02.13 25.02.13 18.03.13 15.04.13 10.06.13 17.06.13

KuRsusnR.

antaL dage

staRtdato

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

46910

5 dage

21.01.13 25.02.13 29.04.13 10.06.13

ADR Repetition - Grundkursus

46918

2 dage

28.01.13 04.03.13 21.05.13 24.06.13

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

46919

2 dage

28.01.13 04.03.13 21.05.13 24.06.13

ADR Repetition - Grundkursus + Tank

46922

3 dage

02.04.13

ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1

46923

3 dage

28.01.13 04.03.13 21.05.13 24.06.13

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

46946

5 dage

04.03.13

Godstransport med lastbil Kørsel med vogntog, kategori C/E, inkl. sættevogn EU-Efteruddannelse for godschauffører

faRLigt gods

YdeRLigeRe infoRmationeR Anja J. Thomsen, kursussekretær T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk


25

YdeRLigeRe infoRmationeR Anja J. Thomsen, kursussekretær T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk

LageR og LogistiK Lagerarbejde har traditionelt været ufaglært, men i takt med at lagrene vokser sig større og kræver mere avanceret styring, vokser behovet for faglært arbejdskraft også. På Learnmark Horsens kan du med en merituddannelse på kort tid få papir på din faglighed og dermed stå stærkere på arbejdsmarkedet. Du kan også løbende erhverve de lovpligtige certifikater til fx køretøjer, som er nødvendige for at kunne arbejde på et lager. Det drejer sig fx om truck, kran og kurser om farligt gods. Elektronisk lagerstyring udvikler sig hurtigt, og det er et vigtigt område at være ajour med. Derfor tilbyder Learnmark Erhverv en række kurser i fx lagerstyring med trådløs datafangst styret med stregkoder og håndterminaler. Kurserne kan tages selvstændigt eller i sammenhæng, og vi lægger stor vægt på en fleksibel tilrettelæggelse af kursusforløbene, som imødekommer virksomhedernes behov bedst muligt. Kontakt os for flere oplysninger, hvis du arbejder med ERP-systemer. LageR

KuRsusnR.

antaL dage

peRiode

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

40391

2 dage

04.03 - 05.03.13

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40392

2 dage

25.02 - 26.02.13

Enhedslaster

45077

5 dage

25.02 - 01.03.13

Lagerøkonomi

40967

5 dage

08.04 - 12.04.13

Opbevaring og forsendelse og af farligt gods

46946

5 dage

04.03 - 08.03.13

Time-, dags- og ressourcestyrring

32895

3 dage

03.04 -05.04.13

Åbent værksted Lagerindretning og lagerarbejde Lagerstyring med e-handel Lagerstyring med it Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Manuel lagerstyring

45074 46944 46939 46940 46894

3 dage 5 dage 3 dage 5 dage 2 dage

Hold 1: 21.01 - 13.02.13 Hold 2: 19.08 - 13.09.13

tRuCK

KuRsusnR.

antaL dage

peRiode

Forklift certificate B course,

43686

7 dage

Hold 1: 06.02 - 14.02.13 Hold 2.: 06.08 - 14.08.13

Gaffeltruck certifikatkursus

43686

7 dage

Ugentlige holdstarter se hjemmesiden for datoer

Gaffelstabler certifikatkursus A, e

43687

5 dage

08.03.13 27.05.13 19.08.13 18.11.13

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære

43685

1 dag

01.01.13 01.07.13

Vores underviser var fantastisk god til at fortælle i billeder, og det, synes jeg, er vigtigt, fordi det gør det nemmere at overføre teori til praksis. Det gav sig også udslag i, at hele holdet bestod køreprøven. Og så var jeg lidt imponeret over, hvordan han kunne holde gejsten oppe på holdet – faktisk så meget, at jeg kom til undervisningen, selv om jeg havde 39 i feber nogle dage. Jeanette Jakobsen, tidl. Velux A/S, Føvling


26

personbefordring personbefordring Veluddannede chauffører er vognmandens bedste visitkort. Løbende efteruddannelse er vigtig, hvis du vil holde dig ajour med teknik, køreteknik og regler inden for personbefordring. Har du erfaring fra faget, kan du med fordel få en meritafklaring – måske mangler du kun nogle ugers uddannelse for at få svendebrev. Husk, at du kan tage merituddannelsen til faglært chauffør som GVU-forløb, hvis du er ledig.

bus

Kursusnr.

