Page 1

3 1 0 2

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Monday March 18 to Sunday March 24 www.corkcity.ie/learningfestival • Tel 021 492 4527

FREE PROGRAMME

all events free


3 1 0

Ta an-áthas orm fáilte a chur romhat chuige seo, an 10ú Féile Buanfhoghlama.

2

Tá an fhéile eagraithe ag Fóram Foghlama Chathair Chorcaí, a bhunaíodh leis an mBord Forbartha Chathair Chorcaí mar chuid den straitéis Chathair Foghlama a shárú i gCorcaigh.

Monday March 18 to Sunday March 24 www.corkcity.ie/learningfestival • Tel 021 492 4527 Fáilte go dtí an 10ú Féile Buanfhoghlama Chorcaí 2013.

Is cúis mór áthas dom an deis seo a bheith agam fáilte croíúil a chur romhaibh go léir anseo le haghaidh “Féile Buanfhoghlama Chorcaí 2013”.

Féile Buanfhoghlama Chorcaí

Ón am gur thosnaigh sé deich mbliain ó shin, tá an fhéile anois mar cuid de creatlach na Cathrach, le daoine ag súil go mór leis gach bliain. Cuireann sé réimse forleathan iomaíochtaí ar fáil ar fud na cathrach, ag deiriú áird ar na deiseanna atá ann don fhoghlaim, is cuma d’aois nó ábhar suime. Is é atá mar mana aige ná Imscrúdaigh,Glac Páirt agus Ceiliúiridh agus tá muintir Chorcaí tréis san a thógaint orthu, ag glacadh páirt ina mílte tré iomaíochtaí a eagrú agus freastal orthu. Chomh maith lena comhpháirtíocht le Féile an Pobal i mBéal Feirste, tá an fhéile anois ag leathnú amach ar fud na cruinne. Tá sé ag forbairt conaisc le Catharacha Foglaim eile, go háirithe trí na malartáin idirináisiúnta PASCAL International Exchanges (PIE). Is aoi speisialta é comh-stiúritheoir PIE Peter Kearns i mbliana. Beidh sé ag caint ag seimineár dár teidil Cities of the Future ag Christchurch Triskel áit a mbeidh sé ag tionscain straitéisí Learning City, Healthy City agus Green City a chomhtháthú ag cruthú treoirphlean a chothaíonn mianach saoil agus folláine Chorcaí. Ní fhéadfadh an fhéile tarlú gan tacaíocht ó eagraitheoirí na n-imeachtaí agus ó na hurraitheóirí. Go háirithe, tá iarracht ollmhór á chur ag oibrithe deonacha chun go néireóidh leis an seachtain. Thar ceann muintir Chorcaí, is mian liom aitheantas foirmiúil as ucht a gcion ollmhór. Gúim gach rath oraibh leis an chlár seo agaibh.

Clr. Seán Ó Butiméir Ardmhéara Chorcaí, Patrún na Féile

2

Welcome to the 10th Cork Lifelong Learning Festival. Is cúis mór áthas dom an deis seo a bheith agam fáilte croíúil a chur romhaibh go léir anseo le haghaidh an “Cork Lifelong Learning Festival 2013”. Since it started 10 years ago, the festival has become part of the fabric of Cork, eagerly anticipated by many. It offers a huge variety of free events across the city, highlighting all the opportunities there are for learning, whatever your age and whatever your interest. Its motto is Investigate, Participate, Celebrate – and the people of Cork have taken that to heart – participating in great numbers by organising events and attending them. As well as its partnership with Féile an Phobail in Belfast, the festival is reaching out to cities across the world. In particular through representing Ireland on PASCAL International Exchanges (PIE) it is developing connections with other Learning Cities. The co-director of PIE, Peter Kearns, is a special guest at this year’s festival. He will be speaking at a Seminar in Triskel Christchurch on Wednesday, called Cities of the Future, where he will introduce the idea of integrating the strategies of the Learning City, with Healthy City, and Green City, to create a blueprint that fosters quality of life and wellbeing for people in the Cork region.

The festival could not happen without the support of the event organisers and sponsors. In particular a huge effort is put in by volunteers to make the week a success. On behalf of the people of Cork, I wish to formally acknowledge their huge contribution year after year.

Nuair a bunaíodh an fhéile i 2004 bhí an tír ag dul tríd tréimhse ratha eachnamaíochta, ach fiú ag an am sin bhí pobail ar fágadh ar chúl. Anois tá oideachas agus traenáil níos tabhachtaí ná riamh, ag ullmhú an t-aos óg dos na dúshláin rompu agus ag tabhairt tráenáil d’iad san atá bhriste as a bpoist. Tugann ár féile deis do chách atá bainteach le cúrsaí foghlaime sa chathair a ghníomartha a cheiliúradh agus a chur ós comhar an pobal agus deis do dhaoine eile a spreagadh chun páirt a ghlacadh. Eagraíodh cúpla iomaíochtaí speisialta chun an garsprioc atá bainte amach ag an fhéile a aithint: Seimineár ar Catharacha na Todhchaí, ar a ndeineann an tArdmhéara trácht agus díospóireacht ar Fáil Isteach ar Oideachas agus Traenáil in dtráthanna Athrú Saoil Tá athrú ag teacht in Eireann sa tslí a shólatar traenáil agus oideachas. Sampla amháin de seo ná na VEC’s iad fhéin athcurtha ag na Bóird Oideachas agus Traenála . Is deis é an diaspóireacht i gColáiste Breisoideachais na Cathrach Thuaidh, Cnoc an Chuilinn, cloisint faoi na hathruithe sin. Is ar ábhar fáil isteach an ócaid agus is cuid den comhairliú naisiúnta é a bheidh mar chuid den chéad Plean Náisiúnta eile i 2014. I measc na h-aíonna tá an t- Albanach Brian Lister OBE chun leas a thaithí a thabhairt dúinn. Níl sna seimineár agus diospóireacht sin ach dhá rud i measc na céadta iomaíochtaí saor in aisce do gach aois i rith na seachtaine. Ba mhaith liom mo bhuíochas a gabháil don choiste eagartha agus na gcomhlachtaí deonacha, pobail, an earnáil stáit agus phríomháideach a chuidigh leis an fhéile le deich mbliain anuas.

When the festival began in 2004, our country was going through a period of economic success, but even then some communities were being left behind. Now education & training are more important than ever, in preparing our young people for the challenges they face & retraining those who sadly have lost their jobs. Our festival gives everyone involved in all forms of learning in the city the opportunity to celebrate and to showcase their activities, and to encourage others to participate. A couple of special events have been organised to mark the milestone the festival has reached: the Seminar on Cities of the Future, which the Lord Mayor mentions, and a Debate on Access to Education & Training in Changing Times. How education & training are delivered in Ireland is changing – one example is the VECs being replaced by Education & Training Boards. The Debate, which takes place in CityNorth College of Further Education in Knocknaheeny on Thursday afternoon, is an opportunity for you to hear about those changes. The event is about access – and is part of a national consultation which will feed into the next National Access Plan in 2104. Among the speakers is a guest from Scotland, Brian Lister OBE, to give us the benefit of his experience. The debate & seminar are just two among hundreds of free events for people of all ages to enjoy this week. I want to thank the organising committee and all the voluntary, community, state and private sector bodies who have contributed to the festival for the last ten years.

Ted Owens CEO, City of Cork VEC & Chair of the Cork City Learning Forum

The festival promotes and celebrates learning in all its forms and encourages take up among all age groups, particularly those who may not usually participate in learning. Déanann an Fhéile seo foghlaim i ngach cruth a chothú agus a cheiliúradh agus spreagann sé rannpháirtíocht i ngach aoisghrúpa, go mór mhór iad san nach nglacann páirt go h-iondúil i ndeiseanna foghlaime

Gúim gach rath oraibh leis an chlár seo agaibh. Cllr John Buttimer Lord Mayor of Cork, Festival Patron

I am very pleased to welcome you to this, the tenth year of our Lifelong Learning Festival in Cork. The festival is organised by the Cork City Learning Forum, which was founded by the Cork City Development Board as part of the strategy of making Cork a City of Learning.

max

30

MAX symbol Maximum number indicated where spaces limited. Events listed by starting time. l Use the prefix 021 if phoning from outside the Cork area. l  Venue signs made by trainees on Signwriting Course, FÁS Training Centre, Bishopstown.

3


SEMINAR and DEBATE Since 2004 the festival has showcased and celebrated lifelong learning opportunities for all ages & abilities in Cork. Last year its organisers broadened its perspective by introducing an annual seminar, offering the public a forum where they can express their views & exchange ideas. This year, to mark the festival’s tenth anniversary, a Seminar and a Debate have been organised.

A message from the Co-ordinator - 10 years on The idea behind the festival is to celebrate learning and in so doing show others that education can be fun. For many, school was not an experience they remember with pleasure. By seeing others just like themselves having a good time while picking up a new skill they may be tempted to try. Attending a course could mean gaining a qualification or maybe not. Joining a class means mixing with others, with people who share an interest with you. It can be the start of something – a friendship, a journey into further education, even a new career.

From the beginning, the festival has been inclusive – welcoming everyone, whatever their ability or background. We haven’t confined ourselves to statutory organisations either – participants come from the voluntary, community & private sectors too. We’ve made a conscious effort to include the disabled, Travellers, older people, the ‘new Irish.’ We’ve built up a relationship with Féile an Phobail, and organised cross-border projects together. More recently we’ve been reaching out to other learning cities across the world.

One of the challenges faced when we started the festival was getting people to understand that it’s not about Adult Education – of course it’s included, but the event is about much more. It’s about changing attitudes towards learning, to getting people to understand that education is not something that only happens in schools and colleges – it starts when we’re born and goes on until we die.

We’re delighted that Limerick and Waterford have joined us in organising similar festivals.

Organising a festival about learning means that (almost) everything can be included. All that’s asked of organisations and individuals is that they run an event (or more) which welcomes the public & that admission is free; and there’s no fee to participate.

4

During the decade since 2004 Ireland has changed – then it was prosperous, with almost full employment, and the few emigrating by choice. But back then some sections of our society were left behind – many had dropped out of school early or left without qualifications. There was concern that they would not be equipped to face a downturn which, sadly, has proved to be true. During the boom there was work for them on construction sites or in service industries where poor literacy skills, for instance, would not matter. The festival does its best to target those areas of Cork with the greatest concentrations of people without qualifications, particularly through the Community Education Networks.

We’re very proud of our first 10 years. Tina Neylon

SEMINAR - CITIES OF THE FUTURE: the EcCoWell Approach The Seminar, on Wednesday morning at Triskel Christchurch, explores how EcCoWell can be applied to Cork. See separate entry for details. The Seminar is designed as a catalyst for ideas that will focus on an International Exchange in September, where cities around the globe will come to Cork to share good practice and learn from each other. Entitled Cities For the Future – Learning from Global to Local, it has been recognised as a Gathering Flagship Event for Cork City.

It will incorporate a conference, a marketplace for ideas, and site visits to the best of our own local initiatives. The Lifelong Learning Festival, working with our partners in HSE Healthy Cities; Strategic Planning and Economic Development, Cork City Council; and Cork Environmental Forum, will host the September event. We will be inviting representatives of cities including Learning Cities connected with Pascal International Exchanges, WHO Healthy Cities, Green Cities, and all our twinned cities and partner cities around the globe.

.................................................................................................................................................................

DEBATE: EDUCATION & TRAINING: IN THE MIDST OF CHANGE – WILL THERE BE EQUALITY OF ACCESS? The Debate, on Thursday afternoon at CityNorth College of Further Education/ Terence McSwiney Community College, Knocknaheeny, is partly about asking questions. Has access to education in Ireland benefited individuals, families and the communities they live in? Have we moved on in terms of improving access routes of entry? Have we increased the numbers of non-traditional learners at third level? Speakers include Dr Mary Liz Trant of the National Access Office of the Higher Education Authority, which is working on the next National Access Plan in 2014, so make sure that you come along and get involved. You’ll also hear from Professor Kathleen Lynch of UCD, known for her work on equality, particularly in education. The debate will also address key issues around the changes currently taking place in how education and training are delivered. Will those changes make access easier, more equal? You’ll

hear from Ted Owens, who is currently CEO of the City of Cork VEC, about some of those changes. To give the discussion an international dimension, guest speaker is Brian Lister from Scotland, who has years of experience in education & its management. No need to book, just come along – for more details see separate entry.

5


NORT &SOUT MURALS

In May last two professional Belfast mural artists, Frank Quigley & Michael Doherty, travelled to Cork with four young unemployed men, drawn from across communities by the Tar Isteach Resource Centre in North Belfast. Here they worked with four young unemployed men from Mahon, identified by Mahon CDP. Together they created the mural inspired by the Titanic, which can now be seen on Horgan’s Quay. This January the young men from Mahon were invited to Belfast to work with unemployed young men on a community mural about the Titanic, their visit sponsored by Belfast City Council. The mural is launched on March 18 by the Deputy Lord Mayor of Belfast. Mural artist Frank Quigley returns to Cork this year to oversee the creation of small scale murals on the Mahon Peninsula Walkway by some young unemployed men from Mahon CDP. Frank will train the young men so they can develop the project - teaching others to paint murals. Anyone interested in watching them work or who wants to learn from the project should contact Viv Sadd at Mahon CDP - 021 435 9070

SCRIBES Scribes has always been one of the most popular events during Féile an Phobail, when writers read from their work in a relaxed, convivial setting. Cork is copying it for the second time, when writers from different communities in the North – Tony Macaulay & Danny Morrison – are joined by Cónal Creedon & Jamie O’Connell. Scribes takes place at An Spailpín Fánac on Friday at 7.30pm – see separate entry.

MARATHONS

DOCUMENTARY: TAPESTRY OF COLOURS

On May Bank Holiday 2012, for the second year, a Cork team drawn together by Bernard Twomey of the HSE’s Health Action Zone, participated in Belfast City Marathon. For the first time a team from Belfast took part in the Cork City Marathon on June Bank Holiday Monday – led by Kevin Morrison, Youth Development Worker with Féile an Phobail.

The Social Inclusion Unit at Cork City Council has organised the first screening in the Republic of a feature length documentary exploring the fusion of cultures in Northern Ireland. Its director Zhenia Mahdi-Nau will take part in a Q & A session afterwards. See Thursday 1.30pm for more details.

CURRACHS & OCEAN TO CITY

6

2012 to take part in the annual Ocean to City race, where one of the teams won the Youth Event! Pádraig Ó Duinnín & Meitheal Mara continue their association with Féile an Phobail. During Féile last August Pádraig gave a talk on traditional boat-building.

Kevin Morrison of Féile an Phobail is making progress with a Boatbuilding Project, supported by the Heritage Lottery Fund. It grew out of the currach building initiative we started two years ago when young people from Republican & Loyalist communities spent time in Cork with Meitheal Mara. They started to built two currachs here, completed them in the North, and launched them during Féile that August. They brought those currachs back to Cork in

Cross-border & cross-community initiatives are supported by the festival, Féile an Phobail, Co-operation Ireland’s Cork branch & Cork City Council.

One Book, One Community is a Family Reading Project which encourages reading in DEIS schools in Cork. Now in its fifth year, it involves over 1,500 families, with parents reading the chosen book along with their children. Copies of the book are bought by the Home/ School/Community Liaison Co-ordinators and distributed free to the children to take home to read with their families. Activities associated with the book are organised by the HSCL & teachers in the schools, and parents and others in the local community are encouraged to participate in them.

This year’s books are: in Knocknaheeny/ Hollyhill/Churchfield/ Sunday’s Well - Sky Hawk by Gill Lewis with Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? by Bill Martin Jr & Eric Carle for preschoolers; in Farranree - Kensuke’s Kingdom by Michael Morpurgo; in the Shandon/North Cathedral/Blackpool area - Black Beauty by Anna Sewell. Ann Neff Knocknaheeny/Hollyhill 086 357 7121 Rachel Browne Farranree 421 0677 Joanne Murphy Shandon/North Cathedral/Blackpool 086 263 0078

Mahon CDP, Avenue de Rennes

MAHON’S COMMUNITY MINIBUS VISITS FESTIVAL EVENTS This year the minibus visits the following: Science for Seniors at Lifetime Lab Tuesday 19 – 2pm-5pm; Tour of Recording Studio Wednesday 20 – 2pm -3pm; Tour of Triskel Christchurch Thursday 21- 2pm.

monday march 18

One Book One Community

Since the twinning of Cork’s Lifelong Learning Festival with Féile an Phobail in Belfast was formally announced in 2010, the relationship has continued, and has developed beyond the two festivals.

Read this programme for details. Minibus leaves Mahon CDP 30 minutes before event. To book your place, call 435 9070. ...........................................................................

11am Meet at the Monument, Grand Parade

CORK WALK – CITY CENTRE ISLAND Antoin O’Callaghan guides you on this walk which traces the development of the city centre island following the in-filling of river channels that ran between a series of marshy islands. Along the way you’ll see many buildings of interest & the bridges spanning the north & south channels of the River Lee, all playing crucial roles in the city’s story. Info: Tina 086 603 5552 Self-guided Cork Walks were introduced in recent years by Cork City Council – this is the orange route, you can enjoy Shandon (red) today & South Parish (blue) next Sunday. ...........................................................................

11.30am Meet at Daunt’s Square St Patrick’s St

CORK WALK – EXPLORE SHANDON Peter Foynes, Curator of the Cork Butter Museum, brings you on an historical journey through Shandon, using the City Council’s red walking tour. Walk the streets of what was once the centre of international trading in this city of merchants. The political history of Cork is revealed through the naming and renaming of its streets. Info: Tina 086 603 5552

7


monday march 18

7pm – 8.30pm

Repeated daily including Sunday next. Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

Alexander Technique Studio 18 Landscape Park, Pouladuff Rd

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO Visit a commercial recording studio where Liam Davin, Sound Engineer and Tutor, will demonstrate some of the great things you’ll learn on Sound Recording & Music Technology courses here. You’ll also get a chance to have a go yourself! Courses run during the evenings, daytimes and weekends, starting on various dates throughout the year. Each class has a maximum of 12 students, so plenty of hands-on experience for all. Free parking. Booking preferred, but not essential. Call Liam 086 166 0338 or email: val@carrigsound.com

max

10

HOW TO IMPROVE YOUR POSTURE Are you creating your own tension? Find out with this practical class in the Alexander Technique. Véronique Druesne helps you learn how you can reduce tension, showing you how to sit, stand and move in a more co-ordinated and balanced way. Relieving some of the tension accumulated on a day-to-day basis can help you feel freer in your movement and improve posture and wellbeing. Regular 6 week courses on Mondays – next one begins April 8. Booking essential, places limited. T 496 3339 or 087 976 1668 email vero@isatt.ie www.isatt.ie ...........................................................................

9am –1pm Event repeated on Friday morning. Room 413/414 St John’s Central College Sawmill St

7pm/Sunset Meet outside the Hawthorn Bar, The Lough max

50

LEARN HOW TO DEAL WITH STRESS

For details see FRINGE page 68

...........................................................................

5.30pm – 7.30pm 4th Floor Studios, Old FÁS Building, Sullivan’s Quay

DRAMA IN PERFORMANCE

8

Sawa Le! invites you to an open rehearsal. One actor reads a text, expressing her thoughts frankly & distinctly, addressing the listeners directly. The audience is welcome to participate but it’s not compulsory. Children and families welcome. Sawa Le! Arts Collective is a migrant-led, women-led organisation. Its name means “Together With” and it aims to work with migrant & indigenous Irish people & professional artists interested in theatre, performance, music, the arts. The Collective’s aim is to create a shared platform where artistic, cultural and creative integration can be developed. No booking necessary – just come. More info: Ciara Burke 087 664 8253 or Guylaine 087 902 2039

A BATTY WALK AROUND THE LOUGH The Cork branch of the Irish Wildlife Trust, with Cork City Council and the Cork County Bat Group, offers you a fascinating hour or so. The Lough is home to five of Ireland’s species of bats. Join Conor Kelleher, one of the country’s experts on these shy, mysterious creatures, for an evening walk to learn about them. He’ll tell you about bat species, their habitat, diet, and their importance in nature. You’ll learn how to detect bats using a sensor. Wear warm clothing, bring a torch. Under 18s must be accompanied by an adult. To check time to meet & book, call Katriona Wallace 087 087 210 6373. Info: email: katriona.wallace@gmail.com www.iwt.ie

Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

OPEN STUDIOS

GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION Exhibition hosted by Sinead O’Halloran & Fiona O’Mahony of illustration work by their students. Find out about the courses available in these areas – they’re here to answer your questions. T 425 5500 Visit the website to see a list of courses and apply online: www.stjohnscollege.ie ...........................................................................

9am – 5pm St. John’s Central College Sawmill St

EXHIBITION OF GRADUATE WORK

...........................................................................

