Page 1


ปฏิทิน ๒๕๕๕ (กันยายน-ธันวาคม)

ตำราพรหมชาติ ยอดปรารถนาของพ่อแม่ ฉบับกฎแห่งกรรม 28 บาท 130 บาท

ป่วยอย่างฉลาด 18 บาท

คาถามหาเมตตาใหญ่ ป้องกันภัยแก้ไขเวรกรรม 18 บาท


ปฏิทิน ๒๕๕๖ 1

อาทิตย์

มกราคม ๒๕๕๖ จันทร์

6 7 13 14 20 21 27 28

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5

12

19

26

(มกราคม-มิถุนายน) 2

อาทิตย์

3

จันทร์

อังคาร

มีนาคม ๒๕๕๖

พุธ

พฤหัสบดี

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 31 25 26 27 28

ศุกร์

1 8 15 22 29

เสาร์

อาทิตย์

2

9

16

23

30

อังคาร

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

2

9

16

23

4

เมษายน ๒๕๕๖

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6

13

20

27

6 วันจักรี 13-15 วันสงกรานต์ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จันทร์

พุธ

3 วันทหารผ่านศึก 10 วันตรุษจีน 24 วันศิลปินแห่งชาติ 25 วันมาฆบูชา

13 วันช้างไทย

5

อังคาร

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28

1 วันขึ้นปีใหม่ 12 วันเด็กแห่งชาติ 16 วันครูแห่งชาติ 25 วันกองทัพไทย

อาทิตย์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จันทร์

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

เสาร์

4

11

18

25

1 วันแรงงานแห่งชาติ 5 วันฉัตรมงคล 6 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 13 วันพืชมงคล 24 วันวิสาขบูชา 31 วันงดสูบบุหรี่โลก

6

อาทิตย์

มิถุนายน ๒๕๕๖ จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 30 24 25 26 27 28

26 วันสุนทรภู่

เสาร์

1

8

15

22

29


๒๕๕๖

ตรวจเช็คบุญวาสนาชะตากำเนิด, ดวงดี-ร้ายประจำปี, ยาม ๓ ตา, ฤกษ์งามยามดี ปี ๒๕๕๖, หวย, ทำนายฝัน และวิธีแก้ฝันร้าย พร้อมเลขเสี่ยงโชค, ทำนายโชคจากตาเขม่น ตุ๊กแกร้อง สัตว์ตก จิ้งจกทัก, และตำราดูคู่ครองตามวันเกิด เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์ ภาพประกอบ : สมควร กองศิลา ปก : อนุชิต คำซองเมือง รูปเล่ม/จัดอาร์ต : ธิติ สัคคะวัฒนะ


คำนำเบิกฤกษ์ หนังสือ ฤกษ์งามยามดี ได้จัดพิมพ์และวางจำหน่ายติดต่อกันมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งในแต่ละปีผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นความรู้

ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ด้วยมุ่งหวังให้ท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่ต้องจ่าย และสิ่งที่ผู้เขียนได้เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือว่า การถือฤกษ์งามยามดี นั้น สามารถถือได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสม จังหวะ และโอกาสด้วย กล่าวคือ ฤกษ์ยามที่ดีนั้นต้อง สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ดังคำของพระพุทธเจ้าที่ทรง สอนให้ดำเนินทางสายกลาง คือไม่ถอื เคร่งครัดจนเกินไป และไม่หย่อนยาน จนไร้หลักการ การดำเนินตามทางสายกลางนี้ย่อมทำให้สำเร็จประโยชน์ ทุกอย่าง แม้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยทางสายกลางนี้เช่นกัน หนังสือ ฤกษ์งามยามดี ปี ๒๕๕๖ นี้ ประกอบด้วยเนือ้ หาคือ ๑. ตำราดูโชคคชสาร เป็นตำราสำหรับตรวจดูโชคชะตากำเนิด ของแต่ละคนว่าผู้นั้นเกิดมามีบุญวาสนาเป็นอย่างไร และควรดำเนินชีวิต อย่างไรจึงจะมีสุข ๒. ตำราดูโชคประจำปี สำหรับเช็คดูดวงชะตาในปี ๒๕๕๖ ว่า ท่านจะโชคดีโชคร้ายอย่างไร จะต้องแก้ไขหรือเตรียมรับมืออย่างไร ๓. ตำราดูยาม ๓ ตา ตำราดูของหายจะได้คืนหรือไม่ คนป่วยจะ ตายหรือรอด หญิงคลอดบุตรจะเป็นชายหรือหญิง เป็นต้น ๔. ฤกษ์งามยามดี แนะนำหลักเกณฑ์การหาฤกษ์งามยามดีด้วย ตัวเองแบบง่ายๆ และบอกวันที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลของปี ๒๕๕๖


ไว้ครบ ๓๖๕ วัน ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการกำหนดวันมงคล ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ๕. ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ ทำนายชะตาชีวิตตามวันเดือนปี เกิด เป็นตำราในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ตำรานี้เป็นที่ยอมรับในความแม่นยำ ๖. แก้ เ คราะห์ ท ำนายฝั น รวบรวมคำทำนายฝั น และเคล็ ด วิ ธี

ในการกลับฝันร้ายให้กลายเป็นดี พร้อมเลขเสี่ยงโชคจากความฝัน ๗. การทำนายโชคดี-ร้ายจากลางสังหรณ์ต่างๆ เช่น ตาเขม่น ตุ๊กแกร้อง สัตว์ตก จิ้งจกทัก ๘. ตำราดูคู่ครองตามวันเกิด คือดูว่าคนเกิดวันไหนแต่งงานกับ วันไหนจะเป็นคู่สร้าง-คู่สม หรือ คู่ร้าง-คู่รา เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ มิ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง ให้ ท่ า นทั้ ง หลายเชื่ อ อย่ า ง งมงาย แต่มุ่งหวังให้ท่านได้รู้และมีสติในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยธรรม ทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จักเอื้อ ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ เพื่อดำเนินชีวิต อย่างมีสุขต่อไป ด้วยความปรารถนาดี ผู้เรียบเรียง

ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ รู้เชื่อ อย่างมงาย พึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ


สารบัญ ตำราดูโชคคชสาร ตำราดูโชคประจำปี ๒๕๕๖ ตำราดูยาม ๓ ตา ฤกษ์งามยามดี ปี ๒๕๕๖ ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ แก้เคราะห์ทำนายฝัน ตำราเขม่น ตุ๊กแกร้องกลางวัน สัตว์ตก จิ้งจกร้องทัก ตำราดูคู่ครองตามวันเกิด ผลดี-ร้ายจากการทำกิจในวันต่างๆ จัดบ้านตามทิศมงคล

๗ ๑๓ ๑๘ ๒๐ ๕๙ ๖๑ ๗๒ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๖ ๗๗ ๗๗


ตำราดูโชคคชสาร (ทำนายชะตากำเนิด โชควาสนาบารมี)

๖ ๕ ๒ ๐ ๔

๓ ตำราดู โชคคชสารนี้ เป็นตำราเก่าแก่ ม าแต่ โ บราณ ใช้ ต รวจดู ชะตากำเนิดหรือบุญวาสนาของชาย-หญิงแต่ละท่าน ว่าผู้นั้นมีบุญวาสนา ติดตัวมาอย่างไร และชะตาชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ผู้ใดประสงค์จะดู ท่านให้เอาวัน เดือน ปีเกิด บวกกัน ได้ผลเท่าไรคูณด้วย ๗ แล้วหารด้วย ๘ เหลือเศษเท่าไรให้ดูคำทำนายตามเศษนั้น บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 7


เลขประจำวันเกิด : อาทิตย์=1, จันทร์=2, อังคาร=3, พุธ=4, พฤหัสฯ=5, ศุกร์=6, เสาร์=7 เลขประจำเดือนเกิด : ให้นับตามเดือนไทย คือดูว่าวันเกิดตรงกับขึ้นแรมเดือนอะไร เลขประจำปีเกิด : ชวด=1, ฉลู=2, ขาล=3, ไล่ไปตามลำดับจนถึง กุน=12 สมมติท่านเกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2516 ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู วันศุกร์ เลขวันคือ 6 เกิดเดือน 9 ไทย เลขเดือนคือ 9 เกิดปีฉลู เลขปีคือ 2 เมื่อนำเลขวัน เดือน ปี มาบวกกัน ก็จะได้เท่ากับ 6+9+2 = 17 จากนั้นให้เอา 17X7 ได้เท่ากับ 119, เอา 119 หารด้วย 8 = 14 เศษ 7 (8X14=112, 119-112 เหลือ 7) จากนั้นให้ดูคำทำนายที่เศษ 7 ต่อไป หมายเหตุ : ถ้าใช้เครื่องคิดเลข เศษที่ได้จะเป็นเลขสองหลักขึ้นไปให้ใช้วิธีคิด

ในกระดาษจะได้เศษที่แน่นอนกว่า

ดวงชะตาของคนเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจกฎแห่ง กรรม ผู้ที่ประกอบกรรมดีดวงชะตาย่อมดี ผู้ประกอบกรรมชั่วดวงชะตาย่อมตกอับ ดังนั้น ดวงชะตาของคนเราจึงมิได้ขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต หรือดวงดาวกำหนด แต่เราเป็นผู้กำหนดเอง

8 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


คำทำนายตามเศษ

เศษ ๑ ตกทีง่ วงช้าง ทายว่า ผูน้ นั้ เป็นผูไ้ ด้ สั่งสมทานบารมี มีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณา

ไม่ ต ระหนี่ ถี่ เ หนี่ ย ว ชอบช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ เ ดื อ ดร้ อ น

มาก่อน ด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นจะทำให้ชะตาชีวิต เป็นคนมีทรัพย์สนิ เงินทอง มีการงานดี เป็นทีร่ กั ของ ญาติ มิ ต รสหาย อยู่ ที่ ใ ดก็ ไ ม่ ไร้ บ ริ ว าร แต่ มิ ต รบริ ว ารส่ ว นมากมั ก

ดีตอ่ หน้าลับหลังกลับทับถม เป็นผลจากชาติกอ่ นให้ทานด้วยจิตไม่บริสทุ ธิ์ คือให้ทานหวังเอาหน้า วิธีแก้คือ ให้เลือกคบคนที่ดีและช่วยเหลือคนที่

เห็นว่าจะไม่เป็นภัยแก่ตนภายหลัง และเมื่อทำความดีก็ควรทำด้วยจิตที่ บริสทุ ธิ์ ไม่ควรทำเพือ่ หวังเอาหน้าหรือทำโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง เศษ ๒ ตกที่ ง าช้ า ง ทายว่ า ผู้ นั้ น เป็ น ผู้

สั่งสมสัจบารมีมาก่อน คือพูดคำไหนคำนั้น มีความ จริงใจต่อตนเองและผู้อื่น และยังได้สั่งสมอธิษฐาน บารมี คือมีความตั้งมั่น ปรารถนาสิ่งใดแล้วจะต้อง ทำให้สำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางก็ตาม ด้วยอานิสงส์แห่งบารมี