Antal dage

startdato

Personbefordring med bus

40531

30 dage

18.02.13 29.04.13

EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører

40527

5 dage

24.06.13

Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat - turistbuschauffør

45780

3 dage

-

Individuel kompetencevurdering - meritafklaring til uddannelserne til buschauffør

40080

-

Efter aftale

-

1 dag

Efter aftale

Kursusnr.

Antal dage

startdato

Personbefordring med taxi

46927

25 dage

02.04.13

Kvalifikation til taxikørsel

46926

6 dage

14.06.13

Køreteknik - ajourføring - min. 8 deltagere

taxi

Yderligere informationer Anja J. Thomsen, kursussekretær T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk

Jeg har taget en del AMU-kurser på Learnmark Erhverv – senest erhvervsuddannelsen som turistchauffør. Selv om jeg har kørt bus siden 1989, kan jeg altid dygtiggøre mig, og det gælder blandt andet i forhold til den service, som vi skal levere over for kunderne. Jeg er fx blevet langt mere bevidst om at kommunikere om sikkerheden ombord på bussen. Jan Therkelsen, turistchauffør, Østbirk Turistfart, Østbirk


27

Metal

Yderligere informationer Anja J. Thomsen, kursussekretær T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk

svejsning

cad/cam, cnc fræsning, drejning

Det åbne svejseværksted på Learnmark Erhverv har kurser for alle – fra den uøvede til den rutinerede svejser. Al undervisning tager afsæt i den enkelte kursist, og det betyder, at alle kurser begynder med en afklaring, hvor du viser, hvad du kan. Vi laver en uddannelsesplan, som sikrer, at du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan. Kurserne varer typisk 5-10 dage.

På maskin- og værktøjsområdet kan Learnmark Erhverv tilbyde kursister relevant uddannelse, uanset om man har brug for de helt grundlæggende eller mere avancerede færdigheder inden for faget. Vi har et godt fagligt miljø, hvor vi udnytter de fordele, der er ved, at kursister og industriteknikerlærlinge deler de samme faciliteter. Derfor udbyder vi kurser inden for området som åbent værksted, hvor vi kan have flere kursister i gang med forskellige kurser samtidig.

Kravene til kvalitet og sikkerhed inden for svejseområdet er stigende, og det betyder, at du skal kunne dokumentere dine kvalifikationer, hvis du skal arbejde med bygningskonstruktioner eller trykbærende rørsystemer. Learnmark Erhverv kan certificere svejsere i næsten alle svejseprocesser efter gældende DS-, EN- og ISO-standarder for svejsning af såvel bygningskonstruktioner som trykbærende anlæg.

Hvis du ønsker vejledning om efteruddannelse inden for området, kan vores undervisere hjælpe dig med at få lavet en uddannelsesplan. Det kan fx være opgradering af en maskinarbejderuddannelse, så du bliver ajourført med CNC-bearbejdning. I april 2013 åbner Learnmark Horsens et flot nyt Haas Technical Education Center - HTEC. HTEC-Centeret er et europæisk flagskib, når det gælder moderne læring organiseret omkring den nyeste maskinteknologi inden for CNC.

Vi er også godkendt til at udføre værkstedscertificering – kontakt os for flere oplysninger. Vores undervisere er specialister på deres felt, og de har stor viden om den faglige udvikling. Hvis du som virksomhed har brug for faglig rådgivning om brug af elektrode, svejsemetoder, ISO-normer, materialevalg eller kvalitetsproblemer, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om muligheden for at bruge underviserne som konsulenter.

HTEC-Centret tilbyder kursister avanceret industrirelevant CNC-læring og træning inden for drejning og fræsning i et certificeret læringsmiljø. Vi kører Åbent værksted inden for metalbearbejdning hele foråret 2013. Kursusstart hver mandag.