2pm – 5pm The Social & Health Education Project (SHEP) Village Centre, Ballincollig

9am – 5pm Continues until Friday.

tuesday march 19

2pm – 3pm

Visit St John’s annual springtime exhibition Review Central 13, a showcase of graduate student work. Students from 10 different courses exhibit their work, which was selected by Ita Feeney of the Lavitt Gallery. Photography, fashion design, hand-made musical instruments, painting, jewellery and architectural models are among the pieces on display. The exhibition should be of particular interest to anyone considering Further Education, as it gives a flavour of the quality of creative work undertaken by students as they learn new skills and knowledge in the college. Info Ray Lonergan/Harry Moore. T: 425 5500 Visit the website to see list of courses and apply online: www.stjohnscollege.ie Continues Mon – Fri until April 5

Celebrating art & design in Further Education, the college’s studios are open all week & there’s an exhibition in the Main Foyer. You’re welcome to visit the studios and meet students at work preparing portfolios, working on projects. The Art Department offers a wide range of FETAC level 5 & 6 courses in the art and design areas for the school leaver and adult learner. The excellent reputation of art & design here has seen many students progress to a broad range of Third Level colleges. View www.csn.ie to see your options, including preparing a portfolio or gaining new skills for employment. Info: Jenny Monks 496 1020 or email: j.monks@csn.ie ...................................................... 9am – 6pm Continues until Friday Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

CROSSROADS – ACCESS TO DESIGN STUDIES EXHIBITION Adult learners showcase printed and stitched pieces giving an insight into their creative journeys. Discover how you can find your path on this exciting one year FETAC level 5 course. Like the festival, Access to Design Studies is celebrating its tenth year providing training in the foundations of design. Adult learners discover ways of learning & developing new design skills through project work in drawing, stitch, print & more. Workshops on Thurs & Friday morning. Info: Jenny Monks 496 1020 www.csn.ie

9


tuesday march 19

Douglas Village Shopping Centre All day all week

Genealogy/Family History – getting started All welcome to a talk on tracing your ancestors by a member of the Cork Genealogical Society. You’ll be given a Family Tree Chart & shown how to start researching. Cork Genealogical Society was founded in 1994 and meets monthly

Abstract landscape paintings by Patrick Mansell. T 492 4932

Central Library Grand Parade 10.30am – 12.30pm

Social Sketchers Art Group

Cork Textile Network Exhibition - The Craft of the Honan Chapel.

come and see this informal art group at work T 492 4932

The Honan Chapel at UCC was financed by butter merchants who drew on the Cork countryside to fund an Arts & Crafts revival in 1895, and is filled with riches designed and created by Irish artists and craftworkers. From the inspiring stained glass of Harry Clarke to the mosaics, the metalwork, stone & wood carving & even poetry, each contemporary textile artist has taken their personal inspiration to produce work. Continues until Sat. Members of the Cork Textile Network discuss & show work on Friday & Saturday 10.30am to noon.

Bishopstown Library, Wilton

2.30pm – 3.30pm

Introduction to the library services and PAL – Pathways to Learning PAL is a co-operative agreement between all the main libraries in Cork City & County which aims to make library resources accessible to all. Library members can get a Cork PAL Access Card to consult material, not available in their own library, in another library. 7pm

Open House Cork City Library and Altrusa Adult Literacy Scheme present Open House this evening. All welcome to listen to readings and music, and tour the Library facilities. Free refreshments. T 492 4900

10

11am – noon

Exhibition

10am – 5.30pm

All day

Exhibition ‘A Sense of Place’ JG O’Donoghue explores the Irish landscape through the perspectives of language and archaeology. Continues all week. 11am

9am – 8pm Mon – Sat until March 27.

Hollyhill Library

from September to May. See www.corkgenealogicalsociety.com. During the festival, members visit all branches of Cork City Libraries. T 492 4928

Blackpool Library

GPS for the Human Condition. Occupational psychologist Hugh O’Donovan gives a free workshop on personal development. Places limited, booking essential. T 492 4937 11am

The James Barry Exhibition Centre, CIT, Bishopstown

SOUNDINGS IN FATHOMS

tuesday march 19

Douglas Library

Winner of the CIT Registrar’s Prize, artist Norma Walsh, exhibits her work which is inspired by the supremacy of the natural elements over human fragility. ...........................................................................

9am – 8pm Continues until end of March. First Floor Gallery, Student Centre, CIT

ART BY ADULT LEARNERS 10.15am – noon

Table Quiz celebrating the One Book One Community Project, pupils & parents from Scoil Aiséirí Chríost, Farranree, compete. See separate entry. T 492 4933

A Stitch in Time Bishopstown Library’s resident expert knitters help you pick up that skill you haven’t used in years, or teach you how for the first time. You can also hear about some of the group’s successful projects. All welcome.

All the art work in this exhibition is created by adults with learning difficulties who attend three different daycare centres run by Lota Brothers of Charity. Info Focus Centre 455 6269 or CIT 432 6100. ...........................................................................

9.30am – noon Social Protection Office, Hanover St

Tory Top Rd Library Ballyphehane 6.30pm

Conversational Irish Cúpla Focal Eile invites you to come & join in the conversation, use your cúpla focal and learn some more. All levels welcome. Fáilte roimh gach éinne. T 492 4934

HELP FOR THE UNEMPLOYED The Citywide Community Education Network has a stand in the dole office this morning and tomorrow morning, where you can talk to them about courses and other services available across the city. The Network is supported by the City of Cork VEC. Info: Eamonn Kirwan 492 4922 Citywide Network members: Active Pulse Theatre Group, Adult Guidance Service of City of Cork VEC, Altrusa Adult Literacy Service, The Carers Association, Cork City Libraries, Disability Education Network, Good Shepherd Services, NASC – The Irish Immigrant Support Centre, the Retired People’s Network, Simon Community, Social & Health Education Network, Sophia Housing, Welcome English Centre, We Made This – South Pres.

11


STORYTIME FOR ROAD SAFETY

max

Shaky Bridge – Fitzgerald’s Park side

8

CYCLE TRAINING FOR ADULTS

You must book, as places very limited. Call Niamh O’Brien, Traffic, Cork City Council 492 4792. ...........................................................................

Children attending An Cliabhán Community Creche enjoy themselves while learning, as Niamh from Traffic @ Cork City Council reads from Simon and Friends about keeping safe on our roads. Info Bernie Buckley 431 9085 or bernie@btcdp.ie ...........................................................................

10am – 11am St John’s Central College, Sawmill St

HAIRDRESSING ADVICE Drop in for a free consultation with students in the College Salon – Room 206 on the first floor. Find out about the hairdressing course. T 425 5500 Visit the website to see a list of courses and apply online: www.stjohnscollege.ie

max

16

We Made This, South Pres, Evergreen St

WORKSHOP: PARENTING ALONE SHEP tutor Kerri Fitzgerald, with years of experience parenting alone, leads this interactive event for others bringing up children on their own. The Social & Health Education Project (SHEP) regrets that it’s unable to offer childcare for participants. Booking essential, as places limited. Call Geraldine Flanagan 466 6180 at SHEP to book or for information, email socialandhealth@ eircom.net or call We Made This 086 023 6442 ...........................................................................

...........................................................................

10am – 2pm Mahon Family Resource Centre

10am – noon Blackpool Library

PRINTMAKING EXHIBITION

TABLE QUIZ

Display of work made by people attending regular Printmaking class here. Until Friday. Ask about all the classes for adults. Info: 435 8866

Pupils from Scoil Aiséirí Chríost, Farranree, and their parents compete in a quiz with questions inspired by Kensuke’s Kingdom by Michael Morpurgo, the book chosen for this year’s One Book One Community Family Reading Project. All welcome to come and cheer them on. Info: Rachel Browne 421 0677 A Farranree Community Education Network event

12

10am – 1pm

10am – 2pm Library, North Presentation Secondary School Farranree

LEARN ABOUT CORK’S HISTORY

Cork City Council & Cork Community Bikes offer cycle training for adults who can cycle but who want to feel confident on the road and in traffic. Bar horrendous weather, event will go ahead. You need to bring your own bike in good working order.

march 19

tuesday

An Cliabhán Community Creche, Ballyphehane Togher CDP, Lower Friar’s Walk

10am – 1pm

Come to a morning of talks by well-known historians, including Marita Foster, UCC, and some students of History attending the school’s Adult Education courses. They’ll cover The Great Famine, the War of Independence, and other events which have shaped Cork. Learn more about our city in a relaxed setting; light refreshments. Every Tuesday there’s a History class here, and students under the Back to Education Initiative (BTEI) are among the speakers today. Booking only required for groups of four or more. Bus no 203 from the city stops outside school gates. Info Joanne Twomey Adult Ed Co-ordinator 430 3330 or 085 814 5328 email adulted@ northpres.ie Bookings by phone only. North Presentation Adult Education is a member of the Farranree Community Education Network. ............................................................

10am – 5pm Continues until Sat. Cork Vision Centre at St Peter’s, North Main St

EXHIBITION BY CORK CAMERA GROUP

tuesday march 19

10am - 11am

The photographic skills of the Cork Camera Group are illustrated through a series of evocative and striking images in the group’s annual exhibition. www.corkcameragroup.net Info 427 9925 email visioncentre@eircom.net www.corkvisioncentre.com ...........................................................................

10am – 4pm Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

10.30am – noon Mahon Community Centre, Ave de Rennes, Mahon

Continues until Friday.

LEARN HOW TO SAVE WATER

CISEÁN: A CELEBRATION OF IRISH TRADITIONAL BASKETS Students of Cultural & Heritage Studies once again celebrate living tradition, this year focusing on basket-making. Their exhibition includes different basket types from the National Basket Collection & archive photographs. Each day there’s a basket-making workshop with students being taught by local basket-makers. Everybody welcome to observe this great living tradition. Info Shane Lehane 496 9069 email s.lehane.@csn.ie

With water meters & charges on their way now is the time to find out how to save water. All welcome to a workshop, with lots of tips. Organised by Majella Gould, Cork City Council’s Community Warden for Mahon, as part of her work with local schools. Call her 086 794 8584. Bus Route: no 202 from Parnell Place. Also see 11am tomorrow – when awards are presented to schools. ...........................................................................

11am First Floor Gallery, Student Centre, CIT

ART BY ADULT LEARNERS Official opening of the exhibition – see 9am today for details.

13


tuesday march 19

CURIOUS PHOTOGRAPHY WORKSHOP Come to a workshop with Cork-based photographer Marcin Lewandowski, whose work is published nationally & internationally. Look at the work of influential photographers; see the influence of different settings & light on each other; learn about composition & the creative use of light, shadows, colour. Enquire about other workshops. Bring a camera, even in a mobile phone. Booking essential – contact Marcin 086 347 1761 or email marcin@soundofphotography. com www.soundofphotography.com Camden Palace Hotel is an independent non profit arts centre, which encourages creative partnerships and collaboration & promotes social inclusion and diversity through actively encouraging access and participation to all. www.camdenpalacehotel.org ............................................................ 11am max Repeated at 2.30pm today and at 30 11am & 2.30pm on Wed & Thurs Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks, Lee Road

LEARN HOW TO COMPOST

14

Composting is easy.... once you know how! Done correctly, it’s an effective way of dealing with your household organic wastes. Discover which form of composting is suitable for your area in this workshop. Participants will see different forms. Presented by Lifetime Lab www.lifetimelab.ie Wastedown www.wastedown.com and Stopfoodwaste: www.stopfoodwaste.ie Free parking, an indoor and outdoor event; Coffee Dock on site. Booking preferred, but not essential community groups/clubs welcome to reserve sessions. T Mervyn Horgan 494 1500 email lifetimelab@corkcity.ie

max

11am to 4pm

11am – 4pm

Noon- 2pm

Ballyphehane Community Centre, Tory Top Road

Cork Film Centre, Civic Trust House, 50 Pope’s Quay

Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

ANIMATION COLLABORATION

PERFORMANCE BY THE CORK ACADEMY OF MUSIC

WE ALL SMILE IN THE SAME LANGUAGE In this European Year of the Citizen it’s important to remember that in Community Education no passport is required! People can be excluded for many reasons: race, ethnicity, disability, difference - but participation is a great antidote to prejudice. For the festival this year, Togher Ballyphehane Community Education Network has organised a community-wide expression across all age groups on the theme “We all smile in the same language” to demonstrate and celebrate all that is best about this inclusive learning community. Exhibition, celebration and performances – with citizens, neighbours, learners, friends taking part. All welcome. Info Siobhán O’ Dowd 431 9085 or siobhan@btcdp.ie Togher Ballyphehane Community Education Network members: Home School Community Links in Maria Assumpta NS; Morning Star NS & Gaelscoil an Teaglaigh Naofa; Greenmount NS & South Parish NS; QDS- Cope Foundation; Read Write Now Adult Basic Education Service; Togher Family Centre; O’ Connell Court Supported Housing, Doughcloyne; Ballyphehane Togher Community Development Project. ...........................................................................

11am – noon St Luke’s Nursing Home, Mahon

max

5

LEARN ABOUT THE MIDDLE EAST Join the nursing home residents for an illustrated talk about the Middle East, given by a retired army officer who served with the UN overseas for many years. He recently joined St Luke’s as a volunteer & has helped set up its Men’s Club. Places limited, so please book by calling Ann Crowley 435 9444

Take part in Cork’s first ever collaborative animation! Animator and facilitator Jane Lee will help you create your moment in an animation film that will develop through the day. See how Stop-Motion animation works and make your mark on our mystery film - what will happen in the story? You decide! Suitable for all ages, drop-in anytime from 11am to 4pm to take part. Finished film will be published online at www. civictrusthouse.ie Courses run by Cork Film Centre include StopMotion Animation, Short Film-making & Film Appreciation. See www.corkfilmcentre.com or call 421 5160 for more information. ...........................................................................

11.30am Lavanagh Centre, Ballintemple

DESIGNING A SENSORY GARDEN John Butler, landscape gardener, gives a talk: A Different Garden for Students with Disabilities. It describes how he designed a sensory garden with raised flower beds for students and young children with disabilities attending the School of the Divine Child. Parking only available in area around Ballintemple. Booking essential, call Anne Brennan 429 1804 email: divinechild@ eircom.net www.lavanagh.ie ...........................................................................

Noon – 1pm Repeated on Thursday at 2pm. Triskel Arts Centre, Tobin St off Grand Parade/South Main St

30

tuesday march 19

max 11am 6 Workshop repeated Wed 3pm & Friday 6pm. Camden Palace Hotel Community Arts Centre, Camden Quay

Relax and enjoy a concert by members of the Cork Academy of Music. The Academy was set up in 1994 to improve access to music education on the north side of the city. It gives adults and young people the opportunity to learn music & also encourages them to access further education and to improve their skills for employment. Contact the Academy of Music 421 0573 e-mail: corkacademy@gmail.com www. corkam.com Vision Centre 427 9925 ...........................................................................

Noon – 5pm Repeated Wed & Thurs. Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED Take the first steps towards becoming a silver surfer. Meet coach Michael O’Connor and you’ll see how easy it is. Find out about the other activities at this award-winning centre. Ask about Mobile Phone coaching available. Free refreshments. T Roger Coughlan 434 8595 M 086 386 6975 email:bishopstownseniors@gmail.com.

TOUR CHRISTCHURCH Once the main parish church for the city, Christchurch has been at the centre of events in the city for several centuries. This free tour includes an introduction to the recently renovated Christchurch, the medieval and early modern history of the church, the building’s distinctive features, its historical characters, the graveyard and the crypt. Tour begins at the front desk of Triskel Arts Centre on Tobin Street and last 45mins to an hour. To ensure your place, please book by calling David Ryan 427 2022.

15


tuesday march 19

max

10

INTRODUCTION TO DIGITAL PHOTOGRAPHY

...........................................................................

max

15

FLOWERMAKING WORKSHOP Upcycle your plastic bottles & transform them into beautiful flowers. Fun for all the family, kids must be accompanied. Book by contacting Niamh Leonard 087 756 8530 email niamhnotnuala@hotmail.com ...........................................................................

1pm – 2pm Crawford Art Gallery, Emmet Place

TOUR AN EXHIBITION

16

Foyer, CIT Cork School of Music

LUNCHTIME CONCERT

Do you want to take better photographs? Learn how to ‘share’ your photographs and connect your camera to a computer – if so, come along to this taster workshop. If possible, bring a digital camera. Cork City Partnership’s The Glen/Mayfield Outreach Office regularly runs Digital Photography Classes, accredited to FETAC Level 3, and is a member of The Glen Community Education Network. Book, as places limited. Margo Hayes 087 196 2023 email glencdpcork@eircom.net 1pm – 3pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre

1.10pm – 2pm

United States of Europe is an exhibition that offers artists’ perspectives on citizenship, freedom of expression, democracy and people’s sense of identity/or lack of identity. The exhibition features video, installation and photography. United States of Europe is presented in Ireland through a partnership with Cork Civic Trust/National Sculpture Factory/Cork Vision Centre, in association with the Crawford Art Gallery with the support of the Arts Council and Cork City Council. No need to book. Info Emma 490 7862 or Anne 490 7857 email emmaklemencic@crawfordartgallery.ie www. crawfordartgallery.ie

2.30pm Repeated on Wed & Thurs at 11am & 2.30pm.

2pm – 3pm Repeated daily until Sunday. Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks, Lee Road

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO For details see Monday. ...........................................................................

2pm – 4pm We Made This, South Pres, Evergreen St First of a series of lunchtime concerts at CIT Cork School of Music during festival week, today it’s a performance by SoundOUT – an organisation that utilises a range of assistive music technology to bring together ‘differentlyabled’ young people to create and perform music. Some seating, wheelchair accessible, onstreet parking, bistro on-site. Info: Edel Sullivan 087 2344669 ...........................................................................

1.30-2pm Alliance Française de Cork, 36 Mary Street, off Georges Quay

INTERMEDIATE FRENCH CONVERSATION Parlez-vous français? Have you already got the basics in French? Then come and chat in French with our native tutor Valérie & get some practice. Info Valérie David 431 0677 email info@ alliancefrancaisecork.com ............................................................

1:30pm – 2:30pm St Brendan’s Girls’ National School, The Glen

SCHOOL BAND PERFORMANCE St Brendan’s School Band involves all the students from third to sixth class. Once a week normal schoolwork is put aside for music lessons with a variety of tutors in recorder, flute, trumpet, guitar and percussion. The band regularly performs in various locations around the city. Once finished in primary school the students are each given a place in an afterschool programme to continue with their music lessons, an option many of them choose to take through secondary school and college. No need to book, all welcome. Presented by St Brendan’s GNS / CIT Cork School of Music. Info: Caoimhe Conlon 086 320 9442 email: caoimhe.conlon@cit.ie

OLDER WOMEN MEET

max

10

Join an informal gathering of older women who participate in a variety of arts & crafts, share a cup of tea & a chat, go on trips. Group meets every Tuesday in the former St Killian’s Boys’ School, facilitated by Sr Teresa of South Pres. Free parking in lower car park. Info & to book Norma Roche 086 023 6442. Email: wemadethis@ presentation.ie www.southpres.ie. ...........................................................................

2pm – 4.30pm Cork PrintmakersWandesford Quay, Clarke’s Bridge

max

LEARN HOW TO COMPOST For details see 11am today. 2.30pm – 5pm Bishopstown Senior Social Centre. Wilton Park House

LEARN TO PLAY CARDS

tuesday march 19

1pm – 3pm Glen Resource & Sports Centre, The Glen

Join this regular session – and, if you’re a beginner, learn to play 45 with coach Haulie Lynch. Free refreshments. Discover other activities at this award-winning centre. Info: Roger Coughlan 434 8595, 086 386 6975 ...........................................................................

3pm – 4pm University College Cork, Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC

15

DISCOVER PRINTMAKING - WORKSHOP, TOUR & DEMONSTRATION Discover the Art of Printmaking at Cork Printmakers fine art print workshop, which offers facilities in etching, photo-intaglio, screen-print, lithography, relief print and digital print. Participants in the Drypoint workshop are introduced to the technique and create a print. You can join a tour of the workshop, and learn about the range of print techniques and equipment artists use. The demonstration of Waterbased Screen-printing introduces you to this popular technique, used by artists such as Andy Warhol and Roy Lichtenstein. There’s a group exhibition of work produced by artist members of Cork Printmakers on the second floor. You are welcome to book into one or all activities. Booking essential for each activity. Book into one or all activities. Drypoint Workshop: 2pm – 3pm max 10 participants; Tour: 3pm – 3.30pm, max 15; Screen-printing Demonstration: 3.30 – 4.30pm, max 15. To book, call Frances O’ Connor 432 2422 or email: info@ corkprintmakers.ie

Take a 60 minute guided tour, which charts the history and development of UCC from its origins in 1845 as Queen’s College Cork to a modern dynamic world class university in 2013. No need to book. Info: 490 1876 or email: visitorscentre@ ucc.ie Tours can be booked for groups at any time of year but this week are specially organised for the festival. Repeated daily until Saturday.