ทั้ ง ๒ จะส่ ง ผลให้ เ ป็ น คนที่ มี จิ ต ใจกล้ า หาญ หากได้ รั บ ราชการจะ

มีความเจริญก้าวหน้าดีมาก โดยเฉพาะทหาร ตำรวจ ชะตาชีวิตจะได้ดี เพราะความซื่อสัตย์สุจริตและความกล้าหาญของตน อยู่ที่ใดมีผู้ใหญ่คอย อุปถัมภ์ แต่ให้ระมัดระวังอุปนิสัยที่มุทะลุ ถือตนเป็นใหญ่จะพาอับจน เสือ่ มยศ ถ้าหากรูจ้ กั อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกตัญญูกตเวที ชีวติ จะดียงิ่ ไม่มีตกอับ บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 9


เศษ ๓ ตกที่เท้าช้าง ทายว่า ผู้นั้นเป็นคนมี บุ ญ วาสนาดี พ อประมาณ มี อุ ป นิ สั ย ชอบเที่ ย ว สัญจรไปยังที่ต่างถิ่นต่างแดน รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ กับที่ใดที่หนึ่งนานๆ เกิดที่นี้มักไปได้ดีในที่อื่น มีสติ ปัญญา หากได้รับการศึกษาดีชีวิตจะมีความเจริญ ก้าวหน้ากว่าผู้อื่น หากได้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ศิลปิน หรืออาชีพที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ เช่น เป็นไกด์ เปิดบริษัททัวร์ ค้าขาย ต่างประเทศ ชีวิตจะประสบผลสำเร็จดีมาก แต่ทั้งนี้ต้องใช้ความอดทน ขยันหมั่นเพียรของตนเป็นหลัก อย่าหวังพึ่งคนอื่น และให้หมั่นสร้างสม ปัญญาบารมี คือศึกษาหาความรู้เอาไว้มากๆ จะทำให้ชีวิตสุขสบาย เศษ ๔ ตกที่ท้องช้าง ทายว่า ผู้นั้นเป็นผู้ได้ บำเพ็ ญ ทานบารมี แ ละเมตตาบารมี คู่ กั น มาก่ อ น ด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบารมีทั้ง ๒ นั้น ทำให้ ชะตาชีวิตมีหลักฐานมั่นคง เจริญด้วยทรัพย์สินเงิน ทองและข้ า ทาสบริ ว าร มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ อุ ด ม สมบูรณ์ ครั้นเจริญวัยขึ้นจักได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของบิดามารดาและญาติ พี่น้อง ขอให้หมั่นทำบุญให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ทุกวัน เพื่อเสริมบารมีเก่าให้ทวีคูณยิ่งขึ้น และระมัดระวังไม่ทำบาป

แม้เล็กน้อย ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที ไม่ลบหลู่คุณคน ชีวิตจะสุข สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เร็วขึ้น

10 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


เศษ ๕ ตกที่คอช้าง ทายว่า ผู้นั้นเป็นผู้ได้ สะสมปัญญาบารมี ด้วยการสวดมนต์ และเจริญ ภาวนามามาก ประกอบกับได้สร้างเนกขัมมบารมี คือเป็นนักบวชถือเคร่งในศีลมาก่อน ทำให้ชาตินี้ เกิดมามีสติปัญญาแก่กล้า ศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็ จดจำได้ไว ถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะมีโอกาสบรรลุธรรม มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพศรัทธาของสมณะชีพราหมณ์และพ่อค้าประชาชนจำนวน มาก แต่ถ้าไม่ออกบวชก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต รับราชการก็จะมากด้วย

ยศถาบรรดาศักดิ์ มิตรบริวารมาก ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล เจริญภาวนาไว้ อย่าได้ขาด ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าได้เร็วและไม่ตกอับ เศษ ๖ ตกที่กูบหลังช้าง ทายว่า ผู้นั้นเป็น ผู้ มี บุ ญ วาสนาบารมี ที่ สู ง ส่ ง มี ช าติ ก ำเนิ ด มาจาก สวรรค์ จะมีความสุขสบาย มั่งมีเงินทอง มากด้วย ชือ่ เสียงเกียรติยศ ถ้าออกบวชจะได้เป็นถึงท่านเจ้าคุณ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งในและต่างประเทศ

รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาคิดเขียนสิ่งใดย่อมเป็นที่เชื่อถือ ถ้าไม่ได้ออกบวช อยู่ครองเรือน หากรับราชการจะได้เป็นถึงเจ้าพระยา หรือมียศตำแหน่ง เป็นเจ้ากระทรวง ทบวง กรม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ทำความชั่วที่ร้ายแรง อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ช ะตาพลิ ก ผั น และให้ ห มั่ น ทำดี ส ร้ า งสมบารมี ไว้ เ สมอ

จะมากหรือน้อย ขอให้ทำบ่อยๆ ทำอย่างต่อเนื่อง ชีวิตจะพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 11


เศษ ๗ ตกที่ปลายหางช้าง ทายว่า ผู้นั้นได้ สั่ ง สมบุ ญ บารมี ม าน้ อ ย ทำการสิ่ ง ใดก็ มั ก ขั ด สน เป็ น ผลมาจากชาติ ก่ อ นเป็ น คนขี้ อิ จ ฉาริ ษ ยา ขัดขวางการทำดีของคนอื่น เป็นคนลบหลู่คุณคน ทำให้ ช าติ นี้ เ กิ ด มาอาภั พ แม้ จ ะได้ ท รั พ ย์ ห รื อ มี

ยศถาบรรดาศักดิ์อันใดก็อยู่ได้ไม่นานต้องสูญเสียไป ทำดีแทบตายคนอื่น ก็มักมองไม่เห็น ชะตาชีวิตประสบแต่ความยุ่งยาก เหตุที่เป็นดังนี้เพราะ ตนสั่ ง สมบุ ญ บารมี ม าน้ อ ย วิ ธี แ ก้ ไขคื อ ต้ อ งหมั่ น ทำดี ส ะสมบารมี ใ น ปัจจุบันให้มากๆ เช่น สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน ปล่อยวางความ แค้น รู้จักการให้อภัย ไม่คิดอิจฉาริษยาใคร เห็นใครได้ดีก็ร่วมยินดีกับเขา

