Page 1

20e Landgoederenfietstocht zondag 8 juni 2008

Achtergrondinformatie, puzzeltocht en routebeschrijvingen

www.landgoederenfietstocht.nl


LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

2


Fight for sight In „Fight for Sight‟ werken de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid te bestrijden. Belangrijkste doelstellingen:  Het realiseren van 200.000 oogoperaties die blinde mensen ziende en daardoor weer zelfstandig maken. In Delhi en Jaipur hebben de plaatselijke Lions Clubs tezamen met de oogziekenhuizen een goed functionerende organisatie opgebouwd, waarlangs op projectbasis onze hulp ten uitvoer wordt gebracht. Met een moderne kunstlensoperatie en een goede verzorging kan staarblinden het gezichtsvermogen worden teruggegeven.  Het bieden van concrete, kleinschalige hulp bij doelen als de bouw en inrichting van een oogdruppelsfabriek, oogklinieken, de aanschaf van ooglenzen en apparatuur voor operaties en programma‟s voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten. Met het Wilde Ganzen Meerwaarde plan stimuleert en beloont Wilde Ganzen met premies de actievoerders die zich in ons land willen inzetten voor waardevolle initiatieven elders in de wereld. De premies komen uit het Fonds Dubbele Waarde. Dit wordt gevoed met inkomsten uit nalatenschappen en lijfrenteschenkingen. Zo koppelt Wilde Ganzen heel concreet de financiële inspanningen van gevers aan de fysieke inspanningen van actievoerders. Ook NCDO ondersteunt Fight for Sight. NCDO is National Committee for International

Cooperation and Sustainable Development en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden in arme landen. Internet: www.fightforsight.nl www.wildeganzen.nl www.ncdo.nl

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

3


Beste fietser LC De Bilt-Bilthoven, die de Landgoederenfietstocht organiseert, heet u van harte welkom en vertrouwt erop dat u een heerlijke dag heeft buiten in het mooie Utrechtse landschap. Voor u ligt het boekje met de routebeschrijvingen van de 15, 30 en 40 km-tochten met wetenswaardigheden over sommige landgoederen en bijzondere huizen en plaatsen waar u langsfietst. Speciaal voor de jongere deelnemers, die de 15 km-tocht rijden, is de route verlevendigd met een fotopuzzelwedstrijd. Zie verderop in dit boekje. Dit jaar is gekozen voor een parcours ten noorden en oosten van Bilthoven. Dit keer een afwisseling van bos, loof en zandverstuivingen. Vanzelfsprekend zult u onderweg de stempelposten aantreffen en is er de gelegenheid rustig te pauzeren en iets te drinken of te nuttigen. Net als vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk voor alle fietsers na afloop van de tocht na te blijven op Beerschoten. Na de loterij die om 16.00 uur begint kan eenieder rustig naborrelen en genieten van een Hollandse snack om de calorieën die werden kwijtgeraakt met het fietsen weer snel te kunnen opnemen. Voor de kinderen bestaat dit jaar extra aandacht. Kindercircus Jopie zal in de middag voor veel vermaak zorgen en dat zal uw kind zeker waarderen. Verder is er natuurlijk een springkussen en zal ook de groenkoets er weer zijn. Ook zal de Koninklijke Biltse Harmonie op het prachtige gazon van Landgoed Beerschoten een uitvoering verzorgen. De opbrengst komt ten goede aan de landelijke Lions actie “Fight for Sight”, het realiseren van 200.000 oogoperaties die blinde mensen ziende en daardoor weer zelfstandig maken, èn aan het project “Bansalan” in de Filippijnen. Dit is een multifunctioneel centrum dat door vrouwen beheerd gaat worden. Het opgehaalde bedrag van sponsors en deelnemers wordt meer dan verdubbeld door de Wilde Ganzen en NCDO. Het netto resultaat van onze Landgoederenfietstocht in 2007 bedroeg € 25.000 voor Fight for Sight inclusief de subsidiebijdrage van Wilde Ganzen en NCDO en € 5.000 voor Gaan voor Ghana. De kosten per oogoperatie bedroegen op dat moment € 15,00. Door de multiplier kunt U dus voor € 6,50 euro een blinde het licht in de ogen teruggeven. In totaal konden door de Lionsactie in de afgelopen jaren 142.000 oogoperaties worden uitgevoerd. Ook dit jaar worden wij ondersteund door Wilde Ganzen en NCDO voor Fight for Sight. Door uw deelname aan de fietstocht, de onmisbare en zeer gewaardeerde steun van de sponsors en een goede verkoop van de loten, moet het mogelijk zijn ook dit jaar weer een groot aantal arme gehandicapte mensen te helpen! Maar bovenal verwachten wij dat u een heerlijke dag hebt, met jong en oud, met bekende en nieuwe gezichten, en dat u nog vele jaren blijft meedoen aan de landgoederenfietstocht. Dank voor uw sportieve en sympathieke inzet! LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

