Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB

Lea Zaher Ana Žlender

WEB SERVIS PAYPAL SEMINARSKI RAD

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Prof. dr. sc. Ivan Strugar Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: Lea Zaher 0067462701 Ana Žlender 0067454659

Zagreb, listopad 2012.


SADRŽAJ STRANA

1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada ...................................................................................................1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.....................................................................1 1.3. Sadržaj i struktura rada ..........................................................................................1 2. KRATKI OPIS WEB SERISA PAYPAL ............................................................................2 2.1. Kratak opis...............................................................................................................2 2.2. Link web servisa.......................................................................................................2 2.3. Ekranski prikaz početne stranice PayPala................................................................3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ........................................................................................................4 4. KRATKI RAZVOJ ................................................................................................................6 5. OPIS PROBLEMA ................................................................................................................7 6. DETALJNA RAZRADA TEME............................................................................................8 6.1. Opis PayPala............................................................................................................8 6.2. On-line kupnja – eBay...........................................................................................10 6.3. Izbor kartica............................................................................................................15 6.4. PayPal aplikacije....................................................................................................15 6.4.1. PayPal Here.............................................................................................15 6.4.2. Bump Pay................................................................................................16 6.5. „Dizanje“ disputa...................................................................................................16 6.6. Slični web servisi...................................................................................................16 7. KREIRANJE PROFILA ......................................................................................................17


7.1. Registracija.............................................................................................................17 7.2. Oblici članstva korištenja PayPala.........................................................................22 8. KONKURENCIJA................................................................................................................23 8.1. Google Wallet........................................................................................................23 8.2. Square.....................................................................................................................24 8.3. Moneybrookers.......................................................................................................25 8.4. Pencepay.................................................................................................................26 8.5. Payza......................................................................................................................27 9. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PAYPALA...........................................................29 10. SWOT ANALIZA...............................................................................................................30 11. BUDUĆNOST PAYPALA ................................................................................................31 12. ZAKLJUČAK ....................................................................................................................33 13. LITERATURA....................................................................................................................34 14. ŽIVOTOPIS........................................................................................................................36 15. SAŽETAK..........................................................................................................................39 16. POPIS SLIKA I TABLICA................................................................................................41


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je prikazati PayPal kao najbolji servis elektroničkog plaćanja koji omogućuje sigurno i jednostavno online plaćanje. PayPal olakšava kupnju proizvoda preko Internet trgovina i omogućava da se uplate i novčani prijenosi obavljaju u potpunosti preko interneta. Cilj je objasniti funkcioniranje navedenog web servisa, te ga prikazati kao najsigurniji oblik internetskog plaćanja.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Glavni izvor podataka korišten za izradu ovog rada je Internet, odnosno podaci sa naslovne stranice servisa PayPal. Razlog tome je što je PayPal moguće koristiti samo preko interneta. Također korištene su i ostale internet stranice na kojima se opisuje funkcioniranje ovog servisa, kao što su na primjer različiti članci. Iako je internet bio najveći izvor podataka kod izrade seminarskog rada pomogla je i stručnija literatura kao što su: Kesić T.: Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb, 2003., Previšić J., Ozretić Došen Đ.: Marketing, Adverta, Zagreb, 2004. I Mladen Varga: Baze podataka. Upravo te knjige su pomogle u lakšem prikazivanju konkurencije i shvaćanju pojedinih informatičkih funkcija i procesa.

1.3. Sadržaj i struktura rada Strukturu seminarskog rada možemo prikazati u dva segmenta. Prvi dio rada se odnosi na općeniti prikaz web servira te njegove bitne funkcije i karakteristike. U drugom dijelu rada detaljno je objašnjeno funkcioniranje i njegova važnost u današnje doba popularizacije digitalnih trgovina. Također u radu su opisani bitni konkurenti, prednosti i nedostatci, snage i slabosti ovog internetskog servisa.

1


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA PAYPAL 2.1. Kratak opis PayPal je Internet banka s koje korisnik može prebacivati novac na račune drugih korisnika PayPala i obaviti sigurno plaćanje u brojnim web trgovinama. Usluge PayPala su besplatne, a on zarađuje tako što trgovcima naplaćuje proviziju po svakoj transakciji. Korisnik mora otvoriti osobni račun na PayPalu na koji može direktno uplaćivati novac sa svog bankovog računa ili kreditne kartice. Ovaj web servis prima uplate u 17 stranih valuta, uključujući kune. Najveća prednost PayPala je sigurna trgovina jer korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj kreditne kartice ili bankovnog računa te se na taj način smanjuje rizik od zloupotrebe informacija.

2.2. Link web servisa Ovaj web servis moguće je pronaći na slijedećem linku: https://www.paypal.com

2


2.3. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice PayPal-a

Slika 1. Naslovna stranica web servisa PayPal1

1

https://www.paypal.com/ca/cgi-bin/webscr?cmd=_home&country_lang.x=true

3


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Web 2.0 je poboljšana generacija u World Wide Web tehnologiji koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Predstavlja alate koji omogućuju interaktivnu, dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala, te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik. Web servisi su amalgami XML-a i HTTP-a koji mogu pretvoriti svoje aplikacije u web aplikacije, te objavljuju svoju funkciju ili poruke u cijelom svijetu. Također možemo reći da su web servisi Internet sučelja aplikativnog programiranja API, kojem se može pristupiti preko internet mreže. Web aplikacije su jednostavne aplikacije koje se izvode na webu, a web servisi su preglednici i operativni sustavi neovisnih usluga, što znaći da se mogu izvoditi na bilo kojem pregledniku. World Wide Web Consortium W3C je definirao web usluge. Temelj dizajna web servisa su poruke na webu i poslovni softver. Web servis se izrađuje na temelju tehnologije kao što su: HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL, MySQL i mnogi dugi. HTTP HyperText Transfer Protocol je najkorišteniji protokol od strane World Wide Weba. On definira kako se prenose i formatiraju poruke, te koje akcije web servisi i pretraživači moraju uzeti u obzir kako bi odgovorili na različite naredbe. Jedan od nedostataka HTTP-a je taj da je „stateless protocol“, što znači da se svaka naredba izvršava samostalno bez ikakvog znanja o naredbi koja je bila prije njega. Taj nedostatak riješen je u novim tehnologijama sa ActiveX, Java, JavaScript i Cookies. XML XML ili eXtensible Markup Language je jednostavni, fleksibilni tekstualni format, predstavlja sintaksu za kreiranje meta jezika, tj. jezika koji opisuju podatke. Izvorno je dizajniran za elektronsko izdavalaštvo, ali ima sve veću ulogu u razmjeni različitih podataka na webu i drugim mrežama. Za standardizaciju XML-a se brine World Wide Web Consortium. XML se koristi za: odvajanje podataka od prezentacije, razmjenu podataka, pohranu podataka, povećavanje dostupnosti podataka, izradu novih specijaliziranih jezika za označavanje.

