Page 1

Biznesa plāna izstrāde radošam uzņēmumam Palīgs biznesa plāna veidošanā

27. Novembris, 2012 Rīga


Jauno Uzņēmēju Centrs 1.

Bezmaksas konsultācijas cilvēkiem, kas vēlās uzsākt uzņēmējdarbību.

2.

6 konsultanti palīdz saprast vai jūsu ideja ir dzīvotspējīga, kādi būtu nākamie soļi, kā izveidot biznesa plānu, kur meklēt naudu, kā pārdot, kā izvērtēt riskus, kā aprēķināt pašizmaksu u.c.

3.

Organizācijas pieredze no Zviedrijas, kur 25 gados tika konsultēti 200,000 jauni uzņēmumi, no kuriem pēc 3 gadiem 80% joprojām darbojās.

4.

Atbalstītāji: Swedbank, SEB, Nordea, Ārvalstu Investoru Padome, REA Mentoru Klubs, REA, Dienas Mediji, LTRK

5.

Detalizēts palīgmateriāls biznesa plāna uzrakstīšanai: juc.lv/Sakums/Materiali


Šodienas tēmas • • • •

Biznesa uzsākšanas priekšnoteikumi Biznesa idejas dzīvotspēja ilgtermiņā Biznesa plāna sastādīšana Finansu plānošana


Par mani Jānis Straumēns Jauno Uzņēmēju Centrs - Konsultants SIA Wilson Learning Baltics - cilvēku snieguma attīstība Iepriekšējā pieredze – Pasniegšana, konsultāciju u.c. pakalpojumu bizness, ražošana, IT risinājumu pārdošana Izglītība – Fizika, Biznesa administrācijas maģistrs (MBA) EHSAL

4


Biznesa uzsākšanas priekšnoteikumi “90% veiksmes ir ierasties“ [Vudijs Alens]

5


Kādas iespējas ir Jums ?  Ideja  Zināšanas, pieredze un iemaņas  Komanda  Draugi un darba partneri

 Laiks, darbaspēks  Piem ģimene, draugi

 Kontakti  Nauda  Liels gribasspēks un pašdisciplīna  Ideja ir 10%, Izpilde – 90% 7


Vai esi tam gatavs ? –

Tam jābūt spēcīgam kārdinājumam

Kāpēc tu to vēlies? Cik liela ir šī vēlme?

Vai tas ir īstermiņa impulss vai ilgtermiņa prioritāte?

– Savs bizness = hobijs? – Pirmos 1-2 gadus ir 24/7 darbs

– Personas loma uzņēmumā (+/-): • Radītājs (piem. tehniskais) – specifiska kompetence, biznesa kodols • Vadītājs – māk organizēt cilvēkus, resursus un laiku

• Pārdevējs – patīk pārliecināt cilvēkus, viegli atrod kontaktu • Uzņēmējs – ir spēja uzņemties risku un vīzija, kur grib nokļūt

– Trīsstūris: tu vari dabūt tikai 2 no 3-im 8


Ko darīt ? • • • • • •

Objektīvi izvērtēt resursu pieejamību Novērtēt savas spējas un gatavību Novērtēt savu tuvinieku iespējas un gatavību Apzināties iespējamos riskus Būt gataviem zaudējumam Svarīgi izvērtēt gan īstermiņa gan ilgtermiņa resursu pieejamību un riskus

9


Iespējamie riski, to novēršana  

Riska definīcija: iespēja pašreizējai situācijai “neprognozējami” mainīties nākotnē. Riski ir biznesa sastāvdaļa •

Peļņa ir riska un raižu cena

Riskam jābūt saprātīgam un risināmam • Risku piemēri 

– – – – – – – –

Ražošanas procesa riski Tirgus riski Cilvēku faktora riski Finanšu riski Ekonomiskie riski Politiskie riski Nodokļu riski Force majeure riski

Riska raksturlielumi 1. Sekas- Ietekmes spēks, riska lielums 2. Varbūtība- Iespējamība, ka risks iestājas => Efekts = 1 x 2

10


Uzdevums: • Lūdzu identificēt 3 lielākos riskus jūsu biznesam • Kāda būtu optimālā stratēģija šo risku – novēršanai? – mazināšanai?

