Page 1

COMENTARI D’OBRES D’ART- 2n Btx ARQUITECTURA 1. FITXA:

PINTURA 1. FITXA

1. FITXA

­ Títol

­ Títol

­ Títol

­ Autor

­ Autor

­ Autor

­ Cronologia

­ Cronologia

­ Cronologia

­ Escola o país

­ Escola o país

­ Escola o país

­ Estil 2. DESCRIPCIÓ:

­ Estil 2. TEMA

­ Estil 2. TEMÀTICA

­ Elements tènics i estructurals ­ Elements decoratius ­ Espais interiors ­ Espais exteriors ­ Relació amb l'entorn 3. FUNCIÓ 4. SIMBOLISME

3. DESCRIPCIÓ 4. ANTECEDENTS I INFLUÈNCIES  POSTERIORS 5. ANTECEDENTS I INFLUÈNCIES POSTERIORS 5. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE  L'AUTOR O DE L'ESCOLA 6. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE L'AUTOR O DE  6. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS  L'ESCOLA COETÀNIES 7. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS COETÀNIES 7. FUNCIÓ I SIGNIFICAT DE L'OBRA 8. CONTEXT HISTÒRIC O ARTÍSTIC

8. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC

3. DESCRIPCIÓ 4. DEPENDÈNCIA I INFLUÈNCIES POSTERIORS 5. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE  L'AUTOR O DE L'ESCOLA 6. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS  COETÀNIES 7. RELACIÓ AMB L'ENTORN ARQUITECTÒNIC I  URBANÍSTIC 8. RELACIÓ I FUNCIÓ DE L'OBRA EN RELACIÓ  AMB LA CLIENTELA 9. CONTEXT HISTÒRIC O ARTÍSTIC


COMENTARI D’OBRES D’ART- 2n Btx

Pautes comentaris obres  

Pautes comentaris obres