4


SOAP Simple Object Access Protocol je jednostavan protokol koji omogućuje da programske informacije komuniciraju preko HTTP-a bez ovisnosti OS platformi. SOAP koristi HTTP i XML kao mehanizme za razmjenu informacija. MySQL MySQL je programski sustav za izgradnju i upravljanje bazom podataka. To je besplatan, open source sustav. MySQL baze su relacijskog tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka i u suštini predstavljaju osnovu svakog informacijskog sustava. Njegovo se poslovanje bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija. Java Java je objektno orijentirani programski jezik visoke razine. Osim što je jednostavna, robusna i sigurna, Java je i neovisna o platformi na kojoj se koristi. Može se koristiti na Windows, Linux, Max i ostalim računalnim sistemima. Adobe Flash Player Adobe Flash Player je program za gledanje multimedijalnih, video i audio sadržaja. Navedene mogućnosti moguće su na web pregledniku računala ili na podržanim mobilnim uređajima.

5


4. KRATKI RAZVOJ U prosincu 1998. osnovana je firma Confinity od strane Maxa Levchina, Petera Thiela, i Lukea Noseka koja se bavila uplatama i kriptografijom za Palm Pilot ručna računala. U ožujku 1999. od strane Elona Muska osnovana je financijska uslužna firma X.com koja je imala orijentaciju prema internetu. Spajanjem tih dviju firmi u listopadu 1999. godine nastao je PayPal, no službeno ime nastalo je tek u svibnju 2001. godine. Iduće godine 2002. došlo je do preuzimanja PayPal-a od strane eBay-a za 1.5 milijarde američkih dolara. Godine 2004. PayPal uvodi web servis te na taj način omogućuje programerima i trgovcima napredna online plaćanja aplikacija i servisa. U veljači 2006. godine PayPal je dostignuo magičnu brojku od 100 milijuna registriranih korisnika. Od velike važnosti bilo je pokretanje PayPal mobilne usluge u SAD-u, čime im je omogućeno slanje novca putem mobilnih telefona bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Iste godine PayPal se širi na još 103 tržišta i uključuje 10 novih valuta. Svoje širenje nastavlja 2007. godine na globalnoj razini uz nazočnost na 190 tržišta i 17 valuta. PayPal 2008. godine razvija svoj web servis s prilagođenim sadržajem i sa novim jezicima. Iste godine proslavio je 10 godina postojanja. 2011. godine PayPal je razvio novi sistem mobilnog plaćanja koji omogućuje poduzećima primanje kreditnih kartica koristeći dodatak za iPhone.

6


5. OPIS PROBLEMA PayPal je sve rasprostranjeniji i široko prihvaćen način plaćanja i korisnici su sigurniji u korištenju ovog web servisa. U današnje vrijeme vrlo je bitno da se transakcije mogu obaviti u bilo koje vrijeme i bilo gdje, a upravo to nam on omogućava. Ujedno nam i jamči da svi naši podaci ostanu tajni i zaštičeni i nitko ih ne može zloupotrijebiti. Također u slučaju nedolaska kupljenog proizvoda PayPal nam nudi povrat uloženih sredstava. Važnost PayPala je to da je trgovina putem interneta najprofitabilniji oblik trgovine, zbog jednostavnosti kupnje i niskih troškova. Uvođenjem sustava ovog web servisa u neku zemlju ona se potpuno integrira u svjetske tokove Internet trgovine. Primjerice može se koristit najpoznatiji svjetski sustav e-trgovine eBay, u smislu kupnje i prodaje jer se plaćanje obavlja isključivo preko PayPala. PayPal je siguran i brzi način plaćanja preko interneta, i prisutan je svugdje u svijetu. Financijski detalji nikada neće biti otkriveni jer će ih PyPal sačuvati za sebe i nikad ih neće zloupotrijebiti. On nam omogućava plaćanje na eBay-u i mnogim drugim stranicama. To su samo neki od razloga zbog kojih je dobro otvoriti korisnički račun na PayPalu, a ne na nekom drugom internet servisu.

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Opis PayPala PayPal je vodeća „internetska banka“. Otvaranje on-line računa je besplatno i omogućuje online kupovinu, prebacivanje novca sa računa na račun i primanje novca preko interneta. PayPal nije banka u punom smislu riječi, ali nam isto kao i banke pruža direktno uplaćivanje novca sa bankovnog računa i sa kreditne kartice. Ovaj web servis prima uplate u 17 stranih valuta uključujući i kune. Sve te usluge su besplatne, a PayPal zarađuje naplaćivanjem provizije po svakoj transakciji. Paypal pruža usluge provjere stanja na računu, povlačenje ili smanjivanje količine novaca na računu, pregled svih ostvarenih transakcija, te plaćanje ili primanje novca. PayPal korisnik može prebacivati novac na račune drugih korisnika PayPal-a iste zemlje ili u inozemstvu. Što se tiće prebacivanja novca na račune u inozemstvu naplaćuju se inozemne takse na prebaćeni iznos. U Hrvatskoj Paypal ne podržava slanje novca na račune drugih korisnika već samo plaćanje proizvoda putem internetskih trgovina. Paypal pruža mogućnost kupnje na eBay aukcijama, te brojnim drugim internet trgovinama koje imaju integriran Paypal sustav. Također, otvoren račun omogućuje prodavanje predmeta putem eBay-a bilo preko aukcija ili fiksne cijene.

