Page 1

sam.zat

02.06.12

TU FAWNING ROTONDE–20:00 E .B E U IQ N A T O –B 2 3 7. .3 18 .2 2 0

EDITEUR RESPONSABLE | VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ANNIE VALENTINI • RUE ROYALE | KONINGSSTRAAT 236 • 1210 BRUXELLES | BRUSSEL • PHOTO ©JACLYN CAMPANARO

us

Tu Fawning  
Tu Fawning  

In concert 02/06/2012 - Botanique, Brussels