เป็นต้น สะสมความดีไปเรื่อยๆ ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เศษ ๐ ตกที่ปากช้าง ทายว่า ผู้นั้นได้สะสม บารมีทางการพูดการเจรจามาก่อน คือเป็นคนพูด จริง เจรจาอ่อนหวาน มีเหตุมีผล ไม่พูดเรื่องไร้สาระ ด้วยอานิสงส์แห่งความดีนั้นทำให้เป็นคนมีเสน่ห์

ในการพูดจา จะเจรจาสิ่งใดมีความเฉียบคม เป็นที่ เชื่อถือ และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จดั่งประสงค์ หรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจา สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมในการดำเนินชีวิตก็คือ การแสวงหาความรู้ให้รอบด้าน และหมั่นศึกษาธรรมะ เจริญภาวนาอยู่ เสมอ ละเว้ น การพู ด ในทางผิ ด ศี ล ผิ ด ธรรม ให้ถือคติที่ว่า คิดก่อนพูด

อย่าพูดก่อนคิด ชีวติ จึงจะมีสขุ รุง่ เรืองยิง่ ขึน้ 12 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


ตำราดูโชคประจำปี ๒๕๕๖

มะแม

มะเมีย มะเส็ง มะโรง

วอก ระกา จอ

๒๕๕๖

เถาะ

ขาล

กุน

ชวด

ฉลู

ท่านที่ต้องการทราบว่า โชคชะตาปีนี้จะดีหรือร้ายประการใด ชายให้นับหนึ่งลงที่ชวด สองที่ฉลู สามที่ขาล วนไปเรื่อยๆ จนครบอายุ ปัจจุบัน (อายุเต็ม เศษเดือนตัดทิ้ง) หญิงให้นับหนึ่งที่ชวด วนไปหา กุน, จอ วนไปเรื่อยๆ จนครบอายุปัจจุบัน ตกช่องใดให้ดูคำพยากรณ์ตามนั้น บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 13


๑. อายุตกช่องชวด หรือหนู ทายว่า ดวง ชะตาปีนั้นจะมีทั้งโชคดีและโชคร้ายปะปนกัน คือ จะมี ล าภบ้ า งปานกลาง และมี เรื่ อ งทุ ก ข์ ใจแต่

ไม่ร้ายแรงนัก พอแก้ไขได้ ให้ทำบุญตักบาตรในวัน ขึ้นปีใหม่ ปล่อยสัตว์กลางปี ร่วมทอดกฐินหนึ่งครั้ง ปลายปีจะมีโชคก้อนโต ๒. อายุตกช่องฉลู หรือวัว ทายว่า ดวง ชะตาปีนั้นต้นปีจะได้ลาภก้อนโต ค้าขายกำไรงาม ได้เลื่อนยศตำแหน่ง ถูกหวย หรือได้ลาภที่พอใจ กลางปีโชคลาภจะลดลงไปบ้าง และกลับมีใหญ่อีก ปลายปี ให้ ท ำบุ ญ ไถ่ ชี วิ ต โค ถวายสั ง ฆทาน

อุ ทิ ศ บุ ญ ให้ กั บ เจ้ า กรรมนายเวร จะทำให้ โชคดี ตลอดปี ๓. อายุตกช่องขาล หรือเสือ ทายว่า ดวง ชะตาปี นั้ น ต้ น ปี จ ะร้ า ยต้ อ งเสี ย เงิ น ทอง เกิ ด อุบัติเหตุเลือดตกยางออก หรือเจ็บไข้ได้ป่วย มีเหตุ ให้ต้องสูญเสียสิ่งที่รัก ปลายปีจะมีลาภ ให้ทำบุญ ตั ก บาตรในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ และสวดมนต์ บ ทมหา เมตตาใหญ่ ติ ด ต่ อ กั น ๗ วั น เพื่ อ อุ ทิ ศ ให้ กั บ

เจ้ากรรมนายเวร จะช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดี อยากให้ ด วงชะตาดี หลวงพ่ อ จรั ญ ฐิ ต ธั ม โม แนะนำให้ ส วดมนต์ บ ทอิ ติ ปิ โ ส

เท่าอายุ + ๑ ทุกวัน สามารถเปลี่ยนชะตาร้ายให้กลายเป็นดีได้

14 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


๔. อายุตกช่องเถาะ หรือกระต่าย ทายว่า ดวงชะตาปีนั้นจะมีลาภตลอดทั้งปี แต่ลาภที่ได้

จะเป็นลาภเล็กน้อย ไม่ใหญ่โต จะมีศัตรูปองร้าย แต่ ท ำอั น ตรายไม่ ไ ด้ เพี ย งทำให้ ร ำคาญใจ ให้

สวดมนต์พาหุงมหากาทุกวัน หรือสวดบทอิติปิโส เท่าอาย+๑ ทุกวันจะทำให้ลาภก้อนเล็กกลายเป็น ลาภก้อนโต และปรับชีวติ ให้เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ ๕. อายุตกช่องมะโรง หรือพญานาค ทาย ว่ า ดวงชะตาปี นั้ น ต้ น ปี แ ละกลางปี จ ะมี ล าภผล มหาศาล การค้าการลงทุนมีกำไรงาม ประกอบ กิจการอันใดก็สำเร็จดังใจปรารถนา แต่ปลายปี ลาภนั้นจะลดหดหายไปครึ่งหนึ่ง อย่าได้ประมาท ให้ทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