Slika 2. Prikaz slanja novca s osobnog racuna na racun drugog korisnika 8


Slika 3. Prikaz svih obavljenih transakcija

Slika 4. Provjera stanja na raÄ?unu

9


6.2. On-line kupnja – eBay Za opis jedne funcionalnosti izabrana je kupnja proizvoda preko eBay-a. Ova funkcionalnost je najbitnija i najučestalija kod korisnika, te večina korisnika Paypal-a otvara svoj korisnički račun kako bi mogla obavljati on-line kupovinu, tj. plaćanje proizvoda u internet trgovinama. Za primjer je uzet eBay jer je to najveća svijetska internet trgovina sa najvećim brojem korisnika, te najširim asortimanom proizvoda. Proces kupnje maskice za mobitel prikazan je u nastavku kroz screenshot-ove. Nakon što se ulogiramo u eBay tražimo odabrani predmet, u ovom slučaju to je maskica za mobilni uređaj Galaxy Note 2. Kada pronađemo željeni predmet otvaramo njegov prozor te dobijemo slijedeći prikaz. Kada odaberemo boju i količinu predmeta ispisuje nam se točna cijena te moramo kliknuti na „Buy It Now“ prozor kojim započinjemo kupnju ovog proizvoda po istaknutoj cijeni.

Slika 5. Ponuda predmeta koji je odabran

10


Nakon toga eBay još jednom pita kupca da li je siguran da li želi kupiti proizvod navedenih karakteristika, te ispisuje dodatnu cijenu slanja proizvoda i način plačanja. U ovom slučaju način plačanja je PayPal. Klikom na „Commit to buy“ nastavljamo proces kupnje.

Slika 6. Ostvarivanje kupnje U ovom koraku je prikazano da je proizvod kupljen, no mora se izvršiti transakcija novca sa PayPal računa prodavatelju. Klikom na „Pay now“ kupac prihvača platiti proizvod te ga transakcija vodi na PayPal.

Slika 7. Početak transakcije novca 11


U novom prozoru prikazane su karakteristike proizvoda i sve potrebne informacije te se od kupca traži da se ulogira u vlastiti PayPal račun kako bi završio transakciju, tj. započeo prijenos novca.

Slika 8. Informacije o kupnji i povezivanje eBay-a s PayPal-om Kupac u ovom koraku upisuje vlastitu e-mail adresu i lozinku kako bi se ulogirao u PayPal račun.

Slika 9. Pristupanje vlastitom PayPal računu

12


Korisnik je ulogiran u PayPal račun te je tim korakom poveza eBay sa PayPal računom. Ovdje se ispisuju svi podaci vezani uz korisnika, naručeni proizvod, cijenu u dolarima i kunama. Od kupca se traži da potvrdi kupnju i plati određeni iznos, u ovom slučaju 6.89 $, a to će učiniti klikom na „Confirm and pay“.

Slika 10. Prihvačanje svih uvjeta kupnje te završetak novčane transakcije Nakon konačne potvrde vidi se da PayPal vrši proces provjere podataka o kupnji proizvoda, te se ovim korakom završava proces kupnje proizvoda. Nakon ovoga na ekranu se ispisuje poruka da je uspješno obavljena kupnja proizvoda.

Slika 11. Proces provjere informacija o kupnji 13


Ono što se u ovim koracima ne vidi, ali se uporedno događa na PayPal računu je povlačenje određene svote novca sa korisnikove kreditne ili debitne kartice na PayPal račun, te prikaz stanja na računu i prebacivanje određene količine novca koja se proslijeđuje, tj. plaća se kupljeni predmet. Ovaj proces je zabilježen na korisnikovom PayPal računu te ga on kod svake transakcije može provjeriti.

Slika 12. Prijenos novca sa kartice na PayPal račun i daljnja transakcija

14


6.3. Izbor kartica Potrebno je PayPal račun povezati sa svojom debitnom ili kreditnom karticom. Najčešće se veže uz Visu, MasterCard i American Express, a potrebno je i navesti e-mail adresu. Od strane PayPal-a Maestro i Diners kartice nisu prihvaćene iako su pogodne za internetsku kupovinu. Najbolji izbor kada se radi o registraciji i korištenju usluga PayPal servisa je Visa Electron. Njenu dodatnu vrijednost osigurava: - mogućnost povećanja novca sa PayPal računa - jeftinija je od ostalih kartica - smanjen je rizik zlouporabe jer raspolaže samo sa sredstvima koja se nalaze na računu u banci Prilikom samog otvaranja računa PayPal traži unos troznamenkastog ili četveroznamenkastog zaštitnog broja koji se naziva CVV. On se nalazi na poleđini kartice u prostoru za potpis, u svrhu potvrde legitimnosti korisnika kartice.

6.4. PayPal aplikacije 6.4.1. PayPal Here Najnovija PayPal-ova aplikacija servis

naziva se PayPal Here. Trenutno radi samo na

iPhone-u no uskoro dolazi i za Android. Riječ je o aplikaciji koja omogućuje primanje čekova, prati sve transakcije, te plaćanje putem kreditnih kartica gdje nema terminala za plaćanje karticama, na primjer u kafiću. PayPal Here uzima proviziju od 2,7 % po transakciji po ćemu je povoljniji od konkurenata. Svaki trgovac koji se prijavi na ovaj servis dobit će PayPal debitnu karticu koja mu omogućuje da podigne gotovinu na lokalnom bankomatu. PayPal se neprestano razvija, prati trendove, ali i odgovara na poteze konkurencije koje je svaki dan sve više. Kako se razvija tehnologija, tako i ovaj web servis mora razvijati svoj način upotrebe i pružanja koristi kako ne bi zastario, već ostao konkurentan ili vodeći u ovom poslu. 15


6.4.2. Bump Pay Bump Pay je besplatna aplikacija kojom se može poslati ili primiti novac prislanjanjem jednog mobitela uz drugi. Potrebno je da oba korisnika imaju instaliranu besplatnu aplikaciju i da imaju otvoren PayPal račun. Ovom aplikacijom može se poslati ili primiti do 1000 dolara. U mobitel je potrebno upisati iznos novca koji želimo poslati, a vaš prijatelj primiti. Kucnete se mobitelima i novac je poslan na njegov PayPal račun. U nekim slučajevima PayPal će naplaćivati mali postotak od transakcije. Aplikacija je trenutno dostupna samo za korisnike iOS uređaja poput iPhone-a.

6.5. „Dizanje“ disputa Ukoliko se dogodi da naručena roba ne bude isporučena imamo mogućnost povrata novca od strane PayPala. Ta mogućnost nam se pruža u roku od 45 dana od naručivanja proizvoda. Ako nam proizvod ne stigne u tom roku, možemo „podići“ dispute, no prije toga moramo obavijestiti pošiljatelja o nedolasku pošiljke. Dispute dižemo na službenoj stranici PayPala koja je kao neka vrsta uzbune kojom pokazujemo da smo prevareni te nam PayPal vraća novac.