Eksempler på kurser • • • • •

Du kan ved kursusstart få en samtale med underviseren, så undervisningsforløbet sammensættes bedst muligt efter dine behov.

TIG-svejsning MAG-svejsning MIG-svejsning Lysbue-svejsning Gas-svejsning - herunder kantsømme og stumpsømme, rør og plader.

Eksempler på kurser • • • • •

Den 1. juli 2014 skal virksomheder, der fremstiller dele til bygningseller anlægskonstruktioner i stål og aluminium, have et kvalitetsstyresystem. På kurset 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde bliver du klædt godt på til at leve op til de skærpede krav. Svejsning, cnc, spåntagende

CNC-drejning, manuel programmering (44816) 5 dage CNC-fræsning, manuel programmering (44817) 5 dage CNC-opstiller og -operatør, fræsning/drejning (45361 + 45627) Bearbejdningsteknik, CAD/CAM 2½D fræsning (44845) CAD/CAM-redigering og overførsel til bearbejdning (44832)

Kursusnr.

Antal dage

periode

46981

5 dage

05.03 - 07.03 + 12.03 - 13.03.13

Åbent værksted - CNC, drejning og fræsning

-

Varierende

Start mandage uge 2-6

Åbent værksted - manuel bearbejdning, drejning og fræsning

-

Varierende

Start mandage uge 7 - 26

44530

1 dag

15.01.13 19.02.13 19.03.13 16.04.13 21.05.13

Kvalitetsstyring af svejsearbejde DS/EN 1090 serien

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * * certifikatkursus


28

rengøring, service og hygiejne professionel erhvervsrengøring kræver uddannelse Uddannelse skaber større effektivitet og styrker virksomhedens omstillings- og konkurrenceevne. For mange medarbejdere er uddannelse vejen til øget arbejdsglæde, personlig og faglig udvikling, ligesom uddannelse vil forbedre mulighederne på fremtidens arbejdsmarked. Hvis arbejdet omfatter tilberedning og servering af levnedsmidler, kræver lovgivningen at medarbejderen har certifikatet ”Almen fødevarehygiejne”. rengøring og service

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

God ergonomi i rengøringsarbejdet

45382

2 dage

25.02.13 27.05.13

26.02.13 28.05.13

Rengøringsmidler og materialekendskab

47206

3 dage

27.02.13 29.05.13

01.03.13 31.05.13

Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

43411

4 dage

04.03.13 04.06.13

07.03.13 08.06.13

Service i rengøringsarbejdet

47208

2 dage

22.05.13

23.05.13

Grundlæggende rengøringshygiejne

46549

1 dag

03.06.13

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

47182

2 dage

10.06.13

11.06.13

Rengøringsudstyr og -metoder

47207

3 dage

12.06.13

14.06.13

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

Almen fødevarehygiejne, obligatorisk certifikat

45780

3 dage

29.01.13 18.02.13 11.03.13 22.04.13 13.05.13 24.06.13

31.01.13 20.02.13 13.03.13 24.04.13 16.05.13 26.06.13

Almen fødevarehygiejne for F/I

43346

5 dage

29.04.13

03.05.13

hygiejne

Yderligere informationer Anja J. Thomsen, kursussekretær T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk


29

nydansk i rengøringsbranchen Nydansk i rengøringsbranchen er et forløb, der henvender sig til personer med dansk som andet sprog. Du får en grundlæggende viden om erhvervsrengøring, viden om arbejdsmarkedet og undervisning i dansk. nydansk i rengøringsbranchen

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

Introduktion til det danske arbejdsmarked

40535

3 dage

03.04.13

05.04.13

Rengøringsmidler og materialekendskab

47206

4 dage

08.04.13

11.04.13

God ergonomi i rengøringsarbejdet med dansk

45382

3 dage

12.04.13 (ingen undervisning 13.03 - 14.04.13)

