Page 1

FOKUS

LIXEN | september 2011 | 15

Foto: Rune Jensen Heidtmann

Foto: Rune Jensen Heidtmann

Ha’ et Fynt valg Den na onale  mediebranche  bruger krudt og klejner på at opruste l  den  op male  valgdækning,   som  skal  kulminere   l  folke ngsvalget  den  15.  september.  Også   den regionale valgvinkel skal findes  frem  og  pudses  af.  På  den   regionale  tv-­‐sta on  TV2/FYN  har   oprustningen været i gang siden januar.

Lea Holdgaard Sørensen

KAMP. Valget er udskrevet. Nu eksploderer mediernes valgdækning, og mange måneders oprustning skal kulminere medio september. Mediebranchen er toptunet og fuldkommen forberedt til kampen om seere, læsere og lyttere, når valgets skandaler og perspektiver skal formidles videre til landets vælgere. På TV2/FYN er omfanget mindre, men ikke desto mindre er det en vigtig opgave at holde det fynske land opdateret på valgkampens regionale perspektiver. Allerede ved årets oprindelse var målet for øje: »Vi satser på at fortælle fynboerne nære valghistorier og en dækning med masser   af   regional   merværdi,«   forklarer ledende nyhedsredaktør hos TV2/FYN Jakob Risbro, som for

første gang skal stå i spidsen for tvstationen, når fynboerne skal guides gennem valget. Forberedelse uden overdrivelse Siden januar har tv-stationen været i gang med at forbedre den regionale valgdækning. Jakob Risbro forklarer, at idéerne løbende er blevet færdigudviklet, og   formaterne   til   lere   af udsendelserne er fastlagt. TV2/ FYNs underkanal TV2/FYN PLUS skal løbende vise temaudsendelser om regionens politikere, og disse udsendelser blev skudt allerede i årets første måneder. »Herudover er vi klar med vores valgsceneogra i,   valggra ik   og   valgguide   på   nettet,   og   der   er   sat   lere   nøglepersoner   på   enkelte   opgaver,«  

forklarer nyhedsredaktøren, som samtidig fortæller, at aftalerne med regionens politikere er i hus, og et samarbejde på tværs af de fynske medier er indgået, så vælgerne på Fyn kan inviteres til vælgermøder og hilse på de fynske politikere, der kæmper om krydset. Dog understreger Jakob Risbro, at forberedelserne til den regionale valgdækning ikke er opskruet eller ekstraordinær i forhold til dækning en af sidste folketingsvalg.     »Vi   har   fået   lere   udsendelser   i   forbindelse med det kommende folketingsvalg, men forberedelserne har ikke været meget anderledes end forrige gang. Det er jo mere under kommunalvalget, hvor vi som regionalt  medie  virkelig  giver  gas.«

Regionalt islæt på valgdagen Men den regionale vinkel på folketingsvalget er stadig væsentlig for regionens befolkning. Derfor er nye tiltag blevet en del af tv-stationens muligheder, når fynboerne skal gøres klogere på valgkampens hektiske forløb og holde styr på regionens repræsentanter. Den regionale tv-station får ikke meget sendetid på valgdagen, men nyhedsredaktøren satser på, at andre kort i ærmet kan holde det fynske land opdateret: »På selve valgdagen er vores dækning ikke massiv, men vi satser på en regional valgdækning på vores website.« Som noget nyt har de regionale tv-stationer fået en aftale med TV 2 Danmark om såkaldte kravletekster, som skal løbe i bunden af tv-skærmen, når den nationale valgdækning kører på  selve  valgdagen.  Ifølge  Jakob   Risbro skal kravleteksterne indeholde informationer og status for de regionale politikere, så det regionale fokus bevares – også på valgdagen.        »Det  er  jo  vores   ineste  opgave  at   sørge for, at fynboerne får de fynske valghistorier, lærer de fynske kandidater at kende og får fynske vinkler på   landshistorier,«   siger   nyhedsre-­‐ daktøren.         Og   således   melder   TV2/FYN   sig   klar til kamp. Valgkamp.

UPS... Valgoprustningen på TV2/FYN blev pludselig omdrejningspunkt i nyhedsstrømmen mandag den 22. august. En teknisk fejl sendte nemlig informationen om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen havde udskrevet folketingsvalg  med  a holdelse  den   13. september ud på Google med TV2/ FYN som afsender. Den opsigtsvækkende solohistorie var dog en fejl, da man blot afprøvede valgforsiden til webben og ved en teknisk fejl kom til at  publicere  den   iktive  dato  for  valget   på Google. leaso08@student.sdu.dk

Lixen September 2011  

Interview med TV2/FYN om valgdækning

Lixen September 2011  

Interview med TV2/FYN om valgdækning

Advertisement