Page 1

This is me magazine


Inhoudsopgave

2


3


luisteren en

luis

r cen he l he

luisteren luisteren en helder communiceren de

heldenr comm

d d f f d d k d df f f df d d d h R d g dh en hR d d R d k d d f f d d d k k R d d d d d k d d h

y Me and m

coum rm eldem h n e o teren

y

m and

ma

d f f d d h R

e n e r te communiceren s luisteren en helder onderhandelen en o i lluuiste ren e nicerene n M re nmu e er com helde c d l e i h ra luisteren en helder communiceren ulunisteren en m l u i onderhandelen stere m e coonderhandelen en overtuigen n en en helde luisteren nh r e h e e luiste nld paradigma luisteren en helder commu ld nere er c ren e paradigma he e t luisteren en helder communiceren n hel d errisen en my iclu der c hepladraer n n e and e n y n e e e m cer s M omm and muuluniist e unimcae ister luisteren en helder communiceren s Me onderhandelen wer at r s m m e m n g g o i a i w r d u l m a onderhandelen onderhandelen en overtuige en ov el n par rad anserrcco uisteren pa nderhandelenluisteren en overtuigen en helder communiceren en he dlde ld luisteren luisteren en helder en helder communiceren communiceren luisteren paradigma en helde heel h enn e y enn t i dm etrere ma e an t un s M g s i r i s d m e i luisteren en helder com lulu ra w pa ans r com e onderhandelen en overtuigen eld h n luisteren en helder communiceren my atn e and onderhparadigma m e M luisteren en helder t erms andele pariasdtieg re gen ma w s g i d an r co n lu en luisteren onderhandelen overtu en opvareaen ld-ehelde rtu e i gen h en paradigma n e t luisteren en helder paradigma ma t tercommunice g s i i a d lu ara igm

Me luisteren en hel d par adig

ans

Me

wer

and

my

s

awnsers

er communic

luisteren en

er

helder comm

p rad ond onderhandelen paen ove

luist

r

eren

4

paradigma

eld

h en

en hparadigma eldeteren digma s r copara lui mm paradigma


aar zelf m gen h c i z n i it va Je e igma’s iet alleen u personen. der perd a r a p e n gaat ede en an n met ander omgaa de adviseur plaatsen in e juiste of eAls ik een goderr e d een go zich ook veis niet altijd ers dan jou.ellen voor aneer d n t a n hij k g of inzich ven iets a eer open st door mij m en r menin iet het net e oet ik mij mt kan ik doen ice niceren n ummu soon z ur wil zijn mdachten. Di . adv ise deeen en gendere partij ans i de a ren elder communiceren m te leven in mmunice o c in r e ld e en h luisteren uniceren. en luisteren en commn adviseur. nn ku ed go t oe m ur se n ee Een advi belangrijkst aspect va overtuigen is misschien wel het atie is het onmogelijk om goed te aden t di r e ic y ter te commune and m zonder goede commun nic stappen gezet om be icthanteren ar u pa s n ee al r b he ik e mm viseren. training confl o racnosw b ik gedaan door eeneen assertiv iteitstraining he t di c n, re ce ni m r mu . Ook heb ik nicer ijn schoenneen lde overtuigen en adviseren te volgen unicatief sterker in m m m e m co ik or do nog verder ar wa en er communicerenn gevolgt icatieve vaardighed iten ga ik un m m co ijn m n ka ik bu uniceren Daar nen sta. comm at praktijk te oefenen. m niceren verbeteren door in de aan het universiteit die op dit gebied drigcommuunic eren ook nog vakken volgen en overtuiinspelen. vertuigen en flexibel en creatief Tijdens proje daer ercommuniceren cenomm g en kan bedencten op school is gebleke r n ken v or pro unice blemen, wat dat ik creative oplossinice ren is voor een adviseur.oIk een goede eig heb nog wel van oplossing mmuniceren m e o n e ite met het a enschap v a n a n deren, hier b in. Door mij ccepteren en ik dus nie meer open te fi t le e st c re h e t fl ll n e tot een bete n re adv iseur. n voor anderen kan ik m exibel n nicere ij proonderh a u scommuniceren n d e l en en mm overtu Dit v i igen n er ui-communiceren op een d ik het le (waar goed com ukste van n debat schijnlijk) promis tu adv isere e r eren nice kan o teren ged tevreden ssen part n omdat je make vertuigen. aan, in dit zijn. Op s ijen zodat dan kan mu a c n zal m ertuigen ik echOm deze vvak heb ik hool hebb beide part ansturen co r e ij t a g n er in de de pr ardighedeneleerd hoe we ook een aktijk e nog mmezelf meik mensen n vak t go e e r er mo a eten eigen te ed oefen en. m

