Page 1

Psychologie 2009–2010

1


Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen.

Inhoud Waarom psychologie studeren? 1 Waarom psychologie in Groningen? 2 Wat kun je ermee worden? 3 Sociale psychologie en haar toepassingen 3 Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie 3 Hersenen en gedrag 3 Klinische en ontwikkelingspsychologie 4 Onderzoek 4

Hoe is de studie opgebouwd? 5 Het eerste jaar (de propedeuse) 5 Het vervolg van de bacheloropleiding 5 De masteropleiding 6 Vervolgopleidingen 6 Is psychologie te doen? 6 Psychologie in deeltijd 7 Internationalisering 7

Wie mag psychologie studeren? 9 Numerus fixus 9 Hbo-doorstroomprogramma’s 9 Studiekosten 9

Het leven van een psychologiestudent 10 Studenten onderling 10 Studiebegeleiding 10

Hoe nu verder? 11 Hoe meld ik me aan? 11 Voorlichtingsevenementen

11

Wat wanneer te doen? 12 Adressen 12

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2


Waarom psychologie studeren? Waarom worden sommige mensen overspannen? Waarom kunnen sommige mensen niet met elkaar opschieten? Wat gebeurt er in het menselijk brein als we lezen? Hoe verloopt de verstandelijke ontwikkeling van een kind? Hoe beïnvloedt reclame mensen? Allemaal vragen waar de psychologie zich mee bezighoudt. Tijdens de studie psychologie leer je antwoorden geven op deze en vele andere vragen. Door op een systematische en wetenschappelijke wijze gegevens over mensen te verzamelen (over hun gedrag, hun mogelijkheden en beperkingen) verwerf je inzicht in hun doen en laten. Theorieën over menselijk gedrag en de manieren waarop je tot wetenschappelijk gefundeerde kennis komt, nemen in de studie een belangrijke plaats in. Vind je het boeiend je op deze manier in mensen te verdiepen, dan is psychologie wellicht iets voor jou.

Wist je dat... › Biologie in je pakket een goede voorbereiding is op de studie psychologie? › Theorie en onderzoek centraal staan in de studie psychologie? › Nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft en beweegt de kern van de studie psychologie is? › Je bij psychologie veel wiskunde en statistiek krijgt? › Psychologie een zeer actieve studievereniging heeft? › Er ook een speciaal Engelstalig bachelorprogramma is?

De studie psychologie kent een strakke structuur en programmering. Het is mogelijk een semester onderwijs aan een buitenlandse universiteit te volgen. Na de bachelor kun je kiezen voor een eenjarige masteropleiding psychologie. Een bachelordiploma psychologie geeft ook toegang tot diverse andere masteropleidingen in binnen- èn buitenland. Bij psychologie in Groningen kun je kiezen voor de Engelstalige Bachelor of Science in Psychology. Wil je een internationale master volgen, kies dan voor deze bachelor. De opleiding kent een grote verscheidenheid aan onderwijsvormen: hoor- en werkcolleges, practica en zelfstandig werken aan opdrachten, zowel individueel als in kleine groepen. In alle fasen van de studie wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van vaardigheden als schrijfvaardigheid (Nederlands en Engels), kritisch lezen, presenteren, gegevens verwerken, luisteren en oordelen. Als je voor psychologie kiest, dan kies je voor een studie waarmee je vele kanten op kunt. Van management in bedrijven tot geestelijke hulpverlening in ziekenhuizen. Van een onderzoeksbaan aan de universiteit tot het helpen van kinderen met leerproblemen. Menselijk gedrag is veelzijdig, boeiend en spannend om te bestuderen. De studie psychologie daagt je uit tot zo’n intellectuele inspanning.

Wil je meer weten over psychologie en over vooroordelen, kijk dan naar het RUG-programma Adams Appel, aflevering 18, 2007, www.adamsappel.nl

1

In het Muntinggebouw worden veel colleges gegeven.


Waarom psychologie in Groningen? Alle psychologieopleidingen in Nederland hebben een goede reputatie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) afgestudeerde psychologen staan vooral bekend om hun gedegen scholing op het terrein van onderzoek. De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor de praktische toepassingsmogelijkheden van psychologische kennis. De Groningse psychologieopleiding streeft ernaar om enerzijds mee te gaan met belangrijke trends in de samenleving en anderzijds nuchter de grenzen van het vak, met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, te bewaken. Het bewaken van de kwaliteit van de opleiding en daarmee ook het niveau van de afgestudeerden heeft een hele hoge prioriteit. Groningen is een gezellige studentenstad. Op sportief en cultureel gebied is er veel te beleven en de vele cafés en verenigingen staan garant voor een leuke studententijd. Het vlakbij de oude binnenstad gelegen Heymansgebouw is de in- en uitvalsbasis van meer dan 2000 studenten en circa 185 medewerkers psychologie. Of de sfeer op de opleiding je aanspreekt kun je natuurlijk alleen zelf bepalen. Je kunt het ook aan een ouderejaarsstudent vragen.