4


Route: algemeen Eigen risico Deelname geschiedt op eigen risico. Noch LC De Bilt-Bilthoven, noch een van haar leden kan aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade ten gevolge van deelname aan deze recreatieve fietstocht. Telefoonnummers In geval van ongelukken 112 bellen en bij kleinere zaken 030 2205340 (start-finish / Beerschoten) of 06 12126094. Puzzeltocht Aan de 15 km-fietstocht is tevens voor de jongere deelnemers een fotopuzzeltocht verbonden. Legenda Pas op

: duidt op een gevaarlijke verkeerssituatie

Let op

: duidt op een onduidelijke situatie ter plaatse

R

: rechtsaf

L

: linksaf

ANWB-bewijzering : ANWB-bord (zowel fiets- als autoborden) Verwijzingen bijzondere plaatsen langs de route

Verwijzing 1: “Landgoed Beerschoten” Landgoed Beerschoten bezit een parkbos uit de 19e eeuw dat is ontworpen door tuinarchitect J.D. Zocher jr. in de Engelse landschapsstijl. In het parkbos bevinden zich kronkelende waterpartijen, weiden met boomgroepen, oude lanen, de resten van een loofgang en een sterrenbos. In het oude koetshuis is een informatiecentrum van de Stichting Het Utrechts Landschap gevestigd. Houdringe bestaat uit bos afgewisseld met grote open ruimtes. Het landgoed behoorde bij het klooster “Oostbroek”. Een deel van het gebied wordt begraasd door paarden. Het fraaie huis Houdringe is in 1779 gebouwd.

Verwijzing 2: “Landgoed De Paltz” De Paltz is aangelegd tussen 1867 en 1880, het park op het landgoed is ontworpen door de bekende tuinarchitect Copijn. Landgoed De Paltz wordt verkocht aan de provincie Utrecht. De rechter heeft woensdag in kort geding het beslag op het landgoed opgeheven. LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

5


Textielmagnaat Zeeman claimde het 70 hectare grote landgoed omdat hij meende via de makelaar een koopovereenkomst te hebben. Landgoedeigenaar Raatjes vond van niet en wilde voor 6,5 miljoen euro aan de provincie verkopen, hoewel die een miljoen minder wilde betalen. De natuurliefhebber denkt dat de flora en fauna op De Paltz beter af zijn bij de provincie als eigenaar. De rechter heeft nu bepaald dat de makelaar inderdaad niet gemachtigd was om te verkopen. Mammoetboom op het landgoed de Paltz, een sequoiadendron De boom staat ten noorden van het landhuis. De boom heeft een omtrek van ongeveer 4,5 m gemeten op 1,3 m hoogte. Het exemplaar is ongeveer 25 m hoog (schatting). Bij deze hoogte moet opgemerkt worden dat de boom wellicht minstens één keer heeft te lijden gehad onder een blikseminslag, zodat de top van de boom verloren ging. Het is niet gekend hoe oud deze boom precies is. Melding en metingen door D. C. Hasselman in 2007 resp. 2002.