17


tuesday march 19

CREATIVE WRITING WORKSHOP

max

15

Kathy D’Arcy, Tigh Fili Writer-in-Residence, following the success of workshops during the festival last year, invites you to a fun, gentle introduction to creative writing. It’s for absolutely anyone who’d like to give it a try, but places are limited, so you must book. To book, call 455 2383 or email: info@ camdenpalacehotel.org For information on other classes run by Kathy see www.kathydarcy.com 3pm – 6.30pm Repeated Wed, Thurs & Sat.

DISCOVER THE CREATIVE DARKROOM

max

4/hr

Spend an hour hanging out in the photographic darkroom, where you’ll get an idea of the equipment involved & create your own photograms – an image made without a camera. Best to book your place, as limited to only 4 per hour.

6pm – 7.30pm Electrical Engineering L2, University College Cork. Located behind the gate lodge at the College Road entrance to UCC.

READING CRIME FICTION

18

Do you enjoy reading crime fiction or watching some of the many international crime series on television - Wallander, Inspector Montalbano, CSI, Law and Order, The Killing, Dexter? Following on from last year’s talk on Italian crime fiction, the aim of this session, led by Mark Chu and other members of the crime narratives research group in UCC’s Italian Department, is to set up one or more reading groups, focused on your interests, which will be active throughout the year. The team will suggest resources for running a reading group, both physically and virtually, and will connect readers with members of their international network of crime fiction researchers. No need to book. Info: 490 2335/2486 www.ucc.ie/en/italian

The Dark Room supports and encourages the photographic community in Cork by providing a range of resources, including a place to work, workshops, social events, and as a forum for exchanging ideas. Every Friday at 5pm there’s a meet up – show your work, share images or ideas. Information & to book, call Naomi 086 024 1947, email info@the-dark-room.org www.the-dark-room.org ...........................................................................

5.45pm – 7.15 pm & 7.45pm – 9.30pm Another workshop on Wed.

AFRICAN DRUMMING WORKSHOPS

max

22

Taster workshops of fun, exciting drumming from West Africa, playing Djembès, Dunduns, Bougarabous, Bells, Shakers, etc. You’ll learn to put simple rhythms together to make beautiful music that lifts & restores you. All welcome, from the beginner to the experienced, drums provided. First workshop is for all ages from 6 up – youngsters must be accompanied; second for ages 16+ As places limited, you must book. Priority given to youngsters for 5.45pm workshop. John Sutton runs regular workshops on Mondays, ask him about them; other evenings & venues possible. Call him for information & to book 085 231 5515 email jnsutton@ntlworld.com 6.30pm – 7.45pm St Anthony’s Sports Hall Ballinlough Rd

max

50

KARATE FOR KIDS Children aged 5+ are invited to the weekly class run here by the Rising Sun School of Karate. They’ll learn the basic skills for selfdefence, fitness, confidence & fun. Free parking. Book a place by calling Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie Karate for Kids repeated here on Thursday & at Carrigaline Court Hotel on Friday plus an Adult Karate class in Carrigaline on Wednesday - see Fringe.

PRESENTATION OF CERTIFICATES The Farranree Traveller Women’s Group has completed FETAC Level 3 & 4 Computer Training & this evening they are presented with their certificates. Free refreshments afterwards. The group has been meeting for the last 10 years on Monday evenings. Limited parking available nearby. Info: Breda O’Donoghue, Women’s Health Development Worker T 450 3786 M087 239 6340 ...........................................................................

6.50pm – 7.30pm Cork Dance Studio Connell St off Lapp’s Quay

max

30

SWING DANCE CLASS It don’t mean a thing if you ain’t got that swing! Learn the basics of this exciting & energetic dance at a taster class. There are Swing classes here every Wednesday from beginners to intermediate level. There’s social dancing afterwards so you can practice your moves. You must book your place. Call Kathleen 484 0808 email: info@corkdancestudio.com www. corkdancestudio.com.

5pm -7pm

Mindfulness and personal development Interactive stand with information, presented by Mary Wade.

tuesday march 19

2pm – 4pm

Cork College of Commerce Morrison’s Island

6.30pm Traveller Visibility Group 25 Lower John St

Community Arts Centre, Camden Quay

Photographic exhibition Showcase of the work of students attending the Photography evening course. It’s just one of the full range of courses offered at night in the college for those who want to pursue professional or hobby courses. 7pm

Job gym Pauline Matthews, one of the college’s Communications teachers, shows you how to enhance your job seeking skills and do well at that crucial job interview. Take the opportunity of this informal session to learn some practical tips .

The way forward for children’s health & wellbeing Niamh Gaine, author of the latest text book on children’s Health & Wellbeing, gives a short talk on the dos and don’ts of getting it right. Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

6.50pm – 7.30pm Cork Dance Studio, Connell St off Lapp’s Quay

LEARN A LITTLE SALSA Learn the basics of this sexy Latin American dance at a taster class. Regular Salsa classes here on Thursdays for beginners to advanced level. Social dancing afterwards so you can practice your moves. You must book your place. Call Kathleen 484 0808 email info@ corkdancestudio.com www.corkdancestudio. com.

19


tuesday march 19

max

10

DISCOVER ZUMBA Join the regular class here & discover the Latin dance, Zumba. It’s a great way to lose weight & tone up. Tea & coffee provided. Places limited, book by calling Maeve or Elsa 435 8866 ...........................................................................

7pm – 10pm Room G36, The Language Centre, O’Rahilly Building, UCC

TRY AN ENGLISH LANGUAGE LESSON

Free demonstration lesson, followed by a gathering with a St Patrick’s Day theme. Enjoy a one hour English lesson with other non-natives for vocabulary and pronunciation practice using visual aids, the internet etc plenty of laughs guaranteed. Speak to our experienced staff about how to improve your English, which exams to take and which courses could help you. Then join our existing students and staff for a gathering with a St Patrick’s Day flavour with Irish music and finger food. Chat, relax and practise your English. This event is suitable for non-Irish students whose first language is not English, au pairs, people who want to improve their promotion prospects at work. All visitors tonight will be entered in a raffle: First prize is a voucher for €100 off any English course here; Second Prize: 3 month free membership to the Centre’s self-study library and computerised laboratories (value €45). For more information please email Carolyn carolyn.obrien@ucc.ie or call her 490 2898 Booking not necessary but desirable. The O’Rahilly Building is on the main UCC campus, next to the Boole Library & opposite the Student Centre. The Language Centre is on the ground floor. Just follow the balloons! Free parking for visitors.

20

7pm – 9pm Mahon Family Resource Centre

max

5

7.30pm – 8.30pm The Firkin Crane Shandon

max

20

TRY POTTERY

ZUMBA DANCE FITNESS CLASS

Give it a go – by joining the regular Pottery class here. Tea & coffee provided. Places very limited, book by calling Maeve or Elsa 435 8866 MAX 5

Zumba combines Latin and international music with a fun and effective workout system. This popular dance-based workout can add variety to your exercise routine. Come join in the fun with instructor Christina Murphy, who has classes here every Tuesday & Thursday. Booking essential, call 450 7487

...........................................................................

7pm – 8.30pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre Camden Quay

max

8

Find out about all classes at Firkin Crane, email: info@firkincrane.ie or see www.firkincrane.ie

POLISH FOR BEGINnERS Come to an introductory class in Polish with a native speaker who is a good teacher. Lessons will continue after the festival for anyone interested. Focus is on communication rather than the strict rules of language. Info and to book call Pawel 085 170 0354 ...........................................................................

7pm – 8pm

max

60

...........................................................................

7.30pm to 9pm Repeated Wed & Thurs Mahon Youth Centre, The Portacabins, Mahon Drive, Mahon. All welcome.

OPEN ART STUDIO Mahon Men’ Art Group open their studio & invite you to see their display of work and to find out about their activities. All welcome. Info Mahon CDP 435 9070 ...........................................................................

Room D242, CIT

7.30pm – 9pm

LEARN ABOUT PART-TIME BUSINESS COURSES

Welcome English, Convent Place, off Proby’s Quay

All welcome to hear about part-time courses in the School of Business at CIT, with a presentation and Q & A. Details of undergraduate degree and Masters programmes in the Department of Continuing Education. Refreshments. Info: Don Crowley 433 5900. Booking essential, call 433 5900 or 433 5902. Email adulted@cit.ie www.cit.ie/prospectus

OPEN CHOIR REHEARSAL

The World as One Multicultural Choir was formed in 2008 and its repertoire is upbeat, modern & joyful. Its current director is Joanne Walsh. Members come from Afghanistan, Ethiopia, Spain, Lithuania, Togo, Ireland. New members always welcome. Come and listen & you may be tempted to join. T Ann Bracken 087 238 5527 The Choir performs at CIT Cork School of Music on Thursday at 6.30pm.

7.30pm Gresham Metropole Hotel MacCurtain Street

ASSESSING THE IRISH LANGUAGE You are invited by the future Initiative to a modern assessment of Douglas Hyde’s lecture The Necessity for DeAnglicising Ireland agus Cad faoi Stádas na Gaeilge Inniu? Hyde first delivered this lecture in Dublin in 1892, and it contributed towards the founding of the Gaelic League/Conradh na Gaeilge. Its ideas played a central role in the national revival at that time. Tonight’s event may be considered an initial assessment of the current status of the Irish language and its place in modern Ireland. There will be follow-up events and discussions on this topic. Beidh fáilte roimh Béarla agus Gaeilge ag an ocáid seo! Info: Diarmaid Ó Cadhla 242 8310 or 086 380 5005 email: info@thefuture.ie www.thefuture.ie No booking required, all welcome. Email to receive a .PDF copy of Hyde’s lecture to read in preparation for the event.

tuesday march 19

7pm – 8pm Mahon Family Resource Centre

...........................................................................

9.40pm The Bar, The Everyman Theatre, 15 MacCurtain St

POST SHOW DISCUSSION

Join director Andrew Flynn and the cast of A Skull in Connemara by Martin McDonagh for a post-show discussion. It starts after the opening night performance. This production of the brilliant black comedy is from Decadent Theatre & the cast includes John Olohan, Brìd Nì Neachtain, Patrick Ryan and Jarlath Tivnan. Entry to the discussion is free, and all are welcome. If you want to attend the show at 8pm, tickets are €15 on opening night. The discussion takes place in the theatre’s bar. Box Office 450 1673 email: info@everymanpalace.com www. everymanpalace.com

21


wednesday march 20

All day

Exhibition Community Art from the Glen. See separate entry.

REVIEW CENTRAL 13

10am – 1pm

Exhibition of graduate student work.

Central Library, Grand Parade

A celebration of the One Book One Community Project

...........................................................................

All day The Craft of the Honan Chapel - Cork Textile Network exhibition, all week.

pupils from local schools display artwork inspired by reading Black Beauty by Anna Sewell. Continues all week. See separate entry.

Details see Tuesday. T 492 4900

10.30am - noon Information session for parents of students hoping to study in CIT

Douglas Library Douglas Village Shopping Centre

See separate entry.

All day all week

2.15pm – 3.15pm Genealogy – getting started with your family history, with a member of the Cork Genealogical Society.

Exhibition Abstract landscape paintings by Patrick Mansell. T 492 4932

Bishopstown Library, Wilton All day

...........................................................................

9am – 5pm Continues until Friday. For details see Tuesday. Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

VISIT STUDIOS

a talk by Liam O hUigín. 2.15pm – 4.15pm

An introduction to Beadwork presented by Bead Wizards.

...........................................................................

Ever wanted to take up quilting? Well, experts are on hand to get you started!

T 492 4934

9am – 6pm Until Friday – see Tuesday for details.

T 492 4937

The Citywide Community Education Network has a stand in the dole office this morning, where you can talk to them about courses and other services available across the city. The Network is supported by the City of Cork VEC. For list of network members see Tuesday. Info: Eamonn Kirwan 492 4922

Open Studios in Art Department – celebrating Further Education in art and design.

The Art of Quilting

Chess for all levels and abilities. Come & meet the Chess Club members and have a game, no experience necessary. All welcome.

HELP FOR THE UNEMPLOYED

LITTLE ONES LEARN ABOUT ANIMALS

Cork: The Old City Walls

10am-1pm

Make your move

9.30am – noon Social Protection Office, Hanover St

9.30am – 3pm Before 5 Family Centre, Churchfield

JG O’Donoghue explores the Irish landscape through the perspectives of language and archaeology. All week.

2.30pm – 4.30pm

Winner of the CIT Registrar’s Prize, artist Norma Walsh, exhibits her work which is inspired by the supremacy of the natural elements over human fragility.

Tory Top Rd Library, Ballyphehane 11.30am

a talk by John McSweeney. Revisit all the old picture houses and recall a chapter in Cork’s history long past.

SOUNDINGS IN FATHOMS

...........................................................................

Exhibition ‘A Sense of Place’

The Golden Age of Cork Cinema

9am – 8pm Mon – Sat until March 27. The James Barry Exhibition Centre, CIT

T 492 4937

11am

22

9am – 5pm For details see Tues. Continues Mon – Fri until April 5 St. John’s Central College, Sawmill St

Hollyhill Library Learn Touch Typing

wednesday march 20

Blackpool Library

Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

Book a free session with the library’s collection of self-guided learning DVD ROMs. Basic computer skills required. Phone to book your free session.

CROSSROADS – ACCESS TO DESIGN STUDIES EXHIBITION

T 492 4928

9am – 8pm Continues until end of March. First Floor Gallery, Student Centre, CIT

...........................................................................

ART BY ADULT LEARNERS

The Churchfield/Gurranabraher Community Education Network welcomes the AgriAware Mobile Farm. Children attending local schools & childcare facilities enjoy interacting with young animals – holding & feeding them, learning about farm life. Parents & grandparents welcome too. Info: June Hamill 430 3561

Exhibition of work created by adults with learning difficulties. Details see Tuesday.

23


wednesday march 20

SEMINAR: CITIES OF THE FUTURE: the EcCoWell Approach Peter Kearns introduces the EcCoWell Approach, followed by Facilitated Discussion Groups & Reportage led by: Lifelong Learning: Ted Owens, CEO, City of Cork VEC; Economics: Pat Ledwidge, Director of Services, Strategic Planning and Economic Development, Cork City Council; Health: Rebecca Loughry, Specialist Social Inclusion, HSE Environment: Dan Boyle of Green Foundation Ireland EcCoWell is about integrating strategies across ecology & economy (Ec), community & culture (Co) well-being & lifelong learning (Well). The concept has been developed out of work done by the OECD & PASCAL International Exchanges (PIE) on lifelong learning. This Seminar will suggest integrating strategies such as Healthy City, Green City, Learning City to create a blueprint that fosters quality of life and wellbeing for people in the Cork region. Peter Kearns is co-director of PIE, and a leading Australian thinker, researcher, and consultant in lifelong learning and learning communities. He was awarded the Medal of the Order of Australia for his contribution to education & is a Fellow of the Australian College of Educators. Info: Tina 086 6035552 You must register by email: learningfestival @corkcity.ie

10am – 1pm The Lodge, Bessborough, off Skehard Rd, Blackrock

max

16

5pm – 8pm Cork College of Commerce Morrison’s Island

LEARN ABOUT HEALTHY LIVING Sheila O’Connor, tutor with the Social & Health Education Project (SHEP), leads an interactive & experiential workshop. Participants explore different dimensions of Health & learn some relaxation techniques, gentle dance & meditation. Please book as spaces limited, wear comfortable clothing. To book call Geraldine Flanagan 466 6180 email: socialandhealth@eircom.net

Free guidance test Match your interests, skills and work preferences to a comprehensive job database, education subject areas and courses. This computerised test takes about 45 minutes but lets you know immediately where your aptitude lies. 5pm-6pm

iPad - know how? Joseph Henchin, one of the college’s computer teachers, gives an introductory class on how to get the most from your iPad. This informal session is for those not familiar with iPads and similar technology. Joe will be delighted to answer questions. 5pm

Personal safety for women

10am – 2pm Until Friday. See Tuesday for details. Mahon Family Resource Centre

PRINTMAKING EXHIBITION

6pm- 7pm

...........................................................................

10am – 1pm & 2pm – 5pm Blackpool Library

COMMUNITY ART FROM THE GLEN This exhibition explores and celebrates the creativity of local people and invites others to get involved. It includes works from the Glen Men’s Art Group, The Glen Women’s Art Group, The Glen Crochet, Knitting and Cross Stitch Group, the Glen Photography classes & Camera Club, St Brendan’s Day Centre and St Brendan’s and St Mark’s Schools. Info: Margo Hayes 087 196 2023 email glencdpcork@eircom.net Continues until Friday morning. Organised by members of the Glen Community Education Network with thanks to Blackpool Library.

Stress Management/Health and Wellbeing The staff and students of the Complementary Health Therapies Department give good advice and practical solutions to help you reduce stress in your life and stay healthy. They also introduce & demonstrate many of the therapies.Find out what goes on in this department of the college whilst enjoying a little taster treatment to help you de- stress.

10am – 1pm JCSP Library, Terence MacSwiney Community College, Knocknaheeny

Schools & organisations taking part in this year’s One Book One Community project: Terence MacSwiney Community College; St Mary’s On the Hill National School; Sunday’s Well Girls & Boys Schools; Barnardo’s Brighter Futures, Home School Community Liaison, Na Páistí, Cork City Libraries Hollyhill branch, JCSP Librarian, Parents’ Association, Hollyhill / Knocknaheeny Family Centre, Write Together Adult Literacy Scheme, Sunday’s Well Montessori School, Na Páistí, COPE Foundation Hollyhill. Info & bookings Ann Neff 439 7740 or 086 357 7121 A Knocknaheeny/Hollyhill Community Education Network event. MAX 15 ...........................................................................

No sweat guide to a healthy lifestyle

ANGEL CARD READINGS

Instructional leadership Carol Neenan gives a demonstration of some of the innovative techniques promoted by the philosophy of Instructional Leadership. This is an interactive session where a variety of

15

The book chosen in this area for this year’s family reading project is Sky Hawk by Gill Lewis. To celebrate, this morning there are two presentations and a discussion on birds of prey, finishing with a bird flying display. There’s space for 15 members of the public to come along. Presentations 10am –12.15pm with Bird Flying Display 12.15pm – 1pm.

6.30pm Claire Dineen, one of the college’s Health & Fitness gurus, gives a short talk on general health, fitness and nutrition. This is an informal session to raise confidence and understanding of how to get it right, using simple and easy to understand terms.

max

CELEBRATING ONE BOOK ONE COMMUNITY

10am – 1pm Parents’ Room, Terence MacSwiney Community College, Knocknaheeny

7pm

24

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

5pm, 6pm & 7pm

Ben Coy, a retired Garda & a teacher in the college, leads an informal talk on Personal Safety for Women. Take this opportunity to ask questions and find out everything you need to know to keep safe.

...........................................................................

techniques for co-operative learning/group work in the classroom will be explored. Fun and prizes!

wednesday march 20

10am – 2pm Triskel Christchurch, South Main St

max

10

Come to this class which meets every Wednesday from October to April. Visitors can have individual or small group (3/4) readings with facilitators. Free tea, coffee & biscuits. Info & to book a place, call Ann Neff, Home School Community Liaison (HSCL), 439 7740 or 086 357 7121. A Knocknaheeny Hollyhill Community Education Network event.

25


wednesday march 20

10.30am - noon

11am

Continues until Friday. For details see Tuesday. Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

Blackpool Library

Yogaworx Studio, East Village, Douglas

INFORMATION FOR PARENTS

TRY PILATES

Watch Tom Collins, Youth Development Officer & Coach at St Vincent’s GAA Club, as he helps pupils from Sunday’s Well Boys’ National School to improve their skills in Hurling & Football. He’ll encourage players to be supportive on the field and to enjoy their game. All welcome. Parking available in grounds. Info: Tom Collins 086 077 3857

CISEÁN: A CELEBRATION OF IRISH TRADITIONAL BASKETS

...........................................................................

EXHIBITION BY CORK CAMERA GROUP

This event is for parents of students hoping to study in CIT. All parents of secondary school students are welcome. CIT Access Service staff explain the application process, fees, grants and student supports. Parents will receive an information pack and a free copy of Studying in Cork – A Guide for Parents. Light refreshments provided. Booking preferred. Contact Elaine Dennehy or Louise Bermingham 433 5138 email: linkedschools@cit.ie www.cit.ie

Join this regular Pilates class and experience what it can do for you: feel taller, leaner, stronger, and… relaxed! Limited spaces, book to reserve yours by calling Jaconel Janssen 085 161 3505 www. Pilatespeoplecork.com. Two other free classes offered during the festival – 9pm tonight & lunchtime Thursday.