Groningen jouw studiestad! › 182.772 inwoners › 49.134 ingeschreven studenten (wo en hbo) › ca. 32.700 studenten op kamers › 54 studentensportclubs › 10 musea › 8 theaters › 36 pizzakoeriers › 1 bierkoerier › 199 cafés › 8 discotheken › 49 cafetaria’s › 2743 terrasstoelen › 7 wasserettes › 94 uitzendbureaus › 24 cd zaken › 65 rijscholen › 31 fietsenmakers › 3.345 studentenweblogs, waarvan › 10 op www.groningenlife.nl › en 1 beste binnenstad van Nederland (2006)

Rijksuniversiteit Groningen › 25.634 studenten › 5.381 eerstejaars, waarvan / M:V = 2.483:2.898 › 2.238 buitenlandse studenten › 5.565 medewerkers › 344 hoogleraren › 60 bacheloropleidingen › 115 masteropleidingen › 9 faculteiten › 190 gebouwen › 400.000 m2 › 520 miljoen euro budget

2


Wat kun je ermee worden? Een psycholoog komt vaak terecht in banen waar het heel belangrijk is grondige kennis van de menselijke mogelijkheden en beperkingen te bezitten: geestelijke gezondheidszorg (hulpverlening, therapie), bedrijf en organisatie (werving en selectie, training, coaching) en bij overheid en onderzoeksinstituten (beleidsondersteuning, wetenschappelijk onderzoek). De vakgebieden van afgestudeerde psychologen zijn zeer divers. Hieronder vind je een impressie van de vele mogelijkheden na het afronden van de master. Sociale psychologie en haar toepassingen Als je kiest voor de richting sociale psychologie en haar toepassingen dan leer je onderzoek doen naar sociale vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, milieubeleid, bestrijding van criminaliteit of reclame en voorlichting. Je kunt ook aan de slag als voorlichter of beleid ontwikkelen op het gebied van volkshuisvesting, verkeer en vervoer. Ook adviseurs bij ministeries, gemeenten of andere overheidsinstellingen zijn vaak afgestudeerd als sociaal-psycholoog. Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie Binnen bedrijf en organisatie nemen personeelsvraagstukken een belangrijke plaats in. Je kunt daarbij denken aan zaken als selectie van nieuwe medewerkers, beoordeling, begeleiding en opleiding. Een organisatiepsycholoog is gespecialiseerd in het functioneren van mensen in organisaties en heeft kennis van methoden om het functioneren van (mensen in) organisaties te verbeteren. Afgestudeerde psychologen hebben binnen organisaties en bedrijven functies als selectiepsycholoog, trainer/opleider, loopbaanadviseur of personeelsconsulent. Ze zijn dan vaak in dienst van een bedrijf of een organisatieadviesbureau. Steeds meer psychologen kiezen ervoor zich zelfstandig te vestigen als adviseur, psycholoog of coach. Hersenen en gedrag Heb je gekozen voor de richting hersenen en gedrag dan weet je veel van de functie van de menselijke hersenen. Je begeeft je in je werk dan op het gebied van de neuropsychologie en biopsychologie of je past kennis over de informatieverwerkingscapaciteiten van de mens toe op het verbeteren van mens-machinesystemen en -producten. Je kunt promovendus worden bij een universitaire onderzoeksschool of bij een onderzoeksinstituut en onderzoek doen naar aandacht, waarneming, geheugen en de stoornissen die daarin kunnen optreden.

3

Onderzoek naar oogbewegingen


Wat kun je ermee worden?