16.04.13

Service i rengøringsarbejdet med dansk

47208

3 dage

17.04.13

19.04.13

grundlæggende rengøring Grundlæggende rengøring er et forløb, der giver dig en grundlæggende faglighed og kompetence til professionel erhvervsrengøring. grundlæggende rengøring

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

God ergonomi i rengøringsarbejdet

45382

2 dage

27.05.13

28.05.13

Rengøringsmidler og materialekendskab

47206

3 dage

29.05.13

31.05.13

Grundlæggende rengøringshygiejne

46549

1 dag

03.06.13

-

Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

43411

4 dage

04.06.13

08.06.13

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

47182

2 dage

10.06.13

11.06.13

Rengøringsudstyr og -metoder

47207

3 dage

12.06.13

14.06.13

fremtidens servicemedarbejder Fremtidens servicemedarbejder er et forløb, der kvalificerer dig til all round serviceopgaver, hvor du kan varetage køkken- og rengøringsfunktioner samt kundeservice og salg. fremtidens servicemedarbejder

Kursusnr.

Antal dage

startdato

slutdato

Samarbejde i grupper i virksomheden

45983

2 dage

18.02.13

19.02.13

Præsentationsteknik

44396

3 dage

20.02.13

22.02.13

God ergonomi i rengøringsarbejdet

45382

2 dage

25.02.13

26.02.13

Rengøringsmidler og materialekendskab

47206

3 dage

27.02.13

01.03.13

Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

43411

4 dage

04.03.13

07.03.13

Informationssøgning på internettet

46504

1 dag

08.03.13

-

Salgsteknik for salg- og servicemedarbejderen

40003

2 dage

11.03.13

12.03.13

Servering

40856

2 dage

13.03.13

14.03.13

Almen fødevarehygiejne

45780

3 dage

15.03.13 (ingen undervisning 16.03 - 17.03.13)

19.03.13

Kommunikation og konflikthåndtering, service

44853

3 dage

20.03.13

22.03.13


30

Arbejdsmiljø og sikkerhed arbejdsmiljø og sikkerhed På sikkerhedsområdet har ledelse og medarbejdere fælles interesse. Kan du styre din sikkerhed, kan du også styre alle andre processer i din virksomhed. Ved at lære medarbejderne at have fokus på det de laver og udvise sikker adfærd, nedbringes risikoen for ulykker – og samtidig opnås færre kvalitetsfejl, færre UBS-hændelser og dermed større effektivitet og produktivitet. Learnmark Erhverv tilbyder et bredt udvalg af kurser og konsulentydelser til virksomhedens medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.

Branchespecifikke sikkerhedskurser • • •

Konsulentydelser Brancherettede kurser Tværfaglige kurser.

Yderligere informationer

Læs beskrivelserne på vores hjemmeside www.learnmark.dk/amu

Jette V. Nielsen, kursussekretær T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

Eksempler på konsulentyderlser • • • • •

Støj og luftforurening Kemisk APB (arbejdspladsbrugsanvisninger) Virksomhedens generelle arbejdsmiljø Brugbarheden af virksomhedens APV Udarbejdelse af uddannelsesplan for afdelinger/ medarbejderkategorier eller hele organisationen.

Læs mere om sikkerhedskurser på side 24 og 25. tværfaglige kurser

Kursusnr.

Antal dage

datoer

Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

47075

1 dag

02.05.13

Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

47076

1 dag

14.05.13

Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

40390

2 dage

29.04 - 30.04.13

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job

40391

2 dage

04.03 - 05.03.13

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40392

2 dage

25.02 - 26.02.13

Håndtering af ensidigt gentaget arbejde

45372

3 dage

08.04 - 10.04.13

Produktionskemi for operatører

44216

2 dage

07.05 - 08.05.13

Konflikthåndtering

46493

3 dage

21.01 - 23.01.13

Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder

44871

2 dage

04.05 - 05.03.13 13.05 - 14.05.13

Arbejdsmiljøuddannelse for

arbejdsmiljøorganisationen (lovpligtigt)

OBS: Denne uddannelse er ikke omfattet af AMU-lovgivningen. Prisen pr. person er 3.900,00 kr. inkl. forplejning,

DATO:

