Page 1

đồ án tốt nghiệp- phần ALBUM

Graduation thesis- drawings

gốc rễ - vành đai - nhịp điệu

root-ring - rhythm

regional planning dinh quan town

quy hoạch vùng huyện định quán, tỉnh đồng nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050

dong nai province to 2030, vision 2050

GVHD

TS.KTS LƯƠNG TIẾN DŨNG NGUYỄN QUANG HUY -14Q1 - ĐHKTHN

SVTH

LÊ HUY HOÀNG -14Q1 - ĐHKTHN LÊ XUÂN THÚY ANH- 14Q2- ĐHKTHN


Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Bản vẽ

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Bản vẽ

Profile for leanh23
Advertisement