Page 20

în baza de date NIS+, iar coloanele sunt proprietăţile obiectelor gestionate de NIS+. Tabela fiecărui domeniu NIS+ include tabelele domeniilor 'părinte'. De asemenea o înregistrare dintro tabelă poate conţine un link către o altă tabelă. Aceste facilităţi oferă posibilităţi multiple de organizare a informaţiilor. Varianta tradiţională a NIS este versiunea 2 de RPC, în timp ce NIS+ este versiunea 3. NIS+ nu pare să fie folosit pe o scară largă, iar eu îl cunosc destul de puţin. (eh! nu se poate spune că nu ştiu chiar nimic) De aceea nu-l voi aborda în această documentaţie. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre NIS+ puteţi consulta manualul de administrare NIS+ de la Sun. ([]).

NIS: Partea de Client Dacă sunteţi familiarizaţi cu scrierea sau portarea aplicaţiilor de reţea veţi observa că majoritatea map-urilor NIS listate mai sus corespund unor funcţii din biblioteca C. De exemplu, pentru a obţine informaţii din passwd se folosesc de obicei funcţiile getpwnam(3) şi getpwuid(3) care returnează informaţiile despre contul unui utilizator regăsit după user name, respectiv user id. În mod obişnuit aceste funcţii caută informaţiile dorite în fişierul standard: /etc/passwd. În cazul unei implementări care utilizează NIS, aceste funcţii vor fi modificate în sensul că trimit către serverul NIS un call RPC prin care este localizat numele şi id-ul utilizatorului. Acest comportament este total transparent pentru aplicaţie. Funcţia poate fie să adauge elemente în map-ul NIS, fie să înlocuiască cu totul fişierul original. Bineînţeles, nu are loc o modificare reală a fişierului, ci doar este creată iluzia că acesta a fost înlocuit sau modificat. În implementările NIS tradiţionale existau mai multe convenţii referitoare la care map-uri înlocuiesc şi care se adaugă la informaţiile originale. Unele, cum sunt map-urile passwd, necesitau modificări ale fişierului passwd care dacă nu erau făcute corect afectau serios securitatea sistemului. Pentru a evita aceste capcane, NYS foloseşte o schemă generală de configurare care determină dacă pentru un set de funcţii client de folosesc fişierele originale, NIS, sau NIS+, şi în ce ordine. Capitolul curent include o secţiune specială despre această chestiune.

Rularea unui server NIS Poate că v-aţi plictisit de teoria de până acum, aşa că hai să ne punem pe treabă şi să ne apucăm de configurarea propriu-zisă. În acestă secţiune vom discuta despre configurarea unui server NIS. Dacă în reţeaua dumneavoastră funcţionează deja un server NIS, nu mai este nevoie să setaţi nimic ( şi puteţi sări fără grijă peste acestă secţiune ). Dacă nu doriţi altceva decât să experimentaţi, să "vă jucaţi" cu setarea serverului, aveţi grijă să nu folosiţi un nume al domeniului NIS care există deja în reţea. Altfel s-ar putea să destabilizaţi întregul serviciu de reţea, iar mulţi oameni ar putea deveni nemulţumiţi şi chiar foarte nervoşi. În momentul de faţă există două servere NIS disponibile: unul în cadrul pachetului yps al lui Tobias Reber, şi altul în cadrul pachetului ypserv al lui Peter Eriksson. În principiu nu

ccc  
ccc  

ccc ccccasasasasasa

Advertisement