Daarnaast kun je als (neuro)psycholoog aan het werk in de gezondsheidszorg. Neuropsychologen zijn zowel gericht op de normale ontwikkeling van kinderen, volwassenen en ouderen als in ziekten en aandoeningen en het effect daarvan op hersenen en gedrag. Een ander vakgebied waarin je kunt gaan werken is de cognitieve ergonomie. Cognitieve ergonomen werken bijvoorbeeld bij TNO of ruimtevaartlaboratoria, of bij bedrijven waar ze nieuwe manieren om systemen aan te sturen ontwikkelen of nieuwe producten ontwerpen, die inspelen op de denk- en aandachtsprocessen van de mens. Klinische en ontwikkelingspsychologie Afgestudeerden in de klinische psychologie houden zich bezig met klinisch relevant probleemgedrag; dat wil zeggen met afwijkend gedrag dat door een persoon en/of diens omgeving als ernstig ongewenst wordt ervaren. Na het behalen van je masterdiploma kun je je verder specialiseren als klinisch of GZ (gezondheidszorg)-psycholoog door het volgen van post-doctorale beroepsopleidingen. Daarna kan je aan de slag als gezondheidszorg-psycholoog of klinisch psycholoog. Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg vind je psychologen in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, forensische inrichtingen, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra en dergelijke. Afgestudeerden in de ontwikkelingspsychologie houden zich bezig met het begeleiden van normale en afwijkende ontwikkelingsprocessen. Vaak vindt deze begeleiding indirect plaats doordat de ontwikkelingspsycholoog zich niet alleen bezighoudt met het kind of de jongere zelf, maar vooral ook met diens leefomgeving, dus met ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Zij begeleiden de ontwikkeling van kinderen en jongeren in bijvoorbeeld kleuterdagverblijven, opvangtehuizen voor jongeren met gedragsproblemen of handicaps, het regulier onderwijs, en het onderwijs aan kinderen met een handicap of stoornis. Ook afgestudeerden in de ontwikkelingspsychologie kunnen zich na hun masterdiploma verder specialiseren tot bijvoorbeeld GZ-psycholoog. Onderzoek Psychologen vinden ook vaak een baan als onderzoeker, binnen de universiteit - als promovendus - of daarbuiten. Je kunt daarbij denken aan psychologisch onderzoek naar hoe onze hersenen informatie verwerken, naar geheugenprocessen of (over)vermoeidheid, onderzoek naar het sociale gedrag van mensen in groepen of naar de relatie tussen persoonlijkheid en gedrag. Ben je meer geïnteresseerd in onderzoek doen naar stereotypering, motivatie, het effect van minderhedenbeleid of de impact van voorlichting en reclame op mensen...? Het hoort allemaal tot de onderzoeksgebieden van de psychologie.

4

Psycholoog

Yorieke Deen (26) ‘Momenteel werk ik als studieadviseur bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de RUG. Ik voer gesprekken met studenten en probeer met hen oplossingen voor problemen te vinden. Deze problemen kunnen studiegerelateerd zijn, maar ook niet-studiegerelateerd, zoals bijzondere familieomstandigheden. Verder probeer ik het onderwijsbeleid te optimaliseren en ben ik bezig met projecten om studenten te monitoren. Ik merk dat het heel anders is om te werken dan om te studeren. Wat ik niet meer mis is het schuldgevoel dat je kunt hebben als je leuke dingen doet, maar eigenlijk moet studeren. Wat ik wel mis is dat je je sociale leven nu meer moet afstemmen op je werk. Je kunt nu niet zomaar heel lang gaan stappen, omdat je de volgende dag weer moet werken! Deze functie is eigenlijk niet logisch na mijn studie psychologie, met de richting hersenen en gedrag. Mensen die in deze richting zijn afgestudeerd worden meestal neuropsycholoog. Mijn interesse voor het onderwijs heb ik opgedaan tijdens mijn student-assistentschappen. Vaardigheden zoals gespreksvoering, maar ook theorieën die ik me tijdens mijn studie psychologie eigen heb gemaakt, kan ik nu toepassen bij mijn studenten. De combinatie van onderwijs en psychologie vind ik erg leuk, maar wie weet ga ik ooit toch nog verder in de neuropsychologie!’