St Vincent’s GAA Club

HURLING & FOOTBALL COACHING

10am – 1pm Blackpool Library

ART & MUSIC INSPIRED BY BLACK BEAUTY Pupils in the North Cathedral and Shandon areas have been reading Black Beauty by Anna Sewell with their families and in school as part of the One Book, One Community project. They have had guest speakers from animal welfare organisations, gone on trips to animal sanctuaries, taken part in art workshops and hosted table quizzes about the book as part of the project. They celebrate all their work this morning in Blackpool Library with art & music. Their artwork remains on display for the next two weeks. Everybody is welcome. The schools involved are: North Presentation Primary, St Vincent’s Primary, Blarney Street NS, Gaelscoil Pheig Sayers and North Mon Primary and Secondary schools. Info: Joanne Murphy (HSCL, Blarney St NS and Gaelscoil Pheig Sayers) 086 263 0078 A Shandon/North Cathedral/Blackpool Community Education Network event

...........................................................................

10am – 5pm Details see Tuesday. Continues until Sat. Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

...........................................................................

10.30am – 11.30am 8 Knockrea Drive, Ballinlough Road

max

8

LEARN ABOUT THE ALEXANDER TECHNIQUE Rosemary Moone, Alexander Teacher, talks to parents about how the Alexander Technique can benefit their children. See www. alexanderteacher.ie Numbers limited. Book by calling Rosemary 431 1411 MAX 8 ...........................................................................

10.30am Curraheen Family Centre Meeting Room, Church of Real the Presence, Curraheen Rd

FROM WORKHOUSE TO HOSPITAL Local historian Councillor Kieran McCarthy gives a lecture, retracing the footsteps of our ancestors through the corridors of the iconic collection of buildings which today make up St Finbarr’s Hospital. Light refreshments served. All welcome. The church is on bus route 208 from the city centre. Curraheen Family Centre, a member of the Bishopstown Glasheen Community Education Network, meets here regularly. Info: Irene Higgins 454 1583.

26

...........................................................................

10.30am – 1pm Mayfield GAA Club, Kerry Rd

EXPERIENCE LEARNING IN THE MAYFIELD COMMUNITY Investigate, participate and celebrate as the Mayfield Community Education Network hosts a morning of workshops & displays. This event is a vibrant morning of dancing such as Salsa, Irish, Ballroom & Bellydancing, with the option of just watching or maybe even joining in! There are also displays of art from local artists, craft work, demonstrations of cookery, massage, cross stitch and flower arranging for you to enjoy. Along with music and dancing, local choirs will perform. Refreshments provided and all are welcome. Drop in and discover classes & other activities available in the are all year. For more information, call Liz or Mary of the Mayfield Community Education Network 450 8562 or email them: mayfieldcalp@eircom.net The Mayfield Community Education Network (CEN) is a group of adult/community education providers in the area. Its members are: Mayfield Community Adult Learning Project, Mayfield Community Arts Centre, Lotamore Family Resource Centre, St Laurence Cheshire Services, Home School Community Liaison from Mayfield Community School, St Patrick’s Schools, Scoil Mhuire Banrion and St John the Apostle, B.N.S., Health Action Zone & Mayfield Write-On Adult Basic Education Service.

max

12

wednesday march 20

10am – 4pm

10am – 1.30pm

...........................................................................

11am Repeated at 2.30pm today & Thurs at 11am & 2.30pm. Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks, Lee Road

LEARN HOW TO COMPOST For details see 11am Tuesday.

...........................................................................

11am Douglas Community School

INTERGENERATIONAL QUIZ Enjoy the excitement as members of Young at Heart & students from Douglas Community School join forces to pitch their skills and knowledge against each other. Each team is made up of two students and two seniors, and they are competing to win the Douglas Credit Union Perpetual Trophy. More information about Young at Heart’s activities and today’s event from Phil Goodman 087 298 7161.

27


wednesday march 20

11am – 1pm Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

12.30pm – 2.30pm

12.30pm – 3pm

Lavanagh Centre, Ballintemple

Bruac Eile, Redemption Road

AWARDS FOR SCHOOLCHILDREN

DISCOVER VOLUNTEERING

SOUNDOUT MUSICAL GATHERING

VISIT A TRAINING CENTRE

This morning local schoolchildren receive awards in Cork City Council’s Annual Schools Environment Project. The project is organised by Majella Gould, Community Warden, with the Environment Directorate at the City Council. It’s aimed at raising awareness among children attending the schools in Mahon/Blackrock of issues that affect the environment such as littering, recycling. This year it also looked at water conservation, of interest to all, as we prepare for water metres. Refreshments. All welcome. Schools involved: Gael Scoil Mhachan, Holy Cross NS, Scoil Ursula in Blackrock.

Learn about what’s involved in volunteering in this workshop with Cork Volunteer Centre: what’s expected of you, what support you will receive. It will help you make a decision on what you would like to do and how to get started. Cork Volunteer Centre, at 70 Shandon Street, provides a placement service matching individuals who would like to volunteer, with non-profit organisations, with advice and support offered to both. Info: 439 6510 email: info@volunteercork.ie www.volunteercork.ie

Info: Majella Gould, Cork City Council’s Community Warden for Mahon

11am – 1pm Sophia, 107/8 Douglas Street

Experience the sharing of recent creative collaborations between music students from Terence McSwiney Community College, Knocknaheeny, Sunday’s Well BNS and the School of the Divine Child, here at the Lavanagh Centre.   As part of the Music Generation initiative in Cork City, SoundOUT brings students from these schools together to provide inclusive music tuition. This is a great opportunity to discover how the latest range of accessible interactive music technology can be used to facilitate inclusive music education and performance. Parking only available in area around Ballintemple. Booking essential, call Anne Brennan 429 1804 Info: email: divinechild@eircom.net www.lavanagh.ie

086 794 8584.

OPEN MORNING – LEARN ABOUT SOPHIA

Bruac Eile Training Centre is open to the public today for information about courses and events. Staff and learners show visitors around. Samples of work by learners on display, and staff available to answer questions about courses run here. Potential learners can fill out application forms with the support of staff. Bruac Eile is a training and education unit for female early school leavers, and offers a range of FETAC modules and develops an individual learning plan for each learner, setting goals and targets to meet the learner’s needs. Info: Charlotte O’Donovan 439 7314 or 085 730 9380 email codonovan@gsscork.ie www. goodshepherdservices.ie

...........................................................................

11am – 12.30pm Glen Resource & Sports Centre, The Glen

max

15

LEARN TO RELAX

...........................................................................

All welcome to a presentation and talk on Sophia and the services it offers in Cork. Sophia provides housing & support to vulnerable families & single people in Cork & nationwide, with different types of housing projects. Within its projects there’s a focus on accessing education & training. Sophia also offers housing to people in education who lack secure accommodation. Info 431 4863 email: info@ sophia.ie www.sophia.ie Sophia is a member of the Citywide Community Education Network

...........................................................................

11am – 1pm Glen Resource & Sports Centre The Glen You are invited to a morning of relaxation and wellbeing. Learn to unwind, relax and explore your wellbeing in this taster workshop, which introduces key concepts. Refreshments available. Organised by Cork City Partnership – The Glen/Mayfield Outreach Office, member of the Glen Community Education Network. Places limited, booking essential. Call Margo Hayes 087 196 2023 email glencdpcork@eircom.net

28

TOUR A COMMUNITY GARDEN The Glen Community Garden Group welcomes everyone to a tour of the garden. See the Wormery, the Rain Harvesting Project and the Sensory Garden. No need to book, just come along this morning. Organised by the HSE Glen Health Action Zone. Info Bernard Twomey 087 688 3495

...........................................................................

12.30pm – 2pm Barnardos Brighter Futures, Ardmore Ave, Knocknaheeny

max

15

ART FOR PRE-SCHOOLERS and A TOUR The One Book One Community initiative this year chose a beautiful book for preschool children called Brown Bear, Brown Bear, What do you see? by Bill Martin, Jr. Staff at Brighter Futures invite you and your child to experience a fun art workshop, with a variety of activities, such as making Brown Bear hats & bookmarks and decorating Brown Bear cookies! Join a guided tour of the beautiful centre, meet the staff and see the children’s amazing artwork inspired by Brown Bear on display. Staff will be happy to talk to you about all the different ways in which they support children’s learning on a daily basis, and to answer any questions you have. Places limited, please book. Call Carmel O’Donovan Project Leader or Mary Moorish at reception: 430 7964 or email: knock.reception@barnardos.ie

wednesday march 20

11am Mahon Community Centre, Avenue de Rennes

Good Shepherd Services is a member of the Citywide Community Education Network. ...........................................................................

1pm – 3pm The Glen Resource & Sports Centre

LEARN ABOUT TECH GADGETS Are you confused by modern gadgets? Don’t

know the difference between an iPad and an iphone? Ables, the Adult Literacy Scheme based here, can help. Come to this workshop, an introduction to modern technology. Info: Fiona Long 086 608 7111 or 400 0034 email: flong@ corkvec.ie

29


wednesday march 20

Foyer, CIT Cork School of Music

MOZART AT LUNCHTIME Performance from Chamber Music students of CIT Cork School of Music, featuring works by Mozart. Some seating, wheelchair accessible, on-street parking, Bistro onsite. Info: Edel Sullivan 087 234 4669

2pm – 5pm Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks Lee Road

DISCOVER A NEW COMMUNITY GARDEN

SCIENCE FOR SENIORS

MAKE A START IN FRENCH

An opportunity to visit the northside’s new Community Garden, find out about all the plans & discover ways to get involved in this exciting venture. Guided tour, demonstrations, food tastings, information. The garden offers locals the opportunity to learn how to grow & harvest their own food. A Niche Community Health Project. Open sessions every Wednesday from 2pm –4pm. No need to book, just come along. The Community Garden is behind the petrol station on Harbourview Road, with parking available. Info Elaine 430 0135 email elaine@ nicheonline.ie

Come to a French Class for beginners. Bonjour! Ça va? Brush up or learn the basics with native tutor Marie-José O’Sullivan. Info 431 0677 email: info@alliancefrancaisecork.com

SHOP & LEARN

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.30-2pm Alliance Française de Cork, 36 Mary St

......................................................

2pm The Everyman Theatre, 15 MacCurtain Street

Blackpool Shopping Centre 2pm – 4pm

max

25

BEHIND THE SCENES AT THE EVERYMAN Join a behind-the-scenes tour of this magnificent Victorian theatre, which opened in 1897. Learn about its history & the personalities that shaped it. Please note that it is a very old building and many parts of the tour are only accessible by stairs. Numbers strictly limited to 25, therefore places must be reserved in advance, call the Box Office 450 1673 Info: email info@everymanpalace.com www. everymanpalace.com ......................................................................... w

2pm – 3pm Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO 30

2pm – 4pm Knocknaheeny/Hollyhill Community Garden Hollyville Estate, off Harbourview Rd

For details see Monday. Repeated daily until Sunday.

‘Size Matters’ Information Pods How does your alcohol/drug awareness measure up? Take a quiz to find out. All welcome to call for a chat. Learn about alcohol guidelines and how to reduce drug and alcohol related harm. Fun, interactive exercises, information on educational opportunities and pathways to local services and supports. Presented by Cork City Partnership’s Community Outreach Drug Awareness Project. T 430 2310. www.corkcitypartnership.ie If you’d like to book Size Matters or need information on drugs/alcohol support services citywide, call Community Development workers, Jackie Daly 087 196 2030, email: jdaly@ partnershipcork.ie or Mella Magee 087 196 2022, email mmagee@partnershipcork.ie Here again on Saturday; in Wilton Shopping Centre Thurs & Fri.

2.30pm Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks, Lee Road

LEARN HOW TO COMPOST

This hands-on workshop is an introduction to inquiry based learning, using simple circuits to build lights, motors, burglar alarms, radios and much more. Presented by Lifetime Lab & Science Camps Ltd. An indoor & outdoor event. Free parking, coffee dock on site. Booking essential. Call Mervyn Horgan 494 1500 email lifetimelab@corkcity.ie www.lifetimelab.ie ...........................................................................

2pm – 5pm Camden Palace Hotel

max

6

SCREENPRINTING WORKSHOP Gain an insight into the easy techniques of Sceenprinting. During this special free festival workshop participants make prints by mixing screenprint & cut out stencils. Other types of printing, including monotyping, linocut, intaglio, and the application of graphic software in the artistic printing & design process will be explored in the weeks ahead. Places limited, booking essential. Call Pawel Wroblewski 085 170 0354 ...........................................................................

2pm – 5pm We Made This, South Pres, Evergreen St

max

12

ACCOMMODATING DIVERSITY IN LOCAL COMMUNITIES The nature of our communities has changed, partly due to the increased movement of people from their countries of origin. This can present challenges to people living in local communities and there are many myths & significant misinformation about ‘the new Irish.’ This once-off workshop aims to dispel the myths & misinformation about immigrants & the prejudice & stereotypes. It will explore strategies for communities, so they can develop a deeper understanding of how to accommodate diversity. Spaces limited. For more information or to book your place call Norma Roche 086 023 6442 email wemadethis@presentation.ie

For details see 11am Tuesday. Repeated Thurs at 11am & 2.30pm. ...........................................................................

2.30pm – 4pm Dundanion House Blackrock Rd

OPEN AFTERNOON AT CORK CITY CHILDCARE Come along to Cork City Childcare to hear about the information, support and training available for childminders. Learn about childcare provision and the different government funded childcare schemes. Take this opportunity to find out more about a rewarding career in Childcare and the professional development options for those working in the Early Years and After-school sectors. Dundanion House is on the Blackrock Road; coming from the city, its entrance is the second left after the Topaz Garage, opposite the junction with Church Road. Contact Elizabeth or Ruth 435 7500 email: ruth@corkcitychildcare.ie

wednesday march 20

1.10pm – 2pm

www.corkcitychildcare.ie ...........................................................................

2.30pm – 5pm Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED Details see Tuesday – another session on Thurs.

EXERCISE & FUN Join the regulars for some games, music, exercise, fun and reminiscing. All welcome. Free refreshments. T Roger Coughlan 434 8595 M 086 386 6975 email:bishopstownseniors@ gmail.com.

31


wednesday march 20

DISCOVER THE SHILLELAGH CLUB

STRETCH 4 DANCERS

Shandon Shillelagh Club gives a demonstration of a combination of self defence, Tai Chi and relaxation. Shandon Shillelagh Club is supported by the HSE Health Action Zone & meets here regularly. All welcome. Light refreshments provided. Info: Martin Aherne 086 787 2372 or Martin Forrest 0877641088

Dance lesson on stretching to help with flexibility, with Natasha Daughtry, a professionally trained dancer, performer and teacher. Her credits include TV, theatre, cruise ships, teaching and choreographing world-wide. Class suitable for dancers aged 13 to adult. This is a regular class here. Info: 450 7487 email info@firkincrane.ie www.firkincrane.ie Book by phone.

wednesday march 20

Easons Hill Community Centre, off Roman Street

20

...........................................................................

7pm – 8.30pm Rory Gallagher Auditorium Main Campus, CIT, Rossa Ave

SoundOUT presents the Lifelong Learning Gala Concert

...........................................................................

3pm – 4pm. Repeated daily until Sat. Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad University College Cork

6pm – 7pm Room 101, O’Rahilly Building, UCC

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC

LEARN ABOUT THE CAMINO

See Tuesday for details. ...........................................................................

3pm – 5pm The Lodge Youth Centre, Farranree

THE 4TH ANNUAL FARRANREE/ FAIRHILL PHOTO-SCAVENGER HUNT Registration from 3pm at The Lodge Youth Centre, Farranree (near the church) Teams of up to four, all ages welcome, but children must be accompanied by an adult. Bring a camera phone or digital camera if you can. Tremendous craic and great exercise! Details/directions: Martin Dineen, Cork City Council Community Warden 086 796 8946 ...........................................................................

3pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre Camden Quay

CURIOUS PHOTOGRAPHY WORKSHOP Details see Tuesday. ...........................................................................

3pm – 6.30pm Camden Palace Hotel

DISCOVER THE CREATIVE DARKROOM 32

max

5pm – 6pm The Firkin Crane, Shandon

2.30pm – 4pm

Details see Tues. Repeated Thurs & Sat.

Featuring: max

42

The Irish Centre for Galician Studies at the School of Languages, Literatures and Cultures UCC, invites you to a one-off lecture about the Galician Way of St James, popularly known as the Camino. It will cover topics including: the history of the Camino; its popularity over the centuries; its religious, economic & social significance; its cultural importance: the books, plays and films inspired by it; the Camino today. Info 490 3271 or 085 816 6855 email acanizo@ucc.ie ...........................................................................

6pm – 8pm Togher Youth Development Centre opposite Togher Church, Togher Rd

FOOD, DRAMA & PHOTOS All welcome to a multicultural food tasting, a 15 minute play performed by young people who attend the Youth Centre and a photography exhibition by Traveller women. Info Carmel Forde, Youth Officer, 087 122 4239 ...........................................................................

6.30pm Gresham Metropole Hotel, MacCurtain Street

TRY A TANGO CLASS The Cork Argentinian Tango Society invites you to a taster class this evening. All welcome. Classes held here every Wednesday, see Sunday for another class and Milonga – social dancing. Info 087 262 7887 email tangocork@ yahoo.ie www.corktango.com

Circles – latest band from SoundOUT Inclusive Band Project, in association with Togher Music Project, led by Graham McCarthy; Lámh le Chéile –SoundOUT Singing and Signing Choir – led by Muireann Joyce;

The Togher Music Project plus surprise guests. MC – Dr Evelyn Grant Information: Gráinne McHale 087 6721707 If you want to reserve tickets email: artsoffice@ cit.ie max See www.cit.ie for venue.

6.30pm -8.00pm St John’s Central College, Sawmill St

FILM SCREENING: GRABBERS All welcome to join St John’s Central College Film Club as it shows the feature film Grabbers, written by Kevin Lehane, a former student at the college. Directed by Jon Wright, Grabbers tells the story of Ciarán O’Shea, a charming but heavy-drinking Garda, and Lisa Nolan, a straight-laced young officer who joins him at a small fishing village off the west coast of Ireland. There’s not much for them to do until strange things begin to happen… Lehane was nominated for an IFTA for his script & Ruth Bradley, who plays Lisa, won the Best Actress Award IFTA for her role in Grabbers. College Info: 425 5500 www.stjohnscollege.ie ...........................................................................

6.30pm – 8.30pm Camden Palace Hotel

UPCYCLE YOUR CLOTHES Give a plain boring T-shirt a second life. With a few simple steps, learn to create a cool design that’s entirely yours. Mix & match fabrics to

120

create patchwork, or cut a shape & fix it on your T. Bring a T shirt. Donations of unwanted fabrics welcome. Places limited, booking essential, call Catherine Coutin 085 103 3556. ...........................................................................

6.45pm-8.30pm See also Friday 3pm. We Made This, South Pres Convent, Evergreen St

SPEAKOUT! THEATRE FOR TRANSFORMATION Come to a performance by Speak Out! – it’s spontaneous drama, based on suggestions from the audience. It’s family friendly – accompanied children welcome. Share your stories, moments that changed you, and watch them being brought to life, with humour, integrity – even magic. Playback Theatre developed in New York in the 1970s & is now flourishing worldwide. Speak Out is Cork’s own Playback Theatre & offers workshops & performances to the community & corporate sector, using its unique drama style to foster teamwork. Parking available on site. Info: Eliz 086 601 9078 email: info@speakout.ie www.speakout.ie

33


wednesday march 20

Quaker Meeting House, Summerhill South

A QUAKER HISTORY OF CORK This lecture, given by Richard S Harrison, discusses how Quakers first came to Cork, and how various Quakers have contributed to the development of the city and county over more than 300 years. You’ll be surprised to learn how many Quakers have made lasting marks on the city – Lancaster Quay and Penrose Quay are both named after Quakers, a Quaker architect designed the original Cork Library, and it was even a Quaker who convinced Father Mathew to go on his temperance campaign! All welcome. Info: Denise Gabuzda 085 728 5287

Engineering & Food Science & the Alimentary Pharmabiotic Centre, UCC.

7.30pm – 8.30pm Firkin Crane, Shandon

The Science for All Final is part of the annual UCC College of Science, Engineering & Food Science Public Lecture Series on Wednesday evenings from January, ending next week March 27 at 8pm.

LAUNCH OF CHILDREN’S BOOK ON TRAVELLER HERITAGE

Info: 420 5422 email: w.reville@ucc.ie http:// understandingscience.ucc.ie and http://apc.ucc. ie ...........................................................................

7.30pm Turners Cross Community Centre, Church View, Curragh Road

LEARN ABOUT OLD TURNER’S CROSS

...........................................................................

7pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre Camden Quay

BE INTRODUCED TO ACTING

...........................................................................

7pm – 9pm Boole 4 Lecture Theatre, University College Cork

UCC SCIENCE FOR ALL GRAND FINAL Come and hear a selection of the finest postgraduate students explain their researches in science, engineering and food science in an easily understandable manner, suitable for a general audience. This is the final of the 9th Annual Science for All Postgraduate Student Public Presentation Competition. No need to book, all welcome.

34

Organised by the UCC College of Science,

...........................................................................