6.6. Slični web servis Postoji mnogo web servisa koji pružaju usluge internet plaćanja. Primjerice Google Wallet je web servis koji pruža usluge iste kao i PayPal. Google Wallet je noviji servis od PayPal-a pa nije još toliko razvikan i rasprostranjen. Sigurnost za korisnika je potpuna u oba web servisa, no Google Wallet pruža neke dodatne aplikacije koje prate današnje trendove življenja. Payza je također web servis koji pruža usluge on-line plaćanja, slanja i primanja novca. Jednostavan je upotrebu i brza i besplatna je registracija. Ovaj web servis pruža sve usluge kao i PayPal, ali nije toliko prihvačen kod korisnika iz jednostavnog razloga. Ovaj web servis ne nudi mogućnost plaćanja kod nekih web trgovina koje privlaće najveći broj kupaca, dok PayPal to nudi. Više o ovim web servisima pisat ćemo u dijelu seminara o konkurenciji.

16


7. KREIRANJE PROFILA Ukoliko želite pristupiti PayPal uslugama potrebna je registracija. Ona je jednostavna i besplatna. Nakon što otvorite naslovnu stranicu ovog web servisa imat ćete na lijevoj strani ponuđena dva prozora. Ako imate napravljen račun pritisnut ćete „account login“, a ukoliko nemate pritisnut ćete „sign up“, što je prikazano u sljedećem print screenu.

7.1. Registracija

Slika 13. Početni korak u registraciji

17


Slijedeći koraci prikazuju registraciju na PayPal servis: 1. Nakon pritiska na tipku „sign up“ otvara nam se novi prozor u kojem moramo odabrati zemlju te odabrati između dvije mogućnosti- privatni ili poslovni korisnik.

Slika 14. Izbor vrste računa

18


2. Ovaj korak od nas traži da ispunimo sve naznačene prozore sa osobnim podacima. Nakon što ispunimo sve prozore, moramo stisnuti „Agree and Create Account“.

Slika 15. Ispunjavanje osobnih podataka

19


3. Zbog dodatne sigurnosti potrebno je upisati ponuđeni kod i zatim pritisnuti „Continue“.

Slika 16. Sigurnosni korak u procesu registracije 4. Potrebno je odabrati karticu, upisati broj kartice, rok valjanosti i CVV broj. CVV je broj koji smo već spomenule i nalazi se na poleđini kartice. Najčešće je to troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj. Nakon toga pritisnuti „Continue“.

Slika 17. Najbitniji korak u registraciji 20


5. Ukoliko je sve ispravo ispunjeno otvara se nova stranica na kojoj nam piše da smo se uspješno registrirali i možemo započeti sa korištenjem PayPala.

Slika 18. Potvrda uspješno izvršene registracije

Slika 19. Izgled korisničkog računa

21


7.2. Oblici članstva korištenja PayPala Pri otvaranju PayPal računa, korisnik unosi broj svoje kreditne kartice. Ako se kasnije odluči na brisanje te kartice, njegov račun će biti strogo ograničenih mogućnosti. PayPal razlikuje tri vrste računa: Osobni račun Koristi se za osobnu upotrebu, nekomercijalnu. Ovome računu glavna funkcionalnost je slanje novca. Unatoč tome osobni račun može i primati novac, ali u posebnim i limitiranim uvjetima. Premier račun Koristi se u privatne svrhe, ali i za primanje i slanje novca. Vrlo je sličan privatnom računu, ali premier može primati veće iznose, te se sukladno tome i određene naknade vežu uz njega. Poslovni račun Ovaj je račun namijenjen za poslovne korisnike. Ako zanemarimo to, vrlo je sličan premier računu, sa određenim pravnim razlikama. U pravilu za sve podružnice PayPal slanje novca je besplatno i ne podliježe nikakvnim naknadama. Primanje novca se naplaćuje od 1% do 3% uz fiksnu naknadu. Zavisno o zemljama od kuda se šalje. Na transakcije se može nadodati i taksa za internacionalnu transakciju. Iznimka je privatni račun koji može primati novčane iznose besplatno ukoliko su oni poslani direktno sa PayPal računa ne koristeći kreditne kartice. Kako primatelj ne može znati da li će iznos biti prebačen sa kartice ili PayPal računa možemo slobodno reći da je za primanje neophodan premier račun.

22


8. KONKURENCIJA 8.1. Google Wallet Google Wallet je nova aplikacija i web servis koji pruža dva oblika kartičnog plačanja. Iako posluje na sličan način kao i Paypal, tehnološki je napredniji, te prati sve ubrzaniji način življenja. Googla Wallet sastoji se od on-line načina plačanja i plačanja u dučanu. Tako on zamjenjuje sve vaše kartice i gotovinu jer imate mogućnost sve to pohraniti na mobilnom telefonu. Kada jednom otvorite svoj korisnički račun, nije potrebno više nikada unositi svoje podatke. Kod kupovine u dučanu putem Google Wallet-a, na blagajni je potreban uređaj koji se naziva NFC terminal. To je uređaj koji prepoznaje mobilni telefon kada ga osoba prisloni, te prepoznaje njene podatke, kreditne ili debitne kartice te na jednostavan način obavi plaćanje. Drugi način poslovanja Google Wallet-a je on-line poslovanje. Sve internet trgovine koje imaju omogućeno plaćanje preko ovog servisa, od nas ne traže nikakve podatke i nema ispunjavanja prozora registracije. Kod on-line kupovine sve što trebamo učiniti je odabrati proizvod i kliknuti na BUY i prijaviti se na svoj postojeći račun Google Wallet-a. Također ovaj servis ne dijeli naše podatke, niti podatke sa kreditnih i debitnih kartica. Svi naši podaci koji su pohranjeni on-line su sigurni i prodavači nisu u mogućnosti saznati naše podatke. Također postoje kodeksi o pravilima prijevare i zaštiti korisnika. Dodatna prednost za korisnike koji su skeptični o Google Wallet-u i načinu korištenja istog te mogučnosti krađa, je zaštitni pin koji omogućuje u slučaju krađe mobilnog uređaja resetiranje i onemogućavanje korištenja Google Wallet aplikacije.