Verwijzing 3: “Birkhoven” Bosgebied Birkhoven is een poort naar de Utrechtse Heuvelrug aan de rand van de stad Amersfoort. Het bos grenst aan de Korte Duinen van Soest. De grote vijver en het Bosbad kenmerken Birkhoven. Rond 1920 zijn in het kader van de werkverschaffing de vijver en het bosbad met de hand uitgegraven. Het vrijgekomen zand is opgeworpen tot uitzichtheuvel. De oudste bomen van Birkhoven zijn grove dennen, een aantal is al meer dan 150 jaar oud. Midden in het bosgebied ligt een Pinetum, dit is een verzameling van verschillende naaldbomen uit de gehele wereld. In het bos zijn parkachtige elementen te herkennen zoals de rododendronvallei en lange beukenlanen. Dit zijn stijlkenmerken van de Engelse landschapsstijl.

Verwijzing 4 Willem Arntszbos “ Het Willem Arntszbos in Den Dolder ligt op de noordwestelijke uitloper van de Heuvelrug. Op het terrein ligt het algemeen psychiatrisch ziekenhuis de Willem Arntszhoeve. Het Willem Arntszbos bestaat uit open terrein, heide, stuifzand, gemengd bos, lanen en een grote akker. Deze akker, die geheel door bos is omsloten, wordt ecologisch beheerd en elk jaar ingezaaid met granen. Daarbij blijft telkens een ander deel van de akker braak liggen om akkeronkruiden een kans te geven. Bijzondere soorten die zijn aangetroffen, zijn de kromhals en de korenbloem. Het heideterreintje van het Willem Arntszbos is in 2000 geplagd omdat er te veel grassen groeiden die de heideplanten overwoekerden. Zelfs de Drentse heideschapen die de heide begraasden, waren niet in staat om de vergrassing tegen te gaan. Nu de heide geplagd is, krijgen de heideplanten weer een kans om zich uit te breiden. Zodra de heidevegetatie voldoende voedsel levert, keren de schapen terug. In het open gebied van het Willem LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

6


Arntszbos loopt een aantal Schotse Hooglanders. Deze dieren zorgen met hun begrazing voor een afwisselender vegetatie met meer plantensoorten. In het bosgebied leeft vrij veel wild met soorten als ree, bunzing, eekhoorn en vos.

Verwijzing 5: Landgoed Pijnenburg” Landgoed Pijnenburg bestaat uit drie boswachterijen, nog steeds particulier eigendom (erven E.H.D. Insinger). De boswachterijen zijn de Brandenburg, Hoge Erf en Kievitsdal. Een groot deel bestaat uit gevarieerd bos met dennen en loofbomen, maar ook boerderijen met bijbehorende weilanden maken deel uit van dit bezit, dat grotendeels vrij toegankelijk is.

Verwijzing 6: “Eyckenstein” Schuin achter u staat het landhuis “Eyckenstein”. Omstreeks 1500 stond hier al een huis. In 1777 is de Utrechtse familie Eyck eigenaar van het landgoed. Mr. Maurits Jacob Eyck is van 1811-1847 burgemeester van Maartensdijk geweest. Hij was zeer geïnteresseerd in de Italiaanse bouwkunst. Dit is goed te zien in de neoklassieke stijl van het huis. Voor 1780 was het een huis met 3 trapgevels. In 1780 is het huis grondig verbouwd en gedeeltelijk gesloopt. In 1809 zijn de grote zuilen geplaatst. Vanaf 1876 wordt het huis bewoond door de familie Van Boetzelaer.

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

7


Puzzeltocht in de 15 km Alle tochten komen langs de locaties waar deze foto‟s zijn gemaakt. Schrijf op de stempelkaart de antwoorden, je naam en adres en lever deze bij de finish in.

Vraag 1:Van welk materiaal is het hek gemaakt?

Vraag 2: (Op welk huisnummer staan deze kippen?

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

8


Vraag 3: Wat was deze woning vroeger?

Vraag 4: Waar verwijst het bovenste bordje naar?

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

9


LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

10


Routebeschrijving 15 km 1

Start bij paviljoen Beerschoten (verwijzing 1)

2

Na uitrit L.

POST

3

Voor stoplicht L. richting Amersfoort.