11


Biznesa idejas dzīvotspēja ilgtermiņā Man nav kāda īpaša talanta, man ir tikai ļoti kaislīga zinātkāre [A. Einšteins]

12


RADIET VĒRTĪBU, KAS SVARĪGA KLIENTAM !


KO? ES VARU PIEDĀVĀT

KAM? TAS IR VAJADZĪGS

KĀ? VĒL LABĀK SARAŽOT, PIEDĀVĀT, KONKURĒT


Kādas vajadzības apmierina:  Draugiem.lv

 Ipolise.lv

 Aerodium gaisa tunelis

 Stenders

 Weekendbox

 Gustava šokolāde

 Apple ipod

 Kopaletak.lv

 Iphone

 Mobilly

 Kindle, Ipad

 Sendviči

 Double Coffee

 DVD nomas aparāti

 Crocs kurpes

 Mammu.lv  Zofa  Mājas svētība  Buteljons 15


Tendences un vajadzības Demogrāfiskās izmaiņas • Sabiedrības novecošanās • 1-2 cilvēku mājsaimniecības Eiropā • Vidusslāņa veidošanās Ķīnā, Indijā Informācijas pieejamība • Sociālie tīkli • Pro-aktivitātes nozīme • G - paaudze Individualizācija • Sagaida pielāgotus produktus un pakalpojumus Ilgtspējība un veselība • Ekoloģiski produkti • Veselības pakalpojumi


ESI UZŅĒMĒJS, KURŠ BŪVĒ UZŅĒMUMU !


Uzņēmējdarbības svarīgākās sadaļas • • • •

Stratēģija un vadība Grāmatvedība Finanses Mārketings


Stratēģija un vadība • Darbības vietas izvēle – Vietas atbilstība zīmolam – Klientu plūsmas – Cena un tuvums – Piemērotība

• Personāla stratēģija – Algot vai pirkt

– Piesaistes un motivācijas shēmas

• Uzņēmuma vadība • IT stratēģija


Grāmatvedība un finanses • Uzņēmējdarbības formas izvēle – SDV, IK, SIA, – Mikro, Ne Mikro

• Grāmatvedības un uzskaites organizācija – Pats – Grāmatvedis – Firma

• Finansēšanas iespējas un avoti • Finansēšanas nosacījumi • Iespējamā īpašnieku struktūra


Mārketinga plānošana • • • • • • •

Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma mājas lapa Pozicionēšana Zīmols un tā izveide Reklāmas un PR aktivitātes Pārdošanas stratēģija Cenošana un atlaižu stratēģija


Ieņēmumu prognozēšana Mērķa tirgus potenciāla noteikšana – iespējamais maksimālais klientu skaits: Tirgus potenciāls - kuriem varētu vajadzēt to, ko piedāvā jūsu un konkurentu produkti Tirgus izmērs - kuri gatavi maksāt par to, ko piedāvā jūsu un konkurentu produkti Tirgus daļa - kuri izvēlēsies tieši jūsu produktu

Kas ir jūsu potenciālie klienti ? 22


Produkta/ Pakalpojuma stratēģija Atrodi savu nišu: 

Fokus, fokus, fokuss 

Globāla tendence mērķēt noteiktu sociālu grupu 

Sociālie tīkli, mobilie tarifu plāni

Mārketinga 4P (angl.) 