19. og 20. marts + 10. april 2013


31

fremtiden er faglært fremtiden er faglært - kom i gang nu Et svendebrev fra en erhvervsuddannelse er ofte et krav, når virksomhederne søger nye medarbejdere. Har du arbejdet som ufaglært i nogle år og fået en del praktisk erfaring inden for et fagligt område, kan du tage en erhvervsuddannelse på kortere tid – uanset om du er ledig eller i arbejde. Med en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) kan du gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU giver dig mulighed for at få et uddannelsesbevis som faglært, hvis du er: • • • •

ufaglært, men har praktisk erfaring (min. 2 år) fyldt 25 år faglært med en forældet uddannelse faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Optagelse, adgang og økonomi Vurderingen af dine kvalifikationer sker gennem en samtale, hvor du også fremlægger dine eksamensbeviser og arbejdsgivererklæringer. Der kan også indgå en praktisk afprøvning, som består af værkstedsarbejde, test og vejledning mv. På baggrund af vurderingen får du en uddannelsesplan, hvorefter du kan gå i gang. Du kan tage en GVU på heltid eller på deltid. Uddannelsen skal afsluttes inden for en periode på højst 6 år.

Vi hjælper dig i gang Håndværksuddannelser Else Kjølby, T: 88 16 36 45, E: ekj@learnmark.dk Merkantile uddannelser Lisbeth Olander Rasmussen, T: 42 12 74 06, E: lor@learnmark.dk

Et GVU-forløb består af kurser og enkeltfag, men normalt ikke praktik. Dit endelige bevis på at du har gennemført uddannelsen, er helt det samme, som hvis du havde gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Yderligere informationer Else Kjølby, kursussekretær T: 88 16 36 45 E: ekj@learnmark.dk

Virksomheder med mange ufaglærte medarbejdere kan med fordel bruge GVU-forløb som en del af en aktiv og langsigtet uddannelsesstrategi. Dygtige medarbejdere får ajourført og ny viden, som også kommer arbejdspladsen til gode.


32

pRaKtisKe opLYsningeR amu-måLgRuppe Du er i AMU-målgruppen, hvis du er ufaglært eller faglært, eller hvis du har en videregående uddannelse, men ikke har brugt den i mere end 5 år. Du kan søge VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse, hvis du er omfattet af AMU-målgruppen. Alle kan deltage i AMU-kurser. Personer med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau skal betale fuld deltagerbetaling og kan ikke modtage løntabsgodtgørelse. tiLmeLding tiL amu-KuRseR Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside på www.learnmark.dk/amu, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig. Du kan søge mere information på www.efteruddannelse.dk, som er en landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser.

deLtageRBetaLing pRiseR pR. 1. januaR 2013 Prisen på et AMU-kursus varierer primært fra 120 kr. til 180 kr. pr. dag pr. kursist for personer i AMU-målgruppen. Har du en videregående uddannelse og er i arbejde, skal du være opmærksom på, at du skal betale fuldt deltagergebyr. Ring og hør nærmere. Bliver du forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, skal du skriftligt og hurtigst muligt og senest en uge før start melde afbud. Vær opmærksom på, at der opkræves et gebyr ved for sen afmelding og udeblivelse. Ring og hør nærmere. Vi tager forbehold for ændringer i love og bekendtgørelser, herunder priser i forbindelse med nyt finansår 2013.

Find mere info om efteruddannelse på vores hjemmeside www.learnmark.dk/erhverv eller kontakt en kursussekretær på T: 88 16 36 00 eller E: erhverv@learnmark.dk. LeaRNmaRK HORSeNS LeaRNmaRK eRHVeRV VejLeVej 150 8700 HORSeNS LeaRNmaRK HORSeNS StaDiONSVej 2 8700 HORSeNS