ในช่วงปลายปี หรือทำบุญกับผูป้ ว่ ยตามโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสงฆ์ จะทำให้มโี ชคในปลายปี ๖. อายุตกช่องมะเส็ง หรืองู ทายว่า ดวง ชะตาปีนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภ ทำกิจการ งานอันใดก็ได้กำไรงาม แต่ให้ระวังทำอะไรอย่าให้ เด่นจนเกินไป เพราะจะทำให้เขาหมั่นไส้และมี ศัตรูได้ง่าย โดยเฉพาะคำพูดให้สำรวมระวัง หาก เว้นเรื่องอบายมุขได้จะเสริมโชคได้เป็นอย่างดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 15


๗. อายุตกช่องมะเมีย หรือม้า ทายว่า ดวงชะตาปี นั้ น เป็ น ปี ที่ บุ ญ บารมี ค วามดี ที่ เ คย สะสมไว้จะให้ดอกออกผล ชีวิตจะอุดมไปด้วยลาภ ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง ปรารถนาสิ่ ง ใดก็ จ ะสำเร็ จ

ดังปรารถนา นับเป็นปีแห่งการเสวยสุขหลังจากที่ ทำดีมานาน ๘. อายุตกช่องมะแม หรือแพะ ทายว่า ดวงชะตาปี นั้ น จะได้ ล าภที่ พ อใจจากผู้ ใ หญ่ แต่ ลาภที่ได้มานั้นจะรักษาไว้ไม่อยู่ ได้มาไม่นานก็จะ เสี ย ไป ตกปี นี้ ท่ า นให้ ตั้ ง สติ เ อาไว้ ว่ า สรรพสิ่ ง

ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ล้วน เป็นของชัว่ คราว ได้มาแล้วก็ตอ้ งเสียไป ไม่ชา้ ก็เร็ว ให้หาโอกาสทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา บริจาค ค่าน้ำค่าไฟในวัด และหมัน่ สวดมนต์ ทำสมาธิเป็นประจำ จะทำให้ชวี ติ ดีขนึ้ ๙. อายุตกช่องวอก หรือลิง ทายว่า ดวง ชะตาปี นั้ น จะมี ล าภปาก คื อ จะมี โชคทางด้ า น อาหารการกิน โชคทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็มี บ้ า งเล็ ก น้ อ ย สุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยดี จ ะเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ย บ่อย เป็นๆ หายๆ ให้ใส่ใจการออกกำลังกาย การ ดู แ ลสุ ข ภาพให้ ดี ให้ ท ำบุ ญ บริ จ าคโลงศพหรื อ ทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้า จะทำให้ดวงชะตาดีขึ้น

16 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


๑๐. อายุตกช่องระกา หรือไก่ ทายว่า ดวงชะตาปีนั้นไม่ดีนัก ทำการสิ่งใดจะติดๆ ขัดๆ หวั ง สิ่ ง ใดก็ ไ ม่ ไ ด้ ดั ง ปรารถนา สิ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า จะได้

เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็มีอันต้องได้ครึ่งเสียครึ่ง มีเรื่อง ให้ ก ลุ้ ม ใจ สุ ข ภาพย่ ำ แย่ ให้ ร่ ว มทำบุ ญ สร้ า ง

พระประธาน สร้างพระอุโบสถ ทำบุญเก้าวัดและ ร่ ว มทำบุ ญ กั บ ผู้ ที่ ป ระสบภั ย ปล่ อ ยปลาไหล แล้ ว อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ให้

เจ้ากรรมนายเวร ชีวิตจะได้ราบรื่นไม่ติดขัด ๑๑. อายุ ต กช่ อ งจอ หรื อ สุ นั ข ทายว่ า ดวงชะตาปีนั้นร้ายนัก จะได้รับความเดือดร้อนใจ เกิ ด ปั ญ หารุ ม เร้ า หลายประการ อาจต้ อ งกู้ ห นี้

ยืมสิน ทำมาหากินฝืดเคือง ได้รับความลำบาก ยากแก้ไข ให้ปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ หรือ งดเว้ น การกิ น เนื้ อ ในช่ ว งเทศกาลกิ น เจ หมั่ น

สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ และที่สำคัญ เมื่อมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ ให้ตั้งสติค่อยๆ คิดหาทางแก้ไข ให้ถือคติว่า

“ทุกปัญหามีทางออกเสมอ” ๑๒. อายุตกช่องกุน หรือหมู ทายว่า ดวง ชะตาปี นั้ น โชคลาภเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง

ไม่ค่อยดี ลงทุนค้าขายกำไรน้อย ซื้อหวยก็ได้บ้าง เล็ ก น้ อ ย เรี ย กว่ า ได้ ไ ม่ คุ้ ม เสี ย จึ ง ไม่ ค วรลงทุ น

ขยั บ ขยายอะไรใหญ่ โ ต แต่ ถ้ า ทำการเกษตร

ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลา จะมีความ อุดมสมบูรณ์ดีมาก บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 17


ตำราดูยาม ๓ ตา

ยาม ๓ ตา เป็นหลักวิชาทางโหราศาสตร์ที่ใช้ทำนายเกี่ยวกับ

ของหาย สัตว์หาย จะได้คืนหรือไม่ คนป่วยหนักจะรอดหรือไม่อย่างไร เป็นต้น ซึง่ ถือเป็นตำราทีแ่ ม่นยำและเชือ่ ถือกันมานาน วิธีดู ถ้าวันที่ดูเป็นข้างขึ้น ให้นับ ๑ ค่ำลงที่ตาที่ ๑ แล้วเวียนไป หาตาที่ ๒, ตาที่ ๓ เวียนไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ของหาย เช่น ของหาย

