Issuu on Google+

L eahF l or esbr i ngst oget herherl oveofphot ogr aphyand i l l us t r at i ont ocr eat eadvent ur es omedes i gns .Bor ni nt he Paci f i cNor t hwes tonL eapYearDay1988,L eahi sa f i r s t gener at i onAmer i canwi t hCos t aRi canandS cot t i s h r oot s .I nherwor kyouwi l l f i ndmount ai ns ,f or es t s ,and wi l df l ower swovenwi t hhandl et t er edevocat i onst ogo ex pl or et henat ur al wor l d.Herar thasbeenf eat ur edi n Br t i i s hVogue,EL L EMagaz i ne,Bet t erHomesandGar dens , andmor e.S hecur r ent l yr es i desi nPor t l and,Or egonUS A wi t hherhus bandT ony,dogGunnar ,andcatOakl ey.


Cl i ckt hecompanyl ogof ormor ei nf or mat i on.


Cl i ckt hecompanyl ogof ormor ei nf or mat i on.


Cl i ckt hecompanyl ogof ormor ei nf or mat i on.


Cl i ckt hecompanyl ogof ormor ei nf or mat i on.


Cl i ckt hecompanyl ogof ormor ei nf or mat i on.


Leah Flores x Retail