33

veu-godtgøReLse VEU er løntabsgodtgørelse, som tilfalder dig, hvis du ikke får løn under kurset. Får du løn under kurset, tilfalder VEU-godtgørelsen din arbejdsgiver. Skal du på AMU-kursus, og er du i AMU-målgruppen, skal du søge VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse. dk, hvor du også melder dig til det kursus, du skal på. VEU-satsen udgør 640,80 kr. pr. dag svarende til 80 procent af højeste dagpengesats, hvis undervisningen er heltids. Beløbet nedsættes ved deltidsundervisning. Pr. 1. november 2011 er det et lovkrav, at alle virksomheder søger VEU-godtgørelse via www.efteruddannelse.dk. Læs mere på www.efteruddannelse.dk, eller ring og hør nærmere hos Learnmark Erhverv. Du kan læse mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud på www.veug.dk. tiLmeLding tiL aKademifag Du kan se vores udbud på www.learnmark.dk/erhverv, og du kan kontakte kursussekretær Gerda Sejersen på T: 88 16 36 28 eller på E: ghs@learnmark.dk. Der opkræves deltagerbetaling på disse fag. Ring og hør nærmere. ændRingeR tiL KuRsuspLanen Vi udvikler hele tiden vores kurser. Derfor kan der forekomme ændringer i forhold til det, der står i dette kursuskatalog. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, indhold samt ret til at aflyse ved for få tilmeldinger eller lovgivningsændringer.

KompetenCefonde Hvis du er omfattet af overenskomst, vil du ofte have mulighed for at få suppleret VEU-godtgørelsen med tilskud fra en uddannelsesfond. Regler og vilkår fremgår af din overenskomst, og du kan altid få hjælp hos din fagforening eller hos din arbejdsgiverforening. VEU-Center Østjylland har udarbejdet en oversigt over uddannelsesfonde, som du finder på www.veu-ostjylland.dk Vores konsulenter giver gerne en generel introduktion til uddannelsesfonde og økonomi i forbindelse med deltagelse i AMUkurser. faKta om KompetenCefonde Kompetencefondene blev oprettet i 2007 med det formål at yde støtte til efteruddannelsesomkostninger hos overenskomstansatte medarbejdere i hele Danmark. Tilsammen administrerer fondene over 22 mio. kr. Der findes 75 udviklingsfonde inden for områderne industri, byggeri, transport, stat, kommune og region, privat service, hotel og restaurant samt det grønne område. Kompetencefonde yder støtte til individuel kompetenceafklaring, almen voksenuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelse. Find den kompetencefond med relevans for dit arbejdsområde på www.veu-ostjylland.dk Kontakt gerne en af vore konsulenter fra Learnmark Erhverv for råd og vejledning.

LeaRNmaRK HORSeNS LeaRNmaRK eRHVeRV StRaNDPROmeNaDeN 4c 8700 HORSeNS


34

hvis du er ledig JOBROTATION Med jobrotationsordningen kan medarbejdere deltage i uddannelse, uden maskineriet går i tomgang. Vi hjælper med at finde relevante kurser og kvalificerede vikarer, der kan afløse medarbejderne, når de er under uddannelse - næsten uden lønudgift! VILKÅR FOR VIRKSOMHEDEN Jobrotationsydelsen til offentlige arbejdsgivere udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, som påbegyndes i perioden fra 1. januar 2013 og indtil 1. juli 2014, udgør dog 194,84 kr. FORDELE VED JOBROTATION • Virksomheden mangler ikke arbejdskraft i perioden • Økonomisk fordelagtigt for virksomheden • Virksomheden forbedrer sit rekrutteringsgrundlag • Ledige får job og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledning om ordningen og om din virksomheds muligheder er helt uforpligtende. Kontakt gerne en af vores konsulenter fra Learnmark Erhverv for råd og vejledning. 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Er du i første ledighedsperiode, har du mulighed for at tage et kursus på op til 6 uger helt uden udgifter for dig. Du har denne ret, hvis du er forsikret (medlem af A-kasse) og ikke har mere end 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, mister du retten efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine 6 ugers ret til selvvalgt uddannelse, kan du finde alle vores AMU-kurser på www.learnmark.dk/amu eller kontakte en af kursussekretærerne. Når du har tilmeldt dig et kursus, bliver din tilmelding efterfølgende sendt til din A-kasse for at få dokumentation på, at du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. KURSUSFORLØB Vi gennemfører faglige kursusforløb for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, personer på revalideringsydelse samt ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere. Vi hjælper dig med at forbedre dine faglige og personlige kompetencer. TILBAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET Vi arbejder løbende på at udvikle kurser, der understøtter dig i din jobsøgning og jobparathed samt tillid til egne muligheder. Formålene med vores forløb er at give dig mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen og ruste dig til at agere i de forandringsprocesser, der er på arbejdspladserne i dag - uanset om du er på vej ud på arbejdsmarkedet, overvejer uddannelse, vil fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet eller har behov for støtte til at komme i gang igen. KOMPETENCEVURDERING Få en individuel vurdering af alt det, du kan, men som du ikke har papir på. Ved hjælp af realkompentecevurdering og individuel kompetencevurdering kan vi sammensætte et afklarings- og målrettet uddannelsesforløb med udgangspunkt i ”Fra det, du kan - til det, du vil” - se forløbet i skemaet nedenfor.