Hoe is de studie opgebouwd? De opleiding psychologie kent een driejarige bacheloropleiding en een eenjarige masteropleiding. De bacheloropleiding start met een propedeusejaar dat voor iedereen gelijk is. Het tweede jaar bestaat uit verplichte vakken. Het derde jaar kent veel keuzevrijheid en wordt afgerond met een onderzoek: de bachelorthese. Na het afronden van de bacheloropleiding kun je de studie voortzetten met een masteropleiding. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters van elk 21 weken. Een semester is weer onderverdeeld in twee blokken. Een blok heeft een vast patroon: de eerste zeven weken zijn gereserveerd voor onderwijs (colleges, werkgroepen, practica), daarna volgen twee weken waarin de cursussen worden afgerond met een tentamen, referaat of verslag. Elk semester wordt afgesloten met een periode waarin de hertentamens van de twee net afgeronde blokken gepland staan. De totale studielast per jaar is 1680 uur, in studiepunten uitgedrukt is dat 60 EC. (Een EC is een studiepunt, afgeleid van het European Credit Transfer System.) EĂŠn EC-punt staat dus gelijk aan 28 studie-uren. Het eerste jaar (de propedeuse) Het propedeusejaar bestaat uit een mix van theoretische kennis, methoden en technieken van psychologisch onderzoek en concrete vaardigheidstrainingen. In dit jaar maak je kennis met waar de psychologie zich zoal mee bezighoudt en leg je zo meteen een stevige basis voor de rest van je studie. Je leert wat er bekend is over menselijk gedrag, over hoe mensen zich ontwikkelen, je kijkt naar cognitieve beperkingen van mensen en leert veel over groepsprocessen. In een grote studie als psychologie is het prettig om in kleinere groepen bijeen te komen. Hiervoor zijn de mentorgroepen. In de mentorgroep houd je je het gehele jaar door bezig met wetenschappelijk schrijven.

Het vervolg van de bacheloropleiding Het tweede studiejaar bestaat uit een verplicht programma waarin vakken als arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie, klinische psychologie en gezondheidspsychologie aan bod komen. De praktische vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan worden uitgebreid. Je kunt ze meteen praktisch toepassen in een onderzoekspracticum waarin je in kleine groepen een onderzoek opzet en uitvoert. Je krijgt dus ook in het tweede jaar een flinke portie onderzoeksmethoden en statistiek. Het tweede jaar wordt afgesloten met een vak waarin je informatie krijgt over beroepsperspectieven en welke minoren en differentiatievakken je het beste kunt volgen om je competenties te ontwikkelen. In het eerste semester van het derde jaar ga je een minor doen, bestaande uit vakken die binnen de opleiding psychologie gevolgd kunnen worden of daarbuiten. Verder kies je een differentiatieroute. Er zijn vier differentiaties, die in de masteropleiding als vier verschillende programma’s worden voortgezet: hersenen & gedrag, klinische & ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie en haar toepassingen, en arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie. Ook is het mogelijk om in het derde jaar een blok onderwijs aan een buitenlandse universiteit te volgen. In het tweede semester van het derde jaar doe je de majorvakken en de bachelorthese: een onderzoek (in groepsvorm) waarover je zelfstandig rapporteert.

Vakken die aan bod komen zijn onder andere: overzicht van de psychologie, persoonlijkheid en individuele verschillen, biopsychologie en ontwikkelingspsychologie. Een ander belangrijk onderwerp in het eerste jaar is hoe je tot kennis over het gedrag van mensen komt (methoden en technieken van psychologisch onderzoek, het verwerven en statistisch juist verwerken van gegevens). Ten slotte wordt er ruime aandacht besteed aan het oefenen van vaardigheden (observeren van gedrag, interviewen, schrijven van verslagen). De meeste vakken sluit je af met een tentamen bestaande uit meerkeuzevragen, andere met een verslag en/of een presentatie.

Samen werken aan opdrachten

5


Hoe is de studie opgebouwd?

De masteropleiding Als je klaar bent met je bacheloropleiding kun je de arbeidsmarkt op. Je kunt je ook aanmelden voor een masterprogramma om zo je opleiding tot academisch gevormd psycholoog te voltooien. De masteropleiding psychologie start twee maal per jaar en heeft een studieduur van één jaar. In dit jaar specialiseer je je in het door jou gekozen gebied. Er zijn vijf programma’s: › arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie; › hersenen en gedrag; › klinische en ontwikkelingspsychologie; › sociale psychologie en haar toepassingen; › vrije keuze programma. Ongeveer de helft van de masteropleiding bestaat uit onderwijs. De andere helft wordt besteed aan een onderzoeksproject, -stage en/of praktijkstage, waarvan uiteindelijk in de masterthese verslag wordt

gedaan. Het bezoeken van een open dag is bij uitstek geschikt om meer informatie over de verschillende hoofdstromen en vakken te krijgen. Meer informatie hierover vind je op de website van psychologie aan de RUG (onder het kopje onderwijs en dan masteropleiding). Vervolgopleidingen Na het behalen van je mastertitel kun je solliciteren naar een functie als promovendus. Deze zijn in dienst van een universiteit en worden in vier jaar onder leiding van een hoogleraar opgeleid tot onderzoeker. In die periode werken ze aan een proefschrift over hun promotieonderzoek. Na een promotie ben je doctor (dr) in de sociale wetenschappen. Voor afgestudeerden in de klinische psychologie bestaan er diverse vervolgopleidingen. Er bestaat een tweejarige opleiding die leidt tot de wettelijke registratie gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast bestaat er ook een beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en een basisopleiding psychotherapie.

