Page 49

T. LÂM ÐỒNG

TIÊN T Á C M A N A GI TT. ĐỊNH QUÁN

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

XÃ TÚC TRƯNG

VƯ ỜN QU ỐC

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

458 805 13 1276

XÃ THANH SƠN Đất nông nghiệp(ha) 14197 Đất phi nông nghiệp(ha) 1059 Đất khác(ha) 16348 Tổng diện tích(ha) 31603

3911 356 751 5017

XÃ NGỌC ĐỊNH Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

3248 367 719 4335

XÃ PHÚ VINH

H UY

TX. ÐÔNG XOÀI

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

1867 305 163 2334

Định hướng sử dụng đất

ỆN

TP. ÐÀ LẠT

PH Ú

PHÚ TÂN

XÃ PHÚ TÂN

ÂN

T

PHÚ VINH THANH SƠN

TT. ĐỊNH QUÁN

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

3899 480 69 4448

Sử dụng đất được phân bố , định hướng và phát triển dựa vào các định hướng về KT-XH, về dân cư, về hạ tầng và các dự báo tổng thể; từ cấu trúc sử dụng đất tổng thể phân bố cấu trúc sử dụng đất tới từng xã, làm định hướng cho các đồ án nhỏ hơn.

TỔNG THỂ

4.6. định hướng sử dụng đất

PHÚ HOÀ PHÚ LỢI

TP. ÐÀ LẠT

4

NGỌC ĐỊNH

GIA CANH LA NGÀ

PHÚ NGỌC Đất an ninh Đất nuôi trồng thủy sản

5

XÃ PHÚ LỢI Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

PHÚ CƯỜNG

2368 99 5 2470

5

5

4

U ẬN

TÚC TRƯNG XÃ PHÚ HOÀ

5

TH

PHÚ TÚC XÃ PHÚ CƯỜNG

669 392 4763 5825

SUỐI NHO

TP. HỒ CHÍ MINH

48

2385 563 36 2983

TX. LONG KHÁNH

XÃ GIA CANH Đất nông nghiệp(ha) 15890 Đất phi nông nghiệp(ha) 845 Đất khác(ha) 466 Tổng diện tích(ha) 17202

Trục hành lang kinh tế truyền thống XÃ LA NGÀ

XÃ SUỐI NHO

XÃ PHÚ TÚC Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

BÌ N

1287 220 16 1525

H

TP. BIÊN HÒA

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

2321 748 187 3328

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

XÃ PHÚ NGỌC 2838 644 4779 8261

Đất nông nghiệp(ha) Đất phi nông nghiệp(ha) Đất khác(ha) Tổng diện tích(ha)

4984 629 1389 7002

Trục hành lang kinh tế Dầu Giây - Đà Lạt

Trục sinh thái cảnh quan Trục hành lang kinh tế công- nông nghiệp Trục hành lang kinh tế du lịch sinh thái

Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

Profile for leanh23
Advertisement