4

Bij volgende stoplichten L. richting Den Dolder = Mesdaglaan

5

Links aanhouden; gaat over op Duinweg (L aanhouden, niet R)

Beerschoten

Afsplitsing van 30 en 40 km

POST

6

Bij Spoorlaan na 100 m L aanhouden = Biltseweg

7

Bij Y splitsing L. aanhouden, Biltseweg vervolgen

8

Binnen rijden Bilthoven = Julianalaan

9

Links aanhouden

Vervolg met 30 en 40 km 10

Bij T splitsing L aanhouden = Sperwerlaan

11

Tweede laan L = Bosuillaan

12

Einde, fietspad op en L

13

Bijna 2 km door bos fietsen tot ANWB paal 22.442 en daar R richting Zeist

14

Bij Y splitsing R aanhouden = Mesdaglaan

15

Bij stoplichten R, richting De Bilt

16

Eind R aanhouden

17

1e R = retour Beerschoten

LC De Bilt-Bilthoven

POST

20e Landgoederenfietstocht

POST

www.landgoederenfietstocht.nl

11


Routebeschrijving 30 km 1

Start bij paviljoen Beerschoten (verwijzing 1)

2

Na uitrit L.

POST

3

Voor stoplicht L. richting Amersfoort.

4

Bij volgende stoplichten L.richting Den Dolder = Mesdaglaan

5

Gaat over op Duinweg (L aanhouden, niet R)

Beerschoten

Bij Spoorlaan : Afsplitsing 15 km

POST

6

Rechts aanhouden ;gaat over op Baarnseweg

7

Den Dolder binnen rijden en Paltzerweg oversteken

8

Volgende kruising L. bij drukke Dolderseweg

9

Na 500 m direct R na cafe De Egelantier maar voor spoor

10

2 km langs spoor richting A‟foort

11

Eind R bij ANWB paal 20601

12

Na ca 700 m L = Landgoed de Paltz (verwijzing 2)

13

Komt uit op N413 , Links af.

POST Paltz

Afsplitsing 40 km alhier 14

Na 300 m L terug via Heezerspoor WZ

15

Komt uit op Paltzerweg R.

16

Na 200 m spoor over direct na spoorovergang R =De Beaufortlaan

17

na 100 m L (= ANWB paal 20056)

18

Langs Soestduinen en spoorovergang over (ANWB paal 21676)

19

Rechtdoor op Wieksloterweg.

20

Wieksloterweg ca 1,5 km vervolgen tot Turfweg en daar L (verwijzing 5)

POST Pijnenburg

21

Turfweg vervolgens en aan eind L met bocht mee.

22

Na ca 100 m R (voor de slagboom)

23

Langs Ewijckshoeve

24

Rechtdoor bij witte slagboom (Arntszbos) (verwijzing 4)

25

Bij nadering golfbaan R , geasfalteerde pad op.

26

Eind L langs de N234

27

Bij Rotonde rechtdoor.

28

Bij Y splitsing L = Soestdijkseweg.

29

Na ca 1 km L = Beethovenlaan

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

12


(vervolg routebeschrijving 30 km) Vervolg met 40 km 30

Bij T-splitsing R = Bachlaan

31

Neem eerste R = Haydnlaan

32

Bij 5-sprong L en direct R = Palestrinalaan

33

Bij kerk R en 1e L = Klaphekweg

34

Tunneltje onderdoor, oversteken en R= Paltzerweg, die overgaat op Julianalaan

Vervolg met 30 en 40 km 35

Bij T splitsing L aanhouden = Sperwerlaan

36

Tweede laan L = Bosuillaan

37

Einde, fietspad op en L

38

Bijna 2 km door bos fietsen tot ANWB paal 22.442 en daar R richting Zeist

39

Bij Y-splitsing R aanhouden Mesdaglaan

40

Bij stoplichten R, richting De Bilt

41

Eind R aanhouden

42

1e R = retour Beerschoten

LC De Bilt-Bilthoven

POST

20e Landgoederenfietstocht

POST

www.landgoederenfietstocht.nl

13


LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

14


Routebeschrijving 40 km 1

Start bij paviljoen Beerschoten (verwijzing 1)

2

Na uitrit L.

POST

3

Voor stoplicht L. richting Amersfoort.