Is psychologie te doen?

BACHELOROPLEIDING Psychologie 1e jaar (propedeuse), eerste semester

1e jaar, tweede semester

Overzicht van de psychologie Psychologische intuïties Wetenschap en praktijk: introductie Gegevensverzameling Sociaal-culturele determinanten van gedrag Statistiek 1a Wetenschap en praktijk: werkvelden

Ontwikkelingspsychologie Statistiek 1b Gespreks- en groepsvaardigheden Geschiedenis van de psychologie Biopsychologie Persoonlijkheid en individuele verschillen

2e jaar, eerste semester

2e jaar, tweede semester

Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie Testheorie en gebruik Statistiek 2 Gespreks- en diagnostische vaardigheden Klinische en gezondheidspsychologie

Hersenen en gedrag Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek Onderzoeksmethoden: practicum Statistiek 3 Sociale omgeving en gedrag Wetenschapstheorie Beroepsperspectieven

3e jaar, eerste semester

3e jaar, tweede semester

Verdiepende of verbredende minor

Differentiatievakken Bachelorthese

6

Ja, als je geïnteresseerd bent in wat mensen doen en wat mensen beweegt. Ja, als je geen afkeer hebt van wetenschappelijk onderzoek doen en niet bang bent voor een stevige portie statistiek. Nee, als je denkt met een minimum aan inspanning een universitaire opleiding te kunnen afronden.

MASTEROPLEIDING Psychologie 4e jaar Masteropleiding, keuze uit 5 richtingen: Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie Klinische en ontwikkelingspsychologie Hersenen en gedrag Sociale psychologie en haar toepassingen Vrije keuze psychologie


Hoe is de studie opgebouwd?

Psychologie in deeltijd Het is ook mogelijk om de bacheloropleiding psychologie in deeltijd te studeren. (De masteropleiding kun je alleen in voltijd doen.) De gemiddelde studiebelasting (colleges en zelfstudie) bedraagt ongeveer 20 uur per week. Het collegegeld voor deeltijdstudies bedraagt in 2008–2009 1170 euro. Op 17 maart 2009 wordt een voorlichtingsavond over studeren in deeltijd gehouden. Voor meer informatie over studeren in deeltijd en de voorlichtingsavond kun je bellen met de onderwijsbalie van de Faculteit Gedrags- en Maatschapijwetenschappen, telefoon (050) 363 63 01.

Internationalisering De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse beurzen en fondsen waar je een beroep op kunt doen. Ondersteuning bij je internationale plannen kun je krijgen bij de facultaire internationaliseringsmedewerker of de Centrale Studenten Balie. Taalcursussen kun je volgen bij het Talencentrum. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er bijvoorbeeld vakken voor hun vrije ruimte, maar ook verplichte studieonderdelen, of ze doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 2200 buitenlandse studenten die hier ieder jaar komen en krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig.

Eerstejaars psychologie

Aimée de Jong (22) ‘Toen ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deed, heb ik veel samengewerkt met een psycholoog. Toen ontdekte ik dat ik haar taken heel interessant vond en daarom ben ik psychologie gaan studeren. Ik vind de studie psychologie heel leuk en uitdagend. In het eerste jaar leer je eigenlijk van alles wat. In het tweede jaar maak je kennis met de studierichtingen en in het derde jaar mag je er een kiezen. Op dit moment gaat het erg goed met mijn studie. Ik moest wel even wennen aan het eerste blok, toen moest ik al heel snel een deeltentamen doen. Ik heb toen alles gehaald, maar van het tweede blok heb ik twee vakken moeten herkansen. Tijdens de zomer heb ik gewerkt in een beschermende woonvorm van GGZ om te kunnen sparen voor mijn studie. Daarnaast heb ik een bijbaantje bij een promotie- en adviesbedrijf. Groningen vind ik een leuke stad om in te wonen en te studeren. De stad is echt gericht op studenten. Aan aankomende studenten zou ik willen zeggen dat je je niet moet laten afschrikken door wiskunde en de Engelse taal. Als je goed je best doet, dan lukt je het wel. Zelf was ik in beide vakken niet goed en het is mij ook gelukt!’