8.1.1. Link web servisa www.google.com/wallet/

23


8.1.2. Izgled naslovne strane

Slika 20. Naslovna strana Google Wallet

8.2. Square Square je kompanija specijalizirana za mobilno plaćanje,a osnovana je 2009. Godine. Ovaj servis zasniva se na principu da mobilni uređaj pretvaraju u POS uređaj, te omogućava prihvat gotovo svih kartica na svijetu. Sve što je potrebno za korištenje ovog servisa je prijava za korištenje usluge nakon koje korisnik dobiva mali čitač kartice koji je neophodan za korištenje ovog servisa. To je sustav koji omogućuje plaćanje putem pametnih telefona, na način da se čitač kartice spoji na pametni telefon te se kroz njega provuče kreditna kartica. Primatelj se potpisuje na ekran mobilnog uređaja te odobrava transakciju. Kod ovog servisa je jako važno to što nije potrebno imati ugovor sa kartičnim kućama i ne plaća se mjesečna naknada pa je usluga prihvatljivija za manje korisnike i one koji rijetko primaju uplate preko kartica. Također, ovaj servis je idealan za osobe koje nemaju fiksnu lokaciju za poslovanje jer sve što treba je mobilni uređaj i čitač kartica. Square je prva takva kompanija i na osnovi njenog djelovanja nastala je PayPal Here aplikacija. Sguare je najveći konkurent PayPal-u u području plačanja putem mobilnih telefona, no PayPal je uveo niže provizije od ovog servisa koja iznosi 2,75% po transakciji. 24


8.2.1. Link web servisa www.squareup.com

8.2.2. Izgled naslovne strane

Slika 21. Naslovna stranica Square-a

8.3. Moneybookers Moneybookers je suvremeni servis za slanje i primanje novca na internetu te za sigurnu kupovinu putem interneta. Princip poslovanja je vrlo sličan kao i na PayPal-u. Ovaj web servis prihvaća kreditne i debitne kartice, domaće i međunarodne bankovne doznake i čekove. Registracija je besplatna, jednostavna i brza, a potrebna je ispravna e-mail adresa jer se uvijek prilikom kupnje i slanja novca, te prilikom traženja isplate na Moneybookers račun uvijek daje e-mail adresa. Kod ovog servisa e-mail adresa je poput računa u banci, ona je sredstvo potrebno za valjano poslovanje, dok broj računa ostaje zaštićen. Moneybookers je profesionalno i sigurno online riješenje za plaćanje. Sve transakcije su instant, nema čekanja na odobrenje, te trgovac odmah registrira uplatu. Prednosti su mu internacionalno plaćanje, niski troškovi, transakcije u realnom vremenu, sigurnost, sustav za transakcije je isti kao i 25


sustavi koji koriste banke i zaštićene su 128 bitnom enkripcijom. Jedan korisnik ne može imati više Monebookers računa, a uplate novca i podizanje novca sa računa se naplačuje po propisanim tarifama. Moneybookers postoji od 2008. godine, te još nije razvijen kao PayPal.

8.3.1. Link web servisa https://www.moneybookers.com/app/

8.3.2. Izgled naslovne strane

Slika 22. Naslovna stranica Moneybookers

8.4. Pencepay Ovaj web servis nudi on-line plaćanje na web stranicama tvrtki, obrta, ustanova i udruga građana. Omogućuje plaćanje korištenjem debitne ili kreditne kartice, a trgovac odmah dobiva informaciju i statusu plaćanja te može isporučiti robu ili uslugu. PencePay nam nudi plaćanje unutar zemlje i inozemstva, te je integriran sa svjetskim eWallet sustavima poput Moneybookersa. Pozitivno kod ovog servisa je to da je uveo plaćanje preko SMS poruka, no samo kod malih iznosa. Ovaj web servis nije jednostavan poput PayPal-a. Registracija je mnogo kompliciranija, a naknade kao što su naknada za priključivanje i mjesečna naknada su 26


visoke i nisu isplative za korištenje građana. Ovaj web servis je namijenjen prvenstveno za on-line plaćanje tvrtki i drugih ustanova kojima je potreban ugovor s financijskim ustanovama i koje imaju velika obrtna sredstva.

8.4.1. Link web servisa www.pencepay.com

8.4.2. Naslovna strana web servisa

Slika 23. Naslovna stranica Pencepay

8.5. Payza Payza je globalni web servis koji se specijalizirao za on-line plaćanje, korporativne isplate i doznake za pojedince i poduzeća širom svijeta. Nudi svojim članovima praktično i fleksibilno plaćanje i prekid plaćanja kod bankovnih transfera, kreditnih i debitnih kartica i čekova. Payza nudi svoje usluge u 197 zemalja i 27 različitih valuta. Registracija je jednostavna i besplatna, a njome je omogućeno korištenje računa u svrhu kupnje i prodaje, te slanja i primanja novca. Moguće je kao i kod PayPal-a otvoriti osobni i poslovni račun, a osobni podaci korisnika su u potpunosti zaštićeni.

27


8.5.1. Link web servisa www.payza.com

8.5.2. Naslovna strana web servisa

Slika 24. Naslovna stranica Payza

28


9. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PAYPALA PayPal servis ima svoje prednosti i nedostatke. Razmišljanja se uvelike razlikuju od korisnika do korisnika, jedni hvale i vide samo njegove prednosti. Sa druge strane su oni koji ga optužuju, tj. ne podržavaju iz različitih razloga, a jedan od glavnih razloga je strah od ostavljanja podataka na internetu. No, PayPal je odličan servis koji omogućuje revolucionarne promjene u poslovanju pojedinih poduzeća, međutim da se isto tako zaključiti da nije za svakoga. Bitno je da se prije otvaranja računa i uopće upuštanja u korištenje samog servisa osoba dobro informira o tome kako on funkcionira te sama odluči da li je to za nju ili nije. POZITIVNO

NEGATIVNO

Sigurnost kreditne kartice

Prima samo određene kartice

Jednostavno slanje novca na drugi

Ne podržava sve svjetske valute

Dostupnost

račun •

Korištenje je besplatno

samo

u

određenim

zemljama •

Osigurava povrat novca

Zaštita

za

korisnike

samo

u

određenim zemljama •

Jednostavna registracija i korištenje

Loša PayPal služba

Mogućnost imanja više računa

Nema fizičkog kontakta

PayPal čuva podatke o ulaznim i

Nema žalbeni postupak

Za povrat novca može se čekati i do 6

izlaznim transakcijama •

Ušteda vremena

mjeseci •

Aplikacija na mobitelu

Bez prethodnog upozorenja može doći do zamrzavanja računa

Popusti za korisnike PayPal računa

Zbog velike naknade, neisplativo za prodaju velikog broja proizvoda po niskim cijenama