Trīsstūra piemērs: iespējami ir tikai 2 no 3-im

Produkts, Cena, Vieta, Veicināšana

Produkta dzīves cikls 

Nepieciešamas konstantas inovācijas

23


Kā izvēlēties pārdošanas kanālus Kanāls

Lielākie +/-

Vairumtirdzniecība

- Zema rentabilitāte, nepieciešams liels apjoms

Mazumtirdzniecība

-

Tiešā pārdošana (aģenti)

--

Interneta veikals

--

Dārgi (veikali paņem lielu komisiju) - Pluss ir liels apjoms -

-

Dārgi un laikietilpīgi (nepieciešami aģenti) Lielu projektu gadījumā pareizākā metode Lēti, bet jāinvestē mārketingā un loģistikā Salīdzinoši viegli tikt presē

Maksā par piesaistītu apmeklētāju tavam portālam - Šobrīd ļoti efektīvs

Google meklēšana (Adsense)

-

Frančīze

--

Jābūt spēcīgai prečuzīmei un rentablam biznesam

Citi

--

Katalogi Piramīdas

-

- Affiliate programmas internetā Kādus jūs planojat izmantot? 24


Kādi cilvēki (zināšanas, prasmes) vajadzīgi jūsu komandā ?

1. Mārketings 2. Finanses 3. Operatīvā darbība (loģistika, apkalpošana, ražošana...) 4. Tehnoloģijas 5. ....... 25


Konkurences analīze  Konkurences līmenis izvēlētajā segmentā  Tirgus segmenta lieluma un konkurentu skaita proporcija  Nišas produkts, ja mazs segments & maz konkurenti  Konkurējošie uzņēmumi un produkti  Konkurences cīņas instrumenti  Produktu/pakalpojumu cenas  Produkta virzīšana, pārdošanas veicināšana  Produkta/pakalpojuma atšķirība no konkurentiem  Konkurences attīstības tendences, iespējamās konkurences izmaiņas nākotnē Kas ir lielākie konkurenti jūsu izvēlētajā nozarē ? Kā viņiem veicas ? Kāpēc veicas/neveicas ? 26


Teorētiskie instrumenti ideju izvērtēšanai

27


SVID analīze – Dod iespēju izanalizēt visus “+” un “-” lai pieņemtu informētāku lēmumu – Labs pamats savu priekšrocību (Competitive advantage) noteikšanā – Vājajām pusēm un draudiem atrast metodi kā tos novērst

– S & V ir vairāk tagadnē, I & D – nākotnē (vieglākai sagatavošanai)

28


Izšķirošie sekmju faktori (ISF) – Izšķirošie sekmju faktori (vai kritiskie sekmju faktori) ir

dažas svarīgākās darbības jomas, kur mums noteikti jābūt sekmīgiem, lai sasniegtu vēlamos mērķus... Piemērs :

Mērķis

Kritiskie sekmju faktori

Palielināt tirgus daļu līdz 25%

Jāspēj atņemt konkurentiem to klientus, iegūt jaunus klientus

Paplašināt piedāvāto produktu sortimentu

Jāatrod jauns piegādātājs ar atbilstošu kvalitāti

Nodrošināt augstas kvalitātes klientu apkalpošanu

Jāapmāca darbinieki apkalpošanas prasmēs, jānotur darbinieki uzņēmumā

Palielināt klientu apkalpošanas ātrumu

Jāatrod vieta vēl vienam kases aparātam POS 29


Praktiskais darbs Savai biznesa idejai uzrakstīt: 1) SVID

2) Iespējamie trīs izšķirošie sekmju faktori (ISF)

30


Biznesa plāns, tā izstrāde

31


Biznesa plāna nolūks 1. Rast pārliecību pašam ka ideju var realizēt un nopelnīt 2. Izveidot sev skaidru rīcības plānu tālākai biznesa darbībai 3. Pārliecināt citus par biznesa idejas potenciālu 1.

Finansētājus: Bankas un Investorus

2.

Klientus un piegādātājus

3.