Det er dog en betingelse, at du ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der i niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de seneste 5 år.

”Fra det du kan til det du vil” sådan starter du

fagkode

varighed

datoer

Individuelle samtaler Samtalen er uden omkostninger for deltageren

VEU-info Før-fase

45 min.

Efter nærmere aftale

Informationsmøder De er gratis at deltage på informationsmødet

VEU-info Før-fase

1 ½ times varighed

07.02.13 07.03.13 04.04.13 02.05.13 06.06.13

tid

Kl. 13.00 - 14.30


35

Kontakt os Kontakt en kursussekretær

Jette Vibeke Nielsen T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk

Else Kjølby T: 88 16 36 45 E: ekj@learnmark.dk

Anja Jinnie Thomsen T: 88 16 36 44 E: ajt@learnmark.dk

Jannie Sørensen T: 88 16 36 30 E: jsn@learnmark.dk

Betty Jensen T: 88 16 36 27 E: bj@learnmark.dk

Gerda Sejersen T: 88 16 36 28 E: ghs@learnmark.dk

En verden af forkortelser AER: AMU: EAR: FKB: FVU: IKA: IDV: IKV:

Arbejdsgivers Elevrefusion Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsakademirådet Fælles kompetencebeskrivelse Forberedende voksenundervisning Individuel kompetenceafklaring Indtægtsdækket virksomhed Individuel kompetencevurdering

KVU: LVU: MVU: RKV: SVU: UVM: VEU:

Kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Realkompetencevurdering Statens voksenuddannelsesstøtte Undervisningsministeriet Voksen- og efteruddannelse (erhvervsrettet)

Se flere forkortelser, der anvendes i uddannelsessektoren på www.uvm.dk


På gensyn hos Learnmark Erhverv Learnmark Erhverv er fra den 1. oktober 2012 en ny, stærk afdeling for målrettet kompetenceudvikling på Learnmark Horsens. Learnmark Erhverv er en sammenlægning af de to tidligere afdelinger for efteruddannelse: AMU og Business Center Learnmark. Målet er at blive markedets stærkeste udbyder af efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for AMU, virksomhedstilpassede kurser og akademiuddannelser på det tekniske og det merkantile område.

Kunden i centrum Kunden vinder, fordi Learnmark Erhverv fremover kan give den enkelte virksomhed et totalt udbud inden for efteruddannelse.

Learnmark Horsens’ kursussteder Vejlevej 150 8700 Horsens

Strandpromenaden 4C 8700 Horsens

Se alle planlagte kurser på www.learnmark.dk/amu eller ring på T: 88 16 36 00

Learnmark Horsens Learnmark Erhverv Vejlevej 150 8700 Horsens T: 88 16 36 00 E: erhverv@learnmark.dk

Læs mere på learnmark.dk/erhverv

Kursuskalender januar - juni 2013, Learnmark Erhverv  

Learnmark Horsens’ nye afdeling for efteruddannelse, Learnmark Erhverv, tilbyder målrettet kompetenceudvikling på såvel det tekniske som det...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you