Raport „Arena Gliwice – pozytywne rezultaty dla miasta i jego mieszkańców”

Page 1
LOŻE PREMIUM

dostęp do Strefy Premium przed rozpoczęciem wydarzenia

najwyższy komfort i najlepsza widoczność

obsługa kelnerska, hostess i stewardów

osobne wejście i wyznaczone miejsca parkingowe

dodatkowe świadczenia92 |1

2

20

19

0 02

2018 | 65

16 |1

W

373 W YDA RZ EN IA

18 - LISTOPAD 20 20 J 20 A M E I ES KR O

STATYSTYKI ZATRUDNIENIA PODCZAS WYDARZEŃ

TAURON NETTO 2018 842 341 PLN 2020 952 144 PLN

3 122 840 PLN

2019 1 328 355 PLN

Koncert powyżej 10 000 widzów Impreza sportowa powyżej 10 000 widzów Wydarzenie na 7 000 – 10 000 widzów Impreza sportowa do 7 000 widzów Koncert do 7 000 widzów Koncert na Małej Arenie do 3 000 osób
20.02.2020

Mecz koszykówki Polska vs Izrael

07.03.2020

Koncert James Blunt

26.06-30.08.2020 Summer Arena


Amortyzacja Koszt kapitału

(odsetki)

Koszty działalności | stałe koszty utrzymania

| zmienne koszty działalności

Przychody

Aktywność

Aktywność pokrywająca koszty

Aktywność pokrywająca koszty działalności,

Aktywność z roku 2019

Brak aktywności

pokrywająca koszty działalności*

działalności i kapitału**

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

9 985

9 985

9 985

9 985

9 985

21 763

9 347

28 399

43 064

58 853

8 889

8 889

8 889

8 889

8 889

12 874

458

19 510

34 175

49 964

17 244

0

28 399

53 049

79 588

-4 518

-9 347

0

9 985

20 735

-14 503

-19 332

-9 985

0

10 750

-25 253

-30 082

-20 735

-10 750

0

252 000

0

415 007

1 276 703

1 915 393

kapitału i amortyzację***

Wynik finansowy | bez amortyzacji

i kosztu kapitału

| z kosztem kapitału

| z amortyzacją

i kosztem kapitału

Szacunkowa

liczba widzów


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.