Darbiniekus

32


Biznesa plāna struktūra 1. Kopsavilkums 2. Uzņēmuma pamatdati un vēsture 3. Produkta/ pakalpojuma apraksts 4. Tirgus analīze (potenciālie klienti un to apskats) 5. Produkta virzība tirgū un mārketinga plāns 6. Uzņēmuma darbības apraksts 7. Konkurences novērtējums

8. Vadības komandas apraksts 9. Biznesa riski un to mazināšanas pasākumi 10. Attīstības plāni (projekta realizācijas etapi) 11. Finansu dati (faktiskie un prognozes, PZA, Bilance, NP, IRR)

33


Kopsavilkums • Mūsdienās laika trūkuma dēļ lasītājs grib iegūt priekšstatu no 2-3 paragrāfiem, maks. 1 lappuse • Nozīmīgākā informācija, kurai ir jāieinteresē lasītāju • “Elevator pitch” (30-60 sekundes) • Sniedz priekšstatu par uzņēmumu, tā mērķiem un potenciālu • Sniedz konspektīvu pārskatu par: – – – – – –

Kāda vajadzība/ problēma tiek risināta Kā produkts ir savādāks par alternatīvām Kā tiks pelnīta nauda Idejas attīstības progress Komanda un tās spēja realizēt biznesa plānu Vai jūs pats dotu savu un savas ģimenes naudu?

• Parasti raksta pēdējo

34


Uzņēmuma pamatdati un vēsture •

Nosaukums, dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese

Uzņēmējdarbības īss aprakts – kā radās ideja, kāda ir līdzšinējā darba vai biznesa pieredze un kā atbilst

Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas

Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem

Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika

Nepieciešamais finansējums un kur tas tiks izlietots

Uzņēmuma pamatdarbības atrašanās vieta

35


Produkta/ pakalpojuma apraksts 1. Kas ir mans produkts/ pakalpojums? 2.

Kādu vajadzību tas apmierina?

3.

Vai klients būs gatavs par to maksāt? Cik?

4.

Jūsu cenas salīdzinājums ar konkurentiem un pamatojums

5.

Kā tas ir labāks nekā konkurentu piedāvājums?

6.

Kāds ir ieņēmumu modelis/ avots?

7.

Kā es to piegādāšu klientam?

36


Tirgus analīze • Nozares apskats un plānotā attīstība • Tirgus izmērs un attīstība • Tirgus sadalījums pa segmentiem – Dārgo cenu produkti, lēto cenu produkti, kvalitāte, niša, serviss • SVID analīze • Jūsu paredzamā tirgus daļa?

37


Tirgus analīze (Potenciālās tirgus daļas noteikšana)

38


Informācijas avoti – primārā izpēte

• • • • • • • • • •

Nozares asociācija un citas organizācijas Apciemo konkurentu Piezvani piegādātājam Veic viltus iepirkšanos Aprunājies ar potenciālajiem klientiem Aprunājies ar potenciālajiem tirgotājiem Apmeklē izstādi Tirgus izpētes firmas Kredītvēstures firmas: Creditreform, Lindorff, Paus Konsults U.c.

39


Informācijas avoti – Internet resursi • Lursoft.lv – uzņēmumu finansu dati (par maksu) • • • • • •

CSP – Centrālā Statistkas Pārvalde www.csb.lv Interneta uzziņu katalogi: zl.lv, 1188.lv Db.lv, Diena.lv – meklēt rakstus pēc atslēgvārda Konkurences Padomes nozaru pētījumi – competition.lv Pašvaldību portāli Vienkārši Google.lv meklēšana – latviešu un angļu valodās

40


Produkta virzība tirgū un mārketinga plāns • Kādi pārdošanas kanāli tiks izmantoti produkta virzībai tirgū? • Kā klients tiks uzrunāts? • Kādas asociācijas un izpratni jūs vēlētos lai klientam rodas par jūsu produktu? • Mārketinga plāns • Ar ko jūsu pārdošana būs labāka nekā konkurentiem? • Vai jau ir klienti, nodomu protokoli?