Prof dr G. Heymans, grondlegger van de psychologie in Nederland

7


Hoe is de studie opgebouwd?

Derdejaars psychologie

Petra Visser (26) ‘Ik zit nu in mijn derde jaar van psychologie en dat bevalt me erg goed. Vooral dit derde jaar vind ik leuk door de vrijheid aan keuze in vakken die je kunt volgen. Voordat ik psychologie ging doen heb ik journalistiek gedaan. Ik kwam er na de opleiding achter dat ik nog een andere studie wilde en kwam via een omweg bij psychologie terecht. Door mijn ervaring met een andere, niet afgemaakte studie, economie en management, wist ik dat ik graag iets wilde doen met de menselijke kant van human resource management. Volgend jaar wil ik dan ook graag de richting arbeids-, organisatie-, en personeelspsychologie (AOP) in de master gaan doen. Het lijkt mij erg leuk om mensen of bedrijven te adviseren of te begeleiden. Naast mijn studie doe ik praktische ervaring op met mijn werk als intercedent, wat wel handig is omdat de studie vooral veel nadruk legt op de theoretische onderlegging. In de richting AOP kun je geen praktijkstage lopen, maar het bedrijfsleven schijnt erg blij te zijn dat wij in Groningen aan onderzoek doen. De praktische, commerciële, ervaring in de wereld van personeel en selectie doe ik wel op in mijn baan als intercedente!’

8


Wie mag psychologie studeren? Om psychologie te kunnen studeren moet je beschikken over een recent vwo-diploma. Alle vwo-profielen geven rechtstreeks toegang tot de studie. Ook toegang tot de opleiding geven een hbo-propedeuse of een afgeronde hbo-opleiding. Als je niet in het bezit bent van een van de hiervoor genoemde diploma’s en je bent tenminste 21 jaar oud dan kun je via een colloquium doctum (universitair toelatingsexamen) toch toegang krijgen tot de studie. Dit examen kun je aanvragen bij de studieadviseurs. Numerus fixus Voor het studiejaar 2008–2009 gold er voor de Groningse opleiding psychologie geen numerus fixus (beperkte toelating met loting). Of er voor het studiejaar 2009-2010 wel of geen numerus fixus komt, is uiterlijk 1 mei 2009 bekend. Geldt de numerus fixus, dan móet je je voor 15 mei 2009 aanmelden via Studielink, anders loot je niet mee. Kijk voor actuele informatie op de website van psychologie of de Centrale Studenten Balie .

Studiekosten Naast college- en inschrijvingsgeld, een bedrag van 1565 euro voor het studiejaar 2008–2009, zijn aan de studie psychologie geen bijzondere kosten verbonden. Voor boeken en ander studiemateriaal ben je per jaar gemiddeld zo’n 650 euro kwijt.

Hbo-doorstroomprogramma’s Als je een hbo-propedeuse hebt, voldoe je aan de toelatingseisen voor de bachelor psychologie. Als je een hbo-einddiploma hebt, ben je in principe ook toelaatbaar tot de master. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Voor hbo-afgestudeerden betekent dat veelal dat je eerst nog een fors aantal vakken moet halen in een schakelprogramma om aan de eisen te voldoen. Informatie over voorwaarden en procedures is te vinden op de website van psychologie. (Via het kopje onderwijs en dan masteropleiding.)

Vlgones een bkened empexirnet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat bleganijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltter op de jiutse ptaals saatn. De rset van de ltteers mgoen wlliekuerig gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

De studieadviseurs, dr A.J. Rooijers en mw drs S. Weide. (Niet op de foto: studieadviseur mw drs B.M.A. Munstra)

9


Het leven van een psychologiestudent Studenten onderling Bijna alle psychologiestudenten zijn lid van de VIP, de studievereniging van psychologie. Dat is heel logisch want lid zijn van de VIP is handig, voordelig, maar vooral ook leuk en gezellig. Wat doet de vereniging precies? Allereerst organiseert ze de introductie voor eerstejaars psychologiestudenten: een onvergetelijke tijd vol feesten, een gezellig kamp en allerlei andere activiteiten. Verder geeft de VIP ieder jaar een handige almanak uit met foto’s, (e-mail)adressen en telefoonnummers van psychologiestudenten. Het popfestival en de feesten die de VIP regelmatig organiseert zijn een begrip onder de studenten in Groningen en worden altijd druk bezocht. Sinds kort kent de vereniging ook nog uitwisselingen met buitenlandse studieverenigingen. Naast vermaak heeft de VIP natuurlijk nog een ander doel: studieondersteuning. De vereniging biedt haar leden studieboeken aan met een flinke korting. Daarnaast is er een onderwijscommissie voor klachten

