Page 1

COMENÇANT A DECIDIR…

                           Orientació 3r ESO                             Institut de Vilafant


En quin món vivim?    

Incertesa econòmica Importància de formació Manca de tècnics Globalització i mobilitat 


QUINES DECISIONS HEM PRES FINS  ARA?   

Esport o activitats extraescolars Continuar estudiant Francès Matèries optatives

…bàsicament ens hem hagut de preocupar d’anar passant de curs i obtenir uns bons resultats acadèmics.


Què vol dir escollir?

CONÈIXER  VALORAR  TRIAR  


QUINS BLOCS ANEM TREBALLANT? 

Sistema educatiu

Quins aspectes has de conèixer de tu mateix? ▪ Les característiques personals ▪ Els interessos ▪ Els valors ocupacionals ▪ Els resultats acadèmics

Les matèries optatives a 4t


REFLEXIÓ VALORACIÓ

ENS CAL AJUT?

OBJECTIVITAT

COM?

PRUDÈNCIA

QUINS VALORS  TINC? 

SABER QUINES HABILITATS TINC

SABER QUÈ  M’INTERESSA  I


I A PARTIR D’ARA QUÈ?

 

S’acosta el moment d’anar decidint el teu  futur professional Optatives de 4t I després, què?


Organigrama del Sistema educatiu 

Esquema


Batxillerat 

Et permet una preparació especialitzada per a la teva  incorporació a estudis posteriors o a la vida activa.

Proporciona coneixements i habilitats que et permeten acomplir  les teves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Et capacita per accedir a la formació professional de grau  superior i als estudis universitaris.


Formació Professional específica 

Et prepara per a l’activitat en un camp professional.

Et proporciona una formació polivalent que et permeti adaptar­te  a les modificacions laborals que es puguin produir al llarg de la  vida.

Et facilita la incorporació a la vida activa.

Et facilita la possibilitat d’atendre les demandes del sistema  productiu.


Altres estudis:arts  plàstiques,disseny,esports,dansa, música, idiomes 

Et preparen per a desenvolupar unes activitats o competències  professionals específiques de tipus artístic,esportiu o d’idiomes.

Requereixen passar una prova per accedir­hi.

Alguns requereixen el títol de GES i d’altres poden ser cursats  simultàniament amb altres estudis.


Programes de formació laboral bàsica

Et proporcionen una formació bàsica i  professional que et permet incorporar­te a  la vida activa.


CURRÍCULUM 4T ESO MATÈRIES COMUNES

MATÈRIES OPTATIVES Consolidar  Aprenentatges bàsics

Introduir matèries  estudis posteriors

Incorporació al món laboral


Matèries 4t ESO MATÈRIES COMUNES                     MATÈRIES OPTATIVES Llengua catalana                           Fís. i Química / Llatí Llengua castellana                              Matemàtiques                               Biologia / Tecnologia Llengua estrangera Ciències socials                             Francès / Informàtica Educació eticocívica Educació Física Matèria a concretar Tutoria


BASE WEBGRÀFICA 

Estudiar a Catalunya

Orientació

Formació Professional


Per practicar: 

http ://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqorientacio/index.H

http://www.xtec.es/~enavarro/WebQuest/index.htm

Començant a decidir 3r ESO  

orientació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you