Tablica 1: Prikaz pozitivnih vs. negativnih strana PayPal servisa

29


10. SWOT analiza Analiza situacije je preduvjet za ispravan odabir strategije. Zahtijeva od svakog poduzeća da sagleda vanjske i unutarnje čimbenike kako bi došli do najboljeg načina da se ostvare željeni ciljevi. Jedan od instrumenata kojim se poduzeće može poslužiti u kreiranju strategije je upravo SWOT analiza. To je kvalitativna analitička metoda koja kroz četiri čimbenika prikazuje snage-Strenghts, slabosti-Weaknesses, prilike-Opportunities i prijetnje-Threats poduzeća. SNAGE

SLABOSTI

Jaka tržišna vrijednost marke

Loša komunikacija

Snažan financijski položaj

Nema fizičkog kontakta

Efektivna komunikacija

Nemogućnost korištenja kompjuterski

Lojalnost kupaca

Jednostavna organizacija web stranica

neobrazovanih •

Nema pristupa bez interneta

PRILIKE

PRIJETNJE

Tržište u razvoju

Konkurencija

Širenje u više zemalja

Jeftinije tehnologije

Proširenje usluga i proizvoda

Tečajne razlike

Inovacija

Internet hakeri

Prihvaćanje novih valuta

Nepovoljna gospodarska situacija

Tablica 2: SWOT analiza PayPal-a

30


11. BUDUĆNOST PAYPALA Internet, u današnje doba je jedan od, ako ne i najvažniji oblik komunikacije. Sve je više ljudi koji su kompjuterski obrazovani i služe se internetom svakodnevno, pa čak i oni najmlađi. Internet je, kada pogledamo, u odnosu na prošlo stoljeće, zaista promijenio svijet. Više ne idemo u videoteku posuđivati filmove, informacije ne pronalazimo u knjigama, i sve manje odlazimo u dućane obavljati kupovinu. Mnogobrojne su internet stranice koje nam omogućuju internet kupovinu i svakim danom ih je sve više. Online trgovine dostupne su nam 24 sata dnevno, nude širok izbor proizvoda i usluga, omogućuju kupovinu u bilo kojem dijelu svijeta, u bilo koje doba dana ili noći. Da bi obavili on-line kupovinu potrebno je otvoriti PayPal račun. Naravno to nije jedini web servis koji nam u tome može pomoći, ali je najrašireniji i najpoznatiji. Posebnost PayPala je jednostavnost, sigurnost i široka prihvaćenost kao sredstva plaćanja putem interneta. PayPal se zbog jake konkurencije svakodnevno razvija i radi na poboljšanju svojih usluga, uz pružanje novih. PayPal uvijek razmišlja jedan korak unaprijed kako bi se mogao približiti svojim korisnicima. Svjestan je činjenice da se uz današnje prisustvo „pametnih“ telefona treba bazirati na stvaranju novih mogućnosti preko mobitela. Nakon različitih aplikacija koje su oduševile korisnike PayPal-a, spremaju se nove i naprednije. Aplikacija „Bump Pay“ koristi se putem mobilnih telefona i pruža najjednostavnije slanje novca sa jednog PayPal računa na drugi, i to samo kuckanjem jednog mobitela o drugi. PayPal Here je također aplikacija koja se koristi putem mobitela i ona na jednostavan način vaš telefon pretvara u POS uređaj. Potrebno je na mobitel instalirati besplatnu aplikaciju i priključiti mali čitač kartica. Trenutno ju je moguće koristiti samo u nekim zemljama, ali PayPal radi na tome da ju omogući svim svojim korisnicima. PayPal planira osigurati novu mogućnost, a to je nešto slično trenutnom „Shopkick-u“. Putem toga se prikupljaju bodovi i nagrade jednostavnim posjetom trgovini. Predsjednik PayPala David Marcus najavio je varijantu te aplikacije za početak iduće godine, ali naravno bolju i zabavniju verziju primjene takve aplikacije. U budnućnosti, kao i do sada Paypal će osmišljavati nove usluge za svoje korisnike. Broj korisnika koji se koriste PayPal-om je velik, konkurencija je sve jača, te je potrebno u skladu

31


s tim razmišljati o budućnosti. Ukoliko se nastavi razvijati PayPal će u tome uspijeti i dalje ostati vodeći web servis jer nije igrom slučaja najpoznatiji na svijetu.

32


12. ZAKLJUČAK PayPal je web servis koji olakšava živote mnogih i razvija se u korak s tehnologijom, te nam nudi aplikacije koje nalažu današnji trendovi. Njegova važnost je u tome što je internet sve prisutniji u svakodnevnom životu, pa tako i internet trgovine koje nudi jeftiniji i jednostavniji način kupovine predmeta i usluga. Web servis se izrađuje na temelju tehnologije kao što su: HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL, MySQL i mnogih drugih. PayPal posluje na 190 tržišta i moguće su transakcije sa 17 različitih valuta. Registracija je jednostavna i besplatna, te je pristupačna svima, odnosno onima koji imaju neku od prihvačenih kartica od strane PayPal-a. Servis prihvaća Visu, MasterCard i American Express karticu, te je za otvaranje računa neophodna e-mail adresa. PayPal olakšava kupovinu na internetu i štiti svoje korisnike, njihove brojeve kartica i omogućava povrat novca u slučaju prevare. Različite osobe imaju različite potrebe, stoga PayPal omogućuje otvaranje dvije vrste računa- osobni račun i poslovni račun. Način financiranja ovog web servisa temelji se na naplaćivanju naknade po svakoj transakciji. U budućnosti se predviđa da će ovaj web servis zamjeniti nošenje gotovine i raznih kartica. Postat će „novčanik“ koji će sve to imati u sebi. Razvojem raznih aplikacija PayPal će omogućiti plačanje mobitelom u dućanima i kafićima. PayPal mora svakodnevno pratiti i osluškivati poteze konkurencije jer je ona velika. Razlike između ovog web servisa i drugih koji pružaju slične i iste usluge je mala. Ova usluga je uvelike olakšala slanje i primanje novca, te kupnju i prodaju diljem svijeta. Na neki način može se reći da je ova usluga povezala i omogućila trgovinu ljudi diljem svijeta.