วันขึ้น ๘ ค่ำ ก็นับ ๑ ค่ำที่ตาที่ ๑, ๒ ค่ำที่ตาที่ ๒, ๓ ค่ำที่ตาที่ ๓, ๔ ค่ำที่ ตาที่ ๑, ๕ ค่ำที่ตาที่ ๒, ๖ ค่ำที่ตาที่ ๓, ๗ ค่ำที่ตาที่ ๑, ๘ ค่ำที่ตาที่ ๒ เมื่อตกที่ตาที่ ๒ ก็ให้ดูคำทำนายที่ตาที่ ๒ ถ้าวันที่มาดูเป็นข้างแรม ก็เหมือนกับข้างขึ้น เปลี่ยนแต่นับเวียน จาก ๑ ไปหา ๓ แล้วก็ ๒ 18 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


ดูของหาย : - ตก ๑ ท่านว่าให้รีบหาจะได้คืน ถ้าช้าจะมิได้ - ตก ๒ มีคนเอาไปซ่อนไว้ ได้คืนยาก พ้น ๗ วันไปแล้วจะมิได้คืน - ตก ๓ จะได้ในเร็ววัน มีคนเก็บไว้ให้ อนึ่ง เจ้าของวางไว้แล้วลืมที่

นานไปจะนึกได้ ดูสัตว์หาย : - ตก ๑ จะได้โดยเร็ว - ตก ๒ จะมีคนมาบอกข่าว ได้หรือไม่ได้ 50-50 - ตก ๓ สูญหาย ไม่ได้คืน ดูคนเดินทางไกลมาหา : - ตก ๑ จะมาถึงภายใน ๑ เดือน หรือมากกว่า - ตก ๒ จะมาถึงภายใน ๗ วัน - ตก ๓ จะมาถึงวันนี้ หรือภายใน ๓ วัน ดูการคลอดลูก : - ตก ๑ เป็นชาย คลอดง่าย - ตก ๒ เป็นหญิง คลอดยาก - ตก ๓ คลอดกลางคืน คลอดยาก มักเป็นชาย ดูคนป่วย : - ตก ๑ จะค่อยทุเลาไปตามลำดับ - ตก ๒ อาการน่าเป็นห่วง แต่ปลอดภัย - ตก ๓ ให้ดูแลใกล้ชิด ๓ วัน ๗ วัน พ้นจากนี้ไม่เป็นไร บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 19


ฤกษ์งามยามดี ปี ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์ในการหาฤกษ์งามยามดีนั้น ได้กล่าวโดยละเอียดแล้ว ในหนังสือฤกษ์งามยามดีปี ๒๕๕๕ ผู้ต้องการจะศึกษาพึงหาอ่านได้จาก หนังสือเล่มดังกล่าว ในที่นี้จะขอกล่าวแต่เพียงหลักการย่อๆ ๓ หลัก เท่านั้นคือ ๑. การเลือกวันดี หมายถึง การเลือกวันที่ดีในการทำมงคล ซึ่ง ถื อ เป็ น สิ่ ง แรกที่ ต้ อ งคำนึ ง ท่ า นให้ เ ว้ น วั น ที่ เ ป็ น วั น อุ บ าทว์ แ ละวั น โลกาวิ น าศ ให้ เ ลื อ กทำในวั น ธงชั ย และวั น อธิ บ ดี ซึ่ ง แต่ ล ะปี ท่ า นจะ กำหนดไว้ต่างกัน ในปีนี้ท่านกำหนดไว้ดังนี้ ตั้งแต่-ถึง อุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย ๑ ม.ค.-๑๕ เม.ย. อาทิตย์ จันทร์ จันทร์ ๑๖ เม.ย.-๓๑ ธ.ค. พุธ อังคาร พฤหัสฯ

อธิบดี เสาร์ อาทิตย์

ในปี นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ม.ค. - ๑๕ เม.ย. วั น จั น ทร์ เป็ น ทั้ ง วั น โลกาวินาศและวันธงชัย ในกรณีนี้ท่านให้ทำการมงคลได้แต่ต้องทำในดิถี (วันขึ้น-แรม) และยาม (เวลา) ที่ดีเท่านั้น เมื่อตรวจดูได้วันธงชัยและอธิบดีแล้ว ต้องดูด้วยว่าวันที่ได้นั้น เป็ น วั น มหามิ ต ร วั น ศั ต รู ใ หญ่ หรื อ เป็ น วั น กาลกิ ณี กั บ เจ้ า ของวั น เกิ ด

หรือไม่อย่างไร ถ้าเป็นวันศัตรูใหญ่ หรือวันกาลกิณีกับวันเกิดเจ้าของงาน ท่านห้ามทำ ซึ่งท่านกำหนดไว้ดังนี้

20 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


วันเกิด อาทิตย์ จันทร์

วันศัตรูใหญ่ อังคาร พฤหัสบดี

วันกาลกิณี ศุกร์ อาทิตย์

วันมหามิตร

อังคาร

อาทิตย์

จันทร์

พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ พุธกลางคืน

พุธกลางคืน จันทร์ เสาร์ ศุกร์ พุธ

อังคาร เสาร์ พุธกลางคืน พุธ พฤหัสบดี

ศุกร์ จันทร์ อาทิตย์ อังคาร พุธกลางคืน เสาร์

พฤหัสบดี พุธ

๒. การเลือกดิถีดี วันขึ้น-แรมในแต่ละเดือนนั้น ท่านแยกไว้

เป็น ๒ ประเภท คือ ดิถีที่ดีเหมาะแก่การทำการมงคล และดิถีที่ร้ายห้าม ทำการมงคล ดังนี้

ดิถีดีเหมาะที่จะทำการมงคล ชื่อดิถี อมฤตโชค

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ผลที่ได้รับ ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ๘ ๓ ๙ ๒ ๔ ๑ ๕ เทพอวยพร เจริญสุขสวัสดิ์