7.30pm – 8.30pm Telecom Eireann Social Club, 8a McCurtain Street

SPANISH LANGUAGE CLASS Enjoy a brief introduction to the origins and history of Spanish followed by the regular weekly class for Beginners. Cork Spanish Circle runs classes here every Wednesday from September to May and caters for four levels from Beginners to Advanced. The Telecom Eireann Social Club is next to Four Star Pizza near the Gresham Metropole Hotel. No need to book, all welcome. Info: Enda Casey 496 3828 email: enda.casey1@gmail.com

Info: Louise Harrington, Cork Traveller Women’s Network 086 385 0136 ...........................................................................

7.30pm to 9pm Mahon Youth Centre

OPEN ART STUDIO

...........................................................................

8pm – 9pm Room G13, Western Gateway Building, Room G.13, UCC, Western Road

LEARNING TO LEARN IN THE 21ST CENTURY How do adults learn? What is the difference between learning and studying? Do we each have a preferred learning style? How does learning happen? What is the importance of nutrition, sleep and music in learning? How are learning strategies developed? In his lecture, organised by Adult Continuing Education (ACE) at UCC, Dr Denis Staunton surveys some of the most exciting new research on ‘learning to learn’ in adulthood. His lecture is based on his book Going to College as a Mature Student: The Next Step in your Academic Journey recently published by ACE, UCC. Info: 490 4700 or 086 212 1228 email: ace@ucc.ie www.ucc.ie/en/ study/ace Developing your learning strategies is one of the best investments you can make. More and more adults are going to college. This book is structured to cover the different aspects of returning to formal study, with a particular focus on the concerns and academic interests of mature students. This book will change the way that you study by helping you think about yourself and how you learn.

• How to become a mature student

• Understanding yourself as a learner

• Forming effective study habits

• Academic culture and study expectations

• Mastering six key study strategies – managing time and resources; reading academic books; taking notes during lectures; writing essays and preparing for examinations.

• Knowing about learning resources

“This book is a rich, insightful guide to succeeding” Adult Education student

“I wish it had been available to me when I returned to undertake my degree. It helped me to understand so many issues and feelings I faced. This book prepares the mature student for virtually all the challenges they will face” Current mature student “A thorough book which captures the life and worries, challenges and triumphs of a mature student” Lecturer in higher education

Going to College as a Mature Student

Academic Journey ur

The

ep

t st

nex

in yo

“It is a book I believe to be very useful to students. It is a book I would buy and recommend to students” Foundation course co-ordinator

Dr Denis Staunton was the Assistant Director (Academic) in the Centre for Adult Education and Director of Access in University College Cork.

Printed in Ireland by Lettertec

Mahon Men’s Art Group display of work. Details see Tuesday. Repeated Thursday. ...........................................................................

7.30pm – 9.30pm North Presentation Secondary School, Farranree

ADULT EDUCATION ANNUAL AWARDS NIGHT

For aged 16 up. See Tuesday for details

North Presentation Adult Education is a member of the Farranree Community Education Network.

Camden Quay

www.markvandam.com

“Going to College is an engaging, personable and comprehensive overview of the transition to higher education. It is an indispensable gift to adult learners returning to education” Researcher in education policy

AFRICAN DRUMMING WORKSHOP

7.30pm – 9.15pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre

Come & watch the regular class here – you could be tempted to join in! Mark van Dam teaches easy to learn Chi Gong moves that combine the benefits of meditation with healthy exercise, with muscles, sinews and joints gently stretched. Through correct breathing, maximum oxygen/blood/chi is circulated around the body. There is meditation at the end of the lesson. Mark also runs weekly classes at Sawmill St & the SMA Hall, Wilton – ask about them. T 023 885 7370 or 086 159 1881 email:selfhealing@markvandam.com

The topics covered include:

The Portakabins, Mahon Drive, Mahon. All welcome.

All welcome to the presentation of certificates to Adult Education students who have completed their studies. The recipient of the Betty Murphy Student of the Year 2012 will also be announced, it’s named after a former of Adult Education at the school. This is an annual event for students and their families. Priority is given to award recipients, their families & staff, so please book. Call Joanne Twomey 085 814 5328

...........................................................................

TRY CHI GUNG/OIGONG

he Centre for Adult Continuing Education T The Laurals, Western Road, University College Cork, Cork, Ireland www.cace@ucc.ie

Dr. Denis Staunton

Info David 087 939 5616

www.turnerscrosscommunity.ie

Spring Lane Traveller Women’s Group is supported by Cork Traveller Women’s Network, the HSE, City of Cork VEC & the St Vincent de Paul Society. The book’s publication is sponsored by the VEC.

Douglas Community Centre, Church Road, Douglas

Going to College as a Mature Student

Rebelution Theatre runs weekly acting workshops here. You don’t need experience to become a member – and there are no fees to join. The first workshop is free, after that it’s only €5 per workshop. It’s not structured like a course, so people can join at any time and not feel left behind. If acting isn’t for you, the group needs backstage crew, and if you’re looking for a social outlet members often meet up. As well as running workshops Rebelution puts on productions, so members can test the skills they are developing.

Turners Cross Community Association invites you to a talk by Liam O’hUigín, to hear about old Turner’s Cross. Learn some history through pictures. Bring along your old photos to add to a pictorial history of the area. All welcome. The Centre is next to the Credit Union. Info Joseph Curtin 086 259 1362

Spring Lane Traveller Women’s Group launches the illustrated children’s book Paddy the Traveller Boy – which celebrates Traveller heritage in the time of barrel top wagons and camps. It’s aimed at young children in primary school, and is the result of a year the women spent working with artist Chrissie Dervin. All welcome.

7.30pm – 8.30pm

wednesday march 20

7pm – 8pm

Dr. Denis Staunton

...........................................................................

9pm Yogaworx Studio, East Village, Douglas

max

12

TRY PILATES Join this regular evening class & discover what it can do for you. Details see 11am this morning. Another free class at lunchtime tomorrow. Booking essential, call Jaconel Janssen 085 161 3505

35


thursday march 21

All day All day all week

Exhibition Abstract landscape paintings by Patrick Mansell. T 492 4932

Exhibition Community Art from the Glen. See separate entry.

In Stitches

Central Library, Grand Parade

Library Chess Club

All day

come along with your friends and have a game or two with the club members. All ages welcome. T 492 4932

a display of work by the In Stitches craft group. All welcome to drop in, look at the work and learn from the group.

The Craft of the Honan Chapel – details see Tuesday. 11am – noon

Genealogy – getting started with your family history with a member of the Cork Genealogical Society. 7pm

Lecture: Recovering a forgotten history of the Honan Chapel. In this illustrated lecture James GR Cronin, of the Centre for Adult Continuing Education at UCC, discusses how the identities of the artists who designed the mosaic floor and the Stations of the Cross in the Honan Chapel were recovered. The Honan Chapel, in the grounds of the university, was built at the zenith of the Irish Arts and Crafts. His talk will suggest reasons for excluding the artists from its official histories written in 1916 and again in 1966, and how recovering their identities was aided by social media in 2006. T 492 4900

Bishopstown Library

2.30pm – 4.30pm

Happy Talk Three half hour workshops with games for children aged 0-6.

Wilton

See separate entry.

All day

T 492 4933

Exhibition ‘A Sense of Place’

Hollyhill Library

JG O’Donoghue explores the Irish landscape through the perspectives of language and archaeology. All week.

All day

2.30pm

Active Retirement Looking to learn how to live life at a different pace? The Active Retirement Club is here for you. All welcome. 2.15pm – 3.15pm

Genealogy – getting started with your family history with a member of the Cork Genealogical Society.

9am – 5pm For details see Tues. Continues Mon – Fri until April 5 St. John’s Central College Sawmill St

10am – 1pm

6.30pm – 8pm

Cork Textile Network exhibition

Learn CV Writing Skills Book a free session with the library’s collection of self-guided learning DVD ROMs. Basic computer skills required. T 492 4928

REVIEW CENTRAL 13 Exhibition of graduate student work.

Tory Top Rd Library Ballyphehane 11am – 2pm

The Art of Quilting Drop in to watch and learn the art of quilting with the Tory Top Quilting Group. T 492 4934

Frank O’Connor Library Mayfield 2pm – 4.30pm

...........................................................................

9am – 8pm Mon – Sat until March 27. The James Barry Exhibition Centre, CIT, Bishopstown

SOUNDINGS IN FATHOMS Winner of the CIT Registrar’s Prize, artist Norma Walsh, exhibits her work which is inspired by the supremacy of the natural elements over human fragility.

6pm

Open afternoon

Creative Writing

Tour the library facilities and learn about the services provided. Find out about the City of Cork VEC Mayfield Write On Adult Literacy & Basic Education Services, available in the local community for adults who need help with reading, writing, Maths or call Mary Chambers 086 823 7078.

9am – 8pm Continues until end of March.

T 492 4935

Exhibition of work created by adults with learning difficulties. Details see Tuesday.

Want to get started on that novel? Or working on a short story and need a bit of a push? Come along this evening and it will get you going! 6pm

Caint is Cómhrá Looking to brush up your Irish? You are welcome to come along to use your cúpla focal and learn some more. Fáilte roimh gach éinne.

36

Blackpool Library

Douglas Village Shopping Centre

T 492 4937

thursday march 21

Douglas Library

...........................................................................

First Floor Gallery, Student Centre, CIT

ART BY ADULTS

37


thursday march 21

max

7

TRY YOGA

OPEN STUDIOS Open Studios in Art Department – celebrating Further Education in art and design.

4pm - 8pm

Information evening on all college courses

For details see Tuesday. ...........................................................................

9am – 6pm Exhibition continues until Friday Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

CROSSROADS – ACCESS TO DESIGN STUDIES

Join the regular class here & learn a little Yoga. Tea & coffee provided. Places limited, book yours by calling Maeve or Elsa 435 8866

see Tuesday for details. ........................................................................... ...........................................................................

10am – noon Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

max

8

DESIGN WORKSHOP – SKETCHBOOK DRAWING Access to Design Studies is a FETAC level 5 course celebrating its tenth year here which provides training to adults in the foundations of design. This morning adult learners share their new skills in a workshop on sketchbook drawing. Places very limited, booking essential by email only: Jenny Monks j.monks@csn.ie or jennylmonks@gmail.com General enquiries: 496 1020 www.csn.ie ...........................................................................

10am – noon JCSP Library, Terence MacSwiney Community College, Knocknaheeny

WATCH STUDENTS DANCE Enjoy a performance by students of Terence MacSwiney Community College joined by students from Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road. Booking essential, places limited, call Anne Masterson 439 7740

38

pm – 8pm Cork College of Commerce Morrison’s Island

10am – 12.30pm Cork City Partnership Office 26, Bridevalley Park, Fairhill

max

12

JOB SEEKING SKILLS WORKSHOP Workshop on job-seeking skills, including CV layout, interview skills, how to look for specific jobs. Tea/coffee provided. Limited places, please book. Info Mary Sheehy 490 9710 or 087 196 2015 email: msheehy@partnershipcork.ie ...........................................................................

10am – 1pm School of the Divine Child Lavanagh Centre, Ballintemple

MAKING MUSIC ACCESSIBLE SoundOUT, in collaboration with School of the Divine Child, invites teachers, parents and Special Needs Education co-ordinators here this morning. It’s an opportunity for them to gain hands-on experience on how to effectively use a range of accessible interactive music technology within formal, non-formal and informal music education settings. Parking only available in area around Ballintemple. Email: divinechild@eircom.net www.lavanagh.ie Booking essential. Call Anne Brennan 429 1804

7pm

Introduction to the study of Law Paul Cotter, one of the college’s teachers, gives an information seminar, designed  to  equip  the  lifelong  learner  with  an  understanding  of  what  is  involved  in  the  study  of  Law. This informal session includes a review of all the options from entry to more  advanced  levels. Paul will be happy to answer any questions.

Calling all parents or prospective students – this is your chance to find out about the courses running in the college, what they are about and what they can lead to. Did you know that you can go on to university from one of our courses?

Info: 422 2100 email: queries@ccoc.ie

Staff available from all the college departments to informally answer questions, address worries and point you or your child in the right direction for their future success. Early interviews can also be availed of for next year’s academic courses.

10am – 1pm Cork Institute of Technology

Learn about the Leaving Certificate course for adults Are you over 20 and always wanted to do your Leaving Certificate? Are you tempted to take on the big challenge? Call in and ask any question that comes to mind and you’ll be helped to decide what’s best for you. Take your courage in your hands, call in, have a cup of tea and find out about the course. 6pm

How to organise events with ease

www.corkcollegeofcommerce.ie

A DAY IN THE LIFE OF A CIT STUDENT This event is for senior cycle students from Cork City and County interested in finding out what life as a CIT student is really like. Experience a lecture, tour the campus and quiz students about CIT. Pupils also have the opportunity to speak with the Access Team about any concerns they have about admission and other aspects of CIT. Organised by CIT Access Service. Free refreshments. No maximum number, but booking essential, when details of where to meet will be given by Louise Bermingham or Elaine Dennehy

Get some tips on what it takes to run a successful event. David Tyrrell highlights the key issues that need to be dealt with when organising any type of event, whether it’s a birthday party, wedding or a corporate event. They include choosing the appropriate speakers, attracting people to attend, the optimum time to hold the event, and so on.

433 5138 or email: linkedschools@cit.ie www. cit.ie

6pm - 7pm

GET INVOLVED IN YOUR LOCAL COMMUNITY

Top tips for budgeting Maria Hurley, an experienced business teacher in the college, offers practical advice and tips for making ends meet in these tough economic times. Business is at the core of many of the courses at the college. Why not avail of this chance to let the teachers help you with some information that may benefit you? Feel free to ask questions in this informal session.

thursday march 21

10am – 11.30am Mahon Family Resource Centre

9am – 5pm Continues until Friday. Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

10am – 1pm The Lodge, Bessborough,

max

16

off Skehard Rd, Blackrock

Communities need the active involvement of people for local life to flourish – without it their voice often goes unexpressed & unheard. In this EU designated Year of Active Citizenship, what are the challenges & benefits to getting involved in your community? Come to an interactive workshop led by Jim Sheehan of the Social & Health Education Project – it promises to be enjoyable. Booking necessary. Call Geraldine Flanagan 466 6180 email socialandhealth@ eircom.net The Lodge is a wooden house in the grounds of Bessborough – go through the main gate & the Lodge is 10 yards on the left.

39


thursday march 21

Blackpool Shopping Centre

10am – 3pm Millennium Hall, City Hall

PRINTMAKING EXHIBITION

NATIONAL SEMINAR ON TRAVELLER HORSE OWNERSHIP

Until Friday. See Tuesday for details. ...........................................................................

10am – 4pm

NALA - National Adult Literacy Agency Call to the stand where literacy students, members of NALA’s student sub-committee are available to talk to you about: taking the first step back into learning as an adult; Help my Kid Learn - a new website for parents; NALA’s online learning website www.writeon.ie; & becoming a learning ambassador.

Cork College of Commerce Stand with information on the wide range of courses at the college, daytime & evening, with staff available to answer your questions. Info Carol Neenan 422 2100 email:queries@ccoc.ie www.corkcollegeofcommerce.ie

10am – 4pm Coláiste Stiofáin Naofa Tramore Rd

CISEÁN: A CELEBRATION OF IRISH TRADITIONAL BASKETS

EXHIBITION BY CORK CAMERA GROUP Details see Tuesday. Continues until Sat.

10am – 1pm & 2pm – 5pm Blackpool Library

11am – 4pm

Details – see Wed. Continues until Friday lunchtime.

St John’s Central College, Sawmill Street 425 5500 See a list of courses and apply online: www. stjohnscollege.ie

Still from Vico Films production King of the Travellers

Organised by the Traveller Visibility Group (TVG), Cork; Cork Traveller Women’s Network; St Anthony’s Park Community Initiative; Southern Traveller Health Unit (HSE); Cork City Council; Irish Traveller Movement (ITM) in partnership with all local and national Traveller organisations.

10.30am

11am – noon

Bishopstown Senior Social Centre Wilton Park House

Room 312, CIT Cork School of Music, Union Quay

LEARN ABOUT MEN’S SHEDS

DISABILITY IS AN OBSTACLE... NOT A BARRIER

This national seminar focuses on the place & importance of the horse within Traveller culture. The Traveller Visibility Group (TVG), Cork, in partnership with local and national Traveller organisations, is holding the event in order

...........................................................................

COMMUNITY ART FROM THE GLEN

Do you have a creative flair? Are you an imaginative person? Have family & friends commented on your inventive ability and originality? If so, you may be a natural designer and unaware of the prospects in the field of 3D Design, areas such as window, landscape, spatial, product design … the possibilites are endless. Now is your chance to do something about it. Come along & meet current students of the Interior Architecture & Design Department at St John’s and view their work – they’ll be on hand to give information on courses you can start next September which are open to all ages & abilities. Ask at information desk for location. Here again tomorrow.

nfo Ciara Ridge 450 3786 email: tvghorseseminar@gmail.com

...........................................................................

10am – 5pm Cork Vision Centre @ St Peter’s, North Main St

to highlight positive examples of horse ownership across the country. It also support initiatives which can influence the living environments of horses in an urban setting, whilst acknowledging the cultural context of Travellers. The seminar aims to raise awareness of horse ownership, provide information to the community around its significance, and to explore ways that local communities can commit to embracing it as part of urban life. Deadline for booking Tuesday March 19 call Ruth McGuane 450 3786

Continues until Friday. For details see Tuesday.

Merchant’s Quay Shopping Centre Interior Architecture & Design Department, St John’s Central College

40

10am – 2pm Mahon Family Resource Centre

thursday march 21

SHOP & LEARN

...........................................................................

10.30am - 11.30am Glen Resource & Sports Centre The Glen

SOAPS AND CELEBRITIES QUIZ A fun quiz with questions on current soap storylines, soap characters, celebrities and celebrity news. Come along - test your knowledge of soaps and celebrities and have some laughs along the way. Refreshments. All welcome. Organised by the Dillon’s Cross Project. Info Eiblinn Davitt at the Glen Resource & Sports Centre 455 0511

Bishopstown Senior Social Centre has set up a Men’s Shed & is keen to hear from senior males in the community. New members always welcome. The Men’s Sheds movement started in Australia & is becoming popular in Ireland and other countries, providing a safe, friendly environment where men, from all walks of life, meet & take part in projects. The atmosphere created encourages men to engage in conversation, share concerns, while being occupied in activities which may benefit their community. Come along to find out more. Info Roger 086 386 6975 or Barry 086 605 0279. ...........................................................................

11am Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks Lee Road

LEARN HOW TO COMPOST Details see 11am Tuesday. Repeated today at 2.30pm.

max

55

CIT Cork School of Music Community Music Studies invites you to listen to a special guest - DeafBlind piano teacher, composer and performer, Orla O’Sullivan. Hear about her difficult but determined journey to become the world’s first fully qualified DeafBlind music teacher – from her early musical experiences with her mother, first music teacher Jean Downey, through to developing her own innovative methods of teaching piano to deaf students.The event includes a performance and Q & A session. Wheelchair accessible, on-street parking, Bistro onsite. Booking essential, call Edel Sullivan 087 234 4669 www.orlaosullivan.ie www.cit.ie Sponsored by the CIT Access Service

41


Find out about the Sustainable Energy course at the college, staff available to give information and answer any questions. T 425 5500 Visit the website for a list of courses and apply online: www.stjohnscollege.ie

march 21

thursday

Room 412, St John’s Central College Sawmill St

INVESTIGATE SUSTAINABLE ENERGY

...........................................................................

11am – 1pm The Seminar Room, The Nimbus Centre, CIT

max

50

11am – 1.30pm Farranree Parish Family Centre, Church of the Resurrection

40

Noon – 5.30pm Bishopstown Senior Social Centre, Wilton Park House

A TRIP DOWN MEMORY LANE

COMPUTERS FOR THE PETRIFIED

Enjoy a morning of song and story organised by North Presentation Adult Education Department & hosted by the Farranree Family Centre. Join Liam Hutchinson & students of Adult Education for a bit of nostalgia, with poems, stories & songs from the 1940s, 50s & 60s. Bring your voice & your dancing shoes & let the memories flow. Free refreshments. Limited parking close to the Centre, so park on main road. Info adulted@ northpres.ie Booking essential for groups of four or more. Book by phone only – Joanne Twomey, North Pres Adult Ed Co-ordinator 085 814 5328

Details see Tuesday.

LEARN A LITTLE CULTURAL DIVERSITY

North Presentation Secondary School Adult Education Department belongs to the Farranree Community Education Network.

...........................................................................

12.30pm-1.30pm St. John’s Central College

LEARN TO BE A PHARMACY ASSISTANT Majella O’Driscoll, Co-ordinator, is available to give information and answer any questions you have about the Pharmacy Assistant course. Call to see her in the college’s Room C14, in the Church Building on Sawmill Street. T 425 5500 See www.stjohnscollege.ie for all courses & to apply online.

