Page 1

Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

Tomme bassiner: Flere jyske kommuner sparer kraftigt på skolesvømningen i folkeskolerne og efterlader mennesketomme svømmehaller. (Foto: Ole Lind, JP)

Førstehjælp til skolesvømning 5

10

Et nyt initiativ fra Dansk Svømmeunion (SVØM) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) skal redde den lukningstruede skolesvømning i danske folkeskoler. Men projektet møder modstand fra Dansk Idrætslærerforening. Af Lea Holdgaard Sørensen

BUDGET: De danske kommuner er presset. Hårdt økonomisk presset. Så presset, at flere har måttet tage konsekvensen og kaste 15 badehåndklædet i ringen. Skolesvømning er ikke et obligatorisk fag, og derfor smager faget spareknivens kolde blad i syv ud af de 10 største kommuner i Jylland, 20   hvor enten skolesvømning indstilles, undervisningstimernes skæres ned, eller transportbudgettet fjernes. Undervisningsministeriets formulering af de fælles mål for idræt præciserer 25   ikke, hvorvidt undervisningen skal foregå i vand. Derfor placeres eleverne i stigende grad i et klasselokale, hvor livredning og bjærgning demonstreres på den knastørre landjord – langt fra 30   det våde miljø og den skarpe lugt af klor. ”Det drejer sig om liv” Projektansvarlig ved Danmarks Idræts –Forbund Martin Borch er forarget. 35   Han mener, det er forrykt, at en kommune sparer på skolesvømningen i

folkeskolerne. Ifølge Martin Borch kan konsekvenser af manglende svømmeundervisning dreje sig om 40 menneskeliv. Forklaringen lyder, at børnene risikerer at drukne i et land omgivet af vand, hvis ikke de tilegner sig basale svømmeegenskaber. ”Vi er nu indgået i et samarbejde med 45   Dansk Svømmeunion for at undersøge om lokale svømmeklubber kan sikre, at børn i folkeskolen lærer at svømme, selvom kommunerne er nødt til at spare.” 50   Den egentlige redningsplan er endnu ikke færdigudviklet, men udviklingschef i Dansk Svømmeunion Morten Kjær redegør for ambitionen: ”Vi er af den overbevisning, at det kan 55   gøres både billigere og til dels også bedre, hvis en professionel svømmetræner overtager posten som underviser i faget svømning,” meddeler Morten Kjær og fortsætter: 60   ”Løsningen er god for både kommunerne og eleverne, da 1  


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

skolesvømning bliver på skemaet, men til billigere penge.” Forskning skal give forståelse 65 Men Martin Borch og Morten Kjær mangler både viden og tal – kan projektet overhovedet lade sig gøre? Det skal fire forskere fra Syddansk Universitet i Odense hjælpe til med at 70   svare på.

Januar 2011

Trine Lausen Lund bekendtgør afslutningsvis, at også den professionelle stolthed hos den enkelte idrætslærer rammes hårdt, hvis 110 eksperter skal overtage på idrætsområdet. I 2011 skal forsøg med lokale svømmeklubbers overtagelse af skolesvømningen sættes i gang i 115   udvalgte kommuner.

Deres roller bliver at undersøge, om en Leaso08@student.sdu.dk lokal svømmeforening kan gøre det både kvalitetsmæssig bedre og økonomisk billigere gennem for Forslag til illustration: 75 eksempel færre forberedelsestimer til En grafik, som viser fordelingen en foreningstræner til 120   mellem de adspurgte kommuner, så skolesvømmetimen. læseren kan orientere sig om egen kommunes spareplaner. ”Vores opgave er kort sagt at give et bud på fremtidens skolebaserede 80   svømmemiljø”, forklarer lektor Thomas Skovgaard, som er en del af forskerteamet. Rapporten skal udfærdiges i løbet af 2011.

Læs her om 125 Undervisningsministeriets fælles mål for idræt, herunder krav til skolesvømningen i folkeskoler:

http://www.uvm.dk/~/media/Publikatio 85 Skarpe reaktioner hos idrætslærerne ner/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/ Selvom projektet stadig befinder sig i 130   Faghaefter/090710_idraet_11.ashx en opstartsfase, vækker planerne harme hos danske idrætslærere. Formand for Dansk 90   Idrætslærerforening Trine Lausen Lund mener ikke, at foreningstrænere kan overtage et specifikt idrætsområde i folkeskolen: ”Skolesvømning drejer sig ikke kun 95   om at lære eleverne at svømme. Det handler i høj grad om, at idrætslærerne 135   anvender pædagogiske redskaber i arbejdet med børnene. Det er en foreningstræner ikke kvalificeret til. ” 100   Dansk Idrætslærerforening frygter for de sociale konsekvenser for de svageste børn, der risikerer at blive sorteret fra af en ukvalificeret foreningstræner, som fokuserer på 105   resultater frem for rummelighed.