41


Uzņēmuma darbības apskats • Vērtības ķēdes apskats • Piegādātāju informācija: – Nosaukums, apgrozījums, darbības tirgi, viņu tirgus daļa, viņu galvenās priekšrocības – Nosacījumi ar piegādātājiem

• Ražošanas procesa apraksts – Iekārtas un tehnoloģijas – Ražošanas plūsma – Patenti un licences

• Biznesa procesu vadība – Efektivitāte

42


Konkurences novērtējums • Ļoti būtisks • Konkurentu apskats – Finansu dati • SVID analīze • Neteikt “nav konkurences”, ja vien tas tiešām tā ir • Sarakstīt reitinga pamatojošos faktus, konkurenta (+/-)

43


Vadības komandas apraksts & Personāla politika • Uzņēmuma organizatoriskā struktūra – Grafiks

• Informācija par uzņēmuma vadību un vadošajiem speciālistiem – Pati svarīgākā sadaļa – jāparāda vadības unikālās spējas

• • • • •

Personāla politika, darbinieku atlase Atalgojuma sistēma Motivācijas sistēma Uzņēmuma kultūra Var pievienot vadības komandas CV

44


Biznesa riski un to mazināšanas pasākumi • Potenciālo risku apraksts • Jāmēģina noteikt risku efektu uz finansu datiem

Lai noteiktu tā negativitātes apjomu

• Riska novēršanas vai samazināšanas paņēmieni • Pārāk daudz risku dēļ var nākties aizmirst par ideju • Bieži vien uzņēmēji saka, ka nav nekādu risku – Tas investora acīs liecina par uzņēmēja kompetences trūkumu

• Vislabāk novērtēt risku ir parunājoties ar nozares spēlētājiem, klientiem un piegādātājiem

45


Attīstības plāni • Kāds bizness izskatīsies pēc 1, 3, 5 gadiem • Kāda ir ilgtermiņa vīzija – 10-20 gadi? • Vai uzņēmējs to redz kā dzīves ieguldījumu vai īstermiņa spekulāciju? • Investoram būs svarīgi konkrēti plāni kā tas bizness var 10kāršot apgrozījumu • Norādīt dažas idejas kādi jauni produkti vai biznesa segmenti varētu tikt pievienoti.

46


Projekta plānošana (tehniskais projekts) Uzskaitīt un pamatot projekta realizācijai nepieciešamos resursus • • • • • •

Vieta Telpas, zeme, Iekārtas un tehnika (norādīt tehniskos parametrus un cenas) Darbaspēks, Izejvielas & materiāli, Licences un atļaujas

47


Finanšu plāni •

Finansiālās darbības prognozi veido 3 - 5 gadi  Peļņas zaudējuma aprēķins, Bilance  Naudas plūsmas aprēķins

      

Scenāriji: reālistiskais, optimistiskais, pesimistiskais, break-even Finansu prognozēm jāatbilst biznesa plānā rakstītajam Apmaksas nosacījumi ar klientiem, piegādātājiem u.c. Cik lielu ieguldījumu nodrošināsietpaši? Kur meklēsiet trūkstošo finansējumu? Kā paredzētā nauda tiks tērēta? Kāda būs uzņēmuma patiesā rentabilitāte?  No kādiem faktoriem tā ir atkarīga  Izmaksu pieņēmumi

48


Kvalitatīvi izstrādāta biznesa plāna pamatiezīmes • • • • •

Pārskatāmība, informācijas loģiskums un plānojums Skaidri formulēts plāna nolūks Pārliecinošs stāstījums ar izceltu plāna oriģinalitāti Vizuāli glīts noformējums Plānotie ieņēmumi apstiprināti ar realizācijas dokumentiem par iepriekšējo periodu, realizācijas līgumiem (nodomu protokoliem), kuros redzamas resursu cenas • Naudas plūsmas grafiks skaidri parāda apgrozāmo līdzekļu pietiekamību

49


Tipiskākās BP izstrādes kļūdas 

Produkta potenciāls - ažiotāža vs realitāte 

Ko tas ir vērts?

Kad tas ir to vērts?