...........................................................................

11.30am – 1pm

Take the first steps to change your life – hear about exciting career changes since the recession began, as you listen to inspirational speakers and stories from mature students. Meet staff and learn about supports available from the Cork City Adult Guidance Service and the Mature Student Officer in CIT. Free refreshments. Booking required. Info: Claire 490 7149 email cnagle@corkvec.ie; Christine 433 5138; Christine.nolan@cit.ie; www.cit.ie To book a place and your parking space call Claire 490 7149

TRAVEL DESK

...........................................................................

First Floor, St John’s Central College, Sawmill St

Drop in to use a free service provided by students of Tourism & e-Travel. They’ll source information for you before you head to your travel agent. Desk is on First Floor by the Reception. T 425 5500 Visit www. stjohnscollege.ie to see courses & apply online. ...........................................................................

Noon – 1pm Student Centre, Cork Institute of Technology

max

25

FIND OUT ABOUT FLUBBER

...........................................................................

ARTIST SHARES LIFELONG LEARNING EXPERIENCE

1.05pm Yogaworx Studio, East Village, Douglas

The CIT Registrar’s Prizewinner, artist Norma Walsh, whose exhibition Soundings in Fathoms is on display, discusses her work & shares her own lifelong learning journey. This will be of particular interest to anyone hoping to return to education. Further details see www.cit.ie

LEARN A LITTLE PILATES

...........................................................................

12.30pm – 2.30pm Mahon Family Resource Centre

max

5

TRY PRINTMAKING

1pm – 1.45pm Alliance Française de Cork, 36 Mary St.

max

12

Give Pilates a try - experience what it can do for you in a short lunch- time session: feel taller, leaner, stronger, and… relaxed! This is a regular Thursday lunchtime Pilates class. Booking essential as places limited. Call Jaconel Janssen 085 161 3505 email: info@ pilatespeoplecork.com www.Pilatespeoplecork. com ...........................................................................

Come to the regular class here to try Printmaking. Tea & coffee provided. Places limited, book yours by calling Maeve or Elsa435 8866

Explore the exciting world of ‘Flubber’ and unearth the inner organic chemist within you with this hands-on experiment. You’ll discover some exciting facts about elastomers and perhaps even make some ‘Flubber’ for yourself. Discover how this combination of fluid-like and solid-like properties makes it behave – best described as viscoplastic or gelatinous… even slimy! Places limited, so book by calling Declan Dennehy 433 5108 or email Declan.dennehy@ cit.ie

Come and see displays from Sudan, Eritrea, China and Lithuania, showcasing their culture, food, music and art. This is a regular festival event, enjoyed by many, and includes food tasting from the four countries featured each year. Meet some of the centre’s students and tutors. Welcome English is a voluntary community organisation, coordinated by the Sisters of Mercy. Its dedicated volunteer tutors provide classes to those seeking asylum, refugees and unemployed immigrants in Cork. T 431 6537; M 087 918 9841 email: welcomeenglish@hotmail.com www. welcomeenglish.ie

12.30pm – 2.30pm The James Barry Exhibition Centre, CIT

...........................................................................

42

12.30pm – 2.30pm Welcome English Language Centre, Mercy House, Convent Place, Crosses Green off Proby’s Quay

YOUR OPERATION TRANSFORMATION

Limited parking available in the LeisureWorld car park. Please book parking space when booking event. Park at the side/back of the building and collect ticket from the LeisureWorld Reception Desk to display on windscreen. The Nimbus Centre is on the road into CIT- it’s part of the Rubicon Centre. http://nimbus.cit.ie/contact-us/

max

thursday march 21

11am – noon

max

10

LUNCHTIME TANGO Continuing Alliance Française’s multi-cultural theme for festival week, come and learn some tango steps, Argentinean style, with Nathalie Chauvière. Numbers limited. Booking necessary. Call Niamh Sweeney 431 0677, info@ alliancefrancaisecork.com

1.10pm – 2pm Foyer, CIT Cork School of Music

GUITARS AT LUNCHTIME Enjoy a performance by Guitars Plus, a 12 member orchestra of classical guitarists, senior students and graduates of the CIT Cork School of Music. Their director is Jerry Creedon and their programme will be a real feast of great music. Some seating, wheelchair accessible, on-street parking, bistro on-site. Info: Edel Sullivan 087 234 4669

43


thursday

Lecture Theatre, St John’s Central College, Sawmill St

Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

2pm – 5pm Room 301, 3rd Floor, Brookfield Health Sciences Complex, UCC

TAPESTRY OF COLOURS

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO

OPEN BOOK – ATLAS OF THE GREAT IRISH FAMINE

For details see Monday. Repeated daily until Sunday.

This is a rare opportunity to meet & hear from contributors to the award-winning Atlas of the Great Irish Famine. Four of the authors come together to share their unique perspectives of the disaster, informed by their particular fields of expertise which include genealogy, history, geography and food history. Guests have the chance to take part in a question and answer session. It’s a one-off event, organised by Adult Continuing Education (ACE), at UCC. Tea/coffee provided. All welcome. Atlas of the Great Irish Famine, (Cork University Press), won the Best Irish Published Book of the Year for 2012. Booking advised but not essential, call Lindy Meldon 490 4700 or l.meldon@ucc.ie

march 21

2pm – 3pm

...........................................................................

2pm – 4pm We Made This, South Pres, Evergreen St

max

10

JOIN A WRITING GROUP Tapestry of Colours is an emotive feature length documentary which explores the fusion of cultures in Northern Ireland. It includes personal and moving interviews with individuals from diverse backgrounds and cultures, set against colourful and unusual festivals with a strong emphasis on music. The film poses questions on perceptions and attitudes about identity and culture, but ultimately leaves the viewer engaged and inspired. This is its first screening in the Republic. Its director Zhenia Mahdi-Nau visits Cork for its screening to take part in a Q & A session afterwards – all welcome. Info: Tony Power 086 604 9498 email: tony_ power@corkcity.ie Event organised by the Social Inclusion Unit at Cork City Council as part of the festival’s cross-border & cross-community initiatives, supported by Co-operation Ireland’s Cork branch & Cork City Council. ...........................................................................

2pm – 3pm Triskel Arts Centre, Tobin St off Grand Parade/South Main St

Enjoy an informal gathering of people interested in creative writing. They meet here every week to share their ideas and a couple of times a year publish their work in local magazine The Asylum. Info & to book your place Norma Roche 086 023 6442 Email: wemadethis@presentation.ie www. southpres.ie

SHOP & LEARN Wilton Shopping Centre 2pm – 4pm

‘Size Matters’ Information Pods How does your alcohol/drug awareness measure up? Take a quiz to find out. Learn about alcohol guidelines and how to reduce drug and alcohol related harm. Fun, interactive exercises, information on educational opportunities and pathways to local services and supports. Presented by Cork City Partnership’s Community Outreach Drug Awareness Project. T 430 2310; see Wed for more contacts.

max

40

Brookfield Health Sciences Complex is on College Rd, from city centre direction it’s on the right past UCC, Bon Secours Hospital & Poor Clare Convent.

2.30pm – 3pm 3.15pm – 3.45pm 4pm – 4.30pm Blackpool Library

HAPPY TALK Happy Talk is working to improve the language and learning skills of children in the 0-3 and 3-6 age groups in the Glen and Mayfield areas. This afternoon the Happy Talk team of speech and language therapists runs games and activities for young children in Blackpool Library. They give parents tips and ideas to help develop their child’s language, and each child will receive a book to take home. There are three half hour sessions suitable for children aged 0-6 years. Info: Sheila Dillon, Happy Talk Co-ordinator 430 2310 or 087 757 3749 email:sdillon@partnershipcork.ie

thursday march 21

1.30pm – 3.30pm

www.corkcitypartnership.ie/happy_talk. ...........................................................................

2.30pm – 5pm Bishopstown Senior Social Centre, Wilton Park House

MUSIC & DANCE FOR OLDER PEOPLE

...........................................................................

2.30pm Lifetime Lab @ Old Cork Waterworks Lee Road

LEARN HOW TO COMPOST For details see Tuesday 11am.

TOUR TRISKEL CHRISTCHURCH For details see Tuesday at noon.

44

All welcome to a regular session with Margot Lyons. Free refreshments. Parking. Learn about other activities at this award-winning centre. T Roger Coughlan 434 8595 M 086 386 6975 email:bishopstownseniors@gmail.com

45


thursday march 21

4pm

Terence McSwiney Community College, Knocknaheeny

Alliance Française de Cork, 36 Mary St

COMMUNITY EDUCATION – THE FUTURE

BEAUTIFUL VENICE

DEBATE: EDUCATION & TRAINING: IN THE MIDST OF CHANGE – WILL THERE BE EQUALITY OF ACCESS?

Launch of Cork City Community Education Forum document – Our Priorities for the Next Five Years. The Forum brings together the 10 Community Education Networks in Cork City, to share ideas & avoid duplication in their activities. Each network is made up of organisations offering classes in its local area. The networks are supported by the City of Cork VEC. In these challenging times, education in local communities is more important than ever. Info: Liz O’Halloran, Chair, Community Education Forum, City of Cork VEC 450 8562. Bella Venezia! Cultural co-ordinator Susanna Fabris takes you on a fascinating virtual tour of one of the most famous cities in the world. Info Niamh Sweeney 431 0677 email info@ alliancefrancaisecork.com

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC

...........................................................................

Repeated daily until Sat. See Tuesday for details.

5.30pm – 7pm

...........................................................................

LEARN SACRED HARP SINGING

3pm – 6.30pm Camden Palace Hotel

DISCOVER THE CREATIVE DARKROOM Details see Tuesday. Repeated at noon Sat.

Speakers: Kathleen Lynch, Professor of Equality Studies, UCD, Mary Liz Trant, Director, Equality of Access office, Higher Education Authority Brian Lister, OBE, from Scotland, brings an international dimension.

In Ireland, Education & Training is going through a timev of rapid change, with the setting up of Solas to replace FÁS, and 16 new Education & Training Boards taking the place of the current 33 Vocational Education Committees (VECs). Will these & other changes affect access to Further & Higher Education? Today’s debate is part of a national consultation & planning process. Come along to listen and contribute to the discussion.

For more information see page 5 or call Willie McAuliffe 439 7740

max

50

Camden Palace Hotel, Camden Quay

Sacred harp singing is a four part a cappella vocal music from the USA, with haunting melodies, serene hymns, fast fugues & high energy anthems. Today Cork Sacred Harp Singers take newcomers through the basics of how to sing this music. Beginners warmly welcomed, absolutely no musical experience needed. The Singers meet here every Thursday from 7pm –9pm & newcomers are always welcome. Info Sinead 085 741 8021 email: corksacredharp@gmail.com www. corksacredharp.com ...........................................................................

6pm – 7pm Crawford Art Gallery, Emmet Place

GUIDED TOUR All welcome to a tour of the permanent art collection, no need to book. Info: Emma 490 7862 or Anne 490 7857 www.crawfordgallery.ie

46

Chaired by Ted Owens, currently CEO City of Cork, VEC.

All welcome. Refreshments. Park in school car parks at front & rear of college.

3pm – 4pm University College Cork Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

...........................................................................

4pm – 6pm CityNorth College of Further Education/Terence McSwiney Community College, Harbour View Rd.,Knocknaheeny

thursday march 21

2.45pm

6 pm-7.30 pm Electrical Engineering Lecture Theatre 2, UCC Located behind the gate lodge at the College Road entrance to UCC.

BEAUTY and THE BEAST Dr Silvia Ross, Department of Italian, UCC, gives a lecture entitled Florence—Beauty and the Beast: Conflict in the Cradle of the Renaissance. It includes a brief background to Florence; its historical, linguistic, literary, artistic & architectural importance; how that legacy has affected visitors, writers and filmmakers for centuries. It examines how this ‘sublime’ city, birthplace of the Renaissance, has been characterised by terror and conflict, including Dante’s Divine Comedy & the Medicis. It discusses recent novels, travelogues and films such as EM Forster’s A Room with a View and Ridley Scott’s horror movie, Hannibal. All welcome. No need to book. Info: 490 2335

6.30pm – 7pm Foyer, CIT Cork School of Music

COMMUNITY MUSIC NETWORK – CHOIR PERFORMANCE

The Cork Community Music Network Spring event begins with a performance by the World as One Multicultural Choir. The choir was formed in 2008, its current director is Joanne Walsh, and its repertoire is upbeat, modern & joyful. It performs at many community events. Cultures represented include Afghanistan, Ethiopia, Ireland, Lithuania, Spain & Togo. Its performances are always uplifting & a tonic in these challenging times. All welcome. Followed by an Open Forum on Community Music & workshops. Info: Cork Community Music Network (CCMN) Paul Facey-Hunter T 421 5116/466 3103 M 086 175 5917 email: paulfh22@hotmail.com

47


thursday march 21

7pm School Hall, Scoil Aiséirí Chríost, Farranree

7.30pm-9pm Bishopstown Community School.

8pm St Columba’s Hall, Douglas

KARATE FOR KIDS

ONE BOOK ONE COMMUNITY CELEBRATION

AN EVENING FOR PARENTS

SENIOR DANCING COMPETITION

For details see Tuesday. Book a place by calling Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie See Fringe for other classes. ...........................................................................

7pm – 9.30pm Meet in Foyer CIT Cork School of Music, Union Quay

OPEN FORUM & MUSIC WORKSHOPS

A celebration of the One Book, One Community project. It includes an exhibition of work by pupils attending Scoil Aiséirí Chríost, Scoil Íosagáin & North Presentation Secondary School, inspired by the book chosen this year Kensuke’s Kingdom by Michael Morpurgo. Info: Rachel Uí Fhlannabhra (Browne), Home School Community Liaison teacher, Scoil Aiséirí Chríost 421 0677 Schools involved are members of the Farranree Community Education Network. ...........................................................................

7pm – 8pm, & 8pm –9pm Cork Community Music Network’s Spring event continues with an Open Forum on Community Music in the city, followed by a choice of workshops; either Music & Health or Anyone Can Sing – note that no ability to read music is necessary. The Open Forum is an opportunity to discuss the current situation regarding community music & how the Network (CCMN) might help support existing & future activities. This is intended to be one of a series of CCMN events, probably quarterly. Network members meet occasionally to share ideas, resources & training. Organised by Cork Community Music Network in association with CIT Cork School of Music, with workshops run by Music Alive www. musicalive.ie & Anyone Can Sing www. anyonecansing.ie Info: Cork Community Music Network (CCMN) Paul Facey-Hunter T 421 5116/466 3103 M 086 175 5917 email: paulfh22@ hotmail.com Places limited, booking advised.

The Venue Bar, Blackrock Rd junction of Churchyard Lane, Ballintemple

TANGO FOR BEGINNERS Try a class in Argentine Tango for absolute beginners, no partner or experience of any kind of dance needed. Stay on to watch others dance & get a taste for the magic that is Argentine Tango, a global society. Tango is passion, Tango is fun. Info 086 819 1750 email: irishtango@ gmail.com Booking by email preferred but not essential, please state which class you’d like to attend: Class A (7-8pm) or Class B (8-9pm). The Irish School of Tango (Cork) runs regular classes here on Thursdays at 8pm with dancing until late. Classes are drop in, so start any week you like. Bus 202 from city centre – ask to get off in Ballintemple.

Listen to Marie Delaney, a highly qualified and experienced Educational Psychotherapist, as she gives a talk entitled: Educational Psychotherapy to Promote Positive Changes in Young People’ s Behaviour. Marie’s work integrates ideas from educational psychotherapy, attachment theory and teaching to support young people, parents and educators in accessing real learning. Educational Psychotherapy is about working on blocks to learning and thinking differently about a child’s behaviour to facilitate real change, as opposed to managing behaviour and reacting to crises as they happen. This event is more than a lecture, it will allow for discussion and the exchange of ideas. A Bishopstown Glasheen Community Education Network event. Info: Damian Ryan 086 399 8613 e-mail: damian_w_ryan@hotmail.com ...........................................................................

7.30pm to 9pm Mahon Youth Centre, The Portakabins, Mahon Drive, Mahon. All welcome.

OPEN ART STUDIO

Out with your ball gowns! Take your partners for the Young at Heart Senior Dancing Competition. Do the Waltz or Quick Step & compete for the Douglas Village Perpetual Trophy. There are two categories in the competition: lady & gentleman and two ladies dancing together. There are lots of prizes - with perpetual trophies for both categories & a trophy for second and third in both, with medals for those who come fourth, fifth and sixth. All welcome to take part. For more information about Young at Heart and its activities and this event, call Phil Goodman 087 298 7161

thursday march 21

6.30pm – 7.45pm St An1thony’s Sports Hall, Ballinlough Rd

...........................................................................

8pm – 9pm The Venue Bar, Blackrock Rd, junction of Churchyard Lane, Ballintemple

TANGO FOR BEGINNERS See 7pm for details. ...........................................................................

8pm – 10pm Gym, Douglas Community School

TUITION IN THE SPORT OF SHORT MAT BOWLS Douglas Community School Indoor Bowls Club invites you to learn a new sport, played in teams of up to four. People of all ages enjoy playing – give it a go! The Club meets here on Mondays & Thursdays. No need to book, but call if you want to find out more about this popular indoor sport. Margaret Aune 087 218 2709 email margaretaune@yahoo.ie

Mahon Men’s Art Group display their work. Details see Tuesday.

48

49


friday

Hollyhill Library Workshop on Facebook with Damien Mulley.

All day

Booking essential.

Learn interview skills.

march 22

Tory Top Rd Library Ballyphehane

All day The Craft of the Honan Chapel - Cork Textile Network exhibition, all week. Details see Tuesday. T 492 4900

Genealogy – getting started with your family history with a member of the Cork Genealogical Society. T 492 4934

Bishopstown Library Wilton All day

Exhibition ‘A Sense of Place’

Douglas Library Douglas Village Shopping Centre

JG O’Donoghue explores the Irish landscape through the perspectives of language and archaeology. All week.

All day all week

2.30pm

Exhibition

Active Retirement

Abstract landscape paintings by Patrick Mansell. T 492 4932

Want to learn how to live life at a different pace? The Active Retirement Club is here for you. All welcome. T 492 4937

10am – noon

Learn to Tweet

Frank O’Connor Library

a hands-on approach with Damien Mulley of Mulley Communications

Mayfield

Places strictly limited, booking essential call 492 4932 – see separate entry 11am – noon

with a member of the Cork Genealogical Society. T 492 4935

Genealogy – getting started with your family history

Blackpool Library

with a member of the Cork Genealogical Society.

All day

11am – noon

Conversational Irish Try our Ciorcal Comhrá – come along to our conversational Irish group and practice your cúpla focal and enjoy a cupán tae afterwards! T 492 4932

Exhibition Artwork created by pupils from local schools inspired by reading Black Beauty by Anna Sewell, their book this year for the One Book One Community project. All week.

9am –noon St John’s Central College, Sawmill St

9am – 8pm Mon – Sat until March 27. The James Barry Exhibition Centre, CIT

GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION

SOUNDINGS IN FATHOMS

Call to rooms 413/414 - see student work & ask tutors about courses. See Tuesday for details. ...........................................................................

9am – 5pm Continues Mon – Fri until April 5. St. John’s Central College, Sawmill St

REVIEW CENTRAL 13 Exhibition of graduate student work. Details see Tues.

10am – noon Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road ...........................................................................

9am – 5pm Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

OPEN STUDIOS Your last chance to visit the studios in the Art Department – celebrating Further Education in art & design. For details see Tuesday. ...........................................................................

Exhibition and Celebration of Community Art from the Glen – see separate entry. T 492 4933

CROSSROADS – ACCESS TO DESIGN EXHIBITION

Winner of the CIT Registrar’s Prize, artist Norma Walsh, exhibits her work. ...........................................................................

9am – 6pm Main Foyer, Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Road

10.30am – noon

Exhibition of work created by adults with learning difficulties. Details see Tuesday. ...........................................................................

11.30am – 12.30pm

Genealogy – getting started with your family history

ART BY ADULTS

T 492 4928

2.15pm – 3.30pm

Central Library, Grand Parade

50

Phone to book a free session with the library’s collection of self-guided DVD ROMs. Basic computer skills required.

9am – 8pm Continues until end of March. First Floor Gallery, Student Centre, CIT

friday march 22

2.30pm

max

8

WORKSHOP IN PRINTMAKING Access to Design Studies is a FETAC level 5 course is celebrating its tenth year providing school leavers & adults with training in the foundations of design. This morning adult learners share their new skills with the public in a workshop in printmaking. Places limited, booking essential. Info 496 1020 www.csn.ie Book by email j.monks@csn.ie

Ends today – see Tuesday for details.

51


friday march 22

Douglas Library, Douglas Village Shopping Centre

10am – 2pm. Until Friday. Mahon Family Resource Centre

Wilton Shopping Centre

See Tuesday for details.