มหาสิทธิโชค

๑๔

๑๒

๑๓

๑๐

๑๕ สำเร็จผลอย่างไพศาล

สิทธิโชค

๑๑

๑๔

๑๐

๑๑

ชัยโชค

๑๑

๑๐

๑๐ มีอานุภาพชนะทุกอย่าง

สำเร็จผลดีทุกประการ

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 21


ดิถีร้ายห้ามทำการมงคล ชื่อดิถ ี ทักทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ผลที่ได้รับ ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ขึ้น-แรม ๑ ๔ ๖ ๙ ๕ ๓ ๗ เกิดการวิวาทบาดหมาง

ยมขันธ์ ตัดนิโรธ

๑๒ ๔

๑๑ ๒

๗ ๑๐

๓ ๓

๘ ๘

๖ ๗

๙ ๓

เกิดการเจ็บป่วย เกิดอุปัทวเหตุขัดข้อง

ทินศูนย์

๑๐

๑๐

เกิดเรื่อง ข้าวของเสียหาย

ทรทึก กาลทิน

๕ ๑๒

๒ ๑๑

๑๕ ๗

๘ ๕

๕ ๖

๖ ๙

๘ ๘

ขาดทุน เสียหายยับเยิน พระกาลลง ล้มหายตายจาก

๓. การเลือกยามดี หมายถึง เวลาที่ดี ตามหลักโหราศาสตร์

ท่านแบ่งเวลาหนึ่งวันออกเป็น ๑๖ ยาม กลางวัน ๘ ยาม และกลางคืน ๘ ยาม แต่ละยามมี ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เรียกว่า ยามอัฎฐเคราะห์ ซึ่งใน

แต่ละปีนั้นท่านได้กำหนดยามที่ดีและร้ายเอาไว้ มีชื่อเรียกว่า ยามอุบาทว์ ยามโลกาวินาศ ยามทั้ง ๒ นี้ท่านห้ามทำการมงคล และมีอีก ๒ ยามคือ ยามธงชัยและยามอธิบดี ถือเป็นยามที่ดีเหมาะแก่การทำการมงคล ใน

ปีนี้ท่านกำหนดไว้ดังนี้ วันที่/เดือ น

อุบาทว์

ชื่อยาม

๑ ม.ค. ถึง ๑๕ เม.ย.

โลกาวินาศ

ธงชัย

อธิบดี

13.31-15.00 13.31-15.00 15.01-16.30 07.31-09.00 01.31-03.00 01.31-03.00 03.01-04.30 19.31-21.00

๑๖ เม.ย. ถึง 16.31-18.00 15.01-16.30 06.01-07.30 09.01-10.30 ๓๑ ธ.ค. 04.31-06.00 03.01-04.30 18.01-19.30 21.01-22.30 22 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ยามมงคล

กิจการมงคล ปลูกบ้าน ตั้งศาล เปิดโรงงานอุตสาหกรรม คลินิกทันตแพทย์ ดี

ว่าง

ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ว่าง

ทินศูนย์, กาลทิน

-

ว่าง

กาลทิน, ดิถีนคร

ว่าง

ตัดนิโรธ

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

อธิบดี

ทินศูนย์, ทรทึก, กาลทิน

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

อุบาทว์

ดิถีนคร

-

ไม่ดี ไม่ควรทำการมงคล

โลกาวินาศ, ธงชัย

ว่าง

ว่าง

ชัยโชค, ดิถีนคร

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 ทำการมงคลได้ผลปานกลาง 15.01-16.30

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 ทำการมงคลได้ผลปานกลาง 15.01-16.30

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

07.31-09.00 ปลูกเรือน ตั้งศาลดีปานกลาง 15.01-16.30

07.31-09.00 ทำการมงคลเล็กๆ น้อยๆ ได้ 15.01-16.30 ปลูกบ้าน ตั้งศาล

07.31-09.00 เปิดโรงงานอุตสาหกรรม 15.01-16.30 คลินิกทันตแพทย์ ดี

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 23


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ว่าง

ยามมงคล

กิจการมงคล

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

อธิบดี

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

เปิดร้านรับซื้อของเก่า ร้านซ่อม ขายวัสดุก่อสร้าง น้ำมัน ดี

อุบาทว์

ดิถีนคร

-

ไม่ดี ไม่ควรทำการมงคล

โลกาวินาศ, ธงชัย

อมฤตโชค, ชัยโชค, ราชาโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

แต่ต้องทำในเวลามงคล ปลูกบ้าน ตั้งศาล เปิดโรงงานอุตสาหกรรม คลินิกทันตแพทย์ ดี

ว่าง

ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ว่าง

ทินศูนย์, กาลทิน

-

ว่าง

กาลทิน, ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ปลูกเรือน ตั้งศาล ดีปานกลาง

ว่าง

ตัดนิโรธ, ดิถีแมลงปอ

-

ห้ามทำการมงคล

จะเกิดเหตุขัดข้อง

อธิบดี

ทินศูนย์, ทรทึก, กาลทิน

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

อุบาทว์

ดิถีนคร

-

ไม่ดี ไม่ควรทำการมงคล

24 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง


วันที่

กาลโยค

ดิถี

โลกาวินาศ, ธงชัย

ดิถีแมลงปอ

07.31-09.00 สู่ขอ เดินทางไกล โกนจุก 15.01-16.30 ดีปานกลาง

ว่าง

ชัยโชค, ดิถีนคร

07.31-09.00 เปิดโรงงานอุตสาหกรรม 15.01-16.30

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 ทำการมงคลได้ผลปานกลาง 15.01-16.30

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 ทำการมงคลได้ผลปานกลาง 15.01-16.30

