Page 20

PHÂN TÍCH

Đơn vị hành chính

Tổng dân số(người)

Nam Nữ (người) (người)

Mật độ dân số (người/km2)

1.

Xã Thanh Sơn

26548

84

13,754

12,794

2.

Xã Phú Hòa

6460

423

3,307

3,153

3.

Xã Phú Lợi

13188

510

6,498

6,690

4.

Xã Phú Ngọc

18844

269

9,632

9,212

5.

Xã Gia Canh

18086

105

8,919

9,145

6.

Xã Ngọc Định

8813

203

4,453

4,360

7.

TT. Định Quán

21862

2068

10,830

11,032

8.

Xã Phú Vinh

14671

600

7,223

7,448

9.

Xã La Ngà

16598

201

8,381

8,217

10.

Xã Suối Nho

18064

543

8,051

7,825

11.

Xã Phú Túc

13582

485

6,734

6,848

12.

Xã Túc Trưng

11279

216

5,657

5,622

13.

Xã Phú Cường

14832

254

7,269

7,563

14.

Xã Phú Tân

11561

260

5,932

5,629

0

10K

20K

0

1K

TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN (%) 1.2

1.0

0

2013

2014

2015

2016

2017

DÂN SỐ HUYỆN ĐỊNH QUÁN QUA CÁC NĂM (đơn vị: nghìn người)

2K

205

208

210

211

212

185

186

189

190

190

20,9 2013

21,2

21,6 2015

22 2016

22,1 2017

2014

Dân số nông thôn

Dân số thành thị

1.1. Mật độ dân cư

Thống kê dân cư huyện năm 2017

Số liệu thống kê dân cư huyện dựa trên nguồn chi cục Thống kê huyện Định Quán.

Lễ hội Giang Bơ Nơm (người Mạ) Lễ hội đâm trâu (của dân tộc Mạ tại ấp Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán) là một lễ hội nhằm mục đích tế thần linh hoặc những người đã có công chủ trì thành lập buôn làng, ăn mừng chiến thắng, ăn mừng mùa màng bội thu hay ăn mừng các sự kiện quan trọng khác. Tùy theo mục đích, hoàn cảnh cụ thể và tùy theo từng sắc tộc mà lễ hội này được tổ chức trong những thời điểm, khoảng thời gian và không gian khác nhau song thường là bên cạnh những ngôi nhà chung của buôn làng như nhà dài, nhà rông ...

Lễ hội Lồng tồng (người Tày, Nùng) Lễ hội Lồng tồng cũng thường gọi là Hội xuống đồng. Được xem là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no.

Văn hóa các dân tộc tại huyện Định Quán

Lễ hội Tả Tài Phán (người Hoa) Đây là Lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa. Lễ hội có quy mô lớn, diễn ra trong nhiều ngày với các nghi thức mang tính dung hợp từ nhiều tín ngưỡng. Mục đích của lễ hội là cầu an, cầu siêu và thực hiện các nghi thức bắt buộc thể hiện sự tấn phong cho thầy cúng.

Mật độ dân sô khá thưa khoảng 216 ng/km2, khoảng 10% dân số trung bình phân bố khu vực thành thị và gần 90% dân số phân bố ở khu vực nông thôn. ́

STRENGTHS NGUỒN

LAO

WEAKNESS

1.2. Đa dạng dân tộc

Khu vực có sự đa dạng văn hóa do hòa trộn của nhiều dân tộc trên địa bàn huyện. Dân tộc Hoa có truyền thống sinh sống lâu đời tại khu vực Định Quán, chiếm đến hơn 60% tỷ lệ dân tộc thiểu số, phân bố đông tại khu vực trung tâm.

OPPORTUNITIES

THREADS

ĐỘNG TỶ LỆ ĐÔ THỊ HOÁ Tiềm năng phát triển THIẾU HỤT LAO ĐỘNG

được đào tạo bài bản THẤP, dân cư vẫn hoạt lao động phục vụ nông trong

thời

gian

gần,

ngày càng tăng. Dân cư động sản xuất NÔNG nghiệp công nghệ cao, CHƯA CÓ CÁC ĐIỂM phân bố ĐỀU Ở LỨA NGHIỆP là chủ yếu. DÂN công nghiệp sản xuất và TẬP TRUNG DÂN CƯ TUỔI, CÁC GIỚI TÍNH, CƯ PHÂN TÁN, khó vận chuyển. Đã HOÀN phục vụ phát triển Kinh ĐA DẠNG DÂN TỘC VÀ khăn trong việc phát triển THÀNH VIỆC LẬP QHXD tế- xã hội VĂN HOÁ.

hạ tầng. Dân số TĂNG NÔNG THÔN MỚI 13/13 TRƯỞNG CHẬM.

XÃ toàn huyện.Phát triển TIỀM NĂNG ĐA DẠNG VĂN HOÁ bằng cách xây dựng: làng văn hoá, khu du lịch trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm truyền thống...

19

Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

Profile for leanh23
Advertisement