2


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

Faktaboks 140

For at undersøge om svømmeklubber kan overtage skolesvømning skal forskerne undersøge fire forhold i 2011: - Kortlæggelse af skolesvømning i danske kommuner - Kvaliteten af skolesvømning skal vurderes

145

- Der skal udarbejdes økonomiske og organisatoriske overslag: Kan svømmeklubber udføre skolesvømningen til færre penge end en idrætslærer? - På baggrund af overstående skal der udvikles kvalificerede modeller for overtagelsesprocessen.

150

Kan svømmeklubber overtage skolesvømningen? Ekspert Jesper Von Seelen er bekymret for potentielle konsekvenser (foto: creativecommon.org)

Ekspert: Projektet bliver en prøveballon 155

Startskuddet til foreningers indtog på skoleområdet kan lyde, hvis Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Svømmeunion lykkes med deres projekt, varsler ekspert. Af Lea Holdgaard Sørensen

SPÅDOM: Jesper Von Seelen er Hvordan kan projektet ændre hverken spåkone, synsk eller 170 folkeskolen? 160   fremtidsforsker. Til gengæld har han ”Det kan blive en glidebane, hvis en baggrund i dansk elitesvømning, et folkeskolerne begynder at outsource ph.d. stipendium i idræt i folkeskoler deres timer til udefrakommende.” og en fortid som bestyrelsesmedlem i Jesper Von Seelen mener, at Dansk Idrætslærerforening. Derfor kan 165   denne mand give et kvalificeret bud på 175   fodboldklubber, håndboldklubber og andre foreninger vil melde sig på fremtidens skolesvømning, hvis DIF banen, hvis DIF og SVØM lykkes med og SVØM’s projekt bliver aktuelt i de deres projekt om overtagelse af danske folkeskoler. svømmeundervisning i folkeskoler.  

3


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

180 Foreningstrænere kan blive fremtiden i konsekvenser for de svagere børn i de danske folkeskoler. Det betyder i 205   skolen, som ikke gider svømme, er værste fald, at idrætslærerne mister blufærdige eller på andre måder er jobbet, forklarer Jesper Von Seelen. udfordrede i skoleidræt.

Kan foreninger overtage ”De børn er foreningstrænere slet ikke 185 skolesvømning? kvalificeret til at tage hånd om. De er Der er dog grundlæggende forskelle i 210   jo vant til motiverede børn i værdier og mentalitet, som svømmeklubben. Derfor risikerer man modarbejder, at foreninger kan at tabe de børn på gulvet.” overtage skoleundervisning på Eksperten anerkender, at mange børn 190   nuværende tidspunkt, mener eksperten. kan nyde godt af en træner med ”Kvalitet er defineret forskelligt. I 215   spidskompetencer indenfor en foreningen handler det om at være den idrætsgren som svømning. Men han bedste. I folkeskolen om at danne understreger samtidig, at der skal børnene og lærer dem om fairplay.” grundig forskning til for at sikre, at de nødvendige pædagogiske ressourcer 195   Forskellen mellem foreningsliv og 220   står til rådighed, så eleverne får de rette folkeskolen kan have alvorlige forhold for indlæring: konsekvenser, hvis klubberne overtager skolesvømningen uden at ”I sidste ende skal fokus være på være forberedt. børnene. De optimale vilkår for indlæring og udvikling skal være 200   Hvem risikerer projektet at 225   omdrejningspunktet - uanset hvem der ramme? styrer undervisningen.” Jesper Von Seelen udtrykker, at Leaso08@student.sdu.dk foreningslivet kan have negative

230

4


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

235 Svømmeudstyret bliver måske langt på hylden i Kolding, hvor kommunen stadig ikke ved, om skolesvømning skal blive på skemaet (Foto: Lea Holdgaard Sørensen)

Eleverne svømmer i Kolding – men hvor længe? 240

Flere jyske kommuner må skære ind til skelettet og spare på folkeskolers svømmeundervisning. I Kolding er fagets fremtid usikker. Af Lea Holdgaard Sørensen