ว่าง

ดิถีแมลงปอ

07.31-09.00 แต่งงาน หมั้นหมาย ดี 15.01-16.30

อธิบดี

มหาสิทธิโชค

07.31-09.00 ทำการมงคลทุกอย่างดีเลิศ 15.01-16.30

อุบาทว์

ทักทิน

ยามมงคล

กิจการมงคล

ปลูกบ้าน ตั้งศาล

คลินิกทันตแพทย์ ดี

โลกาวินาศ, ตัดนิโรธ, ธงชัย ทรทึก, ดิถีนคร

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

07.31-09.00 ทำการมงคลได้ผลปานกลาง 15.01-16.30

ว่าง

ว่าง

ว่าง

มหาสิทธิโชค, ดิถีนคร

ว่าง

ทักทิน, ทินศูนย์, ทรทึก

07.31-09.00 ทำการมงคลเกี่ยวกับการ สื่อสาร ปลูกบ้าน ตั้งศาล

15.01-16.30 ดีมาก -

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 25


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ยามมงคล

กิจการมงคล

ว่าง

ยมขันธ์, ทินศูนย์, ทรทึก,ดิถีนคร

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

อธิบดี

ทักทิน

-

ทำการมงคลจะเกิดการ ทะเลาะวิวาท

อุบาทว์

อมฤตโชค, ชัยโชค, ดิถแี มลงปอ

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้แต่ต้องเป็น เวลามงคลเท่านั้น

โลกาวินาศ, ธงชัย

ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ปลูกเรือน ตั้งศาล เปิดกิจการเกี่ยวกับสตรี โรงพยาบาล ดี

ว่าง

ตัดนิโรธ, ทินศูนย์

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง ทำการมงคลเกี่ยวกับ การปลูกสร้าง ยกเสาเอก ตั้งศาล ดี

ว่าง

ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

อธิบดี

ราชาโชค, ดิถีแมลงปอ

07.31-09.00 15.01-16.30

แต่งงาน หมั้นหมาย ดี

อุบาทว์

ว่าง

-

26 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖

ไม่ควรทำการมงคล


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ยามมงคล

กิจการมงคล

โลกาวินาศ, ธงชัย

ทินศูนย์

-

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ว่าง

ยมขันธ์, ตัดนิโรธ

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

ว่าง

อมฤตโชค, ชัยโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง เปิดร้านรับซื้อของเก่า ร้านซ่อม ขายวัสดุก่อสร้าง น้ำมัน ดี

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

อธิบดี

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

อุบาทว์

ว่าง

-

โลกาวินาศ, ธงชัย

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเล็กๆ น้อยๆ ได้

ว่าง

อมฤตโชค, ราชาโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

ว่าง

สิทธิโชค, ชัยโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำสัญญา ร่วมหุ้น

เจรจาธุรกิจ สู่ขอ ดี

ไม่ควรทำการมงคล

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 27


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ว่าง

ว่าง

ยามมงคล

กิจการมงคล

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง เปิดร้านรับซื้อของเก่า ร้านซ่อม ขายวัสดุก่อสร้าง น้ำมัน ดี

อธิบดี

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

อุบาทว์

มหาสิทธิโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

เดินทางไกล เลื่อนยศ ตำแหน่ง ดี

โลกาวินาศ, ธงชัย

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเล็กๆ น้อยๆ ได้

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

อมฤตโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

สูตร “รักษาความรักให้ยืนยาว” คือ รักด้วยเมตตาเสียสละ อย่ารัก ด้วยตัณหาอยากครอบครอง

28 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖


วันที่

กาลโยค

ดิถี

ว่าง

ยามมงคล

กิจการมงคล

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

อธิบดี

อมฤตโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลทุกอย่างดีเลิศ

อุบาทว์

ราชาโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ เกี่ยวกับราชการได้

โลกาวินาศ, ธงชัย

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเล็กๆ น้อยๆ ได้

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

ทักทิน

-

ห้ามทำการมงคลทุกอย่าง

ว่าง

ราชาโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเกี่ยวกับราชพิธี ข้าราชการ ดี

ว่าง

สิทธิโชค, ราชาโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

เปิ ด กิ จ การสถานบั น เทิ ง ขนมหวาน การเงิน ศิลปะ ดี เปิดร้านรับซื้อของเก่า ร้านซ่อม ขายวัสดุก่อสร้าง น้ำมัน ดี

อธิบดี

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

อุบาทว์

ว่าง

-

ไม่ควรทำการมงคล

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด 29


วันที่

กาลโยค

ดิถี

โลกาวินาศ, ธงชัย

ยามมงคล

กิจการมงคล

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเล็กๆ น้อยๆ ได้

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

อมฤตโชค, ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลเกี่ยวกับการ ปลูกสร้าง ยกเสาเอก ตั้งศาล ดี

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง ทำการมงคลเกี่ยวกับการ ปลูกสร้าง ยกเสาเอก ตั้งศาล ดี

ว่าง

ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

อธิบดี

อมฤตโชค

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลทุกอย่างดีเลิศ

อุบาทว์

ราชาโชค, ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ปลูกเรือน ตั้งศาล งานเกี่ยวกับข้าราชการ ดี

โลกาวินาศ, ดิถีแมลงปอ ธงชัย

07.31-09.00 15.01-16.30

แต่งงาน สู่ขอ เสริมสวย งานเกี่ยวกับสตรี เด็ก ดี

30 ฤกษ์งาม ยามดี ปี ๒๕๕๖

ว่าง

ว่าง

07.31-09.00 15.01-16.30

ทำการมงคลได้ผลปานกลาง

ว่าง

ทักทิน, ดิถีนคร

07.31-09.00 15.01-16.30

ปลูกเรือน ตั้งศาล ทำสัญญา ซื้อขาย ติดต่อสื่อสาร โฆษณาสิ่งพิมพ์ ดีปานกลาง

ฤกษ์งามยามดี 2556  

ฤกษ์งามยามดี 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you