Page 1


ชั่วดีอยู่ที่ตัวทำ  

รำลึกคำสอนเตือนใจ ปฏิปทาอันน่าเลื่อมใส ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม เรียบเรียงสารธรรมโดย ไพยนต์ กาสี ร่วมพิมพ์เผยแผ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you