33


13. LITERATURA 1. http://www.paypal.com/webapps/mpp/home 2. http://hr.wikipedia.org/wiki/PayPal 3. http://www.erstebank.hr/hr/Gradjanstvo/Kartice/Vodic_kroz_PayPal 4. https://www.paypal-media.com/ 5. http://www.oblakznanja.com/2011/10/19/online-kupovina-i-otvaranje-paypal-racuna/ 6. http://vijestigorila.jutarnji.hr' 7. http://reviews.ebay.co.uk/Paypal-The-positive-amp-negatives?ugid=10000000001403867 8.

http://www.serradinho.com/Blog/paypaladvantages-disadvantages-of-using-paypal-for-

your-online-business.htm/ 9. http://www.blackenterprise.com/technology/is-paypal-digital-wallet-the-future-of-money/ 10. https://www.thepaypalblog.com/2012/03/paypal-here/ 11. https://www.thepaypalblog.com/2011/09/paypal-unveils-the-future-of-shopping/ 12.

http://blog.mihaelsanko.com/2012/05/26/paypal-here-i-square-kao-buducnost-mobilnog-

placanja/ 13. https://www.pencepay.com/naslovnica 14. https://www.payza.com/about-us 15.http://office.microsoft.com/hr-hr/excel-help/xml-za-pocetnike-HA010034022.aspx 16. http://hr.wikipedia.org/wiki/XML 17. http://hr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 18. https://squareup.com/ 19. http://www.google.com/wallet/#utm_source=RE&utm_medium=re-wal 20. https://www.moneybookers.com/app/

34


21. https://www.paypal.com/webapps/mpp/credit-card-reader 22. Kesić T.: Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb, 2003. 23. Previšić J., Ozretić Došen Đ.: Marketing, Adverta, Zagreb, 2004. 24. Mladen Varga: Baze podataka

35


14. ŽIVOTOPIS Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Zaher Lea Prilipje 15 a, 10450 Jastrebarsko zaher.lea@gmail.com Hrvatsko 14.10.1990. Žensko

Obrazovanje i osposobljavanje

2009.

2009. – danas Ekonomski fakultet Zagreb; preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, redovni student 2005. – Gimnazija Jastrebarsko, opći smjer

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Engleski Njemački

Čitanje

Slušanje

Europska razina (*) C1 B 1

Iskusni korisnik

Govor Govorna interakcija

C1

Iskusni korisnik

B2

Samostalni A2 korisnik

Temeljni korisnik

A1

Pisanje Govorna produkcija

Samostalni Samostalni B2 C1 korisnik korisnik Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

36

A 2

Iskusni korisnik

Temeljni korisnik


Microsoft Office 2007 (Microsoft Word, Excel, Power Point), Internet Explorer Računalne vještine i kompetencije

Vozačka dozvola

Posjedujem vozačku dozvolu

37


Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Žlender Ana Pantovčak 60a, 10 000 Zagreb an.zlender@gmail.com Hrvatsko 01.08.1990. Žensko

Obrazovanje i osposobljavanje 2009.-danas

Ekonomski fakultet Zagreb; preddiplomski sveučilišni studij, smjer Ekonomija, redovni student 2005. -2009. Privatna klasična gimnazija, Zagreb

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*) Engleski Talijanski

Čitanje

Slušanje

Govorna interakcija

C 1

Iskusni korisnik

B 2

Samostalni korisnik

B Samostalni A 1 korisnik 2

Temeljni korisnik

A 1

Temeljni korisnik

C1

Iskusni korisnik

Govor

Pisanje Govorna produkcija

B Samostalni C1 2 korisnik

Iskusni korisniki

A 1

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

A 2

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine i kompetencije Microsoft Office 2007 (Microsoft Word, Excel, Power Point), Eviews, Internet Explorer

Vozačka dozvola

Posjedujem vozačku dozvolu

38


15. SAŽETAK Cilj seminarskog rada bio je opis određenog web servisa. Odnosno prikaz usluga putem interneta, primanje i slanje novca, te kupnja i prodaja proizvoda. PayPal je najrašireniji i najpoznatiji servis elektroničkog trgovanja koji olakšava kupnju proizvoda putem internet trgovina i omogućava da se uplate i isplate obavljaju u potpunosti preko interneta. PayPal posluje na globalnoj razini na 190 tržišta i prima uplate u 17 različititih valuta, uključujući i kune. Najveća prednost mu je sigurna trgovina zato što korisnik prilikom kupnje u internet trgovinama ne ostavlja broj svoje kartice ili bankovnog računa, čime se sprečava zloupotreba informacija. Za korištenje PayPal web servisa potrebno je imati pristup internetu jer kao što smo već napomenuli, moguće ga je koristiti isključivo uz internet mrežu. Kada spominjemo tehnološki okvir bitno je navesti tehnologije koje su korištene pri izradi ovog servisa, a to su: HTTP, XLM, SOAP, MySQL, Java, Adobe Flash Player i druge. PayPal se počeo razvijati već 1998. Godine, odnosno, te je godine osnovana tvrtka Confinity koja je iduće godine spojena sa financijskom uslužnom firmom X.com. Spajanjem tih dviju tvrtki u listopadu 1999. Godine stvoren je PayPal koji poznajemo i danas. Svake iduće godine razvijao je svoje usluge, širio se na više zemalja, prihvaćao nove valute i postajao sve bliži i pristupačniji svojim korisnicima. Vodeća „internetska banka“, PayPal, omogućuje besplatno otvaranje računa, online kupovinu, prebacivanje novca sa računa na račun i primanje novca preko interneta. On nije banka u punom smislu riječi, ali nam isto kao i banke pruža direktno uplaćivanje novca sa bankovnog računa i sa kreditne kartice. Korištenje usluga je besplatno, a PayPal zarađuje naplaćivanjem provizije po svakoj transakciji. Da bi otvorili račun na PayPalu potrebno ga je povezati sa svojom debitnom ili kreditnom karticom. Najčešće se veže uz Visu, MasterCard i American Express, a potrebno je i navesti e-mail adresu. Od strane PayPal-a Maestro i Diners kartice nisu prihvaćene iako su pogodne za internetsku kupovinu. Prilikom registracije, koja je potpuno besplatna i vrlo jednostavna, moraju se slijediti koraci kako bi registracija bila uspješna. Ukoliko neka polja ne ispunimo ili pogriješimo pri ispunjavanju, PayPal će nas o tome obavijestiti. Podaci koje ostavljamo, kao što su broj kreditne kartice ili bankovnog računa čuva za sebe i ne iznosi iz javnosti tako da iz nitko ne može zloupotrijebiti. Konkurencija obuhvaća analizu poduzeća koji se bave istim ili sličnim poslovima i pružanjem usluga. Konkurencija je sve jača iz dana u dan i ona je jedna od bitnijih stavki koja potiče 39