4

Bij volgende stoplichten L. richting Den Dolder = Mesdaglaan

5

Gaat over op Duinweg ( L aanhouden, niet R)

Beerschoten

Bij Spoorlaan Afsplitsing 15 km

POST

6

Rechts aanhouden; gaat over op Baarnseweg

7

Den Dolder binnen rijden en Paltzerweg oversteken

8

Volgende kruising L. bij drukke Dolderseweg

9

Na 500 m direct R na cafe De Egelantier maar voor spoor

10 2 km langs spoor richting Amersfoort 11 Eind R bij ANWB paal 20601 12 Na ca 700 m L = Landgoed de Paltz (verwijzing 2)

POST Paltz

13 Komt uit op N413 , Links af. Afsplitsing 30 km alhier 14 Bij Hilton Hotel oversteken 15 Na spoor direct R = Monnikenboschweg 16 Langs spoor richting Amersfoort. 17 Bij nadering dierentuin Amersfoort let op dinosaurussen L. 18 Aan het eind bij ANWB paal 20734 oversteken en L om dierentuin heen 19 In bocht bij ingang dierentuin weer oversteken en weg vervolgen 20 Na 10 m L bij ANWB 21515 richting Soest (verwijzing 3)

POST Birkhoven

21 Asfaltweg oversteken en rechtdoor 22 Om de camping L en verderop “Nieuwe Vuursche Route” volgen tot ANWB 20674 en daar R betonnen fietspad nemen 23 Bij fietskruising ANWB 20675 L richting Soestduinen 24 Drukke weg oversteken en betonnen fietspad vervolgen 25 Bij kruisingen met fietspad, parkeerplaats en paaltje met blauwe kop het betonnen fietspad rechtdoor vervolgen.(fietspad kronkelt sterk) 26 Eind fietspad L en na 300 m spoor over 27 Direct L = Dolderseweg 28 Bij ANWB 21676 R = Wieksloterweg OZ 29 Wieksloterweg ca 3 km vervolgen, N 234 oversteken

POST Pijnenburg

en fietspad vervolgen (verwijzing 5) LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

15


(vervolg routebeschrijving 40 km) 30 Einde L = Buurtlaan op 31 Bij boswachtershuisje R en direct L richting Lage Vuursche bij ANWB paal 20098 32 Eind R (= ANWB 20562) 33 Lage Vuursche binnen rijden en eerste L voor pannekoekenhuis 34 Einde L aanhouden (bij ANWB 20023) 35 Bij ANWB 21118 L richting Bilthoven 36 Passeren Mauritshoeve en bij T-splitsing L 37 Na 400 m R = Prof Bronkhorstlaan 38 Na 200 m L fietspad op ( vlak na witte slagboom) (verwijzing 6)

POST

39 Bij kruising R 40 Oversteken provinciale weg N 234 en vervolg Gerard Doulaan 41 Eind L= Hobbemalaan 42 Eind R = Soestdijkseweg N oversteken en weg vervolgen 43 Na 200 m L = Beethovenlaan Samenvoeging 30 km alhier 44 Bij T splitsing R = Bachlaan 45 Neem eerste R = Haydnlaan 46 Bij 5-sprong L en direct R = Palestrinalaan 47 Bij kerk R en 1e L=Klaphekweg 48 Tunneltje onderdoor, oversteken en R= Paltzerweg, die overgaat op de Julianalaan Samenvoeging met 15 km 49 Bij T splitsing L aanhouden = Sperwerlaan 50 Tweede laan L = Bosuillaan 51 Einde, fietspad op en L

POST

52 Bijna 2 km door bos fietsen tot ANWB paal 22.442 en daar R richting Zeist 53 Bij Y splitsing R aanhouden = Mesdaglaan 54 Bij stoplichten R, richting De Bilt 55 Eind R aanhouden 56 1e R = retour Beerschoten

LC De Bilt-Bilthoven

POST

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

16


Ten slotte Mede dankzij uw deelname, de bijdragen van onze sponsers was het wederom mogelijk om deze recreatieve fietstocht te organiseren. De uiteindelijke opbrengst kunt u binnenkort vinden op www.landgoederenfietstocht.nl.

LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

17


LC De Bilt-Bilthoven

20e Landgoederenfietstocht

www.landgoederenfietstocht.nl

18

20e landgoederenfietstocht  

info, puzzeltocht en routebeschrijvingen

Advertisement