en voorlichting over actualiteiten binnen het psychologieonderwijs (KlaXon). Dan worden er ook nog tal van andere psychologiegerelateerde activiteiten georganiseerd: films, lezingen, excursies (waarvan één naar het buitenland), twee congressen en een aantal workshops. Wil je naast lid worden helpen dit allemaal te organiseren? Eén keer per jaar is er een commissiemarkt waar je je voor de commissie van je keuze kan inschrijven. Als je meer informatie over de VIP wilt, kun je op de website kijken. Het adres vind je op pagina 12. Studiebegeleiding In de eerste maanden van de studie zijn er mentorgroepen. Naast de steun die je kunt krijgen van je studiegenoten (eerstejaars en ouderejaars), kun je met studieproblemen terecht bij de studieadviseurs. Als je dreigt vast te lopen in de studie, als je tentamens hebt moeten missen of wanneer je meer informatie wilt over keuzevakken en studieprogramma’s, staan zij voor je klaar. Verder worden aan de hand van een systeem dat de studievoortgang registreert de vorderingen van iedere student nauwkeurig in de gaten gehouden. Vragen over studeren in het algemeen worden beantwoord door de Centrale Studenten Balie (CSB). Als je bijvoorbeeld niet weet of je nog van studie mag en kunt veranderen, of problemen hebt met je studiekeuze of -financiering, kunnen ze je hier verder helpen. Ook het adres en telefoonnummer van de CSB vind je op pagina 12. Psychologie in cijfers › 2550 studenten / M:V = 554:1996 › 130 wetenschappelijk personeel (tijdelijk + vast)/ M:V = 53:77 › 12 hoogleraren/ M:V = 9:3 › 1 studievereniging › 1 studentenmagazine

10


Hoe nu verder? Hoe meld ik me aan? Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. (Mocht psychologie voor het studiejaar 2009-2010 een numerus fixus krijgen, dan moet je je vóór 15 mei 2009 aanmelden, anders loot je niet mee.) Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij de IB-groep, om daar studiefinanciering aan te vragen. Je kunt altijd al je aanmeldgegevens inzien en wijzigen. Je inschrijving bij de universiteit is officieel als je het collegegeld hebt voldaan en een bewijs van inschrijving hebt ontvangen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de Centrale Studenten Balie van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsevenementen Denk je dat deze opleiding iets voor je is en wil je eerst meer informatie? Kom dan naar een van de voorlichtingsevenementen die de Rijksuniversiteit Groningen organiseert. De Voorlichtingsdag is op vrijdag 31 oktober 2008. Alle bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen presenteren zich op die dag, zodat je je uitgebreid kunt oriënteren. Voor specifieke vragen zijn voorlichters van alle studies aanwezig. Ook is er informatie over allerlei bijkomende zaken waarmee je te maken krijgt als je gaat studeren. Het programma begint om 10.00 uur in en rond het Academiegebouw.

11

De Open dag op locatie is op vrijdag 6 maart 2009. Als je behoefte hebt aan diepgaander informatie over een of twee opleidingen dan is het goed om deze dag te bezoeken. De voorlichting is bij de studies ‘aan huis’. Je volgt een proefcollege, praat met ouderejaars en kijkt rond in de gebouwen waar je misschien straks als student rondloopt.

Wil je meer informatie over inschrijving of studiefinanciering, neem dan contact op met: Rijksuniversiteit Groningen Centrale Studenten Balie (CSB) (050) 363 80 04 csb@rug.nl www.rug.nl/csb

Tenslotte organiseert een aantal opleidingen een Een dag student-programma, bedoeld voor ‘gevorderde’ kiezers die nog niet helemaal zeker zijn van hun studiekeuze. Tijdens Een dag student maak je intensief kennis met één opleiding. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om met studenten te praten. De Een dag student-programma’s zijn in het najaar en in het voorjaar. Psychologie organiseert geen Een dag student, maar wel meeloopdagen. Kijk voor meer informatie daarover op de website van psychologie. (Via ‘informatie voor studiekiezers’.) Wil je weten welke opleidingen wel Een dag student aanbieden, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers.

Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, bel dan met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adresgegevens, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen.


Wat wanneer te doen?