På Brændkjærskole i Kolding centrum konsulent ved Kolding Kommune breder begejstringen sig. Otte 270 Martin Kirk Jensen 245   energiske, overstadige elever fra 4. Svømmende start på ugen klasse er omklædt og klar til at nyde ”Altså.. Må vi snart gå i vandet?” mandagens mulighed for et dyp i den opvarmede balje. Desværre er det De små kroppe bevæger sig utålmodigt endnu uvist, hvor længe den mulighed frem og tilbage på de lyse stenfliser. 250   står åben. 275   Sitrende af forventning bliver anmodningen godkendt af Politikernes valg, børnenes tab svømmelærer Ellen. I Kolding Kommune har politikerne nemlig et soleklart budskab: Sug ”Ohh-i-ohh-i-ohh.” maven ind, for nu skal livremmen 255   strammes. Tarzanbrøl og et skvulpende plask. Ligesom i mange andre jyske 280   Børnene kaster sig fra kanten og kommuner, har folkeskolerne fået rammer det blå hav af klor. Fødderne bevilliget færre penge til først og hånd for næsen. Bomben af skolebudgettet. I Kolding må børn giver aktive bølger på det ellers 260   skolesvømningen tage taberkasketten fredfyldte vand. på, når pengene mangler i den 285   På Brændkjærskole sparker man ugen i kommunale sparegris. gang med en plaskende omgang crawl. ”Vi har valgt at halvere timerne til Frustration: Når eleverne bliver skolesvømning, hvilket betyder, at taberne 265   5.klasserne ikke længere får ”Jeg synes simpelthen, det er ærgerligt, muligheden for at svømme.” Kun 4. 290   at 5. klasserne ikke længere har klasserne får et års svømning i skolen, forklarer pædagogisk administrativ

5


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

svømning i skolen. Børnene lærer ikke 335 sociale i bassinet og i at svømme på ét år.” omklædningen...” Læberne er anspændt, armene Hun stopper op. Katrine skal have en korslagte. Frustrationen udtrykker sig i hjælpende hånd med et par drillende 295   hendes blågrå øjne, som spejder mod dykkerbriller. Det fikser Ellen, mens børnenes aktivitet. Ellen Popp 340   hun afslutter sin sætning: Thomsen er 4. C’s svømmelærer. Hun ”Svømmeundervisning er grundlaget er netop vendt tilbage fra barsel, hvor for en sund klassekultur. Og forholdet realiteten om færre svømmetimer med mellem lærer og elev!” 300   klasserne byder hende velkommen tilbage. Hun smiler til Katrine. Dykkerbrillerne 345   er klar til endnu en tur under det ”Jeg oplever mange børn, som bruger bølgende klorvands ujævne overflade. det første år på at blive trygge ved vandet. Hvordan skal det gå dem, når Ellen Popp Thomsen genoptager tråden 305   de kun har ét år til at blive fortrolige og forklare, hvordan hun anvender sit med miljøet og samtidig skal lære alle kendskab til det enkelte barn i sit svømmearter? – Det når vi ikke…” 350   pædagogiske arbejde i svømmeundervisningen. Hun dvæler ved tanken. Bare et kort øjeblik. Men vender omgående tilbage ”Her arbejder vi både med børnenes 310   til mandagens undervisning, da Julie personlige udvikling og den sociale på 10 år skal instrueres i klassesituation.” brystsvømningens svære kunst. 355   Når én besparelse varsler om flere Social kultur går tabt De hygger sig. Eleverne. Griner bredt ”Man skal lære at svømme, for hvis og pjasker, mens de ivrige fødder 315   man er ude at sejle på en båd, og man under vandets stormfulde overflade falder i vandet… Ja, så drukner man!” kæmper kampen for at holde den lille 360   krop flydende. Tuba på 10 år filosoferer over betydningen af skolesvømning, mens Men ingen ved, om vandet i bassinet hun finder et par orange badefødder udtørrer, om besparelserne koster de 320   frem. sidste undervisningstimer, om skolesvømningen lider en stille død og ”Det er derfor, vi skal lære at svømme 365   tvinger børnene til undervisning i i skolen, tilføjer Lejla. Hendes mørke tørlagte klasselokaler. hår drypper kraftigt. Klorvandet danner en gennemsigtig pyt på fliserne. ”Nej, jeg tror ikke på, at politikerne lukker helt ned for skolesvømning. 325   Pigerne er enige om, at skolesvømning Konsekvenserne er simpelthen for er sjovt og lærerigt. De ville være kede 370   store. Det må de da kunne se!” af at skulle undvære ugens svømmetime med klassekammeraterne Ellen Popp Thomsen tvivler ikke om og Ellen. fagets fremtid. 330   Svømmelæreren tilføjer, at det drejer Men det gør man på kommunen: sig om kultur: ”Taget i betragtning, at faget ikke er ”Skolesvømning handler ikke bare om 375   obligatorisk, så spår jeg ikke gode at lære at svømme. Det er en kultur chancer for skolesvømningens en del af børnenes udvikling at være  

6


Lea Holdgaard Sørensen

Håndværk og Mediesprog I

Januar 2011

overlevelse i Kolding Kommune,” afslutter Morten Kirk Jensen. Slutfløjtet lyder. Svømmetimen er slut. 380 Ærgerligheden breder sig i højlydte suk fra bassinet. Nu venter omklædningen og matematikkens kringlende univers. Men morgenens svømmetime har givet energi. 385   Elvernes latter genlyder på vej mod klasselokalet. Leaso08@student.sdu.dk

7

Eksamen  

Eksamen osv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you