Page 30

PHÂN TÍCH

S

W

Điểm mạnh Điểm yếu Khu vực chuyển giao giữa vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh và vùng tự nhiên Nam Cát Tiên. Liên hệ trực tiếp tới Nằm xa khu vực đô thị Vị trí trung tâm Vùng phát TP. Hồ Chí Minh triển phía Bắc , Vùng trung tâm TP. HCM và Tây Nguyên , Vùng Nam Trung Bộ.

Quỹ đất xây dựng 01

Quỹ đất xây dựng 02

Phân loại quỹ đất theo hướng phát triển kinh Phân loại quỹ đất theo hướng bảo vệ tự nhiên tế-xã hội. Kịch bản này khai thác hết tiềm và môi trường sinh thái. Theo kịch bản này, năng phát triển của đất, tạo ra một diện tích môi trường sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, phát triển đa dạng các vùng đệm, hành lang lớn đất phát triển. Tuy nhiên nếu áp dụng kịch sinh thái. Tuy nhiên khả năng phát triển KTbản này lại lãng phí tài nguyên đất, nước và XH của kịch bản này còn nhiều hạn chế, chưa ảnh hưởng nặng tới cảnh quan và hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu hiện tại

O Cơ Hội

Thách Thức

Kết nối vùng TP.Hồ Chí Minh và vùng Tây Nguyên, vùng phát triển phía Đông và vùng phát triển phía Bắc, vùng Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Hạ tầng chưa phát triển. Chưa khai thác được các tiềm năng kinh tếxã hội của huyện. Chưa phát huy vai trò liên kết của vùng huyện.

Điều Khai thác tiềm năng kiện Địa hình đa dạng, cơ sở Địa hình chia cắt phức điều kiện tự nhiên cho tự phát triển đa ngành tạp. việc phát triển du lịch. nhiên

Ít đất thuận lợi phát triển Xuất hiện những khu vực trũng địa hình, dễ ngập mỗi khi mưa xuống.

Hiệu quả sử dụng đất Phần lớn diện tích hiện Sử thấp, phần lớn là đất trạng nông nghiệp và dụng nông nghiệp. cảnh quan được bảo đất Vẫn còn diện tích đất tồn nguyên vẹn. trống.

Nguy cơ cung cấp đất bừa bãi ảnh hưởng tới quỹ đất xây dựng tương lai, cần có các giải pháp quản lý sử dụng đất hiệu quả

Nhu cầu sử dụng đất trong tương lai cao.

Đa dạng dân tộc tạo nên các nền văn hóa Dân đặc trưng. cư Nguồn lao động dồi dào, đào tạo bài bản ngày càng tăng.

Dân số tăng trưởng chậm cho với tỉnh. Tỷ lệ lao động nông nghiệp cao. Dân cư phân bố không đồng đều.

Khai thác đa dạng văn Dân cư sinh sống hóa dân cư. không tập trung, khó Đa dạng của nhiều dân phân bố HTXH cư tạo tiền đề phát triển du lịch trải nghiệm

Tài nguyên thiên nhiên dồi dào; Thổ nhưỡng đa dạng phát triển nhiều loại cây trồng. Kinh Nhiều điểm địa hình tế cảnh quan thiên nhiên, văn hóa hấp dẫn, là cơ sở phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm.

Kinh tế phát triển không đồng đều. Mạng lưới khai thácsản xuất- phân bố rời rạc. Các ngành kinh tế thiếu đa dạng

Tiềm năng phát triển đa dạng ngành. Hành lang kinh tế Dầu Giây - Đà Lạt ( cấp QG) Thu hút vốn đầu tư của tỉnh và doanh nghiệp. Khai thác tiềm năng tuyến TL.761 phát triển du lịch.

Hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu người dân xét Hạ Phân bố hạ tầng xã hội Tiềm năn phát triển theo không gian. tầng đủ về số lượng hành chợ, trung tâm thương Các cơ sở kinh doanh xã hội chính mại và chợ nông sản. chưa có hệ thống, còn nhỏ lẻ và rời rạc.

PHÂN LOẠI ĐẤT Cấm xây dựng Không thuận lợi xây dựng Ít thuận lợi xây dựng Thuận lợi xây dựng Rất thuận lợi xây dựng Tổng

DIỆN TÍCH (HA) TỶ TRỌNG 19735.47 20.22% 19184.44 19.65% 19777.16 20.26% 19850.13 20.33% 19071.67 19.54% 100.00% 97618.88

Quỹ đất xây dựng 03 Kịch bản lựa chọn

Tổng hợp và cân đối hai kịch bản về quỹ đất xây dựng trên ta có kịch bản lựa chọn, tương đối hài hòa giữa phát triển KT-XH và bảo vệ tự nhiên cảnh quan môi trường.

T

Các hoạt động phát triển kinh tế gây ô nhiễm môi trường cảnh quan sinh thái, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt người dân.

Hạ tầng phân bố không đều. Các cơ sở kinh doanh chưa phát huy được vai trò

Địa hình phứ tạp, san nên khó khăn. Chưa xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt vệ sinh Hạ Các trục đường chính Nhu cầu phát triển kinh Hệ thống hạ tầng kỹ Hệ thống thoát nước tầng được hình và thông tế- xã hội tạo cơ hội thuật chưa đồng bộ, lạc chưa đảm bảo, vẫn kỹ suốt đến các ấp, các phát triển thúc đẩy hạ hậu. xuất hiện ngập lụt. thuật điểm tập trung dân cư. tầng kỹ thuật. Hẹ thống giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai, đáp ứng vai trò liên kết vùng huyện.

29

Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

Profile for leanh23
Advertisement