municeren

ren

municeren

unic

e

5


Me and my social identity


7


Me and my physical identity

voetbal Ik voetbal al sinds ik 7 jaar was en doe het nu nog steeds met veel plezier. Het is erg leuk om met een team zo goed mogelijk te proberen te presteren, als dat niet lukt is er altijd nog de gezelligheid in de kantine! 8


windsurfen

fitness

Toen mijn zus een surfplank kocht is mijn passie voor surfen begonnen, sindsdien heb ik het niet meer los kunnen laten. Het is echter wel een sport die ik alleen uitvoer in de zomer.

Naast surfen en voetbal doe ik ook aan fitness, dit is puur om in conditie te blijven. Ik fitness zo vaak mogelijk, dit komt er meestal op neer dat ik 2 keer per week fitness.

9


me and my inspiration

How to live before you die Soms is het goed om in het verleden te kijken naar keuzes die je hebt gemaakt door het luisteren naar je hart. Je zal zien dat je keuzes hebt gemaakt waarvan je denkt dat je er niks aan hebt. Toch zullen deze beslissingen soms bij elkaar komen tot iets goeds. Heb het vertrouwen dat de dingen die je doet goed uitpakken, door in iets te geloven zal je van je vertrouwde pad afwijken en kan je pas echt je hart volgen. De gedachten dat we maar een korte tijd te leven hebben zorgt er voor dat ik beslissingen snel neem. Zelfs mensen die naar de hemel willen, willen niet dood gaan om er te komen. Dit is het gene wat mij aandrijft om alles uit mijn leven te halen wat mogelijk is.

Steve Jobs een groot boegbeeld van mac uiteraard, maar ik bewonder hem meer op de manier waarop hij zichzelf en zijn product weet te presenteren. hij weet mensen onzettend goed te motiveren en te entosiastmeren. Hier boven kan je fragmenten uit een speech van hem lezen. 10


Alle externe verwachtingen,angst voor falen en schaamte vervallen als je dood ben, Je hebt niks te verliezen dus laat je er niet door afremmen. Zoek naar wat je echt leuk vind, als je het nog niet hebt gevonden moet je niet iets anders gaan doen maar door blijven zoeken. Laat de gedachten van een ander je eigen geluk niet in de weg staan,heb de moed om je hart en intu誰tie te volgen. Je hart en intu誰tie weten op een of andere manier al wat jij echt wil worden, al het andere komt op een tweede plaat. Steve Jobs

11


forografie

webdesign en pr

me and my creation

12


rogrammeren

Tijdens mijn school en mijn vrije tijd heb ik verschillenden dingen gemaakt. Ik ben vooral bezig houd met het bouwen van websites maar ik vind het leuk om huisstijlen te ontwerpen die aansluiten op een website of andersom. een goede website kan niet zonder mooie foto’s. Dit is de rede waarom ik er voor heb

huisstijlen

gekozen om me ook meer te verdiepen in fotografie zodat je niet altijd afhankelijk bent van andere personen. In de toekomst ben ik van plan me vooral te focussen op het bouwen van websites of de usabilty aspecten ervan.

13


me and my future

Ik ben persoonlijk niet echt een planner van de toekomst. de volgende zin zegt veel over hoe ik over de toekomst denk: Verleden en toekomst bestaan slechts voorzover wij eraan denken. 14


Ik heb wel een idee over hoe mijn toekomst er uit kan gaan zien. op de bewegwijzering zie je steekwoorden staan waarvan ik denk dat het een deel van mijn leven is in de toekomst. op de borden links van de paal heb ik onderwerpen gezet die iets minder onwaarschijnlijk zijn dan de onderwerpen die rechts van het bord staan. 15


This is me magazine

auteur: opleiding: studentnr:

Luc Drenth Communicatiesystemen 313845

This is me magazine  

Magazine die ik heb gemaakt voor het blok VMM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you