Page 1

Eksamensnr. 307445

Erhvervs- og turismejura

29.05.12

Hotel Sandklitten i Hvide Sande Spørgsmål 1:

1.1 I denne opgave handler det om et køb mellem Hotel Sandklitten A/S (HS) og hvidevarforhandler Henry Hviid (HH) med levering fra Tommys Budservice (TB). Anne Asp (AA) er direktør for hotellet og handler på vegne af dette. Vi kigger derfor i købeloven og ser at det i dette tilfælde handler om et handelskøb § 4 og et species køb, fordi det er en individuelt bestemt genstand der købes. Hvor modsættelsen, et genus køb, står for køb af genstande, bestemt efter art, dvs køb af en vis mængde af en angiven art genstande eller køb af en vis mængde af et angivet parti. Leveringen, som er sælgers nødvendige handling, for at gøre køberen i besiddelse af genstanden er ifølge § 10 i købeloven et forsendelseskøb, hvor levering foregår via overgivelse til fremmed fragtfører, dermed benyttes § 11, om udbringelseskøb, som er levering ved køber, analogt. Ved et forsendelseskøb anses leveringen sket, fra sælgers side når genstanden er overgivet til en fragtfører. Udover at leveringen sker inden for reglerne om forsendelseskøb, bliver det levet a franco § 65, hvor leveringen sker på det angivne sted og leveringen anses ikke for sket, før varen er kommet frem til det aftalte sted. Sælgeren sørger og betaler selv for forsendelsen og bærer faren imens. Risikoens overgang, altså overgangen fra sælger til køber af risikoen for salgsgenstandens undergang eller forringelse. Disse skyldes hverken sælgers eller købers culpa, men kan ske

ved

brand, tyveri, vejrskade eller transportskade. Da TB's lastbil vælter i grøften og køleskabet

bliver

ubrugeligt, bærer TB risikoen ifølge hovedreglen i §17 stk 1 i købeloven. Da køleskabet led en hændelig undergang kan hverken TB, eller HH tildeles culpa. Færdselsloven kan komme i betragtning, da skaden var forvoldt af køretøjet ved et færdselsuheld. (Færdselslov §101 stk 1) Spørgsmål 2: 2.1 I dette tilfælde er der tale om aftaler. En aftale opstår når der er tale om et tilbud og en accept af tilbuddet. (§ 1 i aftaleloven). Når der har været et tilbud og et svar på tilbud er afgiveren bundet. AA/HS sender tilbuddet med de detaljer de havde snakket om, til BB. Han sender derpå en mail med accept, dog med nogle ændringer, som ikke var del af den oprindelige aftale eller tilbud. Da AA senere får en anden forespørgsel, foretager hun sig ikke noget i anledningen af BB's mail. Ifølge § 6 stk 1 ses et svar, hvor tilbudet antages, dog med tillæg og ændringer så det ikke stemmer overens med det originale, som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud. Dog gælder dette ikke, hvis


Eksamensnr. 307445

Erhvervs- og turismejura

29.05.12

afsenderen af svaret går ud fra at tilbuddene stemmer overens og tilbudsgiveren må indse dette. I det tilfælde skal afgiveren, altså skal AA uden ugrundet ophold give meddelelse herom. Da hun ikke gør dette kan BB juridisk set anse aftalen for sluttet med det indhold han svarede med i hans email. (§ 6 stk 2 i aftaleloven). AA er derfor retslig nød til at afholde BB's arrangement, da der ikke er tvivl om at han takker ja til hendes tilbud (dog med ændringer). I og med AA ikke reagerer på mailen, går BB ud fra at aftalen er i hus. 2.2 BB gør i begge svar tydeligt, at han accepterer tilbuddet. Og med mindre afgiveren gør klart at hun har ændret mening eller på anden vis er nød til at trække hendes tilbud tilbage, så er hun bundet til aftalen. Spørgsmål 3: 3.1 Ferie skal holdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april. (§ 12 i ferieloven).En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året (§ 8 i ferieloven). Da man ifølge § 7 optjener en lønmodtager 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ferie holdes desuden med 5 dage om ugen. (§ 12 stk 2 i ferieloven). Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng. (Hovedferien). Denne skal holdes i perioden 1. maj til 30. september. (§ 14 stk 1). Hvis lønmodtageren, i dette tilfælde CC, har optjent mindre end 15 dages ferie, er hendes optjente ferie hendes hovedferie. Derfor kan CC godt regne med at må holde ferie i løbet af sommeren og før oktober. 3.2 Ifølge de lovene i §§ 7+12 stk 2+ 14, som nævnt og forklaret i første del opgave har CC ret til ferie i løbet af sommeren. Hvis man går ud fra, at hun arbejder hos AA de første tre måneder, har hun ret til seks dages ferie i august. (Eller arbejder 4 måneder og ret til otte dages ferie i september.) 3.3 Ifølge funktionærloven § 2 stk 6 skal opsigelsen fra funktionærens/den ansattes side ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Hvis CC opsiger sin stilling den 20. juli, kan hun først fratræde i slutningen af august. Spørgsmål 4: 4.1 Ifølge købeloven handler det sig om et handelskøb § 4 og samtidig et genus køb § 3 mellem AA og FF. AA vil gerne have leveringen d. 15. juli, men bliver ringet op af FF og får at vide at disse ikke kan levere hummerne på det aftalte tidspunkt. AA har derfor lov til at ophæve købet ifølge § 26 i købeloven, da det var væsentlig for AA, at hummerne nåede frem til tiden kan § 21 stk 2 ikke


Eksamensnr. 307445

Erhvervs- og turismejura

29.05.12

”bruges”. (§ 21 stk 1 kan også bruges). AA har ret til at ophæve købet. Spørgsmål 5: Der kigges på erstatningsloven.

Spørgsmål 6: 6.1 Efter at Bunnytours er gået konkurs har rejsefirmaet ifølge § 15 stk 1 i LOP pligt til at informere kunderne om, at de ikke kan tilbyde/udbyde deres rejse så hurtigt som muligt. Da jeg går ud fra at pakkerejsen bliver aflyst, og dette uden at det skyldes kundens egen forhold, har kunden ret til enten at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen eller at deltage i en anden pakkerejse, så fremt det bliver udbudt (LOP § 16). I tilfælde af at AA og hendes mand skulle lide tab som følger af, at Bunnytours har aflyst rejsen, har de krav på erstatning. (LOP § 17). Ligeledes kan de henvende sig til rejsegarantifonden ifølge § 5 i LOGF.

6.2 Rejsen med både flytransport og hotel hører under pakkerejser og dermed under LOP (Lov om pakkerejser). Havde de kun bestilt flyrejse ses dette som en rejseydelse ifølge § 2 stk 1 nr. 4 i LOGF (rejsegarantifondloven), og de kan i dette tilfælde ligeledes henvende sig til rejsegarantifonden. I sidste ende kan de i begge tilfælde henvende sig til rejsegarantifonden.

Opgave  

Foraar 2012

Opgave  

Foraar 2012