Tirgus neelastīgums 

Augstas izmaksas lai pārslēgtos uz jaunu labāku produktu

Cilvēku ieradumi un adaptācija uz jauno notiek lēnāk kā gribētos

Kļūdains produkta pozicionējums 

Pārāk mazs segments

Cilvēku ieradumi un uzvedības modelis

Pārāk liels fokuss uz produktu nevis tirgus nišas analīzi un stratēģiju

Nenovērtēta konkurence 

Izteikumi, ka neviens neko līdzīgu nepiedāvā

Nevēlēšanās dalīties 

Uzņēmējs izvēlēsies būt liela zivs dīķī nevis vidēja okeānā 50

BP piemērs


Praktiskais uzdevums (Ja pietiek laika) •

Produkta/ pakalpojuma apraksts

Tirgus analīze (potenciālie klienti un to apskats)

51


Stīvs Džobs (Steve Jobs): Jums atvēlētais laiks ir ierobežots, tāpēc netērējiet to, dzīvojot svešu dzīvi. Neļaujiet sev nonākt dogmas varā – tas nozīmē, dzīvot ar citu cilvēku domāšanas augļiem. Nepieļaujiet, ka apkārtējo viedokļu troksnis noslāpē jūsu iekšējo balsi. Un pats galvenais- atrodiet sevī drosmi sekot paši savai sirdij un intuīcijai. Tās jau zina, par ko jūs patiesībā vēlaties kļūt. Viss pārējais ir otršķirīgs. ...Esiet izslāpuši. Esiet neprātīgi.


Finansu plāna, pārskata sastādīšana “Patiesa izsmalcinātība ir vienkāršībā“ [Leonardo da Vinci]

53


Nepieciešamība pēc finansu pārskatiem Kā izlietosiet naudu? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Izmaksas Pamatlīdzekļu iegāde Izejmateriālu iegāde Produkcijas krājumu izveide Avansa maksājumi Debitoru atliktais maksājums

Naudas izlietojums ir Bilances Aktīvu pusē

Kur ņemt naudu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Paša resursi : pamatkapitāls un peļņa Piesaistīt citus dalībniekus Aizņēmumi no paziņām Ar darbinieku sarunāt samaksu pēc realizācijas Darbinieku alga sadalīta fiksētajā un mainīgajā daļā Darbinieki kā dalībnieki Konkursi kā Atspēriens, Ideju Kauss, Brigāde... Pārdošanas aģenti, kas strādā tikai no % no pardotā Piegādātājiem atliktais maksājums ES granti Kredīti ar atvieglotiem nosacījumiem (LHZB, NVA) Sponsori Bankas kredīts, līzings, faktorings, overdrafts Investori, parādzīmju pircēji

Naudas avots ir Bilances Pasīva pusē


Finansu pārskati 1. Trīs finansu pārskati: PZA, Bilance, NP 2. Vienkāršotais variants ir Naudas Plūsma, kura iekļauj PZA,  Bet ar to varētu būt pietiekoši tikai vienkāršos un atsevišķos gadījumos, ražošana, krājumu, debitoru utml.

piem. kad nav


Peļņas un zaudējumu aprēķins (PZA) 1. Parāda vai jūsu bizness rada peļņu vai zaudējumus

2. EBITDA = peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem – būtiskākais rādītājs banku un investoru acīs


Realizācijas aprēķini 1. Ieņēmumu NP mazāka nekā ieņēmumi dēļ klientu vēlākas rēķinu apmaksas 2. PZA ir tikai to krājumu izmaksas, kas ir pārdoti, pārējie iet uz Bilanci (un parādās NP) 3. Debitori ir ‘Izrakstītie rēķini mīnus apmaksātie rēķini.

* Pārdošanas cena: Ls 40, Iepirkšanas cena: Ls 20, Debitoru apmaksas dienas: 30


Bilance 1. Parāda finansu resursu avotus un izlietojumu 2. Pamatlīdzekļi = Iegādes vērtība mīnus uzkrātais nolietojums 3. Krājumi pēc to iegādes vērtības, bez PVN. Ir dažādas krājumu vērtības aprēķina metodes. 4. Debitori mīnus uzkrājumumi sliktajiem debitoriem, norakstāmie debitori 5. Uzkrājumi: piem. atvaļinājuma rezervei, atliktajam nodoklim, citi


Naudas Plūsma 1. Parāda jūsu naudas kustību no avotiem uz tās attiecīgu izlietojumu 2. Palīdz aprēķināt, kad jums būs nepieciešams papildus finansējums 3. Pirmos divus gadus pa mēnešiem