Adressen

Vrijdag 31 oktober 2008 Voorlichtingsdag

Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink (088) 424 76 00

November 2008 tot augustus 2009 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl (NB: als psychologie lotingsstudie is, dan voor 15 mei aanmelden) Vrijdag 6 maart 2009 Open dag op locatie Dinsdag 17 maart 2009 Voorlichtingsavond deeltijdopleiding 1 mei 2009 Bekend wordt voor welke opleidingen komend jaar een numerus fixus geldt V贸贸r 15 mei 2009 Uiterste aanmelddatum lotingsstudies Woensdag 10 juni 2009 Voorlichtingsdag late beslissers Augustus 2009 Algemene introductie (KEI-week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 31 augustus 2009 Begin van je studiejaar

12

Centrale Studenten Balie (CSB) (voor vragen over aanmelding, financiering, etc.) Uurwerkersgang 10 Postbus 72 9700 AB Groningen (050) 363 80 04 csb@rug.nl www.rug.nl/csb Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (voor vragen over voorlichtingsevenementen) (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers

Onderwijsbalie faculteit Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen (050) 363 63 01 Studieadviseurs Mw drs B.M.A. Munstra (050) 363 64 53 Dr A.J. Rooijers (050) 363 67 73 Mw drs S. Weide (050) 363 63 08 studieadvies.psy@rug.nl Psychologie op internet www.rug.nl/psy www.rug.nl/informatievoor/prospint (BSc in Psychology) Studievereniging psychologie op internet www.vipsite.nl


Brochureoverzicht Voor meer informatie

Mens & religie

Naast deze brochure en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen wordt jaarlijks ook de algemene voorlichtingsgids Studeren in Groningen uitgegeven. In deze gids vind je een korte omschrijving van alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids algemene informatie over zaken als toelating, aanmelding, inschrijving, huisvesting, studentenleven, speciale voorzieningen voor gehandicapten, arbeidsmarkt en meer. De gids is te bestellen via www.rug.nl/studiekiezers.

Godsdienstwetenschap • Theologie •

Filosofie & wetenschap Wijsbegeerte • Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Talen en culturen & communicatie Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Finoegrische talen en culturen Friese taal en cultuur • Griekse en Latijnse taal en cultuur • Romaanse talen en culturen Scandinavische talen en culturen Slavische talen en culturen Talen en culturen van het Midden-Oosten Nederlandse taal en cultuur Taalwetenschap Communicatie- en informatiewetenschappen Informatiekunde

Technische natuurkunde * Technische planologie Technische wiskunde * Technologiemanagement Wiskunde *

Recht & internationale betrekkingen Fiscaal recht • Internationaal en Europees recht Law in Europe Nederlands recht • Notarieel recht • Recht en bestuur • Recht en ict • Internationale betrekkingen en internationale organisatie

Economie, bedrijf & omgeving Accountancy en controlling Bedrijfseconomie Bedrijfskunde Econometrics and operations research Economics and business economics Fiscale economie International business Sociale geografie en planologie

Kunst, cultuur & geschiedenis American studies Archeologie Geschiedenis • Kunstgeschiedenis Kunsten, cultuur en media

Gedrag & maatschappij Pedagogische wetenschappen Psychologie • Sociologie

Overige brochures en informatiefolders Gezondheidszorg Bewegingswetenschappen Farmacie Geneeskunde Tandheelkunde

Studeren in Groningen (algemene voorlichtingsgids) Deeltijdstudies Brochures en informatiefolders kun je aanvragen via www.rug.nl/studiekiezers

Levenswetenschappen Biologie ** Farmaceutische wetenschappen ** Life science and technology **

Voor vragen over voorlichtingsevenementen (050) 363 90 11 Voor vragen over inschrijving, financiering, etc., (050) 363 80 04

Natuur en techniek Informatica Kunstmatige intelligentie Natuurkunde * Scheikunde * Scheikundige technologie * Sterrenkunde * Technische bedrijfskunde

13

Gebruikte symbolen: *) Onderdeel van de brede bachelor natuurwetenschappen

en technologie

**) Onderdeel van de brede bachelor levenswetenschappen

Ook in deeltijd


Augustus 2008

14

94

Colofon Uitgave afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Redactie Eelco Salverda Tekst Gert Visser, Berber Munstra Ontwerp G2K designers Opmaak In Ontwerp Fotografie Elmer Spaargaren, Berber Munstra

www.rug.nl/studiekiezers

Test  

Dit is een tes

Test  

Dit is een tes

Advertisement