9.30am – 11.30am

...........................................................................

EXHIBITION BY CORK CAMERA GROUP

‘Size Matters’ Information Pods

10am – 1pm

Details see Tuesday.

Stands with information about alcohol & drugs, with fun, interactive exercises, details of educational opportunities and pathways to local services and supports. Presented by Cork City Partnership’s Community Outreach Drug Awareness Project. See Wednesday for more information.

Education & Rights Resource Centre 5 Churchfield Avenue

...........................................................................

LEARN TO USE TWITTER

Join a workshop & discover the popular instant messaging system. It’s led by Damien Mulley, who owns Mulley Communications & teaches organisations how to communicate amongst themselves & with the world. He also organises the Irish Blog Awards & Irish Web Awards. Event sponsored by Blacknight, an Irish ICANN accredited domain registrar & hosting company & recipients of several awards for their revolutionary use of social media. Places strictly limited, booking essential, call 492 4932. ...........................................................................

10am – noon Mahon Family Resource Centre

SHOP & LEARN

max

10

TRY AROMATHERAPY

10am – 4pm

Read Write Now & Skills for Work Find out about the City of Cork VEC Literacy & Basic Education Services available in the community and the workplace for adults who need assistance. Stand organised by the Ballyphehane/Togher & Bishopstown/Glasheen Community Education Networks. Info Cathy Kelly (Read Write Now) 087 684 9150 & Lillian Buckley (Skills for Work) 086 048 7406

Merchant’s Quay Shopping Centre 11am – 4pm

Interior Architecture & Design Department, St John’s Central College Come & meet current students of the Interior Architecture & Design Department at St John’s and view their work – they’ll be on hand to give information on courses you can start next September which are open to all ages & abilities. Ask at information desk for location. St John’s Central College, Sawmill Street 425 5500 See courses and apply online: www. stjohnscollege.ie 11am – 5pm NALA - National Adult Literacy Agency Come to the regular class here and learn a little about Aromatherapy. Tea & coffee provided. Places limited, book by calling Maeve or Elsa 435 8866

52

Call to the stand where literacy students, members of NALA’s student sub-committee are available to talk to you about: Taking the first step back into learning as an adult; Help my Kid Learn - a new website for parents; NALA’s online learning website www.writeon.ie; becoming a learning ambassador.

PRINTMAKING EXHIBITION

OPEN MORNING

10am – 5pm Continues until Sat. Cork Vision Centre @ St Peter’s North Main St

friday march 22

10am – noon

10.30am – noon Blackpool Library

Drop in this morning & you’ll learn about a number of local organisations as they showcase their activities. Organised by the Cork Anti Poverty Resource Network Limited. Groups participating: The Cork Women’s Action Group, Mná Feasa Women’s Domestic Violence Project, Cork City North Mature Women’s Action Group and Women Supporting Women Mentoring Group. Info 430 7969 email: womensupportingwomen@eircom.net During your visit you can also find out about the Write Together Adult Literacy Scheme, based here, which offers a friendly & supportive setting for learners wishing to better their reading, writing, maths and computer skills. Write Together also offers a Family Learning programme, helping parents to make story sacks for their children. Info 430 7969 email: writetogether@eircom.net A Churchfield Community Education Network event. ...........................................................................

10am – 4pm Coláiste Stiofáin Naofa, Tramore Rd

CISEÁN: A CELEBRATION OF IRISH TRADITIONAL BASKETS Exhibition & workshop, ends today, for details see Tuesday.

CELEBRATE COMMUNITY ART Come to a celebration marking the closure of the three-day exhibition of Community Art from the Glen. The community artists share their work with each other & the public this morning – all welcome. Light refreshments. Details of groups involved, see Wednesday. Organised by members of the Glen Community Education Network with particular thanks to Blackpool Library.

...........................................................................

10.30am Curraheen Family Centre, Meeting Room, Church of the Real Presence, Curraheen Rd

LEARN TO PAINT ON SILK Join renowned artist/dress designer, Anne Kearns, as she demonstrates the art of painting on silk to create art and couture works. All welcome. Light refreshments served. The church is on bus route 208 from city centre. Curraheen Family Centre, a member of the Bishopstown Glasheen Community Education Network, meets here regularly. Info: Irene Higgins 454 1583

53


friday march 22

max

20

National Learning Network Hollyhill Training Centre, Hollymount

AWARDS CEREMONY & OPEN DAY The National Learning Network (NLN) presents awards to learners who completed their training courses in 2012. It’s an opportunity to open the Training Centre to the public who might like to learn about the NLN’s activities in Cork. See and hear about this unique experience for yourself. Parking available on site, tea/coffee provided. Booking is essential, as places limited. Book by calling Alice or Maria 434 1028

in a small boat (CORKUMNAVIGATION) or to compete in Ocean to City 2013. This is a one-off event. Disc parking on the street & nearby in the multi-storey Saint Finbarre’s Public Car Park on Wandesford Quay. Info: 431 6813 email: office@ meithealmara.ie www.meithealmara.ie ...........................................................................

1pm – 2pm Room 156, O’Rahilly Building, UCC

max

50

ZARA – A SUCCESS IN BUSINESS

Join the students as Niamh Leonard facilitates an art and crafts workshop.

Learn from a successful business. The Irish Centre for Galician Studies invites you to a one-off lecture about the Galician company Zara. Among the topics covered are: the company’s history from its first shop to its current empire; design, production, distribution and staff; advertising and marketing strategies; the online world; entering the Stock Exchange; corporate social responsibility; Zara and its reaction to the economic recession; controversies; achievements and challenges; and much more.

Places limited, booking essential. Call Anne Masterson 439 7740

Info 490 3271 or 085 816 6855 email acanizo@ ucc.ie

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

11am – 1pm JCSP Library Terence MacSwiney Community College

ARTS & CRAFTS WORKSHOP

11.30am - 3pm Meitheal Mara Crosses Green House, Crosses Green

WORKSHOP OPEN DAY

1.10pm – 2pm Foyer, CIT Cork School of Music, Union Quay

LUNCHTIME FLUTES & BRASS The final lunchtime concert features CAFE (The Cork Adult Flute Ensemble) and the CITCSM Brass Ensemble performing American composer Edward MacDowell’s Woodland Sketches, conducted by the college’s final year degree students. Some seating, wheelchair accessible, on-street parking, bistro on-site. Info Edel Sullivan 087 234 4669 ...........................................................................

54

Visit Meitheal Mara’s workshop at Crosses Green and see what boat building projects are in progress. Meet staff, trainees and volunteers; try your hand at currach building; see the display on Cork’s fishing and rowing heritage; watch a video of longboat Fionnbarra’s crew competing in Atlantic Challenge Bantry 2012. Make a plan to circumnavigate the city centre

2pm – 3pm Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO

2pm – 4pm

max

40

max

2pm – 5pm

6

Camden Palace Hotel Community Arts Centre, Camden Quay

Lifetime Lab, Lee Rd

CELEBRATE WORLD WATER DAY

SCREENPRINTING WORKSHOP

There couldn’t be a better place to celebrate World Water Day than at the old Cork Waterworks which supplied water to the city from the 1760s. Cork Environmental Network, Lifetime Lab & Green Schools take up the theme of this year’s International Year of Water, aimed at raising awareness of increased co-operation & the challenges facing water management. Includes an interactive workshop, giving you a chance to experience water saving devices in action e.g. aerated shower heads, flow restrictors. You’ll learn how to adapt your toilet, and to make your own water butt & pick up tips about saving water. Info Cork Environmental Forum 023 883 9700 or email: bernadette@cef. ie www.cef.ie Book by calling Bernie Connolly 083 146 8064

Come to an introduction to Screenprinting with Print Cabal – from preparing the screen to printing a T-shirt. Bring a blank dark T-shirt with you. Places limited. Info & to book Rhona 087 668 1634 or www. facebook.com/printcabal

friday march 22

11am – 1pm

......................................

max 2pm – 5.30pm 40 Cork City & County Archives, Seamus Murphy Building, 33A Great William O’Brien St

TRACING YOUR FAMILY HISTORY Learn how you can research your ancestors with talks by experts this afternoon: ...........................................................................

2pm – 3pm Brookfield Health Sciences Complex College Rd, UCC

max

20

KEEPING BUGS AT BAY Fun for all the family at the first of two workshops with Anna O’Leary and Siobhan Murphy of the Catherine McAuley School of Nursing & Midwifery at UCC. At this practical fun session you’ll learn how easy it is to carry bugs around with you and how simple it is to transfer them – but how you can stop infection spreading. Come to what promises to be a fun learning event for all the family. Disc parking on College Road. Meet at the main entrance to Brookfield Health Sciences Complex, on College Road near Bons Secour Hospital. Info: Anna O’Leary 490 1483 email: anna.oleary@ucc. ie or Siobhan Murphy 490 1492 email: siobhan. murphy@ucc.ie Repeated from 3pm – 4pm.

Gerry White on Military Personnel in the First World War & the War of Independence & Rosaleen Underwood on New Online Sources for Genealogy. Booking preferred as places limited. T 450 5876 email archivist@corkcity.ie ...........................................................................

2pm – 6pm The Teaching Rooms, 6 Sidney Place, Wellington Rd

max

20

INTRODUCTION TO SHIATSU The Cork School of Shiatsu invites you to a hands-on workshop which introduces some simple, basic techniques of this unique form of body work to use for relaxation with family and friends.  Also included are stretching & breathing exercises and some acupoints for First Aid.  Please wear loose, comfortable clothing.  Booking essential, as places limited. Contact Diana 087 207 0132 or 487 2324 by March 13.  After that date, please text Sheena on 086 264 1123.  See learnshiatsu.ie or shiatsusocietyireland.com for more information on Shiatsu Parking on street 2 hours with disc.

For details see Monday. Repeated daily until Sunday.

55


friday

NASA’S VIEWSPACE CIT Blackrock Castle Observatory displays NASA’s ViewSpace in its classroom, a constantly updated exhibit showing the beauty and power of the universe while guiding the viewer to a deeper understanding of astronomy. ViewSpace gives adults the chance to see the latest images, movies, animations and news from the Hubble Space Telescope and other NASA observatories. No need to book, but note that seats are given on a first come first served basis.

3pm – 4pm

6pm – 8pm

Catherine McAuley School of Nursing & Midwifery, Brookfield Health Sciences Complex, UCC

Ballyphehane Youth Café Ballyphehane Community Centre

KEEPING BUGS AT BAY

We Made This, South Pres Convent Evergreen St

SPEAKOUT! INTERACTIVE THEATRE

No need to book, all welcome, children must be accompanied. See Wednesday for details. ...........................................................................

6pm Camden Palace Hotel

CURIOUS PHOTOGRAPHY WORKSHOP

...........................................................................

3pm – 4pm Visitors’ Centre, North Wing Main Quad, UCC

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC See Tuesday for details. Repeated tomorrow.

Details see Tuesday.

56

Cork Quaker Meeting House, Summerhill South

SCIENCE & SPIRITUALITY – IN CONFLICT?

3pm- 5pm

...........................................................................

Resident Bordelais tutor Matthieu Nivard takes you on a virtual guided tour through the highlights, the essential sites, and the curiosities off the beaten track of one of France’s most beautiful cities. Info Matthieu Nivard 431 0677 email:info@alliancefrancaisecork.com

25

...........................................................................

Info: 435 7917 email info@bco.ie www.bco.ie

BORDEAUX – A VIRTUAL VISIT

HEALTHY EATING

max

6.30pm – 8pm

See 2pm today for details

Parking nearby - from city centre direction, pass the Castle. Take no 202 bus from Parnell Place – it’s a 5 minute walk from the St.Luke’s or Blackrock Village stops.

3pm – 4pm Alliance Française de Cork 36 Mary Street

16

friday march 22

march 22

max

2.30pm – 4.30pm CIT Blackrock Castle Observatory

Learn about healthy eating, healthy choices. All welcome to a food tasting night at the Community Centre. See a colourful display of a variety of foods from the Food Pyramid. Info Carmel Forde 087 684 7710 ...........................................................................

6pm – 9pm We Made This, South Presentation, Evergreen St

WORKSHOP: MEN’S HEALTH & WELLBEING SHEP tutor Francis Cooley leads this interactive workshop for men. Men attending are given the opportunity to look at their health values & to focus on a few of them. The workshop will also give a flavour of the type of work & topics involved in SHEP’s men’s groups. SHEP – the Social & Health Education Project – is a unique, not-for-profit, community based training & development organisation. Booking essential, as places limited. Call Geraldine Flanagan 466 6180. For info on venue: We Made This 086 023 6442.

This short talk and interactive discussion, led by Denise Gabuzda, begins with an introduction to the changing relationship between science and religion through the centuries, and asks if they need to be in conflict. There are brief contributions by several people representing a range of views, and discussions in both small groups and the larger group. It’s hoped that it will shake up a few stereotypes and spark some new thoughts in the minds of people on both sides. No need to book. All welcome. Info: Denise Gabuzda 085 728 5287. 6.30pm CIT College of Art & Design Sullivan’s Quay Campus (Old FÁS/Government Buildings)

OPENING OF EXHIBITION All welcome to the opening of the annual CIT Crawford College of Art & Design, Continuing Visual Education Exhibition. Info: Ed Kuczaj, Head of Art Therapy & Continuing Visual Education 433 5246 email: ed.kuczaj@cit.ie See www.artincontext.eu for details of courses & other activities. www.cit.ie

57


HEAR ABOUT THE MAHAYANA METHOD

SCRIBES

The Mahayana Method is a three-step process accessible to anyone wishing to experience a life free from fear & limitations; a symbiosis of Science & Spirituality. Mahayana I Dugast Ph.D is dedicated to transmitting this method, inspired from the Greater Mind and delivered as a unique and practical application of metaphysical laws. Event takes place three times a year. Includes course manual, certificate, free refreshments and parking. Book by calling Mahayana 087 326 2549 email: mahayanaidugast@hotmail.com www.mahayanadugast.com ...........................................................................

7pm Camden Palace Hotel, Camden Quay

LIFE DRAWING WORKSHOP FOR ADULTS

58

Spailpín Fánach, South Main St. opp Beamish & Crawford

Writers read from their works and discuss what inspired them in an event inspired by Féile an Phobail, our festival partner. Chaired by Seamus Hosey.

march 22

friday

7.30 –9.30pm

friday march 22

7pm – 8.30pm The Teaching Rooms, 6, Sydney Place, Wellington Rd

Come to a unique life drawing class, that is daring, sexy & fun, with Artist Masquerade. Female & male models performing in costume bring the workshop to life, inspiring one & all to enjoy the magic of art. All that’s needed is an open mind – over 18s only. Bring pad and pencils. Info Ed 087 689 2202

Seamus Hosey recently retired after almost 30 years as Producer in the Features and Arts Department of RTE Radio 1, where he produced programmes including The Arts Show, The Book on One, The Poetry Programme and Speaking Volumes. He also organised and produced the annual Francis MacManus Short Story Competition which continues to provide a major platform for new and emerging Irish writers. Arising out of his lifelong passion for the theatre, he has chronicled tours by the Abbey and Gate Theatres to Russia, Israel and Broadway in a series of acclaimed radio documentaries. He is a member of the Literary Advisory Committee for Listowel Writers Week.

Cónal Creedon is a short story writer, novelist, playwright, and documentary film-maker. His stage plays include The Trial Of Jesus, Glory Be To The Father, Second City Trilogy. Cónal has written over 60 hours of radio drama and his work has been broadcast on RTÉ, BBC Radio 4 & World Service, and by radio stations in Australia, Hong Kong, New Zealand, Canada, and the USA. His books include Pancho and Lefty Ride Out, a collection of short stories, and Passion Play, a novel.

Danny Morrison is a writer who lives in West Belfast, and is secretary of the Bobby Sands Trust and chairperson of Féile an Phobail. He was the national director of publicity for Sinn Fein in the 1980s, served time as an IRA prisoner, and is a well-known political commentator in newspapers, and on television and radio. Since the mid 90s he has concentrated on writing & reviewing. Among his books are the novels West Belfast, On the Back of the Swallow, The Wrong Man; All the Dead Voices, a memoir, & Rebel Columns, a collection of articles. His fourth novel, Rudi: in the Shadow of Knulp, inspired by Hermann Hesse’s 1915 novel, has just been published.

Tony Macaulay grew up on the Shankill Road in Belfast at the start of ‘The Troubles’ – an experience which has shaped his life. He has spent 27 years working with hundreds of youth & community groups to build peace & reconciliation at home & abroad. His first book Paperboy is a touching, funny and nostalgic memoir, recounting his days growing up during the harrowing years. In the middle of the turmoil is the upstart with a wicked sense of humour and sky-high dreams, who dutifully goes about his paper round. The sequel to Paperboy is Breadboy – just published.

Jamie O’Connell was the 2011 Writer in Residence at Tigh Filí in Cork and was awarded an Artists Bursary by Cork City Council in 2012. His debut collection of short stories, Some Sort of Beauty, explores issues of faith, sexuality, travel and modern urban culture, through voices as diverse as that of a Jehovah’s Witness father coping with the death of his rebel daughter, the monologue of a woman who abandoned her young family, stark reflections on love and the quiet tragedy of everyday moments. Underlining these narratives is a powerful humanity guided by hope, forgiveness and the redemptive power of art. Jamie now lives in Dublin.w

Info: Tina 086 603 5552

59


saturday march 23

Wilton

Exhibition ‘A Sense of Place’ JG O’Donoghue explores the Irish landscape through the perspectives of language and archaeology. All week.

Central Library, Grand Parade

Brush up on your speaking skills

All day

Cork Textile Network exhibition The Craft of the Honan Chapel – details see Tuesday.

Bishopstown Toastmasters are on the lookout for new members. Come along and learn what Toastmasters is all about. T 492 4937

10.30am – noon Members of the Cork Textile Network discuss and demonstrate their work. T 492 4900

Frank O’Connor Library

Douglas Library

10am – 1pm & 2pm – 5pm

Douglas Village Shopping Centre All day all week

Exhibition Abstract landscape paintings by Patrick Mansell. T 492 4932 11am – 4pm

Cork and the Great War members of the Cork Branch of the Western Front Association display artefacts from WWI, and offer a facility to research items brought along & to help identify anyone who served in The Great War.

Mayfield

Christy Ring Exhibition Denis O’Sullivan, Ballynoe, displays his extensive collection of memorabilia of Cork hurling legend Christy Ring. Denis has a glittering array of photographs, reports and newspaper cuttings about Ring’s career. He will also display a collection of photographs of Hurling and Camogie through the decades. T 492 4935

Cork in the Great War a talk by author and Western Front Association member Gerry White, all welcome. Noon

The Art of Handweaving The Handweavers Guild of Cork give a public demonstration. T 492 4932

VOLUNTEER TUTORS THANKED Annual event organised during the festival in recognition of the hundreds of hours given every year by voluntary tutors to the City of VEC Adult Literacy Service. Info: Mary Chambers 086 823 7078 ...........................................................................

10am – 4pm Continues until end of March. First Floor Gallery, Student Centre, CIT

ART BY ADULT LEARNERS Exhibition of work created by adults with learning difficulties. ...........................................................................

10am – 4pm Mon – Sat until March 27. The James Barry Exhibition Centre, CIT, Bishopstown

SOUNDINGS IN FATHOMS

Blackpool Library All day

Exhibition Artwork created by pupils from local schools inspired by reading Black Beauty by Anna Sewell, their book this year for the One Book One Community project. T 492 4933

Hollyhill Library

2.30pm

60

11am – 1pm

9.30am The Ambassador Hotel, Military Hill

11.30am – 12.30pm

Treasure Hunt for kids Find clues in the library, and you could win a prize. All welcome. Kids age 7 and under must be accompanied by an adult. T 492 4928

10.30am – 12.30pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre

max

10

MIXED MEDIA & EXPRESSIONISM An opportunity for visual artists and anyone else interested to experiment with a variety of materials & to learn how to balance a composition visually & stylistically to create an abstract work. Workshop run by artist Eoin Gallagher, who trained at St Martin’s Art College, London, and has exhibited work in Cork & elsewhere. This is the first of four weekly workshops – usual charge €20, this one free for festival. Places limited, book by calling 086 244 8828 email shelflife.eg@gmail.com

saturday march 23

Bishopstown Library

...........................................................................

11am – 1pm The Teaching Rooms 6 Sydney Place, Wellington Rd

DISCOVER CRYSTAL HEALING Understand how crystals ‘work’ and learn the best ways to use and care for them so you can employ them as tools of healing, growth and self-transformation. All welcome, refreshments provided. Info: Sinead 086 308 0913 email: sineaddehora@yahoo.ie www.crystallinetimes.com ...........................................................................

11am Atlantic Pond, The Marina Winner of the CIT Registrar’s Prize, artist Norma Walsh, exhibits her work. ...........................................................................

10am – 5pm Cork Vision Centre @ St Peter’s North Main St

EXHIBITION BY CORK CAMERA GROUP Ends today. Details see Tuesday.