Prognožu scenāriji

Bāzes scenārijs

Optimāli piesardzīgais scenārijs ņemot vērā riskus, konkurentu pretdarbības un lēnāku klientu adaptāciju

Galvenais scenārijs, ko skatās banka un investori

Parasti piepildās arī tikai par 70-80%, jo nesanāk iekļauties termiņos un laiks paskrien ātrāk nekā uz papīra

Break-even = nulles peļņas līmenis – pie kāda klientu skaita un produktu/ pakalpojumu cenām jūs joprojām sedzat izmaksas?

Šis ir pat vairāk kā vienkārši aprēķins, nevis scenārijs

Paredzētā izaugsme, ja viss ir izdarīts pareizi

Parasti nekad nepiepildās, tāpēc investori tādu pārsvarā nepieprasa

Pieņemot, ka iestājas lielākā daļa risku: klientu ir mazāk kā plānots, konkurenti pazemina cenas, jums nākas pazemināt savas cenas, pieaug izejmateriālu, degvielas un personāla izmaksas u.c.

Break-even scenārijs

Optimistiskais scenārijs

Pesimistiskais scenārijs


Vai esat iekトシト」uナ。i visas izmaksas?


Kā prognozēt izmaksas?


Pašizmaksas aprēķins I 1. Vai cilvēka roku darbs atmaksāsies?

1. Vai iekārta spēs sevi atmaksāt?


Pašizmaksas aprēķins II

1. Kādu cenu noteikt produktam? 2. Palīdzēs noteikt to nepieciešamo produkta daudzumu, kas būs nepieciešams priekš Break-even.


Algu aprēķins

1. Pilnās algas izmaksas ar nodokļiem sastāda  Neto alga x 1,8

Algas kalkulators

2. Mikrouzņēmumā ir lētāk un vieglāk, maks. alga Ls 500, 

Bet sanāk zaudēt sociālos labumus piem. pensija neuzkrājās http://www.manambiznesam.l v/lv/category/noderigi-riki/

http://www.vid.lv/lv/algu_ka lkulators


Svarīgās lietas jebkuram finansētājam 1. Ieņēmumu prognožu realitāte  Saprātīga pakāpeniska izaugsme  Pamatots tirgus izmērs un tirgus daļa  Nodomu protokoli ar klientiem  Izpēte, analīze, aptaujas, salīdziājumi 2. Visu izmaksu uzskaitījums un to ticamība 3. Pozitīva naudas plūsma 4. Uzņēmēja finansiāla līdzdalība projektā

5. Vadības komandas dabiskā motivācija ‘nepamest kuģi’ pie pirmajām neveiksmēm


Izdzīvošanas gids 

Nekad nepērc neko jaunu!

Nekad nepērc to, ko var izīrēt!

Nekad neīrē to, ko var aizņemties!

Nekad neaizņemies to, ko var izlūgties un/vai dabūt pa brīvu!


Uzdevums

1.

Cik liels ir tirgus izmērs Latos?

2.

Kāds būs jūsu uzņēmuma gada apgrozījums?

3.

Sastādīt 3 finansu pārskatus: PZA, Bilance un NP


Nekad nepadodies!


Kontakti, ja rodas jautājumi

Jānis Straumēns Epasts: janis.straumens@juc.lv Paldies Jānim Skutelim par materiāliem, kurus izmantoju šajā prezentācijā.

70


Kurš labāks ?

KRASTIN auto (12 patenti) Investīcija: USD 200.000 1902. gads.

FORD MOTOR COMPANY (Racionalizēja ražošanu) Investīcija: USD 150.000 1904. gads.

Kādu padomu Jūs dotu Augustam Krastiņam 1902.gadā ? Ideja ir 10%, Izpilde – 90% !!!

JUC pieraksti  

Jāņa Straumēna, Jauno uzņēmēju centra eksperta, pieraksti no programmas "Brigāde" darbnīcas 27.11.2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you