poduzeća da napreduju. Izdvojili smo pet najbitnijih konkurenata PayPala: Google Wallet, Square, Moneybrookers, Pencepay i Payza. Google Wallet zamijenjuje sve vaše kartice i gotovinu jer je u mogućnosti sve to pohraniti na mobilnom telefone, te je tehnološki napredniji od PayPala. Square je servis koji se zasniva na principu da se vaš mobilni uređaj pretvara u POS uređaj i omogućava prihvat gotovo svih kartica na svijetu. Moneybrookers je servis za slanje i primanje novca na internetu te za sigurnu kupovinu putem interneta. Vrlo je sličan PayPalu. Pencepay je servis za online plaćanje na web stranicama tvrtki, obrta i udruga građana. Kod njega je moguće plaćanje putem SMS poruka, no samo malih iznosa. Registracija je mnogo kompliciranije nego kod PayPala i naknade su vrlo visoke i ne isplative za građane. Payza je globalni web servis također za online plaćanje, ali i za korporativne isplate i doznake za pojedince i poduzeća širom svijeta. Budućnost PayPala nije ugrožena. Postoje mnogi web servisi koji pružaju usluge vrlo slične ako ne i iste onima koje pruža i sami PayPal. Međutim PayPal svakodnevno radi na poboljšanju svojih usluga i približavanju svojim korisnicima čiji broj iz dana u dan raste. Iako već do sada nudi različite aplikacije, za početak iduće godine najavio je novu s kojoj će se skupljati bodovi i nagrade jednostavnim posjetom trgovini. Pozitivne strane ovog web servisa su široka prihvaćenost, jednostavnost korištenja i besplatno korištenje, ali prije svega sigurnost podataka kreditnih kartica. Nedostaci su to što ne prima sve vrste kartica i valuta, nema fizičkog kontakta i mogućnost poslovanja samo u određenim zemljama. Prema SWOT analizi možemo zaključiti da je snaga PayPal web servisa snažan financijski položaj i lojalnost korisnika, slabosti su loša komunikacija i nemogućnost korištenja kompjuterski neobrazovanih, prilike su inovacija i širenje u više zemalja, dok su prijetnje tečajne razlike i konkurencija.

40


16. POPIS SLIKA I TABLICA Slika 1: Naslovna stranica web servisa PayPal Slika 2. Prikaz slanja novca s osobnog racuna na racun drugog korisnika Slika 3. Prikaz svih obavljenih transakcija Slika 4. Provjera stanja na računu Slika 5. Ponuda predmeta koji je odabran Slika 6. Ostvarivanje kupnje Slika 7. Početak transakcije novca Slika 8. Informacije o kupnji i povezivanje eBay-a s PayPal-om Slika 9. Pristupanje vlastitom PayPal računu Slika 10. Prihvačanje svih uvjeta kupnje te završetak novčane transakcije Slika 11. Proces provjere informacija o kupnji Slika 12. Prijenos novca sa kartice na PayPal račun i daljnja transakcija Slika 13. Početni korak u registraciji Slika 15. Ispunjavanje osobnih podataka Slika 14. Izbor vrste računa Slika 16. Sigurnosni korak u procesu registracije Slika 17. Najbitniji korak u registraciji Slika 18. Potvrda uspješno izvršene registracije Slika 19. Izgled korisničkog računa Slika 20. Naslovna strana Google Wallet Slika 21. Naslovna stranica Square-a Slika 22. Naslovna stranica Moneybookers 41


Slika 23. Naslovna stranica Pencepay Slika 24. Naslovna stranica Payza Tablica 1: Pozitivne vs. negativne strane PayPal servisa Tablica 2: SWOT analiza PayPala

42


1/27/2013

SADRŽAJ Početna stranica web servisa PayPal Opis PayPala Proces registracije PayPal funkcionalnosti Zaključak 

PAYPAL Lea Zaher AnaŽlender

NASLOVNA STRANICA I LINK WEB SERVISA: Link: https://www.paypal.com

OPIS PAYPALA

PROCES REGISTRACIJE

PayPal je Internet banka s koje korisnik može prebacivati novac na račune drugih korisnika PayPala i obaviti sigurno plaćanje u brojnim web trgovinama Usluge PayPala su besplatne Ovaj web servis prima uplate u 17 stranih valuta, uključujući kune PayPala je sigurna trgovina jer korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj kreditne kartice ili bankovnog računa te se na taj način smanjuje rizik od zloupotrebe informacija 

1


1/27/2013

IZGLED KORISNIČKOG RAČUNA

2


1/27/2013

PAYPAL FUNKCIONALNOSTI

ZAKLJUČAK

PayPal članstvo Izbor kartica PayPal aplikacije- PayPal Here -Bump Pay

   Dizanje disputa

 

     

NEGATIVNE STRANE Prima samo određene kartice Ne podržava sve svjetske valute Dostupnost samo u određenim zemljama Zaštita za korisnike samo u određenim zemljama Loša PayPal služba Nema fizičkog kontakta Nema žalbeni postupak Za povrat novca može se čekati i do 6.mjeseci Bez prethodnog upozorenja može doći do zamrzavanja računa Zbog velike naknade, neisplativo za prodaju velikog broja proizvoda po niskim cijenama

POZITIVNE STRANE PAYPALA Sigurnost kreditne kartice Jednostavno slanje novca na drugi račun Korištenje je besplatno Osigurva povrat novca Jednostavna registracija i korištenje Mogućnost imanja više računa PayPal čuva podatke o ulaznim i izlaznim transakcijama Ušteda vremena Aplikacija na mobitelu Popusti za korisnike PayPal računa

HVALA

NA PAŽNJI

3

48_Zaher_Zlender_www.PayPal.com  

Zaher i Zlender

48_Zaher_Zlender_www.PayPal.com  

Zaher i Zlender

Advertisement