LEARN ABOUT WILDLIFE AT THE ATLANTIC POND Join Jim Wilson for a stroll around the Atlantic Pond to discover its wildlife. It’s a popular walking area & home to many species of bird. Jim acts as tour guide on wildlife & cultural tours around Ireland, and gives lectures & workshops on Irish wildlife & the Antarctic. He’s also involved on TV & radio – many will know him from his contributions to The Mooney Show on RTÉ Radio 1. He’s author of a number of books, the most recent, with Mark Carmody, Freshwater Birds of Ireland (Collins Press). See his website www.irishwildlife.net Event suitable for all ages, children must be accompanied. Meet just off the Marina at Páirc Uí Chaoimh. Info: Tina 086 603 5552

61


saturday march 23

2pm – 3pm Carrig Sound, C3 Units A&B Donnybrook Commercial Centre, Douglas

DISCOVER THE CREATIVE DARKROOM

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO

TRAIN WITH YOUR SPORTING HEROES

Details see Tuesday.

For details see Monday. Repeated daily until Sunday.

Blackpool Shopping Centre

The GAA, Soccer, Athletics & Rugby Clubs in CIT, together with the Access Service and the Schools Liaison Office, host a sports training event for young people. Cork’s sporting

Noon – 2pm Assistive Technology Service Student Centre, CIT

...........................................................................

2pm – 4pm

2pm – 3pm Camden Palace Hotel

‘Size Matters’ Information Pods

11am – noon & Noon – 1pm CIT Sports Stand, CIT, Bishopstown

...........................................................................

max

35

LEARN ABOUT SPECIAL EDUCATIONAL TECHNOLGY

FACEPAINTING WORKSHOP

Come to a presentation and demonstration of Special Educational technology by John Phayer and Laura O’Rourke of CIT’s Disability Support Service. You’ll learn about the different types & how they can be used to support SEN students (including Dyslexia and Dyspraxia) with their literacy related difficulties in an educational environment. A selection of them will be demonstrated. John specialises in delivering ICT in SEN courses for primary and post-primary school teachers, and teaching students with Dyslexia how to operate different types of Special Ed technologies. Laura O’Rourke is the Disability Support Officer in CIT and works within the Access Service to increase the participation of students with disabilities & to support them while in Third Level. Booking essential, email christine.nolan@cit.ie or call Christine 433 5138 Directions: enter CIT and go straight through the roundabout by Leisureworld, park here. The AT Service is in the Student Centre (red brick building). Look for signs to help you.

heroes will be on hand to train and teach young people sports skills. Age Group – 8years to 12 years. Booking essential NB only one session per child. Book by email Christine.nolan@cit.ie More information: Christine Nolan 433 5138; Louise Bermingham 433 5139; Elaine Dennehy 433 5141.

62

max

8

WATER BASED PAINTING WORKSHOP Tina Whelan, Camden Palace Hotel studio artist, brings you through her signature style of painting. You’ll paint on wet stretched paper & with hot running water. Dissolve some marks away, make some new. The element of surprise is fun. It’s messy and suitable for all ages. Under 16s must be accompanied at this workshop – there’s one for over 16s at 3pm. They are once-off workshops for festival week, possibly leading to regular events. Booking necessary, as places very limited. Text Tina to book 087 254 62555 or call her for more information.

20

Ever been stuck for your kid’s birthday party, Hallowe’en? Everyone can facepaint. Get easy & amazing tips. For adults and (accompanied) kids, no paints required. Book your place, call Niamh 087 756 8530 email niamhnotnuala@ hotmail.com

Stands with information about alcohol & drugs, with fun and informative interactive exercises, details of educational opportunities and pathways to local services and supports. Presented by Cork City Partnership’s Community Outreach Drug Awareness Project. See Wednesday for more information.

...........................................................................

2pm – 4pm Gael-Taca – Corcaigh le Gaelige 22 Sullivan’s Quay – Port Uí Shuíllgabháin

LÁ na bPÁISTÍ - CHILDREN’S DAY Bring the children for an afternoon of fun – facepainting, balloon-making, storytelling, cartoons in Irish – as Gaelige. Find out about regular activities here. Info: 431 0841

...........................................................................

2pm – 2.45pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre Camden Quay

max

SHOP & LEARN

saturday march 24

Noon – 3.30pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre, Camden Quay

2pm – 5pm SHEP Coiscéim Counselling Centre 23 Crosses Green

max

10

LEARN TO DEAL WITH LOSS and CHANGE

max

35 ...........................................................................

2pm – 3.30pm Crawford Art Gallery, Emmet Place

DRAWING FROM THE GODS All welcome to participate in an open sketching workshop with all materials supplied. Julie Kelleher will introduce visitors to the wonderful collection of Graeco Roman casts, cast in 1816 by the great sculptor Canova from originals held in the Vatican. No experience is required, but you must book your place. Call Emma 490 7862 or Anne 490 7857 email emmaklemencic@ crawfordartgallery.ie.

Kay O’Mahony, a tutor with SHEP, the Social & Health Education Project, leads an interactive workshop for people experiencing loss & change. It could be through bereavement, separation, ill health, redundancy, or something else. The workshop provides a safe space to explore the issues & how they may affect people’s lives. Spaces limited, so booking essential. Call Geraldine Flanagan 466 6180 Info: socialandhealth@eircom.net

63


DISCOVER POLAND

GUIDED HISTORICAL TOUR OF UCC See Tuesday for details.

march 23

saturday

TOUR CORK’S BUTTER MUSEUM

3pm – 4pm University College Cork Visitors’ Centre, North Wing, Main Quad

3.30pm Meet at Christ the King Church, Turner’s Cross

HISTORICAL WALK & TALK Turners Cross Community Association invites you to a Historical Walk and Talk with Liam O’hUigín about the railway lines that passed through the local area. All welcome. Meet at front of the church. Info Joe Curtin, Turner’s Cross Community Centre 086 259 1362 www.turnerscrosscommunity.ie ...........................................................................

6pm CIT Blackrock Castle Observatory Free admission & guided tour of this unique museum, which tells the story of Ireland’s most important food export & the world’s largest butter market. Come early. Info 430 0600 email info@corkbutter.museum www.corkbutter.museum More tours Sunday afternoon. ...........................................................................

2.30pm – 4pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre, Camden Quay

max

10

BUTOH DANCE WORKSHOP

Dancer & choreographer Rebecca Griffin introduces you to the Butoh technique and you’ll also learn a little about Noguchi Taiso, a movement practice, both originating in Japan. Places limited, book by calling 087 412 1227 or email info@rebeccagriffin.info ...........................................................................

The Coffee or Tea Group is a project of the Polish charity the Together-Razem Centre & was created for an older age group. This afternoon group members use a map to show visitors Poland’s most interesting places, tourist attractions and also reveal their favourite (and often not very well-known) spots in their native country. They’ll give advice on visiting Poland and even help you to learn a little of the Polish language. Zapraszamy! T 496 7743 www. together-razem.org 2.30pm – 4.30pm The Teaching Rooms, max 6 Sidney Place, Wellington Rd 10

...........................................................................

3pm – 3.45pm Camden Palace Hotel Community Arts Centre

WATER BASED PAINTING WORKSHOP Over 16s only. See entry at 2pm today for details.

64

EARTH HOUR WITH STARGAZING

CHI 4 LIFE 4 KIDS Have you ever asked yourself what the colour brown would taste like? What would it feel like to be a tree?  How do I find a Chi ball?  This fun, two hour workshop from the Cork School of Shiatsu is for kids aged 8-12 yrs and is geared towards encouraging them to explore the world of Chi.  It includes the use of some acupoints for First Aid, hand and foot Shiatsu and also some gentle exercises for health.  All children must be accompanied by a parent/guardian.  Parking – 2 hour disc on street. Booking essential as places limited. Call Diana on 087 207 0132 or 487 2324 by March 13th.  After that please email: shiatsuireland@yahoo.com  See learnshiatsu. ie or shiatsusocietyireland.com for more information on Shiatsu

...........................................................................

saturday march 23

Cork Butter Museum, Shandon

2.30pm – 4pm Together-Razem Centre, 17 George’s Quay

2.30pm & 3.30pm

3pm – 4.30pm Quaker Meeting House, Summerhill South

GREEN SHOOTS IN A BURIAL GROUND This event gives you the opportunity to look behind the walls surrounding the Burial Ground of the Religious Society of Friends in Cork. Accompany Jens Reinhard – an ecologist - and discover the richness of the plant life in this urban green area, find the first signs of Spring, as nature awakens from hibernation. Learn that grasses do not all look the same, and that it’s possible to identify trees even when leaves are absent. If you’re quiet enough, you might get a feeling for the peaceful stillness of this spiritual place. The event is partly outdoors, weather permitting, and the ground is covered with grass, which might be wet – so wear suitable clothing & footwear. Info: Jens Reinhard 086 602 8964 email: jensreinh@hotmail.com

CIT Blackrock Castle Observatory and the Cork Environmental Forum celebrate Earth Hour. During the evening’s festivities take part in discussions on environmental awareness, how to be ‘greener’ and lights out from 8.30 – 9.30. Time subject to change, event is also weather dependent, so please confirm with venue before arriving. T 435 7917 email info@bco.ie www.bco.ie Parking – driving from city, pass the castle, on left there’s a large car park. Take 202 bus from Parnell Place – Castle is a 5 minute walk from the St.Luke’s or Blackrock Village stops.

65


sunday

20

LEARN FROM KIDS - CODERDOJO FOR ADULTS Coder Dojo is a global collaboration providing free and open learning to young people, especially in programming technology. Free coding classes for kids started here in 2011 where they have learnt problem solving and practical creative skills. This will be the first adult CoderDojo where the knowledgeable Dojo kids will mentor adults on learning how to code, develop websites, apps, programs, games etc. Registration is essential, as spaces are limited to 20. Please note: if you’re attending, you must bring a laptop with you. Info 435 7917 email info@bco.ie www.bco.ie Register for your place here http://coderdojoforadults.eventbrite.ie/ Driving from the city, pass the castle, there’s a large car park on left. Take Bus no 202 from Parnell Place – the Castle is a 5 min walk from stops at St Luke’s or Blackrock Village. ...........................................................................

10am – 6pm The Glen Resource & Sports Centre, Glen Ave, The Glen

ZORBING & MOONWALKERKZ – FUN FOR KIDS

max

11 – 4pm The Teaching Rooms, 6 Sidney Place, Wellington Rd

20

LEARN SHIATSU A practical hands-on workshop with the Cork School of Shiatsu introduces you to some simple, basic techniques of this unique form of bodywork to use with family and friends for relaxation.  Also included are stretching & breathing exercises, how to use some acupoints for First Aid. Wear loose, comfortable clothing.  Booking essential, places limited. Parking free on Sunday. To book, call Diana 487 2324 or 087 207 0132 by March 13.  After that date, text Sheena 086 264 1123. See www.learnshiatsu.ie or www.shiatsusocietyireland.com for more information on Shiatsu. ...........................................................................

11am Meet outside Ford’s Pub, South Gate Bridge

CORK WALKS – EXPLORE SOUTH PARISH Local historian Ronnie Herlihy guides you through South Parish, one of the oldest & historically significant parts of Cork. The walk shows the development of the city from watery beginnings to industry, including mills & breweries. Info: Tina 086 603 5552 ...........................................................................

2pm – 3pm Carrig Sound, C3 Units A&B, Donnybrook Commercial Centre, Douglas

TOUR A COMMERCIAL RECORDING STUDIO For details see Monday. ...........................................................................

Two people (aged 9 or over) are harnessed inside 2.5 metre inflatable Zorb balls & roll head over heels down the purpose-built 60 metre hill. Children aged over 5 and under 9 can try the 2.5 metre Moonwalkerz, also inflatable balls. The younger kids can freely roll around inside the ball on one of the astroturf pitches. To avoid a queue, book your time by calling 455 0511

66 www.glencentre.ie

2.30pm & 3.30pm Cork Butter Museum, Shandon

2pm – 5pm Cork Public Museum Fitzgerald’s Park

TAKING THE PAST OFF THE PAGE History comes to life this afternoon in the museum, as members of the Iryshe Tudor Companye take you back to the time of the Tudors. What was it really like to live in the 16th century? Speak to an Irish lady who managed to keep her head under the Tudors and to her maid who will tell you about life for ordinary people. Wearing 16th century clothing, the Iryshe Tudor Companye transports you and your children back through the centuries. Come along & learn how livings were earned, what games were played, and try your hand at some 16th century crafts and amusements. The Iryshe Tudor Companye brings interactive history to schools, museums, libraries, public & private events. Info: 085 710 8273 or 087 926 2048 email: iryshetudorcompanye@gmail. com www.iryshetudorcompanye.ie .............................................................

7pm – midnight Gresham Metropole Hotel MacCurtain Street

TASTER TANGO CLASS & DANCING

march 24

march 24

max

sunday

10am – 1pm CIT Blackrock Castle Observatory

2pm – 4.30pm Cork Foyer Complex Assumption Rd, Blackpool

Family Fun at Blackpool City Farm This afternoon bring the family to experience a rural farmyard in an urban setting. See and pet a wide variety of farm animals with a visit from the AgriAware Mobile Farm. Enjoy the Dowtcha Puppet Show ‘Grandma’s Garden.’ Stroll through the allotments and pick up some tips from a horticulturist. Sample the delights on offer from the new seasonal City Farm Shop.Relax for a coffee at the seasonal green house café & view hand-crafted garden furniture on sale. Play in the toddler play park. Enjoy the live music. For the more intrigued – tour the converted convent and learn about its present use and much more. The Foyer is based on Assumption Road near the new Revenue Commissioners Office. Parking is limited nearby. However, there are plenty of places to park in and around Blackpool. Organisations involved: Cork City Council Foyer Project Churchfield Community Trust Ltd Agri Aware Mobile Farm Dowtcha Puppets Info: Barry Waddingham, Foyer Manager 428 8524 email: barry_waddingham@corkcity.ie www.corkfoyer.ie

Try a tango class this evening, followed by Milonga or social dancing. There’s Milonga here every Sunday, organised by the Cork Argentinian Tango Society – which also runs classes here every Wednesday. Info 087 262 7887 email tangocork@ yahoo.ie www.corktango.com See Wednesday for another class.

TOUR CORK’S BUTTER MUSEUM For details see Saturday.

67


fringe events

FRIDAY MARCH 22

SATURDAY MARCH 23

An Carrig, Carrigaline Court Hotel Carrigaline

An Carrig, Carrigaline Court Hotel Carrigaline

The Social & Health Education Project (SHEP), Village Centre, Ballincollig

8.30pm – 9.30pm

Karate – an introduction for adults

Daily until Sunday March 24 MONDAY MARCH 18 The Social & Health Education Project (SHEP), Village Centre, Ballincollig 2pm – 5pm

max

Learn how to deal with stress

16

Come to an interactive workshop led by one of SHEP’s Community Tutors. Stress, a leading cause of ill health, has become widespread in these times of recession. Participants will learn how to minimise the ill effects of stress. Booking essential as places limited. Info email socialandhealth@eircom.net or call Geraldine Flanagan 466 6180

max

6pm – 7pm

25

Karate for kids

The Rising Sun School of Karate runs a weekly class here for adults. Come along and find out what it would be like to attend it with this introduction to Karate/Self-defence. Improve your confidence and fitness. Free parking. Book your place, call Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie

68

Margaret Bray, SHEP Community Tutor, leads this interactive workshop which examines cyberbullying. This form of bullying is on the increase & very worrying. It can be difficult to communicate concerns about it within families & in other settings, and this morning offers an opportunity to learn how to do so. Info socialandhealth@eircom.net Limited places, booking essential. Call Geraldine Flanagan 466 6180

MIX YOUR MODE

Local History Tour

Want to explore the world of blogging? This is your chance. Learn how to set up a blog with text and images. Your blog can be whatever you want it to be – a journal, your thoughts on a topic such as Cooking, Sports – anything. Booking necessary as places limited. Text your name to 087 184 8115

Learn about cyberbullying

Workshops, exhibition, music, project launch

11am

Learn to blog

10am – 1pm

11am – 3pm

Meet at monument in front of Courthouse, Main St, Midleton

4pm – 6pm

Children aged 5+ are invited to the weekly class run here by the Rising Sun School of Karate. They’ll learn the basic skills for self-defence, fitness, confidence & fun. Free parking. Book a place by calling Barry 086 722 2779 or email: barry@risingsun.ie www.risingsun.ie

14/15 Ballinacurra Business Park, Whitegate Rd, Midleton

TUESDAY MARCH 19

St Colman’s Community College, Midleton

30

...........................................................................

...........................................................................

All welcome to a guided tour of important historical buildings in Midleton, given by Multimedia students at St Colman’s Community College. An interesting walk and talk for all ages. Booking preferred but not essential. Text 087 184 8115

max

fringe events

FRINGE EVENTS

WEDNESDAY MARCH 20

East Cork Music Project (ECMP) invites you to taster classes in instrument skills, songwriting, vocal coaching, instrument repair, and to a workshop in mosaics & performances by Project participants. Learn about the training offered at ECMP. Launch of Project in afternoon, with refreshments. Organisations involved: ECMP, Unplugged Youth Initiative, CDYS – Youth Services, James McCarthy Music Project, Enable Ireland. No need to book. Venue is large blue & grey building on left, just past Ballinacurra Village. Info: Co-ordinator Clare Seymour 087 262 6110 email: eastcorkmusicproject@gmail.com

Coming to the festival? Why not consider walking, cycling, catching a bus or taking the train? Mix Your Mode, an initiative from Cork Environmental Forum, aims to promote more sustainable modes of transport by encouraging people to mix their method of travel during March. Why not use a combination of transport options such as Park & Ride or hire a GoCar? By using more sustainable modes of transport, you’ll help to reduce CO2 and make Cork a cleaner city with less traffic congestion.

All details correct at time of going to press. The organisers cannot accept responsibility for losses incurred due to cancellation or alteration of events. A contact phone number appears with each event to allow you to check or book if requested to do so.

69


SPONSORS The festival’s sponsors are: Cork City Council The City of Cork VEC O’Callaghan Properties Cork Institute of Technology Ballyphehane Credit Union The NAPD (National Association of Principals & Deputy Principals) The HEA (Higher Education Authority) – National Access Office Blacknight Solutions Ernst & Young The River Lee Hotel Co-operation Ireland and its Cork branch supports cross-border projects. City Councillors Brian Bermingham, Catherine Clancy, Henry Cremin, John Buttimer, Tony Fitzgerald, John Kelleher, Lorraine Kingston & Mary Shields have contributed from their Ward Funds for local events.

Media Sponsors: The Evening Echo and 96FM

ORGANISING COMMITTEE Chair: William McAuliffe, National Association of Principals & Deputies Denis Barrett, Community Education Facilitator, City of Cork VEC Peggy Barrett, Executive Librarian, Cork City Libraries Sandra Brett, Traveller Adult & Community Education, City of Cork VEC Deirdre Creedon, Access Officer, Cork Institute of Technology Brendan Goggin, Former Registrar, Cork Institute of Technology Con O’Donnell, Cork City Development Board Ann O’Sullivan, Former CEO, Cork City Partnership Mary O’Sullivan, Mature Student Officer, UCC Patricia O’Hare, Irish Primary Principals’ Network Marcela Whelan, Development Worker, Cork City Learning Forum Festival Co-ordinator: Tina Neylon

70

71


www.ravendesign.ie

FÉILE BUANFHOGHLAMA CHORCAÍ

all events free Iomaíochtaí uile SAOR IN AISCE

Investigate, Participate, Celebrate! Imscrúdaigh, Glac Páirt agus Ceiliúraidh Festival Patron: The Right Honourable Lord Mayor of Cork, Councillor John Buttimer Pátrún an Fhéile: An Ró-Onórach Ardmhéara Chorcaí ,Comhairleor Seán Ó Butiméir Financially supported by/ Le tacaíocht airgeadais Ó: the City of Cork VEC/ Coiste Gairmoideachais Chathair Chorcaí, Cork City Council/ Comhairle Cathrach Chorcaí, O’Callaghan Properties, CIT, Ballyphehane Credit Union, Co-operation Ireland, NAPD, HEA, Blacknight Solutions, Ernst & Young

www.corkcity.ie/learningfestival Tel 021 492 4527 Find us on www.facebook.com/corklifelonglearningfestival and on Twitter www.twitter.com/learning_fest Media partners:

Partner

Friends

If you are interested in participating in future festivals, contact: Tina Neylon, Festival Co-ordinator T. 021 492 4527 M 086 603 5552 email: learningfestival@corkcity.ie

Cork Lifelong Learning Festival Brochure 2013  
Cork Lifelong Learning Festival Brochure 2013  

Over 450 events March 18-24, 2013. The 10th year of this festival, encouraging people in Cork, Ireland to 'Investigate, Participate, Celebra...

Advertisement